Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold"

Transkript

1 K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k

2 S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand... 5 Kasserer... 7 Ungdoms Formand... 9 PR Ansvarlig Bane & Materiel Ansvarlig Kiosk & Spillerlisteansvarlig Sekretær Bestyrelsen 2007/ Terminsoversigt for opgaver i bestyrelsen N o v e m b e r Side 2 af 17

3 S i d e 3 a f 1 7 Målsætning Det er til enhver tid klubbens mål, at alle sportsudøvere i klubben uanset alder og køn, skal føle sig trygge og motiverede til at spille fodbold i klubben. Det vil vi gøre i fodboldafdelingen ved at: skabe de nødvendige rammer for en ånd der byder spillere, ledere og såvel trænere og forældre velkommen i klubben, således at det derved bliver attraktivt at deltage aktivt her. til stadighed udvikle spillet i overensstemmelse med spillermaterialet og derigennem opnå gode resultater. etablere og udbygge samarbejde med andre afdelinger og klubber, både indenlandsk som udenlandsk, til fælles glæde for alle i fodboldafdelingen. præsentere fodboldspillet som en attraktiv fritidsinteresse. gøre det attraktivt at være sponsor i afdelingen ved at eksponere firmanavne mest muligt. fastholde en god og stabil økonomi. KHIF-Fodbold Bestyrelsen N o v e m b e r Side 3 af 17

4 S i d e 4 a f 1 7 Organisation KHIF-Fodbold s organisation er sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt et udvalg for henholdsvis kiosk og et for PR, og sidst en støtteforening til ungdomsafdelingen således: - Hjælpere - Seniormålaktier - Festudvalg senior - Vej/sponsorfodboldstævne Seniorudvalg Formand Webmaster Bogføringsfirma Kasserer & Ungdoms Formand - Regnskab og budget - Betaling af regninger - Opkrævning af kontingent - Hjælpere til kioskåbning - Kioskåbning KHIF-Cuppen - Salg af ungdomsaktier - Sommerfest arrangører - Arrangør af egne stævner - Tidtagervagt i hallen Forældregruppe m/min 4 pr. hold/årgang Kiosk & spillerliste Ansvarlig - Indkøb/prisskilte - Bemanding af kiosk - Kioskregnskab - Reservation af Station 14 Sekretær - Aviskontakt med ugens kampe m.m - Referater af bestyrelsesmøder Bane & Materiel Ansvarlig - kridtning af baner - vedligehold af mål, net m.m. - nøgleoverblik & udlevering PR-udvalg PR Ansvarlig - Firmaaktiesponsor - Trøjesponsor - Sikring af salg af seniormålaktier - Sikring af salg af ungdomsaktier Bestyrelses medlem - Hjælper den baneansvarlige med alt forfaldende Suppleant Suppleant På de efterfølgende sider er hvert enkelt bestyrelsesmedlems jobbeskrivelse og ansvarsopgaver beskrevet. N o v e m b e r Side 4 af 17

5 S i d e 5 a f 1 7 Formand Formanden for KHIF-Fodbold skal først og fremmest varetage klubbens interesser internt på alle niveauer og alle årgange i afdelingen. Derudover skal han varetage klubbens interesser eksternt overfor Hovedforeningen, andre klubber og evt. venskabsklubber i udlandet. Ovenstående skal opnås gennem planlægning, og uddelegering af opgaver til klubbens bestyrelsesmedlemmer, eller aktive medlemmer i KHIF-Fodbold. Formandens daglige opgaver består i at: Indsamle forslag til dagsordenen og indkalde til bestyrelsesmøder senest 5 dage før mødets afholdelse Sikre at der bliver skrevet referat af bestyrelsesmøderne. Se sekretærens opgaver. Synliggøre og sørge for at alle kender deres arbejdsopgaver til næste bestyrelsesmøde. Være ordstyrer ved bestyrelsesmøderne, og sørge for at møderne bliver kortest mulige Sørge for opfølgning af uddelegerede arbejdsopgaver tildelt ved forrige bestyrelsesmøde Føre det overordnede tilsyn med Kioskudvalg, Sponsorudvalget samt Ungdomsstøtteforeningen Formanden har til ansvar at: Sørge for rettidig indkaldelse til generalforsamling samt at udarbejde dagsorden til samme Aflægge formandsberetning ved generalforsamlingen Deltage i hovedforeningsmøder Aflægge formandsberetning ved do Indlevere ny bestyrelsesoversigt og mødekalender for en eventuelt nykonstitueret bestyrelse Søge Jubilæumsfonden samt Støtteforeningen indenfor tidsfrist Ansvarlig for seniorer, at: Ansættelse af trænere til: o Herresenior hold 1 o Herresenior hold 2 o Damesenior Sørge for at træneraftaler for den kommende sæson foreligger i underskrevet tilstand senest 1/10 hvert år At indhente aktivitetsplaner for den kommende sæson fra trænerne inden sæsonstart N o v e m b e r Side 5 af 17

6 S i d e 6 a f 1 7 At tilmelde ovenstående hold til diverse turneringer At aflevere årsbudget til Kassereren for Senior, Old Boys og Veteraner At sørge for at træneren afleverer opdaterede spillerlister til den formanden/den spillelisteansvarlige Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 6 af 17

7 S i d e 7 a f 1 7 Kasserer Kassereren har følgende opgaver: Føre regnskabet efter lovgivningens krav til regnskabsførelse, herunder momsregnskab, ved anvendelse af eksternt bogføringsfirma. Overholde følgende faste terminer: På hvert andet bestyrelsesmøde udleveres drifts- og statusopgørelse. 01. marts, indberette oplysninger om medlemstal til DIF. 30. september, afdelingens regnskab afsluttes. 15. oktober, regnskab med budgetsammenligning indsendes til FU. 15. oktober, medlemslister afleveres til hovedkassereren. 22. oktober, regnskabsgennemgang i FU. 1. november, kursuskvitteringer indleveres til hovedkassereren. Sørge for indsamling af: Ungdoms- og seniorafdelingernes forslag til eget budget, senest d. 20. august. Ajourførte spillerlister (via den spillerlisteansvarlige) hvert kvartal inden den 10. februar, 10. maj, 10. august og 10. november fra trænerne. Sørge for at der tilgår alle ledere/trænere i klubben direkte information om: Restancelister hvert kvartal udleveres tillige med registrerede spillere på holdende hvert kvartal den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Eksklusion/udmeldelse af spillere på holdene Opkrævningsterminer og betalingsfrister, samt rykkerprocedurer: Kassereren skal underrettes af den spillerlisteansvarlige, om nye spillere og spillere som er stoppet iflg. trænerne. Det er kassereren som ajourfører medlemskartoteket i Kluboffice og opkræver kontingent. Udsendelse af kontingentopkrævning senest den 20. februar for hele afdelingen med betalingsfrist inden den 1. marts, samt kvartalsvis ved nye indmeldelser hver 20. maj. Rykkerprocedure igangsættes 8 dage efter forfald. D.v.s. den 8. marts ved den helårlige opkrævning. o o Rykker 1 er med gebyr på 25,00 kr. med 8 dages betalingsfrist Rykker 2 igangsættes yderligere 8 dage herefter med gebyr på 50,00 kr. med 8 dages betalingsfrist og indeholder et brev med trussel om eksklusion. Således vil Eksklusion kunne ske umiddelbart efter den 24. marts og inden den 1. april N o v e m b e r Side 7 af 17

8 S i d e 8 a f 1 7 Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 8 af 17

9 S i d e 9 a f 1 7 Ungdoms Formand Ungdomsformanden har til opgave at varetage interesser der vedr. ungdommen i KHIF Fodbold. Ungdomsformanden har følgende ansvarsområder: I forhold til træning: Sammen med formanden at ansætte trænere til holdene Indkalde og afholde trænermøder ( 6-8 x årligt) Administrere det fastlagte budget for holdene (2.500 til hvert hold udover standard tilmeldinger i SBU/DGI) Sørge for at træneraftaler foreligger i underskrevet tilstand senest 1/9 hvert år Føre tilsyn om træneraftaler overholdes og om træningen foregår i overensstemmelse med klubbens holdning Sørge for materialer til ungdomshold ( bolde, veste, kamptøj, drikkedunke etc.) Sikre at trænerne kvartårlig ajourfører spillerlister til brug for kontingentopkrævning af kassereren Koordinere trænings tider for ungdom. Aflevere årsbudget til kassereren I forhold til arrangementer: Sociale arrangementer for ungdomsspillere/forældre ( fodboldfestival, sommerfest, afslutning, juleafslutning) Sportslige arrangementer for ungdomsspillere ( F.eks. stævner, træningslejr, klubture etc.) I forhold til turneringer: Sørge for tilmelding til DGI samt SBU turnering ( sommer og vinter ) Sørge for koordinering af hjemmebanekamp Kontakter: Ungdomsformanden er primær kontaktperson til DGI & SBU Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 9 af 17

10 S i d e 1 0 a f 1 7 PR Formand Hovedansvarlig for: Indgåelse af holdsponsorkontrakter Indgåelse af aftaler om firma-aktier Salg af seniormålaktier og ungdomsaktier Indgåelse af sponsoraftale om præmier til målaktier Opgaver: Sammensætning af sponsorudvalg Sikre afholdelse af møder i sponsorudvalg Sikre opfyldelse af budgetmål (firmaaktier, holdsponsorer og målaktier) Vedligeholdelse af website sammen med webmaster Sikre fornøden orientering til sponsorerne igennem sæsonen Sikre optimal eksponering af sponsorerne Sikre indlæg til lokalavisen & hjemmeside Sørge for at der bliver videreformidlet indlæg til diverse aviser. Aflevere årsbudget til Kassereren Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 10 af 17

11 S i d e 1 1 a f 1 7 Bane & Materiel Ansvarlig Bane Formandens daglige opgaver består i at føre tilsyn med banerne ved Station 14. Udover det er han bindeleddet mellem kommunens ansvarlige græsslåningsfolk og KHIF-Fodbold. Al kommunikation til kommunen, skal gå gennem Bane Formanden. Udover dette, er han ansvarlig for følgende: Kridtning af baner (bestilling af kridt sker på Lejre Kommunes materielgård i Hvalsø) Tilsyn og opdatering af nøgleliste for Station 14 Ansvarlig for afholdelsen af Arbejdslørdag Kontaktperson mellem klubhusudvalget og KHIF-Fodbold s bestyrelse Aflevering af årsbudget til Kassereren Vedligeholdelsen af: o o o o o Net og mål Baner Kridtmaskine Omklædningsrum Klubhus Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 11 af 17

12 S i d e 1 2 a f 1 7 Kiosk & spillerliste Ansvarlig Den kioskansvarlige har til opgave at varetage interesser der vedr. kiosken på Station 14. Den kioskansvarlige har følgende ansvarsområder: Bindeled mellem bestyrelsen og kioskudvalget/forældregruppen Ansvarlig for indkøb og salg af varer Ansvarlig for bemanding af kiosken, både på kampdage, træningsaftner og udefra kommende arrangementer, som f.eks. KHIF-cupperne og Plastikmand Lave kasseregnskab for kiosken og sikre indsætning af kontanter i banken. Aflevering af årsbudget til Kassereren Løbende ajourføring/registrering i Fødevarestyrelsens egen kontrolmappe Opdatering af kioskens arbejdsmanual Løbende ajourføring/registrering af Booking Kalender Rengøring i selve kiosken Den spillerlisteansvarlige sørger for at få: Ajourførte spillerlister (via den spillerlisteansvarlige) hvert kvartal inden den 10. februar, 10. maj, 10. august og 10. november fra trænerne. Kassereren skal underrettes om nye spillere og spillere som er stoppet iflg. trænerne. Det er kassereren som ajourfører medlemskartoteket i Kluboffice2 og opkræver kontingent. Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 12 af 17

13 S i d e 1 3 a f 1 7 Sekretær Sekretæren hjælper til med forskellige forefaldende opgaver, og bistår i øvrigt med: Tage referat ved møder Sørge for at der bliver skrevet referat af bestyrelsesmøderne, og at disse sendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest 14 dg. efter mødets afholdelse Foretage administrative opgaver Udsende dagsorden I samarbejde med PR-ansvarlig, at indsætte annoncer i Lokalavisen m.m. herunder ugens kampe. Aflevering af ny bestyrelsesliste og møde & aktivitetsliste til hovedbestyrelsens sekretær/formand, senest 15. december Honorering: Gratis kontingent for en selv og børn under 18 år. N o v e m b e r Side 13 af 17

14 S i d e 1 4 a f 1 7 Bestyrelsen 2008/2009 Formand Morten Vogt Valmuevej Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Kasserer & Ungdomsformand Niels Behr Granbakken 3, Lyndby Strand 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Sponsoransvarlig Jesper Saksun Bygaden Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Baneformand Jakob Møller Granbakken 2, Lyndby Strand 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Kioskansvarlig Pernille Gylstorff Kornblomsvej Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen Gærdet 6, Gershøj 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Suppleant Ulla Röttger Skovmarken Kirke Såby TLF Mobil: Suppleant Vacant Sekretær Cecilia Rimmer Hyllingeparken 15A 4070 Kr. Hyllinge TLF: Mobil: Opdateret 30/11-08 N o v e m b e r Side 14 af 17

15 S i d e 1 5 a f 1 7 Terminsoversigt for opgaver i bestyrelsen. Dato Hvem Opgave Januar 15 Formand Indhentning af aktivitetskalender for Senior (herrer og damer) 15 Ungdomsformand Indhentning af aktivitetskalender for ungdom (alle årg.) 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne Februar 1 PR-Ansvarlig Alle sponsoraftaler skal være forhandlet på plads for ny sæson 1 Formand Sidste frist for eventuel gebyrfri framelding af Serie 6, Oldboys 2 og Dameserie 3 som er automatisk overført fra sidste sæson skal være SBU s administration i hænde. 1 Ungdomsformand Tilmelding alle hold i ungdom til DGI/SBU turneringer udendørs 1 Formand Tilmelding alle hold i senior til DGI/SBU turneringer udendørs 20 Kasserer Kontingent til ALLE udsendes 28 PR-Ansvarlig Afholdelse af PR-møde for sponsorer Marts 1 Kasserer Betalingsfrist kontingent 1 Formanden Ansøgning til Jubilæumsfonden. 1 Bane & Materiel Ansvarlig Plan for arbejdslørdag udarbejdet. 1 PR-Ansvarlig Seniormålaktier og Ungdomsaktier skal være klar til salg 10 PR-Ansvarlig Firmaskilte skal være forhandlet på plads for ny sæson 15 Ungdomsformand Plan for Fodboldfestival udarbejdet. 15 PR-Ansvarlig Opfølgning på salg af målaktier Senior April 1 Kasserer Kontingent ungdom udsendes 1 Kasserer Opkrævning af 1. del af persontilskuddet fra Hovedforeningen. 15 PR-Ansvarlig Opfølgning på salg af Seniormålaktier og Ungdomsaktier 30 Ungdomsformand Plan for sommerfest udarbejdet. Maj 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne Juni 01 Kioskansvarlig 15 Ungdomsformand Plan for sommerfest udarbejdet. N o v e m b e r Side 15 af 17

16 S i d e 1 6 a f 1 7 Dato Hvem Opgave August 1 PR-Ansvarlig Aflevering af budget til Kasserer 1 Formand Aflevering af budget til Kasserer 1 Ungdomsformand Aflevering af budget til Kasserer 1 Kioskansvarlige Aflevering af budget til Kasserer 1 Bane & Materiel Ansvarlig Aflevering af budget til Kasserer 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne September 1 Formanden Ansøgning til Jubilæumsfonden. 1 Senior-Formand Trænerkontrakter for den kommende sæson underskrevet og klar 1 Ungdomsformand Trænerkontrakter for den kommende sæson underskrevet og klar 15 Ungdomsformand Tilmelding alle hold i ungdom til DGI/SBU turneringer indendørs 15 Seniorformand Tilmelding alle hold i senior til DGI/SBU turneringer indendørs 15 Formanden Ønsker til det kommunale budget afleveres til FU. 15 PR-Formand Uddeling af årets fighterpris for Herre Senior Ungd.-/Seniorfmd. Plan for afslutning udendørs udarbejdet. 30 Kasserer Regnskab afsluttes Oktober 15 Kasserer Indlevering af afsluttet regnskab til sekretæren i FU. 15 Kasserer Medlemsliste afleveres til hovedkassereren (medlemmer u. 25 år). 15 Senior-Formand Uddeling af fighter pris til HS1. 22 Kasserer Regnskabsgennemgang i FU. 30 PR-Formand Indkaldelse til Generalforsamling i div. Aviser. 30 Pr-formand November Indkaldelse til samtlige trænere/holdledere til optælling af trøjer samt behov for næste år 1 Kasserer Seneste indlevering af kursuskvitteringer. 15 Pr-formand Bestilling af trøjer, bukser, strømper, træningsdragter og bolde til næste sæson 15 Kioskansvarlig Opfølgning på spillerlister fra trænerne 20 Formand Afholdelse af Generalforsamling. 20 Kasserer Gennemgang af regnskab til Generalforsamling. N o v e m b e r Side 16 af 17

17 S i d e 1 7 a f 1 7 Dato Hvem Opgave November 20 Ungd.-/Seniorfmd. Plan for julefest udarbejdet. 20 Pr-formand December 1 PR-Formand Udsendelse af julekort 15 Ungdomsformand Indkaldelse til 1. sponsormøde (ny sæson sponsoraftaler, firmaskilte, målaktier m.m). Sidste frist for eventuel gebyrfri framelding af ungdomshold som automatisk er overført fra sidste sæson skal være SBU s administration i hænde. 15 Sekretæren Ny bestyrelsesliste afleveres til sekretæren i FU. 15 Sekretæren Ny aktivitetskalender afleveres til sekretæren i FU. N o v e m b e r Side 17 af 17

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Houlkær Idrætsforening Stiftet 1982

Houlkær Idrætsforening  Stiftet 1982 Houlkær Idrætsforening www.houlkaer.dk Stiftet 1982 Vedtægter & Retningslinjer Houlkær Idræts Forening er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement!

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 28. marts 2012, kl. 19.00 i Grotten, Dansborghallen. Der var fremmødt 25 deltagere incl. bestyrelsen. 2 deltagere havde ikke stemmeret ved mødets

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplan 2020 Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplanen indeholder: Vision Mission Værdier Strategi Mål og Handlinger Vision Vi vil være det bedste idrætstilbud i Odder Kommune Vi satser

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Årshjul for GDV Rev

Årshjul for GDV Rev Årshjul for GDV Rev. 09.03.2016 Tid: Aktivitet Forarbejde Punkter Frist Ansvarlig Regnskab Afslutning af foreløbig regnskab 20. januar Kasseren Forslag til budget og sæsonprogram for næste sæson Aftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN WWW.FCKG.DK - JANUAR 2010 MAIL@FCKG.DK WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK. Opgaver. ma ti on to fr lø sø. 1 Nytårsdag

KLUBBENS ÅRSPLAN WWW.FCKG.DK - JANUAR 2010 MAIL@FCKG.DK WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK. Opgaver. ma ti on to fr lø sø. 1 Nytårsdag WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK JANUAR 200 Nytårsdag 2 3 4 5 6 7 8 9 JBU Delegeretmøde 0 Deadline på 2 3 4 5 6 Udgivelse af 7 8 Plakater på uddan. steder 9 20 Tilmelding til Region 4-Cup 2 22 23 Træningsstart,

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

JYSTRUP IF. Foreningsudvikling 2013/14

JYSTRUP IF. Foreningsudvikling 2013/14 Kategoriserede & Grupperede Opgaver Sportslige aktiviteter Opgaver der vedrører alle foreningens sportslige aktiviteter. Udarbejdelse af holdoversigter. (Alle) Indkøb af udstyr. Tøj til spillere, opvisninger,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt)

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt) Referat af bestyrelsesmøde (ksternt) Dato: 01-09-2014 Deltagere: Poul rik Lykke Henrik Pilgaard Torben Alex Nielsen Trine Jensen Jens Munk Nielsen Lindy Thorup Peter Kjær Kopi: Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB.

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skælskør Badminton Klub. Klubbens 1. hold spiller under navnet Team Skælskør - Slagelse Kommune (TS). Klubbens

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 26-05-2015 Indhold Indledning... 1 Den nye håndboldbestyrelse... 2 Foreningsseminar

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen.

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat 3.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte JANUAR Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie Susanne? 1,2,3,4,5 Klubhus lukket Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Man 12. Ungdom - møde kl. 18:30 Ungdomsudvalget Klubhuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Indhold Ny opdeling i udvalg:... 3 Ungdomsudvalg:... 4 Senior / Oldboys udvalg:... 4 Lundbjergvangudvalg:... 5 Multibane udvalg:... 5 Snickers

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF HJÆLP Information til spillere og forældre om ny kontingentstruktur i Hammerum IF Vi har brug for flere frivillige. Mange flere... Hammerum IF er en fodboldklub, der kun eksisterer fordi en række engagerede

Læs mere

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldt til tirsdag den 11. august kl. 18.30 i kantinen.

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldt til tirsdag den 11. august kl. 18.30 i kantinen. AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB Ordinært bestyrelsesmøde indkaldt til tirsdag den 11. august kl. 18.30 i kantinen. Børges stikord: 1. Medlemstal/økonomi Niels. 2. Evaluering af LC Ole/Merete. 3. Politik for

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere