Ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab"

Transkript

1 Ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab Bolette Willemann Jensen Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, København Resumé. Nota er Danmarks nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Et af bibliotekets primære ydelser er lydbøger. Denne artikel er baseret på et kvalitativt studie af 17 synshandicappede medlemmer af Nota mellem 61 og 90 år. 1 Der inddrages desuden data fra en kvantitativ spørgeundersøgelse blandt 105 medlemmer i samme aldersgruppe. Studiet blev udført som led i et projekt, hvis formål var at granske, hvilke behov og muligheder der er blandt ældre synshandicappede for et teknologiskift fra at høre Notas lydbøger på tilsendte CD er til at afspille lyden online. Studiet bragte en viden med sig om udfordringer og tanker om dagligdagen som ældre borger med et synshandicap. Artiklen udforsker og giver et indblik i håndteringen af dagligdagen som ældre synshandicappet i et antropologisk perspektiv. Tematikkerne afhængighed, selvstændighed og forskellighed udfoldes gennem medlemmernes narrativer og ved at trække på det analytiske begreb empowerment. Artiklen runder af med en opsummering af, hvordan et teknologiskift blandt ældre synshandicappede må tage udgangspunkt i de store forskelle i handicap, livssyn, forhold til teknologi og handlekompetencer, som karakteriserer ældre synshandicappede. Nøgleord. Synshandicap, hjælpemidler, lydbøger, teknologiskift, digitalisering, ældre. Det første, der falder i øjnene, når man træder ind i en synshandicappets hjem, er, hvor synligt det er, når man mangler syn. Der er udstyr overalt; PC er med hjælpeprogrammer og store bogstaver på tastaturet, kæmpe fladskærms-tv, diktafoner, lydbogsafspillere, CCTV, der kan vise trykt tekst på en skærm forstørret eller med ændrede kontrastfarver, lamper med kraftigt lys, lupper i alskens størrelser og faconer. Også på hjemmets indehaver selv kan der være et talende armbåndsur, en blindestok ved hånden, et badge på frakken, der viser omverdenen, at man mangler syn, eller en talende Doro-telefon 2 i skjortelommen. Således er teknologi en inkorporeret del af synshandicappedes gøren og laden. 1 Fremefter betegnes denne aldersgruppe som ældre med baggrund i, at informanterne i dette studie alle kunne gå på pension eller efterløn, da de fyldte 60 år, og da ingen af dem er erhvervsaktive længere. 2 Telefon der er specielt udviklet til at være enkel og brugervenlig over for ældre, der ikke er vant til at anvende en mobiltelefon. Se besøgt

2 Figur 1. Billede af en 69-årig synshandicappet mands hjem, hvor der som i mange andre synshandicappedes hjem er fyldt op med alverdens hjælpemidler. Besøget hjemme hos en synshandicappet var en del af et studie af ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab. Studiet var led i et projekt, som Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder foretog for at granske mulighederne for et teknologiskift blandt ældre synshandicappede fra at høre Notas lydbøger på CD til at afspille dem online. Et synshandicap kan udspille sig vidt forskelligt, men forstås som et nedsat syn, der ikke kan korrigeres med hjælpemidler som for eksempel briller eller kontaktlinser. Det er altså en samlet betegnelse for det at være henholdsvis svagsynet i forskellig grad, blind med lyssans og total blind.3 Som Institut for Blinde og Svagsynede forklarer: Et synshandicap kan ikke udelukkende defineres ved en diagnose fra lægen som f.eks. grøn stær eller ved at se på en persons synsstyrke. Det kan være meget forskelligt, hvad mennesker med den samme synsstyrke kan og ikke kan. Derfor er man også nødt til at se på den enkeltes funktionsevne, og hvordan man klarer forskellige situationer i hverdagen. 4 3 Forklaring er fra IBOS, se besøgt Ibid.

3 1 Synshandicap i Danmark og i antropologien I Danmark findes der ikke et centralt register over synshandicap det vil sige, man kender ikke det præcise antal synshandicappede. 5 Dog peger Socialstyrelsen på undersøgelser, som tyder på, at omkring danskere har et alvorligt synshandicap. 6 Langt de fleste synshandicap er i høj grad aldersbetinget; cirka 70 % af Dansk Blindesamfunds medlemmer er over 70 år. 7 Nota har godt synshandicappede medlemmer, hvoraf er over 60 år. Denne gruppe af medlemmer er nogle af de mest aktive lydbogslyttere med et samlet udlån fra Nota på næsten CD er i Som det ses i tabellen nedenfor, er det at høre lydbøger en vigtig del af disse medlemmers dagligdag; 90 % af de årige hører bøgerne minimum tre gange ugentligt. Tabel 1. Oversigt over hyppigheden af lydbogsanvendelse blandt årige synshandicappede besøgt Dog registrerer Kennedy Centret børn og unge under 18 år med synshandicap, se besøgt besøgt besøgt Tabellen er hentet fra rapporten Lydbøger og teknologianvendelse af Epinion for Nota Tallene er ikke statistisk repræsentative, men er en stikprøve blandt 105 synshandicappede på Sjælland mellem 61 og 90 år.

4 84 % af de synshandicappede medlemmer, der i 2012 deltog i Notas brugerundersøgelse, svarer desuden, at de ikke kan undvære Nota, herunder Notas ydelser, hvilket understreger betydningen af lydbøger for denne gruppe. 9 Som forskningsfelt har blindhed og svagsynethed primært været overladt til naturvidenskaben og psykologien. I antropologien i Danmark har kun få beskæftiget sig med synshandicap, vigtigst at nævne er ph.d. og cand.scient. i antropologi Pia Lundberg. På baggrund af et omfattende feltstudie blandt blinde børn og voksne såvel som fagpersoner inden for området har Lundberg i sin ph.d.-afhandling set på blindhed som genstandsfelt i stedet for handicap. 10 Da denne artikel fokuserer på synshandicappedes oplevelser, og da de synshandicappede, der nævnes i det følgende, selv forstod fraværet af syn som et handicap, bruges begrebet synshandicap. I mange tilfælde var det ikke blot manglende syn, der udfordrede de ældre synshandicappede fra det kvalitative studie; det akkompagneredes ofte af nedsat hørelse, dårlig hukommelse, svimmelhed, gigt i fingre og for en enkelts vedkommende et liv i kørestol. Hvorvidt disse blev omfattet som problemer, genvordigheder eller mindre skavanker varierede. På baggrund af feltstudierne skitseres i denne artikel udfordringer, som respondenterne oplever i dagligdagen. De er alle synshandicappede, men i vidt forskellig grad og af vidt forskellige årsager. Hvor nogle har AMD (aldersgenereret macula degeneration, tidligere kaldt øjenforkalkning) og dermed et svækket centralsyn (uklart i midten af synsfelt), har andre grå stær, efterstær, grøn stær og toxoplasmose (også kendt som parasitinfektionen haresyge). Nogle er med succes blevet opereret, mens andre fortæller om fejloperationer og -diagnoser. 1.1 Empowerment og livskvalitet Begrebet empowerment er interessant at trække på, for uanset karakteren af de dagligdagsudfordringer man har som synshandicappet, har det at få en form for magt eller kontrol over egne handlekompetencer, eksempelvis ved at mestre brugen af hjælpemidler såsom en lydbogsafspiller, en positiv indflydelse på oplevelsen af livskvalitet. Begrebet empowerment anvendes her til at forstå håndteringen af de daglige udfordringer og handlerum. Begrebet empowerment har rødder i blandt andet ledelsesteori og sundhedsantropologi. Helt grundlæggende handler det om at være medkonstruktør på sit eget liv. Således kan empowerment både forstås som en tilstand og en proces, hvor målet er at 9 Baggrundsdata fra brugerundersøgelsen 2012 kan tilgås her: besøgt Det er vigtigt at nævne, at tallet ikke er statistisk repræsentativt for gruppen, men giver en indikation af, at lydbøger fylder meget i tilværelsen. 10 Se eksempelvis besøgt Andre antropologer, der har beskæftiget sig med synshandicap i en dansk kontekst om end i mindre omfattende grad, er antropolog Jakob Paaske, der har beskæftiget sig med området i konteksten af en beskæftigelsesindsats. Se besøgt

5 opnå den tilstand. Empowerment er både noget, der skabes, noget, der skaber, og noget, der kan fravælges, fordi det kan virke uoverskueligt. Som filosof og ph.d. i sundhed og samfund Per Anders Tengland udtrykker det: At være empowered er at have kontrol over determinanterne (dvs. de faktorer, der kontribuerer til ens livskvalitet). 11 I processen hjælper empowerment således mennesker med at opnå kontrol over deres eget liv via måder, hvorpå deres handlekompetencer øges. 12 Fordi empowerment typisk bruges i analyser af marginaliserede samfundsgrupper, er det vigtigt at understrege, at begrebet i nærværende kontekst forstås som en tilstand eller proces, som alle mennesker har en grad af uanset handicap, og som kan udvikles og øges. 2 Fortællinger fra de ældre synshandicappede Feltstudierne blev foretaget hos et udsnit på 17 af Notas ældre synshandicappede medlemmer. Det forløb over cirka tre uger og bestod af indledende og afsluttende hjemmebesøg på mellem en og to en halv time samt herindimellem opfølgende besøg såvel som telefonsamtaler foretaget af Nota. Besøgene havde til formål at introducere online afspilningsmuligheder, som de synshandicappede medlemmer skulle afprøve. Disse muligheder var Plextalk Linio DAISY streaming-afspiller 13 og Notas streaming afspiller E17 Direkte 14 på henholdsvis ipad og PC. Fælles for de tre muligheder var således, at lydbøgerne ikke blev afspillet på en CD. 2.1 Der er så meget, der går galt Bjørg er 85 år og stærkt svagsynet. Hun er blevet opereret for stær og efterstær i begge sine øjne, har efterfølgende haft en blodprop i det ene øje, som gør at karrene brister, og så har hun AMD. Hun bor alene i en stor lejlighed i Glostrup, men har en god relation til sin familie og har jævnligt kontakt med blandt andre naboen, som læser breve op for hende. Bjørg har store udfordringer i dagligdagen. Hun har afskaffet sin mobiltelefon, fordi hun ikke længere kunne se tallene på den, og den elektroniske lup, hun købte for at bruge, når hun skulle uden for lejligheden, har hun givet væk, fordi hun alligevel ikke kunne se noget med den: Mit syn bliver ikke bedre tværtimod. Jeg kan godt se fjernsyn, men jeg sidder helt henne ved det. Jeg sidder med fødderne inde bag fjernsynet. ( ) Mit problem bliver større og større. Jeg ser dårligere og dårligere. Det bliver mere og mere sløret 11 dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/14851/behavior%20change%20or%20empower ment.pdf;jsessionid=66bff49b116efc18ec09ccdd672dd5ba?sequence=4, besøgt For en uddybning af empowerment begrebet download pdf-fil her: besøgt Se mere om Plextalk Linio her: besøgt E17 Direkte kan afprøves her: besøgt

6 for mig. Når solen skinner, kan jeg slet ikke [se], for det går på skærmen [TV et]. Jeg bliver så ked af det, så tårerne triller ned af mig. Man føler sig som en fiasko. Der er så meget, der går galt Jeg hælder vandet ved siden af Kan ikke se børnebørnene på billeder. Jeg kan liiige se mit kæmpe TV men ikke underteksterne. Hun fortæller endvidere: Det værste er, når man går i byen, kan jeg godt fortælle jer. Jeg kommer sommetider hjem med noget forfærdeligt noget. Jeg kommer til at grine nu, men det er jo irriterende. Jeg kan hverken se datostempling eller noget. En dag skulle jeg købe eddikesyre, så skruede jeg proppen af og fandt ud af, det var afløbsrens. Familien bliver desuden flere gange nævnt af Bjørg. Hun holder utrolig meget af sine børn og børnebørn og bliver meget frustreret og ked af, at hun ikke kan se de billeder, som hendes børn gerne vil vise hende af børnebørnene. De er nu helt stoppet med at vise hende billeder, fordi det blot leder til fortvivlelse. Trods de mange udfordringer, som Bjørg nævner, er en del af hendes hverdag, er det vigtigt for hende at fremhæve ligesom flere andre af de kvindelige synshandicappede, der deltog i projektet at hun er i stand til at holde sit eget hjem: Jeg får ikke noget hjælp. Jeg har en privat hjælp hver 14. dag, [som kommer og gør rent], men jeg klarer mig også med at lave mad. Når Bjørg skal ud, bruger hun nu en rollator til at komme omkring, hvilket gør hendes handicap meget synligt for andre. Hun forklarer om anskaffelsen, at det var grænseoverskridende, netop på grund af synligheden, men siger så med et forsigtigt smil på læben: Jeg bruger den som sådan en bulldozer. Jeg kan godt gå stærkt. Nu går hun med et badge på frakken, så folk kan se, at hun er synshandicappet. Hun føler sig meget afhængig af andre, men har lært, at hvis man er villig til at spørge om hjælp, så er folk enormt hjælpsomme: Man er længe om at indrømme, at man er handicappet. ( ) Jeg vil jo gerne være normal. Bjørg introduceres for en ipad For Bjørg er det utrolig vigtigt at føle sig helt fortrolig med de hjælpemidler, hun anvender. Hun bruger ikke computer og havde inden projektet, hvor hun skulle afprøve en ipad, aldrig rørt en touch-skærm. Som det første på det indledende hjemmebesøg siger hun: Jeg er ikke vant til EDB det er I godt klar over ikk? Hun tilføjer: Jeg har måttet fortælle Borgerservice, at jeg ikke kan modtage Digital Post. I løbet af hjemmebesøget hos Bjørg og flere andre synshandicappede fra projektet bliver det tydeligt, at de programmer, der ellers er designet til at gøre en ipad tilgængelig for synshandicappede, langtfra understøtter Bjørgs behov for enkel taktil betjening. Tværtimod gør det Bjørg mere opmærksom på, hvad hun ikke kan. Det er ikke kun navigationen på skærmen, men også det at man skal bruge tre fingre til at røre, der volder problemer: Jeg synes, det er svært [at bruge en ipad]. Jeg føler mig usikker. Jeg er så flov over det. Man føler sig så dum.

7 Figur 2. Billede af Bjørg, der sidder i sin velholdte dagligstue og afprøver en ipad sammen med en medarbejder fra Nota. Til venstre på billedet ses Bjørgs store TV-skærm. Bjørg har i forvejen en enkel lydbogsafspiller med taktile knapper, hvorfra hun afspiller CD er, som hun tager med sig blandt andet i sommerhus. Den har hun fået fra syns- og kommunikationscentret: De spurgte, om jeg ikke havde lyst til [at få bevilget] afspilleren, fordi jeg altid har læst mange bøger. Det har jeg været kisteglad for. ( ) Jeg kan høre mange timer om dagen. Om eftermiddagen inden jeg skal lave mad og efter aftensmad. Hellere det end at sidde og glo ud i luften. Jeg har jo været vant til at kunne læse. ( ) Jeg er jo så glad for det [at høre lydbøger]. ( ) Jeg er altid så spændt på, når de [lydbøgerne] kommer. For Bjørg er det at høre lydbøger altså et vigtigt input i en hverdag, der ellers er fyldt med en hel del udfordringer. 2.2 Når det så lykkes, så bliver man glad Lone er 74 år og bor alene i en treværelses lejlighed på 1. sal på Frederiksberg. Hun sidder i kørestol, fordi hun har fået amputeret sit ene ben. Det betyder, at hun hverken kan komme ind eller ud af sin lejlighed selv. Hun kan heller ikke komme ud på altanen eller på toilettet, da dørkarmene er for smalle. Derfor håber Lone også på at kunne få en bolig på et plejehjem. Lone får besøg af hjemme- og sundhedsplejen flere gange dagligt, så hun kan komme på toilettet samt få sin diabetesmedicin. Hun har ikke så meget familie, men har en pårørende, der ringer til hende hver dag. Hverdagen er ikke altid lige sjov, og små ting som at være spændt forkert fast til kørestolen eller at sundhedsplejen glemmer at komme forbi, medfører smertefulde og uoverskuelige konsekvenser som at sidde skævt resten af dagen eller være bange for at gå i insulinchok. Lone er meget afhængig af sin omverden og for eksempel det at få en opringning betyder meget for livsglæden. For godt tre år siden fik Lone en blodprop i hjernen. Siden da har hun haft nedsat syn. Lydbøgerne begyndte herefter ifølge Lone at spille en enorm vigtig rolle i hendes liv, fordi hun med dem kan få tiden til at gå, og de kan give hende et lille smil på

8 læben. Den [lydbogsafspilleren] er jeg meget glad for. Jeg hører forskellige romaner hver aften. Det kan dog være et problem for Lone, hvis stikket til afspilleren ikke er sat korrekt i kontakten, for så løber batteriet tør, og hun har ikke nok kræfter til at tilslutte det kontakten igen. Det betyder, at Lone altid hører bøgerne ved sit spisebord, fordi det er her, der er en stikkontakt. Jeg kan jo ikke selv så godt nå [kontakten]. Jeg sidder jo skævt. Kørestolen er ved at ramle sammen. Problemet med opladningen gør sig også gældende for den ipad, Lone har afprøvet i projektet. Hun forklarer: Jeg har været heldig med [at få hjælp til opladning fra] én af sygeplejerskerne. Men ellers kan jeg ikke bede dem om hjælp. Lone arbejdede tidligere som sekretær, hvor hun havde meget skrivearbejde på computer. Det ærgrer hende, at hun ikke kan bruge sin computer længere, fordi bogstaverne er for små til, at hun kan læse dem, som hun siger. Da jeg introducerer hende for en ipad, hvorfra hun kan høre sine lydbøger, kigger hun nysgerrigt. Det er spændende at prøve noget nyt og at få besøg. Trods dette volder touch-skærmen store problemer. Det er på trods af zoom og skærmoplæsning svært for Lone at fornemme, hvor hun skal trykke. Og det at trykke er heller ikke det samme, som det plejer det er snarere at røre eller prikke hvilket også er svært, når hænderne ryster: Eigh, det er for svært jo. Lone forsøger igen og igen, men bliver til sidst udmattet af frustration, og fordi hun sidder dårligt: Ergoterapeuten har spændt mig forkert fast til kørestolen Hun er ny. Figur 3. Billede af Lone i sin lejlighed med ipad en i skødet, hvor hun med min hjælp afprøver touch-skærmen med en pen. Tanken om, at ipad en ville blive lagt over i et støvet hjørne umiddelbart efter besøget, bliver gjort til skamme, da Lone en uges tid efter med lys i stemmen fortæller stolt: Jeg havde bøgerne fremme [på skærmen] og trykkede også på den ene af dem.

9 Det var fint nok. Den begyndte at afspille. Jeg prøvede. Det kunne jeg pludselig godt. Jeg var helt imponeret. Hun afslutter: Jeg bruger meget tid på den, men det gør ikke noget. Jeg er blevet helt bidt af den, men jeg ved jo godt, at jeg skal af med den. 15 Det med at kunne finde ud af det [at afspille lydbøger på ipad] er interessant. Når det så lykkes, så bliver man glad. Trods udfordringerne med at bruge ipad ens basale funktioner prøver Lone at bruge dens kamera samt at gå på nettet. IPad en har en stor underholdningsværdi for hende i en dagligdag, hvor meget tid går med at være alene, sidde stille, være indenfor, vente afhængig af andres hjælp. Det at lykkes med afspilning af lydbøger på ipad en giver Lone en succesoplevelse og en oplevelse af selvstændighed. 2.3 Jeg var helt slået ud Ulla er 77 år og bor alene i sin lejlighed på 3. sal i København. Når man kommer ind i Ullas lejlighed, er der meget pænt og nydeligt. Alting har sin plads så er det nemmere at finde. Hun har mange venner og familie omkring sig, der kan hjælpe hende, hvilket også afspejles i den store mængde familiefotos, der hænger rundt om i hjemmet. Men Ulla er også en selvstændig og viljestærk dame, der gerne vil selv. Hun har som følge af en fejloperation intet syn på det ene øje og kun 5 % på det andet, men kan genkende folk omkring sig ved hjælp af konturer og stemmer. Det var et hårdt slag for Ulla at miste synet. Hun var, som hun forklarede: helt slået ud, men opsøgte en psykolog, som hjalp hende til at vinde viljen til at færdes og gøre livet værd at leve. I stedet for at læse bruger Ulla hørelsen til dels at høre lydbøger, særligt biografier, og dels at synge i kor. Hun lærer alle sangteksterne ved at høre dem på sin diktafon. Ingen knappeangst Ulla er ikke bange for at afprøve nye teknologier, heriblandt online afspilning af lydbøger. Som hun siger: Jeg har jo ingen knappeangst. Det skyldes nok også min fortid som telegrafist. 15 Som deltager i projektet skulle man tilbagelevere det udlånte device efter prøveperioden.

10 Figur 4. Billede af Ulla i sit hjem, hvor hun prøver at finde ud af, hvordan man afspiller lydbøger online. Under et af besøgene hos Ulla beder hun om hjælp til at indstille sin Doro-telefon, så hun kan høre den, når den ringer. Desuden virker hendes computer og printer ikke, hvilket viser sig at skyldes, at stikket er røget ud af kontakten i væggen. Kontakten sidder nede ved gulvpanelerne og er meget svær at komme til, fordi computerbordet står foran. Faktisk er det at sætte stik i kontakter en udfordring ikke blot for Lone og Ulla, men for mange af de synshandicappede fra projektet, hvilket understreger nødvendigheden af at udvikle andre muligheder for at oplade it-udstyr. Ulla fortæller, at hun møder en fantastisk hjælpsomhed i hverdagen uden for hjemmet. Hun påpeger, at hun er meget åbensindet og stoler på fremmede, fordi det er nødvendigt for at kunne gøre en masse ting, når man ikke har sit fulde syn. Det er i det hele taget vigtigt for Ulla at kunne komme rundt blandt andet til korundervisning, vennebesøg, pasning af børnebørn eller bare ned i gården for at høre en lydbog. Ullas besøg hos en psykolog har ifølge hende selv været altafgørende for, at hun igen kom i gang med at gøre disse ting: Hun [psykologen] ville simpelthen ikke acceptere, at jeg ikke kunne noget som helst. Ulla gengiver samtalen mellem hende og psykologen: Ulla: Jeg kan jo ikke engang gå ned og tage bussen. Psykologen: Hvorfor kan du ikke det? Ulla: Jeg ved jo ikke engang, om det er linje 14 eller 15 for hulens da. Psykologen: Nej, men som regel sidder der en mand foran. Han hedder en chauffør. Han ved gerne, hvad det er for en bus, han kører med. Og sådan var hun hele vejen. Man kunne ikke trænge igennem og synes, det var synd for en. Det var jo det, der skulle til ikk. ( ) Og så med viljens kraft kan man jo tvinge sig selv. Ullas historie viser, at hendes beslutning om, at et synshandicap ikke skal være en hindring for at leve livet, har gjort dagligdagen en hel del nemmere og overkommelig

11 for Ulla. Hun har aktivt taget styring over sin tilværelse og dermed skabt empowerment. 2.4 CCTV et er mit alter Bjarne er en glad mand på 69 år, som bor sammen med sin kone i Brøndby. Han elsker at rejse og har været de fleste steder i verden, blandt andet Mexico hvor hans datter og barnebarn bor. Bjarne er en meget venlig, imødekommende og aktiv mand, der godt kan lide at snakke, fortælle historier og lave sjov. Han går til tastaturtræning og guitarundervisning og bruger også en del tid på at høre lydbogsromaner af kvindelige forfattere: De er så gode til at skrive og fortælle om følelser i forhold til mænd, de er mere håbløse. Efter at have fået AMD bruger Bjarne kun synet til at få en fornemmelse af sin orientering af, hvor han befinder sig. Dog fortæller han grinende, at han i Mexico faldt og brækkede armen, fordi han ikke havde set det halvanden meter dybe hul i jorden, der var foran ham. Bjarne er meget teknologikyndig og har alverdens udstyr; bærbar og stationær PC, CCTV, almindelig lup, elektronisk lup, fire LED-lamper, iphone, talende ur, henholdsvis stor og lille lydbogsafspiller, hovedtelefoner, discman og MP3-afspiller. Han er ikke bleg for at give sig i kast med lange brugsvejledninger; for ham har teknologien åbnet et hav af nye muligheder og en mulighed for at være mere selvstændig: CCTV et er mit alter. ( ) Efter jeg har fået forstørreren [CCTV et], så er det klart, så sker der også andre ting i ens liv. ( ) Forstørreren [CCTV et] har givet mulighed for igen at løse kryds og tværs. Man siger, det er en gammelmandssport, men jeg startede som barn. Da jeg var i søværnet, sad man da også ofte og løste dem. Diktafonsfunktionen på Bjarnes lille afspiller hjælper ham med at huske, hvad der skal købes ind, når han står nede i Brugsen: Victor Reader Pocket 16 har diktafon, så hvis jeg bliver sendt ned efter en bakke æg, så kan jeg indtale det. For at Bjarne kan finde og holde styr på det hele, har hans kone syet små forskelligfarvede poser, som udstyret kommer i, så de nemt kan skelnes fra hinanden. Bjarne understreger, at det at få et synshandicap ikke kun er svært for den, der mister synet. Især hans kone har også skullet vænne sig til den nye situation: Hvis jeg for eksempel hælder for meget kaffe i en kop, så skvulper det over, og så siger konen: Eigh, nu spildte du udover det hele igen, men så bagefter siger hun: Undskyld, jeg mente det ikke sådan. Det er en omvæltning for alle omkring en. Efter at have fået stjålet noget udstyr er Bjarne ekstra påpasselig, hvilket betyder, at han tager discman en med sig i stedet for den lille og dyre lydbogsafspiller, når han skal i sommerhus. Det har nemlig ikke været helt nemt for Bjarne at få udstyret bevilget blandt andet på grund af en lang sagsbehandlingstid. 16 Victor Reader Pocket er en håndholdt letvægtig medieafspiller, som bl.a. kan anvendes til lydbøger og som diktafon.

12 Figur 5. Billede af Bjarne på sin altan, hvor han hører lydbøger. Bjarne kalder sig selv ny i litteraturen. Han læste ikke bøger i mange år, primært på grund af de skiftende arbejdstider som handicapchauffør, men efter at have fået dårligt syn, og lydbøgerne derfor kom ind i hans liv, er han blevet vild med at læse. Selvom Bjarne understreger vigtigheden af at kunne føle sig selvstændig i brugen af hjælpemidler, må det at anskaffe sig lydbøgerne ikke blive alt for automatiseret og koldt, som han kalder det. Han holder meget af den menneskelige kontakt, der er, når han ringer til Nota for at bestille CD er, ligesom han har været glad for besøgene i forbindelse med projektet. Denne kontakt er, som han kalder det, guleroden. Bjarne forklarer: Det er den, jeg ligesom ikke har kappet navlestrengen til. Jeg føler, jeg mister et eller andet. Det er måske åndssvagt. ( ) Min nysgerrighed gør jo, at jeg nok ville være kommet i gang alligevel [med en ny teknologi uden hjælp fra andre personer], men hvis jeg så løber ind i nogle vanskeligheder, kan jeg godt finde på at opgive. Bjarne sætter antallet af lydbøger, som han automatisk får tilsendt hver måned, 17 lavere end det antal, han reelt hører for netop også at ringe ind til Nota eller gå på det lokale bibliotek og få den personlige betjening. Bjarnes historie afspejler, hvordan teknologien fylder i hverdagen, hvordan den gør ham handlekraftig og empowered, og hvad den gør for livsglæden. Den viser, at Bjarne er en meget selvstændig person, men understreger samtidig vigtigheden af at få hjælp, inspiration og vejledning fra andre. 17 Nota udsender automatisk op til 30 lydbøger i måneden til en stor del ældre synshandicappede medlemmer.

13 3 Sammenligning med andre Flere af de ældre synshandicappede håndterede deres synshandicap ved at sammenligne sig selv med andre synshandicappede og dermed eksplicitere forskellene. Eksempelvis sagde en 73-årig synshandicappet: Godt jeg stadig kan gå på mine ben, da vi talte om de besværligheder, hun oplever efter at have mistet en stor del af sit syn. I samtalen med Bjarne om online afspilning af lydbøger versus afspilning på CD er sagde han: Når man gør det sådan her [streamer] i stedet for at få CD er, så bliver man jo fri for at gå hen til CCTV et med CD erne for at se, hvad der er på CD en. Det må også være fantastisk for folk, der har væsentligt sværere ved at se end mig. Bjarne nævnte desuden, at det er sværere at være svagsynet end at være helt blind, fordi folk har svært ved at forstå, at der måske er nogle ting, man godt kan: Hvis man var helt blind, var det måske nemmere for folk at forstå. For Bjørg er det vigtigt ikke at være den eneste, der har svært ved at bruge en ipad, og derfor spørger hun flere gange ind til, om de andre i projektet kan finde ud af det. Hun siger, at det må være nemmere med teknologi, hvis man er født blind. Omvendt siger Ulla, at man ikke skal tro, at livet går i stå, bare fordi man mister en del af sit syn, men at hvis jeg var sortblind [totalt blind], så var situationen jo en helt anden. Det at måle sig selv med andre, der også har mistet noget af eller hele synet, er dels en måde at prøve at få omverdenen til at forstå ens livssituation på, men også en måde hvorpå ens handicap positioneres og håndteres. Ved at vægte de ting, de stadig er i stand til at gøre det være sig at stå på sine ben eller stadig at kunne se en smule tildeler de ældre synshandicappede sig selv en form for handlekompetence, altså empowerment, idet de stadig er i en position, hvor de føler sig i stand til at gøre noget, og dermed har en form for magt over deres egen livsførelse. 4 Lyd og livskvalitet Udover at bruge sin føle-, lugte- og smagssans er det at bruge hørelsen til at klare sig i dagligdagen, eksempelvis ved at genkende stemme eller høre lydbøger, altafgørende for de ældre synshandicappedes livskvalitet. Lyd er altså ikke bare lyd det er noget, man er i, og som er omkring en. 18 Uden lyd ville denne gruppes adgang til viden, oplevelser og deltagelse i et skriftbaseret samfund være langt mere indsnævret. Lyd i form af lydbøger indgår nærmest rituelt som en fast del af tilværelsen hos de ældre synshandicappede på faste tidspunkter af dagen; til formiddagskaffen, efter frokosten, som godnathistorie, og bøgerne bliver af flere omtalt som deres livline. Opringninger fra familie og andre pårørende er også særdeles vigtige, hvorfor der var en øget interesse for ipad en, idet den udover lydbogsafspilning kan bruges til at foretage og modtage opkald fra og dermed fungere som et værktøj til at føle sig tættere på familien og informeret om, hvad der sker omkring en. 18 For en diskussion af lyd som begreb i en antropologisk kontekst se besøgt

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Rejser som pædagogisk redskab

Rejser som pædagogisk redskab Rejser som pædagogisk redskab Pigegruppen og De 4 Årstider planlagde og drog begge af sted på rejser med unge i efteråret. De 4 Årstider pakkede taskerne og tog til Mallorca, mens Pigegruppens endestation

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

DEMENS. Idéer til samvær og den daglige kommunikation. Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning

DEMENS. Idéer til samvær og den daglige kommunikation. Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning DEMENS Idéer til samvær og den daglige kommunikation Institut for Kommunikation og Handicap Tale, høre og specialrådgivning Kære familie Når et menneske rammes af demens, kan det bl.a. nedsætte evnen til

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere