BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050"

Transkript

1 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT Side 1

2 Introduktion & indholdsoversigt Dokumentet giver en udvidet sammenfatning af analysen: Brint til transport i Danmark frem mod 2050 Den komplette analyse inklusiv uddybende forklaringer af figurer og beregninger samt kildehenvisninger kan findes på 1. Brint i et fossilt uafhængigt energisystem 3 2. Dansk-Skandinavisk styrkeposition & muligheder Status & potentiale brintbiler Status & potentiale brint infrastruktur Partikel & CO 2 reduktionspotentiale Eksport & arbejdspladser i brint infrastruktur Rammebetingelser & omkostninger Rapporten er udarbejdet på basis af analyser foretaget i tidligere og igangværende brint til transport projekter støttet af bl.a. Energistyrelsen (EUDP), Trafikstyrelsen(Center for Grøn Transport), Erhvervs& Byggestyrelsen(Program for Brugerdrevet Innovation) og EU Fuels Cells & Hydrogen Joint Undertaking. Ligeledes er analyserne sket i dialog med internationale bilproducenter& energiselskaber og på basis af lignende analyser i bl.a. Tyskland, Japan& Sydkorea. Side 2

3 1. Brint i et fossilt uafhængigt energisystem Brint som brændstof i elbiler & lager for Vedvarende Energi Side 3

4 Brint som brændstof i elbiler & lager for VE Vedvarende Elektricitet (VE) kan lagres i brint ved spaltning af vand Brint kan bruges som brændstof i elbiler eller til produktion af VE-gasser & brændstoffer Brug af brint i elbiler giver særlig høj værdi da fossilt brændstof erstattes Brint produktion kan ske ved tankstationer og restvarme kan udnyttes til fjernvarme Olie, kul & naturgas FOSSIL Brændselscelle VE balancering Strøm & varme Lav Biomasse BE- GRÆNSET Prioriteres til kraftværker, hybrid biler, fly, skibe & lastbiler Biogas opgradering & VE-gasser Brint værdi Vedvarende Elektricitet (VE) Decentral Brint produktion Vand elektrolyse Brint Varme Flydende brændstoffer Fjernvarme Udnyttelse af restvarme Brint optankning For brintbiler Høj Side 4

5 Elektrisk transport uden CO 2 emissioner Brint og batterier kan sikre tæt ved 100% reduktion af CO 2 fra biler i 2050 Alle teknologier er dog nødvendige da det vil tage tid at introducere brint & batterier Hybridbiler kan sikre et vigtigt bidrag indtil brint & batterier opnår stor udbredelse Biobrændstof kan med fordel prioriteres til tung transport hvor el ikke er muligt Benzin Diesel CO2 g/km Brint Plug-in Batteri Km rækkevidde Side 5

6 Brint og batterier supplerer hinanden Brint og batterier tilfredsstiller forskellige kørselsbehov Batterier til korte ture i mindre biler & hvor langsom opladning er tilstrækkelig Brint til længere ture i større biler& hvor hurtig optankning på 3 minutter er nødvendig Større bilerudgør 50% af bilparken og 75% af CO 2 udledningen Konstant hastighed Rækkevidde km Diesel Benzin Brint Optankningstid Brint: 3 minutter Batteri: ½-7 timer NEDC Rækkevidde km Batteri Hastighed km/t Side 6

7 Brint kan balancere Vedvarende Energi (VE) Produktions- og lager-kapaciteten på brint tankstationer kan balancere VE I perioder med overskud af elektricitet kan brint produktionen øges (1) I perioder med underskud af elektricitet kan brint produktionen stoppes & brændselsceller ved tankstationerne kan producere elektricitet og varme (2) På sigt kan brintbiler eventuelt også levere elektricitet i kortere perioder (2) ❶ Brint produktion ved overskud af elektricitet ❷ Produktion af strøm fra brint ved underskud af elektricitet ❷ Stop brint produktion ved underskud af elektricitet Brintbil Elektricitet Brint Elektricitet Vedvarende Elektricitet (VE) Brint produktion, lager & optankning Varme Brændselscelle Kraftværk Varme Fjernvarme Udnyttelse af restvarme Side 7

8 Balancering med brintproduktion 1GW brintproduktion ved tankstationer kan forsyne 50% af bilparken med brint i 2050 I kortere perioder med underskud af elektricitet kan brint produktionen stoppes Det svarer til 10% af det forventede maksimale balanceringsbehov i 2050 (Energinet.dk) I perioder med overskud af elektricitet kan brintproduktionen øges Side 8

9 Balancering med brintlager på tankstationer Op til 24GWh energi i form af brint kan være lagret på tankstationer i 2050 Brændselscellekraftværker kan placeres ved tankstationer og producere elektricitet og varme I 2050 kan der være behov for 6GW øjeblikkelig produktions kapacitet (Energinet.dk) 6GW effekt med billige brændselsceller fra transport vil kræve en investering på 9-18 mia. kr. Side 9

10 Balancering med brintbiler (potentielt) Op til 267GWh energi i form af brint kan være lagret i bilparken i 2050 (50% andel) I 2050 kan der være behov for 6GW øjeblikkelig produktionskapacitet (Energinet.dk) stk. brintbiler eller 5,6% af alle brintbiler i 2050 vil kunne levere 6GW el til nettet Det vil dog kræve at brintbiler kobles på el-nettet og at det er fordelagtigt for bilejerne Side 10

11 2. Dansk-Skandinavisk styrkeposition & muligheder Side 11

12 Dansk investering på 2 mia. kr. siden 2001 Danmark har verdens højeste investeringsniveau i brint & brændselsceller (målt pr. BNP) Primært forsknings, udviklings og demonstrationsaktiviteter hos industri og universiteter Samlet 1 mia. kr. i offentlige bidrag siden 2001 og en tilsvarende investering fra industrien Indsatsen har udviklet teknologierne til et niveau hvor næste skridt er markedsintroduktion Side 12

13 Dansks indsats indenfor transport Adskillige danske virksomheder er aktive indenfor brintproduktion, lagring & optankning Danske teknologier til brint produktion er blandt de mest effektive i verden Danske aktører er blandt få i verden med teknologi til hurtig optankning af brint Siden 2008 er demonstrationsaktiviteter for 125 millioner kroner blevet igangsat i Danmark I løbet af efteråret 2011 er forskning & udvikling igangsat for mere end 120 millioner kroner Brint produktion, optankning & anvendelse udvalgte danske industri aktører BALANCERING PRODUKTION DISTRIBUTION/LAGRING OPTANKNING KØRETØJER DRIFT/YDELSER Energi/olieselskaber Bilproducenter SYSTEMER KOMPONENTER Eksisterende dansk industri Eksisterende dansk industri Eksisterende dansk industri Side 13

14 Skandinavisk netværk af brint tankstationer Skandinavisk samarbejde om brint siden ,5 mia. kr. investeret i udvikling & afprøvning 10 tankstationer etableret 50 brintbiler afprøvet Samarbejde& dialog med alle ledende bilproducenter Mercedes & Hyundai afprøver brintbiler i Skandinavien Aftale med Hyundai/KIA om samarbejde frem mod 2015 Planer om et dækkende stations netværk i 2015 så at brintbiler kan introduceres på markedet Side 14

15 3. Status & potentiale brintbiler Effektivitet, pris og udrulning frem mod 2050 Side 15

16 Teknisk status & planer for brintbiler Alle ledende bilproducenter har investeret i udvikling af brintbiler siden 1990 erne I 2009 underskrev bilproducenter en erklæring om markedsintroduktion omkring 2015 I løbet af 2011 har Daimler og Hyundai besluttet start af præproduktion Ligeledes har flere bilproducenter genbekræftet 2015 målsætningen Udmeldingerne skyldes betydelige tekniske fremskridt de senere år: Drift og opstart Hurtig opstart og dynamisk drift af brændselscellen Koldstart fra -30 grader Celsius (Toyota ) Levetid Levetid i virkelig drift på timer (GM) Målsætning om timer / km kørsel i 2015 Mere end timer er nået i laboratorium (DOE) Rækkevidde & optankning Mere end 500 km uden at begrænse plads i bilen 3 minutters standardiseret optankning Standarder Internationale standarder for påfyldningsstuds og metode Side 16

17 Brintbilers effektivitet tank-til-hjul Brintbiler udnytter energien op til dobbelt så godt som tilsvarende benzinbiler Brændstof forbruget varierer fra km/liter benzin ækvivalent for en normal størrelse bil Frem mod 2035 kan effektiviteten forbedres til over 40 km/liter benzin ækvivalent (GE) Kluger SUV størrelse 800 km rækkevidde 29,6 km/liter GE 0,91 kg H2/100 km FCV-R concept Sedan 700 km rækkevidde ---km/liter GE ---kg H2/100 km B-Class F-Cell Sedan størrelse 27,2 km/liter GE 380 km rækkevidde 1 kg H2/100 km Forbrug ved NEDC F125 concept Mellem størrelse km rækkevidde 31,7 km/liter GE 0,85 kg H2/100 km 43,5 km/liter GE 0,62 kg H2/100 km ix35 Tucson SUV størrelse 525 km rækkevidde 25,5 km/liter GE 1,06 kg H2/100 km Forbrug ved NEDC Blue2 concept Mellem størrelse ---km rækkevidde 34,9 km/liter GE 0,77 kg H2/100 km GE = Gasoline Equivalent År: 2009/ Side 17

18 Billige brændselsceller ved masseproduktion Brændselsceller til brintbiler har potentiale for stor prisreduktion ved masseproduktion Forventningen fra 11 bilproducenter er en pris på 43/kW i 2020 ved 1 mio. stk. En ekstern analyse fra DOE angiver et prispotentiale på 18,4/kW ved 0,5 mio. stk. Frem mod 2050 forventes en årlig prisreduktion på niveau med udviklingen for sol & vind Prisreduktionspotentialet er tilstrækkeligt til at brintbiler på sigt kan konkurrere med benzin Side 18

19 Brintbiler konkurrencedygtige fra 2015 Reduktion af brændselscelle prisen vil bidrage til at reducere prisen for brintbiler Brintbiler er fritaget for registreringsafgifter i Danmark indtil 2012 Forlængelse af afgiftsfritagelsen til 2015 kan gøre brintbiler konkurrencedygtige i Danmark Registreringsafgiften kan løbende øges frem mod 2025 i takt med at brintbiler bliver billigere Fra 2025 begynder brint at nærme sig de totale omkostninger pr. kørt km for benzin (EU) I 2050 forventes brintbiler at være billigst i de større bilersom udgør 50% af bilparken (EU) Større bilerudgør 75% af CO 2 udledningen fra bilparken i dag (EU) BRINT 2015 Forventet pris BENZIN 2011 Sammenlignelig bil Beregningseksempel for C/D og J bil-klasser (efter vægt) Side 19

20 100% fossil uafhængighed i bilparken i 2050 Dansk mål om fossil uafhængighed i 2050 vil kræve at næsten alle biler er forureningsfrie Begrænset mængde biomasse og prioritering til tung transport nødvendiggør brint & batterier Ifølge IEA kan batteri-& hybridbiler kun forventes at udgøre 50% af bilsalgetglobalt i 2050 Brintbiler er derfor også nødvendige for at nå målet om fossil uafhængighed i 2050 Ved markedsintroduktion i 2015 kan brintbiler i 2025 udgøre 4,6% af bilparken( stk.) I 2050 kan brintbiler udgøre op imod 50% af bilparken(1,4 mio. stk.) Side 20

21 Udvikling i brintbilers markedsandel For at nå 50% af bilparken i 2050, skal brintbilers andel af det årlige nysalg nå 50% i 2036 Andelen for hver brintbil model kan i starten ikke overstige TOP-75 for benzin modeller (1,3%) På sigt kan andelen for hver brintbil model potentielt stige til gennemsnittet for TOP-10 (2,7%) For at nå 50% andel af nysalget i 2036 skal antallet af brintbil modeller nå op imod 36 stk. Bilsalget i Danmark i 2008 var fordelt på 456 forskellige bil modeller Side 21

22 4. Status & potentiale brint infrastruktur Effektivitet, investering og udrulning frem mod 2050 Side 22

23 Dansk bæredygtig brint infrastruktur Udgangspunktet er at brintproduktion sker ved tankstationen ud fra elektricitet Alle tankstationer tilbyder 3 minutters optankning ved højt tryk så lang rækkevidde sikres Frem mod 2015 bygges små og dermed billigere stationer for at sikre et dækkende netværk Fra 2015 og frem mod 2025 øges størrelsen af stationer i takt med stigende brint efterspørgsel Der antages en levetid for stationer på 10 år og udtjente erstattes derfor løbende af nye Det antages at hver brintbil kører km om året ved et forbrug på 0,9 kg brint/100 km Side 23

24 Stigende udnyttelse af brint infrastrukturen Frem mod 2025 stiger udnyttelsen af brint infrastrukturen til 80-85% De resterende 15% er ekstra kapacitet så at spidsbelastninger kan håndteres Antallet af biler pr. station vil stige i takt med at størrelsen af stationerne øges Antal biler/station kan stige fra 587 biler i 2025 til mellem biler/station i 2050 Antallet af biler pr. benzin station i Danmark er i dag 1.000, mens den i Tyskland er Side 24

25 Udrulning af brint infrastruktur i Danmark Udrulningen af brint infrastruktur frem mod 2050 kan ske i tre faser Frem mod 2015 kan 15 tankstationer sikre et landsdækkende netværk Frem mod 2025 kan netværket udbygges og opnå en kritisk masse på 185 stationer Frem mod 2050 kan forsat udbygning til stationer ske på kommercielle vilkår Side 25

26 Landsdækkende netværk af stationer i 2015 Et landsdækkende netværk af 15 stk. brint tankstationer inden 2015 kan gøre det muligt at påbegynde markedsintroduktion af brintbiler Netværket vil sikre at der er mindre end 150 km til nærmeste tankstation, svarende til ¼ optankning 50% af befolkningen vil have mindre end 15 km til nærmeste tankstation og 35% vil have mindre end 10 km. Det er også i disse byer at markedspotentialet er størst og hvor markedsintroduktionen vil starte I de større byer etableres 2 stk. tankstationer for at sikre god dækning Side 26

27 Brint matcher prisen for at køre på benzin Benzin vil være det dominerende brændstof i mange år frem og vil dermed være prissættende Brint skal derfor altid matche brændstof omkostningen pr. kørt km på benzin Fra omkring 2015 er sammenligningsgrundlaget hybridbiler med 20 km/liter benzin Ved 30 km/liter benzin ækvivalent for brintbiler kan brintprisen beregnes Med udgangspunkt i benzinprisen p.t. giver det en brintpris på 6,91 kr./100 gram Forskel i brændstofforbrug mellem benzin & brint antages konstant kun benzinprisen ændres Brintpris og betalingsvillighed Brændstof salgspris Forbrug Pris/km Inkl. afgifter & profit km/l eller kg/100 km kr./km BENZIN 12,42 kr./liter 20 km/liter 0,62 kr./km BRINT 6,91 kr./100 gram 0,9 kg/100 km 30 km/liter benzin ækvivalent 0,62 kr./km Side 27

28 Brint energiforbrug, driftsudgifter & afgifter Energiforbruget for produktion og optankning af brint forventes reduceret frem mod 2030 Danske målsætninger for udviklingen i energiforbruget for brint produktion er anvendt Priser for el og benzin (omregnet til brint pris) antages at stige 4,5% om året Alle gældende elafgifter betales og der svares fuld moms af brint salget 2011 strøm pris: 0,38 DKK/kWh Alle el-afgifter betales 4,5% stigning i strøm og brintpris pr. år På niveau med seneste 10 års stigning i benzin pris 2011 brint salgspris: 6,91 DKK/100 gram H2 25% moms betales Side 28

29 Brint infrastruktur kan opnå rentabel drift Øget antal biler og dermed udnyttelse af infrastrukturen vil løfte driftsmargen over årene Ligeledes vil større stationer og reduceret energiforbrug bidrage positivt Fra omkring 2017 og frem kan der opnås en stigende rentabel drift af infrastrukturen Efter 2025 kan elektricitet og brint pålægges øgede afgifter for at regulere overskuddet Side 29

30 Investering i brint infrastruktur i Danmark Et landsdækkende netværk af tankstationer i 2015 vil kræve en investering på 90 mio. kr. Et netværk der kan forsyne 4,6% af bilparken i 2025 vil andrage yderligere 1,7 mia. kr. Over årene øges størrelsen af tankstationerne og teknologiens pris reduceres Infrastruktur investeringen pr. bil falder derfor fra kr. i 2012 til kun kr. i 2025 Side 30

31 Brint infrastruktur investeringshorisont De løbende infrastruktur investeringer vil betyde et stigende akkumuleret negativt resultat Investeringstrækket vil nå minus 684 mio. kr. i 2021 hvorefter resultatet løbende forbedres Uden støtte kan en simpel tilbagebetaling af investeringen opnås efter 2025 (uden rente) Rammebetingelser kan fremrykke tilbagebetalingstiden og gøre investeringen attraktiv Efter 2025 kan elektricitet og brint pålægges øgede afgifter for at regulere overskuddet Side 31

32 5. Partikel & CO 2 reduktionspotentiale Besparelse i helbredsomkostninger & reduktion af CO 2 emissioner Side 32

33 Helbredsbesparelser ved brintbiler Eneste udstødning fra brintbiler er vand og derfor kan lokal partikelemission helt undgås Helbredsomkostninger relateret til partikler fra bilparken i DK udgjorde i 20081,5 mia. kr. I 2050 kan 50% brintbiler give en årlig besparelse i helbredsomkostninger på 225 mio. kr. Samlet kan brintbiler spare samfundet 4 mia. kr. i helbredsomkostninger fra Side 33

34 Energiforbrug for brintbiler - Kilde-til-hjul Energiforbruget fra produktion af brint til anvendelse i bilen vil reduceres frem mod 2035 Samlet anvender en brintbil i dag 0,498 kwh pr. kørt km over hele energikæden Forbedret produktionsteknologi og biler kan reducere forbruget til 0,298 kwh/km i 2035 Forbruget er for en normal størrelse bil med lang rækkevidde og hurtig optankning Udvikling i energieffektivitet for brint År Kilde-til-Tank Tank-til-Hjul Kilde-til-Hjul 2011 = 0,498 kwh/km 64,57 kwh/kg 0,77 kg H2/100 km 2035 = 0,298 kwh/km 47,99 kwh/kg 0,62 kg H2/100 km Side 34

35 CO 2 emissioner fra elproduktion i Danmark Udgangspunktet er at anvende elektricitet til produktion af brint i Danmark CO 2 emissioner fra brintbiler er derfor knyttet til CO 2 indholdet i dansk elektricitet Dansk målsætning om 100% VE til strøm i 2035 vil bidrage til at reducere CO 2 indholdet Frem mod 2035 kan CO 2 indholdet falde fra 544 gram/kwh i 2008 til blot 11 gram Anvendes grøn strøm indkøbt via certifikater kan CO 2 emissionen helt elimineres Side 35

36 CO 2 emissioner pr. kørt km for brint & fossil I dag udleder en brintbil 251 gram CO 2 pr. km ved brug af elektricitet uden CO 2 certifikater Frem mod 2035 kan CO 2 emissionen falde til 3 gram/km grundet øget VE og bedre effektivitet Frem mod 2050 forventes benzin/diesel at falde fra 168 gram/km i 2010 til 95 gram/km Allerede i 2024 udleder en brintbil samme mængde CO 2 pr. km som benzin/diesel Ved brug af elektricitet indkøbt med CO 2 certifikater udleder brintbiler ingen CO 2 Side 36

37 CO 2 besparelse fra brintbiler med blandings-el Frem til 2024 vil brintbiler øge CO 2 emissionen når elektricitet uden CO 2 certifikater anvendes I perioden vil brintbiler øge CO 2 emissionen med samlet tons Den lave mængde skyldes at brintbiler i 2024 kun vil udgøre 3,5% af bilparken Fra vil øget andel af VE imidlertid resultere i årlige besparelser i CO 2 emissionen I 2050 kan 50% brint i bilparken resultere i en årlig CO 2 reduktion på 2,1 mio. tons Samlet kan brintbiler give en besparelse på 33,6 millioner tons CO 2 i perioden Side 37

38 CO 2 besparelse fra brintbiler med grøn strøm Ved brug af elektricitet med CO 2 certifikater kan CO 2 emissionen fra brintbiler helt elimineres Det sker allerede i dag for energien som forbruges på danske brint tankstationer Samtidig er certifikaterne af en type som sikrer geninvestering i vedvarende energi Grøn brint i 50% af bilparken i 2050 kan reducere CO 2 udledningen med 2,2 mio. tons årligt Samlet kan brintbiler give en besparelse på 37,4 millioner tons CO 2 i perioden Side 38

39 6. Eksport & arbejdspladser i brint infrastruktur Markedspotentiale, antal jobs og værditilvækst Side 39

40 Dansk værdikæde bag brintinfrastruktur Fremstillingen af brint infrastruktur involverer allerede i dag en stærk dansk værdikæde Adskillige danske teknologier og kompetencer indgår således i brint infrastruktur: Metal og pladebearbejdning Køling og ventilation Brint produktion, kompression, lagring og påfyldning Vandrensning og behandling Ventiler og fittings Elektronik, elmotorer og hydraulik Pumper og fjernvarmerør Elektrikere, tømrere, smede, svejsere & montører Side 40

41 Eksport-& jobs i dansk brint infrastruktur Brint infrastruktur rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder Eksportpotentialet for dansk brint infrastruktur i EU er på 3-5 mia. kr. årligt frem mod 2050 Inkluderes andre områder af verden er potentialet 7-10 mia. kr. årligt frem mod 2050 En sådan eksport kan skabe grundlag for mellem arbejdspladser i Danmark Side 41

42 Værditilvækst ved brint infrastruktur jobs Dansk brint infrastruktur har en høj andel af dansk udviklede og producerede komponenter Det betyder også at der skabes høj værdi i Danmark ved eksport af brint infrastruktur I 2011 var værditilvæksten kr. pr. heltidsbeskæftiget indenfor brint infrastruktur Dette er over niveauet for både energiindustrien og den samlede industri Fortsat forskning & udvikling kan bidrage til at fastholde niveauet i takt med øget konkurrence Side 42

43 7. Rammebetingelser & omkostninger Forslag til rammebetingelser & beregnede samfundsomkostninger Side 43

44 Forslag til rammebetingelser Demonstration & lempet afgift Forlængelse af afgiftsfritagelsen for batteri- og brintbiler til og med 2015 o Kombineret med forsøgsprojekter eks. gennem Trafikstyrelsen 45 mio. kr. i infrastrukturpulje for en landsdækkende brint infrastruktur o Eksempelvis udmøntning gennem EUDP s årlige ansøgningsrunder o Kan med fordel etableres sammen med en pulje for ladeinfrastruktur National udrulningsstrategi for batteri- og brintbiler og infrastruktur i Opbygning af kritisk masse, øget afgift & udfasning af tilskud Gradvis indfasning af registreringsafgift for brintbiler o I et tempo som sikrer teknologiens konkurrencedygtighed Investeringstilskud til brint infrastruktur o 30% i perioden herefter gradvis udfasning frem mod 2025 Brændstofstilskud til brint infrastruktur o Gennemsnitligt tilskud på 41 øre/kwh brint optanket i perioden Gradvis reduktion fra 2 DKK/kWh i 2015 til 0 DKK/kWh i 2025 Finansielle og lovgivningsmæssige rammer o Garanterede lån fra eksempelvis de Nordiske og Europæiske Investeringsbanker o Infrastruktur licenser som sikrer en reguleret udrulning Kommerciel udrulning & fuld afgift Kommercielt salg af brintbiler med fuldt afgiftsbidrag Kommerciel udrulning af brint infrastruktur øget afgift på brint/el Side 44

45 Fuld registreringsafgift på brintbiler i 2025 Forlængelse af afgiftsfritagelsen til 2015 kan gøre brintbiler konkurrencedygtige I takt med at prisen på brintbiler reduceres kan registreringsafgiften øges frem mod 2025 Afgiften bør indfases i tempo som sikrer at brintbiler løbende er konkurrencedygtige Samlet provenutab for brintbiler frem mod 2025 er estimeret til 1,45 milliarder kr. Grundet en højere basispris bidrager brintbiler med en øget momsindtægt i perioden Brint forudsættes introduceret i de større biler mens batterier kan prioriteres til mindre biler Side 45

46 Udfasning af tilskud til brint infrastruktur Rammebetingelser kan gøre det attraktivt for virksomheder at investere i brintinfrastruktur 30% investeringstilskud i perioden og med fuld udfasning frem mod 2025 Dette er på niveau med Regeringens forslag om støtte til biogas via Igangsætningspuljen Gennemsnitlig tilskud på 41 øre/kwh brint optanket frem mod 2025 fuld udfasning i 2025 Dette er på niveau med tilskuddet til elektricitet fra biogas anlæg Side 46

47 Årligt tilskudsbeløb til brint infrastruktur Det samlede tilskud til brint infrastruktur for perioden vil andrage 1,075 mia. kr. Det årlige tilskud vil stige gennem perioden i takt med at mængden af brint brændstof stiger Eksempelvis leveres 50% af al brint i perioden i årene 2024 og 2025 Efter 2025 vil tilskuddet være fuldt udfaset og de årlige omkostninger reduceret til 0 kr. Side 47

48 Bidrag til brint infrastruktur investering Rammebetingelserne for brint infrastruktur kan fremrykke tilbagebetalingen fra 2025 til 2022 Dermed er tilbagebetalingen indenfor en tidshorisont som er attraktiv for private investorer Ligeledes reduceres investeringstrækket fra 684 mio. kr. i 2021 til 310 mio. kr. i 2019 Garanterede lån fra eksempelvis investeringsbanker kan bidrage til finansieringen Udstedelse af infrastruktur licenser kan også bidrage til at gøre investering attraktiv Fra 2025 og frem kan afgifter på elektricitet og brint øges for at regulere overskuddet Side 48

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I

BRINT TIL TRANSPORT I BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave BAGGRUNDSRAPPORT BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic.

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic. Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København About H2 Logic A/S Established 2003 ~38 employees Ownership by four founders (~85%) and board of

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Brintbiler.dk årsdag på Christiansborg September 2017 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Esbjerg ved OK service station Åbnet juni 2016 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Kolding ved OK service station Marts Side 1 2016 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 4kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Brint tankstation under etablering i Aarhus December 2015 Side 1 2015 et gennembrud for brintbiler i Danmark Siden 2011 har det været målsætningen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Partnerskabet for brint og brændselsceller Axelborg, 23. april 2013 Partnerskabets medlemmer Hvem er vi? Hvor henne? Brændselscelle materialer

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Aksel Mortensgaard Partnerskabet for brint og brændselsceller Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Hvad er opgaven? Mindske/fjerne transportsektorens udslip af CO 2 2007: ~160 gram CO 2 pr. km 2015: 130 gram CO

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Man kan få en afgiftreduktionpå økonomiske biler der udleder mindre end 150 g CO2 per km

Man kan få en afgiftreduktionpå økonomiske biler der udleder mindre end 150 g CO2 per km Man kan få en afgiftreduktionpå økonomiske biler der udleder mindre end 150 g CO2 per km Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Dvs man kan få afgiftreduktion på benzinbiler, der kører længere

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling

Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling Indledning og overordnet analyse Gennem projektet er der udarbejdet analyser af de teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologiers udbredelse

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark + Brint & Brændselsceller til transport i Danmark Strategi for forskning, udvikling, demonstration & kommercialisering 2014-2025 Partnerskabet for brint og brændselsceller + Indhold Sammenfatning 3 1 Indledning

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler

Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler Birte Busch Thomsen Københavns Kommune Grønne biler i praksis, Trafikstyrelsen, 16. januar 2015 København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

Energieffektiviseringer i transporten

Energieffektiviseringer i transporten Energieffektiviseringer i transporten Indhold Hvad er udfordringen? Løsninger og redskaber Personbiler Tung transport (Fly) (Skift af transportmiddel) Hvad skal der til CO 2 emissioner EU EU fordeling

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere