BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI"

Transkript

1 BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

2 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive mijøer, eksposionsfarige mijøer eer mijøer, der er føsomme over for statisk eektricitet. Det kan også være de krav, der sties i rene rum. I et tæt samspi meem kunden og Logitrans vurderes det, om et standard-produkt opfyder kundens individuee krav, eer om en tipasning ti det speciee mijø er påkrævet. Den rustfri højtøfter sikrer en optima arbejdshøjde. Rustfri eektrisk højtøfter sikrer ergonomisk korrekt arbejdshøjde i speciee mijøer. Hygiejnisk transport med den rustfri staber. Speciee mijøer - speciee krav Aggressive mijøer Her er det vigtigt, at materiaet er korrosionsfast og modstandsdygtigt over for syrer, sate og ridser. Dette kræver, at materiaet har stor kemisk og mekanisk modstandskraft. Hygiejnekrævende mijøer I mijøer med høje krav ti hygiejne (EN og EN ) opdees hygiejnezonerne typisk meem avt, meem og højt niveau. Mijøer, der er føsomme over for statisk eektricitet ESD-beskyttese (EectroStatic Discharge) er vigtig i disse mijøer, så overfadespændinger undgås og edningsevnen optimeres (IEC og IEC ). Rene rum Her er det vigtigt, at produkterne ever op ti de krav, der sties ti uftens indhod af støvpartiker. Eksposionsfarige mijøer Her det vigtigt, at materiaet kan afede statisk eektricitet og ikke kan være tændkide. Samtidig ska produktet eve op ti kravene i ATEX-direktivet.

3 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER Kravene ti de rustfri vogne er forskeige, og Logitrans tibyder derfor både RF-PLUS- og RF-SEMI-produkter. Stå EN benyttes ti gaffe-chassiser. Stå EN /EN anvendes ti øvrige dee. RF-PLUS-produkter RF-PLUS-produkterne er avet af rustfrit materiae, som efterføgende e-poeres. E-poeringen giver stået en stærk overfade og sikrer, at ståets korrosionsmæssige egenskaber genetaberes efter svejsning. Samtidig sikrer den en optima rengøringsvenighed og modstandsdygtighed over for rengøringsmider, som indehoder korider. RF-SEMI-produkter I industrier, hvor RF-PLUS-produkter ikke er påkrævet, er RF-SEMIprodukterne optimae. I sådanne industrier er der store hygiejnekrav ti de dee, der kan komme i direkte berøring med f.eks. evnedsmiderne. Disse dee er derfor avet af rustfrit materiae. Andre komponenter ska bot kunne modstå fugt, og korrosionsbeskyttet stå er derfor tistrækkeigt. At efter hvike dee, det drejer sig om, anvendes en poymer pastbeægning (autoforese) eer kromitering (Kromit 3). Ti eksposionsfarige mijøer everes vognene med mindst et antistatiske hju. Hju og ejer Ae RF-PLUS-vogne har rustfri ejer i hjuene. Hjuene på RF-SEMIvogne er forsynet med gummitætnede kugeejer. Vognene har som standard hvide nyonhju, men kan også everes med poyuretan- og vukoanhju. Oie Vognene ska kunne arbejde i køe- og fryserum. Der anvendes en oie med viskositets-kasse ISO VG 15, som forbiver tyndtfydende i kode temperaturer. Kugeejer og bevægeige dee er smurt med et smøremidde, som er godkendt ti evneds-middeindustrien: NSF USDA-H1. Hydrauikoien befinder sig i et ukket system. Det syrefaste gaffechassis er e-poeret. Det giver den fine og banke overfade. Vi tibyder også kundetipassede øsninger. Spørg efter fere informationer eer besøg

4 ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eer sundhed, ska undgås. Hvis dette ikke er muigt, ska der træffes effektive foranstatninger ti imødegåese af risikoen. For at få et overbik over de arbejdsmijømæssige forhod i en virksomhed er det en god ide at ave en arbejdspadsvurdering. Denne kan være med ti at syniggøre uhensigtsmæssige arbejdsteknikker og derved forhindre eer nedsætte speciet den fysiske nedsidning. Formået er at skabe en veindrettet, feksibe og fornuftig organisering af arbejdet. Uhensigtsmæssig beastning af ryg, skudre og nakke. Optima arbejdsstiing. Feksibe organisering af arbejdet. Optima indretning af arbejdspads Logitrans sætter ergonomi i fokus Det er en betingese for brug af rigtig arbejdsteknik, at arbejdspadsen er indrettet hensigtsmæssigt i forhod ti arbejdet og brugeren, og at de rigtige hjæpemider er ti rådighed. God indretning og gode hjæpemider sammenhodt med en grundig instruktion i korrekt og sikker anvendese af produktet sikrer rigtig brug af kroppen. Gode hjæpemider - høj effektivitet Logitrans tibyder et bredt udvag af hjæpemider, der sikrer gode ergonomiske arbejdsforhod i forbindese med transport og håndtering af forskeige former for gods på paer eer i bokse samt ruer, tønder m.m. Samtidig kan de gode og feksibe arbejdsforhod være med ti at højne effektiviteten på arbejdspadsen.

5 ERGONOMI A: Tota B: Bevægeapparatsideser C: Hørenedsættese D: Psykiske ideser E: Andre ideser Der ska tages hensyn ti forhod som arbejdsstiing og -form, rækkeafstand, arbejdshøjde A B C D Arbejdspadsen organiseres med fokus på ergonomi Ved indretning af arbejdspadser med ikke kraftkrævende øftearbejde er det en forde, hvis brugeren kan anvende hjæpemiderne både i stående og siddende arbejdsstiing. E 50 kg 30 kg Grafen viser anmedte arbejdsbetingede ideser. A: Tæt ved kroppen B: Underarmsafstand ca. 30 cm C: 3/4 armsafstand ca. 45 cm A 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Med gode hjæpemider fyttes beastningen fra rødt ti gut og fra gut ti grønt. B C Desuden er det vigtigt, at rækkeafstanden under hee øftet, d.v.s. fra der gribes omkring byrden ti den sættes, er så ie som muig. Samtidig ska arbejdshøjden kunne tipasses, så arbejdet foregår i gode arbejdsstiinger, d.v.s. byrden ska befinde sig tæt på kroppen meem midten af året og abuen, så der ikke kommer vrid og bøjning af ryggen. På arbejdspadsen er f.eks. beysning, støjniveau, uft, ventiation, temperatur, uftfugtighed og godt psykisk arbejdsmijø faktorer, som også har indfydese på medarbejdernes hebred og vebefindende. Hvordan bruger jeg mig sev bedst? For muskers vedkommende skenes der imeem statisk og dynamisk arbejde. Statisk arbejde Ved statisk arbejde arbejder muskerne i konstant spændingstistand - ved konstant spændingstistand opstår hurtigt træthed og ømhed i muskerne og på ængere sigt ofte sygeige forandringer i både musker og sener. Statisk arbejde foregår i fikserede stiinger, f.eks. med bøjet ryg, øftede skudre eer arme. Dynamisk arbejde Ved dynamisk arbejde skiftevis spændes og afspændes muskerne, og der sker hee tiden bevægese i eddene. Dette fremmer kredsøbet, og man kan udhode at arbejde ængere uden at trættes, når bot det foregår i et tipasset tempo. Højtøfteren er et af Logitrans unikke ergonomiske produkter. Leddenes optimae stiing For eddene gæder det, at de hee tiden bør arbejde i og omkring eddets naturige hviestiing. Herved beastes brusken i eddene mindst muigt og sidgigt forebygges. Vi tibyder også kundetipassede øsninger. Spørg efter fere informationer eer besøg

6 KUNDETILPASSEDE PRODUKTER Kundetipassede produkter Stor feksibiitet - i samarbejde med kunden afdækkes kundens håndteringsbehov, og kundens specifikke håndteringssituationer øses. Vores udvikingsafdeing er mestre i at kundetipasse vores standardprodukter, så de passer ti specifikke behov hos kunden. Vi kan eksempevis tibyde produktvariationer på materiae, ængde, bredde og højde eer i form af ekstra udstyr. Der er også muighed for at ændre på de tekniske specifikationer og funktioner, for dermed at ændre produktets anvendesesmuigheder. De kundetipassede øsninger er udviket med udgangspunkt i vores meget feksibe standardprogram - hee tiden med fokus på, at øsningerne er sikkerhedsmæssigt forsvarige.

7 KUNDETILPASSEDE PRODUKTER Teknisk beskrivese I et samspi meem kunden og vores udvikingsafdeing øses kundens håndteringsbehov med fokus på ergonomi og sikkerhed. Kun naturove og sikkerhedshensyn sætter grænsen for, hvad der er muigt! Et kundetipasset produkt er underagt de samme direktiver og harmoniserede standarder, som er gædende for standardprodukter. I en periode på 10 år kan produktet understøttes konstruktionsmæssigt, reservedesmæssigt og via produktservice. Logifex med sideforskydeig konso med forskydeig sæde. Spoe paceres på dorn hos kunde. Panther Maxi med kugetræk, som kan bruges ti at trække traiers eer vogne. Logifex med fast tøndegaffekonso bruges ti tunge ruer med stor diameter. Ud fra forespørgse med beskrivese af anvendesessituation udarbejder Logitrans et tibud. Når ordren modtages og hvis det ønskes, udarbejdes en tegning, som ska godkendes, inden produktionen sættes i gang. Logifex med speciet tipasset tøndevender ti tønder, der afviger fra standardmå. Sevkørende Logifex, som styres via en radioforbindese fra en centra computer, bruges her ti at evere tomme paer ti et transportbånd. Logifex med skræveste og speciee gribearme ti skumgummibok. Logifex med brokap her anvendt ti at øfte serveringsvogne ind og ud af tog. Logifex i specie kort udførese bruges her ti håndtering af trådrammer. Logifex med skræveste og speciee gribearme ti ettere materiae. Logifex vender skradespand (efter tøndevenderprincip). Logifex med sidevippegafer, her anvendt ti øft og tømning af emner i et procesanæg. Logifex med tre ekstra ange gafer bruges ti håndtering af ange og tunge emner. Logitrans produktprogram everes i ae RAL-farver. Logifex med sidevippegafer og spyd ti øft og vending af trådkurv. Spørg efter fere informationer eer besøg

8 Kundetipassede øsninger I et tæt samspi meem kunden og Logitrans øses kundens håndteringsbehov med fokus på ergonomi og sikkerhed. Kun naturove og sikkerhedshensyn sætter grænsen for, hvad der er muigt! Specie ruegriber ti meget gatte og tunge ruer (200 kg) med antimagnetisk foie ti eektronikdee. P08025 Staberen bruges ti at øfte speciee bokse ind og ud af maskiner, som fremstier kompicerede dee af titan. Løfteudstyret er avet af rustfrit stå. P Rustfri staber med tøndevender, bruges ti øft og tømning af tønder. P06634 En norsk producent af mad ti storkøkkener/catering bruger sevkørende Logifex med Rotator ti håndtering af f.eks. grønsager og kød. Logifex skræve staber med Rotator ti håndtering af små troeys, når der ska aves service og reparationer. P Logifex ELF med Rotator bruges ved det svenske postvæsen ti at tømme breve ned i sorteringsmaskinerne. P06473

9 Logitrans tibyder produktvariationer på materiae, ængde, bredde og højde eer i form af ekstra udstyr. Der er også muighed for at ændre på de tekniske specifikationer og funktioner, for dermed at ændre produktets anvendesesmuigheder. De kundetipassede øsninger er udviket med udgangspunkt i vores meget feksibe standardprogram - hee tiden med fokus på, at øsningerne er sikkerhedsmæssigt forsvarige. SELFS med Rotator ti håndtering af Vemag-containere. Bruges på marcipanfabrik i Danmark. P06692 SELF Maxi med specie tøndeøfter. Tøndens ene håndtagsgreb bruges ti fasthodese af tønden. P SEHSS er med i den produktionsinje, der håndterer brugt tøj. Tøjet checkes for skader og ægges i store hvide sække FC4 En specie av konstruktion gør det muigt at pacere Panther Maxi AC i en transportkasse under astbien under transporten. Dette giver pads ti yderigere to paer i astbien. P04354 SELF med Rotator bruges i et supermarked tidigt om morgenen ti transprt af is ti fiskeafdeingen. P Staber med Rotator med rustfri beægning. Rustfri containere ødeægges ikke under transporten, og der vi ikke komme maepartiker i berøring med containerne.

10 HS / EHS RUSTFRI-SEMI Rustfri staber - hygiejnisk godshåndtering Optima hygiejne - med en rustfri-semi staber minimeres risikoen for bakterieangreb. Rustfri-semi produkterne er udviket ti hygiejnekrævende mijøer, hvor det er vigtigt at kunne hode overfaden ren på det materie, der kan komme i direkte kontakt med de varer, der ska håndteres, f.eks. kød, fisk eer medicin. Designet sætter fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhod - håndtagets ergonomisk rigtige gribevinker giver brugeren et afsappet greb. Høj kvaitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.

11 HS / EHS RUSTFRI-SEMI Teknisk beskrivese Optima sikkerhed for brugeren fås ved centra pacering af ae betjeningsfunktioner på håndtaget gennemsigtig, sagfast beskyttesespade på masten pacering af parkeringsbremse Stærk konstruktion sikrer ang evetid og ave vedigehodesesomkostninger. Ergonomisk håndtag giver brugeren et afsappet greb. Lukkede gafer betyder ettere rengøring og færre skjuesteder for bakterier. EHS 1000 RF-SEMI har rustfri kædestyring på begge styrehju. Let og hygiejnisk kørse. Fås med manuet og eektrisk øft. Produkt (må i mm) HS 1000 RF-SEMI EHS 1000 RF-SEMI Kapacitet i kg Løftehøjde h Gaffeængde Byggehøjde h Totabredde b Gaffespændvidde b Længde uden gafer Totaængde v/1150 gafer Totahøjde h 4 Uden teeskopmast Uden teeskopmast Nedsænket højde h Tyngdepunktsafstand c max. 600 max. 600 Gaffebredde e Indkøringsængde x Gangbredde med pae 1200 x 800 A st 2020* 2200** Friøft Drejevinke for hju Pumpemotor * Afprøvning viser, at 1450 mm er nok. ** Afprøvning viser, at 1530 mm er nok. 1,1 kw 12 V Løftehastigheder norma/quick 17/54 mm pr. pump med/uden ast: 0,07 m/s Sænkehastighed uanset ast 0,21 m/s 0,08 m/s Vægt i kg (uden batteri) RF-SEMI - ti farmaceutisk industri og ti fødevarebranchen - når paer ska øftes i hygiejnekrævende mijøer. Spørg efter materiaespecifikationer eer besøg Vi tibyder også kundetipassede øsninger.

12 HL / EHL RF-PLUS / RF-SEMI Rustfri højtøfter - hygiejne i arbejdshøjde Fokus på optima hygiejne - de rustfrie højtøftere er udviket ti mijøer, hvor der sties store krav ti hygiejne. Dette er gjort i tæt samarbejde med sutkunder i industrier, hvor vognene udsættes for både hårdt mijø og grundig rengøring. Med en rustfri højtøfter minimeres risikoen for bakterieangreb. Stor feksibiitet og effektivitet - med en og samme vogn kan en pae transporteres og øftes ti den rigtige arbejdshøjde. Der er sat fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhod - designet forebygger arbejdsskader og nedsidning af brugeren. Høj kvaitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.

13 HL / EHL RF-PLUS / RF-SEMI Teknisk beskrivese Med højtøfteren kan 1500 kg transporteres og øftes op ti 470 mm. Fra 470 mm er øftekapaciteten 1000 kg. Optima rengøringsvenighed og modstandsdygtighed sikres ved syrefast og e-poeret gaffechassis (AISI 316L) HL RF-PLUS: Rustfrit håndtag, ben og pumpestempe. EHL RF-PLUS: IP54, rustfri batteriskærm, håndtag, ben og cyinderhus. HL RF-SEMI: Rustfri håndtag, pumpestempe, akser og hjuhoder. Øvrige dee har poymer pastbeægning eer kromiteres. EHL RF-SEMI: Rustfri håndtag, akser og hjuhoder. Øvrige dee har poymer pastbeægning eer kromiteres. Batteriindikator ekstra akeret. Optima sikkerhed: støttefødder ved styrehju, fodbeskytter og centra pacering af ae betjeningsfunktioner på håndtaget. Lukkede gafer betyder ettere rengøring og færre skjuesteder for bakterier. Den manuee højtøfter fås også i en eksposionssikret udgave. Produkt (må i mm) HL 1004RF-PLUS, HL 1004RF-SEMI EHL 1004RF-PLUS, EHL 1004RF-SEMI Kapacitet i kg 1500* 1500* Løftehøjde h Gaffeængde Byggehøjde h Gaffespændvidde b 5 540, , 680 Længde uden gafer Totaængde Totahøjde med håndtag h Nedsænket højde h Gaffebredde e Drejevinke for hju Gangbredde A st 1830 (pae: 1200 x 800) 1890 (pae: 1200 x 800) Løftehastighed med/uden ast 0,05/0,08 m/s Løftehastighed norma/quick 10/35 mm pr. pump Sænkehastighed Uden ast 0,093 m/s Med/uden ast: 0,07/0,05 m/s Pumpemotor 1,2 kw 12 V Vægt v/1200 mm gafer (uden batteri) 125 kg 132kg * Kapaciteten skifter fra 1500 ti 1000 kg ved øftehøjde 470 mm. RF-PLUS - ti fødevareindustrien og den farmaceutiske industri, hvor der sties store krav ti hygiejne og rengøring. RF-SEMI - ti fødevareindustrien i de områder, hvor hygiejnekravene er mindre, men korrosionsbeskyttese vigtig. Ergonomisk håndtag giver brugeren et afsappet greb. Fjernbetjening, også trådøs, fås som ekstraudstyr (EHL). Vandtæt indkapsing af øftemotoren (EHL RF-PLUS). Spørg efter materiaespecifikationer eer besøg Vi tibyder også kundetipassede øsninger.

14 POSITIONERINGSUDSTYR Positioneringsudstyr - fasthoder arbejdshøjden automatisk Få en god og behageig arbejdshøjde - med positioneringsudstyret fasthodes højden automatisk i en ergonomisk rigtig arbejdshøjde. Brugeren opnår en ergonomisk rigtig arbejdsstiing. Den øgede sundhed og gode arbejdspadsindretning forebygger arbejdsskader og nedsidning af brugeren. Brugerens effektivitet øges som føge af de forbedrede arbejdsbetingeser. Høj kvaitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.

15 POSITIONERINGSUDSTYR Teknisk beskrivese Justerbar fotocee giver muighed for indstiing af individue arbejdshøjde. Arbejdshøjden fasthodes automatisk - gaferne øftes, når gods fjernes, og sænkes, når gods ægges på. Optima sikkerhed for brugeren fås ved Advarsesampe, der binker, når gaferne hæves og sænkes Instant-stop - hæve-/sænkefunktionen Udstyret kan monteres på højre og venstre side og er et og enke at eftermontere. Ved hjæp af en eektronisk føer, øftes gaferne hver gang gods fjernes, eer sænkes, når gods ægges på paen. Vognen fungerer samtidig som amindeig øftevogn. standser øjebikkeigt Bundstop sikrer fri fodhøjde Desuden opnås føgende fordee Drejbar fotocee sties efter astens pacering på paen Justerbar rækkevidde: mm Topstop sikrer motoren mod overbeastning Trykknapper er beskyttet af foie Positioneringsudstyret ses her monteret på en sevkørende Logifex. Kan også monteres på det eektriske højtøfter- og Logifex-program (uden teeskopmast) Produkt (må i mm) Højtøfter Logifex Fotoceen kan på højtøftere justeres meem 490 og 970 mm og på Logifex meem 550 og 920 mm. Løftehøjde v/aktiveret positioneringsudstyr h Nedsænket højde v/aktiveret positioneringsudstyr h Kan monteres på det eektriske højtøfter- og Logifexprogram (også på de rustfri vogne). Sikkerhed mod kemskader. Brugeren indstier positioneringsudstyret ti at øfte eer sænke. Styreboks med justerbar reaktionstid: 1-25 sek. Vi tibyder også kundetipassede øsninger. Spørg efter fere informationer eer besøg

16 FJERNBETJENING Fjernbetjening styr det hee fra sideinjen Maksima feksibiitet og bevægesesfrihed er nøgeord, når øfte-, sænke- og titefunktionerne styres med en fjernbetjening. Ti ae eektriske vogne fås fjernbetjeninger som ekstra udstyr - både med og uden kabe. Ae funktionerne kan dermed styres fra sideinjen, og brugeren ska ikke være paceret bag håndtaget. Dette giver brugeren bevægesesfrihed og muighed for at udnytte produkternes høje feksibiitet fudt ud. Stort program af andet ekstra udstyr, som er med ti at sikre en optima udnyttese af Logitrans-vognene. Eksempevis kan tøndevender, ruedorn, spyd og kranarm monteres på samme Logifex, så den kan bruges ti fere speciee håndteringsopgaver!

17 FJERNBETJENING Teknisk beskrivese Logitrans tibyder forskeige fjernbetjeninger - med og uden kabe. Ae fjernbetjeninger er handy og meget brugervenige! Trådøs fjernbetjening To modeer - RCW 1 og RCW 2 Tæthedsgrad IP67 Virkefet 3-5 meter Sender ti trådøs fjernbetjening RCW 1, når der ønskes fjernstyring i 2 retninger Sender ti trådøs fjernbetjening RCW 2, når der ønskes fjernstyring i 4 retninger Kabefjernbetjening RCC, når der ønskes fjernstyring i 2 retninger Fjernbetjening med spirakabe Længde på spirakabe: ca. 250 cm Paceres nemt på vognen med magnet eer krog (RF-SEMI) Fjernstyring må kun foregå med fudt udsyn over produktet! Type RCW 1 (trådøs) RCW 2 (trådøs) RCC (spirakabe) På Rotator styres rotationen som standard med kabefjernbetjening. Trådøs fjernbetjening kan fås som ekstra udstyr. Føgende funktioner kan styres via fjernbetjeningen Hæve/sænke eer rotation (højre/venstre) eer titning (forover/bagover) Hæve/sænke og rotation (højre/venstre) eer hæve/sænke og titning (forover/bagover) Hæve/sænke eer rotation (højre/venstre) eer titning (forover/bagover) Fjernbetjening giver optima feksibiitet og bevægesesfrihed for brugeren. Kabefjernbetjeningen paceres nemt og bekvemt på vognen. Af andet ekstra udstyr tibydes b.a. patform og kranarm. Modtager ti trådøs fjernbetjening. Monteres på vognen. Vi tibyder også kundetipassede øsninger. Spørg efter fere informationer eer besøg

18 PALLEVOGN RUSTFRI-PLUS / -SEMI Rustfri paevogn - hygiejnisk paetransport Optima hygiejne - med en rustfri paevogn minimeres risikoen for bakterieangreb. De rustfrie produkter er udviket i samarbejde med et ostemejeri ti mijøer, hvor der sties store krav ti hygiejne og hvor vognen udsættes for både hårdt mijø og grundig rengøring. Designet forebygger arbejdsskader og nedsidning af brugeren - der er sat fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhod. Eksempevis giver håndtagets ergonomisk rigtige gribevinker brugeren et afsappet greb. Høj kvaitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.

19 PALLEVOGN RUSTFRI-PLUS / -SEMI Teknisk beskrivese Den rustfri paevogn fås i en rustfri-pus udgave og en rustfri-semi udgave RF-PLUS: Syrefast gaffechassis. Øvrige dee rustfrit stå. RF-SEMI: Syrefast gaffechassis. Rustfri håndtag, hjugafer, vippearm og travers. Trykstang har poymer pastbeægning og pumpe kromiteres. Optima rengøringsvenighed og modstandsdygtighed sikres ved syrefast og e-poeret gaffechassis stærk overfade optima korrosionsbeskyttese Lang evetid og ave vedigehodesesomkostninger opnås ved stærk konstruktion AISI 316L stå ti gaffechassis Het ukkede eer åbne hurum sikrer effektiv rengøring. Lukkede gafer betyder ettere rengøring og færre skjuesteder for bakterier. Paevognen fås også i en eksposionssikret udgave. Produkt (må i mm) GL 2081RF-PLUS GL 2081RF-SEMI Kapacitet i kg Løftehøjde h Gaffeængde 810, 970, 1140, , 970, 1140, 1220, 1520 Byggehøjde h Totabredde b 5 520, , 680 Længde uden gafer Totaængde Gaffebredde e Hjuafstand y Totahøjde h Nedsænket højde h Tyngdepunktsafstand c /2 /2 Frihøjde m Drejevinke for hju Gaffehju - singe Ø80 x 90 Ø80 x 90 Gaffehju - tandem Ø80 x 70 Ø80 x 70 Styrehju Ø200 x 50 Ø200 x 50 Vægt 68 kg (520 x 1140) RF-PLUS - ti fødevareindustrien og den farmaceutiske industri, hvor der sties store krav ti hygiejne og rengøring. RF-SEMI - ti fødevareindustrien i de områder, hvor hygiejnekravene er mindre, men korrosionsbeskyttese vigtig. Ergonomisk håndtag giver brugeren et afsappet greb. RF-PLUS paevognen i brug i den farmaceutiske industri. Gummitætnede ejer i hjuene. Spørg efter materiaespecifikationer eer besøg Vi tibyder også kundetipassede øsninger.

20 EKSPLOSIONSSIKREDE VOGNE - ATEX Vogne ti eksposionsfarig atmosfære Farig eksposiv atmosfære - de eksposionssikrede paevogne, højtøftere og stabere er udviket med henbik på anvendese i områder, hvor der kan opstå farig eksposiv atmosfære på grund af forskeige gasarter eer støv. Designet sætter fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhod - håndtagets ergonomisk rigtige gribevinker giver brugeren et afsappet greb. Høj kvaitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed. www.

21 EKSPLOSIONSSIKREDE VOGNE - ATEX Teknisk beskrivese Paevogn, højtøfter og staber i eksposionssikret udgave er godkendt ti anvendese i eksposionsfarig atmosfære. Vognene er produceret i overensstemmese med ATEX-direktiv nr. 94/9/EF og standard EN De manuee produkter, der bruges i eksposionsfarige områder, ska eve op ti kravene i ATEX-direktivet. Ergonomisk håndtag giver brugeren et afsappet greb. Vognene har mindst et afprøvet antistatisk hju af vukoan, der afeder statisk eektricitet. Vognene er paceret i materie gruppe II og er godkendt ti områder, der er kassificeret som zone 1/zone 21 (dækker også zone 2/zone 22). Det vi sige områder, hvor der ejighedsvis opstår farig eksposiv atmosfære på grund af forskeige gasarter eer støv. Stærk konstruktion sikrer ang evetid og ave vedigehodesesomkostninger. Zone 21 Zone 22 Tegningen viser et eksempe på zoneinddeing. Gas: Zone 0, 1 og 2. Støv: Zone 20, 21 og 22. II 2G IIB T4 Gas: De manuee vogne er kendetegnet med denne produktmærkning. Standard-vognene er manuee og produceret i rustfrit stå. II 2D T4 Støv: De manuee vogne er kendetegnet med denne produktmærkning. De eksposionssikrede vogne er veegnet ti farmaceutisk industri, farve-/ak-industrien samt oie- og gasindustrien. Spørg efter materiaespecifikationer eer besøg Vi tibyder også kundetipassede øsninger. www.

22 HS 1000 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

23 HS 1000 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

24 EHS 1000 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

25 EHS 1000 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

26 EHS 1000 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

27 HL 1004 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

28 HL 1004 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

29 HL 1004 RF-PLUS Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

30 HL 1004 RF-PLUS Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

31 EHL 1004 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

32 EHL 1004 RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

33 EHL 1004 RF-PLUS Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

34 EHL 1004 RF-PLUS Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

35 GL 2081RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

36 GL 2081RF-SEMI Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

37 GL 2071 RF-PLUS / GL 2081RF-PLUS Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm GL 2081RF-PLUS

38 GL 2071 / 2081RF-PLUS Syrefast stå Acid-resistant stee Säurebeständiger Stah Inox - Anti acides EN (AISI 316L) EN (AISI 329) Rustfrit stå Stainess stee Edestah Inox EN (AISI 303) EN (AISI 304) Poymer pastbeægn. Poymer pastic coating PoymerKunststoffbeschicht. Revêtement en pastique poymérisé Kromitere Chromit-treated Chromit-behandet Bi-chromatage Chromit 3 Gummitætnede ejer Rubber seaed bearings Lager m/gummidichtung Rouements étanches Bronze Bronze Bronze Bronze Maet µm Painted µm Gemat µm Peinture µm

39

40

BROCHURER 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROCHURER 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROCHURER 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eer sundhed, ska undgås. Hvis dette ikke er muigt, ska der træffes effektive foranstatninger

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Vi kan mere, end du aner...

Vi kan mere, end du aner... Vi kan mere, end du aner... VI KAN MERE END DU ANER... Lokal forankring. Global rækkevidde. Logitrans blev grundlagt i 1940 i en lille smedje og har en lang og traditionsrig historie bag sig. I dag er

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Fremragende ydeevne enestående værdi for pengene

Fremragende ydeevne enestående værdi for pengene og gas gaffetruk 4-hjuet med uftgummidæk 1.5 3.5 tons FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Fremragende ydeevne enestående værdi for pengene GRENDIA ES trukserien, der er udviket

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele Beduin Den verdenskendte kassiker Beduinen opfyder dine højeste forventninger ti udstyr og kvaitet. Kassisk design, a den komfort du kan tænke dig og udstyret med mange ekstra detajer ti modeår 206. Kendetegn

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X Translyft SUPERLAV løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X NYHED Ekstra løftehøjde Med de nyudviklede superlave TUB 1000 X og TCB 1000 X har Translyft sat ny standard for løftehøjden på de superlave

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. produktfakta

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fmx. produktfakta Vovo Trucks. Driving Progress vovo fmx produktfakta Det perfekte suppement ti dine færdigheder. Anægskørse kræver dygtighed stor dygtighed, når man hurtigt og effektivt ska transportere store aster uden

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep pus aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Soen er en unik energikide Ideer ti inteigent boigkomfort

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

DRIVLINE 2 VT2009B VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Enkeltreduktionsaksler RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370B

DRIVLINE 2 VT2009B VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Enkeltreduktionsaksler RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370B DRIVLINE 2 DRIVLINEKOMBINATIONER Manue gearkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B RSH70F

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER MOTORKRAFT: GRAVEDYBDE: 74,5 kw (100 hk) 5,88 eter LÆSSEKAPACITET: 1,3 3 H G F D E B C K A J STATISKE DIMENSIONER JCB graveæssere er forsynet ed kraftigt hesvejst chassis, koponentopbygget kraftoverførse

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

- fordi der ER forskel...

- fordi der ER forskel... S C O O T E R A / S - fordi der ER forskel... KARMA 737 VORES MEST SOLGTE MODEL Kr. 19.995,- En el-scooter fra Bek giver dig frihed og livskvalitet - frihed til at komme ud og handle dine dagligvarer samt

Læs mere

Veras 5. Veras 5 er utroligt alsidig med seks modeller, adskillige farvekombinationer og mange akustiske muligheder.

Veras 5. Veras 5 er utroligt alsidig med seks modeller, adskillige farvekombinationer og mange akustiske muligheder. VERAS 5 PRODUKTINFORMATION Veras 5 VR5 Mx VR5 Nx VR5 ITCDx VR5 ITC VR5 CIC BESKRIVELSE TILPASNINGSOMRÅDE Veras 5 anvender dokumenteret høreapparatteknoogi med enestående funktioner og everer højtopøseige

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET ARBEJDSMILJØ TIL FARMACEUTISK INDUSTRI

ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET ARBEJDSMILJØ TIL FARMACEUTISK INDUSTRI ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET ARBEJDSMILJØ TIL FARMACEUTISK INDUSTRI VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER VÆLG EN PARTNER, SOM GIVER OVERLEGEN TEKNISK SUPPORT

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn BRUG BOLDEN 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Industristøvsugere. Model VHO200 VHO200 X. Ref. nr. 4010400037 4010400040. Flyder afbrydersystem. Diverting valve. Visuel væske måler

Industristøvsugere. Model VHO200 VHO200 X. Ref. nr. 4010400037 4010400040. Flyder afbrydersystem. Diverting valve. Visuel væske måler er en 2 x 1200 W vådsuger designet til væske, olie/spåner, hvor luftflowet bruges til at presse væsken ud gennem aftapningshanen. Ved brug af slange/pistolkit kan væsken fyldes direkte i ekstern beholder.

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

- I branchen siden 1997

- I branchen siden 1997 HANDLING - I branchen siden 1997 - I brancen siden 1997 DANSK INSTITUT FOR CERTIFICERING CERTIFIED BY ISO 9001:2008 www.dic.dk Profil BAYTECH A/S er grundlagt i 1997 og beliggende i industrikvarteret i

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler til gående fører Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND 1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle 300.9D hydraulisk minigravemaskine Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt uden styrtbøjle 935 kg Transportvægt med styrtbøjle 985 kg Kompakt størrelse God manøvreevne Kompakt størrelse Med

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov Smarter Thinking - Smarter Solutions Grovopvasker Flexibel løsning til ethvert behov Generel Funktion Unikt JEROS Unikt Hygiejne Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Frihed til oplevelser. Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S. Totalløsninger fra Sportster A/S

Frihed til oplevelser. Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S. Totalløsninger fra Sportster A/S Find din nye frihed med et el-køretøj fra Sportster A/S Totalløsninger fra Sportster A/S Velkommen Indhold Sportster A/S er din professionelle danske leverandør af el-køretøjer gennem mere end 25 år. Vi

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering 24.januar2011 Arbejdspladsvurdering B E Stål A/S Januar 2011 SLIBNING Vinkelsliber: Høre- og øjenværn skal benyttes. Skærme skal være monteret. Ledninger skal udskiftes ved ar i beskyttelses

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Tandhjul og Tandstænger

Tandhjul og Tandstænger Tandhjul og Tandstænger /// Standard eller tilpassede løsninger /// Høj kvalitet /// Ekspertise, erfaring og viden /// Korte leveringstider /// Bred vifte af materialer /// Specielle størrelser muligt

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

m e n n e s k e i h j e m m e t o g

m e n n e s k e i h j e m m e t o g P L A D S T I L l i v s k v a l i t e t D e s i g n e t t i l d e t a k t i v e m e n n e s k e i h j e m m e t o g p å a r b e j d s p l a d s e n VELA Tango-serien er designet til aktive mennesker til

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

JUSTERBART SÆDEKONCEPT TIL ELKØRESTOLE Når fleksibilitet er standard

JUSTERBART SÆDEKONCEPT TIL ELKØRESTOLE Når fleksibilitet er standard JUSTERBART SÆDEKONCEPT TIL ELKØRESTOLE Når fleksibilitet er standard Avanti by AJ er et helt nyt sædekoncept til elkørestole - og et direkte svar på nye behov i markedet. Brugerne vil have æstetik og komfort

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug.

FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug. Datablad nr. 02 01 KOPELEVATOR FM kopelevator er designet for vertikal transport af fine og granulerede produkter. Fremstillet til industriel brug. Top og bundsektionen er fremstillet af kraftige materialer,

Læs mere

Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT

Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT Ventilprogram til små og mellemstore flowmængder: VDHT 3/8 E 2/2 VDHT 1/2 E 2/2 VDHT 3/8 EA 2/2 VDHT 1/2 EA 2/2 Ventilprogram til

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse.

Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse. Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse. 01 Indholdsfortegnelse. 02 03 04 05 06 07 Auto/Man, Klemrækker og øftehøjde. Klemrækkeforbindelser. Klemrækkeforbindelser kaskade. Motorindstillinger.

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

V. Å. Gram A/S www.vaagram.dk. Kompakt filteranlæg med manuel eller automatisk Rotorens

V. Å. Gram A/S www.vaagram.dk. Kompakt filteranlæg med manuel eller automatisk Rotorens Kompakt filteranlæg med manuel eller automatisk Rotorens (FRS MAN eller FRS AUT). Velegnet til brug på uddannelsesinstitutioner og mindre værksteder el.lign., hvor der både skal afsuges fra maskiner og

Læs mere