VVM anmeldelse om etablering af m 2 solvarmeanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg."

Transkript

1 Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Aggerupvej 1 DK 4330 Hvalsø Tel Fax April CVR:

2 Rekvirent Hjallerup Fjernvarme Gravensgade 18 DK-9320 Hjallerup Kontaktperson: Kaj Tranholm Olesen Tlf: E:mail: NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 dk DK 9520 Skørping Tel Fax Rapport udarbejdet af: PlanEnergi, Nordjylland. MIDTJYLLAND Jyllandsgade 1 Vestergade 48 H, 2. sal 9520 Skørping DK 8000 Århus C Tel Fax Kontaktperson: Lars Bøgeskov Hyttel / SJÆLLAND Aggerupvej 1 DK 4330 Hvalsø Tel Projekt ref.: Fax /Oplæg og notater Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse 1 Ansøger og ejerforhold 4 2 Baggrund 4 3 VVM-anmeldelse 4 4 Solvarmeanlæggets placering Beskyttet natur Grundvandsforhold Glykol Spejling af sollys 8 Bilag: Bilag A: Datablad: Glykolbaseret kølemiddel, (MPG-Varmetrans). Side 3 af 14

4 1 Ansøger og ejerforhold Ansøger: PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Kontaktperson: Lars Bøgeskov Hyttel Tlf For: Hjallerup Fjernvarme Gravensgade 18 DK-9320 Hjallerup Kontaktperson: Kaj Tranholm Olesen 2 Baggrund Hjallerup Fjernvarme har et ønske om at sikre prismæssigt attraktiv fjernvarme til deres forbrugere, der også er miljømæssigt betragtet er acceptabelt. I bestræbelserne på også, at lave en optimal energieffektiv og sikker varmeproduktion er der foretaget beregninger i forhold til at supplere med anvendelse af solvarmeproduceret varme. Det er vurderet at en solvarmebaseret fjernvarme løsning er relevant at få etableret. Hjallerup Fjernvarme ønsker derfor at etablere et solvarmeanlæg samt udvidelse af varmeforsyningsområdet, som kan sikre bedre og billigere drift. Solvarmeanlægget vil derudover kunne producere varme til Klokkerholm Kraft-Varmeværk. 3 VVM-anmeldelse Anmeldelsen sker på grundlag af 2 stk.1 i VVM bekendtgørelsen (BEK nr af ), idet anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Anlægget er derfor kun underlagt VVM-pligt, såfremt der vurderes at ske ændringer eller udvidelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. bekendtgørelsens 3). Side 4 af 14

5 4 Solvarmeanlæggets placering Solvarmeanlægget placeres på nærliggende grundareal som vist på figur 1. Anlægget består af: m 2 solfangere m 3 akkumuleringstank (Højde over terræn er 19 meter og ydre diameter er 16 meter). Teknikbygning med de tekniske installationer, SRO anlæg mv.( 150 m 2, højden over terræn er 5 meter). Distributionsledninger til det udvidede forsyningsområde. I tilknytning til solvarmeanlægget etableres transmissionsledning til Klokkerholm Kraftvarmeværk( se figur 2 i VVM anmeldelse, som er medsendt ). Der etableres i alt ca.4 km transmissionsledning med en linjeføring der primært følger offentlig vej (i vejudlæg/rabat). Første del af transmissionsledningen føres langs markskel til Hornshøj (Hornshøjvej) og følger herefter Hornshøjvej til Klokkerholm, hvor transmissionsledningen føres langs Kløvervej og afsluttes via Borgergade ved Klokkerholm Kraft-varmeværk (Borgergade 44 Solfangerne, akkumuleringstanken og de tekniske installationer etableres nordvest for Hjallerup på arealet nord for Tylstrupvej mellem Hellumvej og Aalborgvej, på Clausholmvej. På dele af følgende matrikler: 1b, 14i, 10a, 12u, 13aa og 13ai - Hjallerup Fjerding, Hjallerup, Ejerlaug: Klavsholm Hgd., Hellevad. Placering af solvarmeanlægget samt akkumuleringstank og teknikbygning er skitseret på figur 1. Side 5 af 14

6 Figur 1: Skitse af arealet til solvarmeanlægget. Det gule felt markerer solfangerne. Hjallerup Fjernvarme ligger sydøst for arealet. Der etableres en transmissionsledning mellem solvarmeanlægget og Klokkerholm Kraft- Varmeværk. Første del af transmissionsledningen føres langs markskel til Hornshøj (Hornshøjvej) og følger herefter Hornshøjvej til Klokkerholm, hvor transmissionsledningen føres langs Kløvervej og afsluttes via Borgergade ved Klokkerholm Kraft-varmeværk (Borgergade 44). Se skitse af forventes ledningstrace på figur 2. Figur 2: Skitsering af transmissionsledningstrace mellem solvarmeanlægget og Klokkerholm Kraft-Varmeværk. Det røde felt markerer solvarmeanlægges placering (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Arealinformation). 4.1 Beskyttet natur Der er ikke områder i nærheden af den foreslåede placering af solvarmeanlægget der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Der er ikke nærliggende Natura2000 områder. Side 6 af 14

7 4.2 Grundvandsforhold Den foreslåede placering af solvarmeanlægget er indenfor et område med ordinære drikkevandsinteresser. Det aktuelle område er ikke registreret som sårbart i relation til nitrat og dermed at betragte som et område med relativt god beskyttelse af grundvandsressourcen. Ved den tekniske dimensionering samt etablering af solvarmeanlægget med overvågning og lækagealarmsystem mv. som beskrevet mere specifikt i afsnit 4.3, vil der ikke være nogen betydende risiko for grundvandspåvirkning ved etablering af solvarmeanlægget. 4.3 Glykol I solfangerne anvendes en glykolblanding for at undgå frost. I bilag A ses data for frostsikringsvæsken. Glykolblanding-data: Rørsystemet indeholder ca l kølervæske og solfangerne indeholder ligeledes ca l kølervæske. Propylenglycol er en farveløs olieagtig væske, der bruges som fugtgiver og opløsningsmiddel i blandt andet kosmetiske produkter som deodoranter, shampoo, mascara, håndrens og bodyshampoo. Miljøstyrelsen oplyser, at propylenglykol ikke er optaget på listen over farlige stoffer og heller ikke er optaget på grænseværdilisten. Der anvendes i det planlagte solvarmeanlæg propylenglycol med et lille indhold af korrosionsinhibitorer. Antifrostvæsken købes under navnet MPG-Varmetrans. Sikkerhedsdatabladet for MPG- Varmetrans er vedlagt som bilag A. Det fremgår heraf, at de potentielt problematiske stoffer er propylenglycol (1,2-propandiol) og natrium-2-ethylhexanoat. I henhold til EEC-direktiv skal MPG- Varmetrans ikke helbreds- eller miljøfareklassificeres. MPG-Varmetrans anses ikke for bioakkumulerbart, og har meget høje LD50-værdier for rotter og kaniner. Det betragtes ikke som et farligt stof under transport. Processen er følgende: Vand med glykol ledes igennem solfangerne, hvor det varmes op. Det varme vand anvendes til opvarmning af fjernvarmevand i kraftvarmeværkets lagertank. Glykolkredsen, der består af rør i jord, solfangere og en varmeveksler på varmeværket, er et lukket system. Solfangervæsken og fjernvarmevandet er adskilt med varmevekslere. Der tilføres kun rent vand til varmelageret. Solfangervæsken består af vand tilsat kølervæske, som skal forhindre frysning. Væsken er ikke sundhedsskadelig. Lækagealarm: For at sikre mod lækage fra systemet installeres der en alarm, der gives, hvis trykket falder i solfangerkredsen. Alarmen bliver sendt til solvarmestyringen og varmeværkets SROsystem. Derudover er der alarmtråde i fjernvarmerørene, så der kommer en alarm, hvis der siver væske ud ved samlinger på rør i jorden. Solvarmeanlægget er et lukket kredsløb, som cirkulerer vand/glykolvæsken ved et tryk på ca. 4 bar. Overstiger anlægstrykket 6 bar udløser det en fjederbelastet sikkerhedsventil som har fast og tæt forbindelse til en speciel opsamlingstank for glykolvæsken. Opsamlingstanken er en ståltank som kan indeholde den mængde vand/glykolvæske, som maksimalt kan strømme ud i sikkerhedsventilen. Opsamlingstanken placeres udendørs i et lukket kar af beton. Side 7 af 14

8 Det meste af væsken befinder sig i fjernvarmerør i jorden. For at sikre mod udslip af væske ved eventuelle lækager på rørene, er der i fjernvarmerørenes isolering indbygget alarmtråde, der reagerer på fugt i rørisoleringen. Denne fugt kan komme udefra ved en skade på det udvendige kapperør og vil så blive fanget af alarmtråden inden det fører til tæringer i selv stålrøret. Den kan også undtagelsesvis komme fra et brud på stålrørene og her fanger alarmtråden så fejlen inden væsken når ud til jorden, da det stadig er holdt inde af den udvendige kappe. Når alarmtråden mærker fugt, sendes der et signal til styringen og man kan straks identificere bruddet inden for 1 2 meter. Hermed kan der reageres hurtigt og det potentielle glykoltab begrænses. Herudover er der i styringsautomatikken indbygget tryksensorer, der giver en alarm til driftslederen i tilfælde af faldende tryk. Samtidig vil automatikken stoppe pumpen, så der ikke pumpes væske ud ved et evt. brud. Det vil sige, at hvis der skulle komme en skade på en solfanger eller et rør over jorden, som betyder væskeudslip, så vil man straks vide det og kunne reagere på det. Solfangerne er monteret i serie med rørføring ovenud. De er sektioneret i rækker af op til 22 solfangere (220 l væske i alt). Hver række er forsynet med afspærringsventiler i begge ender, så det er muligt at lukke en enkelt række af i tilfælde af uheld. Området hvor væsken til solfangerne håndteres (glykol blandingen) vil blive befæstet med mulighed for opsamling af spild. 4.4 Spejling af sollys Der er ikke problemer med spejling af sollys, da solfangerne er antirefleksbehandlet. Side 8 af 14

9 BILAG A: Datablad: Glykolbaseret kølemiddel, (MPG- Varmetrans). Sikkerhedsdatablad. Side 9 af 14

10 Side 10 af 14

11 Side 11 af 14

12 Side 12 af 14

13 Side 13 af 14

14 Side 14 af 14

15

16

17

18

19

20

21

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme... 2

Alle fortjener fjernvarme... 2 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere