Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk"

Transkript

1 Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning fra oven Bruger- og installeringsvejledning DK WT62

2 Snabbguide Här följer 12 punkter som förklaras i denna bruksanvisning. Läs, lär och roa dig: du kommer att upptäcka många små hemligheter för att tvätta bättre, smidigare och så att din tvättmaskin håller längre. Men framförallt med stor säkerhet. 1. Installation och flytt (sid.2) Installationen, efter leverans eller efter att maskinen har flyttats, är det viktigaste momentet för en god funktion av tvättmaskinen. Kontrollera alltid: 1. Att elsystemet är i enlighet med gällande standard. 2. Att in- och avloppsledningarna för vatten är korrekt anslutna. 3. Att tvättmaskinen är nivellerad. Det är värt mödan för tvättmaskinens livslängd och för ditt tvättresultat; 4. Att trummans fästskruvar, som sitter på tvättmaskinens bakstycke, har avlägsnats. 2. Säkerhet för dig och barnen (sid.3) Här hittar du oumbärliga råd för dig och din familj. Eftersom familjen är det viktigaste som finns. 3. Vad ad kan du tvätta i tvättmaskinen och h hur startar du den (sid. 4) Det är viktigt att sortera tvätten, både för att tvätten ska bli renare och för tvättmaskinens livslängd. Lär dig alla knep och hemligheter för att sortera tvätten: färger, typ av material och luddningstendens är de viktigaste kriterierna. 4. Förklaring av manöverpanelen (sid.5) Manöverpanelen är mycket enkel. Några få viktiga funktionsknappar sitter på manöverpanelen för att välja tvättprogram, från den kraftfulla tvätten av ett blåställ till den mycket skonsamma tvätten av en kashmirtröja. Läs denna del noggrant och du kommer att tvätta bättre, mer ekonomiskt och tvättmaskinen kommer att hålla längre. Det är lätt. 5. Förklaring av tvättprogrammen (sid. 6) En enkel tabell för att på ett ögonblick välja alla program, temperaturer, tvättmedel och eventuella tillsatser. Med rätt inställning kommer ditt tvättgods att vara renare och du sparar tid, vatten och energi, dag efter dag. 6. Förklaring av etiketterna och tvättsymbolerna (sid. 7-8) Symbolerna som sitter på etiketter i kläderna är mycket enkla att förstå och mycket viktiga för en lyckad tvätt. Här hittar du en lättförståelig guide för att välja rätt temperatur, typ av tvätt och stryksätt.och de särskilda Indesitsymbolerna. 7. Tips för att inte göra fel (sid.8) En gång i tiden var det mormor som gav goda råd och det fanns inte syntetmaterial, så det var ju klart att det var lättare att tvätta då. 8. Hur du stänger trumman (sid. 9) Öppna och stäng luckorna ordentligt för en säker tvätt. 9. Tvättmedelsfack k (sid. 10) Hur tvättmedelsfacket ska användas 10. Fel och åtgärder (sid. 11 och 12) Titta här innan du ringer en tekniker. Väldigt många problem kan åtgärdas omedelbart. Om det inte hjälper kan du ringa Indesit servicenummer och inom kort kommer vilket fel som helst att vara lagat. 11. Skötsel och underhåll (sid.13) Din tvättmaskin är din vän: det räcker med endast lite uppmärksamhet för att den ska vara dig trogen och pålitlig. Sköt om den med omtanke och den kommer att tvätta åt dig år efter år. 12. Tekniska data (sid.14) Här finner du tekniska data för din tvättmaskin: modellbeteckning, specifikation för el och vatten, mått, kapacitet, centrifugeringshastighet och överensstämmelse med gällande standard och italienska och europeiska direktiv. 1 Bruks- och installationsanvisning

3 Installation och flytt När tvättmaskinen anländer Om maskinen är ny eller om den precis har flyttats från ett hus till ett annat är installationsmomentet mycket viktigt för att tvättmaskinen ska fungera bra. När du har tagit bort förpackningen ska du kontrollera att utrustningen är hel. Om det råder tveksamheter ska du omedelbart kontakta en kvalificerad tekniker. Tvättmaskinens inre delar blockeras med åtta skruvar och gummidelar på bakstycket vid transport. Bygelborttagning: avlägsna de 4+4 skruvarna! Innan du startar tvättmaskinen ska du ta bort skruvarna, gummidelarna med relativ avståndsbricka och den stora metallstången (spara alla delar) och stänga igen hålen med plastpluggarna som medföljer. Nivellering För att tvättmaskinen ska fungera bra är det viktigt att den står plant. Utför nivelleringen genom att skruva på justerfötterna. Arbetsplanets lutning får inte överstiga 2 grader. Vid golv med heltäckningsmatta måste du se till att ventilationen inte hindras i golvnivå. Fötterna är justerbara. Spara blockeringsskruvarna och avståndsbrickorna. I händelse av flytt av maskinen kan de återanvändas för att blockera de inre delarna så att de är skyddade under Anslutning till vattenuttaget Vattentrycket måste ligga mellan värdena som anges på typskylten på bakstycket. Anslut inloppsslangen (den finns nedmonterad inuti trumman) till ett kallvattenuttag med en öppning med 3/4 gasgänga. Om vattenslangen är ny eller inte har använts på länge ska du spola vatten genom installationen tills vattnet är klart och utan orenheter. Anslut slangen till tvättmaskinen vid det därtill avsedda vattenuttaget uppe till höger. Vattenuttag som ska monteras uppe till höger. Anslutning av avloppsslangen Upptill på maskinens bakstycke finns en krok där man kan fästa avloppslangen. För in den andra slangänden i en rörledning eller stöd den mot handfatet eller badkaret. Undvik hopklämningar eller överdrivna böjar. Det är vik- tigt att slangen är placerad på en höjd mellan 60 och 100 cm. Om slangänden måste fästas på en höjd från golvet som är lägre än 60 cm, måste slangen fästas vid en av de krokar som sitter på det ovannämnda bakstycket. Krok att använda om avloppsslangen måste fästas på en höjd som är lägre än 60 cm. Om slangen tömmer i badkaret eller handfatet ska du använda plastskenan och fästa den i kranen. Plastskena för tömning i badkar eller handfat. langen får aldrig förbli ned- sänkt i vatten. Det avrådes från att använda förlängningsslangar. Om det ändå är nödvändigt får förlängningsslangen högst vara 150 cm lång och ska ha samma diameter som originalslangen. Om det finns ett väggavlopp, bör det kontrolleras av en kvalificerad fackman. Om din bostad ligger längst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. Särskilda hävertventiler finns att köpa som förhindrar denna effekt. Elanslutning Innan maskinen ansluts till eluttaget ska du kontrollera att: 1) Eluttaget klarar maskinens max. effekt som anges på typskylten och att det är i enlighet med gällande lagar. 2) Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på typskylten. 3) Uttaget passar ihop med maskinens stickkontakt. Om så inte är fallet ska du undvika att placera adaptrar mellan dessa två och istället byta ut uttaget eller stickkontakten. 4) Bostadens elsystem måste vara jordade. 5) Maskinen, efter anslutningen,inte står på driftkabeln; 6) Utrustningen är placerad så att stickkontakten är åtkomlig. Varning! Alla sorts modifieringar som utförts på uttaget som iordningsställts från fabriken eller en oriktig elektrisk anslutning, vilken som helst elektrisk, mekanisk eller hydraulisk modifiering av maskinen medför att garantin förfaller och befriar tillverkaren och säljaren från allt eventuellt ansvar. Plastpåsar, frigolit, skruvar och andra emballeringsmaterial kan vara farliga för barn och ska inte användas som leksaker. Bruks- och installationsanvisning 2

4 Det blir allt viktigare Säkerheten för dig och dina barn Läs noggrant dessa anvis- 4. Om tvättmaskinen måste ningar och all information som 6. Ta inte i tvättmaskinen om du flyttas ska man dra i den vita finns i denna bruksanvisning: är barfota eller med fuktiga händer eller fötter. spaken, som sitter nertill till det är viktigt då den innehåller, förutom ett stort antal an- släpper ned vagnen med de 7. Använd inte förlängnings- vänster under sockeln, som vändbara upplysningar, även utfällbara hjulen, vilket gör sladdar eller förgreningsdosor, viktig information angående att maskinen lättare kan förflyttas. miljöer. Elsladden får inte vikas vilket är särskilt farligt i fuktiga säkerhet, användning och underhåll. eller klämmas ihop. 5. Innan du lägger in tvätten 1. Vid fel ska du stänga ska du kontrollera att trum- 8. Dra inte ut filtret när maski- vattenkranen och dra ut man är tom. nen är igång. stickkontakten ur vägguttaget. Du ska inte under några omständigheter försöka reparera mekaniska specialiserad och "Jag vill endast ha en delar inuti maskinen. Detta auktoriserad tekniker med garanterade innebär även att garantivillkoren förfaller. från Indesit!" originalreservdelar 2. Tvättmaskinen får inte installeras utomhus, inte ens om installationsplatsen skyddas av ett tak, då det är mycket farligt att utsätta den för regn och oväder. 3. Maskinen får endast användas av vuxna och endast för tvätt av tvättgods i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. Din tvättmaskin är tillverkad i enlighet med de strängaste internationella säkerhetsnormerna för att skydda dig och din familj. Använd inte hand- tvättmedel eftersom det löddrar för mycket och dess skum kan rinna över från locket och orsaka ska- dor. 9. Dra inte i sladden eller i tvättmaskinen för att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Det är mycket farligt. det är mycket farligt. 10. När tvättmaskinen är igång ska du inte vidröra avloppsvattnet då det kan bli mycket varmt. Håll barn på avstånd. Öppna aldrig luckan med våld eftersom det kan skada säkerhetsmekanismen som sitter i låset och vars funktion är att skydda mot att luckan öppnas av misstag. 11. Detta är en tvättmaskin av- sedd för hushållsbruk. Industriell användning (hotell, restauranter, tvättinrättningar) inverkar på de ursprungliga tillverkningsegenskaperna och medför att garantin förfaller. Hur du byter elsladd Elsladden är av specialtyp och kan endast köpas vid en auktoriserad Indesit serviceverkstad. För att byta ut den ska du göra på följande sätt: 1. Kontrollera att tvättmaskinen är avstängd och att stickkontakten har dragits ut. 2. Ta bort sockeln och skruva loss de 2 skruvarna som sitter nedtill på din högra sida, skruva därefter loss de 6 bakre skruvarna, som sitter till vänster och avlägsna sidopanelen genom att genom att vinkla den lätt utåt och dra sedan ut den. (fig 1 och 2). 3. Med hjälp av en skruvmejsel med platt spets ska du inifrån maskinen bända upp blockeringskroken på kopplingsplinten och samtidigt dra sladden utåt så att kopplingsplinten släpper från sitt säte (fig. 3). 4. Koppla ifrån eltrådarna från störningsskyddet med hjälp av en tång med långa griptänger, och kom ihåg deras lägen (fig. 4): Blå tråd =N; Brun tråd =L, och koppla till sist ifrån jordtråden. Anm: Anm.: bokstäverna L, N och symbolen finns på störningsskyddet. 5. Dra ut elsladden helt från tvättmaskinen, skruva loss sladdens blockeringsskruvar och avlägsna den från kopplingsplinten. För utbyte råder vi dig att vända dig till en kvalificerad fackman som ska respektera gällande normer UE. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 3 Bruks- och installationsanvisning

5 M Vad kan du tvätta i tvättmaskinen? Innan du tvättar kan du göra mycket för att tvätta bättre. Sortera tvätten efter material och färg. Titta på etiketterna och följ tvättråden. Växla små klädesplagg med stora. Innan du tvättar. Sortera tvätten efter material och färgäkthet: grova material ska separeras från de ömtåliga. Tvätta ljusa och mörka färger separat. Töm alla fickor (mynt, papper, sedlar och småsaker) och kontrollera knapparna. Sy omedelbart fast eller ta bort knappar som annars skulle kunna lossna under tvätten. Etiketterna säger allt. Titta alltid på etiketterna: de förklarar allt om klädesplagget och hur det ska tvättas på bästa sätt. På sidan 7 förklaras alla tvättsymbolerna som finns på klädesplaggens etiketter. Tvättsymbolernas råd är värdefulla för att tvätta på rätt sätt och för att klädesplaggen ska hålla en lång tid. Växla små klädesplagg med stora. Bred ut plaggen. Lägg inte in dem hoppressade i trumman och följ de olika lastningsråden för de olika programmen. Du får en renare och mindre skrynklig tvätt. Plagg som avfläckats med bensin. Lägg inte plagg som avfläckats med bensin, alkohol, trikloretylen osv.i tvättmaskinen innan dessa produkter avdunstat. Hur du sätter igång maskinen Placering, förflyttning. Om din tvättmaskin är försedd med en särskild vagn med indragbara hjul kan du lätt förflytta den. För att denna vagn ska sänkas så att man kan flytta maskinen utan ansträngning ska du dra i spaken som sitter nedtill till vänster under sockeln. När du har flyttat maskinen ska den återföras till ursprungsläget. Maskinen är nu stadigt placerad. Se figuren. (Endast på avsedda modeller) Det är viktigt att sortera tvätten efter material och färg för att uppnå ett bra tvättresultat. När maskinen precis har installerats ska du köra tvättprogram "1" på 60 C. Att starta tvättmaskinen på rätt sätt är viktigt för eventuella tillsatser ska du alltid kontrollera att. på typ av klädesplagg och typ av smuts som ska tvättas. tvättresultatet, för att 1. Luckorna är ordentli Titta i tabellen på sidan 6 för förhindra problem och öka stängda. att välja program. Vrid vredet maskinens livslängd. När du 2. Stickkontakten sitter i A till önskat program. Ställ in har lagt i tvätten i trumman eluttaget. temperaturen med vred B, hällt i tvättmedel och 3. Vattenkranen är öppen. och tryck på knapparna (C- 4. Knapp E befinner sig i D) om det är nödvändigt; tryck Lägg mer känslig tvätt, läge O). slutligen på knappen för på/ som underkläder, 5. Vagnen med de utfällbara av E (läge I). damstrumpor och hjulen är i viloläge (hjulen ömtåliga kläder i en ska ej vara i kontakt med Efter avslutad tvätt... tygpåse för att skydda golvet). Vänta cirka två minuter. dem. Stäng sedan av tvättmaski- Välj program nen med knappen för på/av E Programmet väljs beroende (läge O). Nu kan du öppna luckorna på ett säkert sätt. Efter att du tagit ut tvätten ska du alltid lämna luckorna öppna eller på glänt så att fukten som är kvar i trumman kan avdunsta. Stäng alltid vattenkranen. Kom ihåg att i händelse av strömavbrott eller om maskinen stängts av så kommer det valda pro- grammet att återupptas vid den punkt där det avbrutits. Bruks- och installationsanvisning 4

6 Förklaring av manöverpanelen Här är det du som bestämmer Det är viktigt att välja rätt program. Och det är lätt. D Vred för val al av v program Detta vred används för att välja tvättprogram. Detta vred får endast vridas medurs. För att välja program ska du låta visaren, som sitter på vredet, överensstämma med motsvarande symbol/nummer till önskat program (se sid. 6). Ska endast användas i program avsedda för syntetmaterial, ylle och siden. Vred A med din tvättmaskins program. Temperatur emperaturvred Detta vred används för att ställa in tvättemperaturen som anges i programtabellen (se sid.6) Med temperaturvredet kan du dessutom, om du vill, ställa in en lägre temperatur än den rekommenderade för det valda programmet, ända ned till tvätt med kallt vatten ( ). Mot skrynklor - Vattenstopp (Syntetmaterial-Ömtåligt) ( ) Om du trycker in denna knapp stannar programmet (vid symbolen ) före centrifugeringen utan att det sista sköljvattnet töms ut. Detta är en mycket värdefull funktion eftersom den undviker att ömtåliga material och syntetmaterial blir skrynkligt (när du t.ex. inte kan ta ur tvätten direkt efter avslutad tvätt, utan först några timmar senare). OBSERVERA! För att avsluta programmet måste man tömma ut vattnet genom att på nytt trycka på knappen. Extra-Economy Med denna knapp minskas vattenförbrukningen under sköljningarna. Vi råder dig att endast använda den för Syntetmaterial och Ömtåliga material och när maskinen inte är fullastad. Glöm inte att minska tvättmedelsmängden. Kontrollampa för på-av (On-Off) När denna knapp E är intryckt är tvättmaskinen påslagen. När den inte är intryckt är maskinen avstängd. Valt program raderas inte när maskinen stängs av. Kontrollampa för på-av Kontrollampan F blinkar när maskinen är påslagen och väntar på att ett tvättprogram ska ställas in. Fast sken meddelar att inställt tvättprogram har godkänts. Kontrollampa för block- erad lucka Tänd kontrollampa meddelar att luckan är blockerad för att förhindra att luckan öppnas av misstag. För att undvika skador är det nödvändigt att kontrollampan slocknar innan luckan öppnas. Det tar cirka två minuter. 5 Bruks- och installationsanvisning

7 Vad vill du tvätta idag? Program för alla årstider Typ av material och typ av smuts Programvred Temperaturvred Tvättmedel förtvätt Tvättmedel tvätt Traditionellt eller skonsamt blekmedel Sköljmedel Tvättpro- Beskrivning av grammet- s längd tvättprogram (min.) BOMULL Mycket smutsigt tvättgods (lakan, dukar o.s.v.) 1 Max C u u u 155 Mycket smutsigt tvättgods (lakan, dukar o.s.v.) 2 Max C u u Skonsamt/Trad. 145 Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt Något smutsigt tvättgods som är vitt eller har delikata färger (skjortor, tröjor o.s.v.) Sköljning/Blekning Sköljmedel Centrifugering Stopp/Återställning 3 60 C u u Skonsamt/Trad C u u Skonsamt/Trad. 100 u u Skonsamt/Trad. Förtvätt, tvätt vid hög temperatur, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt vid hög temperatur, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt vid 60 C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt vid 40 C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Sköljning med sköljmedel, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Tömning och centrifugering i slutet Avbryter/Raderar valt program SYNTETMATERIAL Mycket smutsiga syntetmaterial med tåliga färger (underkläder för spädbarn o.s.v.) 5 60 C u u u Skonsamt 90 Syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder) 6 50 C u u u Skonsamt 80 Syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder) 7 40 C u u 70 Sköljning/Blekning Sköljmedel Vattenstopp Centrifugering Stopp/Återställning u u Skonsamt Tvätt vid 60 C, sköljning, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Tvätt vid 50 C, sköljning, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Tvätt vid 40 C, sköljning och försiktig centrifugering Sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering Sköljning med sköljmedel, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Vattenstopp för särskilt ömtåliga plagg Tömning och försiktig centrifugering Avbryter/Raderar valt program ÖMTÅLIGA MATERIAL Ylle 8 40 C u u 60 Sköljning u Vattenstopp Centrifugering Tömning Stopp/Återställning Tvätt vid 40 C, sköljning och försiktig centrifugering Sköljning, mot skrynklor-funktion eller tömning Vattenstopp för särskilt ömtåliga plagg Tömning och försiktig centrifugering Tömning Avbryter/Raderar valt program Viktigt: Viktigt: För att radera ett tvättprogram som precis har ställts in väljer du en av symbolerna för Stopp eller Återställningoch väntar i minst 5 sekunder. De data som anges i tabellen är ungefärliga. De kan variera beroende på maskinmodell, mängd och typ av tvättgods, ledningsvattnets temperatur och hårdhet samt omgivningens temperatur. Bruks- och installationsanvisning 6

8 Förklaring av v tvättsymbolerna Lär dig dessa symboler och du kommer att tvätta bättre, dina kläder kommer att hålla längre och med hjälp av din uppmärksamhet kommer tvättmaskinen att tvätta bättre. IPå klädesplagg som säljs i Europa sitter det etiketter som med hjälp av små men viktiga symboler informerar om hur klädesplagget ska tvättas. Det är viktigt att du lär dig att tyda symbolerna för att tvätta bättre och sköta klädesplaggen på bästa sätt. Tips Tvättsymbolerna delas in i fem olika kategorier med olika former: tvätt, blekning, stryknin, Kemtvätt, torkning. Vänd skjortor med avigsidan utåt för att de ska bli bättre tvättade och hålla längre. Töm alltid klädesplaggens fickor. Titta på etiketterna, de ger dig värdefulla upplysningar. Blanda stora plagg med mindre i trumman. Läs och lär dig symbolerna i denna tabell.de hjälper dig att tvätta och sköta dina kläder bättre, och gör att du får ut mer av din tvättmaskin. Var noga med att inte välja fel temperatur... Tvätt Blekning Strykning Kemtvätt Torkning Hård tvätt Skonsam tvätt Hög temp. Låga temp. Tvätt vid 95 C cl Kan blekas i kallvatten Strykning vid höga temperaturer max 200 C A Kemtvätt med alla former av lösningsmedel Kan torktumlas Tvätt vid 60 C Får ej blekas Strykning vid medeltemperaturer på max 150 C P Kemtvätt med perklor, specialbensin, ren alkohol, R111 och R113 Får ej torktumlas F Tvätt vid 40 C Strykning vid max. 110 C Kemtvätt med specialbensin, ren alkohol och R113 Får ej hängas Tvätt vid 30 C Får ej strykas Får ej kemtvättas Häng på tork utan centrifugering Handtvätt Torka på galge Får ej tvättas i vatten 7 Bruks- och installationsanvisning

9 ...och symbolerna på de olika Indesitmodellerna: On - Påslagning Off - Avslagning Blockerad lucka Temperatur Program: Sköljningar Sköljmedel Vattenstopp Centrifugering Tömning Ändring centrifugering Utesluten centrifugering Förtvätt Antifläck Extra sköljning Mot skrynklor - Vattenstopp Tvättintensitet Tvätt vid 90 Tvätt vid 60 Daglig tvätt vid 30 i 30' Tvätt i kallvatten Handtvätt/Hand wash/ A la main Snabbtvätt 1/2 last Extra ekonomisk tvätt Lättstruket Silke och gardiner Allmänna regler: Stopp/Återställning - Bomull - Lin. Fyll trumman, men överbelasta den inte. Syntet Fyll inte trumman mer än till hälften. - Ömtåligt och Ylle. Fyll inte trumman mer än till en tredjedel. - Mycket smutsig vittvätt: Ihärdiga eller speciella fläckar. Behandla dem innan tvätten genom att badda de mest smutsade punkterna med specialtvättmedel, tvättpasta eller särskilda fläckbortttagningsmedel (se rutan beträffande behandling av specialfläckar med fläckborttagningsmedel på sid.9). I tvättmaskinen ska du aldrig tvätta... tvättgods som inte är fållat, tvättgods som är fransigt eller är sönderrivet. Om du ändå vill tvätta sådana Skonsam tvätt Tips för att inte göra fel plagg bör du lägga dem i en tvättpåse. Tvätta aldrig tvättgods med mycket starka färger tillsammans med vittvätt. Se upp med vikten! Överskrid inte maxvikterna som anges (vikt för torr tvätt) för att erhålla bäst tvättresultat: - Tåligt material: max 5 kg - Syntetmaterial: max 2,5 kg - Ömtåligt material: max 2 kg - Ren ny ull: max 1 kg - Frottè max 2,3 kg Hur mycket väger tvätten? 1 lakan g 1 örngott g 1 bordsduk g 1 morgonrock g 1 handduk Blanda plagg av olika storlekar med frottè: badroc ockar kar, handdukar dukar osv.. Du undviker på så sätt att de klumpar ihop sig vid centrifugeringen och att vikten snedfördelas. Färgade T-shirts, T-shirts med tryck och skjortor håller längre om de tvättas med avigsidan utåt. T-shirts och collegetröjor med tryck ska alltid strykas på avigsidan. Varning för snickarb karbyxor yxor. Snickarbyxor som är ett vanligt plagg i många hem har oftast hängselspännen av metall som kan skada trumman eller andra plagg vid tvätt. Stick in metallspännena i bröstfickan och fäst dem med säkerhetsnålar så undviker du alla risker. Du kan tvätta nästan vad som helst Gardiner Gardiner har en tendens att bli väldigt skrynkliga. För att begränsa denna effekt råder vi dig att vika ihop dem ordentligt och lägga dem i ett örngott eller en nätkasse. Tvätta dem separat och se till att den totala vikten inte överskrider halv last. Dunjackor och vindjackor Tvärtemot vad man kan tro, kan även dunjackor och vindjackor maskintvättas om de innehåller gås- eller anddun. Det är viktigt att inte lasta maskinen med 5 kg utan tvätten får högst väga 2-3 kg. Upprepa sköljningen en eller två gånger och använd försiktig centrifugering. Klädeshygien Tennissk ennisskor or Tennisskor ska först rengöras från lera och de kan tvättas tillsammans med jeans och tåligare tvätt. Tvätta dem inte tillsammans med vittvätt. Semester: ta ur stickkontakten. När du reser på semester rekommenderas det att dra ut stickkontakten, stänga vattenkranen och låta luckan till tvättmaskinen stå öppen. På så sätt torkar trumman och packningen ordentligt och inga obehagliga lukter bildas. YLLEPROGRAM För att uppnå bästa resultat ska du använda ett specialtvättmedel och se till att tvätten inte väger mer än 1 kg. Bruks- och installationsanvisning 8

10 När tvättmedel och vatten inte är tillräckligt... Hur du tar bort t de vanligaste fläckarna -Rödvin. Blötlägg med tvättmedel, skölj och badda med ättika eller citronsyra, skölj igen. Behandla eventuella rester med blekmedel. - Blod. Fläckarna måste vara färska och ska behandlas med kallt vatten. Om fläckarna redan är torra ska plagget blötläggas med specialtvättmedel under en natt och därefter ska fläckarna gnuggas med tvål och vatten. - Torra fettfläckar. Fukta med terpentin, badda fläckarna med fingertopparna och en bomullstrasa efter att plagget lagts ut på ett mjukt underlag. - Rost. Oxalsalt (finns på apotek) eller rostborttagningsmedel. Gamla fläckar kan redan ha hunnit angripa plagget med risk för att hål uppstår. - Mögelfläckar. Behandla med blekmedel, skölj väl (endast för vita plagg och färgade som tål klor). - Oljefärger. Fukta med ren bensin, badda fläckarna efter att plagget placerats på en mjuk trasa, behandla de sedan flera gånger med den rena bensinen. - Bläck och kulspets. Badda med en bomullstuss indränkt i T-sprit eller 90 alkohol. - Tjära: Badda med färskt smör, gå därefter över med terpentin och tvätta sedan omedelbart. - Vax. Skrapa bort så mycket det går och stryk sedan med hett strykjärn mellan två ark hushållspapper. Gå sedan över med bomull med terpentin eller T-sprit. - Tuggummi. Gå över med nagellackborttagningsmedel och ta sedan bort det med en ren trasa. - Mögel. Vit bomull eller linne läggs i en lösning med 5 delar vatten, en del blekmedel och en matsked ättika. Tvätta sedan omedelbart. För andra material ska du använda 10-procentig väteperoxid. Tvätta sedan omedelbart. - Läppstift. Badda material av ylle eller bomull med eter. För silke använder du trikloretylen. - Nagellack. Placera det nedfläckade tyget på ett hushållspapper, blöt med lösningsmedel och flytta plagget efter hand som papperet färgas. - Gräs. Badda med en bomullstuss indränkt i T-sprit. För en säker tvätt Hur du öppnar och stänger trumman A) ÖPPNING. (Fig. 1). Lyft upp det yttre locket och öppna det helt B) Öppna därefter trumman med bägge händerna såsom visas i Fig. 2): - tryck på knappen som visas av pilen i Fig.2 och utöva ett lätt tryck nedåt med stöd av en hand för att undvika att luckorna skadar fingrarna när de öppnas; - ledsaga därefter luckorna som kommer att frånhakas och och lätt kan öppnas. Fig. 1 Fig. 2 C) INFÖRSEL AV TVÄTTGODS. (Fig. 3) D) STÄNGNING. (Fig. 4) - stäng trumman ordentligt genom att först sänka den främre luckan och, genom att stödja dig på den, därefter den bakre; - försäkra dig om att hakarna på den främre luckan är perfekt iförda i sätet på den bakre luckan; - när du hör ett klick från fasthakningen ska du utöva ett lätt tryck nedåt på bägge luckorna som inte ska hakas loss; - stäng slutligen det yttre locket. Fig. 3 Fig. 4 9 Bruks- och installationsanvisning

11 Viktigt att veta för att tvätta bättre Hemligheten med tvättmedelsfacket Den första hemligheten: tvättmedelsfacket är bekvämt placerat under luckan. Du ska fylla på tvättmedel och eventuella tillsatser enligt tillverkarens anvisningar: läs vad som står på förpackningen. Doseringen beror på mängd tvätt- gods, vattnets hårdhetsgrad och h hur smutsig tvätten är. Överdosera inte. Mer tvättmedel ger inte bättre tvätt- resultat, tvärtom... Med tiden lär du dig att att dosera mängderna nästan automatiskt: det kommer att bli din hemlighet. När du fyller på sköljmedel i fack 3 ska du se till att inte överskrida "max" nivån. Tvättmaskinen kan automatiskt dosera sköljmedlet för varje tvättprogram. Flytande tvättmedel ska påfyllas alldeles innan maski- Väl värd besparing nen startas. Kom ihåg att flyande tvättmedel är särskilt lämpligt för tem- peraturer upp till 60 grader och för tvättprogram som inte har någon förtvätt. I handeln kan du köpa flytande tvättmedel eller pulvertvättmedel med speciella behållare som placeras direkt i trumman, enligt de anvisningar som ges på förpackningen. Använd aldrig handtvättmedel i maskinen eftersom dessa bildar enormt mycket lödder som kan skada maskinen. En sista hemlighet: minska alltid tvättmedelsmängden när du tvättar i kallt vatten. Tvättmedlet löser sig sämre kallt vatten i jämförelse med varmt vatten och kommer följaktligen att vara bortslösat. Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver) Fack 2: Tvättmedel för tvätt (pulver eller flytande) Fack 3: Sköljmedel Fack 4: Blekmedel En guide för energisnål och ekologisk användning av hushållsmaskine FULL MASKIN Det bästa sättet att spara energi, vatten, tvättmedel och tid är att använda maskinen med max. mängd rekommenderad tvättvikt. Med en full maskin istället för två halvfulla SPARAR du upp till 50% energi. Förtvätt, blekning, sköljmedel Om du behöver bleka tvätten ska du ställa in avsett program och tillsätta blekmedel i tvättmedelsfack 4. När du fyller på blekmedel se till att inte överskrida "max max" nivån. När du använder blekmedel kan du inte använda förtvättsfunktionen. ANVÄND MINDRE TVÄTTMEDEL OM: du tvättar lite tvättgods, om tvättgodset inte är särskilt smutsigt, det bildas för mycket lödder eller om vattnet är mjukt (se tabellen ovan med vattnets hårdhetsgrad). För att få veta vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta vattenverket i din kommun. ÄR DET VERKLIGEN NÖDVÄNDIGT ATT FÖRTVÄTTA? Endast om tvättgodset är mycket smutsigt. För tvättgods som inte är särskilt smutsigt eller medelsmutsigt kan du ställa in tvättprogrammet UTAN förtvätt för att SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 till 15% energi. ÄR DET ALLTID NÖDVÄNDIGT ATT TVÄTTA MED VARMT VATTEN? Genom att behandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägga intorkade fläckar i vatten före tvätt är det möjligt att sänka vattentemperaturen. Genom att tvätta på 60 SPARAR du upp till 50% energi. INNAN DU ANVÄNDER ETT TORKPROGRAM Välj en hög centrifugeringshastighet, om det går att ställa in hastigheten, om tvätten ska torkas i torktumlare. En reducerad vattenmängd i tvättgodset gör att du kan SPARA tid och energi i torkprogrammet. OBS.: 1) Koncentrerat blekmedel måste vara utspätt. 2) När koncentrerade tvätt- medel används (i pulver eller flytande form) ska du använda ett program utan för- tvätt. 3) När du använder tvättme- del i boll eller tablettform ska du inte förtvätta Hårdhetsgrad av vattnet Klassificering Tyska Franska dh T.H 1 - Mjukt Medelhårt Hårt Mycket hårt + än 21 + än 37 Traditionellt b blekmedel an- vänds endast för vita tåliga material, medan milt blekme- del används för syntetmate- rial och kulörtvätt. Du kan inte använda blekmedel tillsam- Påfyllnad av sköljmedel mans med "Silke"- och "Special"-programmen (se sid.6) Sköljmedel gör tvätten mjukare och minskar statisk elektricitet av syntetfibrerna. Sköljmedel kan användas för frottè, stickade plagg, gardiner osv..häll i sköljmedlet i tvättmedelsfack 3 enligt de anvisningar som getts av tillverkaren. Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen. När tvättprogrammet är avslutat blir en vattenrest kvar i fack 3. Denna behövs när man fyller på mycket trögflytande sköljmedel eller för att blanda ut de koncentrerade. Om mer vatten än normalt blir kvar i fack 3 innebär det att tömningsanordningen är igentäppt vilket förhindrar tömningen. För rengöring se sid. 13. Häll aldrig sköljmedel och stärkmedel tillsammans i facken eftersom de kan täppa igen tömningssystemet. Bruks- och installationsanvisning 10

12 Fel och åtgärder Läs detta innan du ringer en tekniker Den kan hända att maskinen plötsligt inte fungerar. I många fall kan felen åtgärdas på ett enkelt sätt utan att du behöver ringa en tekniker. Kontrollera dessa punkter innan du ringer serviceverkstaden. Tvättmaskinen startar inte Sitter stickkontakten or- dentligt i uttaget? Den kan ha rubbats vid städning. Finns det ström i bosta- den? Jordfelsbrytaren kanske har kopplats in om för många hushållsapparater är påslagna. Det kanske är ett strömavbrott i ditt området. Är luckan ordentligt stängd? Av säkerhetsskäl fungerar inte tvättmaskinen om luckan är öppen eller ej ordentligt stängd. Är knappen för på/av in- tryck? Om knappen är intryckt har start av ett program ställts in. Är vredet för programme- rad start, på modeller med denna funktion, i korrekt läge? Är vattenkranen öppen? Av säkerhetsskäl kan inte maskinen starta om den inte får vatten. RÄTT Stäng vattenkranen efter varje tvätt, det minskar slitaget på tvättmaskinens hydraulsystem och risk för läckage när ingen person befinner sig hemma. Om möjligt ska tvättmaskinen endast användas utan tillsyn om platsen där den är placerad är försedd med avlopp i golvet (golvbrunn). Lämna alltid luckorna på glänt. På så sätt bildas ingen dålig lukt. Rengör noggrant utsidan. För att rengöra tvättmaskinens utsida och gummidelar ska du alltid använda en trasa indränkt med tvål och rent vatten. FEL Låta stickkontakten sitta kvar när tvättmaskinen rengörs. Även vid underhållsarbete ska stickkontakten alltid dras ut. Använda starka lösningsmedel och slipmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller slipmedel för att rengöra tvättmaskinens utsida och gummidelar. Ej rengöra tvättmedelsfacket. Tvättmedelsfacket är utdragbart och för att rengöra det räcker det med att skölja av det under rinnande vatten en stund. Åka på semester utan att tänka på tvättmaskinen. Kontrollera alltid att stickkontaken har dragits ut och att vattenkranen är stängd. Tvättmaskinen tar inte in vatten Är slangen ordentligt ansluten till kranen? Saknas det vatten i bosta- den? Det kan hända att det pågår arbeten i lägenheten eller på vattenledningen. Är vattentrycket tillräck- ligt? Det kan vara fel på stigtanken. Är kranens filter rent? Om vattnet har en hög kalkhalt, eller om det nyligen har skett arbete på vattenledningen, kan kranens vattenfilter ha täppts igen av fragment och slam. Är gummislangen vikt? Gummislangen som leder vattnet till tvättmaskinen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt. Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet. Är slangen placerad för lågt? Slangen måste vara placerad på en höjd mellan 60 och 100 cm. Är slangänden nedsänkt i vattnet? Har väggutloppet ett luft- utsläpp? Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av tvättmaskinen och kontakta serviceverkstaden. Om du bor högt upp i ett hus kan det hända att en häverteffekt uppstår. Installera en lämplig ventil för att lösa detta problem. 11 Bruks- och installationsanvisning

13 Tvättmaskinen töm- mer inte eller centrifugerar inte. Ingår tömning av vatten i det tvättprogram du har valt? För vissa tvättprogram krävs det att tömningen aktiveras manuellt. Är funktionen "Mot skrynklor" - på tvättmaskin med denna funktion - ak- tiv? Med denna funktion aktiveras tömningen manuellt. Är avloppspumpen igen- täppt? För att kontrollera pumpen ska du stänga vattenkranen, dra ut stickkontakten och följa anvisningarna på sid. 12 eller kontakta serviceverkstaden. Vänd dig aldrig till tekniker som inte är auktoriserade och vägra alltid installation av reservdelar som inte är original. Är avloppsslangen vikt? Avloppsslangen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt. Är avloppssystemet igen- täppt? Är eventuell förlängning av avloppsslangen ojämn och förhindrar att vattnet passerar? Tvättmaskinen vibre- rar mycket under centrifugeringen. Har den svängande invändiga enheten frigjorts ordentligt vid installatio- nen? Se sidan 2 som handlar om installation. Är tvättmaskinen ordent- ligt nivellerad? Tvättmaskinens nivellering ska kontrolleras regelbundet. Med tiden kan tvättmaskinen flytta på sig utan att det märks. Justera fötterna och kontrollera med ett vattenpass. Finns det tillräckligt ut- rymme runt om? Maskinen bör inte stödja mot sanitetsvarorna och den bör ha ett visst utrymme runt om. Om maskinen är placerad på heltäckningsmatta måste du se till att det finns ventilation i golvnivå Tvättmaskinen läcker vatten. Är inloppsslangens ringmutter ordentligt åtskruvad? Stäng kranen, dra ut stickkontakten och dra åt ringmuttern utan att ta i för mycket. Är tvättmedelsfacket igentäppt? Dra ut tvättmedelsfacket och rengör det under rinnande vatten. Är avloppsslangen inte ordentligt fastsatt? Stäng vattenkranen, dra ut stickkontakten och försök att sätta fast avloppsslangen bättre. När pumpen och gummislangen ska kontr ontrolleras. olleras. De bildas för mycket lödder der. Är tvättmedlet lämpligt för maskintvätt? Kontrollera att det står "maskintvätt", "handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen. Är mängden tvättmedel korrekt? En överdriven mängd tvättmedel bildar för mycket skum, tvättar inte mer effektivt och bidrar till att beläggningar bildas på tvättmaskinens inre delar. Om tvättmaskinen trots dessa kontroller inte fungerar eller om fel återkommer kan du ringa närmaste auktoriserade serviceverkstad och uppge följande information: - typ av fel - modellbeteckning (Mod...) - serienummer (S/N...) Denna information hittar du på typskylten som sitter på sockelns bakstycke. (fig. 1) Tvättmaskinen är utrustad med en självrengörande pump som inte behöver rengöras eller underhållas. Trots allt kan det hända att småsaker fastnar i pumpen: mynt, gem, knappar som har lossnat och andra småsaker. För att undvika att pumpen skadas, fastnar dessa saker i en förkammare som du kan nå på pumpens nederdel. Fig. 1 Fig. 1 För att komma åt denna förkammare tar du bara bort kåpan som sitter på tvättmaskinens nederdel med hjälp av en skruvmejsel (fig.1). Ta bort kåpan genom att vrida den moturs (fig. 2) och kontrollera förkammaren noggrant. Gummislang Kontrollera gummislangen minst en gång om året. Byt ut den omedelbart om den är sliten eller sprucken, eftersom den utsätts för starkt tryck vid tvätt som kan förorsaka plötsliga brott. Observera! Kontrollera att tvättprogrammet har avslutats och dra ut stickkontakten innan du tar bort kåpan och före något underhållsarbete. Det är normalt att det rinner ut lite vatten när kåpan tas bort. När kåpan sätts tillbaka ska du vara noga med att sticka in krokarna som sitter nedtill i de avlånga hålen innan du trycker in kåpan mot tvättmaskinen. Fig. 2 Bruks- och installationsanvisning 12

14 Enkel skötsel och underhåll Vårda maskinen och den kommer alltid Din tvättmaskin är dig en trogen vän i din vardag. Det är att vara din vän viktigt att hålla den i bra skick. Även för ditt eget bästa. Din tvättmaskin är konstruerad för att hålla i många år utan problem. Några enkla åtgärder hjälper till att hålla den i bra skick och gör att den håller längre. Först och främst ska du alltid stänga vattenkranen efter varje tvätt. Vattentr attentryc ycket kan i annat fall slita på vissa de- lar. Dessutom elimineras risken för vattenläckor om ingen person befinner sig hemma. Om vattnet är mycket hårt där du bor ska du använda ett avkalkningsmedel (vattnet är hårt om vattnet lämnar vita fläckar runt kranar och avlopp, särskilt i badkaret). För att få mer exakt information angående ditt vatten kan du vända dig till ditt lokala vattenverk eller till en lokal rörmokare). Det är viktigt att alltid tömma fickorna, ta bort nålar, broscher och alla hårda saker. Utsidan på tvättmaskinen rengörs med en trasa indränkt med tvål och rent vatten. Det är viktigt att regelbundet rengöra det utdragbara tvättmedelsfacket. För att motverka att beläggningar bildas räcker det med skölja det ett tag under rinnande vatten. Överdriv aldrig tvättmedelsdoserna. Normala tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel. Använd endast separat avkalkningsmedel för varje tvätt om vattnet är särskilt hårt, d.v.s. när vattnet har en hög kalkhalt. Ibland kan det vara bra att köra ett tvättprogram med en dos avkalkningsmedel, utan tvättgods och tvättmedel. Dosera inte för mycket tvätteller tillsatsmedel då det kan orsaka att överdrivet mycket lödder bildas, som bildar beläggningar och kan skada delar på din tvättmaskin. Töm alltid fickorna: även små metallsaker kan orsaka stora skador på trumman under centrifugeringen! Hur du gör rent tvättmedelsfacket Bortmontering: Tryck lätt på den stora knappen på den främre delen av tvättmedelsfacket och dra det uppåt (fig. 1). Rengöring: Gör rent facket under rinnande vatten (fig.3) med hjälp av en gammal tandborste och dra ut paret med de små hävertventilerna, som sitter i den övre delen av fack 1 och 2 (fig. 4), kontrollera att de inte är igentäppta och skölj av dem. Återmontering: Kom ihåg att sätta tillbaka paret med de små hävertventilerna i deras säten och sätt till sist tillbaka facket i sitt säte och haka fast det (fig. 4, 2, 1). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig Bruks- och installationsanvisning

15 Tekniska data Modell WT 62 Mått Kapacitet Elanslutningar Vattenanslutningar bredd 40 cm höjd 85 cm djup 60 cm 1 till 5 kg Spänning på 230 Volt 50 Hz max. effektförbrukning 2100 W Max. tryck 1 MPa (10 bar) min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar) trummans kapacitet 42 liter Centrifugeringshastighet Upp till 600 Tvättprov har utförts i enlighet med standard IEC456 Utfört med 5,0 kg tvättgods. Program 2, 60 Denna utrustning är i enlighet med följande EU-direktiv: - 73/23/EU från 19/02/73 (lågspänning) och följande ändringar - 89/336/EU från 03/05/89 (elektromagnetisk kompatibilitet) och följande ändringar Tillverkaren förbehåller sig rätten att tillföra, i vilket som helst ögonblick och utan att på förhand meddela detta, vilken som helst modifiering på tvättmaskinen eller på tillbehören till de egna modellerna, som anses nödvändiga av tekniska och kommersiella skäl. Bruks- och installationsanvisning 14

16 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax We work, you play 05/ Xerox Business service Docutech

17 Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet WT62 FI

18 Pikaopas Olemme keränneet tähän 12 osa-aluetta, jotka selvitämme yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä käyttöoppaassa. Lue ja opi hauskasti: löydät useita pieniä vinkkejä, joiden avulla voit pestä pyykkisi paremmin ja helmpommin sekä samalla auttaa pesukonettasi kestämään käytössä pitkään. Tietenkään turvallisuutta unohtamatta. 1. Asennus ja pesukoneen siirtäminen (sivu 2) Pesukoneen toimittamisen tai muuton yhteydessä asennus on tärkein toimenpide koneen hyvän toiminnan turvaamiseksi. Tarkista aina, että: 1. Sähkölaitteisto vastaa säännösten vaatimuksia; 2. Veden poisto- ja tuloletkut ovat oikein kytketyt; 3. Pesukone on täysin tasallaan. Tämä on erityisen tärkeää sekä pesukoneen pitkän käyttöiän että parhaan pesutuloksen kannalta. 4. Että pesukoneen takapaneeliin kiinnitetyt rummun kiinnitysruuvit on poistettu. 2. Lastesi ja oma turvallisuutesi (sivu 3) Tästä osasta löydät erittäin tärkeitä perheesi turvallisuutta käsitteleviä ohjeita. Turvallisuus ennen kaikkea. 3. Mitä laittaa pesukoneeseen ja miten se käynnistetään (sivu 4) Pyykin lajittelu on erittäin tärkeää parhaan mahdollisen pesutuloksen sekä pesukoneen pitkän käyttöiän kannalta. Opettele pyykin oikeaan lajitteluun liittyvät vinkit: väri, kangastyyppi sekä nukkautumisherkkyys ovat tärkeimpiä lajittelun kriteerejä. 4. Säädintaulun käyttö (sivu 5) Säädintaulun käyttö on erittäin helppoa. Sillä sijaitsevat muutamat tärkeimmät säätimet, joiden avulla voit valita kaikki pesutyypit kestävimpien (kuten työhaalareiden) ja arempien kuitujen (kuten cashmeren) pesuun soveltuvien pesuohjelmien välillä. Tutustu säätimiin hyvin ja saat paremman pesutuloksen samalla säästäen ja lisäksi pesukoneesi kestää kauemmin. Helppoa vai mitä. 5. Opas pesuohjelmiin (sivu 6) Esittelemme taulukon, josta voit helposti valita kaikki ohjelmat, lämpötilat, pesuaineet sekä mahdolliset lisäaineet. Oikean ohjelman valinta on tärkeää pesutuloksen kannalta säästäen samalla aikaa, vettä ja energiaa. 6. Opas tuoteselosteisiin ja pesumerkintöihin (sivut 7-8) Vaatteissa olevien kansainvälisten merkintöjen ymmärtäminen ei ole vaikeaa ja niiden noudattaminen on erittäin tärkeää parhaan mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi. Olemme keränneet tähän osaan yksinkertaisen oppaan pesuohjelmien, suositeltujen lämpötilojen, käsittelytyyppien, silitystapojen ja erityisten Indesit merkintöjen oikean käytön helpottamiseksi. 7. Kuinka vältyt pesuvirheiltä (sivu 8) Kauan aikaa sitten isovanhemmat antoivat hyviä ohjeita vaatteiden pesuun ja tekokuituja ei vielä ollut olemassakaan: pyykinpesu oli helppoa. Nykyisin pesukoneesi antaa hyviä ohjeita pyykinpesuun. 8. Miten sulkea rumpu (sivu 9) Aukaise ja sulje luukut hyvin turvallisen pesun takaamiseksi. 9. Pesuainelokerikk esuainelokerikko o (sivu 10) Miten käyttää pesuainelokerikkoa. 10. Ongelmat ja korjaukset (sivut 11 ja 12) Katso näillä sivuilla olevia ohjeita ennen asentajan kutsumista: monet ongelmat voidaan ratkaista välittömästi ja ilman ulkopuolista apua. Soita Indesit-huoltopalveluun pikaista korjausta varten, mikäli ongelma ei poistu näiden ohjeiden avulla. 11. Pesuk esukoneen hoito ja huolto (sivu 13) Pesukoneesi on kuin paras ystävä: anna sille vähän aikaasi ja saat siitä luotettavan ja varman kumppanin. Huolla pesukoneesi säännöllisesti ja se pesee pyykkisi tunnollisesti vuodesta toiseen. 12. Tekniset ominaisuudet (sivu 14) Olemme keränneet tähän osaan pesukoneesi tekniset tiedot: mallin tunnus, sähkö- ja vesiliitännän vaatimukset, mitat, tilavuuden, linkousnopeuden sekä eurooppalaisten ja italialaisten normien ja direktiivien yhdenmukaisuustodistukset. 1 Käyttö- ja asennusohjeet

19 Asennus ja pesukoneen siirtäminen Pesukoneen saapuessa Oikea asennus on erittäin tärkeää pesukoneen moitteettoman toiminnan kannalta sekä uuden pesukoneen hankinnan että muuton yhteydessä suoritettavan siirtämisen jälkeen. Poista pakkausmateriaali ja varmista, että pesukone on moitteettomassa kunnossa. Kutsu ammattitaitoinen asentaja paikalle, mikäli et ole varma sen kunnosta. Pesukoneen sisäosa on kiinnitetty paikalleen kuljetuksen ajaksi kahdeksalla takapaneeliin asetetulla ruuvilla. Irroitus: ota pois ruuvia! Ennen pesukoneen käyttöönottoa poista ruuvit, kumikappaleet ja niiden välikappale sekä iso metallinen pidike (säilytä kaikki osat huolellisesti) ja sulje reiät mukana toimitetuilla muovikorkeilla. Pesukoneen vaaitus Pesukoneen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, että se on asetettu tasalleen. Voit vaaittaa pesukoneen yksinkertaisesti tukijalkoja käsittelemällä. Varmista, ettei työtasolla mitattu kaltevuuskulma ylitä 2. Varmista, ettei pesukoneen alaosan ilmanvaihto tukkeudu, mikäli asetat sen kokolattiamaton päälle. Tukijalat ovat säädettävissäi. Säilytä kiinnitysruuvit ja välikappaleet. Voit käyttää niitä uudelleen pesukoneen siirron yhteydessä pesukoneen sisäosien kiinnittämiseen, jolloin ne eivät pääse vaurioitumaan kuljetuksen aikana. Vesiverkk esiverkkoon kytkentä Varmista, että veden paine on pesukoneen taakse sijoitetussa kyltissä annettujen arvojen rajoissa. Liitä syöttöputki (sen löydät irroitettuna korin sisältä) vesijohtoverkon putkeen ¾ putkikierteitetyllä tuloliittimellä. Anna veden valua ennen kytkennän suorittamista, kunnes siinä ei ole mitään epäpuhtauksia, mikäli vesiputkisto on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Kytke letku pesukoneeseen sen ylhäällä oikealla olevaan vesiliittimeen. Ylhäälle oikealle asennettava vesiliitin. Veden poistoletkun kytkentä Ylhäällä koneen takapaneelissa sijaitsee koukku, johon poistoletkun voi kiinnittää tarvittaessa. Aseta toinen pää seinäviemäriin tai sijoita se pesualtaaseen tai kylpyammeeseen siten, ettei se joudu puristuksiin tai liian suurille mutkille. On tärkeää, että poistoletkun pää sijaitsee cm korkeudella. Kiinnitä letku pesukoneen takapaneelin yläosaan sijoitettuun koukkuun, mikäli joudut kiinnittämään letkun pään alle 60 cm etäisyydelle lattiasta. Koukku, jota on käytettävä silloin, kun veden poistoletkun pää jää alle 60 cm korkeudelle. Käytä muovista letkun ohjainta ja kiinnitä se hanaan, mikäli letku poistaa veden kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Ohjain kylpyammeisiin ja pesualtaisiin tapahtuvalle veden poistolle. Letku ei saa jäädä koskaan veteen upotetuksi. Emme suosittele jatkoletkujen käyttöä. Mikäli kuitenkin joudut käyttämään jatkoletkua jostain syystä varmista, että sen läpimitta vastaa alkuperäisen letkun läpimittaa ja ettei sen pituus ylitä 150 cm. Anna ammattitaitoisen asentajan tarkistaa seinäviemäri, mikäli veden poisto tapahtuu siihen. Jos taas asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Hanki tällöin tarkoitukseen sopiva lappoilmiön estoventtiili, jonka avulla tämä häiriö voidaan välttää. Sähkökytkentä Varmista seuraavat seikat ennen pesukoneen kytkemistä pistorasiaan: 1) sähköpistorasia kykenee kestämään arvokyltissä osoitetun pesukoneen maksimitehon ja että pistorasia vastaa lain vaatimuksia; 2) syöttöjännite on arvokyltissä osoitettujen arvojen rajoissa; 3) pistorasia soveltuu pesukoneen pistokkeelle. Älä käytä sovittimia, mikäli pistorasia ei sovellu pesukoneen pistokkeelle vaan vaihda pistorasia tai pistoke; 4) kotitalouksien sähkölaitteistojen on oltava "maadoitettuja"; 5) kytkennän suorittamisen jälkeen kone ei tukeudu syöttöjohtoon; 6) laite täytyy sijoittaa siten, että pistoketta voidaan käsitellä vaivattomasti. Huomio! Mikä tahansa muutos, joka suoritetaan koneessa tehtaalla asennettuun pistokkeeseen tai sääntöjen vastainen sähkökytkentä, tai mikä tahansa sähköinen, mekaaninen tai hydraulinen muutos koneeseen aikaansaa takuun menetyksen ja vapauttaa valmistajan sekä jälleenmyyjän kaikesta vastuusta. Älä jätä muovipusseja, polystyreenipaloja, nauloja tai muita pakkausmateriaaleja lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Käyttö- ja asennusohjeet 2

20 Yhä tärkeämpää Sinun ja lastesi turvallisuus Lue seuraavat varoitukset sekä kaikki tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet huolellisesti. Ne tarjoavat käytännön vinkkien lisäksi erittäin tärkeitä pesukoneen turvalliseen käyttöön sekä huoltoon liittyviä ohjeita. 1. T oimintahäiriön yhteydessä ensimmäiseksi irroita pistoke seinäpistorasiasta ja sulje vesihana; älä missään tapauksessa avaa pesukonetta sen sisäosien korjaamiseksi. Siitä seuraisi takuuehtojen laukeaminen. 2. Pesukonetta ei tule asentaa ulkosalle silloinkaan, kun asennustila on suojattu katoksella, sillä sen jättäminen alttiiksi sateelle ja ukonilmalle voi aiheuttaa vaaratilanteita. 3. Pesukonetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset ja sitä saa käyttää vain pyykinpesuun tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. allisuus Pesukoneesi on valmistettu tiukimpien kansainvälisten turvanormien vaatimusten mukaisesti. voidaan taata Näin parhaalla sinun ja mahdollisella perheesi turvallisuus tavalla. 4. Mikäli pesukonetta täytyy siirrellä, vedä valkoisesta vivusta, joka sijaitsee alavasemmalla jalustan alla ja joka aikaansaa sisäänvedettävien pyörien vaunun alaslaskeutumisen ja mahdollistaa helpon liikuttelun. 5. Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet uuden pyykin pesukoneeseen. 6. Älä koske pesukoneeseen avojaloin "Käytän ainoastaan erikoistunutta ja valtuutettua asentajaa, joka käyttää alkuperäisiä taattuja Indesit varaosia!" tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat. 7. Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita, jotka ovat vaarallisia erityisesti kosteissa tiloissa. Varmista, ettei sähköjohto ole taittunut tai puristunut. 8. Älä poista suodatinta koneen ollessa käynnissä. Älä käytä käsinpesuun tarkoitettua pesuainetta, koska liiallinen vaahto voi tulla ulos luukusta ja aikaansaada vahinkoja. 9. Älä koskaan vedä johdosta tai pesukoneesta, kun haluat irrottaa pistokkeen seinäpistorasiasta: se on erittäin vaarallista. 10.Älä koske poistoveteen pesukoneen toiminnan aikana, sillä se saattaa olla erittäin kuumaa. Pidä lapset kaukana pesukoneesta. Älä koskaan yritä aukaista tai sulkea luukkua väkisin, sillä tämä voisi vahingoittaa luukun aukaisuun sijoitettua turvamekanismia, jonka tehtävänä on estää vahingossa tapahtuvat aukaisut. 11.Tämä pesukone on suunniteltu kotikäyttöön. Teollinen käyttö (hotellit, ravintolat, pesulat) vaarantaa a l k u p e r ä i s t e n rakenneominaisuuksien kestävyyden ja siten lopettaa takuun voimassaolon. Kuinka sähköjohdon vaihto tapahtuu Pesukoneen sähköjohto on erityisjohto ja voidaan hankkia ainoastaan Indesit in valtuutetuilta huoltokeskuksilta. Sähköjohdon vaihto tapahtuu seuraavasti: 1. Varmista, että pesukone on sammutettu ja pistoke on irrotettu pistorasiasta. 2. Ota pois jalusta ja irroita 2 ruuvia, jotka sijaitsevat alhaalla oikealla, sitten irroita 6 taaempaa ruuvia, jotka sijaitsevat tällä kertaa vasemmalla ja irroita sivupaneeli kallistaen sitä hieman ulospäin ja vetäen se ulos. (kuvat 1 ja 2). 3. Käyttäen apuan tylppäpäistä ruuvimeisseliä ja toimien koneen sisältä, muodosta vipu liitinalustan kiinnityskoukkuun ja samanaikaisesti vedä johtoa ulospäin siten, että liitinalusta irtoaa alustastaan. (kuva 3). 4. Irroita häiriönestosuodattimen johdot auttaen pitkänokkaisilla pihdeillä, kiinnittäen erityisesti huomiota niiden asentoon (kuva 4): johto Sininen=N; johto Ruskea=L, jättäen viimeiseksi Maadoitusjohdon. Huom: kirjaimet L, N ja symboli löytyvät häiriönesto suodattimelta. 5. Vedä kokonaan ulos pesukoneen johto, irroita johdon kiinnitysruuvit ja irroita se liitinalustasta. Johdon vaihtamiseksi suositellaan kääntymään joka tapauksessa pätevän henkilökunnan puoleen, joiden tulee noudattaa voimassa olevia CE European Community. Kuva. 1 Kuva. 2 Kuva. 3 Kuva. 4 3 Käyttö- ja asennusohjeet

21 Mitä voit laittaa pesukoneeseesi? M Voit varmistaa parhaan mahdollisen pesutuloksen jo ennen pesun aloittamista. Lajittele vaatteet kankaan ja värien mukaan. Tarkista tuoteselosteissa annetut ohjeet ja noudata niitä. Aseta pienet ja suuret vaatteet rumpuun vuorotellen. Ennen pesua. Lajittele pyykki kangastyypin ja värien kestävyyden mukaan: erottele kestävät ja arat kuidut. Lajittele kirkkaat ja tummat värit erikseen. Tyhjennä taskut (kolikot, paperi, setelit tai pienet esineet) ja tarkista, että napit ovat hyvin kiinni. Ompele tai poista löysät napit välittömästi, sillä ne saattavat irrota pesun aikana. Tuoteselosteet kerto tovat kaiken. Katso aina tuoteselosteissa annetut ohjeet, sillä ne kertovat kaiken vaatteesta ja osoittavat, kuinka se voidaan pestä parhaiten. Sivulla 7 on selvitetty kaikki vaatteiden tuoteselosteissa olevat symbolit. Niiden ohjeet ovat erittäin tärkeitä parhaan pesutuloksen ja vaatteiden kestävyyden kannalta. Miten käynnistää kone Sijoittaminen, siirrot. Mikäli pesukoneesi on varustettu erityisellä vaunulla, jossa on sisäänvedettävät pyörät. voit helpottaa sen siirtelyä. Tämän vaunun alaslaskemiseksi täytyy vetää alhaalla vasemmalla jalustan alla sijaitsevasta vivusta ja voit liikuttaa pesukonetta vaivatta. Siirtelyn päätyttyä aseta pyörät uudelleen alkuperäiseen asentoon. Tässä vaiheessa kone on tukevasti sijoitettu. Aseta pienet ja suuret vaatteet rumpuun vuorotellen.aukaise kaikki vaatteet. Aseta ne rumpuun löysästi ja seuraa eri ohjelmien suosituspainomääriä. Näin saat puhtaan ja vähäryppyisen pyykin. Bensiinitahraiset vaatteet. Älä laita koneeseen bensiinissä, alkoholissa, trikloorieteenissä jne tahraantuneita vaatteita ennen kuin kyseiset tuotteet ovat haihtuneet. Katso kuva. (Van tietyille malleille) Erottele vaatteet kangastyypin ja värin mukaan; tämä on tärkeää hyvän pesutuloksen saamiseksi. Suorita pesukoneella asennuksen jälkeen pesujakso ohjelmalla "1" 60 asteessa. Pesukoneen oikea käynnistys on tärkeää sekä pesutuloksen että toimintahäiriöiden ehkäisyn kannalta ja siten pesukone myös kestää käytössä pitkään. Aseta pyykki pesukoneeseen, lisää pesuaine ja mahdolliset 1. Luukut ovat hyvin suljetut. 2. Pistoke on asetettu pistorasiaan. 3. Vesihana on auki. 4. Painike E on asennossa O. 5. Sisäänvedettävien pyörien vaunu on lepoasennossa pulaa A, kunnes saavutat halutun ohjelman numeron. Valitse lämpötila nappulalla B ja, mikali tarpeen, paina toimintopai nikkeita (C- C-D); lopuksi paina käynnistyssammutuspaini ketta E (asento I). lisäaineet ja tarkista aina, että: (pyörät eivät kosketa lattiaan). Pesun päätyttyä... alusvaatteet, naisten Odota noin kaksi minuuttia. Hienopyykki: aseta sukkahousut tai muut Valitse ohjelma Sitten sammuta pesukone arat vaatteet aina Ohjelma valitaan vaatetyypin ja painaen käynnistyssammutuspainiketta E (asento kangaspussiin, joka vaatteiden likaisuusasteen mukaisesti. Ohjelman O). Nyt voit avata luukut turvalli- suojaa niitä pesun aikana. valitsemiseksi tarkista sivulla 6 sesti. Poista juuri pesty pyykki olevaa taulukkoa. Käännä nap- ja jätä luukut aina kokonaan auki tai raolleen, jotta pesukoneen sisälle jäänyt kosteus pääsee haihtumaan. Sulje vesihana aina pesun jälkeen. Muista, että syöttövirran puuttuessa tai mikäli pesukonet- ta ei ole sammutettu, valittu ohjelma käynnistyy uudel- leen kohdasta, johon se on keskeytetty ytetty. Käyttö- ja asennusohjeet 4

22 Säädintaulun käyttö Valinta on sinun Oikeiden ohjelmien valinta on erittäin tärkeää. Ja helppoa. Ohjelman valinnan Tätä nappulaa käytetään pesuohjelman valintaan. Pyöritä nappulaa yksinomaan myötäpäivään. Ohjelmien valitsemiseksi sinun täytyy asettaa nappulassa oleva merkki halutun ohjelman merkin/ numeron kohdalle. Lämpötilan valinta- nappula Tätä nappulaa käytetään ohjelmataulukossa osoitetun pesulämpötilan valintaan (katso sivua 6). Lisäksi halutessasi voit käyttää sitä valitun pesuohjelman lämpötilan alentamiseen jopa kylmään pesuun saakka (snow symbol ). Rypistymisen esto - ( ) Pysäytys veden kanssa (Synteettiset-Herkät) Tämän näppäimen avulla voit keskeyttää ohjelman (symbolin kohdalle ), jolloin pyykki jää likoamaan veteen ennen linkoamisen suorittamista. Se on erittäin arvokas toiminto, koska sen avulla voita välttää herkkien ja synteettisistä kuiduista valmistettujen vaatteiden rypistymisen (esimerkiksi mikäli et voi ripustaa pyykkejä heti vaan vasta muutaman tunnin kuluttua). Sitä tulee käyttää ainoastaan synteettisille kuiduille, villalle ja silkille tarkoitettujen hienopesuohjelmien kanssa. HUOMIO! Ohjelman suorittamiseksi loppuun tulee tyhjentää vesi painaen näppäintä uudelleen. Erittäin taloudellinen (Extra- Economy) Tämä painike vähentää veden kulutusta huuhteluiden aikana. Suosittelemme käyttämään sitä ainoastaan synteettisille tai herkille kuiduille tarkoitettujen ohjelmien kanssa silloin, kun kone ei ole täynnä. Älä unohda vähentää pesuaineen määrää. Käynnistys-sammutus (On-Off) Pesukone on päällä, kun painike E on painettuna ja sammuneena silloin, kun se on ylhäällä. Pesukoneen sammuttaminen ei mitätöi valittua ohjelmaa. Nappula A pesukoneessa olevilla ohjelmilla. Luukku lukittuna - Käynnistys-sammutus- merkkivalo merkkivalo (On-Off) Tämä merkkivalo osoittaa, että Merkkivalo F vilkkuu, kun pesukone on päällä ja odottaa ohjel- aukaisujen estämiseksi. Vahin- luukku on lukittu tahattomien man asettamista. Valo palaa jatkuvasti silloin, kun asetettu oh- tärkeää, että odotat kunnes kojen estämisen kannalta on jelma on hyväksytty. merkkivalo sammuu ennen luukun aukaisemista. Odotusaika on noin kaksi minuuttia. 5 Käyttö- ja asennusohjeet

23 Mitä haluat pestä tänään? Ohjelmat kaikille vuodenajoille Kangastyyppi ja likaisuus PUUVILLA Ohjelmanappula Lämpötilan säätönuppi Esipesun ja Pesun pesuaine Huuhteluaine Perinteinen tai herkkä valkaisuaine Pesujakson kesto (minuuttia) Pesujakson kuvaus Erittäin likainen valkopyykki (lakanat, pöytäliinat, jne.) 1 Max C u u u 155 Erittäin likainen valkopyykki (lakanat, pöytäliinat, jne.) 2 Max C u u 145 Erittäin likainen valko- ja kirjopyykki 3 60 C u u Hieno/Taval. 115 Esipesu, pesu kuumalla vedellä, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu kuumalla vedellä, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Tavallinen pesu 60 C:ssa, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Vähän likainen valkopyykki ja värillisten hienopesu (paidat, neuleet, jne.) Huuhtelut/Valkaisu Huuhteluaine 4 40 C u u Hieno/Taval. 100 u Hieno/Taval. u Herkkä pesu 40 C:ssa, huuhtelut, keskija loppulinkoukset Huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Huuhtelu, jossa otetaan huuhteluaine, rypistymisen esto tai hellä linkous Linkous Veden poisto ja loppulinkous Stop/Reset SYNTEETTISET Värinsä pitävät erittäin likaiset synteettiset kuidut (pienten lasten pyykki, jne.) Väriä päästävät synteettiset kuidut (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki) Väriä päästävät synteettiset kuidut (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki) Huuhtelut/Valkaisu 5 60 C u u u Hienopesu C u u u Hienopesu C u u 70 u Hienopesu Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman Tehokas pesu 60 C:ssa, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Tavallinen pesu 50 C:ssa, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Herkkä pesu 40 C:ssa, huuhtelut ja hellä linkous Huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Huuhteluaine u Huuhtelu, jossa otetaan huuhteluaine, rypistymisen esto tai hellä linkous Pysäytys veden kanssa Pysäytys veden kanssa erityisen herkille pyykeille Linkous Veden poisto ja hellä linkous Stop/Reset HERKÄT Villa Huuhtelut 8 40 C u u 60 u Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman Pesu 40 C:ssa, huuhtelut ja hellä linkous Huuhtelut, rypistymisen esto tai veden poisto Pysäytys veden kanssa Pysäytys veden kanssa erityisen herkille pyykeille Linkous Veden poisto ja hellä linkous Veden poisto Veden poisto Stop/Reset Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman Tärkeää: Tahranpoistotoimintoa (valkaisu) voidaan käyttää ainoastaan erityisohjelmien kanssa: Ohjelma 3 Puuvilla ja 5 Synteettiset kuidut. Taulukossa annetut arvot ovat viitteellisiä. Ne voivat vaihdella pesukoneen mallin, pyykin laadun ja määrän, vesijohtoveden kovuuden ja lämpötilan sekä ympäristön lämpötilan mukaan. Käyttö- ja asennusohjeet 6

24 Tuoteselosteiden ymmärtäminen Opettele nämä symbolit. Niiden avulla vaatteet kestävät pesun paremmin ja pesukone palkitsee vaivan pesemällä vaatteet puhtaiksi. Koko Euroopassa jokaisessa tuoteselosteessa on viesti, jonka vierellä on pieniä, mutta tärkeitä, merkkejä. Niiden merkityksen opetteleminen on tärkeää pesun lopputuloksen sekä vaatteiden oikean käsittelyn kannalta. Ne voidaan ryhmitellä viiten luokkaan, joita kuvataan eri muodoilla: pesu, valkaisu, silitys, Kuivapesu, kuivaus. Tärkeitä ohjeita Käännä paidat nurinpäin, jolloin ne tulevat puhtaammiksi ja kestävät pidempään. Muista poistaa kaikki taskuissa olevat esineet. Katso tuoteselosteissa annettuja ohjeita, sillä ne antavat korvaamattomia käytännöllisiä neuvoja. Aseta suuria ja pieniä vaatteita rumpuun vuorotellen. Varmista, että lämpötila on oikea... Lue ja opettele tässä taulukossa olevat merkinnät, sillä ne auttavat pesemään paremmin sekä käsittelemään vaatteita oikein, jolloin myös pesukoneesi antaa parhaan lopputuloksen. Pesu Valkaisu Silitys Kuivapesu Kuivaus Voimakas toiminta Hellä toiminta Kork. l-tila Keskilämpötila Pesu 95 C:ssa Voit valkaista kylmässä vedessä Kuuma silitys maks. 200 C A Kuivapesu kaikilla liuotinaineilla Voidaan kuivata kuivaus-rummussa P Pesu 60 C:ssa Ei valkaisua Keskikuuma silitys maks. 150 C Kuivapesu perkloridia, lentobensiiniä, puhdasta alkoholia, R111 ja R113 käyttämällä Ei voida kuivata kuivaus-rummussa Pesu 40 C:ssa Silitys maks. 110 C F Kuivapesu lentobensiiniä, puhdasta alkoholia ja R113 käyttämällä Kuivaa levitettynä Pesu 30 C:ssa Ei silitetä Ei kuivapesua Pesu hienopesu käsipesu Kuivaa linkoamaton vaate pyykkinarulla Kuivaa ripustimessa Ei vesipesua 7 Käyttö- ja asennusohjeet

25 ...ja eri mallisten Indesit-pesukoneiden merkinnät: On - Käynnistys Off - Sammutus Ovilukko Lämpötila Linkouksen muutos Linkouksen poissulkeminen Esipesu Päivittäinen pesu 30 :ssa 30 minuuttia Kylmäpesu Käsinpesu/Hand wash/ A la main Ohjelmat: Huuhtelut Huuhteluaine Pysäytys veden kanssa Linkous Veden poisto Tahranpoisto Ylimääräinen huuhtelu Rypistymisen esto - Pysäytys veden kanssa Pesun voimakkuus Pesu 90 :ssa Pesu 60 :ssa Pikapesu 1/2 täyttö Erityisen taloudellinen pesu. Silitä vähemmän Silkki ja verhot Yleisohjeet: Stop/Reset - Puuvilla-Pellava. Täytä rumpu, mutta älä tunge sitä liian täyteen. - Synt. kuidut. Täytä rumpu noin puolilleen. - Hienopesu ja Villa. Täytä kolmas osa rummusta. - Erittäin likainen valkopyykki: Vähennä pyykkien määrää - Erittäin tiukat tai erikoi- set tahrat. Ennen pesua hankaa erityisen likaiset kohdat tahranpoistoon soveltuvalla pesuaineella kuten pesuainetahnalla tai erityisillä tahranpoistoaineilla (katso taulukkoa tahrojen käsittelystä tahranpoistoaineilla sivu 9). Älä pese pesukoneessa koskaan... repeytyneitä vaatteita ja vaatekappaleita joissa on Kuinka vältyt pesuvirheiltä Kuinka voit pestä melkein kaikkea Verhot. Verhot voivat rypistyä erittäin pahoin. Tämän vuoksi toimi seuraavasti: taita verhot huolellisesti ja aseta ne tyynynpäälliseen tai verkkopussin sisään. Älä pane pesukoneeseen muuta pyykkiä ja huolehdi siitä, että kokonaispaino ei ylitä puolta normaalista täyttömäärästä. päärmäämättömiä tai purkautuvia saumoja. Sulje ne pussiin, mikäli joudut pesemään tällaisia vaatteita. Älä pese värikkäistä vaatteita yhdessä valkoisten vaatteiden kanssa. Huomaa paino! Parhaan tuloksen kannalta on tärkeää noudattaa kuivan pyykin täytölle annettuja maksimi-painorajoituksia: - Kestävät kuidut: maksimi 5 kg - Synteettiset kuidut: maksimi 2,5 kg - Arat kuidut: maksimi 2 kg - Puhdas uusi villa: maksimi 1 kg -Froteekangas maksimi 2,3 kg Hienopesu Höyhenpeitot ja tuulitakit. Myös höyhenpeitot ja tuulitakit voidaan pestä pesukoneessa, mikäli täyte on valmistettu hanhen tai ankan höyhenistä. Tärkeää on, että et täytä pesukonetta 5 kg:n saakka vaan korkeintaan 2-3 kg ja että toistat huuhtelun yksi tai kaksi kertaa käyttäen hellää linkousta. Paljonko painaa? 1 lakana gr. 1 tyynynpäälline gr. 1 pöytäliina gr. 1 kylpytakki gr. 1 pyyhe gr. Sekoita erikokoiset vaatteet keskenään: kylpytakit, pyyhkeet, jne. Siten vältyt "pallon" muodostumisesta linkouksen aikana. Värilliset T-paidat, painetut paidat sekä miesten paidat kestävät kauemmin, jos peset ne nurinpäin. Silitä painetut T-paidat ja college-paidat aina sisäpuolelta. Pyykin hygienia Var aroitus haalareista. Olkahihnoilla varustettujen haalareiden remmeissä on koukkuja, jotka voivat vahingoittaa rumpua tai muita vaatteita pesun aikana. Aseta koukut haalarin etuläpän taskuun ja kiinnitä ne paikalleen turvahakaneuloilla, jotta ne eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa pesun aikana. Loman ajaksi: irrota pis- toke. Lähtiessäsi lomalle suositellaan irroittamaan pistoke, sulkemaan syöttövesihana ja jättämään luukku auki tai raolleen. Näin rumpu ja tiivisteet pysyvät kuivina ja pesukoneen sisälle ei muodostu epämiellyttäviä tuoksuja. VILLAPESUJAKSO Saadaksesi parhaat tulokset käytä villapesuun soveltuvaa erityispesuainetta ja ole tarkkana, ettet ylitä 1 kg: n täyttömäärää. Tenniskengät. Puhdista tenniskengät ensin huolellisesti mudasta, jonka jälkeen voit pestä ne myös yhdessä farmarihousujen tai muiden kestävien vaatteiden kanssa. Älä pese niitä valkoisten vaatteiden kanssa. Käyttö- ja asennusohjeet 8

26 Kun pesuaine ja vesi eivät riitä... Miten poistaa tietyt erityistahrat - Punaviini. Jätä likoamaan pesuaineen kanssa, huuhtele ja käsittele etikkahapolla tai sitruunahapolla ja lopuksi huuhtele. Käsittele mahdolliset tahranjäänteet valkaisuaineella. - Veri. Vielä tuoreet tahrat tulee pestä kylmällä vedellä. Mikäli tahrat ovat jo kuivuneet, jätä tahrainen vaate likoamaan yön yli erityispesuaineen kanssa ja seuraavana päivänä pese saippuaveden kanssa. - Kuivuneet voiteluainetahrat. Kostuta tahrat tärpätilla, taputtele niitä puuvillatukolla sormenpäillä painenemalla asetettuasi vaate pehmeälle tasolle. - Ruoste. Oksaalisuola (saatavissa rohdoskaupasta), joka liuotetaan lämpimässä, tai kylmänä käytettävä ruosteenestotuote. Vanhat ruostetahrat ovat voineet jo vahingoittaa kangasta: vaarana rei ittyminen. - Hometahrat. Käsittele hometahrat valkaisuaineella, huuhtele hyvin (vain valkoiset tai klooria kestävät vaatteet). - Öljyväri. Kostuta puhdistusbensiinillä, painele tahroja asetettuasi vaate kostean kankaan päälle, tarpeen mukaan käsittele useampia kertoja puhdistusaineella. - Muste- ja kuulakärkikynätahrat. Painele metyylialkoholiin tai 90 :n alkoholiin kostutetulla pumpulilla. - Piki. Painele tahraa tuoreella voilla, kastele tärpätillä ja pese vaate välittömästi. - Vaha. Raaputa tahraa, aseta vaate kahden imupaperin väliin ja silitä kuumalla silitysraudalla. Painele tämän jälkeen tärpättiöljyllä tai metyylialkoholilla. - Purukumi. Kastele tahra kynsilakan poistoaineella ja pyyhi tämän jälkeen puhtaalla kankaalla. - Home. Puuvillaiset ja pellavaiset kankaat voidaan upottaa liuokseen, jossa on 5 osaa vettä, yksi osa valkaisuainetta ja yksi ruokalusikallinen etikkaa, jonka jälkeen ne pestään heti. Muut valkoiset kankaat puhdistetaan 10 asteisella vetyperoksidiseoksella, jonka jälkeen kangas on välittömästi pestävä. - Huulipuna. Painele eetterillä, mikäli vaate on villaa tai puuvillaa. Silkille käytä trikoloorieteeniä. - Kynsilakka. Aseta kangas siten, että tahra asettuu imupaperiarkin päälle, kastele liuotinaineella ja siirrä vaatetta aina sitä mukaa, kun paperiarkki värjäytyy. - Ruoho. Painele tahraa metyylialkoholiin kastellulla pumpulilla. Varman pesun turvaamiseksi Miten aukaista ja sulkea luukku A) AUKAISU. Kuva 1 Nosta ulkoinen kansi ja aukaise se kokonaan. B) Aukaise rumpu käyttäen molempia käsiä kuten osoitettu Kuvassa 2): - paina nuolen osoittamaa painiketta (Kuva 2) ja pidä toinen käsi luukkujen päällä painaen kevyesti alaspäin samalla varoen satuttamasta sormiisi luukkujen auetessa äkillisesti; - auta luukkuja irtoamaan ja saata ne aukinaiseen asentoon. Kuva 1 Kuva 2 C) PYYKIN LAITTAMINEN (Kuva 3) D) SULKEMINEN (Kuva 4) - sulje rumpu hyvin alentaen ensin etummaista luukkua ja sitten asettaen taaempi luukku sen päälle; - varmista sitten, että etummaisen luukun kiinnittimet ovat hyvin asetettu taaempaan luukkuun oikealle paikalleen; - kuultuasi "klik" kiinnittymisen tapahduttua varmista kevyesti painamalla alaspäin molempia luukkuja, että ne eivät aukea; - lopuksi sulje ulkoinen kansi. Kuva 3 Kuva 4 9 Käyttö- ja asennusohjeet

27 Tärkeää parhaan pesutuloksen kannalta. Pesuainelokerik esuainelokerikon on käyttö Ensimmäinen salaisuus: pesuainelokerikko on käytännöllisesti sijoitettu luukun alle. Käytä pesuainetta tai muita lisäaineita valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti: lue pakkauksessa olevat ohjeet. Annostelu riippuu pyykin määrästä, veden kovuudesta sekä pyykin likaisuudesta. Älä käytä liikaa pesuainetta. Liial- linen pesuaineen käyttö ei tee puhtaampia pyykkejä vaan päinvastoin Kokemuksen myötä opit annostelemaan määrän melkein automaattisesti. Laittaessasi huuhteluainetta lokeroon 3 varo, että et ylitä maksimimäärää osoittavaa tasoa "max". Pesukone voi ottaa huuhteluainetta automaattisesti jokaisen pesuohjelman yhteydessä. Kuinka säästän aikaa ja ympäristöä Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen koneen käynnistystä. Muista, että nestemäinen pesu- aine soveltuu erityisen hyvin alhaisille pesulämpötiloille aina 60 asteeseen saakka sekä pesuohjelmille, jotka eivät vaa- di esipesua. Kaupoissa on saatavilla nestemäisiä sekä jauhemaisia pesuaineita, joissa on erityiset rummun sisään laitettavat säiliöt ja joita tulee käyttää pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Älä käytä pesukoneessa koskaan käsipesuun tarkoitettuja pesuaineita, sillä niiden käytön yhteydessä muodostuu liikaa vaahtoa, joka saattaa vaurioittaa pesukonetta. Viimeinen vinkki: vähennä pesuaineen määrää, kun peset kylmällä vedellä. Pesuaine ei sula tällöin yhtä hyvin kuin kuumassa vedessä, jolloin osa siitä menee turhaan hukkaan. Lokeroon 1: Esipesuaine (jauhe) Lokeroon 2: Pesuaine (jauhe tai neste) Lokeroon 3: Huuhteluaine Lokeroon 4: Valkaisuaine Esipesu, valkaisu, huuhteluaine Mikäli on tarpeen valkaista, aseta asiaankuuluvat ohjelmat ja laita valkaisuaine pesuainelokerikon lokeroon 4. Kaataessasi valkaisuainetta ole tarkkana, että et ylitä osoitettua maksimitäyttömäärää "max". Valkaisuaineen käyttö sulkee pois mahdollisuuden suorit- taa esipesu. Käytä perinteistä valkaisuainetta ainoastaan valkoisille kestäville kankaille ja hienopesuun tarkoitettua valkaisuainetta värillisille ja synteettisilleen kuiduille. Valkaisujaksoa ei voida suorittaa "Silkki"-ohjelmaa tai "Erityisohjelmia" käytettäessä (katso sivua 6). Ohjeet kodinkoneiden taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön TÄYSI RUMPU Tärkein energian, veden, pesuaineen sekä ajan säästöön vaikuttava tekijä on täyttää pesukone mahdollisimman täyteen suositeltujen maksimitäyttöjen mukaisesti. Voit SÄÄSTÄÄ jopa 50% sähköä, mikäli peset täyden rummullisen pyykkiä kahden puolen rummullisen sijaan. KÄYTÄ VÄHEMMEN PESUAINETTA MIKÄLI: peset vähän pyykkejä, pyykit ovat vain vähän likaisia, pesun aikana muodostuu vaahtoa tai vesi on vain vähän kovaa, aina pehmeään saakka (katso yllä olevaa taulukkoa veden kovuusasteista). Saadaksesi tietää käyttämäsi veden kovuusaste, kysy asiaa paikalliselta vesilaitokselta kunnassasi. ONKO ESIPESU TODELLA VÄLTTÄMÄTÖN? Tavallisesti esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisen pyykin pesuun. Ohjelmoi ILMAN esipesua oleva ohjelma, kun peset vain vähän likaista tai keskilikaista pyykkiä, jolloin pesuainetta, aikaa, vettä ja sähköä SÄÄSTYY jopa 5-15%. ONKO KUUMALLA VEDELLÄ PESU TODELLA VÄLTTÄMÄTÖN? TKäsittele tahrat tahranpoistoaineella tai liuota kuivia tahroja vedessä ennen pesun suorittamista, jolloin sinun ei tarvitse käyttää kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa. SÄÄSTÄT jopa 50% sähköä, mikäli käytät 60 asteessa tapahtuvaa pesuohjelmaa. ENNEN KUIVAUSOHJELMAN VALINTAA Valitse korkea linkousnopeus, mikäli koneessasi on nopeuden säädin, silloin kun sinun täytyy kuivata pyykki kuivauskoneessa. Vähemmän vettä pyykeissä mahdollistaa ajan ja energian SÄÄSTÄMISEN kuivausohjelman aikana. Veden kovuusaste Tason omin. Saksalaiset Ranskalaiset dh T.H 1 - Pehmeä Keskikova Kova Erittäin kova + di 21 + di 37 Tärkeä muistaa: 1) Valkaisuainetiiviste täytyy ehdottomasti laimentaa en- nen käyttöä. 2) Pesuainetiivisteiden kans- sa (sekä jauhe- että nestemäisille) käytä pesu- ohjelmaa, joka ei sisällä esipesua. 3) Älä käytä esipesuohjelmaa pesuainepalloille tai -levyille. Huuhteluaineen lisääminen Huuhteluaine tekee pyykistä pehmeän ja vähentää tekokuitujen sähköisyyttä. Huuhteluaineita voidaan k ä y t t ä ä froteekankaille, neuleille, verhoille jne.kaada huuhteluaine pesuainelo-kerikon lokeroon 3 seuraten tuottajien ohjeita. Huuhteluaine otetaan p e s u k o n e e s e e n automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana. Pesuohjelman lopussa lokeroon 3 jää vesijäännös. Tämä toimenpide helpottaa jäykkien huuhteluaineiden sisäänottoa tai laimentaa tiivisteitä. Mikäli lokeroon 3 jää tavallista enemmän vettä, merkitsee se sitä, että tyhjennyslaite on tukossa ja laitteen imuvaikutus ei siten toimi. Puhdistustoimet löydät sivulta 13. Älä koskaan laita lokerikkoon huuhteluaineita ja tärkkiä yhdessä, koska ne voisivat tukkia tyhjennysjärjestelmän. Käyttö- ja asennusohjeet 10

28 Ongelmat ja korjaukset Lue seuraavassa assa annetut ohjeet, ennen huoltopalvelun soittamista Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Usein syynä ovat helposti ratkaistavat ongelmat, jolloin asentajaa ei tarvitse kutsua paikalle. Tarkista aina seuraavat seikat, ennen huoltopalvelun soittamista. Pesukone ei käynnisty Onko pistoke hyvin pistorasiassa? Pistoke on voinut irrota siivouksen aikana. Onko kotonasi sähkökatkos? Kotisi virtasuojakytkin on voinut laueta esim. sen vuoksi, että liikaa kodinkoneita on k ä y n n i s t e t t y samanaikaisesti. Varmista, onko alueellasi yleinen sähkökatkos. Onko luukku hyvin suojettu? Turvallisuussyistä pesukone ei käynnisty, mikäli luukut ovat auki tai huonosti suljetut. Onko Käynnistys/ Sammutus-painiketta painettu? Mikäli sitä on painettu, oletko asettanut ohjelmoidun käynnistyksen. Onko ohjelmoidun käynnistyksen painike, mikäli olemassa mallissasi, oikeassa asennossa? Onko vesihana auki? Turvallisuussyistä pesukone ei käynnisty, mikäli siihen ei tule vettä. OIKEIN VÄÄRIN Sulje vesihana joka pesun jälkeen ja tämä vähentää p e s u k o n e e n vesilaitteiston kulumista ja estää vuotojen mahdollisuuden silloin, kun kotona ei ole ketään. Käytä pesukonetta ilman valvontaa ainoastaan tiloissa, joissa on lattiaviemäri. Jätä aina luukut raolleen. Näin rummun sisälle ei synny epämiellyttäviä tuoksuja. Puhdista varovasti. ulkopuoli Käytä pesukoneen ulkopuolen ja kumiosien puhdistukseen ainoastaan haaleaan veteen kastettua pyyhettä ja saippuaa. Pistokkeen jättäminen pistorasiaan pesukoneen puhdistuksen ajaksi. Irrota pistotulppa aina pistorasiasta kaikkien huoltotoimenpiteiden suorittamisen ajaksi. Käyttää liuotinaineita ja hankaavia pesuaineita. Älä puhdista pesukoneen ulkopuolta tai sen kumiosia koskaan liuotinaineita tai hankaavia pesuaineita käyttämällä. Pesuainelokerikon jättäminen likaiseksi. Voit vetää pesuainelokerikon ulos ja puhdistaa sen yksinkertaisesti juoksevan veden alla. Lähteä lomalle ilman pesukoneen turvallisuuden varmistamista. Tarkista aina ennen lomalle lähtöä, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja että vesihana on kiinni. Pesuk esukoneeseen ei tule vettä Onko letku kytketty oikein vesihanaan? Puuttuuko vesi? Varmista, onko veden tulo katkaistu rakennus- tai tietöiden vuoksi. Onko veden paine riittävä? Tarkista, onko vesipumppu viallinen. Onko hanan suodatin puhdas? Pienet epäpuhtaudet tai lika ovat voineet tukkia hanan suodattimen, mikäli vesi on erittäin kalkkipitoista tai vesiverkostossa on tehty korjaustöitä. Onko kumiletku taittunut? Pesukoneen kumisen veden tuloletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Varmista, ettei se ole puristunut tai taittunut. Pesuk esukone täyttää ja tyhjentää vettä jatkuvasti. Onko letku asetettu liian alas? Letku on asennetta cm korkeudelle. Onko letkun suukappale vedessä? Onko seinäviemärissä ilmaa? Sulje vesihana, sammuta pesukone ja kutsu huoltopalvelu paikalle, mikäli ongelma ei poistu näiden toimenpiteiden jälkeen. Mikäli asut korkealla, vesijohdoissa voi tapahtua lappoilmiöitä. Asenna tarkoitukseen sopiva venttiili, jolloin nämä ilmiöt poistuvat. 11 Käyttö- ja asennusohjeet

29 Pesuk esukone ei poista vettä tai linkoa. Onko valitussa ohjelmassa veden poisto? Joissakin ohjelmissa veden poisto on käynnistettävä käsin. Onko "Rypistymisen estotoiminto" päällä (niissä pesukoneissa, joissa on tämä mahdollisuus)? Tämän toiminnon yhteydessä veden poisto on käynnistettävä käsin. Onko poistopumppu on tu- kossa? Sulje vesihana, irrota pistoke pistorasiasta ja tarkista poistopumpun kunto sivulla 12 olevien ohjeiden avulla tai kutsu paikalle huoltopalvelu. Älä milloinkaan anna valtuuttamattoman asentajan suorittaa pesukoneen korjauksia. Varmista, että korjauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Onko veden poistoletku taittunut? ut? Pesukoneen veden poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Varmista, ettei se ole puristunut tai taittunut. Onko veden poisto- järjestelmä tukossa? Estääkö veden poistoputken mahdollisessa jatkojohdossa oleva tukos veden poiston? Pesuk esukone tärisee paljon linkouksen aikana. Onko heiluva yksikkö va- pautettu oikein asennuksen yhteydessä? Katso sivua 2, jossa asennus on selvitetty yksityiskohtaisemmin. Onko pesukone hyvin tasallaan? Pesukoneen vaaitus on tarkistettava säännöllisesti. Ajan myötä pesukone voi liikkuu huomaamattomasti. Säädä tasaisuutta pienien jalkojen avulla ja tarkista se vesivaa'an avulla. Onko sillä tilaa ympärillä? On tarpeen, että kone ei nojaa muihin huonekaluihin ja että sen ympärillä on hieman tilaa. Mikäli se on sijoitettu kokolattiamatolle, varmista, että tukijalkojen ja lattian välillä kiertää ilma. Pesuk esukoneesta vuotaa vettä. Onko veden tuloletkun rengasmutteri tiukasti kiin- ni? Sulje vesihana, irrota pistoke pistorasiasta ja kierrä rengasmutteria tiukemmalle varoen kiristämästä liikaa. Onko pesuainelokerikko tukossa? Vedä pesuainelokerikko ulos ja pese se juoksevan veden alla. Onko veden poistoletku tiu- kasti kiinni? Sulje vesihana, irrota pistoke pistorasiasta ja kiinnitä letku tiukasti. Vaahtoa muodostuu liikaa. Sopiiko pesuaine pesu- koneessa käytettäväksi? Tarkista, että pesuaine on tarkoitettu "konepesulle", "käsi- ja konepesulle" tai vastaavaan käyttöön. Onko pesuaineen määrä oikea? Liian suuri määrä pesuainetta tuottaa liikaa vaahtoa ja tarjoaa heikomman pesutuloksen. Tämän lisäksi se aiheuttaa karstan muodostumista pesukoneen sisäosiin. Kutsu lähin valtuutettu huoltopalvelu paikalle, mikäli pesukone ei toimi näiden tarkistusten jälkeenkään ja toimintahäiriö jatkuu. Ilmoita tällöin seuraavat tiedot: - toimintahäiriön tyyppi - tunnus (Malli...) - sarjanumero (S/N...) Nämä tiedot löytyvät pesukoneen jalustan takaosaan sijoitetusta kyltistä. (kuva1) Tarkista pumpun ja kumiletkun kunto aina tarvittaessa. Pesukoneesi on varustettu itsepuhdistavalla pumpulla, jota ei tarvitse puhdistaa tai huoltaa. Pienet esineet, kuten kolikot, nepparit ja löysät napit voivat kuitenkin joutua pumppuun. Vahinkojen välttämiseksi ne jäävät tällöin kuitenkin pumpun alaosassa olevaan esikammioon, jonka voit puhdistaa aina tarvittaessa. Tähän esikammioon päästäksesi riittää, kun siirrät pesukoneen alaosassa olevaa suojapaneelia (kuva 1); siis ota kansi pois kiertäen vastapäivään (kuva 2) ja tarkistaen huolellisesti sisäosa. Kumiletku Tarkista kumiletkun kunto vähintään kerran vuodessa. Vaihda se välittömästi uuteen, mikäli siinä ilmenee halkeamia tai uria, sillä pesun aikana letkun on kyettävä kestämään suuria paineita, jotka voivat aiheuttaa letkun odottamattoman rikkoutumisen. Kuva. 1 Kuva. 2 Huomio: Varmista, että pesujakso on loppunut ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta aina ennen kannen poistamista tai huoltotoimenpiteiden aloittamista. On täysin normaalia, että jonkin verran vettä valuu ulos kannen poistamisen jälkeen. Varmista suojakannen paikalleen asetuksen yhteydessä, että alaosassa olevat koukut asettuvat asianmukaisiin reikiin ennen kuin työnnät sitä pesukonetta kohden. Käyttö- ja asennusohjeet 12

30 Helppo hoito ja huolto Hoida pesukonettasi huolella ja se on ikuinen ystäväsi. Pesukoneesi on kuin luotettava elämän- ja työkumppani. Siitä huolehtiminen on tärkeää. Myös sinulle. Pesukoneesi on suunniteltu kestämään useita vuosia ilman ongelmia. Muutamien yksinkertaisten huoltojen avulla pesukoneesi säilyy huippukunnossa vielä pidempään. Ensinnäkin muista sulkea vesihana jokaisen pesun jälkeen: jatkuva veden paine voi kuluttaa tiettyjä pesukoneen osia. Tämän lisäksi tietenkin vältyt vesivahinkojen vaaralta silloin, kun kotona ei ole ketään. Käytä kalkinpoistoainetta, mi- käli alueesi vesi on erittäin kovaa (vesi on kovaa, mikäli se jättää helposti valkoisia tahroja hanojen tai viemäreiden ympärille erityisesti kylpyammeessa. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen vesilaitokseen tai lähimpään putkimieheen ja kysy lisätietoja alueesi vedestä). Tyhjennä aina taskut poistaen myös kolikot, rintaneulat, nimilaput tai muut kovat esineet. Pese pesukoneen ulkopuoli haaleaan saippuaveteen kastellulla rievulla. Muista pestä irrotettava pesuainelokerikko säännöllisin väliajoin. Voit välttyä kerrostumien muodostumiselta pitäen sitä yksinkertaisesti juoksevan veden alla jonkin aikaa. Älä koskaan liioittele pesuainemäärissä. Tavallinen pesuaine sisältää jo kalkinpoistoainetta. Käytä erityisiä kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita jokaisen pesun yhteydessä ainoastaan silloin, kun vesi on erittäin kovaa (ts. sisältää paljon kalkkia). Joskus voi olla tarpeen suorittaa pesujakso käyttäen ainoastaan kalkinpoistoainetta ilman pesuainetta tai pyykkiä. Älä käytä liikaa pesu- tai lisäaineita, sillä ne voivat muodostaa liiallisesti vaahtoa. Tästä puolestaan voi olla seurauksena karstan muodostuminen pesukoneen sisään ja ajan myötä pesukoneen komponenttien vaurioituminen. Tyhjennä aina taskut: myös pienet metalliset esineet voivat vahingoittaa vakavasti rumpua linkouksen aikana! Miten puhdistaa pesuainelokerikko Irroitus: Paina kevyesti pesuainelokerikon etuosassa olevaa isoa painiketta ja vedä se ylöspäin (kuva 1). Puhdistus: Puhdista lokerikko vesihanan alla (kuva 3) käyttäen myös vanhaa hammasharjaa ja irroitettuasi lokeroiden 1 ja 2 yläpuolelle sisääntyönnetty imuletkupari (kuva 4), tarkista, että ne eivät ole tukossa ja huuhtele ne. Uudelleenasennus: Älä unohda asentaa uudelleen imuletkuparia asiaankuuluviin paikkoihin ja kiinnittää lokerikkoa paikalleen (kuvat 4, 2, 1). Kuva1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 13 Käyttö- ja asennusohjeet

31 Tekniset tiedot Malli WT 62 Mitat leveys cm 40 korkeus cm 85 syvyys cm 60 Täyttömäärä Sähkökytkennät Vesikytkennät 1-5 Kg Jännite 230 V 50 Hz maks. liitäntäteho 2100 W Maks. vedenpaine 1 MPa (10 bar) min. paine 0,05 MPa (0,5 bar) rummun tilavuus 42 litraa Linkousnopeus 600 kierr./min saakka Testiohjelmat normin IEC456 mukaisesti Suoritettu 5,0 Kg pyykkimäärällä, Ohjelma 2 pesulämpötila 60 C Tämä kodinkone vastaa seuraavien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimuksia: - 73/23 pvm. 19/02/73 (Pienjännite) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset - 89/336 pvm. 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset Valmistaja varaa oikeuden tehdä, milloin tahansa ja ilman yleisöilmoitusta, minkä tahansa muutoksen malliensa koneeseen tai varaosiin, jota pidetään välttämättömänä teknisten tai kaupallisten tarpeiden vuoksi. Käyttö- ja asennusohjeet 14

32 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax We work, you play 05/ Xerox Services

33 Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk WT62 N

34 Hurtig guide Nedenfor følger de 12 emnene som forklares i denne veiledningen. Les, lær, more deg: Du vil oppdage mange hemmeligheter for å vaske bedre og slite mindre, og vaskemaskinen din vil vare lenger. Fremfor alt ved å tenke på sikkerheten. 1. Installasjon og flytting (side 2) Installasjonen etter levering eller flytting er det viktigste arbeidet for en god funksjon av vaskemaskinen. Kontroller alltid følgende: 1. Det elektriske systemet må være i overensstemmelse med normene. 2. Inntaks- og utløpsslangene for vannet må være koplet riktig. 3. Vaskemaskinen må være i horisontal posisjon. Det svarer seg: både for vaskemaskinens levetid og for tøyets kvalitet. 4. Festeskruene til trommelen, som er plassert på vaskemaskinens bakside, må være fjernet. 2.Sikkerhet for deg og barna (side 3) Her finner du veldig viktige råd for din og familien sin sikkerhet. Fordi det er det viktigste som finnes. 3. Hva kan vaskes i vaskemaskinen og hvordan starte den (side 4) Å dele tøyet riktig inn er viktig både for å vaske det skikkelig og for vaskemaskinens levetid. Lær alle triksene og hemmelighetene for å dele tøyet: farger, type tekstil, tendensen til å loe er de viktigste kriteriene. 4. Forstå betjeningspanelet (side 5) Betjeningspanelet er veldig enkelt. Her finnes få, grunnleggende kontroller for å bestemme hver type vask, fra den mest energiske som kan vaske en skitten arbeidsdress, helt til den mest skånsomme for ull. Bli kjent med panelet for å oppnå bedre vaskeresultater og en lenger levetid for vaskemaskinen din. Det er enkelt. 5. Guide for vaskeprogrammene (side 6) En enkel tabell for en rask avgjørelse av alle programmene, temperaturene, vaskemidlene og eventuelle ekstramidler. Bruk det riktige programmet og du vil oppnå et bedre vaskeresultat og spare tid, vann og energi dag etter dag. 6. Guide for å forstå etikettene og symbolene (side 7-8) De internasjonale symbolene på tøyetikettene er veldig lette å forstå og like viktige for et riktig vaskeresultat. Her finner du en enkel guide for å forstå anbefalte programmer, temperaturer, type behandling, stryking og spesifikke Indesitsymboler. 7. Nyttige råd for å unngå å ta feil (side 8) En gang var det bestemor som ga gode råd og de syntetiske tekstilene fantes ikke: det var ikke rart det var lett å vaske. I dag er det vaskemaskinen din som gir deg mange gode råd. 8. Hvordan lukke trommelen (side 9) Åpne og lukk ordentlig vaskelukene for en sikker vask. 9. Vaskemid askemiddelskuff delskuffen en (side 10) Hvordan bruke vaskemiddelskuffen. 10. Problemer og løsninger (side 11 og 12) Før du ringer etter teknikeren må du se her: veldig mange problemer kan ha en umiddelbar løsning. Dersom du ikke klarer å løse problemet, ring Indesit servicenummer og problemet vil bli løst på kort tid. 11. Iv Ivaretakelse og vedlikehold (side 13) Vaskemaskinen din er en venn: den trenger ikke mye oppmerksomhet for å være trofast. Ta godt vare på den og den vil vaske for deg år etter år. 12. Tekniske karakteristikker (side 14) Her finner du vaskemaskinens tekniske karakteristikker: modellens merke, elektriske og hydrauliske spesifikasjoner, mål, kapasitet, sentrifugehastighet og overensstemmelse i henhold til normer, og italienske og europeiske direktiver. 1 Instruksjoner for installasjon og bruk

35 Installasjon og flytting Når vaskemaskinen leveres Både når den er ny, eller nylig flyttet fra et hus til et annet, er installasjonen veldig viktig for at vaskemaskinen skal fungere riktig. Etter å ha pakket vaskemaskinen ut av emballasjen må du forsikre deg om at den er hel. Kontakt en kvalifisert tekniker ved tvil. For transporten blokkeres vaskemaskinens innvendige del av åtte skruer og gummideler på baksiden. Utpakking: Fjern de 4+4 skruene! Før vaskemaskinen startes opp må du fjerne skruene, gummidelene med avstandsstykket og det store metalltverrstykket (ta vare på alle delene) og lukke igjen hullene med plastpluggene som følger med. Nivellering For en riktig funksjon av vaskemaskinen er det viktig at den står i vannrett posisjon. For å utføre nivelleringen er det nok å dreie på føttene; helningsvinkelen, målt på arbeidsbordet, må ikke overstige 2. Dersom det ligger teppe på gulvet må du forsikre deg om at ventilasjonen i støtteområdet ikke hindres. Ta vare på festeskruene og avstandsstykkene. Ved en eventuell flytting vil de være nyttige for å feste vaskemaskinens innvendige deler og for å beskytte vaskemaskinen mot støt under transporten. Føttene er regulerbare. Kopling til vannuttaket Vanntrykket må ligge mellom de oppgitte verdiene på platen på baksiden. Kople inntaksslangen (du finner den demontert på innsiden av trommelen) til et kaldtvannsuttak med en gjenget åpning på 3/4 gass. Dersom vannslangen er ny, eller ikke har vært i bruk på lang tid, må du la det renne vann gjennom slangen, helt til det renner ut rent vann uten skitt før tilkoplingen. Kople slangen til maskinen i samsvar med vannkranen oppe til høyre. Vannkrane som skal monteres oppe til høyre. Kopling av utløpsslangen Oppe bak på maskinen finnes det en krok som utløpsslangen eventuelt kan festes til. Sett den ene enden inn i et avløpsrør i veggen eller legg den over vasken eller i badekaret. Unngå innsnevringer og for store bøyninger. Det er viktig at den føres til en høyde på mellom 60 og 100 cm. Dersom det er nødvendig å feste enden av slangen til en bakkehøyde under 60 cm, er det nødvendig at slangen festes i kroken bak på maskinen. Kroken som skal brukes dersom utløpsslangen har en høyde fra bakken under 60 cm. Sett på plastskinnene og fest utløpsslangen til kranen dersom den går ut i badekaret eller i vasken. Skinnen for utløp i badekar eller vask. Slangen må aldri ligge nedsenket i vannet. Det anbefales ikke å bruke forlengelsesslanger. Dersom det er helt nødvendig må forlengelsen ha den samme diameteren som originalslangen, og må ikke være lenger enn 150 cm. Ved veggutløp må du la en tekniker kontrollere at veggutløpet er i god stand. Dersom leiligheten ligger i øverste etasje, er det mulig at det oppstår problemer med vannlås, slik at vaskemaskinen tar inn vannet og tømmer det ut igjen hele tiden. For å fjerne dette problemet kan bestemte ventiler mot vannlås fåes kjøpt i handelen. Elektrisk tilkopling Kontroller følgende før maskinen koples til stikkontakten: 1) Stikkontakten må kunne tåle maskinens maks. effektbelastning som er oppgitt på dataplaten, og må være i overensstemmelse med lovene. 2) Matespenningen må være innenfor verdiene som er oppgitte på dataplaten. 3) Stikkontakten må være kompatibel med maskinens støpsel. I motsatt tilfelle må det ikke brukes adaptere, men skift ut stikkontakten eller støpslet. 4) Husets elektriske system må være jordet. 5) Når tilkoplingen er ferdig må maskinen ikke være støttet til nettkabelen. 6) Maskinen må plasseres slik at stikkontakten er tilgjengelig. Advarsel! Enhver endring utført på kontakten som fabrikken har laget eller en feil elektrisk tilkopling, eller enhver elektrisk, mekanisk eller hydraulisk endring gjør slik at garantien forfaller og produsenten og selgeren er dermed ikke ansvarlige. Plastposer, skumplast, skruene og andre emballasjedeler må holdes utenfor barns rekkevidde fordi de er farlige. Instruksjoner for installasjon og bruk 2

36 Det er stadig viktigere Din og dine barns sikkerhet Les nøye disse advarslene og all informasjonen i denne veiledningen: Det er viktig fordi i tillegg til mange nyttige opplysninger, finnes det også viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. 1. Ved feil må først støpslet trekkes ut av stikkontakten og vannkranen lukkes igjen. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere de innvendige mekanismene. Det gjør slik at garantien forfaller. 2. Vaskemaskinen må ikke installeres utendørs, selv ikke dersom området er beskyttet av et tak, fordi det er veldig farlig å utsette den for regn og uvær. 3. Den må kun brukes av voksne og kun for å vaske tøy som beskrevet i denne veiledningen. Hvor ordan bytte ut nettkabelen Nettkabelen er spesiell og kan kun kjøpes hos Indesit autoriserte servicesenter. Gå frem på følgende måte for å bytte den ut: 1.Forsikre deg om at vaskemaskinen er slått av og at stikkontakten er frakoplet. 2. Fjern sokkelen og løsne de to skruene nede til høyre. Løsne så 4. Hvis den må flyttes må du trekke i den hvite spaken nede til venstre under sokkelen slik at hjulvognen senkes og det vil være enklere å flytte den. 5. Før det legges tøy inn i trommelen må du kontrollere at den er tom. 6. Ikke ta på maskinen med våte eller fuktige hender eller ben. "Kontakt kun en spesialisert og godkjent tekniker, og bruk originale reservedeler fra Indesit!" de seks skruene bak til venstre og fjern sidepanelet ved å bøye det litt utover og så trekk det ut. (fig. 1 og 2). 3.Ved hjelp av et flatt skrujern, fra innsiden av maskinen, brekker du opp blokkeringskroken til klemskruen og samtidig trekker du kabelen utover slik at klemskruen kommer ut fra dens sete (fig. 3). Vaskemaskinen er produsert i henhold til strenge internasjonale sikkerhetsstandarder. For å beskytte deg og hele din familie. 7. Ikke bruk skjøteledninger eller flerkontakter ontakter. Disse er spesielt farlige på fuktige steder. Nettkabelen må ikke bøyes eller utsettes for farlige trykk. 8. Fjern ikke filteret mens maskinen er i funksjon. Bruk ikke vaskemiddel til håndvask fordi den 4.Kople kablene fra støydempningsfilteret med hjelp av en lang pinsett. Pass på plasseringen (fig. 4): blå kabel = N; brun kabel = L. Kople fra jordkabelen til slutt. Merk: Bokstavene L, N og symbolet finnes på støydempningsfilteret. type vaskemiddel lager mye skum som kan renne ut fra lokket og forårsake skader. 9. Ikke trekk i kabelen eller i vaskemaskinen for å trekke støpslet ut av stikkontakten: det er veldig farlig. 10. Mens vaskemaskinen er i funksjon må du ikke berøre avløpsvannet fordi det kan være veldig varmt. Hold barn unna. Bruk aldri kraft på vaskeluken fordi sikkerhetsmekanismen på åpningen, som beskytter mot tilfeldig åpning, kan ødelegges. 11. Denne maskinen er laget til hushold- ningsbruk. Industriell bruk (hoteller, restauranter, vaskerier) skader de originale karakteristikkene og garantien forfaller. 5.Trekk kabelen helt ut av vaskemaskinen, løsne kabelens blokkeringsskrue og fjern den fra klemskruen. For utskiftning anbefaler vi uansett å henvende seg til kvalifisert personale som må overholde de gjeldende EUsikkerhetsforskriftene. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 3 Instruksjoner for installasjon og bruk

37 M Hva kan vaskes i vaskemaskinen? Før du vasker kan du gjøre mye for å oppnå et bedre vaskeresultat. Del inn plaggene etter tekstil og farge. Se på etikettene og følg anvisningene. Legg lite og stort tøy vekselvis. Før du vasker asker. Del inn tøyet etter tekstil og fargeekthet: Kraftige tekstiler må skilles fra delikate tekstiler. Lyse farger må skilles fra mørke farger. Tøm alle lommene (småpenger, papir, penger og små gjenstander) og kontroller knappene. Reparer eller fjern løse knapper med en gang fordi de kan falle av under vask. Etikettene gir deg all informasjon. Se alltid på etikettene: De gir deg all informasjon om plagget og hvordan det best skal vaskes. På side 7 finner du en beskrivelse av symbolene som finnes på etikettene. Anvisningene er viktige for å oppnå et bedre vaskeresultat og en lenger levetid for plaggene. Legg lite og stort tøy vekselvis. Brett ut tøyet. Legg tøyet inn i trommelen uten å presse det sammen og følg anbefalt mengde til de forskjellige programmene. Tøyet vil bli reinere og mindre krøllete. Tøy som har blitt renset med bensin. Legg ikke tøy i maskinen som har blitt renset med bensin, sprit, trikloretylen osv. før disse produktene er fordampet. Del inn plaggene etter tekstil og farge, fordi det er viktig for å oppnå gode vaskeresultater. Hvor ordan starte te maskinen Plassering, flytting. Vaskemaskinen din er utstyrt med en spesiell hjulvogn for å forenkle flytting av maskinen. For å senke denne hjulvognen og dermed flytte maskinen uten å slite, er det nødvendig å trekke i spaken som er plassert nede til venstre under sokkelen. Når du er ferdig med flyttingen plasserer du spaken tilbake. Nå er maskinen plassert stødig. Se figur. Start en vaskesyklus med program "1" på 60 grader med en gang den er installert. Å starte vaskemaskinen på riktig måte er viktig både for vaskekvaliteten, for å unngå problemer og for å øke vaskemaskinens levetid. Legg i tøyet, fyll på vaskemiddelet og eventuelle ekstramidler og For mer delikate plagg: legg undertøy, damestrømper og delikate plagg i en tøypose for å beskytte dem. kontroller at: 1. Vaskelukene er godt lukket. 2. Støpslet er satt inn i stikkontakten. 3. Vannkranen er åpen. 4. Knappen E er i posisjon (O). 5. Hjulvognen er i hvileposisjon (hjulene er ikke i kontakt med gulvet). Velge programmet Programmet velges ut fra plaggene som skal vaskes og hvor skittent tøyet er. Når du skal velge programmet må du se i tabellen på side 6. Drei bryteren A helt til du når nummeret til det ønskede programmet. Velg temperaturen med bryteren B, og om nødvendig trykk på funksjonsknappene (C-D); til slutt må du trykke på på/av knappen E (posisjon I). På slutten av vaskingen... Vent i cirka to minutter. Slå deretter av vaskemaskinen ved å trykke på på/av knappen E (posisjon O). Vaskelukene kan nå åpnes uten fare. Ta ut tøyet, og la vaskelukene stå åpne eller halvåpne slik at fuktigheten i vaskemaskinen fordamper. Lukk alltid igjen vannkranen. Husk at ved strømmangel, eller dersom vaskemaskinen slås av, vil det valgte programmet starte der det ble avbrutt. Instruksjoner for installasjon og bruk 4

38 Forstå betjeningspanelet Her er det du som bestemmer Å velge riktige programmer er viktig. Og enkelt. Bryteren A med programmene til vaskemaskinen din. D Bryter for program Brukes for å velge vaskeprogrammet. Drei denne bryteren bare med klokken. For å velge programmene må viseren på bryteren plasseres på symbolet/nummeret som tilsvarer det ønskede programmet. - Temperaturbryter Brukes for å stille inn vasketemperaturen som er oppgitt i programtabellen (se side 6). Du kan i tillegg redusere programmets anbefalte temperatur, helt ned til kald vask ( ). Antikrøll - Skyllevannstopp (Syntetisk-Delikat) ( ) Med denne knappen avbrytes programmet (på symbolet ) og tøyet blir liggende i vannet før sentrifugeringen. Det er en meget verdifull knapp fordi den gjør slik at syntetisk og delikat tøy ikke krølles (for eksempel når du ikke kan ta ut tøyet med en gang men bare etter noen timer). Funksjonen skal brukes bare til programmene for syntetisk tøy, ull og silke. ADVARSEL! ARSEL! For å avslutte programmet er det nødvendig å tømme ut vannet. Gjør dette ved å trykke på knappen igjen. Extra-Economy Med denne knappen reduseres vannforbruket under skyllingene. Vi anbefaler å kun bruke denne funksjonen for syntetisk og delikat tøy, og når maskinen ikke er helt full. Ikke glem å bruke mindre vaskemiddel. På-av (On-Off) Når knappen E er nedtrykt, er vaskemaskinen slått på. Når den ikke er nedtrykt er vaskemaskinen slått av. Det valgte programmet annulleres ikke når vaskemaskinen slås av. Varsellampe for på-av Varsellampen F blinker når maskinen er slått på og venter på innstillingen av et program. Når den lyser betyr det at det innstilte programmet har blitt godkjent. Varsellampe for blokkert vaskeluke Den tente varsellampen betyr at vaskeluken er blokkert for å hindre tilfeldig åpning. For å unngå skader er det nødvendig å vente til varsellampen slukkes før vaskeluken åpnes. Det tar ca. to minutter. 5 Instruksjoner for installasjon og bruk

39 Hva vil du vaske i dag? Programmene for alle årstidene Tekstilenes og skittens natur Temp. bryter Programbryter Vaskemiddel for forvask Vaskemiddel for eller vask Vanlig eller skånsomt blekemiddel Mykningsmiddel Vaskeprogram. varighet (min.) Beskrivelse av vaskesyklusen BOMULL Hvitt, veldig skittent tøy (laken, duker, osv.) 1 Maks. C u u u 155 Hvitt, veldig skittent tøy (laken, duker, osv.) 2 Maks. C u u Skån./Vanlig 145 Forvask. Vask ved høy temperatur, skyllinger, mellom- og sluttsentrifugering Vask ved høy temperatur, skyllinger, mellom- og sluttsentrifugering Slitesterkt, hvitt og kulørt tøy, veldig skittent 3 60 C u u Skån./Vanlig 115 Lite skittent hvitt tøy og delikat kulørt tøy (skjorter, jumpere, osv.) 4 40 C u u Skån./Vanlig 90 Vanlig vask på 60 C, skyllinger, mellomog sluttsentrifugering Skånsom vask på 40 C, skyllinger, mellom- og sluttsentrifugering Skyllinger/Blekemiddel u Skån./Vanlig Skyllinger, mellom- og sluttsentrifugering Mykningsmiddel Sentrifugering Stop/Reset SYNTETISK Fargeekte syntetisk tøy som er veldig skittent (undertøy for spedbarn, osv.) Syntetisk med delikate farger (alle typer tøy som er lite skittent) Syntetisk med delikate farger (alle typer tøy som er lite skittent) Skyllinger/Blekemiddel Mykningsmiddel Skyllevannstopp 5 60 C u u u Skånsomt 90 u 6 50 C u u u Skånsomt C u u 70 Skånsomt u u Skyllinger med mykningsmiddelet, antikrøll eller skånsom sentrifugering Tømming og sluttsentrifugering Avbryter/Annullerer det valgte programmet Energisk vask på 60 C, skyllinger, antikrøll eller skånsom sentrifugering Vanlig vask på 50 C, skyllinger, antikrøll eller skånsom sentrifugering Skånsom vask på 40 C, skyllinger og skånsom sentrifugering Skyllinger, antikrøll eller skånsom sentrifugering Skyllinger med mykningsmiddelet, antikrøll eller skånsom sentrifugering Skyllevannstopp for spesielt delikat tøy Sentrifugering Tømming og skånsom sentrifugering Stop/Reset Avbryter/Annullerer det valgte programmet SKÅNSOM Ull 8 40 C u u 60 Vask på 40 C, skyllinger og skånsom sentrifugering Skyllinger u Skyllinger, antikrøll eller tømming Sentrifugering Tømming Stop/Reset Tømming og skånsom sentrifugering Tømming Avbryter/Annullerer det valgte programmet Viktig: For å annullere vaskeprogrammet som nettopp har blitt stilt inn, velg et av symbolene og vent i minst 5 sekunder. (Stop/Reset) Dataene i tabellen er kun veiledende. De kan variere alt etter vaskemaskinmodellen, mengden og type tøy, vannets temperatur og hardhetsgrad, og også romtemperaturen. Instruksjoner for installasjon og bruk 6

40 Forstå etikettene... Lær deg disse symbolene og det vil være lettere å vaske. Tøyet ditt vil vare lenger og vaskemaskinen gir bedre vaskeresultater. I hele Europa har hver etikett en melding merket med små, men viktige symboler. Lær deg meningen med hvert symbol for å vaske bedre og for en riktig behandling av plaggene. De deles inn i fem kategorier synliggjort med ulike former: vasking, bleking, stryking, rensing, tørking. Nyttige råd Snu skjortene for å vaske dem bedre og slik at de varer lenger. Tøm alltid lommene. Se på etikettene: fordi de gir nyttige og viktige anvisninger. Legg små og store plagg vekselsvis i trommelen. Studer og lær symbolene i denne tabellen: fordi de vil hjelpe deg med å vaske bedre, behandle plaggene på en bedre måte og utnytte din vaskemaskin best mulig. Pass på å stille inn riktig temperatur... Vask Bleking Stryking Rensing Tørking Kraftig virkning Skånsom virkning Høy temp. Middels temp. Vask på 95 C cl Kan blekes i kaldt vann Strykes på høy varme maks. 200 C A Rensing med alle løsningsmidler Kan tørkes i tørketrommel Vask på 60 C Må ikke blekes Strykes på middels varme maks. 150 C P Rensing med perklor, flybensin, ren alkohol, R111 og R113 Kan ikke tørkes i tørketrommel F Vask på 40 C Strykes på maks. 110 C Rensing med flybensin, ren alkohol og R113 Må tørkes flatt Vask på 30 C Tåler ikke stryking Tåler ikke rensing Må drypptørkes uten å sentrifugeres først Skånsom håndvask Må tørkes på kleshenger Må ikke vaskes i vann 7 Instruksjoner for installasjon og bruk

41 ...og symbolene til de for orskjellig skjellige e Indesit modellene: On - Start Off - Stopp Blokkering av luke Temperatur Endring av sentrifuge Utelukkelse av sentrifuge Forvask Daglig vask på 30 i 30 minutter Kald vask Håndvask Programmer: Skyllinger Mykningsmiddel Skyllevannstopp Sentrifugering Tømming Flekkfjerning Ekstra skylling Antikrøll - Skyllevannstopp Vaskeintensitet Vask 90 Vask 60 Hurtigvask 1/2 last Ekstra økonomisk vask Stryk mindre Silke og gardiner Stop/Reset Generelle regler: - Bomull-Lin. Fyll trommelen men ikke for mye. - Syntetisk. Ikke fyll opp mer enn halve trommelen. - Delikate og Ull. Ikke fyll opp mer enn en tredjedel av trommelen. - Veldig skittent tøy: Reduser mengdene - Vanskelig anskelige e eller spesielle flekker. Behandle flekkene før du vasker ved å gni de spesielt skitne stedene med vaskekrem eller spesielle flekkfjernere (se firkanten angående behandling av spesielle flekker med flekkfjernere på side 9). Nyttige råd for ikke å feile Hvor ordan vaske nesten alt Gardiner diner. De har en tendens til å krølle seg veldig. Her er et råd for å unngå dette: Brett dem skikkelig sammen og legg dem inni et putetrekk eller en nettpose. Vask dem alene og slik at den totale vekten ikke overstiger halvfull last. Tøy uten kanter, som er flerret eller som er revet i stykker må aldri vaskes i vaskemaskinen. Dersom det er nødvendig må det legges i en pose. Sterkt farget tøy må ikke vaskes sammen med hvitt tøy. Vær oppmerksom på vekten! For å oppnå gode resultater må ikke den oppgitte vekten overstiges. Vekten er referert til tørt tøy: - Slitesterke tekstiler: maksimum 5 kg - Syntetiske tekstiler: maksimum 2,5 kg - Delikate tekstiler: maksimum 2 kg - Ren lammeull: maksimum 1 kg - Frotté: maximum 2.3 kg Skånsom vask Dun- og vindjakker. Dersom dun- og vindjakker er foret med gåse- eller andedun kan også disse vaskes i vaskemaskin. Det som er viktig er at lasten ikke overstiger 2-3 kg. Gjenta skyllingen en eller to ganger og sentrifuger ved lav hastighet. Hvor mye veier de? 1 laken g 1 putetrekk g 1 duk g 1 badekåpe g 1 håndkle g Bland tøy med forskjellig størrelse med frotté: badekåpe, håndklær osv. På denne måten unngår du at det danner seg baller når tøyet sentrifugeres eller ubalanse. Far argede t-skjorter ter, t- skjorter med trykk og skjorter varer lenger dersom de vaskes på vrangen. T-skjorter og college-gensere med trykk må alltid strykes på vrangen. Plaggenes hygiene Alarm for selebukser ukser. De kjente selebuksene har seler med hekter som kan skade trommelen eller andre plagg under vaskingen. Unngå alle farer ved å plassere hektene i brystlommen og feste dem med sikkerhetsnåler. Ferie: Trekk ut støpslet. Når du reiser på ferie anbefales det å trekke ut støpslet, lukke igjen vannkranen og la vaskeluken stå åpen eller halvåpen. På denne måten vil trommelen og pakningen forbli helt tørre og det dannes ikke vonde lukter på innsiden. Joggesko. Joggeskoene må først vaskes rene for gjørme. De kan vaskes sammen med dongeribukser og slitesterkt tøy. Ikke vask dem sammen med hvitt tøy. ULLSYKLUS For å oppnå best mulig resultat må du bruke et spesifikk vaskemiddel. Du må ikke overskride 1 kg med last. Instruksjoner for installasjon og bruk 8

42 Når vaskemiddelet og vannet ikke er tilstrekkelig... Hvor ordan fjerne noen spesielle flekker - Rødvin. La det ligge i bløt med vaskemiddel, skyll og behandle med eddiksyre eller sitronsyre og så skyll igjen. Behandle eventuelle rester med blekemiddel. - Blod. Ferske blodflekker skal behandles med kaldt vann. Hvis flekkene allerede er tørre må du la det ligge i bløt over natten med et spesielt vaskemiddel og så gni flekkene med vann og såpe. - Tørre fettflekker. Legg plagget på et mykt underlag, fukte med terpentin, tørk av flekkene med fingertuppene og en bomullsklut. - Rust. Bruk smeltet oksalsalt (kan kjøpes hos kolonialhandleren) eller et rustmiddel. Gamle flekker kan allerede ha etset tøyet: fare for hull. - Muggflekker. Behandle flekkene med blekemiddel og skyll grundig (bare hvitt tøy og farget tøy som tåler klor). - Oljefarger. Legg plagget på et mykt underlag, fukte med bensin og tørk av flekkene og så behandle dem flere ganger igjen med bensinen. - Blekk og kulepenn. Tørk av med en bomullsdott dyppet i metanol eller i alkohol på Tjære. Tørk av med ferskt smør, gå over med terpentin og vask med en gang. - Voks. Skrap av, legg to lag med trekkpapir og gå deretter over med veldig varmt strykejern. Bruk white spirit eller terpentin på bomull. - Tyggegummi. Gå over med neglelakkfjerner og deretter en ren klut. - Mugg. Bomull og hvit lin legges i en løsning på 5 deler vann, en del blekemiddel og en spiseskje eddik. Vask med en gang. Bruk 10% hydrogendioksid for andre hvite tekstiler og vask dem med en gang. - Leppestift. Tørk av med eter på ull eller bomull. Bruk trikloretylen til silke. - Neglelakk. Legg den flekkete delen av tekstilen ned på et trekkpapir, væt med neglelakkfjerneren og flytt plagget etterhvert som arket farges. - Gress. Tørk av med bomull dyppet i terpentin. For en sikker vask Hvor ordan åpne og lukke trommelen A) ÅPNING. (Fig. 1). Løft opp det ytterste lokket og åpne det helt opp. B) Åpne så trommelen ved å benytte begge hendene som vist i fig. 2: - Trykk på knappen angitt av pilen i fig. 2 og trykk forsiktig nedover, hold med en hånd for å unngå at vaskelukene åpner seg plutselig og klemmer fingrene. - Vaskelukene hektes av og åpner seg. Fig. 1 Fig. 2 C) INNLEGGING AV TØY. (Fig. 3) D) LUKKING. (Fig. 4) - Lukk igjen trommelen ved først å senke den fremre vaskeluken og så den bakre vaskeluken. - Kontroller så at den fremre vaskelukens kroker er plassert korrekt i setet til den bakre vaskeluken. - Etter at de er hektet sammen og du har hørt et klikk kan du trykke forsiktig nedover begge vaskelukene for å kontrollere at de ikke hektes av. - Lukk så det ytterste lokket. Fig. 3 Fig. 4 9 Instruksjoner for installasjon og bruk

43 Viktig for å vaske bedre Hemmeligheten med vaskemid askemiddelskuff delskuffen en Den første hemmeligheten: Vaskemiddelskuffen er plassert beleilig under vaskeluken. Bruk de dosene med vaskemiddel og eventuelle ekstramidler som er oppgitt av produsenten: Les informasjonen på pakken. Dosene varierer i forhold til tøylasten, vannets hardhet og hvor or skittent tøyet et er. Ikke overdriv. Mer vaskemiddel gir ikke bedre vaskeresultat, tvert imot... Med erfaring vil du lære å dosere mengdene helt automatisk og det vil bli ditt knep. Når du fyller mykningsmiddelet i kammer 3, må du passe på at du ikke overskrider angitt maks. nivå. Vaskemaskinen er i stand til å hente mykningsmiddelet automatisk ved hvert vaskeprogram. Energisparing Det flytende vaskemiddelet skal helles i kun like før maskinen startes. Husk at det flytende vaskemiddelet er spesielt egnet for vask med temperaturer opp til 60 grader og for vaskeprogrammer uten forvask. I handelen finner du flytende vaskemidler og vaskemidler i pulver med spesialbeholdere som skal legges direkte inn i trommelen i henhold til instruksjonene som finnes på pakken. Aldri bruk vaskemidler for håndvask fordi disse lager for mye skum som er skadelig for vaskemaskinen. En siste hemmelighet: Når du vasker med kaldt vann, reduser da også mengden vaskemiddel. I det kalde vannet løses det mindre opp enn i varmt vann, og vil derfor sløses. I kammer 1: Vaskemid askemiddel del for forvask (pulver) I kammer 2: Vaskemid askemiddel del for vask (pulver eller flytende) I kammer 3: Mykningsmiddel I kammer 4: Blekemiddel 1 - Mykt 2 - Middels 3 - Hardt 4 - Veldig hardt En guide for økonomisk og økologisk bruk av husholdningsapparatene MAKS. LAST Den beste måten for å unngå å sløse energi, vann, vaskemiddel og tid er å bruke vaskemaskinen med maks. anbefalt last. Med en fullastet vaskemaskin i stedet for to halvfulle SPARES det opp til 50% energi. BRUK MINDRE VASKEMIDDEL DERSOM: du vasker lite tøy, tøyet er lite skittent, det oppstår skum i løpet av vaskingen eller vannet er lite hardt, opptil mykt nivå (se tabellen ovenfor med vannets hardhetsgrad). For å få vite vannets hardhetsgrad kan du ta kontakt med vannverket der hvor du bor. ER DET HELT NØDVENDIG MED FORVASK? Kun for veldig skittent tøy. Still inn et program UTEN forvask for lite skittent eller normalt skittent tøy og du SPARER vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15% energi. ER VASKING MED VARMT VANN VIRKELIG NØDVENDIG? Å behandle flekker med en flekkfjerner, eller dyppe flekker som har tørket i vann før vask, gjør det mulig å redusere behovet for en vask med varmt vann. Bruk et vaskeprogram på 60 for å SPARE opp til 50% energi. FØR BRUK AV ET TØRKEPROGRAM... Velg sentrifugering med høy hastighet, der hvor en hastighetsregulator finnes, dersom tøyet skal tørkes i tørketrommelen. Lite vann i tøyet gjør slik at du kan SPARE tid og energi i tørkeprogrammet. Forvask, bleking, mmykningsmiddel Hvis det er nødvendig å bleke må du stille inn de dertil bestemte programmene og fylle blekemiddelet i kammer 4 i vaskemiddelskuffen. Når du fyller på blekemiddelet må du ikke overstige «maks.» nivået. Bruken av blekemiddel utelukker muligheten for forvask. Det vanlige blekemiddelet må kun brukes på slitesterke hvite tekstiler, mens det skånsomme blekemiddelet må brukes for fargede og syntetiske tekstiler. Det er ikke mulig å bleke med programmet Silke og med Spesialprogrammene (se side 6). Vannets hardhetsgrad Tyske grader Franske grader dh T.H over 21 over 37 Nivå Karakteristikk NB.: 1) Konsentrert blekemiddel må absolutt tynnes ut. 2) For konsentrerte vaskemidler (pulver eller flytende) må du bruke et program uten forvask. 3) For vaskemiddel som er lagt oppi en liten ball eller i tablettform må du ikke bruke forvask. Påfylling av mykningsmiddel Mykningsmiddelet gjør slik at tøyet blir mykt og minsker den elektrostatiske ladningen til de syntetiske fibrene. Mykningsmiddlene kan brukes til frotté, gensere, gardiner osv. Fyll mykningsmiddelet i kammer 3 i vaskemiddelskuffen etter produsentenes anvisninger. Mykningsmiddelet fylles automatisk inn i maskinen i løpet av den siste skyllingen. På slutten av vaskeprogrammet blir vannrester værende igjen i kammeret 3. Dette er for å tynne ut tjukke eller k o n s e n t r e r t e mykningsmiddler. Hvis det blir værende igjen for mye vann i kammeret 3 betyr det at tømmeanordningen er forstoppet og dermed avbrytes anordningens innsugende effekt. For rengjøring, se side 13. Fyll aldri samtidig mykningsmiddel og stivelse i mykningsmiddelkammeret fordi oversvømmelsesystemet kan blokkeres. Instruksjoner for installasjon og bruk 10

44 Problemer og løsninger Les dette før du ringer Det kan hende at vaskemaskinen ikke fungerer. I de fleste tilfeller er dette problemer du kan løse selv. Kontroller alltid punktene nedenfor før du ringer etter service. Vaskemaskinen starter ikke. Har støpslet blitt satt riktig inn i stikkontakten? Det kan ha løsnet under rengjøringsarbeidet. Er det strøm i huset? Jordvernbryteren kan ha løst seg ut, kanskje fordi for mange husholdningsapparat fungerer samtidig. Eller kanskje det er et strømbrudd i området der du bor. Er vaskeluken lukket skikkelig igjen? Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke vaskemaskinen fungere dersom vaskeluken er åpen eller ikke lukket skikkelig igjen. Har du trykt på på/av knappen? I tilfelle ja, har programmert start blitt stilt inn. Er bryteren for programmert start, for de modellene som er utstyrte med den, i riktig posisjon? Er vannkranen åpen? Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke vaskingen starte dersom vaskemaskinen ikke fylles med vann. RIKTIG FEIL Ved å stenge vannkranen etter hver vask begrenses slitasjen på vaskemaskinens hydrauliske system, og faren for vannlekkasjer når du ikke er hjemme unngås. Bruk bare vaskemaskinen når ingen er tilstede hvis rommet hvor vaskemaskinen er plassert har utløp i gulvet. La alltid vaskelukene være litt åpne. På denne måten skapes det ikke vonde lukter. Rengjør vaskemaskinen forsiktig på utsiden. Bruk alltid en klut dyppet i lunkent såpevann for å vaske vaskemaskinen på utsiden eller gummidelene. La støpslet stå i stikkontakten mens du rengjør vaskemaskinen. Også under vedlikeholdsarbeid skal støpslet alltid trekkes ut av stikkontakten. Bruke aggressive løsningsmidler og slipende midler. Aldri bruk løsningsmidler eller slipende midler for å rengjøre vaskemaskinen på utsiden eller gummidelene. Forsømme vaskemiddelskuffen. Den kan trekkes ut, og for å vaske den holdes den under rennende vann. Reise på ferie uten å tenke på vaskemaskinen. Før du reiser på ferie må du alltid kontrollere at støpslet har blitt trukket ut av stikkontakten og at vannkranen er lukket skikkelig igjen. Vaskemaskinen fylles ikke med vann Er slangen skikkelig koplet til kranen? Mangler det vann? Er det arbeid i gang i blokken eller i veien der du bor. Finnes det tilstrekkelig trykk? Det kan være en feil i stigetanken. Er filteret i kranen rent? Dersom vannet har høyt kalkinnhold, eller dersom det nylig har blitt utført arbeid i akvedukten, kan kranens filter være tettet med løse deler og rester. Er gummislangen bøyd? Gummislangen som fører vannet til vaskemaskinen må være så rett som mulig. Kontroller at den ikke er klemt eller bøyd. Vaskemaskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen hele tiden. Er slangen plassert for lavt nede? Den må installeres i en høyde mellom 60 og 100 cm. Er enden på slangen senket ned i vannet? Har utløpet i veggen luftehull? Dersom du ikke løser problemet etter disse kontrollene må du lukke igjen vannkranen, slå av vaskemaskinen og ringe etter service. Dersom du bor høyt opp i en blokk, kan problemet skyldes en vannlås. For å løse dette problemet er det nødvendig å installere en bestemt ventil. 11 IInstruksjoner for installasjon og bruk

45 Vaskemaskinen tømmer ikke eller sentrifugerer ikke. Er tømmingen av vannet inkludert i det valgte programmet? For noen vaskeprogrammer er det nødvendig å starte tømmingen manuelt. Er funksjonen antikrøll» - i vaskemaskinene hvor denne finnes - aktivert? Med denne funksjonen er det nødvendig med manuell tømming. Er avløpspumpen tettet til? For å inspisere den, lukk igjen kranen, trekk ut støpslet og Kontakt aldri uautoriserte teknikere og ikke installer reservedeler som ikke er originale. følg instruksjonene på side 12, eller ring servicesenteret. Er utløpsslangen bøyd? Utløpsslangen må være så rett som mulig. Kontroller at den ikke er klemt eller bøyd. Er avløpssystemets rørledning tett? Er den eventuelle forlengelsen av utløpsslangen ujevn og hindrer at vannet renner gjennom? Vaskemaskinen vibrerer mye under sentrifugeringen. Har den innvendige svingenheten blitt utløst riktig under installasjonen? Se side 2 angående installasjonen. Er vaskemaskinen nivellert riktig? Nivelleringen av apparatet må kontrolleres jevnlig. Med tiden kan vaskemaskinen flytte seg uten at du legger merke til det. Bruk føttene og kontroller med et vater. Har du plass rundt? Maskinen bør ikke støttes mot sanitæranlegg og den må ha litt plass rundt. Hvis den er plassert på et gulvteppe må du passe på at det sirkulerer luft mellom støtteføttene og gulvet. Det lekker vann fra vaskemaskinen. Er ringmutteren strammet skikkelig til på inntaksslangen? Lukk igjen kranen, trekk ut støpslet og prøv å stramme den til uten å bruke kraft. Er vaskemiddelskuffen tett? Prøv å trekke den ut og vask den under rennende vann. Er ikke utløpsslangen festet skikkelig? Lukk igjen kranen, trekk ut støpslet og prøv å feste den bedre. Det dannes for mye skum. Er vaskemiddelet egnet for bruk i vaskemaskin? Kontroller at det står for vaskemaskin eller for hånd og i vaskemaskin, eller lignende på pakken. Har du brukt riktig mengde? Bruk av for mye vaskemiddel vil redusere effekten og danne avsetninger i vaskemaskinens innvendige deler, i tillegg til å lage for mye skum. Dersom vaskemaskinen fortsatt ikke fungerer og problemet fortsetter å dukke opp, til tross for alle kontrollene, kontakt nærmeste autoriserte servicesenter og oppgi følgende: - type feil - merket (Mod.... ) - serienummeret (S/N...) Denne informasjonen finner du på platen festet bak på sokkelen. (fig. 1) Utfør en inspeksjon av pumpen og gummislangen når det er nødvendig. Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe som ikke har bruk for noen rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid. Allikevel kan små gjenstander som pengestykker, spenner, løse knapper og andre småting falle inn i pumpen. For å unngå skader stoppes disse opp i et forkammer nede på pumpen. For å ha adgang til dette forkammeret er det nok å ta av beskyttelsespanelet nede på vaskemaskinen (fig. 1). Drei lokket mot klokken (fig. 2) og kontroller innsiden nøye. Fig. 1 Gummislange Kontroller gummislangen minst en gang i året. Den må skiftes ut med en gang dersom den har sprukket eller revnet, fordi den kan ryke i løpet av vasken ettersom den må den tåle høye trykk. Fig. 1 Fig. 2 Advarsel: Forsikre deg om at vaskesyklusen er avsluttet og trekk ut støpslet før du fjerner dekslet og utfører noe vedlikeholdsarbeid. Det er normalt at det renner ut litt vann like etter at dekslet har blitt tatt av. Når beskyttelsespanelet settes på plass igjen må de nederste krokene settes skikkelig inn i åpningene før panelet trykkes mot maskinen. Instruksjoner for installasjon og bruk 12

46 Ivaretakelse og lett vedlikehold Ta a godt vare are på vaskemaskinen og den vil alltid være din venn Du kan stole på vaskemaskinen din. Det er viktig å holde den i form. Også for deg. Vaskemaskinen din er prosjektert for å vare i mange år uten problemer. Det er kun noen enkle inngrep som skal til for å holde den i form og få den til å vare enda lenger. Først av alt må du alltid lukke igjen vannkranen etter hver vask: Det kontinuerlige vanntrykket kan utsette noen komponenter for slitasje. I tillegg eliminerer du faren for lekkasjer når huset står tomt. Dersom vannet i ditt område er veldig hardt, må du bruke et kalkfjerningsprodukt (vannet er hardt dersom det lett dannes hvite striper rundt kranene eller avløpene, spesielt i badekaret. Kontakt vannverket eller en rørlegger for mer nøyaktig informasjon om vanntypen i ditt system). Det er også nødvendig å alltid tømme lommene og fjerne mynter, nåler, merker eller andre harde gjenstander. Utsiden av vaskemaskinen må vaskes med en klut dyppet i lunkent såpevann. Det er viktig å vaske vaskemiddelskuffen jevnlig. For å hindre at vaskemiddel størkner er det nok å vaske den under rennende vann i noen minutter. Ikke bruk for store doser vaskemiddel. Det vanlige vaskemiddelet inneholder allerede kalkfjerningsmidler. Kun dersom vannet er spesielt hardt, dvs. veldig rikt på kalk, anbefaler vi å bruke et spesifikt produkt ved hver vask. Av og til kan det være nyttig å utføre en vaskesyklus med en dose kalkfjerningsmiddel, uten vaskemiddel og tøy. Ikke bruk vaskemidler eller andre midler i for store doser, fordi det kan forårsake en stor skumdannelse med produksjon av avsetninger og mulige skader på vaskemaskinens komponenter. Tøm alltid lommene: Også små metallgjenstander kan skade trommelen under sentrifugering! Hvor ordan gjøre ren vaskemid askemiddelskuff delskuffen en Demontering: Trykk forsiktig på den store knappen på forsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den oppover (fig. 1). Rengjøring: Rengjør så vaskemiddelskuffen under vannkranen (fig. 3). Bruk gjerne en gammel tannbørste, og etter at du har trukket ut de to vannlåsene fra den øverste delen av kammerene 1 og 2 (fig. 4) må du kontrollere at de ikke er forstoppet og så skyll dem. Montering: Glem ikke å føre inn igjen de to vannlåsene og til slutt hekte på skuffen på plass (fig. 4, 2, 1). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig Instruksjoner for installasjon og bruk

47 Tekniske karakteristikker Modell W T 6 2 Mål Kapasitet Elektrisk tilkopling bredde 40 cm høyde 85 cm dybde 61 cm Fra 1 til 5 kg Spenning på 230 Volt 50 Hz maks. strømforbruk 2300 W Vanntilkopling Maksimumstrykk 1 MPa (10 bar) minimumstrykk 0,05 MPa (0,5 bar) trom m elen s kapa sitet 4 2 liter Sentrifugehastighet Opp til 600 omdreininger i m in uttet Kontrollprogram m er i henhold til IEC456 standarden U tf ø rt m e d e n la st p å 5,0 k g Progr. 2, 60 Dette apparatet er i overensstemmelse med følgende europeiske direktiver: - EU-73/23 av den (Lavspenning) og etterfølgende endringer - EU - 89/336 av den (Elektromagnetiske kompatibilitet) og etterfølgen d e endringer.ni Produsenten har rett til å utføre, når som helst og uten å varsle på forhånd, enhver endring på maskinen eller på tilbehøret som er nødvendig av tekniske eller kommersielle behov. Instruksjoner for installasjon og bruk 14

48 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax We work, you play 05/ Xerox Business Services Docutech

49 Vaskemaskine med ifyldning fra oven Bruger- og installeringsvejledning DK WT62

50 Lyn ynvejledning Nedenfor vises de 12 emner, der beskrives i denne vejledning. Læs og lær: du vil opdage en masse små tips til et bedre vaskeresultat, der medfører mindre besvær og en længere funktionsdygtig levetid for din vaskemaskine. Men først og fremmest er der lagt vægt på sikkerheden. 1. Installering og flytning (s. 2) Installeringen efter levering - eller efter flytning - er den vigtigste handling for at sikre korrekt funktion af vaskemaskinen. Kontrollér altid følgende: 1. at strømforsyningen opfylder de gældende krav. 2. at slangerne for vandtilførsel og afløb er tilsluttet korrekt. 3. at vaskemaskinen er anbragt plant. Dette er vigtigt for vaskemaskinens funktionsdygtighed, og også for vaskeresultatet; 4. at fastgøringsskruerne på kurven, anbragt på vaskemaskinens rygstykke, er blevet fjernet. 2. Sikkerhed for dig og dine børn (s. 3) Her finder du uundværlige råd for din og familiens sikkerhed. Fordi intet er vigtigere. 3. Tøj der kan maskinvaskes askes og start t af vaskemaskinen (s. 4) Det er vigtigt at sortere vasketøjet korrekt for at sikre et godt vaskeresultat og en forlængelse af vaskemaskinens levetid. Lær alle tips og gode råd om sortering af vasketøjet: farver, stoftyper, og tendens til fnugdannelse er de vigtigste kriterier. 4. Beskrivelse af betjeningspanelet (s. 5) Betjeningspanelet er meget enkelt. Nogle få betjeningsknapper til indstilling af vasketypen: fra ultraprogrammet, der er i stand til at vaske mekanikerens kedeldragt ren, til skåneprogrammet for uld. Bliv fortrolig med vaskemaskinens funktioner og opnå bedre vaskeresultater, samtidigt med at vaskemaskinens levetid forlænges. Det er nemt. 5. Vejledning til vaskepr askeprogrammerne (s. 6) En tabel der giver overblik over programmer, temperaturer, vaskemidler og eventuel brug af skyllemiddel, blegemiddel osv. Brug tabellen korrekt og opnå et perfekt vaskeresultat med en tids-, vand- og strømbesparelse hver dag. 6. Vejledning til for orståelse af vaskemærkerne og symbolerne (s. 7-8) De internationale symboler på tøjets vaskemærker er nemme at forstå, og indeholder meget vigtige oplysninger for at opnå et godt vaskeresultat. Her finder du en nem vejledning, der gør dig i stand til at vælge rigtigt mellem anbefalede temperaturer, efterfølgende behandlinger og strygning, samt specifikke Indesit-symboler. 7. Nyttige råd for at undgå fejl (s. 8) Engang var det bedstemødrene, der gav de gode råd, og der fandtes ikke syntetiske stoffer: derfor var det naturligvis nemt at vaske. I dag er det din vaskemaskine, der giver gode råd. 8. Hvor ordan tromlen lukkes (s. 9) Åbn og luk lågerne korrekt for sikker vask. 9. Skuffe til vaskemiddel (s. 10) Hvordan skuffen til vaskemiddel anvendes. 10. Fejlfinding (s. 11 og 12) Inden teknikeren tilkaldes, bør du læse følgende: Mange problemer kan løses med det samme. Hvis du alligevel ikke er i stand til at løse problemet selv, skal du rette henvendelse til Indesit-servicecenteret, som kan udføre enhver form for reparation på kort tid. 11. Eftersyn og vedligeholdelse eholdelse (s. 13) Din vaskemaskine er en ven: vaskemaskinen kræver blot en smule opmærksomhed for at kunne honorere med driftssikkerhed og mange fordele. Få vaskemaskinen efterset regelmæssigt, og du kan være sikker på, at den vasker for dig i årevis. 12. Tekniske specifikationer (s. 14) Her finder du de tekniske specifikationer for din vaskemaskine: modelbetegnelsen, specifikationer for vand- og elforsyning, dimensioner, kapacitet og centrifugeringshastighed, samt overensstemmelse med europæiske og italienske direktiver. 1 Bruger- og installeringsvejledning

51 Installering og flytning Når vaskemaskinen ankommer Uanset om der er tale om en helt ny vaskemaskine eller en vaskemaskine, der skal installeres på ny efter flytning, har installeringen afgørende betydning for vaskemaskinens funktion. Fjern emballagen og kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. I tvivlstilfælde skal der straks rettes henvendelse til en kvalificeret tekniker. Af transporthensyn er vaskemaskinens indvendige dele blokeret med otte skruer og gummipakninger er, der er fastspændt bag på vaskemaskinen. Forberedelse til brug: fjern de 4+4 skruer! Fjern skruerne, gummipakningerne og det tilhørende afstandsstykke, samt den store metaltravers (gem alle delene), og luk hullerne med de medfølgende plastpropper inden start af vaskemaskinen. Nivellering For at sikre god funktion af vaskemaskinen, er det vigtigt, at den er anbragt plant. Nivelleringen sker ved at dreje på justeringsbenene. Hældningsvinklen, der måles på arbejdspladen, må ikke overskride 2. Hvis vaskemaskinen anbringes på et gulvtæppe, skal det kontrolleres, at ventilationen ikke forhindres i det område, hvor vaskemaskinen støtter. Gem låseskruerne og afstandsstykkerne. Disse dele er nyttige til blokering af vaskemaskinens indvendige dele, der således beskyttes mod stød under transporten, hvis vaskemaskinen senere skal flyttes. Benene kan justeres. Tilslutning til vandhanen Vandtrykket skal være i overensstemmelse med værdierne, der fremgår af skiltet bag på vaskemaskinen. Tilslut slangen for vandtilførsel (monteret internt i tromlen) til en vandhane med koldt vand og gevindskåret mundstykke på ¾ gas. Hvis slangen for vandtilførsel er ny, eller ikke har været benyttet i en længere periode, anbefales det at skylle den igennem med vand, indtil vandet, der kommer ud fra slangen, er rent og ikke indeholder urenheder. Slut slangen til vaskemaskinen ved vandindtaget øverst til højre. Vandindtag til montering øverst til højre. Tilslutning af afløbsslangen Foroven på bagsiden af vaskemaskinen findes der en krog, hvor man eventuelt kan fastgøre afløbsslangen. Anbring enden af slangen i et afløbsrør i muren, i håndvasken eller i badekarret, og undgå at bøje eller indsnævre slangen kraftigt. Det er vigtigt, at slangens ende er anbragt i en højde på cm. Hvis enden af slangen skal fastgøres lavere end 60 cm fra gulvet, er det nødvendigt at slangen fastgøres i krogen bag på vaskemaskinen. Krog der skal benyttes, hvis enden af afløbsslangen anbringes lavere end 60 cm. Hvis slangen leder vandet bort i badekarret eller i håndvasken, skal plastskinnen monteres og slangen skal bindes fast til hanen. Vejledning for afløb i badekar og håndvaske. Slangen må aldrig være ned- sænket i vandet. Det frarådes at anvende forlængerslanger. Såfremt dette ikke kan undgås, skal forlængerslangen have samme diameter som den originale slange. Forlængerslangen må ikke være længere end 150 cm. I forbindelse med brug af afløb i muren, skal afløbets effektivitet kontrolleres af en tekniker. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at vaskemaskinen vedvarende tager vand ind og leder vand ud. Denne form for forstyrrelser afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der findes i almindelig handel. Tilslutning af strøm Inden der sluttes strøm til vaskemaskinen skal følgende kontrolleres: 1) at stikkontakten tåler vaskemaskinens maksimale effekt, der fremgår af skiltet med elektriske specifikationer, samt at den opfylder kravene i lovgivningen. 2) at forsyningsspændingen er inden for værdierne, der fremgår af skiltet med de tekniske specifikationer. 3) at stikkontakten er kompatibel med vaskemaskinens stik. Såfremt dette ikke er tilfældet, må der ikke anvendes adaptere. Udskift derimod stikket eller stikkontakten. 4) at husstandens strømforsyningssystem er udstyret med "jordforbindelse". 5) at maskinen ikke støtter på forsyningsledningen, efter at den er tilsluttet. 6) vaskemaskinen skal være placeret på en sådan måde, at stikket er tilgængeligt. Advarsel! Enhver ændring på forbindelsen lavet på fabrikken, eller forkert elektrisk tilslutning, samt elektriske, mekaniske eller hydrauliske ændringer på maskinen, vil medføre bortfald af garantien, og vil samtidigt fritage fabrikanten og forhandleren for ethvert ansvar. Plastposer, skumplast, skruer og de øvrige dele af emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn, idet de udgør en potentiel fare. Bruger- og installeringsvejledning 2

52 Vigtigst af alt Sikkerhed for dig og dine børn Din vaskemaskine er bygget i overensstemmelse med de strengeste internationale sikkerhedsstandarder. For at øge sikkerheden for dig og din familie. Læs omhyggeligt disse advarsler, samt alle andre oplysninger i vejledningen: det er vigtigt at læse vejledningen, fordi den - udover gode råd - også giver vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse. 1. Luk først og fremmest vandhanen og fjern stik- ket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser. Forsøg aldrig at opnå adgang til vaskemaskinens indvendige mekanismer for selv at reparere den. Sidstnævnte handling vil medføre bortfald af garantien. 2. Vaskemaskinen må ikke installeres udendørs - dette gælder også, selvom stedet er overdækket, fordi det er meget farligt at udsætte vaskemaskinen for regn, sne osv. 3. Vaskemaskinen må kun anvendes af voksne, og må kun benyttes til vask af tøj i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. Hvor ordan for orsyningsledning syningsledningen en udskiftes Forsyningsledningen på vaskemaskinen er en specialledning, der kun kan købes ved de autoriserede Indesit-servicecentre. Benyt følgende fremgangsmåde i forbindelse med udskiftning af ledningen: 1. Sørg for at vaskemaskinen er slukket, samt at stikket er taget ud af stikkontakten. 2. Fjern soklen og drej de 2 skruer 4. Hvis vaskemaskinen skal flyttes skal man trække i det hvide håndtag forneden til venstre på soklen, som vil få hjulvognen til at gå ned, således at vaskemaskinen kan flyttes uden besvær. 5. Kontrollér at tromlen er tom, inden der lægges tøj i vaskemaskinen. "Jeg vil kun have en specialiseret og autoriseret tekniker, der bruger originale reservedele fra Indesit!" forneden til højre af, hvorefter de 6 bagerste skruer til venstre skal drejes af, og sidepanelet skal fjernes ved at hælde det en smule udefter, og derefter trække det væk. (fig. 1 og 2). 3. Ved hjælp af en skruetrækker med flad spids skal man herefter trykke på blokeringskrogen på klemrækken - fra indersiden af maskinen - og samtidigt trække ledningen udad, således at klemrækken 6. Rør ikke vaskemaskinen, hvis du er barfodet eller har våde hænder eller fød- der. 7. Brug aldrig forlænger- ledninger er eller stikdåser, fordi disse er specielt farlige i fugtige omgivelser. Forsyningsledningen må ikke være bøjet eller sammentrykket. 8. Træk aldrig filteret ud, mens vaskemaskinen er i funktion. kommer ud af lejet (fig. 3). 4. Afbryd de små ledningerne til filteret til modvirkning af forstyrrelse ved hjælp af en lille tang med lange kæber; vær opmærksom på placeringen (fig. 4): ledning Blå=N; ledning Brun=L, efterlad Jord-ledningen til sidst. Bemærk: bogstaverne L, N og symbolet er angivet på filteret til modvirkning af forstyrrelse.. Benyt aldrig vaskemiddel til vask i hånden, fordi disse midler danner meget skum, der kan flyde ud gennem dæksler og medføre beskadigelse. 9. Træk aldrig i ledningen en eller i vaskemaskinen for at tage stikket ud af stikkontakten: det er meget farligt. 10. Rør aldrig afløbsvandet, når vaskemaskinen er i brug, idet vandet kan opnå meget høje temperaturer. Hold børnene væk fra va- skemaskinen. Træk aldrig kraftigt i lågen, fordi sikkerhedsmekanismen i åbningen, som har til formål at beskytte mod utilsigtet åbning, vil kunne blive beskadiget herved. 11. Denne maskine er beregnet til privat brug. Indu- striel brug (hoteller, restauranter, renserier) er ikke i overensstemmelse med de oprindelige opbygningskarakteristika, og medfører bortfald af garantien. 5. Træk ledningen helt ud af vaskemaskinen, drej ledningens blokeringsskrue af, og fjern den fra klemrækken. Ved udskiftning anbefales det altid at tilkalde en kvalificeret tekniker, der skal overholde de gældende EØF-standarder. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 3 Bruger- og installeringsvejledning

53 M Hvad kan maskinvaskes? askes? Inden vask kan du selv gøre meget for at sikre et godt vaskeresultat. Sorter vasketøjet på grundlag af tekstiltyper og farver. Se vaskemærkerne og følg instruktionerne. Anbring skiftevist små og store stykker tøj i vaskemaskinen. Inden vask. Sorter vasketøjet i overensstemmelse med tekstiltypen og farvernes resistens. Resistente farver må ikke vaskes sammen med sarte farver. Lyse farver må ikke vaskes sammen med mørke farver. Tøm lommerne i tøjet for mønter, papir, pengesedler og små genstande, og kontrollér knapperne. Reparer eller fjern straks løse knapper, idet de kan rive sig løs under vask i vaskemaskinen. Vaskemærkerne giver dig alle oplysning ysninger er. Læs altid vaskemærkerne: de fortæller dig alt om det pågældende stykke tøj, og hvordan det vaskes på den bedste måde. På side 7 kan du se, hvad vaskemærkernes symboler betyder. Vaskemærkernes oplysninger er vigtige for at opnå et bedre vaskeresultat og reducere sliddet på tøjet. Anbring skiftevist små og store stykker tøj i vaskemaskinen.fold vasketøjet ud. Læg det i tromlen uden at trykke, og overhold den anbefalede mængde vasketøj for de forskellige programmer. Herved opnås renere og mindre krøllet vasketøj. Tøj pletrenset med ben- zin. Læg aldrig tøj, der er blevet pletrenset med benzin, sprit, triklorætylen, etc. i vaskemaskinen før disse produkter er fordampet. Sortering af vasketøjet på baggrund af stoftyper og farver er vigtig for at opnå gode vaskeresultater. Hvor ordan vaskemaskinen startes tes Placering, flytning ytninger er. Hvis din vaskemaskine er udstyret med en speciel undervogn med hjul, der kan trækkes tilbage, er den lettere a flytte. Træk i håndtaget forneden til venstre på soklen for at få denne undervogn til at gå ned, således at vaskema-skinen kan flyttes uden besvær. Når flytningen er overstået skal undervognen sættes tilbage i den oprindelige position. Umiddelbart efter installationen skal der udføres en vask ved at indstille programmet "1" til 60 C. For sarte tekstiler: læg undertøj, nylonstrømper, børnesokker og sarte stoftyper i en vaskepose for at beskytte dem. Herefter vil maskinen stå korrekt fast. Se illustrationen. (Kun på nogle modeller) elt skyllemiddel og blegemiddel, skal du altid kontrollere, at: 1. Lågerne er korrekt lukket. 2. Stikket er sat i stikkontakten. 3. Vandhanen er åben. 4. Knappen E er i position O). 5. At undervognen med hjul er i den tilbagetrukne stilling (hjulene støtter ikke på gulvet). Valg af programmet Programmet skal vælges på grundlag af vasketøjets type, og hvor snavset det er. Se tabellen på side 6 for oplysninger om valg af programmet. Drej knappen A indtil nummeret på det ønskede program nås. Vælg temperaturen med knap B, ogog tryk om nødvendigt på funktionsknapperne (C-D- C-D-; tryk til sidst på knappen for tændt-slukket E (position I). Efter vask... Vent cirka 2 minutter. Sluk herefter vaskemaskinen ved at trykke på knappen for Det er vigtigt at starte vaskemaskinen korrekt for at opnå et godt vaskeresultat, for at undgå problemer, samt for at forlænge vaskemaskinens levetid. Efter ilægning af vasketøjet, påfyldning af vaskemiddel og eventutændt/slukket E (position O). Herefter kan du åbne lågen på en sikker måde. Efter fjernelse af vasketøjet skal du altid lade lågen stå helt åben eller på klem, således at den resterende fugtighed kan fordampe. Luk altid vandhanen. Vær opmærksom på, at det valgte program genstarter fra det punkt, hvor det blev afbrudt, efter afbrydelse af forsyningen eller slukning af vaskemaskinen. Bruger- og installeringsvejledning 4

54 Beskrivelse af betjeningspanelet Her er det dig, der bestemmer Valg af de rigtige programmer er vigtigt. Og det er nemt. D Knap A med vaskemaskinens programmer ogrammer. Programvælgerknap Anvendes til valg af vaskeprogrammet. Drej altid kun knappen med uret. Ved valg af programmer skal viseren på knappen stå ud for det symbol/nummer, der svarer til det valgte program. (se s. 6). Temperatur emperaturvælg vælgerknap Anvendes til indstilling af vasketemperaturen, som fremgår af tabellen over programmer (se s. 6). Knappen gør det endvidere muligt at reducere den temperatur, der anbefales til det valgte program, helt ned til vask med koldt vand ( ). Antikrøl - Stop med vand( ) (syntetiske-sarte tekstiler) Denne tast gør det muligt at afbryde programmet (på symbolet ), således at tøjet ligger i blød i vandet inden centrifugeringen. Tasten er meget nyttig, fordi den undgår, at sarte og syntetiske tekstiler krøller (fx når du ikke har mulighed for at tømme vaskemaskinen straks efter afslutning af programmet, men først efter et par timer). Tasten må kun benyttes på programmerne for syntetiske tekstiler, uld og silke. PAS PÅ! For at afslutte programmet skal man sørge for, at vandet pumpes ud, ved at trykke på knappen igen. Extra-Economy Denne knap sænker vandforbruget ved skylning. Det anbefales at knappen kun benyttes til syntetiske og sarte tekstiler, og når maskinen ikke er helt fyldt. Glem ikke at reducere mængden af vaskemiddel. Tændt-slukket (On-Off) Når der er trykket på knap E, er vaskemaskinen tændt. Når der ikke er trykket på knappen, er vaskemaskinen slukket. Slukning af maskinen medfører ikke annullering af det valgte program. Kontrollampe for tændt- slukket Kontrollampen blinker, når maskinen er tændt og afventer indstilling af et program. Når kontrollampen er tændt uden at blinke, betyder dette, at det valgte program er blevet registreret. Kontrollampe for blokeret låge Når kontrollampen er tændt, betyder dette, at lågen er blokeret, således at det forhindres, at den kan åbnes ved et uheld. For at undgå skader må lågen først åbnes, når kontrollampen er slukket. Der går ca. to minutter. 5 Bruger- og installeringsvejledning

Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin

Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk WD 125 T Tvätt- och torkmaskinen Bruks- och installationsanvisning Pesu-ja kuivauskone Käyttö- ja asennusohjeet Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin-tørketrommel

Læs mere

Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning. Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning. Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Ñòèðàëüíàÿ

Læs mere

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk

Bruks- och installationsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Instruktioner vedrørende installation og brug Instruksjoner for installasjon og bruk W 104 T Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Waschvollautomat

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

BRUKSANVISNING Tvättmaskin

BRUKSANVISNING Tvättmaskin BRUKSANVISNING Tvättmaskin Innan du påbörjar installationen, läs dessa instruktioner noggrant. Detta kommer att förenkla installationen och göra att maskinen blir korrekt installerad och säker. Lämna dessa

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider Bruksanvisning TORKTUMLARE SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 Dansk, 18 Suomi, 35 Viktig information, 2 NO Norsk, 52 Installation, 3-4 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Planinställning av

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav CSE1935S CSE2040S CSE1835 CSE2040 SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg DK Originale instruktioner Elektrisk kædesav SE DK VIKTIG INFORMATION Läs detta innan du använder maskinen och spara för framtida

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for:

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for: CARE Made in China HN2350 Manufactured for: Harald Nyborg Gl. Højmevej 30 DK - 5250 Odense SV Tel: +45 63 95 95 00 DK SE KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning DK Specifikationer

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Bruksanvisning L I 645 A DISKMASKIN. Innehållsförteckning. Installation, 2-3. Beskrivning av apparaten, 4. Fyll korgarna, 5. Start och användning, 6

Bruksanvisning L I 645 A DISKMASKIN. Innehållsförteckning. Installation, 2-3. Beskrivning av apparaten, 4. Fyll korgarna, 5. Start och användning, 6 Bruksanvisning DISKMASKIN SV Svenska, 1 L I 645 A DA Dansk, 13 Innehållsförteckning Installation, 2-3 Placering och nivellering Anslutningar av vatten och el Tekniska data Beskrivning av apparaten, 4 Översiktsvy

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups Ozs Cups 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 2 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 /2 1/4 Tangoserien Barmixrar Betjeningshåndbog 840083701-SWE www.commercial.hamiltonbeach.com Blandemaskinesikkerhed VIGTIGT: Denne betjeningshåndbog

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C INSTRUKTIONSBOK T0C ToC FÖRORD Tack för att du har köpt denna overlockmaskin med kedjesöm och täcksöm. Denna symaskin är avsedd för hemmabruk och passar utmärkt både för tunna och tjocka material, såsom

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe/Vattenstenspump AQ 2000 Dansk Brugsanvisning Vandstenspumpe AQ 2000 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden pumpen tages i brug. Da vi

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Innehåll. Viktig information, 2. Start och program, 6 Val av program. Tvätt, 7-8 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider

Innehåll. Viktig information, 2. Start och program, 6 Val av program. Tvätt, 7-8 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider Bruksanvisning TORKTUMLARE SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 Dansk, 13 Suomi, 25 Viktig information, 2 NO Norsk, 37 Installation, 3-4 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Innan du startar torktumlaren

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 51EAP Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere