Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn"

Transkript

1 Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn

2 Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox København V E-mai: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Teefon: Teefax: E-mai: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Bouevard København V Teefon: Teefax: E-mai: Henvendeser rettes ti partssekretariaterne. Materiaer fra Industriens Branchearbejdsmijøråd kan fås ved henvendese ti organisationer ne og kan downoades på eer de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmijø, Arbejdsmijøbutikken, tf Bestiingsnummer: Layout og tryk: Rosendahs-Schutz Grafisk a/s / Nordisk Svanemærke Foto: Per Møberg Niesen og arkiv Opag: 1000 Apri 2012 ISBN

3 Vejedning om høreværn Denne vejedning angiver det niveau og den gode praksis, som branchens parter ønsker ved vag og anvendese af høreværn. Arbejdstisynet har haft vejedningen ti gennemsyn og finder indhodet i overensstemmese med Arbejdsmijøoven. Arbejdstisynet har aene vurderet vejedningen, som den foreigger, og har ikke taget stiing ti, om den dækker samtige reevante emner inden for det pågædende område. Vejedningen er udarbejdet af Per Møberg Niesen, Akustik Aps. Vejedningen indehoder føgende afsnit: 1. Hvornår anvendes høreværn? Gædende reger Mærkning og godkendese af høreværn Kan man høre med høreværn? Biver yden forvrænget med høreværn? Hvor meget dæmper høreværn? Hvor meget ska høreværn dæmpe? Vag af høreværn Tjekiste ti vag af høreværn Ørekopper Passive ørekopper Ørekopper med eektronik Tjekiste ti ørekopper Ørepropper Skumørepropper/ekspanderende ørepropper Formstøbte propper Bøjehøreværn Individuet støbte ørepropper Eektroniske ørepropper Tjekiste ti ørepropper Henvisninger

4 1. Hvornår anvendes høreværn? Høreværn er en nødøsning, der kan anvendes, indti man får reduceret støjbeastningen. Det fremgår af At-vejedning D.5.2 om høreværn: Hvis det i særige tifæde ikke er muigt at nedbringe støjbeastningen ti 85 db(a) og spidsværdien af impusstøj ti 137 db(c) ved tekniske og organisatoriske foranstatninger, må arbejdsgiveren kun ade arbejdet udføre, hvis medarbejderne bruger høreværn. Der ska være tae om enketstående og tidsafgrænsede tifæde, hvor det vi medføre het uforhodsmæssigt store vanskeigheder at overhode grænserne, eer hvor den nødvendige teknoogi ikke findes. Høreværn kan være besværige, varme og trykkende og kan give irritation og eksem i ørerne, men de kan være nødvendige for at undgå, at høresen tager skade og for at overhode ovgivningen. Foruden at sikre sin hørese er der også andre store gevinster ved at anvende høreværn i kraftig støj. Høreværn kan reducere stress, træthed og uopmærksomhed, og der er mindre risiko for at bive irritabe. Man hører tae og advarsessignaer bedre i kraftig støj, når man har høreværn på end uden høreværn. Det skydes, at øret er bedst ti at skene yde, når ydniveauet ikke er for kraftigt omkring db. Dette gæder dog ikke, hvis man har nedsat hørese. Høreværn begrænser såedes risikoen for uykker, når man ophoder sig i kraftig støj. Når der ikke er kraftig støj, ska man derimod ikke anvende høreværn, da de kan forøge risikoen for uykker. Befinder man sig i kraftig støj, ska man anvende høreværn i a den tid man er udsat for støjen. 4

5 2. Gædende reger Hvis støjbeastningen, dvs. ydniveauet måt over en arbejdsdag, er over 80 db(a), ska der tibydes høreværn. Risiko for høreskade optræder ved støjbeastninger over 75 db(a), og risikoen vokser med stigende niveau, først ganske idt, men efterhånden stadig mere. Hvis støjbeastningen er over 80 db(a), bør man for sin egen skyd anvende høreværn. Hvis støjbeastningen er over 85 db(a), ska høreværn anvendes samtidig med, at støjen ska forsøges dæmpet. Skit om høreværnspåbud Når støjbeastningen er over 80 db(a), ska arbejdsgiveren sørge for, at: medarbejderne får tibudt et egnet høreværn, der ikke giver unødige gener medarbejderne får instruktion i, hvordan de ska bruge høreværnet, og at de får opysninger om faren ved at ade være. Instruktionen ska omfatte, hvordan man tipasser, rengør og opbevarer høreværnet høreværnet biver vedigehodt Arbejdsgiveren ska anskaffe og betae høreværnet, og det tihører arbejdsgiveren. Høreværn er ti personigt brug og må som hovedrege ikke dees af fere personer. Ørepropper må adrig dees af fere personer. Når høreværnet ikke er i brug, bør man opbevare det, så det ikke biver udsat for støv eer snavs eer får en forkert form. Steder, hvor der er risiko for, at støjbeastningen overstiger 85 db(a), ska markeres med skite. Udformningen af skitet samt en mere dybtgående gennemgang af regerne på området findes i Arbejdstisynets vejedning D.5.2 om høreværn. 3. Mærkning og godkendese af høreværn Efter Arbejdstisynets reger ska everandøren evere en brugsanvisning på dansk sammen med høreværnet. Den ska b.a. opyse om beskyttende egenskaber, tipasning, brug, vedige hodese og opbevaring. I EU ska høreværn være CE-mærket og i reaiteten opfyde en række krav ti b.a. dæmpning og hodbarhed. Dæmpningen ska være måt på et autoriseret aboratorium. Værdierne for dæmpningen ska opyses sammen med det enkete høreværn, eventuet trykt på embaagen. Værdierne måes under ideaiserede forhod. Den dæmpning, som fabrikanterne opgiver, er i regen større, end hvad man opnår i hverdagen ved amindeig brug. 5

6 Der ska være tre forskeige opysninger om høreværnets dæmpning: Dæmpningen i de enkete frekvensbånd fra 125 ti 8000 Hz Dæmpningen ved høje frekvenser (H), ved meemfrekvenser (M) og ved ave frekvenser (L) Dæmpningen som en tinærmet gennemsnitsværdi over ae frekvenser, SNR (Singe Number Rating) Høreværn ti ydstyring Støjdæmpning i henhod ti EN 352/ISO 4869 Midde: Middeværdi i db - Sa: Standardafvigese i db - F: Forventet yddæmpning i db Frekvens i Hz SNR H M L Midde Carity C1 Sa F Midde Carity C1H Sa F Midde Carity C1F Sa F Carity C2 Midde Sa F Udvidet dæmpningsskema Passive hørekopper Frekvens Hz SNR H M L EXC Middeværdi Standard afvigese Forventet dæmpning Optime II - H520F Frekvens (Hz) Middedæmpning (db) Standardafvigese (db) Forventet beskyttese (db) SNR=31dB H=34dB, M=28dB, L=20dB Eksemper på dæmpningsdata fra 3 forskeige everandører 4. Kan man høre med høreværn? Når der er kraftig støj, høres tae og advarsesyde bedre med et godt høreværn end uden. Høreværnet dæmper yden ti et niveau, hvor øret fungerer bedst, så nuancerne i yden bedre kan skenes. Hvis der ikke er kraftig støj og man anvender et meget effektivt dæmpende høreværn, forringes muighederne for at høre. Popuært kan man sige, at man gør sig sev ti hørehandikappet. Det er vanskeigt at høre, hvad der siges, men måske vigtigst man kan ikke høre advarsesyde. Det kan medføre en avorig forringese af sikkerheden på arbejdspadsen. Derfor ska høreværn normat kun anvendes, når der er kraftig støj. Når der ikke er støj, ska de tages af. 6

7 Man kan også anvende høreværn, som eektronisk forstærker yden på indersiden, når der ikke er støj. De er speciet veegnede, når støjen er meget varierende, og når det er uforudsigeigt, hvornår der kommer kraftig støj se afsnit 9.2 og Man ska være ekstra opmærksom på farer, når der ikke er kraftig støj og man har høreværn på 5. Biver yden forvrænget med høreværn? Der er stor forske på høreværns dæmpning. Både hvor meget de dæmper og hvordan de gør det. Normat er det meget nemmere at dæmpe de yse (højfrekvente) toner end de mørke (avfrekvente) toner med et høreværn. Når de høje frekvenser dæmpes mere end de dybe, biver ydbiedet forvrænget. Det kan være igegydigt i noge situationer, men hvis man ska høre tae eer advarsesyde, er det bedst, at man væger et høreværn, der har ensartet dæmpning af de forskeige frekvenser. Som det fremgår af afsnit 3, ska høreværnets dæmpning opgives af everandøren ved de høje frekvenser (H), ved meemfrekvenser (M) og ved ave frekvenser (L). Disse tre ta ska derfor ikke variere for meget, hvis man ska kunne høre yde nogenunde normat igennem høreværnet. Noge høreværn er designet, så de giver ie forvrængning. 6. Hvor meget dæmper høreværn? Der er meget stor forske på, hvor effektive høreværn er. Værdierne, der opgives af fabrikanten, fortæer hvor meget høreværnet kan dæmpe i en ideaiseret måesituation i et aboratorium, men det centrae er, hvor meget de under norma dagig anvendese reducerer støjbeastningen, dvs. gennemsnittet over en 8 timers arbejdsdag. 7

8 I praksis har man ikke atid høreværn på, når der er støj, og ofte er høreværnene sidt eer de sidder ikke het korrekt. Derfor ska man i hverdagen ikke regne med at opnå en dæmpning af støjbeastningen, som svarer ti høreværnenes dæmpningsværdier. Ved korrekt og konsekvent brug kan man som en tommefinger rege regne med, at man højst kan reducere støjbeastningen med op ti db med ørepropper db med ørekopper Hvis høreværnet ikke er vedigehodt som nyt og ikke biver anvendt korrekt hee tiden, ska man højst regne med at støjbeastningen reduceres med 10 db. Fra person ti person er der meget større forske på dæmpningen med ørepropper end der er med ørekopper. Fetmåinger har vist eksemper på, at ørepropper for enkete personer kun har haft en dæmpning på få db. Figuren viser, hvordan en ørekops virkning reduceres, hvis høreværnet ikke anvendes i hee den tid, man ophoder sig i støjen. Man opnår fx kun en effektiv dæmpning på db (grøn kurve), hvis man bruger høreværnet i 95 pct. af den tid, man ophoder sig i støjen. Tager man høreværnet af i kort tid mens man befinder sig i kraftig støj, reduceres den samede beskyttese væsentigt. Derfor kan sev korte perioder uden høreværn i kraftig støj medføre risiko for høre skade. 7. Hvor meget ska høreværn dæmpe? Normat ska høreværn dæmpe så meget, at ydniveauet under høreværnet biver reduceret ti db(a). Det ska dæmpe tistrækkeigt, men ikke for meget. Hvis høreværnet dæmper for meget kan der opstå probemer med at forstå tae, så man fristes ti at tage høreværnet af. Ofte er der enkete situationer med meget kraftig støj, som giver et væsentigt bidrag ti støjbeastningen, fx når der sås på meta. Det er derfor ikke tistrækkeigt 8

9 bot at måe en typisk gennemsnitssituation, men man ska måe og kende omfanget af de mest støjbeastende situationer, hvori høreværnet ska beskytte, når man ska vurdere behovet for dæmpning. Er ydniveauet, der ska dæmpes, reativt avt - meem 80 og 85 db - bør man prioritere komforten. De feste standardhøreværn vi normat dæmpe tistrækkeigt. Ved kraftige ydniveauer meem 85 og 110 db væges enten et effektivt dæmpende høreværn, så man er på den sikre side, eer også vurderes behovet præcist ved hjæp af ydmåinger. Den såkadte HML-metode kan anvendes ti at vurdere, hvor meget dæmpning der er behov for i en konkret arbejdssituation. En nærmere beskrivese af metoden kan findes på hjemmesiden fra Brancheforeningen for Personigt Arbejdsmijø BPA ( Ved ydniveauer over 110 db ska man sikre sig med et meget effektivt dæmpende høreværn. I noge situationer kan det være nødvendigt at anvende ørepropper og ørekopper samtidig. Hvis den støj, som høreværnet ska beskytte imod, indehoder meget avfrekvent yd, ska man anvende et høreværn, der har en stor avfrekvent dæmpning, dvs. har et stort L-ta. Leverandøren ska opgive dæmpningen i sagsmateriaet. Disse data kan anvendes ti at sammenigne og væge høreværn. 8. Vag af høreværn Høreværn kan være ørekopper eer ørepropper. Ørepropper sidder i øregangen og ørekopper dækker hee det ydre øre. Noge everandører bruger betegnesen høreværn om ørekopper. Der er fordee og uemper ved begge typer. Udvag af høreværn Mennesker er forskeige, og igesom ikke ae passer samme sko, vi der være forske på, hvordan man opever et høreværn. Derfor er det vigtigt at der er fere typer høreværn ti rådighed, så den enkete medarbejder kan væge det høreværn der passer bedst. Det ska dæmpe tistrækkeigt og være så komfortabet som muigt, så det biver brugt, når der er høreskadende støj, og det ska et kunne tages af, når der ikke er støj. 9

10 8.1 Tjekiste ti vag af høreværn Spørgsmå ved vag af type af høreværn: STØJEN DER SKAL DÆMPES Lydniveauet - Hvor kraftig er støjen, der ska dæmpes? Under 85 db: Prioriter komforten Over 85 db: Vær omhyggeig med at sikre tistrækkeig dæmpning Over 110 db: Overvej om der både ska anvendes ørekopper og ørepropper Forekommer der speciet støjende situationer? Høreværn ska væges ud fra den kraftigste støj Er eventuee perioder eer situationer med kraftig støj forudsigeige? Man ska atid have høreværn på i kraftig støj. Eektroniske høreværn kan være en muighed, hvis støjen ikke kan forudsiges Er det kun i begrænsede perioder, at der ska anvendes høreværn? Hvis der ikke er konstant støj, ska man nemt kunne tage sit høreværn af og på ARBEJDSSITUATIONEN Ska høreværnet anvendes med specie bekædning eer sikkerhedsudstyr? Hovedtøj, åndedrætsværn, hjem, beskyttesesbrier, visir mm. stier speciee krav ti vag af høreværn Ska det anvendes i snavset mijø? Undgå høreværn som kan medbringe snavs ti øret. Rengøringsvenighed ska prioriteres Ska høreværnet anvendes af fere? Kun ørekopper kan anvendes af fere BEHOV FOR KOMMUNIKATION OG RADIO Ska man kunne tae sammen med høreværnet på? Væg høreværn med ie forvrængning. Eektroniske høreværn med begrænser kan være en muighed Ska høreværnet have integreret radio og/eer eektronisk kommunikation? Både ørepropper og ørekopper kan opfyde mange forskeige former for eektronisk kommunikationsbehov 10

11 9. Ørekopper Et sæt ørekopper ska være nemt at indstie og ska kunne fasthode indstiingen af hovedbøjens størrese og tryk. Speciet er vippeed og justeringen af hovedbøjen sårbar. Ae der ska anvende ørekopper ska have instruktion i, hvordan de ska justeres og vedigehodes. Ørekoppernes tryk omkring ørerne er afgørende for at opnå stor dæmpning, men hvis de trykker for kraftigt, reduceres komforten. Ørekopperne ska derfor være udformet og tipasset, så de sutter tæt med mindst muigt tryk. Hvis man fx anvender brier med kraftige briestænger, kan der opstå utætheder ved siden af disse, og det reducerer dæmpningen. Høreværnets vægt har stor betydning for komforten, sev om noget kan kompenseres med en god pasform og en godt udformet hovedbøje. Hvis høreværn ska anvendes sammen med svejseskærm, visir eer speciee hovedbekædninger, kan man anvende ørekopper med nakkebøjer eer hagebøjer. Man kan også købe hjem med fastmonterede ørekopper. Høreværn med nakkebøje Hjem med høreværn Arbejder man i meget skiftende støjniveauer, ska man ofte tage høreværnene af og på. Derfor ska det være et at opbevare dem, når man ikke har dem på. I mange situationer vi det være hensigtsmæssigt at anvende sammenkappeige ørekopper, der et kan bæres i bætet. Enten i en derti indrettet bætetaske eer bot i en karabinhage. Eektroniske høreværn med begrænser kan også være en god øsning i områder med meget skiftende støjniveauer. 11

12 Bætetaske ti sammenkappeigt høreværn Høreværn i karabinhage Tætningsringen kades også vusten eer ørepuden. Den ska være bød og føge hovedets individuee form. Noge tætningsringe er opbygget med ge og ti noge typer ørekopper kan der købes tætningsringe med ge som tibehør. De opeves af noge som behageige og giver bedre dæmpning af de ave frekvenser. Ti mange ørekopper kan man købe nye tætningsringe og dæmpende indæg. Hvis ørekopperne anvendes meget, skiftes tætningsringe og indæg 1 2 gange om året. Tætningsringe og indæg ti hørekopper kan rengøres/udskiftes Ved dagig brug kan man ikke undgå snavs og urenheder på sine ørekopper. De ska derfor rengøres og vedigehodes omhyggeigt. Rengøringsvenigheden biver dermed også en faktor, man ska have med i overvejeserne, når der ska anskaffes ørekopper. Hos everandøren indhentes opysninger om, hvike rengøringsmider der kan anvendes. Anvendes ørekopperne i meget snavsede eer varme mijøer eer af fere personer, kan man købe engangsbekædning ti at sætte på tætningsringene, såkadte hygiejnesæt eer komfortservietter. 12

13 Komfortservietter ti ørekopper 9.1 Passive ørekopper De amindeige traditionee høreværn er passivt dæmpende ørekopper, der virker ved hjæp af ydisoation. En tæt kop med ydabsorption indvendigt isoerer øret fra yden udefra. Meem kop og hoved etaberes ydisoationen ved hjæp af en bød tætningsring/vust, der presses mod hovedet. Passive ørekopper dæmper de høje frekvenser effektivt, men jo mindre og ettere de biver jo mindre dæmpning har de ved de ave frekvenser, og derved ændres ydbiedet. Noge ørekopper er speciet udviket, så de dæmper høje og ave frekvenser stort set ige meget. De kan kendes på, at der er mindre forske imeem H-, M- og L-værdierne end på normae ørekopper. Eksemper på høreværn med ie forvrængning Man kan købe passive ørekopper, som er speciet designet ti at dæmpe avfrekvent yd. De er reativt store, men effektive og anbefaes ti ophod i avfrekvent støj. 13

14 9.2 Ørekopper med eektronik Eektronik og batterier kan gøre disse ørekopper tungere end traditionee passive ørekopper og dermed mindre komfortabe. Ørekopper ska af hensyn ti komforten være så ette som muig og sikre tistrækkeig dæmpning. Ørekopper med eektronik kan opdees i 3 hovedgrupper: eektroniske ørekopper ørekopper med radio/kommunikationsudstyr aktive ørekopper Eektroniske ørekopper Med eektroniske ørekopper kan man høre ubesværet uden at tage høreværnet af. De har en eer fere mikrofoner siddende udvendig og eektronik og små højtaere siddende indvendig. Lyden udvendig gengives indvendigt. Hvis ydniveauet biver stort, begrænses styrken ti et uskadeigt niveau på indersiden. Eektronikken forøger ikke dæmpningen af høreværnet. Hvis niveauet er meget kraftigt, ska man derfor være opmærksom på, om den passive dæmpning af høreværnet er tistrækkeig. Typen bev tidigere mest anvendt ti jagt, men anvendes mere og mere inden for industrien. De sikrer god kommunikation, når man færdes i varierende ydniveauer, samtidig med at de normat sikrer mod høreskadende støj. En ny avanceret variant af disse ørekopper indehoder et signabehandingssystem, som ti en vis grad er i stand ti at skene den menneskeige tae fra konstant baggrundsyd. De er speciet veegnede ti arbejde i konstant høj baggrundsstøj, hvor der samtidig er behov for at kunne tae sammen. Ørekopper med radio/kommunikationsudstyr Såve passive som eektroniske ørekopper, der bev beskrevet i foregående afsnit, kan kombineres med forskeige former for radio- og kommunikationsudstyr. Man ska være opmærksom på ikke at forvekse høreværn med indbygget radio, med høreteefoner der typisk bruges ti at høre musik eer teefon fra fx musikafspiere. Høreværn ska være godkendte og have dæmpningsdata som beskrevet i afsnit 3. Høreværn har normat en begrænserfunktion, så ydniveauet ikke kan skrues så meget op, at det i sig sev kan medføre risiko for høreskade. Dette er ikke et krav ti høreteefoner ti musikafspiere. 14

15 Radio og musik i høreværn kan mindske muigheden for at høre tae/råben eer advarsessignaer. I visse situationer kan det også være forstyrrende, men mange opever, at det er behageigt at høre radio eer musik under arbejdet. På den måde kan radio og musik i høreværnet gøre det mere attraktivt at anvende høreværn. Headset består af ørekopper med påmonteret mikrofon, så man kan kommunikere. Der findes en stor variation af headset ti forskeige formå, fx ti teefon, studiebrug og ti pioter. Mange af disse har ringe dæmpning og er ikke godkendt som høreværn. Noge er CE-mærkede som dokumentation for, at de eektromagnetiske krav er opfydt, men uden at de er godkendt som høreværn. Aktive ørekopper ANR (Active Noise Reduction) er en metode ti at dæmpe de ave frekvenser. Traditionee passive ørekopper virker mest effektivt ved de idt højere frekvenser. Ved at kombinere disse 2 dæmpningsprincipper kan man såedes få dæmpet hee frekvensspektret. Aktive ørekopper er betydeig mere kostbare end traditionee ørekopper. De er primært udviket ti anvendese i fy. Aktive ørekopper kræver strøm for at fungere. Noge har batterier, der ska udskiftes, andre er med genopadeige batterier. Man ska være opmærksom på, at aktive ørekopper ofte har ringere dæmpning end amindeige passive ørekopper, hvis de anvendes uden strøm. 15

16 9.3 Tjekiste ti ørekopper Det vigtigste spørgsmå ved køb af ørekopper er, om de dæmper tistrækkeigt og dermed sikrer mod høreskade. Andre spørgsmå ved vag af type af ørekopper: ØREKOPPER Hvad vejer ørekopperne? Så ette ørekopper som muigt Hvordan er hovedbøjens pasform? Hovedbøjen bør være postret og udformet, så den generer mindst muigt Er der god justeringsmuighed af hovedbøjen? Bøjen ska være nem at justere og den ska kunne fasthode justeringen Sutter tætningsringene tæt ved ørerne? Tætningsringene ska sutte tæt ti hovedet, også når de biver sidte Er ørekopperne tistrækkeig store? Noge typer af ørekopper har så små kopper, at de er vanskeige at anvende for personer med store ører Er de nemme at opbevare og transportere? Høreværn ska være ettigængeigt når der er støj og derfor nemt kunne transporteres ubesværet. Et sammenkappeigt høreværn, der kan hænge i bætet, er ofte en praktisk øsning Udsættes høreværnet for hård behanding? Væg et robust konstrueret sæt ørekopper Kan der fås reservedee? Speciet ti dyre høreværn med eektronik bør der være muighed for at købe øse reservedee Ska det anvendes af fere? Hygiejnesæt/komfortservietter anvendes når samme høreværn bruges af fere Er det rengøringsvenigt? Ørekopper ska rengøres med jævne meemrum Høreværn med batterier: Hvor ænge hoder batterierne? Med udskifteige batterier overvejes driftsudgifter og mijøbeastning Med genopadeige batterier overvejes besværet med og praktiske muigheder for opadning 16

17 10. Ørepropper Der findes et stort anta forskeige typer ørepropper, som anbringes i øregangen. Ørepropper er mere besværige at tage af og på end et normat sæt ørekopper, og derfor biver de ofte siddende i, sev om der ikke er støj. Høreevnen biver reduceret, hvis man bærer ørepropper, når der ikke er støj. Ørepropper er derfor ikke egnede i skiftende støjniveauer, hvor der i de stie perioder er behov for ubesværet kommunikation, eer behov for at registrere advarsesyde. Ørepropper kan nemt sættes forkert i øregangen, så de giver fask tryghed. Det er derfor vigtigt, at ae der ska anvende ørepropper får en grundig instruktion i, hvordan de ska bruges og vedigehodes. Ørepropper anvendes derfor normat ikke i områder, hvor der er stor risiko for at få snavs på fingrene. De kan dog anvendes af gæster og ign., der undtagesesvis kommer i det støjende område. For at ørepropper ska virke efter hensigten, er det vigtigt, at de paceres rigtigt efter everandørens instruktioner. Forskeen på dæmpningen fra person ti person er meget større for ørepropper end for ørekopper. Hvis ørepropperne ikke sidder het korrekt og sutter het tæt, risikerer man, at de ikke dæmper som forventet, og de dermed giver en fask tryghed. Proppen ska sidde inde i øregangen og sutte tæt for at virke efter hensigten Ofte er probemet at de ikke biver sat angt nok ind i øregangen. En norsk undersøgese har vist, at der i gennemsnit er 5 db dårigere dæmpning med ørepropper hos personer, der ikke har fået instruktion, end hos personer, der har fået instruktion i, hvordan proppen ska paceres i øregangen. Noge opever, at det er ubehageigt at have ørepropper i. Det skydes des, at de trykker mod indersiden af øregangen, des at øregangen ukkes. Det medfører b.a. at de ave frekvenser fremhæves, ens egen stemme yder anderedes end normat og tyggeyde biver kraftigere. Det kades okkusion. 17

18 10.1 Skumørepropper/ekspanderende ørepropper De ekspanderende ørepropper kan fås i mange forskeige former og størreser. Det er normat engangspropper. Man ska være meget omhyggeig med at pacere dem inde i øret, hvor de ska presse på øregangen for at sutte tæt og give størst muig dæmpning. Øreproppen trykkes sammen - nures eer rues - så den kan paceres inde i øregangen, hvor den ekspanderer og tipasses øregangens facon. For at få den tistrækkeig angt ind i øret ska man tage godt fat foroven i øret og trække det opad/bagud, mens proppen sættes i. Mens den ekspanderer, ska den hodes på pads inde i øregangen. Isætning af ekspanderende øreprop Man ska være speciet omhyggeig med at have rene hænder, når man ska sætte ekspanderende propper i, så der ikke kommer snavs i øregangen Formstøbte propper Formstøbte ørepropper er forsynet med feksibe fanger, formet så de passer ti øregangen. Der hersker idt forvirring om betegnesen på disse propper, da den varierer fra everandør ti everandør. På engesk kades de "pre-mouded". Individuet støbte ørepropper, som gennemgås i næste afsnit, kades også ofte for formstøbte ørepropper. 18

19 Formstøbte propper kan fås i forskeige størreser og med ie og stort greb. Stort greb gør det nemmere at isætte dem, mens det ie greb gør dem mindre synige. De fås også med snor, så der er mindre risiko for at man taber dem. Formstøbte propper kan genbruges. Det er vigtigt, at de rengøres grundigt for ikke at få probemer i øregangene. De udskiftes, hvis de skrumper, biver hårde, smudrer eer revner, eer hvis formen ændrer sig permanent. Formstøbte ørepropper forvrænger yden mindre end skumpropper. En specie type af disse høreværn indehoder et akustisk fiter, som giver en mere ensartet dæmpning af frekvenserne. De er meget veegnede ti at dæmpe musik. Det er en biig øsning, når man ska kommunikere med ie forvrængning i støj, eer hvis man ska kunne høre advarsesyde. I dagig tae kades disse propper ofte for juetræer eer HI-FI-ørepropper 10.3 Bøjehøreværn Bøjehøreværn findes i mange variationer, men er i princippet 2 ørepropper monteret på en bøje. Noge modeer sidder bot på kanten af øregangene, de har ringe dæmpning og anvendes derfor kun ejighedsvis og når ydniveauet ikke er for kraftigt. Andre sættes ind i øregangen. Noge af disse kan være vanskeige at anbringe korrekt. Det er afgørende, at de sidder præcist som foreskrevet af everandøren, for at opnå størst muig dæmpning. 19

20 10.4 Individuet støbte ørepropper Disse propper støbes normat i siikone efter et aftryk af brugerens øregange, så de tipasses præcist. De er derfor behageigere at have på end ekspanderende propper. Støbningen foretages af everandøren. Der kan være risiko for, at støbningen udføres såedes, at øreproppen ikke er het tæt. Tætheden kan kontroeres ved en simpe akustisk test. Noge everandører foretager denne test rutinemæssigt på ae ørepropper. Hvis ørepropperne ikke er støbt, så de er het tætte, kan de have meget ringe dæmpning og give fask tryghed. Individuet støbte ørepropper, der anvendes i kraftig støj, ska derfor være akustisk kontroeret for tæthed. I noge individuet støbte ørepropper kan man indsætte forskeige fitre med forskeig dæmpning, at efter brugerens behov. Man kan også købe dem med et fiter, som dæmper ae frekvenser ige meget. De kades ofte for musiker-høreværn. Hvis man normat ophoder sig i konstant støj, fx aboratorier, testrum eer kontrorum, er disse ørepropper veegnede. Noge individuet støbte ørepropper sæges også med et såkadt uineært fiter, der dæmper de kraftige yde mere end svage yde. Denne funktion træder først i kraft ved ydniveauer over 110 db Eektroniske ørepropper Der findes forskeige typer med indbygget eektronik. Noge har indbygget højtaer, så de virker som hovedteefoner ti fx at høre musik. Andre har en støjbegrænsende funktion, så svage yde ikke dæmpes og de kraftige yde begrænses. De anvendes meget ti jagt. Noge typer individuet støbte ørepropper har indbygget mikrofon ti kommunikationsudstyr. De vi normat ikke finde anvendese inden for metaindustrien og behandes derfor ikke nærmere i denne vejedning. 20

21 10.6 Tjekiste ti ørepropper Det vigtigste spørgsmå ved køb af ørepropper er, om de dæmper tistrækkeigt og dermed sikrer mod høreskade. Andre spørgsmå ved vag af type af ørepropper: ØREPROPPER Sutter de tæt? Der er større risiko for utæthed med ørepropper end med ørekopper. Ae individuet støbte propper testes akustisk for tæthed Er de forsynet med greb? Greb gør isætningen ettere - ie eer intet greb gør dem mindre synige Er de forsynet med snor? Snor reducerer risiko for at tabe dem Er de rengøringsvenige? Ørepropper ska rengøres omhyggeigt for at undgå, at de bringer snavs ind i ørerne Er de godt opbevaret, når de ikke anvendes? Ørepropper ska kunne opbevares i beskyttende ettigængeigt etui eer æske. Henvisninger: Bekendtgørese om beskyttese mod udsættese for støj i forbindese med arbejdet Bekendtgørese om brug af personige værnemider At-vejedning D.5.2 om brug af høreværn At-vejedning D.6.1 om støj og DS/EN 352-1:2003 : Høreværn Generee krav De 1: Høreværn af koptypen DS/EN 352-2:2003: Høreværn Generee krav De 2: Ørepropper DS/EN 458:2004: Høreværn Anbefaing for udvægese, brug, pasning og vedigehodese 21

22 22

23 23

24 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tf.: E-mai: DI H. C. Andersens Bouevard 18, 1787 København V. Tf.: E-mai: Lederne Vermandsgade 65, 2300 København S. Tf.: E-mai: Industriens Branchearbejdsmijøråd Postboks København V E-mai: 24

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Høreværn. Vejledning om valg og anvendelse af høreværn. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Høreværn. Vejledning om valg og anvendelse af høreværn. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker ved valg og anvendelse af høreværn.

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Branchevejledning. headset til piloter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. headset til piloter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning headset til piloter Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning brug af headset i fly Forord I 2006 trådte nye regler i kraft vedrørende

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.7 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.4 15. december 2011 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

2008/9. Varde Ovne et logisk valg

2008/9. Varde Ovne et logisk valg 2008/9 Varde Ovne et ogisk vag teknik En brændeovn fra Varde Ovne er atid en konvektionsovn. Det giver dig den bedste fordeing af varme i rummet. Ae vores ovne har fere justeringsmuigheder, som giver dig

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Høreværn. Produktportfolio. bestsound-technology.dk/høreværn. Høresystemer

Høreværn. Produktportfolio. bestsound-technology.dk/høreværn. Høresystemer Høreværn Produktportfolio Høresystemer bestsound-technology.dk/høreværn Produktportfolio Høreværn Høreværn. Når der ikke må sættes spørgsmålstegn ved sikkerheden. De fleste af vores høreværn er fremstillet

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Produktguide til høreværn

Produktguide til høreværn 3M Personal Safety Division Produktguide til høreværn Hvad er din yndlinglyd? Beskyt din hørelse hvis du vil beholde den ... Latter, fuglesang og musik kan være svar på det spørgsmål. Hvis du tænker over

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.4 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere