8 KANALS/ 16 KANALS DVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 KANALS/ 16 KANALS DVR"

Transkript

1 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D

2 oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse og -afspilning. Den understøtter også netværkstilslutning, og leverer fjernovervågning fra en fjern-computer ved at overføre videoog audiodata. Indeholder en praktisk brugergrænsefl ade 8/16 kanals komposit-indgangsstik Understøtter optagelsesformaterne CIF(S)/2CIF(M)/4CIF(L) Netværksoverførsel understøttet De-interlacing processor for bedre billedkvalitet Visning af harddiskinformation og -status vha. HDD SMART CIF(S)-format Optagelse med hastigheden 480 (NTSC)/400 (PAL) bill./sek. (SRD-1652D) CIF(S)-format Optagelse med hastigheden 240 (NTSC)/200 (PAL) bill./sek. (SRD-852D) Funktion til overskrivning af harddisk Lagring af backup på harddisk vha. High-Speed USB 2.0 Backupfunktion med USB 2.0 fl ashhukommelse og ekstern CD/DVD-brænder Samtidig optagelse og afspilning af 8/16 kanals videodata Forskellige søgetilstande (Søg ifølge tid, Begivenhed, Backup, POS og Bevægelsesdetektering) Forskellige optagelsestilstande (Time Lapse, Begivenhed, Planlagt optagelse) Udvidet harddisktilslutning (USB 2.0) Alarmgrænsefl ade Funktioner til fjernovervågning med Windows Network Viewer. 2_ oversigt

3 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Læs disse instruktioner. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler. Følg alle instruktioner. Brug ikke dette udstyr nær vand. Brug kun en tør klud til rengøring. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje tand fi ndes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på netledningen, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra apparatet. Brug kun tilbehør, der er specifi ceret af fabrikanten. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du fl ytter rullebordet/apparatet for at forhindre skade pga. tippende apparater. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid. Overlad al service til kvalifi ceret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt. OVERSIGT Dansk _3

4 oversigt INDEN START Brugervejledningen giver oplysninger om anvendelse af DVR, f.eks. kort indledning, navnene på de enkelte dele, funktioner, tilslutning til andet udstyr, menuopsætning osv. Du skal huske følgende bemærkninger : SAMSUNG har ophavsret til denne vejledning. Denne vejledning må ikke kopieres uden SAMSUNG's forudgående skriftlige tilladelse. Vi er ikke ansvarlige for nogen tab af produktet, der opstår som følge af din anvendelse af et ikke-standard produkt eller overtrædelse af instruktionerne i denne vejledning. Hvis du vil åbne dit system for at kontrollere problemer, skal du kontakte eksperten i den butik, hvor du købte produktet. Før du installerer en ekstra harddisk eller tilslutter en ekstern lagringsenhed (USB-hukommelse eller USB-harddisk) til denne DVR, skal du kontrollere kompatibiliteten. Kontakt din forhandler for kompatibilitetslisten Advarsel Batteri Hvis du sætter et forkert batteri i produktet, kan det føre til eksplosion. Derfor skal du bruge den samme type batteri som det, der anvendes i produktet. Det batteri, du bruger nu, har følgende specifi kationer. Normal spænding : 3V Normal kapacitet : 170mAh Fortsat standardbelastning : 0,2mA Driftstemperatur : -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) J Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. Batterier må ikke udsættes for stor varme, f.eks. solskin, ild ell. lign. Luk systemet Hvis du slukker for strømmen, mens produktet er i brug, eller hvis du foretager ikke-tilladte handlinger, kan det beskadige harddisken eller produktet. Det kan også føre til, at harddisken ikke fungerer korrekt, når du anvender produktet. Sluk for strømmen på tænd-/sluk-knappen på forsiden af din DVR. Når du har valgt <OK> i pop-up-menuen, kan du frakoble netledningen. Du kan installere et UPS-system for at sikre sikker handling og forhindre skade som følge af uventet strømafbrydelse. (Kontakt din UPS-forhandler for spørgsmål om UPS.) Driftstemperatur Det garanterede driftstemperaturområde for dette produkt er 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F). Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du starter det efter at have opbevaret det i længere tid ved en temperatur under den garanterede. Når du bruger enheden efter at have opbevaret den i længere tid ved lav temperatur, skal du anbringe produktet i stuetemperatur i et stykke tid og derefter starte det. For den indbyggede harddisk i produktet er det garanterede temperaturområde 5 C ~ 55 C (41 F ~ 131 F). På samme måde fungerer harddisken muligvis ikke ved en lavere temperatur end den garanterede. Ethernet-port Dette udstyr er beregnet til indendørsbrug, og al kommunikationskabling er begrænset til indvendig montering. 4_ oversigt

5 Pakkens indhold Pak produktet ud, og anbring produktet på en fl ad overfl ade eller det sted, hvor det skal installeres. Kontroller, at følgende indhold foruden hovedenheden er til stede. Fjernbetjening Strømkabel Network Viewer Software / Brugervejlednings-CD OVERSIGT Brugervejledning Fjernbetjeningsbatteri (AAA) SATA-kabel Fastgørelsesskruer Til Harddisk Skrue til fastgørelse af beslag (4EA) Beslagsrack Dansk _5

6 oversigt INDHOLD OVERSIGT 2 2 Funktioner 3 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner 4 Inden Start 8 Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion (Front) 10 Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion (Bag) 12 Fjernbetjening INSTALLATION TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Kontrol Med Installationsmiljøet 15 Installation af Rack 15 Tilføjelse af Harddiske Tilslutning til Video, Lyd og Skærm 18 Tilslutning til USB 19 Tilslutning af POS-enhed 19 Tilslutning af Alarmindgange/Udgange 20 Tilslutning til RS-485-enheden 21 Tilslutning til Netværket LIVE Kom Godt I Gang 25 Live Skærmkonfiguration 29 Live-Tilstand 31 Spot-Udgang 32 Zoom 32 Lyd Til/Fra 32 Frys 33 Overvågning af Begivenhed BRUG AF DVR'EN Systemopsætning 44 Indstilling af Enhed 52 Indstilling af Optagelse 55 Indstilling af Begivenhed 58 Backup 59 Netværkskonfiguration 66 Kontrol af en PTZ-enhed 6_ oversigt

7 SØG OG AFSPIL Søg 71 Afspilning WEB VIEWER Introduktion af WEB Viewer 74 Tilslutning af WEB Viewer 75 Brug af Live Viewer 81 Brug af Search Viewer 85 Fremviseropsætning 95 Om 95 Mobile Viewer OVERSIGT BACKUP VIEWER APPENDIKS SEC Backup Viewer Produktspecifikation 101 Produktoversigt 102 Standardindstilling 105 Problemløsning Dansk _7

8 oversigt NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (FRONT) SRD-852D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH 9 0 TELE WIDE VIEW PRESET MODE AUDIO ALARM MENU DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-852D DVD RECORDER USB OPEN/CLOSE RETURN SRD-1652D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH TELE WIDE VIEW PRESET DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-1652D DVD RECORDER MODE AUDIO ALARM MENU USB OPEN/CLOSE RETURN _ oversigt

9 Del Funktioner Lysindikator Kamerakontrol REC / / / Navigations / valgknap USB-porte 1 / 2 ALARM : Lyser, når der forekommer en begivenhed. HDD : Lyser ved normal adgang til harddisken. Ved adgang til harddisken, tændes og slukkes LED en. NETWORK : Viser status på såvel netværksforbindelse som dataoverførsel. BACKUP : Lyser når backup er i gang. REC : Lyser når optagelse er i gang. PTZ : Indstiller tilstanden PTZ TIL/FRA. ZOOM(TELE) : Indstiller skærmen til 2x digitalt zoom. Kører funktionen TELE i tilstanden PTZ. FREEZE(WIDE) : Kører funktionen FRYS i tilstanden Live. Kører funktionen VID i tilstanden PTZ. BACKUP(VIEW) : Kører funktionen BACKUP. Kører funktionen Indstillet visning i tilstanden PTZ. SEARCH(PRESET) : Går til søgeskærmen. Kører funktionen Forudindstillet opsætning i tilstanden PTZ. Starter eller stopper optagelsen. Trinvis tilbage ( ) : Bruges til baglæns rammevis søgning i PAUSE. Hurtig tilbage ( ) : Anvendes til hurtig baglæns søgning ved afspilning. Stop : Anvendes til at stoppe afspilningen. Afsp./Pause : Anvendes til at holde pause eller starte afspilningen igen. Hurtig fremad ( ) : Anvendes til hurtig afspilning fremad. Trinvis fremad ( ) : Bruges til forlæns rammevis søgning i PAUSE. Anvendes til at ændre en værdi eller fl ytte markøren op/ned/venstre/højre ( ). Vælger et menupunkt, eller udfører den valgte menu. Tilslutter USB-enhederne. OVERSIGT MODE AUDIO ALARM MENU/RETURN Kanal Jog shuttle OPEN/CLOSE Tænd/sluk Hver gang du trykker på knappen i Live-tilstand, skiftes der skærmtilstand. Hver gang du trykker på knappen i afspilningstilstand, skiftes der skærmtilstand. (1 Live-kanal + (N-1) Live-kanal) Indstiller lyd TIL/FRA. Annullerer ALARM-LED en og den akustiske alarm, når alarmen forsvinder og fjerner ikonet. Går enten til systemets menuskærm eller fl ytter fra en lavere menu til en højere menu. Anvendes til at vælge kanalnumre direkte i tilstanden Live eller tal ved numerisk input. Når der vises et rullepanel i hver menu; fungerer som rulning. I afspilningstilstand : - Jog : Sætter afspilningen på pause, og går tilbage eller frem. - Shuttle : Hurtig afspilning frem eller tilbage. Bruges til at åbne og lukke DVR-RW diskbakken. LED-strømindikator : Viser strømstatussen (TIL/FRA). Tænd/sluk-knap : Anvendes til at tænde og slukke for DVR en. Dansk _9

10 oversigt NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (BAG) SRD-852D SRD-1652D _ oversigt

11 Del Funktioner AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO IN Lydsignalindgang (RCA-stik). Lydsignaludgang (RCA-stik). Komposit videosignalindgang (BNC-stik). VIDEO OUT VGA SPOT Komposit videosignaludgang (BNC-stik). VGA-videosignaludgang. En live-skærm udgangsport, særskilt fra VIDEO OUT. OVERSIGT NETWORK RS-485 Tilslutning til NETVÆRK. Anvendes til RS-485-kommunikation. (TX+, TX-, RX+, RX-) ALARM - ALARM IN 1~16 (SRD-1652D) : Stik til alarmindgang. - ALARM IN 1~8 (SRD-852D) : Stik til alarmindgang. - ALARM RESET IN : Stik til nulstilling af alarm. - ALARM OUT 1~4 : Stik til alarmudgang. AC V~ IN AC 100~240V(50~60Hz) Dansk _11

12 oversigt FJERNBETJENING DVR Tilgængelig efter skift til DVR-tilstand ved at trykke på knappen [DVR] på fjernbetjeningen. SEARCH Viser søgemenuen. MODE Ændrer skærmtilstanden. POWER Viser pop-up-skærmen Afslut. BACKUP Viser menuen Backup. OPEN/CLOSE Åbner eller lukker CD-bakken. DVR Aktiverer DVR-funktionen. TAL [0~+10] Anvendes ved indtastning af tal eller til visning af en enkelt kanal. Spring tilbage (efter tidsenhed), Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Spring fremad (efter tidsenhed) T/W Zoomer ind eller ud. MENU Går til systemets menuskærm. ID Indstiller systemets ID. Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på ID-tasten. Flyt billede Under pause, fl ytter til det forrige/næste billede. FR, STOP, PLAY/PAUSE, FF PTZ Viser eller afslutter PTZ. SCROLL,. Ruller i menuen. RETURN Vender tilbage til forrige skærm. Op/ned/venstre/højre ( )/ENTER Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen Vælg. FREEZE Fastlåser skærmen midlertidigt. ZOOM Anvender den digitale zoomfunktion (2x). REC Starter eller stopper live-optagelsen. VIEW Kører funktionen Vis i tilstanden PTZ. AUDIO Tænder og slukker for lyden. ALARM Annullerer alarmen. REC LOCK Vælger funktionen til låsning af optagelse. PRESET Viser opsætning for indstillinger. Brug af taltasterne KANAL 1-9 Tryk på tasterne mellem 1 og 9. KANAL 10 KANAL Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på tasten 0 igen i løbet af tre sekunder. Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på et tal mellem 1 og 6 i løbet af tre sekunder. 12_ oversigt

13 SKÆRM Tilgængelig efter skift til tilstanden Monitor ved at trykke på knappen [MONITOR] på fjernbetjeningen. AUTO Vælger automatisk skærmstatussen. ID RESET Initialiserer ID-værdien til 00. P.MODE Vælger skærmtilstanden. POWER Tænder og slukker for skærmen. TAL [0~9] Ændrer systemets ID. MONITOR Aktiverer skærmfunktionen. ID Indstiller ID et. Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på ID-tasten. OVERSIGT +/ Justerer lydstyrken. MUTE Afbryder lydudgangen. MENU Viser menuen Opsætning. Op/ned/venstre/højre ( )/ENTER Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen Vælg. FREEZE Fryser skærmen. UNDER SCAN Viser videoskærmen i en skærm. SOURCE Vælger indgangssignalkilden. PIP Vælger eller fravælger PIP-funktionen. Brug af taltasterne KANAL 1 9 Tryk på en vilkårlig tast mellem 1 og 9. Ændring af fjernbetjeningens ID Tryk på ID-knappen på fjernbetjeningen, og kontroller den ID, der vises på DVR-skærmen. Fabriksstandard-ID en for fjernbetjeninger er 00. Indtast 2 cifre af valget i rækkefølge, mens du trykker på systemknappen [ID]. Når du er færdig med at indtaste ID, trykker du igen på systemknappen [ID] for at kontrollere indstillingen. M Hvis du ønsker at ændre fjernbetjenings-id til 08 : Tryk først på 0 og så på 8, mens du trykker på systemknappen [ID]. Fjernkontrollens ID og DVR ens ID skal passe sammen for at fungere korrekt. Se "Fjernenheder". (Side 48) Dansk _13

14 installation Vær opmærksom på følgende forhold, inden du anvender produktet. Brug ikke produktet udendørs. Spild ikke vand eller væsker på produktets tilslutningsdele. Udsæt ikke systemet for kraftige stød eller stor kraft. Træk ikke strømkablet ud med kraft. Adskil ikke selv produktet. Overskrid ikke det angivne indgangs/udgangsområde. Brug kun et godkendt strømkabel. For produkter med jordforbindelse skal du anvende en stikkontakt med jord. KONTROL MED INSTALLATIONSMILJØET Samsungs Digital Video Recorder (herefter DVR ) er en banebrydende sikkerhedsenhed, og den indeholder harddisk(e) og avancerede kredsløb inden i. Når temperaturen stiger inde i produktet, kan produktet nedbrydes, og produktets levetid kan blive forkortet. Vær opmærksom på følgende anbefalinger inden installation. Temperatur enhed : ºC Et år : 24 timer x 365 dage = timer Følgende anbefalinger gælder, når Samsung DVR installeres i et rack. 1. Kontroller, at rackets inderside ikke er lukket. 2. Sørg for, at luften cirkuleres gennem indgangene/udgangene som vist på billedet. 3. Hvis DVR en eller andre enheder i et rack skal stakkes som på billedet, skal du sørge for passende plads eller installere en ventilationsåbning for luftcirkulation. 4. For naturlig luftudskiftning skal du anbringe indgangen nederst i racket og udgangen øverst. 5. Det anbefales kraftigt, at der installeres en blæser ved indgangen og udgangen af hensyn til luftcirkulationen. (Anbring et fi lter ved indgangen for at opfange støv eller fremmedlegemer.) 6. Sørg for at have en temperatur inde i racket eller i de omgivende områder mellem 0 C ~ 40 C som vist i fi gur 1. [Figur 1] Levetid (enhed : timer) [Figur 2] 14_ installation

15 INSTALLATION AF RACK Installer beslagsrack en som vist i fi guren, og fastgør derpå skruerne på begge sider (2 skruer på hver side). Fastgør skruerne, så de ikke løsnes af vibrationer. TILFØJELSE AF HARDDISKE Du kan installere ekstra harddiske. Husk at afbryde strømkablet fra stikkontakten for at undgå eventuelle elektriske stød, tilskadekomst eller beskadigelse af produktet. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om installation af harddisk, eftersom forkert installation eller forkerte indstillinger kan beskadige produktet. Antal harddiske, der understøttes : Standard 1 harddisk + Op til 3 ekstra harddiske Sørg for at afbryde strømkablet fra stikkontakten, før du foretager installationen. Som fabriksstandard er master-enheden udstyret med én harddisk. INSTALLATION J Advarsel om datatab (forsigtighed med harddiske) Vær forsigtig, så dataene inde i harddisken ikke beskadiges. Inden du tilføjer en harddisk, skal du kontrollere dens kompatibilitet med dette DVR-produkt. Harddiske kan nemt blive defekte pga. deres følsomme natur i henhold til unormale forhold eller stød under brugen. Sørg for, at harddisken ikke udsættes for stød eller unormale forhold. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade på harddisken, der skyldes brugerens skødesløshed eller unormale forhold. Situationer der kan beskadige harddisken eller optagede data For at begrænse risikoen for datatab pga. en beskadiget harddisk bør du lave backup af dine data så ofte som muligt. Data kan gå tabt pga. eksterne påvirkninger under adskillelse eller installation af DVR en. Harddisken kan blive beskadiget, hvis DVR en standser pludseligt pga. en strømafbrydelse, mens den er i drift. Harddisken eller lagrede fi ler kan blive beskadiget, hvis hovedenheden fl yttes eller påvirkes under harddiskens drift. Forholdsregler ved tilføjelse af en harddisk Når du tilføjer en harddisk, skal du være opmærksom på, at kablerne ikke anbringes på uegnede steder, og at kabelisoleringen ikke bliver fjernet. Pas på, du ikke taber monteringsskruer eller tilbehør. Hvis skruerne eller tilbehøret ikke samles, kan produktet bryde ned eller ikke fungere korrekt. 3. Kontroller harddiskens kompatibilitet, inden du tilføjer den. Kontakt din nærmeste forhandler for at få en liste med kompatible enheder Dansk _15

16 installation Hvis der tilføjes harddiske Følgende tal er baseret på model SRD-1652D. 1. Først løsnes skruerne i venstre og højre side, og låget tages af. Låg 2. Løsn skruerne (x4) i venstre/højre og øverste side for at fjerne det øverste beslag, og løsn de nederste skruer (x2) for at fjerne det nederste beslag. Øverste beslag Nederste beslag 3. Installer harddisken e (x3) på det øverste beslag, og fastgør dem med skruer. Øverste beslag Nederste beslag 16_ installation

17 4. Når installationen af ekstra harddiske er færdig, indsættes øverste og nederste beslag i DVR en, og de fastgøres med de medfølgende skruer. 5. Når installationen af de ekstra harddiske er afsluttet, tilsluttes strømkablet, og harddisk datakablerne (SATA-kabel) tilsluttes til stikkene ~ på hovedkortet. Bemærk, at nummeret på et harddisk-datakabel ikke har noget med driften af harddisken at gøre. Du skal bare arrangere stikkene i henhold til længden af hvert stik. INSTALLATION 6. Kontroller om stikkene er sat ordentligt i, og der ikke er problemer med ledningsføringen, luk låget, og fastgør det med skruer. Låg Dansk _17

18 tilslutning til andre enheder M Følgende tal er baseret på model SRD-1652D. TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM AC V~IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO IN SPOT AUDIO IN VIDEO OUT (composite) VIDEO OUT (VGA) TILSLUTNING TIL USB 1. Der leveres som standard en USB-port til ekstern tilslutning. 2. Du kan tilslutte en USB-harddisk, USB CD/DVD-afspiller, USB-hukommelse eller mus til USB-porten. 3. Hvis der tilsluttes en USB-harddisk til systemet, fi nder du genkendelse og indstillinger i Menu > Indstilling af enhed > Lagringsenhed. (Side 46) 4. Dette produkt understøtter hot-plugging, der betyder, at du kan tilslutte/fjerne USB-enheder, mens systemet er i drift. J Hvis du anvender USB-enheden til backupformål, skal du formatere den med FAT32 på en pc, hvis den ikke er formateret på DVR en. 18_ tilslutning til andre enheder

19 TILSLUTNING AF POS-ENHED Du kan tilslutte en POS-enhed til RS-232C porten på produktets bagside, når du tilslutter den direkte med et RS-232C kabel. Opsætning af tilslutning for RS-232C porten fi nder du i Menu > Enhed > POS-enheder", tryk på knappen <Opsætning af POS-enhed>, og indstil <Baudhastighed, Paritet, Data, Stopbit og Overførselstype>. (Side 49) TILSLUTNING AF ALARMINDGANGE/UDGANGE Alarm Ind/Ud-stikkene på bagsiden består af følgende. 1. Stik til alarmindgang til SRD-852D 2. Stik til alarmindgang til SRD-1652D TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER 3. Stik til alarmudgang Dansk _19

20 tilslutning til andre enheder ALARM IN 1 ~ 8 (SRD-852D) : Stik til alarmindgang ALARM IN 1 ~ 16 (SRD-1652D) : Stik til alarmindgang ALARM RESET : Ved modtagelse af et signal om alarmnulstilling, annullerer systemet den aktuelle alarmindgang og fortsætter med overvågning. ALARM OUT 1 ~ 4 : Stik til alarmudgang ALARM OUT ALARM IN ALARM IN TILSLUTNING TIL RS-485-ENHEDEN Tilslut RS-485-enheden via det bageste stik. M Tilslutte og styre et PTZ-kamera, der understøtter RS-485-kommunikation. Overf.type : Du kan vælge enten Halv dupleks eller Fuld dupleks som dataoverførselstype. Baudhastighed : Understøttede baudhastigheder er 600/1200/2400/4800/9600/19200/ M Kontroller først, om RS-485-enheden er kompatibel med produktet. Pas på ikke at ændre polariteten (+/ ) på RS-485- enheden, når du tilslutter den. Afhængigt af typen af kameraet, kan tilslutningspolariteten være forskellig. Se det pågældende PTZ-kameras dokumentation for yderligere oplysninger. PTZ-enhed Halv dupleks Data ( ) Data (+) Fuld dupleks Rx(+) Rx( ) Tx( ) Tx(+) Bag Tx( ) Tx(+) Rx( ) Rx(+) 20_ tilslutning til andre enheder

21 TILSLUTNING TIL NETVÆRKET Tilslutning internettet via Ethernet (10/100 BaseT) INTERNET Hub/router Backbone-net Hub/Switcher Oprettelse af forbindelse til internettet ved brug af routeren RJ-45 Ethernet-kabel (Direkte kabel) Windows Network Viewer TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER INTERNET Router xdsl eller kabelmodem xdsl eller kabelmodem Ekstern fjern-pc DDNS-server (datacenter) Dansk _21

22 tilslutning til andre enheder Tilslutning til internettet via ADSL INTERNET Telefonlinje (ADSL) ADSL-MODEM RJ-45 Ethernet-kabel (Direkte kabel) Hub/Router Windows Network Viewer 22_ tilslutning til andre enheder

23 live KOM GODT I GANG Start af systemet Tilslut DVR ens strømkabel til stikkontakten. Tryk på knappen tænd/sluk på forsiden. LIVE REC 3. Du vil se initialiseringsskærmen. Initialiseringsprocessen vil vare ca. 1 minut i den rækkefølge ikonerne vises. Hvis der installeres en ny harddisk, kan initialiseringsprocessen tage længere tid. REC 4. Live-skærmen vises med et bip :10: :10:25 Lukning af systemet Du kan kun lukke systemet, hvis du har logget på DVR en. Du skal have tilladelse til <Luk ned> for at lukke systemet, hvis du ikke er administrator. 1. Tryk på knappen [POWER] på fjernkontrollen eller 2. frontpanelet, eller højreklik for at vise genvejsmenuen, og vælg <Luk ned>. Vinduet til bekræftelse af Luk ned vises. Luk ned 3. Brug piletasterne på fjernkontrollen eller frontpanelet til at fl ytte til <OK>, og tryk på knappen [ENTER], eller klik på <OK>. Systemet vil lukke ned :10:25 Er du sikker på, du vil lukke? OK Annuller M Vedrørende administration af tilladelser, se Admin af Tilladelser > Indstilling af Tilladelser. (Side 39) :10:25 Dansk _23

24 live Log på For at få adgang til en DVR eller en begrænset menu skal du være logget på DVR en. 1. I live-tilstanden højreklikkes på et vilkårligt område af skærmen. Du vil se genvejsmenuen som i den højre fi gur. Skærmtilstand :10:25 ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på :10:25 2. Klik på <Log på>. Logon-dialogboksen vises. Du kan også se logon-dialogen for at få adgang til en menu ved at trykke på knappen [MENU] på fjernkontrollen eller frontpanelet. Logon-dialogen vises også, hvis du trykker på en menuknap på DVR ens fjernkontrol eller frontpanelet, når den tilhørende menu kræver, at du logger på. Som standard er ID og adgangskode fra starten indstillet til admin og :10:25 Log på ID Adg.kode :10:25 admin OK Annuller M Vedrørende begrænset adgang, se Admin af Tilladelser > Indstilling af Tilladelser. (Side 39) Låsning af alle knapper Dette begrænser adgangen til alle knapperne, der fi ndes på DVR en. 1. I tilstanden Live skal du trykke på knapperne i rækkefølgen [STOP [FREEZE] [STOP [FREEZE] [MENU]. Alle knapper bliver låst. 2. I tilstanden Låst kan du trykke på en vilkårlig knap for at vise en dialogboks, hvor du bliver bedt om at indtaste adgangskoden til oplåsning af knapperne. Låsning af knapperne ophæves, hvis du indtaster administr atoradgangskoden :10: :10:25 Adgangsk tastelås ID Adg.kode admin OK Annuller 24_ live

25 LIVE SKÆRMKONFIGURATION Ikoner på Live-skærmen Du kan kontrollere status eller drift af DVR en ved hjælp af ikonerne på live-skærmen :00:01 LIVE CAM 01 Navn Beskrivelse Aktuel dato, tid Viser aktuel tid og aktuel dato Viser aktuel tid og aktuel dato. Når du er logget på, vises ikonet LOG ON på skærmen. Vises, hvis zoom-funktionen er aktiveret. Skærmtilstand Vises, hvis du trykker på knappen Pause. Vises i tilstanden Autom. sekvens, når alle kanaler skiftes ved det angivne tidsinterval. Vises, hvis optagelsen er i gang. M Indtast adgangskoden for at annullere optagelsen. Vises, hvis der foreligger et problem med blæseren. Vises, hvis harddisken er fuld, og DVR en ikke har tilstrækkeligt plads til at optage. Systemdrift Vises, hvis der ikke er installeret en harddisk, eller hvis den eksisterende harddisk skal udskiftes. Vises, hvis harddisken har brug for et teknisk eftersyn. Vises, hvis der fi ndes nyt fi rmware på netværket. Videoindgangsstatus Kameranavn/Kanal Vises, hvis der ikke registreres noget input i en tilstand, hvor kameraet er indstillet på <TIL>. Der vises ikke noget på skærmen, hvis kameraet er indstillet på <FRA>. Viser kameranavnet og den ændrede kanal, hvis en sådan foreligger. Viser optagelsesskærmens opløsning. (Side 54) Vises i PTZ-indstilling, og fremhæves i gult, hvis PTZ er i drift. Kameradrift Viser LYD TIL/TAVS. Vises ikke i video-tilstand, hvis deaktiveret. Hvis sensoren er indstillet på <TIL>, vises indgangssignalet på skærmen for den tilsluttede kanal. Vises, hvis der detekteres en bevægelse i en tilstand, hvor bevægelsesdetektering er indstillet på <TIL>. Viser den aktuelle optagetilstand fra Optag/Begivenhed/Optagelsesplan. Dansk _25

26 live Fejlinfo Hvis den interne harddisk ikke er tilsluttet, vises meddelelsen Ingen harddisk ( ) Hvis der opstår problemer, vises meddelelsen Harddiskfejl ( ) i øverste venstre hjørne. I så tilfælde skal du sørge for at kontakte servicecenteret for at få assistance, da dette kan forårsage fejl ved optagelse, afspilning eller backup. Hvis blæseren ikke fungerer korrekt eller har et problem, vises vinduet <Blæserinformationer>, og ikonet for blæserfejl ( ) vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift.vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift. M Hvis du ser ikonet for blæserfejl eller ikonerne Ingen HDD, HDD-FEJL på skærmen, skal du kontakte servicecenteret for yderligere detaljer. Live skærmmenuen Foruden knapperne på frontpanelet eller fjernbetjeningen kan du gå til den ønskede menu ved at højreklikke i ethvert område i tilstanden live. Den genvejsmenu, som vises ved at højreklikke på skærmen, er forskellig afhængigt af log på/log af, skærmens opdelte tilstande, og DVD driftstilstanden. M Menupunkter i Søg, Optag, Backup, Luk ned og PTZ kan deaktiveres, afhængigt af brugertilladelsen. Skærmtilstand :10:25 ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på Skærmtilstand :10:25 PTZ-kontrol ZOOM Lyd Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på :10: :10:25 < Menuen Opdel-tilstand> < Menuen Enkelt-tilstand > Menuen Opdelt tilstand Genvejsmenuen i opdelt tilstand varierer afhængigt af log på/log af status Skærmtilstand Spot-Udgang ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Logout :10: :10:25 26_ live

27 Menu Beskrivelse Skærmtilstand Se "Live-tilstand". (Side 29) Spot-Udgang Se "Spot-Udgang". (Side 31) ZOOM Se afsnittet Zoom. (Side 32) Lyd Til/Fra Se "Lyd Til/Fra ". (Side 32) Frys Se Frys. (Side 32) Stop alarm Standser alarmudgang og overvågning af begivenheder. Se Overvågning af Begivenhed. (Side 33) LIVE Optaglse/Stop Starter/Stopper standardoptagelse. Afsp. Afspiller søgeresultatet (data). Se Søg og Afspil > Afspil (Side 71) Søg Se Søg og Afspil > Søg. (Side 68) Backup Se Brug af DVR en > Indstilling af Backup. (Side 58 Hovedmenu Giver adgang til hovedmenuen. Se afsnittet Brug af DVR en. (Side 34) Luk ned Lukker DVR en. Vis/Skjul Startprgram Viser eller skjuler starteren. Se Vis Menuen Starter (Side 28) Log på/logout Du kan logge på eller af. Menuen Enkelt-tilstand Menuen Enkelt-tilstand er kun tilgængelig i Enkelt-tilstand. Genvejsmenuen for En-kanalstilstand i Opdelt tilstand er forskellig fra den i Enkelt-tilstand Fuld skærm Spot-Udgang PTZ-kontrol ZOOM Lyd :10:25 Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Luk ned Skjul Startprgram Logout :10:25 PTZ Alarm Freeze Menu Fuld skærm PTZ-kontrol Beskrivelse Vælg og klik på den ønskede kanal i Opdel-til. for at skifte til fuldskærm for den valgte kanal. Giver adgang til PTZ-kontrolmenuen. PTZ-kontrolmenuen aktiveres kun i tilstanden i En-kanals Live. (Side 66) ZOOM Forstørrer det valgte billede. (Side 32) Dansk _27

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

WD TV Media Player. Play. Brugervejledning

WD TV Media Player. Play. Brugervejledning WD TV Media Player Play Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support..................................

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere