regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013"

Transkript

1 Nr OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. regionsvalg Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller facebook.com/erduok 19. november 2013 Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Kongebroløbet O er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. Vi taler på vegne af godt 1,5 millioner lønmodtagere, ed i de næsten 100 faglige organisationer i LO og FTF. Gelsted Marked Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn Valgtillæg til kommune- og regionsvalget 2013 Skovens dag Invitation til nytårskur Fair løn på Fyn skal sikre vækst og jobs Nyt fra Socialrådgiveren Sommerhus udlejes til 3F s medlemmer

2 Indhold 2 Lederen ved Gert B. Pedersen 3 Nyt fra 3F Vestfyn 4 LO fagforeningerne rykker ud af kontorerne 5 Skovens dag 6 Invitation til nytårskur 7 Set og sket i 3F Vestfyn 9 Faglig Nyt 14 Nyt fra A-kassen 16 Nyt fra socialrådgiveren 18 Kom med i historien 18 Som et OL 19 Zumba og 3F 20 Fair løn på Fyn skal sikre vækst og jobs 22 Sommerhusudlejning 23 Tillykke Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 15. januar 2014 Tryk: MV-Tryk a/s Leder v/ Gert B. Pedersen afdelingsformand Der er fremtid i fællesskab 3F Vestfyn sætter fokus på 3F kandidaterne Så skal vi til det igen. Den 19. november er der kommuneog regionsvalg landet over, hvor borgerne med et kryds på stemmesedlen kan udøve deres demokratiske ret og pege på netop den kandidat eller parti man har udset sig. Forudsætning for demokratiet og Danmarks velfærd er et bredt funderet Folkestyre, hvor alle kan stille op og være kandidater ved et valg. Det er glædeligt at flere 3F er stiller op som kandidater. De har valgt, at udfordre vælgerne ved valget den 19. november. Efterhånden har Folkestyret det problem, at valgte politikere ikke afspejler befolkningens sammensætning. Blandt de politiske beslutningstagere er der forholdsvis mange med mellemlange og lange uddannelser, og få ufaglærte med ingen uddannelse eller med en erhvervsuddannelse. Når det kan være et problem er det fordi vi oplever, at der bliver flere beslutningstagere, der ikke har haft et almindeligt lønarbejde. De skal ikke eksistere for en årsindkomst på kr. eller endda mindre. De har ikke været ledige i længere perioder og skal ikke leve for dagpenge eller mindre. Mange kommer fra velstillede familier har haft en tryg opvækst i et sikkert skole- og uddannelsesmiljø og har været efterspurgt af arbejdsmarkedet. Det er der ikke noget forkert i. Men beslutningstagere med sådan en baggrund har altså ikke på egen krop oplevet de udfordringer, kampe og til tider nederlag på samme måde som ufaglærte eller erhvervsuddannede. Jeg opfordrer derfor til, at du som 3F er er særlig opmærksom på de kandidater med en almindelig lønmodtagerbaggrund, der stiller op til kommunal- og regionsvalget. Folkestyret er en form for fællesskab, hvor den enkelte i flere situationer tilsidesætter egne snævre interesser og behov. De politikkere der kender værdien og betydningen af fællesskaber, kan også se udover egne interesser og træffe gode beslutninger for samfundet. I en fagforening og på en arbejdsplads er fællesskab af største betydning. I vore fællesskaber skabes gode resultater, fordi vi har erfaringerne for sammenholdet. De gode resultater opnås, når man udviser sammenhold og kan sætte sig i andres sted og man etisk og moralsk tager hensyn til kollegaer og fællesskabets interesser. Beklageligvis ser vi i nogle politikeres adfærd og handlinger, at de i deres opførsel og levevis kun har øje for egne interesser og behov. Denne mangel på moral og etik skaber en berettiget politikker lede, med det til følge, at flere borgere ikke bruger deres demokratiske valgret. 3F erne ved hvilket ansvar man har i- og overfor fællesskabet. Sæt dit kryds den 19. november Stem med ansvar - Stem trygt - Stem på fællesskabet Stem trygt på en 3F kandidat 2

3 Nyt fra 3F Vestfyn v/ næstformand Birthe Lauvring Dette er det sidste nummer af 3F Vestfyns medlemsblad for i år. Næste nummer vil udkomme først i februar måned. stille krav ved udbud af arbejdsopgaver. Alle 3F kandidater i Assens og Middelfart kommuner, der har ønsket det, præsenterer sig selv i vedhæftede valgindstik. Vores medlemmer bor i mange forskellige kommuner og det er derfor ikke muligt at lave præsentation af alle de andre 3Fére der stiller op udenfor 3F Vestfyns geografiske dækningsområde. Men kik jer omkring der er mange gode kandidater også i jeres kommune. I december måned vil du få et julenyhedsbrev med kontingentsatser og andre relevante oplysninger i forbindelse med det nye år. Bladet er meget præget af OK kampagnen, kampen mod social dumping og det kommende Regions- og kommunalvalg. 3F er med i LO kampagnen Er du OK og som en del af den kampagne gennemføres der forskellige aktiviteter med tilbud om at få et løntjek i uger 45 og 46. Vi deltager via LO Vestfyn og stiller en pavillion op i Assens og i Middelfart, se andet sted i bladet, hvor du kan komme forbi med din lønseddel og gerne et ansættelsesbevis og få et tjek af om du får den løn og pension du har krav på. Du er som medlem selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig for at få et løntjek. Det at man er omfattet af en overenskomst betyder at der er aftalt løn, barsel, pension, ekstra ferie, uddannelse og meget andet, men vi oplever desværre at der er mange der ikke kender indholdet i deres overenskomst og derfor måske heller ikke får de løn- og ansættelsesforhold de har krav på. Mange forstår måske heller ikke helt forstår vigtigheden af at der er overenskomst på arbejdspladsen. Det vil vi gerne være med til at udbrede kendskabet til. Ved det kommende regions- og kommunalvalg har 3F valgt at sætte særligt focus på kampen mod social dumping og det offentliges mulighed for at Vi ønsker alle et godt valg! Brug jeres stemmeret. Lad ikke Sofavælgerlisten blive den største og hvis I vil have indflydelse på hvem af kandidaterne, der repræsentere jer de næste 4 år, så stem personligt. De af vore medlemmer, der er ansat i en kommune eller i regionen har desuden den særlige fordel at kunne vælge sin egen arbejdsgiver Ændringer i faglig afdeling i 3F Vestfyn Efter fælles aftale er faglig sekretær Johnny Møller Hansen fratrådt sin stilling på grund af sygdom og stillingen vil ikke umiddelbart blive genbesat. Odin Vex og Gert B. Pedersen vil fremover varetage de faglige opgaver på Industriens område og arbejdsmiljøspørgsmål varetages af den enkelte faglige sekretær, f.eks. rettes arbejdsmiljøspørgsmål på hotel- og restaurations området til faglig sekretær Kaj Larsen. Økonomiansvarlig i 3F Vestfyn John Kruse fylder 60 år den 24. december John holder åbent hus lørdag den 21. december kl i Brenderup Forsamlings hus. Et stort tillykke til John med den runde dag fra 3F Vestfyn. 3

4 LO fagforeningerne rykker ud af kontorerne og tilbyder Løntjek Mød os i gågaden i Middelfart ud for tidl. Glarmester Spring og i Østergade i Assens ud for det gl. apotek Torsdag den 7. november kl til kl Fredag den 8. november kl til kl Lørdag den 9. november kl til kl Torsdag den 14. november kl til kl Fredag den 15. november kl til kl Lørdag den 16. november kl til kl Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller facebook.com/erduok Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Kig forbi tag en lønseddel med og gerne dit ansættelsesbevis Alle er velkomne L LO Vestfyn 4

5 Skovens dag Tag familien med på en dejlig skovtur og vind et juletræ Lørdag den 23. november kl ca Mødested: Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart Merete Nørgaard fra Natur- og Miljøafdelingen vil vise rundt inden vi går i skoven med Skovfoged Dan Jensen, som fortæller om skoven og viser os hvor vi kan finde gode materialer til juledekorationer m.m. Pynt til eget brug må tages med hjem, så husk grensaksen. Vi slutter af med en lille frokost for børn og voksne på afdelingskontoret og du kan deltage i en konkurrence og vinde et juletræ. Målgruppe Medlemmer af 3F Vestfyn med familie/ledsager Deltagerbetaling 25 kr. pr. person som betales, når vi mødes i skoven. Børn under 3 år er gratis. Tilmelding til 3F Vestfyn senest den 15. november på tlf eller send en mail Ved tilmelding skal oplyses antal voksne og antal børn Under 15 år og antal børn under 3 år. Med venlig hilsen Lokaludvalg Ejby/Middelfart 5

6 Invitation til Nytårskur for alle afdelingspensionist-, forbundspensionistog førtidspensionistmedlemmer Fredag den 7. februar kl ca. kl Langelandsvej 3 i Middelfart Traktement Underholdning 2 retters menu ved Bjergbanksvejs kaffe og småkager Cabaret Tilmelding til afdelingen senest fredag den 20. januar 2014, gerne før, på tlf eller Der vil være bustransport fra Hårby Butikstorv kl , Glamsbjerg Hotel kl og P-pladsen ved Rema 1000 i Assens kl Giv besked ved tilmelding om du skal med bussen. Giv også besked, hvis du skal have særlig kost. Gert B. Pedersen afd.formand Med venlig hilsen Birthe Lauvring næstformand NB: Afdelingspensionistmedlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for 2013/2014 kan betale kontingentet samme dag. 6

7 Set og Sket i 3F Vestfyn Jubilarer den 22. juni 2013 Jubilarer fra 15. nov og til 30. juni 2013 var inviteret til jubilararrangement, som denne gang blev afholdt i Assens på Skovvej 11. Der var som sædvanlig et godt humør og brunchen smagte. Næste jubilararrangement bliver den 5. april på Langelandsvej 3 i Middelfart for jubilarer i perioden 1. juli 2013 til 30. marts Alle vil modtage en personlig indbydelse. Billedet af jubilarerne kommer i næste nummer. Sommerudflugt til ZOO Odense Ca. 600 var mødt frem i år og havde en dejlig dag på trods af regnvejret. Og dyrene havde det også godt. Vi har fået en stor opfordring til at flytte udflugten enten en uge frem eller en uge tilbage, da det faktisk har regnet hvert eneste år siden vi flyttede udflugten til sidste lørdag i august måned. Sommerudflugten vil derfor blive afholdt lørdag den 23. august Kongebroløbet Det årlige Kongebroløb i Middelfart blev afviklet den 14. september i fint løbevejr. Blandt deltagerne var et hold fra Middelfart Rengø ringsenhed. Deltagerne havde OK T-shirts på sponsoreret af LO Vestfyn og med navnet Hold Ren sponsoreret af arbejdsgiveren. Gelsted Marked 3F Vestfyn var endnu en gang med på Gelsted Marked, denne gang med OK kampagnen, hvor markedsgæsterne kunne få en snak om hvorfor det er så vigtigt at have en overenskomst og en stærk fagforening i ryggen. Et godt initiativ som vi håber bliver gentaget næste år. 7

8 Fisketur 2013 På en af de skønneste efterårsmorgener, lørdag den 28. september, afholdt lokaludvalget for Assens, Glamsbjerg og Hårby i 3F Vestfyn, den årlige fisketur. Det var igen hos Børges put and take. Efter fælles morgenkaffe startede fiskeriet, og der var hurtigt bid, og der blev fanget mange fisk hele formiddagen. Der blev som vanligt serveret håndmadder og uddelt præmier som afslutning, på en dejlig dag. Der var præmier til de tre største fisk og som noget nyt var der præmie til den deltager der fangede flest fisk. Delt i to grupper, deltagere over og under 18 år. De glade vindere 1. præmie: Torben Andersen - 2,240 kg. 2. præmie: Torben Basballe 1,980 kg. 3. præmie: Åge Larsen 1,970 kg. Flest fisk: under 18 år: Rasmus Jensen med 5 stk. over 18 år: Dan Hem med 11 stk. Vi ses til næste år den sidste lørdag i september! Forsyninger bringes rundt Medlemstilbud Taske eller rygsæk Pris for medlemmer kr. 100,- Begge dele kan købes ved henvendelse på et af kontorerne. 8

9 Faglig Nyt Faglige sekretærer Kaj Larsen Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Grethe Bonne Madsen Odin Vex Faglige sager Rettelse i sag KC Busser! I afdelingens blad nr. 1 bragte vi under overskriften Faglige sager en notits om KC Busser. Vi fortalte at chaufføren manglede 707 kr. på en taxatur, hvilket blev rettet! Vores bemærkning kunne efterlade det indtryk, at firmaet bevist havde snydt vort medlem. Det var ikke tilfældet, idet der blot var tale om fejl ved taxameter og firmaet selv rettede fejlen med det samme, da man blev opmærksom herpå. Vi beklager. Severin Rengøring kursuscenteret Severin blev pr. 1. januar 2013 overtaget af Rengøringsselskabet Rent. Alle 5 assistenter fortsatte og blev virksomhedsoverdraget. I slutningen af februar blev der opsagt to assistenter (de to der havde været ansat længst tid) og to blev sat ned i tid. Én takkede nej til de færre timer og stoppede i april med en fratrædelsesgodtgørelse i forhold til overenskomsten. De to opsagte havde meget lang anciennitet, og efter både lokalforhandling og mæglingsmøde var det klart, at der ikke kunne være tale om at trække opsigelserne tilbage. Derfor valgte vi, at opsigelserne skulle prøves ved afskedigelsesnævnet. Ved det forberedende retsmøde blev der indgået forlig således, at de begge fik en godtgørelse udover den overenskomstbestemte fratrædelsesgodtgørelse. Elitemiljø Et medlem blev overdraget fra Vestfyns Gymnasium til Elitemiljø, og da Elitemiljø ikke havde opsagt hendes helårsansættelse korrekt, fik medlemmet en efterbetaling på kr. Middelfart Apotek Opsigelsen til et medlem blev omformuleret og feriefritimer fra 2011 og 2012 blev udbetalt kr. ISS Facility Services Der var igen fejl ved udbetaling for den 24. december 2012 (en betalt fridag). Afdelingen fandt fejl på tre forskellige arbejdspladser, og da vi tidligere har haft en sag på samme fejl, har ISS betalt en bod på kr. til deling mellem afdeling og forbund. Middelfart Kommune Manglende pensionsindbetaling til handicaphjælper: kr. Tiltrædelsesoverenskomst Vuggestuen ved Nr. Åby Realskole har tiltrådt overenskomsten mellem Danmarks Privatskoleforening og Fagligt Fælles Forbund for rengøringspersonalet. LG sager: Willemoes Madordning Udbetalt fra LG kr. Olivers Entreprenør: Udbetalt fra LG kr. 9

10 Rådhuspubben i Assens: Udbetalt fra LG kr. Aktiv Sol: Udbetalt fra LG kr. Dansk Modul Byg Der er indtil videre kommet 11 medlemmer med krav efter Dansk Modul Bygs konkurs. Der er krav om manglende løn for udført arbejde, løn i opsigelsesperioden, manglende fritvalgs opsparing m.m. som anmeldes til LG. Pensionen ser ud til at være ok og feriepenge optjent i 2013 dækkes af Dansk Industri, da virksomheden var medlem fra 1. april Skulle der være flere der har feriepenge eller andet til gode hos Dansk Modul Byg, vil jeg hermed opfordre til, at man henvender sig i afdelingen hurtigst muligt. R.N.R. Transport Medlem manglede feriepenge for 2011 og Desuden manglede der Friheds- og Fritvalgsopsparing. Firmaet blev erklæret konkurs og vort medlem fik efter skat netto kr ,09 fra LG. Ole s Trucking Efter tre måneders ansættelse bliver vort medlem opsagt grundet omstrukturering! (efter to mdrs. sygdom (brækket hånd)). Firmaet har ikke udarbejdet ansættelsesaftale, hvilket firmaet måtte bøde for med kr Tide Bus i Gelsted Vort medlem manglede at få delevagttillæg for 12 udførte vagter. Blev efterreguleret med kr. 855,84. Willemoes Bus A/S Tilbageholdelse af feriepenge. Vi sendte påkrav til firmaet. Løst ved at kr blev overført direkte til vort medlem. Assens Kommune Seniorjobber løftet med kr ,25 årligt. Efterbetalingskrav over for Hede Danmark Hede Danmark overtog Anlægsgartnerfirmaet Wad & Kortegård den 1. september I den forbindelse overser HD at der var en bonusaftale med de ansatte i Wad & Kortegård. Lang om længe har Hede Danmark efterbetalt brutto kr ,- til to medlemmer til dækning af løn, feriepenge, sh og pension. Efterbetalingskrav over for Entreprenør Martin Skals Bogense Vores medlem erfarer, at han nogen tid efter at han har sygemeldt sig, at der er afleveret et brev i hans postkasse med en tilbagedateret opsigelse til dagen før sygemeldingen. Udover at vores medlem havde et krav på sygedagpenge, havde Martin Skals ikke udstedt et ansættelsesbevis. Indledningsvis reagere virksomheden ved at kontakte afdelingen telefonisk med påstand om at vores medlem selv havde ønsket at blive afskediget. Vores medlem var imidlertid i stand til at bevise hvornår han havde sygemeldt sig hvilket der jo ikke havde været grund til hvis han havde modtaget sin opsigelse. Sagen sluttede med at vores medlem har modtaget en godtgørelse på kr ,00 for manglende ansættelsesbevis og brutto kr ,- i sygedagpenge. Efterbetalingskrav over for MB Anlæg & Teknik ApS Hinnerup På vegne af et medlem gjorde vi krav på løn under sygdom idet det var et af de aftalte vilkår i den indgåede ansættelseskontrakt. Virksomheden afviste med påstand om at der ikke var andre i virksomheden der omfattet af dette vilkår og at der var tale om en fejl. Afdelingens advokat overtog sagen der er endt med en efterbetaling på brutto kr ,75 inkl. feriepenge. Efterbetalingskrav over for vikarbureauet Norvico A/S Norge På vegne af et medlem er der rejst krav om manglende løn og efterfølgende feriepenge. Sagen blev indledt oktober Efterfølgende blev der afregnet brutto kr ,50 til dækningen af skyldig løn for udført arbejde og for manglende opsigelse. I september 2012 rejser vi krav om afregning af skyldige feriepenge. Grundet konkurs er der i september 2013, afregnet feriepenge brutto kr ,- 10

11 Vores medlem havde den fornødne dokumentation i form af ansættelseskontrakt og ugelister m.v. pension i forbindelse med ophør. Virksomheden har efterbetalt brutto kr ,23 inkl. pension. Efterbetalingskrav over for Landmand Tonny Kristensen På vegne af vores medlem landbrugselv på 4. år, har vi rejst krav om regulering af løn idet vores medlem havde modtaget 3. års elevløn. Vores medlem kunne ikke overbevise Tonny Kristensen om at lønnen var for lav. Sagen er endt med korrekt betaling. Vores medlem har modtaget brutto kr ,57 til dækning af løn, feriepenge og særlig opsparing på 1 %. Elever er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A & 3F. Efterbetalingskrav over for Vestfyns El-Anlæg Nørre Aaby På vegne af et medlem har vi rejst krav om efterbetaling af feriefridage, sygeferiepenge og Garant Byg under konkurs anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond og Dansk Byggeri På vegne af 3 medlemmer har LG og Dansk Byggeri afregnet i alt brutto kr ,42 til dækning af løn for udført arbejde, løn under opsigelse, pension samt feriepenge og Søgnehelligdagsbetaling. Jysk Råhusmontage & Specialpuds under konkurs På vegne af et medlem anmeldt til LG og Dansk Byggeri er der afregnet til dækning af tilgodehavende løn og godtgørelse under opsigelse, feriepenge, sh og pension brutto kr ,58 Social Dumping er et angreb på vores overenskomster Afdelingen deltager aktivt i Byggegruppens bestræbelse på at forhindre underbetaling på Byggepladser. Senest har vi i Assens på renoveringen af Korsvang konstateret, at firmaet MTN ApS benyttede polske arbejdere der ikke blev betalt iht. den gældende overenskomst med Dansk Håndværk. Vi påstår at efterbetalingen andrager ca ,- Jf. overenskomsten er der en bestemmelse der giver os ret til at forlange dokumentation bestående af ansættelsesbeviser, timesedler og ikke mindst lønsedler. Dokumentationen skal normalt udleveres inden for en frist af 48 timer grundet efterårsferien har vi set os nødsaget til at være lidt tålmodige. Virksomheden har meddelt at de er indforstået med at efterbetale. Vi afventer en forhandling med virksomheden på byggepladsen. Handels- Entreprenør- og Byggefirma Jakob Østergaard udfører p.t. renovering af Fynsvej 15 Middelfart/ombygning af tidligere autoværksted. Ombygningen udføres af Top Byg ApS der har indgået aftale med et polsk Firma. Hovedentreprenøren er omfattet af overenskomst med 3F og er derfor forpligtiget til at sikre sig at samtlige underentreprenører følger overenskomsten. Jakob Østergaard havde ikke sikre sig at underentreprenørerne var omfattet at overenskomst. Den situation giver os ret til at hovedentreprenøren skal afbryde samarbejdet med de uorganiserede virksomheder på byggepladsen med mindre de underskriver overenskomst med 3F eller bliver medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri. Top Byg ApS og det Polske firma skrev under på overenskomst den 10. oktober MHJ Service ApS fra Glamsbjerg er en virksomhed der udelukkende beskæftiger Rumænske arbejdere. Vi har mødt dem bl. a. på psykiatrisk Hospital i Middelfart. De rumænske arbejdere benyttes ofte til nedrivning. Senest har vi haft en sag sammen med Bygningsarbejderne i Odense hvor virksomheden modtog en bod for underbetaling på kr ,00. Derudover skulle virksomheden følge overenskomsten fremefter. Første afdrag skulle betales 1. oktober Det er endnu ikke betalt. Forbundet har meddelt Dansk Byggeri at det skyldige afdrag på kr ,- overgår til inddrivelse igennem fogedretten i uge

12 Nye lønninger Kommunale område pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014 Timeløn Timeløn Månedsløn Månedsløn Årsløn Årsløn Løntrin ,98 117, , , ,00 119, , , ,09 121, , , ,14 123, , , ,25 125, , , ,99 127, , , ,33 129, , , ,07 131, , , ,88 133, , , ,09 135, , , ,13 137, , , ,32 140, , , ,58 142, , , ,88 144, , , ,24 146, , , ,65 149, , , ,11 151, , , ,63 154, , , ,21 156, , , ,84 159, , , ,53 162, , , ,28 165, , , ,09 167, , , ,97 170, , , ,91 173, , , ,91 176, , , ,09 179, , , ,29 183, , , ,57 186, , , ,91 189, , , ,33 193, , , ,60 197, , , ,99 201, , , ,51 206, , , Pr. 1. oktober 2013 er reguleringsprocenten Den anvendes ved beregning af værdien af et kroner og øre tillæg givet i niveau. F.eks. et tillæg på kr i niveau ganget med giver Kr ,76 pr Pr. 1. januar 2014 er reguleringsprocenten og det vil sige at Kr kr. i eksemplet ovenover bliver til kr ,64. 12

13 Andre ændringer pr. 1. januar 2014 det kommunale område Specialarbejderoverenskomsten Det årlige grundlønstillæg på kr. stiger med 430 kr. til kr. i niveau for en fuldtidsansat Minipensionen på 13% udgør og alle hæves til 14,55% Teknisk servicemedarbejdere/ledere Det årlige grundlønstillæg teknisk servicemedarbejdere på kr stiger til kr. i niveau for en fuldtidsansat Rengøringsassistenter Pensionen stiger fra 12,75% til 13% Omsorgsmedhjælpere Det årlige grundlønstillæg stiger fra 750 kr. til kr. i niveau for en fuldtidsansat Det regionale område På det regionale område siger lønnen også pr. 1. oktober og 1. januar. Medlemmerne ansat på de regionale områder vil så tilsendt information om lønstigninger og andre ændringer Der indføres et nyt årligt grundlønstillæg på kr. 500 i niveau for teknisk serviceledere og ejendomsserviceteknikere Minipension på 13% udgår og fremover er pensionsbidraget13,50% Det statslige område På det statslige område stiger lønnen først til 1. april 2014 og medlemmerne vil få tilsendt direkte information om de nye lønsatser og eventuelt andre ændringer. Overenskomstforhandlinger 2014 Jeg er blevet valgt til forhandlingsudvalget for Privat Service. Det er en opgave jeg glæder mig meget til. At forhandle overenskomster er en af de vigtige opgaver vi har i fagbevægelsen. Udvalget mødes første gang i november. Der nedsættes temagrupper, som holder temamøder med arbejdsgiverne, før de egentlige forhandlinger. Selve overenskomstforhandlingerne ligger i forlængelse af transportområdet og skal være færdige inden 1. marts Det er her vi som forhandlingsudvalg kan være med til, forhåbentlig, at forhandle goder hjem, som er vigtige for netop rengøringsassistenter ansat på det private område. kampen mod social dumping, ved at indskrive klausuler i udbudsmaterialer, og ikke mindst også er parate til at kontrollere, at de bliver overholdt. Grethe Bonne Madsen Faglig sekretær 3F Vestfyn Privat rengøring er et af de områder, der er ramt hårdt af social dumping med grove tilfælde af underbetaling. Det er en vigtig opgave for fagbevægelsen at bekæmpe, men det lykkes ikke uden at have politikkerne med. Derfor er det vigtigt at vi vælger kommunalpolitikkere, der er parate til at bakke op om 13

14 Nyt fra A-kassen Anne Boesen Connie Hansen Helle F. Jensen Jette Ørum Husk, hvis du har ret til seniorjob ved udløb af dine dagpenge..! HVORNÅR KAN JEG GÅ PÅ EFTERLØN/PENSION? Årgang Efterløn Pension Født før år 65 år ½ år 65½ år år 66 år ½ år 66½ år år 67 år ½ år 67 år år 67 år ½ år 67 år år 67 år og efter 65 år 68 år Du skal selv søge om seniorjob i din kommune. Du kan tidligst søge 3 måneder før din dagpengeret udløber, og senest 2 måneder efter. Kommunen har 2 måneder, (fra din ansøgning), til at finde et seniorjob til dig. Hvis kommunen efter 2 måneder ikke har et seniorjob til dig, skal kommunen udbetale en økonomisk kompensation til dig, der svarer til dine dagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at du søger kommunen om seniorjob, senest 2 måneder før udløbet af din dagpengeperiode. Har du ikke søgt kommunen om et seniorjob senest 2 måneder efter din dagpengeperiode er udløbet, har du mistet muligheden for at få et seniorjob Brug opsigelsesperioden til uddannelse Du har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Men først efter fire måneders ledighed med mindre du starter på uddannelsen i opsigelsesperiode. Er du blevet opsagt, så er det en stor fordel for dig at få lavet en uddannelsesplan og starte på uddannelse i opsigelsesperioden. Nye regler begrænser nemlig retten til seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige. Hvis du ikke går i gang i opsigelsesperioden, skal du efter de nye regler vente, til du har været arbejdsløs i fire måneder. Dog kan ledige, der er begyndt et uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til seks uger fra første ledige dag. Du kan sprede de seks uger Er du startet på uddannelsen i opsigelsesperioden, kan du godt sprede de seks uger over flere måneder. For eksempel kan to uger af uddannelsen ligge i opsigelsesperioden, og de næste fire uger kan ligge efter tre måneders ledighed. Vær opmærksom på, at det ikke er nok at have lavet en uddannelsesplan i opsigelsesperiode. Det er også værd at være opmærksom på, at jobcentret stadig har mulighed for at bevilge uddannelse og opkvalificering som tilbud fra første ledige dag af op til seks ugers varighed. Uddannelser, der giver adgang til selvvalgt uddannelse Du har mulighed for at deltage i kurser/uddannelser på mange niveauer, for eksempel: 14

15 AMU-kurser på erhvervsskoler og på AMU-centre forberedende voksenundervisning almen voksenuddannelse gymnasial uddannelse uddannelser på videregående niveau (maks. kursuspris på 3648,32 kr. pr. uge i 2013). De seks ugers uddannelse skal være gennemført inden for de første 13 måneders (57 uger) ledighed, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, skal de seks ugers uddannelse være gennemført inden for de første 10 måneder (44 uger). Overenskomsten sikrer efteruddannelse Langt de fleste 3F ere har mulighed for efteruddannelse i perioden fra opsigelse til dagen for afskedigelse. Nogle har en lang opsigelsesperiode, andre en kortere. Nogle har mulighed for meget efteruddannelse i opsigelsesperioden, andre mindre. Begge dele afhænger af din overenskomst. En lang anciennitet på virksomheden giver som udgangspunkt en længere opsigelsesperiode - og dermed bedre mulighed for at sætte efteruddannelse i gang. På samme vis er der også ofte udvidede muligheder for efteruddannelse i opsigelsesperioden med en længere anciennitet i jobbet. Uanset om du har en kort opsigelsesperiode eller en længere, er det vigtigt at få aktiveret en uddannelsesplan hurtigst muligt. Kontakt os hvis du vil vide mere. Byggepladsen Bliv en del af fremtidens byggerier 3F Bygningsarbejderne, Syddansk Erhvervsskole, AMU-Fyn og de Fynske jobcentre er gået sammen om at lave særlige uddannelsestilbud(byggepladsen) til de medlemmer af 3F Bygningsarbejdernes fagforening som er overgået til den særlige uddannelsesstøtte/kontanthjælp. Fra august 2013 er Byggepladsen blevet en del af/ et netværk under Byg til Vækst (BTV) sekretariatet, hvor der er lavet aftaler med de Fynske jobcentre (undtaget Langeland og Ærø) om at alle kommunernes forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtager som ønsker et brancheskift over til byggebranchen også vil være en del af målgruppen. 3F Bygningsarbejderne / Michael Frederiksen har af de Fynske kommuner fået mandat til at udarbejde uddannelsesplaner for alle potentielle/relevante forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtagere, i den forbindelse vil infomøder / konkret aftale om uddannelser ske enten ved 3F Bygningsarbejderne eller ved at Michael Frederiksen tager personlige samtaler ude i den enkelte kommune. Uddannelsestilbuddets varighed/antal uger, er i forhold til det behov som der i fællesskab vurderes at den ledige har. Uddannelsestilbuddet skal give mening for den enkelte. Den ledige kan få styrket sine kompetencer inden for f.eks. Jord/beton, murer- og tømrerfaget med: 28 dage Et snuseforløb rettet mod struktør fagene. Struktør fagene - Entreprenørarbejde-beton, Praktisk kabelarbejde og kloakrørlægger. Murerfaget - Avanceret flisearbejde, puds, gesimser, masseovn m.v. Tømrer faget - Opsnøring og udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner og avanceret brug af håndværktøj. Tværfagligt er der mulighed for at deltage i renovering/restaurering Vejen til byg - et skræddersyet snuseforløb til den som vil vide mere om livet som håndværker På kurset er det et vigtigt aspekt at der samtidig er mulighed for at udvide jobnetværk, da kurserne også er åbne for beskæftigede samt ledige der er hjemsendt i en kortere periode. Venlig hilsen Michael Frederiksen, 3F Bygningsarbejdernes fagforening Mobil eller Mail 15

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Nr. 4 2006. Glædelig jul. Godt nytår. Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer

Nr. 4 2006. Glædelig jul. Godt nytår. Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer Nr. 4 2006 Glædelig jul Godt nytår Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer Indhold Afdelingskontor: Langelandsvej 3 5500 Middelfart Tlf. 70 300 822 Fax

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 Nr. 2 2013 1. maj Assens Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 1. maj Middelfart Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2011 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 178,32 kr. Se statistikken inde i bladet! Kultur- og Aktivitetsudvalget Se

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Referat fra Gr. møde 3f Fælles service den 7. September 2015 Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Afbud: Bente Uden afbud: Simona Peter var mødeleder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere