8 KANALS/ 16 KANALS DVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 KANALS/ 16 KANALS DVR"

Transkript

1 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D

2 oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse og -afspilning. Den understøtter også netværkstilslutning, og leverer fjernovervågning fra en fjern-computer ved at overføre videoog audiodata. Indeholder en praktisk brugergrænsefl ade 8/16 kanals komposit-indgangsstik Understøtter optagelsesformaterne CIF(S)/2CIF(M)/4CIF(L) Netværksoverførsel understøttet De-interlacing processor for bedre billedkvalitet Visning af harddiskinformation og -status vha. HDD SMART CIF(S)-format Optagelse med hastigheden 480 (NTSC)/400 (PAL) bill./sek. (SRD-1652D) CIF(S)-format Optagelse med hastigheden 240 (NTSC)/200 (PAL) bill./sek. (SRD-852D) Funktion til overskrivning af harddisk Lagring af backup på harddisk vha. High-Speed USB 2.0 Backupfunktion med USB 2.0 fl ashhukommelse og ekstern CD/DVD-brænder Samtidig optagelse og afspilning af 8/16 kanals videodata Forskellige søgetilstande (Søg ifølge tid, Begivenhed, Backup, POS og Bevægelsesdetektering) Forskellige optagelsestilstande (Time Lapse, Begivenhed, Planlagt optagelse) Udvidet harddisktilslutning (USB 2.0) Alarmgrænsefl ade Funktioner til fjernovervågning med Windows Network Viewer. 2_ oversigt

3 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Læs disse instruktioner. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler. Følg alle instruktioner. Brug ikke dette udstyr nær vand. Brug kun en tør klud til rengøring. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje tand fi ndes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på netledningen, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra apparatet. Brug kun tilbehør, der er specifi ceret af fabrikanten. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du fl ytter rullebordet/apparatet for at forhindre skade pga. tippende apparater. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid. Overlad al service til kvalifi ceret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt. OVERSIGT Dansk _3

4 oversigt INDEN START Brugervejledningen giver oplysninger om anvendelse af DVR, f.eks. kort indledning, navnene på de enkelte dele, funktioner, tilslutning til andet udstyr, menuopsætning osv. Du skal huske følgende bemærkninger : SAMSUNG har ophavsret til denne vejledning. Denne vejledning må ikke kopieres uden SAMSUNG's forudgående skriftlige tilladelse. Vi er ikke ansvarlige for nogen tab af produktet, der opstår som følge af din anvendelse af et ikke-standard produkt eller overtrædelse af instruktionerne i denne vejledning. Hvis du vil åbne dit system for at kontrollere problemer, skal du kontakte eksperten i den butik, hvor du købte produktet. Før du installerer en ekstra harddisk eller tilslutter en ekstern lagringsenhed (USB-hukommelse eller USB-harddisk) til denne DVR, skal du kontrollere kompatibiliteten. Kontakt din forhandler for kompatibilitetslisten Advarsel Batteri Hvis du sætter et forkert batteri i produktet, kan det føre til eksplosion. Derfor skal du bruge den samme type batteri som det, der anvendes i produktet. Det batteri, du bruger nu, har følgende specifi kationer. Normal spænding : 3V Normal kapacitet : 170mAh Fortsat standardbelastning : 0,2mA Driftstemperatur : -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) J Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. Batterier må ikke udsættes for stor varme, f.eks. solskin, ild ell. lign. Luk systemet Hvis du slukker for strømmen, mens produktet er i brug, eller hvis du foretager ikke-tilladte handlinger, kan det beskadige harddisken eller produktet. Det kan også føre til, at harddisken ikke fungerer korrekt, når du anvender produktet. Sluk for strømmen på tænd-/sluk-knappen på forsiden af din DVR. Når du har valgt <OK> i pop-up-menuen, kan du frakoble netledningen. Du kan installere et UPS-system for at sikre sikker handling og forhindre skade som følge af uventet strømafbrydelse. (Kontakt din UPS-forhandler for spørgsmål om UPS.) Driftstemperatur Det garanterede driftstemperaturområde for dette produkt er 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F). Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du starter det efter at have opbevaret det i længere tid ved en temperatur under den garanterede. Når du bruger enheden efter at have opbevaret den i længere tid ved lav temperatur, skal du anbringe produktet i stuetemperatur i et stykke tid og derefter starte det. For den indbyggede harddisk i produktet er det garanterede temperaturområde 5 C ~ 55 C (41 F ~ 131 F). På samme måde fungerer harddisken muligvis ikke ved en lavere temperatur end den garanterede. Ethernet-port Dette udstyr er beregnet til indendørsbrug, og al kommunikationskabling er begrænset til indvendig montering. 4_ oversigt

5 Pakkens indhold Pak produktet ud, og anbring produktet på en fl ad overfl ade eller det sted, hvor det skal installeres. Kontroller, at følgende indhold foruden hovedenheden er til stede. Fjernbetjening Strømkabel Network Viewer Software / Brugervejlednings-CD OVERSIGT Brugervejledning Fjernbetjeningsbatteri (AAA) SATA-kabel Fastgørelsesskruer Til Harddisk Skrue til fastgørelse af beslag (4EA) Beslagsrack Dansk _5

6 oversigt INDHOLD OVERSIGT 2 2 Funktioner 3 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner 4 Inden Start 8 Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion (Front) 10 Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion (Bag) 12 Fjernbetjening INSTALLATION TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Kontrol Med Installationsmiljøet 15 Installation af Rack 15 Tilføjelse af Harddiske Tilslutning til Video, Lyd og Skærm 18 Tilslutning til USB 19 Tilslutning af POS-enhed 19 Tilslutning af Alarmindgange/Udgange 20 Tilslutning til RS-485-enheden 21 Tilslutning til Netværket LIVE Kom Godt I Gang 25 Live Skærmkonfiguration 29 Live-Tilstand 31 Spot-Udgang 32 Zoom 32 Lyd Til/Fra 32 Frys 33 Overvågning af Begivenhed BRUG AF DVR'EN Systemopsætning 44 Indstilling af Enhed 52 Indstilling af Optagelse 55 Indstilling af Begivenhed 58 Backup 59 Netværkskonfiguration 66 Kontrol af en PTZ-enhed 6_ oversigt

7 SØG OG AFSPIL Søg 71 Afspilning WEB VIEWER Introduktion af WEB Viewer 74 Tilslutning af WEB Viewer 75 Brug af Live Viewer 81 Brug af Search Viewer 85 Fremviseropsætning 95 Om 95 Mobile Viewer OVERSIGT BACKUP VIEWER APPENDIKS SEC Backup Viewer Produktspecifikation 101 Produktoversigt 102 Standardindstilling 105 Problemløsning Dansk _7

8 oversigt NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (FRONT) SRD-852D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH 9 0 TELE WIDE VIEW PRESET MODE AUDIO ALARM MENU DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-852D DVD RECORDER USB OPEN/CLOSE RETURN SRD-1652D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH TELE WIDE VIEW PRESET DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-1652D DVD RECORDER MODE AUDIO ALARM MENU USB OPEN/CLOSE RETURN _ oversigt

9 Del Funktioner Lysindikator Kamerakontrol REC / / / Navigations / valgknap USB-porte 1 / 2 ALARM : Lyser, når der forekommer en begivenhed. HDD : Lyser ved normal adgang til harddisken. Ved adgang til harddisken, tændes og slukkes LED en. NETWORK : Viser status på såvel netværksforbindelse som dataoverførsel. BACKUP : Lyser når backup er i gang. REC : Lyser når optagelse er i gang. PTZ : Indstiller tilstanden PTZ TIL/FRA. ZOOM(TELE) : Indstiller skærmen til 2x digitalt zoom. Kører funktionen TELE i tilstanden PTZ. FREEZE(WIDE) : Kører funktionen FRYS i tilstanden Live. Kører funktionen VID i tilstanden PTZ. BACKUP(VIEW) : Kører funktionen BACKUP. Kører funktionen Indstillet visning i tilstanden PTZ. SEARCH(PRESET) : Går til søgeskærmen. Kører funktionen Forudindstillet opsætning i tilstanden PTZ. Starter eller stopper optagelsen. Trinvis tilbage ( ) : Bruges til baglæns rammevis søgning i PAUSE. Hurtig tilbage ( ) : Anvendes til hurtig baglæns søgning ved afspilning. Stop : Anvendes til at stoppe afspilningen. Afsp./Pause : Anvendes til at holde pause eller starte afspilningen igen. Hurtig fremad ( ) : Anvendes til hurtig afspilning fremad. Trinvis fremad ( ) : Bruges til forlæns rammevis søgning i PAUSE. Anvendes til at ændre en værdi eller fl ytte markøren op/ned/venstre/højre ( ). Vælger et menupunkt, eller udfører den valgte menu. Tilslutter USB-enhederne. OVERSIGT MODE AUDIO ALARM MENU/RETURN Kanal Jog shuttle OPEN/CLOSE Tænd/sluk Hver gang du trykker på knappen i Live-tilstand, skiftes der skærmtilstand. Hver gang du trykker på knappen i afspilningstilstand, skiftes der skærmtilstand. (1 Live-kanal + (N-1) Live-kanal) Indstiller lyd TIL/FRA. Annullerer ALARM-LED en og den akustiske alarm, når alarmen forsvinder og fjerner ikonet. Går enten til systemets menuskærm eller fl ytter fra en lavere menu til en højere menu. Anvendes til at vælge kanalnumre direkte i tilstanden Live eller tal ved numerisk input. Når der vises et rullepanel i hver menu; fungerer som rulning. I afspilningstilstand : - Jog : Sætter afspilningen på pause, og går tilbage eller frem. - Shuttle : Hurtig afspilning frem eller tilbage. Bruges til at åbne og lukke DVR-RW diskbakken. LED-strømindikator : Viser strømstatussen (TIL/FRA). Tænd/sluk-knap : Anvendes til at tænde og slukke for DVR en. Dansk _9

10 oversigt NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (BAG) SRD-852D SRD-1652D _ oversigt

11 Del Funktioner AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO IN Lydsignalindgang (RCA-stik). Lydsignaludgang (RCA-stik). Komposit videosignalindgang (BNC-stik). VIDEO OUT VGA SPOT Komposit videosignaludgang (BNC-stik). VGA-videosignaludgang. En live-skærm udgangsport, særskilt fra VIDEO OUT. OVERSIGT NETWORK RS-485 Tilslutning til NETVÆRK. Anvendes til RS-485-kommunikation. (TX+, TX-, RX+, RX-) ALARM - ALARM IN 1~16 (SRD-1652D) : Stik til alarmindgang. - ALARM IN 1~8 (SRD-852D) : Stik til alarmindgang. - ALARM RESET IN : Stik til nulstilling af alarm. - ALARM OUT 1~4 : Stik til alarmudgang. AC V~ IN AC 100~240V(50~60Hz) Dansk _11

12 oversigt FJERNBETJENING DVR Tilgængelig efter skift til DVR-tilstand ved at trykke på knappen [DVR] på fjernbetjeningen. SEARCH Viser søgemenuen. MODE Ændrer skærmtilstanden. POWER Viser pop-up-skærmen Afslut. BACKUP Viser menuen Backup. OPEN/CLOSE Åbner eller lukker CD-bakken. DVR Aktiverer DVR-funktionen. TAL [0~+10] Anvendes ved indtastning af tal eller til visning af en enkelt kanal. Spring tilbage (efter tidsenhed), Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Spring fremad (efter tidsenhed) T/W Zoomer ind eller ud. MENU Går til systemets menuskærm. ID Indstiller systemets ID. Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på ID-tasten. Flyt billede Under pause, fl ytter til det forrige/næste billede. FR, STOP, PLAY/PAUSE, FF PTZ Viser eller afslutter PTZ. SCROLL,. Ruller i menuen. RETURN Vender tilbage til forrige skærm. Op/ned/venstre/højre ( )/ENTER Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen Vælg. FREEZE Fastlåser skærmen midlertidigt. ZOOM Anvender den digitale zoomfunktion (2x). REC Starter eller stopper live-optagelsen. VIEW Kører funktionen Vis i tilstanden PTZ. AUDIO Tænder og slukker for lyden. ALARM Annullerer alarmen. REC LOCK Vælger funktionen til låsning af optagelse. PRESET Viser opsætning for indstillinger. Brug af taltasterne KANAL 1-9 Tryk på tasterne mellem 1 og 9. KANAL 10 KANAL Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på tasten 0 igen i løbet af tre sekunder. Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på et tal mellem 1 og 6 i løbet af tre sekunder. 12_ oversigt

13 SKÆRM Tilgængelig efter skift til tilstanden Monitor ved at trykke på knappen [MONITOR] på fjernbetjeningen. AUTO Vælger automatisk skærmstatussen. ID RESET Initialiserer ID-værdien til 00. P.MODE Vælger skærmtilstanden. POWER Tænder og slukker for skærmen. TAL [0~9] Ændrer systemets ID. MONITOR Aktiverer skærmfunktionen. ID Indstiller ID et. Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på ID-tasten. OVERSIGT +/ Justerer lydstyrken. MUTE Afbryder lydudgangen. MENU Viser menuen Opsætning. Op/ned/venstre/højre ( )/ENTER Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen Vælg. FREEZE Fryser skærmen. UNDER SCAN Viser videoskærmen i en skærm. SOURCE Vælger indgangssignalkilden. PIP Vælger eller fravælger PIP-funktionen. Brug af taltasterne KANAL 1 9 Tryk på en vilkårlig tast mellem 1 og 9. Ændring af fjernbetjeningens ID Tryk på ID-knappen på fjernbetjeningen, og kontroller den ID, der vises på DVR-skærmen. Fabriksstandard-ID en for fjernbetjeninger er 00. Indtast 2 cifre af valget i rækkefølge, mens du trykker på systemknappen [ID]. Når du er færdig med at indtaste ID, trykker du igen på systemknappen [ID] for at kontrollere indstillingen. M Hvis du ønsker at ændre fjernbetjenings-id til 08 : Tryk først på 0 og så på 8, mens du trykker på systemknappen [ID]. Fjernkontrollens ID og DVR ens ID skal passe sammen for at fungere korrekt. Se "Fjernenheder". (Side 48) Dansk _13

14 installation Vær opmærksom på følgende forhold, inden du anvender produktet. Brug ikke produktet udendørs. Spild ikke vand eller væsker på produktets tilslutningsdele. Udsæt ikke systemet for kraftige stød eller stor kraft. Træk ikke strømkablet ud med kraft. Adskil ikke selv produktet. Overskrid ikke det angivne indgangs/udgangsområde. Brug kun et godkendt strømkabel. For produkter med jordforbindelse skal du anvende en stikkontakt med jord. KONTROL MED INSTALLATIONSMILJØET Samsungs Digital Video Recorder (herefter DVR ) er en banebrydende sikkerhedsenhed, og den indeholder harddisk(e) og avancerede kredsløb inden i. Når temperaturen stiger inde i produktet, kan produktet nedbrydes, og produktets levetid kan blive forkortet. Vær opmærksom på følgende anbefalinger inden installation. Temperatur enhed : ºC Et år : 24 timer x 365 dage = timer Følgende anbefalinger gælder, når Samsung DVR installeres i et rack. 1. Kontroller, at rackets inderside ikke er lukket. 2. Sørg for, at luften cirkuleres gennem indgangene/udgangene som vist på billedet. 3. Hvis DVR en eller andre enheder i et rack skal stakkes som på billedet, skal du sørge for passende plads eller installere en ventilationsåbning for luftcirkulation. 4. For naturlig luftudskiftning skal du anbringe indgangen nederst i racket og udgangen øverst. 5. Det anbefales kraftigt, at der installeres en blæser ved indgangen og udgangen af hensyn til luftcirkulationen. (Anbring et fi lter ved indgangen for at opfange støv eller fremmedlegemer.) 6. Sørg for at have en temperatur inde i racket eller i de omgivende områder mellem 0 C ~ 40 C som vist i fi gur 1. [Figur 1] Levetid (enhed : timer) [Figur 2] 14_ installation

15 INSTALLATION AF RACK Installer beslagsrack en som vist i fi guren, og fastgør derpå skruerne på begge sider (2 skruer på hver side). Fastgør skruerne, så de ikke løsnes af vibrationer. TILFØJELSE AF HARDDISKE Du kan installere ekstra harddiske. Husk at afbryde strømkablet fra stikkontakten for at undgå eventuelle elektriske stød, tilskadekomst eller beskadigelse af produktet. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om installation af harddisk, eftersom forkert installation eller forkerte indstillinger kan beskadige produktet. Antal harddiske, der understøttes : Standard 1 harddisk + Op til 3 ekstra harddiske Sørg for at afbryde strømkablet fra stikkontakten, før du foretager installationen. Som fabriksstandard er master-enheden udstyret med én harddisk. INSTALLATION J Advarsel om datatab (forsigtighed med harddiske) Vær forsigtig, så dataene inde i harddisken ikke beskadiges. Inden du tilføjer en harddisk, skal du kontrollere dens kompatibilitet med dette DVR-produkt. Harddiske kan nemt blive defekte pga. deres følsomme natur i henhold til unormale forhold eller stød under brugen. Sørg for, at harddisken ikke udsættes for stød eller unormale forhold. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade på harddisken, der skyldes brugerens skødesløshed eller unormale forhold. Situationer der kan beskadige harddisken eller optagede data For at begrænse risikoen for datatab pga. en beskadiget harddisk bør du lave backup af dine data så ofte som muligt. Data kan gå tabt pga. eksterne påvirkninger under adskillelse eller installation af DVR en. Harddisken kan blive beskadiget, hvis DVR en standser pludseligt pga. en strømafbrydelse, mens den er i drift. Harddisken eller lagrede fi ler kan blive beskadiget, hvis hovedenheden fl yttes eller påvirkes under harddiskens drift. Forholdsregler ved tilføjelse af en harddisk Når du tilføjer en harddisk, skal du være opmærksom på, at kablerne ikke anbringes på uegnede steder, og at kabelisoleringen ikke bliver fjernet. Pas på, du ikke taber monteringsskruer eller tilbehør. Hvis skruerne eller tilbehøret ikke samles, kan produktet bryde ned eller ikke fungere korrekt. 3. Kontroller harddiskens kompatibilitet, inden du tilføjer den. Kontakt din nærmeste forhandler for at få en liste med kompatible enheder Dansk _15

16 installation Hvis der tilføjes harddiske Følgende tal er baseret på model SRD-1652D. 1. Først løsnes skruerne i venstre og højre side, og låget tages af. Låg 2. Løsn skruerne (x4) i venstre/højre og øverste side for at fjerne det øverste beslag, og løsn de nederste skruer (x2) for at fjerne det nederste beslag. Øverste beslag Nederste beslag 3. Installer harddisken e (x3) på det øverste beslag, og fastgør dem med skruer. Øverste beslag Nederste beslag 16_ installation

17 4. Når installationen af ekstra harddiske er færdig, indsættes øverste og nederste beslag i DVR en, og de fastgøres med de medfølgende skruer. 5. Når installationen af de ekstra harddiske er afsluttet, tilsluttes strømkablet, og harddisk datakablerne (SATA-kabel) tilsluttes til stikkene ~ på hovedkortet. Bemærk, at nummeret på et harddisk-datakabel ikke har noget med driften af harddisken at gøre. Du skal bare arrangere stikkene i henhold til længden af hvert stik. INSTALLATION 6. Kontroller om stikkene er sat ordentligt i, og der ikke er problemer med ledningsføringen, luk låget, og fastgør det med skruer. Låg Dansk _17

18 tilslutning til andre enheder M Følgende tal er baseret på model SRD-1652D. TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM AC V~IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO IN SPOT AUDIO IN VIDEO OUT (composite) VIDEO OUT (VGA) TILSLUTNING TIL USB 1. Der leveres som standard en USB-port til ekstern tilslutning. 2. Du kan tilslutte en USB-harddisk, USB CD/DVD-afspiller, USB-hukommelse eller mus til USB-porten. 3. Hvis der tilsluttes en USB-harddisk til systemet, fi nder du genkendelse og indstillinger i Menu > Indstilling af enhed > Lagringsenhed. (Side 46) 4. Dette produkt understøtter hot-plugging, der betyder, at du kan tilslutte/fjerne USB-enheder, mens systemet er i drift. J Hvis du anvender USB-enheden til backupformål, skal du formatere den med FAT32 på en pc, hvis den ikke er formateret på DVR en. 18_ tilslutning til andre enheder

19 TILSLUTNING AF POS-ENHED Du kan tilslutte en POS-enhed til RS-232C porten på produktets bagside, når du tilslutter den direkte med et RS-232C kabel. Opsætning af tilslutning for RS-232C porten fi nder du i Menu > Enhed > POS-enheder", tryk på knappen <Opsætning af POS-enhed>, og indstil <Baudhastighed, Paritet, Data, Stopbit og Overførselstype>. (Side 49) TILSLUTNING AF ALARMINDGANGE/UDGANGE Alarm Ind/Ud-stikkene på bagsiden består af følgende. 1. Stik til alarmindgang til SRD-852D 2. Stik til alarmindgang til SRD-1652D TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER 3. Stik til alarmudgang Dansk _19

20 tilslutning til andre enheder ALARM IN 1 ~ 8 (SRD-852D) : Stik til alarmindgang ALARM IN 1 ~ 16 (SRD-1652D) : Stik til alarmindgang ALARM RESET : Ved modtagelse af et signal om alarmnulstilling, annullerer systemet den aktuelle alarmindgang og fortsætter med overvågning. ALARM OUT 1 ~ 4 : Stik til alarmudgang ALARM OUT ALARM IN ALARM IN TILSLUTNING TIL RS-485-ENHEDEN Tilslut RS-485-enheden via det bageste stik. M Tilslutte og styre et PTZ-kamera, der understøtter RS-485-kommunikation. Overf.type : Du kan vælge enten Halv dupleks eller Fuld dupleks som dataoverførselstype. Baudhastighed : Understøttede baudhastigheder er 600/1200/2400/4800/9600/19200/ M Kontroller først, om RS-485-enheden er kompatibel med produktet. Pas på ikke at ændre polariteten (+/ ) på RS-485- enheden, når du tilslutter den. Afhængigt af typen af kameraet, kan tilslutningspolariteten være forskellig. Se det pågældende PTZ-kameras dokumentation for yderligere oplysninger. PTZ-enhed Halv dupleks Data ( ) Data (+) Fuld dupleks Rx(+) Rx( ) Tx( ) Tx(+) Bag Tx( ) Tx(+) Rx( ) Rx(+) 20_ tilslutning til andre enheder

21 TILSLUTNING TIL NETVÆRKET Tilslutning internettet via Ethernet (10/100 BaseT) INTERNET Hub/router Backbone-net Hub/Switcher Oprettelse af forbindelse til internettet ved brug af routeren RJ-45 Ethernet-kabel (Direkte kabel) Windows Network Viewer TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER INTERNET Router xdsl eller kabelmodem xdsl eller kabelmodem Ekstern fjern-pc DDNS-server (datacenter) Dansk _21

22 tilslutning til andre enheder Tilslutning til internettet via ADSL INTERNET Telefonlinje (ADSL) ADSL-MODEM RJ-45 Ethernet-kabel (Direkte kabel) Hub/Router Windows Network Viewer 22_ tilslutning til andre enheder

23 live KOM GODT I GANG Start af systemet Tilslut DVR ens strømkabel til stikkontakten. Tryk på knappen tænd/sluk på forsiden. LIVE REC 3. Du vil se initialiseringsskærmen. Initialiseringsprocessen vil vare ca. 1 minut i den rækkefølge ikonerne vises. Hvis der installeres en ny harddisk, kan initialiseringsprocessen tage længere tid. REC 4. Live-skærmen vises med et bip :10: :10:25 Lukning af systemet Du kan kun lukke systemet, hvis du har logget på DVR en. Du skal have tilladelse til <Luk ned> for at lukke systemet, hvis du ikke er administrator. 1. Tryk på knappen [POWER] på fjernkontrollen eller 2. frontpanelet, eller højreklik for at vise genvejsmenuen, og vælg <Luk ned>. Vinduet til bekræftelse af Luk ned vises. Luk ned 3. Brug piletasterne på fjernkontrollen eller frontpanelet til at fl ytte til <OK>, og tryk på knappen [ENTER], eller klik på <OK>. Systemet vil lukke ned :10:25 Er du sikker på, du vil lukke? OK Annuller M Vedrørende administration af tilladelser, se Admin af Tilladelser > Indstilling af Tilladelser. (Side 39) :10:25 Dansk _23

24 live Log på For at få adgang til en DVR eller en begrænset menu skal du være logget på DVR en. 1. I live-tilstanden højreklikkes på et vilkårligt område af skærmen. Du vil se genvejsmenuen som i den højre fi gur. Skærmtilstand :10:25 ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på :10:25 2. Klik på <Log på>. Logon-dialogboksen vises. Du kan også se logon-dialogen for at få adgang til en menu ved at trykke på knappen [MENU] på fjernkontrollen eller frontpanelet. Logon-dialogen vises også, hvis du trykker på en menuknap på DVR ens fjernkontrol eller frontpanelet, når den tilhørende menu kræver, at du logger på. Som standard er ID og adgangskode fra starten indstillet til admin og :10:25 Log på ID Adg.kode :10:25 admin OK Annuller M Vedrørende begrænset adgang, se Admin af Tilladelser > Indstilling af Tilladelser. (Side 39) Låsning af alle knapper Dette begrænser adgangen til alle knapperne, der fi ndes på DVR en. 1. I tilstanden Live skal du trykke på knapperne i rækkefølgen [STOP [FREEZE] [STOP [FREEZE] [MENU]. Alle knapper bliver låst. 2. I tilstanden Låst kan du trykke på en vilkårlig knap for at vise en dialogboks, hvor du bliver bedt om at indtaste adgangskoden til oplåsning af knapperne. Låsning af knapperne ophæves, hvis du indtaster administr atoradgangskoden :10: :10:25 Adgangsk tastelås ID Adg.kode admin OK Annuller 24_ live

25 LIVE SKÆRMKONFIGURATION Ikoner på Live-skærmen Du kan kontrollere status eller drift af DVR en ved hjælp af ikonerne på live-skærmen :00:01 LIVE CAM 01 Navn Beskrivelse Aktuel dato, tid Viser aktuel tid og aktuel dato Viser aktuel tid og aktuel dato. Når du er logget på, vises ikonet LOG ON på skærmen. Vises, hvis zoom-funktionen er aktiveret. Skærmtilstand Vises, hvis du trykker på knappen Pause. Vises i tilstanden Autom. sekvens, når alle kanaler skiftes ved det angivne tidsinterval. Vises, hvis optagelsen er i gang. M Indtast adgangskoden for at annullere optagelsen. Vises, hvis der foreligger et problem med blæseren. Vises, hvis harddisken er fuld, og DVR en ikke har tilstrækkeligt plads til at optage. Systemdrift Vises, hvis der ikke er installeret en harddisk, eller hvis den eksisterende harddisk skal udskiftes. Vises, hvis harddisken har brug for et teknisk eftersyn. Vises, hvis der fi ndes nyt fi rmware på netværket. Videoindgangsstatus Kameranavn/Kanal Vises, hvis der ikke registreres noget input i en tilstand, hvor kameraet er indstillet på <TIL>. Der vises ikke noget på skærmen, hvis kameraet er indstillet på <FRA>. Viser kameranavnet og den ændrede kanal, hvis en sådan foreligger. Viser optagelsesskærmens opløsning. (Side 54) Vises i PTZ-indstilling, og fremhæves i gult, hvis PTZ er i drift. Kameradrift Viser LYD TIL/TAVS. Vises ikke i video-tilstand, hvis deaktiveret. Hvis sensoren er indstillet på <TIL>, vises indgangssignalet på skærmen for den tilsluttede kanal. Vises, hvis der detekteres en bevægelse i en tilstand, hvor bevægelsesdetektering er indstillet på <TIL>. Viser den aktuelle optagetilstand fra Optag/Begivenhed/Optagelsesplan. Dansk _25

26 live Fejlinfo Hvis den interne harddisk ikke er tilsluttet, vises meddelelsen Ingen harddisk ( ) Hvis der opstår problemer, vises meddelelsen Harddiskfejl ( ) i øverste venstre hjørne. I så tilfælde skal du sørge for at kontakte servicecenteret for at få assistance, da dette kan forårsage fejl ved optagelse, afspilning eller backup. Hvis blæseren ikke fungerer korrekt eller har et problem, vises vinduet <Blæserinformationer>, og ikonet for blæserfejl ( ) vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift.vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift. M Hvis du ser ikonet for blæserfejl eller ikonerne Ingen HDD, HDD-FEJL på skærmen, skal du kontakte servicecenteret for yderligere detaljer. Live skærmmenuen Foruden knapperne på frontpanelet eller fjernbetjeningen kan du gå til den ønskede menu ved at højreklikke i ethvert område i tilstanden live. Den genvejsmenu, som vises ved at højreklikke på skærmen, er forskellig afhængigt af log på/log af, skærmens opdelte tilstande, og DVD driftstilstanden. M Menupunkter i Søg, Optag, Backup, Luk ned og PTZ kan deaktiveres, afhængigt af brugertilladelsen. Skærmtilstand :10:25 ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på Skærmtilstand :10:25 PTZ-kontrol ZOOM Lyd Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Log på :10: :10:25 < Menuen Opdel-tilstand> < Menuen Enkelt-tilstand > Menuen Opdelt tilstand Genvejsmenuen i opdelt tilstand varierer afhængigt af log på/log af status Skærmtilstand Spot-Udgang ZOOM Lyd Fra Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Søg Backup Hovedmenu Luk ned Skjul Startprgram Logout :10: :10:25 26_ live

27 Menu Beskrivelse Skærmtilstand Se "Live-tilstand". (Side 29) Spot-Udgang Se "Spot-Udgang". (Side 31) ZOOM Se afsnittet Zoom. (Side 32) Lyd Til/Fra Se "Lyd Til/Fra ". (Side 32) Frys Se Frys. (Side 32) Stop alarm Standser alarmudgang og overvågning af begivenheder. Se Overvågning af Begivenhed. (Side 33) LIVE Optaglse/Stop Starter/Stopper standardoptagelse. Afsp. Afspiller søgeresultatet (data). Se Søg og Afspil > Afspil (Side 71) Søg Se Søg og Afspil > Søg. (Side 68) Backup Se Brug af DVR en > Indstilling af Backup. (Side 58 Hovedmenu Giver adgang til hovedmenuen. Se afsnittet Brug af DVR en. (Side 34) Luk ned Lukker DVR en. Vis/Skjul Startprgram Viser eller skjuler starteren. Se Vis Menuen Starter (Side 28) Log på/logout Du kan logge på eller af. Menuen Enkelt-tilstand Menuen Enkelt-tilstand er kun tilgængelig i Enkelt-tilstand. Genvejsmenuen for En-kanalstilstand i Opdelt tilstand er forskellig fra den i Enkelt-tilstand Fuld skærm Spot-Udgang PTZ-kontrol ZOOM Lyd :10:25 Frys Stop alarm Optaglse Afsp. Luk ned Skjul Startprgram Logout :10:25 PTZ Alarm Freeze Menu Fuld skærm PTZ-kontrol Beskrivelse Vælg og klik på den ønskede kanal i Opdel-til. for at skifte til fuldskærm for den valgte kanal. Giver adgang til PTZ-kontrolmenuen. PTZ-kontrolmenuen aktiveres kun i tilstanden i En-kanals Live. (Side 66) ZOOM Forstørrer det valgte billede. (Side 32) Dansk _27

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere