Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre"

Transkript

1 Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig høring TM - Eventuelt...5

3 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/22014 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 2 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig høring Sagsnr.: 10/644 Resumé: Der fremlægges et strategioplæg for kollektiv trafik, der giver et forslag til, hvordan det fremtidige busnet kan se ud efter køreplanskifte i december Strategioplægget foreslås sendt i fire ugers offentlig høring i perioden tirsdag/onsdag d. 23/24. februar til og med søndag d. 21. marts. Desuden foreslås det overvejet, om der bør afholdes et borgermøde om strategioplægget. Sagsfremstilling: På mødet i oktober 2009 tilsluttede kommunalbestyrelsen sig en proces- og tidsplan for arbejdet med den kollektive trafik. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig også på mødet i oktober 2009 en økonomisk ramme på 25 mio. kr. i nutidspriser som udgangspunkt for opbygningen af et nyt busnet. Jævnfør tidsplanen fremlægger administrationen et strategioplæg for den kollektive trafik i kommunen. Oplægget bygger på drøftelserne fra kommunalbestyrelsens temamøde om kollektiv trafik den 14. januar 2010, og indeholder principper for busplanlægningen samt skitser til fremtidige buslinjer. Strategioplægget er vedlagt som bilag. Det kørselsomfang, der præsenteres i strategioplægget, vurderes at kunne rummes inden for en økonomisk ramme på ca mio. kr. Der er endnu stor usikkerhed på det detaljeringsniveau, som strategiforslaget er på. Der er blandt andet usikkerhed for, hvor optimalt busmateriellet kan benyttes og i vurderingen af passagerindtægterne. Der er også endnu usikkerhed for, hvor store dele af skolebefordringen, og den kørsel til træning og ældrecentre, der i dag køres med telebusserne, der er indeholdt forslaget. I løbet af de næste uger vil Movia gennemregnet strategiforslaget, så det direkte kan sammenholdes med budgettet for Det betyder, at inden den endelige trafikbestilling er der klarhed over udgiftsniveauet for strategioplægget og hvilken kørsel der ikke kan dækkes i strategioplægget og skal tilkøbes. Strategioplægget foreslås sendt i 4 ugers offentlig høring fra vinterferien tirsdag/onsdag d. 23/24. februar til og med søndag. d. 21. marts. Sideløbende med Lejre Kommunes arbejde med strategioplæg og trafikbestilling, arbejder Movia med et udbud af hovedparten af de faste buslinjer i kommunen (udbud A6). Movia har i brev af 22. januar 2010 til Lejre Kommune skrevet, at de til brug for afslutningen af A6-udbuddet inden 1. marts har behov for en melding om det kørselsomfang, som forventes politisk behandlet i maj Brevet fra Movia er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Den offentlige høring skal være med til at kvalificere Lejre Kommunes bestilling af bustrafik for 2011, som skal sendes til Movia ultimo maj Strategioplægget danner også udgangspunkt for en egentlig kollektiv trafikplan, som forventes udarbejdet i perioden juni - august 2010.

5 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 3 Set i lyset af borgernes store engagement i bustrafikken bør det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at holde et borgermøde med præsentation og diskussion af strategioplægget. Et borgermøde vil mest hensigtsmæssigt kunne ligge i uge 10. Administrationen foreslår at meddele Movia, at kørselsomfanget præsenteret i strategioplægget er det kørselsbehov, der skal danne rammen for afslutningen af A6- udbuddet. Hvis kørselsomfanget ved trafikbestillingen i maj 2010 viser sig at blive højere end omfanget i strategioplægget, er det stadig muligt at bestille ekstra kørsel ved trafikbestillingen i maj. Økonomi og finansiering: Administrationen vurderer, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser af at sende strategioplæg for kollektiv trafik i offentlig høring. Forventede økonomiske konsekvenser af busbestillingen for 2011 vil blive fremlagt i maj måned sammen med forslaget til busbestilling. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller 1. at strategioplæg for kollektiv trafik godkendes, 2. at høring af strategien annonceres tirsdag/onsdag d. 23/24. februar i Midtsjællands Folkeblad og løber frem til og med søndag d. 21. marts, 3. at det drøftes, om der bør afholdes et borgermøde om strategioplægget i uge at Lejre Kommune meddeleler Movia, at kørselsomfanget præsenteret i strategioplægget er det kørselsbehov, der skal danne rammen for afslutningen af A6-udbuddet Bilag: 1. Strategi for Kollektiv Trafik Brev om kørselsomfang i A6-udbud 3. Kortbilag: Nyt busnet - Myldretid og skolebuskort 4. Notat om skolebuskørsel og andet kørsel i det fremtidige busnet 5. Kortbilag: Skolebussækning idag Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget anbefaler ad 4, samt; - at strategioplægget godkendes til udsendelse i offentlig høring, idet rutenettet (219/230/232) om aften før køreplanændring 13. december 2009 skal fremgå af statusoplysningerne. - at høring af strategien annonceres 23/24. februar og løber frem til og med søndag den 21. marts - at der afholdes borgermøde tirsdag den 9. marts 2010, kl Afbud: Birger Prahl Beslutning Økonomiudvalget den : Sagen tilbagesendes til Udvalgt for Teknik og Miljø med henblik på, at sagen behandles på et ekstraordinært møde mandag den 15. februar 2010 i Udvalget for Teknik og Miljø kl og i

6 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 4 Økonomiudvalget kl med henblik på yderligere belysning af sammenhængen til skolebuskørslen, omkostninger ved linje 229 og mulighed for to borgermøder. Indstillingerne fra Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalget vil foreligge til mødet. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales, idet der alene afholdes ét borgermøde Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Notat af 11/ Redegørelse for skolebuskørsel og anden kørsel er udsendt til Kommunalbestyrelsen på mail den 12. februar Notat af 15/ Forslag til indhold i borgerdialog om strategi for kollektiv trafik blev udleveret på mødet mandag den 15/2-10. Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler ad 4, samt; - at strategioplægget godkendes til udsendelse i offentlig høring, idet rutenettet (219/230/232) om aften før køreplanændring 13. december 2009 skal fremgå af statusoplysningerne, - at høring af strategien annonceres 23/24. februar og løber frem til og med søndag den 21. marts, - at der afholdes borgermøde tirsdag den 9. marts 2010, kl , - at der såfremt der skal afholdes 2 borgermøder - afholdes disse geografiske spredt - f.eks. Allerslev og Kirke Hyllinge, - at der arrangeres mulighed for transport til borgerne. Afbud: Martin Stokholm Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm

7 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 5 3. TM - Eventuelt Sagsnr.: 09/22034 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Intet.

8 Bilag: 2.1. Strategi for Kollektiv Trafik 2011 Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 15. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12857/10

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bilag: 2.2. Brev om kørselsomfang i A6-udbud Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 15. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12842/10

53 Lejre Kommune Sagsnummer THECA Sagsbehandler KBN Direkte Fax CVR nr: EAN nr: januar 2010 Forslag til revideret busnet i Lejre Kommune fra K2011./. Vedlagt Movias forslag til et nyt busnet med i alt ca køreplantimer årligt. Reduktionen på i alt ca timer/år ventes at svare til den reduktion af budgettet med ca. 4 mio. kr./år, som Lejre Kommune har ønsket gennemført fra I løbet af et par uger vil Movia gennemregne forslaget, så det direkte kan sammenholdes med budget Forslaget er en principskitse, som skal viderebearbejdes og detailplanlægges i løbet af de kommende måneder. I det forløb kan det vise sig hensigtsmæssigt eller nødvendigt med nogle mindre justeringer i forhold til de anførte frekvenser og evt. ombytninger af delstrækninger for at tilgodese primære behov og funktioner. Hertil kommer ændringer, afledt af den offentlige høring og den politiske behandling. Movia vil præsentere en principkøreplan for hele forslaget inden 1. april 2010, så den kan lægges til grund for kommunens endelige bestilling til K2011 i maj Forhandlingerne om Udbud A6, som bl.a. omfatter det meste af buskørslen i Hornsherred, pågår og ventes afsluttet i marts Movia vil i videst muligt omfang afpasse kontrakternes omfang efter Lejre Kommunes og andre kommuners forventede bestillinger, men det forudsætter, at Lejre Kommune inden den 1. marts 2010 giver Movia en melding om det kørselsomfang, man forventer at afgive bestilling på til K2011. Venlig hilsen Karsten B. Nielsen Civilingeniør, trafikplanlægger Trafikselskabet Movia Trafik og Rådgivningscenter Gammel Køge Landevej 3 Telefon Fax /1

54 Bilag: 2.3. Kortbilag: Nyt busnet - Myldretid og skolebuskort Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 15. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 21385/10

55

56 Bilag: 2.4. Notat om skolebuskørsel og andet kørsel i det fremtidige busnet Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 15. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 21384/10

57 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Niels Rolf Jacobsen Byg & Plan D E Redegørelse for kørsel med skolebørn og anden kørsel Dato: 11. februar 2010 J.nr.: I strategioplægget for Kollektiv trafik er redegjort for et nyt busnet for den samlede kollektive trafik i Lejre Kommune. Forudsætningen for det nye busnet er; at skolebuskørslen i det nye busnet kan fastholdes på det samme niveau som i dag at dette kan holdes inden for den økonomiske ramme på mio. kr. (2010 priser). I dette notat er redegjort for hvordan skolebuskørslen i de forskellige skoledistrikter foregår i dag. Dernæst er beskrevet hvordan skolebuskørslen i det nye busnet, kan dækkes på et serviceniveau, der svarer til niveauet i dag. Som gennemgangen viser, er der flere muligheder for at sikre en skolebusdækning på samme niveau som i dag. Hvilke løsninger, der er mest hensigtsmæssige, kan først vurderes endeligt, når vi kender detaljerne i det overordnede net. Det er planen, at den endelige skolebuskørsel lægges fast, når detaljerne i det overordnede net er kendte - og efter en dialog med skolebestyrelserne. Slutteligt er redegjort for, at dette serviceniveau for skolebuskørsel og anden kørsel der er dækket af budgettet for kollektiv trafik, kan gennemføres indenfor den fastlagte ramme på mio. kr. Status for skolebuskørsel Skolebuskørsel til ni af kommunens ti skoler sker med kollektiv trafik - enten med de ordinære buslinjer, særligt planlagte skolebuslinjer eller særkørsel med Moviabusser. I det sidste skoledistrikt (Trællerupskolens distrikt) varetages skolebuskørslen af en privat vognmand uden for Movia-kørslen. Cirka 460 af kommunens elever er i 2010 kørselsberettigede jf. folkeskolelovens regler.

58 Når skolebuskørslen gennemføres som del af den kollektive trafik får ikkekørselsberettigede elever og andre borgere mulighed for at benytte bussen til Movia-takst. Allerslev skoledistrikt Kørselsberettigede børn i 2010: 14 børn Transport: Telebus i en rute, der er planlagt efter hvor børnene bor. Der er pt. ingen behov for hjemtransport. Mulig løsning i fremtidigt busnet: De kørselsberettigede langs linje 629 og linje 232 kan benytte disse linjer i det omfang, køreplanerne kan tilpasses skolens ringetider (eller omvendt), - eller transporteres som i dag ved særkørsel med telebus ligesom de kørselsberettigede uden for 629 og 232's ruter. Evt. behov for hjemtransport kan udføres med telebus 829. Bramsnæsvigskolens distrikt Kørselsberettigede børn i 2010: 18 børn Transport i dag: Kørselsbehovet varetages af skolebuslinje 218 med ca. tre afgange om morgenen og tre afgange om eftermiddagen. Linje 218 betjener både Bramsnæsvigskolen og Kirke Sonnerup Skole, da Kirke Sonnerup Skole ikke har klassetrin. Mulig løsning i fremtidigt busnet: Fortsættelse af den nuværende løsning, hvor ture på linje 219 tilpasses elevbefordringen (linje 218) evt. suppleret af særkørsel med telebus. Glim Skole Kørselsberettigede børn: 11 børn Transport: Telebus i en rute, der er planlagt efter hvor børnene bor. Der er pt. intet behov for hjemtransport. Fra 7. klasse går eleverne på Osted skole og befordres med linjerne 215, 232 eller 234. Mulig løsning i fremtidigt busnet: Uændret. Evt. behov for hjemtransport kan ske med telebus 829. Hvalsø Skole Kørselsberettigede børn i 2010: 28 børn Transport i dag: Skolebuslinje 220, der kører samme rute som 232 samler de kørselsberettigede elever op fra den syd- og østlige del af skoledistriktet. Bussen kører igennem alle landsbyer i området. Eftermiddagsafgange på 232 sikre også hjemtransport. Side 2 af 6

59 Mulig løsning i fremtidigt busnet: Behovet vil kunne dækkes med linje 232 på samme måde som i dag. Kirke Hyllinge Skole Kørselsberettigede børn i 2010: 207 børn Transport i 2010: Skolebuslinje 221 dækker i dag sammen med 229E og 227 behovet i den sydøstlige del af skoledistriktet. Skolebuslinje 224 dækker den nordlige del af skoledistriktet. 224 dækker også skolebuskørslen til Sæby-Gershøj skole, som ikke har klassetrin. Busserne kører 2 ture morgen til skolerne og 4-6 ture eftermiddag. Mulig løsning i fremtidigt busnet: Linje 219 vil kunne dække størstedelen af behovet for skolebuskørsel i den nordlige del af skoledistriktet - både for elever til Kirke Hyllinge og Sæby-Gershøj skole. Kørselsberettigede i det nordvestlige hjørne af kommunen (området ved Egholm) kan betjenes med telebus eller med Flextrafik - afhængigt af det specifikke kørselsbehov. I den sydøstlige del af skoledistriktet kan kørselsbehovet for de større elever i nogen grad dækkes med den nye linje 229R. Elever, der ikke kan benytte 229R, for eksempel på grund af krydsning af en farlig vejstrækning, kan befordres med telebus i særlig rute eller som særkørsel. Kirke Sonnerup Skole Kørselsberettigede børn i 2010: 19 børn Transport i dag: Kørselsbehovet varetages af skolebuslinje 218 med ca. tre afgange om morgenen og fire afgange om eftermiddagen. Linje 218 betjener både Bramsnæsvigskolen og Kirke Sonnerup Skole, da Kirke Sonnerup Skole ikke har klassetrin. Mulig løsning i fremtidigt busnet: Fortsættelse af den nuværende løsning, hvor ture på linje 219 tilpasses elevbefordringen (linje 218) evt. suppleret af særkørsel med telebus. Kirke Såby skoledistrikt Kørselsberettigede børn i 2010: 48 børn Transport: I dag er der tre fysiske busser, der kører børn til Kirke Såby Skole. Børn fra Kirke Hvalsø, Vester Såby, Dyvelslyst og Torkilstrup transporteres med 220 eller 230 til og fra skole. Én til to telebusser kører børn fra den østlige del af skoledistriktet (Skullerupvej) og området vest for Vester Såby. Side 3 af 6

60 Mulig løsning i fremtidigt busnet: Den mest oplagte løsning er en fortsættelse af nuværende ordning, dog tilpasset på en måde, så den nye linje 230 udnyttes optimalt. Der kan evt. suppleres med Flextrafik. Osted skoledistrikt Kørselsberettigede børn i 2010: 8 børn Transport i dag: Elever fra de mindste klasser køres med telebus i en rute, der er planlagt efter, hvor børnene bor. 7. klasse elever, der har gået på Glim Skole, transporterer sig i dag selv til Hovedvejen og tager bus 234, 215 eller 232 til Osted skole. Mulig løsning i fremtidigt busnet: Elever i større klasser kan transporteres som i dag. Elever i 0-3 klasse kan enten køres med telebus som i dag eller med Flextrafik. Sæby-Gershøj skoledistrikt Kørselsberettigede børn i 2010: 72 børn Transport: 224 dækker kørslen til Sæby-Gershøj skole med ca. fire afgange om morgenen og seks afgange om eftermiddagen. Fra 7.klasse hører eleverne til Kr. Hyllinge skole. Mulig løsning i fremtidigt busnet: Den nye linjeføring på 219 dækker for langt størsteparten kørselsbehovet til skolen. Blandt andet ved at køre igennem Biltris har elever på den nordvestlige del af Elverdamsvej mulighed for at komme med bussen. Elever, som ikke kan benytte linje 219, kan transporteres med telebus eller Flextrafik. Trællerupskolens distrikt Kørselsberettigede børn i 2010:? børn Transport: De kørselsberettigede børn køres af privat vognmand i fast rute (skolebus). Mulig løsning i fremtidigt busnet: 629 kan muligvis planlægges og tilpasses, så den største del af behovet kan dækkes, evt. suppleret med Flextrafik. Alternativt bevares skolebussen som i dag. Øvrige skoler Osted Fri- og Efterskole Osted Fri- og Efterskole har efterspurgt muligheden for skolebusbefordring med kollektiv trafik til skolen. Der arbejdes med, at en morgenafgang på 232 skal Side 4 af 6

61 dække dette behov. Alternativt kan en enkelt morgenafgang med 215 forlænges, så den begynder i Hvalsø og kører forbi Osted Fri- og Efterskole videre til Viby. Midtsjælland efterskole I Ny Tolstrup ligger Midtsjællands Efterskole. Her er et behov for at kunne komme til skolen søndag aften og hjem fredag eftermiddag. Behovet søges dækket ved hjælp af 232 og 234, som evt. kan køre en tur til Ny Tolstrup og Avnstrup søndag aften. 10. klasse skolerne, ungdomsuddannelser m.m. Kørsel til 10. klasse skolerne, gymnasier og Teknisk Skole i Roskilde dækkes af det overordnede net, herunder de nye pendlerlinjer (226, 227,230my og 231), som på aktuelle ture føres via skolerne på Maglegårdsvej. Anden kørsel I dag køres center og træningskørsel med de mindre busser, når de ikke benyttes til skolebuskørsel eller som telebusser. Omfanget af denne kørsel beslaglægger ca. 2½ bus. I oplægget er der regnet med, at en af de små busser i dagtimerne skal køre center- og træningskørsel. Det er ikke sikkert, at der er fysiske busser og vogntimer til rådighed til det resterende omfang på 1-1½ bus. Hvis der ikke er kapacitet til denne kørsel i den eksisterende kørsel, så kan det med fordel køres i privat regi eller med Flextrafik. Økonomisk vurdering Administrationen vurderer, at det er muligt at håndtere det meste af skolebuskørslen inden for den eksisterende ramme på vogntimer. De vogntimer pr. år medfører i 2010 priser en nettoudgift for Lejre Kommune på ca. 25. mio. kr. Følgende skole-, center- og træningskørsel er ikke medtaget i de timer: Den supplerende kørsel, som skal udføres af Flextrafik eller andre. Det bedste bud er, at Flextrafik med fordel kan anvendes til kørsel med skolebørn i to-tre områder samt til mindre opgaver i center- og træningskørsel. Større opgaver, som ikke kan løses med telebusserne, må løses med private minibusser. Kørsel med store busser i stedet for små (telebusser) på visse skoleture. Der kan vise sig behov for at indsætte 12m-busser på enkelte morgenture, hvor der i overslaget er afsat timer på telebuskørslen. Hvorvidt denne kørsel mest fordelagtigt indkøbes via Movia eller som privat skolebus, må Side 5 af 6

62 afhænge dels af prisen - dels af behovet for at tilbyde alm. rutekørsel, der er åben for alle. Med de usikkerheder, der er forbundet med disse skøn, vurderer vi, at det nye busnet med ovennævnte supplementer kan etableres inden for en ramme på mellem mio. kr. Side 6 af 6

63 Bilag: 2.5. Kortbilag: Skolebussækning idag Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 15. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 21383/10

64

Ekstraordinært møde Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 16. juni 2010

Ekstraordinært møde Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 16. juni 2010 Ekstraordinært møde Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 16. juni 2010 Kl. 19:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Jens K. Jensen (V) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Lejre Kommune - Foreløbigt budget behandling for Trafikselskabet Movia

Lejre Kommune - Foreløbigt budget behandling for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2010 Lejre Kommune - Foreløbigt budget 2011 2. behandling

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Information om skolebus - december 2010

Information om skolebus - december 2010 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 H www.lejre.dk Til elever og forældre på Kirke Hyllinge Skole Information om skolebus - december 2010 Nyt busnet fra 12. december 2010 Bustrafikken

Læs mere

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Der har været en række klager over dårlig sammenhæng i køreplanerne mellem linje 315 og 230R på Hornsherred. For linje 318 har der endvidere været klager over for

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud.

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 16 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages til

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent)

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) FynBus 2. marts 2012 PLAN SAZ/sj Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) Baggrund. FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 17 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. juni 2011 Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. juni 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. september 2011 Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2.

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne Økonomiudvalget havde den 25. august 2015 møde med kommunens Handicapråd.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. juni 2011 Roskilde Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Kommune

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside: Til s Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. juni 2010 s Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere