ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET"

Transkript

1 ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET BIRGITTE KREJSAGER, STUDIELEKTOR/PH.D.- STIPENDIAT JURIDISK INSTITUT, AAU

2 BEMÆRKELSESVÆRDIGE OPHAVSRETLIGE EU-DOMME KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN (SCF) SPREDNING TIL OFFENTLIGHEDEN (DONNER) VIDERESPREDNING AF SOFTWARE (USED SOFT) MIDLERTIDIGE KOPIER (INFOPAQ)

3 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN C - 135/10 SCF FORTOLKNING AF BEGREBET OFFENTLIG KOMMUNIKATION I ART 8, STK. 2, DIREKTIV 92/100 OM UDLEJNINGS- OG UDLÅNSRETTIGHEDER ITALIENSK TANDLÆGE AFSPILLEDE RADIOTRANSMITTERET MUSIK I SIN PRAKSIS, MENS HAN BEHANDLEDE PATIENTER.

4 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN C - 135/100 SCF RETTEN TIL VEDERLAG FORUDSÆTTER, AT DEN OFFENTLIGHED, SOM ER GENSTAND FOR KOMMUNIKATIONEN, 1) SKAL VÆRE BESTEMT AF DEN PERSON, DER AFSPILLER MUSIKKEN, 2) ER PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE MODTAGELIG FOR KOMMUNIKATIONEN OG IKKE BLOT "FANGET" VED ET TILFÆLDE.

5 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN C - 135/100 SCF DOMSTOLENS KONKRETE VURDERING: TANDLÆGEPATIENTER SÆDVANLIGVIS EN GRUPPE PERSONER, HVIS SAMMENSÆTNING ER OVERVEJENDE STABIL, OG DEN PERSONKREDS, SOM SIDELØBENDE OPHOLDER SIG I TANDLÆGENS PRAKSIS, ER ALMINDELIGVIS STÆRKT BEGRÆNSET. TANDLÆGES BRUG AF RADIO SOM BAGGRUNDSMUSIK: NÆPPE MED FORVENTNING OM STIGNING I ANTALLET AF PATIENTER, NÆPPE MULIGHED FOR AT HÆVE PRISERNE PÅ TANDLÆGEYDELSER.

6 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN C - 135/100 SCF DESUDEN TILFÆLDIGT OG UAFHÆNGIGT AF PATIENTERNES ØNSKER OM DE FIK ADGANG TIL MUSIK, ALT EFTER HVORNÅR DE ANKOM, HVOR LÆNGE DE SKULLE VENTE, OG HVILKEN ART BEHANDLING DE SKULLE MODTAGE. UNDER DISSE OMSTÆNDIGHEDER KUNNE DET IKKE ANTAGES, AT TANDLÆGENS NORMALE KUNDEKREDS VAR MODTAGELIG FOR ADGANGEN TIL MUSIK, OG UDBREDELSEN VAR FØLGELIG IKKE SKET MED VINDING FOR ØJE.

7 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN NYFORTOLKNING AF FREMFØRELSESBEGREBET? SONDRING MELLEM UDØVENDE KUNSTNERE/ FONOGRAMPRODUCENTERS RET TIL VEDERLAG VED FREMFØRELSE AF VÆRKER 92/100 UDLÅNSDIREKTIV OPHAVSMÆNDS EKSKLUSIVE RET TIL FREMFØRELSE?

8 KOMMUNIKATION TIL OFFENTLIGHEDEN PREMIERE LEAGUE C - 5/ ENGELSK PUBEJER VILLE IKKE BETALE LICENS TIL ENGELSK UDBYDER AF PREMIERE LEAGUE- KAMPE KØBTE I STEDET GRÆSK UDBUDT LICENS REGLERNE OM KUN AT SENDE I ET LAND, STRIDER MOD EUS REGLER OM FRI BEVÆGELIGHED I DET INDRE MARKED SAGEN PROCEDERET PÅ RETTIGHEDER TIL MUSIKJINGLES JF. INFOPAQ OM FRAGMENTER.

9 SPREDNING TIL ALMENHEDEN DONNER C - 5/ OPHAVSRETLIG SPREDNING OVER LANDEGRÆNSE, JF. ART. 4, STK. 1, I DIREKTIV 2001/29 INFOSOC INDHOLDET AF BEGREBET»SPREDNING«SKAL UNDERGIVES EN SELVSTÆNDIG EU- RETLIG FORTOLKNING, UAFHÆNGIG AF DEN LOV EFTER HVILKEN SPREDNINGEN SKER.

10 SPREDNING TIL ALMENHEDEN DONNER C - 5/ SPREDNING FINDER STED I EN KÆDE AF AKTIVITETER FRA SÆLGER TIL KØBER I FORBINDELSE MED ET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SALG KAN DE HANDLINGER, DER GIVER ANLEDNING TIL EN SPREDNING TIL ALMENHEDEN FINDE STED I FLERE MEDLEMSSTATER.

11 SPREDNING TIL ALMENHEDEN EN ERHVERVSDRIVENDE, DONNER C - 5/ ) DER REKLAMERER I KØBERS LAND, OG 2) SKABER ELLER STILLER EN SÆRLIG LEVERINGSORDNING OG BETALINGSMETODE TIL RÅDIGHED FOR KØBERE, ELLER 3) TILLADER EN TREDJEMAND AT GØRE DETTE, HVORVED DET ER MULIGT FOR KØBERE AT FÅ LEVERET VÆRKER, DER ER OPHAVSRETLIGT BESKYTTET I KØBERS LAND,

12 SPREDNING TIL ALMENHEDEN DONNER C - 5/ KRÆNKELSE AF SPREDNINGSRETTEN I DANMARK VED: 1) PRIVATES IMPORT AF KOPIVARER TIL EGET BRUG, 2) PRIVATES IMPORT TIL EGET BRUG AF REPLIKA MØBLER, DER ER LOVLIGT FREMSTILLET I UK, 3) PRIVATES PARALLELIMPORT TIL EGET BRUG AF ORIGINALE BØGER, FILM, SOFTWARE M.V. FRA INTERNETBUTIKKER UDEN FOR EØS

13 KOMSUMPTION SPREDNING AF SOFTWARE USED SOFT C - 178/11 UDTØMNING AF RETTEN TIL AT SPREDE KOPI AF DOWNLOADET SOFTWARE, JF. ART. 4, STK /1991 SOFTWARE- DIREKTIVET LEX SPECIALIS, FASTSLÅR RETTEN TIL VIDERESPREDNING FOR ONLINE- EKSEMPLARER: DER KAN SKE KONSUMPTION, UANSET AT FØRSTEGANGSSALGET IKKE SKER I FORM AF EN FYSISK KOPI

14 KOMSUMPTION SPREDNING AF SOFTWARE USED SOFT C - 178/11 WIPO COPYRIGHT TREATY, ART. 6-7, JF. ART. 4, STK. 2 : SPØRGSMÅLET OM KONSUMPTION ER IKKE RELEVANT I FORBINDELSE MED ISÆR ONLINETJENESTER : KUN KONSUMPTION AF FYSISKE GENSTANDE)

15 KOMSUMPTION SPREDNING AF SOFTWARE USED SOFT C - 178/11 ALLEREDE VED DET FØRSTE SALG AF DEN PÅGÆLDENDE KOPI HAR INDEHAVEREN AF OPHAVSRETTEN HAFT MULIGHED FOR AT OPNÅ ET PASSENDE VEDERLAG UKLART OM ONLINE- KONSUMPTION OGSÅ GÆLDER FOR ANDRE TYPER AF DIGITALE VÆRKER (FILM, E- BØGER, MUSIK)

16 MIDLERTIDIGE KOPIER ART. 5, STK. 1, I DIREKTIV 2001/29 INFOSOC JF. OPHAVSRETSLOVENS 11A INFOPAQ C - 510/ SELVOM AVISARTIKLER ER OPHAVSRETLIGT BESKYTTET, ER DET IKKE I SIG SELV EN KRÆNKELSE AT LAVE ET RESUMÉ AF DEM, MEN DET VIL SOM UDGANGSPUNKT UDGØRE EN KRÆNKELSE AT INDSCANNE ARTIKLERNE SOM BESKREVET, DA DE HERVED KOPIERES OVER PÅ EN FIL PÅ COMPUTEREN. UNDTAGELSE SÅFREMT DER ER TALE OM EN MIDLERTIDIG KOPI:

17 MIDLERTIDIGE KOPIER IKKE KRÆNKELSE AT INDSCANNE BESKYTTET AVISARTIKEL, INFOPAQ C - 510/ SÅFREMT DER ER TALE OM EN MIDLERTIDIG KOPI: I DEN FORBINDELSE OGSÅ ET KRAV, AT KOPIEN INDGÅR SOM ET VÆSENTLIGT ELEMENT I EN TEKNISK PROCES, OG 1) AT KOPIEN TAGES UDEN MENNESKELIG INDGRIBEN, 2) AT KOPIEN HAR TIL FORMÅL AT MULIGGØRE EN LOVLIG BRUG AF MATERIALET, OG 3) AT KOPIEN IKKE HAR EN SELVSTÆNDIG ØKONOMISK VÆRDI.

18 MIDLERTIDIGE KOPIER INFOPAQ C IKKE EN HVILKEN SOM HELST KOPI AF ET VÆRK, DER SKER SOM ET LED I EN PROCES MED ET I ØVRIGT LOVLIGT FORMÅL FANGES AF RETTIGHEDSHAVERENS OPHAVSRET.

19 MIDLERTIDIGE KOPIER INFOPAQ C HAR FRAGMENTET - DE 11 ORD, DER TEKNISK DATAFANGES - SELVSTÆNDIG VÆRKSHØJDE? HØJESTERET: HVORVIDT INFOPAQS FREMGANGSMÅDE INDEBÆRER EKSEMPLARFREMSTILLING, DER I MEDFØR AF OPHL 11 A, KAN FORETAGES UDEN SAMTYKKE FRA RETTIGHEDSHAVERNE?

20 OPTAGELSE MED SKJULT KAMERA U H JOURNALIST OG FOTOGRAF FRIFUNDET FOR TILTALE EFTER STRL 264 A FOR OPTAGELSE MED SKJULT KAMERA TIL BRUG VED DOKUMENTATION AF ULOVLIG HANDEL MED HUNDE UNDER PÅSKUD AF AT VILLE KØBE EN HUNDEHVALP OPTOG JOURNALIST OG FOTOGRAF MED SKJULT KAMERA BILLEDER OG LYD AF SÆLGER OG ET STØRRE ANTAL HUNDE I SÆLGERS'S KØKKEN DER BLEV ANVENDT SOM FREMVISNINGS- OG SALGSLOKALE. BILLEDER OG LYD BLEV IKKE SLØREDE I TV- UDSENDELSEN, OGSÅ SÆLGERS NAVN BLEV NÆVNT.

21 OPTAGELSE MED SKJULT KAMERA U H HØJESTERET UDTALTE, AT 1) FOTOGRAFERING MED SKJULT KAMERA ER SOM UDGANGSPUNKT FORBUNDET MED VÆSENTLIGE BETÆNKELIGHEDER, OG 2) EN SÅDAN FREMGANGSMÅDE KAN KUN VÆRE BERETTIGET EFTER EN KONKRET NØJE AFVEJNING AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE INTERESSE I FORHOLD TIL DEN ENKELTES BESKYTTELSESKRAV. 3) OPTAGELSEN MED SKJULT KAMERA I SÆLGERS BOLIG SKETE PÅ GRUND AF BOLIGENS ANVENDELSE TIL ULOVLIG ERHVERVS- MÆSSIG HANDEL MED HUNDE,

22 OPTAGELSE MED SKJULT KAMERA U H HØJESTERET FASTLOG: IKKE GRUNDLAG FOR AT TILSIDESÆTTE DEN JOURNALISTISKE VURDERING AF, AT DETTE IKKE KUNNE GODTGØRES UDEN SKJULT FOTOGRAFERING. FOTOGRAFERINGEN INDGIK I EN TV- UDSENDELSE OM BL.A. INDSMUGLING AF HUNDE OG ULOVLIG HANDEL MED HUNDE, OG UDSENDELSEN REJSTE SPØRGSMÅL AF VÆSENTLIG SAMFUNDS- MÆSSIG INTERESSE OM DYREVELFÆRD, DYREETIK OG KØBERRISICI.

23 OPTAGELSE MED SKJULT KAMERA U H FOTOGRAFERINGEN HAVDE IKKE FOKUS P Å SÆLGER, PÅ BOLIGEN ELLER PÅ SÆLGERS PRIVATE FORHOLD, K RÆNKELSEN AF SÆLGER MÅTTE ANSES FOR BESKEDEN. FOTOGRAFERINGEN VAR HEREFTER IKKE UBERETTIGET.

24 UBERETTIGET VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER HØJESTERET 78/ I EN KRITISK TV- UDSENDELSE OM FORHOLDENE PÅ ET OMSORGSCENTER BLEV VIST OPTAGELSER AF BLA. 4 BEBOERE I MEGET INTIME SITUATIONER. OPTAGELSERNE VAR OPTAGET TIL UDSENDELSEN OG FORETAGET MED SKJULT KAMERA UNDER EN 2 MÅNEDERS ANSÆTTELSE SOM VIKARMEDHJÆLPER PÅ OMSORGSCENTRET SAMTIDIG MED ANSÆTTELSE SOM JOURNALISTPRAKTIKANT HOS ET FILMPRODUKTIONSSELSKAB.

25 UBERETTIGET VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER HØJESTERET 78/ OPTAGELSERNE TIL BRUG FOR EN TV- UDSENDELSE, DER HANDLEDE OM SPØRGSMÅL AF VÆSENTLIG SAMFUNDSMÆSSIG INTERESSE. >< OPTAGELSERNE INDEBAR " GROVE KRÆNKELSER AF BEBOERNES PRIVATLIV, JF. HERVED OGSÅ ARTIKEL 8 I EMRK.

26 UBERETTIGET VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER HØJESTERET 78/ JOURNALIST, DER FÅR ANSÆTTELSE PÅ EN OFFENTLIG INSTITUTION MED ET JOURNALISTISK FORMÅL, BLIVER OMFATTET AF DEN TAVSHEDSPLIGT, DER GÆLDER FOR FORTROLIGE OPLYSNINGER DET PÅGÆLDENDE STED.

27 UBERETTIGET VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER HØJESTERET 78/ HENSYNET TIL AT BELYSE MULIGE KRITISABLE FORHOLD PÅ OMSORGSCENTRET BERETTIGEDE IKKE DE NÆVNTE GROVE KRÆNKELSER AF BEBOERNES PRIVATLIV.

28 FRIFUNDET FOR RACISME U H BYRETTEN FRIFANDT LH FOR FORTSÆT TIL AT UDBREDE UDSAGN, DER ER STRAFBARE EFTER RACISME- I STRAFFELOVEN. LANDSRETTEN BEMÆRKEDE BL.A., AT LH»BURDE HAVE INDSET, AT HANS UDTALELSER VILLE BLIVE OFFENTLIGT UDBREDT TIL EN VIDERE KREDS«, OG DØMTE LH FOR RACISME

29 FRIFUNDET FOR RACISME HØJESTERET FASTSLOG, U H AT UDSAGN SOM DEM, LH VAR FUNDET SKYLDIG I AT HAVE FREMSAT, OG SOM INDEHOLDER DET BUDSKAB, AT MUSLIMER GENERELT BEGÅR GROV KRIMINALITET, ER STRAFBARE EFTER STRL 266 B, STK. 1, HVIS DE FREMSÆTTES OFFENTLIGT ELLER MED FORSÆT TIL UDBREDELSE I EN VIDERE KREDS.

30 FRIFUNDET FOR RACISME U H HØJESTERET FASTSLOG, AT UDSAGN SOM DEM, LH VAR FUNDET SKYLDIG I AT HAVE FREMSAT, OG SOM INDEHOLDER DET BUDSKAB, AT MUSLIMER GENERELT BEGÅR GROV KRIMINALITET, ER STRAFBARE EFTER STRL 266 B, STK. 1, HVIS DE FREMSÆTTES OFFENTLIGT ELLER MED FORSÆT TIL UDBREDELSE I EN VIDERE KREDS. EFTER LANDSRETTENS BEVISBEDØMMELSE HAVDE LH IKKE HAFT FORSÆT TIL UDBREDELSEN I EN VIDERE KREDS

31 FACEBOOK - PRIVAT FOR ÅBEN SKÆRM PRESSE- NÆVNETS KENDELSE MATERIALE PÅ PROFILER MED BEGRÆNSET ADGANG KAN I NOGLE TILFÆLDE SIDESTILLES MED OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT MATERIALE, HVIS PROFILEN HAR ET MEGET STORT ANTAL " VENNER" TILKNYTTET, UDEN PROFILINDEHAVEREN HAR ET PERSONLIGT KENDSKAB HERTIL.

32 FACEBOOK - PRIVAT FOR ÅBEN SKÆRM PRESSE- NÆVNETS KENDELSE IKKE GRUNDLAG FOR AT KRITISERE AVIS FOR AT OFFENTLIGGØRE BILLEDE FRA POLITIKERS PROFIL UDEN HANS SAMTYKKE. NÆVNET LAGDE VÆGT PÅ, AT 1) KLAGER VAR BYRÅDSMEDLEM, 2) HAN HAVDE FACEBOOK- VENNER TILKNYTTET SIN PROFIL, HERUNDER FLERE JOURNALISTER. 3) BILLEDET VAR BRAGT I EN RELEVANT JOURNALISTISK SAMMENHÆNG MED OMTALEN AF FACEBOOK.

33 FACEBOOK - PRIVAT FOR ÅBEN SKÆRM PRESSE- NÆVNETS KENDELSE IKKE GRUNDLAG FOR AT KRITISERE AVIS FOR AT OFFENTLIGGØRE BILLEDE FRA FACEBOOK- PROFIL UDEN SAMTYKKE. NÆVNET LAGDE VÆGT PÅ, AT 1) KLAGER HAVDE CA FACEBOOK- VENNER HERUNDER FLERE JOURNALISTER, OG 2) KLAGER SOM STIFTER AF OG FORMAND FOR HOMOFOBILIS SAMT DELTAGER I MR. GAY DENMARK 2011 SELV HAR DELTAGET I OFFENTLIGE ARRANGEMENTER

34 MAIL KOM I AVISEN UDEN SAMTYKKE PRESSENÆVNETS KENDELSE GOD PRESSESKIK: MEDDELELSER, DER KAN KRÆNKE PRIVATLIVETS FRED, SKAL UNDGÅS, MEDMINDRE KLAR ALMEN INTERESSE KRÆVER OFFENTLIG OMTALE. DET ENKELTE MENNESKE HAR KRAV PÅ BESKYTTELSE AF SIN PERSONLIGE ANSEELSE, JF. PUNKT B.1. KLAGE OVER KLAGER SENDTE EN E- MAIL TIL CA. 700 PERSONER, HERUNDER MEDARBEJDERE OG BESTYRELSESMEDLEMMER.

35 MAIL KOM I AVISEN UDEN SAMTYKKE PRESSENÆVNETS KENDELSE UANSET, AT E- MAILEN FRA KLAGERS SIDE IKKE VAR SENDT MED HENBLIK PÅ OFFENTLIGGØRELSE I AVIS, MEN HENVENDT TIL PERSONER I UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARKS ORGANISATION, IKKE GRUNDLAG FOR AT KRITISERE AVISEN FOR AT VIDEREBRINGE KLAGERS KOMMENTAR MED ANGIVELSE AF NAVN OG STILLING UDEN AT INDHENTE SAMTYKKE. HERTIL KOMMER, AT OMTALEN AF OPBAKNINGEN I E- MAILEN ER RELEVANT I RELATION TIL AVISENS ØVRIGE ARTIKLER,

36 KRITIK FOR UDELADELSE AF AFVIGENDE VURDERING PRESSENÆVNET KENDELSE GOD PRESSESKIK OPLYSNINGER, SOM KAN VÆRE SKADELIGE, KRÆNKENDE ELLER VIRKE AGTELSESFORRINGENDE FOR NOGEN, SKAL EFTERPRØVES I SÆRLIG GRAD, INDEN DE BRINGES, FØRST OG FREMMEST VED FORELÆGGELSE FOR DEN, DER KAN VÆRE KRÆNKET, JF. PUNKT A.3

37 KRITIK FOR UDELADELSE AF AFVIGENDE VURDERING PRESSENÆVNET KENDELSE I EN RÆKKE KRITISKE ARTIKLER BLEV TÆPPEPRODUCENTEN INTERFACEFLOR KRITISERET FOR INDTIL 2009 AT HAVE BEHANDLET SINE TÆPPER MED STOFFET DENSIL P. I ARTIKLERNE VURDEREDE TRE EKSPERTER ( EN BEDRIFTSLÆGE, EN OVERLÆGE I ARBEJDSMEDICIN OG EN KONTORCHEF I ARBEJDSTILSYNET), AT DER VAR EN SAMMENHÆNG MELLEM STOFFET DENSIL P OG HUDIRRITATION. EN FJERDE EKSPERTS KRITISKE VURDERING UDELADT

38 KRITIK FOR UDELADELSE AF AFVIGENDE VURDERING PRESSENÆVNET KENDELSE AVISEN SKULLE HAVE OPLYST, AT PROFESSOR FRA DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ HAVDE OPLYST, AT DET VAR HANS VURDERING, AT STOFFET DENSIL P IKKE KUNNE VÆRE ÅRSAG TIL DE HUDPROBLEMER, SOM BESKRIVES I POLITIKENS ARTIKLER. VED AT UNDLADE PROFESSORENS SYNSPUNKT KOM EKSPERTUDSAGNENE TIL ENSIDIGT AT VÆRE KRITISKE OVER FOR TÆPPEFIRMAET, SELVOM POLITIKEN INDEN OFFENTLIGGØRELSEN VAR GJORT BEKENDT MED DET MODSATTE SYNSPUNKT.

39 KRITIK FOR UDELADELSE AF AFVIGENDE VURDERING PRESSENÆVNET KENDELSE KRITIK AF POLITIKEN FOR AT UDELADE VÆSENTLIGE VURDERING. OGSÅ TILLAGT BETYDNING, AT DER IKKE ER DOKUMENTERET EN SAMMENHÆNG MELLEM TÆPPEFIRMAS TÆPPER OG MEDARBEJDERNES EKSEM.

40 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN BIRGITTE.KREJSAGER, MAG.ART, PH.D., CAND.JUR. STUDIELEKTOR/PH.D.- STIPENDIAT JURIDISK INSTITUT, AAU TLF

Mediernes brug af skjult kamera på privat område

Mediernes brug af skjult kamera på privat område Menneskerettigheder 1.4 og 1.5 Presse og Radio 2 Strafferet 22.2 Mediernes brug af skjult kamera på privat område Ny retspraksis udvider mediernes muligheder for lovligt at optage og offentliggøre skjulte

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

IP Update, Q1 IP & Technology

IP Update, Q1 IP & Technology Den 8. maj 2014 Nyhedsbrev IP Update, Q1 IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. januar

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK 2011. Afgørelser, rapporter og lovforslag

MENNESKERET I DANMARK 2011. Afgørelser, rapporter og lovforslag MENNESKERET I DANMARK 2011 Afgørelser, rapporter og lovforslag Menneskeret i Danmark Afgørelser, rapporter og lovforslag 2011 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Skriftlig opgave. Dokumentar

Skriftlig opgave. Dokumentar Skriftlig opgave Dokumentar Materiale Tekst 1. Kim Ege Møller: Stegt direktør til aftenkaffen (Kommunikationsforum, 24.3.2010) Tekst 2. Vibeke Borberg: Brugen af skjult kamera er gået over gevind (Politiken,

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3

ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3 P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2011 Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2012 Layout: KONTRAST design 3333 9656 Tryk: Rosendahls Schultz grafisk ISBN-nr: 987-87-993029-5-6 ISSN-nr: 0908-679X ISBN-nr

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere