Siumut Tryghed - Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siumut Tryghed - Udvikling"

Transkript

1 Siumut Tryghed - Udvikling Folketingsvalget 2015 Forord 18. juni 2015 skal vi sætte vores kryds til Folketinget. Siumut vil på vanlig vis stille 4 kandidater op til Folketingsvalget, selvfølgelig med et formål, at få repræsentant(er) ind. Vi vil føre Grønlands klare stemme videre i Folketinget, vi har nemlig mange politiske emner at arbejde for til fælles forståelse i Rigsfællesskabet. Ansvar og forpligtelser, som skal overtages fra staten, skal nøje vurderes og behandles, det være sig veterinær- og fødevareområdet, udlændingeområdet, politi- og justitsområdet, arbejdsmiljøområdet og forhandlingsretten på forsvars- og sikkerhedspolitisk område. Der er vigtigt for Siumut at overtage førnævnte sagsområder, som et led i vort fortsatte arbejde for at skabe et selvbærende Grønland, i samarbejde og Free Association med Danmark. Siumut vil fortsætte sit arbejde for, at alle borgere i Rigsfælleskabet gives samme muligheder og mere lige levevilkår. Vær med til at sikre at vort land for en klar stemme i Folktinget, dette opnår du bedst ved at stemme på en af kandidaterne fra Siumut. Kim Kielsen, Siulittaasoq Grønland Grønlands placering mellem det Nordamerikanske kontinent og Rusland samt Europa er af stor geopolitisk betydning. Danmark har draget den største fordel af denne vigtige geostrategiske placering, hvor det bl.a. har givet Danmark lavere kontingent i NATO. Samtidig kommer andre fordele, der bl.a. giver den danske forsknings- og militærindustri større mulighed for at få flere ordrer. Grønland bærer samtlige risici, hvor landet ligger land til militærinstallationer, som forurener kraftigt. USA stiller sig uden ansvar ved sine militæranlæg. Grønland må fremover have selvbestemmelse, og få glæde af fordelene. 1

2 På samme måde må brug af grønlandsk territorium aftales og afdrages direkte med Grønland. Det er ikke nok at stille faciliteter til rådighed og bare overtage risikoen uden modregning. Grønland må have større indflydelse over, hvad landet bliver brugt til, og ikke mindst hvordan og hvornår! Free Association Siumut var de første til at pege på den internationalt anerkendte ordning, der hedder Free Association som en model for forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden. Modellen, som bl.a. allerede findes mellem New Zealand og Cook Island, og Holland og Antillerne, er aldrig blevet undersøgt for alvor i forhold til en mulighed for Danmark/Grønland. Det vil Siumut arbejde på sker i den kommende tid i regi af Folketinget, således at fordele og ulemper ved denne ordning bliver ordentligt belyst. Ordningen vil sikre Grønland mulighed for at deltage i internationale forhandlinger og organisationer under eget flag uden at samarbejdet med Danmark ophører. Pengestrømsanalyser Siumut har opnået tilsagn fra den tidligere danske skatteminister om et samarbejde omkring en analyse af pengestrømmene ud af Grønland specielt til skattelylande. Danmark har gennem en årrække foretaget en sådan analyse ved at tvinge de danske banker til at opgive de nødvendige oplysninger. Det har skaffet Danmark millioner i nye skatteindtægter, fra formuer, der ellers var gemt i skattely. Siumut i Folketinget vil arbejde på, at Grønland fremover kommer med i alle de analyser omkring kapitalflugt og skattely, som Danmark foretager. Retsvæsenet Siumut har stået forrest i arbejdet med få et fængsel til Grønland, sikre de indsatte ordentlige vilkår, samt kræve rimelige forhold for både retsvæsenet i Grønland og for de mennesker, der er underlagt rettens afgørelser. Vi fik presset staten til at oprette et nødfængsel i Kangerlussuaq, da ventelisten blev for høj, og vi var med til at sikre penge til, at den sags pukkel, der var opstået i 2013, blev afviklet. Siumut vil fortsætte med at kæmpe for, at den danske regering afsætter de nødvendige midler til retsvæsenet i Grønland, så det holdes på niveau med det danske, ligesom vi vil kæmpe for bedre lønforhold til de ansatte i systemet i Grønland. Ekstra bevilling til narkopolitiet i Grønland: Narkopolitiet i Grønland har i medierne klaget over manglende ressourcer til at fange hash-bagmænd. Mange millioner forsvinder ud af Grønland hvert år. En indsats er den 2

3 danske stat ansvarlig for. Narkopolitiet er en relativt lille task force, der arbejder både med organiseret handel og almindelig gadehandel. De har fx ikke ressourcer til at kontrollere kreative virksomhedsregnskaber og konstruktioner, hvor indtægterne kommer fra hashhandel. Der kunne laves en ekstraordinær indsats i tre år, ligesom det man har gjort med synspunkterne i retssystemet, der kan være med til at effektivisere og stabilisere antallet af sager. Katastrofe beredskab Det eksisterende beredskab kritiseres for ikke at være gearet til en større skibskatastrofe. Der bør afsættes midler til handling på området. Den nye SARberedskabs-model bør også revurderes evt. suppleres med et frivilligt beredskab. Frivilligt beredskab Der bør arbejdes for et frivilligt beredskab eksempelvis hvor alle bådejere gratis kan tilmelde sig en ordning, og få en GPS-tracker på sin båd, som Arktisk Kommando kan følge. I tilfælde af ulykker kan både i nærheden kaldes op via en alarm og vil kunne komme til undsætning. Det er et tidssvarende supplement til det gamle VHF-system og som potentielt redde flere menneskeliv. Kontrol af luftrummet Den nye regering i Grønland har ønsket at undersøge muligheden for, at Grønland selv tager hånd om kontrollen med trafikken gennem det grønlandske luftrum. Siumut vil bruge positionen i folketinget til at sikre, at alle forhold omkring en sådan overtagelse er belyst, inden processen sættes i gang. Overtagelse af sagsområder For alle de sagområder, der ifølge selvstyreloven kan overdrages fra Danmark til Grønland, men endnu ikke er blevet det, gælder det for Siumut om dels at sikre, at områderne fastholder en høj standard og dels at der foretages grundige undersøgelser af, hvad det vil betyde, både økonomisk og praktisk, når disse områder skal hjemtages. Siumut vil bruge positionen i Folketinget til at lave disse undersøgelser. Hjemtagelse/revidering af udlændingelovgivningen Flere og flere flytter fra Grønland og arbejdsstyrken bliver gradvist mindre. Den stramme danske udlændingelovgivning er ikke tilpasset grønlandske forhold. En 3

4 hjemtagelse eller en revidering af loven vil være hensigtsmæssig, særligt i forhold til import af en større udenlandsk arbejdsstyrke ved anlægsprojekter. Jeg har desuden fået tre henvendelser fra grønlandske studerende, der har fået kærester i udlandet. Deres udenlandske kærester har været tvunget til at forlade Grønland, grundet alt for lange sagsbehandlinger, til trods for at de var velintegreret og havde mulighed for arbejde. Billetpriser mellem Grønland og Danmark Det bør undersøges om Rigsfælleskabet kan stå sammen om en investering i flyruten mellem Danmark og Grønland qua deres medejerskab af Air Greenland som evt. vil betyde billigere flybilletter, og derfor langt flere turister og grobund for et voksende erhvervsliv indenfor flere sektorer. Turisterhvervet er bærende for Islands økonomi, på linje med fiskeriet. Grønland er som minimum en mindst lige så interessant destination som Island. Udgifterne til tilskud til flybilletpriserne skal nok blive vendt til indtægter via flere turister og øgede skatteindtægter. Netop dette foreslog direktør for MT/Højgaard i Grønland, Joannes Niclassen, i en kronik i september Etablering af offentlig/privat investeringsfunktion En formel aftale og en lovgivning koordineret mellem Grønland og Danmark, vil kunne skabe interesse for større danske investeringer i Grønland til fx anlæg af nye lufthavne, havne, boost af turisme m.m. Dette er tidligere foreslået af fhv. udviklingsminister, Christian Friis Bach og Anda Uldum. Det bliver også nævnt i ovenstående kronik af Joannes Niclassen. Socialt udsatte i grønlændere Arbejdet for socialt udsatte grønlændere i Danmark kan prioriteres højere end det gøres i dag. Eksempelvis har Aalborg Kommune gode erfaringer med en særlig grønlandsk-afdeling indenfor socialt arbejde, hvor grønlandsktalende borgere kan få råd, vejledning og tilbud fra socialrådgivere, sagsbehandlere og psykologer der forstår dem. Denne best practice kan overføres til Odense, Aarhus og København, hvor der også er mange grønlændere. Dette skal prioriteres i Folketinget og ikke være et kommunalt anliggende. Menighedsråd Det var Siumut, der sikrede, at Danmark ansatte en grønlandsk præst til at betjene de grønlandske borgere i Danmark der opholder sig her af egen fri vilje. De samme borgere har brug for at danne en menighed, og Siumut vil med samme energi gå ind i arbejdet for, at det sker hurtigst muligt. 4

5 Oplysning om Grønland Danskerne er forsat alt for uvidende om, hvad der sker i nutidens Grønland. Derfor består en stor del af de grønlandske folketingsmedlemmers arbejde i at deltage i oplysende arbejde om Grønland i Danmark. Det sker både ved at rejse ud til møder i hele landet og ved at deltage i mediernes dækning af grønlandske begivenheder. Siumut vil fortsætte med at sætte sit aftryk på den danske debat om Grønland, og dermed arbejde for at skaffe bedre oplysning og dermed større værdighed omkring Grønland og det grønlandske folk i den danske bevidsthed. Eksport af sælskind Der skal fortsat gøres en indsats for at sætte pres på de danske partiers prioritering af EU s sælskindspolitik. Dette kan gøres ved en forespørgselsdebat, konference, seminar, møder med danske EU-parlamentariker samt ved at mobilisere en bred enighed blandt de danske partier. Krav om Nordpolen Mandag 15. december 2014 gjorde den danske regering sammen med Grønlands Selvstyre krav på cirka km 2 arktisk havbund, herunder Nordpolen. Der formodes at være store ressourcer under havet omkring Polarhavet. Grønland vil derfor fortsat være aktiv for at sikre størst mulig indflydelse på hvordan ressourcerne fordeles, og at størstedelen tilfalder Grønland. Derfor vil Grønland igennem Folketinget gøre hvad de kan, for at være en del i de efterfølgende konstruktive møder med Sokkelkommissionen og være en del af de efterfølgende bilaterale forhandlinger med nabokyststaterne. Arktis Arktis atomvåbenfri zone. Fredelig sameksistens og respekt for naboer. Dialog frem for konfrontation og magtudøvelse. Grønland er for fred ikke kun i Arktis, men i hele verden! Første skridt må være at lære at elske hinanden. Dernæst lære at forstå hinanden. Derefter at lære at kommunikere med hinanden. Grønlandske studerende i Danmark og udlandet Siumut vil arbejde for, at vi omkring de grønlandske uddannelsessøgende i Danmark og i udlandet til stadighed skal følge godt med i og give den nødvendige hjælp hvis de 5

6 eventuelt opstår. I Siumut mener vi, at vi i samarbejde med andre lande kan skaffe endnu flere unge i uddannelse, dermed vil vi samtidig få en større udenlandsk kontaktflade og et større netværk ligesom vil vi vil etablere et større samarbejde med andre lande. Der er brug for alle veluddannede grønlændere De grønlændere der færdiggør uddannelser i Danmark og udlandet, har ret til og brug for, at der banes bedre vej for, at de kan få arbejde her i landet, hvilket Siumut fortsat vil arbejde for ved at der etableres et rådgivningscenter for vore studerende i Danmark og udlandet. Dette vil vi, fordi samfundet har et særdeles stort behov for, at alle veluddannede grønlændere bliver benyttet fuldt ud. Det kan ikke være rigtigt, at vi fortsat benytter os af udefrakommende arbejdskraft, der alligevel kun er her i ganske kort tid, og det endda på trods af, at mange veluddannede grønlændere gerne vil hjem og have arbejde. Siumuts kandidater: Erik Jensen, Sisimiut Martha Abelsen, Nuuk Pitsi H. Høegh, Qarqortoq Aleqa Hammond, Nuuk 6

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget The North Atlantic Group in the Danish Parliament Atlantikup Avannaani Suleqatigiit Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi den nordatlantiske gruppe i folketinget 6

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Hovedbestyrelsens beretning INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m. Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen TEMA: Isen Bestyrelsesvalg Mød kandidaterne her i bladet smelter hvad med sikkerheden Skrækscenariet på Arktis er et krydstogtskib med

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018

Koalitionsaftale 2014 2018 Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for valgperioden 2014-2018. Det centrale

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere