Chaufførinstruktion Dynafleet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chaufførinstruktion Dynafleet"

Transkript

1 Chaufførinstruktion Dynafleet

2

3

4 Indholdsfortegnelse Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Teknisk beskrivelse... 2 Reguleringer... 4 Skærm... 7 Menuer og symboler... 7 Anvendelse af menuerne... 8 Starte systemet... 9 Lukke systemet stand by... 9 Overføring af data... 9 Generelt Meddelelse Meddelelse-menu Generelt for køre- og hviletid Opgaver Journaler Chaufførcoaching Nødalarm og assistance Fartskriver download menu Indstillinger Systemfejl og advarsler... 21

5 Dynafleet 1 Dynafleet Dynafleet er et system for transportplanlægning kombineret med køretøjsplænlægning, behandling af meddelelser og automatisk rapportering af køretøjsstatus og chaufførtider. Chaufføren kommunikerer uafbrudt med kontoret. Trafiklederen på kontoret kan dirigere køretøjet til forskellige steder på forskellige opgaver. Chaufføren kan sende meddelelser til andre chauffører, til kontoret eller privat. Kontakten mellem chaufføren og kontoret betyder at meget ordreadministration kan håndteres meget enkelt, og der opnås mere effektiv bemanding til transport. Kommunikation med hovedkontoret sker vha. GSM mobiltelefonnetværket. Systemet indhenter oplysninger fra fartskriveren og motorstyreenheden. Dynafleet giver chaufføren oplysninger om køretøjet og køreaktiviteter. Dette muliggør en bedre transportadministration og opfølgning af køretøjets driftsomkostninger, chaufførens arbejdsindsats samt hvor økonomisk chaufføren kører. Afsnittet Konstruktion og funktion beskriver de mest grundlæggende funktioner som alle chauffører skal være bekendt med. I afsnittet Systemstyring findes et systemoverblik og en beskrivelse af hvordan systemet startes. De resterende afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af systemfunktionerne.

6 2 Dynafleet Teknisk beskrivelse J Dynafleet omfatter to enheder, Dynafleet Gateway og Dynafleet Driver Tool. Dynafleet Gateway har en assistanceknap på instrumentbrættet. Dynafleet Driver Tool har et tastatur samt et separat farvedisplay som valgmulighed. Dynafleet enheden er tilsluttet forskellige elektroniske styreenheder og fartskriveren via køretøjets elektroniske netværk. Kommunikation med hovedkontoret sker vha. GSM mobiltelefonnetværket. The Dynafleet Driver Tool er anbragt på instrumentbrættet under radioen. Skærmen er anbragt

7 Dynafleet 3 over instrumentpanelet. Dynafleet Gateway er anbragt i el-fordelingskassen. Chaufførdata indføres som fire forskellige typer aktivitet: køretid, hviletid, arbejdstid og ventetid. Medens køretøjet er i bevægelse, indføres aktiviteten automatisk som køretid. Når køretøjet er stationært, bestemmes den indførte aktivitet vha. indstillingerne på fartskriveren for chauffør 1. Oplysningerne hentes direkte fra fartskriveren. Alle data overføres til kontoret til videre behandling og opfølgning. Overførsel af køretøjsdata til kontoret udføres via GSM-netværket. Hvis der er dårlig dækning, lagres informationen midlertidigt i Dynafleet systemet. Grundlæggende datarapporter overføres ligeledes når dette fordres af hovedkontoret. GPS-modtageren forsyner systemet med korrekt systemtid og position. Reduceret funktionalitet Systemet er udviklet til Volvos FH- og FM- lastvogne, men kan monteres i et hvilket som helst andet køretøj. Dog vil dele af funktionaliteten blive reduceret, da andre køretøjer kan have andre typer fartskriver, andre elektroniksystemer etc. end de vogntyper systemet er udviklet til.

8 4 Dynafleet Reguleringer J Esc har to effekter, afhængigt af sammenhængen: I formularer, hvor du kan vælge mellem forskellige værdier, betyder en knaptrykning på Esc at du afbryder indstillingen. I øvrige tilfælde medfører en knaptrykning på Esc, at du forflyttes et niveau op i menu-træet. 2 Vælg har tre effekter afhængigt af sammenhængen:

9 Dynafleet 5 Ved et spørgsmål betyder en knaptrykning på Vælg, at du svarer ja til det spørgsmål, du er blevet stillet. I formularer, hvor du kan vælge mellem forskellige værdier, betyder en knaptrykning på Vælg, at du bekræfter og accepterer den aktuelle indstilling. I en menu betyder en knaptrykning på Vælg, at du flyttes til et aktivt alternativ, dvs. den undermenu der ses som hvid tekst mod sort baggrund. 3 IR-modtagere tager imod signaler fra tastaturet. 4 Styrekors/Piltaster; højre, venstre, op og ned Vælg, flytter markøren i den ønskede retning. 5 IR-sender, sender signaler til Dynafleet--enheden. Tastatur Anvend tastaturet til at skrive meddelelser. Udsæt ikke tastaturet for sollys, fugt, væde eller snavs. Tastaturets IR-sender skal være rettet mod IRmodtageren på Dynafleet-enheden, når du skriver. For at skifte mellem QWERTY og russisk på tastaturet, tryk på ALT og SHIFT samtidig, eller CTRL og SHIFT samtidig. Bemærk! Tastaturet kan kun bruges, når lastvognen står stille. Opbevar tastaturet i handskerummet i radiohylden under kørsel. Der er tastaturet beskyttet mod sollys og det kommer ikke i bevægelse ved kraftig opbremsning eller kollision. Styrekors De almindeligste funktioner i Dynafleet kan udføres ved hjælp af styrekorset, som sidder i instrumentbrættet, nær rattet. Vedligeholdelse af plastdele og IR-sender/- modtager Rengør med almindelige rengøringsmidler for bilinteriør. Prøv først på et lille gemt sted, at der ikke kommer skader på overfladen.

10 6 Dynafleet Kontroller at IR-senderens og IR-modtagerens linser er rene, hvis systemet ikke reagerer på tastaturtrykninger. Linserne rengøres med en blød ren og let fugtet klud. Nødalarmknap Der er en nødalarmknap på instrumentpanelet eller på radiohylden. Knappen skal holdes trykket ind i mindst tre sekunder for at sende en nødalarmmeddelelse. Alt efter indstillingerne for kontor sendes anmodningen til kontoret og VAS (Volvo Action Service) eller Security Services. Hvis værktøjet Dynafleet Driver er installeret i køretøjet, meddeler popupmeddelelsen chaufføren om statusopdateringer for igangværende anmodninger. Ekstra udstyr: Efter brug af nød-assistance knappen, eller afsendelse af anmodning om assistance, vil du altid blive ringet op af en operatør på en telefonnummer der er angivet i Dynafleet online portalen. Formålet med opringningen er at få bekræftet den handling du indledte. Hvis du ikke modtager et sådant opkald indenfor en rimelig tidsperiode, er din første anmodning muligvis mislykket pga. indvirkninger du ikke har indflydelse på. I så fald anbefaler vi at forsøge at få fat i vores service ved hjælp af mere konventionelle metoder. Bemærk! J Nød-assistance knappen fungerer kun når systemet er slået til, eller i standby. Vi anbefaler at indstille standby-tiden til et egnet niveau for at sikre funktionens tilgængelighed. (Standby-tiden er konfigurerbar i Dynafleet online portalen. Rådfør med administratoren for at udføre disse ændringer).

11 Dynafleet 7 Skærm J Billedskærmen er monteret ovenpå instrumentbrættet. Skærmen fældes automatisk op og ned, når systemet startes eller slukkes. Anvend en ren, blød og let fugtet klud for at rengøre skærmglasset. Øvrige plastdele rengøres med normale rengøringsmidler til bilinteriør. Bemærk! Sørg for at skærmen ikke udsættes for væske. Menuer og symboler Menuerne har varierende udseende. De forekommende symboler og funktioner beskrives nedenfor. Standardmenu 1 Symbol der indikerer hvilken del af systemet du befinder dig i, f.eks. Meddelelse-, Journal-, eller Indstillings-menuerne. 2 Ulæst meddelelse, viser at der findes et eller flere ulæste meddelelser i meddelelseslisten. 3 Den nedre måler viser GSM-dækning og den øvre viser GPRS-dækning.

12 8 Dynafleet 4 Aktivt alternativ markeret som lys tekst mod sort baggrund. 5 Scroll-liste som viser, at der findes mere information til rådighed. Tryk på ned for at vise informationen. J Anvendelse af menuerne Eksemplet nedenfor beskriver hvordan menuerne i Dynafleet anvendes. Eksemplet viser hvordan man sender en SMS. 1 Sæt markøren på Meddelelser vha. piletasterne. 2 Tryk på Vælg for at aktivere mail-menuen. 3 Sæt markøren på Skriv ny vha. piletasterne. 4 Tryk på Vælg for at fortsætte. 5 Sæt markøren på SMS (standard karakterer) vha. piletasterne. 6 Tryk på Vælg for at skrive en ny SMS.

13 Dynafleet 9 7 Indtast telefonnummer og meddelelse. Flyt markøren mellem de forskellige felter vha. piletasterne. 8 Flyt markøren til Sende vha. piletasterne. 9 Tryk Vælg for at sende meddelelsen. Starte systemet 1 Drej startnøglen. Ved radiostilling starter systemet automatisk. Farveskærmen fældes op. 2 Systemet vil automatisk identificere chaufføren, ved at aflæse chaufførkortet i den digitale fartskriver. 3 Efter en hilsen-meddelelse, kan du begynde at arbejde med systemet. Lukke systemet stand by Når startnøglen drejes til 0, går systemet i standbystilling. Skærmen slukker og fældes ned, hvis den ikke allerede er fældet ned. Systemet fortsætter med at logge data, når det er i standby-stilling. Efter 2 timer (eller en anden periode som er bestemt af kontoret), i standbystilling, går systemet i hvilestilling og holder op med at logge data. Systemet kan derefter vækkes via et SMS, f.eks. ved temperaturlogning eller positionslogning (systemet vækkes af GSM-kommunikation). Systemet lukkes kun fuldstændigt, når hovedstrømafbryderen slås fra. I denne stand, kan Dynafleet ikke modtage GSM-kommunikationer. Bemærk! Vent 3 minutter, efter at du er holdt op med at køre, før du frakobler hovedstrømmen, da data ellers kan gå tabt. Læs mere om at frakoble hovedstrømmen i afsnittet Chaufføranvisninger Overføring af data De data som indsamles og gemmes i systemet overføres til kontoret, hvor informationen sammenstilles og dokumenteres. Informationen overføres til kontoret via GSM-nettet.

14 10 Dynafleet Generelt Hovedmenuen består af følgende menu-valg: Meddelelse Modtagelse, afsendelse og behandling af meddelelser. Køre & hviletid Viser køre- og hviletider. Ordrer Modtagelse og behandling af indgående ordrer. Journal Viser køretøjets journaler. Nødalarm og assistance Viser status på igangværende nød-assistance opkald. Sende, vise status på et assistance opkald. Fartskriver fjern download. Starter chaufførkort data- eller fartskriver bulklager download, og viser status for dataoverførsel. Indstillinger Styring af indstillinger i Dynafleet. Nedlukning Sætter Dynafleet i standby Dynafleet Meddelelse Køre & hviletid Ordrer Journal Nødalarm og assistance Fartskriver fjern download Indstillinger Nedlukning Meddelelse I meddelelse-menuen kan chaufføren modtage, sende og håndtere meddelelser. Når Dynafleet-enheden har modtaget en eller flere meddelelser, vises symbolet for ny meddelelse i displayets øvre højre hjørne, og hvis højttaleren er slået til lyder denne. Det er altid muligt at sende enkle tekstmeddelelser mellem køretøjet og kontoret. Kontoret kan beslutte at aktivere SMS, eller formaterede meddelelser (foruddefinerede formularer at udfylde). J

15 Dynafleet 11 Meddelelse-menu Mail-menuen består af følgende menu-valg: Skriv ny Skriv en ny mail. Vælg mellem meddelelse til kontor, SMS eller . Indboks Læse og behandle modtagne meddelelser. Naviger til position information, hvis GPS koordinatoren er tilsluttet mail-menuen (se afsnittet Navigation). Udboks Læse og behandle sendte meddelelser. Udkast Behandle udkast. Sendt Behandle sendte meddelelser. Adressebog Behandle kontakter i adressebogen. Meddelelser Skriv ny Indboks Udboks Udkast Sendt Adressebog To typer SMS karakterer kan bruges Der er to typer tekstmeddelelser der kan bruges. Standard karakterer - Bruger standard GSM karakterer, der ikke er støttet i alle sprog, men som er kompatible med alle mobile telefoner. Udvidede karakterer - Bruger unicode som støtter alle sprog. Meddelelsen er kortere og brugeren skal være sikker på, at modtagerens mobiltelefon er kompatibel til at modtage denne type SMS meddelelse. Navigér til destinationen vha. navigation Dynafleet-enheden skal være tilsluttet en kompatibel navigationsanordning. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Hvis en meddelelse fra kontoret indeholder positionsoplysninger, kan disse sendes til navigationsanordningen fra enheden. Dette gøres fra

16 12 Dynafleet meddelelsesmenuen (tryk på enter ved visning af meddelelsen): En Navigér til... kommando kan vælges for at rykke destinationen til navigationsanordningen. Generelt for køre- og hviletid Menuen Vælg Køre- og hviletid bruges til at lette efterlevelsen af køretidsforeskrifter. Funktionen er tilpasset til at fungere i overensstemmelse med EU's køretidsforeskrifter, sammen med fartskriveren. Det er muligt at ændre indstillingerne og tillade forskellige køretider fra kontoret. Hovedmenu - Køre & hviletid Menuen Køre & hviletid består af følgende menu-valg: Vise chaufføraktiviteter, viser antallet af alle igangværende og akkumulerede tider for chaufføraktiviteter. Indtast detaljerede chaufføraktiviteter, anvendes af chaufføren til at indstille en detaljeret aktivitet når han ikke kører. Skærmens nedre del viser igangværende aktiviteter: TCO: Aktuel aktivitet på fartskriver, akkumuleret aktivitetstid og igangværende aktivitetstid. DTJ: Aktuel aktivitet, akkumuleret aktivitetstid og igangværende aktivitetstid. Hovedmenu - Vise chaufføraktiviteter Hvis en bestemmelse er ved at blive brudt, vises en advarsel på displayet. Kontorenheden kan bruges til at fastsætte hvor lang tid før en bestemmelse bliver brudt, der skal gives en advarsel. Vise chaufføraktiviteter Hviletid 01:00 Kørepas 04:15 Pause 00:30 Døgnkøretid 08:45 1 uges køretid 20:0 2 ugers køretid 75:0 Daglig hvile 01:30

17 Dynafleet 13 Hviletid Tid med aktivitet Hvile eller Ventning, eftersom den aktuelle hvileperiode var startet. En ny hvileperiode starter, når aktivitet Kørsel eller Arbejde konstateres. Kørepas Summen af køretid, siden seneste kvalificerede hviletid. Den må ikke overskride 4 timer og 30 minutter. Den bliver nulstillet efter 45 minutter, eller minutters hviletid. Pause Varighed af kvalificeret hviletid. Den tilføjer tid, når man overskrider minimums hviletiderne (15, 30 eller 45 minutter). Døgnkøretid Summen af køretid siden det aktuelle kørepas blev påbegyndt. Et nyt kørepas begynder den første gang aktiviteten Kørsel er konstateret, efter at den daglige hviletids vilkår er opfyldt. 1 uges køretid Viser den totale køretid for den aktuelle uge. Begynder efter en ugentlig hviletid. Det maksimale er 6 kørepas indenfor en uge. 2 ugers køretid Viser den totale køretid for to uger (forrige og aktuelle uge). Tiden må ikke overskride 90 timer. Daglig hvile Akkumuleret hviletid mellem to kørepas. Skal være mindst 9 timer (kort dagligt hvil) eller 11 timer. Detaljeret chaufføraktivitet Den detaljerede chaufføraktivitet skal muliggøres af kontoret, inden den kan bruges. Den giver chaufføren mulighed for at specificere aktivitet ud over fartskriverens aktiviteter hvile/vente/arbejde. Den

18 14 Dynafleet valgte aktivitet bliver rapporteret til kontoret. Den kan vælges i menuen Sætte chaufføraktivitet detalje, eller i pop-up vinduet, når nøglen drejes fra. Aktiviteten slutter, når der vælges en anden, eller ved kørsel. Beregning af køretiderne bliver ikke påvirket af valget af en detaljeret chaufføraktivitet, med undtagelse af Færge. Færge aktiviteten skal vælges inden man kommer på en færge eller et tog, for at følge EUregulativerne. Hovedmenu - Vise chaufføraktiviteter Hvis man er ved at bryde en forskrift, vises en advarsel på displayet. På kontorenheden kan man indstille hvor lang tid inden en forskrift brydes, der skal gives en advarsel. Vise chaufføraktiviteter Hviletid 01:00 Kørepas 04:15 Pause 00:30 Døgnkøretid 08:45 1 uges køretid 20:0 2 ugers køretid 75:0 Daglig hvile 01:30 Hviletid Tid med aktiviteten pause eller venten siden den aktuelle pauseperiode blev påbegyndt. En ny pauseperiode starter, når aktiviteten Kørsel eller Arbejder detekteres. Kørepas Den sammenlagte køretid siden den seneste kvalificerede hviletid. Den må ikke overskride 4 timer og 30 minutter. Den tilbagestilles til nul efter 45 minutters hviletid eller minutters hviletid. Pause Varigheden af kvalificeret pausetid. Tiderne lægges sammen hvis de er længere end de korteste pausetider (15, 30 eller 45 minutter).

19 Dynafleet 15 Døgnkøretid Den totale køretid siden den aktuelle køreperiode blev påbegyndt. En ny daglig køreperiode starter, første gang aktiviteten kørsel detekteres, efter at foreskreven daglig hviletid er opfyldt. 1 uges køretid Viser den totale køretid for den aktuelle uge. Starter efter en ugehvile. Maks. 6 kontinuerlige kørepas inden for en uge. 2 ugers køretid Viser den totale køretid for to uger (den seneste og aktuelle uge). Tiden må ikke være længere end 90 timer. Daglig hvile Kumuleret hviletid mellem to kørepas. Skal være mindst 9 timer (kort daglig hvile) eller 11 timer. Opgaver En opgave består af hvervet, stedet, tildelingens status, planlagt ankomsttid og planlagt tid for afrejse. En opgave kan accepteres eller afvises af chaufføren. Chaufføren kan også rapportere om en opgaves fremgang gennem ordrestatussen. Når der modtages en ordre, vises et ikon øverst på skærmen. Hvordan opgaverne ser ud bestemmes individuelt på hvert kontor. J Navigation (tilbehør) Dynafleet-enheden skal tilsluttes til en kompatibel navigationsenhed. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Hvis kørselsopgaven fra kontoret indeholder positionsinformation, kan denne sendes til navigationssystemet fra enheden. Dette gøres fra menuen hvor en kørselsopgave accepteres. Dette valg er kun til rådighed, når en kørselsopgave er blevet

20 16 Dynafleet accepteret. Valget gøres ved at trykke på vælg, når linjen for destination er markeret. Journaler Gå til journalmenuerne ved at trykke på funktionstangenten med journalsymbolet eller via hovedmenuen. Fra journalens hovedmenu kommer du til alle journaler, som er til rådighed i systemet. Journal Rejsejournal 1 Rejsejournal 2 Køretøj langtidsjournal Temperatur 1 Tilbagestil: , 09:49 Køretøjjournal aktiv 2 Tilbagestil: , 15:02 Køretøjjournal i pause Køretøjjournal 1 og 2 Viser kumulerede køretøjdata i absolutte værdier samt % af strækningen siden den seneste tilbagestilling, mens den var aktiv (ikke i pause). Rejsejournal 1 Strækning Brændstof Gennemsnitligt brændstofforbrug 438,1 km 163,2 liter 37,2 l/100 km Tomgang 21% PTO 0% AdBlue 6,2 liter Økonomi-zone 69% Overomdrejningszone 1% Rullende med motoren frakoblet 9% Fartpilot 22% Overskreden hastighed 2% Højeste gear 42%

21 Dynafleet 17 Køretøj langtidsjournal Køretøj langtidsjournalen viser akkumulerede værdier for strækning, brændstofforbrug og middelbrændstofforbrug. Køretøj langtidsjournal Strækning Forbrug Gennemsnitligt brændstofforbrug ,2 km ,8 l 37,3 l/ 100km Temperatur Kræver ekstraudstyr tilsluttet til Dynafleet-enheden. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Dette viser temperaturen i anhængeren. Der kan vises op til fire forskellige temperaturer, alt efter hvor mange givere der findes. Hvis en giver har en alarm koblet til sig, vises dette med røde cifre, eller med et udråbstegn (!), afhængigt af hvilket display lastvognen er udstyret med Temperatur Temperatur 1-18 ºC Temperatur 2-7 ºC Temperatur 3 +4 ºC Temperatur ºC! Anhængerdøre Lukket Defroster status Til Tilbagestil: , 09:49 Viser den seneste tilbagestillingsdato/-tid og lader chaufføren tilbagestille tilsvarende køretøjjournal. Køretøjjournal aktiv eller køretøjjournal i pause Bruges af chaufføren til at skifte mellem i pause og aktiv køretøjlog. Chaufførcoaching Chaufførvejledning skal først aktiveres af kontoret. Den hjælper chaufføren til at forbedre brændstofforbruget ved at foreslå forskellige handlinger i pop-up vinduet, såsom f.eks.

22 18 Dynafleet Du har kørt på tomgang for længe. Slå startnøglen fra. Skift op for en bedre brændstoføkonomi. Du kører for hurtigt. Sæt farten ned. Nødalarm og assistance Assistancekrav Send en forespørgesel om assistance. Indtast de nødvendige oplysninger i fritekstfeltet. Assistance status Dette viser status for afsendt forespørgsel om assistance: Tidspunkt for initiering, tid for modtaget på kontor, tid for behandling og forespørgsel om chaufførnavn. Nødalarm status Dette viser status for afsendt forespørgsel om nødassistance: Tidspunkt for initiering, tid for modtaget på kontor, tid for behandling og forespørgsel om chaufførnavn. Læs mere om nød-assistance knappen, Nød-assistance knap på side. Status bliver slettet 7 dage efter en forespørgsel er initieret. Meddelelsen er da Ingen igangværende forespørgsel. Ved hver status-ændring, vil et pop-up vindue informere chaufføren om den nye status. Nødalarm og assistance Assistancekrav Assistance status Nødalarm status Fartskriver download menu Fartskriver fjern download Gå til fartskriver fjern download menuerne via hovedmenuen. Denne funktion kræver en digital fartskriver der understøtter den installerede fjern download funktion i køretøjet, samt aktivering af servicen. Kontakt din lokale forhandler for mere information. Denne menu vises ikke hvis funktionen ikke er tilgængelig. Et ikon i statusbaren oplyser brugeren om en igangværende fjern download-proces der kører i Tacho. Remote dl. Download chaufførkortdata Chaufførdata status Download fartskriverdata Fartskriverdata status

23 Dynafleet 19 baggrunden. Hvis processen mislykkes, vises et særligt ikon, og detaljer vil være tilgængelige i statusmenuerne for chauffør- eller fartskriverdata. Dette ikon oplyser brugeren om en igangværende download-proces i baggrunden. Dette ikon viser at downloadprocessen mislykkedes. Detaljer er tilgængelige i menuerne for chaufføreller fartskriverdata status. Download chaufførkortdata Starter chaufførkortdata download fra fartskriveren til kontoret. Der tillades maksimum én overførsel pr. dag. Efter initiering kører processen i baggrunden, og status rapporteres vha. popups og chaufførdata status menu. Denne funktion kræver at chaufføren er tilkoblet Driver Tool ved at isætte sit chaufførkort i fartskriveren (chauffør-kortplads). Et skraveret menupunkt betyder at denne funktion er deaktiveret af kontoret. EU-bestemmelser kræver mindst én overførsel hver 28. dag eller hyppigere, afhængigt af landespecifikke forskrifter. Chaufførdata status Denne menu oplyser chaufføren om chaufførdata overførsler: Aktuel igangværende overførsel: Hvilken chauffør har startet overførslen og aktuel status. Dato for sidste vellykkede overførsel. Antal dage siden sidste tilgængelige data på kontoret. Sidste advarselsmeddelelse og dato for modtagelse. Download fartskriverdata Starter fartskriver bulklager download fra fartskriveren til kontoret. Der tillades maksimum én overførsel pr.

24 20 Dynafleet dag. Efter initiering kører processen i baggrunden, og status rapporteres vha. popups og fartskriverdata status menu. Et skraveret menupunkt betyder at denne funktion er deaktiveret af kontoret. EU-bestemmelser kræver mindst én overførsel hver 90. dag. Fartskriverdata status Denne menu oplyser chaufføren om fartskriver bulklager overførsler: Aktuel igangværende overførsel: Hvilken chauffør har startet overførslen og aktuel status. Dato for sidste vellykkede overførsel. Antal dage siden sidste tilgængelige data på kontoret. Sidste advarselsmeddelelse og dato for modtagelse. Indstillinger Indstillingsmenuen giver adgang til alle justerbare systemparametre. Tryk på Vælg for at vælge en indstilling der skal ændres, og scroll mellem de viste alternativer vha. piletasterne. Tryk Vælg for at acceptere den fremhævede indstilling. Følgende alternativer kan vælges i indstillingsmenuen: Skærmslukker, justerer forsinkelsen før skærmslukkeren aktiveres, eller slår funktionen fra. Sprog, vælger det ønskede sprog Enheder, vælger mellem europæiske, britiske eller amerikanske enheder. Volumen, justerer højttalerlydstyrken. Lysstyrke, justerer skærmens lysstyrke. Baggrundslys, justerer skærmens baggrundslys. Tastatur, vælger tastatur layout. Systeminformation, viser hardware versionen, software versionen, serienummer, information om fartskriver, information om tilsluttede USB-enheder og information om tilsluttede navigationsanordninger. Indstillinger Skærmslukker Sprog Enheder Volumen Lysstyrke Baggrundslys Tastatur Systeminformation

25 Dynafleet 21 Systemfejl og advarsler Hvis en fejl opstår, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Oftest bekræfter du, at du har læst en fejl, advarsel, eller meddelelse ved at trykke på Esc. Da forsvinder meddelelsen, men problemet er der stadig og bør afhjælpes så snart som muligt. Chaufførtid advarsels pop-up A Chaufførtid advarsel pop-up viser, at reglerne er ved at blive brudt (regelnavn og resterende tid) eller at den allerede er brudt (regel fulgt af brudt og overskredet tid). Støttede advarsler er: Kørepastid Døgnkøretid 1 uges køretid 2 ugers køretid Daglig hvile Chaufførtid informations pop-up Du skal indhente hviletid i løbet af ugen. Normal daglig hvile er 11 timer. Denne periode var en reduceret daglig hvileperiode. Chaufførtid ledelses pop-up Var seneste hvil en ugentlig hvil? Normal ugentlig hvile er 45 timer. OK at beregne denne hvileperiode som en ugentlig hvile? Fartskriver download advarsels pop-up Der vises en Chaufførdata advarsel pop-up hvis ingen chaufførdata er blevet vellykket overført til kontoret i længere tid (tærsklen fastsættes af kontoret): Chaufførdata er ikke blevet overført i mere end XX dage. Fortsæt nu?

26 22 Dynafleet Der vises en Fartskriverdata advarsel pop-up hvis ingen fartskriverdata er blevet vellykket overført til kontoret i længere tid (tærsklen fastsættes af kontoret): Fartskriverdata er ikke blevet overført i mere end XX dage. Fortsæt nu? Fartskriver download informations popup Fjern download-processen starter. Vent venligst Dataoverførsel er kun tilladt én gang om dagen. Fortsæt nu? Overførsel igang, se status menuen for yderligere opdateringer. Fartskriver download fejl pop-up Ingen forbindelse til kontor. Prøv venligst igen senere! Mislykket: login med chaufførkort er nødvendigt for dataoverførsel. Mislykket: data er allerede blevet overført en gang i dag.

27 Indeks 23 C Chaufførcoaching, Dynafleet D Dynafleet, hovedmenu Dynafleet, journaler Dynafleet... 1 H Hovedmenu, Dynafleet I Indstillingsmenu, Dynafleet J Journaler, Dynafleet K Køre- og hviletid, Dynafleet Køre- og hviletid L Lukke systemet, Dynafleet... 9 M Mail-menu, Dynafleet N Nødalarm og assistance, Dynafleet Nødalarm og assistance Nødalarmknap... 6 O Opgaver, Dynafleet R Reguleringer, Dynafleet... 4

28 Volvo Truck Corporation Göteborg, Sweden Danish Printed in Sweden

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

DYNAFLEET DRIVER COACHING QUICK GUIDE. Volvo Trucks. Driving Progress

DYNAFLEET DRIVER COACHING QUICK GUIDE. Volvo Trucks. Driving Progress DYNAFLEET DRIVER COACHING QUICK GUIDE Volvo Trucks. Driving Progress 2 Driver Coaching Oversigt Driver Coaching er en funktion i lastvognen, der fremmer en mere brændstoføkonomisk køreteknik. Dette opnås

Læs mere

DYNAFLEET WELCOME PACK

DYNAFLEET WELCOME PACK DYNAFLEET WELCOME PACK Volvo Trucks. Driving Progress 2 Indhold 4 Hvad er Dynafleet? 5 Dynafleet-appen til Android og Apple 6 Oversigt over Dynafleet Online 6 Brændstof & Miljø 8 Chaufførtider 9 Positionering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Kriseplan. Software version eller nyere. Rev A

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Kriseplan. Software version eller nyere. Rev A Brugervejledning Funktionsvejledning Kriseplan Software version 5.0.0 eller nyere Rev A Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Kriseplan... 3 2.1 Krise-telefon... 3 2.1.1 En kontakt valgt... 4 2.1.2 Når

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

DAKO BRUGERVEJLEDNING

DAKO BRUGERVEJLEDNING DAKO BRUGERVEJLEDNING Download af DAKO-Key (fører- og/eller tachografdata) Indsæt adapter og nøgle i ledig USB-port Åbn DAKO-Key-Download Dette billede vises: DAKO-Key-Download.lnk Tryk på start Dette

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

VEJLEDNING TIL VOLVO DYNAFLEET-APP

VEJLEDNING TIL VOLVO DYNAFLEET-APP Volvo Trucks. Driving Progress VEJLEDNING TIL VOLVO DYNAFLEET-APP CHAUFFØR VERSION Vejledning til Volvo Dynafleet-app Denne vejledning beskriver kort, hvordan Volvo Dynafleet-appen fungerer, og hvad de

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk 2.0 Brugervejledning DiWare 2.0 DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk Indholdsfortegnelse Sådan kommes rundt i DiWare...3 DiWare startes...4 Chaufførinformation...5

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

FAKTABLAD. Fartpilot. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Fartpilot. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD en hjælper chaufføren med at holde en konstant og brændstofbesparende hastighed. Systemet regulerer automatisk hastigheden for at holde den indstillede hastighed,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android)

Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android) Betjeningsvejledning SonGlas Mobil TidsRegistrering (SonGlasMTR Android) 2013-02-02 Denne vejledning er udarbejdet med det formål at beskriver de mange faciliteter, som SonGlas programmet tilbyder. Udseende

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere