Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen AMAGERBRO"

Transkript

1 Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev foreslået som dirigent, og blev valgt. Berit Troest konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Dagsorden blev læst op. Der var fremmødt 38 stemmeberettigede og derudover var der 7 fuldmagter, der var 45 i alt. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. Der blev valgt 4 stemmetællere. 2 stk. 3: Ida Friis Nielsen uplg.12 1 th.: Man er ikke medlemmer når man ikke bor i ejendommen Bestyrelsen: ABF siger at man ikke kan være medlem når man ikke råder over en andelsbolig. Stemmer for: 3 Stemmer imod: 42 Blanke: 0 Bestyrelsen bad om at generalforsamlingen skulle stemme om der skulle oprettes en børnebørnsliste, blev børnebørnsliste stemt ind udgik 2 stk. 4a og 2 stk. 5a. Generalforsamlingen stemte ja til dette. 2 stk. 4b: Ingen Stemmer for: 2 Stemmer imod: 43 Blanke: 0 2 stk. 5b Ingen Stemmer for: 2 Stemmer imod: 43 Blanke: 0 1

2 2 stk. 7: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv.: Jeg er åben for at ændre forslaget så det er mere forståeligt. Hvis bestyrelsen argumentet er fra en jurist, holder det det ikke, det er vores forening og ikke ABF. Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: Boligloven er vel også inden over. Bestyrelsen: ABF siger at man ikke må have to boliger i Københavns kommune, det står i boligreguleringsloven. Stemmer for: 1 Stemmer imod: 33 Blanke: 11 2 stk. 8: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv.: Hvis bestyrelsen vil have simpel tekster må bestyrelsen stemme for mit forslag. Bestyrelsen: ABF siger at den første sætning dækker ikke alt, retsligt skal hele teksten medtages. Stemmer for: 1 Stemmer imod: 44 Blanke: 0 3 stk. 1: Bestyrelsen: Man kan ikke være medlem når man ikke råder over en andelsbolig. ABF siger at det står i andelsboligloven. Stemmer for: 45 Stemmer imod: 0 Blanke:0 Forslaget Vedtaget 3 stk. 2: 2

3 Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Der ønskes skriftligt afstemning Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: I kan ikke godkende dette forslag når i siger i 6 stk at en bolig må udelukkende benytte til beboelse Bestyrelsen erkender dette. Bestyrelsen: Man gerne arbejde hjemme fra, men der må ikke være skiltning samt kundetrafik til lejligheden. Det er ikke nødvendigt at tilfører ændringer, da det er lovligt at holder erhverv i boligen. Vi vil tabe i boligretten, det er retspraksis. Bestyrelsen: Bestyrelsen kommer med et skriftlige ændringsforslag udelukkende fjernes. Per Jakobsen forslag: Stemmer for: 3 Stemmer imod: 35 Blanke: 7 Bestyrelsen forslag: Stemmer for: 45 Stemmer imod: 0 Blanke: 0 Forslaget Vedtaget 3 stk. 4: Ingen Stemmer for: 1 Stemmer imod: 44 Blanke: 0 3 stk. 6: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Der ønskes skriftligt afstemning Bestyrelsen: Det fremgå klart af påkravsbrevet hvad regler er for ikke at blive ekskluderet, det fremgå også klart hvornår fraflytning skal foregå. ABF siger at dette ikke skal stå i vedtægterne Stemmer for: 8 Stemmer imod: 32 Blanke: 5 3 stk. 8: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Jeg vil gerne have at det bliver muligt af tage en eksklusion på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen: Bestyrelsen bad Per om at uddybe sit forsalg Stemmer for: 6 Stemmer imod: 39 Blanke: 0 3

4 4 stk. 1: Bestyrelsen: man kan vedligeholde sin bolig som man ønsker, så længe man overholder lovgivningen. Stemmer for: 2 Stemmer imod: 43 Blanke: 0 4 stk. 2: Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: Skal vi vedligeholde kælder/loftrum som vores lejlighed? Bestyrelsen: Nej det skal afleveres i den stand som man overtager det I. Per Jakobsen 7 st. tv: Fremtidige bestyrelser kan tvinge beboer til at vedligehold loft/kælderrum efter deres holdning. Bestyrelsen: ABF siger, at forslaget giver ingen mening. Stemmer for: 14 Stemmer imod: 25 Blanke: 6 4 stk. 5: Søren Svare vsp th.: Jeg kan ikke forstå hvorfor der står max 10 hverdage i Pers forslag Axel Petersen vsp th.: Kan man gøre aftalerne individuelt inden eksklusion. Bestyrelsen: Det er forgået flere skrivelser imellem bestyrelsen og andelshaveren, inden en eksklusion kan træde i kraft, og ud fra disse skrivelser og svar sker der altid en individuel behandling. Bestyrelsen: Der skal ikke stå en fast frist i vedtægterne, det er en vurdering fra gang til gang. Stemmer for: 9 Stemmer imod: 36 Blanke: 0 4

5 5 stk. 1: Bestyrelsen: Man bør ikke bestille håndværker før man har bestyrelsen tilladelse. Stemmer for: 2 Stemmer imod: 43 Blanke: 0 5 stk. 4: Bestyrelsen: Hvis man rammer rør inden så de ikke er tilgængelige og der sker skader på disse rør, er det andelshaveren selv der står for reetableringen. Stemmer for: 3 Stemmer imod: 42 Blanke: 0 6 stk. 1: Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: Når man har weekend gæster, skal man så spørger bestyrelsen om lov? Bestyrelsen: Selvfølgelig skal man ikke det, Her tænkes på udlejning af enkelte værelser og udlejning af hele lejligheden. Bestyrelsen: Al fremleje af lejligheder og enkelte værelser skal meldes til bestyrelsen. Stemmer for: 18 Stemmer imod: 23 Blanke: 4 6 stk. 2: Bestyrelsen: ABF siger at ændringen giver ingen mening. Stemmer for: 14 Stemmer imod: 26 Blanke: 5 5

6 6 stk. 5&6: Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: Hvad er forskellen på en familie med 2 voksne og 2 børn og man udlejer til flere personer. Bestyrelsen: Det står i lejeloven, at man ikke må udleje et værelse, hvis der er flere beboere end værelser. Stemmer for: 17 Stemmer imod: 22 Blanke: 6 7 stk. 1: Per Jakobsen 7 st. tv: Hvis vi fjerne kæledyr mv. slipper vi for at lave vedtægtsændringer i forbindelse med ændringer i husorden ang. Dyr. Bestyrelsen: ABF siger at teksten skal være der. Stemmer for: 8 Stemmer imod: 37 Blanke: 0 8 stk.3: Per Jakobsen 7 st. tv.: Der ønskes skriftligt afstemning Bestyrelsen: Bestyrelsen bad Per om at uddybe hans ændringsforslag, da den nuværende paragraf 6 stk. 10 findes i de nye vedtægter, i paragraf 8. stk. 6. Vedrørende nuværende paragraf 6 stk. 14 et bestyrelsesmedlem må ikke deltage o.s.v.) står i de nye vedtægter under bestyrelsesmøder paragraf 13 stk. 6. Per Jakobsen 7 st. tv.: Jeg henviser til de nuværende vedtægter hvor der gives kr. pr. rum til vedligeholdelse til den nye andelshaver, dem vil jeg gerne have indført i de nye vedtægter. Stemmer for: 10 Stemmer imod: 28 Blanke: 7 8 stk. 4: Per Jakobsen 7 st. tv.: Så vil det sige at en bolig kan stå år efter år og så er det den sælgende andelshavere der skal betale. Bestyrelsen: Man kan ikke udtræde af en andelsboligforening inden lejligheden er solgt. Stemmer for: 1Stemmer imod: 44 Blanke: 0 6

7 8 stk.7: Anders Rademacher uplg th.: Hvad koster det at få en vurderingsmand ud og syne en lejlighed? Bestyrelsen: Det Koster imellem 2-4 tus. Kroner. Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: Det koster ikke mere at få en synsmand ud, da jeg mener at synsmanden vurderer bedre end bestyrelsen. Peter Bredahl hbv 5 st. th.: Jeg kan ikke forstå hvorfor bestyrelsen holder fast I at skulle vurdere? Bestyrelsen: Bestyrelsen er ikke imod, men med vores forsalg kan generalforsamlingen(ved simpelt flertal) bestemme hvem der skal synes ejendommens lejligheder. Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Hvor skal det stå henne hvis vi skifter synspunkt, husorden Bestyrelsen: Ændringer ang. Syn af lejligheder vil blive ført til referat på generalforsamlingen og der efter ført til husorden. Stemmer for: 15 Stemmer imod: 28 Blanke: 2 9 stk. 1b: Bestyrelsen: Hvis det ikke stå i vedtægterne er lovgrundlaget væk. Det er ikke nok det står under vedligeholdelse, det skal også stå i eksklusionskapitlet. Stemmer for: 0 Stemmer imod: 45 Blanke: 0 9 stk. 1,c,d: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Der ønskes skriftligt afstemning Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: jeg er enig til de sidste 4 ord. Vi er en andelsboligforening og ikke en lejeforening. Bestyrelsen: Hvis det ikke står her gælder det ikke. 7

8 Stemmer for: 2 Stemmer imod: 35 Blanke: 8 9 stk. 1,e: ingen Stemmer for: 45 Stemmer imod: 0 Blanke: 0 Bestyrelsen for vedtaget. 10 stk. 5 punkt 6: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Hvilken del af vores vedtægter gælder?? Det er ikke præsideret. Bestyrelsen: Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. Stemmer for: 10 Stemmer imod: 35 Blanke: 0 10 stk. 5 punkt 9: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Hvilken del af vores vedtægter gælder?? Det er ikke præsiceret. Bestyrelsen: Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. Stemmer for: 10 Stemmer imod: 35 Blanke: 0 10 stk. 5 punkt 9: Ingen Stemmer for: 1 Stemmer imod: 45 Blanke: 0 10 stk. 5 punkt 9 Alternativ forslag: Bestyrelsen: Er ikke hensigtsmæssigt i en andelsboligforening da bestyrelsen er underlagt generalforsamlingen beslutninger siger ABF. 8

9 Stemmer for: 1 Stemmer imod: 45 Blanke: 0 10 stk. 10: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Der ønskes skriftligt afstemning Stemmer for: 7 Stemmer imod: 30 Blanke: 8 10 stk. 10: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Der ønskes skriftligt afstemning Stemmer for: 7 Stemmer imod: 30 Blanke: 8 10 stk. 13: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Vi kan selv bestemme hvad der skal stå i vores vedtægter. Bestyrelsen: ABF siger at man kun kan nægte en andelshaver adgang til generalforsamlingen hvis man er ekskluderet. Stemmer for: 17 Stemmer imod: 19 Blanke: 9 11 stk. 1: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Der ønskes skriftligt afstemning Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Jeg synes det er et problem at der fremover skal være ¼ af de fremmødte, før vi kan kræve en skriftlig afstemning. Stemmer for: 10 Stemmer imod: 28 Blanke: 7 9

10 12 stk. 13: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Ude i virkeligheden er det domstolene der skal give lov til at komme ind i en andelshaver bolig. Bestyrelsen: Bestyrelsen har lov til at lave eftersyn i en lejlighed, i forbindelse med mistanke om misvedligehold. Stemmer for: 2 Stemmer imod: 43 Blanke: 0 13 stk. 3: Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Man kan ikke kræve at bestyrelsesmedlemmer skal skrive under på referatet. Bestyrelsen: Selv det bestyrelsesmedlem der ikke har været til stede skal rette sig efter bestyrelsen beslutninger. Stemmer for: 16 Stemmer imod: 20 Blanke: 9 14 stk. 1: Anders Rademacher uplg th.: Hvad vil det betyde at formanden tegner forening? Bestyrelsen: Det betyder at det er formanden der har det juridiske ansvar. Bestyrelsen: Det er ikke hensigtsmæssigt, da formanden har det overordnede økonomiske ansvar, derfor skal de andre bestyrelsesmedlemmer ikke kunne træffe beslutninger som formanden har ansvaret for uden hans samtykke. Her tales om større bindene aftaler. Stemmer for: 5 Stemmer imod: 40 Blanke: 0 14 stk. 3: Bestyrelsen: Bestyrelsen støtter Rene Kristensen forslag på 15 % 10

11 Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Jeg trækker mit forslag så længe Rene Kristensen forslag gå igennem. Stemmer for: 32 Stemmer imod: 0 Blanke: 13 Rene Kristensen forslag er blevet vedtaget. 16 stk.5: Rene Kristensen hbv. 5 st. th.: Jeg ønsker at bilags kontrollanterne bemærkninger bliver udsendt sammen med årsregnskabet. Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: Hvis dette bliver vedtaget strider det imod 16 stk. 6 Benny Rasmussen 17 2 th: Er korrekt forstået at hvis vi skal Bestyrelsen: Det er ikke noget vi skal, men muligheden skal være til stede, eksempel hvis bestyrelsen trækker sig på en gang. Stemmer for: 29 Stemmer imod: 0 Blanke: 16 Forslaget vedtaget. 16 stk. 6: Bestyrelsen: Statsautoriseret & registreret revisor er begge forsikret, ABF siger at det er ligegyldigt hvem man vælger. Bestyrelsen kommer med skriftligt ændringsforslag for punktet med teksten: Efter Statsautoriseret revisor indsættes eller registret revisor. Per Jakobsen hbv. 7 st. tv: trækker sit forslag. Stemmer for: 45 Stemmer imod: 0 Blanke: 0 Forslaget vedtaget. 11

12 Kan vedtægter vedtages? Stemmer for: 34 Stemmer imod: 5 Blanke: 6 Vedtægter er godkendt med mere end 2/3 af de fremmødte stemmer og generalforsamlingen sluttede 22:10. Nu skal vedtægterne vedtages endelig på den ekstra ordinære generalforsamling den 22. oktober kl.19:00. Her vedtages/forkastes forslaget med simpelt flertal. Venlig hilsen Bestyrelsen 12

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere