Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!"

Transkript

1 Skoleskak.dk/start Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!

2 Børn og unge er udfordret på koncentration og læring. Skoleskak er en af løsningerne! Er du interesseret i skoleskak på din skole? Læs videre i denne folder, eller besøg skoleskak.dk/start I skoleskak er skak ikke målet, men midlet til at nå målet, nemlig børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. Ved at spille skoleskak læres koncentration, selstændighed og analytiske evner, hvilket anvendes både i skolen og i resten af livet. Et brætspil som skak udfordrer børnenes intellekt. Det udfordrer deres evne til at kombinere, og det udfordrer deres evne til at tænke langt. Hjerneforsker, Kjeld Fredens og præsentere viden. Det udvikler børn og unges selvtillid, og deres evne til at planlægge, strukturere og navigere i udfordrende problemstillinger. Og til at tænke innovativt og problemløsende. Skoleskak er et mangfoldigt og forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, religion og etnicitet. I skoleskak styrkes deltagernes evne til at argumentere og diskutere løsninger, gå i dialog Skoleskaks gavnlige virkninger anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser som bidrag til et sundt undervisningsog livsforløb.

3 Hvem er Dansk Skole Skak? Denne folder er udgivet af Dansk Skole Skak, der er landsorganisationen for skoleskak i Danmark. Dansk Skole Skak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der siden 1960 har organiseret skoleskak på landets skoler ud fra grundideen om, at skoleskak styrker børn og unges faglige, intellektuelle og sociale udvikling. I Danmark er der i dag over 100 skoleskakklubber, mens over skoler er med på verdensplan. Dansk Skole Skak vejleder skoler, skolebestyrelser, -lærere, -ledere i hvorfor, hvordan og hvorledes skoleskak kan blive et relevant undervisningstilbud. Dansk Skole Skak er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som hører under Undervisningsministeriet. Dansk Skole Skak er også godkendt som Frivillig social børne- og ungdomsorganisation af Center for frivilligt socialt arbejde og som almennyttig organisation pga. det gode formål.

4 Skoleskak integrerer alle højstatus i deres oprindelseslande. Derfor tør de trygt lade familiens børn og unge engagere sig i skoleskak, hvor de møder fællesskab, opdragende regler og sunde rollemodeller. I skoleskakkens fællesskab er der rum for alle typer børn og unge. Her integreres danskere og nydanskere. Drenge og piger. Mette fra 1. kl. med Mohammed fra 7. kl. Her mødes ressourcestærke elever med de som oplever særlige udfordringer. Fælles er, at de i skoleskak kan hente netop de succesoplevelser og den anerkendelse, som alle mennesker har brug for. Med et inkluderende fællesskab, bidrager skoleskak således til et rummeligt skolemiljø, samtidig med at deltagerne får et kompetenceløft og bliver bedre i skolen. Skoleskak er et udbredt og agtet pædagogisk metode på skoler og i børne- og ungdomsinstitutioner, idet skakspillet er med til at stimulere børn og unges koncentration - de lærer at tænke sig om, og vente på at andre skal tænke sig om. Skoleskak anvendes med stor succes på tværs af etnicitet, religion og social baggrund, men tillige af børn og unge med særlige behov, fx børn og unge med ADHD eller med en særlig veludviklet intelligens. Skoleskak appellerer bredt Skakspillet har en betydelig historie. Det går årtusinder tilbage, men går aldrig af mode, og som på trods af samfundsudvikling og kulturforandringer er blevet bevaret. Spillet er universelt - noget som alle kulturer har kendskab til, og som fortsat fascinerer nye generationer uanset baggrund og religiøst ophav. I den forbindelse er det værd at fremhæve de integrationspolitiske gevinster ved skoleskak, for modsat spejder eller kitesurfing, så kender nydanske forældre skak, da det har

5 Derfor er det fedt at spille skoleskak! Mange kender allerede skakreglerne, og ellers kan de hurtigt læres. Derefter kan der dystes på tanker og ideer med familie og venner, mod computere eller over nettet mod ligesindede på den anden side af jorden. Rigtigt fedt bliver det dog først, når dysten på brættet sker i skoleskakkens fællesskab på den lokale skole eller en skole i nærheden. Deltager børn og unge skoleskak, øges evnen til at koncentrere sig og tænke klart. Det bruges ikke kun i skoleskaktimerne, men er også en stor fordel i matematik, dansk eller når der kræves ekstra koncentration - fx til en eksamen. I skoleskakkens verden mødes og kommunikerer deltagerne også med hinanden på stævner og skaklejre, kurser og møder samt rejser og udvekslinger i Norden og Europa. De ældste kan også være med til at bygge bro til Mellemøsten og Afrika. Aktiviteterne skaber nye møder og relationer på tværs af nationalitet og landegrænser, og med skak som internationalt sprog og medie skabes nye venskaber, og måske nye venner for livet. I skoleskak handler det ikke om, hvem der er smartest, har den sejeste mobil eller er ældst. Her handler det om, hvem der er bedst til at lægge lumske fælder, planlægge og sætte mat. Men også om at være en god kammerat, og hjælpe de der yngre end en selv. Deltagere over 12 år tilbydes fx et uddannelsesforløb som hjælpetrænere, og lærer dermed at tage et aktivt medansvar for undervisningen af de yngre deltagere. Således hjælper alle hinanden med at udvikle koncentration, selvstændighed og analytiske evner.

6 "Jeg elsker det, fordi der er super meget taktik. Ikke to skakpartier er ens, og man lærer hele tiden noget nyt. Jeg har fået en masse gode venner, som jeg møder til stævner eller skriver med via sms!" Selma

7 For forældre - det kan du gøre! Deltagelse i skoleskak er en gave, der kan bruges i skolen og i resten af livet! Danske eksperter anerkender og udenlandske undersøgelser dokumenterer skoleskakkens gavnlige virkninger, og i en tid hvor livslanglæring og innovation aldrig har været vigtigere, er skoleskak en vigtig sag at arbejde for. Skak på den lokale skole Forældre kan støtte og opmuntre børn og unge til at deltage i skoleskak, og skabe grundlagt for dyst og tanker og ideer på tværs af generationer. Dansk Skole Skak opfordrer forældre til at henvende sig til den lokale skole, skoleledelse, skolebestyrelse eller SFO en, og foreslå at de også tilbyder skoleskak. 100 danske skoler har vist vejen. Se hvordan på skoleskak.dk/start Landsdækkende forældresamarbejde Forældre til skoleskakspillere har oprettet et forældrenetværk, hvor forældre uden kendskab til selve skakspillet, kan mødes og diskutere barnets udvikling via skoleskak, og hvorledes forældrene kan organisere aktiviteter og støtte op om skoleskaksagen. Se hvordan på skoleskak.dk/foraeldre

8 For skolelærere og skoleledere - hvorfor skoleskak? At gøre skolen til et sjovt, spændende og kreativt sted, der opfordrer og udfordrer børn og unge til læring, er et projekt, som alle i og omkring skolen må arbejde sammen om. Skoleskak er et af de værktøjer, der er særlig velegnet, da det udvikler koncentration og logisk tænkning, samtidig med, at det indeholder glæde, fascination og spænding. I skoleskak er der udfordringer for alle, også for de der har lidt sværere ved fysisk udfoldelse. Her er det skoleskakkens logik, kreativitet og hukommelse der tæller. Skoleskak er et relevant pædagogisk redskab, der økonomisk kun kræver en engangsinvestering i skakbræt og -brikker. Undervisningsmaterialer stilles gratis til rådighed for Dansk Skole Skaks medlemmer, der også tilbydes uddannelse og kurser. Siden skolelærere og -ledere startede Dansk Skole Skak i 1960, har danske skoler undervist i skoleskak, som en metode til at styrke børn og unges intellektuelle og sociale færdigheder samt udvikling af universelle læringskompetencer som koncentration, selvstændighed og analytiske evner. Skoleskak er en metode der støtter skolens faglige opgaver. På skemaet eller efter skoletid Mange skoler har i dag enten sat skoleskak på skemaet eller tilbyder det efter skoletid. Det kan fx være som valgfag, som en del af heldagsskolen eller i matematik. Nogle steder er det også en fast del børnehaveklassens timer, da skoleskak både opdrager og styrker overgangen fra konkret tankegang til også at kunne håndtere abstrakte størrelser, hvilket er en forudsætning for læring. Skoleskak anvendes der som en metode til at gøre eleverne skoleklar, men uanset i hvilken sammenhæng skoleskak tilbydes, sker det ud fra de pædagogiske kvaliteter at deltagernes koncentration og indlæring styrkes.

9 "På Søndre Skole bruger vi skoleskak som en indlæringsmetode og støtteforanstaltning bl.a. i indskolingen. Vi har erfaret en positiv effekt i forhold til koncentration, læring og træning i at modtage undervisning, og som kan have positiv effekt i skolens øvrige fag. Hos os har vi prioriteret skoleskak, og det er et valg som skolens elever, forældre, lærere og skolebestyrelse er glade for" Skoleleder, Lars Buhl, Rødby 6

10 Sådan startes skoleskak Dansk Skole Skak hjælper skoler, skoleledelser, lærere, SFO er, forældre samt børn og unge med information, råd og vejledning om skoleskak. Det foregår således: Besøg skoleskak.dk/start og bestil informationsmateriale om opstart af skoleskak. Med råd og vejledning formuleres sammen en model for skoleskak, som passer til skolens ambition, målsætning og ressourcer. Blandt skolens lærere, pædagoger, forældre og andre ressourcer, findes en eller flere, der kan organiserer undervisningen lokalt. Dansk Skole Skak er behjælpelig med at finde en skakkyndig, der efter aftale kan bistå skolen. 4 Skolen meldes ind i Dansk Skole Skak (Se det billige kontingent og medlemsfordele 5 på skoleskak.dk/medlem). Medlemmerne modtager skoleskak-blade, kan deltage i stævner, lejre, kurser og møder andre skoler. Dansk Skole Skak hjælper med undervisningsmaterialer, uddannelse og coaching, der sikrer en spændende undervisning for alle. Dansk Skole Skak og den lokale skoleskakkreds følger jeres start af skoleskak via interviews, kursustilbud samt råd og vejledning for nye i skoleskakkens verden.

11 Hjælpen er et klik væk Siden 1960 har Dansk Skole Skak hjulpet med at organisere skoleskak landet over, og vi vil også gerne hjælpe dig/jer med råd og vejledning. Næste træk Besøg skoleskak.dk eller send os en mail, så svarer vi på alle spørgsmål, og sammen går vi fra ord til handling - til glæde for børn, unge, lærere, forældre og skoleledelse. Tjek også disse sites Skakskolen.dk - undervisningsportal, hvor du kan hente undervisningsmaterialer. Skakshoppen.dk - alt i skakbrætter og -brikker, skakbøger og -ure til start af skoleskak. Vi glæder os til at høre fra dig/jer! Kontakt Dansk Skole Skak Landskontoret Bremerholm 6, 5. sal København K. skoleskak.dk Foto: Andreas Ryssow, Pressefoto, Dansk Skole Skak

12 Skoleskak - et klogt træk...!

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors DEL UD AF DIG SELV Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors Indhold Bliv frivillig på www.urk.dk/frivillig Der er brug for dig... 5 Læring... 7 Lektiecaféer... 9 Y-faktor... 10 Netværket

Læs mere