5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og mål 24 Varemærker 26 Ny organisation 28 Vores forretningsvirksomheder 29 Mail 34 Logistik 39 Strålfors 41 Erhvervelser Bæredygtighed 43 Styringsmodellen 44 Interessentdialog og væsentlighedsanalyse 48 Vurderinger 49 Ejere 50 De offentlige serviceforpligtelser 52 Kapitalmarked 53 Kunder 55 Eksterne partnere 56 Medarbejdere 59 Miljø 62 Leverandører 63 Bæredygtighed i tal 66 Regnskabspraksis 69 Den uafhængige revisors erklæringer Virksomhedsstyring 71 Styring af PostNord 75 Generalforsamling 76 Bestyrelse 80 Group Executive Team 83 Intern styring 85 De offentlige serviceforpligtelser Finansiel udvikling og risici 88 Finansiel udvikling 94 Aktier og virksomhedsobligationer 95 Risici og risikostyring Finansielle rapporter 100 Koncernregnskabet 104 Koncernens noter 133 Moderselskabets regnskab 135 Moderselskabets noter 138 Ledelsens påtegning 139 Den uafhængige revisors påtegning 140 Flerårig oversigt Kontaktoplysninger Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (publ) for regnskabsåret Organisationsnummer: Koncernens ledelsesberetning omfatter siderne frem til s. 4 og siderne 8 41, afsnittet om anmeldelsespligtig virksomhed på s. 60, siderne samt s. 138 og 140. Finansielle data før juli 2009 er opgivet pro forma.

3 Præsentation af PostNord PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi er førende inden for vores område i regionen og møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. PostNord AB blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab (publikt aktiebolag) med hovedkontor i Solna. PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors. PostNord havde i 2013 en nettoomsætning på cirka SEK 40 mia. og medarbejdere. I 2013 leverede PostNord 5,9 milliarder breve og andre forsendelser 110 millioner pakker 2,5 milliarder kilo gods til Nordens 25 millioner borgere og 2 millioner virksomheder. Forretningsområde Varemærker Tjenesteydelser Kernekunder Markeder Breve Danmark MAIL Meddelande Sverige Post Kommunikationstjenester Virksomheder Private Danmark Sverige LOGISTIK Logistikløsninger Virksomheder Private Norden STRÅLFORS Kommunikationstjenester til virksomheder med store kundebaser Virksomheder Norden Polen Storbritannien Frankrig

4 PostNord i tal Nettoomsætning SEK mio Overskudsgrad % 4 Nettoomsætning 2013 Forretningsområde 1) Breve Danmark, 23% 0 09* 10 Nettoomsætning *pro forma * EBIT-margin/overskudsgrad * pro forma Meddelande Sverige, 38% Logistik, 33% Strålfors, 6% 1) Andel af ekstern nettoomsætning. Indtægter 2013 Land Gennemsnitligt antal ansatte 2013 Land Nettoomsætning 2013 Privat- og virksomhedskunder Sverige, 59% Danmark, 24% Norge, 11% Finland, 2% Andre lande, 4% Sverige, 60% Danmark, 33% Norge, 4% Finland, 1% Andre lande, 2% Erhvervskunder, 94% Privatkunder, 6% Samlet antal breveog pakkemængder CO 2-udledninger 3) Millioner breve Millioner pakker 120 ktons * Breve Pakker * pro forma 12 2) 2) Tidligere rapporterede tal er justeret CO 2 -udledninger 11 3) Udledningsdata inkluderer gennemførte erhvervelser. Tidligere rapporterede tal er justeret

5 Sådan møder vi vores kunder Varemærker og tjenesteydelser Tjenesteydelser inden for forretnings- og markedskommunikation, bladdistribution, varedistribution og leverancer til døren. Posttjenester til private. Tjenesteydelser inden for forretnings- og markedskommunikation, bladdistribution, pakke- og varedistribution og leverancer til døren. Posttjenester til private. Logistikløsninger til leverancer til, fra og inden for Norden. Fokus på distribution af pakker, pallegods samt outsourcing af logistikstrømme (tredjepartslogistik). Løsninger til effektiv og individualiseret kommunikation med store kundegrupper, som skaber stærkere og mere personlige relationer. Markedstilstedeværelse Virksomheder Privatpersoner Sverige Danmark Norge Finland Andre lande Læs mere om PostNords varemærkestruktur på s PostNord Årsrapport

6 Hjulene i nordisk økonomi PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Koncernen er ung, men virksomheden drives med snart 400 års erfaring med aktiviteter i regionen. PostNord står bogstavelig talt for hjulene, som den nordiske økonomi ruller på. Hver dag gør vi det muligt for millioner af virksomheder, myndigheder og privatpersoner at gøre forretninger, handle og kommunikere.

7 Tilbud Unik kapacitet til at opfylde kundebehov Privatpersoner kan modtage og sende deres post trygt og sikkert. Man kan få varer leveret til døren eller så tæt ved hjemmet som muligt, få sin avis i postkassen hver dag og selv vælge hvilke virksomheder og myndigheder, der skal kommunikere med en. Virksomheder er afhængige af effektiv logistik for at kunne konkurrere. I stigende grad outsources lageropbevaring, logistikstyring og vareforsyning. Mange virksomheder søger også efter måder at øge effekten af kommunikationen med deres kunder. PostNord er veletableret i regionen, og når hver dag ud med breve, aviser, varer og gods, selv til yderområderne. Koncernens kapacitet bygger på en robust struktur med tusindvis af postbude og chauffører, logistikog postterminaler i regionen, over udleveringssteder og Nordens ubetingede største bilflåde. Partner for virksomheder i mange forskellige brancher PostNord har også brancheførende erfaringer og løsninger til, hvordan virksomheder kan optimere deres logistik eller kommunikere mere effektivt med deres kunder. Det giver en unik kapacitet til at opfylde kundernes servicebehov i regionen. Hurtige forandringer Efterspørgslen efter PostNords tjenester bygger på et grundlæggende behov for transporter og kommunikation i samfund og erhvervsliv. Men kundernes behov ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket, hvilket gør at indholdet i posttasker og lastbiler også ændrer sig. Den kraftige vækst på e-handelsmarkedet påvirker efterspørgslen efter varedistribution og logistiktjenester. Nye måder at kommunikere på har reduceret efterspørgslen på breve som kommunikationsform udleveringssteder i Norden I de seneste år har PostNord gennemført omfattende ændringer i virksomheden for at opfylde kundernes efterspørgsel, udvikle konkurrenceevnen og mindske miljøpåvirkningen. PostNord har blandt andet foretaget betydelige investeringer i en produk tionskapacitet, som er mere tilpasningsvenlig og bedre opfylder kundernes behov. De omfattende ændringer er blevet gennemført uden tilskud fra ejerne og uden at give køb på tjenesternes høje kvalitet. Et klart løfte PostNord ruster sig til fremtiden. Fortsatte investeringer foretages i virksomheden. Koncernen bliver stadig mere effektiv. Vores fremtidsløfte til erhvervsliv og samfund i Norden er tydeligt. Med PostNord skal du kunne nå dine modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. PostNord er kundernes pålidelige, tilgængelige og miljørigtige forretningspartner inden for kommunikation og logistik. PostNord Årsrapport

8 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Forbedret resultat og mere klar fremtidig kurs PostNord rapporterer et resultat for 2013, som er bedre end foregående år. Udviklingen følger af gennemgribende forandringer af virksomheden for at opnå vækstmuligheder inden for logistikområdet og udvikle virksomheden med efterspørgsel efter kommunikationstjenester. PostNords nettoomsætning steg med 2 procent i Udviklingen forklares primært af erhvervelser og organisk vækst i logistikvirksomheden, som følge af en fortsat stærk e-handelsudvikling. Koncernens driftsresultat forbedredes, og overskudsgraden steg til 1,7 procent, som følge af øget nettoomsætning, fortsatte effektiviseringer og lavere omstruktureringsomkostninger. Set i lyset af udviklingen på vores markeder med kraftig strukturel forandring på kommunikationsmarkedet og svag makroøkonomisk udvikling i Norden, er det en flot præstation. Ikke desto mindre er resultatet ikke tilfredsstillende. Lønsomheden er lav eller negativ i samtlige forretningsområder, og indtjeningen er ikke tilstrækkelig. Takten i gennemførelsen af effektiviseringer og tjenesteudvikling skal øges i alle henseender i koncernen. Yderligere strukturelle metoder skal tilføres, for at PostNord skal kunne følge med den udfordrende markedsudvikling og skabe øget finansiel værdi. Logistik vokser Logistikvirksomheden fortsætter med at vokse, såvel organisk som gennem erhvervelser. Virksomheden står for en tredjedel af koncernens eksterne nettoomsætning. I 2013 har vi fortsat implementeringen af vores strategi med at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet på logistikområdet i Norden. Vi har også gennemført supplerende erhvervelser, blandt andet af en virksomhed inden for områderne stykgods, partigods og termotransporter i det nordlige Sverige. Vi har ligeledes udviklet vores kapacitet inden for pakke- og pallehåndtering. I 2013 tog vi en topmoderne logistikterminal i brug i Sverige. Efterspørgslen på outsourcing-tjenester stiger, når flere virksomheder vælger at lægge forsyningslinjer uden for deres egne virksomheder. Vi har vundet flere attraktive kontrakter inden for tredjepartslogistik i Det er ikke mindst blevet muliggjort af den erhvervelse, som koncernen gjorde på området i I 2013 indledte vi migreringen af vores mange logistikvaremærker til det nye varemærke PostNord Logistics. Lanceringen sker etapevis, og formålet er over tid at udvikle og etablere PostNord Logistics som Nordens førende logistikvaremærke. Fortsat stor vækst i e-handel E-handelsmarkedet er stadig præget af stærk vækst i Norden. En klar tendens er, at selv store detailhandelsvirksomheder nu vælger at satse mere på nethandel. Konstant internetadgang gør også, at forbrugerne i større udstrækning vælger at kigge på varer i fysiske butikker, for derefter at sammenligne priser og købe på internettet. Denne kraftige vækst har en positiv afsmitning på såvel brev- som logistikmængder. Vores B2C-pakke- Nettoomsætning SEK mio Driftsresultat SEK mio. % * 10 Nettoomsætning *pro forma 09* 10 Driftsresultat 1) * pro forma Overskudsgrad 1) 1) Værdien for 2012 er ikke korrigeret på grund af ændring i IAS 19, Personaleydelser. 4 PostNord Årsrapport 2013

9 Vigtige begivenheder i 2013 Koncernens driftsresultat forbedret. Kraftig e-handelsvækst i Norden øgede pakkemængder. Fortsat vækst i Logistik, hvilket skyldes både erhvervelser og organisk vækst. Fortsatte effektiviseringer i Mail. Start af aktiviteter i nye terminaler i Sverige. CO 2-udledningerne faldt med 6 procent. Udvikling af koncernens strategi e-handlen prioriteret. Ny organisation og ny varemærkestruktur fra 2014.

10 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet mængder, som er stærkt knyttet til e-handlen, steg med 12 procent i løbet af året. Tjenester til e-handlen er et af vores vigtigste udviklingsområder i de kommende år. Investeringer i kapacitet i Norden Som en følge af fortsat digitalisering og en svag makroøkonomisk udvikling er efterspørgslen efter tjenester til brevdistribution fortsat med at falde. Selvom mængdeudviklingen er dramatisk, især i Danmark, ligger den hidtil inden for rammen for vores forventninger. Driftsresultatet forbedret Vores vurdering er, at mængdetendensen vil være vedvarende i de næste år. Brevet vil stadig spille en vigtig rolle for erhvervsliv og samfund. Men hvad der sendes i brevet, og hvordan vilkårene ser ud for dette, er ved at ændre sig. Fra PostNords side vil vi kunne tilbyde en effektiv og selvfinansieret postservice også i fremtiden. At det regulatoriske regelsæt udvikler sig med ændringerne på markedet er en forudsætning for dette. I mange europæiske lande, herunder Danmark, er der i de senere år taget vigtige skridt til at tilpasse omfanget og målsætningen for samfundsomfattende posttjeneste til markedsændringerne. Vi hilser det velkommen, at Folketinget har vedtaget en ny, dansk postlov, som muliggør yderligere markedstilpasning af vores danske postvirksomhed. Det er nødvendigt, at lignende ændringer også kommer til at ske i Sverige. Vi investerer i Norden. Gennem de senere år har vi foretaget store investeringer i produktionskapaciteten hovedsageligt inden for Mail. Investeringerne er en vigtig del af vores omstillingsstrategi. De har til formål at imødegå den negative udvikling i brevmængden med øget skalerbarhed og at reducere vores CO 2- udledninger. Vi foretager investeringer i såvel køretøjer og maskiner som i nye, højeffektive terminaler. I 2013 kunne vi starte aktiviteterne i en ny postterminal i Hallsberg i Sverige, og næste år sætter vi en ny terminal i drift uden for Stockholm. Udvikling i sammendrag SEK mio., hvis ikke andet er angivet Jan dec, 2013 Jan dec, 2012 Ændring, % Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre driftsindtægter I alt, driftsindtægter Driftsomkostninger ) 2 Andele af resultater i associerede virksomheder Driftsresultat, EBITDA ) 4 Afskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat, EBIT ) 32 Finansielle poster, netto ) 44 Resultat før skat ) 28 Skat ) 22 Periodens resultat ) 30 Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktiviteter ) Finansiel stilling Likvide midler Egenkapital ) 20 Nettogæld ) 30 Nøgletal EBIT-margin/overskudsgrad, % 1,7 1,3 1) EBITDA-margin, % 5,8 6,2 1) Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 3,9 2,6 Forrentning af operativ kapital, rullende 12 måneder, % 5,7 4,7 Resultat pr. aktie, SEK 0,16 0,12 1) Nettogæld/EBITDA, rullende 12-måneder, ggr 1,3 1,8 Finansielt beredskab Soliditetsgrad, ultimo perioden, % ) Gennemsnitligt antal ansatte ) Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser. 6 PostNord Årsrapport 2013

11 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Vigtig samfundsrolle PostNord er en af Nordens største virksomheder. Vi spiller en vigtig rolle i erhvervslivet og samfundet i regionen. Vi gør det muligt for virksomheder og borgere at gøre forretninger og kommunikere med hinanden hver dag. Med det følger et stort ansvar. 12% PostNords B2C-pakkemængder steg med 12 procent i 2013 For kunder og modtagere er kvaliteten i vores tjenester central. Den bygger på, at afsenderen når rette modtager i rette tid. Vi kan konstatere, at vores tjenester os fortsat holder et højt kvalitetsniveau. Vi arbejder aktivt for at reducere den miljøbelastning, som er en uundgåelig konsekvens, primært af transporter. Vi har som målsætning at reducere vores CO 2-udledninger kraftigt, og vi ved, at det også efterspørges af vores kunder. Siden 2009 har vi reduceret udledningerne med 16 procent. Vi støtter og driver virksomheden i henhold til principperne for ansvarsfuld adfærd i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Strategiudvikling med prioriterede e-handelstjenester Ved udgangen af 2013 og starten på indeværende år har vi videreudviklet koncernens strategi og tydeliggjort kursen fremad. Vi fortsætter med at gennemføre det vigtige omstillingsarbejde med produktionsudvikling, effektiviseringer samt øget koordinering af vores tilbud inden for kommunikationsløsninger for vores kunder inden for Mail, for at skabe solid lønsomhed på dette område trods faldende brevmængder. Logistikvirksomheden skal fortsætte med at vokse, først og fremmest organisk, samt styrke lønsomheden gennem effektiviseringer. Vores målsætning er at indtage positionen som den førende logistikpartner i Norden. PostNord har en stærk position som den førende partner for e-handlen i Norden, og vi vil fokusere endnu mere på udvikling af vores tjenestetilbud på området. Vi kan kapitalisere yderligere på vores unikke struktur og rækkevidde i regionen. Denne struktur giver os også mulighed for at videreudvikle attraktive tilbud på forskellige former for levering til døren og anden servicelogistik. Strålfors har fokus på de tre vækstområder Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfilment samt fortsætter med at effektivisere den print-relaterede forretning. Ny varemærkestruktur PostNord bliver en stadig mere nordisk præget virksomhed. Vores kunder efterspørger i stor udstrækning ligeværdige løsninger i hele regionen. Et vigtigt led i udviklingen af vores position er at etablere en mere ensartet profil. I de kommende tre år vil vi derfor successivt integrere vores kommercielle varemærkesymboler med PostNords logo og give varemærket PostNord mere plads i kommunikationen med vores kunder. Øget lønsomhed og konkurrenceevne Effektiviseringer er en naturlig del af vores dagsorden. I de senere år er koncernens omkostninger faldet med adskillige milliarder gennem forskellige effektiviserings- og rationaliseringsprogrammer. Disse ændringer har styrket PostNords konkurrenceevne. Men der er meget arbejde endnu, ikke mindst set i lyset af fortsat faldende brevmængder. En udfordring er vores relativt høje andel af faste omkostninger et forhold, som hænger sammen med levering af samfundsdækkende posttjenester. De initiativer, vi tager for at generere vækst samt reducere og ændre omkostningsmassen, forventer vi vil generere en successiv marginalforbedring i de kommende år. En vigtig forudsætning for dette arbejde er, at vi har de rigtige organisatoriske forudsætninger. Vi implementerer nu en ny organisation, som muliggør større ensartethed over for vores kunder, og et potentiale for større koordineringsgevinster, eksempelvis ved en højere grad af integration af vores produktion. Den nye organisation omfatter også etableringen af en strategisk enhed for tjenester til e-handlen. En koncern Siden sammenlægningen mellem Posten og Post Danmark for fem år siden har koncernen gennemgået store forandringer. Frugten af de synergier, som efter sigende kunne skabes dengang, har været høstet i lang tid. Vi identificerer løbende nye muligheder for at koordinere, udvikle og effektivisere virksomheden. Det arbejde vil fortsætte i mange år fremover. Forskellen nu i forhold til for fem år siden er, at det arbejde sker i en koncern, med en kultur og med en strategisk kurs. Solna, februar 2014 Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef PostNord Årsrapport

12

13 Perfekt e-pasform, uden vabler Den nordiske e-handel omsatte for cirka SEK 100 mia. i 2012, en stigning på 14 procent sammenlignet med året før. Den kraftige vækst er også fortsat i Næsten hver tredje skandinav handler nu online hver måned. Og alt taler for, at tendensen varer ved. Årsagen er enkel: Det giver store fordele for forbrugerne at handle på internettet. Det er mere bekvemt. Det er oftest billigere. Det sker på dine betingelser. Det sparer tid. Og udbuddet bliver stadig større. De mest populære varekategorier er hjemmeelektronik, tøj, sko, bøger og kosmetik. Internet og mobile løsninger har været vigtige drivkræfter i handlens forflyttelse, fra butikken til det sted, hvor du befinder dig. Men udviklingen havde ikke været mulig, hvis logistikken havde haltet. De hurtige leverancer og højeffektive returhåndteringer i dag er vigtige årsager til succesen. PostNord er den stærkeste partner for e-handel i Norden. Vores finmaskede distributionsnet og vores løsninger til logistikoutsourcing og kundekommunikation gør, at vi kan gøre afstanden mellem e-handelsfirmaer og slutkunden mindre. Det synes at være en model, der passer til moderne forbrugere.

14 Sådan skaber vi værdi for vores kunder Sådan skaber vi værdi for vores kunder Vi lægger os i selen for at øge for vores kunders konkurrenceevne ved at løse deres kommunikationsog logistikbehov i rette tid, sikkert og effektivt. Vores tilbud spænder over hele den kommercielle kæde fra handelsgenerering til opfyldelsen og opfølgning af handlen. Kundekommunikation 1 Markedsføring & salg 6 Udlevering 5 2 Udgående eller indkommende logistik 3 Udgående logistik 4 Lageropbevaring & forædling 10 PostNord Årsrapport 2013

15 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 1. Markedsføring & salg 2. Udgående eller indkommende logistik 3. Lageropbevaring & forædling Den kommercielle kæde stater med, at en virksomhed gør en markedsføringsindsats og skaber en salgssituation. PostNord tilbyder løsninger for effektiv fysisk og digital markedsbearbejdning af små eller store målgrupper. PostNord vedligeholder og udvikler også informationsdatabaser. Virksomheden bestiller varer fra en leverandør. PostNord henter eller tager mod varerne hos producenten. De leveres direkte til slutkunden eller transporteres til et af PostNords lagre for forædling. Alternativt sendes et brev eller pakke direkte fra virksomheden, og indsamles af PostNord ( brevet udskrives og kuverteres af PostNord, hvis det er et e-brev). PostNord opbevarer varerne på lager, pakker dem om eller konfigurerer dem på anden måde, så de passer til virksomhedens slutkunde. Brevet eller pakken sorteres på en af PostNords mange terminaler for videre distribution til adressaten. 4. Udgående logistik 5. Udlevering 6. Kundekommunikation Varerne distribueres af PostNord direkte til slutkunden. Brevet eller pakken forlader PostNords terminal og transporteres til slutkundens område, hvor sortering til udlevering finder sted. PostNord stiller løsninger til rådighed, så virksomheden og modtageren kan følge forsendelsens status i distributionskæden. Brevet omdeles af en af PostNords tusindvis af postbude direkte til slutkunden. Pakken leveres direkte til modtageren eller via et af PostNords over udleveringssteder rundt om i Norden, for bekvem afhentning, når det passer modtageren. PostNord muliggør også, at eventuel returhåndtering kan ske effektivt. En god handel slutter naturligvis ikke med en afklaret levering. PostNord bistår kunder med håndtering af fakturering og opfølgende kommunikation. Det kan være nødvendigt et fuldføre forretningen med tryksager og distribution af koder, SIM-kort, brugervejledninger eller lignende, hvilket PostNord kan bistå med. Kunden kan ønske at inkludere slutkunden i et loyalitetsprogram eller sende reklamer til denne. PostNord tilbyder tjenester, som også opfylder disse behov. PostNord Årsrapport

16 Marked og drivkræfter Marked i strukturel forandring Udviklingen af internetbaserede kommunikationsløsninger skaber et nyt mønster for, hvordan vi kommunikerer og handler. For PostNord betyder det hurtige strukturelle forandringer. Global vækst og stigende handel Driver efterspørgslen efter logistikløsninger Globalisering, befolkningsvækst og teknologiudvikling driver den stigende handel og skaber øget efterspørgsel efter transport- og logistikløsninger. Logistikmarkedet er i stor grad styret af den globale vækst og den stigende internationale handel. Det nordiske logistikmarked har en høj grad af korrelation med BNP. Det er præget af stigende efterspørgsel efter flere og stadig mere avancerede tjenesteydelser. Outsourcing af logistiktjenester er stigende i en situation, hvor stadig flere virksomheder vælger at placere hele eller dele af sin forsyningskæde uden for virksomheden. Logistikmarkedet i Norden præges også af konsolidering, hård konkurrence og omkostningsfokus. Kunderne efterspørger internationale helhedsløsninger, som er professionelle og omkostningseffektive. Mængde og regional styrke er vigtige succeskriterier i arbejdet med at følge denne udvikling. Digitalisering driver e-handel Øger efterspørgslen efter løsninger til varedistribution Handlen i Norden ændrer sig strukturelt med stadig større handelsmængder inden for e-handel. Det driver til gengæld efterspørgslen efter tjenester til transport og distribution af varer. E-handel tilbyder ofte ikke kun forenklet distribution og lavere priser, men også større fleksibilitet for kunden gennem tilgængeligheden på internettet. PostNords vurdering er, at e-handlen med fysiske varer i Norden steg med omkring 14% i værdi i Væksten var også tocifret i I de seneste år har stadig flere traditionelle og store detailhandlere etableret e-handelsløsninger. Stadig flere kanaler benyttes af e-butikkerne for at nå forbrugerne og drive salg (såkaldte omnichannel- eller multikanal-strategier), hvilket stiller nye krav til logistikaktørerne og deres fleksibilitet. En anden tendens er stigende e-handel over landegrænser. Konkurrencen blandt e-butikker er desuden blevet hårdere. I dette miljø er e-handelslogistikken blevet en stadig vigtigere konkurrencefordel. På hvilken måde, på hvilket tidspunkt og til hvilken pris en vare leveres, er blevet stadig vigtigere spørgsmål for forbrugeren i købssituationen. Stadig mere effektive logistikløsninger har også bidraget til at drive e-handelsvæksten. Uden hurtige leverancer og returmuligheder ingen e-handel. PostNord er den største leverandør til e-handlen i Norden og har gennem de seneste år styrket markedspositionen på området. En konkurrencefordel for en national postoperatør som PostNord er den unikke distributionsplatform. Kombinationen af brevomdeling og tusindvis af udleveringssteder muliggør en miljøeffektiv og hurtig distribution hele vejen til slutkunden. For mange nationale postoperatører vil distribution af varer og leverancer til døren i forskellige former fremover kunne generere større indtægter end distribution af breve. For nogle aktører er denne ændring i indtægtsmikset allerede et faktum. 12 PostNord Årsrapport 2013

17 Marked og drivkræfter Digitalisering af kommunikation Mindsker efterspørgslen efter breve som kommunikationsform Internettet har grundlæggende ændret forudsætninger for brevet som kommunikationskanal. Nye teknologiløsninger og adfærdsmønstre har medført, at efterspørgslen efter at kommunikere via brev er faldet. PostNord opererer på markeder, hvor tendensen er allermest markant. I Danmark er brevmængderne faldet kraftigt i de seneste år. Dette afspejler de vidtrækkende koordinerede initiativer, der er taget inden for den offentlige sektor og i virksomhederne i Danmark for at etablere digitale infrastrukturer og nye e-tjenester til kommunikation. Danmark er på mange måder på forkant med udviklingen i Europa på dette område, blandt andet med krav til digital kommunikation til den offentlige sektor. Hertil kommer, at den danske økonomi har udviklet sig svagt i de seneste år, hvilket har skubbet yderligere gang i substitutionen. Efterspørgslen efter breve som effektiv kommunikationskanal har desuden hidtil været en del mere robust i Sverige, selv om brevmængderne også her er faldet betydeligt i de seneste år. På det svenske marked er der taget forskellige initiativer til at øge digitaliseringen af virksomheders og myndigheders kommunikation. De er endnu ikke blevet gennemført på en koordineret og gennemgribende måde som i Danmark. Nedgangen i brevmængderne forventes at fortsætte i både Sverige og Danmark i de kommende år. Sandsynligvis vil brevmængderne efterhånden stabilisere sig på et nyt, lavere og på lang sigt mere stabilt niveau, et niveau, der afspejler det fortsatte behov for fysisk kommunikation i erhvervsliv og samfund. Stigende klimabevidsthed Stiller krav til energieffektive transporter Klimaændringer er et gennemgribende samfundsproblem med alvorlige konsekvenser, som er vanskelige at overskue. Såvel lande som virksomheder sætter mål og iværksætter initiativer for at reducere CO 2- udledningerne. Miljøeffektivitet er kommercielt vigtigt for PostNord. Mange erhvervskunder har ambitiøse miljømål og ser ud over deres egne virksomheder ved at stille krav til sine leverandører. Det gælder ikke mindst indkøb af logistiktjenester. PostNords aktiviteter forudsætter forskellige former for transporter. Høj leveringskvalitet nødvendiggør brug af mange forskellige transportmidler. PostNord udøver et ambitiøst og målrettet miljøarbejde, med det formål at reducere CO 2-udledningerne med 40% mellem 2009 og Gennemsnitlig årlig brevmængdeudvikling , mængder i alt pr. operatør % Samlet vækst i pakker i branchevirksomheder ) % Itella Corporation Österreichische Post AG Magyar Posta Cyprus Post Korea Post Royal Mail Group Post Luxembourg Deutsche Post DHL PTT-Turkish Post Le Groupe La Poste Posten Norge New Zealand Post Canada Post CTT-Correios de Portugal Samlet vækst i pakker 12 An Post PostNord United States Postal Service PostNL Correos Poste Italiane Group Hellenic Post-ELTA 1) Canada Post, CTT-Correios de Portugal, Deutsche Post DHL, FedEx, Hellenic Post-ELTA, Itella Corporation, Korea Post, Le Groupe La Poste, Magyar Posta, New Zealand Post, Posten Norge, Österreichische Post AG, Post Luxembourg, Poste Italiane Group, PTT-Turkish Post, Swiss Post, United States Postal Service, UPS. PostNord Årsrapport

18 Marked og drivkræfter Liberalisering Åbner markedet og ændrer spillereglerne Spillereglerne for postvirksomhed reguleres hovedsageligt i internationale aftaler og i nationale lovgivninger. I EU tager lovgivningen blandt andet udgangspunkt i unionens tredje postdirektiv, der har til formål at sikre god postservice i medlemslandene. Effekten af det tredje postdirektiv er blandt andet, at der på de postmarkeder i EU, som tidligere var underlagt regulering, nu er åbnet for konkurrence. Det skete i Danmark i I Sverige blev postmarkedet åbnet for konkurrence allerede i Flere af EU s medlemsstater har i forbindelse med gennemførelsen af EU-direktivet revideret den nationale postlovgivning og den nationale definition af befordringspligtige posttjenester. Revideringen har blandt andet resulteret i regulatoriske ændringer i flere lande, blandt andet Finland, Belgien, Storbritannien og Danmark. Ændringerne omfatter eksempelvis en mere fleksibel prissætning, tilpasning af befordringsforpligtelserne og begrænsning af de forhold, som skal være omfattet af befordringspligtige posttjenester. Hertil kommer krav til, hvor stor en markedsdækning konkurrerende postoperatører skal have. Fælles for mange af de regulatoriske ændringer i Europa er, at de på flere punkter har forbedret mulighederne for, at nationale operatører kan drive lønsom forretningsvirksomhed og styrket forudsætningerne for langsigtet befordingspligtige posttjenester på de respektive markeder. EØS-medlemmet Norge, hvis statsstøttede postoperatør Posten Norge er i konkurrence med PostNord i Sverige (gennem Bring Citymail), har endnu ikke gennemført liberaliseringer i overensstemmelse med EU-direktivet, hvorfor det norske marked fortsat vil være lukket for konkurrence fra andre postoperatører. Hårdere konkurrence om opmærksomheden Øger behovet for effektiv kommunikation Den teknologiske udvikling, og hvordan vi bruger ny teknologi, har medført en konstant stigende informationstøj. For individet virker for store mængder information forstyrrende og påvirker produktivitet og beslutningstagning negativt. Det resulterer i, at vi bevidst eller ubevidst fjerner os fra informationsstrømmen. Ikke uventet får virksomhederne stadig sværere ved at påkalde sig opmærksomheden. Selv om der kommer flere kommunikationsløsninger, bliver det mere og mere udfordrende at nå ud til forbrugerne. Effektiv kommunikation skal ske på modtagerens vilkår, når og hvor denne er modtagelig. Desuden skal budskaberne være relevante og individualiserede. Fysisk kommunikation er i mange tilfælde et kraftfuldt redskab i den stigende informationsmængde, navnlig hvis den kombineres med digital kommunikation. Andel af befolkningen, som e-handler varer mindst en gang om måneden 1) % Finland Sverige Norge Danmark 1) Befolkning med adgang til internet pr. januar PostNord Årsrapport 2013

19 Strategi og mål PostNords strategi og mål PostNord er Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. PostNord stræber efter at skabe langsigtet værdi for koncernens ejere og andre interessenter og sikre, at de offentlige serviceforpligtelser opfyldes. De strukturelle markedsforandringer er en udfordring for PostNords muligheder for at drive en lønsom brevforretning. Samtidig vokser logistikmarkedet, hvilket skaber plads til, at en stærk regional aktør som PostNord kan øge sin tilstedeværelse yderligere i Norden og blive en førende logistikaktør i regionen. PostNords strategi tager udgangspunkt i koncernens mission, vision og værdier. Den har til formål at udvikle virksomheden og ompositionere koncernen i forhold til markedernes ændring for at sikre lønsomheden på området Mail og at udvikle koncernens position på logistikmarkedet i Norden. Koncernens nuværende strategi tager udgangspunkt i den strategi, som blev fastlagt i Ved årsskiftet 2013/2014 er strategien blevet udviklet med hensyn til koncernens prioriteringer. Overordnet målsætning I 2009 gik Posten AB og Post Danmark A/S sammen med henblik på at skabe en position som førende aktør på logistikmarkedet i Norden samt styrke forudsætningerne for god postservice i Sverige og Danmark med hensyn til strukturændringer på markedet. Sammenlægningen er gennemført, men PostNord fortsætter med at udvikle virksomheden i den retning, som motiverede sammenlægningen. PostNord skal øge finansiel værdi for ejerne ved at skabe vækst og forbedret lønsomhed og ved at opnå en mere effektiv udnyttelse af koncernens kapitalressourcer. PostNord skal være en attraktiv investering og drives som en markedsnoteret virksomhed med orientering mod afkast og stabilitet. Det er centralt for PostNords udvikling, uanset ejerformer. Det medfører fokus på vækst inden for logistik, på lønsomhed inden for området Mail, på en videreudvikling af positionen inden for e-handel og servicelogistik, på en optimal kapitalstruktur samt generering af udlodning til ejerne. PostNord skal fortsat øge koordinering og effektivitet i koncernen. PostNord skal blive en mere samlet og strategisk styret koncern med en stærk leveringskultur og bæredygtig målsætning. Mission, vision og værdier Mission Vision Værdier Med PostNord når man den man vil, i rette tid, sikkert og effektivt. PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Pålidelig PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Tilgængelig PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. Forretningspartner PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Bærdygtig PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarsfuld virksomhed, og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. PostNord Årsrapport

20 Strategi og mål Udvikle positionen som den førende partner for e-handlen Strategi og prioriteringer 1. Sikre lønsomhed inden for Mail PostNord gennemfører en omstilling af Mail, der har til formål at sikre lønsomheden i virksomheden som en følge af den faldende efterspørgsel efter fysiske breve. Det betyder blandt andet effektiviseringer af produktion og administration for fortsat at reducere omkostningsmassen og øge andelen af variable omkostninger, ligesom investeringer for at optimere produktionsstrukturen, øge skalerbarheden og samtidig reducere virksomhedens CO 2-udledninger. Det medfører også øget koordinering af koncernens kommunikationstilbud og øget fokus på værdiskabelse i Strålfors. 2. Nordens førende logistikaktør PostNord udvikler logistikvirksomheden gennem en udvidelse af tjenestetilbud og markedstilstedeværelse for at øge markedsandelen mod en position som den førende logistikaktør i Norden. Virksomheden skal fortsat vokse under lønsomhed, først og fremmest organisk gennem mersalg og eventuelle partnersamarbejder. Vækst kan også ske gennem potentielle vigtige erhvervelser. 3. Den førende e-handelsaktør PostNord skal udvikle positionen som den førende partner for e-handlen, til fra og i Norden. Koncernen har en unik struktur og kapacitet i regionen, som der er muligheder for at kapitalisere yderligere på. PostNord lægger øget fokus på den udvikling i tjenesteudbuddet inden for området, for både kunder og modtagere. 4. Udvikling inden for servicelogistik PostNord erfarer en øget efterspørgsel efter forskellige typer af tjenester inden for servicelogistik, som leveringer til døren og anden service til forbrugerne. Koncernen fortsætter med at drive udviklingen af attraktive og lønsomme tilbud på området. 5. Øget konkurrenceevne PostNord skal udvikle koncernens konkurrenceevne gennem fortsatte effektiviseringer af virksomheden for at reducere omkostningerne og øge andelen af variable omkostninger. Det medfører blandt andet fokus på øget integration i koncernens produktionsvirksomhed og initiativer for at generere yderligere koordineringsgevinster i koncernen. Et andet prioriteret område af stor betydning for konkurrenceevnen er at sikre en fortsat stabil IT-drift, og at IT-platformen understøtter virksomhedens behov. 6. Vindende kultur PostNord vil styrke den målorienterede leveringskultur i koncernen for at øge gennemførelseskraften i implementeringen af strategien. Fortsat stort fokus lægges også på bæredygtighedsarbejdet i koncernen for at sikre en miljørigtig og ligestillet virksomhed. Finansiel strategi Strategisk finansiel styring PostNords strategiske finansielle styring sigter mod en solid sikring af finansieringen af koncernens strategi. PostNord styres efter en række finansielle mål, som er vedtaget af ejerne. De omfatter mål for kapitalstruktur, afkast og udlodning. Ud over disse mål styres PostNord efter en række interne finansielle nøgletal med tilhørende mål. Målene omfatter blandt andet likviditetsberedskab, pengestrøm og internt tilførte midler samt i særdeleshed nøgletal for finansiel stilling. I 2013 er der indført en ny virksomhedsstyringsmodel for dels at opnå øget effektivitet i ressource- og kapitalallokering samt værdiskabelse, dels at øge effektiviteten i målstyringen i koncernen. 4. Udvikling inden for servicelogistik 1. Sikre lønsomhed inden for Mail 2. Nordens førende logistikaktør 5. Øget konkurrenceevne 3. Den førende e-handelsaktør 6. Vindende kultur 16 PostNord Årsrapport 2013

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0

Læs mere

OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013

OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.638 mio. (10.481 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 180 mio. (158 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.).

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

LEAN i Distributionen Sanistål A/S

LEAN i Distributionen Sanistål A/S LEAN i Distributionen Sanistål A/S Kickstart af en forretningstransformation tilpasset vores Mere end du tror kultur INNOVATIV DISTRIBUTION Scandic, 10 september 2013 Agenda Udfordringen Ambitionen Løsningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere