Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 105"

Transkript

1 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 ES DK Dansk, 37 FI Suomi, 13 NO Norsk, 25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Manöverpanel, 4 Hur du gör rent tvättmedelsfacket, 5 Kontrollampor, 5 SE Start och Program, 6 Kortfattat: att starta ett program, 6 Programtabell, 6 WITL 105 Personliga Inställningar, 7 Inställning av temperaturen, 7 Inställning av centrifugeringen, 7 Funktioner, 7 Tvättmedel och tvättgods, 8 Tvättmedelsfack, 8 Blekningscykel, 8 Förbered tvättgodset, 8 Särskilda plagg, 8 Råd och föreskrifter, 9 Allmän säkerhet, 9 Bortskaffning, 9 Skydda och respektera miljön, 9 Underhåll och skötsel, 10 Avstängning av vatten och el, 10 Rengöring av tvättmaskinen, 10 Rengöring av tvättmedelsfacket, 10 Skötsel av luckan och trumman, 10 Rengöring av pumpen, 10 Kontrollera vatteninloppsslangen, 10 Hur du gör rent tvättmedelsfacket, 10 Fel och åtgärder, 11 Assistens, 12 Innan du kallar på Servicetjänsten, 12 1

2 Installation SE! Det är viktigt att denna bruksanvisning bevaras så att den kan konsulteras vid behov. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt ska du försäkra dig om att bruksanvisningen förblir tillsammans med tvättmaskinen så att den nye ägaren kan ta del av dess information och varningar.! Läs instruktionerna noggrant: där finns viktig information om installation, användning och säkerhet. Uppackning och nivåjustering Uppackning 1. Ta ur tvättmaskinen ur förpackningen. 2. Kontrollera att tvättmaskinen inte skadats under transporten. Om det skulle finnas skador ska du inte ansluta den utan kontakta återförsäljaren. 3. Ta bort de fyra skruvarna och gummidelen med dess avståndsbricka,som sitter på bakstycket, och som skyddat maskinen under transporten (se figur). 4. Stäng igen hålen med de medföljande plastpluggarna. 5. Spar alla delar: om tvättmaskinen måste flyttas ska de monteras tillbaka. Observera! om skruvarna ska användas igen ska de kortaste skruvarna monteras överst! Förpackningsmaterialet får inte användas av barn som leksaker Nivåjustering 1. Installera tvättmaskinen på ett hårt och jämnt underlag utan att stödja den mot väggar, möbler eller annat. 2. Om golvet inte skulle vara fullständigt plant kan ojämnheten kompenseras genom att de främre fötterna dras åt eller lossas (se figur); lutningsvinkeln, mätt på arbetsplanet, får inte överstiga 2. En ordentligt utförd nivåjustering ger maskinen stabilitet och hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att maskinen flyttar sig under användningen. Om golvet har heltäckningsmatta eller en annan matta ska fötterna justeras på så sätt att det finns tillräckligt utrymme under tvättmaskinen för ventilationen. Placering, förflyttning. Om din tvättmaskin är försedd med en särskild vagn med utfällbara hjul kan du lätt flytta den.. För att denna vagn ska sänkas så att man kan flytta maskinen utan ansträngning ska du dra i den svarta spaken som sitter nedtill till vänster under sockeln. När du har flyttat maskinen ska den återföras till ursprungsläget. Maskinen är nu stadigt placerad. (Se figur, endast på vissa modeller). Anslutningar av vatten och el Anslutning av vatteninloppsslangen A 1. För in packningen A i inloppslangens ände och skruva fast den till en kallvattenkran som har en öppning med 3/4 gasgänga (se figur). Innan du ansluter slangen ska du låta vattnet rinna tills det är helt klart. 2. Anslut inloppsslangen till tvättmaskinen genom att skruva fast den till det avsedda vattenuttaget i den bakre delen uppe till höger (se figur). 3. Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.! Kranens vattentryck måste befinna sig inom de värden som finns i tabellen över Tekniska Data (se sidan intill).! Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du vända dig fackhandeln eller en auktoriserad tekniker. 2

3 Anslutning av avloppsslangen cm Anslut avloppsslangen, utan att böja den, till en avloppsledning eller ett väggavlopp som är placerat på en höjd mellan 65 och 100 cm från marken; eller lägg den i ett handfat eller ett badkar och bind fast den bifogade skenan till kranen (se figur). Den fria slangänden får inte vara nedsänkt i vatten.! Vi avråder från att använda förlängningsslangar; om det ändå skulle vara nödvändigt måste förlängningsslangen ha samma diameter som originalslangen och den får inte vara längre än 150 cm. Elanslutning Innan du sätter i kontakten i uttaget ska du försäkra dig om att: uttaget är jordat och normenligt; uttaget klarar maskinens maxeffekt som anges i tabellen över Tekniska Data (se intill); spänningstillförseln befinner sig inom de värden som anges i tabellen över Tekniska Data (se intill); Uttaget passar ihop med tvättmaskinens stickkontakt. Om det inte förhåller sig på detta vis ska du byta ut uttaget eller kontakten.! Använd inte skarvsladdar eller multipelkontakter.! Sladden får inte böjas eller tryckas ihop.! Driftsladden får endast bytas ut av behöriga tekniker. Observera! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras. Första tvättcykeln Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du utföra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in ett program på 90 C utan förtvätt. Tekniska data Modell WITL 105 Mått Kapacitet Elanslutningar Vattenanslutningar Centrifugeringshastighet Tvättprov har utförts i enlighet med standard IEC456 bredd 40 cm höjd 85 cm djup 60 cm från 1 till 5 kg Spänning på 220/230 Volt 50 Hz max.absorberad effektförbrukning 1850 W Max. tryck 1 MPa (10 bar) min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar) trummans kapacitet 42 liter upp till 1000 varv/min program 2; temperatur 60 C; utförd med 5 kg last. SE Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel! Tvättmaskinen får inte installeras utomhus, inte ens om installationsplatsen skyddas av ett tak, eftersom det är mycket farligt att utsätta den för regn och oväder.! När tvättmaskinen har installerats ska strömuttaget vara lättåtkomligt. Denna utrustning är i enlighet med följande EU-direktiv: - 73/23/EU från 19/02/73 (lågspänning) och följande ändringar - 89/336/EU från 03/05/89 (elektromagnetisk kompatibilitet) och följande ändringar /96/CE Assistens 3

4 Beskrivning av tvättmaskinen SE Manöverpanel START/RESET knapp Kontrollampa LÅST LOCK FUNKTIONS knappar PÅ/AV knapp Kontrollampor CENTRIFUGERINGSVRED TEMPERATURVRED PROGRAMVRED Tvätmedelsfack för påfyllning av tvättmedel och tillsatser (se sid. 8). Kontrollampor för att se var i tvättprogrammet maskinen befinner sig. (se sid. 5). FUNKTIONSKNAPPAR för att välja tillgängliga funktioner. Knappen till vald funktion förblir tänd. CENTRIFUGERINGSvred: för att ställa in eller utesluta centrifugeringen (se sid. 7). PÅ/AV knapp. för att sätta på och stänga av tvättmaskinen. START/RESET knapp för att starta programmen eller annullera felaktiga inställningar. Kontrollampa PÅ/LÅST LOCK för att veta om tvättmaskinen är påsatt (blinkande) och om luckan går att öppna (fast) (se sid. 4). PROGRAMVRED för att ställa in program (se sid. 6). Under programmets gång förblir vredet stillastående. TEMPERATURVRED för att ställa in rätt temperatur eller tvätt i kallvatten (se sid. 7). Kontrollampa PÅ/ LÅST LUCKA: Tänd kontrollampa meddelar att luckan är blockerad för att förhindra att den öppnas oavsiktligt; för att undvika skador måste du vänta tills kontrollampan blinkar innan du öppnar luckan; för att undvika skador måste du vänta tills kontrollampan blinkar innan du öppnar luckan.! Om kontrollampan PÅ/LÅST LUCKA blinkar snabbt samtidigt som minst en annan kontrollampa, signalerar detta ett feltillstånd. Kalla på Servicetjänsten. 4

5 Hur du öppnar och stänger trumman Fig. 1 Fig. 2 Kontrollampor Fig. 3 Fig. 4 Kontrollamporna förser dig med viktig information. De upplyser dig om att: Senare start har ställts in: Om Delay Timer funktionen (se sid. 7) har aktiverats, efter att programmet startat, kommer kontrollampan för den fördröjda starten att börja blinka: Efter en stund kommer kontrollampan att börja blinka för att visa hur lång tid som återstår: När den tid som ställts in för fördröjd start har förflutit slocknar kontrollknappen och det program du ställt in startar. A) ÖPPNING. (Fig. 1). Lyft upp det yttre locket och öppna det helt B) Öppning av trumman (Soft opening): Tryck med ett finger på den knapp som indikeras i figur 2 och trumman öppnas varsamt. C) INFÖRSEL AV TVÄTTGODS. (Fig. 3) D) STÄNGNING. (Fig. 4) - stäng trumman ordentligt genom att först sänka den främre luckan och, genom att stödja dig på den, därefter den bakre; - försäkra dig om att hakarna på den främre luckan är perfekt iförda i sätet på den bakre luckan; - när du hör ett klick från fasthakningen ska du utöva ett lätt tryck nedåt på bägge luckorna som inte ska hakas loss; - stäng slutligen det yttre locket. Pågående fas: Under tvättcykeln tänds kontrollamporna successivt för att upplysa om hur programmet framskrider. Förtvätt Tvätt Sköljning Centrifugering Obs: under tömningsfasen tänds kontrollampan för centrifugeringsfasen. Funktionsknappar FUNKTIONSKNAPPARNA fungerar även som kontrollampor. När du väljer en funktion tänds motsvarande knapp. Om den funktion som valts inte är förenlig med det inställda programmet, kommer knappen att blinka och funktionen aktiveras inte. Om du ställer in en funktion som inte är förenlig med en funktion som tidigare valts, kommer endast det sista valet att aktiveras. SE Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 5

6 Start och Program SE Kortfattat: att starta ett program 1. Tryck på knapp. för att sätta på tvättmaskinen. Alla kontrollampor tänds under några sekunder för att därefter slockna och kontrollampan PÅ/BLOCKERAD LUCKA börjar blinka. 2. Lägg i tvätten, fyll på tvättmedel och tillsatser (se sid. 8) och stäng därefter luckorna och locket. 3. Ställ in önskat program med PROGRAMvredet. 4. Ställ in centrifugeringshastigheten (se sid. 7). Programtabell Typ av material och typ av smuts Standard Mycket smutsig vittvätt (lakan, dukar o.s.v.) Mycket smutsig vittvätt (lakan, dukar o.s.v.) Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt Mycket smutsig ömtålig vitoch kulörtvätt Lätt smutsig vitttvätt och ömtåliga färger (skjortor, tröjor o.s.v.) Mycket smutsig tålig kulörtvätt (spädbarnskläder o.s.v.) Mycket smutsig tålig kulörtvätt (spädbarnskläder o.s.v.) Ömtålig kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade kläder)) Program Tvättmedel förtvätt. tvätt Temperatur Sköljmedel Tillval Antifläck/ Blekmedel Cykelns längd (minuter) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Skonsam / Normal Skonsam / Normal Skonsam / Normal Skonsam / Normal C Skonsam C Skonsam C Skonsam 70 Ylle 6 40 C 45 Mycket ömtåliga material (gardiner, silke, viskos o.s.v.) Time 4 you Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt Lätt smutsig vittvätt och ömtåliga färger (skjortor, tröjor o.s.v.) Ömtålig kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade kläder) Ömtålig kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade kläder) Sport 7 30 C C C C C 30 Träningsskor (MAX. 2 par.) C 50 Sportkläder (Träningskläder, shorts, osv.) PARTIELLA PROGRAM Sköljning Centrifugering Tömning C Ställ in tvättemperaturen (se sid. 7). 6. Tryck på START/RESETknappen för att starta programmet. Håll START/RESETknappen nedtryckt i minst 2 sekunder om du vill radera ett program. 7. När programmet är klart kommer kontrollampan PÅ/ BLOCKERAD LUCKA att börja blinka för att meddela att luckan går att öppna. Ta ur tvätten och lämna luckan på glänt så att trumman torkar. Tryck på knapp för att stänga av tvättmaskinen. Skonsam / Normal 78 Beskrivning av tvättcykeln Förtvätt tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt, sköljningar, mot skrynklorfunktion eller skonsam centrifugering Tvätt, sköljningar, mot skrynklorfunktion eller skonsam centrifugering Tvätt, sköljningar, mot skrynklorfunktion eller skonsam centrifugering Tvätt, sköljningar, mot skrynklorfunktion och skonsam centrifugering Tvätt, sköljningar, mot skrynklorfunktion eller tömning Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt,sköljningar och skonsam centrifugering Tvätt,sköljningar och skonsam centrifugering Tvätt i kallvatten (utan tvättmedel), tvätt, sköljningar, och skonsam centrifugering Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Sköljningar och centrifugering Tömning och centrifugering Tömning Anmärkningar -För programmen 8-9 råder vi dig att inte lasta mer än 3,5 kg. -Vi råder dig att inte överskrida en last på 2 kg för program 13. -För beskrivningen av Mot skrynklorfunktionen: se Stryk mindre, på sidan intill. De data som återges i tabellen har ett indikativtt värde. Specialprogram Daglig 30' (program 11 för syntet) har utarbetats för att tvätta lätt smutsade plagg på kort tid: det tar bara 30 minuter och gör att du på så sätt spar energi och tid. Om du ställer in program ( 11 på 30 C) går det att tvätta olika material tillsammans (förutom ylle och silke) med en maxlast på 3 kg. Vi rekommenderar dig att använda flytande tvättmedel. 6

7 Personliga Inställningar C Inställning av temperaturen Tvättemperaturen ställs in när du vrider på TEMPERATURvredet (se Programtabellen på sid. 6). Temperaturen kan sänkas ned till tvätt i kallvatten ( ). SE Inställning av centrifugeringen Centrifugeringshastigheten på det valda programmet ställs in när du vrider på CENTRIFUGERINGsvredet. Programmens maxhastigheter är: Program Maxhastighet Bomull 1200 varv/min Syntet 800 varv/min Ylle 600 varv/min Silke nej Centrifugeringshastigheten kan sänkas eller uteslutas med hjälp av symbol. Maskinen förhindrar automatiskt att en kraftigare centrifugering, än den som är den maximalt avsedda för varje program, utförs. Funktioner Tvättmaskinens olika avsedda tvättfunktioner ser till att du alltid får en ren och vit tvätt. För att aktivera funktionerna: 1. tryck på knappen för önskad funktion enligt nedanstående tabell; 2. knappen tänds för att meddela att funktionen är aktiv. Obs: Om knappen blinkar snabbt betyder det att funktionen i fråga inte går att välja för det program som ställts in. Funktioner Effekt Instruktioner för användningen Aktiv med program: Installation Beskrivning Program Tvättmedel Delay Timer Antifläck Stryk mindre Fördröjer starten av maskinen upp till 9 timmar. Bleknings cykel lämplig för att avlägsna de envisaste fläckarna. Minskar skrynklorna på tyget, vilket underlättar strykningen. Tryck på knappen flera gånger tills kontrollampan för önskad senare start tänds. Vid femte tryckningen på knappen frånkopplas funktionen. OBS.: När du väl tryckt på Start/Reset knappen kan fördröjningen endast minskas. Kom ihåg att fylla på blekmedel i tilläggsfacket 4 (se sid. 8). Den går inte att använda med funktionen STRYK MINDRE. När du ställer in denna funktion kommer programmen 4, 5, 6, 7 att avbrytas med tvätten blötlagd (Mot skrynklor) och kontrollampan för Sköljningsfasen blinkar: - tryck på START/RESETknappen för att fullfölja cykeln; - om du endast vill utföra tömningen ska du positionera vredet på symbolen för och trycka på START/RESET knappen. Den går inte att använda med funktionen ANTIFLÄCK. Alla 2, 3, 4, 5, Sköljningar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sköljningar. Föreskrifter Underhåll Extra Sköljning Ökar sköljeffekten. Bör användas när tvättmaskinen har full last och höga doser tvättmedel. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, Sköljningar. Fel Assistens 7

8 Tvättmedel och tvättgods SE Tvättmedelsfack Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet doseras korrekt: en överdriven dosering innebär inte att tvätten blir renare utan orsakar istället att tvättmaskinen får beläggningar och att miljön förorenas. Dra ut tvättmedelsfacket och fyll på tvättmedel och tillsatser enligt följande. fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver) fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande form) Det är bäst att tillsätta flytande tvättmedel direkt inuti trumman med hjälp av den särskilda doseringskulan. fack 3: Tillsatser (sköljmedel, o.s.v.) När du fyller på sköljmedel i fack 3 ska du se till att inte överskrida "max" nivån. Sköljmedlet tillförs automatiskt i maskinen under sista sköljningen. När tvättprogrammet är klart finns det lite vatten kvar i fack 3. Detta behövs när mycket trögflytande sköljmedel ska tillsättas eller för att späda ut de som är koncentrerade. Om det blir kvar mer vatten än normalt i fack 3 betyder det att tömningsanordningen är tilltäppt. För rengöring se sid. 10. tilläggsfack 4: Blekmedel! Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt eftersom dessa bildar för mycket lödder. Förbered tvättgodset Dela upp tvätten beroende på: - typ av material / symbolen på etiketten. - färgerna: separera färgade plagg från vita. Töm fickorna och kontrollera knapparna. Överskrid inte de angivna värdena, som avser vikten för torr tvätt: Tåliga material: max 5 kg Syntetmaterial: max 2,5 kg Ömtåliga material: max 2 kg Ylle: max 1 kg Hur mycket väger tvätten? 1 lakan g 1 örngott g 1 bordsduk g 1 morgonrock g 1 handduk g Särskilda plagg Gardiner: vik ihop dem och lägg dem i ett örngott eller en nätpåse. Tvätta dem separat och överskrid inte halv last. Använd program 7 som automatiskt utesluter centrifugeringen. Dunjackor och vindjackor: om fyllningen består av gåsdun eller anddun kan de tvättas i maskin. Vänd plaggen avigt och lasta max 2-3 kg, upprepa sköljningen en eller två gånger och använd skonsam centrifugering. Tennisskor: gör rent dem från lera. De går att tvätta tillsammans med jeans och tåliga plagg, men ska inte tvättas tillsammans med vittvätt. Ylle: för att erhålla bästa reslutat ska du använda ett särskilt tvättmedel och inte lasta mer än 1kg. Blekningscykel Traditionellt blekmedel används endast för vita tåliga material, medan milt blekmedel används för syntetmaterial och ylle. När du häller i blekmedel ska du inte överskrida markeringen för "max" som är indikerad på tilläggsfack 4 (se figur). Vid endast blekning, häll blekmedel i facket 4, ställ in programmet Sköljning och tryck på knappen Fläckborttagning. 8

9 Råd och föreskrifter! Tvättmaskinen har utarbetats och tillverkats i överensstämmelse med internationell säkerhetsstandard. Av säkerhetsskäl bifogas dessa varningar som ska läsas noggrant. Allmän säkerhet Denna apparat är gjord för att användas i hushållsbruk och inte professionellt och dess funktioner får inte modifieras. Maskinen får endast användas av vuxna och enligt de instruktioner som finns i denna bruksanvisning. Rör inte i tvättmaskinen om du är barfota eller med fuktiga händer eller fötter. Dra inte i sladden för att ta ur kontakten ur uttaget, utan fatta tag i kontakten. Öppna inte tvättmedelsfacket när maskinen är igång. Rör inte avloppsvattnet eftersom det bli vara mycket varmt. Öppna aldrig luckan med våld: säkerhetsmekanismen som skyddar mot att den öppnas ofrivilligt kan skadas. Vid fel får du aldrig röra de inre mekanismerna för att försöka utföra en reparation. Kontrollera alltid att inga barn närmar sig maskinen då den är igång. Under tvättcykeln blir luckan varm. Om tvättmaskinen måste flyttas ska detta ske med försiktighet och av minst två eller tre personer. Detta ska inte göras av en enda person eftersom tvättmaskinen är mycket tung. Innan du lägger in tvätten ska du kontrollera att trumman är tom. Bortskaffning Hantering av förbrukad elektronisk utrustning Det europeiska direktivet 2002/96/EC gällande Waste Eelectrical and Electronic Equipment (WEEE hantering av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning), kräver att gammal hushållselektronik INTE kasseras tillsammans med det vanliga osorterade avfallet. Förbrukad utrustning måste samlas ihop separat för att optimera materialåtervinnandet samt att reducera negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Symbolen av en överkryssad soptunna påminner dig om din skyldighet att hantera den förbrukade utrustningen separat. Du kan kontakta din kommun eller lokala återförsäljare för ytterligare information gällande hantering av förbrukad elektronisk utrustning. Bortskaffning av den gamla tvättmaskinen: innan den skrotas ska den göras obrukbar genom att driftsladden klipps av och luckan tas bort. Skydda och respektera miljön Teknologi i miljöns tjänst Om du tycker att du ser lite vatten i luckan beror det på att med Aristons nya teknolgi räcker det med mindre än halva vattenmängden för att få tvätten maximalt ren: ett mål som uppnåtts för att respektera miljön. Spar tvättmedel, vatten, energi och tid För att inte slösa med tillgångarna ska tvättmaskinen amvändas med maxlast. Med en full maskin istället för två halvfulla SPAR du upp till 50% energi. Förtvätt behövs endast för mycket smutsigt tvättgods. Om du undviker förtvätt spar du tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 och 15% energi. Om du behandlar fläckarna med fläckborttagningsmedel, eller blötlägger dem innan de tvättas, minskar behovet att tvätta i höga temperaturen. Ett program på 60 C istället för 90 C eller ett på 40 C istället för 60 C, ger en energibesparing på 50%. Genom att dosera tvättmedelet rätt i förhållande till vattnets hårdhet, tvättens smutsgrad och mängd, undviker du slöseri samt skyddar miljön: även om du använder ett biodegraderbart tvättmedel innehåller det element som inverkar på jämvikten i naturen. Undvik dessutom så mycket som möjligt, sköljmedel. Om du tvättar sent på eftermiddagen och natten fram till de tidiga morgontimmarna, hjälper du till att minska elbolagens belastning. SE Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 9

10 Underhåll och skötsel SE Avstängning av vatten och el Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av tvättmaskinens vattenssystem och risken för läckage undviks. Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen och under underhållsingreppen. Rengöring av tvättmaskinen De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt med ljummen tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel. Rengöring av tvättmedelsfacket Dra ut facket genom att lyfta upp det och dra det utåt (se figur). Tvätta det under rinnande vatten; denna rengöring ska utföras ofta. Skötsel av luckan och trumman Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas. Rengöring av pumpen Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump som inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur kontakten. För att hämta upp eventuella föremål som fallit ur i förkammaren: 1. lossa den nedre sockeln på framsidan av tvättmaskinen genom att dra från sidorna med hjälp av händerna (vedi figura); 2. lossa locket genom att vrida det moturs (se figur): det är normalt att lite vatten rinner ut; 3. gör rent insidan noggrant; 4. skruva tillbaka locket; 5. montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter den mot maskinen. Kontrollera vatteninloppsslangen Kontrollera inloppsslangen minst en gång om året. Om den har sprickor eller skåror ska den bytas ut: under tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det starka trycket.! Använd aldrig redan användna slangar. Bortmontering: Tryck lätt på den stora knappen på den främre delen av tvättmedelsfacket och dra det uppåt (fig. 1). Hur du gör rent tvättmedelsfacket Rengöring: Gör rent facket under rinnande vatten (fig.3) med hjälp av en gammal tandborste och dra ut paret med de små hävertventilerna, som sitter i den övre delen av fack 1 och 2 (fig. 4), kontrollera att de inte är igentäppta och skölj av dem. Återmontering: Kom ihåg att sätta tillbaka paret med de små hävertventilerna i deras säten och sätt till sist tillbaka facket i sitt säte och haka fast det (fig. 4, 2, 1). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 10

11 Fel och åtgärder Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer Servicetjänsten (se sid. 12), ska du, med hjälp av följande lista,kontrollera att det inte rör sig om ett lättåtgärdat fel. SE Fel: Tvättmaskinen går inte att sätta på. Tvättcykeln startar inte. Tvättmaskinen tar inte in vatten. Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet. Tvättmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte. Tvättmaskinen vibrerar mycket under centrifugeringen. Tvättmaskinen läcker vatten. Kontrollampan PÅ/BLOCKERAD LUCKA blinkar snabbt samtidigt med minst en annan kontrollampa. De bildas för mycket lödder. Möjliga orsaker / Lösningar: Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget. Det saknas ström i bostaden. Luckan är inte ordentligt stängd (lampan Låst Lock blinkar). Knappen har inte tryckts in. START/RESET knappen har inte tryckts in. Vattenkranen är inte öppen. En senare starttid har ställts in (Delay Timer, se sid. 7). Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen. Slangen är böjd. Vattenkranen är inte öppen. Det saknas vatten i bostaden. Vattentrycket är inte tillräckligt. START/RESET knappen har inte tryckts in. Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från marken (se sid. 3). Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten (se sid. 3). Väggutloppet har inget luftutsläpp. Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvättmaskinen samt kontakta servicetjänsten. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns ärskilda hävertventiler att köpa som förhindrar denna effekt. Programmet saknar tömning: med vissa program måste tömningen startas manuellt (se sid. 6). Tillvalet Stryk mindre har aktiverats: tryck på START/ RESETknappen för att fullfölja programmet (se sid. 7). Avloppslangen är böjd (se sid. 3). Avloppsledningen är tilltäppt. Trumman har inte lossats ordentligt vid installationen (se sid. 2). Tvättmaskinen står inte plant (se sid. 2). Tvättmaskinen är inträngd mellan en möbel och väggen (se sid. 2). Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad (se sid. 2). Tvättmedelsfacket är igentäppt (för rengöring se sid. 10). Avloppsslangen är inte ordentligt fastsatt (se sid. 3). Tillkalla Servicetjänsten eftersom ett fel uppstått. Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten "för tvättmaskin", "för hand och i maskin", eller liknande). För stor mängd tvättmedel har doserats. Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 11

12 Assistens SE Innan du kallar på Servicetjänsten: Kontrollera om du kan åtgärda felet själv (se sid. 11); Starta programmet igen för att kontrollera om problemet är löst; Om det inte förhåller sig så ska du kontakta den auktoriserade Servicetjänsten på det telefonnummer som finns på garantisedeln.! Anlita aldrig ej behöriga tekniker. Meddela: typ av fel; maskinmodell (Mod.); serienummer (S/N ). Denna information hittar du på typskylten som sitter på tvättmaskinens bakstycke. Assistens 12

13 Käyttöohjeet PESUKONE FI Suomi WITL 105 Yhteenveto Asennus, Pakkauksen purkaminen ja vaaitus, 14 Vesi- ja sähköliitännät, Ensimmäinen pesujakso, 15 Tekniset tiedot, 15 Pesukoneen kuvaus, Säätötaulu, 16 Miten aukaista ja sulkea luukku, 17 Merkkivalot, 17 Käynnistys ja ohjelmat, 18 Lyhyesti: ohjelman käynnistys, 18 Ohjelmataulukko, 18 Omavalintaiset toiminnot, 19 Aseta lämpötila, 19 Aseta linkous, 19 Toiminnot, 19 Pesuaineet ja pyykit, 20 Pesuainelokerikko, 20 Valkaisujakso, 20 Pyykin valmistelu, 20 Erityiset vaatekappaleet, 20 Varotoimet ja neuvot, 21 Yleinen turvallisuus, 21 Hävittäminen, 21 Säästä rahaa ja luontoa, 21 Huolto ja hoito, 22 Sulje pois vesi ja sähkövirta, 22 Pesukoneen puhdistus, 22 Pesuainelokerikon puhdistaminen, 22 Luukun ja rummun hoito, 22 Pumpun puhdistaminen, 22 Tarkista veden syöttöletku,22 Miten puhdistaa pesuainelokerikko 22 Häiriöt ja korjausohjeet, 23 Huoltoapu, 24 Ennen huoltoapuun soittamista, 24 FI 13

14 Asennus FI! On tärkeää säilyttää tämä ohjekirjanen, jotta sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä pesukoneen kanssa, jotta uusi omistaja voi tarkistaa siitä pesukoneen käyttöohjeet ja varoitukset.! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta. Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Pakkauksen purkaminen 1. Poista pesukone pakkauksestaan. 2. Tarkista, että pesukone ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä liitä sitä ja ota yhteys jälleenmyyjään. 3. Poista takaosassa sijaitsevat neljä kuljetuksen suojaruuvia ja suojakumi vastaavan välikappaleen kanssa (katso kuva). 4. Sulje reiät pakkauksen muovitapeilla. 5. Säilytä kaikki osat: jos pesukonetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin, ne tulee asentaa takaisin paikoilleen. Varoitus: käytettäessä uudelleen lyhyemmät ruuvit tulee asentaa ylös.! Pakkausmateriaalit eivät sovi lasten leikkikaluiksi. Pesukoneen vaaitus 1. Asenna pesukone tasaiselle ja kovalle lattialle siten, että se ei kosketa seiniä, huonekaluja tai muita esineitä. 2. Jos lattia ei ole täysin vaakatasossa, voit säätää pesukoneen oikeaan asentoon ruuvaten auki tai kiinni etummaisia tukijalkoja (katso kuva); kallistuskulman työskentelytasolla mitattuna ei tule ylittää 2. Huolellinen vaaitus takaa koneen vakauden ja estää tärisemistä, äänekkyyttä sekä koneen liikkumista toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen kokolattiatai muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle. Sijoittaminen, siirrot. Mikäli pesukoneesi on varustettu erityisellä vaunulla, jossa on sisäänvedettävät pyörät, voit helposti siirrellä sitä. Tämän vaunun laskemiseksi alas ja siten sen liikuttelemiseksi vaivattomasti, tulee vetää alhaalla vasemmalla jalustan alla sijaitsevasta mustasta vivusta. Siirtelyn päätyttyä aseta pyörät uudelleen alkuperäiseen asentoon. Tässä vaiheessa kone on tukevasti sijoitettu. (Katso kuvaa, vain tietyissä malleissa). Vesi- ja sähköliitännät Veden syöttöletkun liittäminen A 1. Työnnä tiiviste A syöttöletkun päähän ja kierrä letku kylmän veden hanaan, jonka suu on ¾ putkikierteitetty (katso kuva). Ennen liittämistä anna veden juosta, kunnes se on kirkasta. 2. Liitä syöttöletku pesukoneeseen ruuvaten se kiinni asiaankuuluvaan koneen takana oikeassa yläosassa olevaan vesiliittimeen (katso kuva). 3. Ole varovainen, että letku ei ole taittunut tai puristunut.! Hanan vedenpaineen tulee kuulua niihin arvoihin, jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (katso viereistä sivua).! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen. 14

15 Veden poistoletkun liittäminen cm Liitä poistoletku taittamatta sitä lattiaviemäriin tai cm:n korkeudella olevaan seinäviemäriin; tai aseta se lavuaarin tai kylpyammeen laidalle kiinnittäen lisävarusteena tullut ohjain hanaan (katso kuva). Poistoletkun vapaan pään ei tule jäädä upoksiin veteen.! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä. Sähköliitäntä Ennen pistokkeen työntämistä seinäpistorasiaan varmista, että: pistorasia on maadoitettu ja se on lain mukainen; pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso taulukko); syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso taulukko); pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda pistorasia tai pistoke.! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle.! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.! Syöttöjohdon vaihto tulee suorituttaa ainoastaan valtuutetulla teknikolla. Huomio! Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Ensimmäinen pesujakso Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä suorita yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykkiä asettaen pesu 90 C:ssa ilman esipesua. Tekniset tiedot Malli WITL 105 Mitat Täyttömäärä Sähköliitännät Vesiliitännät Linkousnopeus Te s tio hje lm at normin IEC456 mukaisesti leveys cm 59,5 korkeus cm 85 syvyys cm 52,5 1-5 kg Jännite 220/230 V 50 Hz maks. liitäntäteho 1850 W maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar) min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar) rummun tilavuus 46 litraa 1000 kierr./min saakka Ohjelma 2; lämpötila 60 C; toteutettu 5 kg:n täyttömäärällä. Tämä kodinkone on seuraavien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimusten mukainen: - 73/23 pvm. 19/02/73 (Pienjännite) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset - 89/336 pvm. 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset /96/CE FI Asennus Kuvaus Ohjelmat Pesuaineet Varotoimet Huolto Häiriöt Huoltoapu 15

16 Pesukoneen kuvaus FI Säätötaulu KÄYNNISTYS/ SAMMUTUS painike KANSI LUKKIUTUNUT merkkivalo START/RESET painike Merkkivalot OHJELMAnappula TOIMINTOpainikkeet LINKOUSnappula LÄMPÖTILAnappula Pesuainelokerikko pesuaineiden ja lisäaineiden laittamiseksi (katso sivu 20). Merkkivalot pesuohjelman etenemisvaiheen seuraamiseksi (katso sivu 17). TOIMINTOpainikkeet saatavilla olevien toimintojen valitsemisksi. Painike, joka liittyy valittuun toimintoon, jää palamaan. LINKOUSnappula: linkouksen asettamiseksi tai pois ottamiseksi (katso sivu 19). LÄMPÖTILAnappula lämpötilan tai kylmäpesun asettamiseksi (katso sivu 19). KÄYNNISTYS/SAMMUTUS painike pesukoneen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi. START/RESET painike ohjelmien aloittamiseksi tai virheasetuksen tapauksessa mitätöimiseksi. KÄYNNISTYS/KANSI LUKKIUTUNUT merkkivalo, jotta voidaan nähdä onko pesukone päällä (vilkkuva) ja onko kansi avattavissa (kiinteä) (katso sivu 16). OHJELMAnappula ohjelmien asettamiseksi (katso sivu 18). Ohjelman aikana nappula pysyy paikoillaan. KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKKIUTUNUT merkkivalo: Palava merkkivalo osoittaa, että luukku on lukossa, jotta voidaan välttää vahingonomaiset avaamiset; vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että merkkivalo vilkkuu ennen sen avaamista.! KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKKIUTUNUT merkkivalon nopea vilkkuminen samanaikaisesti ainakin yhden muun merkkivalon kanssa osoittaa häiriötä. Soita huoltoliikkeeseen. 16

17 Miten aukaista ja sulkea luukku Kuva 1 Merkkivalot Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Merkkivalot näyttävät tärkeitä tietoja. Niiden merkitys: Asetettu viivästys: Jos on asetettu Delay Timer -toiminto (katso sivu 19), ohjelman käynnistämisen jälkeen, alkaa vilkkua viivästyksen merkkivalo, joka vastaa asetettua aikaa: Ajan kuluessa osoitetaan jäljellä oleva viivästyksen aika vastaavan merkkivalon vilkkumisella: Valitun viivästysajan kuluttua vilkkuva merkkivalo sammuu ja asetettu ohjelma käynnistyy. A) AUKAISU. Kuva 1 Nosta ulkoinen kansi ja aukaise se bkokonaan. B) RUMMUN AVAAMINEN (Soft opening): Paina sormella kuvassa 2 osoitettua painiketta ja rumpu avautuu hienovaraisesti. C) PYYKIN LAITTAMINEN (Kuva 3 D) SULKEMINEN (Kuva 4) - sulje rumpu hyvin alentaen ensin etummaista luukkua ja sitten asettaen taaempi luukku sen päälle; - varmista sitten, että etummaisen luukun kiinnittimet ovat hyvin asetettu taaempaan luukkuun oikealle paikalleen; - kuultuasi "klik" kiinnittymisen tapahduttua varmista kevyesti painamalla alaspäin molempia luukkuja, että ne eivät aukea; - lopuksi sulje ulkoinen kansi. Käynnissä oleva vaihe: Pesujakson aikana merkkivalot syttyvät peräkkäin osoittaen pesuohjelman vaiheen: Esipesu Pesu Huuhtelu Linkous Huomaa: tyhjennysvaiheessa syttyy linkouksen merkkivalo. Toimintopainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET toimivat myös merkkivaloina. Kun valitaan jokin toiminto, vastaava painike valaistuu. Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa, painike alkaa vilkkua ja toiminto ei mene päälle. Mikäli asetetaan toiminto, joka ei sovi yhteen aiemmin valitun toiminnon kanssa, voimaan jää ainoastaan viimeksi valittu toiminto. FI Asennus Kuvaus Ohjelmat Pesuaineet Varotoimet Huolto Häiriöt Huoltoapu 17

18 Käynnistys ja ohjelmat FI Lyhyesti: ohjelman käynnistys 1. Käynnistä pesukone painaen painiketta. Kaikki merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi sammuakseen sen jälkeen ja KÄYNNISTYS/ LUUKKU LUKOSSA merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Laita pyykit, kaada pesuaine ja mahdolliset lisäaineet (katso sivu 20) ja lopuksi sulje luukut ja kansi. 3. Aseta OHJELMAnappulasta haluttu ohjelma. Ohjelmataulukko 4. Aseta pesulämpötila (katso sivu 19). 5. Aseta linkouksen nopeus (katso sivu 19). 6. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/ RESET. Ohjelman nollaamiseksi pidä painiketta START/ RESET painettuna ainakin 2 sekuntia. 7. Ohjelman lopussa KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOS- SA merkkivalo vilkkuu osoittaen, että luukku voidaan avata. Ota pyykit pois ja jätä luukku raolleen korin kuivaamiseksi. Sammuta pesukone painamalla painiketta. Jakson kesto (m inuuttia) Kangastyyp pi ja lik aisuus Ohjelm at Lämpötila Pesuaine Lisätoiminto Huuhteluaine Tahranpoisto / esipesu pesu Valkaisuaine Normaali Erittäin likainen valkopyykki (lakanat, pöytäliinat, jne.) 1 90 C 137 Erittäin likainen valkopyykki 2 Hellä / 90 C (lakanat, pöytäliinat, jne.) Perinteinen 129 Erittäin likainen kestävä valkoja kirjopyykki Perinteinen 2 Hellä / 60 C 144 Erittäin likainen herkkä valkoja kirjopyykki Perinteinen Hellä / 2 40 C 135 Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki (paidat, 3 Hellä / 40 C Perinteinen puserot, jne.) 78 Värinsä pitävä erittäin likainen kirjopyykki (pienten lasten 4 60 C Hellä 79 pyykki, jne.) Värinsä pitävä erittäin likainen kirjopyykki (pienten lasten 4 40 C Hellä 65 pyykki, jne.) Herkkä kirjopyykki (kaiken tyyppinen hieman likainen 5 40 C Hellä 70 pyykki) Villa 6 40 C 45 Erittäin arat kankaat (verhot, silkki, viskoosi jne.) Time 4 you Erittäin likainen kestävä valkoja kirjopyykki Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki (paidat, puserot, jne.) Herkkä kirjopyykki (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki) Herkkä kirjopyykki (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki) Urheilu Urheilukengät (ENINTÄÄN 2 paria.) Urheiluvaatteet (verryttelypuvut, sukat, jne.) OSAOHJELMAT Huuhtelu Linkous Veden poisto 7 30 C C C C C C C 60 Hellä / Perinteinen Pesujakson kuvaus Esipesu. pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto ja hellä linkous Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai veden poisto Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut ja hellä linkous Pesu, huuhtelut ja hellä linkous Kylmäpesu (ilman pesuainetta), pesu, huuhtelut ja hellä linkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Huuhtelut ja linkous Veden poisto ja linkous Veden poisto Huomaa -Ohjelmien 8-9 suositellaan, että pyykkien määrä ei ylitä 3,5 kg. -Ohjelman 13 kanssa ei suositella ylittämään 2 kg:n täyttömäärää. -Rypistymisen eston kuvaus: katso Silitä vähemmen, viereinen sivu. Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina. Erityisohjelmat Päivittäinen 30' (ohjelma 11 synteettisille) on suunniteltu hieman likaisten pyykkien pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 30 minuuttia ja säästää siten energiaa ja aikaa. Asettaen ohjelma (11; 30 C) on mahdollista pestä yhdessä eri tyyppisiä kankaita (lukuunottamatta villaa ja silkkiä) enintään 3 kg. Suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttöä. 18

19 Omavalintaiset toiminnot C Aseta lämpötila LÄMPÖTILAnappulaa kiertäen voidaan asettaa pesun lämpötila (katso Ohjelmataulukkoa sivulla 18). Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun saakka ( ). FI Aseta linkous LINKOUSnappulaa kiertäen asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus. Ohjelmien sallimat enimmäisnopeudet ovat: Ohjelmat Enimmäisnopeus Puuvilla 1200 kierr.l min. Synt. Kuidut 800 kierr.l min. Villa 600 kierr.l min. Silkki ei linkousta Linkouksen nopeutta voidaan vähentää tai se voidaan poistaa kokonaan valitsemalla merkki. Kone estää automaattisesti sen, että suoritaan voimakkaampi linkous kuin kunkin ohjelman enimmäislinkous. Toiminnot Pesukoneen eri pesutoiminnot mahdollistavat halutun puhtausasteen ja valkoisuuden. Eri toimintojen päälle laittamiseksi: 1. paina halutun toiminnon painiketta alla olevan taulukon mukaisesti; 2. vastaavan painikkeen syttyminen osoittaa, että toiminto on laitettu päälle. Huomaa: Painikkeen nopea vilkkuminen osoittaa, että kyseistä toimintoa ei voida valita asetetulle ohjelmalle. Toiminnot Vaikutus Huomioita käytöstä Toimii seuraavien ohjelmien kanssa: Asennus Kuvaus Ohjelmat Pesuaineet Delay Timer Tahranpoisto Silitä vähemmen Viivästää koneen käynnistystä aina 9 tuntiin saakka. Valkaisujakso, joka sopii poistamaan pinttyneimmät tahrat. Vähentää kankaiden rypistymistä helpottaen silittämistä. Paina painiketta useamman kerran, kunnes haluttu viivästyksen merkkivalo syttyy. Painikkeen viidennellä painalluksella toiminto menee pois päältä. HUOMAA Painettuasi Start/Reset painiketta voit muuttaa viivästystä ainoastaan vähentäen sitä. Muista lisätä valkaisuainetta lisälokeroon 4 (katso sivu 20). Ei sovi yhteen valinnan SILITÄ VÄHEMMEN kanssa. Asettamalla tämä toiminto ohjelmat 4, 5, 6, 7 keskeytyvät pyykki vedessä (Rypistymisen esto) ja huuhtelun vaiheen merkkivalo vilkkuu: - jakson loppuun viemiseksi paina START/RESETpainiketta; - vain veden poistamiseksi sijoita nappula vastaavan merkin kohdalle ja paina START/RESET. Ei sovi yhteen TAHRANPOISTOn kanssa. Kaikki 2, 3, 4, 5, Huuhtelut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Huuhtelut. Varotoimet Huolto Ylimääräinen huuhtelu Lisää huuhtelun tehokkuutta. Suositellaan täyden pyykkikoneen kanssa tai käytettäessä runsaasti pesuainetta. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, Huuhtelut. Häiriöt Huoltoapu 19

20 Pesuaineet ja pyykit FI Pesuainelokerikko Pesun hyvä tulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta: pesuaineen liioiteltu käyttö ei pese tehokkaammin vaan sillä lisätään pesukoneen sisäosien peittymistä pesuainekarstalla ja ympäristön saastumista. lokero 1: Esipesuaine (jauheena) Vedä ulos pesuainelokerikko ja laita pesuaine tai lisäaine seuraavasti. lokero 2: Pesuaine pesua varten (jauheena tai nestemäisenä) Nestemäinen pesuaine on hyvä laittaa suoraan rumpuun asianmukaisen annostelupallon avulla. lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne) Kun laitetaan huuhteluainetta lokeroon 3 tulee varoa, että ei ylitetä enimmäismäärää osoittavaa tasoa "max". Huuhteluaine laitetaan automaattisesti koneeseen viimeisen huuhtelun aikana. Pesuohjelman päätteeksi lokeroon 3 jää hieman vettä. Tätä tarvitaan erittäin paksujen huuhteluaineiden sekoittamiseksi tai huuhteluainetiivisteiden laimentamiseksi. Jos lokeroon 3 jää tavallista enemmän vettä, tarkoittaa se sitä, että tyhjennyslaite on tukkeutunut. Puhdistusohjeet löydät sivulta 22. lokero 4: Valkaisuaine! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi. Pyykin valmistelu Jaa pyykki seuraavasti: - kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa. - värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista. Tyhjennä taskut ja tarkista napit. Älä ylitä suositusarvoja, jotka annetaan viitaten kuivan pyykin painoon: Kestävät kuidut: enintään 5 kg Synteettiset kuidut: enintään 2,5 kg Arat kuidut: enintään 2 kg Villa: enintään 1 kg Paljonko pyykit painavat? 1 lakana gr. 1 tyynynpäällinen gr. 1 pöytäliina gr. 1 kylpytakki gr. 1 pyyhe gr. Erityiset vaatekappaleet Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin sisälle. Pese ne yksin ylittämättä puolitäyttöä. Käytä ohjelmaa 7, joka sulkee automaattisesti linkouksen pois. Untuvatakit ja tuulitakit: jos täyte on hanhen tai ankan höyhenistä, ne voidaan pestä pesukoneessa. Käännä vaate ylösalaisin ja laita koneeseen korkeintaan 2-3 kg pyykkejä, toista huuhtelu kerran tai pari sekä käytä hellää linkousta. Tenniskengät: puhdista kengät mudasta. Ne voidaan pestä yhdessä farkkujen ja kestävien vaatteiden kanssa; ei kuitenkaan valkoisten vaatteiden kanssa. Villa: parhaan tuloksen saamiseksi käytä erityistä pesuainetta äläkä ylitä 1 kg:n täyttömäärää. Valkaisujakso Perinteistä valkaisuainetta käytetään kestäville valkoisille kankaille; hellempää valkaisuainetta tulee käyttää värillisille kankaille, synteettisille kuiduille sekä villalle. Valkaisuainetta annosteltaessa älä ylitä lokerossa 4 olevaa "max"-tasoa (katso kuva). Vain valkaisun suorittamiseksi kaada valkaisuaine säiliöön 4, aseta ohjelmaksi Huuhtelu ja paina painiketta-toimintoa Tahranpoisto. 20

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIA 122

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIA 122 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WILB 12

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WILB 12 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 145

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 145 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 FI Suomi, 13 NO Norsk, 25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOTF 1251

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOTF 1251 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning. Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning. Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Ñòèðàëüíàÿ

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk W 104 T Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Waschvollautomat

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk WD 125 T Tvätt- och torkmaskinen Bruks- och installationsanvisning Pesu-ja kuivauskone Käyttö- ja asennusohjeet Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin-tørketrommel

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin

Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

STARTKNAPP: När denna knapp trycks ned startar tvättcykeln. Knappen (L) tänds för att indikera att tvättcykeln har påbörjats.

STARTKNAPP: När denna knapp trycks ned startar tvättcykeln. Knappen (L) tänds för att indikera att tvättcykeln har påbörjats. TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER MODEL: WF 5001 MAXI 10 A C L B P G START 0 90 75 5 ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN A Programtabell B Kontrollampa C Knappar för tillvalsfunktioner G Knapp PÅ/AV L Startknapp

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 Tak fordi De har valgt et apparat i serien af KRUPS-produkter

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 EDH3676GW3 DA TØRRETUMBLER FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7 Käyttöohjeet KUIVAUSRUMPU FI Suomi DK Dansk,55 AQUALTIS AQC9 6F7 SE Svenska,19 www.hotpoint.eu NO Norsk,37! Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan tämän käyttöoppaan.! Säilytä käyttöopas helposti saavutettavassa

Læs mere

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7 Käyttöohjeet KUIVAUSRUMPU FI Suomi DK Dansk,55 AQUALTIS AQC9 6F7 SE Svenska,19 www.hotpoint.eu NO Norsk,37! Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan tämän käyttöoppaan.! Säilytä käyttöopas helposti saavutettavassa

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE Manufacturer: WuXi WeMade Healthcare Products Co., Ltd. ADD: Panlong Road Area B DaCheng Industrial Park an Town,Xishan district,wuxi

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider Bruksanvisning TORKTUMLARE SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 Dansk, 18 Suomi, 35 Viktig information, 2 NO Norsk, 52 Installation, 3-4 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Planinställning av

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

BRUKSANVISNING Tvättmaskin

BRUKSANVISNING Tvättmaskin BRUKSANVISNING Tvättmaskin Innan du påbörjar installationen, läs dessa instruktioner noggrant. Detta kommer att förenkla installationen och göra att maskinen blir korrekt installerad och säker. Lämna dessa

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere