Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Referat af ordinære generalforsamling lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Udsendt dagsorden i henhold til grundejerforeningens vedtægt 15: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelse om foreningens virke i det forløbne år. a: Ole Pedersen mistillidsvotum til afstemning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse a: Fastlæggelse af kontingent b: Forslag fra bestyrelsen b.1: Henrik Ive fastlæggelse af administrationsgebyr b.2: Kenn Lindgaard erstatning ifm. hærværk b.3: Kenn Lindgaard ændring af udsendelse af referat c: Forslag fra medlemmerne c.1: Ole Pedersen registrering af chikaner c.2: Ole Pedersen diverse forhold og tiltag c.3: Ole Pedersen supplerende oplysninger i årsregnskab c.4: Ole Pedersen takst og gebyr oversigt inkl. bilag gebyr vedledning c.5: Ole Pedersen ordensregler for medlemmer af GF Kaldred af 1967 c.6: Ole Pedersen vedtægtsændring inkl. bilag ny vedtægt i helhed og vedtægts ændring sammenligning eksisterende Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 1

2 og ændring c.7: Tage H. Nielsen råstofplan Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Valg af medlemmer til bestyrelsen a: Valg af formand for ét år (Kenn Lindgaard udtræder) b: Valg af næstformand for to år (Knud Z Nielsen ønsker genvalg) c: Valg af kasserer for to år (Henrik Ive ønsker genvalg) d: Valg af bestyrelsesmedlem for to år (Jan Jeppesen ønsker genvalg) e: Valg af bestyrelsesmedlem for to år (Britt Funck ønsker ikke genvalg) Valg af bestyrelsessuppleant for et år (Irene Rudkjøbing ønsker genvalg) Valg af statsautoriseret revisor Valg af foreningens medlemmer til revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt MODTAGET REFERAT BEGYND: Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Generalforsamling 25. maj 2013 kl Valg af dirigent: Steen Marslew, Advodan Holbæk. Dirigenten konstaterede generalforsamling lovligt indkaldt. Referenter: Britt Funch og Irene Rudkjøbing. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år ved formanden: Det har været et år med mange meninger og derfor har beslutningerne også haft svært ved at komme i mål. Selv mindre opgaver og beslutninger har været langt undervejs. Det har været en stor udfordring. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 2

3 Ligesom sidste år er der kommet klager fra grundejere over andre grundejere der ikke vi respektere vores ordensreglement. Det er igen græsslåning, hunde der gør og den alt for hurtige kørsel. Der er stadig mange der ikke har fået fjernet tingene, som er placeret i vores rabatter. Det er mest byggematerialer. En enkelt grundejer har i flere år udvidet grunden med en container. Det pynter ikke just og naboerne er da også kede af at kigge på den. Jeg vil opfordre alle til at følge vores ordensreglement. Ikke kun når I finder belejligt. Det gør det nemmere for os alle. I vinter gennemførte vi en større beskæring. Vi fik beskåret ca meter fordelt på hele om-rådet. Så nu er vi ved at være hvor der, hvor det er muligt at foretage den meget billigere vedligeholdelse, frem for den dyre beskæring af de høje og kraftige hegn. Det er det vi i de sidste 3 år har arbejdet hen imod, så jeg håber bestyrelsen vil fortsætte arbejdet, så vi ikke kommer bagud igen. Og så er der en opfordring til vore grundejere. Husk nu I skal klippe til vej og sti, så der er ordentligt fremkommeligt for såvel lastbiler som gående. Vil I ikke hjælpe os med at få det bragt i orden inden Sankt Hans? Det vil være til gavn for mange. Dette er slutningen på min tid i bestyrelsen desværre. Jeg har valgt at stoppe nu, fordi jeg to gange på ét år har været udsat for hærværk. Først blev der sprøjtet gift i min søns lille urtehave og nogle måneder efter fik bilen en omlakering. Jeg ved ikke hvad budskabet er til så idiotiske handlinger, for der var ikke lagt en seddel. Men jeg ved, at dette vil påvirke os alle, for hvem ønsker at købe hus her? Hvem vil nu tage stafetten efter mig, hvis det er det her der er takken? Jeg håber inderligt, at I vil anmelde den slags syge handlinger, hvis I hører eller oplever noget. Det vil jeg i hvert fald gøre. Den slags må bare ikke ske. Hvis der er nogen der er utilfreds eller uenige i noget, så tag det op med bestyrelsen. Spørgsmål / kommentarer: Ole Petersen, Ingeborgsvej: Hvor meget er vi kommet igennem, hvor meget resterer, kan områder og Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 3

4 veje fremover holdes indenfor budget? Spørgsmålene besvares med ja fra formanden. Ole Petersen, Ingeborgsvej: Mener, der er et efterslæb på vejene. Formanden svarer, at bestyrelsen har oversigt over, hvor der trænger mest. Vurderer, at vi kan komme langt for det budgetterede. Tage Nielsen, Kurtsvej 3: Mener, at der er uheldige sammenfald, fordi formandens firma og dermed formanden selv slår græs. Mener, at formand er dybt inhabil. Niels, Gormsvej 11: Er der tilbud på alt, der er lavet? Hvem har afgivet tilbud? Der er ikke indhentet tilbud omkring beskæringer, hvor det kun drejer sig om f.eks. et enkelt træ. Den nye entreprenør har påtaget sig opgaven efter Allan uden meromkostninger. Der blev ikke indhentet tilbud grundet det akutte behov. Bentesvej 4: Hvad sker der med indtægt fra fældede træer? Grundejere kan og har afhentet træ til eget forbrug. Niels, Gormsvej 11: Ønsker flere oplysninger omkring salg af træ. Grundejerforeningen har i et enkelt tilfælde fået et fradrag på kr ,00, da det ellers ville koste kr ,00 at få træet fjernet. Niels, Gormsvej 11: Hvor mange tilbud er der givet på den store beskæring? Der er afgivet to tilbud, hvoraf det ene var dyrere, end det andet. a. Ole Pedersen mistillidsvotum til afstemning. Irenevej 8: Trist med et mistillidsvotum. Sidste gang, man havde dette, endte det i kaos, og det tog flere år, inden tingene fungerede igen. Niels, Gormsvej 11: Støtter mistillidsvotum. Ole: Er utilfreds med oppetid på hjemmeside. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 4

5 Hjemmesiden har været hacket, og bestyrelsen har haft store problemer med at få adgang til den, da det kun var den tidligere webmaster, der havde adgang. Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Der er store ulemper ved et mistillidsvotum. I stedet kunne man kanalisere det ud til et kraftigt wake-up-call til bestyrelsen. Nej til mistillidsvotum. Herefter anmoder bestyrelsen om pause. Efter pausen meddeler bestyrelsen, at alle trækker sig og ikke stiller op til genvalg, da man ikke kan arbejde videre under et mistillidsvotum. På trods af bestyrelsens meddelelse, samt orientering fra advokat Steen Marslew om de problemer, der derved opstår, fastholder Ole Pedersen sit mistillidsvotum. Da bestyrelsen herefter ønsker at trække sig fra forsamlingen straks, meddeler advokaten, at dagsordenen skal videreføres. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskab gennemgås ved kasserer Henrik Ive. Der er brugt mange penge på de grønne områder, derfor er underskuddet større end tidligere. Endvidere er der modtaget regninger for kr ,00 på én gang. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej: Spørger til formue / budgettal (fik ikke helt fat i det). Beatesvej 4: Regning på ,00 er det et tilbud? Spørger til gebyrer: Kasserer svarer, at gebyrer vedrører PBS, trykning af indkaldelser til generalforsamling, porto med videre. Det har været dyrt at arrangere dette års generalforsamling pga. de mange papirer med forslag /vedtægtsændringer, der er modtaget fra medlemmer, hvorfor indeværende års budgettal omkring gebyrer er stort. Niels, Gormsvej 11: Hvad er der brugt til friarealer og veje? Ønsker beløb detaljeret Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 5

6 specificeret. Kasserer forklarer, at generalforsamling tidligere har frabedt sig detaljeret specifikation. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Ked af, at tradition fra 2002 videreføres (?). Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Kan ikke godkende regnskab. 4. Herefter sendtes regnskab til forsamlingens godkendelse og blev godkendt. a. Fastsættelse af kontingent Nuværende kontingent godkendt. b. Forslag fra bestyrelsen 1. Henrik Ive Fastsættelse af administrationsgebyr: Forslag: det skal fortsat være gratis at betale via PBS. Ønsker man at betale via girokort, skal det koste et gebyr på kr. 25,00, som dækker de omkostninger, der er ved udsendelse af et sådant. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Er uenig i forslaget og ønsker en detaljeret oversigt over foreningens gebyrer. Forslag vedtaget. 2. Kenn Lindgaard Erstatning i forbindelse med hærværk: Forslag: erstatning for de udgifter formanden har haft i forbindelse med hærværk på hans grund og bil. Hver enkelt hærværkssag skal tages op til konkret vurdering. Spørgsmål / kommentarer: Niels, Gormsvej 11: Mener, det er formandens problem, ikke grundejerforeningens. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Mener, grundejerforeningen skal betale erstatning og herefter tale dunder Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 6

7 til medlemmerne, så situationen ikke opstår igen. Forslag forkastet. 3. Kenn Lindgaard Ændring af udsendelse af referat. Forslag: Referat fra generalforsamling udsendes i dag pr. post, hvilket er meget dyrt i porto. Det foreslås derfor, at referat fremover sættes i opslagstavlen ved Rådhuset samt lægges på hjemmesiden. Der lægges endvidere en passende portion i kassen ved Rådhuset, hvor medlemmer så kan hente et eksemplar. Forslag vedtaget. c. Forslag fra medlemmer 1. Ole Pedersen Registrering af chikaner. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (Kortlægning af alle chikaner). Spørgsmål / kommentarer: Tage Nielsen, Kurtsvej: Mener, at Ole Pedersen har fremsendt for mange forslag til, at generalforsamlingen kan træffe beslutning. Foreslår, at det udskydes til en senere generalforsamling. Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Mener, det er en stor opgave at pålægge bestyrelsen. Birthe, Jeppesvej 11: Er ny grundejer og kan derfor ikke vide, hvad der er grundejers /grundejerforeningens. Formand kommenterer: Hvis bestyrelsen skal registrere, kontakte grundejere, bestille fjernelse af chikaner osv. Det bliver en kamp uden lige. Forslag vedtaget. 2. Ole Pedersen Diverse forhold og tiltag. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (rettelser i fejl i vedtægter). Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 7

8 Forslag vedtaget. 3. Ole Pedersen Supplerende oplysninger i årsregnskab. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (ønsker specificeret regnskab). Spørgsmål / kommentarer: Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Ændringsforslag: der påføres noter i stedet for et specificeret regnskab. Forslag vedtaget. 4. Ole Pedersen Takst og gebyroversigt inkl. bilag gebyrvejledning. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling. (Gebyrliste indeholdende f.eks. grundejerkontingent osv.). Spørgsmål / kommentarer: Der foreslås rettelser som følger: Formand kr Kasserer kr Forslag vedtages med ovennævnte rettelser. 5. Ole Pedersen Ordensregler for medlemmer af GF Kaldred af 1967: Forslag tilbagetrækkes af forslagsstiller. 6. Ole Pedersen Vedtægtsændring inkl. bilag Ny vedtægt i helhed og vedtægtsændring sammenligning af eksisterende og ændring. Forslag tilbagetrækkes af forslagsstiller. 7.Tage Nielsen Råstofplan. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling. Forslag forkastet. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 8

9 8.Søren: Oprensning af vandløb og mose. Forslag: Den kommende nye bestyrelse skal pålægges at gennemgå vandløb / mose for at rense disse op. Spørgsmål / kommenterer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Grundejerforeningen er allerede forpligtet til dette. 9. Søren: Fast personale. Forslag: Der skal ansættes en fast mand til at tage sig af vejene. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Anmoder den nye bestyrelse om at have mere fokus på vejene. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse trækker sig pga. forslag til afstemning om mistillidsvotum. Bestyrelsen genopstiller IKKE. a. Valg af formand. b. Valg af næstformand: c. Valg af kasserer 2 år. d. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 år. e. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år. Da der ikke kan sammensættes en ny bestyrelse nedsættes et forretningsudvalg: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4 Søren Kim Frank Urban Niels, Gormsvej 11 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 9

10 Forretningsudvalget skal inden 14 dage indkalde medlemmerne med brev til ekstraordinær generalforsamling. Indtil der er valgt en ny kasserer, tilbyder afgående kasserer, Henrik Ive, at være forretningsudvalget behjælpelig med assistance. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. Gennemføres ikke, da der ikke er valgt en bestyrelse. 7. Valg af statsautoriseret revisor. Genvalgt 8. Valg af et af foreningens medlemmer til revisor. Erik Ottesen genvalgt. 9. Valg af revisorsuppleant. Finn Petersen genvalgt. 10. Evt. Kenn Lindgaard informerer, at næste ordinære generalforsamling er den 31. maj 2014 kl Der inviteres på hygge på Rådhuset efter generalforsamlingen. MODTAGET REFERAT SLUT. Dirigent: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 10

11 Forretningsudvalget af 25/5-2013: Forretningsudvalget består af flg. medlemmer: Formand Niels Z. Nielsen, Starreklintevej 31, Hørve, Tlf Frank Nielsen. Kurtsvej 2, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Kim Falch, Jeppesvej 1, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Urban Lindroos Jensen, Bentesvej 4, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Ekstraordinær generalforsamling afholdes 29/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 11

12 Referat af EKSTRAORDINÆR generalforsamling lørdag den 29. juni 2013 kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Dagsorden udsendt iht. foreningens vedtægter 14 og 13 med flg. dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referat 3. a) Valg af formand for ét år (Niels Z. Nielsen opstiller) b) Valg af næstformand for to år (Søren Jensen og Ole Pedersen opstiller) c) Valg af kasserer for 2 år d) To bestyrelsesmedlemmer for hver to år (Frank Nielsen og Kim Falck opstiller) e) To bestyrelsesmedlemmer for hvert ét år f) Én bestyrelses suppleant for ét år (Urban Lindroos Jensen opstiller) g) Én bestyrelses suppleant for to år 4. Evt. REFERAT BEGYND: Formand for forretningsudvalget af 25/ Niels Z. Nielsen bød velkommen, og foreslog Gert Larsen, Karlsvej 5, som dirigent såfremt der ingen andre kandidater var. 1. Da der ingen modkandidater var overtog Gert Larsen ledelsen af forsamlingen. Gert Larsen meddelte efter ønske af foreningsudvalget af 25/5-2013, at de på den udsendte/foreliggende dagsorden foreslået navne til bestyrelsesposter alle var trukket tilbage, for at sikre en åben afstemning i det videre forløb. Søren O. Jensen undtaget. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet forelagte indkaldelser var datostemplet den 6/ Forsamlingen havde ingen bemærkninger til den udsendte/foreliggende dagsorden. Der var i alt 53 stemmer. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 12

13 2. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, blev valgt som referent for mødet. Valgt uden afstemning da denne var eneste kandidat. 3. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Per Movsing, Jeppesvej 3. Henning Pedersen, Katinkavej 4. Anni Arensberg Madsen, Kamillavej 3. 3a. Valg af formand for ét år: Allan Nielsen, Ingolfvej 20, fik 11 stemmer Kim Falch, Jeppesvej 1, fik 42 stemmer. Kim Falch valgt for formand for ét år. 3b. Valg af næstformand for to år: Allan Nielsen, Ingolfvej 20, fik 30 stemmer Frank Nielsen, Kurtsvej 2, fik 20 stemmer Ugyldige stemmer 3 Allan Nielsen valgt som næstformand for to år. 3c. Valg af kasserer for 2 år: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, valgt uden afstemning, da denne var eneste kandidat. 3d. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for hver to år, afstemning gennemføres ved at der på stemmelseddel anføres to navne, højest og næsthøjeste antal stemmer bliver valgt: Niels Z. Nielsen, Gormsvej 11, fik 17 stemmer Lasse Baarupdal, Gormsvej 8, fik 32 stemmer Søren O. Jensen, Ferdinandsvej 3, fik 15 stemmer Pal Postas, Kurtsvej 8, fik 42 stemmer Lasse Baarupdal og Pal Postas valgt som bestyrelsesmedlemmer for hver to år. 3e. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for hvert ét år: Frank Nielsen, Kurtsvej 2 Henrik Movsing, Jeppevej 8. Frank Nielsen og Henrik Movsing valgt uden afstemning, da disse var eneste kandidater. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 13

14 3f. Valg af én bestyrelses suppleant for ét år: Urban Lindroos Jensen, Bentevej 4. Urban Lindroos Jensen valgt uden afstemning, da der kun var denne kandidat. 3g. Valg af én bestyrelses suppleant for to år, afstemning gennemføres ved at der på stemmelseddel anføres ét navne, højest antal stemmer bliver valgt: Søren O. Jensen, Ferdinandsvej 3, fik 3 stemmer Niels Z. Nielsen, Gormsvej 11, fik 12 stemmer Dorte Larsen, Kaspersvej 1, fik 33 stemmer Ugyldige 5 stemmer Dorte Larsen valgt som bestyrelses suppleant for to år. 4. Evt. Tage Nielsen, Kurtsvej 3, ønskede tillykke med valget, samt udgav udtryk for ønske om en rolig arbejdsperiode frem til den ordinære genralforsamling den 31/ Kim Falch takkede for god ro og orden, samt for det gode fremmøde og de mange som havde budt sig til, til de forskellige poster. Oplyste at en af de første arbejdsopgaver for den nye bestyrelse vil være en vurdering af behov for klipning af Eskebjergvej og Arnakkevej ligeså snart, at den nye bestyrelse måtte have overblik over foreningens økonomiske status efter overlevering fra den tidligere kasserer Henrik Ive. Søren O. Jensen gjorde opmærksom på lovkrav iht. højde på beplantning og oversigts forhold. Kim oplyste, at bestyrelsen vil medtage dette i deres videre arbejde. Mødet afsluttet og ophævet kl REFERAT SLUT Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 14

15 Referat godkendt: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 15

16 Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kaldred af 1967 pr : Foreningen: Grundejerforeningen Kaldred af 1967: Jansvej Eskebjerg Mail: Web: Formand: Næstformand: Kasserer: Best. medlem Best. medlem: Kim Falch Jeppesvej Eskebjerg Telefon: Arbejde: Mail: Allan Nielsen Ingolfsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Ole Pedersen Ingeborgsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Frank Nielsen Kurtsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Henrik Movsing Jeppesvej Eskebjerg Telefon: Mail: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 16

17 Best. medlem Best. medlem Suppleant Suppleant Lasse Baarupdal Gormsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Pal Postas Kurtsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Dorthe H. Larsen Kaspersvej Eskebjerg Telefon: Mail: Urban Lindroos Jensen Bentesvej Eskebjerg Telefon: Mail: Den ordinære generalforsamling 2014 afholdes lørdag den 31/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 17

18 ORDENSREGLEMENT FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967 Veje og anlæg samt friarealer står under medlemmernes og gæsternes beskyttelse. Alt uvedkommende færdsel på privat grund er forbudt. Højeste tilladte hastighed er 30 km/t. Kørsel med enhver form for motorkøretøj skal ske med behørigt hensyn til de gående, pas på cyklende og legende børn. Parkering på veje er kun tilladt under af- og pålæsning. Der skal på ejendommen være parkeringsplads til mindst to biler. Ligeledes er enhver form for væddeløbskørsel strengt forbudt, dette gælder også cykler og knallerter. Al færdsel på fællesarealerne med motorkøretøj er forbudt. Alt støjende adfærd på legeplads- boldbaner og fællesarealer er forbudt efter kl og før kl Enhver brug af skyderedeskaber, der kan være til fare og gene for andre er strengt forbudt. Brug af motoriserede haveredskaber er tilladt: Mandag til torsdag 8.00 til Fredag 8.00 til Lørdag 8.00 til Søn- og helligdage 8.00 til Det pålægges de enkelte medlemmer at renholde deres vejafsnit, klippe vildroser og hæk i skel mod veje og stier, samt sørge for at vedligeholde deres grund med græsslåning for bl.a. at hindre frøspredende ukrudt. Dette skal ske mindst to gange årligt, første gang inden/men med nyslåning til Skt. Hans, og anden gang inden/men med nyslåning den 15. august. Udeladelse af dette medfører påtale, samt at arbejdet bliver udført på medlemmets regning samt et administrationsgebyr. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 18

19 Haveaffald må ikke henkastes eller afbrændes, vi henviser til kommunens genbrugsplads. Hunde må kun være frie på området, hvis de er under behørig kontrol, og under ingen omstændigheder hvor de kan være til gene for andre. Havevanding må kun ske efter de af vandværket udstedte direktiver, og overtrædelse medfører påtale samt evt. lukning for vandet. Det er ethvert medlems pligt selv at orientere sig om evt. bekendtgørelser i opslagsskabet på Rådhuset, Jansvej 1, Kaldred. Husk at orientere Dem om de retningslinjer og bestemmelser der er tinglyst på Deres ejendom. Kopi af deklarationer kan rekvireres på dommerkontoret i Kalundborg. Vær selv med til at håndhæve dette reglement, så området kan være til gavn og glæde for alle. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 19

20 TAKST, GEBYR OG HONORAR OVERSIGT For Grundejerforeningen Kaldred af 1967 for 2013/2014 Kontingent 1/ til 31/ = 800,00 kr. pr. parcel. Administrationsgebyr ved udeladt tilmelding til PBS for kontingent opkrævning = 50,00 kr. pr. parcel. Administrationsgebyr i forbindelse med afviste PBS betalinger som ikke er forsaget af foreningen = 50,00 kr. pr. betaling. Ny parcelejer indskud = 500,00 kr. pr. parcel. Nye parceller der optages i foreningen betaler udover ny parcelejer indskuddet på 500,00 kr. et ekstra indskud på 5.000,00 kr. samt hvad der i øvrigt måtte være af forpligtelser i forbindelse iht. foreningens vedtægter. Administrationsgebyr i forbindelse med manglende meddelelse om parcelejer skifte = 100,00 kr. pr. parcel. Beløbet opkræves hos ny parcelejer. Administrationsgebyr i forbindelse med manglende meddelelse om ændring af bopæls-adresse = 100,00 kr. pr. parcel. Gebyr pr. tvangsklipning af parcel og/eller rabat = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Gebyr pr. tvangsbeskæring af beplantning herunder hæk mod vej, sti eller fællesareal hvor grundejer måtte have denne forpligtelse = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Ved andre forhold hvor bestyrelsen måtte lade et arbejde udføre på en parcelejers vegne opkræves gebyr = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse pr. fremsendt fordring 100,00 kr. i alt tre stk. iht. Renteloven. Omkostninger til advokat, retsafgift, inkassofirma og/eller tilsvarende i forbindelse med eventuel inkasso pålægges fordringen. Honorar til formand maks ,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr. Honorar til kasserer maks ,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr. Vedtaget på generalforsamling den (Gældende fremadrettet, godkendes hvert på ordinær generalforsamling.) Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 20

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016)

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) 1. Foreningens navn er "Strandbjerggårdens Grundejerforening" med hjemsted Vollerup Overdrev, 4400 Kalundborg. Paragraf 1 Foreningens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere