regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013"

Transkript

1 Nr OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. regionsvalg Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller facebook.com/erduok 19. november 2013 Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Kongebroløbet O er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. Vi taler på vegne af godt 1,5 millioner lønmodtagere, ed i de næsten 100 faglige organisationer i LO og FTF. Gelsted Marked Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn Valgtillæg til kommune- og regionsvalget 2013 Skovens dag Invitation til nytårskur Fair løn på Fyn skal sikre vækst og jobs Nyt fra Socialrådgiveren Sommerhus udlejes til 3F s medlemmer

2 Indhold 2 Lederen ved Gert B. Pedersen 3 Nyt fra 3F Vestfyn 4 LO fagforeningerne rykker ud af kontorerne 5 Skovens dag 6 Invitation til nytårskur 7 Set og sket i 3F Vestfyn 9 Faglig Nyt 14 Nyt fra A-kassen 16 Nyt fra socialrådgiveren 18 Kom med i historien 18 Som et OL 19 Zumba og 3F 20 Fair løn på Fyn skal sikre vækst og jobs 22 Sommerhusudlejning 23 Tillykke Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 15. januar 2014 Tryk: MV-Tryk a/s Leder v/ Gert B. Pedersen afdelingsformand Der er fremtid i fællesskab 3F Vestfyn sætter fokus på 3F kandidaterne Så skal vi til det igen. Den 19. november er der kommuneog regionsvalg landet over, hvor borgerne med et kryds på stemmesedlen kan udøve deres demokratiske ret og pege på netop den kandidat eller parti man har udset sig. Forudsætning for demokratiet og Danmarks velfærd er et bredt funderet Folkestyre, hvor alle kan stille op og være kandidater ved et valg. Det er glædeligt at flere 3F er stiller op som kandidater. De har valgt, at udfordre vælgerne ved valget den 19. november. Efterhånden har Folkestyret det problem, at valgte politikere ikke afspejler befolkningens sammensætning. Blandt de politiske beslutningstagere er der forholdsvis mange med mellemlange og lange uddannelser, og få ufaglærte med ingen uddannelse eller med en erhvervsuddannelse. Når det kan være et problem er det fordi vi oplever, at der bliver flere beslutningstagere, der ikke har haft et almindeligt lønarbejde. De skal ikke eksistere for en årsindkomst på kr. eller endda mindre. De har ikke været ledige i længere perioder og skal ikke leve for dagpenge eller mindre. Mange kommer fra velstillede familier har haft en tryg opvækst i et sikkert skole- og uddannelsesmiljø og har været efterspurgt af arbejdsmarkedet. Det er der ikke noget forkert i. Men beslutningstagere med sådan en baggrund har altså ikke på egen krop oplevet de udfordringer, kampe og til tider nederlag på samme måde som ufaglærte eller erhvervsuddannede. Jeg opfordrer derfor til, at du som 3F er er særlig opmærksom på de kandidater med en almindelig lønmodtagerbaggrund, der stiller op til kommunal- og regionsvalget. Folkestyret er en form for fællesskab, hvor den enkelte i flere situationer tilsidesætter egne snævre interesser og behov. De politikkere der kender værdien og betydningen af fællesskaber, kan også se udover egne interesser og træffe gode beslutninger for samfundet. I en fagforening og på en arbejdsplads er fællesskab af største betydning. I vore fællesskaber skabes gode resultater, fordi vi har erfaringerne for sammenholdet. De gode resultater opnås, når man udviser sammenhold og kan sætte sig i andres sted og man etisk og moralsk tager hensyn til kollegaer og fællesskabets interesser. Beklageligvis ser vi i nogle politikeres adfærd og handlinger, at de i deres opførsel og levevis kun har øje for egne interesser og behov. Denne mangel på moral og etik skaber en berettiget politikker lede, med det til følge, at flere borgere ikke bruger deres demokratiske valgret. 3F erne ved hvilket ansvar man har i- og overfor fællesskabet. Sæt dit kryds den 19. november Stem med ansvar - Stem trygt - Stem på fællesskabet Stem trygt på en 3F kandidat 2

3 Nyt fra 3F Vestfyn v/ næstformand Birthe Lauvring Dette er det sidste nummer af 3F Vestfyns medlemsblad for i år. Næste nummer vil udkomme først i februar måned. stille krav ved udbud af arbejdsopgaver. Alle 3F kandidater i Assens og Middelfart kommuner, der har ønsket det, præsenterer sig selv i vedhæftede valgindstik. Vores medlemmer bor i mange forskellige kommuner og det er derfor ikke muligt at lave præsentation af alle de andre 3Fére der stiller op udenfor 3F Vestfyns geografiske dækningsområde. Men kik jer omkring der er mange gode kandidater også i jeres kommune. I december måned vil du få et julenyhedsbrev med kontingentsatser og andre relevante oplysninger i forbindelse med det nye år. Bladet er meget præget af OK kampagnen, kampen mod social dumping og det kommende Regions- og kommunalvalg. 3F er med i LO kampagnen Er du OK og som en del af den kampagne gennemføres der forskellige aktiviteter med tilbud om at få et løntjek i uger 45 og 46. Vi deltager via LO Vestfyn og stiller en pavillion op i Assens og i Middelfart, se andet sted i bladet, hvor du kan komme forbi med din lønseddel og gerne et ansættelsesbevis og få et tjek af om du får den løn og pension du har krav på. Du er som medlem selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig for at få et løntjek. Det at man er omfattet af en overenskomst betyder at der er aftalt løn, barsel, pension, ekstra ferie, uddannelse og meget andet, men vi oplever desværre at der er mange der ikke kender indholdet i deres overenskomst og derfor måske heller ikke får de løn- og ansættelsesforhold de har krav på. Mange forstår måske heller ikke helt forstår vigtigheden af at der er overenskomst på arbejdspladsen. Det vil vi gerne være med til at udbrede kendskabet til. Ved det kommende regions- og kommunalvalg har 3F valgt at sætte særligt focus på kampen mod social dumping og det offentliges mulighed for at Vi ønsker alle et godt valg! Brug jeres stemmeret. Lad ikke Sofavælgerlisten blive den største og hvis I vil have indflydelse på hvem af kandidaterne, der repræsentere jer de næste 4 år, så stem personligt. De af vore medlemmer, der er ansat i en kommune eller i regionen har desuden den særlige fordel at kunne vælge sin egen arbejdsgiver Ændringer i faglig afdeling i 3F Vestfyn Efter fælles aftale er faglig sekretær Johnny Møller Hansen fratrådt sin stilling på grund af sygdom og stillingen vil ikke umiddelbart blive genbesat. Odin Vex og Gert B. Pedersen vil fremover varetage de faglige opgaver på Industriens område og arbejdsmiljøspørgsmål varetages af den enkelte faglige sekretær, f.eks. rettes arbejdsmiljøspørgsmål på hotel- og restaurations området til faglig sekretær Kaj Larsen. Økonomiansvarlig i 3F Vestfyn John Kruse fylder 60 år den 24. december John holder åbent hus lørdag den 21. december kl i Brenderup Forsamlings hus. Et stort tillykke til John med den runde dag fra 3F Vestfyn. 3

4 LO fagforeningerne rykker ud af kontorerne og tilbyder Løntjek Mød os i gågaden i Middelfart ud for tidl. Glarmester Spring og i Østergade i Assens ud for det gl. apotek Torsdag den 7. november kl til kl Fredag den 8. november kl til kl Lørdag den 9. november kl til kl Torsdag den 14. november kl til kl Fredag den 15. november kl til kl Lørdag den 16. november kl til kl Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Din OK fagforening vil gerne hjælpe dig. Test om din lønseddel er OK på ErDuOK.dk eller facebook.com/erduok Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Kig forbi tag en lønseddel med og gerne dit ansættelsesbevis Alle er velkomne L LO Vestfyn 4

5 Skovens dag Tag familien med på en dejlig skovtur og vind et juletræ Lørdag den 23. november kl ca Mødested: Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart Merete Nørgaard fra Natur- og Miljøafdelingen vil vise rundt inden vi går i skoven med Skovfoged Dan Jensen, som fortæller om skoven og viser os hvor vi kan finde gode materialer til juledekorationer m.m. Pynt til eget brug må tages med hjem, så husk grensaksen. Vi slutter af med en lille frokost for børn og voksne på afdelingskontoret og du kan deltage i en konkurrence og vinde et juletræ. Målgruppe Medlemmer af 3F Vestfyn med familie/ledsager Deltagerbetaling 25 kr. pr. person som betales, når vi mødes i skoven. Børn under 3 år er gratis. Tilmelding til 3F Vestfyn senest den 15. november på tlf eller send en mail Ved tilmelding skal oplyses antal voksne og antal børn Under 15 år og antal børn under 3 år. Med venlig hilsen Lokaludvalg Ejby/Middelfart 5

6 Invitation til Nytårskur for alle afdelingspensionist-, forbundspensionistog førtidspensionistmedlemmer Fredag den 7. februar kl ca. kl Langelandsvej 3 i Middelfart Traktement Underholdning 2 retters menu ved Bjergbanksvejs kaffe og småkager Cabaret Tilmelding til afdelingen senest fredag den 20. januar 2014, gerne før, på tlf eller Der vil være bustransport fra Hårby Butikstorv kl , Glamsbjerg Hotel kl og P-pladsen ved Rema 1000 i Assens kl Giv besked ved tilmelding om du skal med bussen. Giv også besked, hvis du skal have særlig kost. Gert B. Pedersen afd.formand Med venlig hilsen Birthe Lauvring næstformand NB: Afdelingspensionistmedlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for 2013/2014 kan betale kontingentet samme dag. 6

7 Set og Sket i 3F Vestfyn Jubilarer den 22. juni 2013 Jubilarer fra 15. nov og til 30. juni 2013 var inviteret til jubilararrangement, som denne gang blev afholdt i Assens på Skovvej 11. Der var som sædvanlig et godt humør og brunchen smagte. Næste jubilararrangement bliver den 5. april på Langelandsvej 3 i Middelfart for jubilarer i perioden 1. juli 2013 til 30. marts Alle vil modtage en personlig indbydelse. Billedet af jubilarerne kommer i næste nummer. Sommerudflugt til ZOO Odense Ca. 600 var mødt frem i år og havde en dejlig dag på trods af regnvejret. Og dyrene havde det også godt. Vi har fået en stor opfordring til at flytte udflugten enten en uge frem eller en uge tilbage, da det faktisk har regnet hvert eneste år siden vi flyttede udflugten til sidste lørdag i august måned. Sommerudflugten vil derfor blive afholdt lørdag den 23. august Kongebroløbet Det årlige Kongebroløb i Middelfart blev afviklet den 14. september i fint løbevejr. Blandt deltagerne var et hold fra Middelfart Rengø ringsenhed. Deltagerne havde OK T-shirts på sponsoreret af LO Vestfyn og med navnet Hold Ren sponsoreret af arbejdsgiveren. Gelsted Marked 3F Vestfyn var endnu en gang med på Gelsted Marked, denne gang med OK kampagnen, hvor markedsgæsterne kunne få en snak om hvorfor det er så vigtigt at have en overenskomst og en stærk fagforening i ryggen. Et godt initiativ som vi håber bliver gentaget næste år. 7

8 Fisketur 2013 På en af de skønneste efterårsmorgener, lørdag den 28. september, afholdt lokaludvalget for Assens, Glamsbjerg og Hårby i 3F Vestfyn, den årlige fisketur. Det var igen hos Børges put and take. Efter fælles morgenkaffe startede fiskeriet, og der var hurtigt bid, og der blev fanget mange fisk hele formiddagen. Der blev som vanligt serveret håndmadder og uddelt præmier som afslutning, på en dejlig dag. Der var præmier til de tre største fisk og som noget nyt var der præmie til den deltager der fangede flest fisk. Delt i to grupper, deltagere over og under 18 år. De glade vindere 1. præmie: Torben Andersen - 2,240 kg. 2. præmie: Torben Basballe 1,980 kg. 3. præmie: Åge Larsen 1,970 kg. Flest fisk: under 18 år: Rasmus Jensen med 5 stk. over 18 år: Dan Hem med 11 stk. Vi ses til næste år den sidste lørdag i september! Forsyninger bringes rundt Medlemstilbud Taske eller rygsæk Pris for medlemmer kr. 100,- Begge dele kan købes ved henvendelse på et af kontorerne. 8

9 Faglig Nyt Faglige sekretærer Kaj Larsen Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Grethe Bonne Madsen Odin Vex Faglige sager Rettelse i sag KC Busser! I afdelingens blad nr. 1 bragte vi under overskriften Faglige sager en notits om KC Busser. Vi fortalte at chaufføren manglede 707 kr. på en taxatur, hvilket blev rettet! Vores bemærkning kunne efterlade det indtryk, at firmaet bevist havde snydt vort medlem. Det var ikke tilfældet, idet der blot var tale om fejl ved taxameter og firmaet selv rettede fejlen med det samme, da man blev opmærksom herpå. Vi beklager. Severin Rengøring kursuscenteret Severin blev pr. 1. januar 2013 overtaget af Rengøringsselskabet Rent. Alle 5 assistenter fortsatte og blev virksomhedsoverdraget. I slutningen af februar blev der opsagt to assistenter (de to der havde været ansat længst tid) og to blev sat ned i tid. Én takkede nej til de færre timer og stoppede i april med en fratrædelsesgodtgørelse i forhold til overenskomsten. De to opsagte havde meget lang anciennitet, og efter både lokalforhandling og mæglingsmøde var det klart, at der ikke kunne være tale om at trække opsigelserne tilbage. Derfor valgte vi, at opsigelserne skulle prøves ved afskedigelsesnævnet. Ved det forberedende retsmøde blev der indgået forlig således, at de begge fik en godtgørelse udover den overenskomstbestemte fratrædelsesgodtgørelse. Elitemiljø Et medlem blev overdraget fra Vestfyns Gymnasium til Elitemiljø, og da Elitemiljø ikke havde opsagt hendes helårsansættelse korrekt, fik medlemmet en efterbetaling på kr. Middelfart Apotek Opsigelsen til et medlem blev omformuleret og feriefritimer fra 2011 og 2012 blev udbetalt kr. ISS Facility Services Der var igen fejl ved udbetaling for den 24. december 2012 (en betalt fridag). Afdelingen fandt fejl på tre forskellige arbejdspladser, og da vi tidligere har haft en sag på samme fejl, har ISS betalt en bod på kr. til deling mellem afdeling og forbund. Middelfart Kommune Manglende pensionsindbetaling til handicaphjælper: kr. Tiltrædelsesoverenskomst Vuggestuen ved Nr. Åby Realskole har tiltrådt overenskomsten mellem Danmarks Privatskoleforening og Fagligt Fælles Forbund for rengøringspersonalet. LG sager: Willemoes Madordning Udbetalt fra LG kr. Olivers Entreprenør: Udbetalt fra LG kr. 9

10 Rådhuspubben i Assens: Udbetalt fra LG kr. Aktiv Sol: Udbetalt fra LG kr. Dansk Modul Byg Der er indtil videre kommet 11 medlemmer med krav efter Dansk Modul Bygs konkurs. Der er krav om manglende løn for udført arbejde, løn i opsigelsesperioden, manglende fritvalgs opsparing m.m. som anmeldes til LG. Pensionen ser ud til at være ok og feriepenge optjent i 2013 dækkes af Dansk Industri, da virksomheden var medlem fra 1. april Skulle der være flere der har feriepenge eller andet til gode hos Dansk Modul Byg, vil jeg hermed opfordre til, at man henvender sig i afdelingen hurtigst muligt. R.N.R. Transport Medlem manglede feriepenge for 2011 og Desuden manglede der Friheds- og Fritvalgsopsparing. Firmaet blev erklæret konkurs og vort medlem fik efter skat netto kr ,09 fra LG. Ole s Trucking Efter tre måneders ansættelse bliver vort medlem opsagt grundet omstrukturering! (efter to mdrs. sygdom (brækket hånd)). Firmaet har ikke udarbejdet ansættelsesaftale, hvilket firmaet måtte bøde for med kr Tide Bus i Gelsted Vort medlem manglede at få delevagttillæg for 12 udførte vagter. Blev efterreguleret med kr. 855,84. Willemoes Bus A/S Tilbageholdelse af feriepenge. Vi sendte påkrav til firmaet. Løst ved at kr blev overført direkte til vort medlem. Assens Kommune Seniorjobber løftet med kr ,25 årligt. Efterbetalingskrav over for Hede Danmark Hede Danmark overtog Anlægsgartnerfirmaet Wad & Kortegård den 1. september I den forbindelse overser HD at der var en bonusaftale med de ansatte i Wad & Kortegård. Lang om længe har Hede Danmark efterbetalt brutto kr ,- til to medlemmer til dækning af løn, feriepenge, sh og pension. Efterbetalingskrav over for Entreprenør Martin Skals Bogense Vores medlem erfarer, at han nogen tid efter at han har sygemeldt sig, at der er afleveret et brev i hans postkasse med en tilbagedateret opsigelse til dagen før sygemeldingen. Udover at vores medlem havde et krav på sygedagpenge, havde Martin Skals ikke udstedt et ansættelsesbevis. Indledningsvis reagere virksomheden ved at kontakte afdelingen telefonisk med påstand om at vores medlem selv havde ønsket at blive afskediget. Vores medlem var imidlertid i stand til at bevise hvornår han havde sygemeldt sig hvilket der jo ikke havde været grund til hvis han havde modtaget sin opsigelse. Sagen sluttede med at vores medlem har modtaget en godtgørelse på kr ,00 for manglende ansættelsesbevis og brutto kr ,- i sygedagpenge. Efterbetalingskrav over for MB Anlæg & Teknik ApS Hinnerup På vegne af et medlem gjorde vi krav på løn under sygdom idet det var et af de aftalte vilkår i den indgåede ansættelseskontrakt. Virksomheden afviste med påstand om at der ikke var andre i virksomheden der omfattet af dette vilkår og at der var tale om en fejl. Afdelingens advokat overtog sagen der er endt med en efterbetaling på brutto kr ,75 inkl. feriepenge. Efterbetalingskrav over for vikarbureauet Norvico A/S Norge På vegne af et medlem er der rejst krav om manglende løn og efterfølgende feriepenge. Sagen blev indledt oktober Efterfølgende blev der afregnet brutto kr ,50 til dækningen af skyldig løn for udført arbejde og for manglende opsigelse. I september 2012 rejser vi krav om afregning af skyldige feriepenge. Grundet konkurs er der i september 2013, afregnet feriepenge brutto kr ,- 10

11 Vores medlem havde den fornødne dokumentation i form af ansættelseskontrakt og ugelister m.v. pension i forbindelse med ophør. Virksomheden har efterbetalt brutto kr ,23 inkl. pension. Efterbetalingskrav over for Landmand Tonny Kristensen På vegne af vores medlem landbrugselv på 4. år, har vi rejst krav om regulering af løn idet vores medlem havde modtaget 3. års elevløn. Vores medlem kunne ikke overbevise Tonny Kristensen om at lønnen var for lav. Sagen er endt med korrekt betaling. Vores medlem har modtaget brutto kr ,57 til dækning af løn, feriepenge og særlig opsparing på 1 %. Elever er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A & 3F. Efterbetalingskrav over for Vestfyns El-Anlæg Nørre Aaby På vegne af et medlem har vi rejst krav om efterbetaling af feriefridage, sygeferiepenge og Garant Byg under konkurs anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond og Dansk Byggeri På vegne af 3 medlemmer har LG og Dansk Byggeri afregnet i alt brutto kr ,42 til dækning af løn for udført arbejde, løn under opsigelse, pension samt feriepenge og Søgnehelligdagsbetaling. Jysk Råhusmontage & Specialpuds under konkurs På vegne af et medlem anmeldt til LG og Dansk Byggeri er der afregnet til dækning af tilgodehavende løn og godtgørelse under opsigelse, feriepenge, sh og pension brutto kr ,58 Social Dumping er et angreb på vores overenskomster Afdelingen deltager aktivt i Byggegruppens bestræbelse på at forhindre underbetaling på Byggepladser. Senest har vi i Assens på renoveringen af Korsvang konstateret, at firmaet MTN ApS benyttede polske arbejdere der ikke blev betalt iht. den gældende overenskomst med Dansk Håndværk. Vi påstår at efterbetalingen andrager ca ,- Jf. overenskomsten er der en bestemmelse der giver os ret til at forlange dokumentation bestående af ansættelsesbeviser, timesedler og ikke mindst lønsedler. Dokumentationen skal normalt udleveres inden for en frist af 48 timer grundet efterårsferien har vi set os nødsaget til at være lidt tålmodige. Virksomheden har meddelt at de er indforstået med at efterbetale. Vi afventer en forhandling med virksomheden på byggepladsen. Handels- Entreprenør- og Byggefirma Jakob Østergaard udfører p.t. renovering af Fynsvej 15 Middelfart/ombygning af tidligere autoværksted. Ombygningen udføres af Top Byg ApS der har indgået aftale med et polsk Firma. Hovedentreprenøren er omfattet af overenskomst med 3F og er derfor forpligtiget til at sikre sig at samtlige underentreprenører følger overenskomsten. Jakob Østergaard havde ikke sikre sig at underentreprenørerne var omfattet at overenskomst. Den situation giver os ret til at hovedentreprenøren skal afbryde samarbejdet med de uorganiserede virksomheder på byggepladsen med mindre de underskriver overenskomst med 3F eller bliver medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri. Top Byg ApS og det Polske firma skrev under på overenskomst den 10. oktober MHJ Service ApS fra Glamsbjerg er en virksomhed der udelukkende beskæftiger Rumænske arbejdere. Vi har mødt dem bl. a. på psykiatrisk Hospital i Middelfart. De rumænske arbejdere benyttes ofte til nedrivning. Senest har vi haft en sag sammen med Bygningsarbejderne i Odense hvor virksomheden modtog en bod for underbetaling på kr ,00. Derudover skulle virksomheden følge overenskomsten fremefter. Første afdrag skulle betales 1. oktober Det er endnu ikke betalt. Forbundet har meddelt Dansk Byggeri at det skyldige afdrag på kr ,- overgår til inddrivelse igennem fogedretten i uge

12 Nye lønninger Kommunale område pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014 Timeløn Timeløn Månedsløn Månedsløn Årsløn Årsløn Løntrin ,98 117, , , ,00 119, , , ,09 121, , , ,14 123, , , ,25 125, , , ,99 127, , , ,33 129, , , ,07 131, , , ,88 133, , , ,09 135, , , ,13 137, , , ,32 140, , , ,58 142, , , ,88 144, , , ,24 146, , , ,65 149, , , ,11 151, , , ,63 154, , , ,21 156, , , ,84 159, , , ,53 162, , , ,28 165, , , ,09 167, , , ,97 170, , , ,91 173, , , ,91 176, , , ,09 179, , , ,29 183, , , ,57 186, , , ,91 189, , , ,33 193, , , ,60 197, , , ,99 201, , , ,51 206, , , Pr. 1. oktober 2013 er reguleringsprocenten Den anvendes ved beregning af værdien af et kroner og øre tillæg givet i niveau. F.eks. et tillæg på kr i niveau ganget med giver Kr ,76 pr Pr. 1. januar 2014 er reguleringsprocenten og det vil sige at Kr kr. i eksemplet ovenover bliver til kr ,64. 12

13 Andre ændringer pr. 1. januar 2014 det kommunale område Specialarbejderoverenskomsten Det årlige grundlønstillæg på kr. stiger med 430 kr. til kr. i niveau for en fuldtidsansat Minipensionen på 13% udgør og alle hæves til 14,55% Teknisk servicemedarbejdere/ledere Det årlige grundlønstillæg teknisk servicemedarbejdere på kr stiger til kr. i niveau for en fuldtidsansat Rengøringsassistenter Pensionen stiger fra 12,75% til 13% Omsorgsmedhjælpere Det årlige grundlønstillæg stiger fra 750 kr. til kr. i niveau for en fuldtidsansat Det regionale område På det regionale område siger lønnen også pr. 1. oktober og 1. januar. Medlemmerne ansat på de regionale områder vil så tilsendt information om lønstigninger og andre ændringer Der indføres et nyt årligt grundlønstillæg på kr. 500 i niveau for teknisk serviceledere og ejendomsserviceteknikere Minipension på 13% udgår og fremover er pensionsbidraget13,50% Det statslige område På det statslige område stiger lønnen først til 1. april 2014 og medlemmerne vil få tilsendt direkte information om de nye lønsatser og eventuelt andre ændringer. Overenskomstforhandlinger 2014 Jeg er blevet valgt til forhandlingsudvalget for Privat Service. Det er en opgave jeg glæder mig meget til. At forhandle overenskomster er en af de vigtige opgaver vi har i fagbevægelsen. Udvalget mødes første gang i november. Der nedsættes temagrupper, som holder temamøder med arbejdsgiverne, før de egentlige forhandlinger. Selve overenskomstforhandlingerne ligger i forlængelse af transportområdet og skal være færdige inden 1. marts Det er her vi som forhandlingsudvalg kan være med til, forhåbentlig, at forhandle goder hjem, som er vigtige for netop rengøringsassistenter ansat på det private område. kampen mod social dumping, ved at indskrive klausuler i udbudsmaterialer, og ikke mindst også er parate til at kontrollere, at de bliver overholdt. Grethe Bonne Madsen Faglig sekretær 3F Vestfyn Privat rengøring er et af de områder, der er ramt hårdt af social dumping med grove tilfælde af underbetaling. Det er en vigtig opgave for fagbevægelsen at bekæmpe, men det lykkes ikke uden at have politikkerne med. Derfor er det vigtigt at vi vælger kommunalpolitikkere, der er parate til at bakke op om 13

14 Nyt fra A-kassen Anne Boesen Connie Hansen Helle F. Jensen Jette Ørum Husk, hvis du har ret til seniorjob ved udløb af dine dagpenge..! HVORNÅR KAN JEG GÅ PÅ EFTERLØN/PENSION? Årgang Efterløn Pension Født før år 65 år ½ år 65½ år år 66 år ½ år 66½ år år 67 år ½ år 67 år år 67 år ½ år 67 år år 67 år og efter 65 år 68 år Du skal selv søge om seniorjob i din kommune. Du kan tidligst søge 3 måneder før din dagpengeret udløber, og senest 2 måneder efter. Kommunen har 2 måneder, (fra din ansøgning), til at finde et seniorjob til dig. Hvis kommunen efter 2 måneder ikke har et seniorjob til dig, skal kommunen udbetale en økonomisk kompensation til dig, der svarer til dine dagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at du søger kommunen om seniorjob, senest 2 måneder før udløbet af din dagpengeperiode. Har du ikke søgt kommunen om et seniorjob senest 2 måneder efter din dagpengeperiode er udløbet, har du mistet muligheden for at få et seniorjob Brug opsigelsesperioden til uddannelse Du har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Men først efter fire måneders ledighed med mindre du starter på uddannelsen i opsigelsesperiode. Er du blevet opsagt, så er det en stor fordel for dig at få lavet en uddannelsesplan og starte på uddannelse i opsigelsesperioden. Nye regler begrænser nemlig retten til seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige. Hvis du ikke går i gang i opsigelsesperioden, skal du efter de nye regler vente, til du har været arbejdsløs i fire måneder. Dog kan ledige, der er begyndt et uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til seks uger fra første ledige dag. Du kan sprede de seks uger Er du startet på uddannelsen i opsigelsesperioden, kan du godt sprede de seks uger over flere måneder. For eksempel kan to uger af uddannelsen ligge i opsigelsesperioden, og de næste fire uger kan ligge efter tre måneders ledighed. Vær opmærksom på, at det ikke er nok at have lavet en uddannelsesplan i opsigelsesperiode. Det er også værd at være opmærksom på, at jobcentret stadig har mulighed for at bevilge uddannelse og opkvalificering som tilbud fra første ledige dag af op til seks ugers varighed. Uddannelser, der giver adgang til selvvalgt uddannelse Du har mulighed for at deltage i kurser/uddannelser på mange niveauer, for eksempel: 14

15 AMU-kurser på erhvervsskoler og på AMU-centre forberedende voksenundervisning almen voksenuddannelse gymnasial uddannelse uddannelser på videregående niveau (maks. kursuspris på 3648,32 kr. pr. uge i 2013). De seks ugers uddannelse skal være gennemført inden for de første 13 måneders (57 uger) ledighed, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, skal de seks ugers uddannelse være gennemført inden for de første 10 måneder (44 uger). Overenskomsten sikrer efteruddannelse Langt de fleste 3F ere har mulighed for efteruddannelse i perioden fra opsigelse til dagen for afskedigelse. Nogle har en lang opsigelsesperiode, andre en kortere. Nogle har mulighed for meget efteruddannelse i opsigelsesperioden, andre mindre. Begge dele afhænger af din overenskomst. En lang anciennitet på virksomheden giver som udgangspunkt en længere opsigelsesperiode - og dermed bedre mulighed for at sætte efteruddannelse i gang. På samme vis er der også ofte udvidede muligheder for efteruddannelse i opsigelsesperioden med en længere anciennitet i jobbet. Uanset om du har en kort opsigelsesperiode eller en længere, er det vigtigt at få aktiveret en uddannelsesplan hurtigst muligt. Kontakt os hvis du vil vide mere. Byggepladsen Bliv en del af fremtidens byggerier 3F Bygningsarbejderne, Syddansk Erhvervsskole, AMU-Fyn og de Fynske jobcentre er gået sammen om at lave særlige uddannelsestilbud(byggepladsen) til de medlemmer af 3F Bygningsarbejdernes fagforening som er overgået til den særlige uddannelsesstøtte/kontanthjælp. Fra august 2013 er Byggepladsen blevet en del af/ et netværk under Byg til Vækst (BTV) sekretariatet, hvor der er lavet aftaler med de Fynske jobcentre (undtaget Langeland og Ærø) om at alle kommunernes forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtager som ønsker et brancheskift over til byggebranchen også vil være en del af målgruppen. 3F Bygningsarbejderne / Michael Frederiksen har af de Fynske kommuner fået mandat til at udarbejde uddannelsesplaner for alle potentielle/relevante forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtagere, i den forbindelse vil infomøder / konkret aftale om uddannelser ske enten ved 3F Bygningsarbejderne eller ved at Michael Frederiksen tager personlige samtaler ude i den enkelte kommune. Uddannelsestilbuddets varighed/antal uger, er i forhold til det behov som der i fællesskab vurderes at den ledige har. Uddannelsestilbuddet skal give mening for den enkelte. Den ledige kan få styrket sine kompetencer inden for f.eks. Jord/beton, murer- og tømrerfaget med: 28 dage Et snuseforløb rettet mod struktør fagene. Struktør fagene - Entreprenørarbejde-beton, Praktisk kabelarbejde og kloakrørlægger. Murerfaget - Avanceret flisearbejde, puds, gesimser, masseovn m.v. Tømrer faget - Opsnøring og udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner og avanceret brug af håndværktøj. Tværfagligt er der mulighed for at deltage i renovering/restaurering Vejen til byg - et skræddersyet snuseforløb til den som vil vide mere om livet som håndværker På kurset er det et vigtigt aspekt at der samtidig er mulighed for at udvide jobnetværk, da kurserne også er åbne for beskæftigede samt ledige der er hjemsendt i en kortere periode. Venlig hilsen Michael Frederiksen, 3F Bygningsarbejdernes fagforening Mobil eller Mail 15

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Efteruddannelsestillæg

Efteruddannelsestillæg 31. årgang Juni 2006 Nr. 2 Den Grønne Landsbrancheklub Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2006 Tag ud og gem, tillæg på 24 sider midt i bladet ISSN 0109-2324. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere