8 KANALS/ 16 KANALS DVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 KANALS/ 16 KANALS DVR"

Transkript

1 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D

2 oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse og -afspilning. Den understøtter også netværkstilslutning, og leverer fjernovervågning fra en fjern-computer ved at overføre videoog audiodata. Indeholder en praktisk brugergrænsefl ade 8/16 kanals komposit-indgangsstik Understøtter optagelsesformaterne CIF(S)/2CIF(M)/4CIF(L) Netværksoverførsel understøttet De-interlacing processor for bedre billedkvalitet Visning af harddiskinformation og -status vha. HDD SMART CIF(S)-format Optagelse med hastigheden 480 (NTSC)/400 (PAL) bill./sek. (SRD-1652D) CIF(S)-format Optagelse med hastigheden 240 (NTSC)/200 (PAL) bill./sek. (SRD-852D) Funktion til overskrivning af harddisk Lagring af backup på harddisk vha. High-Speed USB 2.0 Backupfunktion med USB 2.0 fl ashhukommelse og ekstern CD/DVD-brænder Samtidig optagelse og afspilning af 8/16 kanals videodata Forskellige søgetilstande (Søg ifølge tid, Begivenhed, Backup, POS og Bevægelsesdetektering) Forskellige optagelsestilstande (Time Lapse, Begivenhed, Planlagt optagelse) Udvidet harddisktilslutning (USB 2.0) Alarmgrænsefl ade Funktioner til fjernovervågning med Windows Network Viewer. 2_ oversigt

3 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Læs disse instruktioner. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler. Følg alle instruktioner. Brug ikke dette udstyr nær vand. Brug kun en tør klud til rengøring. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje tand fi ndes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på netledningen, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra apparatet. Brug kun tilbehør, der er specifi ceret af fabrikanten. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du fl ytter rullebordet/apparatet for at forhindre skade pga. tippende apparater. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid. Overlad al service til kvalifi ceret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt. OVERSIGT Dansk _3

4 oversigt INDEN START Brugervejledningen giver oplysninger om anvendelse af DVR, f.eks. kort indledning, navnene på de enkelte dele, funktioner, tilslutning til andet udstyr, menuopsætning osv. Du skal huske følgende bemærkninger : SAMSUNG har ophavsret til denne vejledning. Denne vejledning må ikke kopieres uden SAMSUNG's forudgående skriftlige tilladelse. Vi er ikke ansvarlige for nogen tab af produktet, der opstår som følge af din anvendelse af et ikke-standard produkt eller overtrædelse af instruktionerne i denne vejledning. Hvis du vil åbne dit system for at kontrollere problemer, skal du kontakte eksperten i den butik, hvor du købte produktet. Før du installerer en ekstra harddisk eller tilslutter en ekstern lagringsenhed (USB-hukommelse eller USB-harddisk) til denne DVR, skal du kontrollere kompatibiliteten. Kontakt din forhandler for kompatibilitetslisten Advarsel Batteri Hvis du sætter et forkert batteri i produktet, kan det føre til eksplosion. Derfor skal du bruge den samme type batteri som det, der anvendes i produktet. Det batteri, du bruger nu, har følgende specifi kationer. Normal spænding : 3V Normal kapacitet : 170mAh Fortsat standardbelastning : 0,2mA Driftstemperatur : -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) J Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. Batterier må ikke udsættes for stor varme, f.eks. solskin, ild ell. lign. Luk systemet Hvis du slukker for strømmen, mens produktet er i brug, eller hvis du foretager ikke-tilladte handlinger, kan det beskadige harddisken eller produktet. Det kan også føre til, at harddisken ikke fungerer korrekt, når du anvender produktet. Sluk for strømmen på tænd-/sluk-knappen på forsiden af din DVR. Når du har valgt <OK> i pop-up-menuen, kan du frakoble netledningen. Du kan installere et UPS-system for at sikre sikker handling og forhindre skade som følge af uventet strømafbrydelse. (Kontakt din UPS-forhandler for spørgsmål om UPS.) Driftstemperatur Det garanterede driftstemperaturområde for dette produkt er 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F). Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du starter det efter at have opbevaret det i længere tid ved en temperatur under den garanterede. Når du bruger enheden efter at have opbevaret den i længere tid ved lav temperatur, skal du anbringe produktet i stuetemperatur i et stykke tid og derefter starte det. For den indbyggede harddisk i produktet er det garanterede temperaturområde 5 C ~ 55 C (41 F ~ 131 F). På samme måde fungerer harddisken muligvis ikke ved en lavere temperatur end den garanterede. Ethernet-port Dette udstyr er beregnet til indendørsbrug, og al kommunikationskabling er begrænset til indvendig montering. 4_ oversigt

5 Pakkens indhold Pak produktet ud, og anbring produktet på en fl ad overfl ade eller det sted, hvor det skal installeres. Kontroller, at følgende indhold foruden hovedenheden er til stede. Fjernbetjening Strømkabel Network Viewer Software / Brugervejlednings-CD OVERSIGT Brugervejledning Fjernbetjeningsbatteri (AAA) SATA-kabel Fastgørelsesskruer Til Harddisk Skrue til fastgørelse af beslag (4EA) Beslagsrack Dansk _5

6 oversigt INDHOLD OVERSIGT 2 2 Funktioner 3 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner 4 Inden Start 8 Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion (Front) 10 Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion (Bag) 12 Fjernbetjening INSTALLATION TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Kontrol Med Installationsmiljøet 15 Installation af Rack 15 Tilføjelse af Harddiske Tilslutning til Video, Lyd og Skærm 18 Tilslutning til USB 19 Tilslutning af POS-enhed 19 Tilslutning af Alarmindgange/Udgange 20 Tilslutning til RS-485-enheden 21 Tilslutning til Netværket LIVE Kom Godt I Gang 25 Live Skærmkonfiguration 29 Live-Tilstand 31 Spot-Udgang 32 Zoom 32 Lyd Til/Fra 32 Frys 33 Overvågning af Begivenhed BRUG AF DVR'EN Systemopsætning 44 Indstilling af Enhed 52 Indstilling af Optagelse 55 Indstilling af Begivenhed 58 Backup 59 Netværkskonfiguration 66 Kontrol af en PTZ-enhed 6_ oversigt

7 SØG OG AFSPIL Søg 71 Afspilning WEB VIEWER Introduktion af WEB Viewer 74 Tilslutning af WEB Viewer 75 Brug af Live Viewer 81 Brug af Search Viewer 85 Fremviseropsætning 95 Om 95 Mobile Viewer OVERSIGT BACKUP VIEWER APPENDIKS SEC Backup Viewer Produktspecifikation 101 Produktoversigt 102 Standardindstilling 105 Problemløsning Dansk _7

8 oversigt NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (FRONT) SRD-852D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH 9 0 TELE WIDE VIEW PRESET MODE AUDIO ALARM MENU DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-852D DVD RECORDER USB OPEN/CLOSE RETURN SRD-1652D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH TELE WIDE VIEW PRESET DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-1652D DVD RECORDER MODE AUDIO ALARM MENU USB OPEN/CLOSE RETURN _ oversigt

9 Del Funktioner Lysindikator Kamerakontrol REC / / / Navigations / valgknap USB-porte 1 / 2 ALARM : Lyser, når der forekommer en begivenhed. HDD : Lyser ved normal adgang til harddisken. Ved adgang til harddisken, tændes og slukkes LED en. NETWORK : Viser status på såvel netværksforbindelse som dataoverførsel. BACKUP : Lyser når backup er i gang. REC : Lyser når optagelse er i gang. PTZ : Indstiller tilstanden PTZ TIL/FRA. ZOOM(TELE) : Indstiller skærmen til 2x digitalt zoom. Kører funktionen TELE i tilstanden PTZ. FREEZE(WIDE) : Kører funktionen FRYS i tilstanden Live. Kører funktionen VID i tilstanden PTZ. BACKUP(VIEW) : Kører funktionen BACKUP. Kører funktionen Indstillet visning i tilstanden PTZ. SEARCH(PRESET) : Går til søgeskærmen. Kører funktionen Forudindstillet opsætning i tilstanden PTZ. Starter eller stopper optagelsen. Trinvis tilbage ( ) : Bruges til baglæns rammevis søgning i PAUSE. Hurtig tilbage ( ) : Anvendes til hurtig baglæns søgning ved afspilning. Stop : Anvendes til at stoppe afspilningen. Afsp./Pause : Anvendes til at holde pause eller starte afspilningen igen. Hurtig fremad ( ) : Anvendes til hurtig afspilning fremad. Trinvis fremad ( ) : Bruges til forlæns rammevis søgning i PAUSE. Anvendes til at ændre en værdi eller fl ytte markøren op/ned/venstre/højre ( ). Vælger et menupunkt, eller udfører den valgte menu. Tilslutter USB-enhederne. OVERSIGT MODE AUDIO ALARM MENU/RETURN Kanal Jog shuttle OPEN/CLOSE Tænd/sluk Hver gang du trykker på knappen i Live-tilstand, skiftes der skærmtilstand. Hver gang du trykker på knappen i afspilningstilstand, skiftes der skærmtilstand. (1 Live-kanal + (N-1) Live-kanal) Indstiller lyd TIL/FRA. Annullerer ALARM-LED en og den akustiske alarm, når alarmen forsvinder og fjerner ikonet. Går enten til systemets menuskærm eller fl ytter fra en lavere menu til en højere menu. Anvendes til at vælge kanalnumre direkte i tilstanden Live eller tal ved numerisk input. Når der vises et rullepanel i hver menu; fungerer som rulning. I afspilningstilstand : - Jog : Sætter afspilningen på pause, og går tilbage eller frem. - Shuttle : Hurtig afspilning frem eller tilbage. Bruges til at åbne og lukke DVR-RW diskbakken. LED-strømindikator : Viser strømstatussen (TIL/FRA). Tænd/sluk-knap : Anvendes til at tænde og slukke for DVR en. Dansk _9

10 oversigt NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (BAG) SRD-852D SRD-1652D _ oversigt

11 Del Funktioner AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO IN Lydsignalindgang (RCA-stik). Lydsignaludgang (RCA-stik). Komposit videosignalindgang (BNC-stik). VIDEO OUT VGA SPOT Komposit videosignaludgang (BNC-stik). VGA-videosignaludgang. En live-skærm udgangsport, særskilt fra VIDEO OUT. OVERSIGT NETWORK RS-485 Tilslutning til NETVÆRK. Anvendes til RS-485-kommunikation. (TX+, TX-, RX+, RX-) ALARM - ALARM IN 1~16 (SRD-1652D) : Stik til alarmindgang. - ALARM IN 1~8 (SRD-852D) : Stik til alarmindgang. - ALARM RESET IN : Stik til nulstilling af alarm. - ALARM OUT 1~4 : Stik til alarmudgang. AC V~ IN AC 100~240V(50~60Hz) Dansk _11

12 oversigt FJERNBETJENING DVR Tilgængelig efter skift til DVR-tilstand ved at trykke på knappen [DVR] på fjernbetjeningen. SEARCH Viser søgemenuen. MODE Ændrer skærmtilstanden. POWER Viser pop-up-skærmen Afslut. BACKUP Viser menuen Backup. OPEN/CLOSE Åbner eller lukker CD-bakken. DVR Aktiverer DVR-funktionen. TAL [0~+10] Anvendes ved indtastning af tal eller til visning af en enkelt kanal. Spring tilbage (efter tidsenhed), Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Spring fremad (efter tidsenhed) T/W Zoomer ind eller ud. MENU Går til systemets menuskærm. ID Indstiller systemets ID. Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på ID-tasten. Flyt billede Under pause, fl ytter til det forrige/næste billede. FR, STOP, PLAY/PAUSE, FF PTZ Viser eller afslutter PTZ. SCROLL,. Ruller i menuen. RETURN Vender tilbage til forrige skærm. Op/ned/venstre/højre ( )/ENTER Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen Vælg. FREEZE Fastlåser skærmen midlertidigt. ZOOM Anvender den digitale zoomfunktion (2x). REC Starter eller stopper live-optagelsen. VIEW Kører funktionen Vis i tilstanden PTZ. AUDIO Tænder og slukker for lyden. ALARM Annullerer alarmen. REC LOCK Vælger funktionen til låsning af optagelse. PRESET Viser opsætning for indstillinger. Brug af taltasterne KANAL 1-9 Tryk på tasterne mellem 1 og 9. KANAL 10 KANAL Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på tasten 0 igen i løbet af tre sekunder. Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på et tal mellem 1 og 6 i løbet af tre sekunder. 12_ oversigt

13 SKÆRM Tilgængelig efter skift til tilstanden Monitor ved at trykke på knappen [MONITOR] på fjernbetjeningen. AUTO Vælger automatisk skærmstatussen. ID RESET Initialiserer ID-værdien til 00. P.MODE Vælger skærmtilstanden. POWER Tænder og slukker for skærmen. TAL [0~9] Ændrer systemets ID. MONITOR Aktiverer skærmfunktionen. ID Indstiller ID et. Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på ID-tasten. OVERSIGT +/ Justerer lydstyrken. MUTE Afbryder lydudgangen. MENU Viser menuen Opsætning. Op/ned/venstre/højre ( )/ENTER Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen Vælg. FREEZE Fryser skærmen. UNDER SCAN Viser videoskærmen i en skærm. SOURCE Vælger indgangssignalkilden. PIP Vælger eller fravælger PIP-funktionen. Brug af taltasterne KANAL 1 9 Tryk på en vilkårlig tast mellem 1 og 9. Ændring af fjernbetjeningens ID Tryk på ID-knappen på fjernbetjeningen, og kontroller den ID, der vises på DVR-skærmen. Fabriksstandard-ID en for fjernbetjeninger er 00. Indtast 2 cifre af valget i rækkefølge, mens du trykker på systemknappen [ID]. Når du er færdig med at indtaste ID, trykker du igen på systemknappen [ID] for at kontrollere indstillingen. M Hvis du ønsker at ændre fjernbetjenings-id til 08 : Tryk først på 0 og så på 8, mens du trykker på systemknappen [ID]. Fjernkontrollens ID og DVR ens ID skal passe sammen for at fungere korrekt. Se "Fjernenheder". (Side 48) Dansk _13

14 installation Vær opmærksom på følgende forhold, inden du anvender produktet. Brug ikke produktet udendørs. Spild ikke vand eller væsker på produktets tilslutningsdele. Udsæt ikke systemet for kraftige stød eller stor kraft. Træk ikke strømkablet ud med kraft. Adskil ikke selv produktet. Overskrid ikke det angivne indgangs/udgangsområde. Brug kun et godkendt strømkabel. For produkter med jordforbindelse skal du anvende en stikkontakt med jord. KONTROL MED INSTALLATIONSMILJØET Samsungs Digital Video Recorder (herefter DVR ) er en banebrydende sikkerhedsenhed, og den indeholder harddisk(e) og avancerede kredsløb inden i. Når temperaturen stiger inde i produktet, kan produktet nedbrydes, og produktets levetid kan blive forkortet. Vær opmærksom på følgende anbefalinger inden installation. Temperatur enhed : ºC Et år : 24 timer x 365 dage = timer Følgende anbefalinger gælder, når Samsung DVR installeres i et rack. 1. Kontroller, at rackets inderside ikke er lukket. 2. Sørg for, at luften cirkuleres gennem indgangene/udgangene som vist på billedet. 3. Hvis DVR en eller andre enheder i et rack skal stakkes som på billedet, skal du sørge for passende plads eller installere en ventilationsåbning for luftcirkulation. 4. For naturlig luftudskiftning skal du anbringe indgangen nederst i racket og udgangen øverst. 5. Det anbefales kraftigt, at der installeres en blæser ved indgangen og udgangen af hensyn til luftcirkulationen. (Anbring et fi lter ved indgangen for at opfange støv eller fremmedlegemer.) 6. Sørg for at have en temperatur inde i racket eller i de omgivende områder mellem 0 C ~ 40 C som vist i fi gur 1. [Figur 1] Levetid (enhed : timer) [Figur 2] 14_ installation

15 INSTALLATION AF RACK Installer beslagsrack en som vist i fi guren, og fastgør derpå skruerne på begge sider (2 skruer på hver side). Fastgør skruerne, så de ikke løsnes af vibrationer. TILFØJELSE AF HARDDISKE Du kan installere ekstra harddiske. Husk at afbryde strømkablet fra stikkontakten for at undgå eventuelle elektriske stød, tilskadekomst eller beskadigelse af produktet. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om installation af harddisk, eftersom forkert installation eller forkerte indstillinger kan beskadige produktet. Antal harddiske, der understøttes : Standard 1 harddisk + Op til 3 ekstra harddiske Sørg for at afbryde strømkablet fra stikkontakten, før du foretager installationen. Som fabriksstandard er master-enheden udstyret med én harddisk. INSTALLATION J Advarsel om datatab (forsigtighed med harddiske) Vær forsigtig, så dataene inde i harddisken ikke beskadiges. Inden du tilføjer en harddisk, skal du kontrollere dens kompatibilitet med dette DVR-produkt. Harddiske kan nemt blive defekte pga. deres følsomme natur i henhold til unormale forhold eller stød under brugen. Sørg for, at harddisken ikke udsættes for stød eller unormale forhold. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade på harddisken, der skyldes brugerens skødesløshed eller unormale forhold. Situationer der kan beskadige harddisken eller optagede data For at begrænse risikoen for datatab pga. en beskadiget harddisk bør du lave backup af dine data så ofte som muligt. Data kan gå tabt pga. eksterne påvirkninger under adskillelse eller installation af DVR en. Harddisken kan blive beskadiget, hvis DVR en standser pludseligt pga. en strømafbrydelse, mens den er i drift. Harddisken eller lagrede fi ler kan blive beskadiget, hvis hovedenheden fl yttes eller påvirkes under harddiskens drift. Forholdsregler ved tilføjelse af en harddisk Når du tilføjer en harddisk, skal du være opmærksom på, at kablerne ikke anbringes på uegnede steder, og at kabelisoleringen ikke bliver fjernet. Pas på, du ikke taber monteringsskruer eller tilbehør. Hvis skruerne eller tilbehøret ikke samles, kan produktet bryde ned eller ikke fungere korrekt. 3. Kontroller harddiskens kompatibilitet, inden du tilføjer den. Kontakt din nærmeste forhandler for at få en liste med kompatible enheder Dansk _15

16 installation Hvis der tilføjes harddiske Følgende tal er baseret på model SRD-1652D. 1. Først løsnes skruerne i venstre og højre side, og låget tages af. Låg 2. Løsn skruerne (x4) i venstre/højre og øverste side for at fjerne det øverste beslag, og løsn de nederste skruer (x2) for at fjerne det nederste beslag. Øverste beslag Nederste beslag 3. Installer harddisken e (x3) på det øverste beslag, og fastgør dem med skruer. Øverste beslag Nederste beslag 16_ installation

17 4. Når installationen af ekstra harddiske er færdig, indsættes øverste og nederste beslag i DVR en, og de fastgøres med de medfølgende skruer. 5. Når installationen af de ekstra harddiske er afsluttet, tilsluttes strømkablet, og harddisk datakablerne (SATA-kabel) tilsluttes til stikkene ~ på hovedkortet. Bemærk, at nummeret på et harddisk-datakabel ikke har noget med driften af harddisken at gøre. Du skal bare arrangere stikkene i henhold til længden af hvert stik. INSTALLATION 6. Kontroller om stikkene er sat ordentligt i, og der ikke er problemer med ledningsføringen, luk låget, og fastgør det med skruer. Låg Dansk _17

18 tilslutning til andre enheder M Følgende tal er baseret på model SRD-1652D. TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM AC V~IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO IN SPOT AUDIO IN VIDEO OUT (composite) VIDEO OUT (VGA) TILSLUTNING TIL USB 1. Der leveres som standard en USB-port til ekstern tilslutning. 2. Du kan tilslutte en USB-harddisk, USB CD/DVD-afspiller, USB-hukommelse eller mus til USB-porten. 3. Hvis der tilsluttes en USB-harddisk til systemet, fi nder du genkendelse og indstillinger i Menu > Indstilling af enhed > Lagringsenhed. (Side 46) 4. Dette produkt understøtter hot-plugging, der betyder, at du kan tilslutte/fjerne USB-enheder, mens systemet er i drift. J Hvis du anvender USB-enheden til backupformål, skal du formatere den med FAT32 på en pc, hvis den ikke er formateret på DVR en. 18_ tilslutning til andre enheder

19 TILSLUTNING AF POS-ENHED Du kan tilslutte en POS-enhed til RS-232C porten på produktets bagside, når du tilslutter den direkte med et RS-232C kabel. Opsætning af tilslutning for RS-232C porten fi nder du i Menu > Enhed > POS-enheder", tryk på knappen <Opsætning af POS-enhed>, og indstil <Baudhastighed, Paritet, Data, Stopbit og Overførselstype>. (Side 49) TILSLUTNING AF ALARMINDGANGE/UDGANGE Alarm Ind/Ud-stikkene på bagsiden består af følgende. 1. Stik til alarmindgang til SRD-852D 2. Stik til alarmindgang til SRD-1652D TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER 3. Stik til alarmudgang Dansk _19

20 tilslutning til andre enheder ALARM IN 1 ~ 8 (SRD-852D) : Stik til alarmindgang ALARM IN 1 ~ 16 (SRD-1652D) : Stik til alarmindgang ALARM RESET : Ved modtagelse af et signal om alarmnulstilling, annullerer systemet den aktuelle alarmindgang og fortsætter med overvågning. ALARM OUT 1 ~ 4 : Stik til alarmudgang ALARM OUT ALARM IN ALARM IN TILSLUTNING TIL RS-485-ENHEDEN Tilslut RS-485-enheden via det bageste stik. M Tilslutte og styre et PTZ-kamera, der understøtter RS-485-kommunikation. Overf.type : Du kan vælge enten Halv dupleks eller Fuld dupleks som dataoverførselstype. Baudhastighed : Understøttede baudhastigheder er 600/1200/2400/4800/9600/19200/ M Kontroller først, om RS-485-enheden er kompatibel med produktet. Pas på ikke at ændre polariteten (+/ ) på RS-485- enheden, når du tilslutter den. Afhængigt af typen af kameraet, kan tilslutningspolariteten være forskellig. Se det pågældende PTZ-kameras dokumentation for yderligere oplysninger. PTZ-enhed Halv dupleks Data ( ) Data (+) Fuld dupleks Rx(+) Rx( ) Tx( ) Tx(+) Bag Tx( ) Tx(+) Rx( ) Rx(+) 20_ tilslutning til andre enheder

21 TILSLUTNING TIL NETVÆRKET Tilslutning internettet via Ethernet (10/100 BaseT) INTERNET Hub/router Backbone-net Hub/Switcher Oprettelse af forbindelse til internettet ved brug af routeren RJ-45 Ethernet-kabel (Direkte kabel) Windows Network Viewer TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER INTERNET Router xdsl eller kabelmodem xdsl eller kabelmodem Ekstern fjern-pc DDNS-server (datacenter) Dansk _21

22 tilslutning til andre enheder Tilslutning til internettet via ADSL INTERNET Telefonlinje (ADSL) ADSL-MODEM RJ-45 Ethernet-kabel (Direkte kabel) Hub/Router Windows Network Viewer 22_ tilslutning til andre enheder

23 live KOM GODT I GANG Start af systemet Tilslut DVR ens strømkabel til stikkontakten. Tryk på knappen tænd/sluk på forsiden. LIVE REC 3. Du vil se initialiseringsskærmen. Initialiseringsprocessen vil vare ca. 1 minut i den rækkefølge ikonerne vises. Hvis der installeres en ny harddisk, kan initialiseringsprocessen tage længere tid. REC 4. Live-skærmen vises med et bip :10: :10:25 Lukning af systemet Du kan kun lukke systemet, hvis du har logget på DVR en. Du skal have tilladelse til <Luk ned> for at lukke systemet, hvis du ikke er administrator. 1. Tryk på knappen [POWER] på fjernkontrollen eller 2. frontpanelet, eller højreklik for at vise genvejsmenuen, og vælg <Luk ned>. Vinduet til bekræftelse af Luk ned vises. Luk ned 3. Brug piletasterne på fjernkontrollen eller frontpanelet til at fl ytte til <OK>, og tryk på knappen [ENTER], eller klik på <OK>. Systemet vil lukke ned :10:25 Er du sikker på, du vil lukke? OK Annuller M Vedrørende administration af tilladelser, se Admin af Tilladelser > Indstilling af Tilladelser. (Side 39) :10:25 Dansk _23

24 live Log på For at få adgang til en DVR eller en begrænset menu skal du være logget på DVR en. 1. I live-tilstanden højreklikkes på et vilkårligt område af skærmen. Du vil se genvejsmenuen som i den højre fi gur. Skærmtilstand :10:25 ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på :10:25 2. Klik på <Log på>. Logon-dialogboksen vises. Du kan også se logon-dialogen for at få adgang til en menu ved at trykke på knappen [MENU] på fjernkontrollen eller frontpanelet. Logon-dialogen vises også, hvis du trykker på en menuknap på DVR ens fjernkontrol eller frontpanelet, når den tilhørende menu kræver, at du logger på. Som standard er ID og adgangskode fra starten indstillet til admin og :10:25 Log på ID Adg.kode :10:25 admin OK Annuller M Vedrørende begrænset adgang, se Admin af Tilladelser > Indstilling af Tilladelser. (Side 39) Låsning af alle knapper Dette begrænser adgangen til alle knapperne, der fi ndes på DVR en. 1. I tilstanden Live skal du trykke på knapperne i rækkefølgen [STOP [FREEZE] [STOP [FREEZE] [MENU]. Alle knapper bliver låst. 2. I tilstanden Låst kan du trykke på en vilkårlig knap for at vise en dialogboks, hvor du bliver bedt om at indtaste adgangskoden til oplåsning af knapperne. Låsning af knapperne ophæves, hvis du indtaster administr atoradgangskoden :10: :10:25 Adgangsk tastelås ID Adg.kode admin OK Annuller 24_ live

25 LIVE SKÆRMKONFIGURATION Ikoner på Live-skærmen Du kan kontrollere status eller drift af DVR en ved hjælp af ikonerne på live-skærmen :00:01 LIVE CAM 01 Navn Beskrivelse Aktuel dato, tid Viser aktuel tid og aktuel dato Viser aktuel tid og aktuel dato. Når du er logget på, vises ikonet LOG ON på skærmen. Vises, hvis zoom-funktionen er aktiveret. Skærmtilstand Vises, hvis du trykker på knappen Pause. Vises i tilstanden Autom. sekvens, når alle kanaler skiftes ved det angivne tidsinterval. Vises, hvis optagelsen er i gang. M Indtast adgangskoden for at annullere optagelsen. Vises, hvis der foreligger et problem med blæseren. Vises, hvis harddisken er fuld, og DVR en ikke har tilstrækkeligt plads til at optage. Systemdrift Vises, hvis der ikke er installeret en harddisk, eller hvis den eksisterende harddisk skal udskiftes. Vises, hvis harddisken har brug for et teknisk eftersyn. Vises, hvis der fi ndes nyt fi rmware på netværket. Videoindgangsstatus Kameranavn/Kanal Vises, hvis der ikke registreres noget input i en tilstand, hvor kameraet er indstillet på <TIL>. Der vises ikke noget på skærmen, hvis kameraet er indstillet på <FRA>. Viser kameranavnet og den ændrede kanal, hvis en sådan foreligger. Viser optagelsesskærmens opløsning. (Side 54) Vises i PTZ-indstilling, og fremhæves i gult, hvis PTZ er i drift. Kameradrift Viser LYD TIL/TAVS. Vises ikke i video-tilstand, hvis deaktiveret. Hvis sensoren er indstillet på <TIL>, vises indgangssignalet på skærmen for den tilsluttede kanal. Vises, hvis der detekteres en bevægelse i en tilstand, hvor bevægelsesdetektering er indstillet på <TIL>. Viser den aktuelle optagetilstand fra Optag/Begivenhed/Optagelsesplan. Dansk _25

26 live Fejlinfo Hvis den interne harddisk ikke er tilsluttet, vises meddelelsen Ingen harddisk ( ) Hvis der opstår problemer, vises meddelelsen Harddiskfejl ( ) i øverste venstre hjørne. I så tilfælde skal du sørge for at kontakte servicecenteret for at få assistance, da dette kan forårsage fejl ved optagelse, afspilning eller backup. Hvis blæseren ikke fungerer korrekt eller har et problem, vises vinduet <Blæserinformationer>, og ikonet for blæserfejl ( ) vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift.vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift. M Hvis du ser ikonet for blæserfejl eller ikonerne Ingen HDD, HDD-FEJL på skærmen, skal du kontakte servicecenteret for yderligere detaljer. Live skærmmenuen Foruden knapperne på frontpanelet eller fjernbetjeningen kan du gå til den ønskede menu ved at højreklikke i ethvert område i tilstanden live. Den genvejsmenu, som vises ved at højreklikke på skærmen, er forskellig afhængigt af log på/log af, skærmens opdelte tilstande, og DVD driftstilstanden. M Menupunkter i Søg, Optag, Backup, Luk ned og PTZ kan deaktiveres, afhængigt af brugertilladelsen. Skærmtilstand :10:25 ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på Skærmtilstand :10:25 PTZ-kontrol ZOOM Lyd Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på :10: :10:25 < Menuen Opdel-tilstand> < Menuen Enkelt-tilstand > Menuen Opdelt tilstand Genvejsmenuen i opdelt tilstand varierer afhængigt af log på/log af status Skærmtilstand Spot-Udgang ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Logout :10: :10:25 26_ live

27 Menu Beskrivelse Skærmtilstand Se "Live-tilstand". (Side 29) Spot-Udgang Se "Spot-Udgang". (Side 31) ZOOM Se afsnittet Zoom. (Side 32) Lyd Til/Fra Se "Lyd Til/Fra ". (Side 32) Frys Se Frys. (Side 32) Stop alarm Standser alarmudgang og overvågning af begivenheder. Se Overvågning af Begivenhed. (Side 33) LIVE Optaglse/Stop Starter/Stopper standardoptagelse. Afsp. Afspiller søgeresultatet (data). Se Søg og Afspil > Afspil (Side 71) Søg Se Søg og Afspil > Søg. (Side 68) Backup Se Brug af DVR en > Indstilling af Backup. (Side 58 Hovedmenu Giver adgang til hovedmenuen. Se afsnittet Brug af DVR en. (Side 34) Luk ned Lukker DVR en. Vis/Skjul Startprgram Viser eller skjuler starteren. Se Vis Menuen Starter (Side 28) Log på/logout Du kan logge på eller af. Menuen Enkelt-tilstand Menuen Enkelt-tilstand er kun tilgængelig i Enkelt-tilstand. Genvejsmenuen for En-kanalstilstand i Opdelt tilstand er forskellig fra den i Enkelt-tilstand Fuld skærm Spot-Udgang PTZ-kontrol ZOOM Lyd :10:25 Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Luk ned Skjul Startprgram Logout :10:25 PTZ Alarm Freeze Menu Fuld skærm PTZ-kontrol Beskrivelse Vælg og klik på den ønskede kanal i Opdel-til. for at skifte til fuldskærm for den valgte kanal. Giver adgang til PTZ-kontrolmenuen. PTZ-kontrolmenuen aktiveres kun i tilstanden i En-kanals Live. (Side 66) ZOOM Forstørrer det valgte billede. (Side 32) Dansk _27

Din brugermanual SAMSUNG SHR-7080P http://da.yourpdfguides.com/dref/2597139

Din brugermanual SAMSUNG SHR-7080P http://da.yourpdfguides.com/dref/2597139 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk Figur 1: Tilslutningsmuligheder 1. Tilslutning af IP kameraer op til 8 (afhængig af model). 2. Tilslutning af 4 alarm indgange og en relæ udgang. 3. Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02 Klinik-TV Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse v.1.02 Tænd / Sluk Tænd eller sluk for TV et Source / Input Denne knap bestemmer hvilken tilslutning på bagsiden af TV et signalet skal komme

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

RACK TIL 16-KANALS NETVÆRKSKODER

RACK TIL 16-KANALS NETVÆRKSKODER RACK TIL 16-KANALS NETVÆRKSKODER Installationsvejledning SPE-1600R Danish Rack Til 16-kanals Netværkskoder Installationsvejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TruVision NVR 21(S/P) Kvik Start Guide

TruVision NVR 21(S/P) Kvik Start Guide TruVision NVR 21(S/P) Kvik Start Guide P/N 1072630-DA REV F ISS 16APR15 Copyright Trademarks and patents Contact information 2015 United Technologies Corporation. Interlogix er en del af UTC Building &

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere