Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011"

Transkript

1 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag) 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 6 Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter 7 Valg af 3 medlemmer til Uddannelsesfonden, heraf 1 medlem fra kredsbestyrelsen, og 1 suppleant 8 Valg af 2 medlemmer til SHAU 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 10 Informationer fra Pharmadanmark 11 Drøftelse af aktuelle emner 12 Eventuelt Formand Kirstine Gommesen bød velkommen til hovedmødet. Der var fremmødt ca medlemmer af Pharmadanmark Hospital til hovedmødet på hotel OPUS i Horsens. Ad. 1 Valg af dirigent og referent Kredsbestyrelsen foreslog Anders Knudsen fra Herning som dirigent. Anders Knudsen blev valgt. Lisbet Emmery Jørgensen og Dorthe Søgård Pedersen fra Århus blev foreslået og valgt som referenter. Formalia mht. indkaldelse og dagsorden er ok og forsamlingen er beslutningsdygtig. Pharmadanmarks formand, repræsentanter fra hovedbestyrelsen og sekretariatsfunktion er til stede dette findes ok af forsamlingen. Ad. 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU Iht. bilag. Fra beretningen fremhævede formand Kirstine Gommesen: Hospitalskredsen har nu 409 medlemmer. Bestyrelsen har været fuldtallig i hele 2010 og har afholdt 3 heldagsmøder. Der er i 2010 afholdt hovedmøde i kredsen samt Pharma på Tværs i samarbejde med de øvrige kredse. Aktuelle/politiske emner, der har været i høring: Ny kræftplan, klinisk farmaci og medicingennemgang. Nye foldere til præsentation af kredsen er udarbejdet. Uddannelsesfonden har uddelt mere end ,- kr. Side 1 af 6

2 Ændring af forretningsorden Forretningsorden foreslås justeret iht. bilag: Beskrivelsen af sammenlægning slettes, da dette er sket. Antal af suppleanter til bestyrelsen ændres fra 1 til 2. Fremstilling af nyt materiale slettes, da der er udarbejdet materiale i år. Mediconet erstattet af PharmaForum. Ændringerne vedtaget enstemmigt. SHAUs beretning v/torben Breindahl Iht. bilag Nyt navn til SHAU? Dette har tidligere været diskuteret, men SHAU blev bibeholdt, da der ikke umiddelbart fandtes et bedre navn. Uddannelsesfondens regnskab v./ Elisabeth Thieden Iht. bilag Regnskabet er revideret og underskrevet. Der arbejdes på et nyt system, så regnskabet fremover vil fremgå mere gennemskueligt. Det blev fremhævet, at: Beholdningen i fonden forøges. Der kan igen i 2011 uddeles et større beløb, end hvad der kommer ind i fonden via renter og medlemsindbetalinger. Nogle beløb tilbagebetales til fonden, da modtageren efterfølgende opnår støtte fra andre. Fra 2012 vil der blive uddelt et beløb svarende til årets medlemsindbetalinger + renter. Der er ansøgninger til større beløb end fonden har til rådighed. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september og ansøgere får svar i løbet af en måned. Vedtægter og ansøgningsvejledning ligger på hjemmesiden. Ansøgningen vil blive via Pharmaforum fremover. Medlemsindbetaling på 25,- kr. pr. kvartal fortsætter i Kommentarer til beretningen: Anders Knudsen: SHAU bør ikke fremover omtale diplomkurser som AstraZeneca-kurser men som kurser afholdt i samarbejde med industrien dette tages til efterretning. Beretning vedtaget enstemmigt. Side 2 af 6

3 Ad. 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab Iht. bilag. Fremhævede poster: Hovedmøde 2010 Administration: Beløb overført til uddannelsesfonden ,- Kontingentet foreslås fastholdt. Spørgsmål eller kommentarer: Hvad dækker tab på godt ,- kr. over : Udeståender ældre end 5 år er afskrevet (manglende betaling for hovedmøder eller udstilling). Tilgodehavende på godt ,- kr.? : Beløb fra Pharmadanmark, som skal føres i regnskabet, men først udbetales i Kredskontingent kunne foreslås afskaffet til næste år vil blive berørt under punktet Informationer fra Pharmadanmark. Regnskabet godkendt. Ad. 4 Behandling af indkomne forslag Intet Ad. 5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Antallet ændret i forhold til den udsendte dagsorden. Ved generalforsamlingens start gjorde formanden opmærksom på, at der desværre var en fejl i den udsendte dagsorden. Det korrekte antal medlemmer på valg er 3, og ikke 2. Denne ændring blev accepteret af forsamlingen. Medlem: Vibeke Overgaard Madsen, Horsens Medlem: Matilda Degn Vinther, Glostrup Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Suppleant: Lisbeth Lund Røndbjerg, Herning Kun én suppleant opstillet. Det ønskes ført til referat (Anders Knudsen) at der på et netop afholdt møde blandt sygehusapotekere var enighed om, at arbejdet i kredsbestyrelsen er meget vigtigt og vil blive prioriteret alle steder. Side 3 af 6

4 Ad. 6 Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Medlem: Lene Bech Mortensen, Forsvaret Medlem: Anette Thisted, Lillebælt Medlem: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Medlem: Michael Due, Syddansk Universitet Medlem: Peter Olsen, Bispebjerg Suppleant: Kirstine Gommesen, Region Midt Suppleant: Susanne Gjerlach, Region Hovedstaden Ad. 7 Valg af 3 medlemmer til uddannelsesfonden, heraf 1 medlem fra kredsbestyrelsen og 1 suppleant Medlem: Dorthe Dideriksen, Odense Medlem: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Medlem: Allan Schrøder, Region Hovedstaden Suppleant: Susanne Gjerlach, Region Hovedstaden Ad. 8 Valg af 2 medlemmer til SHAU Line Fuglsang Nielsen, SAF Allan Schrøder, Region Hovedstaden Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Lene Bech Mortensen, Forsvaret Suppleant: Mette Juul-Larsen, Region Nordjylland Ad. 10 Informationer fra Pharmadanmark OK.11 v./ Johnna Franch, Chefkonsulent Pharmadanmark Iht. præsentation (bilag) Resultatet af urafstemning blandt medlemmerne viser: Det offentlige område samlet: Ja: 93,4% Nej: 6,6% Stemmeprocent: 31,4% Det regionale område: Ja: 96,3% Nej: 3,8% Stemmeprocent: 42,4% Der er denne gang tale om en 2-årig overenskomst, man håber på mere at forhandle om i Side 4 af 6

5 Spørgsmål: Kirstine Gommesen: Ansættes der stadig tjenestemænd? Svar: JA, sygehusapotekere. Ellers ikke inden for vores område. Kredsenes Fællesfond v./ Antje Marquardsen, Formand for Pharmadanmark Jvf. præsentation. Beslutning vedr. kredsens formues fremtid kan drøftes og besluttes 2012 (beløbet kan overføres til hovedforeningen eller bruges af kredsen i løbet af de næste 3 år, hvorefter restbeløbet overføres til hovedforeningen). Tilsvarende mht. kredskontingent (om det skal afskaffes eller fortsat er nødvendigt). Spørgsmål: Lene Bech Mortensen, Forsvaret: Der er tradition for at benytte udstillere fra industrien som finansiering ved kredsens arrangementer. Samarbejdet med industrien er ikke altid uproblematisk har man drøftet dette? Svar: Emnet vil blive drøftet. Hvis det særlige kredskontingent afskaffes hvad så med de 25 kr. til fonden? Svar: Disse er uafhængige størrelser og indbetalinger til fonden vil kunne fortsætte selvom kredskontingentet afskaffes. Allan Schrøder, Region H: Aktiviteter som SHAU arrangerer f.eks. diplomuddannelse gælder 80/20 reglen også der? Svar: Den burde være gældende. SHAU og bestyrelsen må tage dette med samarbejdspartnere. Fra salen: Hvad har dette arrangement kostet pr. deltager? Svar (Mette Juul-Larsen): Endnu ikke præcist overblik, men 1500,- vil kunne dække, når der tages højde for deltagerbetalingen. Antje Marquardsen: Det regnskabstekniske i afskaffelsen af det særlige kredskontingent drøftes med Kim Koch, regnskabschef i Pharmadanmark. Pharma på Tværs 2011 Pharma på Tværs gentages d. 5. november 2011 på Bella Sky, København. Der vil igen i år blive både fælles og separate spor. Det maksimale deltagerantal er 270 (sidste år deltog 240 personer). Strategi for de næste 2-3 år vil blive præsenteret. Uddannelsesfonden Reklame: Actavis-legatet uddeles til projekter/personer, der ønsker at fremme sygehusapotekers indsatsområder. Der kan læses mere på hjemmesiden: Telefoninterviews Sekretariatet har lavet telefoninterviews med laboratorie- og undervisningskredsen. Det viser sig, at mange medlemmer ikke er klar over, at de er med i en kreds. Side 5 af 6

6 De interviewede var meget interesserede i kerneydelserne, hvorfor det er fint med den nye folder, som sendes ud som velkomsthilsen til nye i kredsen. Ad. 11 Drøftelse af aktuelle emner Kirstine Gommesen: punktet er sat på, da der typisk kommer spørgsmål og ideer til bestyrelsen under punktet evt. - Intet Ad. 12 Evt. Lars Engers Pedersen: Officielt og formelt tak til den afgående kasserer og formand. Side 6 af 6

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Orientering fra EAHP 5.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere