Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw"

Transkript

1 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/ Kontakt os, hvis du har brug for yderigere informationer og rådgivning: BSM Bio Fyringsanæg Andreas Rasmussen Br. Røddingvej 7 DK 660 Rødding Tf Mobi / e-mai: Fyringsanæg ti brænde Fra 20 ti 60 København Amsterdam Brusse Budapest Ljubjana Bucureşti Lisboa HDG produktprogram Priser og udmærkeser er resutatet af innovative udvikinger hos HDG. Samtidig er de for os også en motivation ti at free vores forsknings- og udvikingsarbejde. HDG brændekeder overhoder forskrifterne for forbrændings- og sikkerhedsteknik. HDG fis-, pie- og spånekeder HDG brændekeder Desuden underkastes HDG produkter friviige kvaitetskontroer af uafhængige institutter. HDG piefyringsanæg Kontakt os for yderigere informationer. For at beskytte vores mijø, anvender vi farver på mineraoiefri basis. Status Der tages forbehod for tekniske ændringer og fej Art.-nr hdg-bavaria.com

2 Fyring med brænde Vi fyrer med træ. Det skåner mijøet og reducerer vores fyringsomkostninger Økoogisk fornuftigt... økonomisk overbevisende. Birgit og Josef Hausperger Fyring med brænde er godt for både natur og mennesker At anvende en vedvarende energiresurse som brænde ti opvarmning, er at tage hensyn ti den natur vi ever midt i. Anvendese af brænde er i høj grad også udnyttese af okae energikider, med værdiskabese i okaområdet ti føge. Det meste af træet der anvendes ti opvarmning, kan ikke anvendes ti andre formå, og i stedet for at det rådner op anvendes det ti et fornuftigt formå. Brænde er opagret soenergi, og ved forbrænding af træ udedes den sae mængde CO2 som træet har optaget fra atmosfæren under opvæksten. I modsætning herti udedes der ved forbrænding af oie og gas store mængder opagret CO 2 ti atmosfæren, hviket bidrager ti drivhuseffekt og kimaforandringer. CO 2 er en en medvirkende årsag ti den menneskeskabte drivhuseffekt. Fyring med brænde har derudover mange andre fordee: Korte transportveje Uafhængighed og forsyningssikkerhed Sikker opbevaring og ufarig transport Beskæftigese og værditivækst i andområder. Skovning og tiberedning med ie energiindsats Derfor er det fornuftigt at satse på træ som brændse - både for naturen og mennesker. Med brænde har De styr på energiomkostningerne. Fossi energi biver uundgåeigt dyrere. Det sker des på grund af stigende råoiepriser, men også på grund af stigende statsige afgifter. Situationen vi sandsynigvis ikke bive bedre, da det ekspanderende forbrug i ande som Kina, Indien og Brasiien vi drive efterspørgsen efter oie og naturgas i vejret. Brænde - køvet træ - er et prisstabit brændse, saenignet med fossi energi. Udnyt potentiaet ved brænde optimat. Ejeren af en brændekede kan i højeste grad påvirke brændekedens økonomi og udedningen af forurenende stoffer. Brænde ska være godt tørt og køvet. Skovningsaffad, eer snavset, råddent og meget vådt brænde, bruger meget energi under tørring og afgiver derfor mindre varme. Desuden reducerer det kedens evetid. Din kede når kun sin maksimae varmeydese - den nominee ydese og et minimum af emissioner med tørt, fejfrit materiae. Fra en passende kede ti kompetent service - hos HDG finder De at ti fyring med brænde: HDG brændekeder HDG regueringsteknik CO₂ CO₂ Euro per MWh Udviking af energipriserne fra Nyttige detajer om fyring med brænde Wood chips Peets Heating oi Natura gas Log wood Brændværdi i h/kg 5,0 4,0,0 2,0 1,0 0,0 Træstykker: Lagret 2- år Træstykker: Lagret en soer Afhængighed af brændværdi i forhod ti vandindhodet Vandindhod og træfugtighed Vandindhod (v) 15% 20% 25% 0% Træfugtighed (u) 18% 25% % 4% Omregningsfaktorer 1 fyringsoie frigiver 2,676 kg CO₂ ved forbrænding 1 fyringsoie svarer ti 2,5 kg brænde 1 kg brænde (v = 20 %) indehoder 4,0 h/kg Forkorteser af ruå: 1 m = kubikmeter, svarer ti 1 m³ brænde (i buk) 1 rm = rueter (ster), svarer ti 1 m³ brænde (stabet) 1 fm = 1 fastmasse brænde (uden meemrum) 1000 fyringsoie svarer ti energien af: ca. 5-6 rm Løvtræ (hårdt træ), ca. 7-8 rm Nåetræ (bødt træ), ca m Fis Vandindhod i % 0 Et afbaanceret kredsøb. Når træ forbrændes, udskies sae mængde CO2 som træet har optaget under opvæksten. 2

3 Oversigt over HDG brændekeder HDG: Førstekasses brændekeder HDG Euro 0,, HDG Navora 20, 25, 0,, HDG Turbotec, 60 HDG har i omkring tre årtier udviket brændekeder, og har i denne tid anceret retningsgivende opfindeser på markedet. Denne åreange erfaring er grundaget for HDG-produkternes vekendte kvaitet og store succes. Brændse Brændestykker op ti en ængde på ½ meter Anvendes der i overvejende grad brændse såsom træaffad, fis, spåner og spånbriketter, anbefaes det af korrosionsmæssige grunde at tivæ ge en ekstra bekædning i brændsesmagasinet. > Side 6- > Side 10-1 > Side Brændestykker op ti en ængde på ½ meter Spånbriketter Brændestykker op ti en ængde på 1 meter Grovfis Anvendese Private hushodninger Land- og skovbrug Industrivirksomheder Træforarbejdende virksomheder Snedkerier Savværker Private hushodninger Land- og skovbrug Industrivirksomheder Land- og skovbrug Industrivirksomheder HDG keder overbeviser med høje virkningsgrader, forbiedigt ave emissionsværdier, kompromisøs sikkerhedsteknik, gennemført forarbejdning og ang evetid, avt brændsesforbrug, høj komfort ved hjæp af ange indfyringsintervaer og nem betjening. Teknik Påfydning fra oven A betjening og påfydning udføres Påfydning fra forsiden med brænde- Ca 220 iter magasinvoumen med fra forsiden stykker på op ti 1 m i ængde Pan forgasning med forbrænding nederst bagud Inteigent forbrændingsreguering Optima og kontroeret forbrænding Meget variabet brændse Lave emissionsværdier pneumatisk understøttet indfyringsåge Ca 1 iter magasinvoumen på HDG Navora - Inteigent forbrændingsreguering med Semi-automatisk rensning af varmevekserfader Integreret askeskuffe Forbrændingsteknik med forgasning Ca iter magasinvoumen på HDG Navora 20-0 Kan fås med ekstra påfydningsåge øverst. Særig anvendeig ved fyring med træaffad og grovfis Ti træaffad og grovfis Ca. iter magasinvoumen Inteigent forbrændingsreguering Betjening Enke og nem at betjene Idee ti bukgods Meget ange indfyringsintervaer Lave emissioner Med tivagt magasinbekædning kan der fyres med fis, spånbriketter og snedkeriaffad. Meget brugervenig og komfortabe Meget ange indfyringsintervaer Lave emissioner Nem betjening Nem kargøring af træ Meget ange indfyringsintervaer Effektiv forbrænding Høj anægsnyttevirkning Lave emissioner Særige egenskaber Virkningsgrad 2,6 % TÜV-testet Massiv brænderdyse og speciabrændkaer Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter Tidet den tyske Bundes-Innovations-Preis Virkningsgrad 1,% TÜV-testet Integreret semi-automatisk rensefunktion af varmevekserfaderne Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter Tidet den tyske kwf-innovations-preis Tidet den tyske Bundes-Innovations-Preis Virkningsgrad 0% TÜV-testet Eektromagnetisk sikring af påfydningsåge (børnesikring) Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter 4 5

4 HDG brændekeder HDG Euro Meget asidig. Særdees økonomisk. HDG Euro kan forbrænde meget forskeigt brændse og anvendes primært i and- og skovbrug, industrivirksomheder og større private hushodninger. Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti ½ meter Anvendes der i overvejende grad brændse såsom træaffad, fis, spåner og spånbriketter, anbefaes det af korrosionsmæssige grunde, at tivæge en ekstra bekædning i brændsesmagasinet. Ydese: 0, og Med omstiingen ti brænde har vi kunnet spare op ti.000 oie om året. Famiien Schuder fyrer med en HDG Euro og 000 akkumueringstank. HDG Euro giver træforarbejdende virksomheder, som snedkerier eer tømrervirksomheder, muighed for at fyre med træaffad. Nem fydning med brænde og bukgods gennem pneumatisk understøttet påfyningsåge Med en fornuftig anægsdimensionering er det oftest nok at fyre op en gang dagigt i de kodeste perioder Lange vedigehodesesintervaer takket være store askerum Høj effektivitet og ave emissionsværdier ved hjæp af regueringssystemet Den avancerede forbrændingsteknik gør HDG Euro ti en påideig og robust kede. Konstruktionen af bundristen og brænderdysen med forbrænding nederst bagud, giver muighed for at anvende mange typer brændse. Den meget robuste støbejerns brænderdyse, hvor sekundæruften tisættes, sørger saen med speciabrændkaeret for en optima forbrænding af røggasserne. Efter udbrændingen ukker uftspjædene og røggasventiatoren stopper. Dermed forhindres det at skorstenstrækket nedkøer keden. De resterende træku på risten sikrer en meget hurtig opstart ved næste indfyring. Gennemtænkt ydeses- og forbrændingsreguering, med muighed for konstant ydese og ave emissioner. Servomotorerne ti primær- og sekundæruft tifører den nødvendige forbrændingsuft ti forgasnings- og efterbrændingszonen. Primæruften sørger for en konstant ydese, sekundæruften for ave emissioner under forbrændingen. Ekstra tibehør: Magasinbekædning Ti supperende fyring med fis, spånebriketter og snedkeriaffad, tibyder vi en ekstra magasinbekædning, der forøger hodbarheden af HDG Euro yderigere. I indfyringsskakten er der påsvejset små metapader der virker som et korrosionshindrende ag. Ved fyring med fis eer spåner anbefaes det at tivæge en ekstra bekædning af magasinets sider i HDG Euro keden. I hver HDG kede er der mere end tre årtiers erfaring med fyringsanæg ti brænde, samt udvikernes ambition om, hee tiden at gøre godt endnu bedre. Udmærkeser Bundes-Innovations-Preis TÜV-kvaitetsmærke Funktionee, gennemtænkte detajer gør opvarmning med HDG Euro nemt. Det er nemt at efterfyde træstykker og bukgods i den rueige, koniske påfydningsskakt. Indfyringsågen er nem at åbne med integreret pneumatisk understøttese. De store askerum i keden sørger for ange vedigehodesesintervaer. Rengøringsåger på begge angsider giver bedre opstiingsmuigheder under trange padsforhod. 6 7

5 HDG Euro Inteigent forbrændingsreguering Røggastemperaturføer Lambdasonde Snitbiede Indfyringsåge (pneumatisk understøttet) 220 iter magasinvoumen Regueringsteknik HDG Euro everes med HDG s meget brugervenige Lambda Contro styring. () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Se detajerede opysninger herom på side Sikkerhed og mijø HDG Euro's emissionsgrænseværdier igger under de ovpigtige værdier, og opfyder samtige sikkerhedsforskrifter i de europæiske ande (Status: 07/07). Leveres kar ti tisutning HDG Euro everes kar ti eektrisk tisutning og med monteret bekædning. Det giver muighed for en nem og ukompiceret montering. Teknik Røgsuger Tekniske data 1548 Sikkerhedsvarmevekser 1606 Fremøb DN 2 Ø Rengøringsåger på begge sider ti fyveaskerum Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft 2 servomotorer ti primær- og sekundæruft integreret i frontbekædningen - forsyner forbrændingszonen med den rigtige uftmængde Åbningsområde Returøb DN 2 88 Studs for påfydning/aftap DN Opstiingsmå Indfyringsskakten er fremstiet af 10 tyk kvaitetsståpade: En robust konstruktion med ang evetid. Massiv støbejernsrist med praktisk rengøringsåbning. Rengøringsåge askerum HDG Euro Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Brændkaerbredde Brændkaerdybde Vandindhod Røgrørstisutning Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt Pa bar C kg

6 HDG brændekeder HDG Navora Komfortabe og kompakt Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti ½ meter Spånbriketter Ydese: 20, 25, 0,, Med den kompetente rådgivning fra HDG's team har vi kunnet integrere HDG Navora optimat i vores ie fyrrum. HDG Navora overbeviser med høj komfort i betjeningen. Med en padsbesparende konstruktion, kan den instaeres i sev små fyrrum, og egner sig særdees godt ti parcehuse. Famiien Moser fyrer med en HDG Navora 0 og 2000 akkumueringstank. Padsbesparende dimensioner Kompet betjening indfyring, indstiing, rengøring fra forsiden Store indfyrings- og renseåger for et håndtering. Røggasser udsuges sikkert via røggasaftræksspjædet under indfyringen Rengøring af varmevekserfaderne fra forsiden Biedet viser HDG Navora / KW Udmærkese kwf-innovationspreis 2006 Eksemparisk brugervenig. HDG Navora betjenes udeukkende fra forsiden. Her findes den store indfyringsåge, styringspaneet og grebet ti rensning af varmevekserfader og røggasaftræksspjædet. Ved hjæp af det store magasin på iter (20-0 ) og 1 iter ( - ) opnås meget ange indfyringsintervaer. Under påfydningen udsuges røggasserne via røggasaftrækspjædet. En genia øsning: Rengøring af varmevekserfader fra forsiden. De integrerede renseturboatorer betjenes nemt fra forsiden. På HDG Navora 20/25/0 er betjeningen kobet saen med røggasaftræksspjædet. På HDG Navora / aktiveres renseturbuatorerne via et separat rensegreb. Dette rengøringssystem sørger for en optima varmeoverførse. Nem og hurtig at rengøre. Ae rengøringsåbninger er store og et tigængeige. Brændkaeret i HDG Navora består af idfaste materiaer. De pane fader rengøres ganske enket fra forsiden. Rengøringsværktøjet medføger ved evering. Kvaitet - for ang evetid. Fyringsanæg fra HDG udmærker sig ved en ang evetid. HDG Navora er udstyret med udskifteige paneer i brændsesmagasinet. Disse paneer beskytter kede-ståpaden mod høje temperaturer og får træet ti at gide ettere af. Betjeningen - både indstiing, påfydning, aktivering af røggasaftræksspjædet og rensning af varmevekserfaderne er muigt fra forsiden. Den store indfyringsåge og rengøringsåge med en åbningsvinke på over 100 grader, etter håndteringen. Keden er udstyret med en integreret askeskuffe. Dette etter askeudtaget og askeskuffen skubbes ganske enket ind i den nederste kedebekædning. HDG understøtter især forskning indenfor området bæredygtige energier. I aboratorierne udviker vi vores produkter med fokus på optima udnyttese af de fæes energiressourcer. Bundes-Innovations-Preis 2007 TÜV-kvaitetsmærke 10 11

7 HDG Navora Inteigent forbrændingsreguering Sikkerhedsvarmevekser Dækse ti rengøringsskakt Røgsuger Snitbiede iter magasinvoumen på 20-0 keder 1 iter magasinvoumen på - keder Betjeningsgreb ti røggasaftræksspjæd og rensning Påfydning fra forsiden Regueringsteknik () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Se detajerede opysninger herom på side Sikkerhed og mijø HDG Navora's emissionsgrænseværdier igger under de ovpigtige værdier, og opfyder samtige sikkerhedsforskrifter i de europæiske ande (Status: 07/07). Leveres kar ti tisutning HDG Navora everes kar ti eektrisk tisutning og med monteret bekædning. Det giver muighed for en nem og ukompiceret tisutning. Teknik Lambdasonde Tekniske data Røggastemperaturføer Fremøb DN 2 Fremøb DN 2 Termisk aføbssikring DN15 Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft Returøb DN 2 Påfydning/ Tømning DN 25 Termisk aføbssikring DN15 Returøb DN 2 Påfydning/ Tømning DN 25 HDG Navora 20/25/0 HDG Navora / Askeskuffe Automatisk rengøring af varmevekserfader ved aktivering af røggasspjædet Biedet viser HDG Navora 20/25/0 Brændkaeråge / Rengøringsåge HDG Navora Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Brændkaerdybde Brændkaerbredde Vandindhod Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt Pa bar C kg HDG Navora - Må Røggasaftræksspjæd ukket Røggasaftræksspjæd åbnet og turbuatorer bevæget Ventiationen på bagsiden af indfyringsog rengøringsågerne bevirker ave temperaturer på kedens udvendige side. Lågerne kan monteres i venstre eer højre side efter behov. Højde midt fremøbstisutning Bredde kede (uden tisutningsv. sikkerhedsvarmevekser) Højde returøbstisutning Højde midt røgrørstisutning Højde kede uden reguering Totaængde (ved åbnet indfyringsåge ink. røgsuger) Længde kede uden monteringsdee Fremspring røgsuger Diameter røgrørstisutning Bredde indfyringsåge Højde indfyringsåge A B C D E F G H I J K

8 HDG brændekeder HDG Turbotec Nemt og sikkert Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti 1 meter Grovfis Ydese: og 60 Især i overgangsperioden rækker en indfyring af min Turbotec ofte ti fere dage. HDG Turbotec er den ideee brændekede ti industri, andbrug og skovbrug. Det enorme brændsesmagasin med en kapacitet på iter kan fydes med brændestykker på op ti 1 meters ængde. Den høje virkningsgrad sørger for en særdees god økonomi og ringe askeophobning. Brændsesmagasin på iter Brændestykker med en ængde på op ti 1 meter Særdees økonomisk på grund af den høje virkningsgrad Famiien Krinner fyrer med en HDG Turbotec med akkumueringstank Vagfrit udstyr: Ekstra indfyringsåge Efter ønske udstyrer vi HDG Turbotec med en ekstra indfyringsåge foroven idee ti nem påfydning af grovfis og træaffad i stykker. Ringe askeophobning Højeffektiv og ave emissionsværdier ved hjæp af regueringssystemet Robust og hårdfør samt påideig under brug. HDG Turbotec er særdees veegnet ti udnyttese af brændestykker på op ti 1 meters ængde. Det sparer tid og arbejde - både ved kargøring af brændet og ved brugen af fyringsanægget. Dermed er det en idee brændekede, hvor der er et stort opvarmningsbehov. Påfydningsågen er udstyret med en eektromagnetisk sikkerhedsås. Høj virkningsgrad og nem håndtering. Brændkaeret er bekædt med idfast beton. Efter udbrænding ukker uftspjædene og røggasventiatoren stopper automatisk. Det forhindrer at skorstenstrækket nedkøer keden ved stistand. De resterende træku gør det meget nemt at starte keden op igen. HDG Turbotec med påfydningsåge foroven. (Leveringstid på forespørgse). Hos HDG er vi under forarbejdningen af materiaerne og kederne særigt opmærksoe på at overhode de høje kvaitetsstandarder. Gennemtænkt ydeses- og forbrændingsreguering, garanterer en konstant ydese og ave emissioner. Servomotorerne ti primær- og sekundæruft, tifører den nødvendige forbrændingsuft ti forgasnings- og efterbrændingszonen. Primæruften sørger for en konstant ydese, sekundæruften for ave emissioner under forbrændingen

9 HDG Turbotec Snitbiede Den øverste indfyringsåge, der fås som ekstraudstyr, giver muighed for nem påfydning med træaffad. Regueringsteknik () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Sikkerhed og mijø HDG Turbotec overhoder ae gædende sikkerhedsforskrifter. Teknik iter magasinvoumen Se detajerede opysninger herom på side Inteigent forbrændingsreguering Dækse ti rengøringsskakt Kan fydes fra forsiden med brændestykker på op ti 1 meter. Tekniske data Åbnet indfyringsåge Føer ti termisk aføbssikring DN 15, kan tisuttes i begge sider Fremøb DN 2 Lambdasonde og røggastemperaturføer Sikkerhedsvarmevekser DN 15 Returøb DN 2 Tømning DN 15 Opstiingsmå uden bekædning: 160 x 60 Brændkaeråge / Rengøringsåge HDG Turbotec Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Vandindhod Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt PA bar C kg L L Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft 2 servomotorer ti primær- og sekundæruft integreret i frontbekædningen - forsyner forbrændingszonen med den rigtige uftmængde. HDG Turbotec - Må A Højde midt fremøbstisutning B Bredde kede C Højde midt returøbstisutning D Højde midt røgrørstisutning E Højde kede uden HDG Lambda-Contro F Totaængde ved åbnet indfyringsåge G Længde kede med røgsuger H Fremspring røgsuger I Diameter røgrørstisutning J Længde kede uden monteringsdee og røgrørstisutning K Tota højde med åbnede indfyringsåger (ekstraudstyr) Brændkaerdybde Brændkaerbredde L L

10 HDG regueringsteknik I HDG regueringssystemerne anvendes moderne eektronik for at opnå ave emissioner, en høj ydeevne og en overbevisende økonomi i hee fyringsanægget. Hightech ti optimae værdier Påfydningssignaet på styringens dispay binker når keden er ved at brænde ud. Keden opstartes først igen når tanktemperaturen koer under ca. grader C, det vi sige når akkumueringstanken igen er i stand ti at opagre energi. Styringen er meget nem at betjene. Ti hverdagsbrug er kun indfyringstasten nødvendig. Inteigent energistyring Den integrerede returøbstemperatur styring forhindrer korrosionsskader. En korrekt montering giver muighed for prioritering af brugsvandsbehoder og varmesystem fremfor akkumueringstank. Nem og sikker betjening Under påfydning af brændse og rengøring af keden, biver magasinet automatisk uduftet - røggasser suges væk af røggassugeren. Sikkerhedsprogram En gang ugentig - også om soeren - starter styringen automatisk beskyttesesprograet. Det forhindrer korrosion ved at udufte keden og skorstenen. Desuden aktiveres servomotorer og pumper for at forhindre bokering ved ange stistandsperioder. Inteigent emissionsstyring I HDG Lambda - Contro 1 måes føgende parametre øbende og de kan vises på dispayet: Rest-itværdien i røggassen ved hjæp af ambdasonden, for at opnå en optima forbrænding. Røggastemperaturen ved hjæp af røggastemperaturføeren, for at opnå en ensartet virkningsgrad. Temperaturen i keden for at beregne driftstistanden. HDG Lambda-Conto 1 justerer automatisk forbrændingen via de måte værdier ti de optimae værdier. Også ved skiftende brændsestyper opnås en næsten ensartet forbrændingskvaitet. Restvarmeudnyttese Restvarmeudnyttesen giver muighed for en optima brændsesudnyttese. Funktioner Returøbstemperatur styring Røgsugeraktivering Sikkerhedsprogram Restvarmeudnyttese Indfyringssigna og oie-/gaskedefrigivese Forbrændingsreguering ved hjæp af ambdasonde samt samt primær- og sekundæruftreguering fås ti: HDG Euro, HDG Navora, HDG Turbotec HDG Lambda-Contro reguering Moderne eektronik giver muighed for en stadig forbedring af brændekeders ydeevne. HDG udnytter denne teknoogi ti fude, hvor der med opnås føgende: høj anægsvirkningsgrad avt brændsesforbrug ave emissioner Sikkerhedsprogram I HDG Lambda-Contro regueringerne skyes ambdasonden automatisk med uft og opvarmes. Derudover bevæger servomotorerne primær- og sekundæruftspjædene med regemæssige meemrum Lambdasonden Den optimae monteringsposition i HDG kederne, sikrer en meget ang evetid. Forbrændingsreguering er udstyret med en avanceret forbrændingsreguering. Ved hjæp af værdierne fra ambdasonden og røggastemperaturføeren, kan primær- og sekundæruftspjædene styres så præcist, at der også opnås optimae værdier ved skiftende betingeser. 18 1

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Skræddersyet Volvo FMX.

Skræddersyet Volvo FMX. specifikationer Skræddersyet Vovo FMX. Ingen astvogn passer ti ae. Det er derfor, Vovo FMX tibyder uendeigt mange muigheder. Den feksibe chassiskonstruktion og VBI (Vovo-instruktioner ti opbyggere) gør

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere