Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw"

Transkript

1 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/ Kontakt os, hvis du har brug for yderigere informationer og rådgivning: BSM Bio Fyringsanæg Andreas Rasmussen Br. Røddingvej 7 DK 660 Rødding Tf Mobi / e-mai: Fyringsanæg ti brænde Fra 20 ti 60 København Amsterdam Brusse Budapest Ljubjana Bucureşti Lisboa HDG produktprogram Priser og udmærkeser er resutatet af innovative udvikinger hos HDG. Samtidig er de for os også en motivation ti at free vores forsknings- og udvikingsarbejde. HDG brændekeder overhoder forskrifterne for forbrændings- og sikkerhedsteknik. HDG fis-, pie- og spånekeder HDG brændekeder Desuden underkastes HDG produkter friviige kvaitetskontroer af uafhængige institutter. HDG piefyringsanæg Kontakt os for yderigere informationer. For at beskytte vores mijø, anvender vi farver på mineraoiefri basis. Status Der tages forbehod for tekniske ændringer og fej Art.-nr hdg-bavaria.com

2 Fyring med brænde Vi fyrer med træ. Det skåner mijøet og reducerer vores fyringsomkostninger Økoogisk fornuftigt... økonomisk overbevisende. Birgit og Josef Hausperger Fyring med brænde er godt for både natur og mennesker At anvende en vedvarende energiresurse som brænde ti opvarmning, er at tage hensyn ti den natur vi ever midt i. Anvendese af brænde er i høj grad også udnyttese af okae energikider, med værdiskabese i okaområdet ti føge. Det meste af træet der anvendes ti opvarmning, kan ikke anvendes ti andre formå, og i stedet for at det rådner op anvendes det ti et fornuftigt formå. Brænde er opagret soenergi, og ved forbrænding af træ udedes den sae mængde CO2 som træet har optaget fra atmosfæren under opvæksten. I modsætning herti udedes der ved forbrænding af oie og gas store mængder opagret CO 2 ti atmosfæren, hviket bidrager ti drivhuseffekt og kimaforandringer. CO 2 er en en medvirkende årsag ti den menneskeskabte drivhuseffekt. Fyring med brænde har derudover mange andre fordee: Korte transportveje Uafhængighed og forsyningssikkerhed Sikker opbevaring og ufarig transport Beskæftigese og værditivækst i andområder. Skovning og tiberedning med ie energiindsats Derfor er det fornuftigt at satse på træ som brændse - både for naturen og mennesker. Med brænde har De styr på energiomkostningerne. Fossi energi biver uundgåeigt dyrere. Det sker des på grund af stigende råoiepriser, men også på grund af stigende statsige afgifter. Situationen vi sandsynigvis ikke bive bedre, da det ekspanderende forbrug i ande som Kina, Indien og Brasiien vi drive efterspørgsen efter oie og naturgas i vejret. Brænde - køvet træ - er et prisstabit brændse, saenignet med fossi energi. Udnyt potentiaet ved brænde optimat. Ejeren af en brændekede kan i højeste grad påvirke brændekedens økonomi og udedningen af forurenende stoffer. Brænde ska være godt tørt og køvet. Skovningsaffad, eer snavset, råddent og meget vådt brænde, bruger meget energi under tørring og afgiver derfor mindre varme. Desuden reducerer det kedens evetid. Din kede når kun sin maksimae varmeydese - den nominee ydese og et minimum af emissioner med tørt, fejfrit materiae. Fra en passende kede ti kompetent service - hos HDG finder De at ti fyring med brænde: HDG brændekeder HDG regueringsteknik CO₂ CO₂ Euro per MWh Udviking af energipriserne fra Nyttige detajer om fyring med brænde Wood chips Peets Heating oi Natura gas Log wood Brændværdi i h/kg 5,0 4,0,0 2,0 1,0 0,0 Træstykker: Lagret 2- år Træstykker: Lagret en soer Afhængighed af brændværdi i forhod ti vandindhodet Vandindhod og træfugtighed Vandindhod (v) 15% 20% 25% 0% Træfugtighed (u) 18% 25% % 4% Omregningsfaktorer 1 fyringsoie frigiver 2,676 kg CO₂ ved forbrænding 1 fyringsoie svarer ti 2,5 kg brænde 1 kg brænde (v = 20 %) indehoder 4,0 h/kg Forkorteser af ruå: 1 m = kubikmeter, svarer ti 1 m³ brænde (i buk) 1 rm = rueter (ster), svarer ti 1 m³ brænde (stabet) 1 fm = 1 fastmasse brænde (uden meemrum) 1000 fyringsoie svarer ti energien af: ca. 5-6 rm Løvtræ (hårdt træ), ca. 7-8 rm Nåetræ (bødt træ), ca m Fis Vandindhod i % 0 Et afbaanceret kredsøb. Når træ forbrændes, udskies sae mængde CO2 som træet har optaget under opvæksten. 2

3 Oversigt over HDG brændekeder HDG: Førstekasses brændekeder HDG Euro 0,, HDG Navora 20, 25, 0,, HDG Turbotec, 60 HDG har i omkring tre årtier udviket brændekeder, og har i denne tid anceret retningsgivende opfindeser på markedet. Denne åreange erfaring er grundaget for HDG-produkternes vekendte kvaitet og store succes. Brændse Brændestykker op ti en ængde på ½ meter Anvendes der i overvejende grad brændse såsom træaffad, fis, spåner og spånbriketter, anbefaes det af korrosionsmæssige grunde at tivæ ge en ekstra bekædning i brændsesmagasinet. > Side 6- > Side 10-1 > Side Brændestykker op ti en ængde på ½ meter Spånbriketter Brændestykker op ti en ængde på 1 meter Grovfis Anvendese Private hushodninger Land- og skovbrug Industrivirksomheder Træforarbejdende virksomheder Snedkerier Savværker Private hushodninger Land- og skovbrug Industrivirksomheder Land- og skovbrug Industrivirksomheder HDG keder overbeviser med høje virkningsgrader, forbiedigt ave emissionsværdier, kompromisøs sikkerhedsteknik, gennemført forarbejdning og ang evetid, avt brændsesforbrug, høj komfort ved hjæp af ange indfyringsintervaer og nem betjening. Teknik Påfydning fra oven A betjening og påfydning udføres Påfydning fra forsiden med brænde- Ca 220 iter magasinvoumen med fra forsiden stykker på op ti 1 m i ængde Pan forgasning med forbrænding nederst bagud Inteigent forbrændingsreguering Optima og kontroeret forbrænding Meget variabet brændse Lave emissionsværdier pneumatisk understøttet indfyringsåge Ca 1 iter magasinvoumen på HDG Navora - Inteigent forbrændingsreguering med Semi-automatisk rensning af varmevekserfader Integreret askeskuffe Forbrændingsteknik med forgasning Ca iter magasinvoumen på HDG Navora 20-0 Kan fås med ekstra påfydningsåge øverst. Særig anvendeig ved fyring med træaffad og grovfis Ti træaffad og grovfis Ca. iter magasinvoumen Inteigent forbrændingsreguering Betjening Enke og nem at betjene Idee ti bukgods Meget ange indfyringsintervaer Lave emissioner Med tivagt magasinbekædning kan der fyres med fis, spånbriketter og snedkeriaffad. Meget brugervenig og komfortabe Meget ange indfyringsintervaer Lave emissioner Nem betjening Nem kargøring af træ Meget ange indfyringsintervaer Effektiv forbrænding Høj anægsnyttevirkning Lave emissioner Særige egenskaber Virkningsgrad 2,6 % TÜV-testet Massiv brænderdyse og speciabrændkaer Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter Tidet den tyske Bundes-Innovations-Preis Virkningsgrad 1,% TÜV-testet Integreret semi-automatisk rensefunktion af varmevekserfaderne Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter Tidet den tyske kwf-innovations-preis Tidet den tyske Bundes-Innovations-Preis Virkningsgrad 0% TÜV-testet Eektromagnetisk sikring af påfydningsåge (børnesikring) Overhoder europæiske emissionsgrænseværdier og sikkerhedsforskrifter 4 5

4 HDG brændekeder HDG Euro Meget asidig. Særdees økonomisk. HDG Euro kan forbrænde meget forskeigt brændse og anvendes primært i and- og skovbrug, industrivirksomheder og større private hushodninger. Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti ½ meter Anvendes der i overvejende grad brændse såsom træaffad, fis, spåner og spånbriketter, anbefaes det af korrosionsmæssige grunde, at tivæge en ekstra bekædning i brændsesmagasinet. Ydese: 0, og Med omstiingen ti brænde har vi kunnet spare op ti.000 oie om året. Famiien Schuder fyrer med en HDG Euro og 000 akkumueringstank. HDG Euro giver træforarbejdende virksomheder, som snedkerier eer tømrervirksomheder, muighed for at fyre med træaffad. Nem fydning med brænde og bukgods gennem pneumatisk understøttet påfyningsåge Med en fornuftig anægsdimensionering er det oftest nok at fyre op en gang dagigt i de kodeste perioder Lange vedigehodesesintervaer takket være store askerum Høj effektivitet og ave emissionsværdier ved hjæp af regueringssystemet Den avancerede forbrændingsteknik gør HDG Euro ti en påideig og robust kede. Konstruktionen af bundristen og brænderdysen med forbrænding nederst bagud, giver muighed for at anvende mange typer brændse. Den meget robuste støbejerns brænderdyse, hvor sekundæruften tisættes, sørger saen med speciabrændkaeret for en optima forbrænding af røggasserne. Efter udbrændingen ukker uftspjædene og røggasventiatoren stopper. Dermed forhindres det at skorstenstrækket nedkøer keden. De resterende træku på risten sikrer en meget hurtig opstart ved næste indfyring. Gennemtænkt ydeses- og forbrændingsreguering, med muighed for konstant ydese og ave emissioner. Servomotorerne ti primær- og sekundæruft tifører den nødvendige forbrændingsuft ti forgasnings- og efterbrændingszonen. Primæruften sørger for en konstant ydese, sekundæruften for ave emissioner under forbrændingen. Ekstra tibehør: Magasinbekædning Ti supperende fyring med fis, spånebriketter og snedkeriaffad, tibyder vi en ekstra magasinbekædning, der forøger hodbarheden af HDG Euro yderigere. I indfyringsskakten er der påsvejset små metapader der virker som et korrosionshindrende ag. Ved fyring med fis eer spåner anbefaes det at tivæge en ekstra bekædning af magasinets sider i HDG Euro keden. I hver HDG kede er der mere end tre årtiers erfaring med fyringsanæg ti brænde, samt udvikernes ambition om, hee tiden at gøre godt endnu bedre. Udmærkeser Bundes-Innovations-Preis TÜV-kvaitetsmærke Funktionee, gennemtænkte detajer gør opvarmning med HDG Euro nemt. Det er nemt at efterfyde træstykker og bukgods i den rueige, koniske påfydningsskakt. Indfyringsågen er nem at åbne med integreret pneumatisk understøttese. De store askerum i keden sørger for ange vedigehodesesintervaer. Rengøringsåger på begge angsider giver bedre opstiingsmuigheder under trange padsforhod. 6 7

5 HDG Euro Inteigent forbrændingsreguering Røggastemperaturføer Lambdasonde Snitbiede Indfyringsåge (pneumatisk understøttet) 220 iter magasinvoumen Regueringsteknik HDG Euro everes med HDG s meget brugervenige Lambda Contro styring. () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Se detajerede opysninger herom på side Sikkerhed og mijø HDG Euro's emissionsgrænseværdier igger under de ovpigtige værdier, og opfyder samtige sikkerhedsforskrifter i de europæiske ande (Status: 07/07). Leveres kar ti tisutning HDG Euro everes kar ti eektrisk tisutning og med monteret bekædning. Det giver muighed for en nem og ukompiceret montering. Teknik Røgsuger Tekniske data 1548 Sikkerhedsvarmevekser 1606 Fremøb DN 2 Ø Rengøringsåger på begge sider ti fyveaskerum Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft 2 servomotorer ti primær- og sekundæruft integreret i frontbekædningen - forsyner forbrændingszonen med den rigtige uftmængde Åbningsområde Returøb DN 2 88 Studs for påfydning/aftap DN Opstiingsmå Indfyringsskakten er fremstiet af 10 tyk kvaitetsståpade: En robust konstruktion med ang evetid. Massiv støbejernsrist med praktisk rengøringsåbning. Rengøringsåge askerum HDG Euro Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Brændkaerbredde Brændkaerdybde Vandindhod Røgrørstisutning Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt Pa bar C kg

6 HDG brændekeder HDG Navora Komfortabe og kompakt Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti ½ meter Spånbriketter Ydese: 20, 25, 0,, Med den kompetente rådgivning fra HDG's team har vi kunnet integrere HDG Navora optimat i vores ie fyrrum. HDG Navora overbeviser med høj komfort i betjeningen. Med en padsbesparende konstruktion, kan den instaeres i sev små fyrrum, og egner sig særdees godt ti parcehuse. Famiien Moser fyrer med en HDG Navora 0 og 2000 akkumueringstank. Padsbesparende dimensioner Kompet betjening indfyring, indstiing, rengøring fra forsiden Store indfyrings- og renseåger for et håndtering. Røggasser udsuges sikkert via røggasaftræksspjædet under indfyringen Rengøring af varmevekserfaderne fra forsiden Biedet viser HDG Navora / KW Udmærkese kwf-innovationspreis 2006 Eksemparisk brugervenig. HDG Navora betjenes udeukkende fra forsiden. Her findes den store indfyringsåge, styringspaneet og grebet ti rensning af varmevekserfader og røggasaftræksspjædet. Ved hjæp af det store magasin på iter (20-0 ) og 1 iter ( - ) opnås meget ange indfyringsintervaer. Under påfydningen udsuges røggasserne via røggasaftrækspjædet. En genia øsning: Rengøring af varmevekserfader fra forsiden. De integrerede renseturboatorer betjenes nemt fra forsiden. På HDG Navora 20/25/0 er betjeningen kobet saen med røggasaftræksspjædet. På HDG Navora / aktiveres renseturbuatorerne via et separat rensegreb. Dette rengøringssystem sørger for en optima varmeoverførse. Nem og hurtig at rengøre. Ae rengøringsåbninger er store og et tigængeige. Brændkaeret i HDG Navora består af idfaste materiaer. De pane fader rengøres ganske enket fra forsiden. Rengøringsværktøjet medføger ved evering. Kvaitet - for ang evetid. Fyringsanæg fra HDG udmærker sig ved en ang evetid. HDG Navora er udstyret med udskifteige paneer i brændsesmagasinet. Disse paneer beskytter kede-ståpaden mod høje temperaturer og får træet ti at gide ettere af. Betjeningen - både indstiing, påfydning, aktivering af røggasaftræksspjædet og rensning af varmevekserfaderne er muigt fra forsiden. Den store indfyringsåge og rengøringsåge med en åbningsvinke på over 100 grader, etter håndteringen. Keden er udstyret med en integreret askeskuffe. Dette etter askeudtaget og askeskuffen skubbes ganske enket ind i den nederste kedebekædning. HDG understøtter især forskning indenfor området bæredygtige energier. I aboratorierne udviker vi vores produkter med fokus på optima udnyttese af de fæes energiressourcer. Bundes-Innovations-Preis 2007 TÜV-kvaitetsmærke 10 11

7 HDG Navora Inteigent forbrændingsreguering Sikkerhedsvarmevekser Dækse ti rengøringsskakt Røgsuger Snitbiede iter magasinvoumen på 20-0 keder 1 iter magasinvoumen på - keder Betjeningsgreb ti røggasaftræksspjæd og rensning Påfydning fra forsiden Regueringsteknik () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Se detajerede opysninger herom på side Sikkerhed og mijø HDG Navora's emissionsgrænseværdier igger under de ovpigtige værdier, og opfyder samtige sikkerhedsforskrifter i de europæiske ande (Status: 07/07). Leveres kar ti tisutning HDG Navora everes kar ti eektrisk tisutning og med monteret bekædning. Det giver muighed for en nem og ukompiceret tisutning. Teknik Lambdasonde Tekniske data Røggastemperaturføer Fremøb DN 2 Fremøb DN 2 Termisk aføbssikring DN15 Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft Returøb DN 2 Påfydning/ Tømning DN 25 Termisk aføbssikring DN15 Returøb DN 2 Påfydning/ Tømning DN 25 HDG Navora 20/25/0 HDG Navora / Askeskuffe Automatisk rengøring af varmevekserfader ved aktivering af røggasspjædet Biedet viser HDG Navora 20/25/0 Brændkaeråge / Rengøringsåge HDG Navora Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Brændkaerdybde Brændkaerbredde Vandindhod Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt Pa bar C kg HDG Navora - Må Røggasaftræksspjæd ukket Røggasaftræksspjæd åbnet og turbuatorer bevæget Ventiationen på bagsiden af indfyringsog rengøringsågerne bevirker ave temperaturer på kedens udvendige side. Lågerne kan monteres i venstre eer højre side efter behov. Højde midt fremøbstisutning Bredde kede (uden tisutningsv. sikkerhedsvarmevekser) Højde returøbstisutning Højde midt røgrørstisutning Højde kede uden reguering Totaængde (ved åbnet indfyringsåge ink. røgsuger) Længde kede uden monteringsdee Fremspring røgsuger Diameter røgrørstisutning Bredde indfyringsåge Højde indfyringsåge A B C D E F G H I J K

8 HDG brændekeder HDG Turbotec Nemt og sikkert Brændse: Brændestykker med en ængde på op ti 1 meter Grovfis Ydese: og 60 Især i overgangsperioden rækker en indfyring af min Turbotec ofte ti fere dage. HDG Turbotec er den ideee brændekede ti industri, andbrug og skovbrug. Det enorme brændsesmagasin med en kapacitet på iter kan fydes med brændestykker på op ti 1 meters ængde. Den høje virkningsgrad sørger for en særdees god økonomi og ringe askeophobning. Brændsesmagasin på iter Brændestykker med en ængde på op ti 1 meter Særdees økonomisk på grund af den høje virkningsgrad Famiien Krinner fyrer med en HDG Turbotec med akkumueringstank Vagfrit udstyr: Ekstra indfyringsåge Efter ønske udstyrer vi HDG Turbotec med en ekstra indfyringsåge foroven idee ti nem påfydning af grovfis og træaffad i stykker. Ringe askeophobning Højeffektiv og ave emissionsværdier ved hjæp af regueringssystemet Robust og hårdfør samt påideig under brug. HDG Turbotec er særdees veegnet ti udnyttese af brændestykker på op ti 1 meters ængde. Det sparer tid og arbejde - både ved kargøring af brændet og ved brugen af fyringsanægget. Dermed er det en idee brændekede, hvor der er et stort opvarmningsbehov. Påfydningsågen er udstyret med en eektromagnetisk sikkerhedsås. Høj virkningsgrad og nem håndtering. Brændkaeret er bekædt med idfast beton. Efter udbrænding ukker uftspjædene og røggasventiatoren stopper automatisk. Det forhindrer at skorstenstrækket nedkøer keden ved stistand. De resterende træku gør det meget nemt at starte keden op igen. HDG Turbotec med påfydningsåge foroven. (Leveringstid på forespørgse). Hos HDG er vi under forarbejdningen af materiaerne og kederne særigt opmærksoe på at overhode de høje kvaitetsstandarder. Gennemtænkt ydeses- og forbrændingsreguering, garanterer en konstant ydese og ave emissioner. Servomotorerne ti primær- og sekundæruft, tifører den nødvendige forbrændingsuft ti forgasnings- og efterbrændingszonen. Primæruften sørger for en konstant ydese, sekundæruften for ave emissioner under forbrændingen

9 HDG Turbotec Snitbiede Den øverste indfyringsåge, der fås som ekstraudstyr, giver muighed for nem påfydning med træaffad. Regueringsteknik () Forbrændingsreguering med ambdasonde, inkusiv styring af returøbstemperatur og restvarmeudnyttese Sikkerhed og mijø HDG Turbotec overhoder ae gædende sikkerhedsforskrifter. Teknik iter magasinvoumen Se detajerede opysninger herom på side Inteigent forbrændingsreguering Dækse ti rengøringsskakt Kan fydes fra forsiden med brændestykker på op ti 1 meter. Tekniske data Åbnet indfyringsåge Føer ti termisk aføbssikring DN 15, kan tisuttes i begge sider Fremøb DN 2 Lambdasonde og røggastemperaturføer Sikkerhedsvarmevekser DN 15 Returøb DN 2 Tømning DN 15 Opstiingsmå uden bekædning: 160 x 60 Brændkaeråge / Rengøringsåge HDG Turbotec Nomine varmeydese Mindste varmeydese Brændkaervoumen Vandindhod Nødvendigt skorstenstræk Maks. tiadt driftstryk Maks. fremøbstemperatur Kedevægt PA bar C kg L L Regueringsenhed ti primær- og sekundæruft 2 servomotorer ti primær- og sekundæruft integreret i frontbekædningen - forsyner forbrændingszonen med den rigtige uftmængde. HDG Turbotec - Må A Højde midt fremøbstisutning B Bredde kede C Højde midt returøbstisutning D Højde midt røgrørstisutning E Højde kede uden HDG Lambda-Contro F Totaængde ved åbnet indfyringsåge G Længde kede med røgsuger H Fremspring røgsuger I Diameter røgrørstisutning J Længde kede uden monteringsdee og røgrørstisutning K Tota højde med åbnede indfyringsåger (ekstraudstyr) Brændkaerdybde Brændkaerbredde L L

10 HDG regueringsteknik I HDG regueringssystemerne anvendes moderne eektronik for at opnå ave emissioner, en høj ydeevne og en overbevisende økonomi i hee fyringsanægget. Hightech ti optimae værdier Påfydningssignaet på styringens dispay binker når keden er ved at brænde ud. Keden opstartes først igen når tanktemperaturen koer under ca. grader C, det vi sige når akkumueringstanken igen er i stand ti at opagre energi. Styringen er meget nem at betjene. Ti hverdagsbrug er kun indfyringstasten nødvendig. Inteigent energistyring Den integrerede returøbstemperatur styring forhindrer korrosionsskader. En korrekt montering giver muighed for prioritering af brugsvandsbehoder og varmesystem fremfor akkumueringstank. Nem og sikker betjening Under påfydning af brændse og rengøring af keden, biver magasinet automatisk uduftet - røggasser suges væk af røggassugeren. Sikkerhedsprogram En gang ugentig - også om soeren - starter styringen automatisk beskyttesesprograet. Det forhindrer korrosion ved at udufte keden og skorstenen. Desuden aktiveres servomotorer og pumper for at forhindre bokering ved ange stistandsperioder. Inteigent emissionsstyring I HDG Lambda - Contro 1 måes føgende parametre øbende og de kan vises på dispayet: Rest-itværdien i røggassen ved hjæp af ambdasonden, for at opnå en optima forbrænding. Røggastemperaturen ved hjæp af røggastemperaturføeren, for at opnå en ensartet virkningsgrad. Temperaturen i keden for at beregne driftstistanden. HDG Lambda-Conto 1 justerer automatisk forbrændingen via de måte værdier ti de optimae værdier. Også ved skiftende brændsestyper opnås en næsten ensartet forbrændingskvaitet. Restvarmeudnyttese Restvarmeudnyttesen giver muighed for en optima brændsesudnyttese. Funktioner Returøbstemperatur styring Røgsugeraktivering Sikkerhedsprogram Restvarmeudnyttese Indfyringssigna og oie-/gaskedefrigivese Forbrændingsreguering ved hjæp af ambdasonde samt samt primær- og sekundæruftreguering fås ti: HDG Euro, HDG Navora, HDG Turbotec HDG Lambda-Contro reguering Moderne eektronik giver muighed for en stadig forbedring af brændekeders ydeevne. HDG udnytter denne teknoogi ti fude, hvor der med opnås føgende: høj anægsvirkningsgrad avt brændsesforbrug ave emissioner Sikkerhedsprogram I HDG Lambda-Contro regueringerne skyes ambdasonden automatisk med uft og opvarmes. Derudover bevæger servomotorerne primær- og sekundæruftspjædene med regemæssige meemrum Lambdasonden Den optimae monteringsposition i HDG kederne, sikrer en meget ang evetid. Forbrændingsreguering er udstyret med en avanceret forbrændingsreguering. Ved hjæp af værdierne fra ambdasonden og røggastemperaturføeren, kan primær- og sekundæruftspjædene styres så præcist, at der også opnås optimae værdier ved skiftende betingeser. 18 1

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner Varmesystemer for flis, træpiller og spåner 25 / 30 / 35 kw 50 / 65 kw 80 kw hdg-bavaria.com Opvarmning med flis, spåner og træpiller Jeg fyrer med flis. Så har jeg kontrol over mine energiomkostninger

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Produktprogram. Pejse & brændeovne Prisliste 2014-15

Produktprogram. Pejse & brændeovne Prisliste 2014-15 Produktprogram Pejse & brændeovne Prisliste 01-1 Indholdsfortegnelse MCZ THOR... MCZ STRIPE Overnight... MCZ STUB Overnight... MCZ FORMA T0... MCZ FORMA... MCZ FORMA... MCZ FORMA R/H-L/H... MCZ FORMA...11

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

...HVIS DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk

...HVIS DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk...hvis DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! BILSTEREO NAVIGATION MULTIMEDIE MONTERING MARINE TILBEHØR 19.- L A T N

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

Skræddersyet Volvo FMX.

Skræddersyet Volvo FMX. specifikationer Skræddersyet Vovo FMX. Ingen astvogn passer ti ae. Det er derfor, Vovo FMX tibyder uendeigt mange muigheder. Den feksibe chassiskonstruktion og VBI (Vovo-instruktioner ti opbyggere) gør

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Fastbrændselskedel AgroLyt (20-50)

Fastbrændselskedel AgroLyt (20-50) Fastbrændselskedel AgroLyt (20-50) Avanceret opvarmningsteknologi med fast brændsel. Miljøvenlig og effektiv. 1 AgroLyt (20-50). Oversigt over fordele. Genial træforgasningsteknologi med en 3-trins forbrændingsproces

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NUANCE The experience speaks for itself

NUANCE The experience speaks for itself NUANCE The experience speaks for itsef Sammenigning af PDF-øsninger oversigt 8 PDF Create 8 UNDERSTØTTEDE FUNKTIONER Engesk Engesk Professiona 8 Kompatibe med Microsoft Windows XP (32 bit), Vista (32 og

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere