Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Referat af ordinære generalforsamling lørdag den 25/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Udsendt dagsorden i henhold til grundejerforeningens vedtægt 15: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelse om foreningens virke i det forløbne år. a: Ole Pedersen mistillidsvotum til afstemning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse a: Fastlæggelse af kontingent b: Forslag fra bestyrelsen b.1: Henrik Ive fastlæggelse af administrationsgebyr b.2: Kenn Lindgaard erstatning ifm. hærværk b.3: Kenn Lindgaard ændring af udsendelse af referat c: Forslag fra medlemmerne c.1: Ole Pedersen registrering af chikaner c.2: Ole Pedersen diverse forhold og tiltag c.3: Ole Pedersen supplerende oplysninger i årsregnskab c.4: Ole Pedersen takst og gebyr oversigt inkl. bilag gebyr vedledning c.5: Ole Pedersen ordensregler for medlemmer af GF Kaldred af 1967 c.6: Ole Pedersen vedtægtsændring inkl. bilag ny vedtægt i helhed og vedtægts ændring sammenligning eksisterende Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 1

2 og ændring c.7: Tage H. Nielsen råstofplan Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Valg af medlemmer til bestyrelsen a: Valg af formand for ét år (Kenn Lindgaard udtræder) b: Valg af næstformand for to år (Knud Z Nielsen ønsker genvalg) c: Valg af kasserer for to år (Henrik Ive ønsker genvalg) d: Valg af bestyrelsesmedlem for to år (Jan Jeppesen ønsker genvalg) e: Valg af bestyrelsesmedlem for to år (Britt Funck ønsker ikke genvalg) Valg af bestyrelsessuppleant for et år (Irene Rudkjøbing ønsker genvalg) Valg af statsautoriseret revisor Valg af foreningens medlemmer til revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt MODTAGET REFERAT BEGYND: Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Generalforsamling 25. maj 2013 kl Valg af dirigent: Steen Marslew, Advodan Holbæk. Dirigenten konstaterede generalforsamling lovligt indkaldt. Referenter: Britt Funch og Irene Rudkjøbing. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år ved formanden: Det har været et år med mange meninger og derfor har beslutningerne også haft svært ved at komme i mål. Selv mindre opgaver og beslutninger har været langt undervejs. Det har været en stor udfordring. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 2

3 Ligesom sidste år er der kommet klager fra grundejere over andre grundejere der ikke vi respektere vores ordensreglement. Det er igen græsslåning, hunde der gør og den alt for hurtige kørsel. Der er stadig mange der ikke har fået fjernet tingene, som er placeret i vores rabatter. Det er mest byggematerialer. En enkelt grundejer har i flere år udvidet grunden med en container. Det pynter ikke just og naboerne er da også kede af at kigge på den. Jeg vil opfordre alle til at følge vores ordensreglement. Ikke kun når I finder belejligt. Det gør det nemmere for os alle. I vinter gennemførte vi en større beskæring. Vi fik beskåret ca meter fordelt på hele om-rådet. Så nu er vi ved at være hvor der, hvor det er muligt at foretage den meget billigere vedligeholdelse, frem for den dyre beskæring af de høje og kraftige hegn. Det er det vi i de sidste 3 år har arbejdet hen imod, så jeg håber bestyrelsen vil fortsætte arbejdet, så vi ikke kommer bagud igen. Og så er der en opfordring til vore grundejere. Husk nu I skal klippe til vej og sti, så der er ordentligt fremkommeligt for såvel lastbiler som gående. Vil I ikke hjælpe os med at få det bragt i orden inden Sankt Hans? Det vil være til gavn for mange. Dette er slutningen på min tid i bestyrelsen desværre. Jeg har valgt at stoppe nu, fordi jeg to gange på ét år har været udsat for hærværk. Først blev der sprøjtet gift i min søns lille urtehave og nogle måneder efter fik bilen en omlakering. Jeg ved ikke hvad budskabet er til så idiotiske handlinger, for der var ikke lagt en seddel. Men jeg ved, at dette vil påvirke os alle, for hvem ønsker at købe hus her? Hvem vil nu tage stafetten efter mig, hvis det er det her der er takken? Jeg håber inderligt, at I vil anmelde den slags syge handlinger, hvis I hører eller oplever noget. Det vil jeg i hvert fald gøre. Den slags må bare ikke ske. Hvis der er nogen der er utilfreds eller uenige i noget, så tag det op med bestyrelsen. Spørgsmål / kommentarer: Ole Petersen, Ingeborgsvej: Hvor meget er vi kommet igennem, hvor meget resterer, kan områder og Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 3

4 veje fremover holdes indenfor budget? Spørgsmålene besvares med ja fra formanden. Ole Petersen, Ingeborgsvej: Mener, der er et efterslæb på vejene. Formanden svarer, at bestyrelsen har oversigt over, hvor der trænger mest. Vurderer, at vi kan komme langt for det budgetterede. Tage Nielsen, Kurtsvej 3: Mener, at der er uheldige sammenfald, fordi formandens firma og dermed formanden selv slår græs. Mener, at formand er dybt inhabil. Niels, Gormsvej 11: Er der tilbud på alt, der er lavet? Hvem har afgivet tilbud? Der er ikke indhentet tilbud omkring beskæringer, hvor det kun drejer sig om f.eks. et enkelt træ. Den nye entreprenør har påtaget sig opgaven efter Allan uden meromkostninger. Der blev ikke indhentet tilbud grundet det akutte behov. Bentesvej 4: Hvad sker der med indtægt fra fældede træer? Grundejere kan og har afhentet træ til eget forbrug. Niels, Gormsvej 11: Ønsker flere oplysninger omkring salg af træ. Grundejerforeningen har i et enkelt tilfælde fået et fradrag på kr ,00, da det ellers ville koste kr ,00 at få træet fjernet. Niels, Gormsvej 11: Hvor mange tilbud er der givet på den store beskæring? Der er afgivet to tilbud, hvoraf det ene var dyrere, end det andet. a. Ole Pedersen mistillidsvotum til afstemning. Irenevej 8: Trist med et mistillidsvotum. Sidste gang, man havde dette, endte det i kaos, og det tog flere år, inden tingene fungerede igen. Niels, Gormsvej 11: Støtter mistillidsvotum. Ole: Er utilfreds med oppetid på hjemmeside. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 4

5 Hjemmesiden har været hacket, og bestyrelsen har haft store problemer med at få adgang til den, da det kun var den tidligere webmaster, der havde adgang. Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Der er store ulemper ved et mistillidsvotum. I stedet kunne man kanalisere det ud til et kraftigt wake-up-call til bestyrelsen. Nej til mistillidsvotum. Herefter anmoder bestyrelsen om pause. Efter pausen meddeler bestyrelsen, at alle trækker sig og ikke stiller op til genvalg, da man ikke kan arbejde videre under et mistillidsvotum. På trods af bestyrelsens meddelelse, samt orientering fra advokat Steen Marslew om de problemer, der derved opstår, fastholder Ole Pedersen sit mistillidsvotum. Da bestyrelsen herefter ønsker at trække sig fra forsamlingen straks, meddeler advokaten, at dagsordenen skal videreføres. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskab gennemgås ved kasserer Henrik Ive. Der er brugt mange penge på de grønne områder, derfor er underskuddet større end tidligere. Endvidere er der modtaget regninger for kr ,00 på én gang. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej: Spørger til formue / budgettal (fik ikke helt fat i det). Beatesvej 4: Regning på ,00 er det et tilbud? Spørger til gebyrer: Kasserer svarer, at gebyrer vedrører PBS, trykning af indkaldelser til generalforsamling, porto med videre. Det har været dyrt at arrangere dette års generalforsamling pga. de mange papirer med forslag /vedtægtsændringer, der er modtaget fra medlemmer, hvorfor indeværende års budgettal omkring gebyrer er stort. Niels, Gormsvej 11: Hvad er der brugt til friarealer og veje? Ønsker beløb detaljeret Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 5

6 specificeret. Kasserer forklarer, at generalforsamling tidligere har frabedt sig detaljeret specifikation. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Ked af, at tradition fra 2002 videreføres (?). Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Kan ikke godkende regnskab. 4. Herefter sendtes regnskab til forsamlingens godkendelse og blev godkendt. a. Fastsættelse af kontingent Nuværende kontingent godkendt. b. Forslag fra bestyrelsen 1. Henrik Ive Fastsættelse af administrationsgebyr: Forslag: det skal fortsat være gratis at betale via PBS. Ønsker man at betale via girokort, skal det koste et gebyr på kr. 25,00, som dækker de omkostninger, der er ved udsendelse af et sådant. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Er uenig i forslaget og ønsker en detaljeret oversigt over foreningens gebyrer. Forslag vedtaget. 2. Kenn Lindgaard Erstatning i forbindelse med hærværk: Forslag: erstatning for de udgifter formanden har haft i forbindelse med hærværk på hans grund og bil. Hver enkelt hærværkssag skal tages op til konkret vurdering. Spørgsmål / kommentarer: Niels, Gormsvej 11: Mener, det er formandens problem, ikke grundejerforeningens. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Mener, grundejerforeningen skal betale erstatning og herefter tale dunder Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 6

7 til medlemmerne, så situationen ikke opstår igen. Forslag forkastet. 3. Kenn Lindgaard Ændring af udsendelse af referat. Forslag: Referat fra generalforsamling udsendes i dag pr. post, hvilket er meget dyrt i porto. Det foreslås derfor, at referat fremover sættes i opslagstavlen ved Rådhuset samt lægges på hjemmesiden. Der lægges endvidere en passende portion i kassen ved Rådhuset, hvor medlemmer så kan hente et eksemplar. Forslag vedtaget. c. Forslag fra medlemmer 1. Ole Pedersen Registrering af chikaner. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (Kortlægning af alle chikaner). Spørgsmål / kommentarer: Tage Nielsen, Kurtsvej: Mener, at Ole Pedersen har fremsendt for mange forslag til, at generalforsamlingen kan træffe beslutning. Foreslår, at det udskydes til en senere generalforsamling. Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Mener, det er en stor opgave at pålægge bestyrelsen. Birthe, Jeppesvej 11: Er ny grundejer og kan derfor ikke vide, hvad der er grundejers /grundejerforeningens. Formand kommenterer: Hvis bestyrelsen skal registrere, kontakte grundejere, bestille fjernelse af chikaner osv. Det bliver en kamp uden lige. Forslag vedtaget. 2. Ole Pedersen Diverse forhold og tiltag. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (rettelser i fejl i vedtægter). Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 7

8 Forslag vedtaget. 3. Ole Pedersen Supplerende oplysninger i årsregnskab. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling (ønsker specificeret regnskab). Spørgsmål / kommentarer: Erik Ottesen, Ingeborgsvej 11: Ændringsforslag: der påføres noter i stedet for et specificeret regnskab. Forslag vedtaget. 4. Ole Pedersen Takst og gebyroversigt inkl. bilag gebyrvejledning. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling. (Gebyrliste indeholdende f.eks. grundejerkontingent osv.). Spørgsmål / kommentarer: Der foreslås rettelser som følger: Formand kr Kasserer kr Forslag vedtages med ovennævnte rettelser. 5. Ole Pedersen Ordensregler for medlemmer af GF Kaldred af 1967: Forslag tilbagetrækkes af forslagsstiller. 6. Ole Pedersen Vedtægtsændring inkl. bilag Ny vedtægt i helhed og vedtægtsændring sammenligning af eksisterende og ændring. Forslag tilbagetrækkes af forslagsstiller. 7.Tage Nielsen Råstofplan. Forslag: Se forslag vedhæftet indkaldelse til generalforsamling. Forslag forkastet. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 8

9 8.Søren: Oprensning af vandløb og mose. Forslag: Den kommende nye bestyrelse skal pålægges at gennemgå vandløb / mose for at rense disse op. Spørgsmål / kommenterer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Grundejerforeningen er allerede forpligtet til dette. 9. Søren: Fast personale. Forslag: Der skal ansættes en fast mand til at tage sig af vejene. Spørgsmål / kommentarer: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4: Anmoder den nye bestyrelse om at have mere fokus på vejene. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse trækker sig pga. forslag til afstemning om mistillidsvotum. Bestyrelsen genopstiller IKKE. a. Valg af formand. b. Valg af næstformand: c. Valg af kasserer 2 år. d. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 år. e. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år. Da der ikke kan sammensættes en ny bestyrelse nedsættes et forretningsudvalg: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4 Søren Kim Frank Urban Niels, Gormsvej 11 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 9

10 Forretningsudvalget skal inden 14 dage indkalde medlemmerne med brev til ekstraordinær generalforsamling. Indtil der er valgt en ny kasserer, tilbyder afgående kasserer, Henrik Ive, at være forretningsudvalget behjælpelig med assistance. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. Gennemføres ikke, da der ikke er valgt en bestyrelse. 7. Valg af statsautoriseret revisor. Genvalgt 8. Valg af et af foreningens medlemmer til revisor. Erik Ottesen genvalgt. 9. Valg af revisorsuppleant. Finn Petersen genvalgt. 10. Evt. Kenn Lindgaard informerer, at næste ordinære generalforsamling er den 31. maj 2014 kl Der inviteres på hygge på Rådhuset efter generalforsamlingen. MODTAGET REFERAT SLUT. Dirigent: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 10

11 Forretningsudvalget af 25/5-2013: Forretningsudvalget består af flg. medlemmer: Formand Niels Z. Nielsen, Starreklintevej 31, Hørve, Tlf Frank Nielsen. Kurtsvej 2, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Kim Falch, Jeppesvej 1, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Urban Lindroos Jensen, Bentesvej 4, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, Kaldred, 4593 Eskebjerg, Tlf Ekstraordinær generalforsamling afholdes 29/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 11

12 Referat af EKSTRAORDINÆR generalforsamling lørdag den 29. juni 2013 kl i Eskebjerg Forsamlingshus. Dagsorden udsendt iht. foreningens vedtægter 14 og 13 med flg. dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referat 3. a) Valg af formand for ét år (Niels Z. Nielsen opstiller) b) Valg af næstformand for to år (Søren Jensen og Ole Pedersen opstiller) c) Valg af kasserer for 2 år d) To bestyrelsesmedlemmer for hver to år (Frank Nielsen og Kim Falck opstiller) e) To bestyrelsesmedlemmer for hvert ét år f) Én bestyrelses suppleant for ét år (Urban Lindroos Jensen opstiller) g) Én bestyrelses suppleant for to år 4. Evt. REFERAT BEGYND: Formand for forretningsudvalget af 25/ Niels Z. Nielsen bød velkommen, og foreslog Gert Larsen, Karlsvej 5, som dirigent såfremt der ingen andre kandidater var. 1. Da der ingen modkandidater var overtog Gert Larsen ledelsen af forsamlingen. Gert Larsen meddelte efter ønske af foreningsudvalget af 25/5-2013, at de på den udsendte/foreliggende dagsorden foreslået navne til bestyrelsesposter alle var trukket tilbage, for at sikre en åben afstemning i det videre forløb. Søren O. Jensen undtaget. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet forelagte indkaldelser var datostemplet den 6/ Forsamlingen havde ingen bemærkninger til den udsendte/foreliggende dagsorden. Der var i alt 53 stemmer. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 12

13 2. Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, blev valgt som referent for mødet. Valgt uden afstemning da denne var eneste kandidat. 3. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Per Movsing, Jeppesvej 3. Henning Pedersen, Katinkavej 4. Anni Arensberg Madsen, Kamillavej 3. 3a. Valg af formand for ét år: Allan Nielsen, Ingolfvej 20, fik 11 stemmer Kim Falch, Jeppesvej 1, fik 42 stemmer. Kim Falch valgt for formand for ét år. 3b. Valg af næstformand for to år: Allan Nielsen, Ingolfvej 20, fik 30 stemmer Frank Nielsen, Kurtsvej 2, fik 20 stemmer Ugyldige stemmer 3 Allan Nielsen valgt som næstformand for to år. 3c. Valg af kasserer for 2 år: Ole Pedersen, Ingeborgsvej 4, valgt uden afstemning, da denne var eneste kandidat. 3d. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for hver to år, afstemning gennemføres ved at der på stemmelseddel anføres to navne, højest og næsthøjeste antal stemmer bliver valgt: Niels Z. Nielsen, Gormsvej 11, fik 17 stemmer Lasse Baarupdal, Gormsvej 8, fik 32 stemmer Søren O. Jensen, Ferdinandsvej 3, fik 15 stemmer Pal Postas, Kurtsvej 8, fik 42 stemmer Lasse Baarupdal og Pal Postas valgt som bestyrelsesmedlemmer for hver to år. 3e. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for hvert ét år: Frank Nielsen, Kurtsvej 2 Henrik Movsing, Jeppevej 8. Frank Nielsen og Henrik Movsing valgt uden afstemning, da disse var eneste kandidater. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 13

14 3f. Valg af én bestyrelses suppleant for ét år: Urban Lindroos Jensen, Bentevej 4. Urban Lindroos Jensen valgt uden afstemning, da der kun var denne kandidat. 3g. Valg af én bestyrelses suppleant for to år, afstemning gennemføres ved at der på stemmelseddel anføres ét navne, højest antal stemmer bliver valgt: Søren O. Jensen, Ferdinandsvej 3, fik 3 stemmer Niels Z. Nielsen, Gormsvej 11, fik 12 stemmer Dorte Larsen, Kaspersvej 1, fik 33 stemmer Ugyldige 5 stemmer Dorte Larsen valgt som bestyrelses suppleant for to år. 4. Evt. Tage Nielsen, Kurtsvej 3, ønskede tillykke med valget, samt udgav udtryk for ønske om en rolig arbejdsperiode frem til den ordinære genralforsamling den 31/ Kim Falch takkede for god ro og orden, samt for det gode fremmøde og de mange som havde budt sig til, til de forskellige poster. Oplyste at en af de første arbejdsopgaver for den nye bestyrelse vil være en vurdering af behov for klipning af Eskebjergvej og Arnakkevej ligeså snart, at den nye bestyrelse måtte have overblik over foreningens økonomiske status efter overlevering fra den tidligere kasserer Henrik Ive. Søren O. Jensen gjorde opmærksom på lovkrav iht. højde på beplantning og oversigts forhold. Kim oplyste, at bestyrelsen vil medtage dette i deres videre arbejde. Mødet afsluttet og ophævet kl REFERAT SLUT Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 14

15 Referat godkendt: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 15

16 Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kaldred af 1967 pr : Foreningen: Grundejerforeningen Kaldred af 1967: Jansvej Eskebjerg Mail: Web: Formand: Næstformand: Kasserer: Best. medlem Best. medlem: Kim Falch Jeppesvej Eskebjerg Telefon: Arbejde: Mail: Allan Nielsen Ingolfsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Ole Pedersen Ingeborgsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Frank Nielsen Kurtsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Henrik Movsing Jeppesvej Eskebjerg Telefon: Mail: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 16

17 Best. medlem Best. medlem Suppleant Suppleant Lasse Baarupdal Gormsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Pal Postas Kurtsvej Eskebjerg Telefon: Mail: Dorthe H. Larsen Kaspersvej Eskebjerg Telefon: Mail: Urban Lindroos Jensen Bentesvej Eskebjerg Telefon: Mail: Den ordinære generalforsamling 2014 afholdes lørdag den 31/ kl i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 17

18 ORDENSREGLEMENT FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967 Veje og anlæg samt friarealer står under medlemmernes og gæsternes beskyttelse. Alt uvedkommende færdsel på privat grund er forbudt. Højeste tilladte hastighed er 30 km/t. Kørsel med enhver form for motorkøretøj skal ske med behørigt hensyn til de gående, pas på cyklende og legende børn. Parkering på veje er kun tilladt under af- og pålæsning. Der skal på ejendommen være parkeringsplads til mindst to biler. Ligeledes er enhver form for væddeløbskørsel strengt forbudt, dette gælder også cykler og knallerter. Al færdsel på fællesarealerne med motorkøretøj er forbudt. Alt støjende adfærd på legeplads- boldbaner og fællesarealer er forbudt efter kl og før kl Enhver brug af skyderedeskaber, der kan være til fare og gene for andre er strengt forbudt. Brug af motoriserede haveredskaber er tilladt: Mandag til torsdag 8.00 til Fredag 8.00 til Lørdag 8.00 til Søn- og helligdage 8.00 til Det pålægges de enkelte medlemmer at renholde deres vejafsnit, klippe vildroser og hæk i skel mod veje og stier, samt sørge for at vedligeholde deres grund med græsslåning for bl.a. at hindre frøspredende ukrudt. Dette skal ske mindst to gange årligt, første gang inden/men med nyslåning til Skt. Hans, og anden gang inden/men med nyslåning den 15. august. Udeladelse af dette medfører påtale, samt at arbejdet bliver udført på medlemmets regning samt et administrationsgebyr. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 18

19 Haveaffald må ikke henkastes eller afbrændes, vi henviser til kommunens genbrugsplads. Hunde må kun være frie på området, hvis de er under behørig kontrol, og under ingen omstændigheder hvor de kan være til gene for andre. Havevanding må kun ske efter de af vandværket udstedte direktiver, og overtrædelse medfører påtale samt evt. lukning for vandet. Det er ethvert medlems pligt selv at orientere sig om evt. bekendtgørelser i opslagsskabet på Rådhuset, Jansvej 1, Kaldred. Husk at orientere Dem om de retningslinjer og bestemmelser der er tinglyst på Deres ejendom. Kopi af deklarationer kan rekvireres på dommerkontoret i Kalundborg. Vær selv med til at håndhæve dette reglement, så området kan være til gavn og glæde for alle. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 19

20 TAKST, GEBYR OG HONORAR OVERSIGT For Grundejerforeningen Kaldred af 1967 for 2013/2014 Kontingent 1/ til 31/ = 800,00 kr. pr. parcel. Administrationsgebyr ved udeladt tilmelding til PBS for kontingent opkrævning = 50,00 kr. pr. parcel. Administrationsgebyr i forbindelse med afviste PBS betalinger som ikke er forsaget af foreningen = 50,00 kr. pr. betaling. Ny parcelejer indskud = 500,00 kr. pr. parcel. Nye parceller der optages i foreningen betaler udover ny parcelejer indskuddet på 500,00 kr. et ekstra indskud på 5.000,00 kr. samt hvad der i øvrigt måtte være af forpligtelser i forbindelse iht. foreningens vedtægter. Administrationsgebyr i forbindelse med manglende meddelelse om parcelejer skifte = 100,00 kr. pr. parcel. Beløbet opkræves hos ny parcelejer. Administrationsgebyr i forbindelse med manglende meddelelse om ændring af bopæls-adresse = 100,00 kr. pr. parcel. Gebyr pr. tvangsklipning af parcel og/eller rabat = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Gebyr pr. tvangsbeskæring af beplantning herunder hæk mod vej, sti eller fællesareal hvor grundejer måtte have denne forpligtelse = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Ved andre forhold hvor bestyrelsen måtte lade et arbejde udføre på en parcelejers vegne opkræves gebyr = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel. Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse pr. fremsendt fordring 100,00 kr. i alt tre stk. iht. Renteloven. Omkostninger til advokat, retsafgift, inkassofirma og/eller tilsvarende i forbindelse med eventuel inkasso pålægges fordringen. Honorar til formand maks ,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr. Honorar til kasserer maks ,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr. Vedtaget på generalforsamling den (Gældende fremadrettet, godkendes hvert på ordinær generalforsamling.) Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg 20

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere