Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5"

Transkript

1 Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Version /10/2011 1

2 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. Det er et flerbrugersystem, hvor ændringer øjeblikkeligt slår igennem hos alle brugere. TEA henter de fleste elevoplysninger fra diverse registre ved hjælp af elevernes CPR-numre. Programmet kommunikerer bl.a. med indenrigsministeriets CPRregister, hvor det henter oplysninger om elevernes bopæl, familierelationer, statsborgerskab mv. Opstart af programmet Når du installerer TEA, bør du gøre det via download fra Internettet. Du kan altid få et link ved at ringe til Tabulex. Programmet kan installeres lokalt på den eller de maskiner, programmet skal bruges på, eller programmet kan afvikles fra en server. Hvis du ønsker en ukompliceret lokal installation af TEA, skal du blot dobbeltklikke på installationsfilen, følge installationsvejledningen på skærmen og acceptere de placeringsforslag installations-programmet kommer med. Hvis TEA skal afvikles fra en server eller i Citrix, bør installation ske i samråd med den kommunale IT-afdeling og Tabulex. Når TEA er installeret, vil programmet, ved første opstart, bede om licensoplysninger. Disse oplysninger findes på licenskortet fra Tabulex. Det er nødvendigt at indtaste oplysningerne helt korrekt. Når du har indtastet licensoplysninger, vil TEA bede om et brugernavn og en adgangskode. Disse findes også på licenskortet fra Tabulex. TEA vil herefter kun bede om brugernavn og adgangskode ved opstart. Du skal derfor kun indtaste licensoplysninger én gang for hver installation. Du kan naturligvis ændre brugernavn og adgangskode (se afsnittet Indstillinger og Brugere ). TEA vil efter aflevering af korrekt brugernavn og adgangskode, hente oplysninger om skolens elever fra Tabulex TEA-database, og programmet er herefter klar til brug. System Under menuen System kan du opsætte forskelige kriterier som har relevans andre steder i TEA. Det er her du kan indstille arbejdsdato til den dag du gerne vil se data for frem eller tilbage i tid. Du ved, at du står på dags dato, når baggrunden er blå. Er du i fremtiden er baggrunden grøn og er du tilbage i tid bliver baggrunden rød. Det er også under system, at du vælger hvilken skole i kommunen du ønsker at arbejde i eller om du ønsker at arbejde i TEA Forvaltning. Indstillinger Under Indstillinger finder du en række faneblade, hvor du kan Angive forskellige parametre. Version /10/2011 2

3 Skoleoplysninger Fanebladet hedder Skoleoplysninger er her Forvaltningens adresse, telefonnummer, faxnummer, , sekretærnavn osv. skal stå. Disse oplysninger bruger TEA på forskellige udskrifter og vil kunne bruges på udskrifter, du selv designer. Kommunikation Her finder du jeres licensoplysninger for kommunen. Det er også her du angiver om du vil tillade synkronisering med privatskoler der benytter TEA, således at TEA Forvaltning modtager data fra privatskolerne om elevernes historik, fravær og karakterer. Forvaltning På dette faneblad angiver du fødselsdatointervallet for de børn du gerne vil have opsyn med, i forhold om du modtager undervisning, dvs. børn i den undervisningspligtige alder. Her kan du også angive hvilke distrikter der hører til de enkelte skoler i kommunen. Det har betydning, hvis kommunen benytter TEA Webindskrivning. Diverse vinduer Her kan du angive hvilke faneblade du vil have vist i elevvindue. Servicerapport Her kan du angive hvad og hvor tit du ønsker information i din TEA postkasse om elevændringer. Fritvalgsfelter Her kan du oprette et antal fritvalgsfelter til at kategorisere børn, som du ikke kan kategorisere med de faste TEA-funktioner. Det kan være elever der har særlige behov eller som du på anden måde gerne vil kunne søge frem på baggrund af særlige parametre. Når du har oprettet et fritvalgsfelt kan du tildele det enkelte barn en værdi efter eget valg. Det gøres i elevvinduet på barnet. Brugere i TEA. TEA har én indbygget bruger pr. kommune ved levering. Det er en bruger, der kun kan oprette andre brugere. Brugernavnet er admin og kan ikke ændres. Adgangskoden fremgår af licenskortet fra Tabulex, og den kan ændres. Nye brugere oprettes af administrator-brugeren i menuen System Brugere. Du kan naturligvis oprette flere brugere Version /10/2011 3

4 Her tilføjer du nye brugere til jeres licens. Administratoren kan oprette superbrugere, alm. Brugere og web-brugere. Superbrugere kan oprette alm. Brugere og web-brugere. Administratoren, f.eks. en person i IT-afdelingen, skal oprette de øvrige brugere af systemet, på det niveau, de har brug for. Superbrugere har fuld adgang i TEA og kan oprette andre bruger med fuld adgang (almindelige brugere). Superbrugere kan ikke oprette andre superbrugere. Almindelige brugere har fuld adgang til TEA, men kan kun oprette brugere med web-adgang. En bruger kan få begrænset læseadgang til TEA-databasen med TEA-webmodul. Ønsker du at oprette web-brugere, kan du finde den særlige vejledning til webbrugere på i menuen Support TEA. Brugerhierakiet er opbygget, så alle kan administrere brugere, der er ét eller flere niveauer længere nede end de selv. Administrationen kan bestå i at oprette nye brugere, tilføje/fjerne adgangen til de enkelte skoler, åbne spærrede brugere og ændre adgangskoder. Hierakiet ser således ud: 1. Administrator (kun til brugeradministration) 2. Superbruger 3. Almindelig bruger 4. Web-bruger TEA kan i øvrigt installeres på lige så mange maskiner, I har lyst til det koster ikke ekstra. Version /10/2011 4

5 Genvejene på TEA-forsiden Du åbner TEA s forskellige registre ved at klikke på knapperne på forsiden eller bruge funktionstasterne på dit tastatur - F10 & F12. Elevregister med al relevant elevinformation Her kan du oprette placeringer til elever, der ikke går i officielle skoler. TEA s beskedsystem. Her får du bl.a. meddelelser fra dine skoler og beskeder fra Tabulex. Her kan du se din aktuelle arbejdsdato. Version /10/2011 5

6 Elevregisteret Med TEA kan du holde styr på din kommunes grundskoleelever. Eleverne er enten i en kommunal folkeskole, på privatskole, på efterskole, på specialskole, på en anden kommunes folkeskole eller på en eller anden speciel placering, f.eks. hjemmeundervisning eller Værestedet Pomfritten. Alle disse mulige placeringer kan TEA Forvaltning håndtere. Når du åbner elevregisteret, vil du se nedenstående vindue. En del relevante søgninger er allerede udført, når du åbner elevregisteret. Du kan åbne og lukke forgreninger i træstrukturen her og klikke dig frem til alle mulige tal. F.eks. alle elever på efterskole, alle elever på én efterskole, alle elever på én af dine folkeskoler osv. Et + ud for punktet fortæller, at der er underpunkter. Du åbner et punkt ved at klikke på +, og lukker igen på. Du kalder søgefunktionen i TEA frem med knappen her. Du kan søge på CPR-numre, adresser, skoledistrikter, aldersintervaller og meget andet. Du kan naturligvis kombinere flere felter og søge på f.eks. et alders-interval i ét skoledistrikt. Det er bl.a. nyttigt ved ind-skrivning af de nye 1. klasse-elever. I det midterste felt vil du se elever fra den kategori/skole, du har valgt til venstre. Sortér ved at klikke på kolonneoverskrifterne. I feltet til højre ser du data for den elev, du har valgt i listen i midten af vinduet. Med fanebladene øverst kan du se flere detaljer om eleven. Version /10/2011 6

7 Elever på én privatskole Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på en bestemt privatskole, skal du klikke på selve skolens navn i venstre side af registeret under overskriften Fremmede skoler Folkeskoler. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet, dér hvor eleverne vises. Efterskoleelever Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på efterskole, skal du klikke dig frem til Efterskoler under kategorien Skoletyper. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet, dér hvor eleverne vises. Elever på én efterskole Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på en bestemt efterskole, skal du klikke på selve skolens navn i venstre side af registeret under overskriften Fremmede skoler Øvrige. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet, dér hvor eleverne vises. Elever på andre kommuners folkeskoler Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på andre kommuners folkeskoler, skal du klikke dig frem til kommunale børneskoler under Skoletyper i venstre side af registeret. Det er her værd at bemærke, at de elever du ser, bliver valgt med udgangspunkt i den arbejdsdato, du har stillet i TEA. Betalingsbørn håndteres særskilt (Se afsnittet Betalingselever side 9). Samme fremgangsmåde kan benyttes mht. elever på amtslige specialinstitutioner osv. OBS-listen TEA kender alle børn og unge i kommunen, altså de 0 25 årige. TEA ved også hvilke elever der går på kommunens folkeskoler og andre skoler i Danmark, der bruger TEA. Det er også alt hvad TEA ved indtil nogen - forvaltning og skoleadministration, fortæller systemet, hvor de resterende elever er henne i verden. De elever TEA ikke ved hvor er, kommer på systemets OBS-liste. OBS-listen findes i øverste venstre side af elevregisteret. OBS-listen skal helst nedbringes til nul, da det så bliver nemt at holde øje med, om der skulle komme nye børn på listen, f.eks. tilflyttere eller elever, som dine folkeskoler melder ud uden at angive en modtagende skole. Samtidig betyder en kort OBS-liste, at du har styr på placeringen af alle elever i kommunen. OBS-listen tager udgangspunkt i undervisningspligtige børn. Det er dig, der bestemmer, hvad TEA skal opfatte som undervisningspligtige børn. Det gør du ved at indstille datointervallet på fanebladet Forvaltning i menuen System Indstillinger. Version /10/2011 7

8 Elever der skal placeres på skoler, der ikke bruger TEA En elev kan fjernes fra OBS-listen - enten ved at du overfører eleven til en skole eller ved, at du flytter eleven til en placering. Skal du overføre en elev fra OBS-listen til en skole, skal du blot markere eleven og klikke Overfør elev. I det vindue du får frem skriver du den dato du ønsker at barnet skla have skolehistorik fra og vælger i feltet nedenunder hvilken skole barnet skal overføres til. Det gør du ved at skrive de første tre-fire bogstaver af den modtagende skoles navn (eller skolekoden) og trykker [pil ned] på tastaturet. TEA vil så foreslå alle de skoler i Danmark, der begynder med de tastede bogstaver (eller tal). Klik på den rette skole. Klik så Ok og eleven er overført! Når du har overført en elev til en skole, vil skolen blive listet i venstre side af elevregisteret under Skoler. Klik på + ud for Skoler, og du vil se en liste med alle de skoler, hvorpå du har elever. Hvis du klikker på en af skolerne på listen, vil du se den eller de elev(er), der er registreret på skolen. Vil du flytte et barn fra OBS-listen til en placering, skal du blot markere eleven, højre-klikke og vælge Flyt.., så får du mulighed for at vælge mellem de placeringer du har oprettet. Elever på skoler der ikke har TEA TEA-skoler registrerer selv trin og spor på eleverne. Hvis du har elever registreret på skoler, som ikke har TEA, kan det forekomme at der ikke er trin og klassebetegnelse på eleven. Der vil ofte være en betegnelse STD, som blot betyder standardklasse. Du kan angive et personligt trin på eleven ved at højreklikke på elevens historiklinje. Det er en fordel at have trin registreret på eleverne, så du senere kan søge alle elever i hele kommunen på ét klassetrin, f.eks. når ungdomsskolen gerne vil sende brev til alle 7 ende klasser i hele kommunen, uanset skole, eller når skoletandplejen gerne vil sende indbydelse til tandstillingsvisitation ud til alle elever på 3. klassetrin. Det gør det også nemmere at fremskrive TEA til et nyt skoleår, fordi TEA bruger elevernes klassetrin ved fremskrivningen. Udover at kunne fortælle TEA hvilket trin eleven er på har du også mulighed for at oprette klasser på skoler der ikke har TEA. Det gør du også ved at højre-klikke på elevens historiklinje. Du vælger så Stamklasse Rediger klasser. Nu får du mulighed for at oprette en eller flere klasser på skolen (kun i din TEA), som du så vil kunne tilknytte en eller flere elever der går på den skole. Version /10/2011 8

9 Når du har oprettet en klasse kan du igen højre-klikke på elevens historiklinje og så vil du få mulighed for at tilvælge den klasse du har oprettet. betalingselever (specialelever). At have rigtige klassebetegnele og især klassetype er af stor betydning i forbindelse med Betalingselever En af skoleforvaltningens opgaver er at holde øje med elever der skal betales eller modtages betaling for. TEA kan være dit hjælpeværktøj, når du skal håndtere elevbetalinger ind og ud af kommunen. Funktionen findes i venstre side af elevregisteret under punktet betalingselever. Det er frivilligt, om du vil bruge TEA til at holde styr på disse børn. For uddybning hvordan du håndterer elever, der kræver mellemkommunale afregninger, se særskilt vejledning på vores hjemmeside Support TEA Forvaltning. OBS: Ikke samboende er en liste over børn med folkeregisteradresse i din kommune, som ikke bor sammen med nogle af deres biologiske forældre. Listen er et hjælperedskab, som skal gøre det nemmere for dig at finde alle de børn, der er anbragt i din kommune de vil jo typisk ikke bo sammen med deres biologiske forældre. Når og hvis du indberetter betalingskommune på børn på denne OBSliste, forsvinder de fra OBS: Ikke samboende for derefter kun at optræde under Anbragt hos os. Hvis der er børn, du gerne vil have væk fra listen, men som ikke er anbragt af andre kommuner, kan du indberette din egen kommune som betalingskommune. OBS: Anbragte børn er en liste over børn hvor kommunale forhold og manuelt registreret Betalingskommune ikke er overensstemmende. Version /10/2011 9

10 Placeringer Du har måske elever, der ikke kan placeres på en skole med en rigtig skolekode. Det kan være hjemmeunderviste elever, elever på Værestedet Biltyven, som ikke har en skolekode, eller elever på det ene eller det andet særlige undervisningstilbud. Disse elever kan ikke placeres som beskrevet ovenfor, da de jo ikke går på en rigtig skole (ingen 6-cifret skolekode). For at kunne placere disse elever skal du oprette placeringer i TEA s placeringsregister. Placeringsregisteret åbnes via knappen Placeringer på TEA s forside. Tryk på knappen Opret placering, hvis du har brug for en ny placering. Når du har lavet placeringen, kan du placere børn i den ved at højre-klikke på dem i elevregisteret, og vælge flyt. Placeringer skal betragtes som en nødløsning der tages i brug for at holde styr på elever, der ikke går på rigtige skoler. Placeringer er imidlertid problematiske i forhold til automatiske statistikindberetninger fra TEA til UVM og Danmarks Statistik, så brug dem kun, når eleverne ikke kan placeres på rigtige skoler. Udskrifter TEA kan lave forskellige udskrifter. De fleste af udskrifterne er tilgængelige via elevregisteret ved at højre-klikke på den eller de elever, du ønsker med på udskriften. Elevspecifikke udskrifter Personlister Hvis du vil udskrive en liste med en eller flere af de elever, du har fundet frem i elevregisteret, skal du markere de elever, du ønsker på listen og højre-klikke på en af de markerede elever. Vælg Udskriv Personliste og vælg en skabelon til udskriften. Hvis du vil udskrive en liste med alle de elever du har fundet frem, skal du markere dem alle og derefter højre-klikke på dem. Brug evt. genvejen [Ctrl]+[a] til at markere alle. Etiketter Du kan lave enten elevadresserede eller forældreadresserede etiketter til en eller flere elever. Marker eleverne og højre-klik på en af dem. Vælg Udskriv og Version /10/

11 Etiket. Vælg en etikette-skabelon fra listen. Hvis formatet ikke passer til dine etiketter ring til Tabulex og få hjælp til at tilpasse skabelonen dine etiketteark. Breve Du kan lave enten elevadresserede eller forældreadresserede breve med TEA. Marker eleverne og højre-klik på en af dem. Vælg Udskriv og Brev. Når tekstbehandlingsvinduet åbner, skal du skrive brevets indhold (eller eventuelt kopiere det ind) og herefter klikke på det lille printerikon i øverste venstre hjørne af tekstbehandlingsvinduet. Nu skal du vælge en brevskabelon fra listen. Hvis designet ikke passer dig ring til Tabulex. Overordnede udskrifter Under menuen Udskriv Udskriv udskrifter findes en række muligheder for at udskrive mere overordnede udskrifter, oversigter o statistikker. Befordringslister Registrerer skolerne i din kommune befordringsoplysninger på eleverne, kan du via din TEA trække befordringslister for en eller flere skoler i kommunen. Fordelingslister Under udskriftstypen Fordelingslister kan du få oversigter over egne elever, tosprogede elever (såfremt de har modersmål registreret på fanebladet Information i Elevregisteret), elever i privatskole, antal elever fordelt på distrikt og klassekvotienter på kommunens skoler. Tiltag Under tiltag kan du udskrive oversigter over elever som du eller skolerne har tildelt tiltag, som f.eks. Dansk som 2.sprog, Modtageklasse eller Specialundervisning. Søgninger En elev et CPR-nummer Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg. Tast et CPR-nummer og klik Søg. Når feltet Søgninger bliver markeret i øverste venstre side, er søgningen færdig. Alle kommunens elever på ét klassetrin Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg. Vælg et klassetrin og klik Søg. Når feltet Søgninger bliver markeret i øverste venstre side, er søgningen færdig. Du Version /10/

12 kan sortere på overskrifter og udskrive lister eller dellister, som beskrevet i afsnittet Udskrifter side 10. Alle kommunens elever på ét klassetrin på udvalgte skoler Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg. Vælg skoler fra listen med skoler ved at sætte flueben. Vælg et klassetrin og klik Søg. Når feltet Søgninger bliver markeret i øverste venstre side, er søgningen færdig. Du kan sortere på overskrifter og udskrive lister eller dellister, som beskrevet i afsnittet Udskrifter side 10. Alle Kommunens elever i ét skoledistrikt Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg. Tast et distrikt og klik Søg. Når feltet Søgninger bliver markeret i øverste venstre side, er søgningen færdig. Du kan sortere på overskrifter og udskrive lister eller dellister, som beskrevet i afsnittet Udskrifter side 10. Alle Kommunens elever i ét skoledistrikt, som er født i et bestemt datointerval Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg. Tast et distrikt og vælg et fødselsdatointerval. Klik Søg. Når feltet Søgninger bliver markeret i øverste venstre side, er søgningen færdig. Du kan sortere på overskrifter og udskrive lister eller dellister, som beskrevet i afsnittet Udskrifter side 10. Indskrivning af de nye børnehaveklasser Arbejdsgangen starter på forvaltningen med denne søgning: Alle kommunens elever i alle skoledistrikter, som er født i et bestemt datointerval og som endnu ikke går i skole = Indskrivningsliste Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg. Vælg et fødselsdatointerval. Det bør dække to årgange, den nye årgang, der skal tilbydes indskrivning, og den årgang der startede sidste år - så du får eventuelle oversiddere med. Vælg kriterierne Uden skolegang og Uden fremtidig skolegang, da du ikke er interesseret i elever, der allerede går i skole eller er indskrevede til at starte i en bestemt skole. Klik Søg. Når feltet Søgninger bliver markeret i øverste venstre side, er søgningen færdig. Du kan sortere på overskrifter og udskrive lister eller dellister, som beskrevet i afsnittet Udskrifter side 10. Central indskrivning Central indskrivning vil sige, at det er forvaltningen, der sørger for, at alle de nye elever bliver korrekt indskrevet i klasser på skolerne i det nye skoleår. Det er Version /10/

13 altså forvaltningen, der skal sende indskrivningsbreve ud til dem, der skal tilbydes skolegang. Forvaltningen skal skrive indbydelser til indskrivning til børnene, eller rettere deres forældre. Du kan lave etiketter eller breve til børnene som beskrevet i afsnittet Udskrifter side 10. Marker f.eks. alle børnene i distrikt x og udskriv forældreadresserede breve eller etiketter til dem. Når forældrene melder tilbage, at de ønsker skolestart, skal du overføre barnet til skolen i distrikt x. Overfør eleven pr i det nye skoleår. Hvis et barn i stedet starter på privatskole skal barnet naturligvis overføres til denne skole, også pr i det nye skoleår. Hvis forældrene ønsker skolegang på en anden folkeskole end den i distriktet, kan eleven overføres til denne skole. Når eleverne er overført til kommuneskolerne, kan skolen se de nye elever ved at stille arbejdsdatoen frem til i det nye skoleår. Nogen skole eller forvaltning skal så lave klasser til eleverne og placere dem i disse. Denne opgave udføres normalt på skolen, og derfor er den beskrevet i Skolens TEA-vejledning. Decentral indskrivning Hvis skolerne selv skal sende indskrivningsbreve ud, hvilket er det mest almindelige, skal de have eleverne fra deres distrikter overført, så de kan brevflette til dem. Du udsøger eleverne med det relevante fødselsdatointerval og sorterer på overskriften Distrikt. Marker så alle eleverne i distrikt x og overfør dem til skolen i distrikt x. pr 1.8. i det nye skoleår. I skolens TEA skal man nu sætte arbejdsdatoen til 1.8. i det nye skoleår for at se de elever, der skal tilbydes indskrivning - dem du netop har sendt. Når skolen har skrevet til eleverne og fundet ud af hvilke elever, der starter i børnehaveklasse, skal skolen slette historikken på de elever, der ikke starter. Så vil de dukke op på listen igen til næste år, når du søger efter kommende børnehaveklasseelever. Når du søger på to årgange, er det netop for at få disse oversiddere med. Skolen kan, hvis den er klar over det, overføre elever, der i stedet starter på andre skoler direkte til denne, så forvaltningen spares for arbejdet. Fremskrivning til det nye skoleår I TEA er det brugeren selv, der fremskriver eleverne til det nye skoleår. Eleverne på folkeskolerne i din kommune bliver fremskrevet til det nye skoleår, når skolesekretærerne fremskriver deres TEA. Elever på fremmede kommuners TEAskoler, bliver ligeledes fremskrevet af de skoler, de går på. Du skal selv fremskrive elever, der har skolegang på ikke-tea skoler. Eleverne kan kun fremskrives korrekt, hvis du har tildelt dem et klassetrin. Eleven vil forsvinde fra skolen efter det ældste klassetrin, hvis du har tildelt klassetrin. Derimod vil en elev blive ved at blive fremskrevet fra år til år i en uendelighed, indtil du selv fjerner eleven såfremt du ikke har tildelt klassetrin. Du kan tildele klassetrin ved at højreklikke på en elev i elevregisteret og vælge Trin. For at fremskrive din TEA skal du gå i menuen Skole Fremskriv skoleår. Version /10/

14 Når du har klikket "Næste" på det første billede, vil du blive præsenteret for en liste over skoler. De skoler du ser, er udelukkende skoler der IKKE benytter Tabulex TEA. Dem skal du selv fremskrive, hvis det er aktuelt. Det er aktuelt at fremskrive en skole, hvis du har en rimelig forventning om, at de elever du har på skolen, fortsætter på skolen i det nye skoleår. Det kan f.eks. være, at du har nogle privatskoler i dit område, hvor du ved, at eleverne normalt fortsætter år efter år. Du kan bestemme det højeste klassetrin, der skal fremskrives på en sådan skole. Går privatskolen kun til 9. klasse, skal du vælge 8. som det højeste klassetrin der skal fremskrives. Det er ikke aktuelt at fremskrive en skole, hvis du ikke har nogen forventning om, at de elever, du har på skolen, fortsætter på skolen i det nye skoleår. Det gælder ofte for efterskoler. Under Oprykningstype har du tre muligheder: Oprykkes ikke elever på denne skole bliver sprunget over i fremskrivningen Oprykkes Elever på denne skole oprykkes et klassetrin, medmindre de allerede går på skolens ældste klassetrin. I så fald lukkes historikken for indeværende skoleår blot. Afsluttes Elever på denne skole oprykkes ikke til næste skoleår, men deres historik for indeværende skoleår afsluttes. Resultatet af din fremskrivning er vejledende. Du kan ikke med sikkerhed vide, hvor dine privat- og efterskoleelever er i det nye skoleår, før du modtager 5. september-lister fra skolerne. Til den tid skal elevplaceringerne pusles endeligt på plads, før årets betalingshåndtering kan iværksættes. Her skal du være særligt opmærksom på, om dine elever på fremmede skoler rent faktisk er startet før den 5. september. Version /10/

15 Det er elevernes historik der er afgørende for om de kan fremskrives. En uafsluttet/åben historik i ét skoleår, muliggør fremskrivning til det næste. Er historikken afsluttet, kan eleven ikke fremskrives. Du kan som regel fremskrive privatskoleelever ret ukritisk, da privatskolerne skal oplyse dig om det, hvis et barn stopper på skolen. Hvis du får fremskrevet elever, der alligevel ikke skulle fortsætte, der hvor de var, kan du nemt rette dette efterfølgende ved at slette den historiklinie som fremskrivningen skabte på eleverne historikfaneblad. Version /10/

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting Vejledning Fremskrivning i Lara Hosting Opdateret 10.marts 2014 Indhold Fremskrivning i Lara Hosting... 3 1. Oprettelse af ny sæson... 3 2. Overførsel af data til næste sæson... 5 2.a Fremskrivning af

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere