5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og mål 24 Varemærker 26 Ny organisation 28 Vores forretningsvirksomheder 29 Mail 34 Logistik 39 Strålfors 41 Erhvervelser Bæredygtighed 43 Styringsmodellen 44 Interessentdialog og væsentlighedsanalyse 48 Vurderinger 49 Ejere 50 De offentlige serviceforpligtelser 52 Kapitalmarked 53 Kunder 55 Eksterne partnere 56 Medarbejdere 59 Miljø 62 Leverandører 63 Bæredygtighed i tal 66 Regnskabspraksis 69 Den uafhængige revisors erklæringer Virksomhedsstyring 71 Styring af PostNord 75 Generalforsamling 76 Bestyrelse 80 Group Executive Team 83 Intern styring 85 De offentlige serviceforpligtelser Finansiel udvikling og risici 88 Finansiel udvikling 94 Aktier og virksomhedsobligationer 95 Risici og risikostyring Finansielle rapporter 100 Koncernregnskabet 104 Koncernens noter 133 Moderselskabets regnskab 135 Moderselskabets noter 138 Ledelsens påtegning 139 Den uafhængige revisors påtegning 140 Flerårig oversigt Kontaktoplysninger Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (publ) for regnskabsåret Organisationsnummer: Koncernens ledelsesberetning omfatter siderne frem til s. 4 og siderne 8 41, afsnittet om anmeldelsespligtig virksomhed på s. 60, siderne samt s. 138 og 140. Finansielle data før juli 2009 er opgivet pro forma.

3 Præsentation af PostNord PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi er førende inden for vores område i regionen og møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. PostNord AB blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab (publikt aktiebolag) med hovedkontor i Solna. PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors. PostNord havde i 2013 en nettoomsætning på cirka SEK 40 mia. og medarbejdere. I 2013 leverede PostNord 5,9 milliarder breve og andre forsendelser 110 millioner pakker 2,5 milliarder kilo gods til Nordens 25 millioner borgere og 2 millioner virksomheder. Forretningsområde Varemærker Tjenesteydelser Kernekunder Markeder Breve Danmark MAIL Meddelande Sverige Post Kommunikationstjenester Virksomheder Private Danmark Sverige LOGISTIK Logistikløsninger Virksomheder Private Norden STRÅLFORS Kommunikationstjenester til virksomheder med store kundebaser Virksomheder Norden Polen Storbritannien Frankrig

4 PostNord i tal Nettoomsætning SEK mio Overskudsgrad % 4 Nettoomsætning 2013 Forretningsområde 1) Breve Danmark, 23% 0 09* 10 Nettoomsætning *pro forma * EBIT-margin/overskudsgrad * pro forma Meddelande Sverige, 38% Logistik, 33% Strålfors, 6% 1) Andel af ekstern nettoomsætning. Indtægter 2013 Land Gennemsnitligt antal ansatte 2013 Land Nettoomsætning 2013 Privat- og virksomhedskunder Sverige, 59% Danmark, 24% Norge, 11% Finland, 2% Andre lande, 4% Sverige, 60% Danmark, 33% Norge, 4% Finland, 1% Andre lande, 2% Erhvervskunder, 94% Privatkunder, 6% Samlet antal breveog pakkemængder CO 2-udledninger 3) Millioner breve Millioner pakker 120 ktons * Breve Pakker * pro forma 12 2) 2) Tidligere rapporterede tal er justeret CO 2 -udledninger 11 3) Udledningsdata inkluderer gennemførte erhvervelser. Tidligere rapporterede tal er justeret

5 Sådan møder vi vores kunder Varemærker og tjenesteydelser Tjenesteydelser inden for forretnings- og markedskommunikation, bladdistribution, varedistribution og leverancer til døren. Posttjenester til private. Tjenesteydelser inden for forretnings- og markedskommunikation, bladdistribution, pakke- og varedistribution og leverancer til døren. Posttjenester til private. Logistikløsninger til leverancer til, fra og inden for Norden. Fokus på distribution af pakker, pallegods samt outsourcing af logistikstrømme (tredjepartslogistik). Løsninger til effektiv og individualiseret kommunikation med store kundegrupper, som skaber stærkere og mere personlige relationer. Markedstilstedeværelse Virksomheder Privatpersoner Sverige Danmark Norge Finland Andre lande Læs mere om PostNords varemærkestruktur på s PostNord Årsrapport

6 Hjulene i nordisk økonomi PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Koncernen er ung, men virksomheden drives med snart 400 års erfaring med aktiviteter i regionen. PostNord står bogstavelig talt for hjulene, som den nordiske økonomi ruller på. Hver dag gør vi det muligt for millioner af virksomheder, myndigheder og privatpersoner at gøre forretninger, handle og kommunikere.

