BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050"

Transkript

1 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT Side 1

2 Introduktion & indholdsoversigt Dokumentet giver en udvidet sammenfatning af analysen: Brint til transport i Danmark frem mod 2050 Den komplette analyse inklusiv uddybende forklaringer af figurer og beregninger samt kildehenvisninger kan findes på 1. Brint i et fossilt uafhængigt energisystem 3 2. Dansk-Skandinavisk styrkeposition & muligheder Status & potentiale brintbiler Status & potentiale brint infrastruktur Partikel & CO 2 reduktionspotentiale Eksport & arbejdspladser i brint infrastruktur Rammebetingelser & omkostninger Rapporten er udarbejdet på basis af analyser foretaget i tidligere og igangværende brint til transport projekter støttet af bl.a. Energistyrelsen (EUDP), Trafikstyrelsen(Center for Grøn Transport), Erhvervs& Byggestyrelsen(Program for Brugerdrevet Innovation) og EU Fuels Cells & Hydrogen Joint Undertaking. Ligeledes er analyserne sket i dialog med internationale bilproducenter& energiselskaber og på basis af lignende analyser i bl.a. Tyskland, Japan& Sydkorea. Side 2

3 1. Brint i et fossilt uafhængigt energisystem Brint som brændstof i elbiler & lager for Vedvarende Energi Side 3

4 Brint som brændstof i elbiler & lager for VE Vedvarende Elektricitet (VE) kan lagres i brint ved spaltning af vand Brint kan bruges som brændstof i elbiler eller til produktion af VE-gasser & brændstoffer Brug af brint i elbiler giver særlig høj værdi da fossilt brændstof erstattes Brint produktion kan ske ved tankstationer og restvarme kan udnyttes til fjernvarme Olie, kul & naturgas FOSSIL Brændselscelle VE balancering Strøm & varme Lav Biomasse BE- GRÆNSET Prioriteres til kraftværker, hybrid biler, fly, skibe & lastbiler Biogas opgradering & VE-gasser Brint værdi Vedvarende Elektricitet (VE) Decentral Brint produktion Vand elektrolyse Brint Varme Flydende brændstoffer Fjernvarme Udnyttelse af restvarme Brint optankning For brintbiler Høj Side 4

5 Elektrisk transport uden CO 2 emissioner Brint og batterier kan sikre tæt ved 100% reduktion af CO 2 fra biler i 2050 Alle teknologier er dog nødvendige da det vil tage tid at introducere brint & batterier Hybridbiler kan sikre et vigtigt bidrag indtil brint & batterier opnår stor udbredelse Biobrændstof kan med fordel prioriteres til tung transport hvor el ikke er muligt Benzin Diesel CO2 g/km Brint Plug-in Batteri Km rækkevidde Side 5

6 Brint og batterier supplerer hinanden Brint og batterier tilfredsstiller forskellige kørselsbehov Batterier til korte ture i mindre biler & hvor langsom opladning er tilstrækkelig Brint til længere ture i større biler& hvor hurtig optankning på 3 minutter er nødvendig Større bilerudgør 50% af bilparken og 75% af CO 2 udledningen Konstant hastighed Rækkevidde km Diesel Benzin Brint Optankningstid Brint: 3 minutter Batteri: ½-7 timer NEDC Rækkevidde km Batteri Hastighed km/t Side 6

7 Brint kan balancere Vedvarende Energi (VE) Produktions- og lager-kapaciteten på brint tankstationer kan balancere VE I perioder med overskud af elektricitet kan brint produktionen øges (1) I perioder med underskud af elektricitet kan brint produktionen stoppes & brændselsceller ved tankstationerne kan producere elektricitet og varme (2) På sigt kan brintbiler eventuelt også levere elektricitet i kortere perioder (2) ❶ Brint produktion ved overskud af elektricitet ❷ Produktion af strøm fra brint ved underskud af elektricitet ❷ Stop brint produktion ved underskud af elektricitet Brintbil Elektricitet Brint Elektricitet Vedvarende Elektricitet (VE) Brint produktion, lager & optankning Varme Brændselscelle Kraftværk Varme Fjernvarme Udnyttelse af restvarme Side 7

8 Balancering med brintproduktion 1GW brintproduktion ved tankstationer kan forsyne 50% af bilparken med brint i 2050 I kortere perioder med underskud af elektricitet kan brint produktionen stoppes Det svarer til 10% af det forventede maksimale balanceringsbehov i 2050 (Energinet.dk) I perioder med overskud af elektricitet kan brintproduktionen øges Side 8

9 Balancering med brintlager på tankstationer Op til 24GWh energi i form af brint kan være lagret på tankstationer i 2050 Brændselscellekraftværker kan placeres ved tankstationer og producere elektricitet og varme I 2050 kan der være behov for 6GW øjeblikkelig produktions kapacitet (Energinet.dk) 6GW effekt med billige brændselsceller fra transport vil kræve en investering på 9-18 mia. kr. Side 9

10 Balancering med brintbiler (potentielt) Op til 267GWh energi i form af brint kan være lagret i bilparken i 2050 (50% andel) I 2050 kan der være behov for 6GW øjeblikkelig produktionskapacitet (Energinet.dk) stk. brintbiler eller 5,6% af alle brintbiler i 2050 vil kunne levere 6GW el til nettet Det vil dog kræve at brintbiler kobles på el-nettet og at det er fordelagtigt for bilejerne Side 10

11 2. Dansk-Skandinavisk styrkeposition & muligheder Side 11

12 Dansk investering på 2 mia. kr. siden 2001 Danmark har verdens højeste investeringsniveau i brint & brændselsceller (målt pr. BNP) Primært forsknings, udviklings og demonstrationsaktiviteter hos industri og universiteter Samlet 1 mia. kr. i offentlige bidrag siden 2001 og en tilsvarende investering fra industrien Indsatsen har udviklet teknologierne til et niveau hvor næste skridt er markedsintroduktion Side 12

13 Dansks indsats indenfor transport Adskillige danske virksomheder er aktive indenfor brintproduktion, lagring & optankning Danske teknologier til brint produktion er blandt de mest effektive i verden Danske aktører er blandt få i verden med teknologi til hurtig optankning af brint Siden 2008 er demonstrationsaktiviteter for 125 millioner kroner blevet igangsat i Danmark I løbet af efteråret 2011 er forskning & udvikling igangsat for mere end 120 millioner kroner Brint produktion, optankning & anvendelse udvalgte danske industri aktører BALANCERING PRODUKTION DISTRIBUTION/LAGRING OPTANKNING KØRETØJER DRIFT/YDELSER Energi/olieselskaber Bilproducenter SYSTEMER KOMPONENTER Eksisterende dansk industri Eksisterende dansk industri Eksisterende dansk industri Side 13

14 Skandinavisk netværk af brint tankstationer Skandinavisk samarbejde om brint siden ,5 mia. kr. investeret i udvikling & afprøvning 10 tankstationer etableret 50 brintbiler afprøvet Samarbejde& dialog med alle ledende bilproducenter Mercedes & Hyundai afprøver brintbiler i Skandinavien Aftale med Hyundai/KIA om samarbejde frem mod 2015 Planer om et dækkende stations netværk i 2015 så at brintbiler kan introduceres på markedet Side 14

15 3. Status & potentiale brintbiler Effektivitet, pris og udrulning frem mod 2050 Side 15

16 Teknisk status & planer for brintbiler Alle ledende bilproducenter har investeret i udvikling af brintbiler siden 1990 erne I 2009 underskrev bilproducenter en erklæring om markedsintroduktion omkring 2015 I løbet af 2011 har Daimler og Hyundai besluttet start af præproduktion Ligeledes har flere bilproducenter genbekræftet 2015 målsætningen Udmeldingerne skyldes betydelige tekniske fremskridt de senere år: Drift og opstart Hurtig opstart og dynamisk drift af brændselscellen Koldstart fra -30 grader Celsius (Toyota ) Levetid Levetid i virkelig drift på timer (GM) Målsætning om timer / km kørsel i 2015 Mere end timer er nået i laboratorium (DOE) Rækkevidde & optankning Mere end 500 km uden at begrænse plads i bilen 3 minutters standardiseret optankning Standarder Internationale standarder for påfyldningsstuds og metode Side 16

17 Brintbilers effektivitet tank-til-hjul Brintbiler udnytter energien op til dobbelt så godt som tilsvarende benzinbiler Brændstof forbruget varierer fra km/liter benzin ækvivalent for en normal størrelse bil Frem mod 2035 kan effektiviteten forbedres til over 40 km/liter benzin ækvivalent (GE) Kluger SUV størrelse 800 km rækkevidde 29,6 km/liter GE 0,91 kg H2/100 km FCV-R concept Sedan 700 km rækkevidde ---km/liter GE ---kg H2/100 km B-Class F-Cell Sedan størrelse 27,2 km/liter GE 380 km rækkevidde 1 kg H2/100 km Forbrug ved NEDC F125 concept Mellem størrelse km rækkevidde 31,7 km/liter GE 0,85 kg H2/100 km 43,5 km/liter GE 0,62 kg H2/100 km ix35 Tucson SUV størrelse 525 km rækkevidde 25,5 km/liter GE 1,06 kg H2/100 km Forbrug ved NEDC Blue2 concept Mellem størrelse ---km rækkevidde 34,9 km/liter GE 0,77 kg H2/100 km GE = Gasoline Equivalent År: 2009/ Side 17

18 Billige brændselsceller ved masseproduktion Brændselsceller til brintbiler har potentiale for stor prisreduktion ved masseproduktion Forventningen fra 11 bilproducenter er en pris på 43/kW i 2020 ved 1 mio. stk. En ekstern analyse fra DOE angiver et prispotentiale på 18,4/kW ved 0,5 mio. stk. Frem mod 2050 forventes en årlig prisreduktion på niveau med udviklingen for sol & vind Prisreduktionspotentialet er tilstrækkeligt til at brintbiler på sigt kan konkurrere med benzin Side 18

19 Brintbiler konkurrencedygtige fra 2015 Reduktion af brændselscelle prisen vil bidrage til at reducere prisen for brintbiler Brintbiler er fritaget for registreringsafgifter i Danmark indtil 2012 Forlængelse af afgiftsfritagelsen til 2015 kan gøre brintbiler konkurrencedygtige i Danmark Registreringsafgiften kan løbende øges frem mod 2025 i takt med at brintbiler bliver billigere Fra 2025 begynder brint at nærme sig de totale omkostninger pr. kørt km for benzin (EU) I 2050 forventes brintbiler at være billigst i de større bilersom udgør 50% af bilparken (EU) Større bilerudgør 75% af CO 2 udledningen fra bilparken i dag (EU) BRINT 2015 Forventet pris BENZIN 2011 Sammenlignelig bil Beregningseksempel for C/D og J bil-klasser (efter vægt) Side 19

20 100% fossil uafhængighed i bilparken i 2050 Dansk mål om fossil uafhængighed i 2050 vil kræve at næsten alle biler er forureningsfrie Begrænset mængde biomasse og prioritering til tung transport nødvendiggør brint & batterier Ifølge IEA kan batteri-& hybridbiler kun forventes at udgøre 50% af bilsalgetglobalt i 2050 Brintbiler er derfor også nødvendige for at nå målet om fossil uafhængighed i 2050 Ved markedsintroduktion i 2015 kan brintbiler i 2025 udgøre 4,6% af bilparken( stk.) I 2050 kan brintbiler udgøre op imod 50% af bilparken(1,4 mio. stk.) Side 20

21 Udvikling i brintbilers markedsandel For at nå 50% af bilparken i 2050, skal brintbilers andel af det årlige nysalg nå 50% i 2036 Andelen for hver brintbil model kan i starten ikke overstige TOP-75 for benzin modeller (1,3%) På sigt kan andelen for hver brintbil model potentielt stige til gennemsnittet for TOP-10 (2,7%) For at nå 50% andel af nysalget i 2036 skal antallet af brintbil modeller nå op imod 36 stk. Bilsalget i Danmark i 2008 var fordelt på 456 forskellige bil modeller Side 21

22 4. Status & potentiale brint infrastruktur Effektivitet, investering og udrulning frem mod 2050 Side 22

23 Dansk bæredygtig brint infrastruktur Udgangspunktet er at brintproduktion sker ved tankstationen ud fra elektricitet Alle tankstationer tilbyder 3 minutters optankning ved højt tryk så lang rækkevidde sikres Frem mod 2015 bygges små og dermed billigere stationer for at sikre et dækkende netværk Fra 2015 og frem mod 2025 øges størrelsen af stationer i takt med stigende brint efterspørgsel Der antages en levetid for stationer på 10 år og udtjente erstattes derfor løbende af nye Det antages at hver brintbil kører km om året ved et forbrug på 0,9 kg brint/100 km Side 23

24 Stigende udnyttelse af brint infrastrukturen Frem mod 2025 stiger udnyttelsen af brint infrastrukturen til 80-85% De resterende 15% er ekstra kapacitet så at spidsbelastninger kan håndteres Antallet af biler pr. station vil stige i takt med at størrelsen af stationerne øges Antal biler/station kan stige fra 587 biler i 2025 til mellem biler/station i 2050 Antallet af biler pr. benzin station i Danmark er i dag 1.000, mens den i Tyskland er Side 24

25 Udrulning af brint infrastruktur i Danmark Udrulningen af brint infrastruktur frem mod 2050 kan ske i tre faser Frem mod 2015 kan 15 tankstationer sikre et landsdækkende netværk Frem mod 2025 kan netværket udbygges og opnå en kritisk masse på 185 stationer Frem mod 2050 kan forsat udbygning til stationer ske på kommercielle vilkår Side 25

26 Landsdækkende netværk af stationer i 2015 Et landsdækkende netværk af 15 stk. brint tankstationer inden 2015 kan gøre det muligt at påbegynde markedsintroduktion af brintbiler Netværket vil sikre at der er mindre end 150 km til nærmeste tankstation, svarende til ¼ optankning 50% af befolkningen vil have mindre end 15 km til nærmeste tankstation og 35% vil have mindre end 10 km. Det er også i disse byer at markedspotentialet er størst og hvor markedsintroduktionen vil starte I de større byer etableres 2 stk. tankstationer for at sikre god dækning Side 26

27 Brint matcher prisen for at køre på benzin Benzin vil være det dominerende brændstof i mange år frem og vil dermed være prissættende Brint skal derfor altid matche brændstof omkostningen pr. kørt km på benzin Fra omkring 2015 er sammenligningsgrundlaget hybridbiler med 20 km/liter benzin Ved 30 km/liter benzin ækvivalent for brintbiler kan brintprisen beregnes Med udgangspunkt i benzinprisen p.t. giver det en brintpris på 6,91 kr./100 gram Forskel i brændstofforbrug mellem benzin & brint antages konstant kun benzinprisen ændres Brintpris og betalingsvillighed Brændstof salgspris Forbrug Pris/km Inkl. afgifter & profit km/l eller kg/100 km kr./km BENZIN 12,42 kr./liter 20 km/liter 0,62 kr./km BRINT 6,91 kr./100 gram 0,9 kg/100 km 30 km/liter benzin ækvivalent 0,62 kr./km Side 27

28 Brint energiforbrug, driftsudgifter & afgifter Energiforbruget for produktion og optankning af brint forventes reduceret frem mod 2030 Danske målsætninger for udviklingen i energiforbruget for brint produktion er anvendt Priser for el og benzin (omregnet til brint pris) antages at stige 4,5% om året Alle gældende elafgifter betales og der svares fuld moms af brint salget 2011 strøm pris: 0,38 DKK/kWh Alle el-afgifter betales 4,5% stigning i strøm og brintpris pr. år På niveau med seneste 10 års stigning i benzin pris 2011 brint salgspris: 6,91 DKK/100 gram H2 25% moms betales Side 28

29 Brint infrastruktur kan opnå rentabel drift Øget antal biler og dermed udnyttelse af infrastrukturen vil løfte driftsmargen over årene Ligeledes vil større stationer og reduceret energiforbrug bidrage positivt Fra omkring 2017 og frem kan der opnås en stigende rentabel drift af infrastrukturen Efter 2025 kan elektricitet og brint pålægges øgede afgifter for at regulere overskuddet Side 29

30 Investering i brint infrastruktur i Danmark Et landsdækkende netværk af tankstationer i 2015 vil kræve en investering på 90 mio. kr. Et netværk der kan forsyne 4,6% af bilparken i 2025 vil andrage yderligere 1,7 mia. kr. Over årene øges størrelsen af tankstationerne og teknologiens pris reduceres Infrastruktur investeringen pr. bil falder derfor fra kr. i 2012 til kun kr. i 2025 Side 30

31 Brint infrastruktur investeringshorisont De løbende infrastruktur investeringer vil betyde et stigende akkumuleret negativt resultat Investeringstrækket vil nå minus 684 mio. kr. i 2021 hvorefter resultatet løbende forbedres Uden støtte kan en simpel tilbagebetaling af investeringen opnås efter 2025 (uden rente) Rammebetingelser kan fremrykke tilbagebetalingstiden og gøre investeringen attraktiv Efter 2025 kan elektricitet og brint pålægges øgede afgifter for at regulere overskuddet Side 31

32 5. Partikel & CO 2 reduktionspotentiale Besparelse i helbredsomkostninger & reduktion af CO 2 emissioner Side 32

33 Helbredsbesparelser ved brintbiler Eneste udstødning fra brintbiler er vand og derfor kan lokal partikelemission helt undgås Helbredsomkostninger relateret til partikler fra bilparken i DK udgjorde i 20081,5 mia. kr. I 2050 kan 50% brintbiler give en årlig besparelse i helbredsomkostninger på 225 mio. kr. Samlet kan brintbiler spare samfundet 4 mia. kr. i helbredsomkostninger fra Side 33

34 Energiforbrug for brintbiler - Kilde-til-hjul Energiforbruget fra produktion af brint til anvendelse i bilen vil reduceres frem mod 2035 Samlet anvender en brintbil i dag 0,498 kwh pr. kørt km over hele energikæden Forbedret produktionsteknologi og biler kan reducere forbruget til 0,298 kwh/km i 2035 Forbruget er for en normal størrelse bil med lang rækkevidde og hurtig optankning Udvikling i energieffektivitet for brint År Kilde-til-Tank Tank-til-Hjul Kilde-til-Hjul 2011 = 0,498 kwh/km 64,57 kwh/kg 0,77 kg H2/100 km 2035 = 0,298 kwh/km 47,99 kwh/kg 0,62 kg H2/100 km Side 34

35 CO 2 emissioner fra elproduktion i Danmark Udgangspunktet er at anvende elektricitet til produktion af brint i Danmark CO 2 emissioner fra brintbiler er derfor knyttet til CO 2 indholdet i dansk elektricitet Dansk målsætning om 100% VE til strøm i 2035 vil bidrage til at reducere CO 2 indholdet Frem mod 2035 kan CO 2 indholdet falde fra 544 gram/kwh i 2008 til blot 11 gram Anvendes grøn strøm indkøbt via certifikater kan CO 2 emissionen helt elimineres Side 35

36 CO 2 emissioner pr. kørt km for brint & fossil I dag udleder en brintbil 251 gram CO 2 pr. km ved brug af elektricitet uden CO 2 certifikater Frem mod 2035 kan CO 2 emissionen falde til 3 gram/km grundet øget VE og bedre effektivitet Frem mod 2050 forventes benzin/diesel at falde fra 168 gram/km i 2010 til 95 gram/km Allerede i 2024 udleder en brintbil samme mængde CO 2 pr. km som benzin/diesel Ved brug af elektricitet indkøbt med CO 2 certifikater udleder brintbiler ingen CO 2 Side 36

37 CO 2 besparelse fra brintbiler med blandings-el Frem til 2024 vil brintbiler øge CO 2 emissionen når elektricitet uden CO 2 certifikater anvendes I perioden vil brintbiler øge CO 2 emissionen med samlet tons Den lave mængde skyldes at brintbiler i 2024 kun vil udgøre 3,5% af bilparken Fra vil øget andel af VE imidlertid resultere i årlige besparelser i CO 2 emissionen I 2050 kan 50% brint i bilparken resultere i en årlig CO 2 reduktion på 2,1 mio. tons Samlet kan brintbiler give en besparelse på 33,6 millioner tons CO 2 i perioden Side 37

38 CO 2 besparelse fra brintbiler med grøn strøm Ved brug af elektricitet med CO 2 certifikater kan CO 2 emissionen fra brintbiler helt elimineres Det sker allerede i dag for energien som forbruges på danske brint tankstationer Samtidig er certifikaterne af en type som sikrer geninvestering i vedvarende energi Grøn brint i 50% af bilparken i 2050 kan reducere CO 2 udledningen med 2,2 mio. tons årligt Samlet kan brintbiler give en besparelse på 37,4 millioner tons CO 2 i perioden Side 38

39 6. Eksport & arbejdspladser i brint infrastruktur Markedspotentiale, antal jobs og værditilvækst Side 39

40 Dansk værdikæde bag brintinfrastruktur Fremstillingen af brint infrastruktur involverer allerede i dag en stærk dansk værdikæde Adskillige danske teknologier og kompetencer indgår således i brint infrastruktur: Metal og pladebearbejdning Køling og ventilation Brint produktion, kompression, lagring og påfyldning Vandrensning og behandling Ventiler og fittings Elektronik, elmotorer og hydraulik Pumper og fjernvarmerør Elektrikere, tømrere, smede, svejsere & montører Side 40

41 Eksport-& jobs i dansk brint infrastruktur Brint infrastruktur rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder Eksportpotentialet for dansk brint infrastruktur i EU er på 3-5 mia. kr. årligt frem mod 2050 Inkluderes andre områder af verden er potentialet 7-10 mia. kr. årligt frem mod 2050 En sådan eksport kan skabe grundlag for mellem arbejdspladser i Danmark Side 41

42 Værditilvækst ved brint infrastruktur jobs Dansk brint infrastruktur har en høj andel af dansk udviklede og producerede komponenter Det betyder også at der skabes høj værdi i Danmark ved eksport af brint infrastruktur I 2011 var værditilvæksten kr. pr. heltidsbeskæftiget indenfor brint infrastruktur Dette er over niveauet for både energiindustrien og den samlede industri Fortsat forskning & udvikling kan bidrage til at fastholde niveauet i takt med øget konkurrence Side 42

43 7. Rammebetingelser & omkostninger Forslag til rammebetingelser & beregnede samfundsomkostninger Side 43

44 Forslag til rammebetingelser Demonstration & lempet afgift Forlængelse af afgiftsfritagelsen for batteri- og brintbiler til og med 2015 o Kombineret med forsøgsprojekter eks. gennem Trafikstyrelsen 45 mio. kr. i infrastrukturpulje for en landsdækkende brint infrastruktur o Eksempelvis udmøntning gennem EUDP s årlige ansøgningsrunder o Kan med fordel etableres sammen med en pulje for ladeinfrastruktur National udrulningsstrategi for batteri- og brintbiler og infrastruktur i Opbygning af kritisk masse, øget afgift & udfasning af tilskud Gradvis indfasning af registreringsafgift for brintbiler o I et tempo som sikrer teknologiens konkurrencedygtighed Investeringstilskud til brint infrastruktur o 30% i perioden herefter gradvis udfasning frem mod 2025 Brændstofstilskud til brint infrastruktur o Gennemsnitligt tilskud på 41 øre/kwh brint optanket i perioden Gradvis reduktion fra 2 DKK/kWh i 2015 til 0 DKK/kWh i 2025 Finansielle og lovgivningsmæssige rammer o Garanterede lån fra eksempelvis de Nordiske og Europæiske Investeringsbanker o Infrastruktur licenser som sikrer en reguleret udrulning Kommerciel udrulning & fuld afgift Kommercielt salg af brintbiler med fuldt afgiftsbidrag Kommerciel udrulning af brint infrastruktur øget afgift på brint/el Side 44

45 Fuld registreringsafgift på brintbiler i 2025 Forlængelse af afgiftsfritagelsen til 2015 kan gøre brintbiler konkurrencedygtige I takt med at prisen på brintbiler reduceres kan registreringsafgiften øges frem mod 2025 Afgiften bør indfases i tempo som sikrer at brintbiler løbende er konkurrencedygtige Samlet provenutab for brintbiler frem mod 2025 er estimeret til 1,45 milliarder kr. Grundet en højere basispris bidrager brintbiler med en øget momsindtægt i perioden Brint forudsættes introduceret i de større biler mens batterier kan prioriteres til mindre biler Side 45

46 Udfasning af tilskud til brint infrastruktur Rammebetingelser kan gøre det attraktivt for virksomheder at investere i brintinfrastruktur 30% investeringstilskud i perioden og med fuld udfasning frem mod 2025 Dette er på niveau med Regeringens forslag om støtte til biogas via Igangsætningspuljen Gennemsnitlig tilskud på 41 øre/kwh brint optanket frem mod 2025 fuld udfasning i 2025 Dette er på niveau med tilskuddet til elektricitet fra biogas anlæg Side 46

47 Årligt tilskudsbeløb til brint infrastruktur Det samlede tilskud til brint infrastruktur for perioden vil andrage 1,075 mia. kr. Det årlige tilskud vil stige gennem perioden i takt med at mængden af brint brændstof stiger Eksempelvis leveres 50% af al brint i perioden i årene 2024 og 2025 Efter 2025 vil tilskuddet være fuldt udfaset og de årlige omkostninger reduceret til 0 kr. Side 47

48 Bidrag til brint infrastruktur investering Rammebetingelserne for brint infrastruktur kan fremrykke tilbagebetalingen fra 2025 til 2022 Dermed er tilbagebetalingen indenfor en tidshorisont som er attraktiv for private investorer Ligeledes reduceres investeringstrækket fra 684 mio. kr. i 2021 til 310 mio. kr. i 2019 Garanterede lån fra eksempelvis investeringsbanker kan bidrage til finansieringen Udstedelse af infrastruktur licenser kan også bidrage til at gøre investering attraktiv Fra 2025 og frem kan afgifter på elektricitet og brint øges for at regulere overskuddet Side 48

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I

BRINT TIL TRANSPORT I BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave BAGGRUNDSRAPPORT BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Aksel Mortensgaard Partnerskabet for brint og brændselsceller Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark + Brint & Brændselsceller til transport i Danmark Strategi for forskning, udvikling, demonstration & kommercialisering 2014-2025 Partnerskabet for brint og brændselsceller + Indhold Sammenfatning 3 1 Indledning

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Foreningsleder E-mail Tlf Web Tekst & Foto Yderligere oplysninger Flemming Wennike fw@hydrogenlink.net 2938 3965 www.hydrogenlink.net/vestjylland

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere