BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050"

Transkript

1 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT Side 1

2 Introduktion & indholdsoversigt Dokumentet giver en udvidet sammenfatning af analysen: Brint til transport i Danmark frem mod 2050 Den komplette analyse inklusiv uddybende forklaringer af figurer og beregninger samt kildehenvisninger kan findes på 1. Brint i et fossilt uafhængigt energisystem 3 2. Dansk-Skandinavisk styrkeposition & muligheder Status & potentiale brintbiler Status & potentiale brint infrastruktur Partikel & CO 2 reduktionspotentiale Eksport & arbejdspladser i brint infrastruktur Rammebetingelser & omkostninger Rapporten er udarbejdet på basis af analyser foretaget i tidligere og igangværende brint til transport projekter støttet af bl.a. Energistyrelsen (EUDP), Trafikstyrelsen(Center for Grøn Transport), Erhvervs& Byggestyrelsen(Program for Brugerdrevet Innovation) og EU Fuels Cells & Hydrogen Joint Undertaking. Ligeledes er analyserne sket i dialog med internationale bilproducenter& energiselskaber og på basis af lignende analyser i bl.a. Tyskland, Japan& Sydkorea. Side 2

3 1. Brint i et fossilt uafhængigt energisystem Brint som brændstof i elbiler & lager for Vedvarende Energi Side 3

4 Brint som brændstof i elbiler & lager for VE Vedvarende Elektricitet (VE) kan lagres i brint ved spaltning af vand Brint kan bruges som brændstof i elbiler eller til produktion af VE-gasser & brændstoffer Brug af brint i elbiler giver særlig høj værdi da fossilt brændstof erstattes Brint produktion kan ske ved tankstationer og restvarme kan udnyttes til fjernvarme Olie, kul & naturgas FOSSIL Brændselscelle VE balancering Strøm & varme Lav Biomasse BE- GRÆNSET Prioriteres til kraftværker, hybrid biler, fly, skibe & lastbiler Biogas opgradering & VE-gasser Brint værdi Vedvarende Elektricitet (VE) Decentral Brint produktion Vand elektrolyse Brint Varme Flydende brændstoffer Fjernvarme Udnyttelse af restvarme Brint optankning For brintbiler Høj Side 4

5 Elektrisk transport uden CO 2 emissioner Brint og batterier kan sikre tæt ved 100% reduktion af CO 2 fra biler i 2050 Alle teknologier er dog nødvendige da det vil tage tid at introducere brint & batterier Hybridbiler kan sikre et vigtigt bidrag indtil brint & batterier opnår stor udbredelse Biobrændstof kan med fordel prioriteres til tung transport hvor el ikke er muligt Benzin Diesel CO2 g/km Brint Plug-in Batteri Km rækkevidde Side 5

6 Brint og batterier supplerer hinanden Brint og batterier tilfredsstiller forskellige kørselsbehov Batterier til korte ture i mindre biler & hvor langsom opladning er tilstrækkelig Brint til længere ture i større biler& hvor hurtig optankning på 3 minutter er nødvendig Større bilerudgør 50% af bilparken og 75% af CO 2 udledningen Konstant hastighed Rækkevidde km Diesel Benzin Brint Optankningstid Brint: 3 minutter Batteri: ½-7 timer NEDC Rækkevidde km Batteri Hastighed km/t Side 6

7 Brint kan balancere Vedvarende Energi (VE) Produktions- og lager-kapaciteten på brint tankstationer kan balancere VE I perioder med overskud af elektricitet kan brint produktionen øges (1) I perioder med underskud af elektricitet kan brint produktionen stoppes & brændselsceller ved tankstationerne kan producere elektricitet og varme (2) På sigt kan brintbiler eventuelt også levere elektricitet i kortere perioder (2) ❶ Brint produktion ved overskud af elektricitet ❷ Produktion af strøm fra brint ved underskud af elektricitet ❷ Stop brint produktion ved underskud af elektricitet Brintbil Elektricitet Brint Elektricitet Vedvarende Elektricitet (VE) Brint produktion, lager & optankning Varme Brændselscelle Kraftværk Varme Fjernvarme Udnyttelse af restvarme Side 7

8 Balancering med brintproduktion 1GW brintproduktion ved tankstationer kan forsyne 50% af bilparken med brint i 2050 I kortere perioder med underskud af elektricitet kan brint produktionen stoppes Det svarer til 10% af det forventede maksimale balanceringsbehov i 2050 (Energinet.dk) I perioder med overskud af elektricitet kan brintproduktionen øges Side 8

9 Balancering med brintlager på tankstationer Op til 24GWh energi i form af brint kan være lagret på tankstationer i 2050 Brændselscellekraftværker kan placeres ved tankstationer og producere elektricitet og varme I 2050 kan der være behov for 6GW øjeblikkelig produktions kapacitet (Energinet.dk) 6GW effekt med billige brændselsceller fra transport vil kræve en investering på 9-18 mia. kr. Side 9

10 Balancering med brintbiler (potentielt) Op til 267GWh energi i form af brint kan være lagret i bilparken i 2050 (50% andel) I 2050 kan der være behov for 6GW øjeblikkelig produktionskapacitet (Energinet.dk) stk. brintbiler eller 5,6% af alle brintbiler i 2050 vil kunne levere 6GW el til nettet Det vil dog kræve at brintbiler kobles på el-nettet og at det er fordelagtigt for bilejerne Side 10

11 2. Dansk-Skandinavisk styrkeposition & muligheder Side 11

12 Dansk investering på 2 mia. kr. siden 2001 Danmark har verdens højeste investeringsniveau i brint & brændselsceller (målt pr. BNP) Primært forsknings, udviklings og demonstrationsaktiviteter hos industri og universiteter Samlet 1 mia. kr. i offentlige bidrag siden 2001 og en tilsvarende investering fra industrien Indsatsen har udviklet teknologierne til et niveau hvor næste skridt er markedsintroduktion Side 12

13 Dansks indsats indenfor transport Adskillige danske virksomheder er aktive indenfor brintproduktion, lagring & optankning Danske teknologier til brint produktion er blandt de mest effektive i verden Danske aktører er blandt få i verden med teknologi til hurtig optankning af brint Siden 2008 er demonstrationsaktiviteter for 125 millioner kroner blevet igangsat i Danmark I løbet af efteråret 2011 er forskning & udvikling igangsat for mere end 120 millioner kroner Brint produktion, optankning & anvendelse udvalgte danske industri aktører BALANCERING PRODUKTION DISTRIBUTION/LAGRING OPTANKNING KØRETØJER DRIFT/YDELSER Energi/olieselskaber Bilproducenter SYSTEMER KOMPONENTER Eksisterende dansk industri Eksisterende dansk industri Eksisterende dansk industri Side 13

14 Skandinavisk netværk af brint tankstationer Skandinavisk samarbejde om brint siden ,5 mia. kr. investeret i udvikling & afprøvning 10 tankstationer etableret 50 brintbiler afprøvet Samarbejde& dialog med alle ledende bilproducenter Mercedes & Hyundai afprøver brintbiler i Skandinavien Aftale med Hyundai/KIA om samarbejde frem mod 2015 Planer om et dækkende stations netværk i 2015 så at brintbiler kan introduceres på markedet Side 14

15 3. Status & potentiale brintbiler Effektivitet, pris og udrulning frem mod 2050 Side 15

16 Teknisk status & planer for brintbiler Alle ledende bilproducenter har investeret i udvikling af brintbiler siden 1990 erne I 2009 underskrev bilproducenter en erklæring om markedsintroduktion omkring 2015 I løbet af 2011 har Daimler og Hyundai besluttet start af præproduktion Ligeledes har flere bilproducenter genbekræftet 2015 målsætningen Udmeldingerne skyldes betydelige tekniske fremskridt de senere år: Drift og opstart Hurtig opstart og dynamisk drift af brændselscellen Koldstart fra -30 grader Celsius (Toyota ) Levetid Levetid i virkelig drift på timer (GM) Målsætning om timer / km kørsel i 2015 Mere end timer er nået i laboratorium (DOE) Rækkevidde & optankning Mere end 500 km uden at begrænse plads i bilen 3 minutters standardiseret optankning Standarder Internationale standarder for påfyldningsstuds og metode Side 16

17 Brintbilers effektivitet tank-til-hjul Brintbiler udnytter energien op til dobbelt så godt som tilsvarende benzinbiler Brændstof forbruget varierer fra km/liter benzin ækvivalent for en normal størrelse bil Frem mod 2035 kan effektiviteten forbedres til over 40 km/liter benzin ækvivalent (GE) Kluger SUV størrelse 800 km rækkevidde 29,6 km/liter GE 0,91 kg H2/100 km FCV-R concept Sedan 700 km rækkevidde ---km/liter GE ---kg H2/100 km B-Class F-Cell Sedan størrelse 27,2 km/liter GE 380 km rækkevidde 1 kg H2/100 km Forbrug ved NEDC F125 concept Mellem størrelse km rækkevidde 31,7 km/liter GE 0,85 kg H2/100 km 43,5 km/liter GE 0,62 kg H2/100 km ix35 Tucson SUV størrelse 525 km rækkevidde 25,5 km/liter GE 1,06 kg H2/100 km Forbrug ved NEDC Blue2 concept Mellem størrelse ---km rækkevidde 34,9 km/liter GE 0,77 kg H2/100 km GE = Gasoline Equivalent År: 2009/ Side 17

18 Billige brændselsceller ved masseproduktion Brændselsceller til brintbiler har potentiale for stor prisreduktion ved masseproduktion Forventningen fra 11 bilproducenter er en pris på 43/kW i 2020 ved 1 mio. stk. En ekstern analyse fra DOE angiver et prispotentiale på 18,4/kW ved 0,5 mio. stk. Frem mod 2050 forventes en årlig prisreduktion på niveau med udviklingen for sol & vind Prisreduktionspotentialet er tilstrækkeligt til at brintbiler på sigt kan konkurrere med benzin Side 18

19 Brintbiler konkurrencedygtige fra 2015 Reduktion af brændselscelle prisen vil bidrage til at reducere prisen for brintbiler Brintbiler er fritaget for registreringsafgifter i Danmark indtil 2012 Forlængelse af afgiftsfritagelsen til 2015 kan gøre brintbiler konkurrencedygtige i Danmark Registreringsafgiften kan løbende øges frem mod 2025 i takt med at brintbiler bliver billigere Fra 2025 begynder brint at nærme sig de totale omkostninger pr. kørt km for benzin (EU) I 2050 forventes brintbiler at være billigst i de større bilersom udgør 50% af bilparken (EU) Større bilerudgør 75% af CO 2 udledningen fra bilparken i dag (EU) BRINT 2015 Forventet pris BENZIN 2011 Sammenlignelig bil Beregningseksempel for C/D og J bil-klasser (efter vægt) Side 19

20 100% fossil uafhængighed i bilparken i 2050 Dansk mål om fossil uafhængighed i 2050 vil kræve at næsten alle biler er forureningsfrie Begrænset mængde biomasse og prioritering til tung transport nødvendiggør brint & batterier Ifølge IEA kan batteri-& hybridbiler kun forventes at udgøre 50% af bilsalgetglobalt i 2050 Brintbiler er derfor også nødvendige for at nå målet om fossil uafhængighed i 2050 Ved markedsintroduktion i 2015 kan brintbiler i 2025 udgøre 4,6% af bilparken( stk.) I 2050 kan brintbiler udgøre op imod 50% af bilparken(1,4 mio. stk.) Side 20

21 Udvikling i brintbilers markedsandel For at nå 50% af bilparken i 2050, skal brintbilers andel af det årlige nysalg nå 50% i 2036 Andelen for hver brintbil model kan i starten ikke overstige TOP-75 for benzin modeller (1,3%) På sigt kan andelen for hver brintbil model potentielt stige til gennemsnittet for TOP-10 (2,7%) For at nå 50% andel af nysalget i 2036 skal antallet af brintbil modeller nå op imod 36 stk. Bilsalget i Danmark i 2008 var fordelt på 456 forskellige bil modeller Side 21

22 4. Status & potentiale brint infrastruktur Effektivitet, investering og udrulning frem mod 2050 Side 22

23 Dansk bæredygtig brint infrastruktur Udgangspunktet er at brintproduktion sker ved tankstationen ud fra elektricitet Alle tankstationer tilbyder 3 minutters optankning ved højt tryk så lang rækkevidde sikres Frem mod 2015 bygges små og dermed billigere stationer for at sikre et dækkende netværk Fra 2015 og frem mod 2025 øges størrelsen af stationer i takt med stigende brint efterspørgsel Der antages en levetid for stationer på 10 år og udtjente erstattes derfor løbende af nye Det antages at hver brintbil kører km om året ved et forbrug på 0,9 kg brint/100 km Side 23

24 Stigende udnyttelse af brint infrastrukturen Frem mod 2025 stiger udnyttelsen af brint infrastrukturen til 80-85% De resterende 15% er ekstra kapacitet så at spidsbelastninger kan håndteres Antallet af biler pr. station vil stige i takt med at størrelsen af stationerne øges Antal biler/station kan stige fra 587 biler i 2025 til mellem biler/station i 2050 Antallet af biler pr. benzin station i Danmark er i dag 1.000, mens den i Tyskland er Side 24

25 Udrulning af brint infrastruktur i Danmark Udrulningen af brint infrastruktur frem mod 2050 kan ske i tre faser Frem mod 2015 kan 15 tankstationer sikre et landsdækkende netværk Frem mod 2025 kan netværket udbygges og opnå en kritisk masse på 185 stationer Frem mod 2050 kan forsat udbygning til stationer ske på kommercielle vilkår Side 25

26 Landsdækkende netværk af stationer i 2015 Et landsdækkende netværk af 15 stk. brint tankstationer inden 2015 kan gøre det muligt at påbegynde markedsintroduktion af brintbiler Netværket vil sikre at der er mindre end 150 km til nærmeste tankstation, svarende til ¼ optankning 50% af befolkningen vil have mindre end 15 km til nærmeste tankstation og 35% vil have mindre end 10 km. Det er også i disse byer at markedspotentialet er størst og hvor markedsintroduktionen vil starte I de større byer etableres 2 stk. tankstationer for at sikre god dækning Side 26

27 Brint matcher prisen for at køre på benzin Benzin vil være det dominerende brændstof i mange år frem og vil dermed være prissættende Brint skal derfor altid matche brændstof omkostningen pr. kørt km på benzin Fra omkring 2015 er sammenligningsgrundlaget hybridbiler med 20 km/liter benzin Ved 30 km/liter benzin ækvivalent for brintbiler kan brintprisen beregnes Med udgangspunkt i benzinprisen p.t. giver det en brintpris på 6,91 kr./100 gram Forskel i brændstofforbrug mellem benzin & brint antages konstant kun benzinprisen ændres Brintpris og betalingsvillighed Brændstof salgspris Forbrug Pris/km Inkl. afgifter & profit km/l eller kg/100 km kr./km BENZIN 12,42 kr./liter 20 km/liter 0,62 kr./km BRINT 6,91 kr./100 gram 0,9 kg/100 km 30 km/liter benzin ækvivalent 0,62 kr./km Side 27

28 Brint energiforbrug, driftsudgifter & afgifter Energiforbruget for produktion og optankning af brint forventes reduceret frem mod 2030 Danske målsætninger for udviklingen i energiforbruget for brint produktion er anvendt Priser for el og benzin (omregnet til brint pris) antages at stige 4,5% om året Alle gældende elafgifter betales og der svares fuld moms af brint salget 2011 strøm pris: 0,38 DKK/kWh Alle el-afgifter betales 4,5% stigning i strøm og brintpris pr. år På niveau med seneste 10 års stigning i benzin pris 2011 brint salgspris: 6,91 DKK/100 gram H2 25% moms betales Side 28

29 Brint infrastruktur kan opnå rentabel drift Øget antal biler og dermed udnyttelse af infrastrukturen vil løfte driftsmargen over årene Ligeledes vil større stationer og reduceret energiforbrug bidrage positivt Fra omkring 2017 og frem kan der opnås en stigende rentabel drift af infrastrukturen Efter 2025 kan elektricitet og brint pålægges øgede afgifter for at regulere overskuddet Side 29

30 Investering i brint infrastruktur i Danmark Et landsdækkende netværk af tankstationer i 2015 vil kræve en investering på 90 mio. kr. Et netværk der kan forsyne 4,6% af bilparken i 2025 vil andrage yderligere 1,7 mia. kr. Over årene øges størrelsen af tankstationerne og teknologiens pris reduceres Infrastruktur investeringen pr. bil falder derfor fra kr. i 2012 til kun kr. i 2025 Side 30

31 Brint infrastruktur investeringshorisont De løbende infrastruktur investeringer vil betyde et stigende akkumuleret negativt resultat Investeringstrækket vil nå minus 684 mio. kr. i 2021 hvorefter resultatet løbende forbedres Uden støtte kan en simpel tilbagebetaling af investeringen opnås efter 2025 (uden rente) Rammebetingelser kan fremrykke tilbagebetalingstiden og gøre investeringen attraktiv Efter 2025 kan elektricitet og brint pålægges øgede afgifter for at regulere overskuddet Side 31

32 5. Partikel & CO 2 reduktionspotentiale Besparelse i helbredsomkostninger & reduktion af CO 2 emissioner Side 32

33 Helbredsbesparelser ved brintbiler Eneste udstødning fra brintbiler er vand og derfor kan lokal partikelemission helt undgås Helbredsomkostninger relateret til partikler fra bilparken i DK udgjorde i 20081,5 mia. kr. I 2050 kan 50% brintbiler give en årlig besparelse i helbredsomkostninger på 225 mio. kr. Samlet kan brintbiler spare samfundet 4 mia. kr. i helbredsomkostninger fra Side 33

34 Energiforbrug for brintbiler - Kilde-til-hjul Energiforbruget fra produktion af brint til anvendelse i bilen vil reduceres frem mod 2035 Samlet anvender en brintbil i dag 0,498 kwh pr. kørt km over hele energikæden Forbedret produktionsteknologi og biler kan reducere forbruget til 0,298 kwh/km i 2035 Forbruget er for en normal størrelse bil med lang rækkevidde og hurtig optankning Udvikling i energieffektivitet for brint År Kilde-til-Tank Tank-til-Hjul Kilde-til-Hjul 2011 = 0,498 kwh/km 64,57 kwh/kg 0,77 kg H2/100 km 2035 = 0,298 kwh/km 47,99 kwh/kg 0,62 kg H2/100 km Side 34

35 CO 2 emissioner fra elproduktion i Danmark Udgangspunktet er at anvende elektricitet til produktion af brint i Danmark CO 2 emissioner fra brintbiler er derfor knyttet til CO 2 indholdet i dansk elektricitet Dansk målsætning om 100% VE til strøm i 2035 vil bidrage til at reducere CO 2 indholdet Frem mod 2035 kan CO 2 indholdet falde fra 544 gram/kwh i 2008 til blot 11 gram Anvendes grøn strøm indkøbt via certifikater kan CO 2 emissionen helt elimineres Side 35

36 CO 2 emissioner pr. kørt km for brint & fossil I dag udleder en brintbil 251 gram CO 2 pr. km ved brug af elektricitet uden CO 2 certifikater Frem mod 2035 kan CO 2 emissionen falde til 3 gram/km grundet øget VE og bedre effektivitet Frem mod 2050 forventes benzin/diesel at falde fra 168 gram/km i 2010 til 95 gram/km Allerede i 2024 udleder en brintbil samme mængde CO 2 pr. km som benzin/diesel Ved brug af elektricitet indkøbt med CO 2 certifikater udleder brintbiler ingen CO 2 Side 36

37 CO 2 besparelse fra brintbiler med blandings-el Frem til 2024 vil brintbiler øge CO 2 emissionen når elektricitet uden CO 2 certifikater anvendes I perioden vil brintbiler øge CO 2 emissionen med samlet tons Den lave mængde skyldes at brintbiler i 2024 kun vil udgøre 3,5% af bilparken Fra vil øget andel af VE imidlertid resultere i årlige besparelser i CO 2 emissionen I 2050 kan 50% brint i bilparken resultere i en årlig CO 2 reduktion på 2,1 mio. tons Samlet kan brintbiler give en besparelse på 33,6 millioner tons CO 2 i perioden Side 37

38 CO 2 besparelse fra brintbiler med grøn strøm Ved brug af elektricitet med CO 2 certifikater kan CO 2 emissionen fra brintbiler helt elimineres Det sker allerede i dag for energien som forbruges på danske brint tankstationer Samtidig er certifikaterne af en type som sikrer geninvestering i vedvarende energi Grøn brint i 50% af bilparken i 2050 kan reducere CO 2 udledningen med 2,2 mio. tons årligt Samlet kan brintbiler give en besparelse på 37,4 millioner tons CO 2 i perioden Side 38

39 6. Eksport & arbejdspladser i brint infrastruktur Markedspotentiale, antal jobs og værditilvækst Side 39

40 Dansk værdikæde bag brintinfrastruktur Fremstillingen af brint infrastruktur involverer allerede i dag en stærk dansk værdikæde Adskillige danske teknologier og kompetencer indgår således i brint infrastruktur: Metal og pladebearbejdning Køling og ventilation Brint produktion, kompression, lagring og påfyldning Vandrensning og behandling Ventiler og fittings Elektronik, elmotorer og hydraulik Pumper og fjernvarmerør Elektrikere, tømrere, smede, svejsere & montører Side 40

41 Eksport-& jobs i dansk brint infrastruktur Brint infrastruktur rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder Eksportpotentialet for dansk brint infrastruktur i EU er på 3-5 mia. kr. årligt frem mod 2050 Inkluderes andre områder af verden er potentialet 7-10 mia. kr. årligt frem mod 2050 En sådan eksport kan skabe grundlag for mellem arbejdspladser i Danmark Side 41

42 Værditilvækst ved brint infrastruktur jobs Dansk brint infrastruktur har en høj andel af dansk udviklede og producerede komponenter Det betyder også at der skabes høj værdi i Danmark ved eksport af brint infrastruktur I 2011 var værditilvæksten kr. pr. heltidsbeskæftiget indenfor brint infrastruktur Dette er over niveauet for både energiindustrien og den samlede industri Fortsat forskning & udvikling kan bidrage til at fastholde niveauet i takt med øget konkurrence Side 42

43 7. Rammebetingelser & omkostninger Forslag til rammebetingelser & beregnede samfundsomkostninger Side 43

44 Forslag til rammebetingelser Demonstration & lempet afgift Forlængelse af afgiftsfritagelsen for batteri- og brintbiler til og med 2015 o Kombineret med forsøgsprojekter eks. gennem Trafikstyrelsen 45 mio. kr. i infrastrukturpulje for en landsdækkende brint infrastruktur o Eksempelvis udmøntning gennem EUDP s årlige ansøgningsrunder o Kan med fordel etableres sammen med en pulje for ladeinfrastruktur National udrulningsstrategi for batteri- og brintbiler og infrastruktur i Opbygning af kritisk masse, øget afgift & udfasning af tilskud Gradvis indfasning af registreringsafgift for brintbiler o I et tempo som sikrer teknologiens konkurrencedygtighed Investeringstilskud til brint infrastruktur o 30% i perioden herefter gradvis udfasning frem mod 2025 Brændstofstilskud til brint infrastruktur o Gennemsnitligt tilskud på 41 øre/kwh brint optanket i perioden Gradvis reduktion fra 2 DKK/kWh i 2015 til 0 DKK/kWh i 2025 Finansielle og lovgivningsmæssige rammer o Garanterede lån fra eksempelvis de Nordiske og Europæiske Investeringsbanker o Infrastruktur licenser som sikrer en reguleret udrulning Kommerciel udrulning & fuld afgift Kommercielt salg af brintbiler med fuldt afgiftsbidrag Kommerciel udrulning af brint infrastruktur øget afgift på brint/el Side 44

45 Fuld registreringsafgift på brintbiler i 2025 Forlængelse af afgiftsfritagelsen til 2015 kan gøre brintbiler konkurrencedygtige I takt med at prisen på brintbiler reduceres kan registreringsafgiften øges frem mod 2025 Afgiften bør indfases i tempo som sikrer at brintbiler løbende er konkurrencedygtige Samlet provenutab for brintbiler frem mod 2025 er estimeret til 1,45 milliarder kr. Grundet en højere basispris bidrager brintbiler med en øget momsindtægt i perioden Brint forudsættes introduceret i de større biler mens batterier kan prioriteres til mindre biler Side 45

46 Udfasning af tilskud til brint infrastruktur Rammebetingelser kan gøre det attraktivt for virksomheder at investere i brintinfrastruktur 30% investeringstilskud i perioden og med fuld udfasning frem mod 2025 Dette er på niveau med Regeringens forslag om støtte til biogas via Igangsætningspuljen Gennemsnitlig tilskud på 41 øre/kwh brint optanket frem mod 2025 fuld udfasning i 2025 Dette er på niveau med tilskuddet til elektricitet fra biogas anlæg Side 46

47 Årligt tilskudsbeløb til brint infrastruktur Det samlede tilskud til brint infrastruktur for perioden vil andrage 1,075 mia. kr. Det årlige tilskud vil stige gennem perioden i takt med at mængden af brint brændstof stiger Eksempelvis leveres 50% af al brint i perioden i årene 2024 og 2025 Efter 2025 vil tilskuddet være fuldt udfaset og de årlige omkostninger reduceret til 0 kr. Side 47

48 Bidrag til brint infrastruktur investering Rammebetingelserne for brint infrastruktur kan fremrykke tilbagebetalingen fra 2025 til 2022 Dermed er tilbagebetalingen indenfor en tidshorisont som er attraktiv for private investorer Ligeledes reduceres investeringstrækket fra 684 mio. kr. i 2021 til 310 mio. kr. i 2019 Garanterede lån fra eksempelvis investeringsbanker kan bidrage til finansieringen Udstedelse af infrastruktur licenser kan også bidrage til at gøre investering attraktiv Fra 2025 og frem kan afgifter på elektricitet og brint øges for at regulere overskuddet Side 48

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Træaske kan bruges til opgradering af biogas

Træaske kan bruges til opgradering af biogas F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 32 Februar 2013 Træaske kan bruges til opgradering af biogas Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet har fundet frem til, at aske fra forbrænding

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere