Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13"

Transkript

1 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus

2 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet i lokaleprogram. Det er totalentreprenørens fulde ansvar at samtlige gældende normer, standarder m.v. overholdes 100 %. Alle oplyste krav skal ligeledes overholdes. Der skal udføres alle nødvendige ydelser og forhold, således samtlige lokaliteter kan benyttes til at gennemføre den komplette administration og servicering af borgere og eksterne samarbejdspartnere. Inventer leveres i vid udstrækning af bygherre, der er noteret bygherreleverance i skemaer. Totalentreprenør leverer komplet og designmæssigt optimalt løst og fastinventar alle de steder hvor der ikke er noteret bygherreleverance, f.eks. frontdeske, hylder m.v. Skemaer oplister kun alle nettoarealer for de viste rum. Alle nødvendige tilknytningsrum som f.eks. gange, elevatorer, trapper, teknikrum, føringsveje, teknikskakte, vindfang, rengøringsrum, omklædning for personaler osv er ikke nævnt. Alle disse arealer og lokaliteter skal ligeledes udføres således rådhuset fremstår med effektiv og optimale rammer. Alle lokaliteter og arealer skal udføres så fleksibelt som overhoved muligt, således arealerne er forberedt til de mulige nødvendige forandringer i fremtiden. Talking points er områder der kan foretages den hurtige tværfaglige- og sociale samtale. Talking points i centrene skal placeres således de ikke ligger tæt opad faste arbejdspladser. Talking points skal udføres således de er lydmæssigt afdæmpet i forhold til øvrige arealer. Talking points skal kunne justeres i forhold til fremtidige nye bordopstillinger. Overalt i og udenfor rådhuset skal der være handicapvenlige adgangsforhold. Der skal udføres elevator hvis der udføres flere niveauer i rådhuset. Samtlige gældende arbejdsmiljøregler m.v. skal overholdes, dette re entreprenørens fulde ansvar. Samtlige arbejdspladser skal have gode arealmæssige forhold, arealerne dimensioneres ud fra dette krav.. I alle møderum skal der indrettes efter at der ophænges fuldtdækkende gardiner, ligeledes foran indvendige glasarealer, døre m.v. alle myndighedskrav skal efterleves.

3 Side 3 af 67 Indhold Kontorarbejdspladser Center borgerservice side 4 Kontorarbejdspladser Fællescenter IT & Digitalisering side 7 Depot/lager - Fællescenter IT & Digitalisering side 10 Serverrum - Fællescenter IT & Digitalisering side 12 Klargøringsrum - Fællescenter IT & Digitalisering side 14 Ups-rum - Fællescenter IT & Digitalisering side 16 Generator Fællescenter IT & Digitalisering side 18 Kontorarbejdspladser Center Arbejdsmarked side 20 Kontorarbejdspladser Fællescenter sekretariat side 23 Postsortering, scanne, trykkeri Fællescenter sekretariat side 25 Borgmesterkontor borgmester side 27 Direktionskontorer direktører side 29 Kontorarbejdspladser Fællescenter Økonomi side 31 Kontorarbejdspladser Fællescenter HR/Projekt side 33 Fleksrum fælles side 35 Møderum lille fælles side 37 Møderum medium fælles side 39 Møderum stor fælles side 41 Møderum ekstra stor fælles side 43 Ankomst- og fællesarealer side 45 Byrådssal side 48 Kantine side 51 Produktionskøkken side 53 Kopi/print generelt side 55 Toiletter generelt side 57 Garderober generelt side 59 Rengøringsrum generelt side 60 Omklædning bad side 62 Depot/lager fælles side 64 Garager m.v. generelt side 66

4 Side 4 af Kontorarbejdspladser Center borgerservice Anvendelse: Multianvendelige arealer til åbne kontorarbejdspladser Nettoarealer: Antal personer: 21 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Arealerne skal anvendes til faste arbejdspladser for centeres medarbejdere. Der skal være flere zoner: Zone 1: Zone med reception/modtagelse og frontlinjeborgerbetjening. Her skal der være 2 arbejdspladser. I umiddelbar nærhed af zone 1 skal der ligeledes placeres telefonomstillingen med 1 arbejdsplads Zone 2: Zone hvor borgerne ikke har adgang. Her skal der være 15 arbejdspladser. I zonen skal der være mulighed for den hurtige tværgående medarbejderdialog på udvalgte forskelligartede talking points. Zone 3: Zone hvor borgerne ikke har adgang. Her skal der være 3 arbejdspladser til politiet. Der vil både blive udført sagsbehandling og vejledning. I tæt tilknytning til centeret skal borger kunne foretage en mængde selvbetjeninger f.eks.: *Se info-skærme om kommunes tilbud *Bruge 4 stk Borger PCér på et afskærmet område i borgerområdet som ligger i tæt tilknytning til centeret. Derudover skal der kunne foretages pas og kørekort ekspeditioner. Foto skal kunne tages. Denne arbejdsopgave skal indarbejdes funktionelt i øvrige centreopgaver i borgerområdet. Der skal oprettes 2 ekspeditionspladser til dette formål. Når borger kommer ind i området skal der kunne tage et nummer af forskellig art f.eks. skal det samkøre med Center Arbejdsmarked.

5 Side 5 af 67 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Der skal være en effektiv flow således mødet mellem borger og medarbejder kan ske i fællesarealer/møderum. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el station. Derudover etableres der 15 stk. type 2 el stationer i lokalet til nummersystem, telefonomstilling, pasmaskineri, Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. I dette lokale etableres en særskilt Politiafdeling, som skal forsynes fra eget IT netværk samt el tavle. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. til-

6 Side 6 af 67 hørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Frontdesk opbygninger og design m.v. er en del af totalentrepreprisen alt incl. 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverence

7 Side 7 af Kontorarbejdspladser Fællescenter IT og digitalisering Anvendelse: Multianvendelige arealer til åbne kontorarbejdspladser Nettoarealer: Antal personer: 14 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Arealerne skal anvendes til faste arbejdspladser for centeres medarbejdere. Der skal arbejdes i 3 teams: Support - 7 medarbejdere Projekt - 3 medarbejdere Drift - 3 medarbejdere Ups-rum skal ligge i tæt tilknytning til driftsarbejdspladser. Der kan udvikles mere varme ved de 3 stk. driftspladser, da der er placeret flere computeren end normal arbejdsplads i dette område. Driftspladser skal placeres i et roligt område, lidt afsondret fra øvrige arbejdspladser. Tæt ved driftspladser skal der være mulighed for at der sidder en ekstern konsulent kortvarigt. I arealerne skal der være mulighed for den hurtige tværgående medarbejderdialog på udvalgte talking points. Borger og medarbejder møder ikke hinanden i det område. Mødet mellem borger og medarbejder sker i fællesarealer/møderum. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Der skal være en effektiv flow således mødet mellem borger og medarbejder kan ske i fællesarealer/møderum. Borger har ingen adgang til området. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik,

8 Side 8 af 67 6 VVS - Der må ikke være statisk elektricitet i gulvbelægninger. 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg, med type 1 el station. Derudover etableres der 20 stk. type 2 el stationer i lokalet til IT, maskineri, Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Der etableres forbindelse direkte til serverrum med netværk kabling. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. Se øvrigt tilhørende beskrivelse ang. Installationen. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner, selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points.

9 Side 9 af 67 Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

10 Side 10 af Depot/lager Fællescenter IT og digitalisering Anvendelse: Depot Nettoarealer: 30 m2 Antal personer: få Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal både anvendes til effektive multianvendelige depotarealer i forhold centeret. Der skal 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra centerområdet. Arealer skal være sikret med ståldør og kodelås. Må ikke ligge ved ydervægge og der må ikke være vinduer. Der skal være let adgang således varer kan nemt kan transporteres til depotet. Der skal være ekstra bredde døre. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation CAV-ventilation med luftskifte på 0,2 gange/time. 8 EL Stærkstrøm Der etableres der 10 stk. type 2 el-stationer i lokalet til IT, maskineri, Access points mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge i det omfang som installationerne kræver. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. Se øvrigt tilhørende beskrivelse ang. Installationen. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør.

11 Side 11 af 67 Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres bevægelsessensor i lokalet. Hvis lokalet er med dagslysindfald udføres der ligeledes belysningszoner med dagslysregulering. Det skal være muligt selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse 12 Løst Inventar intet 13 AV- Udstyr 11 Fast Inventar Der levers og monteres 20 løbende meter robuste hylder med en bredde på 40 cm alt incl.

12 Side 12 af Serverrum Fællescenter IT og digitalisering Anvendelse: Serverrum Nettoarealer: 50 m2 Antal personer: få Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal bruges til effektivt serverrum hvor samtlige 12 rackskabe m.v. er placeret. Der skal være gode og overskuelige arbejdsforhold. Hele rummet skal være sikret og udført komplet i forhold til gældende regler og normer til sådan et rum. Der henvises til yderlig beskrivelse i byggeprogram. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra centerområdet, klargøringsrum, og depot. Det skal være muligt at se fra klargøringsrum til serverrum. 3 Vægge Hele rummet skal udføres komplet i forhold til gældende regler og normer til sådan et rum. Der henvises til yderlig beskrivelse i byggeprogram. 4 Loft Hele rummet skal udføres komplet i forhold til gældende regler og normer til sådan et rum. Der henvises til yderlig beskrivelse i byggeprogram. 5 Gulv Hele rummet skal udføres komplet i forhold til gældende regler og normer til sådan et rum. Der henvises til yderlig beskrivelse i byggeprogram. 6 VVS - 7 Ventilation Køling/ventilation af rackskabe/serverrum er en bygherreleverance. Totalentreprenøren skal ved placeringen af rummet sikre sig at nødvendige føringsveje for kanaler / kølerør for bygherreleverancen kan etableres. 8 EL Stærkstrøm Serverrummet skal overholde gældende vejledning fra Go energi Serverrumsvejledning. Der etableres installationer til alle EDB rack-skabe. Hvert EDB rack skab skal forsynes fra egen 230V gruppe med egen fejlstrømsafbydere. Derudover skal der

13 Side 13 af 67 etableres 10 stk. type 2 el-stationer i lokalet til diverse IT udstyr mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der skal lægges meget vægt på føringsvejene i dette lokale. Det være muligt at kunne omlægge eller følge kabler i føringsvejene. Alle ledende dele skal alle have udligningsforbindelse på den bedst mulige måde, således der ikke kan opstå spændingsforskelle på installationen. Derudover skal hele installationen sikres mod udefra kommende transienter, der kan forsage fejl i installationen eller komponenter som er tilkoblet installationen. Hele 230V installationen udføres med skærmet kabler. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. Se øvrigt tilhørende beskrivelse ang. Installationen. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige EDB rack. Fra dette rum udføres ligeledes fiber kabling til bygningen øvrige under krydsfelter. Alle el-stationer skal være fleksible. Således der kan udvides eller omforandres i lokalet. Indretning af lokalet udføres i henhold til den tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres bevægelsessensor i lokalet. Det skal være muligt selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Belysningen må ikke udsende EMC støj. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

14 Side 14 af Klargøringsrum Fællescenter IT og digitalisering Anvendelse: Klargøringsrum Nettoarealer: 50 m2 Antal personer: få Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal bruges til effektivt værksted hvor der kan foretages klargøring af It-udstyr m.v. Der skal være gode og overskuelige arbejdsforhold. Der skal være plads til en klargøringsarbejdsplads med kortvarige ophold. Der skal være mulighed for at se ind i serverrummet. Rummet skal være sikret med ståldør m.v. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra centerområdet. Der skal være en mulighed for at komme til dette rum samt serverrum uden at man skal igennem hele rådhuset, dog må der ikke være direkte yderdøre til rummene. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori B 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg, med type 1 el station. Derudover etableres der 20 stk. type 2 el stationer i lo-

15 Side 15 af 67 kalet til IT reparation/klargøring, maskineri, Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne opdeles på egne grupper og HPFI hvor klargøring og reparation finder sted. Alle ledende dele ved klargøring og reparation området, skal alle have udligningsforbindelse på den bedst mulige måde. Således der på ingen måde kan opstå spændingsforskelle i dette område. Derudover skal hele installationen sikres mod udefra kommende transienter, der kan forsage fejl i installationen eller komponenter som er tilkoblet installationen. Hele 230V installationen udføres med skærmet kabler. Der etableres forbindelse direkte til serverrum med netværk kabling. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. Se øvrigt tilhørende beskrivelse ang. Installationen. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner, selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse 11 Fast Inventar Der levers og monteres 20 løbende meter robuste hylder med en bredde på 40 cm alt incl. 12 Løst Inventar intet 13 AV- Udstyr

16 Side 16 af Ups-rum - Fællescenter IT og digitalisering Anvendelse: Ups-rum batteribackup Nettoarealer: 10 m2 Antal personer: få Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Batteriback-up er placeret i dette område. 2 Adgang Nem og direkte adgang fra øvrige it-områder 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 5 Gulv Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 6 VVS - 7 Ventilation Ventilation / køling af batterirum er en bygherreleverance. Totalentreprenøren skal ved placeringen af rummet sikre sig at nødvendige føringsveje for kanaler / kølerør for bygherreleverancen kan etableres. 8 EL Stærkstrøm Der etableres der 20 stk. type 2 el stationer i lokalet til centaler, maskineri, samt øvrige batteripakker (Nød & panik belysning) hvis dette installeres jf. myndighedskrav.mv. Installationerne opdeles på egne grupper og HPFI hvor klargøring og reparation finder sted. Alle ledende dele ved klargøring og reparation området, skal alle have udligningsforbindelse på den bedst mulige måde. Således der på ingen måde kan opstå spændingsforskelle i dette område. Derudover skal hele installationen sikres mod udefra kommende transienter, der kan forsage fejl i installationen eller komponenter som er tilkoblet installationen. Hele 230V installationen udføres med skærmet kabler. Der etableres forbindelse direkte til serverrum med forsynings- og netværk kabling. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne kan flyttes eller udvides. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv.

17 Side 17 af 67 Se øvrigt tilhørende beskrivelse ang. Installationen. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres bevægelsessensor i lokalet. Det skal være muligt selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance Belysningen må ikke udsende EMC støj. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse

18 Side 18 af Generator - Fællescenter IT og digitalisering Anvendelse: Generatorrum Nettoarealer: 10 m2 Antal personer: få Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion I dette areal skal nødgenerator stå. Arealet skal være overdækket og ude i det fri. Skal sammen bygges med øvrige ude bygningsværker, således det er en helhed. 2 Adgang Nem og overskuelig adgang. Påfyldning af diesel. 3 Vægge Aflukkede 4 Loft Tag - Design og byggetekniks korrekt 5 Gulv Støbte gulve husk der er diesel. 6 VVS Eventuelt afløb skal føres til olieudskiller 7 Ventilation Der skal sikres tilgang af tilstrækkelig erstatningsluft ved drift af dieselgenerator 8 EL Stærkstrøm Der udføres gode føringsveje til teknikrum, hvor hovedtavlen placeres. Installationen skal udføres efter bestemmelserne for generatorrum. Der etableres 2 stk. el-stationer af type 2. samt CEE udtag med 16A forsikring. Arealet indrettes således der er god mulighed for fremtidig service af generatoren. Eksternt mobil skal kunne tilkobles med CEE udtags materiel. Øvrige krav fra generatorleverandøren skal være indeholdt. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. Øvrige krav fra generatorleverandøren skal være indeholdt. 10 Belysning Der etableres bevægelsessensor i lokalet. Hvis lokalet er med dagslysindfald udføres der ligeledes belysningszoner med dagslysregulering. Det skal være muligt selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske.

19 Side 19 af 67 Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse og være egnet til udendørs montering. 11 Fast Inventar Totalentreprenør flytter eksisterende generator fra eksisterende rådhus til ny placering. 12 Løst Inventar intet 13 AV- Udstyr intet

20 Side 20 af Kontorarbejdspladser Center Arbejdsmarked Anvendelse: Multianvendelige arealer til åbne kontorarbejdspladser Nettoarealer: Antal personer: 61 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Arealerne skal anvendes til faste arbejdspladser for centeres medarbejdere. De faste arbejdspladser skal fordeles i 4 afdelinger: Udbetaling: 13 arbejdspladser der fordeles med 2 frontdeskpladser til borgerhenvendelser samt 11 arbejdspladser afskærmet fra fronten Jobbutikken: 13 arbejdspladser der fordeles med 2 frontpladser til borgerhenvendelser samt 11 arbejdspladser afskærmet fra fra fronten. Input Aktiv indsats: 22 arbejdspladser. Input fra Jobindsats: 13 arbejdspladser. I arealerne skal der være mulighed for den hurtige tværgående medarbejderdialog på udvalgte talking points. Borger og medarbejder mødes kun ved frontdesk, i møderum samt ved talkingpoints i ankomst- og fællesarealet. Centeret skal placeres med tæt kontrakt til borgercenteret og med optimal kontakt til borgerhenvendelser. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Der skal være en effektiv flow således mødet mellem borger og medarbejder kan ske i fællesarealer/møderum. Borger har ingen adgang til området bag ved frontdesk. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik,

21 Side 21 af 67 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 15 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Frontdesk opbygninger og design m.v. er en del af total-

22 Side 22 af 67 entrepreprisen alt incl. 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

23 Side 23 af Kontorarbejdspladser Fællescenter sekretariat Anvendelse: Multianvendelige arealer til åbne kontorarbejdspladser Nettoarealer: Antal personer: 22 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Arealerne skal anvendes til faste arbejdspladser for centeres medarbejdere. Centeret er delt op i følgende områder: Sekretariat/indkøb: 12 arbejdspladser Intern service: 1 arbejdsplads tæt ved postsortering og trykkeri (er ligeledes påskrevet skema på side 10) Kantine: 1 kontorarbejdsplads (er ligeledes påskrevet på side 53) Erhverv/turisme: 3 arbejdspladser Kommunikation: 5 arbejdspladser I arealerne skal der være mulighed for den hurtige tværgående medarbejderdialog på udvalgte talking points. Borger og medarbejder møder ikke hinanden i området. Mødet mellem borger og medarbejder sker i fællesarealer. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Borger har ingen adgang til området. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer

24 Side 24 af 67 fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 15 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

25 Side 25 af Postsortering, scanne og trykkeri - Fællescenter sekretariat Anvendelse: Posthåndtering og trykkeri Nettoarealer: 60 m2 Antal personer: få Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal anvendes til at sortere og scanne alt post der kommer ind i Rådhuset. Der skal være 1.stk arbejdsplads. Der skal ligeledes foregå trykning, kopiering og samling af store arbejder. Der skal være plads til gode arbejdsforhold til det arbejde, der skal ske i dette rum. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra øvrige arealer i centeret og fællesarealer 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A Skal dimensioneres til min. 10 personer i rummet 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser og IT stationer. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 25 stk. type 2 el stationer i lokalet til maskineri, Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge.

26 Side 26 af 67 Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

27 Side 27 af Borgmesterkontor Borgmester Anvendelse: Kontor med mødeplads Nettoarealer: 25 m2 Antal personer: 1 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Kontoret skal fungere som borgmesterkontor med 1 fast arbejdsplads. Ydermere skal der være mulighed for at holde møde med 6 personer. Der er ikke borgeradgang til dette kontor, men meget tydelig samspil med direktionen. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Borger har ingen adgang til området. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A Ventilation skal dim. til 10 min. 10 personer. 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 10 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge.

28 Side 28 af 67 Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance

29 Side 29 af Direktionskontorer - direktører Anvendelse: Kontor med mødeplads Nettoarealer: 20 m2 Antal personer: 1 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Kontoret skal fungere som direktionskontor med 1 fast arbejdsplads. Ydermere skal der være mulighed for at holde møde med 4 5 personer. Der er ikke borgeradgang til dette kontor, men meget tydelig samspil med øvrige direktørkontorer og borgmester. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Borger har ingen adgang til området. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A Dim. efter min. 10 personer. 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 10 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skil-

30 Side 30 af 67 levægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse.

31 Side 31 af Kontorarbejdspladser Fællescenter Økonomi Anvendelse: Multianvendelige arealer til åbne kontorarbejdspladser Nettoarealer: Antal personer: 18 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Arealerne skal anvendes til faste arbejdspladser for centeres medarbejdere. I arealerne skal der være mulighed for den hurtige tværgående medarbejderdialog på udvalgte talking points. Borger og medarbejder møder ikke hinanden i området. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Borger har ingen adgang til området. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 15 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge.

32 Side 32 af 67 Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Bygherreleverance 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

33 Side 33 af Kontorarbejdspladser Fællescenter HR/Projekt Anvendelse: Multianvendelige arealer til åbne kontorarbejdspladser Nettoarealer: Antal personer: 20 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Arealerne skal anvendes til faste arbejdspladser for centeres medarbejdere. Der skal kunne arbejdes i opdelte områder. Område HR- og projekt: 11 medarbejdere Område LØN: 9 medarbejdere I arealerne skal der være mulighed for den hurtige tværgående medarbejderdialog på udvalgte talking points. Borger og medarbejder møder ikke hinanden i det område. Mødet mellem borger og medarbejder sker i fællesarealer. 2 Adgang Der skal være let og overskuelig adgang til arealerne for medarbejdere. Borger har ingen adgang til området. Der skal være en effektiv flow således mødet mellem borger og medarbejder kan ske i fællesarealer/møderum. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A

34 Side 34 af 67 8 EL Strækstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 15 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning ved bl.a. talking points. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar Intet 12 Løst Inventar Bygherreleverance 13 AV- Udstyr Bygherreleverance

35 Side 35 af Fleksrum - fælles Anvendelse: Fleksrum Nettoarealer: 7 m2 Antal personer: 4 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal anvendes til interne samtaler og koordineringsmøder. Lokale er placeret jævnt fordelt i ikke borger områderne. Alle fleksrum skal kunne benyttes af alle medarbejdere i hele rådhuset. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra øvrige arealer i centeret. Der er ikke borger adgang her. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. Der er glasvægge i en væsentlig del af vægflader. Glas der har påført folie eller lignende som udsmykning samt delvis afskærmning. Alle glasvægge skal have samme lysmodstand som vægge. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 5 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning.

36 Side 36 af 67 Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. 11 Fast Inventar intet 12 Løst Inventar Bygherreleverence 13 AV- Udstyr Bygherreleverence Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse.

37 Side 37 af Møderum lille - fælles Anvendelse: Møderum lille Nettoarealer: 15 m2 Antal personer: 4-6 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal både anvendes til medarbejdermøder samt møder med borgere. Lokale er placeret i de offentlige arealer. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra medarbejderområder og borgerområdet. Der skal ikke være borgeradgang igennem medarbejderområdet. Der skal være 2 modstående og uafhængige døre i rummet. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. Der er glasvægge i en væsentlig del af vægflader. Glas der har påført folie eller lignende som udsmykning samt delvis afskærmning. Alle glasvægge skal have samme lysmodstand som vægge. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 3 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv.

38 Side 38 af 67 Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skillevægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar intet 12 Løst Inventar Bygherreleverence 13 AV- Udstyr Bygherreleverence

39 Side 39 af Møderum medium - fælles Anvendelse: Møderum medium Nettoarealer: 20 m2 Antal personer: 8-10 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal både anvendes til medarbejdermøder samt møder med borgere. Lokale er placeret i de offentlige arealer. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra medarbejderområder og borgerområdet. Der skal ikke være borgeradgang igennem medarbejderområdet. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. Der er glasvægge i en væsentlig del af vægflader. Glas der har påført folie eller lignende som udsmykning samt delvis afskærmning. Alle glasvægge skal have samme lysmodstand som vægge. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 5 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle / smartsboards mv. Installationerne udføres alle i tomrør, således installationerne ikke er låst til en fast indretning. Der etableres installationskanaler langs vægge og skil-

40 Side 40 af 67 levægge. Der udføres alm. 230V installation til rengøring mv. 9 EL Svagstrøm Alle netværks installationer udføres i tomrør. Der etableres fast fortrådet netværk til samtlige elstationer. Alle el-stationer skal være fleksible, derfor udføres installationerne i loft samt installationskanaler på væg. Samtlige EDB udtag udføres som dobbelte udtag jf. tilhørende beskrivelse. 10 Belysning Der etableres centralt busbaseret lysstyring med opdeling af belysningszoner samt bevægelses og dagslysregulering til grundbelysningen. Belysningen udføres således der ikke er gener på arbejdspladserne hvor der udføres skærm arbejde. Det skal være muligt for arbejdspladserne i de pågældende zoner selv at kunne tænde/slukke samt regulerer lyset efter eget ønske. Grundbelysningen suppleres med effektbelysning. Belysningen udføres i henhold til tilhørende beskrivelse. 11 Fast Inventar intet 12 Løst Inventar Bygherreleverence 13 AV- Udstyr Bygherreleverence

41 Side 41 af Møderum stor - fælles Anvendelse: Møderum stor Nettoarealer: 30 m2 Antal personer: 16 Loftshøjde min mm Nr. Art. Bemærkninger 1 Funktion Lokalet skal både anvendes til medarbejdermøder samt møder med borgere. Lokale er placeret i de offentlige arealer. Lokale er placeret i område ved byrådssal m.v.. Rummet har adgang til fællesarealer. Rummet skal kunne slås sammen med ekstra stor mødelokale. 2 Adgang Der skal være overskuelig og let adgang til lokalet fra byrådssalsområde samt borgerområder. 3 Vægge Skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, rengøring, æstestik, robusthed og brugerkomfort. Der er glasvægge i en væsentlig del af vægflader. Glas der har påført folie eller lignende som udsmykning samt delvis afskærmning. Alle glasvægge skal have samme lysmodstand som vægge. 4 Loft Lofter skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 5 Gulv Gulve skal understøtte brugen af lokalet, inkl. akustik, 6 VVS - 7 Ventilation VAV-ventilation Indeklimakategori A 8 EL Stærkstrøm Installationer til fleksible arbejdspladser. Installationerne udføres i loft med fleksibel type fremstillede arbejdsstandere placeret på gulv med nedføringer fra loft. Der etableres en arbejdsstander pr. person, som skal arbejde i lokalet. Installationerne udføres i loftet og væg med type 1 el-station. Derudover etableres der 8 stk. type 2 el stationer i lokalet til Access points, info skærme, interaktive tavle /

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

IT-arbejdspladser. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX IT-ARBEJDSPLADSER 1

IT-arbejdspladser. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX IT-ARBEJDSPLADSER 1 IT-arbejdspladser Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX IT-ARBEJDSPLADSER 1 Indhold Indhold 4 IT-arbejdspladser overalt 4 Indretning af IT-arbejdspladser 5 APV af lærerarbejdspladser

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt RUMPROGRAM Funktions og rumprogram Frederiksberg 08.01.2014 Lokalebeskrivelse - oversigt Se separat oversigtsskema for arealer. Det skal understreges at fordelingen mellem arealer kan ændres i detailprogrammeringen,

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole Programoplæg Etablering af Multihus ved Nim Skole Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER 2. PROJEKTORGANISATION 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.2 Funktions- og rumoversigt 3.3 Forsyningsanlæg

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

-elektriske insektfangere

-elektriske insektfangere -elektriske insektfangere 72301027 Viden & erfaring mod skadedyr Elektriske insektfangere og UV-rør Flyvende insekter udgør en hygiejnerisiko, hvor fødevarer produceres og håndteres. Dette gælder både

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Ejendommen er på i alt 2.088 m2, hvoraf Voldgiftsinstituttet råder over 395 m2.

Ejendommen er på i alt 2.088 m2, hvoraf Voldgiftsinstituttet råder over 395 m2. Notat Til: Fra: Strukturudvalget KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 7. marts 2014 Emne: Lokaler Advokatsamfundets lokaler 1. Lokalesituation i dag. Advokatsamfundets

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ November 2013 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen

Læs mere

Viega Combi PB. Nemt og sikkert.

Viega Combi PB. Nemt og sikkert. Viega Combi PB Nemt og sikkert. Viega Combi PB med fleksible PB rør og koblingsdåse til indbygning. Hurtig montage og optimeret strømningshastighed. Det nye Viega Combi PB brugervenligt, økonomisk og fleksibelt.

Læs mere

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemet, hvor du kan kombinere fleksibiliteten i en åben planløsning med trivsel for den enkelte medarbejder. Med EFG Rooms lydabsorberende

Læs mere

SIDEN 1973 DET PERFEKTE VALG. receptionsskranker. reoler mødeborde. Rumdelere

SIDEN 1973 DET PERFEKTE VALG. receptionsskranker. reoler mødeborde. Rumdelere SIDEN 1973 OFFICE serien DET PERFEKTE VALG receptionsskranker skriveborde skuffekabinetter reoler mødeborde konferenceborde højborde kantineborde Rumdelere garderober 50 B B PROJEKT OPSTART TEGNET AF A

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

lille investering, stor effekt!

lille investering, stor effekt! kan du sælge mere? lille investering, stor effekt! Salg i krisetider handler bl.a. om at sælge mere til de kunder, der allerede kommer i butikken - og til dette formål er mersalgsskabende initiativer uundværlige.

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

- udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

- udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant. 22. marts 2012 Notat Retningsgivende bygherreønsker til Ny daginstitution i Haarby - udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax.

SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. SIKOM A/S SIKKERHED & KOMMUNIKATION Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Vandtårnsvej 77 DK-2860 Søborg Tel. +45 8764 6000 Fax. +45 8764 6001 Kommunikationssystem Prisliste 2009 System beskrivelse SYSTEM BESKRIVELSE

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

REDUCE2DAY LYSKILDE OG ENERGISYSTEM OPTIMERING 5 ÅRS BESPARELSE KR. 535.639,00. inkl. 6,3% årlig indeksregulering GENNEMSNITLIG ÅRLIG BESPARELSE

REDUCE2DAY LYSKILDE OG ENERGISYSTEM OPTIMERING 5 ÅRS BESPARELSE KR. 535.639,00. inkl. 6,3% årlig indeksregulering GENNEMSNITLIG ÅRLIG BESPARELSE AL-BANK Glostrup SPECIFICERET TILBUD PROJEKTNOTER: Lyskilde screening udført december 2012 af EB, R2D -i samspil med Ole Milan, AL-Bank. Faciliteterne Banegårdsvej 9B 2600 Glostrup Forudsætninger 3000

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

2 Purus Line et design der ses

2 Purus Line et design der ses 3. UDGAVE Purus Line & Purus Corner Et design der ses Funktioner du kan stole på Frihed i indretningen Største vandtæthed ved montering Nu også ekstra lav byggehøjde 2 Purus Line et design der ses PURUS

Læs mere

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre LEJEPROSPEKT Attraktive lokaler udlejes i Hvidovrevejs Butikstorv Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre Sag 956PK000303 Central beliggenhed i Hvidovre Velbesøgt center 371 m² i stueplan + kælder 294 m² Mægler:

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 393 m 2. room for business

Kontorlejemål Ørestad City 393 m 2. room for business Kontorlejemål Ørestad City 393 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Køling og ventilation

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings Familien EFG HideTech EFG HideTech er borde, der er udviklet til den fremtid, hvor en stadigt større del af arbejdet sker ved møder. Møder, hvor du står eller

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende centralt i Aarhus C tæt på byens faciliteter. Nærmeste nabo er Magasin ligesom

Læs mere

MARIENLUND. Fra vision til virkelighed

MARIENLUND. Fra vision til virkelighed MARIENLUND Fra vision til virkelighed 2 3 Vision Marienlund skal danne rammen om et levede hus, der kan imødegå fremtidens behov med øje for både beboernes livskvalitet og velfungerende arbejdsforhold

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER Smukt og velindrettet kontorlejemål i herskabelig ejendom med Facility Services. En af Københavns fineste renoverede ejendomme opført i 1751, centralt og fredeligt

Læs mere

Samling af værkstederne i Glamsbjerg medio 2009.

Samling af værkstederne i Glamsbjerg medio 2009. Samling af værkstederne i Glamsbjerg medio 2009. Indledning På baggrund af byrådets bevilling på kr. 10. mill. med henblik på samling af Værkstederne i Assens og Glamsbjerg til et værksted i Glamsbjerg,

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Afrapportering 2012 Kent Laursen Industriel Designer Undervísnings projekt på Designskolen Kolding. Vi har, på Designskolen i Kolding, kørt et undevisningsforløb

Læs mere

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Floravej 1, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydøstlige del af Kolding by. Institutionen er

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L. Projekt nr. 2007-015. Indretning af Røntgenrum 11, 21, 27 og 31. Byggeprogram - oktober 2007

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L. Projekt nr. 2007-015. Indretning af Røntgenrum 11, 21, 27 og 31. Byggeprogram - oktober 2007 O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Projekt nr. 2007-015 Indretning af Røntgenrum 11, 21, 27 og 31 Byggeprogram - oktober 2007 O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Projekt

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

Notat januar 2016 Vedr. Arbejdsmiljø. Skoler Screening af lærernes arbejdspladser til forberedelse

Notat januar 2016 Vedr. Arbejdsmiljø. Skoler Screening af lærernes arbejdspladser til forberedelse Notat januar 2016 Vedr. Arbejdsmiljø. Skoler Screening af lærernes arbejdspladser til forberedelse Baggrund for notat: Udvalget for Børn og Unge har bedt om en screening af lærernes arbejdspladser til

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Program for Fuglekær. Ønsker til bygning, indgangspartier, legeplads og beliggenhed

Program for Fuglekær. Ønsker til bygning, indgangspartier, legeplads og beliggenhed NOTAT Center for Dagtilbud og Skole Program for Fuglekær Ønsker til bygning, indgangspartier, legeplads og beliggenhed 3. maj 2016 16/4079 Skabe fornemmelsen af det nære og trygge for børnene ved, at institutionen

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus Grænseflader for automatik og tekniske instaler. Dato: 15.09.2014 Bilag til rbejdsbeskrivelser Rev.: 1.01 ktivitet Systemkonfiguration med hovedcentral, netværk og undercentraler O B ut. I DK 1.02 1.03

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kendt butiksejendom med samme bruger i 43 år Stor reklameværdi med 38 meter facade ud til den trafi kerede Østergade

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Centralforvaltningen i Assens Miljø & Natur i Aarup Social & Sundhed i Tommerup Børn & Kultur i Vissenbjerg 09.05.2007 Assens Kommune

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

w w w. b l e n d e x. d k Solafskærmning Unikke løsninger produceret efter ordre, og i 100% overensstemmelse

w w w. b l e n d e x. d k Solafskærmning Unikke løsninger produceret efter ordre, og i 100% overensstemmelse Solafskærmning Unikke løsninger produceret efter ordre, og i 100% overensstemmelse med kundens individuelle ønsker og behov. Vi har fokus primært på udvendige solafskærmingsløsninger af høj standard, der

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger Rolands Have Ældre- og handicapegnede boliger Afdeling 921-0 Brøndby Boligselskab 22 2-værelses boliger i Brøndby klar til indflytning i efteråret 2015 Nygårds Plads 27, 1. 2605 Brøndby Telefon 3812 1353

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDS VEJ 3, 1. SAL, HØRSHOLM Kontor EJENDOMMEN

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold

Læs mere