regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013"

Transkript

1 Nr OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. regionsvalg Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller facebook.com/erduok 19. november 2013 Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Kongebroløbet O er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. Vi taler på vegne af godt 1,5 millioner lønmodtagere, ed i de næsten 100 faglige organisationer i LO og FTF. Gelsted Marked Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn Valgtillæg til kommune- og regionsvalget 2013 Skovens dag Invitation til nytårskur Fair løn på Fyn skal sikre vækst og jobs Nyt fra Socialrådgiveren Sommerhus udlejes til 3F s medlemmer

2 Indhold 2 Lederen ved Gert B. Pedersen 3 Nyt fra 3F Vestfyn 4 LO fagforeningerne rykker ud af kontorerne 5 Skovens dag 6 Invitation til nytårskur 7 Set og sket i 3F Vestfyn 9 Faglig Nyt 14 Nyt fra A-kassen 16 Nyt fra socialrådgiveren 18 Kom med i historien 18 Som et OL 19 Zumba og 3F 20 Fair løn på Fyn skal sikre vækst og jobs 22 Sommerhusudlejning 23 Tillykke Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 15. januar 2014 Tryk: MV-Tryk a/s Leder v/ Gert B. Pedersen afdelingsformand Der er fremtid i fællesskab 3F Vestfyn sætter fokus på 3F kandidaterne Så skal vi til det igen. Den 19. november er der kommuneog regionsvalg landet over, hvor borgerne med et kryds på stemmesedlen kan udøve deres demokratiske ret og pege på netop den kandidat eller parti man har udset sig. Forudsætning for demokratiet og Danmarks velfærd er et bredt funderet Folkestyre, hvor alle kan stille op og være kandidater ved et valg. Det er glædeligt at flere 3F er stiller op som kandidater. De har valgt, at udfordre vælgerne ved valget den 19. november. Efterhånden har Folkestyret det problem, at valgte politikere ikke afspejler befolkningens sammensætning. Blandt de politiske beslutningstagere er der forholdsvis mange med mellemlange og lange uddannelser, og få ufaglærte med ingen uddannelse eller med en erhvervsuddannelse. Når det kan være et problem er det fordi vi oplever, at der bliver flere beslutningstagere, der ikke har haft et almindeligt lønarbejde. De skal ikke eksistere for en årsindkomst på kr. eller endda mindre. De har ikke været ledige i længere perioder og skal ikke leve for dagpenge eller mindre. Mange kommer fra velstillede familier har haft en tryg opvækst i et sikkert skole- og uddannelsesmiljø og har været efterspurgt af arbejdsmarkedet. Det er der ikke noget forkert i. Men beslutningstagere med sådan en baggrund har altså ikke på egen krop oplevet de udfordringer, kampe og til tider nederlag på samme måde som ufaglærte eller erhvervsuddannede. Jeg opfordrer derfor til, at du som 3F er er særlig opmærksom på de kandidater med en almindelig lønmodtagerbaggrund, der stiller op til kommunal- og regionsvalget. Folkestyret er en form for fællesskab, hvor den enkelte i flere situationer tilsidesætter egne snævre interesser og behov. De politikkere der kender værdien og betydningen af fællesskaber, kan også se udover egne interesser og træffe gode beslutninger for samfundet. I en fagforening og på en arbejdsplads er fællesskab af største betydning. I vore fællesskaber skabes gode resultater, fordi vi har erfaringerne for sammenholdet. De gode resultater opnås, når man udviser sammenhold og kan sætte sig i andres sted og man etisk og moralsk tager hensyn til kollegaer og fællesskabets interesser. Beklageligvis ser vi i nogle politikeres adfærd og handlinger, at de i deres opførsel og levevis kun har øje for egne interesser og behov. Denne mangel på moral og etik skaber en berettiget politikker lede, med det til følge, at flere borgere ikke bruger deres demokratiske valgret. 3F erne ved hvilket ansvar man har i- og overfor fællesskabet. Sæt dit kryds den 19. november Stem med ansvar - Stem trygt - Stem på fællesskabet Stem trygt på en 3F kandidat 2

3 Nyt fra 3F Vestfyn v/ næstformand Birthe Lauvring Dette er det sidste nummer af 3F Vestfyns medlemsblad for i år. Næste nummer vil udkomme først i februar måned. stille krav ved udbud af arbejdsopgaver. Alle 3F kandidater i Assens og Middelfart kommuner, der har ønsket det, præsenterer sig selv i vedhæftede valgindstik. Vores medlemmer bor i mange forskellige kommuner og det er derfor ikke muligt at lave præsentation af alle de andre 3Fére der stiller op udenfor 3F Vestfyns geografiske dækningsområde. Men kik jer omkring der er mange gode kandidater også i jeres kommune. I december måned vil du få et julenyhedsbrev med kontingentsatser og andre relevante oplysninger i forbindelse med det nye år. Bladet er meget præget af OK kampagnen, kampen mod social dumping og det kommende Regions- og kommunalvalg. 3F er med i LO kampagnen Er du OK og som en del af den kampagne gennemføres der forskellige aktiviteter med tilbud om at få et løntjek i uger 45 og 46. Vi deltager via LO Vestfyn og stiller en pavillion op i Assens og i Middelfart, se andet sted i bladet, hvor du kan komme forbi med din lønseddel og gerne et ansættelsesbevis og få et tjek af om du får den løn og pension du har krav på. Du er som medlem selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig for at få et løntjek. Det at man er omfattet af en overenskomst betyder at der er aftalt løn, barsel, pension, ekstra ferie, uddannelse og meget andet, men vi oplever desværre at der er mange der ikke kender indholdet i deres overenskomst og derfor måske heller ikke får de løn- og ansættelsesforhold de har krav på. Mange forstår måske heller ikke helt forstår vigtigheden af at der er overenskomst på arbejdspladsen. Det vil vi gerne være med til at udbrede kendskabet til. Ved det kommende regions- og kommunalvalg har 3F valgt at sætte særligt focus på kampen mod social dumping og det offentliges mulighed for at Vi ønsker alle et godt valg! Brug jeres stemmeret. Lad ikke Sofavælgerlisten blive den største og hvis I vil have indflydelse på hvem af kandidaterne, der repræsentere jer de næste 4 år, så stem personligt. De af vore medlemmer, der er ansat i en kommune eller i regionen har desuden den særlige fordel at kunne vælge sin egen arbejdsgiver Ændringer i faglig afdeling i 3F Vestfyn Efter fælles aftale er faglig sekretær Johnny Møller Hansen fratrådt sin stilling på grund af sygdom og stillingen vil ikke umiddelbart blive genbesat. Odin Vex og Gert B. Pedersen vil fremover varetage de faglige opgaver på Industriens område og arbejdsmiljøspørgsmål varetages af den enkelte faglige sekretær, f.eks. rettes arbejdsmiljøspørgsmål på hotel- og restaurations området til faglig sekretær Kaj Larsen. Økonomiansvarlig i 3F Vestfyn John Kruse fylder 60 år den 24. december John holder åbent hus lørdag den 21. december kl i Brenderup Forsamlings hus. Et stort tillykke til John med den runde dag fra 3F Vestfyn. 3

4 LO fagforeningerne rykker ud af kontorerne og tilbyder Løntjek Mød os i gågaden i Middelfart ud for tidl. Glarmester Spring og i Østergade i Assens ud for det gl. apotek Torsdag den 7. november kl til kl Fredag den 8. november kl til kl Lørdag den 9. november kl til kl Torsdag den 14. november kl til kl Fredag den 15. november kl til kl Lørdag den 16. november kl til kl Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller facebook.com/erduok Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Kig forbi tag en lønseddel med og gerne dit ansættelsesbevis Alle er velkomne L LO Vestfyn 4

5 Skovens dag Tag familien med på en dejlig skovtur og vind et juletræ Lørdag den 23. november kl ca Mødested: Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart Merete Nørgaard fra Natur- og Miljøafdelingen vil vise rundt inden vi går i skoven med Skovfoged Dan Jensen, som fortæller om skoven og viser os hvor vi kan finde gode materialer til juledekorationer m.m. Pynt til eget brug må tages med hjem, så husk grensaksen. Vi slutter af med en lille frokost for børn og voksne på afdelingskontoret og du kan deltage i en konkurrence og vinde et juletræ. Målgruppe Medlemmer af 3F Vestfyn med familie/ledsager Deltagerbetaling 25 kr. pr. person som betales, når vi mødes i skoven. Børn under 3 år er gratis. Tilmelding til 3F Vestfyn senest den 15. november på tlf eller send en mail Ved tilmelding skal oplyses antal voksne og antal børn Under 15 år og antal børn under 3 år. Med venlig hilsen Lokaludvalg Ejby/Middelfart 5

6 Invitation til Nytårskur for alle afdelingspensionist-, forbundspensionistog førtidspensionistmedlemmer Fredag den 7. februar kl ca. kl Langelandsvej 3 i Middelfart Traktement Underholdning 2 retters menu ved Bjergbanksvejs kaffe og småkager Cabaret Tilmelding til afdelingen senest fredag den 20. januar 2014, gerne før, på tlf eller Der vil være bustransport fra Hårby Butikstorv kl , Glamsbjerg Hotel kl og P-pladsen ved Rema 1000 i Assens kl Giv besked ved tilmelding om du skal med bussen. Giv også besked, hvis du skal have særlig kost. Gert B. Pedersen afd.formand Med venlig hilsen Birthe Lauvring næstformand NB: Afdelingspensionistmedlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for 2013/2014 kan betale kontingentet samme dag. 6

7 Set og Sket i 3F Vestfyn Jubilarer den 22. juni 2013 Jubilarer fra 15. nov og til 30. juni 2013 var inviteret til jubilararrangement, som denne gang blev afholdt i Assens på Skovvej 11. Der var som sædvanlig et godt humør og brunchen smagte. Næste jubilararrangement bliver den 5. april på Langelandsvej 3 i Middelfart for jubilarer i perioden 1. juli 2013 til 30. marts Alle vil modtage en personlig indbydelse. Billedet af jubilarerne kommer i næste nummer. Sommerudflugt til ZOO Odense Ca. 600 var mødt frem i år og havde en dejlig dag på trods af regnvejret. Og dyrene havde det også godt. Vi har fået en stor opfordring til at flytte udflugten enten en uge frem eller en uge tilbage, da det faktisk har regnet hvert eneste år siden vi flyttede udflugten til sidste lørdag i august måned. Sommerudflugten vil derfor blive afholdt lørdag den 23. august Kongebroløbet Det årlige Kongebroløb i Middelfart blev afviklet den 14. september i fint løbevejr. Blandt deltagerne var et hold fra Middelfart Rengø ringsenhed. Deltagerne havde OK T-shirts på sponsoreret af LO Vestfyn og med navnet Hold Ren sponsoreret af arbejdsgiveren. Gelsted Marked 3F Vestfyn var endnu en gang med på Gelsted Marked, denne gang med OK kampagnen, hvor markedsgæsterne kunne få en snak om hvorfor det er så vigtigt at have en overenskomst og en stærk fagforening i ryggen. Et godt initiativ som vi håber bliver gentaget næste år. 7

8 Fisketur 2013 På en af de skønneste efterårsmorgener, lørdag den 28. september, afholdt lokaludvalget for Assens, Glamsbjerg og Hårby i 3F Vestfyn, den årlige fisketur. Det var igen hos Børges put and take. Efter fælles morgenkaffe startede fiskeriet, og der var hurtigt bid, og der blev fanget mange fisk hele formiddagen. Der blev som vanligt serveret håndmadder og uddelt præmier som afslutning, på en dejlig dag. Der var præmier til de tre største fisk og som noget nyt var der præmie til den deltager der fangede flest fisk. Delt i to grupper, deltagere over og under 18 år. De glade vindere 1. præmie: Torben Andersen - 2,240 kg. 2. præmie: Torben Basballe 1,980 kg. 3. præmie: Åge Larsen 1,970 kg. Flest fisk: under 18 år: Rasmus Jensen med 5 stk. over 18 år: Dan Hem med 11 stk. Vi ses til næste år den sidste lørdag i september! Forsyninger bringes rundt Medlemstilbud Taske eller rygsæk Pris for medlemmer kr. 100,- Begge dele kan købes ved henvendelse på et af kontorerne. 8

9 Faglig Nyt Faglige sekretærer Kaj Larsen Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Grethe Bonne Madsen Odin Vex Faglige sager Rettelse i sag KC Busser! I afdelingens blad nr. 1 bragte vi under overskriften Faglige sager en notits om KC Busser. Vi fortalte at chaufføren manglede 707 kr. på en taxatur, hvilket blev rettet! Vores bemærkning kunne efterlade det indtryk, at firmaet bevist havde snydt vort medlem. Det var ikke tilfældet, idet der blot var tale om fejl ved taxameter og firmaet selv rettede fejlen med det samme, da man blev opmærksom herpå. Vi beklager. Severin Rengøring kursuscenteret Severin blev pr. 1. januar 2013 overtaget af Rengøringsselskabet Rent. Alle 5 assistenter fortsatte og blev virksomhedsoverdraget. I slutningen af februar blev der opsagt to assistenter (de to der havde været ansat længst tid) og to blev sat ned i tid. Én takkede nej til de færre timer og stoppede i april med en fratrædelsesgodtgørelse i forhold til overenskomsten. De to opsagte havde meget lang anciennitet, og efter både lokalforhandling og mæglingsmøde var det klart, at der ikke kunne være tale om at trække opsigelserne tilbage. Derfor valgte vi, at opsigelserne skulle prøves ved afskedigelsesnævnet. Ved det forberedende retsmøde blev der indgået forlig således, at de begge fik en godtgørelse udover den overenskomstbestemte fratrædelsesgodtgørelse. Elitemiljø Et medlem blev overdraget fra Vestfyns Gymnasium til Elitemiljø, og da Elitemiljø ikke havde opsagt hendes helårsansættelse korrekt, fik medlemmet en efterbetaling på kr. Middelfart Apotek Opsigelsen til et medlem blev omformuleret og feriefritimer fra 2011 og 2012 blev udbetalt kr. ISS Facility Services Der var igen fejl ved udbetaling for den 24. december 2012 (en betalt fridag). Afdelingen fandt fejl på tre forskellige arbejdspladser, og da vi tidligere har haft en sag på samme fejl, har ISS betalt en bod på kr. til deling mellem afdeling og forbund. Middelfart Kommune Manglende pensionsindbetaling til handicaphjælper: kr. Tiltrædelsesoverenskomst Vuggestuen ved Nr. Åby Realskole har tiltrådt overenskomsten mellem Danmarks Privatskoleforening og Fagligt Fælles Forbund for rengøringspersonalet. LG sager: Willemoes Madordning Udbetalt fra LG kr. Olivers Entreprenør: Udbetalt fra LG kr. 9

10 Rådhuspubben i Assens: Udbetalt fra LG kr. Aktiv Sol: Udbetalt fra LG kr. Dansk Modul Byg Der er indtil videre kommet 11 medlemmer med krav efter Dansk Modul Bygs konkurs. Der er krav om manglende løn for udført arbejde, løn i opsigelsesperioden, manglende fritvalgs opsparing m.m. som anmeldes til LG. Pensionen ser ud til at være ok og feriepenge optjent i 2013 dækkes af Dansk Industri, da virksomheden var medlem fra 1. april Skulle der være flere der har feriepenge eller andet til gode hos Dansk Modul Byg, vil jeg hermed opfordre til, at man henvender sig i afdelingen hurtigst muligt. R.N.R. Transport Medlem manglede feriepenge for 2011 og Desuden manglede der Friheds- og Fritvalgsopsparing. Firmaet blev erklæret konkurs og vort medlem fik efter skat netto kr ,09 fra LG. Ole s Trucking Efter tre måneders ansættelse bliver vort medlem opsagt grundet omstrukturering! (efter to mdrs. sygdom (brækket hånd)). Firmaet har ikke udarbejdet ansættelsesaftale, hvilket firmaet måtte bøde for med kr Tide Bus i Gelsted Vort medlem manglede at få delevagttillæg for 12 udførte vagter. Blev efterreguleret med kr. 855,84. Willemoes Bus A/S Tilbageholdelse af feriepenge. Vi sendte påkrav til firmaet. Løst ved at kr blev overført direkte til vort medlem. Assens Kommune Seniorjobber løftet med kr ,25 årligt. Efterbetalingskrav over for Hede Danmark Hede Danmark overtog Anlægsgartnerfirmaet Wad & Kortegård den 1. september I den forbindelse overser HD at der var en bonusaftale med de ansatte i Wad & Kortegård. Lang om længe har Hede Danmark efterbetalt brutto kr ,- til to medlemmer til dækning af løn, feriepenge, sh og pension. Efterbetalingskrav over for Entreprenør Martin Skals Bogense Vores medlem erfarer, at han nogen tid efter at han har sygemeldt sig, at der er afleveret et brev i hans postkasse med en tilbagedateret opsigelse til dagen før sygemeldingen. Udover at vores medlem havde et krav på sygedagpenge, havde Martin Skals ikke udstedt et ansættelsesbevis. Indledningsvis reagere virksomheden ved at kontakte afdelingen telefonisk med påstand om at vores medlem selv havde ønsket at blive afskediget. Vores medlem var imidlertid i stand til at bevise hvornår han havde sygemeldt sig hvilket der jo ikke havde været grund til hvis han havde modtaget sin opsigelse. Sagen sluttede med at vores medlem har modtaget en godtgørelse på kr ,00 for manglende ansættelsesbevis og brutto kr ,- i sygedagpenge. Efterbetalingskrav over for MB Anlæg & Teknik ApS Hinnerup På vegne af et medlem gjorde vi krav på løn under sygdom idet det var et af de aftalte vilkår i den indgåede ansættelseskontrakt. Virksomheden afviste med påstand om at der ikke var andre i virksomheden der omfattet af dette vilkår og at der var tale om en fejl. Afdelingens advokat overtog sagen der er endt med en efterbetaling på brutto kr ,75 inkl. feriepenge. Efterbetalingskrav over for vikarbureauet Norvico A/S Norge På vegne af et medlem er der rejst krav om manglende løn og efterfølgende feriepenge. Sagen blev indledt oktober Efterfølgende blev der afregnet brutto kr ,50 til dækningen af skyldig løn for udført arbejde og for manglende opsigelse. I september 2012 rejser vi krav om afregning af skyldige feriepenge. Grundet konkurs er der i september 2013, afregnet feriepenge brutto kr ,- 10

11 Vores medlem havde den fornødne dokumentation i form af ansættelseskontrakt og ugelister m.v. pension i forbindelse med ophør. Virksomheden har efterbetalt brutto kr ,23 inkl. pension. Efterbetalingskrav over for Landmand Tonny Kristensen På vegne af vores medlem landbrugselv på 4. år, har vi rejst krav om regulering af løn idet vores medlem havde modtaget 3. års elevløn. Vores medlem kunne ikke overbevise Tonny Kristensen om at lønnen var for lav. Sagen er endt med korrekt betaling. Vores medlem har modtaget brutto kr ,57 til dækning af løn, feriepenge og særlig opsparing på 1 %. Elever er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A & 3F. Efterbetalingskrav over for Vestfyns El-Anlæg Nørre Aaby På vegne af et medlem har vi rejst krav om efterbetaling af feriefridage, sygeferiepenge og Garant Byg under konkurs anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond og Dansk Byggeri På vegne af 3 medlemmer har LG og Dansk Byggeri afregnet i alt brutto kr ,42 til dækning af løn for udført arbejde, løn under opsigelse, pension samt feriepenge og Søgnehelligdagsbetaling. Jysk Råhusmontage & Specialpuds under konkurs På vegne af et medlem anmeldt til LG og Dansk Byggeri er der afregnet til dækning af tilgodehavende løn og godtgørelse under opsigelse, feriepenge, sh og pension brutto kr ,58 Social Dumping er et angreb på vores overenskomster Afdelingen deltager aktivt i Byggegruppens bestræbelse på at forhindre underbetaling på Byggepladser. Senest har vi i Assens på renoveringen af Korsvang konstateret, at firmaet MTN ApS benyttede polske arbejdere der ikke blev betalt iht. den gældende overenskomst med Dansk Håndværk. Vi påstår at efterbetalingen andrager ca ,- Jf. overenskomsten er der en bestemmelse der giver os ret til at forlange dokumentation bestående af ansættelsesbeviser, timesedler og ikke mindst lønsedler. Dokumentationen skal normalt udleveres inden for en frist af 48 timer grundet efterårsferien har vi set os nødsaget til at være lidt tålmodige. Virksomheden har meddelt at de er indforstået med at efterbetale. Vi afventer en forhandling med virksomheden på byggepladsen. Handels- Entreprenør- og Byggefirma Jakob Østergaard udfører p.t. renovering af Fynsvej 15 Middelfart/ombygning af tidligere autoværksted. Ombygningen udføres af Top Byg ApS der har indgået aftale med et polsk Firma. Hovedentreprenøren er omfattet af overenskomst med 3F og er derfor forpligtiget til at sikre sig at samtlige underentreprenører følger overenskomsten. Jakob Østergaard havde ikke sikre sig at underentreprenørerne var omfattet at overenskomst. Den situation giver os ret til at hovedentreprenøren skal afbryde samarbejdet med de uorganiserede virksomheder på byggepladsen med mindre de underskriver overenskomst med 3F eller bliver medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri. Top Byg ApS og det Polske firma skrev under på overenskomst den 10. oktober MHJ Service ApS fra Glamsbjerg er en virksomhed der udelukkende beskæftiger Rumænske arbejdere. Vi har mødt dem bl. a. på psykiatrisk Hospital i Middelfart. De rumænske arbejdere benyttes ofte til nedrivning. Senest har vi haft en sag sammen med Bygningsarbejderne i Odense hvor virksomheden modtog en bod for underbetaling på kr ,00. Derudover skulle virksomheden følge overenskomsten fremefter. Første afdrag skulle betales 1. oktober Det er endnu ikke betalt. Forbundet har meddelt Dansk Byggeri at det skyldige afdrag på kr ,- overgår til inddrivelse igennem fogedretten i uge

12 Nye lønninger Kommunale område pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014 Timeløn Timeløn Månedsløn Månedsløn Årsløn Årsløn Løntrin ,98 117, , , ,00 119, , , ,09 121, , , ,14 123, , , ,25 125, , , ,99 127, , , ,33 129, , , ,07 131, , , ,88 133, , , ,09 135, , , ,13 137, , , ,32 140, , , ,58 142, , , ,88 144, , , ,24 146, , , ,65 149, , , ,11 151, , , ,63 154, , , ,21 156, , , ,84 159, , , ,53 162, , , ,28 165, , , ,09 167, , , ,97 170, , , ,91 173, , , ,91 176, , , ,09 179, , , ,29 183, , , ,57 186, , , ,91 189, , , ,33 193, , , ,60 197, , , ,99 201, , , ,51 206, , , Pr. 1. oktober 2013 er reguleringsprocenten Den anvendes ved beregning af værdien af et kroner og øre tillæg givet i niveau. F.eks. et tillæg på kr i niveau ganget med giver Kr ,76 pr Pr. 1. januar 2014 er reguleringsprocenten og det vil sige at Kr kr. i eksemplet ovenover bliver til kr ,64. 12

13 Andre ændringer pr. 1. januar 2014 det kommunale område Specialarbejderoverenskomsten Det årlige grundlønstillæg på kr. stiger med 430 kr. til kr. i niveau for en fuldtidsansat Minipensionen på 13% udgør og alle hæves til 14,55% Teknisk servicemedarbejdere/ledere Det årlige grundlønstillæg teknisk servicemedarbejdere på kr stiger til kr. i niveau for en fuldtidsansat Rengøringsassistenter Pensionen stiger fra 12,75% til 13% Omsorgsmedhjælpere Det årlige grundlønstillæg stiger fra 750 kr. til kr. i niveau for en fuldtidsansat Det regionale område På det regionale område siger lønnen også pr. 1. oktober og 1. januar. Medlemmerne ansat på de regionale områder vil så tilsendt information om lønstigninger og andre ændringer Der indføres et nyt årligt grundlønstillæg på kr. 500 i niveau for teknisk serviceledere og ejendomsserviceteknikere Minipension på 13% udgår og fremover er pensionsbidraget13,50% Det statslige område På det statslige område stiger lønnen først til 1. april 2014 og medlemmerne vil få tilsendt direkte information om de nye lønsatser og eventuelt andre ændringer. Overenskomstforhandlinger 2014 Jeg er blevet valgt til forhandlingsudvalget for Privat Service. Det er en opgave jeg glæder mig meget til. At forhandle overenskomster er en af de vigtige opgaver vi har i fagbevægelsen. Udvalget mødes første gang i november. Der nedsættes temagrupper, som holder temamøder med arbejdsgiverne, før de egentlige forhandlinger. Selve overenskomstforhandlingerne ligger i forlængelse af transportområdet og skal være færdige inden 1. marts Det er her vi som forhandlingsudvalg kan være med til, forhåbentlig, at forhandle goder hjem, som er vigtige for netop rengøringsassistenter ansat på det private område. kampen mod social dumping, ved at indskrive klausuler i udbudsmaterialer, og ikke mindst også er parate til at kontrollere, at de bliver overholdt. Grethe Bonne Madsen Faglig sekretær 3F Vestfyn Privat rengøring er et af de områder, der er ramt hårdt af social dumping med grove tilfælde af underbetaling. Det er en vigtig opgave for fagbevægelsen at bekæmpe, men det lykkes ikke uden at have politikkerne med. Derfor er det vigtigt at vi vælger kommunalpolitikkere, der er parate til at bakke op om 13

14 Nyt fra A-kassen Anne Boesen Connie Hansen Helle F. Jensen Jette Ørum Husk, hvis du har ret til seniorjob ved udløb af dine dagpenge..! HVORNÅR KAN JEG GÅ PÅ EFTERLØN/PENSION? Årgang Efterløn Pension Født før år 65 år ½ år 65½ år år 66 år ½ år 66½ år år 67 år ½ år 67 år år 67 år ½ år 67 år år 67 år og efter 65 år 68 år Du skal selv søge om seniorjob i din kommune. Du kan tidligst søge 3 måneder før din dagpengeret udløber, og senest 2 måneder efter. Kommunen har 2 måneder, (fra din ansøgning), til at finde et seniorjob til dig. Hvis kommunen efter 2 måneder ikke har et seniorjob til dig, skal kommunen udbetale en økonomisk kompensation til dig, der svarer til dine dagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at du søger kommunen om seniorjob, senest 2 måneder før udløbet af din dagpengeperiode. Har du ikke søgt kommunen om et seniorjob senest 2 måneder efter din dagpengeperiode er udløbet, har du mistet muligheden for at få et seniorjob Brug opsigelsesperioden til uddannelse Du har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Men først efter fire måneders ledighed med mindre du starter på uddannelsen i opsigelsesperiode. Er du blevet opsagt, så er det en stor fordel for dig at få lavet en uddannelsesplan og starte på uddannelse i opsigelsesperioden. Nye regler begrænser nemlig retten til seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige. Hvis du ikke går i gang i opsigelsesperioden, skal du efter de nye regler vente, til du har været arbejdsløs i fire måneder. Dog kan ledige, der er begyndt et uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til seks uger fra første ledige dag. Du kan sprede de seks uger Er du startet på uddannelsen i opsigelsesperioden, kan du godt sprede de seks uger over flere måneder. For eksempel kan to uger af uddannelsen ligge i opsigelsesperioden, og de næste fire uger kan ligge efter tre måneders ledighed. Vær opmærksom på, at det ikke er nok at have lavet en uddannelsesplan i opsigelsesperiode. Det er også værd at være opmærksom på, at jobcentret stadig har mulighed for at bevilge uddannelse og opkvalificering som tilbud fra første ledige dag af op til seks ugers varighed. Uddannelser, der giver adgang til selvvalgt uddannelse Du har mulighed for at deltage i kurser/uddannelser på mange niveauer, for eksempel: 14

15 AMU-kurser på erhvervsskoler og på AMU-centre forberedende voksenundervisning almen voksenuddannelse gymnasial uddannelse uddannelser på videregående niveau (maks. kursuspris på 3648,32 kr. pr. uge i 2013). De seks ugers uddannelse skal være gennemført inden for de første 13 måneders (57 uger) ledighed, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, skal de seks ugers uddannelse være gennemført inden for de første 10 måneder (44 uger). Overenskomsten sikrer efteruddannelse Langt de fleste 3F ere har mulighed for efteruddannelse i perioden fra opsigelse til dagen for afskedigelse. Nogle har en lang opsigelsesperiode, andre en kortere. Nogle har mulighed for meget efteruddannelse i opsigelsesperioden, andre mindre. Begge dele afhænger af din overenskomst. En lang anciennitet på virksomheden giver som udgangspunkt en længere opsigelsesperiode - og dermed bedre mulighed for at sætte efteruddannelse i gang. På samme vis er der også ofte udvidede muligheder for efteruddannelse i opsigelsesperioden med en længere anciennitet i jobbet. Uanset om du har en kort opsigelsesperiode eller en længere, er det vigtigt at få aktiveret en uddannelsesplan hurtigst muligt. Kontakt os hvis du vil vide mere. Byggepladsen Bliv en del af fremtidens byggerier 3F Bygningsarbejderne, Syddansk Erhvervsskole, AMU-Fyn og de Fynske jobcentre er gået sammen om at lave særlige uddannelsestilbud(byggepladsen) til de medlemmer af 3F Bygningsarbejdernes fagforening som er overgået til den særlige uddannelsesstøtte/kontanthjælp. Fra august 2013 er Byggepladsen blevet en del af/ et netværk under Byg til Vækst (BTV) sekretariatet, hvor der er lavet aftaler med de Fynske jobcentre (undtaget Langeland og Ærø) om at alle kommunernes forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtager som ønsker et brancheskift over til byggebranchen også vil være en del af målgruppen. 3F Bygningsarbejderne / Michael Frederiksen har af de Fynske kommuner fået mandat til at udarbejde uddannelsesplaner for alle potentielle/relevante forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtagere, i den forbindelse vil infomøder / konkret aftale om uddannelser ske enten ved 3F Bygningsarbejderne eller ved at Michael Frederiksen tager personlige samtaler ude i den enkelte kommune. Uddannelsestilbuddets varighed/antal uger, er i forhold til det behov som der i fællesskab vurderes at den ledige har. Uddannelsestilbuddet skal give mening for den enkelte. Den ledige kan få styrket sine kompetencer inden for f.eks. Jord/beton, murer- og tømrerfaget med: 28 dage Et snuseforløb rettet mod struktør fagene. Struktør fagene - Entreprenørarbejde-beton, Praktisk kabelarbejde og kloakrørlægger. Murerfaget - Avanceret flisearbejde, puds, gesimser, masseovn m.v. Tømrer faget - Opsnøring og udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner og avanceret brug af håndværktøj. Tværfagligt er der mulighed for at deltage i renovering/restaurering Vejen til byg - et skræddersyet snuseforløb til den som vil vide mere om livet som håndværker På kurset er det et vigtigt aspekt at der samtidig er mulighed for at udvide jobnetværk, da kurserne også er åbne for beskæftigede samt ledige der er hjemsendt i en kortere periode. Venlig hilsen Michael Frederiksen, 3F Bygningsarbejdernes fagforening Mobil eller Mail 15

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 Nr. 2 2013 1. maj Assens Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 1. maj Middelfart Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes? Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne Maj 2014 Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet. Den og lignende historier er der masser af, når

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension?

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension? Nr. 3 2014 Har du tjek på din pension? Medlemsfordele Så er der gang i ballonerne Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra socialrådgiveren Set og Sket i 3F-Vestfyn Medlemsfordele - side 17 Temaaften orblindhed

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere