It- og kropsbårne hjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It- og kropsbårne hjælpemidler"

Transkript

1 It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015

2 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker der når du søger?... 4 Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet?... 4 Hvad siger loven?... 4 Hvis du ønsker at klage?... 5 Specifik gennemgang af kropsbårne hjælpemidler... 5 Ortopædisk fodtøj/tilretning af almindeligt fodtøj... 5 Kompressionsstrømper... 7 Brystproteser... 8 Arm- og benproteser... 9 Bandager og skinner Støttekorset Parykker/ toupé Diabeteshjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Stomihjælpemidler Synshjælpemidler Ortopædisk fodindlæg Særlige informationsteknologiske hjælpemidler

3 Hvad er formålet? Formålet er, at du har mulighed for, at leve en så normal og selvstændig tilværelse som mulig. Hvad er kropsbårne hjælpemidler? Kropsbårne hjælpemidler er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet, og lette din daglige tilværelse. Kropsbårne hjælpemidler kan for eksempel være Armprotese Ortopædisk fodtøj Kompressionsstrømpe Stomi eller diabetes hjælpemidler Informationstekniske hjælpemidler kropsbårne hjælpemidler? Hvordan søger man? Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der gør det vanskeligt for dig at klare din dagligdag. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe problemet, og lette din daglige tilværelse. Du kan ansøge på flere måder: Du kan søge elektronisk: Du finder link til ansøgning: Alleroed.dk Vælg selvbetjening Vælg blanketter til højre Vælg Sundhed/sygdom, hjælp ved sygdom, handicap eller alderdom, hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Log ind med Nem-ID Hvis du er fritaget for digital post, kan du rekvirere et ansøgningsskema hos Ældre og Sundhed på 3

4 eller telefonisk på mandag og tirsdag kl , onsdag lukket, torsdag kl , fredag kl Hvad sker der når du søger? Hvordan og hvornår modtager du hjælpemidlet? Hvad siger loven? Henvendelse fra kommunen Hvis du ikke kan udfylde et ansøgningsskema, kan du søge over telefonen. Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen, din funktion, helbred samt eventuelle sagsakter kommunen allerede er i besiddelse af. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. De lægelige oplysninger vurderes oftest i samråd med kommunelægen, og/eller anden faglig ekspertise. Du modtager skriftlig afgørelse. Du modtager hjælpemidlet direkte fra leverandøren. Gør du ikke brug af din bevilling indenfor de første 6 måneder, bortfalder bevillingen. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler du har købet inden bevilling. Ifølge Servicelovens 112 skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler, til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe eller lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve erhverv. Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. 4

5 Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev. Hvis du ønsker at klage? Er du utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen. Klager skal sendes til Ældre og Sundhed, der genvurderer sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen. Din klage skal være indgivet til kommunen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Specifik gennemgang af kropsbårne hjælpemidler Ortopædisk fodtøj/tilretning af almindeligt fodtøj ortopædisk fodtøj eller tilretning af almindeligt fodtøj? Der ydes støtte til ortopædisk fodtøj, til personer med varige og svære deformiteter af fødderne (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007, bilag 1). Ved førstegangsbevilling bevilges ét par fodtøj. Af hensyn til eventuelle tilretninger, bevilges reservefodtøj, som udgangspunkt, tidligst efter 3 måneder. Der gives kun støtte til billigst egnede fodtøj. Til personer over 18 år kan der normalt ydes udskiftning efter 18 måneder. Særlige forhold, som for eksempel erhvervsarbejde eller særlige lidelser, kan i sjældne tilfælde gøre hyppigere udskiftninger nødvendige. Til personer under 18 år vil der være et individuelt udskiftningsniveau, da børns fødder vokser forskelligt. 5

6 Der kan dog højst bevilges 3 par fodtøj om året. Generelt bevilges udelukkende fodtøj, som benyttes i dagligdagen. Der gives ikke tilskud til festsko, sportssko, hjemmesko mv. Der kan ydes forsåling og udbedring af tidligere bevilliget ortopædisk fodtøj. Reparation af tidligere bevilliget fodtøj vil medføre, at der tidligst kan bevilges ortopædisk fodtøj efter 24 måneder. Forhøjelse/tilretning af eget fodtøj: Der ydes støtte til forhøjelse/tilretning af eget fodtøj, til personer med svære varige foddeformiteter. Der gives støtte til forhøjelse/tilretning af eget fodtøj, når der er tale om en dokumenteret ben forskel på over 2 cm. Der gives støtte til forhøjelse/tilretning af eget dagligt fodtøj, til 2-3 stk. fodtøj det første år. Herefter til ét stk. fodtøj årligt. Der er en lovbestemt egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Beløbet reguleres hvert år: Egenbetaling for personer over 18 år: 820,00 kr. pr. par. Egenbetaling for personer under 18 år: 450,00 kr. pr. par. Du kan vælge, at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. 6

7 Du vil da kunne få refunderet et beløb, svarende til den udgift kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Hvis du benytter en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med, skal du selv være behjælpelig med at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse, hos den leverandør du ønsker at benytte. Der gives normalt ikke tilskud, til et hjælpemiddel du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Kompressionsstrømper kompressionsstrømper Der kan ydes støtte til kompressionsstrømper, (arm eller ben) ved svære varige kredsløbslidelser, hvor det vurderes, at kompressionsstrømpen kan afhjælpe den svære, varige kredsløbslidelse. Behandlingsmulighederne skal være udtømte. Der bevilges billigst egnede kompressionsstrømpe. Der bevilges én, plus ét skifte årligt. Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper eller antiembolistrømper, som anvendes for eksempel ved lettere ben problemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Ydelsen er gratis, såfremt man benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. 7

8 Du kan vælge at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Man vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Brystproteser brystproteser? Der kan ydes hjælp til brystproteser, efter bortoperation af det ene eller begge bryster. Det er en individuel vurdering, om det er en helprotese, delprotese eller selvklæbende protese der ydes hjælp til. Der gives kun støtte til den billigst egnede protese. Der ydes ikke hjælp til særlige protesebrystholdere, badedragter eller kunstige brystvorter. Der gives ikke tilskud til en protese, man selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Proteserne har forskellig holdbarhed, og det er derfor individuelt hvornår protesen skal skiftes. Det vil fremgå af bevillingen, hvor ofte du kan søge om nye proteser. Indopererede brystproteser varetages på hospitalet, og kræver henvisning fra egen læge. 8

9 Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Arm- og benproteser arm - og benproteser Der ydes støtte til proteser ved mangel på arme, ben, hænder, fingre, fødder og tæer. Ved førstegangsbevilling bevilges du én protese. Ved genbevilling af ny protese, undersøges altid først om der er mulighed for reparation, tilretning eller delvist genbrug. Dette vil altid ske i samarbejde med bandagister. Der gives kun støtte til billigst egnede protese. Der gives normalt ikke støtte til kosmetiske proteser, badeproteser, ride proteser med videre. Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. 9

10 Bandager og skinner bandager og skinner? Der kan ydes støtte til bandager, skinner med mere ved svære varige skader. Støtten ydes når det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømte, og at lidelsen er varig. Der gives kun støtte til billigst egnede bandage/skinne. Bandager kan eksempelvis være til hænder, arm, skulder, lår, knæ og fod samt bandager til brok. Skinner kan eksempelvis være dropfodsskinner. Hvis hjælpemidlet anvendes som et led i behandling eller på anden vis til midlertidigt brug henvises til hospitalet. Bandager: Ved førstegangsbevilling bevilges du én bandage, plus én at skifte med. Herefter kan der tidligst bevilges en bandage årligt. Skinner: Ved førstegangsbevilling bevilges der én skinne. Derefter kun udskiftning ved fagligt dokumenteret behov. Overflytning af dropfodsskinne fra et fodtøj til et andet, kan tidligst bevilges hver 18. måned. Der bevilges støtte til reparation af bandager og skinner. 10

11 Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået købsaftale med. Du kan vælge, at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Støttekorset støttekorsetter? Der ydes støtte til korsetter, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion. Støtten ydes, når det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er udtømte og lidelsen varig. Der bevilges ikke støttekorset som led i behandling, eller på anden vis til midlertidig korrektion. Dette skal søges via hospitalet. Ved førstegangsbevilling bevilges et støttekorset, samt ét skiftekorset. Herefter bevilges kun ét skiftekorset ved behov. Ved genbevilling undersøges altid først, om der er mulighed for reparation, eller tilretning af det gamle støttekorset. 11

12 Der gives kun støtte til billigst egnede støttekorset. Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Parykker/ toupé parykker/toupe? Der gives støtte til paryk, når der er tale om vansirende skaldethed. Almindeligt hårtab hos mænd er ikke omfattet. Ved midlertidig hårtab som følge af behandling (for eksempel kemoterapi) henvises til hospitalet. Ved førstegangsbevilling bevilges du én paryk/toupe. Derefter kan der tidligst søges genbevilling én gang om året. Der gives kun støtte til den billigst egnede paryk/toupe. Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Diabeteshjælpemidler diabeteshjælpemidler Der kan ydes støtte til diabeteshjælpemidler, når man er i insulin- eller tabletbehandling. 12

13 Herunder også en kombination af de to. Insulin eller insulinlignende diabetes: Udgift til injektions- og testmateriale dækkes med 100 %. Udgiften til blodsukkerapparat dækkes med 50 %. Tabletbehandlende diabetes: Årligt dækkes udgiften til 150 stk. teststrimler og fingerlancetter. Indkøb derudover skal du selv betale. Der ydes ikke støtte til blodsukkerapparat. Kombinationsdiabetes (tablet- og injektionsbehandlet): Udgifterne dækkes som ved insulin behandling. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Se ovenstående Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger du? Ved førstegangsansøgninger får Kommunen ofte henvendelse direkte fra hospitalet. Se i øvrigt s. 4, Hvordan søger man. 13

14 Inkontinenshjælpemidler inkontinenshjælpemidler? Du kan få bevilliget inkontinenshjælpemidler, hvis du i væsentlig grad har vedvarende ufrivillig vandladning eller afføring. Er du over 18 år og har brug for bleprodukter, kan du henvende dig om inkontinensproblemer til: kontinenssygeplejersken i Hjemmeplejen på tlf Indtal eventuelt på telefonsvareren for at blive kontaktet din læge, sygehuset, plejepersonalet i Hjemmeplejen, som videreformidler til kontinenssygeplejersken. Er du under 18 år, eller har brug for kateter, kan du henvende dig til: Ældre og Sundhed på tlf Der gives ikke støtte til trusseindlæg og minibind, ligesom engangsstiklagner kun i meget sjældne tilfælde bevilges. Inkontinenshjælpemidler er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har bevilling. Hvad sker der, når du søger? Er du over 18 år vil ansøgning om bleer altid være ensbetydende med udredning ved kontinenssygeplejersken. 14

15 Udredningen foregår i samarbejde med din praktiserende læge eller speciallæge. Du modtager skriftlig afgørelse. Eventuel bevilling gives efter en faglig vurdering til specifikke produkter, og i bestemte mængder. Er du under 18 år, eller drejer din ansøgning sig om kateter, vil vi ved førstegangsansøgninger ofte få henvendelse direkte fra hospitalet. Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter tilsagn fra dig. Derudover vurderes din ansøgning i forhold til lovgivningen, din funktion og helbred samt eventuelle sagsakter, kommunen eventuelt allerede er i besiddelse af. Du modtager skriftlig afgørelse. Stomihjælpemidler stomihjælpemidler? Der ydes støtte til stomihjælpemidler, hvis du har fået foretaget en kolostomi, ileostomi eller urostomi. Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at der er tale om en varig anlagt stomi. Er der tale om en midlertidig stomioperation (under 1 år), skal hospitalet afholde udgifterne til stomihjælpemidlerne. Du bevilges stomihjælpemidler efter en individuel vurdering. Bevillingen omfatter for eksempel poser, plader og swaps. Der gives kun støtte til billigst egnede produkt. 15

16 Der ydes normalt ikke støtte til éngangsklude, éngangshandsker, creme, gaze og gazeservietter. Du kan vælge at benytte en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Hvis du benytter en anden leverandør, end den kommunen har indkøbsaftale med, skal du selv være behjælpelig med, at fremskaffe prisoverslag og produktbeskrivelse hos den leverandør du ønsker at benytte. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger du? Ved førstegangsansøgninger får kommunen ofte henvendelse direkte fra hospitalet. Se i øvrigt s. 4, Hvordan søger man. Synshjælpemidler synshjælpemidler? Der ydes støtte til synshjælpemidler til personer med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007, bilag 2), hvis hjælpemidlet skønnes at kunne afhjælpe funktionsnedsættelsen. Der gives kun støtte til billigst egnede synshjælpemiddel. 16

17 Briller og kontaktlinser: Der ydes ikke støtte til langsynet hed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Der ydes heller ikke til personer som er opereret for ensidig, eller dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen. Der bevilges ikke PC-briller eller lignende aktivitetsbestemte briller. Varigt synsnedsættelse (svagsynsoptik): Behovet for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrke 6/18 eller derunder. Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Der ydes også støtte til stel og medicinske filterglas, mat glas og balanceglas. Der ydes støtte til optikunderstøttende hjælpemidler, som for eksempel særlig belysning. Kan du ikke opnå et læsesyn med specialoptik, kan der efter vurdering af specialkonsulent eventuelt bevilges CCTV. Der ydes ikke støtte til lupper og kikkerter, der kan købes i almindelig handel, kosmetikspejle med lys samt mobil- og fastnettelefoner med store taster. Disse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder. Andre synshjælpemidler: Andre synshjælpemidler kan for eksempel være notatbåndoptager, talende ure med mere. 17

18 Personer under 18 år henvises ofte direkte fra Kennedy Instituttet/Statens Øjenklinik for børn og unge. Hvordan søger du? Hvad sker der, når du søger? Ydelsen er gratis. Dog er hjælpemidler udleveret af Kennedy Instituttet omfattet af takster fastsat af Velfærdsministeriet (kontakt Kennedy Instituttet for at høre nærmere). Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Du skal i første omgang kontakte Ældre og Sundhed. Du vil efterfølgende blive henvist til en af vores samarbejdspartnere på området En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere, vedlagt afdæknings- og afprøvningsresultat Ortopædisk fodindlæg ortopædiske fodindlæg Der ydes støtte til ortopædisk fodindlæg, til personer med svære varige deformiteter af fødderne (defineret i hjælpemiddelbekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007, bilag 1). Ydelsen retter sig mod personer med så svære foddeformiteter, at de ellers ville være henvist til brug af ortopædisk fodtøj. Der kan bevilges ét par fodindlæg om året. Der bevilges kun fodindlæg til almindelige dagligdags fodtøj. Der kan ikke bevilges fodindlæg til festsko, sportssko med videre. 18

19 Ydelsen er gratis, såfremt du benytter den leverandør, som kommunen har indgået indkøbsaftale med. Du kan vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Du vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft hos kommunens leverandør. Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvad sker der, når du søger? De lægelige oplysninger vurderes oftest i samråd med kommunelægen, og/eller anden faglig ekspertise. Se i øvrigt s. 4, Hvordan søger man. Særlige informationsteknologiske hjælpemidler særlige informationsteknologiske hjælpemidler? Der kan ydes støtte til særlige informationsteknologiske hjælpemidler, ved svært varigt nedsat kommunikationsevne. Målgruppen er personer med væsentligt nedsat høre-, tale-, syns-, skrive- eller læsefunktion, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte kommunikationsevne. Særlige informationsteknologiske hjælpemidler omfatter produkter, der afhjælper et kommunikationshandicap. For eksempel talemaskiner og kommunikatorer, herunder særlige kommunikationsprogrammer (for eksempel scanningsprogrammer til betjening med en enkelt 19

20 kontakt, skærmlæsere til syntetisk tale, skærmtastaturer og forstørrelsesprogrammer) og andet særligt tilbehør (for eksempel specielle tastaturer, specielle mus, museerstatninger og morseudstyr) til personlig computer. Til blinde og svagsynede: Der kan bevilges computer med standard software, der understøtter kommunikationshjælpemidler, mens for eksempel telefoner med store taster betragtes som almindeligt forbrugsgode. Et eventuelt hjælpemiddel bevilges først efter en grundig afprøvning. Der bevilges billigst egnede. Der gives ikke støtte til almindelig computer eller til styreprogrammer, og almindeligt forekommende programmer som for eksempel Microsoft Office. Ligeledes gives der ikke støtte til et nyt hjælpemiddel, ene og alene med begrundelse i, at de kan en ny detalje, er smartere, hurtigere, mindre med videre. Ved genbevilling skal der altid laves en vurdering af, om funktionerne i det gamle hjælpemiddel er udnyttet til fulde, eller om det gamle hjælpemiddel kan bruges til nye behov. 20

21 Der gives normalt ikke tilskud til et hjælpemiddel, du selv har anskaffet, inden der foreligger bevilling. Hvordan søger du? Hvad sker der, når du søger? Ydelsen er gratis. Du kan ikke få godtgjort hjælpemidler, du selv har købt, inden du har en bevilling. Du skal i første omgang kontakte Ældre og Sundhed i kommunen. Du vil efterfølgende blive henvist til en af vores samarbejdspartnere på området. En ansøgning skal altid komme fra en af vores samarbejdspartnere, eksempelvis Kommunikationscentret, vedlagt afdækningsog afprøvnings resultat. 21

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Formålet med et nødkald er, at du kan blive boende i dit eget hjem, under trygge forhold længst muligt. Hvem kan tilbydes nødkald?

Formålet med et nødkald er, at du kan blive boende i dit eget hjem, under trygge forhold længst muligt. Hvem kan tilbydes nødkald? Nødkald Kvalitetsstandard 2017 Hvad er Nødkald er En aftale om at kunne kontakte den hjemmeplejeleverandør du har valgt, på et direkte nummer døgnet rundt, med din trådløse telefon eller mobiltelefon,

Læs mere

kompressionsstrømper og -ærmer

kompressionsstrømper og -ærmer Værd at vide om kompressionsstrømper og -ærmer D A L ANSK ymfødem Produkter, måltagning og rettigheder Y F O orening Kompressionsstrømper og -ærmer yder tryk mod lymfødemet udefra. Lymfevæsken presses

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Den Danske Bandagistbranche 2016. Branchemøde i OTB Stockholm 27. april 2016 Mads Harbo

Den Danske Bandagistbranche 2016. Branchemøde i OTB Stockholm 27. april 2016 Mads Harbo Den Danske Bandagistbranche 2016 Branchemøde i OTB Stockholm 27. april 2016 Mads Harbo Betaling for ortopædiske hjælpemidler (proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) < 5 % betales af patienten selv 5

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud 2016 Brug for et aktivitetseller samværstilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et aktivitets- og samværstilbud, kan du kontakte

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Ledsageordning efter servicelovens 97 1 Indhold Kvalitetsstandard Ledsageordning... 4 Klageadgang... 7 Kontaktoplysninger... 7 2 Kvalitetsstandard Skanderborg

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Forår 2015 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på fem emner: Grundlæggende IT Begynder-internet Lær din

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning 2016 Brug for aflastning eller afløsning? Hvis du som pårørende passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge

Læs mere