I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse."

Transkript

1 Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og s på en række kontaktpersoner over hele landet, som du altid er velkommen til at kontakte! Spørgsmål og svar! 1) Hvad er skoleskak? ) Hvem er Dansk Skole Skak? ) Hvad inkluderer et medlemskab af Dansk Skole Skak? ) Hvad betyder det at være leder i Dansk Skole Skak? ) Har skoleskakken et website? ) Har skoleskakken en fysisk adresse? ) Hvordan starter jeg skoleskak? ) Hvilke argumenter for opstart kan jeg bruge i forhold til skolen? ) Hvilke muligheder har jeg for at reklamere for skoleskak? ) Kan skolen hjælpe mig i forbindelse med min skoleskakklub? ) Hvad gør jeg, hvis skolen ikke synes om skoleskak? ) Hvordan kan jeg skaffe materialer? ) Hvor og hvornår på dagen spilles der skoleskak? ) Hvordan gøres skoleskak relevant? ) Hvilke hjælpemidler har jeg som skoleskakleder? ) Hvad er Fælles mål for skak? ) Hvordan får jeg mange skoleskakspillere? ) Skal der sættes en målsætning for skoleskakklubben? ) Hvordan skabes en spændende skoleskakklub? ) Hvordan engageres forældrene? ) Kan jeg få skabt et lokalt skaksamarbejde? ) Hvad koster et medlemskab af Dansk Skole Skak og hvad skal eleverne betale? ) Får jeg løn som skoleskakleder? ) Kan jeg/skoleskakklubben få økonomisk støtte? ) Får jeg som ny leder opstartsmateriale? ) Er Dansk Skole Skak medlem af Dansk Skak Union?... 7 FAQ en er senest revideret af 2/2009 af Morten Olstrup og Mads Jacobsen. Kommentarer og forslag modtages med tak på eller Skoleskak.dk Side 1 af 7

2 1) Hvad er skoleskak? Skoleskak er skak efter skoletid, hvor en voksen underviser børn og unge i skak. I starten var Dansk Skole Skaks medlemsklubber udelukkende skoler, hvor en lærer underviste i faget skak, men i dag tæller medlemmerne også skoleskakklubber drevet som en forening inden for Folkeoplysningslovens rammer, fritidsordninger etc. 2) Hvem er Dansk Skole Skak? Dansk Skole Skak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der organiserer skak på landets skoler. Vi bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. I skoleskak lærer unge koncentration, selvstændighed og analytiske evner som bruges i skolen og resten af livet. Dansk Skole Skak er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. 3) Hvad inkluderer et medlemskab af Dansk Skole Skak? Et medlemskab af skoleskakken betyder en række tilbud og services. Alle skoleskakspillere og ledere modtager fx medlemsbladet Skole Skak fire gange årligt, og eleverne har mulighed for at deltage i en række turneringer for børn både regionalt og nationalt, og for de bedste også internationalt (fx NM, EM og VM). Som skoleskakleder får du endvidere adgang til undervisningsmaterialer og kan deltage i kurser om skoleskak. 4) Hvad betyder det at være leder i Dansk Skole Skak? Som leder i Dansk Skole Skak, får du både udfordring, oplevelser og ansvar (!), samt oplevelser i et landsdækkende netværk af børn og ledere i alle aldre, der alle deler glæden ved skoleskak. Du får ansvar for din egen skoleskakklub ofte sammen med en anden leder samt udfordringer fra en masse friske unger, der gerne vil spille skoleskak. For mange skoleskakledere er den største tilfredsstillelse at se de mange børn og unge, der udvikler sig gennem skoleskakkens fællesskab. Som skoleskakleder er det din opgave at skabe rammerne for at børn og unge kan spille og udvikle sig gennem skak. 5) Har skoleskakken et website? Skoleskakkens hjemmeside finder du på skoleskak.dk. Her kan du læse de seneste nyheder, finde en skoleskakklub, læse om forældrenetværket, kurser, se presseklip og meget, meget mere. Skoleskak.dk er samlingsstedet for alle skoleskakspillere og ledere i Danmark og siden er opdelt, så der er noget at komme efter for alle målgrupper. Alle vores udgivelser (bøger, hæfter, etc.), kan desuden let bestilles via skakshoppen.dk. Skoleskak.dk Side 2 af 7

3 6) Har skoleskakken en fysisk adresse? Dansk Skole Skak har landskontor på Bremerholm 6, 5. sal., 1069 København K. (ved Kgs. Nytorv). På landskontoret sidder organisationens ledelse, praktikanter, medarbejdere og frivillige. Du er altid velkommen til at kigge forbi til en snak om skoleskak. Du finder billeder af landskontoret, kørselsvejledning m.v. på skoleskak.dk. Ellers består skoleskakken af de mange skoleskakklubber, der organiserer skak for børn og unge i rammerne af den lokale skole. 7) Hvordan starter jeg skoleskak? Det begynder med en høflig henvendelse til skolen, hvor idéerne for opstart af skoleskak præsenteres. Medbring evt. noget af det officielle materiale fra Dansk Skole Skak. Hvis skolen er med på idéen og det er den som regel - er afklaring af lokaler på skolen og spilletidspunkt normalt hurtigt ordnet. 8) Hvilke argumenter for opstart kan jeg bruge i forhold til skolen? Skoleskak er en sund fritidsinteresse og dyrkes typisk sideløbende med skoleåret, mens der om sommeren fx er skoleskaklejre og skakskoler for de mest interesserede. Skoleskak er en god reklame for skolen, da børnene stiller op for skolen ved skoleskakstævner m.v. Men den største force ved skoleskak, og der hvor den adskiller sig væsentligt fra eksempelvis fodbold, er, at børn på alle alderstrin og med hver deres baggrund kan spille skak sammen! I eksempelvis fodbold gør de fysiske udviklingstrin i praksis den forskel, at drenge fra 2. klasse ikke særlig ofte spiller med de store fra 9. klasse. Det kan man godt i skak her er ingen fysiske tacklinger. Desuden har skoleskak har en positiv indvirkning på bl.a. indlærings- og koncentrationsevne samt udviklingen af matematiske færdigheder. Det er meget interessant for enhver skole, at få udviklet disse egenskaber. Skoleleder, Lars Buhl, Søndre Skole, Rødby, udtaler: På Søndre Skole i Rødby bruger vi skoleskak som en indlæringsmetode og støtteforanstaltning bl.a. i indskolingen, hvor vi har erfaret en positiv effekt i forhold til koncentration, læring og træning i at modtage undervisning, og som kan have positiv effekt i skolens øvrige fag. Hos os har vi prioriteret skoleskak, og det er et valg som skolens elever, forældre, lærere og skolebestyrelse er glade for. Du finder dokumentation og forskningsresultater på skoleskak.dk/dokumentation. 9) Hvilke muligheder har jeg for at reklamere for skoleskak? Du kan få trykt en artikel i det lokale skoleblad som reklame for skoleskak, og ikke mindst skolens egen hjemmeside er et godt sted at gøre reklame. Opsætning af plakater samt sedler i lærernes dueslag til kopiering til alle elever letter distributionsarbejdet og sikrer at opstarten af skoleskak kommunikeres til alle. Når du har fået startet skoleskakken op, er de bedste ambassadører børnene selv når de fortæller deres kammerater, hvad de laver når de går til skoleskak. Så invitationer såsom; Kom og prøv skoleskak og se om det er noget for dig! Skoleskak.dk Side 3 af 7

4 uddeles bedst via de børn og unge der allerede spiller skoleskak via mund-tilmund-metoden. 10) Kan skolen hjælpe mig i forbindelse med min skoleskakklub? Skolen bedes støtte skoleskakklubben ved fx at afholde udgiften for skolekontingentet til Dansk Skole Skak. De skal også afholde udgifter til kopier etc., således at skoleskaklederen under alle omstændigheder holdes fri af udgifter. 11) Hvad gør jeg, hvis skolen ikke synes om skoleskak? Hvis skolen ikke indvilger i at bidrage med det beskedne beløb, anbefales det at prøve en anden skole, hvor bedre forhold kan tilbydes. Ønsker en skole ikke at bidrage til skoleskakarbejdet økonomisk, kan det være en indikation på, at skolen ikke er nok interesseret, og at samarbejdet potentielt vil støde på yderligere problemer senere. Vi anbefaler derfor at søge de bedste arbejdsbetingelser evt. på en privat- eller friskole, hvor der ofte er lidt bredere rammer end folkeskolen. Meld derfor fra starten klart ud om gensidige forventninger, således at et godt samspil mellem skolen og skoleskaklederen sikres. Det er dog sjældent, at en skole ikke ønsker at tilbyde en sund og billig fritidsinteresse, der samtidigt gavner elevernes udvikling. 12) Hvordan kan jeg skaffe materialer? På skakshoppen.dk kan du nemt finde de materialer, du står og mangler, når du skal i gang med at undervise i skoleskak. Her finder du bl.a. brikker, brætter og ure, som giver dig mulighed for at komme i gang med det samme. Skakshoppen.dk har også forskellige klubstart-tilbud specielt for nye skoler. Specielt kommunen, men også nogle gange skolen råder over økonomiske midler til materialer og opstart af nye initiativer for børn og unge. Hvis der er en lokal voksenskakklub, ligger den måske også inde med ældre materiale, som ofte kan lånes (Dette aftales lokalt). 13) Hvor og hvornår på dagen spilles der skoleskak? Det er ofte praktisk at have skoleskak i forbindelse med skolefritidsordningen, således at børnene er i umiddelbar nærhed af, hvor der spillers skoleskak. Det optimale tidsrum er kl eller , men mange steder spilles der også skoleskak senere. Det er således skoleskaklederen der fastlægger, hvornår skoleskaktræningen skal placeres, og ofte afhænger det af ledernes muligheder for at være der. 14) Hvordan gøres skoleskak relevant? Det gælder om at udfordre børnene på deres eget niveau. Det kan gøres ved at stille dem opgaver og lære dem åbnings- midtspils- og slutspilsteori, og spille tematurneringer på Skoleskak.dk Side 4 af 7

5 baggrund af det gennemgåede. Det kan også være en god idé at give skoleskakspillerne en slags lektier for fx at de til næste gang skal løse opgaver om bindinger på et udleveret ark. Desuden er det vigtigt at de noterer, da det hjælper dig med altid at have eksempler og situationer som ungernes synes er spændende, og som de kan forholde sig til. 15) Hvilke hjælpemidler har jeg som skoleskakleder? Dansk Skole Skak har udgivet en række bøger og hæfter - ligesom forskellige skoleskakledere har udviklet undervisningssystemer, der sikrer en alsidig undervisning både for børn og voksne. Se skoleskak.dk/undervisning og skakshoppen.dk for en oversigt. Se også Dansk Skole Skak undervisningsportal: skakskolen.dk fyldt med gratis undervisningsmaterialer. 16) Hvad er Fælles mål for skak? Fælles mål for skak ligner de øvrige faghæfter som Undervisningsministeriet (UVM) har udviklet til alle fag i folkeskolen, men Fælles mål for skak er dog udviklet af Dansk Skole Skak. Hæftet beskriver både med vejledninger og trinmål, hvorledes undervisning i skoleskak kan afvikles på en god måde med de opstillede mål som rettesnor. Hæftet kan bestilles og downloades via skoleskak.dk/faellesmaal. 17) Hvordan får jeg mange skoleskakspillere? Skoleskakspillerne kan hverves gennem en aktiv kampagne i fx skolebladet, der både når ud til forældre og potentielle skoleskakspillere. Deltagelse i en skakdag i skolefritidsordningen, hvor børnene i kendte rammer (fritidsordningen) kan prøve skakken af eller i én af de temauger, som skolerne hvert år afholder, hvilket også være med til at skabe fokus på tilbuddene fra skoleskakklubben. 18) Skal der sættes en målsætning for skoleskakklubben? Afhængigt af dit ambitionsniveau kan du opstille en målsætning, som du kan arbejde hen imod. Der bør fx stræbes efter at eleverne i løbet af det første år lærer de første øvelser i hæftet Bronzespringeren (mat med dronning og tårn), samt at eleverne bliver fortrolige med begreber som officerer, rokade, centrum etc. I hæftet Fælles mål for skak er der ligeledes opstillet mål, som du kan bruge som rettesnor. Lad dig dog ikke afskrække af dette, da det først og fremmest gælder om at spille en masse skoleskak, samt have det sjovt og få nye venner. 19) Hvordan skabes en spændende skoleskakklub? Det er vigtigt med nogle alsidige skoleskaktimer sammenkædet af faste indslag. Det kan fx være, at der i starten gennemgås sunde regler for skak, således at eleverne får fortalt hvordan de forbedrer deres spil. Efterfølgende kan de så spille en klubturnering, hvor der kæmpes om Skoleskak.dk Side 5 af 7

6 det lokale mesterskab. Udover det kan der være forskellige andre skoleskakturneringer eller mulighed for at løse skakopgaver fx fra skoleskakbladet, som alle elever modtager fire gange om året. Midt i skoleskakundervisningen bør der holdes en pause på mindst ti minutter, hvor børnene skal have frisk luft og bruge deres fysik, før de skal i gang med at spille igen. Det kan også være en god idé at indstifte en fidus/venskabspokal, der uddeles efter kriterier som bedste kammerat, oftest fremmødte, osv. Det er også godt med en kageordning til glæde for børnene, men også for at aktivere forældrene. 20) Hvordan engageres forældrene? Aktive forældre gør livet som skoleskakleder lettere. De kan hjælpe med kørsel, kage og medvirke til klubtrivsel, etc. Derfor gælder det om at få forældrene med til et arrangement så hurtigt som muligt, således de fra starten bliver engagerede i klubben. Det er vigtigt at stille krav om forældredeltagelse det er jo trods alt deres børn, som du organiserer skoleskak for. Skal børnene til turnering eller spille venskabsmatch mod en anden klub, må forældrene også forestå kørslen. Såfremt I afholder en skoleskakturnering med deltagelse af spillere fra andre skoler, kan forældrene hjælpe med at stille brikker op og passe slikboden m.v. Der er mange opgaver i forbindelse med en skoleskakklub, der ikke kræver det store kendskab til skak og de opgaver kan alle forældre være med til at løse. Så har du også bedre tid til at være skoleskakleder. Desuden er der etableret et landsdækkende forældrenetværk, der bistår Dansk Skole Skak med de mere landsdækkende opgaver. Se mere på skoleskak.dk/foraeldre. 21) Kan jeg få skabt et lokalt skaksamarbejde? Hvis der er en lokal skakklub, er de ofte behjælpelige med midlertidigt udlån af materialer, gode råd og måske en medhjælper. Dansk Skole Skak henviser gerne til eventuelle lokale ressourcer. 22) Hvad koster et medlemskab af Dansk Skole Skak og hvad skal eleverne betale? Årskontingentet for medlemskab af Dansk Skole Skak ligger på mellem kroner, afhængig af, hvor i landet du bor. Kontingentet dækker for alle skoleskakspillerne i et helt år, så det er selvsagt en yderst fordelagtig pris. Det billige kontingent skyldes, at lederne i Dansk Skole Skak er frivillige der drives af en tro på, at skoleskak gør en forskel intellektuelt og socialt for børn og unge! Dansk Skole Skak anbefaler et halvårligt kontingent i størrelsesordenen på kroner per elev til den lokale skoleskakklub. Dette er ikke blot for at få udgifterne dækket, men også for at skabe et naturligt forhold til det at gå til skoleskak. Samtidig er skoleskak stadig meget billigt i forhold til andre aktiviteter/undervisning for børn og unge. Skoleskak.dk Side 6 af 7

7 23) Får jeg løn som skoleskakleder? Arbejdet bærer lønnen i sig selv næsten! Du kan modtage godtgørelse for arbejdet inden for rimelighedens grænser og inden for de gældende skatteregler. Udbetalingen, der kan være en del af kontingentet samt de midler som skoleskakklubben kan modtage fra kommunen (efter Folkeoplysningslovens bestemmelser), svarer til en timeløn på ca kroner efter skat. Det er ingen formue, men det må heller ikke være penge, der alene driver værket. 24) Kan jeg/skoleskakklubben få økonomisk støtte? Din kommune skal yde støtte til alle foreninger med medlemmer under 25 år efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Dansk Skole Skak hjælper alle medlemsklubber med råd og vejledning i forbindelse med ansøgninger, ligesom du kan rekvirere materiale om Folkeoplysningsloven hos os. Desuden findes der en juniorinstruktørordning, som din lokale kreds kan vejlede dig i forhold til. 25) Får jeg som ny leder opstartsmateriale? Alle nye ledere modtager Dansk Skole Skaks opstarts-/velkomstpakke, der består af udførligt materiale, herunder praktiske hæfter og eksemplarer af medlemsbladet Skole Skak. Har du som ny leder ikke modtaget opstartspakken, så send en mail til eller kontakt en leder fra Dansk Skole Skak - fx via skoleskak.dk/fu. 26) Er Dansk Skole Skak medlem af Dansk Skak Union? Nej, Dansk Skole Skak er en selvstændig organisation, og er ikke en del af Dansk Skak Union. Dansk Skole Skak arbejder inden for det samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde ud fra idéen om, at skoleskak gør en forskel intellektuelt og socialt for børn og unge i Danmark. Skoleskak.dk Side 7 af 7

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Skoleskak.dk/start Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Børn og unge er udfordret på koncentration og læring. Skoleskak er en af løsningerne! Er du interesseret i skoleskak

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

L i N. En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge

L i N. En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge L i N Y E i En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge E R DIFs UNGDOMS NETVÆRK På spørgsmålet om hvorfor unge ikke deltager i ansvarsopgaver i foreningen

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Venskaber der gør en forskel for livet

Venskaber der gør en forskel for livet Venskaber der gør en forskel for livet 1 Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere