Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014"

Transkript

1 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med eksamensnummer på hver side. Eksaminator vil være til stede i eksamenslokalet den første halve time af eksamens varighed. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver, 6 kortsvarsopgaver og 3 billedopgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre eksamensnummer på hvert ark i besvarelsessættet i øverste højre hjørne. Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Når der i en opgave bedes om et vist antal svar (f.eks. nævn tre årsager til.) skrives der ét svar og kun ét svar på hver linje. Hvis der alligevel skrives flere svar på linjen, tæller kun det første svar med i bedømmelsen. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne og billedopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet. Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne og billedopgaverne er afsat et antal linjer til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linjer. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af opgaverne nr Skriv tydeligt, - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! I alt 179 points 1

2 Multiple choice Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi, onsdag 8. januar 2014 Eksaminandens eksamensnummer: Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden? JA NEJ Opgave A B C nr

3 1. Hvilken af følgende er en cellulær adaptiv proces/tilstand (s. 19) A. Apoptose B. Steatose C. Metaplasi 2. Fibrinoid nekrose kan ses ved (s ) A. Akut pancreatitis B. Svampe- eller bakterielle infektioner C. Immunologisk reaktion i blodkar 3. Ved parenkymatøs degeneration ses ophobning af (s. 21) A. Protein B. Vand C. Kulhydrater 4. Aflejring af amyloid kan ses i forbindelse med (s. 28) A. Kronisk lymfatisk leukæmi B. Myelomatose C. Akut myeloid leukæmi 5. En vurdering af tumorstørrelse indgår ofte i bestemmelsen af tumors (s. 49) A. Differentiering B. Grad C. Stadie 6. Patologen er den eneste, der afgør en tumors (s. 50) A. Stadie B. Grad C. Prognose 3

4 7. Gener som koder for proteiner med tyrosin kinaseaktivitet og som kan være muterede og forbundet med udvikling af kræft betegnes som (s. 47) A. Onkogener B. Suppressorgener C. Mismatch repair gener 8. Kondrosarkomer metastaserer ofte (s. 54) A. Over serøse hulheder B. Lymfogent C. Hæmatogent 9. Følgende lidelse er særligt kendt for granulomatøs inflammation (s. 75) A. Glomerulonephritis B. Lobær pneumoni C. Morbus Crohn 10. Den første fase i den cellulære reaktion i den inflammatoriske proces er (s. 69) A. Emigration B. Marginalisering C. Fagocytose 11. Mekanismen ved udvikling af et transsudat er (s. 69) A. Nedsat lymfedrænage B. Øget hydrostatisk tryk i kapillærer C. Øget karpermeabilitet 4

5 12. I mange tilfælde af vævsskade ses et forløb med følgende efter hinanden i rækkefølge (s.78): A. Granulationsvæv, granulomatøs inflammation, kronisk inflammation, akut inflammation B. Akut inflammation, kronisk inflammation, granulationsvæv og arvævsdannelse. C. Kronisk inflammation, arvævsdannelse, akut inflammation, granulationsvævsdannelse. 13. Ved purulent betændelse er de dominerende celler (s. 73) A. Neutrofile granulocytter B. Makrofager / histiocytter C. Lymfocytter 14. Histologiske prøver fikseres oftest i (s. 84) A. Formalin B. Alkohol C. Paraffin 15. Nasofaryngealt karcinom er ofte associeret med (s. 107) A. EBV B. HPV C. CMV 16. Den dominerende betændelsescelle ved akut allergisk rhinitis er (s. 100) A. Eosinofil granulocyt B. Neutrofil granulocyt C. Lymfocyt 17. Centrilobulært (centriacinært) emfysem er tæt associeret med (s. 132) A. Alfa-1-antitrypsinmangel B. Rygning C. Atelektase 5

6 18. En lungeembolus repræsenterer typisk (s. 134) A. Trombemateriale fra hjertet (f.eks. i forbindelse med atrieflimren) B. Løsrevet materiale fra et arteriosklerotisk plaque C. Trombemateriale fra en underekstremitetsvene 19. Ved colitis ulcerosa ses typisk (s. 173) A. Segmentære læsioner B. Flade ulcerationer C. Transmural inflammation 20. Hvilket af følgende primære thyroideakarcinomer udgår fra de parafollikulære celler (C-celler)(s. 376) A. Medullært karcinom B. Papillært karcinom C. Anaplastisk karcinom 21. Hvilken diagnose er mest sandsynlig ved en massiv splenomegali (s. 418) A. Kronisk lymfocytær leukæmi B. Myelofibrose C. Myelomatose 22. Årsag til subdural blødning er ofte (s. 600) A. Ruptur af aneurisme i cirkulus Willisii B. Ruptur af brovene C. Ruptur af arteria meningea media 23. Partiel mola er karakteriseret ved følgende karyotype (s. 336) A. X eller Y B. XXX eller XXY C. XX eller XY 6

7 24. Hypertrofisk kardiomyopati er ofte forårsaget af (s. 647) A. Infektion specielt enterovirus B. Genetiske forandringer C. Aflejring af amyloid 25. Hvilken komplikation til myokardieinfarkt optræder oftest først (s. 659) A. Dresslers syndrom B. Papillærmuskel ruptur C. Ventrikelaneurisme 7

8 Kortsvarsopgaver årig kvinde henvises til gynækologisk afdeling på grund af tiltagende abdominalomfang. Hun har fået konstateret ascites, og man mistænker, at hun har ovariecancer (i alt 29 points). 26a. Definer begrebet ascites (s. 224) (2 points). Definition: Ansamling af væske i bughulen 26b. Nævn udover malignitet (specielt ovariecancer) 2 andre patogenetiske mekanismer ved udvikling af ascites og angiv for hver af disse et klinisk eksempel, hvor denne mekanisme har betydning for udvikling af ascites (s. 224) (4 points). Patogenese 1: Kilnisk eksempel 1: Patogenese 2: Klinisk eksempel 2: Øget hydrostatisk tryk (portal hypertension). Levercirrose, højresidig hjerteinsufficient. Nedsat osmotisk tryk (hypoproteinæmi). Nyresygdom (nefrose), leverlidelse (cirrose), underernæring. Ved undersøgelse på gynækologisk afdeling findes ved palpation en tumor i højre side af det lille bækken, og dette fund bekræftes ved billeddiagnostiske undersøgelser (ultralyd og MR). Patienten sættes til operation på stærk mistanke om ovariecancer. Ved operationen fjernes en delvis cystisk tumor i relation til højre ovarie. Tumor sendes til frysemikroskopi. 26c. Beskriv ganske kort frysemikroskopiproceduren ud fra følgende stikord (forløb, fiksering, indstøbning, mikroskopering og nævn fordele og ulemper (s. 82) (6 points). Svar: Fordele: Ulemper: Sendes frisk under operation; ingen fiksering; (indstøbning i vand/tissue-tek/oct); nedfrysning i flydende kvælstof; intraoperativ mikroskopering og diagnostik. Intraoperativt svar, undersøgelse af fikseringssensitive stoffer Tidskrævende; morfologien ikke så god (sværere at vurdere). 26d. Ovarietumorer udgår ofte fra ovariets overfladeepitel. Nævn de 4 histologiske hovedtyper af disse epiteliale tumorer (s. 318) (4 points). Type 1. Serøse Type 2. Mucinøse Type 3. Endometroide 8

9 Type 4. Brenner 26e. Ved frysemikroskopien fastslås det, at tumor er delvis cystisk med et tubalignende epitel. Hvilken histologisk hovedtype er der tale om (s. 320) (2 points). Type: Serøs ovarietumor 26f. Tumorer i ovariet kan udgå fra 2 andre overordnede vævskomponenter end overfladeepitelet. Nævn disse og angiv for hver af dem 2 eksempler på tumorer udgående derfra. (s. 318) (6 points) Vævskomponent 1. Undertype 1. Undertype 2. Kimceller Teratom (modent/umodent) Dysgerminom, embryonalt karcinom, blommesæktumor, koriokarcinom. Vævskomponent 2. Undertype 1. Undertype 2. Sex cord-stroma Granulosacelle tumor Thecom og fibrom, Sertoli-celle tumor, Leydig-celle tumor 9

10 26g. På morfologisk basis kan ovariets epiteliale tumorer inddeles i benigne, borderline og maligne tumorer. Udfyld de manglende felter med enten et plus eller minus. (s. 320) (3 points) Benign Indsæt plus eller minus Celle-atypi - Indvækst i stroma - Peritoneale implantater - Borderline Celle-atypi + Indvækst i stroma - Peritoneale implantater + Malign Celle-atypi + Indvækst i stroma + Peritoneale implantater + 26h. Patientens yngre søster er opereret for rectumcancer. Hvilket genetisk syndrom bør man overveje, at familien kunne have (s. 319) (2 points). Syndrom: HNPCC / Lynch syndrom 10

11 27. En 55-årig kvinde har fået konstateret brystkræft (i alt 21 points) 27a. Det diagnostiske grundlag for udredning af brystkræft er tripletesten. Den patoanatomiske del består oftest af en nålebiopsi. Nævn de to forskellige typer af nålebiopsier og angiv for hver af disse fordele og ulemper. (s.339, 340) (6 points) Nålebiopsi 1 (type). Fordele. Ulemper. Finnålsbiopsi. Beskedne gener, hurtigt svar. Cytologisk materiale uden/begrænset arkitektur; begrænset muligheder for Immunfarvninger; kan ikke sikkert adskille in situ fra invasiv karcinom. Nålebiopsi 2 (type) Fordele. Grovnålsbiopsi. Histologisk materiale med bevaret arkitektur; gode muligheder for Immunfarvninger; bedre chancer for at adskille in situ fra invasiv karcinom. Ulemper. Større indgreb end et finnålsaspirat; længere svartid. Patienten findes egnet til operation i form af lumpektomi og sentinel node procedure. 27b. Nævn de 2 sporstoffer, man anvender til at identificere sentinel node, og som indsprøjtes omkring tumor eller subpapillært (s. 343) (2 points) Sporstof 1: Radioaktiv tracer Sporstof 2: Blåt farvestof Ved efterfølgende mikroskopisk undersøgelse af tumor i lumpektomipræparatet findes et karcinom med omgivende carcinoma in situ. 27c. Nævn 2 benigne brystneoplasier (348) (2 points). Svar 1: Svar 2: Fibroadenom Papillom; phyllodes tumor; evt. lipom 11

12 27d. Nævn de to hyppigste histologiske typer af brystkræft (s 348) (2 points) Type 1. Type 2. Invasivt duktalt karcinom Invasivt lobulært karcinom 27e. Hvordan adskiller carcinoma in situ sig mikroskopisk fra et invasivt mammakarcinom (s. 350, 351, 359) (2 point). Svar: Bevaret lag af myoepiteliale celler og intakt basalmembran 27f. For at kunne planlægge patientens efterfølgende behandling (adjuverende behandling) udføres immunhistokemisk undersøgelser for østrogenreceptor og HER-2 på tumorsnit. Den immunhistokemiske undersøgelse graderes til 2+ ( equivocal usikker). Hvilken test vil man herefter supplere med, og hvad kan denne test påvise? (s. 342) (4 points). Test: Påviser: In situ-hybridisering (FISH; CISH) Om genet for HER-2 er amplificeret. 27g. Nævn udover malignitetsgrad og receptorstatus tre andre vigtige prognostiske faktorer ved mammakarcinom (s. 356) (3 points). Faktor 1: Faktor 2: Faktor 3: Alder Tumorstørrelse Aksillær lymfeknudestatus. 12

13 årig mand indlægges med anstrengelsesudløst åndenød (funktionsdyspnø). Patienten får konstateret emfysem (i alt 11 points) 28a. Definer begrebet emfysem (s. 130) (4 points) Definition: Udvidelse af luftvejene perifert for den terminale bronkiole og associeret med permanent destruktion af disse luftvejsafsnit med eller uden efterfølgende fibrose. 28b. Nævn to vigtige årsager til emfysem (s. 132) (2 point) Årsag 1: Årsag 2: Rygning Alfa-1-antitrypsinmangel 28c. Emfysem indgår ofte i samlebetegnelsen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Nævn udover emfysem 2 andre komponenter / tilstande som indgår i KOL. (s. 130) (2 points). Komponent / tilstand 1: Komponent / tilstand 2: Kronisk bronkitis; astma Bronkiektasi 28d. Nævn 3 vigtige komplikationer til fremskredet emfysem (s. 131) (3 points). Komplikation 1: Komplikation 2: Komplikation 3: Respirationsinsufficiens Kronisk højresidig hjerteinsufficiens (cor pulmonale/sekundær pulmonal hypertension) Pneumothorax, vægttab, lungeinfektioner 13

14 årig mand henvises til øre-næse-hals afdelingen på grund af en forstørret lymfeknude på halsen (i alt 29 points). 29a. Angiv 3 overordnede årsager til lymfeknude svulst og angiv for hver af disse 2 klinisk eksempel (s. 388) (9 points). Overordnet årsag 1: Klinisk eksempel 1a: Klinisk eksempel 2b: Infektion; (evt. medikamentel/e.g.fenytoin) TB, Lokale pyogene infektioner, lymfogranuloma venerum, virusinfektioner, toxoplasmose, syfillis, gonore, parasitose, etc. Overordnet årsag 2: Klinisk eksempel 2a: Klinisk eksempel 2b: Immunologisk og inflammatorisk. Sarkoidose. Serumsygdom, vaccinationsreaktioner, kollagenoser, reumatoid artritis, etc. Overordnet årsag 3: Klinisk eksempel 3a: Klinisk eksempel 3b: Maligne sygdomme. Metastaser Malignt lymfom; leukæmi Ved den objektive undersøgelse påvises en leukoplaki på tungeranden. 29b. Definer begrebet leukoplaki (s. 115) (2 points). Definition: En hvid uafskrabelig plet, der ikke kan diagnosticeres som anden sygdom. 29c. Nævn 3 mikroskopiske forandringer, som en leukoplaki kan dække over (s. 115) (3 points). Mikroskopisk forandring 1. Hyperplasi, hyperkeratose Mikroskopisk forandring 2. Dysplasi, carcinoma in situ Mikroskopisk forandring 3. Planocellulært karcinom Man foretage et finnålsaspirat fra lymfeknuden, som viser en ensartet population af forholdsvis små lymfoide celler. Lymfeknuden fjernes og sendes til mikroskopi. Patienten får konstateret et malignt lymfom. 14

15 29d. Non-Hodgkins lymfomer inddeles i 2 hovedgrupper, der hver især igen deles i 2 hovedundergrupper. Beskriv kort denne klassifikation (s. 396) (4 points) To hovedgrupper: 1. T-celle neoplasier/lymfomer 2. B-celle neoplasier/lymfomer To hovedundergrupper: 1. Precursor/stamcelle lymfomer 2. Matur/perifer lymfomer 29e. Angiv navn på de maligne celler i Hodgkins lymfom (s. 414) (2 points) Navn: Reed-Sternberg celler og/el. Hodgkin celler 29f. Malignt lymfom kan ledsages af almensymptomer, såkaldte B-symptomer. Angiv 2 eksempler på B- symptomer (s. 387) (2 points). Symptom 1. Nattesved/svedtendens; feber (evt. svingende) Symptom 2. Træthed; vægttab (evt. hudkløe; smerter i lymfomer ved alkoholindtagelse) Efter immunhistokemisk farvning bliver patientens lymfom klassificeret som kronisk lymfocytær leukæmi (CLL) / småcellet lymfocytært lymfom (SLL). 29g. Beskriv kort princippet i en immunhistologisk undersøgelse? (3 point) Svar: Specifikke antistoffer binder til antigener in situ i vævssnit. Antistof-antigen binding påvises med farve/fluorescens mærkede detektionssystemer, og visualiseres under mikroskopet, hvorefter targetcellens immunfenotype kan bestemmes. 29h. Hvilken overordnet gruppe af lymfomer tilhører småcellet lymfocytært lymfom (SLL) (s. 396) (2 points) Overordnet gruppe: Non-Hodgkins lymfom, B-celle neoplasi, matur. 29i. Hvad er patientens prognose (s. 400) (2 points). Prognose. Hovedparten af patienterne med CLL/SLL har i kraft af sygdommens lavmaligne natur et langt sygdomsforløb (god). 15

16 årig mand indlægges på neurologisk afdeling på grund af epileptiske anfald. Billeddiagnostisk finder man en tumor i relation til temporallappen (i alt 22 points). 30a. Primære CNS-tumorer kan klassificeres efter den celletype, som de formodes at udgå fra. Angiv 4 af de vigtigste CNS celletyper der er udgangspunkt for disse tumorer. Desuden angiv ét eksempel på en CNS-tumor som udgå fra hver af disse 4 celletype (s. 602) (8 points). Celletype 1 (som udgangspunkt for tumor). Tumortype 1. Celletype 2 (som udgangspunkt for tumor). Tumortype 2. Gliaceller Astrocytom, anaplastisk atsrocytom, glioblastoma multiforme, oligodendrogliom, ependymom. Primitiv neuroektodermal celle Medulloblastom. Celletype 3 (som udgangspunkt for tumor). Tumortype 3. Araknoidalcelle. Meningeom. Celletype 4 (som udgangspunkt for tumor). Tumortype 4. Nerveskedecelle. Neurofibrom, Schwannom. 30b. Tumor fjernes. Ved mikroskopi ses tumor at være lokaliseret til dura, velafgrænset og at indeholde psammonlegemer. Hvilken tumortype er der formentlig tale om (s. 607) (2 points). Tumortype: Meningeom. 30c. Hvad er psammomegemer opbygget af (s. 607) (2 points). Svar: Koncentriske kalkaflejringer 30d. I hvilke andre 2 tumortyper ses ofte psammomlegemer (s. 321, s. 372) (2 points). Tumor 1. Serøse ovarietumorer. Tumor 2. Papillært thyroideakarcinom. 16

17 30e. Tumor klassificeres som WHO-grad 1. Nævn 3 kriterier i WHO s klassifikation for CNS-tumorer som i øvrigt også indgår i mange andre graderingssystemer (s602) (3 points). Kriterie 1. Kriterie 2. Kriterie 3. Kerneatypi. Mitoser. Nekrose. 30f. Hvorfor er gradering af patientens tumor vigtig (s. 38) (3 point) Svar: På grund af den anatomiske lokalisation (cerebrum) kan opdeling i klinisk benigne og maligne svulster være vanskelig, men ved at anvende såkaldte graderingssystemer kan neuropatologen give et tentativt billede af tumors vækstpotentiale (prognosen). Nogle dage efter operationen udvikler patienten tegn på øget intrakranielt tryk formentlig på bais af blødning. 30g. Nævn en frygtet komplikation til øget intrakranielt ryk (s. 592) (2 points) Komplikation: Herniering med inkarceration. 31. En 51-årig mand henvender sig til sin egen læge med hæmaturi (I alt 8 points) 31a. Nævn 4 årsager (diagnoser) til hæmaturi med udgangspunkt i nyrerne (s. 246) (4 points). Årsag 1. Årsag 2. Årsag 3. Årsag 4. Pyelonefritis Glomerulonephritis Pelvistumor Renalcellekarcinom, akut nyreinfarkt, sten. Lægen finder udover hæmaturien også proteinuri (2g/døgn), let ansigtsødem og hypertension. 31b. Hvad er nu den mest sandsynlige diagnose, og hvad er den generelle mekanisme bag denne tilstand (diagnose) (s. 256, s. 253) (4 points). 17

18 Diagnose. Glomerulonephritis Årsagsmekanisme / basis. Immunologisk beskadigelse fx med aflejringer af immunkomplekser/autoantistoffer mod baslamembranen. 18

19 32. Billedopgave (i alt 13 points) 54-årig mand får foretaget øsofagoskopi, hvor der tages biopsi. I biopsi fra distale del af øsofagus ses dels normalt epitel (1) dels en for denne lokalisation fremmed form for epitel (2). 32a. Benævn de to typer epitel (2 points) Epitel 1: Epitel 2: Pladeepitel. Cylinderepitel (intestinalt). 32b. Navngiv og beskriv den proces, der er foregået (2 points). Proces: Metaplasi - ændring fra pladeepitel til cylinderepitel. 19

20 32c. Angiv årsag til Barretts øsofagus og 2 klassiske symptomer (3 points). Årsag. Gastroøsofageal refluks. Symptom 1. Pyrosis (sure opstød; halsbrand). Symptom 2. Dysfagi (synkebesvær). 32d. Angiv én alvorlig komplikation til denne type af forandring (2 points). Komplikation: Udvikling af adenokarcinom (svaret dysplasi giver også 2 points). Patienten er tidligere blevet skoperet på grund af mistanke om øsofagusvaricer. 32e. Hvad er den hyppigeste årsag til øsofagusvaricer i Danmark, og hvad er mekanismen bag udvikling af disse varicer (s. 1523) (4 points) Årsag. Levercirrose. Mekanismen bag. Portal hypertension med udvikling af porto-systemiske anastomoser. 20

21 33. Billedopgave (i alt 8 points) Snit fra testis med normalt væv (pil nr. 1) og tumor (pil nr. 2) 33a. Hvilken overordnet gruppe af tumorer er hyppigst i testis (2 points)? Svar: Germinalcelletumorer. 33b. Hvad er navnet på tumoren på billedet (2 points)? Svar: Seminom. 33c. Er testiscancer en sjælden (0-100 pr.år i DK), mellemhyppig ( pr. år i DK) eller hyppig (>1000 pr.år i DK) (2 points)? Svar: Mellemhyppig per år i DK. 33d. Hvordan er overlevelsen efter behandling i forhold til kræft generelt (2 points)? Svar: Meget bedre - 95% 5 års overlevelse. 21

22 34. Billedopgave (i alt 16 points) 34a. Hvilken hudtumor er der tale om (s- 557) (2 points). Svar: Basalcellekarcinom 34b. Denne tumortype kan inddeles undertyper. Nævn tre af disse, og angiv hvilken en af disse tre, som er den hyppigste, og hvilken en af disse tre, som har det mest aggressive vækstmønster(s.557, s. 558) (5 point). Type 1. Superficiel Type 2. Nodulær Type 3. Infiltrerende (morpheatype) Hyppigst: Nodulær Mest aggressive vækstmønster: Infiltrerende (morpheatype) 22

23 34c. Nævn 4 lokalisationer hvor denne tumor kan udgøre et større behandlingsmæssigt problem (4 points)? Lokalisation 1: Øjenbryn og 2 mm af omgivende hårløs hud. Lokalisation 2: Øvrige øjenomgivelser til orbitarand. Lokalisation 3: Næse- og tilgrænsende hud i en 5 mm bred zone. Lokalisation 4: Nasolabialfurer, den bruskfyldte del af ydre ører og øregang. 34d. Hvilken anden type malign epitelial tumor ses hyppig i huden (s. 553) (2 points). Svar: Spinocellulært (planocellulært karcinom). 34e. Nævn med hensyn til prognose en anderledes vigtig malign tumor i huden (dansk og medicinsk betegnelse) og hvilken celletype, den synes at udgå fra (s. 564) (3 points). Dansk betegnelse. Modermærkekræft. Medicinsk betegnelse. Malignt melanom Udgangscelle. Melanocytter 23

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011 Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.02011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013 Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 17.06.2013 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Opgavesættet består af 80 multiple choice opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Opgavesæt/kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 3. juni 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016 Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 19. december 2016 Eksamenssættet: Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med

Læs mere

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog 04-02-2005 Ovariecancer - Århus Universitet 2 Ovarietumorer kan være benigne, borderline

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017 Re-eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 23. januar 2017 Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 21. januar 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 1. juni 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 1. juni 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 1. juni 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig lektor,, Århus

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Benedicte Parm Ulhøi, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2008

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (2016) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Retningslinier for god standard af patoanatomisk undersøgelser for lungecancer HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Kliniske oplysninger Præparater skal ledsages af rekvisition med relevante kliniske

Læs mere

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Uge 47 Forelæsning Fredag den 23/11 Sted Bygning 1232 Kl. 09.15-10.00 Kl. 10.15-11.00 Kl. 11.15-12.00 Kl. 11.00-12.30 Kl. 13.00-14.30

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygdomme i vulva Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog - kapiteloversigt Kapitel 1: Embryologi og anatomi Kapitel 17: Gynækologiske tumorer Kapitel 19:

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 19. december 2016 Eksamenssættet: Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word

Læs mere