Chaufførinstruktion Dynafleet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chaufførinstruktion Dynafleet"

Transkript

1 Chaufførinstruktion Dynafleet

2

3

4 Indholdsfortegnelse Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Teknisk beskrivelse... 2 Reguleringer... 4 Skærm... 7 Menuer og symboler... 7 Anvendelse af menuerne... 8 Starte systemet... 9 Lukke systemet stand by... 9 Overføring af data... 9 Generelt Meddelelse Meddelelse-menu Generelt for køre- og hviletid Opgaver Journaler Chaufførcoaching Nødalarm og assistance Fartskriver download menu Indstillinger Systemfejl og advarsler... 21

5 Dynafleet 1 Dynafleet Dynafleet er et system for transportplanlægning kombineret med køretøjsplænlægning, behandling af meddelelser og automatisk rapportering af køretøjsstatus og chaufførtider. Chaufføren kommunikerer uafbrudt med kontoret. Trafiklederen på kontoret kan dirigere køretøjet til forskellige steder på forskellige opgaver. Chaufføren kan sende meddelelser til andre chauffører, til kontoret eller privat. Kontakten mellem chaufføren og kontoret betyder at meget ordreadministration kan håndteres meget enkelt, og der opnås mere effektiv bemanding til transport. Kommunikation med hovedkontoret sker vha. GSM mobiltelefonnetværket. Systemet indhenter oplysninger fra fartskriveren og motorstyreenheden. Dynafleet giver chaufføren oplysninger om køretøjet og køreaktiviteter. Dette muliggør en bedre transportadministration og opfølgning af køretøjets driftsomkostninger, chaufførens arbejdsindsats samt hvor økonomisk chaufføren kører. Afsnittet Konstruktion og funktion beskriver de mest grundlæggende funktioner som alle chauffører skal være bekendt med. I afsnittet Systemstyring findes et systemoverblik og en beskrivelse af hvordan systemet startes. De resterende afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af systemfunktionerne.

6 2 Dynafleet Teknisk beskrivelse J Dynafleet omfatter to enheder, Dynafleet Gateway og Dynafleet Driver Tool. Dynafleet Gateway har en assistanceknap på instrumentbrættet. Dynafleet Driver Tool har et tastatur samt et separat farvedisplay som valgmulighed. Dynafleet enheden er tilsluttet forskellige elektroniske styreenheder og fartskriveren via køretøjets elektroniske netværk. Kommunikation med hovedkontoret sker vha. GSM mobiltelefonnetværket. The Dynafleet Driver Tool er anbragt på instrumentbrættet under radioen. Skærmen er anbragt

7 Dynafleet 3 over instrumentpanelet. Dynafleet Gateway er anbragt i el-fordelingskassen. Chaufførdata indføres som fire forskellige typer aktivitet: køretid, hviletid, arbejdstid og ventetid. Medens køretøjet er i bevægelse, indføres aktiviteten automatisk som køretid. Når køretøjet er stationært, bestemmes den indførte aktivitet vha. indstillingerne på fartskriveren for chauffør 1. Oplysningerne hentes direkte fra fartskriveren. Alle data overføres til kontoret til videre behandling og opfølgning. Overførsel af køretøjsdata til kontoret udføres via GSM-netværket. Hvis der er dårlig dækning, lagres informationen midlertidigt i Dynafleet systemet. Grundlæggende datarapporter overføres ligeledes når dette fordres af hovedkontoret. GPS-modtageren forsyner systemet med korrekt systemtid og position. Reduceret funktionalitet Systemet er udviklet til Volvos FH- og FM- lastvogne, men kan monteres i et hvilket som helst andet køretøj. Dog vil dele af funktionaliteten blive reduceret, da andre køretøjer kan have andre typer fartskriver, andre elektroniksystemer etc. end de vogntyper systemet er udviklet til.

8 4 Dynafleet Reguleringer J Esc har to effekter, afhængigt af sammenhængen: I formularer, hvor du kan vælge mellem forskellige værdier, betyder en knaptrykning på Esc at du afbryder indstillingen. I øvrige tilfælde medfører en knaptrykning på Esc, at du forflyttes et niveau op i menu-træet. 2 Vælg har tre effekter afhængigt af sammenhængen:

9 Dynafleet 5 Ved et spørgsmål betyder en knaptrykning på Vælg, at du svarer ja til det spørgsmål, du er blevet stillet. I formularer, hvor du kan vælge mellem forskellige værdier, betyder en knaptrykning på Vælg, at du bekræfter og accepterer den aktuelle indstilling. I en menu betyder en knaptrykning på Vælg, at du flyttes til et aktivt alternativ, dvs. den undermenu der ses som hvid tekst mod sort baggrund. 3 IR-modtagere tager imod signaler fra tastaturet. 4 Styrekors/Piltaster; højre, venstre, op og ned Vælg, flytter markøren i den ønskede retning. 5 IR-sender, sender signaler til Dynafleet--enheden. Tastatur Anvend tastaturet til at skrive meddelelser. Udsæt ikke tastaturet for sollys, fugt, væde eller snavs. Tastaturets IR-sender skal være rettet mod IRmodtageren på Dynafleet-enheden, når du skriver. For at skifte mellem QWERTY og russisk på tastaturet, tryk på ALT og SHIFT samtidig, eller CTRL og SHIFT samtidig. Bemærk! Tastaturet kan kun bruges, når lastvognen står stille. Opbevar tastaturet i handskerummet i radiohylden under kørsel. Der er tastaturet beskyttet mod sollys og det kommer ikke i bevægelse ved kraftig opbremsning eller kollision. Styrekors De almindeligste funktioner i Dynafleet kan udføres ved hjælp af styrekorset, som sidder i instrumentbrættet, nær rattet. Vedligeholdelse af plastdele og IR-sender/- modtager Rengør med almindelige rengøringsmidler for bilinteriør. Prøv først på et lille gemt sted, at der ikke kommer skader på overfladen.

10 6 Dynafleet Kontroller at IR-senderens og IR-modtagerens linser er rene, hvis systemet ikke reagerer på tastaturtrykninger. Linserne rengøres med en blød ren og let fugtet klud. Nødalarmknap Der er en nødalarmknap på instrumentpanelet eller på radiohylden. Knappen skal holdes trykket ind i mindst tre sekunder for at sende en nødalarmmeddelelse. Alt efter indstillingerne for kontor sendes anmodningen til kontoret og VAS (Volvo Action Service) eller Security Services. Hvis værktøjet Dynafleet Driver er installeret i køretøjet, meddeler popupmeddelelsen chaufføren om statusopdateringer for igangværende anmodninger. Ekstra udstyr: Efter brug af nød-assistance knappen, eller afsendelse af anmodning om assistance, vil du altid blive ringet op af en operatør på en telefonnummer der er angivet i Dynafleet online portalen. Formålet med opringningen er at få bekræftet den handling du indledte. Hvis du ikke modtager et sådant opkald indenfor en rimelig tidsperiode, er din første anmodning muligvis mislykket pga. indvirkninger du ikke har indflydelse på. I så fald anbefaler vi at forsøge at få fat i vores service ved hjælp af mere konventionelle metoder. Bemærk! J Nød-assistance knappen fungerer kun når systemet er slået til, eller i standby. Vi anbefaler at indstille standby-tiden til et egnet niveau for at sikre funktionens tilgængelighed. (Standby-tiden er konfigurerbar i Dynafleet online portalen. Rådfør med administratoren for at udføre disse ændringer).

11 Dynafleet 7 Skærm J Billedskærmen er monteret ovenpå instrumentbrættet. Skærmen fældes automatisk op og ned, når systemet startes eller slukkes. Anvend en ren, blød og let fugtet klud for at rengøre skærmglasset. Øvrige plastdele rengøres med normale rengøringsmidler til bilinteriør. Bemærk! Sørg for at skærmen ikke udsættes for væske. Menuer og symboler Menuerne har varierende udseende. De forekommende symboler og funktioner beskrives nedenfor. Standardmenu 1 Symbol der indikerer hvilken del af systemet du befinder dig i, f.eks. Meddelelse-, Journal-, eller Indstillings-menuerne. 2 Ulæst meddelelse, viser at der findes et eller flere ulæste meddelelser i meddelelseslisten. 3 Den nedre måler viser GSM-dækning og den øvre viser GPRS-dækning.

12 8 Dynafleet 4 Aktivt alternativ markeret som lys tekst mod sort baggrund. 5 Scroll-liste som viser, at der findes mere information til rådighed. Tryk på ned for at vise informationen. J Anvendelse af menuerne Eksemplet nedenfor beskriver hvordan menuerne i Dynafleet anvendes. Eksemplet viser hvordan man sender en SMS. 1 Sæt markøren på Meddelelser vha. piletasterne. 2 Tryk på Vælg for at aktivere mail-menuen. 3 Sæt markøren på Skriv ny vha. piletasterne. 4 Tryk på Vælg for at fortsætte. 5 Sæt markøren på SMS (standard karakterer) vha. piletasterne. 6 Tryk på Vælg for at skrive en ny SMS.

13 Dynafleet 9 7 Indtast telefonnummer og meddelelse. Flyt markøren mellem de forskellige felter vha. piletasterne. 8 Flyt markøren til Sende vha. piletasterne. 9 Tryk Vælg for at sende meddelelsen. Starte systemet 1 Drej startnøglen. Ved radiostilling starter systemet automatisk. Farveskærmen fældes op. 2 Systemet vil automatisk identificere chaufføren, ved at aflæse chaufførkortet i den digitale fartskriver. 3 Efter en hilsen-meddelelse, kan du begynde at arbejde med systemet. Lukke systemet stand by Når startnøglen drejes til 0, går systemet i standbystilling. Skærmen slukker og fældes ned, hvis den ikke allerede er fældet ned. Systemet fortsætter med at logge data, når det er i standby-stilling. Efter 2 timer (eller en anden periode som er bestemt af kontoret), i standbystilling, går systemet i hvilestilling og holder op med at logge data. Systemet kan derefter vækkes via et SMS, f.eks. ved temperaturlogning eller positionslogning (systemet vækkes af GSM-kommunikation). Systemet lukkes kun fuldstændigt, når hovedstrømafbryderen slås fra. I denne stand, kan Dynafleet ikke modtage GSM-kommunikationer. Bemærk! Vent 3 minutter, efter at du er holdt op med at køre, før du frakobler hovedstrømmen, da data ellers kan gå tabt. Læs mere om at frakoble hovedstrømmen i afsnittet Chaufføranvisninger Overføring af data De data som indsamles og gemmes i systemet overføres til kontoret, hvor informationen sammenstilles og dokumenteres. Informationen overføres til kontoret via GSM-nettet.

14 10 Dynafleet Generelt Hovedmenuen består af følgende menu-valg: Meddelelse Modtagelse, afsendelse og behandling af meddelelser. Køre & hviletid Viser køre- og hviletider. Ordrer Modtagelse og behandling af indgående ordrer. Journal Viser køretøjets journaler. Nødalarm og assistance Viser status på igangværende nød-assistance opkald. Sende, vise status på et assistance opkald. Fartskriver fjern download. Starter chaufførkort data- eller fartskriver bulklager download, og viser status for dataoverførsel. Indstillinger Styring af indstillinger i Dynafleet. Nedlukning Sætter Dynafleet i standby Dynafleet Meddelelse Køre & hviletid Ordrer Journal Nødalarm og assistance Fartskriver fjern download Indstillinger Nedlukning Meddelelse I meddelelse-menuen kan chaufføren modtage, sende og håndtere meddelelser. Når Dynafleet-enheden har modtaget en eller flere meddelelser, vises symbolet for ny meddelelse i displayets øvre højre hjørne, og hvis højttaleren er slået til lyder denne. Det er altid muligt at sende enkle tekstmeddelelser mellem køretøjet og kontoret. Kontoret kan beslutte at aktivere SMS, eller formaterede meddelelser (foruddefinerede formularer at udfylde). J

15 Dynafleet 11 Meddelelse-menu Mail-menuen består af følgende menu-valg: Skriv ny Skriv en ny mail. Vælg mellem meddelelse til kontor, SMS eller . Indboks Læse og behandle modtagne meddelelser. Naviger til position information, hvis GPS koordinatoren er tilsluttet mail-menuen (se afsnittet Navigation). Udboks Læse og behandle sendte meddelelser. Udkast Behandle udkast. Sendt Behandle sendte meddelelser. Adressebog Behandle kontakter i adressebogen. Meddelelser Skriv ny Indboks Udboks Udkast Sendt Adressebog To typer SMS karakterer kan bruges Der er to typer tekstmeddelelser der kan bruges. Standard karakterer - Bruger standard GSM karakterer, der ikke er støttet i alle sprog, men som er kompatible med alle mobile telefoner. Udvidede karakterer - Bruger unicode som støtter alle sprog. Meddelelsen er kortere og brugeren skal være sikker på, at modtagerens mobiltelefon er kompatibel til at modtage denne type SMS meddelelse. Navigér til destinationen vha. navigation Dynafleet-enheden skal være tilsluttet en kompatibel navigationsanordning. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Hvis en meddelelse fra kontoret indeholder positionsoplysninger, kan disse sendes til navigationsanordningen fra enheden. Dette gøres fra

16 12 Dynafleet meddelelsesmenuen (tryk på enter ved visning af meddelelsen): En Navigér til... kommando kan vælges for at rykke destinationen til navigationsanordningen. Generelt for køre- og hviletid Menuen Vælg Køre- og hviletid bruges til at lette efterlevelsen af køretidsforeskrifter. Funktionen er tilpasset til at fungere i overensstemmelse med EU's køretidsforeskrifter, sammen med fartskriveren. Det er muligt at ændre indstillingerne og tillade forskellige køretider fra kontoret. Hovedmenu - Køre & hviletid Menuen Køre & hviletid består af følgende menu-valg: Vise chaufføraktiviteter, viser antallet af alle igangværende og akkumulerede tider for chaufføraktiviteter. Indtast detaljerede chaufføraktiviteter, anvendes af chaufføren til at indstille en detaljeret aktivitet når han ikke kører. Skærmens nedre del viser igangværende aktiviteter: TCO: Aktuel aktivitet på fartskriver, akkumuleret aktivitetstid og igangværende aktivitetstid. DTJ: Aktuel aktivitet, akkumuleret aktivitetstid og igangværende aktivitetstid. Hovedmenu - Vise chaufføraktiviteter Hvis en bestemmelse er ved at blive brudt, vises en advarsel på displayet. Kontorenheden kan bruges til at fastsætte hvor lang tid før en bestemmelse bliver brudt, der skal gives en advarsel. Vise chaufføraktiviteter Hviletid 01:00 Kørepas 04:15 Pause 00:30 Døgnkøretid 08:45 1 uges køretid 20:0 2 ugers køretid 75:0 Daglig hvile 01:30

17 Dynafleet 13 Hviletid Tid med aktivitet Hvile eller Ventning, eftersom den aktuelle hvileperiode var startet. En ny hvileperiode starter, når aktivitet Kørsel eller Arbejde konstateres. Kørepas Summen af køretid, siden seneste kvalificerede hviletid. Den må ikke overskride 4 timer og 30 minutter. Den bliver nulstillet efter 45 minutter, eller minutters hviletid. Pause Varighed af kvalificeret hviletid. Den tilføjer tid, når man overskrider minimums hviletiderne (15, 30 eller 45 minutter). Døgnkøretid Summen af køretid siden det aktuelle kørepas blev påbegyndt. Et nyt kørepas begynder den første gang aktiviteten Kørsel er konstateret, efter at den daglige hviletids vilkår er opfyldt. 1 uges køretid Viser den totale køretid for den aktuelle uge. Begynder efter en ugentlig hviletid. Det maksimale er 6 kørepas indenfor en uge. 2 ugers køretid Viser den totale køretid for to uger (forrige og aktuelle uge). Tiden må ikke overskride 90 timer. Daglig hvile Akkumuleret hviletid mellem to kørepas. Skal være mindst 9 timer (kort dagligt hvil) eller 11 timer. Detaljeret chaufføraktivitet Den detaljerede chaufføraktivitet skal muliggøres af kontoret, inden den kan bruges. Den giver chaufføren mulighed for at specificere aktivitet ud over fartskriverens aktiviteter hvile/vente/arbejde. Den

18 14 Dynafleet valgte aktivitet bliver rapporteret til kontoret. Den kan vælges i menuen Sætte chaufføraktivitet detalje, eller i pop-up vinduet, når nøglen drejes fra. Aktiviteten slutter, når der vælges en anden, eller ved kørsel. Beregning af køretiderne bliver ikke påvirket af valget af en detaljeret chaufføraktivitet, med undtagelse af Færge. Færge aktiviteten skal vælges inden man kommer på en færge eller et tog, for at følge EUregulativerne. Hovedmenu - Vise chaufføraktiviteter Hvis man er ved at bryde en forskrift, vises en advarsel på displayet. På kontorenheden kan man indstille hvor lang tid inden en forskrift brydes, der skal gives en advarsel. Vise chaufføraktiviteter Hviletid 01:00 Kørepas 04:15 Pause 00:30 Døgnkøretid 08:45 1 uges køretid 20:0 2 ugers køretid 75:0 Daglig hvile 01:30 Hviletid Tid med aktiviteten pause eller venten siden den aktuelle pauseperiode blev påbegyndt. En ny pauseperiode starter, når aktiviteten Kørsel eller Arbejder detekteres. Kørepas Den sammenlagte køretid siden den seneste kvalificerede hviletid. Den må ikke overskride 4 timer og 30 minutter. Den tilbagestilles til nul efter 45 minutters hviletid eller minutters hviletid. Pause Varigheden af kvalificeret pausetid. Tiderne lægges sammen hvis de er længere end de korteste pausetider (15, 30 eller 45 minutter).

19 Dynafleet 15 Døgnkøretid Den totale køretid siden den aktuelle køreperiode blev påbegyndt. En ny daglig køreperiode starter, første gang aktiviteten kørsel detekteres, efter at foreskreven daglig hviletid er opfyldt. 1 uges køretid Viser den totale køretid for den aktuelle uge. Starter efter en ugehvile. Maks. 6 kontinuerlige kørepas inden for en uge. 2 ugers køretid Viser den totale køretid for to uger (den seneste og aktuelle uge). Tiden må ikke være længere end 90 timer. Daglig hvile Kumuleret hviletid mellem to kørepas. Skal være mindst 9 timer (kort daglig hvile) eller 11 timer. Opgaver En opgave består af hvervet, stedet, tildelingens status, planlagt ankomsttid og planlagt tid for afrejse. En opgave kan accepteres eller afvises af chaufføren. Chaufføren kan også rapportere om en opgaves fremgang gennem ordrestatussen. Når der modtages en ordre, vises et ikon øverst på skærmen. Hvordan opgaverne ser ud bestemmes individuelt på hvert kontor. J Navigation (tilbehør) Dynafleet-enheden skal tilsluttes til en kompatibel navigationsenhed. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Hvis kørselsopgaven fra kontoret indeholder positionsinformation, kan denne sendes til navigationssystemet fra enheden. Dette gøres fra menuen hvor en kørselsopgave accepteres. Dette valg er kun til rådighed, når en kørselsopgave er blevet

20 16 Dynafleet accepteret. Valget gøres ved at trykke på vælg, når linjen for destination er markeret. Journaler Gå til journalmenuerne ved at trykke på funktionstangenten med journalsymbolet eller via hovedmenuen. Fra journalens hovedmenu kommer du til alle journaler, som er til rådighed i systemet. Journal Rejsejournal 1 Rejsejournal 2 Køretøj langtidsjournal Temperatur 1 Tilbagestil: , 09:49 Køretøjjournal aktiv 2 Tilbagestil: , 15:02 Køretøjjournal i pause Køretøjjournal 1 og 2 Viser kumulerede køretøjdata i absolutte værdier samt % af strækningen siden den seneste tilbagestilling, mens den var aktiv (ikke i pause). Rejsejournal 1 Strækning Brændstof Gennemsnitligt brændstofforbrug 438,1 km 163,2 liter 37,2 l/100 km Tomgang 21% PTO 0% AdBlue 6,2 liter Økonomi-zone 69% Overomdrejningszone 1% Rullende med motoren frakoblet 9% Fartpilot 22% Overskreden hastighed 2% Højeste gear 42%

21 Dynafleet 17 Køretøj langtidsjournal Køretøj langtidsjournalen viser akkumulerede værdier for strækning, brændstofforbrug og middelbrændstofforbrug. Køretøj langtidsjournal Strækning Forbrug Gennemsnitligt brændstofforbrug ,2 km ,8 l 37,3 l/ 100km Temperatur Kræver ekstraudstyr tilsluttet til Dynafleet-enheden. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Dette viser temperaturen i anhængeren. Der kan vises op til fire forskellige temperaturer, alt efter hvor mange givere der findes. Hvis en giver har en alarm koblet til sig, vises dette med røde cifre, eller med et udråbstegn (!), afhængigt af hvilket display lastvognen er udstyret med Temperatur Temperatur 1-18 ºC Temperatur 2-7 ºC Temperatur 3 +4 ºC Temperatur ºC! Anhængerdøre Lukket Defroster status Til Tilbagestil: , 09:49 Viser den seneste tilbagestillingsdato/-tid og lader chaufføren tilbagestille tilsvarende køretøjjournal. Køretøjjournal aktiv eller køretøjjournal i pause Bruges af chaufføren til at skifte mellem i pause og aktiv køretøjlog. Chaufførcoaching Chaufførvejledning skal først aktiveres af kontoret. Den hjælper chaufføren til at forbedre brændstofforbruget ved at foreslå forskellige handlinger i pop-up vinduet, såsom f.eks.

22 18 Dynafleet Du har kørt på tomgang for længe. Slå startnøglen fra. Skift op for en bedre brændstoføkonomi. Du kører for hurtigt. Sæt farten ned. Nødalarm og assistance Assistancekrav Send en forespørgesel om assistance. Indtast de nødvendige oplysninger i fritekstfeltet. Assistance status Dette viser status for afsendt forespørgsel om assistance: Tidspunkt for initiering, tid for modtaget på kontor, tid for behandling og forespørgsel om chaufførnavn. Nødalarm status Dette viser status for afsendt forespørgsel om nødassistance: Tidspunkt for initiering, tid for modtaget på kontor, tid for behandling og forespørgsel om chaufførnavn. Læs mere om nød-assistance knappen, Nød-assistance knap på side. Status bliver slettet 7 dage efter en forespørgsel er initieret. Meddelelsen er da Ingen igangværende forespørgsel. Ved hver status-ændring, vil et pop-up vindue informere chaufføren om den nye status. Nødalarm og assistance Assistancekrav Assistance status Nødalarm status Fartskriver download menu Fartskriver fjern download Gå til fartskriver fjern download menuerne via hovedmenuen. Denne funktion kræver en digital fartskriver der understøtter den installerede fjern download funktion i køretøjet, samt aktivering af servicen. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Denne menu vises ikke hvis funktionen ikke er tilgængelig. Et ikon i statusbaren oplyser brugeren om en igangværende fjern download-proces der kører i Tacho. Remote dl. Download chaufførkortdata Chaufførdata status Download fartskriverdata Fartskriverdata status

23 Dynafleet 19 baggrunden. Hvis processen mislykkes, vises et særligt ikon, og detaljer vil være tilgængelige i statusmenuerne for chauffør- eller fartskriverdata. Dette ikon oplyser brugeren om en igangværende download-proces i baggrunden. Dette ikon viser at downloadprocessen mislykkedes. Detaljer er tilgængelige i menuerne for chaufføreller fartskriverdata status. Download chaufførkortdata Starter chaufførkortdata download fra fartskriveren til kontoret. Der tillades maksimum én overførsel pr. dag. Efter initiering kører processen i baggrunden, og status rapporteres vha. popups og chaufførdata status menu. Denne funktion kræver at chaufføren er tilkoblet Driver Tool ved at isætte sit chaufførkort i fartskriveren (chauffør-kortplads). Et skraveret menupunkt betyder at denne funktion er deaktiveret af kontoret. EU-bestemmelser kræver mindst én overførsel hver 28. dag eller hyppigere, afhængigt af landespecifikke forskrifter. Chaufførdata status Denne menu oplyser chaufføren om chaufførdata overførsler: Aktuel igangværende overførsel: Hvilken chauffør har startet overførslen og aktuel status. Dato for sidste vellykkede overførsel. Antal dage siden sidste tilgængelige data på kontoret. Sidste advarselsmeddelelse og dato for modtagelse. Download fartskriverdata Starter fartskriver bulklager download fra fartskriveren til kontoret. Der tillades maksimum én overførsel pr.

24 20 Dynafleet dag. Efter initiering kører processen i baggrunden, og status rapporteres vha. popups og fartskriverdata status menu. Et skraveret menupunkt betyder at denne funktion er deaktiveret af kontoret. EU-bestemmelser kræver mindst én overførsel hver 90. dag. Fartskriverdata status Denne menu oplyser chaufføren om fartskriver bulklager overførsler: Aktuel igangværende overførsel: Hvilken chauffør har startet overførslen og aktuel status. Dato for sidste vellykkede overførsel. Antal dage siden sidste tilgængelige data på kontoret. Sidste advarselsmeddelelse og dato for modtagelse. Indstillinger Indstillingsmenuen giver adgang til alle justerbare systemparametre. Tryk på Vælg for at vælge en indstilling der skal ændres, og scroll mellem de viste alternativer vha. piletasterne. Tryk Vælg for at acceptere den fremhævede indstilling. Følgende alternativer kan vælges i indstillingsmenuen: Skærmslukker, justerer forsinkelsen før skærmslukkeren aktiveres, eller slår funktionen fra. Sprog, vælger det ønskede sprog Enheder, vælger mellem europæiske, britiske eller amerikanske enheder. Volumen, justerer højttalerlydstyrken. Lysstyrke, justerer skærmens lysstyrke. Baggrundslys, justerer skærmens baggrundslys. Tastatur, vælger tastatur layout. Systeminformation, viser hardware versionen, software versionen, serienummer, information om fartskriver, information om tilsluttede USB-enheder og information om tilsluttede navigationsanordninger. Indstillinger Skærmslukker Sprog Enheder Volumen Lysstyrke Baggrundslys Tastatur Systeminformation

25 Dynafleet 21 Systemfejl og advarsler Hvis en fejl opstår, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Oftest bekræfter du, at du har læst en fejl, advarsel, eller meddelelse ved at trykke på Esc. Da forsvinder meddelelsen, men problemet er der stadig og bør afhjælpes så snart som muligt. Chaufførtid advarsels pop-up A Chaufførtid advarsel pop-up viser, at reglerne er ved at blive brudt (regelnavn og resterende tid) eller at den allerede er brudt (regel fulgt af brudt og overskredet tid). Støttede advarsler er: Kørepastid Døgnkøretid 1 uges køretid 2 ugers køretid Daglig hvile Chaufførtid informations pop-up Du skal indhente hviletid i løbet af ugen. Normal daglig hvile er 11 timer. Denne periode var en reduceret daglig hvileperiode. Chaufførtid ledelses pop-up Var seneste hvil en ugentlig hvil? Normal ugentlig hvile er 45 timer. OK at beregne denne hvileperiode som en ugentlig hvile? Fartskriver download advarsels pop-up Der vises en Chaufførdata advarsel pop-up hvis ingen chaufførdata er blevet vellykket overført til kontoret i længere tid (tærsklen fastsættes af kontoret): Chaufførdata er ikke blevet overført i mere end XX dage. Fortsæt nu?

26 22 Dynafleet Der vises en Fartskriverdata advarsel pop-up hvis ingen fartskriverdata er blevet vellykket overført til kontoret i længere tid (tærsklen fastsættes af kontoret): Fartskriverdata er ikke blevet overført i mere end XX dage. Fortsæt nu? Fartskriver download informations popup Fjern download-processen starter. Vent venligst Dataoverførsel er kun tilladt én gang om dagen. Fortsæt nu? Overførsel igang, se status menuen for yderligere opdateringer. Fartskriver download fejl pop-up Ingen forbindelse til kontor. Prøv venligst igen senere! Mislykket: login med chaufførkort er nødvendigt for dataoverførsel. Mislykket: data er allerede blevet overført en gang i dag.

27 Indeks 23 C Chaufførcoaching, Dynafleet D Dynafleet, hovedmenu Dynafleet, journaler Dynafleet... 1 H Hovedmenu, Dynafleet I Indstillingsmenu, Dynafleet J Journaler, Dynafleet K Køre- og hviletid, Dynafleet Køre- og hviletid L Lukke systemet, Dynafleet... 9 M Mail-menu, Dynafleet N Nødalarm og assistance, Dynafleet Nødalarm og assistance Nødalarmknap... 6 O Opgaver, Dynafleet R Reguleringer, Dynafleet... 4

28 Volvo Truck Corporation Göteborg, Sweden Danish Printed in Sweden

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere