Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love"

Transkript

1 Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august På ny igen ved generalforsamling Foreningen er tilsluttet FKBU- Firma klubbernes boldspil union LTFU Lyngby/Taarbæk firma union DFI- Dansk firma idræt DHIF-Dansk Hospitals idræt 2. Formål: Foreningens formål er, at samle alle ansatte/medarbejder) på Gentofte hospital. For at Fremme fællesskabet gennem aktiviteter, idræt og motion. 3. Medlemskab: 3.1 Som medlem kan optages enhver ansat/medarbejder på Gentofte Hospital, der opfylder punkt Kontingent: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det påhviler ethvert medlem, at underskrive en tilmeldingsplanket og at efterse sin lønseddel, Idet at kontingentet bliver trukket automatisk ved hver lønudbetaling. a: Et hvert nyt medlem binder sig for 3 måneder inden foreningen tillader udmelding. 5. Generalforsamling: Generalforsamling (GF) er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære GF afholdes inden april måned. Den ordinære GF indkaldes af bestyrelsen med opslag, senest 14 dage før afholdelsen Det reviderede regnskab skal foreligge trykt ved GF og regnskabsåret følger kalenderåret

2 Dagsorden på den ordinære GF skal være: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab Indkomne Forslag fastsættelse af kontingent Valg Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på GF, skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før Forslagsstillere skal være til stede og fremlægge forslaget, da det ellers udgår af dagsordenen. Afstemningen sker ved simpel stemme flertal, ved stemmelighed er et forslag forkastet. Bestyrelsen skal vælges blandt de aktive medlemmer og den består af: Formand. Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem 1 Bestyrelsesmedlem 2 Revisor Suppleant GF vælger formand og revisor bestyrelsesmedlem 1 i ulige år, kasserer, næstformand bestyrelsesmedlem 2 i lige år. Suppleant er på valg hvert år. 6. Ekstraordinær Generalforsamling: 6.1 Kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, så ofte de finder det nødvendigt. 6.2 Kan indkaldes af revisor med 14 dages varsel, så ofte de finder det nødvendigt. 6.3 kan Indkaldes af bestyrelsen med valg på dagsordenen, såfremt formand eller kasserer fra træder i en valgperiode. 6.4 Skal indkaldes indenfor 28 dage med 14 dages varsel, såfremt 10 % af foreningens aktive medlemmer indgiver skriftlig og motiveret begæring med dato til formanden. Samtlige underskrivere på den indsendte begæring skal være tilstede og stemmeberettigede for at GF kan være beslutningsdygtige. 6.5 Kassereren skal på begæring oplyse overfor medlemmer til enhver tid, antallet af medlemmer. 6.6 Stemmeret kun ved personlig fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

3 7. Foreningens opløsning: 7.1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, såfremt 4/5 af medlemmer stemmer derfor, på en i denne anledning særlig indkaldt GF. 7.2 Ved klubbens ophør skænkes evt. penge til fordel for hospitalets sundhedsfremme for personalet V/ den sidende hospitals direktør. Vedtægter 1. Bestemmelser: Vedtægter er et sæt arbejdsregler for bestyrelsen og dens medlemmer og er udformet Under hensynstagen til sportsforeningens love. Den skal tages op til kritisk revision ved det sidste bestyrelses møde før den ordinære generalforsamling. 1.2 I borgerlig straffelov, 296 og 297, kan man læse følgende om bestyrelsesmedlemmers ansvar: 2. Revision. Med bøde, hæfte eller fængsel straffes den som: a. Giver forkerte oplysninger om foreningers forhold ved offentlige meddelelser i beretninger og regnskaber b. Mod bedre vidende giver forkerte oplysninger om foreningens økonomiske stilling. Bestyrelses moralske ansvar: a. Er ansvarlig for foreningens ledelse b. har pligt til at tage initiativ c. har pligt til at holde foreningens vedtægter ajour d. har pligt til at foretage kritisk vurdering af foreningens formål og opgaver, samt af regnskab og revision e. har pligt til at dygtiggøre sig til bedre udførelse af pålagte opgaver f. er medansvarlig for promovering af hospitalets sportsforening, og at være med til at verve nye medlemmer g. Bestyrelsesmedlemmet skal kunne kommunikere og betjene via deres arbejdsmail 2.1 Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen, men gerne en klubformand.

4 2.3 Revisionen skal være såvel kritisk, som en tal revision. 2.4 Revisionen skal foretages mindst hvert ½ år 2.5 Efter foretaget revision skal der indgives skriftlig beretning til bestyrelsen inden næstkommende bestyrelsesmøde. 2.6 En revision må højest strække sig over 5 på hinanden følgende hverdage, inden regnskab og bilag igen skal være i kassererens varetægt. 3. Bestyrelsen 3a Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, og 2 bestyrelses medlemmer. Skulle der opstå et problem. Som akut skal afklares, har bestyrelsen. ret til alene at disponerer her og herefter at underrette øvrige bestyrelses medlemmer enten per mail eller ved næstkommende bestyrelsesmøde. 3.b Bestyrelsen består af webmaster, revisor og alle foreningens formænd. 3.1 HB afholder et ordinært møde efter behov 3.2 På det første møde efter den ordinære GF fordeles opgaverne for det kommende år, specielt med hensyn til hvad der måtte være blevet vedtaget på GF. 3.3 Der skrives referat som bliver tilgængelig på foreningens hjemmeside GENI eller fælles drev 3.4 Suppleanten indtræder som ordinært medlem af HB, hvis et medlem nedlægger sit mandat. 3.5 Et medlem udtræder af HB ved udeblivelse fra 2 møder uden lovligt forfald. 4. Formanden 4.1 Formand, næstformand og kassereren indgår de aftalte økonomiske og skriftlige forpligtelser, tegnes i foreningens navn 4.2 Formanden og næstformanden planlægger HB møder og fastsætter tid og sted, samt forbereder dagsorden Formanden bør ikke som hoved regel vælges som klubformand 4.4 Hvis formanden går i utide eller ikke lever op til foreningens love og vedtægter, går Næstformanden ind på formandens plads, indtil en formand vælges på en ekstra ordinær generalforsamling. 5. Næstformanden: Næstformanden supplerer og assisterer formanden 5.2 Hvis denne går i utide eller ikke lever op til foreningens love og vedtægter, skal en udvalgt Suppleant træde til fra bestyrelsen, altså en klubformand. Dette aftales på et bestyrelsesmøde. Suppleanten vil være konstitueret indtil en ny næstformand Vil blive valgt på en ekstra ordinær generalforsamling 6. Kassereren:

5 6.1 Kassereren skal føre foreningens regnskaber, så at såvel faste som løbende udgifter udgifter bliver betalt til tiden. 6.2 Kassereren skal udarbejde et oversigtsregnskab til hver HB møde 6.3 Han skal samarbejde med revisionen 6.4 Kassereren og formanden har begge hævekort til foreningens konto. 6.5 Der skal som hovedregel ikke forefindes kontanter, da alt økonomi enten skal føres over netbank eller ved indbetaling i bank. 6.6 Enhver kapitalbevægelse skal dokumenteres med bilag 6.7 Regnskabsbilag arkiveres hos foreningens kasserer efter den ordinære generalforsamling 6.8 kassereren skal medvirke til enhver bevægelse i foreningens økonomi 7. Aktivitets ansvarlige: 7.1 Aktivitets ansvarlige er ansvarlig for og skal føre tilsyn med, såvel Sportsforeningens som andre tilknyttede love og ordens reglementer, overholdes ved enhver aktivitet inden for egen afdeling. 7.2 Aktivitets ansvarlige må ikke på egen hånd træffe dispositioner, som er økonomisk bindende for Sportsforeningen. 7.3 Aktivitets ansvarlige skal tilse fairplay respekteres af alle og at medlemmerne udviser den fornøden respekt for modstandere og officials før, under og efter kampene/aktiviteter således, at de altid indtager en korrekt holdning, til at fremme respekten om Gentofte Hospital Sportsforening. 7.4 Aktivitets ansvarlige skal orienterer på bestyrelsesmøderne om, hvilken aktiviteter klubben har været ude til siden sidst, samt sende redaktøren på foreningens hjemmeside diverse billeder og oplæg. 7.5 Aktivitets ansvarlige skal føre holdlister og skal kunne vise hvor mange medlemmer der har deltaget per aktivitet 7.6 Aktivitets ansvarlige skal være ansvarlig på ind - og udlevering af tøj og rekvisitter ejet af sportsforeningen i forbindelse med aktiviteter. 7.7 Aktivitets ansvarlige bør bestræbe sig på, at samle klubbens medlemmer ved afholdelse af stævner, venskabskampe, fester, skovture og lignende for medlemmer og deres familier. 8. Hjemmeside redaktør( Webmaster) 8.1 Redaktøren må gerne være en Aktivitets ansvarlig. 8.2 Redaktøren er ansvarlig for, at alt hvad der kommer på hjemmesiden er af sådan en grad, at sportsforeningens ry og respekt bibeholdes. 8.3 Redaktøren skal samarbejde med formand og næstformand. 8.4 Redaktøren skal sørge for at hjemmesiden er op to date i tæt samarbejde med hele bestyrelsen. 8.5 redaktøren kan sidde på sin post i 2 år, med mindre at denne ikke overholder foreningens love og vedtægter. Der skal foretages valg hvert andet år - samme år som næstformanden

6 i lige år. 1. udgave September 2008 Redigeret marts 2010 af formand Henriette Højgaard Kristensen

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere