Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug"

Transkript

1 Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011

2

3 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i forhold til bilernes miljø- og energiegenskaber. Hvert år opgøres nybilssalget, og styrelsen rapporterer til EU om status for CO 2 -udledning for nye biler på det danske marked. Igen i 2010 har der været et væsentligt fald i udledningen af CO 2. Således var den gennemsnitlige udledning fra benzinbiler faldet til 132 g pr. km for nye personbiler i 2010 mod 141 g i De tilsvarende tal for dieselbiler var i g CO 2 pr. km mod 137 i Udviklingen skyldes en række faktorer. De væsentligeste vurderes af styrelsen til at være - Øget udbud af mere energieffektive biler - Oplysningskampagner og energimærkningsordninger - Øgede brændsstofpriser - Adfærdsændrende afgifter Styrelsen har forventning til, at udvikligen vil fortsætte i retning af efterspørgsel og salg af endnu mere energieffektive biler i 2011.

4

5 5 Udvikling i danske personbilers Indhold Indhold Udvikling i nye solgte biler 7 En stadig grønnere bilpark 7 Strammere europæiske krav 11 Fokus på både konventionelle motorer og nye teknologier Øgede krav til varebiler Danske indsatser 13 Grønne afgifter og afgiftsfritagelse 13 Synlighed og oplysning 15 Fokus på både energi og sikkerhed 15 Øvrige tiltag for en grønnere transport 17 Afgiftsfritagelse, tvungen iblanding og dækmærkning 17

6

7 7 Udvikling i danske personbilers Udvikling i nye solgte biler brændstofforbrug Udvikling i nye solgte biler Trafikstyrelsen overvåger salget af nye personbiler på det danske marked og analyserer udviklingen i brændstofforbrug og dermed CO 2 -udledning. En stadig grønnere bilpark Igen i 2010 faldt den gennemsnitlige udledning af CO 2 fra nye personbiler på det danske marked. Udvikling i CO2-udledning for nye personbiler CO2 (g) / km Årstal Benzin Diesel Samlet Som det fremgår af kurven ovenfor, er det specielt CO 2 -udledningen fra benzinbiler, der er faldet de senere år. Reduktionen skyldes i høj grad, at bilindustrien har formået at gøre motorerne mere energieffektive. Udbuddet af de energieffektive biler er også vokset betydeligt gennem årene. I dag kan man således købe personbiler i energiklasse A og B, der kan dække langt de flestes behov, hvor man tidligere forbandt energiklasse A biler med små og mindre komfortable biler.

8 8 Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i nye solgte biler Den øgede andel af dieselbiler er også medvirkende til at trække kurven for den gennemsnitlige CO 2 -udledning i den rigtige retning, da dieselmotorerne som udgangspunkt er mere energieffektiv. Generelt skyldes den positive udvikling i energiforbrug altså dels bedre teknologi samt en større andel dieselbiler. Men samtidig også en tendens til mindre motorer også kaldet down sizing. Den gennemsnitlige motorstørrelse er, som det fremgår af kurven nedenfor, generelt faldet gennem årene. Gennemsnitlig motorstørrelse pr nysolgt personbil Motorstørrelse (ccm) Benzin Diesel Samlet Årgang

9 9 Udvikling i danske personbilers Udvikling i nye solgte biler brændstofforbrug Benzinbilerne bliver mindre Med udgangspunkt i bilens egen vægt ses, at benzinbilernes vægt er faldet betydeligt gennem årene, hvorimod dieselbilernes er steget noget. Ændringerne kan delvis forklares med, at dieselmotoren finder indpas i stadig flere typer af biler, og det er i dag muligt at købe personbiler med dieselmotor i de større og dyrere bilklasser. Gennemsnitlig køreklar vægt pr nysolgt personbil Køreklar vægt (kg) Benzin Diesel Samlet Årgang

10

11 11 Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Strammere europæiske krav Strammere europæiske krav I det europæiske samarbejde gøres der vedvarende en indsats for at skabe en mere grøn transportsektor. Fokus på både konventionelle motorer og nye teknologier I af EU stilles der i dag bindende krav til bilindustrien. Således må den gennemsnitlige udledning af CO 2 fra nye personbiler ikke overskride 130 g pr kilometer fra Overskrides denne grænse udløser det bøder til industrien. Vurderingen, af om målene nås, sker på baggrund af rapportering om nybilssalget fra de enkelte medlemslande. I Danmark er det Trafikstyrelsen, der varetager rapporteringen. Det er en del af EUs strategi, at en CO 2 -reduktion svarende til yderligere 10 g CO 2 pr. kilometer skal opnås ved brug af en række andre tiltag bl.a. Effektivitetskrav til aircondition (klimaanlæg) Automatiske dæktryksmålere Krav til dæks rullemodstand Gearskifteindikatorer, der viser, hvornår det er mest energieffektivt at skifte gear Øget brug af biobrændstof Målsætningen er, at fra 2020 må nye personbiler gennemsnitligt ikke udlede mere end 95 g CO 2 pr. kilometer. Øgede krav til varebiler Hidtil har der ikke været stillet tilsvarende krav til varebiler, som der er til personbiler. Men netop nu foreligger der en forordning i EU, der på tilsvarende vis stiller krav til varebilernes CO 2 -udledning. Således vil der stilles krav om, at varebiler fra 2014 i gennemsnit kun må udlede 175 g CO 2 pr. kilometer. Som målsætning er grænsen 147 g pr. kilometer i 2020.

12

13 13 Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Danske indsatser I Danmark arbejder vi med adfærdsregulerende afgifter for ad den vej at skabe en mere energieffektiv bilpark. Grønne afgifter og afgiftsfritagelse I Danmark gør regeringen brug af økonomiske instrumenter til fremme af mere energirigtige biler og teknologier. I de senere år har registreringsafgiften således været afhængig af bilens brændstofforbrug, og allerede tilbage i 1997 ændredes afgiftssystemet for biler, så man i stedet for vægtafgift betaler en grøn ejerafgift for sin person- og varebil. Afgiften falder ved lavere brændstofforbrug. Nedenfor ses de gældende grønne afgifter.

14

15 15 Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Synlighed og oplysning Synlighed og oplysning Danmark har siden 1997 haft krav om, at nye personbiler, der udstilles til salg, skal have synligt energimærke. I 2010 blev regelsættet udvidet til også at gælde varebiler. Fokus på både energi og sikkerhed Det danske energimærke er unikt, da det både indeholder oplysninger om energiforbrug samt angiver bilens sikkerhedsniveau. Alle nye person- og varebiler, der udbydes til salg, skal være forsynet med et energimærke, som det der er vist nedenfor. Udover krav om energimærke er der i Danmark også krav om, at alt salgsmateriale omhandlende nye biler, skal oplyse bilens brændstofforbrug og CO 2 -udledning pr. km, ligesom materialet skal være forsynet med den pilemarkering, der passer til de viste bilmodeller. I 2010 har Trafikstyrelsen tillige gennemført oplysningskampagner, der havde som mål at skabe kendskab blandt forbrugerne til den danske mærkningsordning. Oplysningskampagnerne vil fortsætte i 2011 og 2012.

16

17 17 Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Øvrige tiltag for en grønnere transport Øvrige tiltag for en grønnere transport Regeringen har gennemført en række andre tiltag, som skal sikre en endnu grønnere bilpark fremover. Afgiftsfritagelse, tvungen iblanding og dækmærkning Der er iværksat en række tiltag, der på både kort og langt sigt vil være medvirkende til at nedbringe CO 2 -udledningen fra transportsektoren. Således har regeringen besluttet, at elbiler og brintbiler er fritaget for afgifter til og med Initiativet skal hjælpe disse nye klimavenlige teknologier i gang på det danske marked. I EU har man vedtaget et direktiv, der stiller krav om, at 10 % af energibehovet i transportsektoren fra 2020 skal dækkes af vedvarende energi. Direktivet er i Danmark gennemført ved lov om tvungen iblanding af biobrændstof. Således har olieselskaberne siden 2010 iblandet bioethanol i benzinen, og i 2011 vil der være biodiesel iblandet alt diesel til biler i Danmark. Dæks rullemodstand har stor betydning for brændstofforbruget. Den vigtigste faktor i den sammenhæng er naturligvis at tjekke sit dæktryk. Men der er forskel på de enkelte dæks rullemodstand og dermed energiforbruget. Derfor er der i EU vedtaget en tvungen energimærkningsordning. Det betyder, at fra 2012 vil forbrugerne kunne finde energimærket på alle nye dæk og således få et indtryk af, hvor energieffektivt dækket er. Mærket ses til venstre.

18 Trafikstyrelsen overvåger den danske bilparks CO 2 -udledning. I perioden er den gennemsnitlige udledning reduceret med mere end 25 % for nye biler på det danske marked. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K.

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark

3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,25/3 2015 Indhold 3.1. Indledning... 1 3.2. Persontransport...

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark 1/2 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 22 November 2012 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 4 3. Metode... 4 3.1 Totaløkonomi... 4 3.2 Elbilernes indtrængning...

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95 Baggrundsrapportfor EnergivisionforAalborgKommune2050 Side1af95 BaggrundsrapportforEnergivisionforAalborgKommune2050 Forfatterne,April2010 Forfattere:Sedeenkeltekapitler Redaktør:PoulAlbergØstergaard Udgiver:

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere