Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

2 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede hjælp. Politisk besluttet serviceniveau Myndighedens visitation og afgørelse Leverandørens udførelse af ydelsen Borgeren Det tildelte hjælpemiddel gives ud fra en helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer. I Fredensborg Kommune vurderes alle borgeres rehabiliteringspotentiale. Formålet med et kropsbårne hjælpemidler er at borgeren har en mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hjælpen er et supplement til det, den enkelte selv er i stand til at gennemføre. Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. Med venlig hilsen Fredensborg kommune 2

3 Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet med hjælpen: Hvem kan modtage hjælpen: Hvordan får borgeren hjælpen/søger borgeren om hjælpen: Hvordan og hvornår modtager borger hjælpemidlet. At borgeren har mulighed for, at leve en så normal og selvstændig tilværelse som mulig. Borgeren kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis borgeren har en varig funktionsnedsættelse, der gør det vanskeligt at klare sig i dagligdagen. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet, og lette borgerens daglige tilværelse. Borgeren kan ansøge på flere måder: Der kan søges elektronisk. Du finder link til ansøgning på kommunens hjemmeside. Vælg selvbetjening under borger, hvor du også kan finde det elektroniske ansøgningsskema, ude i bjælken til højre. Boligindretning/hjælpemiddel/forbrugsgode Du skal ved behov altid have dit NemID klar Er du fritaget for Digital Post kan du ved kontakt til kommunens sagsbehandlende terapeuter team hjælpemidler eller kontaktcenteret i borgerservice rekvirere et ansøgningsskema. I helt særlige tilfælde, hvis du ikke kan udfylde et ansøgningsskema kan du søge over telefonen. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen, din funktion, helbred samt eventuelle sagsakter kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. De lægelige oplysninger vurderes oftest i samråd med den praktiserende læge, og/eller anden faglig ekspertise. Du modtager herefter en afgørelse. Som udgangspunkt modtager du hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder, bortfalder bevillingen. Du kan ikke 3

4 få godtgjort hjælpemidler du har købt inden bevillingen er udstedt. I Fredensborg kommune er det nogle gange muligt at benytte kvikservice hjælpemiddelcentralen på Helsingørs vej som har åbent hver torsdag kl Enkelte gange kan vi være heldige de har nogle former for IKT hjælpemidler på lager. Hvor ofte kan man få hjælpen: Hvad kan indgå i hjælpen: Visitation og Bevillingskompetence: Egenbetaling Leverandør af ydelsen: Det afhænger at det kropsbårne hjælpemiddel (SE BESKRIVELSER EFTERFØLGENDE) Arm og benproteser Ortopædisk fodtøj/håndsyet fodtøj Ortopædisk fodindlæg Bandager benskinner dropfodsskinner Brystproteser Parykker / toupeer Kompressionsstrømper Urologiprodukter og Inkontinenshjælpemidler (Faglige Bevillinger varetages af inkontinens sygeplejersken i kommunens hjemmepleje) Diabeteshjælpemidler Særlige beklædningsgenstande ex. korsetter Stomihjælpemidler Informationstekniske hjælpemidler Synshjælpemidler Hørehjælpemidler Center for Ældre og Handicap Følgende områder har en egenbetaling: En standardparyk er gratis, men ved påsætning af hår ydes dette som et tilskud. Til dækning af udgifter til ortopædisk fodtøj. Fodtøj, leverandør Sahva Fodindlæg og K-strømper, leverandør Bandagist Jan Nielsen Stomi, leverandør Sahva Parykker, leverandør Svaneklinik og salon chess Brystproteser, leverandør Svaneklinik Diabetes, leverandør Mediq 4

5 Ifølge frit valg reglen er der andre valgmuligheder i forhold til leverandører, det vil dog som udgangspunkt betyde en egenbetaling for borgeren. Leverancesikkerhed Visitation og Bevillingskompetence: Sagsbehandlingsfrist: Vi henviser til gældende indkøbsaftaler med leverandører om levering. Der er på nogle af ovenstående hjælpemidler frit valg af leverandør. På andre er der tvunget leverandørvalg, som følge af faste prisaftaler. Administrativ sagsbehandler i team hjælpemidler Udvalgte hjælpemidler kan bevilges i kontaktcentret 1 måned Lovgrundlag: Lov om Social service: 83, 88-91, Ifølge servicelovens 112 skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv. Hvor kan man klage: Kontakt til administrativ sagsbehandler. Afgørelse, klage- og ankevejledning. Borgeren kan klage til team hjælpemidler eller kontaktcentret, som har behandlet sagen. Herefter vil sagen blive genvurderet. Fastholdes afgørelsen sendes din klage videre til Ankestyrelsen. Din klage skal være indgivet til kommunen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. (Efter retssikkerhedslovens 60 og 66 kan afgørelsen indbringes til det sociale nævn. (OBS!!! Klagefristen er 4 uger.) Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Att.: Ældre og Handicap 5

6 Tlf mandage: kl. 08:30-17:30 tirsdag torsdag: kl. 08:30-13:00 fredage: kl. 08:30-12:00 Godkendt af Fredensborg Kommunes Byråd den

7 Specifik gennemgang af kropsbårne hjælpemidler Ortopædisk fodtøj/tilretning af almindeligt fodtøj Hvilke borgere kan tilbydes ortopædisk fodtøj eller tilretning af almindeligt fodtøj? Hvad tilbydes borgeren Der ydes støtte til ortopædisk fodtøj, til personer med varige og svære deformiteter af fødderne Ved førstegangsbevilling bevilges ét par fodtøj. Af hensyn til eventuelle tilretninger, bevilges reservefodtøj, som udgangspunkt tidligst efter 3 måneder. (bevilges kun 1 gang) Der gives kun støtte til billigst egnede fodtøj Til personer over 18 år Kan der normalt ydes udskiftning efter 18 måneder. Særlige forhold, som for eksempel erhvervsarbejde eller særlige lidelser kan i sjældne tilfælde gøre hyppigere udskiftninger nødvendige. Til personer under 18 år/ Børn Til børn vil der altid være et individuelt udskiftningsniveau, da børns fødder vokser forskelligt. Der kan dog højst bevilges 3 par fodtøj om året. Generelt bevilges udelukkende fodtøj, som benyttes i dagligdagen. Der gives ikke tilskud til festsko, sportssko, hjemmesko mv. Forsåling/Udbedring: Der kan bevilges forsåling og udbedring af tidligere bevilliget ortopædisk fodtøj. Dette vil bero på en individuel vurdering. Forhøjelse/tilretning af eget fodtøj: Der ydes støtte til forhøjelse/tilretning af eget fodtøj, til personer med svære varige foddeformiteter. Der gives støtte til forhøjelse/tilretning af eget fodtøj, når der er tale om en dokumenteret benforskel på over 2 cm. 7

8 Hvad koster det/egenbetaling etc. Der gives støtte til forhøjelse/tilretning af eget dagligt fodtøj, til 2-3 stk. fodtøj det første år. Herefter til et stk. fodtøj årligt. Der er en lovbestemt egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Beløbet reguleres hvert år: Egenbetaling for personer over 18 år 830,00 kr. pr. par (takst 2015) Egenbetaling for personer under 18 år 460,00 kr. pr. par (takst 2015) Borger kan vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb, svarende til den udgift kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Hvis du benytter en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med, skal du selv være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse, hos den leverandør du ønsker at benytte. Der gives normalt ikke tilskud, til et hjælpemiddel du selv har anskaffet, inden der foreligger en bevilling. Ortopædisk fodindlæg Hvilke borgere kan tilbydes ortopædiske fodindlæg: Der ydes støtte til ortopædisk fodindlæg, til personer med svære varige deformiteter af fødderne. Ydelsen retter sig mod personer med så svære foddeformiteter, at de ellers ville være henvist til brug af ortopædisk fodtøj. Hvad tilbydes borgeren: Der kan bevilges ét par fodindlæg om året. Der bevilges kun fodindlæg til almindelige dagligdags fodtøj. Der kan ikke bevilges fodindlæg til festsko, sportssko med videre. Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået indkøbsaftale med. Du kan vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. 8

9 Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger en bevilling. Hvad sker der når du søger: Dine lægelige oplysninger vurderes oftes i samråd med den praktiserende lægen, og/eller anden faglig ekspertise. Se i øvrigt side 3 Hvordan får borgeren hjælpen/søger borgeren om hjælpen. Kompressionsstrømper Hvem kan tilbydes kompressionsstrømper: Der kan ydes støtte til kompressionsstrømper, (arm eller ben) ved svære varige kredsløbslidelser, hvor det vurderes, at kompressionsstrømpen kan afhjælpe den svære varige kredsløbslidelse. Behandlingsmulighederne skal være udtømte Der bevilges billigst egnede kompressionsstrømpe. Der bevilges én, plus ét skifte årligt. Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper eller anti-emboli-strømper, som anvendes for eksempel ved lettere ben problemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Ydelsen er gratis, såfremt man benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Man vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden der foreligger en bevilling. Brystproteser Hvilke borgere kan tilbydes brystproteser: Der kan ydes hjælp til brystproteser, efter bortoperation af det ene eller begge bryster. Hvad tilbydes borgeren: Det er en individuel vurdering, om det er en helprotese, delprotese eller selvklæbende protese 9

10 der ydes hjælp til. Der gives kun støtte til den billigst egnede protese. Der ydes ikke hjælp til særlige protesebrystholdere, badedragter eller kunstige brystvorter. Der gives ikke tilskud til en protese, man selv har anskaffet, inden der foreligger en bevilling. Proteserne har forskellig holdbarhed, og det er derfor individuelt hvornår protesen skal skiftes. Som udgangspunkt bevilges 1 2 stk. pr. år. Det vil fremgå af bevillingen, hvor ofte du kan søge om nye proteser. Indopererede brystproteser varetages på hospitalet og kræver henvisning fra egen læge. Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Det vil i så fald være tale om en egenbetaling. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger en bevilling. Arm- og benproteser Hvem kan tilbydes arm og benproteser: Der ydes støtte til proteser ved mangel på arme, ben, hænder, fingre fødder og tæer. Ved førstegangsbevilling bevilges du én protese. Ved genbevilling af ny protese, undersøges altid først om der er mulighed for reparation, tilretning eller delvist genbrug. Dette vil altid ske i samarbejde med bandagister. Der gives kun støtte til billigst egnede protese. Der gives normalt ikke støtte til kosmetiske proteser, badeproteser, ride proteser med videre. 10

11 Ydelsen er gratis Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden der foreligger en bevilling. Bandager og skinner Hvem kan tilbydes bandager og skinner Der kan ydes støtte til bandager, skinner med mere ved svære varige skader. Støtten ydes når det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømte og at lidelsen er varig. Der gives kun støtte til billigst egnede bandage/ skinne. Bandager kan eksempelvis være til hænder, arm, skulder, lår, knæ og fod samt bandager til brok. Skinner kan eksempelvis være dropfodsskinner. Hvis hjælpemidlet anvendes som et led i behandling eller på anden vis til midlertidigt brug henvises til hospitalet. Bandager: Ved førstegangsbevilling bevilges du én bandage, plus én at skifte med. Herefter kan der tidligst bevilges en bandage årligt. Skinner: Ved førstegangsbevilling bevilges der én skinne. Derefter kun udskiftning ved fagligt dokumenteret behov. Overflytning af dropfodsskinne fra et fodtøj til et andet, kan tidligst bevilges hver 18. måned. Der bevilges støtte til reparation af bandager og skinner. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel du selv har anskaffet inden der foreligger en bevilling. Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge, at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil 11

12 kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden der foreligger en bevilling. Støttekorset Hvem kan tilbydes støttekorsetter: Der ydes støtte til korsetter, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion. Støtten ydes, når det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømte og lidelsen varig. Der bevilges ikke støttekorset som led i behandling eller på anden vis til midlertidig korrektion. Dette skal søges via hospitalet. Ved førstegangsbevilling bevilges et støttekorset, samt ét skiftekorset. Herefter bevilges kun ét skiftekorset ved behov. Ved genbevilling undersøges altid først om der er mulighed for reparation eller tilretning af det gamle støttekorset. Der gives kun støtte til billigst egnede støttekorset. Ydelsen er gratis Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt inden der foreligger en bevilling. Parykker/Toupé Hvem kan tilbydes parykker/toupéer: Der gives støtte til paryk, når der er tale om vansirende skaldethed. Almindeligt hårtab hos mænd er ikke omfattet. Ved midlertidigt hårtab som følge af behandling (for eksempel kemoterapi) henvises til hospitalet. Ved førstegangsbevilling bevilges du én paryk/toupé. Derefter kan der tidligst søges genbevilling en gang om året. 12

13 Der gives kun støtte til den billigst egnede paryk/toupé. Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt inden der foreligger en bevilling. Diabetes hjælpemidler Hvem kan tilbydes diabeteshjælpemidler: Der kan ydes støtte til diabetes hjælpemidler, når man er i insulin- eller tabletbehandling. Herunder også en kombination af de to. Insulin eller insulinlignende diabetes: Udgift til injektions- og testmateriale dækkes med 100% Udgiften til blodsukkerapparat dækkes med 50% Tabletbehandlet diabetes: Årligt dækkes udgiften til 150 stk. teststrimler og fingerlancetter. Indkøb derudover skal du selv betale. Der ydes ikke støtte til blodsukkerapparat. Kombinationsdiabetes (tablet og insulinbehandling): Udgifterne dækkes som ved insulin behandling. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, borger selv har anskaffet, inden der foreligger en bevilling. Hvordan søger borger: Se ovenstående hvad tilbydes borger Der foreligger en indkøbsaftale på diabetes produkter: Ønsker borgeren andre specifikke produkter vil der være tale om en egenbetaling. Ved første gangsansøgninger får kommunen ofte henvendelse direkte fra hospitalet. Se i øvrigt side 3 Hvordan får borgeren hjælpen/søger borgeren om hjælpen 13

14 Inkontinenshjælpemidler Hvem kan tilbydes inkontinenshjælpemidler: Du kan få bevilliget inkontinenshjælpemidler, hvis du i væsentlig grad har vedvarende ufrivillig vandladning eller afføring. Er du over 18 år og har brug for bleprodukter, kan du henvende dig om inkontinensproblemer til: Din læge, sygehuset, plejepersonalet i hjemmeplejen, som videreformidler til kontinenssygeplejersken Kontinenssygeplejersken i Hjemmeplejen Er du under 18 år, eller har brug for kateter, kan du henvende dig til: Team hjælpemidler Der gives ikke støtte til trusseindlæg og minibind, ligesom engangsstiklagner kun i meget sjældne tilfælde bevilges. Inkontinenshjælpemidler er gratis Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt inden der foreligger en bevilling. Hvad sker der når du søger: Er borger over 18 år vil ansøgning om bleer altid være ensbetydende med udredning ved kontinenssygeplejersken. Udredningen foregår i samarbejde med din praktiserende læge eller speciallæge. Eventuel bevilling gives efter en faglig vurdering til specifikke produkter og i bestemte mængder. Er borger under 18 år eller drejer din ansøgning sig om kateter, vil vi ved førstegangsansøgninger ofte få henvendelse direkte fra hospitalet. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra borger. Derudover vurderes borgers ansøgning i forhold til lovgivningen, din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen eventuelt allerede er i besiddelse af. Borger modtager en afgørelse. 14

15 Stomihjælpemidler Hvem kan tilbydes stomihjælpemidler: Der ydes støtte til stomihjælpemidler, hvis du har fået foretaget en kolostomi, ileostomi eller urostomi. Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at der er tale om en varig anlagt stomi. Er der tale om en midlertidig stomioperation (under 1 år), skal hospitalet afholde udgifterne til stomihjælpemidlerne. Du bevilges stomihjælpemidler efter en konkret individuel vurdering. Bevillingen kan omfatte for eksempel poser, plader og swaps. Der gives kun støtte til billigst egnede produkt. Se ovenstående hvad tilbydes borger Der foreligger en indkøbsaftale på stomi produkter: Ønsker borgeren andre specifikke produkter vil der være tale om en egenbetaling. Det betyder at borgeren kan vælge en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Borger vil da kunne få refunderet det beløb svarende til den udgift kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Hvis du benytter en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med, skal du selv være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør du ønsker at benytte. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, borger selv har anskaffet inden der foreligger en bevilling. Hvordan søger borger: Ved første gangsansøgninger får kommunen ofte henvendelse direkte fra hospitalet. Se i øvrigt side 3 Hvordan får borgeren hjælpen/søger borgeren om hjælpen 15

16 Synshjælpemidler Hvem kan tilbydes synshjælpemidler: Der ydes støtte til synshjælpemidler til personer med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelsen nr. 987 af 6. august 2007, bilag 2), hvis hjælpemidlet skønnes at kunne afhjælpe funktionsnedsættelsen. Der gives kun støtte til billigst egnede synshjælpemiddel. Briller og kontaktlinser: Der ydes ikke støtte til langsynet hed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Der ydes heller ikke til personer som er opereret for ensidig eller dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen. Der bevilges ikke PC-briller eller lignende aktivitetsbestemte briller. Varig synsnedsættelse (svagsynsoptik): Behovet for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrke 6/18 eller derunder. Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Der ydes også støtte til stel og medicinske filterglas, mat glas og balanceglas. Der ydes støtte til optikunderstøttende hjælpemidler, som for eksempel særlig belysning. Kan du ikke opnå et læsesyn med specialoptik, kan der efter vurdering af specialkonsulent eventuelt bevilges CCTV. Der ydes ikke støtte til lupper og kikkerter, der kan købes i almindelig handel, kosmetikspejle med lys samt mobil-og fastnettelefoner med store taster. Disse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder Andre synshjælpemidler: Andre synshjælpemidler kan for eksempel være notatbåndoptager, talende ure med mere. 16

17 Personer under 18 år henvises ofte direkte fra Kennedy Instituttet/Statens Øjenklinik for børn og unge. Hvordan søger du: Ydelsen er gratis. Dog er hjælpemidler udleveret af Kennedyinstituttet omfattet af takster fastsat af Velfærdsministeriet (kontakt Kennedy Instituttet for at høre nærmere). Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden der foreligger en bevilling. Du skal i første omgang kontakte Center for Ældre og Handicap - team hjælpemidler eller kontaktcentret i borgerservice. Du vil efterfølgende blive henvist til en af vores samarbejdspartnere på området. I øjeblikket henvises til Kommunikationscentret eller anden optiker. Hvad sker der når du søger: En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere, vedlagt afdæknings- og afprøvningsresultat. Særlige informationsteknologiske hjælpemidler Hvem kan tilbydes særlige informationsteknologiske hjælpemidler: Der kan ydes støtte til særlige informationsteknologiske hjælpemidler, ved svært varigt nedsat kommunikationsevne. Målgruppen er personer med væsentlig nedsat høre-, tale-, syns-, skrive-, eller læsefunktion, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte kommunikationsevne. Særlige informationstekniske hjælpemidler omfatter produkter, der afhjælper et kommunikationshandicap. For eksempel talemaskiner og kommunikatorer, herunder særlige kommunikationsprogrammer (for eksempel scanningsprogrammer til betjening med en enkelt kontakt, skærmlæsere til syntetisk tale, skærmtastaturer og forstørrelsesprogrammer) og andet særligt tilbehør (for eksempel specielle tastaturer, specielle mus, museerstatninger og 17

18 morseudstyr) til personlig computer. Til blinde og svagtseende Der kan bevilges computer med standard software, der understøtter kommunikationshjælpemidler, medens for eksempel telefoner med store taster betragtes som almindeligt forbrugsgode. Et eventuelt hjælpemiddel bevilges først efter en grundig afprøvning. Der bevilges billigst egnede. Der gives ikke støtte til almindelig computer eller til styreprogrammer, og almindeligt forekommende programmer som for eksempel Microsoft Office. Ligeledes gives der ikke støtte til et nyt hjælpemiddel, ene og alene med den begrundelse, at de kan en ny detalje, er smartere, hurtigere, mindre med videre. Ved genbevilling skal der altid laves en vurdering af, om funktionerne i det gamle hjælpemiddel er udnyttet til fulde, eller om det gamle hjælpemiddel kan bruges til nye behov. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger en bevilling. Hvordan søger du: Hvad sker der når du søger: Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt inden der foreligger en bevilling. Du skal i første omgang kontakte Center for ældre og handicap team hjælpemidler eller kontaktcentret i borgerservice. Du vil efterfølgende blive henvist til en af vores samarbejdspartnere på området. En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere, eksempelvis kommunikationscentret, vedlagt afdæknings og afprøvnings resultat. 18

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 8 Kvalitetsstandard for omsorgstime 2016 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 16 Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser (Klippekort) 2018 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 12 Kvalitetsstandard for nødkald

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 12 Kvalitetsstandard for nødkald Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 12 Kvalitetsstandard for nødkald 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune kan du blive visiteret til nødkald. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

kompressionsstrømper og -ærmer

kompressionsstrømper og -ærmer Værd at vide om kompressionsstrømper og -ærmer D A L ANSK ymfødem Produkter, måltagning og rettigheder Y F O orening Kompressionsstrømper og -ærmer yder tryk mod lymfødemet udefra. Lymfevæsken presses

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for nødkald

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for nødkald Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for nødkald 2015 Indledning I Fredensborg Kommune kan du blive visiteret til nødkald. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard Individuel transport Lov om social service 117 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard 04 3. november 2010 1. Støtte til individuel befordring - Lovgrundlag og vejledning Serviceloven 117. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere