Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Referat af ordinære generalforsamling lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Udsendt dagsorden i henhold til grundejerforeningens vedtægt 15: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelse om foreningens virke i det forløbne år. a: Ole Pedersen mistillidsvotum til afstemning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse a: Fastlæggelse af kontingent b: Forslag fra bestyrelsen b.1: Henrik Ive fastlæggelse af administrationsgebyr b.2: Kenn Lindgaard erstatning ifm. hærværk b.3: Kenn Lindgaard ændring af udsendelse af referat c: Forslag fra medlemmerne c.1: Ole Pedersen registrering af chikaner c.2: Ole Pedersen diverse forhold og tiltag c.3: Ole Pedersen supplerende oplysninger i årsregnskab c.4: Ole Pedersen takst og gebyr oversigt inkl. bilag gebyr vedledning c.5: Ole Pedersen ordensregler for medlemmer af GF Kaldred af 1967 c.6: Ole Pedersen vedtægtsændring inkl. bilag ny vedtægt i helhed og vedtægts ændring sammenligning eksisterende Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 1

2 og ændring c.7: Tage H. Nielsen råstofplan Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Valg af medlemmer til bestyrelsen a: Valg af formand for ét år (Kenn Lindgaard udtræder) b: Valg af næstformand for to år (Knud Z Nielsen ønsker genvalg) c: Valg af kasserer for to år (Henrik Ive ønsker genvalg) d: Valg af bestyrelsesmedlem for to år (Jan Jeppesen ønsker genvalg) e: Valg af bestyrelsesmedlem for to år (Britt Funck ønsker ikke genvalg) Valg af bestyrelsessuppleant for et år (Irene Rudkjøbing ønsker genvalg) Valg af statsautoriseret revisor Valg af foreningens medlemmer til revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt MODTAGET REFERAT BEGYND: Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Generalforsamling 25. maj 2013 kl Valg af dirigent: Steen Marslew, Advodan Holbæk. Dirigenten konstaterede generalforsamling lovligt indkaldt. Referenter: Britt Funch og Irene Rudkjøbing. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år ved formanden: Det har været et år med mange meninger og derfor har beslutningerne også haft svært ved at komme i mål. Selv mindre opgaver og beslutninger har været langt undervejs. Det har været en stor udfordring. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 2

3 Ligesom sidste år er der kommet klager fra grundejere over andre grundejere der ikke vi respektere vores ordensreglement. Det er igen græsslåning, hunde der gør og den alt for hurtige kørsel. Der er stadig mange der ikke har fået fjernet tingene, som er placeret i vores rabatter. Det er mest byggematerialer. En enkelt grundejer har i flere år udvidet grunden med en container. Det pynter ikke just og naboerne er da også kede af at kigge på den. Jeg vil opfordre alle til at følge vores ordensreglement. Ikke kun når I finder belejligt. Det gør det nemmere for os alle. I vinter gennemførte vi en større beskæring. Vi fik beskåret ca meter fordelt på hele om-rådet. Så nu er vi ved at være hvor der, hvor det er muligt at foretage den meget billigere vedligeholdelse, frem for den dyre beskæring af de høje og kraftige hegn. Det er det vi i de sidste 3 år har arbejdet hen imod, så jeg håber bestyrelsen vil fortsætte arbejdet, så vi ikke kommer bagud igen. Og så er der en opfordring til vore grundejere. Husk nu I skal klippe til vej og sti, så der er ordentligt fremkommeligt for såvel lastbiler som gående. Vil I ikke hjælpe os med at få det bragt i orden inden Sankt Hans? Det vil være til gavn for mange. Dette er slutningen på min tid i bestyrelsen desværre. Jeg har valgt at stoppe nu, fordi jeg to gange på ét år har været udsat for hærværk. Først blev der sprøjtet gift i min søns lille urtehave og nogle måneder efter fik bilen en omlakering. Jeg ved ikke hvad budskabet er til så idiotiske handlinger, for der var ikke lagt en seddel. Men jeg ved, at dette vil påvirke os alle, for hvem ønsker at købe hus her? Hvem vil nu tage stafetten efter mig, hvis det er det her der er takken? Jeg håber inderligt, at I vil anmelde den slags syge handlinger, hvis I hører eller oplever noget. Det vil jeg i hvert fald gøre. Den slags må bare ikke ske. Hvis der er nogen der er utilfreds eller uenige i noget, så tag det op med bestyrelsen. Spørgsmål / kommentarer: Ole Petersen, Ingeborgsvej: Hvor meget er vi kommet igennem, hvor meget resterer, kan områder og Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 3

4 veje fremover holdes indenfor budget? Spørgsmålene besvares med ja fra formanden. Ole Petersen, Ingeborgsvej: Mener, der er et efterslæb på vejene. Formanden svarer, at bestyrelsen har oversigt over, hvor der trænger mest. Vurderer, at vi kan komme langt for det budgetterede. Tage Nielsen, Kurtsvej 3: Mener, at der er uheldige sammenfald, fordi formandens firma og dermed formanden selv slår græs. Mener, at formand er dybt inhabil. Niels, Gormsvej 11: Er der tilbud på alt, der er lavet? Hvem har afgivet tilbud? Der er ikke indhentet tilbud omkring beskæringer, hvor det kun drejer sig om f.eks. et enkelt træ. Den nye entreprenør har påtaget sig opgaven efter Allan uden meromkostninger. Der blev ikke indhentet tilbud grundet det akutte behov. Bentesvej 4: Hvad sker der med indtægt fra fældede træer? Grundejere kan og har afhentet træ til eget forbrug. Niels, Gormsvej 11: Ønsker flere oplysninger omkring salg af træ. Grundejerforeningen har i et enkelt tilfælde fået et fradrag på kr ,00, da det ellers ville koste kr ,00 at få træet fjernet. Niels, Gormsvej 11: Hvor mange tilbud er der givet på den store beskæring? Der er afgivet to tilbud, hvoraf det ene var dyrere, end det andet. a. Ole Pedersen mistillidsvotum til afstemning. Irenevej 8: Trist med et mistillidsvotum. Sidste gang, man havde dette, endte det i kaos, og det tog flere år, inden tingene fungerede igen. Niels, Gormsvej 11: Støtter mistillidsvotum. Ole: Er utilfreds med oppetid på hjemmeside. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 4

5 Hjemmesiden har været hacket, og bestyrelsen har haft store problemer med at få adgang til den, da det kun var den tidligere webmaster, der havde adgang. Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Der er store ulemper ved et mistillidsvotum. I stedet kunne man kanalisere det ud til et kraftigt wake-up-call til bestyrelsen. Nej til mistillidsvotum. Herefter anmoder bestyrelsen om pause. Efter pausen meddeler bestyrelsen, at alle trækker sig og ikke stiller op til genvalg, da man ikke kan arbejde videre under et mistillidsvotum. På trods af bestyrelsens meddelelse, samt orientering fra advokat Steen Marslew om de problemer, der derved opstår, fastholder Ole Pedersen sit mistillidsvotum. Da bestyrelsen herefter ønsker at trække sig fra forsamlingen straks, meddeler advokaten, at dagsordenen skal videreføres. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskab gennemgås ved kasserer Henrik Ive. Der er brugt mange penge på de grønne områder, derfor er underskuddet større end tidligere. Endvidere er der modtaget regninger for kr ,00 på én gang. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej: Spørger til formue / budgettal (fik ikke helt fat i det). Beatesvej 4: Regning på ,00 er det et tilbud? Spørger til gebyrer: Kasserer svarer, at gebyrer vedrører PBS, trykning af indkaldelser til generalforsamling, porto med videre. Det har været dyrt at arrangere dette års generalforsamling pga. de mange papirer med forslag /vedtægtsændringer, der er modtaget fra medlemmer, hvorfor indeværende års budgettal omkring gebyrer er stort. Niels, Gormsvej 11: Hvad er der brugt til friarealer og veje? Ønsker beløb detaljeret Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 5

6 specificeret. Kasserer forklarer, at generalforsamling tidligere har frabedt sig detaljeret specifikation. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Ked af, at tradition fra 2002 videreføres (?). Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Kan ikke godkende regnskab. 4. Herefter sendtes regnskab til forsamlingens godkendelse og blev godkendt. a. Fastsættelse af kontingent Nuværende kontingent godkendt. b. Forslag fra bestyrelsen 1. Henrik Ive Fastsættelse af administrationsgebyr: Forslag: det skal fortsat være gratis at betale via PBS. Ønsker man at betale via girokort, skal det koste et gebyr på kr. 25,00, som dækker de omkostninger, der er ved udsendelse af et sådant. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Er uenig i forslaget og ønsker en detaljeret oversigt over foreningens gebyrer. Forslag vedtaget. 2. Kenn Lindgaard Erstatning i forbindelse med hærværk: Forslag: erstatning for de udgifter formanden har haft i forbindelse med hærværk på hans grund og bil. Hver enkelt hærværkssag skal tages op til konkret vurdering. Spørgsmål / kommentarer: Niels, Gormsvej 11: Mener, det er formandens problem, ikke grundejerforeningens. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Mener, grundejerforeningen skal betale erstatning og herefter tale dunder Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 6

7 til medlemmerne, så situationen ikke opstår igen. Forslag forkastet. 3. Kenn Lindgaard Ændring af udsendelse af referat. Forslag: Referat fra generalforsamling udsendes i dag pr. post, hvilket er meget dyrt i porto. Det foreslås derfor, at referat fremover sættes i opslagstavlen ved Rådhuset samt lægges på hjemmesiden. Der lægges endvidere en passende portion i kassen ved Rådhuset, hvor medlemmer så kan hente et eksemplar. Forslag vedtaget. c. Forslag fra medlemmer 1. Ole Pedersen Registrering af chikaner. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (Kortlægning af alle chikaner). Spørgsmål / kommentarer: Tage Nielsen, Kurtsvej: Mener, at Ole Pedersen har fremsendt for mange forslag til, at generalforsamlingen kan træffe beslutning. Foreslår, at det udskydes til en senere generalforsamling. Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Mener, det er en stor opgave at pålægge bestyrelsen. Birthe, Jeppesvej 11: Er ny grundejer og kan derfor ikke vide, hvad der er grundejers /grundejerforeningens. Formand kommenterer: Hvis bestyrelsen skal registrere, kontakte grundejere, bestille fjernelse af chikaner osv. Det bliver en kamp uden lige. Forslag vedtaget. 2. Ole Pedersen Diverse forhold og tiltag. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (rettelser i fejl i vedtægter). Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 7

8 Forslag vedtaget. 3. Ole Pedersen Supplerende oplysninger i årsregnskab. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (ønsker specificeret regnskab). Spørgsmål / kommentarer: Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Ændringsforslag: der påføres noter i stedet for et specificeret regnskab. Forslag vedtaget. 4. Ole Pedersen Takst og gebyroversigt inkl. bilag gebyrvejledning. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling. (Gebyrliste indeholdende f.eks. grundejerkontingent osv.). Spørgsmål / kommentarer: Der foreslås rettelser som følger: Formand kr Kasserer kr Forslag vedtages med ovennævnte rettelser. 5. Ole Pedersen Ordensregler for medlemmer af GF Kaldred af 1967: Forslag tilbagetrækkes af forslagsstiller. 6. Ole Pedersen Vedtægtsændring inkl. bilag Ny vedtægt i helhed og vedtægtsændring sammenligning af eksisterende og ændring. Forslag tilbagetrækkes af forslagsstiller. 7.Tage Nielsen Råstofplan. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling. Forslag forkastet. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 8

9 8.Søren: Oprensning af vandløb og mose. Forslag: Den kommende nye bestyrelse skal pålægges at gennemgå vandløb / mose for at rense disse op. Spørgsmål / kommenterer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Grundejerforeningen er allerede forpligtet til dette. 9. Søren: Fast personale. Forslag: Der skal ansættes en fast mand til at tage sig af vejene. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Anmoder den nye bestyrelse om at have mere fokus på vejene. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse trækker sig pga. forslag til afstemning om mistillidsvotum. Bestyrelsen genopstiller IKKE. a. Valg af formand. b. Valg af næstformand: c. Valg af kasserer 2 år. d. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 år. e. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år. Da der ikke kan sammensættes en ny bestyrelse nedsættes et forretningsudvalg: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4 Søren Kim Frank Urban Niels, Gormsvej 11 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 9

10 Forretningsudvalget skal inden 14 dage indkalde medlemmerne med brev til ekstraordinær generalforsamling. Indtil der er valgt en ny kasserer, tilbyder afgående kasserer, Henrik Ive, at være forretningsudvalget behjælpelig med assistance. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. Gennemføres ikke, da der ikke er valgt en bestyrelse. 7. Valg af statsautoriseret revisor. Genvalgt 8. Valg af et af foreningens medlemmer til revisor. Erik Ottesen genvalgt. 9. Valg af revisorsuppleant. Finn Petersen genvalgt. 10. Evt. Kenn Lindgaard informerer, at næste ordinære generalforsamling er den 31. maj 2014 kl Der inviteres på hygge på Rådhuset efter generalforsamlingen. MODTAGET REFERAT SLUT. Dirigent: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 10

11 Forretningsudvalget af 25/5-2013: Forretningsudvalget består af flg. medlemmer: Formand Niels Z. Nielsen, Starreklintevej 31, Hørve, Tlf Frank Nielsen. Kurtsvej 2, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Kim Falch, Jeppesvej 1, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Urban Lindroos Jensen, Bentesvej 4, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Ekstraordinær generalforsamling afholdes 29/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 11

12 Referat af EKSTRAORDINÆR generalforsamling lørdag den 29. juni 2013 kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Dagsorden udsendt iht. foreningens vedtægter 14 og 13 med flg. dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referat 3. a) Valg af formand for ét år (Niels Z. Nielsen opstiller) b) Valg af næstformand for to år (Søren Jensen og Ole Pedersen opstiller) c) Valg af kasserer for 2 år d) To bestyrelsesmedlemmer for hver to år (Frank Nielsen og Kim Falck opstiller) e) To bestyrelsesmedlemmer for hvert ét år f) Én bestyrelses suppleant for ét år (Urban Lindroos Jensen opstiller) g) Én bestyrelses suppleant for to år 4. Evt. REFERAT BEGYND: Formand for forretningsudvalget af 25/ Niels Z. Nielsen bød velkommen, og foreslog Gert Larsen, Karlsvej 5, som dirigent såfremt der ingen andre kandidater var. 1. Da der ingen modkandidater var overtog Gert Larsen ledelsen af forsamlingen. Gert Larsen meddelte efter ønske af foreningsudvalget af 25/5-2013, at de på den udsendte/foreliggende dagsorden foreslået navne til bestyrelsesposter alle var trukket tilbage, for at sikre en åben afstemning i det videre forløb. Søren O. Jensen undtaget. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet forelagte indkaldelser var datostemplet den 6/ Forsamlingen havde ingen bemærkninger til den udsendte/foreliggende dagsorden. Der var i alt 53 stemmer. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 12

13 2. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, blev valgt som referent for mødet. Valgt uden afstemning da denne var eneste kandidat. 3. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Per Movsing, Jeppesvej 3. Henning Pedersen, Katinkavej 4. Anni Arensberg Madsen, Kamillavej 3. 3a. Valg af formand for ét år: Allan Nielsen, Ingolfvej 20, fik 11 stemmer Kim Falch, Jeppesvej 1, fik 42 stemmer. Kim Falch valgt for formand for ét år. 3b. Valg af næstformand for to år: Allan Nielsen, Ingolfvej 20, fik 30 stemmer Frank Nielsen, Kurtsvej 2, fik 20 stemmer Ugyldige stemmer 3 Allan Nielsen valgt som næstformand for to år. 3c. Valg af kasserer for 2 år: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, valgt uden afstemning, da denne var eneste kandidat. 3d. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for hver to år, afstemning gennemføres ved at der på stemmelseddel anføres to navne, højest og næsthøjeste antal stemmer bliver valgt: Niels Z. Nielsen, Gormsvej 11, fik 17 stemmer Lasse Baarupdal, Gormsvej 8, fik 32 stemmer Søren O. Jensen, Ferdinandsvej 3, fik 15 stemmer Pal Postas, Kurtsvej 8, fik 42 stemmer Lasse Baarupdal og Pal Postas valgt som bestyrelsesmedlemmer for hver to år. 3e. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for hvert ét år: Frank Nielsen, Kurtsvej 2 Henrik Movsing, Jeppevej 8. Frank Nielsen og Henrik Movsing valgt uden afstemning, da disse var eneste kandidater. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 13

14 3f. Valg af én bestyrelses suppleant for ét år: Urban Lindroos Jensen, Bentevej 4. Urban Lindroos Jensen valgt uden afstemning, da der kun var denne kandidat. 3g. Valg af én bestyrelses suppleant for to år, afstemning gennemføres ved at der på stemmelseddel anføres ét navne, højest antal stemmer bliver valgt: Søren O. Jensen, Ferdinandsvej 3, fik 3 stemmer Niels Z. Nielsen, Gormsvej 11, fik 12 stemmer Dorte Larsen, Kaspersvej 1, fik 33 stemmer Ugyldige 5 stemmer Dorte Larsen valgt som bestyrelses suppleant for to år. 4. Evt. Tage Nielsen, Kurtsvej 3, ønskede tillykke med valget, samt udgav udtryk for ønske om en rolig arbejdsperiode frem til den ordinære genralforsamling den 31/ Kim Falch takkede for god ro og orden, samt for det gode fremmøde og de mange som havde budt sig til, til de forskellige poster. Oplyste at en af de første arbejdsopgaver for den nye bestyrelse vil være en vurdering af behov for klipning af Eskebjergvej og Arnakkevej ligeså snart, at den nye bestyrelse måtte have overblik over foreningens økonomiske status efter overlevering fra den tidligere kasserer Henrik Ive. Søren O. Jensen gjorde opmærksom på lovkrav iht. højde på beplantning og oversigts forhold. Kim oplyste, at bestyrelsen vil medtage dette i deres videre arbejde. Mødet afsluttet og ophævet kl REFERAT SLUT Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 14

15 Referat godkendt: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 15

16 Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kaldred af 1967 pr : Foreningen: Grundejerforeningen Kaldred af 1967: Jansvej Eskebjerg Mail: Web: Formand: Næstformand: Kasserer: Best. medlem Best. medlem: Kim Falch Jeppesvej Eskebjerg Telefon: Arbejde: Mail: Allan Nielsen Ingolfsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Ole Pedersen Ingeborgsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Frank Nielsen Kurtsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Henrik Movsing Jeppesvej Eskebjerg Telefon: Mail: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 16

17 Best. medlem Best. medlem Suppleant Suppleant Lasse Baarupdal Gormsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Pal Postas Kurtsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Dorthe H. Larsen Kaspersvej Eskebjerg Telefon: Mail: Urban Lindroos Jensen Bentesvej Eskebjerg Telefon: Mail: Den ordinære generalforsamling 2014 afholdes lørdag den 31/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 17

18 ORDENSREGLEMENT FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967 Veje og anlæg samt friarealer står under medlemmernes og gæsternes beskyttelse. Alt uvedkommende færdsel på privat grund er forbudt. Højeste tilladte hastighed er 30 km/t. Kørsel med enhver form for motorkøretøj skal ske med behørigt hensyn til de gående, pas på cyklende og legende børn. Parkering på veje er kun tilladt under af- og pålæsning. Der skal på ejendommen være parkeringsplads til mindst to biler. Ligeledes er enhver form for væddeløbskørsel strengt forbudt, dette gælder også cykler og knallerter. Al færdsel på fællesarealerne med motorkøretøj er forbudt. Alt støjende adfærd på legeplads- boldbaner og fællesarealer er forbudt efter kl og før kl Enhver brug af skyderedeskaber, der kan være til fare og gene for andre er strengt forbudt. Brug af motoriserede haveredskaber er tilladt: Mandag til torsdag 8.00 til Fredag 8.00 til Lørdag 8.00 til Søn- og helligdage 8.00 til Det pålægges de enkelte medlemmer at renholde deres vejafsnit, klippe vildroser og hæk i skel mod veje og stier, samt sørge for at vedligeholde deres grund med græsslåning for bl.a. at hindre frøspredende ukrudt. Dette skal ske mindst to gange årligt, første gang inden/men med nyslåning til Skt. Hans, og anden gang inden/men med nyslåning den 15. august. Udeladelse af dette medfører påtale, samt at arbejdet bliver udført på medlemmets regning samt et administrationsgebyr. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 18

19 Haveaffald må ikke henkastes eller afbrændes, vi henviser til kommunens genbrugsplads. Hunde må kun være frie på området, hvis de er under behørig kontrol, og under ingen omstændigheder hvor de kan være til gene for andre. Havevanding må kun ske efter de af vandværket udstedte direktiver, og overtrædelse medfører påtale samt evt. lukning for vandet. Det er ethvert medlems pligt selv at orientere sig om evt. bekendtgørelser i opslagsskabet på Rådhuset, Jansvej 1, Kaldred. Husk at orientere Dem om de retningslinjer og bestemmelser der er tinglyst på Deres ejendom. Kopi af deklarationer kan rekvireres på dommerkontoret i Kalundborg. Vær selv med til at håndhæve dette reglement, så området kan være til gavn og glæde for alle. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 19

20 TAKST, GEBYR OG HONORAR OVERSIGT For Grundejerforeningen Kaldred af 1967 for 2013/2014 Kontingent 1/ til 31/ = 800,00 kr. pr. parcel. Administrationsgebyr ved udeladt tilmelding til PBS for kontingent opkrævning = 50,00 kr. pr. parcel. Administrationsgebyr i forbindelse med afviste PBS betalinger som ikke er forsaget af foreningen = 50,00 kr. pr. betaling. Ny parcelejer indskud = 500,00 kr. pr. parcel. Nye parceller der optages i foreningen betaler udover ny parcelejer indskuddet på 500,00 kr. et ekstra indskud på 5.000,00 kr. samt hvad der i øvrigt måtte være af forpligtelser i forbindelse iht. foreningens vedtægter. Administrationsgebyr i forbindelse med manglende meddelelse om parcelejer skifte = 100,00 kr. pr. parcel. Beløbet opkræves hos ny parcelejer. Administrationsgebyr i forbindelse med manglende meddelelse om ændring af bopæls-adresse = 100,00 kr. pr. parcel. Gebyr pr. tvangsklipning af parcel og/eller rabat = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Gebyr pr. tvangsbeskæring af beplantning herunder hæk mod vej, sti eller fællesareal hvor grundejer måtte have denne forpligtelse = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Ved andre forhold hvor bestyrelsen måtte lade et arbejde udføre på en parcelejers vegne opkræves gebyr = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse pr. fremsendt fordring 100,00 kr. i alt tre stk. iht. Renteloven. Omkostninger til advokat, retsafgift, inkassofirma og/eller tilsvarende i forbindelse med eventuel inkasso pålægges fordringen. Honorar til formand maks ,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr. Honorar til kasserer maks ,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr. Vedtaget på generalforsamling den (Gældende fremadrettet, godkendes hvert på ordinær generalforsamling.) Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 20

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere