ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015"

Transkript

1 TALENT OG INNOVATION VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN NY NATUR- VIDENSKAB ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015 KONFERENCE MESSE NY FAGLIGHED OG FAGLIGE KOMPETENCER VÆRKSTEDER NETVÆRK OG MØDER UD AF SKOLEN - IND I VIRKELIGHEDEN HVAD ER KVALITET - OG HVORDAN MÅLER VI DET? NATURFAG I RUMMET SAMARBEJDE PÅ KRYDS OG TVÆRS BIG BANG / PROGRAM

2 VELKOMMEN TIL BIG BANG-KONFERENCEN Danmarks nationale konference for naturfag og naturvidenskab. Konferencen er endnu engang vokset, og i år er vi mere end 850 deltagere. Du kan opleve internationale keynotespeakers, mere end 100 oplæg og workshops, værksteder, messe og netværksmøder - på friluftsliv kan du desuden deltage i en konkurrence om flotte præmier. Torsdag aften holder vi et brag af en festaften, hvor du får rig mulighed for at netværke på kryds og tværs. Vi håber, at du får en fantastisk konference! Med venlig hilsen arrangørerne bag Big Bang-konferencen PECHA KUCHA I SKAL NATURFAG VÆRE LIGE SÅ BASALT SOM LÆSNING? HVAD ER PECHA KUCHA? Pecha Kucha er japansk for sniksnak og går ud på, at et antal deltagere ud fra en konkret udfordring, spørgsmål eller lignende på ganske kort tid præsenterer deres arbejde, ideer eller visioner i form af et billede, en lydfil, en kort og skarp tekst, et digt, en performance eller lignende. Normalt vil en Pecha Kucha være mundtlig, men vi forsøger os her med en skriftlig Pecha Kucha. I en Pecha Kucha bliver ingen bundet op på løfter, her kan man lufte visioner uden hensyn til økonomi, praktik m.m. SKAL NATURFAG VÆRE LIGE SÅ BASALT SOM LÆSNING? En familie sidder over aftensmaden. Datteren, der går i 9. klasse, er fortvivlet - hun synes ikke, at hun forstår noget af det, der foregår i fysikundervisningen. Og hun er nervøs for den kommende fysikprøve. Moderen beroliger hende: Tag det roligt. Jeg var heller ikke en ørn til fysik, faktisk forstod jeg ingenting. Og jeg har da klaret mig meget godt. VILLE DENNE SAMTALE HAVE KUNNET FINDE STED, HVIS DET VAR DANSK, DET HANDLEDE OM? Eller bør alle børn have en grundlæggende naturfaglig viden - ligesom alle børn skal kunne læse, skrive og regne? Hvis det er et mål i sig selv, hvorfor så det? Og hvordan opnår vi det? Det spørgsmål har vi stillet til en række personer med relationer til det naturfaglige og naturvidenskabelige uddannelsessystem. CHRISTINE ANTORINI UNDERVISNINGSMINISTER ELEVERNE SKAL ARBEJDE MED VIRKELIGHEDS- NÆRE OG FÆLLES NATURFAGLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER I vores folkeskole og uddannelsessystem skal undervisningen i endnu højere grad fremme elevernes naturfaglige dannelse og nysgerrighed. Virkelighedens naturfaglige problemstillinger tænker på tværs af fagdiscipliner. Eleverne skal derfor allerede i folkeskolen arbejde med virkelighedsnære og fælles naturfaglige problemer og løsninger, som for eksempel iltsvind i de indre danske farvande og drivhuseffekt. Og de skal kunne bruge deres færdigheder og viden uden for skolen i den verden, vi lever i. SOFIE CARSTEN NIELSEN UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTER FLERE GRØNNE OSTE I TRIVIAL PURSUIT Har du læst Dickens, kan du citere Kierkegaard, og kan du spotte en Rembrandt på lang afstand, så er du et dannet menneske. Men hvis du er velbevandret i menneskets DNA, kan forklare atomets struktur eller bare ved, hvad en algoritme er, og du altid går efter den grønne (naturvidenskabelige) ost i Trivial Pursuit, så er du en nørd. Sådan er billedet desværre i dag. Det skal der laves om på. For der er al mulig grund til at omfavne den naturvidenskabelige viden. Det er ikke mindst nye opdagelser inden for de naturvidenskabelige områder, der skal finde løsninger på klodens miljøproblemer, opdage nye bæredygtige energiformer og sikre bedre behandling af livstruende sygdomme. Så mit håb er, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at betone vigtigheden af naturvidenskab overfor børn og unge på samme måde som basale læse- og regnefærdigheder. Dannelse er ikke kun litteratur, filosofi og kunst det er også fysik, biologi og kemi. Og vi har brug for, at flere bliver bedre til at skaffe den grønne ost i Trivial Pursuit. 2 BIG BANG / PROGRAM 2015

3 BERTEL HAARDER MEDLEM AF FOLKETINGET FOR VENSTRE NATURFAGLIG DANNELSE ER EN DEL AF DEN FOLKELIGE DANNELSE LARS KUNOV DIREKTØR FOR DANSKE ERHVERVSSKOLER NATURFAG SKABER BASEN FOR AT FORSTÅ VERDEN Det er en ulykke, at naturvidenskabelig indsigt i dag ikke tæller med som almen dannelse. Det hænger antagelig sammen med teknologi-forskrækkelse og den almindelige tendens til humanistisk-samfundsvidenskabelig hegemoni i medierne og store dele af undervisningssektoren. Det begyndte med atombomben, som gjorde de naturvidenskabelige fremskridt til problemet frem for løsningen. I dag er det absurd, når man tænker på behovet for løsninger på klimakrisen, miljøproblemerne, overbefolkningen og underudviklingen i store dele af verden. De gamle højskolefolk havde i høj grad naturvidenskaben med i deres vision for folkelig dannelse. Den første vindmølle blev rejst på Askov Højskole af fysikeren Poul la Cour. H.C. Ørsted skrev Ånden i naturen, som vidnede om datidens naturvidenskabsfolks optagethed af det almene, inklusive de åndelige dimensioner. Læsning er en forudsætning for at lære, så det er afgørende, at alle kan læse. Derfor er der intet over eller på siden af læsning. Naturfag skal løftes, for det skaber basen for at forstå verden, og her sås frøet til et senere erhvervsvalg. Et erhvervsvalg som kunne være en erhvervsuddannelse eller en htx - og senere i livet kan begge føre til en videregående teknisk uddannelse. Vi har brug for, at flere går den tekniske vej, så lad os få sået det frø. Det kan vi gøre ved et øget samarbejde mellem folkeskole og erhvervsskole, hvor erhvervsskolen kan skabe koblingen til den praktiske verden. HARALD MIKKELSEN REKTOR FOR PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE NATURFAG SKAL GØRES TILGÆNGELIGT, SÅ DET ER FORSTÅELIGT FOR ALLE Den naturfaglige dannelse er rigtig, rigtig vigtig for at kunne forstå sammenhænge i samfundet. Det kan være de sundhedsfaglige, som handler om din krop, eller de tekniske, som handler om basale hverdagsfænomener som hus, bil eller computer. Også forståelse for de store miljø og klimaproblematikker kræver en vis form for naturfaglig indsigt og dannelse. Det er derfor yderst uheldigt, at den naturfaglige dannelse gennem tiden har mistet prioritering og opmærksomhed. Vi har behov for en slags vækkelse, så vi kommer tilbage til en mere holistisk opfattelse, hvor naturfagene spiller en naturlig rolle. Det er essentielt, at alle har en basal viden - det er dét, der blandt andet kendetegner at have dannelse. Læringsformer er et af nøgleordene for at nå dertil. Vi skal have kigget på de naturfaglige læringsformer, og jeg tror, at moderne it-metoder kan give helt nye fordele. De kan illustrere naturvidenskab på en sådan måde, at naturfagene bliver vedkommende og nærværende. Et andet nøgleord er rollemodeller. Vi skal have medierne med os i bred forstand. De unge skal se mulighederne og forstå, at de kan blive til nogen og ikke bare en nørd med forskelligtfarvede sokker. Endelig skal vi gøre op med myten om, at naturfag herunder det tekniske er for svært. Her kommer læringsformer igen ind i billedet. Naturfag skal gøres tilgængeligt, så det er forståeligt for alle. BIG BANG / PROGRAM

4 ANNE-BIRGITTE RASMUSSEN FORMAND FOR DANSKE GYMNASIER NATURVIDENSKAB SKAL OGSÅ VÆRE DEN STORE FORTÆLLING Det handler jo i virkeligheden om, at vi skal sikre, at forældrene forstår naturfagenes vigtighed. Jeg tror, at den brede naturvidenskabelige fortælling skal meget mere i spil. Vi skal fortælle, hvordan naturvidenskab gennem tiden har påvirket og udviklet vores natur- og kulturliv. Vi skal formidle viden om samspillet mellem den samfundsmæssige udvikling og naturvidenskab. I dag har vi i den naturvidenskabelige undervisning et stort fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode og de faglige mål. Jeg kunne tænke mig, at vi i lige så høj grad har fokus på den store fortælling om, hvordan naturvidenskab spiller sammen med det samfund vi lever i. Vi skal have en præcisering af de faglige mål. Vi skal være åbne for at kigge på det, både i folkeskolen og i gymnasiet. Jeg tror, at vi når flere elever, hvis de faglige mål afspejles af en god vekselvirkning mellem naturvidenskabelig arbejdsmetode, faglighed og den store fortælling. METTE WITH HAGENSEN FORMAND, SKOLE OG FORÆLDRE FRA SVEDIGE HÆNDER TIL ENGAGEMENT OG NYSGERRIGHED Science og naturfag. Ordene får sveden frem i håndfladerne. Hvorfor? Det må da være fantastisk at være ingeniør. Tænk at lave metroen og opleve lykken, når boremaskinerne mødtes lige der, hvor de skulle, fordi jeg havde regnet deres bane rigtigt ud. Og hvem vil ikke gerne være med til at løse de globale udfordringer med overbefolkning, klimaforandringer og kroniske sygdomme? CLAUS HJORTDAL FORMAND FOR SKOLELEDERFORENINGEN NATURFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER SKAL GØRES VIRKELIGHEDSNÆRE Det er utroligt vigtigt, at børn og unge har en god forståelse af og nysgerrighed for natur og naturfag. De er alle omgivet af naturen og er en del af den, uanset om de bor på landet eller i storbyen. Hver dag skal de træffe valg, der kan påvirke naturen i negativ eller positiv retning. De skal have en viden om natur for at kunne forholde sig til naturfaglige problemstillinger og en god oplevelse af naturen for at kunne træffe de rigtige valg. Vi skal invitere forskere og praktikere ind og eleverne med ud og se, hvordan naturvidenskab løser hverdagens udfordringer. Madam Skrald fra den lokale genbrugsplads, som viser, hvad der sker med dåser, som smides i naturen. Min vision er, at skolens naturfagsundervisning får tændt nysgerrigheden i børnene. I skolen skal elever møde undervisning, så de oplever, at naturfag er nærværende og vigtigt. I hjemmet skal forældrene vise børnene, at naturfag er indgangen til en fantastisk verden, som ingen kan undvære at vide noget om. Problemstillingerne skal gøres virkelighedsnære. Et eksempel er problematikken omkring rent drikkevand, som er en relevant problemstilling for unge mennesker, der tager brusebad en halv time hver dag. Hvis de ved noget om dette, kan de gøre noget ved det. Og hvis det er virkelighedsnært, har de lyst til at gøre noget ved det. Jeg håber, at skolerne vil arbejde på at gøre naturfaglige problemstillinger virkelighedsnære og udnytte de muligheder, der ligger i reformen. At skolerne vil bruge de muligheder, der ligger i Åben Skole og understøttende undervisning til at sikre, at eleverne kommer ud og oplever naturen og omgivelserne. 4 BIG BANG / PROGRAM 2015

5 Igen i år kan du dele dine oplevelser fra konferencen på de sociale medier. Husk derfor at tilføje #BBDK15 til dine statusser, tweets, billeder m.m. Du kan følge mediestrømmen på de opsatte skærme ved kaffeområderne under hele konferencen. PRAKTISKE OPLYSNINGER #BBDK15 Big Bang bbkonferencen bigbangkonferencen.dk Trådløst netværk: UCSJ GuestNet DELTAGELSE I OPLÆG OG WORKSHOPS Big Bang-konferencen består i 2015 af otte forskellige spor samt messe, teknologiværksted og friluftsliv. Det er en åben konference, hvor du selv sammensætter dit program, ligesom du har lyst til. Enkelte workshops har begrænset deltagerantal, men langt de fleste oplæg og workshops er åbne for så mange personer, som lokalet kan rumme. Hav eventuelt en plan B klar. Programpunkter med deltagerbegrænsning er mærket med BILLET i programoversigten. Du skal hente billetten i Big Bang-konferencedesken i Hal A for at kunne deltage. Når du har tid mellem programpunkterne, så husk også at besøge messen og Messens Corner, teknologiværkstedet med både teknologi og e-learningsboder samt den store lavvu (samisk telt) udenfor, som er en del af friluftsliv. INTERNETADGANG Der er gratis trådløs internetadgang på hele Roskilde Campus: UCSJ GuestNet - der er ingen kode. SAMMENSÆT DIT EGET PROGRAM PÅ MOBILEN Det kan være svært at vælge mellem - og ikke mindst huske - alle de mange spændende aktiviteter i årets program. Men du kan sammensætte dit eget program ved at klikke på de små stjerner, som du finder ved beskrivelserne af de enkelte programpunkter på bigbangkonferencen. dk, så bliver det du helst vil deltage i samlet under menupunktet Mit program. Gør du det på din tablet eller mobil, er du sikker på altid at have et opdateret personligt program ved hånden. EVALUERING Vi har brug for din hjælp til at gøre Big Bang endnu bedre. Derfor vil vi bede dig bruge et par minutter på at evaluere konferencen og messen. Scan QR-koden her, eller klik ind på bigbangkonferencen/evaluering og ud fyld skemaet med det samme. ÅBNING Torsdag kl FÆLLES OPLÆG EMIL BÜLOW VINDER AF UNGE FORSKERE 2014 SÅDAN FIK JEG ENTUSIASME FOR NATURFAGET Emil Bülow vandt i 2014 Unge Forskere, og han skal derfor repræsentere Danmark til Intel ISEF Han fortæller om sine oplevelser i det danske uddannelsessystem og om hvordan disse har haft indflydelse på hans indlæring både i og udenfor skolen. Han fokuserer på, hvordan man som lærer kan hjælpe sine elever til at opnå samme entusiasme for naturvidenskab, som han selv har. BIG BANG / PROGRAM

6 SPORENE PÅ BIG BANG DIDAKTISK FORSKNING Lever undervisningen op til kravene om, at elever skal tilegne sig nye kompetencer i de eksisterende fag? På dette spor får du den nyeste viden fra det naturdidaktiske felt. I år er temaet: Ny faglighed fokus på fremtidens kompetencer i naturfagene. Hvilke kompetencer kan og bør være mål for naturfagene? Oplæggene tager udgangspunkt i systematiske undersøgelser, såvel emperiske som teoretiske 02 VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN Hvorfor kan en humlebi flyve? Hvorfor går vejret amok? Vær med til at udforske vores vidunderlige vilde verden det er temaet for Dansk Naturvidenskabsfestival På sporets workshops får du konkrete hands-on-oplevelser og mulighed for at dele viden, ideer og erfaringer med andre deltagere. Du får præsenteret temarelevant og didaktisk viden, og du får helt konkrete undervisningsideer og koncepter med hjem, som du nemt kan bruge i uge 39 eller i din daglige undervisning. 03 HVAD ER KVALITET? Hvad er god kvalitet i matematik og naturfagsundervisning i dag? Ofte reduceres kvalitet til et spørgsmål om bedre karakterer eller flere timer, måske fordi det er nemt at måle. Er der grundlæggende uenigheder mellem den politiske forståelse og oplevelsen hos lærer og elev? Hvordan finder man evidens for kvalitet, og hvordan kan en lærer bruge det i udvikling af sin egen undervisning? MONA-sporet lægger op til faglige og politiske diskussioner på tværs af fag og uddannelsesniveauer, hvor deltagerne sætter egne erfaringer i spil. 04 TALENT OG INNOVATION Elever der er dygtige til naturfag skal motiveres. Vi skal have dem til at holde fast i interessen for naturvidenskab, innovation og teknologi. Hvordan kan vi udfordre dem i den daglige undervisning med konkurrencer eller særligt tilrettelagte talentforløb? Oplev, hvordan talentarbejdet tilrettelægges i såvel grundskolen som på ungdomsuddannelserne. Vi tager fat i forskning og erfaringer inden for området talent og innovation både internationalt og nationalt. Vi kommer omkring didaktik, konkrete forløb og erfaringer fra lokale projekter. 05 UD AF SKOLEN IND I VIRKELIGHEDEN Når vi flytter undervisningen ud i virkeligheden, går faglighed, sanselighed og oplevelser op i en højere enhed. Det gælder både i grundskoler og på ungdomsuddannelserne. Begrebet Den Åbne Skole er højst aktuelt, ligesom der er gode muligheder for at flytte undervisningen ud i naturen, hen på museet, på virksomhedsbesøg eller til et andet alternativt læringsmiljø. Du møder nogle af feltets mest erfarne aktører, hvor konkrete erfaringer med undervisning ude i virkeligheden, inddragelse af alternative læringsmiljøer samt den seneste forskning er i fokus. 06 NATURFAG I RUMMET I oktober 2015 rejser Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, på en 10-dages mission til Den Internationale Rumstation, ISS. Rumstationen er et unikt laboratorium, hvor der forskes i både biologiske, fysiske og kemiske fænomener under vægtløse forhold, og hvor atmosfæren og Jorden studeres fra 400 kilometers højde. Sporet vil indeholde faglige oplæg om aktiviteterne på ISS, oplæg om astronauternes træning op til missionerne og workshops med konkret inspiration til aktiviteter, der knytter an til undervisning om astronomi, rumfart og universet. 6 BIG BANG / PROGRAM 2015

7 07 SAMARBEJDE PÅ KRYDS OG TVÆRS Kom på sporet af den røde tråd i undervisningen i de naturvidenskabelige fag det er vigtigt. Op gennem skoleforløbet, fra grundskole til ungdomsuddannelser og på tværs mellem de enkelte naturfag. Sporet har fokus på de mange væsentlige og spændende strømninger omkring øget samarbejde. Der vil være oplæg om fagteam-samarbejde, progression og overgange til ungdomsuddannelser. Du kan også blive opdateret på studieretningerne bioteknologi og geovidenskab, ligesom du kan få konkret inspiration til samarbejdet mellem STX, HTX, EUX og grundskolerne. 08 NY NATURVIDENSKAB Bliv præsenteret for ny forskning fra hele det naturvidenskabelige område. Bliv opdateret på din faglighed, uanset om du underviser i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne. Forskningsresultater, aktuel naturvidenskab, konkrete erfaringer eller blot sjove ideer. Der vil være oplæg fra universiteter, museer, zoologiske haver, akvarier med flere. Måske kan du møde din naturfaglige helt i form af en geolog, astronom, zoolog, naturfotograf eller botaniker? Vi kommer hele vejen rundt. statens naturhistoriske museum københavns universitet M MESSEN På fagmessen for læremidler kan du få inspiration til undervisning og læring. Her finder du de kommercielle udstillere, der præsenterer deres nyeste boglige, digitale og laborative læremidler. De naturlige, uformelle læringsmiljøer står ligeledes klar på messen med ideer til din næste ekskursion ud i naturvidenskabens verden. Som noget nyt i år præsenterer vi Messens Corner, hvor udstillere og repræsentanter fra læringsmiljøer har mulighed for at holde korte oplæg om deres nyeste tiltag og tilbud. T TEKNOLOGIVÆRKSTED På teknologiværkstedet kan du prøve en lang række undervisningsaktiviteter inden for data-, computer-, nano- og bioteknologi. På værkstedet kan du ligeledes opleve e-learningsværktøjer til brug i naturfagsundervisningen værktøjer, der er ganske gratis. F FRILUFTSLIV På græsplænen udenfor har vi sat en stor lavvu (samisk telt) op. Her kan du prøve friluftslivsaktiviteter, der er målrettet undervisning i det fri. Du får et overblik over det udstyr, du som underviser kan låne hos Grejbankerne, og du får konkrete ideer til, hvordan du kan bruge grejet i din undervisning. Der vil være bål, hygge og masser af aktiviteter! 15. Juni Fonden har muliggjort, at der vil være gode chancer for at få udstyr med hjem til brug i din undervisning. Deltag blandt andet i konkurrencen, hvor der udloddes større præmier med spændende grej til brug i undervisningen. Værkstedet er åbent for drop in begge dage. Hver hele time præsenterer værkstederne ganske kort, hvad de kan tilbyde, og hvad du kan opleve på værkstedet. Teknologiværkstedet er muliggjort af midler fra Scientix. BIG BANG / PROGRAM

8 BIG BANG KONFERENCEN - PROGRAM TORSDAG 19. MARTS 2015 Big Bang-konferencen består i 2015 af otte spor, messe, teknologiværksted og friluftsliv. Du sammensætter selv dit program, og har du tid mellem programpunkterne, så besøg messen eller værkstederne. STUEN TID/LOKALE A0.42 Li. auditorium A0.43 A0.47 A0.49 A0.63 Ml. auditorium B0.05 B B0.07 Plenumhal B0.38 B Registrering og morgenmad FÆLLES ÅBNING B0.06/B0.07 plenumhal. Velkommen v/ Lene Christensen, NTS-centeret, projektleder på Big Bang-konferencen Sådan fik jeg entusiasme for naturfag v/ Emil Bülow, vinder af Unge Forskere Ingeniørens metode som undervisningspraksis v/ ingeniør og underviser Ann Kaiser Gå til lokale Et laboratorium i kredsløb om Jorden. T. E. Andersen, Danish Aerospace Company Gå til lokale Fra affald til ressource P. Brix, cand. pæd. fysik/kemi Materialernes vidunderlige verden A. Hansen m. fl., DTU BILLET Søg penge til din naturvidenskab L. Rønn m.fl. Danish Science Factory Hvad er kvalitet i naturfagsundervisning? J. Dolin, IND, KU Livet og døden i krystalkuglen J. Olsen, KU Brug autentisk dilemmaer i naturfagsundervisningen Grønt Flag Grøn Skole Kvalificeret brug af eksterne læringsmijøer P.U. Andersen m.fl, lærerudd Skolevirksomhedssamarbejde autentisk læring. A. Thomsen, Metropol Science on stage E.B. Olesen m.fl., forskellige skoler Science Cup som samarbejde ml. grundskole og gymnasium. P. Gommesen, Fåborg Gymn. Skab en bred tværfaglig festivaluge. I. Hansen, Gregers Krabbe Friskole Læringsmål, kompetencer og kvalitet i undervisningen. T. Højgaard, IPU, AU Dinosaur-nyt fra forskning og formidling B. Lindow, SNM Fra skoleelev til Zoo-pilot Skoletjenesten ZOO, m.fl Hvordan bruger du din statsskov i undervisningen J. Aagaard, Naturstyrelsen FROKOST Kridt skole, museum og feltarbejde K. Elmose Vad, SNM Gå til lokale Inspiration fra Europa Scientix K. Lilius, UCS Festivalprojekt der holder hele året. H. Houkjær m.fl., Krogårdsskolen Elektricitetens vidunderlige historie Y. Hergut m.fl. Skramloteket Big Bang en naturhistorisk tidsrejse M.D.D. Hansen, Naturhistorisk Museum Er tidens gang relativ? U. Uggerhøj, AU Autenticitet, læring, oplevelse og faglighed Nationalt Skoletjeneste- Netværk Konkret metode til inkluderende naturfag U. Dahl, Dalumskolen ??? Inspiration fra Europa NanOpinionportalen. L. Vett, Nymarksskolen Testotekets vilde verden K. Bertelsen, Gribskov Gymnasium m.fl. Udvikling af udeskole N. Ejbye-Ernst, VIAUC, KU Humans are the problem and the solution for the future of wildlife Roland Kays Bæredygtige faglærte A. Bek, Naturvidenskabernes Hus Kaffepause ??? Kata Fonden netværksmøde Jesper Ingerslev Robotteknologi i undervisningen. R. Pedersen m.fl., Ejerslykkeskolen Lys-, vand- og vindfænomener hands-on klasse. F. Skaarup, UV & Formidling Skybrud og stormflod drukner vi i fremtiden? J. Theilgaard, DR Tech Teach Meet Tommy Byskov Lund Scienceslam ScienceTalenter Hillerød Kommunes naturfagslærere Carsten Røpke Olfert ??? ??? Danish Science Factory LUKKET RECEPTION ??? Idahella Bacher Fælles aftenarrangent med netværk og middag DE OTTE SPOR: 01 DIDAKTISK FORSKNING 03 HVAD ER KVALITET? 02 VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN 04 TALENT OG INNOVATION 8 BIG BANG / PROGRAM 2015

9 1. SAL UDEOMRÅDE B1.01 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.10 B1.11 B1.14 B1.26 B1.27 Talentudvikling hvorfor og hvordan? H. Hautop, Science- Talenter Raketsjov med Nordic Esero J. Grande, ESERO/NARO m. fl. The missing link film til fysik/kemi L. Thorup m.fl., Mølleskolen, Ry Praksisnære metoder til udvikling af lærerprofessionalisme. J.H. Pedersen, UCS Naturvidenskabelig almendannelse S.B. Jensen, KU m.fl. Powerplay energi-dilemmaer på spil S.T. Gronemann SDU m.fl. Fælles naturfagsprøve K. Nørgaard m.fl., UVM Glemte medicinplanter i de tidligere danske kolonier J. Soelberg, KU Se det usynlige R. Boyesen, KU Cansat - satellitter på dåse. H. Grøn, Aalborg Tekniske Gymn. BILLET Aktiv læring om rummet ReEngineer and ReEnergize Your Science Classroom Ann Kaiser, STEM M.B. Olsen, Brorfelde Observatorium Lærerstuderendes læringsprogression M. Sillasen, VIAUC Klog på naturfag gratis efterudd. for natur/teknologilærere. J. Ingerslev, Katafonden D. Demontis, AU Læring og oplevelser i det fri Genetik og psykiske sygdomme Grejbankerne Den innovative projektopgave J.R. Christoffersen, Kongevejens Skole Mission X træn som en astronaut T. Ibsen, Tycho Brahe Planetarium Rummet kalder Temaforløb til udskolingen. A.V. Kragelund BILLET Højere kvalitet gennem forøget brug af læringsmål. B. Poulsen, Sofiendalskolen Giver anvendelses orientering bedre kvalitet i gymnasiet? C. Holm, m.fl. IND, KU Brug af smartphones og apps i undervisningen R. Evans, KU Zoom ind på Fælles Mål C. Frausing Binau m.fl., NTS-centeret Den syddanske læreruddannelsesmodel C. Michelsen, SDU Skeletter sladrer K. L. Rasmussen, SDU Fra folkeskole til ph.d. S.P.D. Andersen Hvidovre Kommune Kommunikation og naturfag A. V. Nielsen, Experimentarium Du får, hvad du måler - evalueringen styrer kvaliteten T. B. Lillelund, UCN Smag på naturen mad på bål med alle sanser Biologiforbundet m.fl. NTS-koordinatorer Dorte Salomonsen LUKKET Hvad forstår PISA 2015 som kvalitet? N. B. Dohn, IUP, KU m. fl. Udvikling af lærerstud. evaluerings kompetence S. Elmose UCN m.fl. Rune Therkildsen Møde mellem de naturfaglige foreninger og NTS Christina Frausing Binau Del og stjæl for ngdomsuddannelser Netværksmøde for undervisere på VUC Michael Scheby Skriv til tidsskriftet MONA - for nye forfattere Sebastian Horst m.fl. MONA-redaktionen DASERA Årsmøde Jan Alexis Nielsen 05 UD AF SKOLEN IND I VIRKELIGHEDEN 07 SAMARBEJDE PÅ KRYDS OG TVÆRS 06 NATURFAG I RUMMET 08 NY NATURVIDENSKAB BIG BANG / PROGRAM

10 BIG BANG KONFERENCEN - PROGRAM FREDAG 20. MARTS 2015 Big Bang-konferencen består i 2015 af otte spor, messe, teknologiværksted og friluftsliv. Du sammensætter selv dit program, og har du tid mellem programpunkterne, så besøg messen eller værkstederne. STUEN 1. SAL TID/LOKALE A0.42 Li. auditorium A0.43 A0.47 A0.49 A0.63 Ml. auditorium B B0.07 Plenumhal B0.38 B0.39 B Registrering FÆLLES OPLÆG B0.06/B0.07 plenumhal New Directions in Teaching Science v/ professor Jonathan Osborne Gå til lokale Antibiotika versus resistensgener hvem vinder kapløbet? H. J. Kolmos, SDU Hvad er kvalitet i mat/natundervisning? Paneldebat m. forskere, lærere m.fl. Innovation slam og Unge Forskere Slam ScienceTalenter Lærerne og de eksterne aktører T. Hyllested, UCL Gå til lokale Forskning i Zoo - hvordan virker dyrene, og hvad når de ikke virker? M.F. Bertelsen, ZOO Klimaforandringer: Ozon den usynlige fare A. Nymark, KU Skolehave på skoleskemaet Københavns Skolehaver Naturfag, museum og frontforskning M. Achiam m.fl., IND, KU Hvem kalder vi talenter? J.W. Petersen, IND FROKOST Biodiversitet nu J. Geldmann, SNM Med Rosetta i kometkøkkenet K. Jerslev, Science Museerne Aarhus Teknologi: Design, byg og afprøv A. Hansen m.fl., DTU Naturfænomen og naturens kræfter - hands-on klasse F. Skaarup, UV & Formidling Fælles Mål og fremtidens naturfagsprøver M. J. Sørensen m.fl., UVM Sæt bevægelse i naturfagene M. Keinicke m.fl., NTS-centeret Brug din by L. Banke m. fl., Rantzausminde Skole Ingeniørens udfordring S. Lauersen m.fl., Experimentarium Kaffepause FÆLLES AFSLUTNING B0.06/B0.07 plenumhal Missionen til Den Internationale Rumstation v/ astronaut Andreas Mogensen. DE OTTE SPOR: 01 DIDAKTISK FORSKNING 03 HVAD ER KVALITET? 02 VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN 04 TALENT OG INNOVATION 10 BIG BANG / PROGRAM 2015

11 UDEOMRÅDE B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.10 B1.11 B1.14 B1.26 B1.27 Solformørkelse Hvordan kan de fysiske rammer skabe bedre naturfagsundervisning? S. Honoré, Kata Fonden Museumsgenstande og forskningsaktiviteter B. Lindow, SNM m.fl. Geodetektiv: Redskab til problemorienteret undervisning R. Malm, KU m.fl. Anvendelse af faglig læsning i de naturfaglige fag R.B. Christiansen m.fl., UCSJ Det tidlige solsystem H. Haack, SNM Stjerner der svinger T. Arentoft, AU Rumfartsskolen R.A.S. Andersen, Svendborg Tekniske Gymnasium Bæredygtig og sundshedsfremmende undervisning K. Dahl m.fl., AU Quest-lærere får ny naturfagstrailer i spil B. Nielsen m.fl., AU Giv os i dag vort daglige kød M. Gjerris, KU Undervisning i rummet S.E. Jørgensen, ScienceTalenter Kvalitet i naturfaglige udviklingsprojekter D.C. Elmeskov m.fl., IND, KU ScienceTalent Mønsterbryder P.M. Svendsen, CSE, AU Evaluering af IBSE-kompetencer M.R. Petersen, SDU m.fl. Virk-SOM-ung gymnasier og virksomheder R. Therkildsen, NTS-centeret Bæredygtige byer i fremtiden S. Smidt-Jensen, DAC 05 UD AF SKOLEN IND I VIRKELIGHEDEN 07 SAMARBEJDE PÅ KRYDS OG TVÆRS 06 NATURFAG I RUMMET 08 NY NATURVIDENSKAB BIG BANG / PROGRAM

12 KEYNOTESPEAKERS ANN KAISER INGENIØR OG UNDERVISER ROLAND KAYS PROFESSOR Torsdag kl FÆLLES OPLÆG INGENIØRENS METODE SOM UNDERVISNINGSPRAKSIS Torsdag kl FÆLLES OPLÆG HUMANS ARE THE PROBLEM AND THE SOLUTION FOR THE FUTURE OF WILDLIFE Ingeniør og underviser Ann Kaiser fra USA har specialiseret sig i at udvikle projektbaserede undervisningsforløb ud fra ingeniørmetoden kaldet Engineering Design Process (EDP). Et af hendes mottoer er Learning for understanding versus knowing, løst oversat: at lære for at forstå i stedet for at kunne. Ann Kaisers pointe er, at ingeniører tager udgangspunkt i den naturvidenskabelige og matematiske viden og anvender denne til at finde på løsninger og udvikle teknologier, og derfor er EDP en rigtig god arbejdsform til at motivere eleverne og illustrere, hvorfor det er nødvendigt at lære naturvidenskab altså give svaret på det evindelige spørgsmål: Hvad skal jeg bruge det til? Vær opmærksom på, at oplægget er på engelsk. Dr. Roland Keys er direktør på Biodiversity Laboratory på North Carolina Museum of Natural Sciences og professor på North Carolina State University. Han er en af lederne af Citizen science camera trapping -projektet. Han holder et oplæg om denne forholdsvise nye metode, hvor man involverer befolkningen i at indsamle videnskabelige data i naturen. Netop det at involvere befolkningen som citizen scientists i researchprojekter kan være en løsning på problemet med dataindsamling, og det giver også et stærkt følelsesmæssigt tilhørsforhold til naturen. Desuden giver det hands-on-læringsmuligheder inden for science, teknologi, engineering og matematik (STEM). Vær opmærksom på, at oplægget er på engelsk. JONATHAN OSBORNE PROFESSOR ANDREAS MOGENSEN ASTRONAUT Fredag kl FÆLLES OPLÆG NEW DIRECTIONS IN TEACHING SCIENCE Fredag kl FÆLLES OPLÆG MISSIONEN TIL DEN INTERNATIONALE RUMSTATION I USA arbejdes der i disse år på at udvikle naturfagsundervisning i hele uddannelsessystemet gennem Framework for the new common core standards in science. Jonathan Osborne, der er professor i science education på Stanford University, har været involveret fra starten og vil fortælle om målene og erfaringerne fra dette arbejde. Hans forskningsfokus er et miks af arbejde med politik og pædagogik mht. undervisning og læring af naturvidenskab. Inden for uddannelsespolitik udforsker han elevers og studerendes holdninger og tilgange til naturvidenskab og hvordan naturfagene i skolen kan gøres meningsfulde og engagerende. Inden for naturfagsdidaktik arbejder han med hvordan et fokus på argumentation både kan give en mere dialogisk tilgang til undervisning og forbedre elevers forståelse af hvordan naturvidenskab arbejder undersøgelsesbaseret. Vær opmærksom på, at oplægget er på engelsk. Andreas Mogensen er Danmarks første ESA-astronaut. Han blev udvalgt til den europæiske rumorganisation ESA s astronautkorps i 2009 sammen med fem andre blandt flere end ansøgere. Siden da har Andreas Mogensen gennemgået astronauttræning på det Europæiske Astronautcenter i Køln, Tyskland, samt i Rusland, USA, Canada og Japan. I august 2013 fik Andreas Mogensen tildelt sin første mission til Den Internationale Rumstation - han skal af sted i september På rumstationen er det muligt at studere konsekvenserne af vægtløshed og undersøge fænomener under forhold, som ikke kan skabes ved Jordens overflade. I foredraget vil Andreas Mogensen fortælle om astronauttræningen, som blandt andet har fundet sted i dybe klippehuler og i et undersøisk laboratorium, og han vil præsentere sin kommende iriss-mission til Den Internationale Rumstation. 12 BIG BANG / PROGRAM 2015

13 AFTENARRANGEMENT Selve aftenarrangementet afholdes i Roskilde Kongrescenter, hvor vi slår dørene op fra kl til velkomstdrink og en hyggelig snak med nye og gamle bekendtskaber. Deltagerne vil blive transporteret i busser fra Campus til Roskilde Kongrescenter kl Du har på forhånd tilmeldt dig denne service i forbindelse med tilmeldingen til middagen. Kl byder vi velkommen og serverer en velsmagende 3-retters menu, hvoraf hovedret og dessert serveres fra buffet hertil 2 glas vin, øl eller vand. Hvis du ønsker yderligere drikkevarer både under middagen og til festen efterfølgende, skal du selv købe dem i baren i festsalen, så husk penge/betalingskort. Giv venligst besked til tjenerne ved bordet, hvis du er vegetar, så får du en vegetarisk forret. Under middagen vil du blive godt underholdt med bl.a. en Resumé-rap, og vi skal have fundet vinderne af vores konkurrence fra Friluftsliv og uddelt de fantastiske præmier. Det er muligt at trække ud i forhallen, hvis du ønsker lidt mere afdæmpet stemning eller vil vende dagen med dine kolleger. TRANSPORT FRA AFTENARRANGEMENT Der vil køre busser fra Roskilde Kongrescenter hver halve time med afgang fra kl frem til kl til henholdsvis Roskilde Station og til hotellerne: Hotel Prindsen, Scandic Roskilde og Roskilde Comwell Hotel. BEMÆRK - der kører kun tog mod København ved afgang med bussen kl Du har på forhånd tilmeldt dig denne service i forbindelse med tilmeldingen til middagen. PER VERS PER VERS er et af de største navne indenfor dansk rap. Han er blevet kaldt for en af genrens bedste tekstforfattere og har modtaget Modermåls-prisen i 2014 og Dan Turell-medaljen i Per Vers deltager som som observatør under konferencen torsdag eftermiddag. Under middagen om aftenen vil han give en tankevækkende resumé-rap af sine oplevelser af konferencen med skæve vinkler, humor og selvironi. STAGEBREAKERS Vi har været så heldige at hyre Danmarks for tiden bedste liveband til at spille op til dans efter middagen. De har bl.a. spillet med store danske navne som Sanne Salomonsen, Peter A.G., Zididada, Lis Sørensen og Rasmus Seebach. Her kommer de fem mand høj med masser af vellyd, positiv energi og stort engagement. BIG BANG / PROGRAM

14 MESSEOMRÅDET OG DELTAGERNE Åbningstider: Torsdag Fredag ScienceTalenter 2 Danish Science Factory 3 MONA og Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet 4 NTS-centeret 5 Wildtoys 6 Naturvidenskabernes Hus 7 CFU - Center For Undervisningsmidler 8 UBU - Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 9 Grønt Flag Grøn Skole 10 Fjernvarmeskolen.dk 11 Linå & Danfauna DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening 14 Dansk Retursystem GO Forlag 17 ConDidact Alinea Miljøministeriet, Geodatastyrelsen 22 UNF - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Skolebutik.dk 25 CLIO Online Frederiksen Coop 30 Davis Vejrstationer 31 UV & Formidling 32 De faglige foreninger i grundskolen og de naturvidenskabelige foreninger i gymnasiet 33 Østsjællands Museum/Geomuseum Faxe 34 Ferskvandscentret Sagitta Pedagog 37 Geocenter Møns Klint 38 Landbrug og Fødevarer LEGO 41 KingoConsult, ApS Materialeplatformen 42 Gyldendal 14 BIG BANG / PROGRAM 2015

15 MESSENS CORNER TORSDAG 19. MARTS GOforlag Condidact Alinea Miljøministeriet Wildtoys Gyldendal Clio Online Frederiksen FREDAG D. 20. MARTS Linå og Danfauna Gyldendal Clio Online Alinea Som noget nyt i år har vi Messens Corner, hvor udstillere og repræsentanter fra læringsmiljøer har mulighed for at holde korte oplæg om deres nyeste tiltag og tilbud. Her kan du se, hvornår de forskellige udstillere og repræsentanter holder deres præsentation. LOKALE AKTØRER FRA ROSKILDE For at vise hvordan skoler i Roskilde arbejder med naturfag på en inspirerende måde, har arrangørerne bag Big Bang-konferencen inviteret nogle elever og studerende til at komme og vise, hvad de beskæftiger sig med. Grundskoleeleverne kommer fra Lindebjerg Skole og Trekroner Skole, og fra ungdomsuddannelserne kommer studerende fra Vilvorde Roskilde Tekniske Skole. Mød eleverne i bygning A i stueplan over for Auditorium A0.63. Torsdag fra og fredag fra BIG BANG / PROGRAM

16 VÆRKSTEDER FRILUFTSLIV I år kan du blive inspireret til undervisningsaktiviteter, der foregår i det fri. På græsplænen uden for bygning B har vi sat en stor lavvu (et samisk telt) op. I lavvuen møder du personer, der har mange kompetencer indenfor undervisning i det fri lige fra udeskole generelt til overblik over udstyr du kan låne hos Grejbankerne og konkrete ideer til, hvordan du kan bruge grejet i din undervisning. Der vil være bål, hygge og masser af aktiviteter! Det er også her, du kan få en snak med Friluftsrådet om mulighederne for at søge tilskud til skolens udeskoleaktiviteter fra udlodningsmidler til friluftsliv. Åbent: Torsdag Fredag KONKURRENCE MED FLOTTE PRÆMIER: RYK UNDERVISNINGEN UD I NATUREN En meget flot donation fra 15. Juni Fonden har muliggjort, at der er gode chancer for at få udstyr med hjem til spændende og lærerige dage i naturen. De første 100, som kommer til udeområdet, får en Vikarspand med hjem. Vikarspanden er et kit, der på en nem og inspirerende måde giver inspiration til naturundersøgelser. med cykelanhænger med grej til feltundersøgelser. Desuden udloddes der klassesæt med kikkerter, feltudstyr eller bålpander og bålfad. Deltag i Big Bang-konferencens natur-quiz, og vær med i lodtrækningen om præmierne hvis du altså har svaret rigtigt. Præmierne uddeles af direktør for Friluftsrådet Jan Ejlsted ved festen torsdag aften. Samtidig udloddes større præmier med spændende grej til brug i naturen. Du og din skole kan blive den heldige vinder af en lavvu med udstyr eller cykler TEKNOLOGIVÆRKSTEDET Teknologiværkstedet er at finde i teatersalen ved den store plenumhal og ligger i forbindelse med mellemgangen, der forbinder Hal A og Hal B. Værkstedet er åbent for drop in, hvor de forskellige aktører præsenterer en god blanding af teknologi og teknik samt e-learning i deres boder. Hver hele time præsenterer værkstederne ganske kort, hvad de kan tilbyde, og hvad du kan opleve på værkstedet den næste time. Teknologiværkstedet er muliggjort af midler fra Scientix, da Big Bangkonferencen 2015 også er national Scientix-konference. Åbent: Torsdag Fredag BIG BANG / PROGRAM 2015

17 NETVÆRKSMØDER Torsdag eftermiddag har foreninger og netværk planlagt møder. Hvilke og hvornår fremgår af programmet, hvor du ligeledes kan se, hvilke af møderne der er åbne, og hvilke der er lukkede. Har du lyst til at deltage i et åbent møde, er du meget velkommen. Netværk og møder herunder også netværksaftenen med middag er muliggjort via Scientix, da Big Bang-konferencen 2015 også er national Scientixkonference. SOLFORMØRKELSE Den 20. marts 2015 er der solformørkelse. På Færøerne og Svalbard er der fuld solformørkelse, og i Danmark vil vi kunne opleve en delvis solformørkelse. Her dækker månen procent af solen, når formørkelsen når sit maksimum. På Big Bang-konferencen er der altså god mulighed for at opleve solformørkelsen. Vi inviterer derfor alle til et solformørkelsesarrangement på den store plæne bagved Campus i tidsrummet kl til 12:00. Solformørkelsen når sit maksimum kl Vi indleder arrangementet med en kort introduktion til fænomenet v/ Torben Arentoft, lektor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Århus Universitet. Under hele arrangementet vil der være folk fra Københavns Astronomiske Forening på plænen til at fortælle om, hvad der sker under solformørkelsen og guide ved brug af solteleskoper til observation af formørkelsen. Ingen kigger mod solen uden beskyttelsesbriller. Vi er derfor glade for, at ESERO og NAROM har sponsoreret 700 par solformørkelsesbriller til arrangementet. Brillerne udleveres ved selve arrangementet på plænen. I tilfælde af meget dårligt vejr vil det være svært at observere solformørkelsen. BIG BANG / PROGRAM

18 UDENDØRS Parkering Parkering Indgang Hal A Rygeområde Lavvu Friluftsliv Parkering Lavvu Friluftsliv Indgang Rygeområde Hal B Hal A HAL A, STUEN Indgang Auditorier Lokaler Toiletter Kaffeområder Garderobe Registrering A0.42 A0.43 A0.49 A0.47 Kaffe A0.63 Kaffe Registrering HAL B Garderobe 18 BIG BANG / PROGRAM 2015

19 HAL B, STUEN Messeområde B0.05 B0.06 og B0.07 Messens Ccorner Kaffe B0.39 Kaffe B0.38 HAL B, 1. SAL Indgang Plenumhal Lokaler Værksteder Messe Messens Corner Toiletter Kaffeområder B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.10 Kaffe Kaffe B1.11 B1.27 B1.26 B1.14 B1.01 BIG BANG / PROGRAM

20 TAK FOR I ÅR. VI SES TIL NÆSTE ÅR TIL BIG BANG, SOM AFHOLDES 10. OG 11. MARTS 2016 BIG BANG ER ARRANGERET I ET SAMARBEJDE MELLEM: statens naturhistoriske museum københavns universitet KONFERENCEN STØTTES AF: 20 Big Bang er i 2015 national Scientix-konference. Scientix støttes af Den Europæiske Unions syvende Rammeprogram for Forskning og Udvikling (FP7) og koordineres af European Schoolnet. Denne BANG / publikation PROGRAM afspejler 2015 udelukkende forfatternes synspunkter og gengiver ikke Europakommissionens holdning, og Europakommis- BIG sionen har ingen forpligtelser og er ikke ansvarlig for den heri givne information.

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Natur, teknik og sundhed

Natur, teknik og sundhed Natur, teknik og sundhed Naturfag har for ringe anseelse hos forældre, elever og lærere, fastslår national konference i NTS-centeret 6 300 mennesker var den 11. og 12. marts samlede på Als for at forbedre

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

ibsedeltagerstyret Problem- og

ibsedeltagerstyret Problem- og ibsedeltagerstyret Problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Et udviklingsprojekt med støtte fra NTS-centeret NTS -CENTERET Formål Formålet med projektet var at implementere, undersøge og

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Modul 1-2: Astronauten Andreas

Modul 1-2: Astronauten Andreas Modul 1-2 Modul 1-2: Astronauten Andreas Forestil dig at komme ud i rummet og bo på et hotel, der hele tiden drejer rundt om Jorden. Sådan bliver det for Andreas Mogensen, når han den 1. september 2015

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011 til en

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

professionalisme positioner Lærerroller i de naturvidenskabelige fag

professionalisme positioner Lærerroller i de naturvidenskabelige fag professionalisme positioner Lærerroller i de naturvidenskabelige fag Jens Dolin Institut for Naturfagenes Didaktik Dias 1 Dias 2 Institut for Naturfagenes Didaktik Naturvidenskabernes egenart Hvad kan

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Program Kl. 14.30: Velkomst ved Liselotte Lyngsø Kl. 14.45: Hvilke sundhedsudfordringer og chancer giver den nye reform skolerne? Af skoleleder

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014 It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

Fra værested til lærested

Fra værested til lærested Fra værested til lærested Et undervisningstilbud to dage om ugen på Sejlflod Ungdomscenter til elever i 7. 9. kl. Målet er, at du via en praktisk tilgang til tværfaglige temaer skal motiveres for det boglige

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere