Forsetty Advokathjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsetty Advokathjælp"

Transkript

1 Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt Advokathjælp på internettet eller (iii) har downloaded AdvokathjælpsApp en. Denne person kaldes herefter Kunden. Advokathjælpen dækker også Kundens husstand og hjemmeboende børn indtil de er 21 år. Kundens husstand omfatter ægteskab og samboende, som har folkeregisteradresse hos eller med Kunden. 1.2 Interessekonflikter hvor Advokathjælp ikke hjælper Advokathjælp kan ikke anvendes, hvis der er en interessekonflikt i en sag, typisk hvis advokaten har været advokat for den anden part i en sag. Forsetty og Forsettys advokater kan således ikke repræsentere to parter i samme sag med modsatrettede interesser. Hvis uenigheden vedrører uenigheder mellem familiemedlemmer, hjælper Advokathjælp den person, som har købt eller fået Advokathjælp og dermed fået sit navn på Advokathjælpsbeviset. 1.3 Advokathjælpsbeviset Advokathjælpsbeviset er din dokumentation og dit bevis for, at du er berettiget til at modtage Advokathjælp som aftalt. Beviset kan udstedet og udleveres i fysisk form eller kan tilsendes som en pdf-fil. Advokathjælpsbeviset er personligt og kan ikke overdrages. 1.3 Advokathjælpsperiode Advokathjælpen gælder for 12 måneder ad gangen, startende den dag, som står på Advokatbeviset, og Advokathjælpen gælder behov eller ønsker, som er opstået eller er kommet eller burde være kommet Kunden til kundskab indenfor denne 12 måneders periode

2 1.4 Advokathjælp og International Legal Assistance geografisk område Advokathjælp (standard) dækker generel i Kongeriget Danmark (pt. undtaget Grønland og Færøerne) og advokatrådgivningen og vejledningen ydes af danskuddannede advokater, underlagt de advokatetiske regler. Advokathjælp Guld og International Legal Assistance dækker advokathjælp udenfor Kongeriget Danmark i henhold til den til enhver tid gældende liste over dækkede lande og byer. Listen opdateres online og kan findes her (indsæt link). 2. Advokathjælp omfatter timers juridisk rådgivning om året Advokathjælp omfatter 16 timers juridisk rådgivning ydet af specialist advokat eller konsultation om alle emner, der er dækket af Advokathjælp uden at det koster mere end købesummen for Forsetty. Ved advokatarbejde ud over 16 timer i 12 måneder skal Kunden betale for advokatens aftale, hvis parterne udtrykkeligt aftaler dette på forhånd. Så ingen overraskelser over pludseligt høje advokatregninger. Rådgivningen omfatter af f.eks. følgende emner: Familieret, herunder o Papirløst samliv o Indgåelse af ægtepagter (dog ikke udarbejdelse af ægtepagter, som kan tilkøbes) o Separation, skilsmisse og bodeling o Underholdsbidrag, størrelse og indkrævning o Forældremyndighed og samværsret Arveret, herunder o Testamenter (dog ikke udarbejdelse af testamenter, som kan tilkøbes) o Arveforhold o Børn af tidligere forhold

3 o Dødsboer Forbrugerkøb for varer og ydelser, der er købt indenfor Advokathjælpsperioden, se pkt. 1.2 dog skal købesummen overstig kr. 800 inkl. moms Online forbrugerkøb Afbetaling, kontrakts- og gældsforhold, samt gældssanering. Forsikringsforhold, bilforsikringsforhold og P-bøder Køb af bolig, f.eks. hus, andelsbolig, sommerhus, forældresalg dog er gennemgang af ejendomshandel ikke omfattet Lejeforhold, herunder problemer med udlejer eller med lejer, f.eks. depositum, opsigelse, uopsigelighed, støjgener mv Ansættelsesforhold og feriepenge, arbejds- og lønforhold Klager over offentlige myndigheders afgørelser Opholdstilladelse og Erstatninger og personskadesager Skattesager Straffesager Inkasso- og fogedsager Problemer med udlejer, f.eks. depositum, opsigelse, uopsigelighed, støjgener mv 2.2 Sådan bruger du Advokathjælp Ring til os, mellem kl Ring til Forsetty på , når du har brug for et råd eller vejledning. Hos Forsetty spørger vi ind til din problemstilling, registrerer dit opkald mv., og stiller dig videre til den relevante advokat med netop dit specialområde. Hvis advokaterne er optaget vil du blive ringet op igen hurtigst muligt og normalt senest indenfor 4 timer Mail og chat eller App, - hele døgnet Du kan også maile, sende os en chat eller en besked via vores App, hvorefter vi svarer dig igen eller ringer dig op, normalt indenfor de første 4 timer indenfor normal kontortid mellem kl og kl Møde, evt. møde via Skype, mellem kl

4 Du er også velkommen til at booke et møde hos os, eller vi kan tale sammen via skype, så vi kan se hinanden. Vi kan godt lide, at tale og mødes med vores kunder, så du vi vil meget gerne mødes. 2.3 Advokathjælpen omfatter ikke Advokathjælpen er ikke en forsikring omfatter ikke disse sagstyper eller problemstillinger: Sager som Forsettys advokater ikke kan påtager sig i følge de advokatetiske regler, f.eks. hvis der er en interessekonflikt i sagen imellem Kunden og en aktuel eller tidligere klient hos Forsetty advokaten Sager om erhvervsforhold med mindre Kunden har købt Forsetty Biz Injuriesager Sociale ydelser, dagpengeregler, kontakthjælp og lign. Udarbejdelse af kontrakter, dokumenter mv. herunder skøder Retssagsbehandling Sagsomkostninger ved retssager Sager med krigs- eller terrorrelaterede og dermed ligende forhold, optøjer og civil ulydighed 3. Advokatbistand ved tvister, retssager mv. Advokathjælp omfatter ikke advokatbistand til at give møde i tvister, retssager mv., udarbejdelse af processkrifter mv., men Kunden kan aftale med Forsettys advokater, at også skal yde Kunden bistand i en aktuel tvist eller retssag. Kunden skal betale normalt salær til advokaten for dette arbejde, dog under Forsettys særlige rabatordning, og Kunden kan være omfattet af retshjælpsforsikring som del af en indboforsikring 3.1 Selvrisiko ved tvister, retssager Hvis Kunden ikke har en retshjælpsdækning, er der ingen selvrisiko, hvis en Forsetty advokat påtager sig en sag i en tvist eller en retssag mv.

5 Hvis Kunden har en retshjælpsdækning, er der altid en selvrisiko ifølge retshjælpsforsikringen, normalt på 10% af retssagsomkostningerne, dog mindst kr uanset om sagen vindes eller tabes. Hvis Kunden fører en sag med retshjælpsdækning via en af Forsetty-advokaterne og sagen vindes, skal Kunden ikke betale denne selvrisiko til Forsetty. Hvis sagen derimod tabes, skal Kunden betale selvrisikoen. 4. Kundens pligter Kunden skal optræde loyalt overfor Advokathjælp og besvare spørgsmål loyalt og efter bedste evne, så Forsettys advokater kan yde den bedst mulige rådgivning. Kunden skal afgive alle nødvendige oplysninger og belyse forhold af enhver art, som kan have betydning for den juridiske vurdering af sagen på baggrund af sagens fakta. Kunden skal informere om evt retshjælpsforsikringer, som Kunden måtte have. Forsettys advokater er til en hvert tid berettiget til at udtræde af en sag, hvis Kunden ikke loyalt fremkommer med alle relevante og nødvendige oplysninger. 5. FORSETTY Advokathjælps pligter 5.1 Rådgivningen FORSETTY Advokathjælp på baggrund af de fremlagte fakta fra Kunden, hvilken rådgiving og vejledning, Kunden skal have. Rådgivningen følger gældende dansk ret og er underlagt de til enhver tid gældende advokatetiske regler og ligesom Forsettys proces for godkendelse og undervisning af advokat til en hver tid skal overholdes. Forsettys advokater påbegynder ikke retssager mv., hvis sagen ikke på forhånd er vurderet til at ville blive vunder (selvom dette jo aldrig kan vides med sikkerhed). Dette gælder uanset evt. retshjælpsdækning eller ej. 5.2 Sagsoprettelse hos Forsettys advokat, oplysninger og svartider

6 Hvis Kunden anmoder eller bliver enige med Forsettys advokat om, at advokaten skal hjælpe Kunden ud over, hvad der er omfattet af Advokathjælp, sender advokaten altid og normalt inden for 24 timer efter sag er oprettet via til Kunden: Aftalebrev til Kunden med oplysninger om bl.a.: o Forventede omkostninger til advokaten eller fastprisaftale o Forventede tidsramme o Øvrige relevante oplysninger, som er omtalt o Andre oplysninger, så som klagevejledning, forsikringsoplysninger mv., som advokaten er pålagt at afgive i henhold til de advokatetiske regler. Den fremtidige sagshåndtering sker herefter i samarbejde mellem Kunden og advokaten. Advokaten bestræber sig på at besvare henvendelser mv. i sagen i løbet af timer, men stort sagspres, domstolsforhandlinger m.v. og almindelig travlhed kan give lidt længere svaretider. 6. Forsikring og ansvarsbegrænsning FORSETTY ApS er ikke et advokatfirma, men et firma, der yder anden juridisk rådgivning, jvf. Lov om juridisk virksomhed. Forsetty er ansvarsforsikret hos Codan A/S med en forsikringssum på kr. 5 mill. Al rådgivning under Advokathjælp ydes af advokater, som alle er ansat i advokatfirmaer i Danmark og det sker i henhold til de advokatetiske regler. De har en ansvarsforsikringsdækning på mindst kr. 2,5 millioner. Advokathjælps erstatningsansvar og advokaternes erstatningsansvar er dog, som følge af, at rådgivningen normalt ydes telefonisk, til en hver tid beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til 100 gange den pris, Kunden har betalt for Advokathjælp i en 12 måneders periode. 7. Klager over Forsetty, klagenævn, domstole mv.

7 Hvis Kunden er uenig i rådgivningen, som ydes af en af Forsettys advokater, kan Kunden påklage afgørelsen til Forsettys eget, uafhængige klagenævn. Forsettys klagenævn aflønnes af Forsetty, men Forsetty har ingen indflydelse på klagenævnets behandling af sagen. Klagenævnet består af tre personer, hvoraf en udpeges af en forbrugerorganisation, en udpeges af Forsetty og det sidste medlem udgøres af en dommer eller en juridisk forsker ved et et universitet. Nævnets behandlign sker uden beregning for Kunden. Kunden er desuden berettiget til at indbringe en klage over selve advokaten for Advokatnævnet, se nærmere på advokatnaevnet.dk. Advokatnævnet er også helt uafhængigt af Forsetty. Retssager mod Forsetty kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole ved Kundens værneting, eller ved Forsettys værneting, og sagerne behandles efter dansk ret.

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere