Ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab"

Transkript

1 Ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab Bolette Willemann Jensen Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, København Resumé. Nota er Danmarks nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Et af bibliotekets primære ydelser er lydbøger. Denne artikel er baseret på et kvalitativt studie af 17 synshandicappede medlemmer af Nota mellem 61 og 90 år. 1 Der inddrages desuden data fra en kvantitativ spørgeundersøgelse blandt 105 medlemmer i samme aldersgruppe. Studiet blev udført som led i et projekt, hvis formål var at granske, hvilke behov og muligheder der er blandt ældre synshandicappede for et teknologiskift fra at høre Notas lydbøger på tilsendte CD er til at afspille lyden online. Studiet bragte en viden med sig om udfordringer og tanker om dagligdagen som ældre borger med et synshandicap. Artiklen udforsker og giver et indblik i håndteringen af dagligdagen som ældre synshandicappet i et antropologisk perspektiv. Tematikkerne afhængighed, selvstændighed og forskellighed udfoldes gennem medlemmernes narrativer og ved at trække på det analytiske begreb empowerment. Artiklen runder af med en opsummering af, hvordan et teknologiskift blandt ældre synshandicappede må tage udgangspunkt i de store forskelle i handicap, livssyn, forhold til teknologi og handlekompetencer, som karakteriserer ældre synshandicappede. Nøgleord. Synshandicap, hjælpemidler, lydbøger, teknologiskift, digitalisering, ældre. Det første, der falder i øjnene, når man træder ind i en synshandicappets hjem, er, hvor synligt det er, når man mangler syn. Der er udstyr overalt; PC er med hjælpeprogrammer og store bogstaver på tastaturet, kæmpe fladskærms-tv, diktafoner, lydbogsafspillere, CCTV, der kan vise trykt tekst på en skærm forstørret eller med ændrede kontrastfarver, lamper med kraftigt lys, lupper i alskens størrelser og faconer. Også på hjemmets indehaver selv kan der være et talende armbåndsur, en blindestok ved hånden, et badge på frakken, der viser omverdenen, at man mangler syn, eller en talende Doro-telefon 2 i skjortelommen. Således er teknologi en inkorporeret del af synshandicappedes gøren og laden. 1 Fremefter betegnes denne aldersgruppe som ældre med baggrund i, at informanterne i dette studie alle kunne gå på pension eller efterløn, da de fyldte 60 år, og da ingen af dem er erhvervsaktive længere. 2 Telefon der er specielt udviklet til at være enkel og brugervenlig over for ældre, der ikke er vant til at anvende en mobiltelefon. Se besøgt

2 Figur 1. Billede af en 69-årig synshandicappet mands hjem, hvor der som i mange andre synshandicappedes hjem er fyldt op med alverdens hjælpemidler. Besøget hjemme hos en synshandicappet var en del af et studie af ældre synshandicappedes oplevelser med lydbøger, teknologi og synstab. Studiet var led i et projekt, som Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder foretog for at granske mulighederne for et teknologiskift blandt ældre synshandicappede fra at høre Notas lydbøger på CD til at afspille dem online. Et synshandicap kan udspille sig vidt forskelligt, men forstås som et nedsat syn, der ikke kan korrigeres med hjælpemidler som for eksempel briller eller kontaktlinser. Det er altså en samlet betegnelse for det at være henholdsvis svagsynet i forskellig grad, blind med lyssans og total blind.3 Som Institut for Blinde og Svagsynede forklarer: Et synshandicap kan ikke udelukkende defineres ved en diagnose fra lægen som f.eks. grøn stær eller ved at se på en persons synsstyrke. Det kan være meget forskelligt, hvad mennesker med den samme synsstyrke kan og ikke kan. Derfor er man også nødt til at se på den enkeltes funktionsevne, og hvordan man klarer forskellige situationer i hverdagen. 4 3 Forklaring er fra IBOS, se besøgt Ibid.

3 1 Synshandicap i Danmark og i antropologien I Danmark findes der ikke et centralt register over synshandicap det vil sige, man kender ikke det præcise antal synshandicappede. 5 Dog peger Socialstyrelsen på undersøgelser, som tyder på, at omkring danskere har et alvorligt synshandicap. 6 Langt de fleste synshandicap er i høj grad aldersbetinget; cirka 70 % af Dansk Blindesamfunds medlemmer er over 70 år. 7 Nota har godt synshandicappede medlemmer, hvoraf er over 60 år. Denne gruppe af medlemmer er nogle af de mest aktive lydbogslyttere med et samlet udlån fra Nota på næsten CD er i Som det ses i tabellen nedenfor, er det at høre lydbøger en vigtig del af disse medlemmers dagligdag; 90 % af de årige hører bøgerne minimum tre gange ugentligt. Tabel 1. Oversigt over hyppigheden af lydbogsanvendelse blandt årige synshandicappede besøgt Dog registrerer Kennedy Centret børn og unge under 18 år med synshandicap, se besøgt besøgt besøgt Tabellen er hentet fra rapporten Lydbøger og teknologianvendelse af Epinion for Nota Tallene er ikke statistisk repræsentative, men er en stikprøve blandt 105 synshandicappede på Sjælland mellem 61 og 90 år.

4 84 % af de synshandicappede medlemmer, der i 2012 deltog i Notas brugerundersøgelse, svarer desuden, at de ikke kan undvære Nota, herunder Notas ydelser, hvilket understreger betydningen af lydbøger for denne gruppe. 9 Som forskningsfelt har blindhed og svagsynethed primært været overladt til naturvidenskaben og psykologien. I antropologien i Danmark har kun få beskæftiget sig med synshandicap, vigtigst at nævne er ph.d. og cand.scient. i antropologi Pia Lundberg. På baggrund af et omfattende feltstudie blandt blinde børn og voksne såvel som fagpersoner inden for området har Lundberg i sin ph.d.-afhandling set på blindhed som genstandsfelt i stedet for handicap. 10 Da denne artikel fokuserer på synshandicappedes oplevelser, og da de synshandicappede, der nævnes i det følgende, selv forstod fraværet af syn som et handicap, bruges begrebet synshandicap. I mange tilfælde var det ikke blot manglende syn, der udfordrede de ældre synshandicappede fra det kvalitative studie; det akkompagneredes ofte af nedsat hørelse, dårlig hukommelse, svimmelhed, gigt i fingre og for en enkelts vedkommende et liv i kørestol. Hvorvidt disse blev omfattet som problemer, genvordigheder eller mindre skavanker varierede. På baggrund af feltstudierne skitseres i denne artikel udfordringer, som respondenterne oplever i dagligdagen. De er alle synshandicappede, men i vidt forskellig grad og af vidt forskellige årsager. Hvor nogle har AMD (aldersgenereret macula degeneration, tidligere kaldt øjenforkalkning) og dermed et svækket centralsyn (uklart i midten af synsfelt), har andre grå stær, efterstær, grøn stær og toxoplasmose (også kendt som parasitinfektionen haresyge). Nogle er med succes blevet opereret, mens andre fortæller om fejloperationer og -diagnoser. 1.1 Empowerment og livskvalitet Begrebet empowerment er interessant at trække på, for uanset karakteren af de dagligdagsudfordringer man har som synshandicappet, har det at få en form for magt eller kontrol over egne handlekompetencer, eksempelvis ved at mestre brugen af hjælpemidler såsom en lydbogsafspiller, en positiv indflydelse på oplevelsen af livskvalitet. Begrebet empowerment anvendes her til at forstå håndteringen af de daglige udfordringer og handlerum. Begrebet empowerment har rødder i blandt andet ledelsesteori og sundhedsantropologi. Helt grundlæggende handler det om at være medkonstruktør på sit eget liv. Således kan empowerment både forstås som en tilstand og en proces, hvor målet er at 9 Baggrundsdata fra brugerundersøgelsen 2012 kan tilgås her: besøgt Det er vigtigt at nævne, at tallet ikke er statistisk repræsentativt for gruppen, men giver en indikation af, at lydbøger fylder meget i tilværelsen. 10 Se eksempelvis besøgt Andre antropologer, der har beskæftiget sig med synshandicap i en dansk kontekst om end i mindre omfattende grad, er antropolog Jakob Paaske, der har beskæftiget sig med området i konteksten af en beskæftigelsesindsats. Se besøgt

5 opnå den tilstand. Empowerment er både noget, der skabes, noget, der skaber, og noget, der kan fravælges, fordi det kan virke uoverskueligt. Som filosof og ph.d. i sundhed og samfund Per Anders Tengland udtrykker det: At være empowered er at have kontrol over determinanterne (dvs. de faktorer, der kontribuerer til ens livskvalitet). 11 I processen hjælper empowerment således mennesker med at opnå kontrol over deres eget liv via måder, hvorpå deres handlekompetencer øges. 12 Fordi empowerment typisk bruges i analyser af marginaliserede samfundsgrupper, er det vigtigt at understrege, at begrebet i nærværende kontekst forstås som en tilstand eller proces, som alle mennesker har en grad af uanset handicap, og som kan udvikles og øges. 2 Fortællinger fra de ældre synshandicappede Feltstudierne blev foretaget hos et udsnit på 17 af Notas ældre synshandicappede medlemmer. Det forløb over cirka tre uger og bestod af indledende og afsluttende hjemmebesøg på mellem en og to en halv time samt herindimellem opfølgende besøg såvel som telefonsamtaler foretaget af Nota. Besøgene havde til formål at introducere online afspilningsmuligheder, som de synshandicappede medlemmer skulle afprøve. Disse muligheder var Plextalk Linio DAISY streaming-afspiller 13 og Notas streaming afspiller E17 Direkte 14 på henholdsvis ipad og PC. Fælles for de tre muligheder var således, at lydbøgerne ikke blev afspillet på en CD. 2.1 Der er så meget, der går galt Bjørg er 85 år og stærkt svagsynet. Hun er blevet opereret for stær og efterstær i begge sine øjne, har efterfølgende haft en blodprop i det ene øje, som gør at karrene brister, og så har hun AMD. Hun bor alene i en stor lejlighed i Glostrup, men har en god relation til sin familie og har jævnligt kontakt med blandt andre naboen, som læser breve op for hende. Bjørg har store udfordringer i dagligdagen. Hun har afskaffet sin mobiltelefon, fordi hun ikke længere kunne se tallene på den, og den elektroniske lup, hun købte for at bruge, når hun skulle uden for lejligheden, har hun givet væk, fordi hun alligevel ikke kunne se noget med den: Mit syn bliver ikke bedre tværtimod. Jeg kan godt se fjernsyn, men jeg sidder helt henne ved det. Jeg sidder med fødderne inde bag fjernsynet. ( ) Mit problem bliver større og større. Jeg ser dårligere og dårligere. Det bliver mere og mere sløret 11 dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/14851/behavior%20change%20or%20empower ment.pdf;jsessionid=66bff49b116efc18ec09ccdd672dd5ba?sequence=4, besøgt For en uddybning af empowerment begrebet download pdf-fil her: besøgt Se mere om Plextalk Linio her: besøgt E17 Direkte kan afprøves her: besøgt

6 for mig. Når solen skinner, kan jeg slet ikke [se], for det går på skærmen [TV et]. Jeg bliver så ked af det, så tårerne triller ned af mig. Man føler sig som en fiasko. Der er så meget, der går galt Jeg hælder vandet ved siden af Kan ikke se børnebørnene på billeder. Jeg kan liiige se mit kæmpe TV men ikke underteksterne. Hun fortæller endvidere: Det værste er, når man går i byen, kan jeg godt fortælle jer. Jeg kommer sommetider hjem med noget forfærdeligt noget. Jeg kommer til at grine nu, men det er jo irriterende. Jeg kan hverken se datostempling eller noget. En dag skulle jeg købe eddikesyre, så skruede jeg proppen af og fandt ud af, det var afløbsrens. Familien bliver desuden flere gange nævnt af Bjørg. Hun holder utrolig meget af sine børn og børnebørn og bliver meget frustreret og ked af, at hun ikke kan se de billeder, som hendes børn gerne vil vise hende af børnebørnene. De er nu helt stoppet med at vise hende billeder, fordi det blot leder til fortvivlelse. Trods de mange udfordringer, som Bjørg nævner, er en del af hendes hverdag, er det vigtigt for hende at fremhæve ligesom flere andre af de kvindelige synshandicappede, der deltog i projektet at hun er i stand til at holde sit eget hjem: Jeg får ikke noget hjælp. Jeg har en privat hjælp hver 14. dag, [som kommer og gør rent], men jeg klarer mig også med at lave mad. Når Bjørg skal ud, bruger hun nu en rollator til at komme omkring, hvilket gør hendes handicap meget synligt for andre. Hun forklarer om anskaffelsen, at det var grænseoverskridende, netop på grund af synligheden, men siger så med et forsigtigt smil på læben: Jeg bruger den som sådan en bulldozer. Jeg kan godt gå stærkt. Nu går hun med et badge på frakken, så folk kan se, at hun er synshandicappet. Hun føler sig meget afhængig af andre, men har lært, at hvis man er villig til at spørge om hjælp, så er folk enormt hjælpsomme: Man er længe om at indrømme, at man er handicappet. ( ) Jeg vil jo gerne være normal. Bjørg introduceres for en ipad For Bjørg er det utrolig vigtigt at føle sig helt fortrolig med de hjælpemidler, hun anvender. Hun bruger ikke computer og havde inden projektet, hvor hun skulle afprøve en ipad, aldrig rørt en touch-skærm. Som det første på det indledende hjemmebesøg siger hun: Jeg er ikke vant til EDB det er I godt klar over ikk? Hun tilføjer: Jeg har måttet fortælle Borgerservice, at jeg ikke kan modtage Digital Post. I løbet af hjemmebesøget hos Bjørg og flere andre synshandicappede fra projektet bliver det tydeligt, at de programmer, der ellers er designet til at gøre en ipad tilgængelig for synshandicappede, langtfra understøtter Bjørgs behov for enkel taktil betjening. Tværtimod gør det Bjørg mere opmærksom på, hvad hun ikke kan. Det er ikke kun navigationen på skærmen, men også det at man skal bruge tre fingre til at røre, der volder problemer: Jeg synes, det er svært [at bruge en ipad]. Jeg føler mig usikker. Jeg er så flov over det. Man føler sig så dum.

7 Figur 2. Billede af Bjørg, der sidder i sin velholdte dagligstue og afprøver en ipad sammen med en medarbejder fra Nota. Til venstre på billedet ses Bjørgs store TV-skærm. Bjørg har i forvejen en enkel lydbogsafspiller med taktile knapper, hvorfra hun afspiller CD er, som hun tager med sig blandt andet i sommerhus. Den har hun fået fra syns- og kommunikationscentret: De spurgte, om jeg ikke havde lyst til [at få bevilget] afspilleren, fordi jeg altid har læst mange bøger. Det har jeg været kisteglad for. ( ) Jeg kan høre mange timer om dagen. Om eftermiddagen inden jeg skal lave mad og efter aftensmad. Hellere det end at sidde og glo ud i luften. Jeg har jo været vant til at kunne læse. ( ) Jeg er jo så glad for det [at høre lydbøger]. ( ) Jeg er altid så spændt på, når de [lydbøgerne] kommer. For Bjørg er det at høre lydbøger altså et vigtigt input i en hverdag, der ellers er fyldt med en hel del udfordringer. 2.2 Når det så lykkes, så bliver man glad Lone er 74 år og bor alene i en treværelses lejlighed på 1. sal på Frederiksberg. Hun sidder i kørestol, fordi hun har fået amputeret sit ene ben. Det betyder, at hun hverken kan komme ind eller ud af sin lejlighed selv. Hun kan heller ikke komme ud på altanen eller på toilettet, da dørkarmene er for smalle. Derfor håber Lone også på at kunne få en bolig på et plejehjem. Lone får besøg af hjemme- og sundhedsplejen flere gange dagligt, så hun kan komme på toilettet samt få sin diabetesmedicin. Hun har ikke så meget familie, men har en pårørende, der ringer til hende hver dag. Hverdagen er ikke altid lige sjov, og små ting som at være spændt forkert fast til kørestolen eller at sundhedsplejen glemmer at komme forbi, medfører smertefulde og uoverskuelige konsekvenser som at sidde skævt resten af dagen eller være bange for at gå i insulinchok. Lone er meget afhængig af sin omverden og for eksempel det at få en opringning betyder meget for livsglæden. For godt tre år siden fik Lone en blodprop i hjernen. Siden da har hun haft nedsat syn. Lydbøgerne begyndte herefter ifølge Lone at spille en enorm vigtig rolle i hendes liv, fordi hun med dem kan få tiden til at gå, og de kan give hende et lille smil på

8 læben. Den [lydbogsafspilleren] er jeg meget glad for. Jeg hører forskellige romaner hver aften. Det kan dog være et problem for Lone, hvis stikket til afspilleren ikke er sat korrekt i kontakten, for så løber batteriet tør, og hun har ikke nok kræfter til at tilslutte det kontakten igen. Det betyder, at Lone altid hører bøgerne ved sit spisebord, fordi det er her, der er en stikkontakt. Jeg kan jo ikke selv så godt nå [kontakten]. Jeg sidder jo skævt. Kørestolen er ved at ramle sammen. Problemet med opladningen gør sig også gældende for den ipad, Lone har afprøvet i projektet. Hun forklarer: Jeg har været heldig med [at få hjælp til opladning fra] én af sygeplejerskerne. Men ellers kan jeg ikke bede dem om hjælp. Lone arbejdede tidligere som sekretær, hvor hun havde meget skrivearbejde på computer. Det ærgrer hende, at hun ikke kan bruge sin computer længere, fordi bogstaverne er for små til, at hun kan læse dem, som hun siger. Da jeg introducerer hende for en ipad, hvorfra hun kan høre sine lydbøger, kigger hun nysgerrigt. Det er spændende at prøve noget nyt og at få besøg. Trods dette volder touch-skærmen store problemer. Det er på trods af zoom og skærmoplæsning svært for Lone at fornemme, hvor hun skal trykke. Og det at trykke er heller ikke det samme, som det plejer det er snarere at røre eller prikke hvilket også er svært, når hænderne ryster: Eigh, det er for svært jo. Lone forsøger igen og igen, men bliver til sidst udmattet af frustration, og fordi hun sidder dårligt: Ergoterapeuten har spændt mig forkert fast til kørestolen Hun er ny. Figur 3. Billede af Lone i sin lejlighed med ipad en i skødet, hvor hun med min hjælp afprøver touch-skærmen med en pen. Tanken om, at ipad en ville blive lagt over i et støvet hjørne umiddelbart efter besøget, bliver gjort til skamme, da Lone en uges tid efter med lys i stemmen fortæller stolt: Jeg havde bøgerne fremme [på skærmen] og trykkede også på den ene af dem.

9 Det var fint nok. Den begyndte at afspille. Jeg prøvede. Det kunne jeg pludselig godt. Jeg var helt imponeret. Hun afslutter: Jeg bruger meget tid på den, men det gør ikke noget. Jeg er blevet helt bidt af den, men jeg ved jo godt, at jeg skal af med den. 15 Det med at kunne finde ud af det [at afspille lydbøger på ipad] er interessant. Når det så lykkes, så bliver man glad. Trods udfordringerne med at bruge ipad ens basale funktioner prøver Lone at bruge dens kamera samt at gå på nettet. IPad en har en stor underholdningsværdi for hende i en dagligdag, hvor meget tid går med at være alene, sidde stille, være indenfor, vente afhængig af andres hjælp. Det at lykkes med afspilning af lydbøger på ipad en giver Lone en succesoplevelse og en oplevelse af selvstændighed. 2.3 Jeg var helt slået ud Ulla er 77 år og bor alene i sin lejlighed på 3. sal i København. Når man kommer ind i Ullas lejlighed, er der meget pænt og nydeligt. Alting har sin plads så er det nemmere at finde. Hun har mange venner og familie omkring sig, der kan hjælpe hende, hvilket også afspejles i den store mængde familiefotos, der hænger rundt om i hjemmet. Men Ulla er også en selvstændig og viljestærk dame, der gerne vil selv. Hun har som følge af en fejloperation intet syn på det ene øje og kun 5 % på det andet, men kan genkende folk omkring sig ved hjælp af konturer og stemmer. Det var et hårdt slag for Ulla at miste synet. Hun var, som hun forklarede: helt slået ud, men opsøgte en psykolog, som hjalp hende til at vinde viljen til at færdes og gøre livet værd at leve. I stedet for at læse bruger Ulla hørelsen til dels at høre lydbøger, særligt biografier, og dels at synge i kor. Hun lærer alle sangteksterne ved at høre dem på sin diktafon. Ingen knappeangst Ulla er ikke bange for at afprøve nye teknologier, heriblandt online afspilning af lydbøger. Som hun siger: Jeg har jo ingen knappeangst. Det skyldes nok også min fortid som telegrafist. 15 Som deltager i projektet skulle man tilbagelevere det udlånte device efter prøveperioden.

10 Figur 4. Billede af Ulla i sit hjem, hvor hun prøver at finde ud af, hvordan man afspiller lydbøger online. Under et af besøgene hos Ulla beder hun om hjælp til at indstille sin Doro-telefon, så hun kan høre den, når den ringer. Desuden virker hendes computer og printer ikke, hvilket viser sig at skyldes, at stikket er røget ud af kontakten i væggen. Kontakten sidder nede ved gulvpanelerne og er meget svær at komme til, fordi computerbordet står foran. Faktisk er det at sætte stik i kontakter en udfordring ikke blot for Lone og Ulla, men for mange af de synshandicappede fra projektet, hvilket understreger nødvendigheden af at udvikle andre muligheder for at oplade it-udstyr. Ulla fortæller, at hun møder en fantastisk hjælpsomhed i hverdagen uden for hjemmet. Hun påpeger, at hun er meget åbensindet og stoler på fremmede, fordi det er nødvendigt for at kunne gøre en masse ting, når man ikke har sit fulde syn. Det er i det hele taget vigtigt for Ulla at kunne komme rundt blandt andet til korundervisning, vennebesøg, pasning af børnebørn eller bare ned i gården for at høre en lydbog. Ullas besøg hos en psykolog har ifølge hende selv været altafgørende for, at hun igen kom i gang med at gøre disse ting: Hun [psykologen] ville simpelthen ikke acceptere, at jeg ikke kunne noget som helst. Ulla gengiver samtalen mellem hende og psykologen: Ulla: Jeg kan jo ikke engang gå ned og tage bussen. Psykologen: Hvorfor kan du ikke det? Ulla: Jeg ved jo ikke engang, om det er linje 14 eller 15 for hulens da. Psykologen: Nej, men som regel sidder der en mand foran. Han hedder en chauffør. Han ved gerne, hvad det er for en bus, han kører med. Og sådan var hun hele vejen. Man kunne ikke trænge igennem og synes, det var synd for en. Det var jo det, der skulle til ikk. ( ) Og så med viljens kraft kan man jo tvinge sig selv. Ullas historie viser, at hendes beslutning om, at et synshandicap ikke skal være en hindring for at leve livet, har gjort dagligdagen en hel del nemmere og overkommelig

11 for Ulla. Hun har aktivt taget styring over sin tilværelse og dermed skabt empowerment. 2.4 CCTV et er mit alter Bjarne er en glad mand på 69 år, som bor sammen med sin kone i Brøndby. Han elsker at rejse og har været de fleste steder i verden, blandt andet Mexico hvor hans datter og barnebarn bor. Bjarne er en meget venlig, imødekommende og aktiv mand, der godt kan lide at snakke, fortælle historier og lave sjov. Han går til tastaturtræning og guitarundervisning og bruger også en del tid på at høre lydbogsromaner af kvindelige forfattere: De er så gode til at skrive og fortælle om følelser i forhold til mænd, de er mere håbløse. Efter at have fået AMD bruger Bjarne kun synet til at få en fornemmelse af sin orientering af, hvor han befinder sig. Dog fortæller han grinende, at han i Mexico faldt og brækkede armen, fordi han ikke havde set det halvanden meter dybe hul i jorden, der var foran ham. Bjarne er meget teknologikyndig og har alverdens udstyr; bærbar og stationær PC, CCTV, almindelig lup, elektronisk lup, fire LED-lamper, iphone, talende ur, henholdsvis stor og lille lydbogsafspiller, hovedtelefoner, discman og MP3-afspiller. Han er ikke bleg for at give sig i kast med lange brugsvejledninger; for ham har teknologien åbnet et hav af nye muligheder og en mulighed for at være mere selvstændig: CCTV et er mit alter. ( ) Efter jeg har fået forstørreren [CCTV et], så er det klart, så sker der også andre ting i ens liv. ( ) Forstørreren [CCTV et] har givet mulighed for igen at løse kryds og tværs. Man siger, det er en gammelmandssport, men jeg startede som barn. Da jeg var i søværnet, sad man da også ofte og løste dem. Diktafonsfunktionen på Bjarnes lille afspiller hjælper ham med at huske, hvad der skal købes ind, når han står nede i Brugsen: Victor Reader Pocket 16 har diktafon, så hvis jeg bliver sendt ned efter en bakke æg, så kan jeg indtale det. For at Bjarne kan finde og holde styr på det hele, har hans kone syet små forskelligfarvede poser, som udstyret kommer i, så de nemt kan skelnes fra hinanden. Bjarne understreger, at det at få et synshandicap ikke kun er svært for den, der mister synet. Især hans kone har også skullet vænne sig til den nye situation: Hvis jeg for eksempel hælder for meget kaffe i en kop, så skvulper det over, og så siger konen: Eigh, nu spildte du udover det hele igen, men så bagefter siger hun: Undskyld, jeg mente det ikke sådan. Det er en omvæltning for alle omkring en. Efter at have fået stjålet noget udstyr er Bjarne ekstra påpasselig, hvilket betyder, at han tager discman en med sig i stedet for den lille og dyre lydbogsafspiller, når han skal i sommerhus. Det har nemlig ikke været helt nemt for Bjarne at få udstyret bevilget blandt andet på grund af en lang sagsbehandlingstid. 16 Victor Reader Pocket er en håndholdt letvægtig medieafspiller, som bl.a. kan anvendes til lydbøger og som diktafon.

12 Figur 5. Billede af Bjarne på sin altan, hvor han hører lydbøger. Bjarne kalder sig selv ny i litteraturen. Han læste ikke bøger i mange år, primært på grund af de skiftende arbejdstider som handicapchauffør, men efter at have fået dårligt syn, og lydbøgerne derfor kom ind i hans liv, er han blevet vild med at læse. Selvom Bjarne understreger vigtigheden af at kunne føle sig selvstændig i brugen af hjælpemidler, må det at anskaffe sig lydbøgerne ikke blive alt for automatiseret og koldt, som han kalder det. Han holder meget af den menneskelige kontakt, der er, når han ringer til Nota for at bestille CD er, ligesom han har været glad for besøgene i forbindelse med projektet. Denne kontakt er, som han kalder det, guleroden. Bjarne forklarer: Det er den, jeg ligesom ikke har kappet navlestrengen til. Jeg føler, jeg mister et eller andet. Det er måske åndssvagt. ( ) Min nysgerrighed gør jo, at jeg nok ville være kommet i gang alligevel [med en ny teknologi uden hjælp fra andre personer], men hvis jeg så løber ind i nogle vanskeligheder, kan jeg godt finde på at opgive. Bjarne sætter antallet af lydbøger, som han automatisk får tilsendt hver måned, 17 lavere end det antal, han reelt hører for netop også at ringe ind til Nota eller gå på det lokale bibliotek og få den personlige betjening. Bjarnes historie afspejler, hvordan teknologien fylder i hverdagen, hvordan den gør ham handlekraftig og empowered, og hvad den gør for livsglæden. Den viser, at Bjarne er en meget selvstændig person, men understreger samtidig vigtigheden af at få hjælp, inspiration og vejledning fra andre. 17 Nota udsender automatisk op til 30 lydbøger i måneden til en stor del ældre synshandicappede medlemmer.

13 3 Sammenligning med andre Flere af de ældre synshandicappede håndterede deres synshandicap ved at sammenligne sig selv med andre synshandicappede og dermed eksplicitere forskellene. Eksempelvis sagde en 73-årig synshandicappet: Godt jeg stadig kan gå på mine ben, da vi talte om de besværligheder, hun oplever efter at have mistet en stor del af sit syn. I samtalen med Bjarne om online afspilning af lydbøger versus afspilning på CD er sagde han: Når man gør det sådan her [streamer] i stedet for at få CD er, så bliver man jo fri for at gå hen til CCTV et med CD erne for at se, hvad der er på CD en. Det må også være fantastisk for folk, der har væsentligt sværere ved at se end mig. Bjarne nævnte desuden, at det er sværere at være svagsynet end at være helt blind, fordi folk har svært ved at forstå, at der måske er nogle ting, man godt kan: Hvis man var helt blind, var det måske nemmere for folk at forstå. For Bjørg er det vigtigt ikke at være den eneste, der har svært ved at bruge en ipad, og derfor spørger hun flere gange ind til, om de andre i projektet kan finde ud af det. Hun siger, at det må være nemmere med teknologi, hvis man er født blind. Omvendt siger Ulla, at man ikke skal tro, at livet går i stå, bare fordi man mister en del af sit syn, men at hvis jeg var sortblind [totalt blind], så var situationen jo en helt anden. Det at måle sig selv med andre, der også har mistet noget af eller hele synet, er dels en måde at prøve at få omverdenen til at forstå ens livssituation på, men også en måde hvorpå ens handicap positioneres og håndteres. Ved at vægte de ting, de stadig er i stand til at gøre det være sig at stå på sine ben eller stadig at kunne se en smule tildeler de ældre synshandicappede sig selv en form for handlekompetence, altså empowerment, idet de stadig er i en position, hvor de føler sig i stand til at gøre noget, og dermed har en form for magt over deres egen livsførelse. 4 Lyd og livskvalitet Udover at bruge sin føle-, lugte- og smagssans er det at bruge hørelsen til at klare sig i dagligdagen, eksempelvis ved at genkende stemme eller høre lydbøger, altafgørende for de ældre synshandicappedes livskvalitet. Lyd er altså ikke bare lyd det er noget, man er i, og som er omkring en. 18 Uden lyd ville denne gruppes adgang til viden, oplevelser og deltagelse i et skriftbaseret samfund være langt mere indsnævret. Lyd i form af lydbøger indgår nærmest rituelt som en fast del af tilværelsen hos de ældre synshandicappede på faste tidspunkter af dagen; til formiddagskaffen, efter frokosten, som godnathistorie, og bøgerne bliver af flere omtalt som deres livline. Opringninger fra familie og andre pårørende er også særdeles vigtige, hvorfor der var en øget interesse for ipad en, idet den udover lydbogsafspilning kan bruges til at foretage og modtage opkald fra og dermed fungere som et værktøj til at føle sig tættere på familien og informeret om, hvad der sker omkring en. 18 For en diskussion af lyd som begreb i en antropologisk kontekst se besøgt

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Et godt valg -1. Daniel vælger fra. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Et godt valg -1. Daniel vælger fra. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Et godt valg -1 Daniel vælger fra Mål: Børnene indser, at det kommer dem til gode, når de vælger det forkerte fra og tør at sige fra. Det er aldrig en styrke at gå på kompromis med denne verdens ånd. I

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl.

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Ådalskolen 02.09.07 side 1 Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Indledning. Evnen til at kommunikere er en vigtig del af danskundervisningen i folkeskolen og en menneskeret.

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater digitale afspillere. En ny verden åbner sig for svagsynede med

IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater digitale afspillere. En ny verden åbner sig for svagsynede med En ny verden åbner sig for svagsynede med Peter P. Pedersen Afdelingsleder Afdelingen for Teknologi og Kommunikation INSTITUT FOR SYN OG TEKNOLOGI, REGION NORDJYLLAND IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap 1 Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy 1 Denne pjece er skrevet

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid!

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Gud har en plan -2 Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 2: At give mennesker en fantastisk fremtid. Alt det, som Gud har beredt for os, går ud over vores fatteevne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gud har en plan -1. Plan nr.1: Jeg elsker dig altid!

Gud har en plan -1. Plan nr.1: Jeg elsker dig altid! Gud har en plan -1 Plan nr.1: Jeg elsker dig altid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 1: At elske mennesker - altid. Gud har skabt os i kærlighed, og han fortsætter med at elske os, selvom vi fejler. Tekst:

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder ALS-forløb. Sygdommen i sig selv udarter sig forskelligt, og måden den tackles på er forskellig fra person til person. Dog er der naturligvis fællesnævnere

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere