Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr rev. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1."

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A Dokumentnr rev. 1.0

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret: PTKR Godkendt: JJS Indholdsfortegnelse... 1 Bilag 1 Udbudskontrolplan Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Asbest Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Projektering Ventilationsanlæg Tæthed og støjforhold Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ventilationsanlæg Generelt Aggregater Ventilatorer Luftindtag og -afkast Filtre Varmeflader for vand El-varmeflader... 17

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Køleflader Generelt Køleflader for vand Køleflade for brine Køleflade for direkte ekspansion Befugtere Varmegenvindingskomponenter Generelt Roterende varmevekslere Krydsvarmeveksler Væskekoblede batterier Kanaler Spjæld Generelt Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Overtryksspjæld Brandspjæld Røgspjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Termometre, manometre og hygrometre Teknisk isolering Lukning omkring installationsgennemføringer Øvrige materialer og komponenter Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Spjæld Målere til driftskontrol... 19

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Indregulering Støjforhold Indeklimamåling Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder Bygningsdelsbeskrivelser Demontage Omfang og lokalisering Materialer og produkter Udførelse Kontrol Rengøring Omfang og lokalisering Materialer og produkter Udførelse Kontrol Decentrale ventilationsanlæg Omfang og lokalisering Materialer og produkter Udførelse... 24

6 Indholdsfortegnelse Side : 5/29 Kontrol Renovering og indregulering Omfang og lokalisering Materialer og produkter Udførelse Kontrol Armaturer, kanaler mm Omfang og lokalisering Materialer og produkter Udførelse Kontrol Isolering Kondensisolering af kanaler Omfang Materialer og produkter Udførelse Kontrol Brandisolering af kanaler Omfang Materialer og produkter Udførelse Kontrol Mærkning af kanaler og aggregater Omfang og lokalisering Udførelse Overflader Prøver Kontrol Arbejdsmiljø Bilag 1 Udbudskontrolplan

7 Hovedentreprise, ventilationsarbejdet Dato : Orientering Side : 6/29 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse - Bygningsinstallationer bips B2.480, Basisbeskrivelse - Teknisk isolering

8 2. Omfang Side : 7/29 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter levering og montering af Ventilations-installationer i forbindelse med renovering af AAB afdeling 42 i Vejle. Byggeriet består af tæt/lav bebyggelse kaldet Længehuse(LH) samt 11 stk. boligblokke i 3 etager benævnt Etageboligblokke(EBB). I LH udføres nyt badeværelse som en præ-fabrikeret badekabine. I EBB renoveres eksisterende badeværelser. I EBB nedlægges enkelte midterlejligheder og værelserne tilføjes nabolejlighederne (kaldes "sammenlagte boliger") Tre opgange i EBB total-renoveres og lejlighederne udføres handicap-venlige (kaldes "tilgængelige lejligheder"); desuden udføres tilslutning til fremtidige tagboliger. Følgende grænseskemaer er gældende: Ingen tilføjelser. Hvor der er angivet "automatikleverandøren" er dette ventilationsentreprenøren i pågældende projektet. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Demontage Kanalrengøring Decentrale vent.anlæg i tilgængelige boliger Udskift eksisterende udsugningsventilatorer i EBB Toiletudsugning fra badekabinger i LH 2.3 Projektering Arbejdet omfatter dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, kanalsystem, armaturer, lyd mv. i henhold til tegninger, bygningsmodeller og beskrivelser. Arbejdet omfatter udarbejdelse af arbejdstegninger og bygningsmodeller af det samlede ventilationsanlæg. Umiddelbart efter accept skal ventilationsanlægget gennemregnes og de angivne kanaldimensioner mv. skal om nødvendigt justeres. Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplar. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

9 2. Omfang Side : 8/29 Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad B2.400 stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i et eksemplar senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Tunge løft til loft Faldfare på lofter 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Entreprenøren er ansvarlig for, at der gennemføres dokumenteret kvalitetsstyring af arbejdet, og skal nøje kontrollere at de i udbudsmaterialet opstillede krav til kvalitet, ydelse og funktion er overholdt bl.a. ved gennemførelse af målinger og afprøvninger dokumenteret i målerapporter. Ventilationsentreprenøren har det overordnede ansvar for arbejdet udføres sammen med VVS- og el-entreprenøren CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Ventilationsanlæg og udsugningsventilatorer under nærværende entreprise. Pumper og motorer mm. leveret under VVS-arbejdet Trykbærende anlæg Garantierklæringer Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Entreprenøren udarbejder kontrolplaner for udførelsen af arbejdet på baggrund af kravene i nærværende arbejdsbeskrivelse herunder udbudskontrolplan og resultatet af projektgennemgang. Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres.

10 2. Omfang Side : 9/29 Journal skal indeholde data for anvendte prøveapparater, inkl. sidste kalibreringstest. Kontrolplaner skal inden montagearbejdet påbegyndes sendes i 2 eksemplarer til byggeledelsen D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt 2.7.5, stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm. Data for ventilatorer, med angivelse af type, cirka omdrejningstal og virkningsgrad. Data for varmegenvindingsflader, varmeflader og køleflader med angivelse af tryktab på vand og luftside, lufthastighed, dimensionerende temperatur og temperaturvirkningsgrad. Lydberegninger Indreguleringsrapport Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Asbest 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 1 eksemplar: Arbejdstegninger Ad B2.400 stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 30 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar: Beregninger af de til kanalerne hørende luftmængder, hastigheder og trykforhold samt lydforhold Dokumentering af det specifikke energiforbrug Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Ingen bemærkninger Følgende registreringer skal udføres: Tegningsmaterialet gennemses grundigt og entreprenøren skal gøre sig bekendt med bygningerne og øvrige arbejder som udføres for opstart af arbejdet. Følgende dokumentation skal leveres: Ingen bemærkninger.

11 2. Omfang Side : 10/ Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Loftarmaturer for indblæsning og udsugning, emhætter samt valgte aggregater og ventilatorer. Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og reetableringer skal være indeholdt i arbejdet: Ventilationsentreprenøren skal medregne etablering af alle huller for ventilationskanaler og aggregater i konstruktioner. Herudover skal medregnes lukning/tilstøbning ved alle gennemføringer i vægge og lofter. I skakte og etagedæk tilstøbes gennemføringer under murerentreprisen. I skakte opsætter VVS- entreprenør krydsfiner plade under etagedæk og huller bores i plade for gennemføring af kanaler for egne arbejder. Brand- og rørtætning medregnes ved samtlige gennemføringer Rengøring 2.13 ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler 2.14 Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Ventilationsanlæg i EBB tilgængelige boliger Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Indeklimamålinger Måling af specifikt energiforbrug Desuden indregulering af eksisterende udsugningssystem i øvrige EBB-boliger Testperiode I en periode på 4 uger tilses anlæggene jævnligt, funktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes. Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Ventilationsanlæg og udsugningsanlæg i alle boligblokke.

12 2. Omfang Side : 11/ Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Ingen bemærkninger 2.17 Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: Ingen bemærkninger 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service på alle anlæg og medregnet i tilbuddet.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/29 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad Stk. 1. DS 447:2005 Ad Stk. 2. DS 428:2011 Ad Stk. 3. DS 452:1999 Ad Stk. 4. DS 468:1990 Ad Stk. 5. DS 474:1993 DS 474/RET1:1995 Ad Stk. 6. DS/EN/CR 1752:2001 Ad Stk. 7. DS/EN 13779: Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Der henvises til den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer, med følgende supplementer:

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/29 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428, udgave 4. Norm for automatiske reguleringssystemer til VVS-tekniske anlæg, DS 468 DS/CEN/CR 1752, 1. udgave Ventilation i bygninger Projekteringskriterier for indeklimaet DS 474 Norm for specifikation af termisk indeklima. Norm for ventilationsanlæg, DS 447 Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452 Farver og kendingsbogstaver på rørledninger, DS 134 Arbejdet udføres i henhold til følgende: SBI-anvisning 102 Ventilationstekniske målinger SBI-anvisning 182 Indeklimahåndbogen SBI-anvisning måling af teknisk indeklima. SBI-anvisning 159 Brandsikring af ventilationsanlæg. SBI-anvisning nr ventilationsanlæg med lavt elforbrug DBI, Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet) med senere ændringer i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Stærkstrømsbekendgørelsen 1993 Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Bygningsreglementet 2010 AB92. Lokalplan AT-vejledninger Leverandørens anvisninger DS/R454 Brandplaner og brandstrategi for det aktuelle projekt.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Projektering Ad Stk. 1. Vejledning nr. 5:1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder vejledning nr 3: Ventilationsanlæg Ad Stk. 1. DS/EN 1886:2008 Ad Stk. 2. DS/EN 779:2003 Ad Stk. 3. DS/EN :2009 Ad Stk. 4. DS/EN 1751:1999 Ad Stk. 5. NP-154-R: Tæthed og støjforhold DS/EN 1507:2006 DS/EN 12237:2003 SBI-anvisning 102:1975 Vejledning nr. 5: Projektering Generelt Specifikke energiforbrug Kriterier for middellufthastighed Kriterier for luftkvalitet Dimensionerende udeklimaværdier

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/29 Støjforhold Ad stk. 10. Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede energiækvivalente lydtryksniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtryksniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Toilet/køkken 30 0,5 Stue og værelse 30 0,5 Støj fra samtlige tekniske installationer (luftindtag/afkast, ventilatorer m.m.) må i intet punkt i nedennævnte områder overstige de anførte værdier for det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). Der skal udføres i alt 10 lydmålinger på repræsentative steder. Det aftales med tilsynet hvor lydmålinger foretages. Lydmålinger skal dokumenteres i rapporter som afleveres sammen med drift- og vedligeholdelsesvejledningen. Entreprenøren skal udarbejde dokumentationsmateriale for lydmålinger. Ekstern støj Støj fra tekniske installationer skal overholde krav i BR10 kap. 6.4 og i øvrigt vejledning nr fra Miljøstyrelsen "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" samt evt. krav i lokalplan. Entreprenøren skal udarbejde dokumentationsmateriale for lydmålinger. Foran egne facader må støjen fra tekniske anlæg ikke overstige 40dB(A) Dokumentation Ad stk. 5. Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn mindst 2 uger inden påbegyndelse af montagen. 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Hvor der i beskrivelser og/eller bygningsdelbeskrivelser er anvendt fabrikater, produktnavne eller lignende, skyldes dette at bygningsdelen ikke kunne beskrives uden at det ville fylde uforholdsmæssigt meget i forhold til kontraktgenstandens karakter og/eller gøre beskrivelsen uoverskuelig eller uforståeligt. I disse tilfælde skal fabrikatet/produktnavnet ses som værende vejledende og efterfulgt af formuleringen "eller tilsvarende". Med betegnelsen "eller tilsvarende" menes tilsvarende produkter/fabrikater/materialer, der har samme egenskaber, kvaliteter og/eller udseende som reference produktet/fabriktatet/materialet. Kriterierne for tilsvarende produkter vil være tilføjet i bygningsdelsbeskrivelserne.

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/29 Prøver/dokumentation på valgte produkter/fabrikater/materialer i tilbuddet forelægges byggeledelsen til godkendelse. Dette skal ske senest 20 arbejdsdage efter kontraktunderskrivelse. Medmindre andet er angivet i de projektspecifikke arbejdsbeskrivelser/bygningsdelbeskrivelser, så vil byggeledelsen kommentere prøver/dokumentation inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført. Alle materialer, der henlægges på byggepladsen, skal opbevares, således at forurening og tilsmudsning undgås - specielt skal der indskærpes, at beskyttelsesdæksler forbliver intakte indtil montage foretages Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ventilationsanlæg Generelt Aggregater Ventilatorer Luftindtag og -afkast Filtre Der skal anvendes følgende filterklasser: Indblæsning: Klasse F7 Udsugning: Klasse F5

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Varmeflader for vand El-varmeflader Køleflader Generelt Køleflader for vand Køleflade for brine Køleflade for direkte ekspansion Befugtere Varmegenvindingskomponenter Generelt Roterende varmevekslere Krydsvarmeveksler Væskekoblede batterier Kanaler Lufthastigheden i ventilationskanaler må maks. være : Hovedkanaler: 7 m/s Fordelingskanaler: 5 m/s Tilslutningskanaler: 2,5 m/s Spjæld Generelt Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Overtryksspjæld Brandspjæld Røgspjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Farve: Hvid RAL9010

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/ Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Termometre, manometre og hygrometre Teknisk isolering Lukning omkring installationsgennemføringer Øvrige materialer og komponenter 3.6 Udførelse Generelt Inden arbejdet udføres, skal entreprenøren gøre sig bekendt med og tage hensyn til det komplette projekt, herunder øvrige installationer som for eksempel rørledninger, kabelbakker, lysarmaturer, øvrige elkomponenter, ventilation og sprinklere, samt opbygning af konstruktioner vægge, lofter og gulve Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse C.

20 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Spjæld Målere til driftskontrol Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning af anlægget skal udføres som angivet nedenfor: Jf. udbudskontrolplanen i bilag 1. Ad stk. 8. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indregulering Ventilationsanlæggets luftstrømme skal leveres med følgende tolerancer: Luftstrøm gennem armaturer Samlet luftstrøm til rummet Indblæsning + 10/-5% + 10/-5% Udsugning + 10/-5% + 10/-5% Ad stk. 9. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Støjforhold Omfanget af støjmålingerne fremgår af udbudskontrolplanen i bilag 1. Ad stk. 5. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indeklimamåling Indeklimamålinger udføres i omfang som angivet i SBI-anvisning 130. I følgende rum udføres indeklimamålinger: Jf. udbudskontrolplanen i bilag 1. Ad stk.3. Målerapporten skal forelægges senest 2uger efter gennemførelsen. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder:

21 3. Generelle specifikationer Side : 20/29 Ventilationsentreprenøren skal i samråd med el-entreprenøren koordinere el-forsyning af motorer, ventilatorer m.m. Ventilationsentreprenøren skal i samråd med tagentreprenøren koordinere gennemføringer i tag. Ventilationsentreprenøren skal som den overordnede ansvarlige i samråd med el-entreprenøren og VVS- entreprenøren koordinere trækning af kanaler i teknikrum, teknikskakte, kælder og over nedhængte lofter etc. Ventilationsentreprenøren skal i samråd med snedker/ tømrerentreprenøren på loftplan angive udskæringer for anemostater, riste, kanaler og kontrolventiler i loftet. Udskæring udføres under tømrerentreprisen Føringsveje Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejder på loft med fare for nedstyrtning. 3.9 Kontrol Entreprenøren skal medregne nødvendige foranstaltninger til sikkerhed og sundhed i forbindelse med egne og eventuelle underentreprenørers arbejde. Hvor der er risiko for fald fra trapper og afsatser, skal der anvendes faldsikring eller entreprenøren skal opsætte afspærringer omkring arbejdssteder. Overalt ved arbejdet skal der tages hensyn til andre installationer. Der skal tages særligt hensyn til højspændingsinstallationerne. Kabler og skinner må ikke på nogen måde berøres, anvendes som underlag, flyttes eller omlægges under arbejdet i entreprisen Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Projekteringskontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol (proceskontrol) Slutkontrol

22 3. Generelle specifikationer Side : 21/ Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/29 4. Bygningsdelsbeskrivelser 57.1 Demontage Omfang og lokalisering Omfang: Fjernelse af alle ventilationskanaler og komponenter der ikke skal genanvendes. Lokalisering: Længehuse: Kanal og taghætte fra hhv. emhætte og badeværelse. EBB, tilgængelige boliger: komplet udsugningssystem inkl. ventilator og taghætte. EBB, øvrige boliger: eksisterende ventilator og taghætte mm på loft. - Materialer og produkter Udførelse Affald skal håndteres korrekt jf. beskrivelse. Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Rengøring Omfang og lokalisering Omfang: Rengøring af alle ventilationskanaler og komponenter. Lokalisering: I etageboligblokke (EBB, eksklusiv de tre opgange med tilgængelige boliger) rengøres det eksisterende kanalsystem. De lodrette kanaler i vægge er alle ø125 bygningsmæssige kanaler i betonelementvæggene. - Materialer og produkter Udførelse Komplet rengøring af eksisterende kanalsystem der genanvendes. Skal udføres af firma med erfaring i kanalrensning. Der skal påregnes pauser i arbejdsgangen ved uforudsete objekter i kanalsystemet og drøftelse af løsningsforslag. Der gøres opmærksom på trange pladsforhold flere steder i loftsrum. Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Decentrale ventilationsanlæg Omfang og lokalisering Levering og montering af decentrale vent.anlæg, komplet inkl. fleksible forbindelser, lyddæmpere, armaturer, kanalsystem mm. Lokalisering Aggregaterne placeres i teknikskabe de tre opgange med tilgængelige boliger i EBB. Dvs. Løget Høj 6B, Løget Center 69B og Løget Center 71B. Materialer og produkter Vægmonteret aggregat komplet med styring, filter, modstrømsveksler mm. og med en varmegenvinding(tør) på min. 85% og en SEL-værdi på maks J/m3 ved en luftmængde på 130 m3/h. Emhætte med 72 m3/h i grundudsugning og 200 m3/h i forceret drift for indbygning i overskabe inklusiv lys. Anemostater udføres hvidmalede med mulighed for indregulering. Øvrige isolering og kanaler mm. jf. pkt til Per opgang leveres 3 styk fælles rektangulær afkast-taghætte hver med plads til afkast fra 4 styk vent.-aggregater. Udføres med sort pulverlakering. Udførelse Aggregatet opstilles i teknikskab efter fabrikantens anvisning. Igennem tagboliger skal medregnes ca. 5 meter afkastkanal per aggregat frem til fælles taghætte. Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan for ventilationsanlæg.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/ Renovering og indregulering Omfang og lokalisering Omfang: Renovering og indregulering af ventilationssystemer der genanvendes. Levering og montering af ny lav-energi-udsugningsventilator for boligventilation. Bemærk: Forlængelse af udsugningskanal med 5 cm i badeværelser hvor der etableres en 5 cm letbetonmur foran eksisterende kontrolventil i EBB. Lokalisering: I længehuse(lh) reetableres kanalsystemet fra hhv. emhætte og badeværelse og der etableres nye taghætter og teknisk isolering. I EBB (ekskl. tre opgange med tilgængelige boliger) udskiftning udsugningsventilatoren på loftet og udsugningssystemet reetableres. Desuden udskiftes eksisterende kontrolventil i badeværelser. Arbejdet skal være inkl. teknisk isolering og nye taghætter. Materialer og produkter Kanal-ventilator(230 V) i LH med 60 m3/h udsugning fra badekabiner. Boks-lav-energi-udsugningsventilator(3x400V) i EBB for udsugning af 12 boliger a 126 m3/h (198 m3/h forceret) pr. bolig med frekvensomformer og virkningsgrad på min. 80%. Eksisterende Exhausto hastighedsregulator, konstanttryk-regulator og tryktransducer forudsættes genanvendt. Taghætter, isolering, armaturer og kanaler mm jf. pkt til Udførelse Ventilator opstilles på svingningsdæmpere og forbindes til kanalsystemet med fleksible forbindelser. Toiletudsugning indreguleres til 56 m3/h. Emhætter indreguleres til 72/200 m3/h. Taghætter skal påregnes placeret jf. arkitekttegninger. Der gøres opmærksom på trange pladsforhold flere steder i loftsrum. Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/ Armaturer, kanaler mm Omfang og lokalisering Levering og montering af kanalsystem for ventilations- og udsugningsanlæg iht. tegninger og beskrivelse inkl. udførelse af huller, fugning/tilstøbning omkring alle kanaler ved gennembrydning af vægge og dæk samt tilslutninger til aggregater, armaturer, emhætter, luftindtag og luftafkast. Materialer og produkter Cirkulære kanaler udføres af galvaniserede spiralfalsede rør. Spjæld og lyddæmpere i nødvendigt omfang. Til ophængning af kanaler i loft anvendes galvaniseret båndjern med montagebøjler fastgjort i expansionsbolte. Til ophængning af kanaler på væg anvendes konsoller. Taghætter i sortlakeret udførelse i RAL-farve jf. tilsynet og med isoleret gennemføring. Cirkulær rist i facade for friskluftindtag i sortlakeret udførelse i RAL-farve jf. tilsynet med isoleret gennemføring. Friskluftindtag i midterlejlighed i "Tilgængelige boliger" afsluttes i værelse med hvid inddækningskasse som Lindab Incapsa eller tilsvarende. Udførelse Kanalsystemet skal udformes aerodynamisk korrekt. Alle åbninger i kanalsystemet skal holdes forsvarligt afdækket under byggeperioden. Spjæld skal placeres således at der er uhindret adgang for betjening. Wiretræk i kraftoverføringen tillades ikke. Der etableres renseadgang pr. min. 6 m. Bæringsafstanden på kanalsystemet må højst være 2 m. Alle børinger skal være dimensioneret efter kanalvægt samt kortvarig belastning på 1000 N. Fleksible kanaler anvendes mellem faste kanaler og armaturer, max. længde 1,0 m. (Bør kun anvendes såfremt andet ikke er muligt) Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Isolering Kondensisolering af kanaler Omfang Levering og montering af kondensisolering af luftindtagskanaler. Materialer og produkter Bindetråd Diffusionsspærre 0,8 mm. galvaniseret ståltråd Alu-folie med dampdiffussionsmodstand på min. 250 x 10 9 Pa x m 2 x s/kg med T-medie > 0 C og fladevægt > 75 g/m 2 Alu-tape RF nr Teknisk isolering med aluminiums-overflade. Udførelse Jf. fabrikantens anvisninger. Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan Brandisolering af kanaler Omfang Omfang: Levering og montering af brandisolering på ventilationskanaler i henhold til tegninger og nedenstående specifikation. Lokalisering: I tilgængelige boliger i EBB brandisoleres alle lodrette afkast-kanaler samt alle kanaler i loftsrum i EBB. Materialer og produkter Runde kanaler I en kvalitet som Rockwool Conlit Alu- brandmåtte 60 mm, eller tilsvarende Fastgørelse Clips og låseplader. Bindetråd 0.8 mm. galvaniseret ståltråd Udførelse Isolering udføres med forskudte samlinger, og i øvrigt efter fabrikantens anvisninger. Samlinger i brandisoleringen sys sammen og udføres iht. producentens anvisninger for brandisolering af ventilationskanaler. Hvor brandisolering ikke er udført korrekt efter producentens anvisninger

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/29 og efter DS udgave kan tilsynet kassere arbejder for brandisolering og udbedring skal udføres af ventilationsentreprenøren omkostningsneutralt for bygherre. Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan for ventilationsanlæg Mærkning af kanaler og aggregater Omfang og lokalisering Omfang: Rørmærkning af alle ventilationskanaler. Levering og montering af mærkningsskilte for ventilationsaggregater ventilatorer etc. Udførelse Inden den endelige mærkning udføres, skal entreprenøren udføre en foreløbig mærkning, hvis tekst skal godkendes af byggeledelsen. Placering og nummerering aftales med tilsynet. Teksten skrives med blokbogstaver på hvid pil, der viser strømretning. Teksten og rørmærkets grundfarve skal være iht. Dansk Standard. Mærkningsteksten består af hovedtekst, der beskriver mediet suppleret med en undertekst med små typer, som fortæller, hvortil eller hvorfra mediet strømmer. Valg af undertekster skal godkendes af byggeledelsen. De generelle retningslinjer for, hvor rør skal mærkes, er følgende: Hvor rør eller kanal passerer en væg, gulv eller loft, skal der anbringes et rørmærke på hver side af væg, gulv, loft. På øvrige kanaler må den maksimale strækning, i øvrigt uden mærkning, være 15 m og maks. 2,5 m fra væg, gulv eller loft. Overflader Anlæg skal leveres rengjort. Prøver Ingen bemærkninger Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan for ventilationsanlæg. Arbejdsmiljø For isoleringsarbejder henvises til At-meddelelse nr , Isoleringsarbejder med mineraluld af september 1986.

30 Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 29/29 Bilag 1 Udbudskontrolplan for ventilation Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentatiojekterintrolleret 100% Afslutning for pro- Beregninger er konsendt og frem- til byggeledelsen 2 Modtagekontrol 2.1 Aggregater, kanaler og armaturer Kontrol af materialer 100% Ved modtagelse Jf. specifikation og følgeseddel 3 Udførelseskontrol 3.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 3.2 Kanalgennemføringer, brandisolering og bæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Rengøring ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10 udvalgte rum Efter indregulering ARB Slutkontrol 4.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Ventilationsarbejdet A11. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Ventilationsarbejdet A11. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato: Ventilationsarbejdet A11 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00402-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder Funktionsbeskrivelse Ventilation 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 4 2.1 Generelt...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC Dato : 21.11.2016 Side : 1/37 STANDARDBESKRIVELSER FOR VENTILATION BASISBESKRIVELSE D. 21. november 2016. Dato : 21.11.2016 Side : 2/37 Ventilationsstandard

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.0 Hovedentreprise, vvs-arbejdet Dato : 2013.04.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER STRÅLEVARMEANLÆG Bjerringbro Idrætspark Hald Ege Hallen ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE 26. okt. 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Denne fagspecifikke ydelsesbeskrivelse præciserer

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC Dato : 21.6.2017 Arbejdsbeskrivelse ventilation Side : 1/38 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Lyngby CAS HVAC STANDARDBESKRIVELSER FOR VENTILATION BASISBESKRIVELSE D. 21. juni 2017. Dato : 21.6.2017

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE. 13. okt J. nr. 17/00527 THORY FRGLU

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE. 13. okt J. nr. 17/00527 THORY FRGLU FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE 13. okt. 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Denne fagspecifikke ydelsesbeskrivelse præciserer

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere