Unghundens træning Planlægning af træningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unghundens træning Planlægning af træningen"

Transkript

1 Keith Mathews august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success" kom Keith Mathews (http://www.keiththedogguru.com/) med en række pointer. Først og fremmest ska basistræningen være i orden, og træning kræver panægning, viden og evner. KM møder mange hundeførere, og de feste er ikke grundige nok med basistræningen og panægningen. "Nobody pan to fai, but many fai to pan". Fundamentet for hundens basistræning ægges fra hvapen er 9 uger ti den er 12 mdr, og basistræningen - "the foundation" - vedigehodes under den videre markprøve og jagttræning - "gun dog training". Er fundamentet i orden behøver jagt- og markprøvetræningen ikke at tage mere end 6-12 mdr, så hunden i en ader af 2 år er kar ti jagt- og markprøver. Herefter er træningen rettet mod at give hunden erfaring. KM agde vægt på, at man ikke ska gå for tidigt ti prøve, og at hunden ska være trænet ti et niveau over den kasse, man går ti prøve på. Hunden ska mestre markering, igeudsending, handing (stop pus højre, venstre og bagud dirigering) og områdesøg - "marking, casting, handing, hunting" -, før den kommer på prøve. Og det på afstande op ti 200m. Hvapens udviking KM viste fere kip fra sine DVD'er og startede med hvapens sociaisering og udviking fra DVD1. Dog Smart fra Nina Ottosson Foruden råd om brug af bur og renighedstræning, viste KM, hvordan han bruger aktivitetsegetøj ti at ære hvapen at bruge sin næse. Han bruger aktivitetsegetøj fra Nina Ottosson, som for eksempe kan købes fra den danske netbutik Gennem eg ader KM hvapen udvike sin byttedrift - "game finding abiity". DVD kippet viste, hvordan KM gennem eg fremmer hvapens yst ti at finde en ie dummy og komme hjem med den. Gennem egen får han hvapen ti at komme het ind ti sig med dummien, men han træner ikke afeveringer. KM bruger masser af verba ros og kap i hænderne, og pacerer sig for eksempe foran en busk for at få hvapen ind foran sig. Dummierne kastes ind i tætte bepantninger, for at ære hvapen at søge (hunte) og ikke give op. Denne træning foregår hver dag og gøres gradvist sværere. Hvapens byttedrift forstærkes, og den ærer at søge ihærdigt uden at give op. "Game finding abiity" er ikke kun et spørgsmå om opdræt - "breeding" - den ska udvikes. KM vænner også hvapen ti at have hasbånd på og føge ham med ine på. Hvapen sociaiseres ved at ade den opeve ae muige situationer - supermarkeds (Tesco) træning, vand, egende børn osv. Når hvapen får mad udsættes den for høje yde. KM understregede, at tiiden meem hund og fører er det vigtigste, og han bruger derfor adrig straf. Desuden er hunde forskeige og ska trænes forskeigt for at bringe deres personighed frem. 1

2 Unghundens træning Unghundes basistræning starter i 6 mdr's aderen. Hunden ska ære ca 30 kommandoer, stemme, føjte og visuee. For eksempe pads, sit, navn, hjemkad, over, ud og søge. Når basistræningen er på pads, fokuseres træningen på fire discipiner. Markering, igeudsending, dirigering - stop pus højre, venstre, bagud, og områdesøg. "Marking, casting, handing and hunting". De fire discipiner trænes paraet, og startes i et terræn. Træningen opbygges over ængere og ængere afstande og fyttes så ti mere og mere udfordrende terræn. Her viste KM et kip, hvor de trænes på tværs af en køft. Panægning af træningen Man ska sætte træningen i system, ave en fremadrettet dagbog over de dagige 15 minutters træning. KM anbefaede at se fimen "The secret" på Utube. Jeg har set de første 25 min, og hovedbudskabet ser ud ti at være, "if you put your mind to it you wi succeed". Trænings sessioner ska være korte, ikke over seks apporteringer. Ti gengæd ska der trænes ofte. KM foresår at man træner i samme terræn en uge ad gangen. For eksempe: Uge 1: Mark Uge 2: Skov Uge 3: Vand Uge 4: Hede Uge 5: Mose og så videre, efter hvike muigheder man har ti rådighed En ugepan kan se såedes ud: Man: Ligeudsending, Basis Tirs: Dirigering, Områdesøg, Basis Ons: Markering, Basis Tors: Ligeudsending, Dirigering, Basis Fre: Fri Lør: Dirigering, Basis Søn: Fri Basis træningen indgår atid som eementer i træningen af de øvrige discipiner. For eksempe gås fri ved fod, når dirigeringerne ægges. Når KM træner, bruger han atid dummier, som hunden har set bive agt - "memory retrieves". Dummierne igger enketvis, så hunden adrig får muighed for at bytte. Det giver god motion og masser af træning af fri ved fod eer ineføring. Det er vigtigt at gå i den ige inie, hunden ska føge bagefter. Man bør bruge markeringsfag eer ignende, så man er sikker på at kunne hode inien og ikke biver i tviv om, hvor dummien igger. Memory retrieves kan godt omfatte bindt udagte dummier, hvis hunden ved ugens tidigere træninger har set dem bive agt samme sted. Ligeudsendinger trænes het op ti 200m før der skiftes terræn. KM bruger samme terræn ti hunde på forskeigt niveau, men tipasser øveserne så de passer ti hundene. 2

3 Passere forhindringer KM bruger kommandoen "Get Over", når hunden ska passere en forhindring, og der bev vist et videokip fra DVD3, hvor hunden ærer at passere et stengærde. Som ved dirigeringsøveserne opbygges træningen først i et område, hvor dummien hver gang igger samme sted. Først ser hunden, dummien bive kastet over, og få kommandoen "Get Over" med fører på meget kort afstand. Efterhånden øges afstanden, og kommandoen kombineres med igeudsending, stop, og dirigering, bagud eer ti siden. Ti sidst kan hunden sendes på en bindt udagt dummy (dog udagt samme sted som tidigere træningsdage) fra meget stor afstand, hvor hunden stoppes ud for det sted den ska springe over. Herefter fyttes trænigen ti et nyt område. Hunting - områdesøg KM viste videokip fra DVD3 af hunde, som ærer områdesøg. Det etter træningen, hvis området har en naturig afgrænsning. Eers kan området afgrænses ved at afsætte krudtfært i områdets periferi. Som ved den øvrige træning opbygges områdesøget på samme sted, mens sværhedsgraden øges. Træningen startes ved, at hunden sidder i området, mens en tennisbod kastes gentagne gange for at afsætte fært og området afgrænses. Ti sut puttes boden i ommen. Fører står nu indenfor cirken sammen med hunden, som sættes igang med at søge med føjtesigna og håndbevægese. Føjten stoppes, så snart hunden er godt igang med at afsøge området. Undervejs stoppes hund med stopføjte. Den ska sidde i ro et stykke tid, før den beønnes ved at få ov ti at arbejde igen. Det forstærker, at hunden søger for fører. Når hunden har søgt ænge nok, droppes boden uden hunden ser det. Sværhedsgraden øges først ved, at fører står ængere fra området, når hunden sættes igang med at søge, siden ved at hunden dirigeres udefra ti området og boden kastes ind af en hjæper. Også i denne øvese ender KM i meget stor afstand fra området. Øvesen opbygges i forskeige terræntyper. KM træner også andre end retrievere. Foto fra KM s hjemmeside. 3

4 Praktik i Frederikssund 29. august Kortet viser træningsareaet udenfor kubhuset I Frederikssund. Nedenfor vises kort af mindre områder med angivese af pacering af hunde og dummier. KM startede med at opsummere og uddybe sine råd og synspunkter omkring træningspanægning. Det er KM s erfaring at en simpificering af træningssystemet inspirerer ti at fortsætte, og når resutaterne kommer hurtigt, hodes motivationen. Som trænere kan vi også hjæpe vores kursister ti at sammensætte et træningsprogram efter KM's skabeon. FOUNDATION GAME FINDING ABILITY MARKING CASTING HANDLING HUNTING Træningsøveserne ska aves simpe, der er ingen grund ti at ave kompicerede opgaver, som måske ikke ykkes. Basistræningen er atid med, og KM starter med basistræningen efter en pause i træningen. For eksempe en 2-3 mdr's pause efter jagtsæsonen. Træningen ska forberede hunden på ae de situationer, den kan komme ud for på jagt eer prøver. For eksempe at krave under et hegn, også med en fug i munden. Eer springe over gærder eer andre forhindringer. KM ser igen og igen, at hundene er bedst ti markering. Nok fordi det er sjovest at træne, men han pointerer, at det er den eneste discipin som kan undværes. Det kan hverken "Casting", "Handing" eer "Hunting" 4

5 "Casting" - igeudsending Herefter gik vi udenfor, hvor KM afprøvede ae hunde på en ca 90 m igeudsending fra kanten af det kippede græs ige udenfor kubhuset ti en gruppe gue bomster på forkanten af bevoksningen ved åen (D1 på biedet). Ved denne igeudsending skue hundene forbi den ie remise ige uden for det kippede area. Hundenes pacering er ved markeringen ængst ti venstre. Markeringen D1 ved de gue bomster er nederst. Markeringen øverst ti højre er D2. Ingen kan sende direkte derud, og ingen af hundene får dummien hjem. Fere hunde trækker ind i den ie remise ige udenfor det kippede area, og kan ikke bringes videre. Andre er ikke dirigerbare, på afstand. Noge af de unge hunde er ikke trænet på så ange igeudsendinger. Det er tydeigt, at hundene ikke er trænet ti en situation, hvor de ska passere en remise, hvor der sandsynigvis er masser af fært fra tidigere træninger. De feste af hundene er heer ikke trænet i at øbe så angt. Vi ska træne ængere igeudsendinger. Vi ska ære hundene at øbe igeud indti de får besked på noget andet. Hundenes ydighed og tiid ti fører er ikke god nok, når afstanden biver mere end m. KM er ikke i tviv om, at ae hundene kan kare opgaven som en markering, men træningen af igeudsendinger ska være på samme niveau. KM afsutter med et smi "we a need a kick in the... from time to time". KM siger også, at han kan se, hvordan førernes usikkerhed går ige i hundene, og det er derfor, det er vigtig at træne hundene ti et niveau, der igger over det, de går ti prøve på. Herefter aves forskeige varianter (se nedenfor) af en træningsøvese med samme udgangspunkt foran kubhuset ti D1 og D2. Afstanden ti D2 er ca 60m. Ae hundene karer opgaverne. Variant A: Fører (F) går med hund (H) ti D1 og ægger D1, returnerer i ige inie. F går med H ti D2 og ægger D2, returnerer i ige inie. H sendes først ti D1, så ti D2. F går uden H ti D1 og ægger D1, returnerer i ige inie. F går uden H ti D2 og ægger D2, returnerer i ige inie. H sendes mod D1, stoppes havvejs. Sidder i ro 30 sec, sendes bagud ti D1. D2 hentes uden stop. KM kommenterer: Når hunden stoppes er det vigtigt den får ro. Fører ska også være i ro inden hunden sendes videre. På prøve bot 5 sec. Træn hunden i kun at gå på din kommando, ikke bot på den mindste bevægese. Vedrørende afeveringer. Siddende afeveringer bruges kun, hvis det fader naturigt for hunden. En stående afevering er ige så god, og det er også fint, hvis hunden er bedst tipas ved at gå på pads bagom fører, inden den afeverer. Denne session tog ca 15 min. Det er nok træning for en dag. 5

6 Variant B: F går med hund H ti D1 og ægger D1, returnerer i ige inie. F går med H ti D2 og ægger D2, returnerer i ige inie. H sendes først ti D1, så ti D2. F går med H ti D1 og kaster D1 idt ængere bagud ind bevoksningen, returnerer i ige inie. F går uden H ti D2 og ægger D2, returnerer i ige inie. H sendes først ti D1, hvor den nu ska "hunte" mere for at finde D1, så sendes ti D2. F går med hund H ti D1 og ægger D1, returnerer i ige inie. Der skydes og D2 kastes. H sendes på D2. H sendes mod D1, stoppes havvejs. Sidder i ro 20 sec, sendes bagud ti D1. KM påpeger den sevtiid hundene nu har arbejdet med. Der er tiid meem hund og fører. Man ska starte med at vise hunden, hvad man ønsker af den, så får man tiiden og kan arbejde videre derfra. Denne session på seks dummier er nok for en dag. Øvesen kan gradueres ti hunde på forskeigt niveau. Ti den uerfarne hund ægges og hentes dummierne en ad gangen, for den et øvede hund som ovenfor to ad gangen, og en tredie dummy D3 indføres ti den erfarne hund. D3 paceres meem D1 og D2, men ængere ude. Ti erfarne hunde kan man også have agt en dummy i remisen. Stoppe hunden på vej mod D1 og sende den i områdesøg i remisen. Når den er hentet, sendes direkte på D1. Hjemkad kan trænes i forbindese med igeudsendinger, hvis man på tibagevejen efter at have udagt dummien, ader hunden sidde havvejs meem dummien og udgangspunktet. Fører går videre, og hunden føjtes hjem med ryggen ti, før den sendes. På den måde sikrer man sig, at hunden forstår føjtesignaet. Hjemkadsføjten testes nu på ae hunde. Hunden sættes af, fører går væk fra den, og begynder at føjte hjem, mens fører stadig fortsætter. Det er tydeigt, at det er nyt for hundene at få hjemkadsføjten uden yderigere kropssprog. Ae hundene kommer, når fører vender om og kader hjem. "Marking" - markering Efter frokost arbejdes med "The Rotating Triange", som primært bruges ti markeringstræning. Enket markering, dobbet markering, og markering kombineret med igeudsending. Detagerne dees i tre grupper som pacerer sig på tre poster P1, P2, P3 i en trekant. Ved hver post står detagerne på inie, og hundene er uden snor. Hver gruppe har to dummier. Uerfarne hunde trænes i kort græs eer i andet terræn, hvor dummien kan ses. Der startes på kort afstand. Når hundene biver mere erfarne, øges afstandene og der trænes i vanskeigere terræn, hvor hundene ska passere vand, grøfter, diger etc. Hundene trænes i at bedømme afstand og dybde ved at arbejde i terræn uden markeringspunkter. Hvis apporteringen ikke ykkes, mindskes afstanden. Ved træningen var grupperne paceret med ca 85 m afstand. KM sagde at det er vigtigt at ave en pan for at øge afstandene i træningen, og at vi ved at ave et system for at træne vores egne hunde biver i stand ti at ære andre, hvordan de ska gøre. 6

7 Ved markeringsarbejde bør fører hode sig i ro, da det giver hund og fører de bedste muigheder for at markere. Håndsignaer gør det ikke nemmere for hunden at hode fokus, og anvendes først, hvis der biver brug for dirigering for at hjæpe hunden. Er dirigering nødvendig ved markerings træningen, så er afstanden er bevet for stor i forhod ti hundens erfaring. KM anbefaer at ade noge dummier fade tæt på detagerne i den gruppe, der kastes fra. Det træner den apporterende hund i at øbe tæt på gruppen, og det træner samtidig ro på post for gruppens hunde. KM siger at, hvis han på en prøve kan se, at hunden ikke har markeret ordentigt, griber han hurtigt ind og dirigerer hunden for at få det bedst muige point hjem. "Handing" - dirigering I kubhuset fortate KM, hvordan han ærer hunden at gå ti højre og venstre på en fodbodbane. Han anbefaer at træne en retning ad gangen. For eksempe en uge ti højre. Herefter en uge ti venstre, og så en uge, hvor der vekses. Træningen startes ved at sætte H midt på banens korte side. F går ud og ægger D i banens hjørne og returnerer ti hunden. F pacerer sig max 10 fra hunden, og giver den retningen, sammen med kommandoen "get on". Sværhedgraden øges først ved at F pacerer sig ængere og ængere fra H. Noge hunde ærer det hurtigt, andre ska have fere træningssessioner, før man går ti næste trin. D H F1 F2 F Herefter ved at sætte H midt på banens angside H D F Ti sidst sendes fra hjørne ti hjørne. H D F

8 "The diamond" - test af dirigeringstræningen KM viste, hvordan han tester om hunden har forstået dirigeringen ved at sende den ti midten af en firkant og dirigere den herfra. Han bruger også denne træning ti at vedigehode den erfarne hunds dirigering. B A M C D Ved træningen var A ved den ie gruppe træer uden for det kippede græs. Punkterne angiver A, B, C og D. M er ikke vist. Afstanden diagonat (fx fra A ti C) var 50m. Afprøvningen foregår såedes: 1. Fri ved fod A ti M, H sættes, F ægger D1 ved B, herefter D2 ved D 2. Fri ved fod M ti C, D3 ægges ved C, fri ved fod fra C ti M, H sættes ved M. 3. F går fra M mod A, og føjter H hjem med ryggen ti. 4. H sendes fra A ti M, stoppes og sendes ti venstre ti B efter D1. 5. D4 ægges ved A, fri ved fod A ti M. H sættes ved M, F går ti B, H sendes bagud ti D2 ved D. 6. D5 ægges ved B. Fri ved fod fra B ti D. 7. H sendes fra D ti M og stoppes. H sendes ti højre fra M ti C efter D3 8. D6 ægges ved D. Fri ved fod fra D ti M, H sættes ved M. F går ti C. H sendes bagud fra M ti A efter D4. osv 9. Øvesen afsuttes med en ang igeudsending. For eksempe A ti C. Testen er også vist på DVD'erne. Som test ti den unge hund på DVD3 og som vedigehodeses træning af den erfarne hund på DVD4. Hvis hunden ikke kan kare øvesen, så ska der trænes mere. Efterhånden øges afstandene og træning og test aves i forskeige terræner. Og KM gentog vist nok at vi er for dovne, og ska ud over vores "comfortzone". Hunting exercise - The circe Hunden ska ære at søge ihærdigt i et mindre område. Grundaget for opgaven ægges ved at ave et godbidsøg ti hvapen. I starten paceres hunden i området og fører står tæt på, når kommando (steady) eer søgesigna gives i kombination med et håndsigna rettet mod jorden. Efterhånden øges sværhedsgraden ved at fører fytter sig ængere væk. Her biver brug for en hjæper, som kan kaste boden ind i området, når hunden har arbejdet ænge nok. Når afstanden er indøvet kombineres øvesen med igeudsending eer dirigering for at bringe hunden ti området. Kan ses på DVD3. Øvesen bev avet på det ie græsarea på sydsiden af kubhuset. Hunden sættes midt på græsset, og ser på mens fører med en tennisbod og pisto går i en cirke rundt om hunden. Der skydes ned i græsset k 3, 6, 9 og 12. Samtidig kastes boden gentagne gange for at sætte fært. Når cirken er fudent paceres fært inde i cirken ved at kaste boden der. Boden sutter i ommen på fører. Herefter får hunden søgesigna kombineret med et håndsigna mod jorden. Søgesignaet bruges kun ti at sætte hunden igang, man ska ikke bive ved at føjte. Under øvesen stoppes hunden et par gange med et stopføjt. Det er for at sikre, at hunden arbejder for fører. Hunden ska sidde het i ro før den beønnes med at få ov at søge videre. Når hunden har arbejdet 8

9 vedhodende i nogen tid, kastes boden ind i cirken. Hunden finder den, afeverer ti fører og får stor ros. Det er tydeigt at noge hunde har prøvet øvesen før og er gode ti at bruge næsen. Noge forstår ikke øvesen, fordi græsset er så kort, at de nemt kan se, boden ikke er der. Gert's hvap får godbidsøg, det er den god ti. Afsuttende bemærkninger i kubhuset KM har giver føgende råd: 1. Gør træningen simpe 2. Strukturer træningen 3. Start ikke for tidigt på prøver. Ae discipiner bør være på pads. 4. Unge hunde er nemmere fordi de tror på fører. De er ikke begyndt at tænke sev 5. Send igeud, øv det ti perfektion uden kompecerende eementer 6. Probemer skydes grundtræningen ikke er i orden - KM nævnte BBC program, hvor han arbejdede med adfærdsprobemer. De forsvandt, når hundens grundydighed bev rettet op. 7. Vi ska starte med vores egne hunde, for at være det gode eksempe 8. Ved afeveringprobemer. Gå het tibage, og start med hjemkadsøveser uden dummy. 9. Træn ro. Kast tennisbod omkring hunden, indti den sapper het af. Unge hunde ska først ære 1. Lineføring, fri ved fod og sit 2. At begå sig i byen 3. Sidde i ro hos fører på trods af mange distraktioner (foran supermarked) 4. Hjemkad på føjten - testes ved hjemkad med ryggen ti hunden 5. Ro. Sæt dig på en sto med en bog, så hunden ærer at sappe af 6. Huskedummier "memory retrieves", også når andre hunde træner i nærheden 7. Ro steadyness - under træning Vi ska tænke på, hvor meget tid vi bruger, og hvordan vi bruger tiden. Vi ska øve os i at panægge. Man ska adrig gentage noget, der ikke virker. I stedet ska man gå tibage i træningen. Man ska ikke forcere træningen. Noge hunde ærer hurtigt andre hunde kræver mere træning. Vidt introduceres først, når a træning er på pads, og på KM's DVD sæt er træning på vidt først med på DVD4. Tak ti Pernie for at dee Keith Mathews med os og tak ti regionen for en inspirerende dag. 9

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland Retriever training Calmness leads to reward Keith Mathews, Irland Fjeldsted Skov Kro er rammen om erfaringsudvekslingsdagen, som TU afholder i 2012. Smukt koldt vejr og mange glade hundemennesker. Keith

Læs mere

Keith Mathews 2015. Keith Mathews Træningssystem

Keith Mathews 2015. Keith Mathews Træningssystem Keith Mathews 2015 Sammenfattet af Elisabeth Johansen - Redigeret af Pia Holm Nielsen og Pia Bielefeldt Foto af Pia Bielefeldt og videoklip af Pia Holm Nielsen Region Nordsjælland havde i samarbejde med

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

FOREDRAG MED KEITH MATTHEWS THE DOG GURU Lørdag d. 4. februar 2012 i på Ejby Skovkro, Fyn. med temaet CALMNESS LEADS TO REWARD

FOREDRAG MED KEITH MATTHEWS THE DOG GURU Lørdag d. 4. februar 2012 i på Ejby Skovkro, Fyn. med temaet CALMNESS LEADS TO REWARD FOREDRAG MED KEITH MATTHEWS THE DOG GURU Lørdag d. 4. februar 2012 i på Ejby Skovkro, Fyn med temaet CALMNESS LEADS TO REWARD Frit refereret og kommenteret af Elisabeth Johansen Filosofi Valg af hvalp

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Calmness Leads to Reward

Calmness Leads to Reward Calmness Leads to Reward Referat af foredrag og træningsdag med Keith Mathews, den kendte irske hundeguru 27. maj og 1. juni 2015 i Region Midtsjælland, Dansk Retrieverklub Keith Mathews har været professional

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

1. lektion Begynderklassetræning 3 forår Danstrup Hegn Præsentation

1. lektion Begynderklassetræning 3 forår Danstrup Hegn Præsentation 1. lektion Begynderklassetræning 3 forår 2016 - Danstrup Hegn Præsentation Fælles info om træningen Dagens træning Hilse og kender hunden sit navn Sit på fløjten, Plads og Lineføring 1 2 3 4 5 6 7 8 P3

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

tt1 i v I nogle af dette nr. af RP ligger der et

tt1 i v I nogle af dette nr. af RP ligger der et med påføgende ba kysser en he fremmed mands kone? Kommer han måske så»fine«steder, eer er det noget, han sutter sig ti efter sin ie forstand. Er de dansende n.cre sure end de, der gerne vie, J,ten som

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2011 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe BUSK-weekend I Grupperådet har hodt sit første møde efter sommerferien og vi detager i

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Til generalforsamling i Nørreå-gruppen

Til generalforsamling i Nørreå-gruppen Nyt fra Nørreå-Gruppe 6. årgang Nr. 2 Apri - Juni 27 Ti generaforsaming i Nørreå-gruppen Torsdag den 1. marts hodt Nørreå-gruppen sin generaforsaming i forsamingshuset i Bruunshåb. denne artie fortæer

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Samlet træningsplan Forår 2016

Samlet træningsplan Forår 2016 Samlet træningsplan Forår 2016 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. lydighed samt evt. apportering. BASIS 2 Efter -kurset fortsætter vi nu med den grundlæggende lydighed

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Indlæringsmekanismer Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Positiv forstærkning: At tilføre hunden noget behageligt for at øge sandsynligheden for gentagelse af adfærd. Kan være belønning eller

Læs mere