7 Tilbud Unik kapacitet til at opfylde kundebehov Privatpersoner kan modtage og sende deres post trygt og sikkert. Man kan få varer leveret til døren eller så tæt ved hjemmet som muligt, få sin avis i postkassen hver dag og selv vælge hvilke virksomheder og myndigheder, der skal kommunikere med en. Virksomheder er afhængige af effektiv logistik for at kunne konkurrere. I stigende grad outsources lageropbevaring, logistikstyring og vareforsyning. Mange virksomheder søger også efter måder at øge effekten af kommunikationen med deres kunder. PostNord er veletableret i regionen, og når hver dag ud med breve, aviser, varer og gods, selv til yderområderne. Koncernens kapacitet bygger på en robust struktur med tusindvis af postbude og chauffører, logistikog postterminaler i regionen, over udleveringssteder og Nordens ubetingede største bilflåde. Partner for virksomheder i mange forskellige brancher PostNord har også brancheførende erfaringer og løsninger til, hvordan virksomheder kan optimere deres logistik eller kommunikere mere effektivt med deres kunder. Det giver en unik kapacitet til at opfylde kundernes servicebehov i regionen. Hurtige forandringer Efterspørgslen efter PostNords tjenester bygger på et grundlæggende behov for transporter og kommunikation i samfund og erhvervsliv. Men kundernes behov ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket, hvilket gør at indholdet i posttasker og lastbiler også ændrer sig. Den kraftige vækst på e-handelsmarkedet påvirker efterspørgslen efter varedistribution og logistiktjenester. Nye måder at kommunikere på har reduceret efterspørgslen på breve som kommunikationsform udleveringssteder i Norden I de seneste år har PostNord gennemført omfattende ændringer i virksomheden for at opfylde kundernes efterspørgsel, udvikle konkurrenceevnen og mindske miljøpåvirkningen. PostNord har blandt andet foretaget betydelige investeringer i en produk tionskapacitet, som er mere tilpasningsvenlig og bedre opfylder kundernes behov. De omfattende ændringer er blevet gennemført uden tilskud fra ejerne og uden at give køb på tjenesternes høje kvalitet. Et klart løfte PostNord ruster sig til fremtiden. Fortsatte investeringer foretages i virksomheden. Koncernen bliver stadig mere effektiv. Vores fremtidsløfte til erhvervsliv og samfund i Norden er tydeligt. Med PostNord skal du kunne nå dine modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. PostNord er kundernes pålidelige, tilgængelige og miljørigtige forretningspartner inden for kommunikation og logistik. PostNord Årsrapport

8 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Forbedret resultat og mere klar fremtidig kurs PostNord rapporterer et resultat for 2013, som er bedre end foregående år. Udviklingen følger af gennemgribende forandringer af virksomheden for at opnå vækstmuligheder inden for logistikområdet og udvikle virksomheden med efterspørgsel efter kommunikationstjenester. PostNords nettoomsætning steg med 2 procent i Udviklingen forklares primært af erhvervelser og organisk vækst i logistikvirksomheden, som følge af en fortsat stærk e-handelsudvikling. Koncernens driftsresultat forbedredes, og overskudsgraden steg til 1,7 procent, som følge af øget nettoomsætning, fortsatte effektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger. Set i lyset af udviklingen på vores markeder med kraftig strukturel forandring på kommunikationsmarkedet og svag makroøkonomisk udvikling i Norden, er det en flot præstation. Ikke desto mindre er resultatet ikke tilfredsstillende. Lønsomheden er lav eller negativ i samtlige forretningsområder, og indtjeningen er ikke tilstrækkelig. Takten i gennemførelsen af effektiviseringer og tjenesteudvikling skal øges i alle henseender i koncernen. Yderligere strukturelle metoder skal tilføres, for at PostNord skal kunne følge med den udfordrende markedsudvikling og skabe øget finansiel værdi. Logistik vokser Logistikvirksomheden fortsætter med at vokse, såvel organisk som gennem erhvervelser. Virksomheden står for en tredjedel af koncernens eksterne nettoomsætning. I 2013 har vi fortsat implementeringen af vores strategi med at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet på logistikområdet i Norden. Vi har også gennemført supplerende erhvervelser, blandt andet af en virksomhed inden for områderne stykgods, partigods og termotransporter i det nordlige Sverige. Vi har ligeledes udviklet vores kapacitet inden for pakke- og pallehåndtering. I 2013 tog vi en topmoderne logistikterminal i brug i Sverige. Efterspørgslen på outsourcing-tjenester stiger, når flere virksomheder vælger at lægge forsyningslinjer uden for deres egne virksomheder. Vi har vundet flere attraktive kontrakter inden for tredjepartslogistik i Det er ikke mindst blevet muliggjort af den erhvervelse, som koncernen gjorde på området i I 2013 indledte vi migreringen af vores mange logistikvaremærker til det nye varemærke PostNord Logistics. Lanceringen sker etapevis, og formålet er over tid at udvikle og etablere PostNord Logistics som Nordens førende logistikvaremærke. Fortsat stor vækst i e-handel E-handelsmarkedet er stadig præget af stærk vækst i Norden. En klar tendens er, at selv store detailhandelsvirksomheder nu vælger at satse mere på nethandel. Konstant internetadgang gør også, at forbrugerne i større udstrækning vælger at kigge på varer i fysiske butikker, for derefter at sammenligne priser og købe på internettet. Denne kraftige vækst har en positiv afsmitning på såvel brev- som logistikmængder. Vores B2C-pakke- Nettoomsætning SEK mio Driftsresultat SEK mio. % * 10 Nettoomsætning *pro forma 09* 10 Driftsresultat 1) * pro forma Overskudsgrad 1) 1) Værdien for 2012 er ikke korrigeret på grund af ændring i IAS 19, Personaleydelser. 4 PostNord Årsrapport 2013

9 Vigtige begivenheder i 2013 Koncernens driftsresultat forbedret. Kraftig e-handelsvækst i Norden øgede pakkemængder. Fortsat vækst i Logistik, hvilket skyldes både erhvervelser og organisk vækst. Fortsatte effektiviseringer i Mail. Start af aktiviteter i nye terminaler i Sverige. CO 2-udledningerne faldt med 6 procent. Udvikling af koncernens strategi e-handlen prioriteret. Ny organisation og ny varemærkestruktur fra 2014.

10 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet mængder, som er stærkt knyttet til e-handlen, steg med 12 procent i løbet af året. Tjenester til e-handlen er et af vores vigtigste udviklingsområder i de kommende år. Investeringer i kapacitet i Norden Som en følge af fortsat digitalisering og en svag makroøkonomisk udvikling er efterspørgslen efter tjenester til brevdistribution fortsat med at falde. Selvom mængdeudviklingen er dramatisk, især i Danmark, ligger den hidtil inden for rammen for vores forventninger. Driftsresultatet forbedret Vores vurdering er, at mængdetendensen vil være vedvarende i de næste år. Brevet vil stadig spille en vigtig rolle for erhvervsliv og samfund. Men hvad der sendes i brevet, og hvordan vilkårene ser ud for dette, er ved at ændre sig. Fra PostNords side vil vi kunne tilbyde en effektiv og selvfinansieret postservice også i fremtiden. At det regulatoriske regelsæt udvikler sig med ændringerne på markedet er en forudsætning for dette. I mange europæiske lande, herunder Danmark, er der i de senere år taget vigtige skridt til at tilpasse omfanget og målsætningen for samfundsomfattende posttjeneste til markedsændringerne. Vi hilser det velkommen, at Folketinget har vedtaget en ny, dansk postlov, som muliggør yderligere markedstilpasning af vores danske postvirksomhed. Det er nødvendigt, at lignende ændringer også kommer til at ske i Sverige. Vi investerer i Norden. Gennem de senere år har vi foretaget store investeringer i produktionskapaciteten hovedsageligt inden for Mail. Investeringerne er en vigtig del af vores omstillingsstrategi. De har til formål at imødegå den negative udvikling i brevmængden med øget skalerbarhed og at reducere vores CO 2- udledninger. Vi foretager investeringer i såvel køretøjer og maskiner som i nye, højeffektive terminaler. I 2013 kunne vi starte aktiviteterne i en ny postterminal i Hallsberg i Sverige, og næste år sætter vi en ny terminal i drift uden for Stockholm. Udvikling i sammendrag SEK mio., hvis ikke andet er angivet Jan dec, 2013 Jan dec, 2012 Ændring, % Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre driftsindtægter I alt, driftsindtægter Driftsomkostninger ) 2 Andele af resultater i associerede virksomheder Driftsresultat, EBITDA ) 4 Afskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat, EBIT ) 32 Finansielle poster, netto ) 44 Resultat før skat ) 28 Skat ) 22 Periodens resultat ) 30 Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktiviteter ) Finansiel stilling Likvide midler Egenkapital ) 20 Nettogæld ) 30 Nøgletal EBIT-margin/overskudsgrad, % 1,7 1,3 1) EBITDA-margin, % 5,8 6,2 1) Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 3,9 2,6 Forrentning af operativ kapital, rullende 12 måneder, % 5,7 4,7 Resultat pr. aktie, SEK 0,16 0,12 1) Nettogæld/EBITDA, rullende 12-måneder, ggr 1,3 1,8 Finansielt beredskab Soliditetsgrad, ultimo perioden, % ) Gennemsnitligt antal ansatte ) Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 6 PostNord Årsrapport 2013

11 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Vigtig samfundsrolle PostNord er en af Nordens største virksomheder. Vi spiller en vigtig rolle i erhvervslivet og samfundet i regionen. Vi gør det muligt for virksomheder og borgere at gøre forretninger og kommunikere med hinanden hver dag. Med det følger et stort ansvar. 12% PostNords B2C-pakkemængder steg med 12 procent i 2013 For kunder og modtagere er kvaliteten i vores tjenester central. Den bygger på, at afsenderen når rette modtager i rette tid. Vi kan konstatere, at vores tjenester os fortsat holder et højt kvalitetsniveau. Vi arbejder aktivt for at reducere den miljøbelastning, som er en uundgåelig konsekvens, primært af transporter. Vi har som målsætning at reducere vores CO 2-udledninger kraftigt, og vi ved, at det også efterspørges af vores kunder. Siden 2009 har vi reduceret udledningerne med 16 procent. Vi støtter og driver virksomheden i henhold til principperne for ansvarsfuld adfærd i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Strategiudvikling med prioriterede e-handelstjenester Ved udgangen af 2013 og starten på indeværende år har vi videreudviklet koncernens strategi og tydeliggjort kursen fremad. Vi fortsætter med at gennemføre det vigtige omstillingsarbejde med produktionsudvikling, effektiviseringer samt øget koordinering af vores tilbud inden for kommunikationsløsninger for vores kunder inden for Mail, for at skabe solid lønsomhed på dette område trods faldende brevmængder. Logistikvirksomheden skal fortsætte med at vokse, først og fremmest organisk, samt styrke lønsomheden gennem effektiviseringer. Vores målsætning er at indtage positionen som den førende logistikpartner i Norden. PostNord har en stærk position som den førende partner for e-handlen i Norden, og vi vil fokusere endnu mere på udvikling af vores tjenestetilbud på området. Vi kan kapitalisere yderligere på vores unikke struktur og rækkevidde i regionen. Denne struktur giver os også mulighed for at videreudvikle attraktive tilbud på forskellige former for levering til døren og anden servicelogistik. Strålfors har fokus på de tre vækstområder Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfilment samt fortsætter med at effektivisere den print-relaterede forretning. Ny varemærkestruktur PostNord bliver en stadig mere nordisk præget virksomhed. Vores kunder efterspørger i stor udstrækning ligeværdige løsninger i hele regionen. Et vigtigt led i udviklingen af vores position er at etablere en mere ensartet profil. I de kommende tre år vil vi derfor successivt integrere vores kommercielle varemærkesymboler med PostNords logo og give varemærket PostNord mere plads i kommunikationen med vores kunder. Øget lønsomhed og konkurrenceevne Effektiviseringer er en naturlig del af vores dagsorden. I de senere år er koncernens omkostninger faldet med adskillige milliarder gennem forskellige effektiviserings- og rationaliseringsprogrammer. Disse ændringer har styrket PostNords konkurrenceevne. Men der er meget arbejde endnu, ikke mindst set i lyset af fortsat faldende brevmængder. En udfordring er vores relativt høje andel af faste omkostninger et forhold, som hænger sammen med levering af samfundsdækkende posttjenester. De initiativer, vi tager for at generere vækst samt reducere og ændre omkostningsmassen, forventer vi vil generere en successiv marginalforbedring i de kommende år. En vigtig forudsætning for dette arbejde er, at vi har de rigtige organisatoriske forudsætninger. Vi implementerer nu en ny organisation, som muliggør større ensartethed over for vores kunder, og et potentiale for større koordineringsgevinster, eksempelvis ved en højere grad af integration af vores produktion. Den nye organisation omfatter også etableringen af en strategisk enhed for tjenester til e-handlen. En koncern Siden sammenlægningen mellem Posten og Post Danmark for fem år siden har koncernen gennemgået store forandringer. Frugten af de synergier, som efter sigende kunne skabes dengang, har været høstet i lang tid. Vi identificerer løbende nye muligheder for at koordinere, udvikle og effektivisere virksomheden. Det arbejde vil fortsætte i mange år fremover. Forskellen nu i forhold til for fem år siden er, at det arbejde sker i en koncern, med en kultur og med en strategisk kurs. Solna, februar 2014 Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef PostNord Årsrapport

12

13 Perfekt e-pasform, uden vabler Den nordiske e-handel omsatte for cirka SEK 100 mia. i 2012, en stigning på 14 procent sammenlignet med året før. Den kraftige vækst er også fortsat i Næsten hver tredje skandinav handler nu online hver måned. Og alt taler for, at tendensen varer ved. Årsagen er enkel: Det giver store fordele for forbrugerne at handle på internettet. Det er mere bekvemt. Det er oftest billigere. Det sker på dine betingelser. Det sparer tid. Og udbuddet bliver stadig større. De mest populære varekategorier er hjemmeelektronik, tøj, sko, bøger og kosmetik. Internet og mobile løsninger har været vigtige drivkræfter i handlens forflyttelse, fra butikken til det sted, hvor du befinder dig. Men udviklingen havde ikke været mulig, hvis logistikken havde haltet. De hurtige leverancer og højeffektive returhåndteringer i dag er vigtige årsager til succesen. PostNord er den stærkeste partner for e-handel i Norden. Vores finmaskede distributionsnet og vores løsninger til logistikoutsourcing og kundekommunikation gør, at vi kan gøre afstanden mellem e-handelsfirmaer og slutkunden mindre. Det synes at være en model, der passer til moderne forbrugere.

14 Sådan skaber vi værdi for vores kunder Sådan skaber vi værdi for vores kunder Vi lægger os i selen for at øge for vores kunders konkurrenceevne ved at løse deres kommunikationsog logistikbehov i rette tid, sikkert og effektivt. Vores tilbud spænder over hele den kommercielle kæde fra handelsgenerering til opfyldelsen og opfølgning af handlen. Kundekommunikation 1 Markedsføring & salg 6 Udlevering 5 2 Udgående eller indkommende logistik 3 Udgående logistik 4 Lageropbevaring & forædling 10 PostNord Årsrapport 2013

15 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 1. Markedsføring & salg 2. Udgående eller indkommende logistik 3. Lageropbevaring & forædling Den kommercielle kæde stater med, at en virksomhed gør en markedsføringsindsats og skaber en salgssituation. PostNord tilbyder løsninger for effektiv fysisk og digital markedsbearbejdning af små eller store målgrupper. PostNord vedligeholder og udvikler også informationsdatabaser. Virksomheden bestiller varer fra en leverandør. PostNord henter eller tager mod varerne hos producenten. De leveres direkte til slutkunden eller transporteres til et af PostNords lagre for forædling. Alternativt sendes et brev eller pakke direkte fra virksomheden, og indsamles af PostNord ( brevet udskrives og kuverteres af PostNord, hvis det er et e-brev). PostNord opbevarer varerne på lager, pakker dem om eller konfigurerer dem på anden måde, så de passer til virksomhedens slutkunde. Brevet eller pakken sorteres på en af PostNords mange terminaler for videre distribution til adressaten. 4. Udgående logistik 5. Udlevering 6. Kundekommunikation Varerne distribueres af PostNord direkte til slutkunden. Brevet eller pakken forlader PostNords terminal og transporteres til slutkundens område, hvor sortering til udlevering finder sted. PostNord stiller løsninger til rådighed, så virksomheden og modtageren kan følge forsendelsens status i distributionskæden. Brevet omdeles af en af PostNords tusindvis af postbude direkte til slutkunden. Pakken leveres direkte til modtageren eller via et af PostNords over udleveringssteder rundt om i Norden, for bekvem afhentning, når det passer modtageren. PostNord muliggør også, at eventuel returhåndtering kan ske effektivt. En god handel slutter naturligvis ikke med en afklaret levering. PostNord bistår kunder med håndtering af fakturering og opfølgende kommunikation. Det kan være nødvendigt et fuldføre forretningen med tryksager og distribution af koder, SIM-kort, brugervejledninger eller lignende, hvilket PostNord kan bistå med. Kunden kan ønske at inkludere slutkunden i et loyalitetsprogram eller sende reklamer til denne. PostNord tilbyder tjenester, som også opfylder disse behov. PostNord Årsrapport

16 Marked og drivkræfter Marked i strukturel forandring Udviklingen af internetbaserede kommunikationsløsninger skaber et nyt mønster for, hvordan vi kommunikerer og handler. For PostNord betyder det hurtige strukturelle forandringer. Global vækst og stigende handel Driver efterspørgslen efter logistikløsninger Globalisering, befolkningsvækst og teknologiudvikling driver den stigende handel og skaber øget efterspørgsel efter transport- og logistikløsninger. Logistikmarkedet er i stor grad styret af den globale vækst og den stigende internationale handel. Det nordiske logistikmarked har en høj grad af korrelation med BNP. Det er præget af stigende efterspørgsel efter flere og stadig mere avancerede tjenesteydelser. Outsourcing af logistiktjenester er stigende i en situation, hvor stadig flere virksomheder vælger at placere hele eller dele af sin forsyningskæde uden for virksomheden. Logistikmarkedet i Norden præges også af konsolidering, hård konkurrence og omkostningsfokus. Kunderne efterspørger internationale helhedsløsninger, som er professionelle og omkostningseffektive. Mængde og regional styrke er vigtige succeskriterier i arbejdet med at følge denne udvikling. Digitalisering driver e-handel Øger efterspørgslen efter løsninger til varedistribution Handlen i Norden ændrer sig strukturelt med stadig større handelsmængder inden for e-handel. Det driver til gengæld efterspørgslen efter tjenester til transport og distribution af varer. E-handel tilbyder ofte ikke kun forenklet distribution og lavere priser, men også større fleksibilitet for kunden gennem tilgængeligheden på internettet. PostNords vurdering er, at e-handlen med fysiske varer i Norden steg med omkring 14% i værdi i Væksten var også tocifret i I de seneste år har stadig flere traditionelle og store detailhandlere etableret e-handelsløsninger. Stadig flere kanaler benyttes af e-butikkerne for at nå forbrugerne og drive salg (såkaldte omnichannel- eller multikanal-strategier), hvilket stiller nye krav til logistikaktørerne og deres fleksibilitet. En anden tendens er stigende e-handel over landegrænser. Konkurrencen blandt e-butikker er desuden blevet hårdere. I dette miljø er e-handelslogistikken blevet en stadig vigtigere konkurrencefordel. På hvilken måde, på hvilket tidspunkt og til hvilken pris en vare leveres, er blevet stadig vigtigere spørgsmål for forbrugeren i købssituationen. Stadig mere effektive logistikløsninger har også bidraget til at drive e-handelsvæksten. Uden hurtige leverancer og returmuligheder ingen e-handel. PostNord er den største leverandør til e-handlen i Norden og har gennem de seneste år styrket markedspositionen på området. En konkurrencefordel for en national postoperatør som PostNord er den unikke distributionsplatform. Kombinationen af brevomdeling og tusindvis af udleveringssteder muliggør en miljøeffektiv og hurtig distribution hele vejen til slutkunden. For mange nationale postoperatører vil distribution af varer og leverancer til døren i forskellige former fremover kunne generere større indtægter end distribution af breve. For nogle aktører er denne ændring i indtægtsmikset allerede et faktum. 12 PostNord Årsrapport 2013

17 Marked og drivkræfter Digitalisering af kommunikation Mindsker efterspørgslen efter breve som kommunikationsform Internettet har grundlæggende ændret forudsætninger for brevet som kommunikationskanal. Nye teknologiløsninger og adfærdsmønstre har medført, at efterspørgslen efter at kommunikere via brev er faldet. PostNord opererer på markeder, hvor tendensen er allermest markant. I Danmark er brevmængderne faldet kraftigt i de seneste år. Dette afspejler de vidtrækkende koordinerede initiativer, der er taget inden for den offentlige sektor og i virksomhederne i Danmark for at etablere digitale infrastrukturer og nye e-tjenester til kommunikation. Danmark er på mange måder på forkant med udviklingen i Europa på dette område, blandt andet med krav til digital kommunikation til den offentlige sektor. Hertil kommer, at den danske økonomi har udviklet sig svagt i de seneste år, hvilket har skubbet yderligere gang i substitutionen. Efterspørgslen efter breve som effektiv kommunikationskanal har desuden hidtil været en del mere robust i Sverige, selv om brevmængderne også her er faldet betydeligt i de seneste år. På det svenske marked er der taget forskellige initiativer til at øge digitaliseringen af virksomheders og myndigheders kommunikation. De er endnu ikke blevet gennemført på en koordineret og gennemgribende måde som i Danmark. Nedgangen i brevmængderne forventes at fortsætte i både Sverige og Danmark i de kommende år. Sandsynligvis vil brevmængderne efterhånden stabilisere sig på et nyt, lavere og på lang sigt mere stabilt niveau, et niveau, der afspejler det fortsatte behov for fysisk kommunikation i erhvervsliv og samfund. Stigende klimabevidsthed Stiller krav til energieffektive transporter Klimaændringer er et gennemgribende samfundsproblem med alvorlige konsekvenser, som er vanskelige at overskue. Såvel lande som virksomheder sætter mål og iværksætter initiativer for at reducere CO 2- udledningerne. Miljøeffektivitet er kommercielt vigtigt for PostNord. Mange erhvervskunder har ambitiøse miljømål og ser ud over deres egne virksomheder ved at stille krav til sine leverandører. Det gælder ikke mindst indkøb af logistiktjenester. PostNords aktiviteter forudsætter forskellige former for transporter. Høj leveringskvalitet nødvendiggør brug af mange forskellige transportmidler. PostNord udøver et ambitiøst og målrettet miljøarbejde, med det formål at reducere CO 2-udledningerne med 40% mellem 2009 og Gennemsnitlig årlig brevmængdeudvikling , mængder i alt pr. operatør % Samlet vækst i pakker i branchevirksomheder ) % Itella Corporation Österreichische Post AG Magyar Posta Cyprus Post Korea Post Royal Mail Group Post Luxembourg Deutsche Post DHL PTT-Turkish Post Le Groupe La Poste Posten Norge New Zealand Post Canada Post CTT-Correios de Portugal Samlet vækst i pakker 12 An Post PostNord United States Postal Service PostNL Correos Poste Italiane Group Hellenic Post-ELTA 1) Canada Post, CTT-Correios de Portugal, Deutsche Post DHL, FedEx, Hellenic Post-ELTA, Itella Corporation, Korea Post, Le Groupe La Poste, Magyar Posta, New Zealand Post, Posten Norge, Österreichische Post AG, Post Luxembourg, Poste Italiane Group, PTT-Turkish Post, Swiss Post, United States Postal Service, UPS. PostNord Årsrapport

18 Marked og drivkræfter Liberalisering Åbner markedet og ændrer spillereglerne Spillereglerne for postvirksomhed reguleres hovedsageligt i internationale aftaler og i nationale lovgivninger. I EU tager lovgivningen blandt andet udgangspunkt i unionens tredje postdirektiv, der har til formål at sikre god postservice i medlemslandene. Effekten af det tredje postdirektiv er blandt andet, at der på de postmarkeder i EU, som tidligere var underlagt regulering, nu er åbnet for konkurrence. Det skete i Danmark i I Sverige blev postmarkedet åbnet for konkurrence allerede i Flere af EU s medlemsstater har i forbindelse med gennemførelsen af EU-direktivet revideret den nationale postlovgivning og den nationale definition af befordringspligtige posttjenester. Revideringen har blandt andet resulteret i regulatoriske ændringer i flere lande, blandt andet Finland, Belgien, Storbritannien og Danmark. Ændringerne omfatter eksempelvis en mere fleksibel prissætning, tilpasning af befordringsforpligtelserne og begrænsning af de forhold, som skal være omfattet af befordringspligtige posttjenester. Hertil kommer krav til, hvor stor en markedsdækning konkurrerende postoperatører skal have. Fælles for mange af de regulatoriske ændringer i Europa er, at de på flere punkter har forbedret mulighederne for, at nationale operatører kan drive lønsom forretningsvirksomhed og styrket forudsætningerne for langsigtet befordingspligtige posttjenester på de respektive markeder. EØS-medlemmet Norge, hvis statsstøttede postoperatør Posten Norge er i konkurrence med PostNord i Sverige (gennem Bring Citymail), har endnu ikke gennemført liberaliseringer i overensstemmelse med EU-direktivet, hvorfor det norske marked fortsat vil være lukket for konkurrence fra andre postoperatører. Hårdere konkurrence om opmærksomheden Øger behovet for effektiv kommunikation Den teknologiske udvikling, og hvordan vi bruger ny teknologi, har medført en konstant stigende informationstøj. For individet virker for store mængder information forstyrrende og påvirker produktivitet og beslutningstagning negativt. Det resulterer i, at vi bevidst eller ubevidst fjerner os fra informationsstrømmen. Ikke uventet får virksomhederne stadig sværere ved at påkalde sig opmærksomheden. Selv om der kommer flere kommunikationsløsninger, bliver det mere og mere udfordrende at nå ud til forbrugerne. Effektiv kommunikation skal ske på modtagerens vilkår, når og hvor denne er modtagelig. Desuden skal budskaberne være relevante og individualiserede. Fysisk kommunikation er i mange tilfælde et kraftfuldt redskab i den stigende informationsmængde, navnlig hvis den kombineres med digital kommunikation. Andel af befolkningen, som e-handler varer mindst en gang om måneden 1) % Finland Sverige Norge Danmark 1) Befolkning med adgang til internet pr. januar PostNord Årsrapport 2013

19 Strategi og mål PostNords strategi og mål PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. PostNord stræber efter at skabe langsigtet værdi for koncernens ejere og andre interessenter og sikre, at de offentlige serviceforpligtelser opfyldes. De strukturelle markedsforandringer er en udfordring for PostNords muligheder for at drive en lønsom brevforretning. Samtidig vokser logistikmarkedet, hvilket skaber plads til, at en stærk regional aktør som PostNord kan øge sin tilstedeværelse yderligere i Norden og blive en førende logistikaktør i regionen. PostNords strategi tager udgangspunkt i koncernens mission, vision og værdier. Den har til formål at udvikle virksomheden og ompositionere koncernen i forhold til markedernes ændring for at sikre lønsomheden på området Mail og at udvikle koncernens position på logistikmarkedet i Norden. Koncernens nuværende strategi tager udgangspunkt i den strategi, som blev fastlagt i Ved årsskiftet 2013/2014 er strategien blevet udviklet med hensyn til koncernens prioriteringer. Overordnet målsætning I 2009 gik Posten AB og Post Danmark A/S sammen med henblik på at skabe en position som førende aktør på logistikmarkedet i Norden samt styrke forudsætningerne for god postservice i Sverige og Danmark med hensyn til strukturændringer på markedet. Sammenlægningen er gennemført, men PostNord fortsætter med at udvikle virksomheden i den retning, som motiverede sammenlægningen. PostNord skal øge finansiel værdi for ejerne ved at skabe vækst og forbedret lønsomhed og ved at opnå en mere effektiv udnyttelse af koncernens kapitalressourcer. PostNord skal være en attraktiv investering og drives som en markedsnoteret virksomhed med orientering mod afkast og stabilitet. Det er centralt for PostNords udvikling, uanset ejerformer. Det medfører fokus på vækst inden for logistik, på lønsomhed inden for området Mail, på en videreudvikling af positionen inden for e-handel og servicelogistik, på en optimal kapitalstruktur samt generering af udlodning til ejerne. PostNord skal fortsat øge koordinering og effektivitet i koncernen. PostNord skal blive en mere samlet og strategisk styret koncern med en stærk leveringskultur og bæredygtig målsætning. Mission, vision og værdier Mission Vision Værdier Med PostNord når man den man vil, i rette tid, sikkert og effektivt. PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Pålidelig PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Tilgængelig PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. Forretningspartner PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Bærdygtig PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarsfuld virksomhed, og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. PostNord Årsrapport

20 Strategi og mål Udvikle positionen som den førende partner for e-handlen Strategi og prioriteringer 1. Sikre lønsomhed inden for Mail PostNord gennemfører en omstilling af Mail, der har til formål at sikre lønsomheden i virksomheden som en følge af den faldende efterspørgsel efter fysiske breve. Det betyder blandt andet effektiviseringer af produktion og administration for fortsat at reducere omkostningsmassen og øge andelen af variable omkostninger, ligesom investeringer for at optimere produktionsstrukturen, øge skalerbarheden og samtidig reducere virksomhedens CO 2-udledninger. Det medfører også øget koordinering af koncernens kommunikationstilbud og øget fokus på værdiskabelse i Strålfors. 2. Nordens førende logistikaktør PostNord udvikler logistikvirksomheden gennem en udvidelse af tjenestetilbud og markedstilstedeværelse for at øge markedsandelen mod en position som den førende logistikaktør i Norden. Virksomheden skal fortsat vokse under lønsomhed, først og fremmest organisk gennem mersalg og eventuelle partnersamarbejder. Vækst kan også ske gennem potentielle vigtige erhvervelser. 3. Den førende e-handelsaktør PostNord skal udvikle positionen som den førende partner for e-handlen, til fra og i Norden. Koncernen har en unik struktur og kapacitet i regionen, som der er muligheder for at kapitalisere yderligere på. PostNord lægger øget fokus på den udvikling i tjenesteudbuddet inden for området, for både kunder og modtagere. 4. Udvikling inden for servicelogistik PostNord erfarer en øget efterspørgsel efter forskellige typer af tjenester inden for servicelogistik, som leveringer til døren og anden service til forbrugerne. Koncernen fortsætter med at drive udviklingen af attraktive og lønsomme tilbud på området. 5. Øget konkurrenceevne PostNord skal udvikle koncernens konkurrenceevne gennem fortsatte effektiviseringer af virksomheden for at reducere omkostningerne og øge andelen af variable omkostninger. Det medfører blandt andet fokus på øget integration i koncernens produktionsvirksomhed og initiativer for at generere yderligere koordineringsgevinster i koncernen. Et andet prioriteret område af stor betydning for konkurrenceevnen er at sikre en fortsat stabil IT-drift, og at IT-platformen understøtter virksomhedens behov. 6. Vindende kultur PostNord vil styrke den målorienterede leveringskultur i koncernen for at øge gennemførelseskraften i implementeringen af strategien. Fortsat stort fokus lægges også på bæredygtighedsarbejdet i koncernen for at sikre en miljørigtig og ligestillet virksomhed. Finansiel strategi Strategisk finansiel styring PostNords strategiske finansielle styring sigter mod en solid sikring af finansieringen af koncernens strategi. PostNord styres efter en række finansielle mål, som er vedtaget af ejerne. De omfatter mål for kapitalstruktur, afkast og udlodning. Ud over disse mål styres PostNord efter en række interne finansielle nøgletal med tilhørende mål. Målene omfatter blandt andet likviditetsberedskab, pengestrøm og internt tilførte midler samt i særdeleshed nøgletal for finansiel stilling. I 2013 er der indført en ny virksomhedsstyringsmodel for dels at opnå øget effektivitet i ressource- og kapitalallokering samt værdiskabelse, dels at øge effektiviteten i målstyringen i koncernen. 4. Udvikling inden for servicelogistik 1. Sikre lønsomhed inden for Mail 2. Nordens førende logistikaktør 5. Øget konkurrenceevne 3. Den førende e-handelsaktør 6. Vindende kultur 16 PostNord Årsrapport 2013

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen.

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. PostNord kort fortalt 38,5 mia. SEK Omsætning 500 mio. SEK Justeret driftsresultat

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder. Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014 Bemærk: Det talte ord gælder. Side 1/7 Kære formand. Kære deltagere på generalforsamlingen. Jeg

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport

Års- og bæredygtighedsrapport Års- og bæredygtighedsrapport 2015 Indhold 1 PostNord kort fortalt 2 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 4 Marked 8 Strategi 14 Vores tilbud Virksomheden 16 PostNord Sverige 18 PostNord

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

PostNord Juli-september

PostNord Juli-september PostNord Juli-september 213 7.11.213 Highlights Q3 213 Finansiel udvikling Q&A 2 Fokus på eksekvering og effekthjemtagning Øget nettoomsætning. Erhvervelser og organisk vækst inden for logistik. Fortsat

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

PostNord Januar-marts

PostNord Januar-marts PostNord Januar-marts 213 15.5.213 Ændringer, som i større udstrækning påvirker rapporteringen Med virkning fra 1. januar 213 er der indført nye regnskabsregler i henhold til IAS 19. Der er foretaget en

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 215 Jan-sep Jan-sep 215 FY 215 Nettoomsætning 8.895 9.218-4% 28.123 28.917-3% 39.351 EBITDAI 262 461 1.18 2.158 2.436 Justeret EBIT 1) -41 81 258 426 927 EBIT

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

3. kvartal 2014 2014-10-29

3. kvartal 2014 2014-10-29 3. kvartal -1-29 3. kvartal Positiv vækst i e-handel Fortsat markante fald i brevmængderne Fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet Lønsomhedsniveauet stadig for lavt Besparelsesprogrammer iværksættes

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

4. kvartal 2014 2015-02-13

4. kvartal 2014 2015-02-13 4. kvartal 215-2-13 Oversigt resultat SEK mio. 213 213 Nettoomsætning 1.6 1.638 % 39.95 39.533 1% EBITDA 52 621-16% 2.198 2.31-5% Justeret EBIT 1) 44 344 28% 861 826 4% EBIT -7 18 351 662-47% Resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

4. kvartal 2015 10-02-2016

4. kvartal 2015 10-02-2016 4. kvartal 1-2-216 Oversigt resultat SEK mio. 214 214 Nettoomsætning 1.434 1.6-2% 39.351 39.95-1% EBITDA 278 52-47% 2.436 2.198 11% Justeret EBIT 1) 51 44 14% 927 861 8% EBIT -284-7 564 351 61% Periodens

Læs mere

APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014

APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014 APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.816 mio. (9.757 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK -30 mio. (-90 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK -76 mio. (-86 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 214 6.5.214 1. kvartal 214 Ny organisation - øget fokus på e-handel - øget koordineringspotentiale. Ny varemærkestruktur. Fortsat faldende brevmængder og øget pres på priserne. Omstillingsomkostninger,

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere