Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder."

Transkript

1 OUTLOOK: Kalender Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. Kalenderen kan fx gøre dig opmærksom på, at du har en aftale inden for den næste halve time, og du kan hurtigt få overblik over, hvad den efterfølgende dag indeholder af aftaler og møder. Det er også let at udfylde kalenderen med oplysninger fra andre dele af Outlook. Modtager du fx en mail, der indebærer, at du skal afsætte tid i din kalender, kan du hurtigt overføre meddelelsen til kalenderen. Du kan angive, hvorvidt du er til stede eller ej, når du fx holder møde. Det gør det let for andre, der har adgang til din kalender, at se, om de fx kan kan lave en aftale med dig. «52 Bliv en haj til Outlook

2 Tilpas visning af kalenderen Du kan tilpasse den måde, kalenderen vises på, ved bl.a. at ændre visningen, angive længden på arbejdsdagen og tilføje helligdage. Størrelsen af navigationsruden, kalenderen, datosøgningen og opgaveblokken kan ændres. Det gør du ved at trække i den kant (lodret eller vandret), der skal flyttes. Datosøgning. De datoer, der markeres her, bliver vist i kalenderen. Klik på pilen i datosøgningen for at skifte måned. Navigationsrude. Selve kalenderen. Her vises aftaler, begivenheder og møder. Opgaveblokken. Bliv en haj til Outlook 53

3 Knapperne Dag, Arbejdsuge, Uge og Måned Knapperne Dag, Arbejdsuge, Uge og Måned giver mulighed for at bestemme, hvor store tidsblokke der skal vises, når en visning af typen Dag/uge/måned er valgt. Her kan du se, hvordan brugen af knapperne kan påvirke visningen af kalenderen: FOTO: Region Midtjylland 54 Bliv en haj til Outlook

4 ... vælger du, hvilke og hvor mange dage der skal vises i kalenderen 1 Klik i datasøgningen på en dato, der skal vises i kalenderen. 2 Klik på en af de viste knapper: eller Hold Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige datoer, der skal vises. De valgte dage vises nu i kalenderen. Bliv en haj til Outlook 55

5 OUTLOOK: KALENDER... tilføjer du helligdage, hvis de ikke allerede vises Outlook kan automatisk tilføje helligdage til din kalender. Helligdage noteres som begivenheder, dvs. at de vises lige under den pågældende dato. 1 Vælg Funktioner/Indstillinger Dialogboksen Indstillinger vises. 2 Klik på Kalenderindstillinger på fanebladet Indstillinger. Dialogboksen Kalenderindstillinger vises. 3 Klik på Tilføj helligdage Dialogboksen Føj helligdage til kalenderen vises.... angiver du længden på arbejdsdagen/-ugen I kalenderen vises det tidsrum, som ligger inden for normal arbejdstid, lysere end den øvrige tid. Hvis din arbejdsdag afviger fra det normale, kan du tilpasse Outlook, så det afspejles i kalenderen. Du kan også angive, hvilke ugedage der skal vises, når du vælger visningen Arbejdsuge. 1 Vælg Funktioner/Indstillinger Dialogboksen Indstillinger vises. 2 Klik på knappen Kalenderindstillinger på fanebladet Indstillinger. Dialogboksen Kalenderindstillinger vises: 3 Sæt tjekmærke ud for de dage, som er arbejdsdage. 4 Angiv, hvornår arbejdsdagen starter og slutter. 5 Klik på OK to gange. Kalenderens indstillinger er nu ændret. Påmindelser 4 Sæt tjekmærke ud for Danmark og klik på OK. 5 Luk dialogboksene. Når det tidspunkt, du har angivet for en påmindelse, indtræffer, giver Outlook en påmindelse i form af afspilning af lyd og visning af vinduet Påmindelse. De danske helligdage er nu føjet til din kalender. Hvis de ønskede helligdage allerede er tilføjet, og du tilføjer dem igen, kommer de til at stå to gange ved alle de aktuelle datoer. Her vises emne, tid og sted for det emne, der er markeret i listen. Her vises en liste med aktuelle påmindelser. «56 Bliv en haj til Outlook

6 OUTLOOK: KALENDER... fjerner du en påmindelse 1 Klik på påmindelsens knap på proceslinjen, hvis vinduet Påmindelse ikke er synligt. 2 Klik på det emne, hvis påmindelse du vil tage stilling til. 3 Åbn emnet, afvis påmindelsen eller udsæt påmindelsen et givent tidsrum. 4 Gentag trin 2 og 3, til alle påmindelser er behandlet. Vinduet Påmindelser er nu fjernet. Hvis du ikke arbejder i Outlook, afspilles påmindelsens lyd, og en orange knap vises på proceslinjen. Klik på knappen for at åbne vinduet. Klik her, hvis du vil annullere påmindelserne for alle de viste emner. Klik her for at annullere påmindelsen for det markerede emne. Klik her, hvis du vil åbne det markerede emne for fx at se yderligere oplysninger. Starttidspunkt: 11. marts :00 Sted: Lokale 2 Her kan du fjerne påmindelsen for det markerede emne fra listen og få den gentaget senere. Angiv, om hvor lang tid påmindelsen skal gentages, og klik derefter på Udsæt. Bliv en haj til Outlook 57

7 Aftaler og begivenheder Når du bruger kalenderen, er det vigtigt, at du skelner mellem begreberne aftaler, møder og begivenheder: AFTALER: Aktiviteter, der varer et bestemt tidsrum, fx BEGIVENHEDER: Aktiviteter, der varer mindst 24 timer MØDER: Aktiviteter, der involverer andre personer Aftaler kan være tid, du afsætter til at lave en bestemt opgave, et besøg hos tandlægen, levering af din nye reol, en uforpligtende frokostaftale osv. En aftale er altså en aktivitet, som du reserverer tid til i kalenderen, og som ikke involverer andre personer. Aftaler, som varer hele dagen (døgnet), laves i Outlook om til begivenheder og skrives under den aktuelle dags overskrift. Det er smart, fordi der på den måde stadigvæk er god plads til at notere aftaler og møder i kalenderen, selv om det fx er tante Olgas fødselsdag. Du kan angive, hvordan kalenderen skal vises for andre ved at angive aftalens/begivenhedens varighed som optaget, ledig, foreløbig eller ikke til stede. Den måde, du er til rådighed på, vises som standard med følgende farver til venstre i kalenderen: Hvid - standard for begivenheder Blå - skraveret Blå - standard for aftaler Violet Aftaler Du kan skrive aftaler direkte ind i kalenderen, og du kan oprette dem via et vindue. Hvis du vil have adgang til alle Outlooks muligheder, når du opretter en aftale, skal du benytte vinduet Aftale: 1 Her skal du skrive aftalens betegnelse, og hvor aftalen 2 finder sted. Klik her for at give aftalen en etiket, dvs. en baggrundsfarve. Aftaler med etiketten Vigtig vises med rød baggrund, mens aftaler med etiketten Personlig vises med lysegrøn baggrund. På den måde kan du hurtigt overskue dine aftaler i kalenderen. 58 Bliv en haj til Outlook

8 Anne Tjerrild, Vicekontorchef for Regionssekretariatet, afprøver videokonference. Foto: Region Midtjylland 1 2 on on Ændr evt. aftalens start- og sluttidspunkt. 6 Angiv, hvordan aftalen skal vise, at du er til rådighed på. Det har betydning, hvis din kalender bruges af andre til at planlægge et møde. 4 Fjern tjekmærket, hvis du ikke vil mindes om aftalen. 7 Her kan du skrive uddybende bemærkninger til aftalen. 5 Angiv, hvor lang tid før en aftale du vil mindes om den. 8 Sæt tjekmærke her, hvis du vil kunne skjule aftalen for andre, der har adgang til din kalender. Bliv en haj til Outlook 59

9 ... opretter du en aftale 1 Skift til mappen Kalender. 2 Skift til den dag, aftalen finder sted. 3 Træk musen over det tidsrum, aftalen varer, så tidsrummet bliver markeret. 4 Klik på knappen Ny aftale Dialogboksen Aftale vises, og start- og sluttidspunkt er allerede indsat på baggrund af din markering. 5 Angiv emne, sted, påmindelse og hvordan tidspunktet skal vises i kalenderen. 6 Klik på knappen Gem og luk. Vidste du, at du kan oprette en aftale ved at skrive emnet direkte i kalenderen? Aftalen er nu oprettet og vises i din kalender. «Hvis du har en aftale, som gentages efter et bestemt mønster, fx statusmøde en gang om ugen, kan du få Outlook til at skrive aftalen på alle de relevante datoer. Det gør du via dialogboksen Tilbagevendende aftale: Her vises aftalens start- og sluttidspunkt. Her skal du vælge, hvor tit aftalen skal gentages. Her kan du finindstille det valgte gentagelsesmønster. Mulighederne afhænger af det valgte alternativ. Her kan du vælge, hvornår gentagelsesmønsteret skal starte (normalt dags dato), og hvornår det skal slutte. 60 Bliv en haj til Outlook

10 ... gør du en aftale tilbagevendende, så den fx gentages hver uge 1 Opret en ny aftale og klik på knappen Gentagelse, inden du vælger Gem og luk. eller Dobbeltklik på en aftale for at åbne dialogboksen Aftale og klik på knappen Gentagelse Vidste du, at.. du når du angiver start- og sluttidspunkter med fordel kan bruge funktionen Autodato og indtaste tekst, fx næste tirsdag eller middag, i stedet for at indtaste dato og klokkeslæt? Dialogboksen Tilbagevendende aftale vises. 2 Angiv, hvor tit aftalen skal gentages, og hvornår gentagelsen skal starte og slutte. 3 Klik på OK. 4 Klik på Gem og luk. Aftalen er nu skrevet på alle de relevante datoer i din kalender.... flytter du en aftale Du kan flytte en aftale til en anden dag og/eller et andet tidspunkt ved at dobbeltklikke på aftalen og redigere start- og sluttidspunkt. Du kan også flytte aftalen vha. musen på følgende måde: Påmindelse er slået til. Emne. Sted. 1 Skift til en visning, hvor både aftalens nuværende dato og den dato, aftalen skal flyttes til, er synlige. 2 Placer musemarkøren til venstre for aftalen. Musemarkøren skifter til et pilekryds. Aftalens håndtag. Aftalen gentages. 3 Træk aftalen til en ny dato og et nyt klokkeslæt. Aftalen er nu flyttet. Bemærk, at det kun er den aktuelle forekomst af en aftale, der flyttes. Hvis aftalen er tilbagevendende, og du vil flytte alle forekomster af aftalen, skal du dobbeltklikke på aftalen for at åbne serien, klikke på Gentagelse og derefter redigere gentagelsesmønsteret. Bliv en haj til Outlook 61

11 Begivenheder En begivenhed er en aktivitet, der varer mindst 24 timer, hvilket igen er det samme som en aftale, der varer hele dagen. Nogle begivenheder optager al din tid, fx en ferie eller et seminar, mens det ikke er tilfældet for andre begivenheder, fx fødselsdage.... opretter du en begivenhed Vidste du, at... fødselsdage eller andre mærkedage, som du har indsat i mappen Kontaktpersoner, automatisk indsættes som begivenheder i kalenderen. 1 Dobbeltklik på datooverskriften for den aktuelle dag. eller Vælg Handlinger/Ny aftale Hele dagen. eller Opret/åbn en aftale og sæt tjekmærke ud for Hele dagen. 2 Udfyld dialogboksen på samme måde som for en aftale. 3 Gør evt. begivenheden tilbageven - dende vha. knappen Gentagelse 4 Klik på Gem og luk. Begivenheden vises nu lige under den pågældende dato. Møder Et møde er en aftale, der involverer andre personer og evt. kræver reservering af ressourcer. Ressourcer kan fx være mødelokaler, bærbare computere og lign. Outlooks mødefunktion kan bruges til at vælge de ønskede deltagere og ressourcer, finde et mødetidspunkt, hvor alle er ledige (hvis det er muligt), udsende mødeindkaldelser, reservere ressourcer og holde styr på tilbagemeldingerne. Opret møde Du opretter et møde ved at angive mødets emne og sted og derefter vælge de ønskede deltagere og ressourcer. Når det er gjort, kan du benytte tidsplanen til at finde et egnet mødetidspunkt og derefter udsende de nødvendige mødeindkaldelser. Når du skal oprette et møde, kan du selv skrive navnene på de personer, der skal inviteres til mødet, men det er lettere at bruge dialogboksen Vælg deltagere og ressourcer: Her skal du vælge den mappe, som indeholder navne og adresser for 1 2 de personer og ressourcer, som skal inviteres/reserveres. Her vises de personer og ressourcer, som findes i den valgte mappe (1). «62 Bliv en haj til Outlook

12 3 4 Klik her for at føje de markerede navne til listen over personer, som skal være til stede ved mødet. Dit eget navn er automatisk blevet tilføjet. 5 Klik her for at føje de markerede ressourcer til listen over ressourcer, som skal bruges til mødet. Klik her for at føje de markerede navne til listen over personer, som skal inviteres til mødet, men hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig. 1 Vidste du, at du kan medsende en mødedagsorden og lign. ved at vedhæfte den aktuelle fil? Du skal bare bruge knappen Indsæt fil, når du opretter mødet vælger du deltagere til et møde Vidste du, at du hurtigt kan oprette en begivenhed ved at klikke på datooverskriften og indtaste den ønskede tekst? 1 Vælg Handlinger/Ny mødeindkaldelse. eller Opret/åbn en aftale og klik på knappen Inviter deltagere. Vinduet møde vises. 2 Indtast Emne og Sted. 3 Klik på knappen Til Dialogboksen Vælg deltagere og ressourcer vises. 4 Angiv de nødvendige deltagere, de valgfri deltagere og de ønskede ressourcer. 5 Klik på OK. Vinduet Møde vises nu med navnene på de valgte personer og ressourcer. Valg af ressourcer kræver Microsoft Exchange Server samt oprettelse af ressourcer. Det er normalt et job for administratoren, da det involverer serveren. Bliv en haj til Outlook 63

13 Tidsplan Hvis du har adgang til kalenderne for de deltagere, du har inviteret til et møde, kan du benytte fanebladet Tidsplan til at finde et mødetidspunkt, hvor alle er ledige: Her vises navnene på de valgte deltagere. Ikonerne angiver, om der er tale om en mødearrangør, en nødvendig deltager eller en valgfri deltager. Klik det sted i kalenderne, hvor du vil placere mødet, eller klik her, hvis du vil have Outlook til at markere det næste relevante mødetidspunkt. 2 Her vises deltagernes kalendere. Felterne uden farve indikerer tidsrum, hvor personen er ledig. Den øverste linje i kalenderen viser summen af deltagernes kalendere. Hvis dette område er frit (mørkegråt), betyder det altså, at alle deltagere er ledige på det pågældende tidspunkt. 4 Det valgte/fundne mødetidspunkt markeres med grøn venstrekant og rød højrekant. Du kan ændre tidsrummets størrelse ved at trække i en af kanterne. 64 Bliv en haj til Outlook

14 ... finder du et egnet mødetidspunkt Når du har valgt deltagere og ressourcer til et møde, kan du finde et egnet mødetidspunkt via fanebladet Tidsplan. 1 Skift til fanebladet Tidsplan i vinduet Møde. Fanebladet Tidsplan vises nu med en liste over alle de angivne deltagere og deres kalendere. 2 Bladr i kalenderen, til du finder et tidspunkt, hvor alle (krævede) deltagere kan komme, og klik på tidspunktet i kalenderen. eller Klik på knappen Næste autotidspunkt for at få Outlook til at markere det næste egnede tidspunkt (som standard en tid, hvor alle deltagere og mindst én ressource er fri). Hvis du ikke har adgang til de andre mødedeltageres kalender, skal du blot vælge et mødetidspunkt, som passer dig, og springe ned til trin 4. På den måde kan du stadigvæk benytte mødefunktionen til at udsende invitationer og holde styr på tilbagemeldingerne. 3 Tilpas evt. mødets sluttidspunkt. 4 Klik på Send. Der sendes nu mødeindkaldelser til alle de valgte deltagere og ressourcer. Hvis du har valgt ressourcer til mødet, får du en meddelelse med besked om, hvorvidt ressourcen er til rådighed (i så fald er den blevet reserveret til mødet). Følg op på mødeindkaldelse Mødeindkaldelser er meddelelser ( s), som er forsynet med knapper, der gør det let at svare på mødeindkaldelsen. Vidste du, at mødeindkaldelsen automatisk slettes fra indbakken og flyttes over i mappen Slettet Post, når du besvarer den? Sender besked til mødeanmoderen og placerer mødet i kalenderen. Sender besked til mødeanmoderen uden at placere mødet i kalenderen. Åbner et vindue med kalenderen, så deltageren kan se, hvordan mødet er placeret, inden vedkommende svarer på mødeindkaldelsen. Sender besked til mødeanmoderen og placerer mødet i kalenderen. Åbner dialogboksen Foreslå nyt tidspunkt med deltagernes kalenderoplysninger (ligner fanebladet Tidsplan), så et passende alternativt mødetidspunkt kan foreslås. Bliv en haj til Outlook 65

15 Når du åbner et møde, efter du har sendt mødeinvitationer, er fanebladet Registrering blevet føjet til mødevinduet. Her kan du se, hvordan de inviterede deltagere har svaret, hvis de har svaret. Det er kun dig, dvs. mødearrangøren, som kan se listen med svar.... ændrer du et møde og sender opdateringer til mødets deltagere Du kan ændre et møde ved fx at tilføje kommentarer eller ændre starttidspunktet. 1 Dobbeltklik på mødet, så det åbnes. 2 Lav de ønskede ændringer. 3 Klik på knappen Send opdatering, hvis du har lavet ændringer, de andre mødedeltagere bør kende. eller Klik på Gem og luk, hvis du har lavet ændringer, som kun er til eget brug, fx tilføjelse af kommentarer. Mødevinduet bliver nu lukket, og mødeopdateringer sendes, hvis du har valgt det. 66 Bliv en haj til Outlook

16 Give andre brugere adgang Outlook giver dig mulighed for at dele dine mapper med andre. Dele private mapper Stedfortræderadgang Du kan give en eller flere personer adgang til at læse, ændre, oprette eller slette oplysninger i dine private mapper. Det kan fx være nyttigt, hvis du vil gøre det muligt for en kollega at kigge i din kalender. Du kan skjule udvalgte emner i disse mapper ved at sætte et tjekmærke ud for Privat i emnets dialogboks. Hvis du fx har en assistent, der hjælper dig med at administrere dine s og din kalender, når du ikke er på kontoret, kan du give ham/hende adgang til at sende meddelelser på dine vegne, acceptere mødeindkaldelser for dig eller administrere oplysninger i dine private mapper. Offentlige mapper Du kan dele oplysninger med en arbejdsgruppe, en afdeling eller hele virksomheden. Din arbejdsgruppe kan fx sende og besvare idéer online i et offentligt forum (en elektronisk opslagstavle). Virksomheden kan også oprette en kalender, hvor alle kan se de seneste helligdage og firmabegivenheder. Som standard har alle brugere automatisk adgang til offentlige mapper. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte offentlige mapper, hvis du vil dele oplysninger med en større gruppe. Deling af private mapper og stedfortræderadgang er omvendt mest hensigtsmæssigt at anvende, når du vil dele oplysninger med relativt få personer. Uanset om du deler private mapper, har/ tildeler stedfortræderadgang eller deler offentlige mapper, afhænger dine muligheder af, hvilke tilladelser du har for delte mapper: «Ejer Redaktør Forfatter Korrekturlæser Har tilladelse til alt. Som mappeejer kan man ændre de tilladelsesniveauer, andre har til mappen. Kan oprette, læse, ændre og slette alle emner og filer. Kan oprette og læse emner og filer. Kan tillige ændre og slette emner og filer, man opretter. Kan læse emner og filer Bliv en haj til Outlook 67

17 ... giver du andre brugere rettigheder til din kalender 1 Sørg for, at kalenderen er vist. 2 Klik på Del min kalender i navigation s- ruden under Kalender. 3 Klik på Tilføj. 4 Skriv navnet på den person, du vil give tilladelser t il deling, i boksen Skriv et navn, eller vælg et på listen i dialogboksen Tilføj brugere. 5 Klik på Tilføj under Tilføj brugere. 6 Klik på OK. 7 Klik på navnet på den person, du netop har tilføjet, i boksen Navn. 8 Klik på det ønskede tilladelsesniveau på listen Tilladelsesniveau. 9 Klik på OK. Den valgte person har nu fået de angivne rettigheder til din kalender. Du kan også give en hel gruppe, fx en afdeling eller hele din organisation, adgang til at se din kalender. Vil du fjerne tilladelsen for en person igen, skal du blot vælge Fjern i punkt 5 ovenfor. Stressbuster tilbyder: Foredrag og workshops: Stresshåndtering, sunde arbejdsvaner, sundhedspolitik. Supervision. Afhjælpende samtaler ved udbrændthed. Hjælp til de svære samtaler. ved Ilse Kjær Gaardahl tlf Se mere på Stressbuster samarbejder med Stressforeningen, som er en frivillig forening. Se evt. Har du behov for efter- og videreuddannelse? - så kan HR Efter- og Videreuddannelse måske hjælpe dig HR Efter- og Videreuddannelse i Region Midtjylland har til opgave at designe og planlægge kurser og uddannelser indenfor grund-, efter- og videreuddannelsesområdet, så ansatte i Regionen kan løse deres opgaver optimalt. Vi udbyder derfor en bred vifte af uddannelser og kurser indenfor det sundhedsfaglige område, it, kommunikation og personlig udvikling. Desuden tilrettelægger vi større konferencer og temadage, ligesom vi i samarbejde med rekvirenten udvikler specielt tilrettelagte forløb til institutioner og afdelinger. Du kan se vores kursus- og uddannelsestilbud på HR Efter- og Videreuddannelse, Århus afdelingen, kan kontaktes på tlf og HR Efter- og Videreuddannelse, Holstebro afdelingen, kan kontaktes på tlf Bliv en haj til Outlook

18 Prøv det!» Skift til visningen Arbejdsuge.» Tilpas din arbejdsuge, så den stemmer overens med dine faktiske arbejstider.» Opret en aftale i din kalender. Tilføj evt. en etiket.» Opret en begivenhed, fx din fødselsdag.» Lav en aftale om til et møde.» Send en mødeindkaldelse til dig selv og afvis mødet. Bliv en haj til Outlook 69

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 OUTLOOK Table of Contents Mail... 3 Send en mail... 4 Besvar en mail... 11 Vedhæftede filer... 14 Videresend mail... 20 Kalender... 21 Opret aftale... 22 Kategorisér aftaler i kalenderen... 26 Send invitation

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Outlook opsætning Outlook-opsætning Mail Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail...

Outlook opsætning Outlook-opsætning Mail Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail... OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...11 Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail...31 Kalender...33 Opret aftale...34 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Outlook opsætning Mail Kalender...30

Outlook opsætning Mail Kalender...30 OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Startvejledning Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Tilpasse den efter behov Tilpas Outlook.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning

Office/Outlook. Vejledning Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 30. april 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Giv adgang så en anden kan modtage dine mails og mødeindkaldelser og reagere på dine

Læs mere

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider OBS: Det er en fordel for både dig og miljøet at du læser artiklen her på computerskærmen på den måde kan du let

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere

Data til konfiguration

Data til konfiguration Data til konfiguration Server: Url: Gensidig godkendelse: EXCAU001.au.local mail.ucl.dk msstd:mail.ucl.dk Page 1 of 7 Konfigurer en profil Tryk Start Vælg Kontrolpanel Dobbeltklik på Post (eller Mail)

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Kursus- og opslagsmateriale

Kursus- og opslagsmateriale Kursus- og opslagsmateriale December 2014 Lync 2013 Dette materiale er udarbejdet til et 1-dags kursus og gennemgår Lync 2013 med vægt på følgende funktioner: Gennemgang af brugerfladen med: Tilgængelighed

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 1.1 Angivelse af lukkeperiode... 2 1.1.1 Kommuneniveau... 2 1.1.2 Områdeniveau... 3 1.2 Arbejdsgang for institutioner, der holder åbent... 5 1.2.1 Hvilke

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Vejledning til brug af app en Kalender på ipad

Vejledning til brug af app en Kalender på ipad Vejledning til brug af app en Kalender på ipad Digitalisering & IT Indhold Kalender... 3 Overblikket... 3 Opret en aftale... 5 Titel, tidspunkt og gentagelser... 5 Tilføjes i kalender... 8 Inviter andre

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Microsoft Outlook 2002 - Introduktion

Microsoft Outlook 2002 - Introduktion Microsoft Outlook 2002 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 Telefax: 39 27 16 61 E-mail: morley@morley.dk

Læs mere

Invitér kandidater til samtale

Invitér kandidater til samtale Invitér kandidater til samtale Når du har fundet og udvalgt de kandidater, du gerne vil tale nærmere med, kan du via Emply invitere dem til en personlig samtale. Systemet giver dig forskellige muligheder

Læs mere

Kom i gang med Memento Circle

Kom i gang med Memento Circle Kom i gang med Memento Circle 1. Sådan opretter du en brugerprofil 2. Oversigt over mindesider på Memento Circle 3. Adgang til mindesider 4. Sådan opretter du en mindeside 5. Chat-funktion 6. Upload billeder

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Kalender IOS 9 December 2015

Kalender IOS 9 December 2015 Kalender IOS 9 December 2015 Kapitel 1 Kalender IOS 9 Med icloud har du både indbakke, kalender, kontakter og andre vigtige oplysninger med i lommen og på dit skrivebord. icloud viser ændringerne på alle

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Skype for Business til computer

Skype for Business til computer Skype for Business til computer Basisopgaver i Skype for business Indhold Basisopgaver i Skype for business... 2 Forord... 2 Opstart...3 Find og tilføj en kontakt... 7 Opret en gruppe... 8 Knyt en person

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REACT-APPEN

BRUGERVEJLEDNING TIL REACT-APPEN BRUGERVEJLEDNING TIL REACT-APPEN INDHOLD BRUGERVEJLEDNING TIL ReACT-APPEN Side Indhold 3 Funktioner i ReACT-appen 5 Opret en aftale 6 Gentag en aftale 7 Få påmindelser om dine aftaler 8 Brug tjeklister

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Sådan bruger du FOAs Joblog

Sådan bruger du FOAs Joblog Sådan bruger du FOAs Joblog Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen I vejledningen kan du se: hvor du finder jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside hvordan du udfylder jobloggen hvad du SKAL

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4 Modul 4 At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8 Facility manager / Administrator Bookings (Facility manager) Side 4.1 o Opret møder og bookinger o Redigér møder o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter

Læs mere

Hvor finder du FOA Joblog?

Hvor finder du FOA Joblog? Sådan bruger du FOA Joblog Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen I vejledningen kan du se: hvor du finder jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside hvordan du udfylder jobloggen hvad du SKAL udfylde

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vi ønsker dig et godt kursus og held og lykke med materialet og dit videre arbejde med Excel.

Vi ønsker dig et godt kursus og held og lykke med materialet og dit videre arbejde med Excel. OUTLOOK QUICK GUIDE VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren vil være

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Administrator Version 1.2 Dalux Field Brugermanual Administration Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Book et mødelokale og bestil frokost, kaffe mv. IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Book et mødelokale og bestil frokost, kaffe mv. IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Book et mødelokale og bestil frokost, kaffe mv. Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

QUICKGUIDE KOM GODT I GANG

QUICKGUIDE KOM GODT I GANG QUICKGUIDE KOM GODT I GANG GUIDE TIL OPSÆTNING 1. Log på med e-mail og kode. 2. For at ændre tilgængelighed, tryk på pilen. 1 2 TILFØJELSE AF KONTAKTER OG OPRETTELSE AF GRUPPER Hvis du ønsker at tilføje

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK Vejledersamtaler mellem hovedvejleder og yngre læge ved brug af RMUK Evalueringssamtaler mellem vejleder og Yngre læge ved brug af RMUK Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig videreuddannelse Bemærkninger:

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (Aula) Modul 2 Målrettet kommunikation

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (Aula) Modul 2 Målrettet kommunikation Modul Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Opret opslag Det anbefales, at denne opgaveseddel laves i Aula uddannelsesmiljø med mindre, du ønsker at oprette et reelt opslag i Aula. Opret ikke

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

1.1.3 Arrangementer og aktiviteter til hjemmesiden

1.1.3 Arrangementer og aktiviteter til hjemmesiden .. Arrangementer og aktiviteter til hjemmesiden Klik på menuen Alle arrangementer. Nu vises knappen Opret arrangement og alle Aktuelle arrangementer og aktiviteter. Ændret den. juni 09 Ældre Sagens hjemmesidesystem:..

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere