Chaufførinstruktion Dynafleet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chaufførinstruktion Dynafleet"

Transkript

1 Chaufførinstruktion Dynafleet

2

3

4 Indholdsfortegnelse Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Teknisk beskrivelse... 2 Reguleringer... 4 Skærm... 7 Menuer og symboler... 7 Anvendelse af menuerne... 8 Starte systemet... 9 Lukke systemet stand by... 9 Overføring af data... 9 Generelt Meddelelse Meddelelse-menu Generelt for køre- og hviletid Opgaver Journaler Chaufførcoaching Nødalarm og assistance Fartskriver download menu Indstillinger Systemfejl og advarsler... 21

5 Dynafleet 1 Dynafleet Dynafleet er et system for transportplanlægning kombineret med køretøjsplænlægning, behandling af meddelelser og automatisk rapportering af køretøjsstatus og chaufførtider. Chaufføren kommunikerer uafbrudt med kontoret. Trafiklederen på kontoret kan dirigere køretøjet til forskellige steder på forskellige opgaver. Chaufføren kan sende meddelelser til andre chauffører, til kontoret eller privat. Kontakten mellem chaufføren og kontoret betyder at meget ordreadministration kan håndteres meget enkelt, og der opnås mere effektiv bemanding til transport. Kommunikation med hovedkontoret sker vha. GSM mobiltelefonnetværket. Systemet indhenter oplysninger fra fartskriveren og motorstyreenheden. Dynafleet giver chaufføren oplysninger om køretøjet og køreaktiviteter. Dette muliggør en bedre transportadministration og opfølgning af køretøjets driftsomkostninger, chaufførens arbejdsindsats samt hvor økonomisk chaufføren kører. Afsnittet Konstruktion og funktion beskriver de mest grundlæggende funktioner som alle chauffører skal være bekendt med. I afsnittet Systemstyring findes et systemoverblik og en beskrivelse af hvordan systemet startes. De resterende afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af systemfunktionerne.

6 2 Dynafleet Teknisk beskrivelse J Dynafleet omfatter to enheder, Dynafleet Gateway og Dynafleet Driver Tool. Dynafleet Gateway har en assistanceknap på instrumentbrættet. Dynafleet Driver Tool har et tastatur samt et separat farvedisplay som valgmulighed. Dynafleet enheden er tilsluttet forskellige elektroniske styreenheder og fartskriveren via køretøjets elektroniske netværk. Kommunikation med hovedkontoret sker vha. GSM mobiltelefonnetværket. The Dynafleet Driver Tool er anbragt på instrumentbrættet under radioen. Skærmen er anbragt

7 Dynafleet 3 over instrumentpanelet. Dynafleet Gateway er anbragt i el-fordelingskassen. Chaufførdata indføres som fire forskellige typer aktivitet: køretid, hviletid, arbejdstid og ventetid. Medens køretøjet er i bevægelse, indføres aktiviteten automatisk som køretid. Når køretøjet er stationært, bestemmes den indførte aktivitet vha. indstillingerne på fartskriveren for chauffør 1. Oplysningerne hentes direkte fra fartskriveren. Alle data overføres til kontoret til videre behandling og opfølgning. Overførsel af køretøjsdata til kontoret udføres via GSM-netværket. Hvis der er dårlig dækning, lagres informationen midlertidigt i Dynafleet systemet. Grundlæggende datarapporter overføres ligeledes når dette fordres af hovedkontoret. GPS-modtageren forsyner systemet med korrekt systemtid og position. Reduceret funktionalitet Systemet er udviklet til Volvos FH- og FM- lastvogne, men kan monteres i et hvilket som helst andet køretøj. Dog vil dele af funktionaliteten blive reduceret, da andre køretøjer kan have andre typer fartskriver, andre elektroniksystemer etc. end de vogntyper systemet er udviklet til.

8 4 Dynafleet Reguleringer J Esc har to effekter, afhængigt af sammenhængen: I formularer, hvor du kan vælge mellem forskellige værdier, betyder en knaptrykning på Esc at du afbryder indstillingen. I øvrige tilfælde medfører en knaptrykning på Esc, at du forflyttes et niveau op i menu-træet. 2 Vælg har tre effekter afhængigt af sammenhængen:

9 Dynafleet 5 Ved et spørgsmål betyder en knaptrykning på Vælg, at du svarer ja til det spørgsmål, du er blevet stillet. I formularer, hvor du kan vælge mellem forskellige værdier, betyder en knaptrykning på Vælg, at du bekræfter og accepterer den aktuelle indstilling. I en menu betyder en knaptrykning på Vælg, at du flyttes til et aktivt alternativ, dvs. den undermenu der ses som hvid tekst mod sort baggrund. 3 IR-modtagere tager imod signaler fra tastaturet. 4 Styrekors/Piltaster; højre, venstre, op og ned Vælg, flytter markøren i den ønskede retning. 5 IR-sender, sender signaler til Dynafleet--enheden. Tastatur Anvend tastaturet til at skrive meddelelser. Udsæt ikke tastaturet for sollys, fugt, væde eller snavs. Tastaturets IR-sender skal være rettet mod IRmodtageren på Dynafleet-enheden, når du skriver. For at skifte mellem QWERTY og russisk på tastaturet, tryk på ALT og SHIFT samtidig, eller CTRL og SHIFT samtidig. Bemærk! Tastaturet kan kun bruges, når lastvognen står stille. Opbevar tastaturet i handskerummet i radiohylden under kørsel. Der er tastaturet beskyttet mod sollys og det kommer ikke i bevægelse ved kraftig opbremsning eller kollision. Styrekors De almindeligste funktioner i Dynafleet kan udføres ved hjælp af styrekorset, som sidder i instrumentbrættet, nær rattet. Vedligeholdelse af plastdele og IR-sender/- modtager Rengør med almindelige rengøringsmidler for bilinteriør. Prøv først på et lille gemt sted, at der ikke kommer skader på overfladen.

10 6 Dynafleet Kontroller at IR-senderens og IR-modtagerens linser er rene, hvis systemet ikke reagerer på tastaturtrykninger. Linserne rengøres med en blød ren og let fugtet klud. Nødalarmknap Der er en nødalarmknap på instrumentpanelet eller på radiohylden. Knappen skal holdes trykket ind i mindst tre sekunder for at sende en nødalarmmeddelelse. Alt efter indstillingerne for kontor sendes anmodningen til kontoret og VAS (Volvo Action Service) eller Security Services. Hvis værktøjet Dynafleet Driver er installeret i køretøjet, meddeler popupmeddelelsen chaufføren om statusopdateringer for igangværende anmodninger. Ekstra udstyr: Efter brug af nød-assistance knappen, eller afsendelse af anmodning om assistance, vil du altid blive ringet op af en operatør på en telefonnummer der er angivet i Dynafleet online portalen. Formålet med opringningen er at få bekræftet den handling du indledte. Hvis du ikke modtager et sådant opkald indenfor en rimelig tidsperiode, er din første anmodning muligvis mislykket pga. indvirkninger du ikke har indflydelse på. I så fald anbefaler vi at forsøge at få fat i vores service ved hjælp af mere konventionelle metoder. Bemærk! J Nød-assistance knappen fungerer kun når systemet er slået til, eller i standby. Vi anbefaler at indstille standby-tiden til et egnet niveau for at sikre funktionens tilgængelighed. (Standby-tiden er konfigurerbar i Dynafleet online portalen. Rådfør med administratoren for at udføre disse ændringer).

11 Dynafleet 7 Skærm J Billedskærmen er monteret ovenpå instrumentbrættet. Skærmen fældes automatisk op og ned, når systemet startes eller slukkes. Anvend en ren, blød og let fugtet klud for at rengøre skærmglasset. Øvrige plastdele rengøres med normale rengøringsmidler til bilinteriør. Bemærk! Sørg for at skærmen ikke udsættes for væske. Menuer og symboler Menuerne har varierende udseende. De forekommende symboler og funktioner beskrives nedenfor. Standardmenu 1 Symbol der indikerer hvilken del af systemet du befinder dig i, f.eks. Meddelelse-, Journal-, eller Indstillings-menuerne. 2 Ulæst meddelelse, viser at der findes et eller flere ulæste meddelelser i meddelelseslisten. 3 Den nedre måler viser GSM-dækning og den øvre viser GPRS-dækning.

12 8 Dynafleet 4 Aktivt alternativ markeret som lys tekst mod sort baggrund. 5 Scroll-liste som viser, at der findes mere information til rådighed. Tryk på ned for at vise informationen. J Anvendelse af menuerne Eksemplet nedenfor beskriver hvordan menuerne i Dynafleet anvendes. Eksemplet viser hvordan man sender en SMS. 1 Sæt markøren på Meddelelser vha. piletasterne. 2 Tryk på Vælg for at aktivere mail-menuen. 3 Sæt markøren på Skriv ny vha. piletasterne. 4 Tryk på Vælg for at fortsætte. 5 Sæt markøren på SMS (standard karakterer) vha. piletasterne. 6 Tryk på Vælg for at skrive en ny SMS.

13 Dynafleet 9 7 Indtast telefonnummer og meddelelse. Flyt markøren mellem de forskellige felter vha. piletasterne. 8 Flyt markøren til Sende vha. piletasterne. 9 Tryk Vælg for at sende meddelelsen. Starte systemet 1 Drej startnøglen. Ved radiostilling starter systemet automatisk. Farveskærmen fældes op. 2 Systemet vil automatisk identificere chaufføren, ved at aflæse chaufførkortet i den digitale fartskriver. 3 Efter en hilsen-meddelelse, kan du begynde at arbejde med systemet. Lukke systemet stand by Når startnøglen drejes til 0, går systemet i standbystilling. Skærmen slukker og fældes ned, hvis den ikke allerede er fældet ned. Systemet fortsætter med at logge data, når det er i standby-stilling. Efter 2 timer (eller en anden periode som er bestemt af kontoret), i standbystilling, går systemet i hvilestilling og holder op med at logge data. Systemet kan derefter vækkes via et SMS, f.eks. ved temperaturlogning eller positionslogning (systemet vækkes af GSM-kommunikation). Systemet lukkes kun fuldstændigt, når hovedstrømafbryderen slås fra. I denne stand, kan Dynafleet ikke modtage GSM-kommunikationer. Bemærk! Vent 3 minutter, efter at du er holdt op med at køre, før du frakobler hovedstrømmen, da data ellers kan gå tabt. Læs mere om at frakoble hovedstrømmen i afsnittet Chaufføranvisninger Overføring af data De data som indsamles og gemmes i systemet overføres til kontoret, hvor informationen sammenstilles og dokumenteres. Informationen overføres til kontoret via GSM-nettet.

14 10 Dynafleet Generelt Hovedmenuen består af følgende menu-valg: Meddelelse Modtagelse, afsendelse og behandling af meddelelser. Køre & hviletid Viser køre- og hviletider. Ordrer Modtagelse og behandling af indgående ordrer. Journal Viser køretøjets journaler. Nødalarm og assistance Viser status på igangværende nød-assistance opkald. Sende, vise status på et assistance opkald. Fartskriver fjern download. Starter chaufførkort data- eller fartskriver bulklager download, og viser status for dataoverførsel. Indstillinger Styring af indstillinger i Dynafleet. Nedlukning Sætter Dynafleet i standby Dynafleet Meddelelse Køre & hviletid Ordrer Journal Nødalarm og assistance Fartskriver fjern download Indstillinger Nedlukning Meddelelse I meddelelse-menuen kan chaufføren modtage, sende og håndtere meddelelser. Når Dynafleet-enheden har modtaget en eller flere meddelelser, vises symbolet for ny meddelelse i displayets øvre højre hjørne, og hvis højttaleren er slået til lyder denne. Det er altid muligt at sende enkle tekstmeddelelser mellem køretøjet og kontoret. Kontoret kan beslutte at aktivere SMS, eller formaterede meddelelser (foruddefinerede formularer at udfylde). J

15 Dynafleet 11 Meddelelse-menu Mail-menuen består af følgende menu-valg: Skriv ny Skriv en ny mail. Vælg mellem meddelelse til kontor, SMS eller . Indboks Læse og behandle modtagne meddelelser. Naviger til position information, hvis GPS koordinatoren er tilsluttet mail-menuen (se afsnittet Navigation). Udboks Læse og behandle sendte meddelelser. Udkast Behandle udkast. Sendt Behandle sendte meddelelser. Adressebog Behandle kontakter i adressebogen. Meddelelser Skriv ny Indboks Udboks Udkast Sendt Adressebog To typer SMS karakterer kan bruges Der er to typer tekstmeddelelser der kan bruges. Standard karakterer - Bruger standard GSM karakterer, der ikke er støttet i alle sprog, men som er kompatible med alle mobile telefoner. Udvidede karakterer - Bruger unicode som støtter alle sprog. Meddelelsen er kortere og brugeren skal være sikker på, at modtagerens mobiltelefon er kompatibel til at modtage denne type SMS meddelelse. Navigér til destinationen vha. navigation Dynafleet-enheden skal være tilsluttet en kompatibel navigationsanordning. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Hvis en meddelelse fra kontoret indeholder positionsoplysninger, kan disse sendes til navigationsanordningen fra enheden. Dette gøres fra

16 12 Dynafleet meddelelsesmenuen (tryk på enter ved visning af meddelelsen): En Navigér til... kommando kan vælges for at rykke destinationen til navigationsanordningen. Generelt for køre- og hviletid Menuen Vælg Køre- og hviletid bruges til at lette efterlevelsen af køretidsforeskrifter. Funktionen er tilpasset til at fungere i overensstemmelse med EU's køretidsforeskrifter, sammen med fartskriveren. Det er muligt at ændre indstillingerne og tillade forskellige køretider fra kontoret. Hovedmenu - Køre & hviletid Menuen Køre & hviletid består af følgende menu-valg: Vise chaufføraktiviteter, viser antallet af alle igangværende og akkumulerede tider for chaufføraktiviteter. Indtast detaljerede chaufføraktiviteter, anvendes af chaufføren til at indstille en detaljeret aktivitet når han ikke kører. Skærmens nedre del viser igangværende aktiviteter: TCO: Aktuel aktivitet på fartskriver, akkumuleret aktivitetstid og igangværende aktivitetstid. DTJ: Aktuel aktivitet, akkumuleret aktivitetstid og igangværende aktivitetstid. Hovedmenu - Vise chaufføraktiviteter Hvis en bestemmelse er ved at blive brudt, vises en advarsel på displayet. Kontorenheden kan bruges til at fastsætte hvor lang tid før en bestemmelse bliver brudt, der skal gives en advarsel. Vise chaufføraktiviteter Hviletid 01:00 Kørepas 04:15 Pause 00:30 Døgnkøretid 08:45 1 uges køretid 20:0 2 ugers køretid 75:0 Daglig hvile 01:30

17 Dynafleet 13 Hviletid Tid med aktivitet Hvile eller Ventning, eftersom den aktuelle hvileperiode var startet. En ny hvileperiode starter, når aktivitet Kørsel eller Arbejde konstateres. Kørepas Summen af køretid, siden seneste kvalificerede hviletid. Den må ikke overskride 4 timer og 30 minutter. Den bliver nulstillet efter 45 minutter, eller minutters hviletid. Pause Varighed af kvalificeret hviletid. Den tilføjer tid, når man overskrider minimums hviletiderne (15, 30 eller 45 minutter). Døgnkøretid Summen af køretid siden det aktuelle kørepas blev påbegyndt. Et nyt kørepas begynder den første gang aktiviteten Kørsel er konstateret, efter at den daglige hviletids vilkår er opfyldt. 1 uges køretid Viser den totale køretid for den aktuelle uge. Begynder efter en ugentlig hviletid. Det maksimale er 6 kørepas indenfor en uge. 2 ugers køretid Viser den totale køretid for to uger (forrige og aktuelle uge). Tiden må ikke overskride 90 timer. Daglig hvile Akkumuleret hviletid mellem to kørepas. Skal være mindst 9 timer (kort dagligt hvil) eller 11 timer. Detaljeret chaufføraktivitet Den detaljerede chaufføraktivitet skal muliggøres af kontoret, inden den kan bruges. Den giver chaufføren mulighed for at specificere aktivitet ud over fartskriverens aktiviteter hvile/vente/arbejde. Den

18 14 Dynafleet valgte aktivitet bliver rapporteret til kontoret. Den kan vælges i menuen Sætte chaufføraktivitet detalje, eller i pop-up vinduet, når nøglen drejes fra. Aktiviteten slutter, når der vælges en anden, eller ved kørsel. Beregning af køretiderne bliver ikke påvirket af valget af en detaljeret chaufføraktivitet, med undtagelse af Færge. Færge aktiviteten skal vælges inden man kommer på en færge eller et tog, for at følge EUregulativerne. Hovedmenu - Vise chaufføraktiviteter Hvis man er ved at bryde en forskrift, vises en advarsel på displayet. På kontorenheden kan man indstille hvor lang tid inden en forskrift brydes, der skal gives en advarsel. Vise chaufføraktiviteter Hviletid 01:00 Kørepas 04:15 Pause 00:30 Døgnkøretid 08:45 1 uges køretid 20:0 2 ugers køretid 75:0 Daglig hvile 01:30 Hviletid Tid med aktiviteten pause eller venten siden den aktuelle pauseperiode blev påbegyndt. En ny pauseperiode starter, når aktiviteten Kørsel eller Arbejder detekteres. Kørepas Den sammenlagte køretid siden den seneste kvalificerede hviletid. Den må ikke overskride 4 timer og 30 minutter. Den tilbagestilles til nul efter 45 minutters hviletid eller minutters hviletid. Pause Varigheden af kvalificeret pausetid. Tiderne lægges sammen hvis de er længere end de korteste pausetider (15, 30 eller 45 minutter).

19 Dynafleet 15 Døgnkøretid Den totale køretid siden den aktuelle køreperiode blev påbegyndt. En ny daglig køreperiode starter, første gang aktiviteten kørsel detekteres, efter at foreskreven daglig hviletid er opfyldt. 1 uges køretid Viser den totale køretid for den aktuelle uge. Starter efter en ugehvile. Maks. 6 kontinuerlige kørepas inden for en uge. 2 ugers køretid Viser den totale køretid for to uger (den seneste og aktuelle uge). Tiden må ikke være længere end 90 timer. Daglig hvile Kumuleret hviletid mellem to kørepas. Skal være mindst 9 timer (kort daglig hvile) eller 11 timer. Opgaver En opgave består af hvervet, stedet, tildelingens status, planlagt ankomsttid og planlagt tid for afrejse. En opgave kan accepteres eller afvises af chaufføren. Chaufføren kan også rapportere om en opgaves fremgang gennem ordrestatussen. Når der modtages en ordre, vises et ikon øverst på skærmen. Hvordan opgaverne ser ud bestemmes individuelt på hvert kontor. J Navigation (tilbehør) Dynafleet-enheden skal tilsluttes til en kompatibel navigationsenhed. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Hvis kørselsopgaven fra kontoret indeholder positionsinformation, kan denne sendes til navigationssystemet fra enheden. Dette gøres fra menuen hvor en kørselsopgave accepteres. Dette valg er kun til rådighed, når en kørselsopgave er blevet

20 16 Dynafleet accepteret. Valget gøres ved at trykke på vælg, når linjen for destination er markeret. Journaler Gå til journalmenuerne ved at trykke på funktionstangenten med journalsymbolet eller via hovedmenuen. Fra journalens hovedmenu kommer du til alle journaler, som er til rådighed i systemet. Journal Rejsejournal 1 Rejsejournal 2 Køretøj langtidsjournal Temperatur 1 Tilbagestil: , 09:49 Køretøjjournal aktiv 2 Tilbagestil: , 15:02 Køretøjjournal i pause Køretøjjournal 1 og 2 Viser kumulerede køretøjdata i absolutte værdier samt % af strækningen siden den seneste tilbagestilling, mens den var aktiv (ikke i pause). Rejsejournal 1 Strækning Brændstof Gennemsnitligt brændstofforbrug 438,1 km 163,2 liter 37,2 l/100 km Tomgang 21% PTO 0% AdBlue 6,2 liter Økonomi-zone 69% Overomdrejningszone 1% Rullende med motoren frakoblet 9% Fartpilot 22% Overskreden hastighed 2% Højeste gear 42%

21 Dynafleet 17 Køretøj langtidsjournal Køretøj langtidsjournalen viser akkumulerede værdier for strækning, brændstofforbrug og middelbrændstofforbrug. Køretøj langtidsjournal Strækning Forbrug Gennemsnitligt brændstofforbrug ,2 km ,8 l 37,3 l/ 100km Temperatur Kræver ekstraudstyr tilsluttet til Dynafleet-enheden. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Dette viser temperaturen i anhængeren. Der kan vises op til fire forskellige temperaturer, alt efter hvor mange givere der findes. Hvis en giver har en alarm koblet til sig, vises dette med røde cifre, eller med et udråbstegn (!), afhængigt af hvilket display lastvognen er udstyret med Temperatur Temperatur 1-18 ºC Temperatur 2-7 ºC Temperatur 3 +4 ºC Temperatur ºC! Anhængerdøre Lukket Defroster status Til Tilbagestil: , 09:49 Viser den seneste tilbagestillingsdato/-tid og lader chaufføren tilbagestille tilsvarende køretøjjournal. Køretøjjournal aktiv eller køretøjjournal i pause Bruges af chaufføren til at skifte mellem i pause og aktiv køretøjlog. Chaufførcoaching Chaufførvejledning skal først aktiveres af kontoret. Den hjælper chaufføren til at forbedre brændstofforbruget ved at foreslå forskellige handlinger i pop-up vinduet, såsom f.eks.

22 18 Dynafleet Du har kørt på tomgang for længe. Slå startnøglen fra. Skift op for en bedre brændstoføkonomi. Du kører for hurtigt. Sæt farten ned. Nødalarm og assistance Assistancekrav Send en forespørgesel om assistance. Indtast de nødvendige oplysninger i fritekstfeltet. Assistance status Dette viser status for afsendt forespørgsel om assistance: Tidspunkt for initiering, tid for modtaget på kontor, tid for behandling og forespørgsel om chaufførnavn. Nødalarm status Dette viser status for afsendt forespørgsel om nødassistance: Tidspunkt for initiering, tid for modtaget på kontor, tid for behandling og forespørgsel om chaufførnavn. Læs mere om nød-assistance knappen, Nød-assistance knap på side. Status bliver slettet 7 dage efter en forespørgsel er initieret. Meddelelsen er da Ingen igangværende forespørgsel. Ved hver status-ændring, vil et pop-up vindue informere chaufføren om den nye status. Nødalarm og assistance Assistancekrav Assistance status Nødalarm status Fartskriver download menu Fartskriver fjern download Gå til fartskriver fjern download menuerne via hovedmenuen. Denne funktion kræver en digital fartskriver der understøtter den installerede fjern download funktion i køretøjet, samt aktivering af servicen. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Denne menu vises ikke hvis funktionen ikke er tilgængelig. Et ikon i statusbaren oplyser brugeren om en igangværende fjern download-proces der kører i Tacho. Remote dl. Download chaufførkortdata Chaufførdata status Download fartskriverdata Fartskriverdata status

23 Dynafleet 19 baggrunden. Hvis processen mislykkes, vises et særligt ikon, og detaljer vil være tilgængelige i statusmenuerne for chauffør- eller fartskriverdata. Dette ikon oplyser brugeren om en igangværende download-proces i baggrunden. Dette ikon viser at downloadprocessen mislykkedes. Detaljer er tilgængelige i menuerne for chaufføreller fartskriverdata status. Download chaufførkortdata Starter chaufførkortdata download fra fartskriveren til kontoret. Der tillades maksimum én overførsel pr. dag. Efter initiering kører processen i baggrunden, og status rapporteres vha. popups og chaufførdata status menu. Denne funktion kræver at chaufføren er tilkoblet Driver Tool ved at isætte sit chaufførkort i fartskriveren (chauffør-kortplads). Et skraveret menupunkt betyder at denne funktion er deaktiveret af kontoret. EU-bestemmelser kræver mindst én overførsel hver 28. dag eller hyppigere, afhængigt af landespecifikke forskrifter. Chaufførdata status Denne menu oplyser chaufføren om chaufførdata overførsler: Aktuel igangværende overførsel: Hvilken chauffør har startet overførslen og aktuel status. Dato for sidste vellykkede overførsel. Antal dage siden sidste tilgængelige data på kontoret. Sidste advarselsmeddelelse og dato for modtagelse. Download fartskriverdata Starter fartskriver bulklager download fra fartskriveren til kontoret. Der tillades maksimum én overførsel pr.

24 20 Dynafleet dag. Efter initiering kører processen i baggrunden, og status rapporteres vha. popups og fartskriverdata status menu. Et skraveret menupunkt betyder at denne funktion er deaktiveret af kontoret. EU-bestemmelser kræver mindst én overførsel hver 90. dag. Fartskriverdata status Denne menu oplyser chaufføren om fartskriver bulklager overførsler: Aktuel igangværende overførsel: Hvilken chauffør har startet overførslen og aktuel status. Dato for sidste vellykkede overførsel. Antal dage siden sidste tilgængelige data på kontoret. Sidste advarselsmeddelelse og dato for modtagelse. Indstillinger Indstillingsmenuen giver adgang til alle justerbare systemparametre. Tryk på Vælg for at vælge en indstilling der skal ændres, og scroll mellem de viste alternativer vha. piletasterne. Tryk Vælg for at acceptere den fremhævede indstilling. Følgende alternativer kan vælges i indstillingsmenuen: Skærmslukker, justerer forsinkelsen før skærmslukkeren aktiveres, eller slår funktionen fra. Sprog, vælger det ønskede sprog Enheder, vælger mellem europæiske, britiske eller amerikanske enheder. Volumen, justerer højttalerlydstyrken. Lysstyrke, justerer skærmens lysstyrke. Baggrundslys, justerer skærmens baggrundslys. Tastatur, vælger tastatur layout. Systeminformation, viser hardware versionen, software versionen, serienummer, information om fartskriver, information om tilsluttede USB-enheder og information om tilsluttede navigationsanordninger. Indstillinger Skærmslukker Sprog Enheder Volumen Lysstyrke Baggrundslys Tastatur Systeminformation

25 Dynafleet 21 Systemfejl og advarsler Hvis en fejl opstår, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Oftest bekræfter du, at du har læst en fejl, advarsel, eller meddelelse ved at trykke på Esc. Da forsvinder meddelelsen, men problemet er der stadig og bør afhjælpes så snart som muligt. Chaufførtid advarsels pop-up A Chaufførtid advarsel pop-up viser, at reglerne er ved at blive brudt (regelnavn og resterende tid) eller at den allerede er brudt (regel fulgt af brudt og overskredet tid). Støttede advarsler er: Kørepastid Døgnkøretid 1 uges køretid 2 ugers køretid Daglig hvile Chaufførtid informations pop-up Du skal indhente hviletid i løbet af ugen. Normal daglig hvile er 11 timer. Denne periode var en reduceret daglig hvileperiode. Chaufførtid ledelses pop-up Var seneste hvil en ugentlig hvil? Normal ugentlig hvile er 45 timer. OK at beregne denne hvileperiode som en ugentlig hvile? Fartskriver download advarsels pop-up Der vises en Chaufførdata advarsel pop-up hvis ingen chaufførdata er blevet vellykket overført til kontoret i længere tid (tærsklen fastsættes af kontoret): Chaufførdata er ikke blevet overført i mere end XX dage. Fortsæt nu?

26 22 Dynafleet Der vises en Fartskriverdata advarsel pop-up hvis ingen fartskriverdata er blevet vellykket overført til kontoret i længere tid (tærsklen fastsættes af kontoret): Fartskriverdata er ikke blevet overført i mere end XX dage. Fortsæt nu? Fartskriver download informations popup Fjern download-processen starter. Vent venligst Dataoverførsel er kun tilladt én gang om dagen. Fortsæt nu? Overførsel igang, se status menuen for yderligere opdateringer. Fartskriver download fejl pop-up Ingen forbindelse til kontor. Prøv venligst igen senere! Mislykket: login med chaufførkort er nødvendigt for dataoverførsel. Mislykket: data er allerede blevet overført en gang i dag.

27 Indeks 23 C Chaufførcoaching, Dynafleet D Dynafleet, hovedmenu Dynafleet, journaler Dynafleet... 1 H Hovedmenu, Dynafleet I Indstillingsmenu, Dynafleet J Journaler, Dynafleet K Køre- og hviletid, Dynafleet Køre- og hviletid L Lukke systemet, Dynafleet... 9 M Mail-menu, Dynafleet N Nødalarm og assistance, Dynafleet Nødalarm og assistance Nødalarmknap... 6 O Opgaver, Dynafleet R Reguleringer, Dynafleet... 4

28 Volvo Truck Corporation Göteborg, Sweden Danish Printed in Sweden

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

DYNAFLEET WELCOME PACK

DYNAFLEET WELCOME PACK DYNAFLEET WELCOME PACK Volvo Trucks. Driving Progress 2 Indhold 4 Hvad er Dynafleet? 5 Dynafleet-appen til Android og Apple 6 Oversigt over Dynafleet Online 6 Brændstof & Miljø 8 Chaufførtider 9 Positionering

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere