Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw"

Transkript

1 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/ Kontakt os, hvis du har brug for yderigere informationer og rådgivning: BSM Bio Fyringsanæg Andreas Rasmussen Br. Røddingvej 7 DK 660 Rødding Tf Mobi / e-mai: Fyringsanæg ti brænde Fra 20 ti 60 København Amsterdam Brusse Budapest Ljubjana Bucureşti Lisboa HDG produktprogram Priser og udmærkeser er resutatet af innovative udvikinger hos HDG. Samtidig er de for os også en motivation ti at free vores forsknings- og udvikingsarbejde. HDG brændekeder overhoder forskrifterne for forbrændings- og sikkerhedsteknik. HDG fis-, pie- og spånekeder HDG brændekeder Desuden underkastes HDG produkter friviige kvaitetskontroer af uafhængige institutter. HDG piefyringsanæg Kontakt os for yderigere informationer. For at beskytte vores mijø, anvender vi farver på mineraoiefri basis. Status Der tages forbehod for tekniske ændringer og fej Art.-nr hdg-bavaria.com

2 Fyring med brænde Vi fyrer med træ. Det skåner mijøet og reducerer vores fyringsomkostninger Økoogisk fornuftigt... økonomisk overbevisende. Birgit og Josef Hausperger Fyring med brænde er godt for både natur og mennesker At anvende en vedvarende energiresurse som brænde ti opvarmning, er at tage hensyn ti den natur vi ever midt i. Anvendese af brænde er i høj grad også udnyttese af okae energikider, med værdiskabese i okaområdet ti føge. Det meste af træet der anvendes ti opvarmning, kan ikke anvendes ti andre formå, og i stedet for at det rådner op anvendes det ti et fornuftigt formå. Brænde er opagret soenergi, og ved forbrænding af træ udedes den sae mængde CO2 som træet har optaget fra atmosfæren under opvæksten. I modsætning herti udedes der ved forbrænding af oie og gas store mængder opagret CO 2 ti atmosfæren, hviket bidrager ti drivhuseffekt og kimaforandringer. CO 2 er en en medvirkende årsag ti den menneskeskabte drivhuseffekt. Fyring med brænde har derudover mange andre fordee: Korte transportveje Uafhængighed og forsyningssikkerhed Sikker opbevaring og ufarig transport Beskæftigese og værditivækst i andområder. Skovning og tiberedning med ie energiindsats Derfor er det fornuftigt at satse på træ som brændse - både for naturen og mennesker. Med brænde har De styr på energiomkostningerne. Fossi energi biver uundgåeigt dyrere. Det sker des på grund af stigende råoiepriser, men også på grund af stigende statsige afgifter. Situationen vi sandsynigvis ikke bive bedre, da det ekspanderende forbrug i ande som Kina, Indien og Brasiien vi drive efterspørgsen efter oie og naturgas i vejret. Brænde - køvet træ - er et prisstabit brændse, saenignet med fossi energi. Udnyt potentiaet ved brænde optimat. Ejeren af en brændekede kan i højeste grad påvirke brændekedens økonomi og udedningen af forurenende stoffer. Brænde ska være godt tørt og køvet. Skovningsaffad, eer snavset, råddent og meget vådt brænde, bruger meget energi under tørring og afgiver derfor mindre varme. Desuden reducerer det kedens evetid. Din kede når kun sin maksimae varmeydese - den nominee ydese og et minimum af emissioner med tørt, fejfrit materiae. Fra en passende kede ti kompetent service - hos HDG finder De at ti fyring med brænde: HDG brændekeder HDG regueringsteknik CO₂ CO₂ Euro per MWh Udviking af energipriserne fra Nyttige detajer om fyring med brænde Wood chips Peets Heating oi Natura gas Log wood Brændværdi i h/kg 5,0 4,0,0 2,0 1,0 0,0 Træstykker: Lagret 2- år Træstykker: Lagret en soer Afhængighed af brændværdi i forhod ti vandindhodet Vandindhod og træfugtighed Vandindhod (v) 15% 20% 25% 0% Træfugtighed (u) 18% 25% % 4% Omregningsfaktorer 1 fyringsoie frigiver 2,676 kg CO₂ ved forbrænding 1 fyringsoie svarer ti 2,5 kg brænde 1 kg brænde (v = 20 %) indehoder 4,0 h/kg Forkorteser af ruå: 1 m = kubikmeter, svarer ti 1 m³ brænde (i buk) 1 rm = rueter (ster), svarer ti 1 m³ brænde (stabet) 1 fm = 1 fastmasse brænde (uden meemrum) 1000 fyringsoie svarer ti energien af: ca. 5-6 rm Løvtræ (hårdt træ), ca. 7-8 rm Nåetræ (bødt træ), ca m Fis Vandindhod i % 0 Et afbaanceret kredsøb. Når træ forbrændes, udskies sae mængde CO2 som træet har optaget under opvæksten. 2

3 Oversigt over HDG brændekeder HDG: Førstekasses brændekeder HDG Euro 0,, HDG Navora 20, 25, 0,, HDG Turbotec, 60 HDG har i omkring tre årtier udviket brændekeder, og har i denne tid anceret retningsgivende opfindeser på markedet. Denne åreange erfaring er grundaget for HDG-produkternes vekendte kvaitet og store succes. Brændse Brændestykker op ti en ængde på ½ meter Anvendes der i overvejende grad brændse såsom træaffad, fis, spåner og spånbriketter, anbefaes det af korrosionsmæssige grunde at tivæ ge en ekstra bekædning i brændsesmagasinet. > Side 6- > Side 10-1 > Side Brændestykker op ti en ængde på ½ meter Spånbriketter Brændestykker op ti en ængde på 1 meter Grovfis Anvendese Private hushodninger Land- og skovbrug Industrivirksomheder Træforarbejdende virksomheder Snedkerier Savværker Private hushodninger Land- og skovbrug Industrivirksomheder Land- og skovbrug Industrivirksomheder HDG keder overbeviser med høje virkningsgrader, forbiedigt ave emissionsværdier, kompromisøs sikkerhedsteknik, gennemført forarbejdning og ang evetid, avt brændsesforbrug, høj komfort ved hjæp af ange indfyringsintervaer og nem betjening. Teknik Påfydning fra oven A betjening og påfydning udføres Påfydning fra forsiden med brænde- Ca 220 iter magasinvoumen med fra forsiden stykker på op ti 1 m i ængde Pan forgasning med forbrænding nederst bagud Inteigent forbrændingsreguering Optima og kontroeret forbrænding Meget variabet brændse Lave emissionsværdier pneumatisk understøttet indfyringsåge Ca 1 iter magasinvoumen på HDG Navora - Inteigent forbrændingsreguering med Semi-automatisk rensning af varmevekserfader Integreret askeskuffe Forbrændingsteknik med forgasning Ca iter magasinvoumen på HDG Navora 20-0 Kan fås med ekstra påfydningsåge øverst. Særig anvendeig ved fyring med træaffad og grovfis Ti træaffad og grovfis Ca. iter magasinvoumen Inteigent forbrændingsreguering Betjening Enke og nem at betjene Idee ti bukgods Meget ange indfyringsintervaer Lave emissioner Med tivagt magasinbekædning kan der fyres med fis, spånbriketter og snedkeriaffad. Meget brugervenig og komfortabe Meget ange indfyringsintervaer Lave emissioner Nem betjening Nem kargøring af træ Meget ange indfyringsintervaer Effektiv forbrænding Høj anægsnyttevirkning Lave emissioner Særige egenskaber Virkningsgrad 2,6 % TÜV-testet Massiv brænderdyse og speciabrændkaer Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter Tidet den tyske Bundes-Innovations-Preis Virkningsgrad 1,% TÜV-testet Integreret semi-automatisk rensefunktion af varmevekserfaderne Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter Tidet den tyske kwf-innovations-preis Tidet den tyske Bundes-Innovations-Preis Virkningsgrad 0% TÜV-testet Eektromagnetisk sikring af påfydningsåge (børnesikring) Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter 4 5

4 HDG brændekeder HDG Euro Meget asidig. Særdees økonomisk. HDG Euro kan forbrænde meget forskeigt brændse og anvendes primært i and- og skovbrug, industrivirksomheder og større private hushodninger. Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti ½ meter Anvendes der i overvejende grad brændse såsom træaffad, fis, spåner og spånbriketter, anbefaes det af korrosionsmæssige grunde, at tivæge en ekstra bekædning i brændsesmagasinet. Ydese: 0, og Med omstiingen ti brænde har vi kunnet spare op ti.000 oie om året. Famiien Schuder fyrer med en HDG Euro og 000 akkumueringstank. HDG Euro giver træforarbejdende virksomheder, som snedkerier eer tømrervirksomheder, muighed for at fyre med træaffad. Nem fydning med brænde og bukgods gennem pneumatisk understøttet påfyningsåge Med en fornuftig anægsdimensionering er det oftest nok at fyre op en gang dagigt i de kodeste perioder Lange vedigehodesesintervaer takket være store askerum Høj effektivitet og ave emissionsværdier ved hjæp af regueringssystemet Den avancerede forbrændingsteknik gør HDG Euro ti en påideig og robust kede. Konstruktionen af bundristen og brænderdysen med forbrænding nederst bagud, giver muighed for at anvende mange typer brændse. Den meget robuste støbejerns brænderdyse, hvor sekundæruften tisættes, sørger saen med speciabrændkaeret for en optima forbrænding af røggasserne. Efter udbrændingen ukker uftspjædene og røggasventiatoren stopper. Dermed forhindres det at skorstenstrækket nedkøer keden. De resterende træku på risten sikrer en meget hurtig opstart ved næste indfyring. Gennemtænkt ydeses- og forbrændingsreguering, med muighed for konstant ydese og ave emissioner. Servomotorerne ti primær- og sekundæruft tifører den nødvendige forbrændingsuft ti forgasnings- og efterbrændingszonen. Primæruften sørger for en konstant ydese, sekundæruften for ave emissioner under forbrændingen. Ekstra tibehør: Magasinbekædning Ti supperende fyring med fis, spånebriketter og snedkeriaffad, tibyder vi en ekstra magasinbekædning, der forøger hodbarheden af HDG Euro yderigere. I indfyringsskakten er der påsvejset små metapader der virker som et korrosionshindrende ag. Ved fyring med fis eer spåner anbefaes det at tivæge en ekstra bekædning af magasinets sider i HDG Euro keden. I hver HDG kede er der mere end tre årtiers erfaring med fyringsanæg ti brænde, samt udvikernes ambition om, hee tiden at gøre godt endnu bedre. Udmærkeser Bundes-Innovations-Preis TÜV-kvaitetsmærke Funktionee, gennemtænkte detajer gør opvarmning med HDG Euro nemt. Det er nemt at efterfyde træstykker og bukgods i den rueige, koniske påfydningsskakt. Indfyringsågen er nem at åbne med integreret pneumatisk understøttese. De store askerum i keden sørger for ange vedigehodesesintervaer. Rengøringsåger på begge angsider giver bedre opstiingsmuigheder under trange padsforhod. 6 7

5 HDG Euro Inteigent forbrændingsreguering Røggastemperaturføer Lambdasonde Snitbiede Indfyringsåge (pneumatisk understøttet) 220 iter magasinvoumen Regueringsteknik HDG Euro everes med HDG s meget brugervenige Lambda Contro styring. () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Se detajerede opysninger herom på side Sikkerhed og mijø HDG Euro's emissionsgrænseværdier igger under de ovpigtige værdier, og opfyder samtige sikkerhedsforskrifter i de europæiske ande (Status: 07/07). Leveres kar ti tisutning HDG Euro everes kar ti eektrisk tisutning og med monteret bekædning. Det giver muighed for en nem og ukompiceret montering. Teknik Røgsuger Tekniske data 1548 Sikkerhedsvarmevekser 1606 Fremøb DN 2 Ø Rengøringsåger på begge sider ti fyveaskerum Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft 2 servomotorer ti primær- og sekundæruft integreret i frontbekædningen - forsyner forbrændingszonen med den rigtige uftmængde Åbningsområde Returøb DN 2 88 Studs for påfydning/aftap DN Opstiingsmå Indfyringsskakten er fremstiet af 10 tyk kvaitetsståpade: En robust konstruktion med ang evetid. Massiv støbejernsrist med praktisk rengøringsåbning. Rengøringsåge askerum HDG Euro Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Brændkaerbredde Brændkaerdybde Vandindhod Røgrørstisutning Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt Pa bar C kg

6 HDG brændekeder HDG Navora Komfortabe og kompakt Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti ½ meter Spånbriketter Ydese: 20, 25, 0,, Med den kompetente rådgivning fra HDG's team har vi kunnet integrere HDG Navora optimat i vores ie fyrrum. HDG Navora overbeviser med høj komfort i betjeningen. Med en padsbesparende konstruktion, kan den instaeres i sev små fyrrum, og egner sig særdees godt ti parcehuse. Famiien Moser fyrer med en HDG Navora 0 og 2000 akkumueringstank. Padsbesparende dimensioner Kompet betjening indfyring, indstiing, rengøring fra forsiden Store indfyrings- og renseåger for et håndtering. Røggasser udsuges sikkert via røggasaftræksspjædet under indfyringen Rengøring af varmevekserfaderne fra forsiden Biedet viser HDG Navora / KW Udmærkese kwf-innovationspreis 2006 Eksemparisk brugervenig. HDG Navora betjenes udeukkende fra forsiden. Her findes den store indfyringsåge, styringspaneet og grebet ti rensning af varmevekserfader og røggasaftræksspjædet. Ved hjæp af det store magasin på iter (20-0 ) og 1 iter ( - ) opnås meget ange indfyringsintervaer. Under påfydningen udsuges røggasserne via røggasaftrækspjædet. En genia øsning: Rengøring af varmevekserfader fra forsiden. De integrerede renseturboatorer betjenes nemt fra forsiden. På HDG Navora 20/25/0 er betjeningen kobet saen med røggasaftræksspjædet. På HDG Navora / aktiveres renseturbuatorerne via et separat rensegreb. Dette rengøringssystem sørger for en optima varmeoverførse. Nem og hurtig at rengøre. Ae rengøringsåbninger er store og et tigængeige. Brændkaeret i HDG Navora består af idfaste materiaer. De pane fader rengøres ganske enket fra forsiden. Rengøringsværktøjet medføger ved evering. Kvaitet - for ang evetid. Fyringsanæg fra HDG udmærker sig ved en ang evetid. HDG Navora er udstyret med udskifteige paneer i brændsesmagasinet. Disse paneer beskytter kede-ståpaden mod høje temperaturer og får træet ti at gide ettere af. Betjeningen - både indstiing, påfydning, aktivering af røggasaftræksspjædet og rensning af varmevekserfaderne er muigt fra forsiden. Den store indfyringsåge og rengøringsåge med en åbningsvinke på over 100 grader, etter håndteringen. Keden er udstyret med en integreret askeskuffe. Dette etter askeudtaget og askeskuffen skubbes ganske enket ind i den nederste kedebekædning. HDG understøtter især forskning indenfor området bæredygtige energier. I aboratorierne udviker vi vores produkter med fokus på optima udnyttese af de fæes energiressourcer. Bundes-Innovations-Preis 2007 TÜV-kvaitetsmærke 10 11

7 HDG Navora Inteigent forbrændingsreguering Sikkerhedsvarmevekser Dækse ti rengøringsskakt Røgsuger Snitbiede iter magasinvoumen på 20-0 keder 1 iter magasinvoumen på - keder Betjeningsgreb ti røggasaftræksspjæd og rensning Påfydning fra forsiden Regueringsteknik () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Se detajerede opysninger herom på side Sikkerhed og mijø HDG Navora's emissionsgrænseværdier igger under de ovpigtige værdier, og opfyder samtige sikkerhedsforskrifter i de europæiske ande (Status: 07/07). Leveres kar ti tisutning HDG Navora everes kar ti eektrisk tisutning og med monteret bekædning. Det giver muighed for en nem og ukompiceret tisutning. Teknik Lambdasonde Tekniske data Røggastemperaturføer Fremøb DN 2 Fremøb DN 2 Termisk aføbssikring DN15 Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft Returøb DN 2 Påfydning/ Tømning DN 25 Termisk aføbssikring DN15 Returøb DN 2 Påfydning/ Tømning DN 25 HDG Navora 20/25/0 HDG Navora / Askeskuffe Automatisk rengøring af varmevekserfader ved aktivering af røggasspjædet Biedet viser HDG Navora 20/25/0 Brændkaeråge / Rengøringsåge HDG Navora Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Brændkaerdybde Brændkaerbredde Vandindhod Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt Pa bar C kg HDG Navora - Må Røggasaftræksspjæd ukket Røggasaftræksspjæd åbnet og turbuatorer bevæget Ventiationen på bagsiden af indfyringsog rengøringsågerne bevirker ave temperaturer på kedens udvendige side. Lågerne kan monteres i venstre eer højre side efter behov. Højde midt fremøbstisutning Bredde kede (uden tisutningsv. sikkerhedsvarmevekser) Højde returøbstisutning Højde midt røgrørstisutning Højde kede uden reguering Totaængde (ved åbnet indfyringsåge ink. røgsuger) Længde kede uden monteringsdee Fremspring røgsuger Diameter røgrørstisutning Bredde indfyringsåge Højde indfyringsåge A B C D E F G H I J K

8 HDG brændekeder HDG Turbotec Nemt og sikkert Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti 1 meter Grovfis Ydese: og 60 Især i overgangsperioden rækker en indfyring af min Turbotec ofte ti fere dage. HDG Turbotec er den ideee brændekede ti industri, andbrug og skovbrug. Det enorme brændsesmagasin med en kapacitet på iter kan fydes med brændestykker på op ti 1 meters ængde. Den høje virkningsgrad sørger for en særdees god økonomi og ringe askeophobning. Brændsesmagasin på iter Brændestykker med en ængde på op ti 1 meter Særdees økonomisk på grund af den høje virkningsgrad Famiien Krinner fyrer med en HDG Turbotec med akkumueringstank Vagfrit udstyr: Ekstra indfyringsåge Efter ønske udstyrer vi HDG Turbotec med en ekstra indfyringsåge foroven idee ti nem påfydning af grovfis og træaffad i stykker. Ringe askeophobning Højeffektiv og ave emissionsværdier ved hjæp af regueringssystemet Robust og hårdfør samt påideig under brug. HDG Turbotec er særdees veegnet ti udnyttese af brændestykker på op ti 1 meters ængde. Det sparer tid og arbejde - både ved kargøring af brændet og ved brugen af fyringsanægget. Dermed er det en idee brændekede, hvor der er et stort opvarmningsbehov. Påfydningsågen er udstyret med en eektromagnetisk sikkerhedsås. Høj virkningsgrad og nem håndtering. Brændkaeret er bekædt med idfast beton. Efter udbrænding ukker uftspjædene og røggasventiatoren stopper automatisk. Det forhindrer at skorstenstrækket nedkøer keden ved stistand. De resterende træku gør det meget nemt at starte keden op igen. HDG Turbotec med påfydningsåge foroven. (Leveringstid på forespørgse). Hos HDG er vi under forarbejdningen af materiaerne og kederne særigt opmærksoe på at overhode de høje kvaitetsstandarder. Gennemtænkt ydeses- og forbrændingsreguering, garanterer en konstant ydese og ave emissioner. Servomotorerne ti primær- og sekundæruft, tifører den nødvendige forbrændingsuft ti forgasnings- og efterbrændingszonen. Primæruften sørger for en konstant ydese, sekundæruften for ave emissioner under forbrændingen

9 HDG Turbotec Snitbiede Den øverste indfyringsåge, der fås som ekstraudstyr, giver muighed for nem påfydning med træaffad. Regueringsteknik () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Sikkerhed og mijø HDG Turbotec overhoder ae gædende sikkerhedsforskrifter. Teknik iter magasinvoumen Se detajerede opysninger herom på side Inteigent forbrændingsreguering Dækse ti rengøringsskakt Kan fydes fra forsiden med brændestykker på op ti 1 meter. Tekniske data Åbnet indfyringsåge Føer ti termisk aføbssikring DN 15, kan tisuttes i begge sider Fremøb DN 2 Lambdasonde og røggastemperaturføer Sikkerhedsvarmevekser DN 15 Returøb DN 2 Tømning DN 15 Opstiingsmå uden bekædning: 160 x 60 Brændkaeråge / Rengøringsåge HDG Turbotec Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Vandindhod Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt PA bar C kg L L Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft 2 servomotorer ti primær- og sekundæruft integreret i frontbekædningen - forsyner forbrændingszonen med den rigtige uftmængde. HDG Turbotec - Må A Højde midt fremøbstisutning B Bredde kede C Højde midt returøbstisutning D Højde midt røgrørstisutning E Højde kede uden HDG Lambda-Contro F Totaængde ved åbnet indfyringsåge G Længde kede med røgsuger H Fremspring røgsuger I Diameter røgrørstisutning J Længde kede uden monteringsdee og røgrørstisutning K Tota højde med åbnede indfyringsåger (ekstraudstyr) Brændkaerdybde Brændkaerbredde L L

10 HDG regueringsteknik I HDG regueringssystemerne anvendes moderne eektronik for at opnå ave emissioner, en høj ydeevne og en overbevisende økonomi i hee fyringsanægget. Hightech ti optimae værdier Påfydningssignaet på styringens dispay binker når keden er ved at brænde ud. Keden opstartes først igen når tanktemperaturen koer under ca. grader C, det vi sige når akkumueringstanken igen er i stand ti at opagre energi. Styringen er meget nem at betjene. Ti hverdagsbrug er kun indfyringstasten nødvendig. Inteigent energistyring Den integrerede returøbstemperatur styring forhindrer korrosionsskader. En korrekt montering giver muighed for prioritering af brugsvandsbehoder og varmesystem fremfor akkumueringstank. Nem og sikker betjening Under påfydning af brændse og rengøring af keden, biver magasinet automatisk uduftet - røggasser suges væk af røggassugeren. Sikkerhedsprogram En gang ugentig - også om soeren - starter styringen automatisk beskyttesesprograet. Det forhindrer korrosion ved at udufte keden og skorstenen. Desuden aktiveres servomotorer og pumper for at forhindre bokering ved ange stistandsperioder. Inteigent emissionsstyring I HDG Lambda - Contro 1 måes føgende parametre øbende og de kan vises på dispayet: Rest-itværdien i røggassen ved hjæp af ambdasonden, for at opnå en optima forbrænding. Røggastemperaturen ved hjæp af røggastemperaturføeren, for at opnå en ensartet virkningsgrad. Temperaturen i keden for at beregne driftstistanden. HDG Lambda-Conto 1 justerer automatisk forbrændingen via de måte værdier ti de optimae værdier. Også ved skiftende brændsestyper opnås en næsten ensartet forbrændingskvaitet. Restvarmeudnyttese Restvarmeudnyttesen giver muighed for en optima brændsesudnyttese. Funktioner Returøbstemperatur styring Røgsugeraktivering Sikkerhedsprogram Restvarmeudnyttese Indfyringssigna og oie-/gaskedefrigivese Forbrændingsreguering ved hjæp af ambdasonde samt samt primær- og sekundæruftreguering fås ti: HDG Euro, HDG Navora, HDG Turbotec HDG Lambda-Contro reguering Moderne eektronik giver muighed for en stadig forbedring af brændekeders ydeevne. HDG udnytter denne teknoogi ti fude, hvor der med opnås føgende: høj anægsvirkningsgrad avt brændsesforbrug ave emissioner Sikkerhedsprogram I HDG Lambda-Contro regueringerne skyes ambdasonden automatisk med uft og opvarmes. Derudover bevæger servomotorerne primær- og sekundæruftspjædene med regemæssige meemrum Lambdasonden Den optimae monteringsposition i HDG kederne, sikrer en meget ang evetid. Forbrændingsreguering er udstyret med en avanceret forbrændingsreguering. Ved hjæp af værdierne fra ambdasonden og røggastemperaturføeren, kan primær- og sekundæruftspjædene styres så præcist, at der også opnås optimae værdier ved skiftende betingeser. 18 1

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep pus aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Soen er en unik energikide Ideer ti inteigent boigkomfort

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Varmesystemer til flis, træpiller og spåner

Varmesystemer til flis, træpiller og spåner Varmesystemer til flis, træpiller og spåner 100 / 105 / 115 kw 150 kw 200 kw hdg-bavaria.com Opvarmning med flis, spåner og træpiller Med flis har jeg fuld kontrol over varmeudgifterne til min restaurant!

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

2008/9. Varde Ovne et logisk valg

2008/9. Varde Ovne et logisk valg 2008/9 Varde Ovne et ogisk vag teknik En brændeovn fra Varde Ovne er atid en konvektionsovn. Det giver dig den bedste fordeing af varme i rummet. Ae vores ovne har fere justeringsmuigheder, som giver dig

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Fremragende ydeevne enestående værdi for pengene

Fremragende ydeevne enestående værdi for pengene og gas gaffetruk 4-hjuet med uftgummidæk 1.5 3.5 tons FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Fremragende ydeevne enestående værdi for pengene GRENDIA ES trukserien, der er udviket

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele Beduin Den verdenskendte kassiker Beduinen opfyder dine højeste forventninger ti udstyr og kvaitet. Kassisk design, a den komfort du kan tænke dig og udstyret med mange ekstra detajer ti modeår 206. Kendetegn

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

DRIVLINE 2 VT2009B VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Enkeltreduktionsaksler RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370B

DRIVLINE 2 VT2009B VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Enkeltreduktionsaksler RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370B DRIVLINE 2 DRIVLINEKOMBINATIONER Manue gearkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B RSH70F

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner Varmesystemer for flis, træpiller og spåner 25 / 30 / 35 kw 50 / 65 kw 80 kw hdg-bavaria.com Opvarmning med flis, spåner og træpiller Jeg fyrer med flis. Så har jeg kontrol over mine energiomkostninger

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER MOTORKRAFT: GRAVEDYBDE: 74,5 kw (100 hk) 5,88 eter LÆSSEKAPACITET: 1,3 3 H G F D E B C K A J STATISKE DIMENSIONER JCB graveæssere er forsynet ed kraftigt hesvejst chassis, koponentopbygget kraftoverførse

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

En verden af muligheder...

En verden af muligheder... En verden af muligheder... Dansk design med fokus på funktionalitet Pejseindsatse og brændeovne skal være nemme at betjene, flotte at betragte og miljøvenlige. Derfor har vi valgt at prioritere kvalitet

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

MODULAR LADER HAWKER KEEP ON GOING! SELV NÅR EN DEL AF TEAMET MANGLER... TEKNISKE DATA

MODULAR LADER HAWKER KEEP ON GOING! SELV NÅR EN DEL AF TEAMET MANGLER... TEKNISKE DATA HAWKER MODULAR LADER KEEP ON GOING! SELV NÅR EN DEL AF TEAMET MANGLER... TEKNISKE DATA Lifetech Moduar Oversigt på kapacitet og adetider enket fase og tre fase adere Ladetider (+/- 0,5 t) fra 80% DOD ved

Læs mere

Produktprogram. Pejse & brændeovne Prisliste 2014-15

Produktprogram. Pejse & brændeovne Prisliste 2014-15 Produktprogram Pejse & brændeovne Prisliste 01-1 Indholdsfortegnelse MCZ THOR... MCZ STRIPE Overnight... MCZ STUB Overnight... MCZ FORMA T0... MCZ FORMA... MCZ FORMA... MCZ FORMA R/H-L/H... MCZ FORMA...11

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Størrelse 10 12 14 16 Ydelsesområde kw 3-10 4-12 4-14 5-16 Vægt kedel sneglemodel kg 340 340 340 340 Vægt kedel vakuummodelng kg 348 348 348 348 Virkningsgrad fuldlast brændværdi % >106 >106 >106 >106

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Indesit Kollektion 2009/2010

Indesit Kollektion 2009/2010 N Gruppen ps neystparken D 88 Tist Danmark Te: +4 0 8 Fax: +4 0 8 4 Sag@an-gruppen.dk www.an-gruppen.dk Ed. 0/09 - Printed in Itay Indesit Koektion 009/00 Indesit Company S.p.. Internationa usiness sa

Læs mere

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 LIM Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk LIM DETAIL Produkt Anvendese Anvendesestep. (Min. C / Max.

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

BROCHURER 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROCHURER 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROCHURER 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eer sundhed, ska undgås. Hvis dette ikke er muigt, ska der træffes effektive foranstatninger

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Den bedste brændeproduktionsteknologi der findes! Brændemaskiner

Den bedste brændeproduktionsteknologi der findes! Brændemaskiner BRÆNDEMASKINER 1 INDHOLD Generel information... 2 HakkiPilke Easy 50... 3 HakkiPilke Easy 42... 4 HakkiPilke Easy 38... 5 HakkiPilke Expert 37... 5 HakkiPilke Expert 30... 6 HakkiPilke OH27... 6 HakkiPilke

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Køl & Frys. Køle-/fryseskabene fra Liebherr forhandles i køkken- og hvidevarebutikker. Design, Kvalitet og Innovation

Køl & Frys. Køle-/fryseskabene fra Liebherr forhandles i køkken- og hvidevarebutikker. Design, Kvalitet og Innovation Køe-/fryseskabene fra Liebherr forhandes i køkken- og hvidevarebutikker. Kø & Frys 006 Fudintegrerede køe-/fryseskabe 006 SIDE BY SIDE SPECIL Side-by-Side The big freshness centres WINE SPECIL Superb conditions

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

OPLADE LØSNINGER HAWKER MODULAR LADER

OPLADE LØSNINGER HAWKER MODULAR LADER OPLADE LØSNINGER HAWKER MODULAR LADER Teknisk Databad Moduar: sætter ny standard Lifetech Moduar Oversigt på kapacitet og adetider enket fase og tre fase adere Ladetider (+/- 0,5 t) fra 80% DOD ved 30

Læs mere

5års GARANTI. Klasse. Træpillefyr. til alle varmebehov.

5års GARANTI. Klasse. Træpillefyr. til alle varmebehov. års GARANI tandard EN 0-:2012 Klasse tandard EN 0-:2012 ræpillefyr til alle varmebehov www.hks-lazar.dk Miljø Økonomi Iltstyring med lambda Fyret kontrolleres af avanceret iltstyring med lambdasonde, som

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on. Til rationel rengøring af mellemstore arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on. Til rationel rengøring af mellemstore arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on Til rationel rengøring af mellemstore arealer Feje-sugemaskiner med sæde og en kapacitet på op til m² pr. time Rationel fejning hurtigt og effektivt

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME 2 7 INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIGTIG FORBRÆNDING ENKEL BETJENING 7 11 3 BIONIC FIRE EN GRØN REVOLUTION Med Bionic Fire har RIS realiseret drømmen om at skabe

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Indbygningsprogram 2008

Indbygningsprogram 2008 Indbygningsprogram 008 Opev en he ny verden. Bosch åbner en het ny køkkenverden, med nye og bedre funktioner, topmoderne teknik og høj kvaitet som giver dig et fot og funktionet køkken. Et køkken med gode

Læs mere

HDG M300-400 Varmesystemer til fyring med flis, piller og spåner 300 kw, 350 kw, 400 kw

HDG M300-400 Varmesystemer til fyring med flis, piller og spåner 300 kw, 350 kw, 400 kw HDG M300-400 Varmesystemer til fyring med flis, piller og spåner 300 kw, 350 kw, 400 kw hdg-bavaria.com Fyring med træ De grønne lunger en fordel for alle I harmoni med naturen Når man ser på naturen,

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep pus aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Soen er en unik energikide Ideer ti inteigent boigkomfort

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere