Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102"

Transkript

1 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO Norsk,37 GB English,49 NL Nederlands,61 Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Manöverpanel, 4 Kontrollampor, 5 Start och Program, 6 Kortfattat: att starta ett program, 6 Programtabell, 6 WI 102 Personliga Inställningar, 7 Inställning av temperaturen, 7 Funktioner, 7 Tvättmedel och tvättgods, 8 Tvättmedelsfack, 8 Förbered tvättgodset, 8 Särskilda plagg, 8 Råd och föreskrifter, 9 Allmän säkerhet, 9 Bortskaffning, 9 Skydda och respektera miljön, 9 Underhåll och skötsel, 10 Avstängning av vatten och el, 10 Rengöring av tvättmaskinen, 10 Rengöring av tvättmedelsfacket, 10 Skötsel av luckan och trumman, 10 Rengöring av pumpen, 10 Kontrollera vatteninloppsslangen, 10 Fel och åtgärder, 11 Assistens, 12 Innan du kallar på Servicetjänsten, 12 1

2 Installation SE! Det är viktigt att denna bruksanvisning bevaras så att den kan konsulteras vid behov. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt ska du försäkra dig om att bruksanvisningen förblir tillsammans med tvättmaskinen så att den nye ägaren kan ta del av dess information och varningar.! Läs instruktionerna noggrant: där finns viktig information om installation, användning och säkerhet. Uppackning och nivåjustering Uppackning 1. Ta ur tvättmaskinen ur förpackningen. 2. Kontrollera att tvättmaskinen inte skadats under transporten. Om det skulle finnas skador ska du inte ansluta den utan kontakta återförsäljaren. 3. Ta bort de 3 skruvarna och gummidelen med dess avståndsbricka,som sitter på bakstycket, och som skyddat maskinen under transporten (se figur). 4. Stäng igen hålen med de medföljande plastpluggarna. 5. Stäng igen de tre hålen, som finns nedtill till höger på den bakre delen, där kontakten suttit. 6. Spar alla delar: om tvättmaskinen måste flyttas ska de monteras tillbaka.! Förpackningsmaterialet får inte användas av barn som leksaker Nivåjustering 1. Installera tvättmaskinen på ett hårt och jämnt underlag utan att stödja den mot väggar, möbler eller annat. 2. Om golvet inte skulle vara fullständigt plant kan ojämnheten kompenseras genom att de främre fötterna dras åt eller lossas (se figur); lutningsvinkeln, mätt på arbetsplanet, får inte överstiga 2. En ordentligt utförd nivåjustering ger maskinen stabilitet och hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att maskinen flyttar sig under användningen. Om golvet har heltäckningsmatta eller en annan matta ska fötterna justeras på så sätt att det finns tillräckligt utrymme under tvättmaskinen för ventilationen. Anslutningar av vatten och el Anslutning av vatteninloppsslangen A 1. För in packningen A i inloppslangens ände och skruva fast den till en kallvattenkran som har en öppning med 3/4 gasgänga (se figur). Innan du ansluter slangen ska du låta vattnet rinna tills det är helt klart. 2. Anslut inloppsslangen till tvättmaskinen genom att skruva fast den till det avsedda vattenuttaget i den bakre delen uppe till höger (se figur). 3. Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.! Kranens vattentryck måste befinna sig inom de värden som finns i tabellen över Tekniska Data (se sidan intill).! Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du vända dig fackhandeln eller en auktoriserad tekniker. 2

3 Anslutning av avloppsslangen cm Anslut avloppsslangen, utan att böja den, till en avloppsledning eller ett väggavlopp som är placerat på en höjd mellan 65 och 100 cm från marken; eller lägg den i ett handfat eller ett badkar och bind fast den bifogade skenan till kranen (se figur). Den fria slangänden får inte vara nedsänkt i vatten.! Vi avråder från att använda förlängningsslangar; om det ändå skulle vara nödvändigt måste förlängningsslangen ha samma diameter som originalslangen och den får inte vara längre än 150 cm.! Använd inte skarvsladdar eller multipelkontakter.! Sladden får inte böjas eller tryckas ihop.! Driftsladden får endast bytas ut av behöriga tekniker. Observera! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras. Första tvättcykeln Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du utföra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in ett program på 90 C utan förtvätt. Tekniska data SE Installation Beskrivning Program Tvättmedel Elanslutning Innan du sätter i kontakten i uttaget ska du försäkra dig om att: uttaget är jordat och normenligt; uttaget klarar maskinens maxeffekt som anges i tabellen över Tekniska Data (se intill); spänningstillförseln befinner sig inom de värden som anges i tabellen över Tekniska Data (se intill); Uttaget passar ihop med tvättmaskinens stickkontakt. Om det inte förhåller sig på detta vis ska du byta ut uttaget eller kontakten.! Tvättmaskinen får inte installeras utomhus, inte ens om installationsplatsen skyddas av ett tak, eftersom det är mycket farligt att utsätta den för regn och oväder.! När tvättmaskinen har installerats ska strömuttaget vara lättåtkomligt. Modell WI 102 Mått Kapacitet Elanslutningar Vattenanslutningar Centrifugeringshastighet Tvättprov har utförts i enlighet med standard IEC456 bredd 59,5 cm höjd 85 cm djup 52,5 cm från 1 till 5 kg Spänning på 220/230 Volt 50 Hz max.absorberad effektförbrukning 1850 W Max. tryck 1 MPa (10 bar) min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar) trummans kapacitet 40 liter upp till 1000 varv/min program 3; temperatur 60 C; utförd med 5 kg last. Denna utrustning är i enlighet med följande EU-direktiv: - 73/23/EU från 19/02/73 (lågspänning) och följande ändringar - 89/336/EU från 03/05/89 (elektromagnetisk kompatibilitet) och följande ändringar Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 3

4 Beskrivning av tvättmaskinen SE Manöverpanel FUNKTION Sknappar Kontrollampa BLOCKERAD LUCKA PÅ/AV knapp Kontrollampa PÅ/AV Tvättmedelsfack PROGRAMvred TEMPERATURvred Tvättmedelsfack: för påfyllning av tvättmedel och tillsatser (se sid.8). FUNKTIONSknappar: för att välja de funktioner som finns disponibla. TEMPERATURvred: för att ställa in temperaturen eller tvätt i kallt vatten (se sid. 7). Kontrollampa BLOCKERAD LUCKA, för att se om luckan går att öppna (se sid. 5). Kontrollampa PÅ/AV, för att se om tvättmaskinen är på och om det inställda programmet har godkänts (se sid. 5). PROGRAMVred: för att välja program. Obs: Efter att tvättprogrammet har valts och godkänts av tvättmaskinen påverkas inte maskinen om du vrider på vredet (förutom läget Stop/Reset). Kom ihåg att vredet endast får vridas medurs. PÅ/AV knapp för att sätta på och stänga av tvättmaskinen. Valt program raderas inte när maskinen stängs av. 4

5 Kontrollampor Kontrollamporna förser dig med viktig information. De upplyser dig om att: Kontrollampa BLOCKERAD LUCKA Tänd kontrollampa meddelar att luckan är blockerad för att förhindra att luckan öppnas av misstag. För att undvika skador är det nödvändigt att kontrollampan slocknar innan luckan öppnas. Det tar cirka tre minuter. Kontrollampa PÅ/AV Kontrollampan blinkar när maskinen är påslagen och väntar på att ett tvättprogram ska ställas in. Fast sken meddelar att inställt tvättprogram har godkänts. SE Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 5

6 Start och Program SE Kortfattat: att starta ett program 1. Ställ in önskat program. 2. Ställ in tvättemperaturen (se sid. 7). 3. Lasta tvätten och stäng luckan. 4. Fyll på tvättmedel och tillsatser (se sid. 8). 5. Sätt på tvättmaskinen genom att trycka på knappen. Kontrollampa PÅ/AV börjar blinka, inställningen godkänns efter 5", kontrollampan slutar blinka (förblir tänd) och tvättcykeln startar. 6. För att radera ett inställt program ska du välja en av symbolerna (Stop/Reset) och vänta 5": När raderingen har godkänts blinkar kontrollampa PÅ/ AV. Nu kan du stänga av maskinen och ställa in en ny cykel. 7. När programmet är klart kommer kontrollampan BLOCKERAD LUCKA att slockna för att meddela att luckan går att öppna. Tryck på knapp för att stänga av tvättmaskinen. Ta ur tvätten och lämna luckan på glänt så att trumman torkar. Programtabell Typ av material och typ av smuts Progr. Temperatumedel Tvättmedel Cykelns Skölj- längd förtvätt. tvätt (minuter) Beskrivning av tvättcykeln TÅLIGA MATERIAL Mycket smutsig vittvätt 1 Förtvätt tvätt, sköljningar, mellanliggande 90 C 135 (lakan, dukar o.s.v.) centrifugering och centrifugering vid slutet Mycket smutsig vittvätt Tvätt, sköljningar, mellanliggande 2 90 C 125 (lakan, dukar o.s.v.) centrifugering och centrifugering vid slutet Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt 3 60 C 110 Tvätt, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Något smutsigt tvättgods som är vitt eller 4 Tvätt, sköljningar, mellanliggande 40 C 70 har delikata färger (skjortor, tröjor o.s.v.) centrifugering och centrifugering vid slutet Sköljning Sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Centrifugering Tömning och centrifugering i slutet Stop/Reset SYNTETMATERIAL Mycket smutsiga syntetmaterial med tåliga färger (underkläder för spädbarn o.s.v.) Ömtålig syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder) Sköljning Sköljmedel Centrifugering Stop/Reset ÖMTÅLIGA MATERIAL 5 60 C C 60 Avbryter/Raderar valt program Tvätt, sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering Tvätt, sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering Sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering Sköljning med sköljmedel, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Tömning och försiktig centrifugering Avbryter/Raderar valt program Handtvätt 7 40 C 50 Tvätt, sköljning och försiktig centrifugering Mycket ömtålig kläder och material Tvätt, sköljning, mot skrynklor-funktion eller 8 30 C 45 (gardiner, silke, viskos o.s.v.) tömning Sköljning Sköljning, mot skrynklor-funktion eller tömning Centrifugering Tömning och försiktig centrifugering Tömning Tömning Stop/Reset Avbryter/Raderar valt program Anmärkningar För beskrivningen av Mot skrynklor-funktionen se sid. 7. De data som återges i tabellen har ett indikativtt värde. 6

7 Personliga Inställningar C Inställning av temperaturen Tvättemperaturen ställs in när du vrider på TEMPERATURvredet (se Programtabellen på sid. 6). Temperaturen kan sänkas ned till tvätt i kallvatten ( ). Funktioner Tvättmaskinens olika avsedda tvättfunktioner ser till att du alltid får en ren och vit tvätt. För att aktivera funktionerna ska du trycka på knappen för önskad funktion enligt nedanstående tabell. Funktioner Effekt Instruktioner för användningen Snabb Nedbringar längden på tvättcykeln med cirka 30%. Kan inte användas med programmen för ylle och silke. SE Installation Beskrivning Mot skrynklor Sänker centrifugeringshastigheten. Om du trycker in denna knapp stannar programmet vid symbolen ) före centrifuge-ringen utan att det sista sköljvattnet töms ut. Detta är en mycket värdefull funktion eftersom den undviker att ömtåliga material och syntetmaterial blir skrynkliga. Används endast med program för syntetmaterial, silke och gardiner, eller när du inte kan ta ur tvätten direkt efter avslutad tvätt. Innan du öppnar luckan måste du avsluta tvätt-programmet på följande sätt: Silke eller gardiner: Tryck på knappen Mot skrynklor och tvättmaskin tömmer ut vattnet. Syntetmaterial: Tryck på knappen Mot skrynklor om du vill centrifugera, eller vrid på vredet PROGRAM till symbol för att tömma ut vattnet. Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 7

8 Tvättmedel och tvättgods SE Tvättmedelsfack Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet doseras korrekt: en överdriven dosering innebär inte att tvätten blir renare utan orsakar istället att tvättmaskinen får beläggningar och att miljön förorenas Dra ut tvättmedelsfacket och fyll på tvättmedel och tillsatser enligt följande. Särskilda plagg Gardiner: vik ihop dem och lägg dem i ett örngott eller en nätpåse. Tvätta dem separat och överskrid inte halv last. Använd program 8 som automatiskt utesluter centrifugeringen. Dunjackor och vindjackor: om fyllningen består av gåsdun eller anddun kan de tvättas i maskin. Vänd plaggen avigt och lasta max 2-3 kg, upprepa sköljningen en eller två gånger och använd skonsam centrifugering. Tennisskor: gör rent dem från lera. De går att tvätta tillsammans med jeans och tåliga plagg, men ska inte tvättas tillsammans med vittvätt. Ylle: för att erhålla bästa reslutat ska du använda ett särskilt tvättmedel och inte lasta mer än 1kg. fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver) fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande form) Flytande tvättmedel får endast fyllas på innan start. fack 3: Tillsatser (sköljmedel, o.s.v.) Sköljmedlet får inte rinna över gallret.! Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt eftersom dessa bildar för mycket lödder. Förbered tvättgodset Dela upp tvätten beroende på: - typ av material / symbolen på etiketten. - färgerna: separera färgade plagg från vita. Töm fickorna och kontrollera knapparna. Överskrid inte de angivna värdena, som avser vikten för torr tvätt: Tåliga material: max 5 kg Syntetmaterial: max 2,5 kg Ömtåliga material: max 2 kg Ylle: max 1 kg Hur mycket väger tvätten? 1 lakan g 1 örngott g 1 bordsduk g 1 morgonrock g 1 handduk g 8

9 Råd och föreskrifter! Tvättmaskinen har utarbetats och tillverkats i överensstämmelse med internationell säkerhetsstandard. Av säkerhetsskäl bifogas dessa varningar som ska läsas noggrant. Allmän säkerhet Denna apparat är gjord för att användas i hushållsbruk och inte professionellt och dess funktioner får inte modifieras. Maskinen får endast användas av vuxna och enligt de instruktioner som finns i denna bruksanvisning. Rör inte i tvättmaskinen om du är barfota eller med fuktiga händer eller fötter. Dra inte i sladden för att ta ur kontakten ur uttaget, utan fatta tag i kontakten. Öppna inte tvättmedelsfacket när maskinen är igång. Rör inte avloppsvattnet eftersom det bli vara mycket varmt. Öppna aldrig luckan med våld: säkerhetsmekanismen som skyddar mot att den öppnas ofrivilligt kan skadas. Vid fel får du aldrig röra de inre mekanismerna för att försöka utföra en reparation. Kontrollera alltid att inga barn närmar sig maskinen då den är igång. Under tvättcykeln blir luckan varm. Om tvättmaskinen måste flyttas ska detta ske med försiktighet och av minst två eller tre personer. Detta ska inte göras av en enda person eftersom tvättmaskinen är mycket tung. Innan du lägger in tvätten ska du kontrollera att trumman är tom. Bortskaffning Bortskaffning av förpackningsmaterialet: följ de lokala föreskrifterna, på så sätt kan emballaget återanvändas. Bortskaffning av den gamla tvättmaskinen: innan den skrotas ska den göras obrukbar genom att driftsladden klipps av och luckan tas bort. Skydda och respektera miljön Teknologi i miljöns tjänst Om du tycker att du ser lite vatten i luckan beror det på att med Indesit nya teknolgi räcker det med mindre än halva vattenmängden för att få tvätten maximalt ren: ett mål som uppnåtts för att respektera miljön. Spar tvättmedel, vatten, energi och tid För att inte slösa med tillgångarna ska tvättmaskinen amvändas med maxlast. Med en full maskin istället för två halvfulla SPAR du upp till 50% energi. Förtvätt behövs endast för mycket smutsigt tvättgods. Om du undviker förtvätt spar du tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 och 15% energi. Om du behandlar fläckarna med fläckborttagningsmedel, eller blötlägger dem innan de tvättas, minskar behovet att tvätta i höga temperaturen. Ett program på 60 C istället för 90 C eller ett på 40 C istället för 60 C, ger en energibesparing på 50%. Genom att dosera tvättmedelet rätt i förhållande till vattnets hårdhet, tvättens smutsgrad och mängd, undviker du slöseri samt skyddar miljön: även om du använder ett biodegraderbart tvättmedel innehåller det element som inverkar på jämvikten i naturen. Undvik dessutom så mycket som möjligt, sköljmedel. Om du tvättar sent på eftermiddagen och natten fram till de tidiga morgontimmarna, hjälper du till att minska elbolagens belastning. Om tvätten ska torkas i torktumlare ska du välja en hög centrifugeringshastighet. En liten vattenmängd innebär att tid och energi spars i torkprogrammet. SE Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 9

10 Underhåll och skötsel SE Avstängning av vatten och el Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av tvättmaskinens vattenssystem och risken för läckage undviks. Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen och under underhållsingreppen. Rengöring av tvättmaskinen De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt med ljummen tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel. Rengöring av tvättmedelsfacket Dra ut facket genom att lyfta upp det och dra det utåt (se figur). Tvätta det under rinnande vatten; denna rengöring ska utföras ofta. Rengöring av pumpen Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump som inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren, som skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre del.! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur kontakten. För att komma åt förkammaren: 1. ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida med hjälp av en skruvmejsel (se figur); 2. lossa locket genom att vrida det moturs (se figur): det är normalt att lite vatten rinner ut; Skötsel av luckan och trumman Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas. 3. gör rent insidan noggrant; 4. skruva tillbaka locket; 5. montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter den mot maskinen. Kontrollera vatteninloppsslangen Kontrollera inloppsslangen minst en gång om året. Om den har sprickor eller skåror ska den bytas ut: under tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det starka trycket.! Använd aldrig redan användna slangar. 10

11 Fel och åtgärder Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer Servicetjänsten (se sid. 12), ska du, med hjälp av följande lista,kontrollera att det inte rör sig om ett lättåtgärdat fel. SE Fel: Tvättmaskinen går inte att sätta på. Tvättcykeln startar inte. Tvättmaskinen tar inte in vatten. Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet. Tvättmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte. Tvättmaskinen vibrerar mycket under centrifugeringen. Tvättmaskinen läcker vatten. Roterar vredet för tvättprogrammen utan att stanna? De bildas för mycket lödder. Möjliga orsaker / Lösningar: Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget. Det saknas ström i bostaden. Luckan är inte ordentligt stängd. Knappen har inte tryckts in. Vattenkranen är inte öppen. Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen. Slangen är böjd. Vattenkranen är inte öppen. Det saknas vatten i bostaden. Vattentrycket är inte tillräckligt. Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från marken (se sid. 3). Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten (se sid. 3). Väggutloppet har inget luftutsläpp. Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvättmaskinen samt kontakta servicetjänsten. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns ärskilda hävertventiler att köpa som förhindrar denna effekt. Programmet saknar tömning: med vissa program måste tömningen startas manuellt (se sid. 6). Mot skrynklor är aktiverad (där sådan finns): Med denna funktion måste tömningen aktiveras manuellt. Avloppslangen är böjd (se sid. 3). Avloppsledningen är tilltäppt. Trumman har inte lossats ordentligt vid installationen (se sid. 2). Tvättmaskinen står inte plant (se sid. 2). Tvättmaskinen är inträngd mellan en möbel och väggen (se sid. 2). Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad (se sid. 2). Tvättmedelsfacket är igentäppt (för rengöring se sid. 10). Avloppsslangen är inte ordentligt fastsatt (se sid. 3). Vänta några minuter tills avloppspumpen har tömt trumman, stäng av tvättmaskin, välj en av symbolerna för Stop/Reset, och återstarta den. Om vredet fortsätter att rotera ska du kontakta serviceverkstaden eftersom det betyder att maskinen meddelar att det finns ett fel. Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten "för tvättmaskin", "för hand och i maskin", eller liknande). För stor mängd tvättmedel har doserats. Installation Beskrivning Program Tvättmedel Föreskrifter Underhåll Fel Assistens 11

12 Assistens SE Innan du kallar på Servicetjänsten: Kontrollera om du kan åtgärda felet själv (se sid. 11); Starta programmet igen för att kontrollera om problemet är löst; Om det inte förhåller sig så ska du kontakta den auktoriserade Servicetjänsten på det telefonnummer som finns på garantisedeln.! Anlita aldrig ej behöriga tekniker. Meddela: typ av fel; maskinmodell (Mod.); serienummer (S/N ). Denna information hittar du på typskylten som sitter på tvättmaskinens bakstycke. Assistens 12

13 Käyttöohjeet PESUKONE FI Suomi WI 102 Yhteenveto Asennus, Pakkauksen purkaminen ja vaaitus, 14 Vesi- ja sähköliitännät, Ensimmäinen pesujakso, 15 Tekniset tiedot, 15 Pesukoneen kuvaus, Säätötaulu, 16 Merkkivalot, 17 Käynnistys ja ohjelmat, 18 Lyhyesti: ohjelman käynnistys, 18 Ohjelmataulukko, 18 Omavalintaiset toiminnot, 19 Aseta lämpötila, 19 Toiminnot, 19 Pesuaineet ja pyykit, 20 Pesuainelokerikko, 20 Pyykin valmistelu, 20 Erityiset vaatekappaleet, 20 Varotoimet ja neuvot, 21 Yleinen turvallisuus, 21 Hävittäminen, 21 Säästä rahaa ja luontoa, 21 Huolto ja hoito, 22 Sulje pois vesi ja sähkövirta, 22 Pesukoneen puhdistus, 22 Pesuainelokerikon puhdistaminen, 22 Luukun ja rummun hoito, 22 Pumpun puhdistaminen, 22 Tarkista veden syöttöletku, 22 Häiriöt ja korjausohjeet, 23 Huoltoapu, 24 Ennen huoltoapuun soittamista, 24 FI 13

14 Asennus FI! On tärkeää säilyttää tämä ohjekirjanen, jotta sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä pesukoneen kanssa, jotta uusi omistaja voi tarkistaa siitä pesukoneen käyttöohjeet ja varoitukset.! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta. Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Pakkauksen purkaminen 1. Poista pesukone pakkauksestaan. 2. Tarkista, että pesukone ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä liitä sitä ja ota yhteys jälleenmyyjään. 3. Poista 3 kuljetuksen suojaruuvia ja kumirengas vastaavan välikappaleen kanssa, jotka sijaitsevat takaosassa (katso kuva). 4. Sulje reiät pakkauksen muovitapeilla. 5. Sulje pakkauksen mukana tulleella tapilla pistokkeen kolme kiinnitysreikää, jotka löytyvät koneen takaosan oikeasta alalaidasta. 6. Säilytä kaikki osat: jos pesukonetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin, ne tulee asentaa takaisin paikoilleen.! Pakkausmateriaalit eivät sovi lasten leikkikaluiksi. Pesukoneen vaaitus 1. Asenna pesukone tasaiselle ja kovalle lattialle siten, että se ei kosketa seiniä, huonekaluja tai muita esineitä. 2. Jos lattia ei ole täysin vaakatasossa, voit säätää pesukoneen oikeaan asentoon ruuvaten auki tai kiinni etummaisia tukijalkoja (katso kuva); kallistuskulman työskentelytasolla mitattuna ei tule ylittää 2. Huolellinen vaaitus takaa koneen vakauden ja estää tärisemistä, äänekkyyttä sekä koneen liikkumista toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen kokolattiatai muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle. Vesi- ja sähköliitännät Veden syöttöletkun liittäminen A 1. Työnnä tiiviste A syöttöletkun päähän ja kierrä letku kylmän veden hanaan, jonka suu on ¾ putkikierteitetty (katso kuva). Ennen liittämistä anna veden juosta, kunnes se on kirkasta. 2. Liitä syöttöletku pesukoneeseen ruuvaten se kiinni asiaankuuluvaan koneen takana oikeassa yläosassa olevaan vesiliittimeen (katso kuva). 3. Ole varovainen, että letku ei ole taittunut tai puristunut.! Hanan vedenpaineen tulee kuulua niihin arvoihin, jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (katso viereistä sivua).! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen. 14

15 Veden poistoletkun liittäminen cm Liitä poistoletku taittamatta sitä lattiaviemäriin tai cm:n korkeudella olevaan seinäviemäriin; tai aseta se lavuaarin tai kylpyammeen laidalle kiinnittäen lisävarusteena tullut ohjain hanaan (katso kuva). Poistoletkun vapaan pään ei tule jäädä upoksiin veteen.! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.! Syöttöjohdon vaihto tulee suorituttaa ainoastaan valtuutetulla teknikolla. Huomio! Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Ensimmäinen pesujakso Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä suorita yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykkiä asettaen pesu 90 C:ssa ilman esipesua. Tekniset tiedot FI Asennus Kuvaus Ohjelmat Pesuaineet Sähköliitäntä Ennen pistokkeen työntämistä seinäpistorasiaan varmista, että: pistorasia on maadoitettu ja se on lain mukainen; pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso taulukko); syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso taulukko); Malli WI 102 Mitat Täyttömäärä Sähköliitännät Vesiliitännät leveys cm 59,5 korkeus cm 85 syvyys cm 52,5 1-5 kg Jännite 220/230 V 50 Hz maks. liitäntäteho 1850 W maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar) min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar) rummun tilavuus 40 litraa Varotoimet Huolto pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda pistorasia tai pistoke.! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle.! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa. Linkousnopeus Testiohjelmat normin IEC456 mukaisesti 1000 kierr./min saakka Ohjelma 3; lämpötila 60 C; toteutettu 5 kg:n täyttömäärällä. Tämä kodinkone on seuraavien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimusten mukainen: - 73/23 pvm. 19/02/73 (Pienjännite) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset - 89/336 pvm. 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset Häiriöt Huoltoapu 15

16 Pesukoneen kuvaus FI Säätötaulu TOIMINTO painikkeet LUUKKU LUKOSSA merkkivalo KÄYNNISTYS/ SAMMUTUSpainike KÄYNNISTYS/ SAMMUTUS merkkivalo Pesuainelokerikko OHJELMA nappula LÄMPÖTILA nappula Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden laittamiseksi (katso sivu 20). TOIMINTOpainikkeet: saatavilla olevien toimintojen valitsemisksi. LÄMPÖTILAnappula: lämpötilan tai kylmäpesun asettamiseksi (katso sivu 19). LUUKKU LUKOSSA -merkkivalo, jonka avulla nähdään, onko luukku avattavissa (katso sivu 17). KÄYNNISTYS/SAMMUTUS -merkkivalo, jotta voidaan nähdä onko pesukone päällä ja onko asetettu ohjelma hyväksytty (katso sivu 17). OHJELMAnappula: ohjelmien valitsemiseksi. Huomaa: Sen jälkeen kun pesujakso on asetettu ja pesukone on sen hyväksynyt, nupin siirtämisellä ei ole enää mitään vaikutusta (poikkeuksen muodostaa asento Stop/Reset). Käännä nuppia ainoastaan myötäpäivään. KÄYNNISTYS/SAMMUTUS -painike pesukoneen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi. Pesukoneen sammuttaminen ei mitätöi valittua ohjelmaa. 16

17 Merkkivalot Merkkivalot näyttävät tärkeitä tietoja. Niiden merkitys: FI LUUKKU LUKOSSA merkkivalo Tämä merkkivalo osoittaa, että pyöreä luukku on lukittu tahattomien aukaisujen estämiseksi. Vahinkojen estämisen kannalta on tärkeää, että odotat kunnes merkkivalo sammuu ennen luukun aukaisemista. Tämä viive kestää noin kolme minuuttia. KÄYNNISTYS/SAMMUTUS merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun pesukone on päällä ja odottaa ohjelman asettamista. Valo palaa jatkuvasti silloin, kun asetettu ohjelma on hyväksytty. Asennus Kuvaus Ohjelmat Pesuaineet Varotoimet Huolto Häiriöt Huoltoapu 17

18 Käynnistys ja ohjelmat FI Lyhyesti: ohjelman käynnistys 1. Aseta haluttu ohjelma. 2. Aseta pesulämpötila (katso sivu 19). 3. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku. 4. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso sivu 20). 5. Käynnistä pesukone painaen näppäintä. Merkkivalo KÄYNNISTYS/SAMMUTUS alkaa vilkkua, noin 5" kuluttua asetus hyväksytään, merkkivalo lakkaa vilkkumasta (jääden pala maan) ja pesujakso alkaa. 6. Asetetun pesujakson peruuttamiseksi valitse yksi merkeistä (Stop/Reset) ja odota 5": kun peruut taminen on hyväksytty, merkkivalo KÄYNNISTYS/ SAMMUTUS vilkkuu, tässä vaiheessa voit sam muttaa koneen ja asettaa uuden pesujakson. 7. Ohjelman lopussa LUUKKU LUKOSSA -merkkivalo sammuu osoittaen, että luukku voidaan avata. Sammuta pesukone painamalla painiketta. Ota pyykit pois koneesta ja jätä luukku raolleen rummun kuivaamiseksi. Ohjelmataulukko Kangastyyppi ja likaisuus KESTÄVÄT KUIDUT Ohjelmat Pesuaine Jakson kesto (minuuttia) esipesu pesu Lämpötila Huuhteluaine Pesujakson kuvaus Erittäin likainen valkopyykki Esipesu. pesu, huuhtelut, keski- ja 1 90 C 135 (lakanat, pöytäliinat, jne.) loppulinkoukset Erittäin likainen valkopyykki Pesu, huuhtelut, keski- ja 2 90 C 125 (lakanat, pöytäliinat, jne.) loppulinkoukset Erittäin likainen valko- ja kirjopyykki 3 Pesu, huuhtelut, keski- ja 60 C 110 loppulinkoukset Vähän likainen valkopyykki ja värillisten 4 Pesu, huuhtelut, keski- ja 40 C 70 hienopesu (paidat, villapaidat, jne.) loppulinkoukset Huuhtelut Huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Linkous Veden poisto ja loppulinkous Stop/Reset SYNTEETTISET KUIDUT Värinsä pitävät erittäin likaiset synteettiset kuidut (pienten lasten pyykki, jne.) Väriä päästävät synteettiset kuidut (kaiken tyyppinen hieman likainen pyykki) Huuhtelut Huuhteluaine Linkous Stop/Reset ARAT KANKAAT 5 60 C C 60 Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous Huuhtelu, jossa otetaan huuhteluaine, rypistymisen esto tai hellä linkous Veden poisto ja hellä linkous Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman Käsipesu 7 40 C 50 Pesu, huuhtelut ja hellä linkous Erittäin arat vaatteet ja kankaat Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto ja 8 30 C 45 (verhot, silkki, viskoosi jne.) veden poisto Huuhtelut Huuhtelut, rypistymisen esto ja veden poisto Linkous Veden poisto ja hellä linkous Veden poisto Stop/Reset Veden poisto Keskeyttää/peruuttaa valitun ohjelman Huomaa Rypistymisen esto kuvausta varten katso sivu 19. Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina. 18

19 Omavalintaiset toiminnot C Aseta lämpötila LÄMPÖTILAnappulaa kiertäen voidaan asettaa pesun lämpötila (katso Ohjelmataulukkoa sivulla 18). Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun saakka ( ). FI Toiminnot Pesukoneen eri pesutoiminnot mahdollistavat halutun puhtausasteen ja valkoisuuden. Toimintojen päälle laittamiseksi paina halutun toiminnon painiketta alla olevan taulukon mukaisesti. Toiminnot Vaikutus Huomioita käytöstä Pikapesu Alentaa pesujakson kestoa noin 30%. Ei voida käyttää erityisohjelmien kanssa eikä villa- ja silkkiohjelmien kanssa. Asennus Kuvaus Rypistymisen esto Alentaa pesujakson kestoa noin 30%. Voit keskeyttää ohjelman (symbolin kohdalle ) tämän näppäimen avulla, jolloin pyykki jää likoamaan veteen ennen linkoamisen suorittamista. Tämä näppäin on erittäin tärkeä arkojen ja synteettisten kuitujen suojelija. Sitä käytetään ainoastaan synteettisten kuitujen, silkin ja verhojen pesuohjelmissa tai silloin, kun et voi poistaa pyykkiä pesukoneesta välittömästi pesun jälkeen. Suorita pesujakso loppuun seuraavalla tavalla ennen pyöreän luukun aukaisemista: Silkki ja verhot: paina painiketta Rypistymisen esto, jolloin pesukone suorittaa veden poiston. Synteettiset kuidut: paina painiketta Rypistymisen esto mikäli haluat suorittaa linkouksen tai käännä nuppi OHJELMA symbolin kohdalle, mikäli haluat suorittaa veden tyhjennyksen. Ohjelmat Pesuaineet Varotoimet Huolto Häiriöt Huoltoapu 19

20 Pesuaineet ja pyykit FI Pesuainelokerikko Pesun hyvä tulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta: pesuaineen liioiteltu käyttö ei pese tehokkaammin vaan sillä lisätään pesukoneen sisäosien peittymistä pesuainekarstalla ja ympäristön saastumista Vedä ulos pesuainelokerikko ja laita pesuaine tai lisäaine seuraavasti. Erityiset vaatekappaleet Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin sisälle. Pese ne yksin ylittämättä puolitäyttöä. Käytä ohjelmaa 8, joka sulkee automaattisesti linkouksen pois. Untuvatakit ja tuulitakit: jos täyte on hanhen tai ankan höyhenistä, ne voidaan pestä pesukoneessa. Käännä vaate ylösalaisin ja laita koneeseen korkeintaan 2-3 kg pyykkejä, toista huuhtelu kerran tai pari sekä käytä hellää linkousta. Tenniskengät: puhdista kengät mudasta. Ne voidaan pestä yhdessä farkkujen ja kestävien vaatteiden kanssa; ei kuitenkaan valkoisten vaatteiden kanssa. Villa: parhaan tuloksen saamiseksi käytä erityistä pesuainetta äläkä ylitä 1 kg:n täyttömäärää. lokero 1: Esipesuaine (jauheena) lokero 2: Pesuaine pesua varten (jauheena tai nestemäisenä) Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen pesua. lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaineet, jne) Varo, että huuhteluaine ei vuoda ulos ritilästä.! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi. Pyykin valmistelu Jaa pyykki seuraavasti: - kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa. - värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista. Tyhjennä taskut ja tarkista napit. Älä ylitä suositusarvoja, jotka annetaan viitaten kuivan pyykin painoon: Kestävät kuidut: enintään 5 kg Synteettiset kuidut: enintään 2,5 kg Arat kuidut: enintään 2 kg Villa: enintään 1 kg Paljonko pyykit painavat? 1 lakana gr. 1 tyynynpäällinen gr. 1 pöytäliina gr. 1 kylpytakki gr. 1 pyyhe gr. 20

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 105

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 105 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 ES DK Dansk, 37 FI Suomi, 13 NO Norsk, 25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin

Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador

ROYAL 47S Operator s Manual Käyttöopas Bruksanvisning Betriebsanleitung Brugsvejledning Manuel de l Utilisateur Manual del operador ROYAL 47S GB D F NL N Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere