IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013

2 Indholdsfortegnelse Ortopædisk fodtøj/ tilretning af almindeligt fodtøj... 3 Kompressionsstrømper... 6 Brystproteser... 8 Arm- og benproteser Bandager og skinner Støttekorset Parykker/toupé Diabeteshjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Stomihjælpemidler Synshjælpemidler Ortopædisk fodindlæg Hørehjælpemidler Særlige informationsteknologiske hjælpemidler Individuel transport

3 Ortopædisk fodtøj/tilretning af almindeligt fodtøj Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes ortopædisk fodtøj eller tilretning af almindeligt fodtøj? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der ydes støtte til ortopædisk fodtøj til personer med svære varige foddeformiteter (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007, bilag 1). Ved førstegangs bevilling bevilges ét par fodtøj. Af hensyn til eventuelle tilretninger, bevilges reservefodtøj, som udgangspunkt tidligst efter 3 måneder. Der gives kun støtte til billigst egnede fodtøj. Til personer over 18 år kan der normalt ydes udskiftning efter 18 måneder Særlige forhold, som for eksempel erhvervsarbejde eller særlige lidelser, kan i sjældne tilfælde gøre hyppigere udskiftninger nødvendige. Til personer under 18 år vil der være et individuelt udskiftningsniveau, da børns fødder vokser forskelligt. Der kan dog højst bevilges 3 par fodtøj om året. Generelt bevilges udelukkende fodtøj, som benyttes i dagligdagen. Der gives ikke tilskud til festsko, sportssko, hjemmesko mv. Der kan ydes forsåling og udbedring af tidligere bevilliget ortopædisk fodtøj. Reparation af tidligere bevilliget fodtøj, vil medføre, at der tidligst kan bevilges ortopædisk fodtøj efter 24 måneder. Forhøjelse/tilretning af eget fodtøj: Der ydes støtte til forhøjelse/tilretning af eget 3

4 fodtøj til personer med svære varige foddeformiteter Der gives støtte til forhøjelse/tilretning af eget fodtøj, når der er tale om en dokumenteret benforskel på over 2 cm. Der gives støtte til forhøjelse/tilretning af eget dagligt fodtøj til 2-3 stk. fodtøj det første år. Herefter til ét stk. fodtøj årligt. Hvad koster det? Der er en lovbestemt egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Beløbet reguleres hvert år: Egenbetalinger for personer over 18 år: 800,00 kr. pr. par (2012 priser) Egenbetaling for personer under 18 år: 430,00 kr. pr. par (2012 priser). TAKSTERNE ER IKKE KOMMET ENDNU Du kan vælge, at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Hvis du benytter en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med, skal du selv være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør du ønsker at benytte. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. De lægelige oplysninger vurderes oftest i samråd med kommunelægen og/eller anden faglig ekspertise. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. 4

5 modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klager skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 5

6 Kompressionsstrømper Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes kompressionsstrømper Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der kan ydes støtte til kompressionsstrømper (arm eller ben) ved svære varige kredsløbslidelser, hvor det vurderes, at kompressionsstrømpen kan afhjælpe den svære, varige kredsløbslidelse. Behandlingsmulighederne skal være udtømte. Der bevilges billigst egnede kompressionsstrømpe. Der bevilges én plus ét skifte årligt. Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper eller antiembolistrømper, som anvendes for eksempel ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Hvad koster det? Ydelsen er gratis, såfremt man benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge, at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Man vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Hvordan søger En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. 6

7 Hvad sker der, når du søger? Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. De lægelige oplysninger vurderes oftest i samråd med kommunelægen og/eller anden faglig ekspertise. Du modtager skriftlig afgørelse. Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til Ældre og Sundhed, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 7

8 Brystproteser Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes brystproteser? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster. Ved første gangs bevilling bevilges én protese og én at skifte med. Herefter kan der tidligst bevilges én protese hvert andet år. Brystproteser, der indopereres skal henvises til sygehusvæsnet. Der ydes ikke hjælp til særlige protesebrystholdere, badedragter eller kunstige brystvorter, ligesom der normalt ikke gives tilskud til en protese, man selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Der gives kun støtte til den billigst egnede protese. Hvad koster det? Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge, at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger Ved førstegangs ansøgninger får kommunen ofte henvendelse direkte fra hospitalet. En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. 8

9 Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 9

10 Arm- og benproteser Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes arm - og benproteser Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der ydes støtte til proteser ved mangel på arme, ben, hænder, fingre, fødder og tæer. Ved første gangs bevilling bevilges du én protese. Ved genbevilling af ny protese undersøges altid først, om der er mulighed for reparation, tilretning eller delvist genbrug. Dette vil altid ske i samarbejde med bandagister. Der gives kun støtte til billigst egnede protese. Der gives normalt ikke støtte til kosmetiske proteser, badeproteser, rideproteser med videre. Hvad koster det? Hvordan søger Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Ved første gangsansøgninger får vi ofte henvendelse direkte fra hospital/bandagist. En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. 10

11 Hvis du ønsker at klage Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 11

12 Bandager og skinner Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes bandager og skinner? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der kan ydes støtte til bandager, skinner med mere ved svære varige skader. Støtten ydes, når det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømte og at lidelsen er varig. Der gives kun støtte til billigst egnede bandage/skinne. Bandager kan eksempelvis være til hænder, arm, skulder, lår, knæ og fod samt bandager til brok. Skinner kan eksempelvis være dropfodsskinner. Hvis hjælpemidlet anvendes som et led i behandling eller på anden vis til midlertidigt brug henvises til hospitalet. Hvad tilbydes Bandager: Ved første gangs bevilling bevilges du én bandage plus én at skifte med. Herefter kan der tidligst bevilges en bandage årligt. Skinner: Ved første gangs bevilling bevilges der én skinne. Derefter kun udskiftning ved fagligt dokumenteret behov. Overflytning af dropfodsskinne fra et fodtøj til et andet kan tidligst bevilges hver 18. måned. Der bevilges støtte til reparation af bandager og skinner. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. 12

13 Hvad koster det? Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge, at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Hvordan søger En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager jeg hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder, bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 13

14 Støttekorset Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes støttekorsetter? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der ydes støtte til korsetter, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion. Støtten ydes, når det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømte og lidelsen varig. Der bevilges ikke støttekorset, som led i behandling eller på anden vis til midlertidig korrektion. Dette skal søges via hospitalet. Hvad tilbydes Ved første gangs bevilling bevilges et støttekorset samt ét skiftekorset. Herefter bevilges kun ét skiftekorset ved behov. Ved genbevilling undersøges altid først om der er mulighed for reparation eller tilretning af det gamle støttekorset. Hvad koster det? Ydelsen er gratis. Der gives kun støtte til billigst egnede støttekorset. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Hvordan søger Hvad sker der, når du søger? En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. 14

15 Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 15

16 Parykker/ toupé Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes parykker/toupe? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der gives støtte til parykker, når der er tale om vansirende skaldethed. Almindeligt hårtab hos mænd er ikke omfattet. Ved midlertidig hårtab som følge af behandling (for eksempel kemoterapi) henvises til hospitalet. Hvad tilbydes Ved første gangs bevilling bevilges du én paryk/toupe. Derefter kan der tidligst søges genbevilling én gang om året. Der gives kun støtte til den billigst egnede paryk/toupe. Hvad koster det? Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Hvordan søger Hvad sker der, når du søger? En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. 16

17 Hvordan og hvornår modtager jeg hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder, bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 17

18 Diabeteshjælpemidler Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes diabeteshjælpemidler Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der kan ydes støtte til diabeteshjælpemidler, når man er i insulin-, tablet eller kombinationsbehandling. Insulin eller insulin lignende diabetes: Udgift til injektions- og testmateriale dækkes med 100 %. Udgiften til blodsukkerapparat dækkes med 50 %. Tabletbehandlende diabetes: Årligt dækkes udgiften til 150 stk. teststrimler og fingerlancetter. Indkøb derudover skal du selv betale. Der ydes ikke støtte til blodsukkerapparat. Kombinations diabetes (tablet- og insulinbehandlet): Udgifterne dækkes som ved insulin behandling Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvad koster det? Se ovenstående Hvad tilbydes Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger Ved første gangs ansøgninger får vi ofte henvendelse direkte fra hospitalet. En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. 18

19 Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra kommunens leverandør. Der er ikke frit leverandørvalg. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 19

20 Inkontinenshjælpemidler Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes inkontinenshjælpemidler? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Du kan få bevilliget inkontinenshjælpemidler, hvis du i væsentlig grad har vedvarende ufrivillig vandladning eller afføring. Er du over 18 år og har brug for bleprodukter, kan du henvende dig om inkontinensproblemer til: kontinenssygeplejersken i Sundhed og Omsorg på tlf Indtal eventuelt på telefonsvarer for at blive kontaktet din læge, sygehuset, plejepersonalet i Sundhed og Omsorg, som videreformidler til kontinenssygeplejersken. Er du under 18 år, eller har brug for kateter, kan du henvende dig til: på tlf Der gives ikke støtte til trusseindlæg og minibind, ligesom engangsstiklagner kun i meget sjældne tilfælde bevilges. Hvad koster det? Inkontinenshjælpemidler er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har bevilling. Hvordan søger Din ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. 20

21 Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos, Sundhed og Omsorg eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Hvad sker der, når du søger? Er du over 18 år vil ansøgning om bleer altid være ensbetydende med udredning ved kontinenssygeplejersken. Udredningen foregår i samarbejde med din praktiserende læge eller speciallæge. Du modtager skriftlig afgørelse. Eventuel bevilling gives efter en faglig vurdering til specifikke produkter og i bestemte mængder. Er du under 18 år, eller drejer din ansøgning sig om kateter, vil vi ved førstegangsansøgninger ofte få henvendelse direkte fra hospitalet. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Derudover vurderes din ansøgning i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen eventuelt allerede er i besiddelse af. Du modtager skriftlig afgørelse. Hvordan og hvornår modtager jeg hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til Ældre og Sundhed, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 21

22 Stomihjælpemidler Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes stomihjælpemidler? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der ydes støtte til stomihjælpemidler, hvis du har fået foretaget en kolostomi, ileostomi eller urostomi. Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at der er tale om en varig anlagt stomi. Er der tale om en midlertidig stomioperation (under 1 år) skal hospitalet afholde udgifterne til stomihjælpemidlerne. Du bevilges stomihjælpemidler efter en individuel vurdering. Bevillingen omfatter for eksempel poser, plader og swaps. Der gives kun støtte til billigst egnede produkt. Der ydes normalt ikke støtte til éngangsklude, éngangshandsker, creme, gaze og gazeservietter. Hvad koster det? Du kan vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Hvis du benytter en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med, skal du selv være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør du ønsker at benytte. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger Ved første gangs ansøgninger får vi ofte henvendelse direkte fra hospitalet En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. 22

23 Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 23

24 Synshjælpemidler Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes synshjælpemidler? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der ydes støtte til synshjælpemidler til personer med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007, bilag 2), hvis hjælpemidlet skønnes at kunne afhjælpe funktionsnedsættelsen. Der gives kun støtte til billigst egnede synshjælpemiddel. Briller og kontaktlinser: Der ydes ikke støtte til langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Der ydes heller ikke til personer, som er opereret for ensidig eller dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen Der bevilges ikke PC-briller eller lignende aktivitetsbestemte briller. Varigt synsnedsættelse (svagsynsoptik): Behovet for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrke 6/18 eller derunder. Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Der ydes også støtte til stel og medicinske filterglas, matglas og balanceglas. Der ydes støtte til optikunderstøttende hjælpemidler som for eksempel særlig belysning. Kan du ikke opnå et læsesyn med specialoptik, kan der efter vurdering af specialkonsulent eventuelt bevilges CCTV. Der ydes ikke støtte til lupper og kikkerter, der kan købes i almindelig handel, kosmetikspejle med lys samt mobil- og 24

25 fastnettelefoner med store taster. Disse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder. Andre synshjælpemidler: Andre synshjælpemidler kan for eksempel være notatbåndoptager, talende ure med mere. Personer under 18 år henvises ofte direkte fra Kennedy Instituttet/Statens Øjenklinik for børn og unge. Hvad koster det? Ydelsen er gratis, dog er hjælpemidler udleveret af Kennedy Instituttet omfattet af takster fastsat af Velfærdsministeriet (kontakt Kennedy Instituttet for at høre nærmere). Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Hvordan søger Du skal i første omgang kontakte Ældre og Sundhed. Du vil efterfølgende blive henvist til en af vores samarbejdspartnere på området Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere vedlagt afdæknings- og afprøvnings resultat Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt evt. sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 25

26 Ortopædisk fodindlæg Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes ortopædiske fodindlæg Hvad tilbydes Hvad koster det? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der ydes støtte til ortopædisk fodindlæg til personer med svære varige foddeformiteter (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007, bilag 1). Ydelsen retter sig mod personer med så svære foddeformiteter, at de ellers ville være henvist til brug af ortopædisk fodtøj. Der kan bevilges ét par fodindlæg om året. Der bevilges kun fodindlæg til almindelige dagligdags fodtøj. Der kan ikke bevilges fodindlæg til festsko, sportssko med videre. Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået indkøbsaftale med. Du kan vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger Hvad sker der, når du søger? En ansøgning kan både være mundtlig og skriftlig. Ansøgningsskema Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode rekvireres hos eller på Allerød Kommunes hjemmeside. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. 26

27 De lægelige oplysninger vurderes oftest i samråd med kommunelægen og/eller anden faglig ekspertise. Du modtager skriftlig afgørelse. Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 27

28 Hørehjælpemidler Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes hørehjælpemidler? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der kan ydes støtte til hørehjælpemidler til personer med en dokumenteret hørenedsættelse. Høreapparater: Personer, der er over 18 år og som er henvist til høreapparatbehandling fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, kan få et tilskud til køb af høreapparater. Offentlig høreklinik: Du vil i samarbejde med en offentlig høreklinik/audiologisk afdeling få det billigst egnede høreapparat udleveret. Heri indgår hensyn til behov, kvalitet, betjeningsmulighed, udgift til drift, holdbarhed, servicekrav, garanti, service og reparationsmuligheder med mere. I det tilfælde, hvor du vælger at få høreapparatbehandlingen gratis i det offentlige system, vil høreapparatet være det offentliges ejendom, og du skal derfor tilbagelevere høreapparatet, når apparatet ikke længere er i brug. Privat godkendt høreapparatleverandør: Der ydes et tilskud på max kr. (2012 pris) pr. høreapparat. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inklusiv moms. For børn og unge under 18 år: Børn og unge under 18 år, der har behov for høreapparatbehandling, forudsættes behandlet i det offentlige system. 28

29 Udskiftning af høreapparat: Der kan tidligst bevilges nyt høreapparat efter 4 år, regnet fra tidspunktet for udleveringen. Der kan i særlige tilfælde bevilges et nyt høreapparat før det 4. år, for eksempel ved en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen, legemlige forandringer, hvis slidtage efter kort tid umuliggør anvendelsen af høreapparatet, eller hvis høreapparatet går tabt ved tyveri eller brand. Der bevilges ikke nyt høreapparat, hvis du taber eller mister dit høreapparat med mindre dit høreapparat er udleveret fra en offentlig høreklinik. Vedligeholdelse og batteri: Vedligeholdelse og hjælp til batteri er gratis, uanset om høreapparatet er anskaffet i offentligt eller privat regi. Allerød kommune har tilsluttet sig Kommunernes Landsforenings indkøbsaftale om gratis levering af batterier fra Metaligen. Batterierne udleveres fra apotekerne. Teleslyngeanlæg: Teleslynge er et anlæg med en mikrofon til tilslutning til for eksemepl radio og tv, der sender lyden uden kabel direkte til dit høreapparat. For beboere med ophold på et botilbud efter Servicelovens 108, vil et telesyngeanlæg blive betragtet som sædvanligt udstyr (basisinventar). Der ydes normalt ikke støtte til FM-systemer. Forstærkertelefon og lignende: Der kan ydes støtte til anskaffelse, men ikke til eventuelt abonnement afgift med mere. Hvad koster det? Ydelsen er gratis. Der er egenbetaling for høreapparater, hvis prisen overstiger det maksimale tilskudsbeløb hos en privat leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Hvordan søger Du skal i første omgang kontakte en øre-, næse og halslæge. Denne vil så henvise videre til høreapparatbehandling hvis nødvendigt. 29

30 Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere vedlagt afdæknings- og afprøvnings resultat. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 30

31 Særlige informationsteknologiske hjælpemidler Hvad er formålet? Hvad siger loven? Hvem kan tilbydes særlige informationsteknologiske hjælpemidler? Hvad tilbydes Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet og lette din daglige tilværelse. Ifølge Servicelovens 112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Der kan ydes støtte til særlige informationsteknologiske hjælpemidler ved svært varigt nedsat kommunikationsevne. Målgruppen er personer med væsentligt nedsat høre-, tale-, syns-, skrive- eller læsefunktion, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte kommunikationsevne. Særlige informationsteknologiske hjælpemidler omfatter produkter, der afhjælper et kommunikationshandicap. For eksempel talemaskiner og kommunikatorer, herunder særlige kommunikationsprogrammer (for eksempel scanningsprogrammer til betjening med en enkelt kontakt, skærmlæsere til syntetisk tale, skærmtastaturer og forstørrelsesprogrammer) og andet særligt tilbehør (for eksempel specielle tastaturer, specielle mus, museerstatninger og morseudstyr) til personlig computer. Til blinde og svagtsynede: Der kan bevilges computer med standard software, der understøtter kommunikationshjælpemidler, mens for eksempel telefoner med store taster betragtes som almindeligt forbrugsgode. Et eventuelt hjælpemiddel bevilges først efter en grundig afprøvning. Der bevilges billigst egnede. Der gives ikke støtte til almindelig computer eller til styreprogrammer og almindeligt forekommende programmer som for eksempel Microsoft Office. Ligeledes gives der ikke støtte til et nyt hjælpemiddel, ene og alene med begrundelse i, at de kan en ny detalje, er smartere, hurtigere, mindre med videre. 31

32 Ved genbevilling skal der altid laves en vurdering af, om funktionerne i det gamle hjælpemiddel er udnyttet til fulde, eller om det gamle hjælpemiddel kan bruges til nye behov. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvad koster det? Hvordan søger Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvis du ønsker at klage Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Du skal i første omgang kontakte Ældre og Sundhed i kommunen. Du vil efterfølgende blive henvist til en af vores samarbejdspartnere på området. En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere vedlagt afdæknings- og afprøvnings resultat. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren, som findes i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder bortfalder bevillingen. Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Det sociale Nævn. Klagen skal sendes til, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Det sociale Nævn. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 32

33 Individuel transport Hvad er formålet? Hvad forstås ved individuel transport? Formålet er, at tilgodese behov for individuel transport, som følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved individuel transport forstås dør til dør transport. Sædvanligvis med taxa. Hvem kan tilbydes individuel transport? Hvad tilbydes I helt specielle tilfælde kan der bevilges tilskud til kørsel til personer, som ikke kan benytte offentlig transport eller andre kørselsordninger. Du kan få bevilliget tilskud til kørsel den ene vej. I forbindelse med særlig specialiseret indsats iværksat ved Allerød Kommune eller andre helt særlige forhold kan der eventuelt bevilges tilskud til kørsel begge veje. Ordningen kan kun i helt særlige tilfælde benyttes som en varig løsning af et transportbehov. Der gives ikke kørsel til sociale begivenheder, behandling på fysioterapiklinik, tandlæge med mere. Hvad koster det? På udturen, skal du selv betale et beløb svarende til den pris turen ville koste, med offentlig transport. På hjemturen skal du selv betale den fulde pris. Den fulde pris lægges hver gang ud af dig. Du afregner månedsvis bagud med Allerød kommune. Hvordan søger Hvad sker der, når du søger? Hvordan og hvornår modtager du afgørelse? Henvendelse kan ske til Borgerservice eller Ældre og Sundhed, afhængigt af hvem der har bevilliget den specialiserede indsats. Hvis Borgerservice eller ikke kender dig i forvejen, vil vi vurdere dit behov ud fra en individuel vurdering som for eksempel kan omfatte funktionsvurdering og samtale. Du vil modtage en skriftlig afgørelse efter endt sagsbehandling. 33

34 Hvad siger loven? Hvis du ønsker at klage Ifølge Servicelovens 117, stk. 1, har kommunalbestyrelsen ikke pligt til, at tilrettelægge en tilskudsordning om individuel transport til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du klage til, og anmode om, at sagen revurderes. Der er ifølge 117, stk. 2, ikke adgang til, at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter 117 til Det Sociale Nævn. 34

35 Bjarkesvej 2-4,

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn Prisaftale mellem Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn vedr. optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. Gældende fra 1. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet Bilag 6.5 Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet - med henblik på anbefalet fremtidig håndtering Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 24. august 2012 Indhold 1. Resumé... 3 2. Politisk

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser Gældende fra den 1. november 2012 Prislisten

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere