Notat. Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016"

Transkript

1 Notat Sags id G Den 15. december 2015 oltyj Status for Faaborg-Midtfyns turismeservice - Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016 Notatet omhandler alene kommunens lokale turismeservice. Statusnotat for erhvervsservice er fremlagt i anden sag. De forskellige erhvervssamarbejdsprojekter evaluerings i anden sammenhæng. Baggrund Turismeserviceområdet er overtaget fra Udvikling Fyn 1. september 2014 (samtidig med den generelle erhvervsservice) med tilhørende 2½ årsværk, hvoraf det ene årsværk var vakant. Derudover har der i højsæsonen typisk været ansat 2 sommerassistenter. VisitFaaborg s arbejdsområde ved overtagelsen bestod primært af turistinformation rettet mod turister der lægger vejen forbi turistkontoret og via hjemmesiden. Den digitale formidling og den løbende opdatering af er en stor del af bureauets formidling. For at kunne formidle digitalt på hjemmesiden ligger et stor forudgående arbejde med at indhente og opdatere information fra de lokale aktører i den lokale database. En del af turistkontorets arbejde er indtægtsdækket virksomhed gennem salg af bl.a.: -Salg af kort, turistguides mv. -Salg af DSB billetter -Salg af billetter til byens arrangementer -Salg af gavekort til Shopping Faaborg -Salg af ridekort for Riderute Sydfyn Turistkontoret har desuden hjulpet turistforeningen med produktion af deres årlige turistguide ligesom der ydes hjælp til shopping Faaborg. Status på lokal turismeservice Fokus ultimo 2014 var at få styr på forretningen. Blandt andet er det nyt at håndtere en slags butik der sælger en lang række små ydelser. Desuden var der behov for at omdefinere en række opgaver blandt personalet på turistbureauet i en kommunal kontekst, herunder selv at skulle varetage det daglige regnskab. Skal turismen styrkes på Sydfyn og inden for Faaborg-Midtfyn kommune er det ikke nok alene at servicere turismen inden for husets murer (turistbureauet), men der er behov for fremadrettet også at arbejde for turismens udvikling uden for Side 1

2 husets murer, dvs. et aktivt samarbejde med og støtte til - turismens aktører om udvikling i turismen. Meget hurtigt ultimo 2014 og 2015 blev igangsat arbejdet med at udvikle lokal turismeservice til at omhandle både turistinformation, service, hjælp til turismeaktører, øget markedsføring/branding af øhavet og dets herligheder, samt samarbejde med turismeerhverve. Målet er at den lokale turismeservice står på fire ben: Servicering af turister med information og viden før og under deres besøg (kunder i butikken), herunder digital formidling Støtte til turisthvervets aktører i forhold til udvikling og opbygning af samarbejde og udvikling af fælles pakker af oplevelser/aktiviteter der kan sælges til turisten (dvs. udvikling af aktivitetspaletten og det også at sælge hinanden). Påvirke og være med til at samle og sætte retning for erhvervet Markedsføringsinitiativer/branding med udgangspunkt i den lokale tilstedeværelse og lokalkendskabet Understøtte og skabe turistmæssige synergier med de eksisterende kommunale satsninger, herunder Faaborg Outdoor Event og Fynske Fristelser m.m. Dette nye paradigme for turistkontorets arbejde er defineret/italesat som VisitFaaborg, værkstedet for turismen. I det nye værksted inviteres turismeaktørerne til, med støtte fra VisitFaaborg, at udvikle nye tilgange, samarbejdsrelationer, produkter og pakker m.m. For at facilitere denne udvikling, blev primo 2015 ansat en turistmanager (turismeudviklingskonsulent) med bl.a. følgende hovedopgaver: At støtte turistaktørerne gennem koordinering, samarbejde og udvikling af produkter og aktiviteter for turister med formål at skab øget professionalisme og øget indtjening hos aktørerne Sparing til de enkelte eller gruppe af turistaktører med udgangspunkt i deres ønsker og behov for udvikling At arbejde for et nyt styrket samarbejde mellem de fire øhav-kommuners Visitkontorer om en mere fælles markedsføring af det sydfynske øhav som turistdestination (som supplement til lokal markedsføring) At fungere som sekretær for turistforeningens bestyrelse samt deltage i deres messearbejde At bidrage til de initiativer til lokal turismefremme der iværksættes af erhvervsprojekterne Destination Fyn og Naturturisme, såvel Østersøpartnerskabet, som understøtte kommunale aktiviteter/satsninger der kan fremme turisme og bosætning. Side 2

3 Arbejdet i VisitFaaborg tager udgangspunkt det lokale og ligger i forlængelse af det strategiske markedsføringsarbejde og den produktudvikling der sker i regi af Destination Fyn/Udvikling Fyn og Naturturisme, som der er etableret et tæt samarbejde. Ligeledes forventes at Østersøpartnerskabet kan fungere som bastion for udvikling af nye muligheder/produkter inden for bl. a. kulturhistorisk turisme (eksempelvis herregårdslandskaber, historiske bymiljøer) såvel som aktiv byferie m.m). Af boks 1 næste side fremgår indsatser fra Værkstedet for turisme i 2015 Side 3

4 Resultater 2015 fra VisitFaaborg, værkstedet for Turisme: Turismeinformation på turistbureauet og via digital formidling. Siden besøges af knap gæster årligt, og tendensen er stigende. Figur 1 nedenfor. Implementeret det nye oplevelsesbooking system digital bookingmodul. Turismen er digital, og ifølge Visit Denmark booker over 75 % deres ferie online. I dag forventer turisterne, at kunne finde og betale for oplevelser og arrangementer digital både inden de ankommer og under deres ophold. En stor indsats er lagt i at få oplevelserne i Faaborg hurtigt med på systemet (som skal udbredes i hele landet). Arbejdet med udvikling af pakkeprodukter samt kontakt til turismeaktører. o Der er foretage 28 virksomhedsbesøg både store og små (efter ønske fra aktørene) o Der er lavet pakkeudviklingsarbejde med ca. 15 aktører - og der en del nye udviklingsprodukter og ideer på vej. F. eks: Ø-hop billetten der er en rabat billet til tre færger og 5 øer. Faaborg Ferry Tale, Sensommer pakke (Japanske haver, Faaborg Fjord, Veteran Jernbane), Cykel og Ø-hop, (Faaborg Cykeludlejning, Faaborg Fjord, Ø-færgen), 3 i 1 fællesbillet til Øhavs center, Veterantoget + Miniby, Gavekort Online (Shopping Faaborg). o Alle pakkerne har været markedsført på Oplevelsesbooking -systemet. o Endelig blev der brugt en del kræfter på MS Brahe. Faaborg i verdenspressen. o Presseture varetages af Udvikling Fun. Visit Faaborg vejleder og rådgiver Udvikling Fyn ud fra lokalkendskab og de lokale aktøres interesse. Der er deltaget i 8 presseture og bidraget til flere. I øjeblikket hjælpes Udvikling Fyn med en kinesisk gruppe der skal se Fyn om vinteren. Opbygget netværkssamarbejde o Destination Fyn omkring presseture, digitale projekter, overnatningsstatistik samt udvikling af cykelturisme o Naturturisme omkring et samarbejde om markedsføring af turisme i vores fælles øhav o Deltagelse i netværk omkring Øhavsstien, Riderute Sydfyn, og cykelruter (udvikling og markedsføring) Afholdt et gå-hjemmøde i Turistforenings regi med emnerne Er Faaborg en sommerby (med formål at sætte fokus på butikker og attraktioners lukketider i ydersæsonen) og sælg hinanden (pakke-samarbejde for hele erhvervet). Afholdt 3 udviklingsmøder med øhavets øvrige turistbureauer. I december er afholdt møde med fokus på at igangsætte et arbejde om fælles hjemmeside for Det Sydfynske Øhav som supplement til de enkelte visit-hjemmesider. Naturturisme deltager i samarbejdet Bidraget til to messer (Herning og Hamborg) via samarbejde med turistforeningen Ydet bidrag til bl.a. Faaborg Outdoor, Fynske Fristelser, Øhavets dag, Knæk cancer samt deltaget i 3 møde/workshops (Horne Erhvervsråd, Shopping Faaborg + Ringe Byforum). Side 4

5 Figur 1: Antallet af besøg på Du kan måske også nævne Figur 2 Antallet af besøg på sammenlignet med andre fynske kommuners visit-hjemmesider VisitFaaborg er den gule og det ses at den ligger på niveau med Svendborg (visitsydfyn) som er den blå. Odense er grøn, Nyborg rød og Assens lilla Side 5

6 Endelig skal nævnes at VisitFaaborg hen over sommeren, i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, har fået gennemført to tilfredshedsundersøgelser af turismen i Faaborg. En turisttilfredshedsundersøgelse samt en såkaldt Mystery Shopping undersøgelse. Disse undersøgelser vil fungere som en slags nulpunktsanalyser for de næste års udviklingsarbejde. Resultaterne viser at turistbureauet gør det rigtigt flot, ligesom også butikker og madsteder gør det godt. Undersøgelsen peger også på flere udfordringer, herunder at flere turister oplever byen som lukke/død uden for højsæsonen, at turisten ikke i høj grad forventer at anbefale Faaborg som turistdestination, at mange besøger naturen, men det er ikke outdoor-turisten men derimod det gode liv turister. Disse udfordringer vil der blive set nærmere på og arbejdet med i de kommende år. Se bilag 2 for en kort omtale af undersøgelserne og præsentation af enkelte resultater. Refleksioner over 2015 Der er med ansættelse af en turistmanager skabt ressourcer og kompetencer til udvikle turistbureauets arbejde fra at omfatte turismeinformation til også at arbejde med støtte til turismeaktørerne og hjælp til produktudvikling. Der er blandt personalet taget ejerskab til konceptet VisitFaaborg, et værksted for turisme. Samtidig er den informationsservice der er givet til turisterne fastholdt på et meget højt niveau. Således viser de to turismeanalyser, der er gennemført i Faaborg hen over sommeren, at turistbureauets service er absolut helt i top. I den ene undersøgelse ligger VisitFaaborg endda som nr. 3 ud af 33 turistkommuner. Se bilag 2 for en kort præsentation af resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen. Resultatet er opnået til trods at der er i højsæsonen 2015 kun har været ansat en sommerassistent mod tidligere to. Dog har det betydet at turistmanageren netop i højsæsonen også i et mindre omfang har bidrag ved skranken med direkte servicering af turisterne. VisitFaaborgs hjemmeside er kvalitetsmæssigt fastholdt med et stigende antal besøg, jf. ovenstående figur 1 og 2. Konceptet med turistmanageren og VisitFaaborg, værkstedet for turisme er kommet godt fra start. Der er i erhvervet nu kendskab til værkstedet og der er en stigende søgning på hjælp/støtte til udvikling af nye samarbejder og produkter. Der er rigtigt mange der ønsker at udvikle nyt. Fortsætter stigningen i ønsket om hjælp/støtte/samarbejde må der i 2016 ske en prioritering i forhold til hvilke projekter der kan gives hjælp. En begrænsning for turistmanagerens tid til direkte erhvervsstøtte er, at han også varetager sekretærfunktion for turistforeningens bestyrelse og deltager i deres messe-arbejde (cirka 350 timer årligt) såvel som han i højsæsonen også må bidrage til at stå ved skranken på turistbureauet (ca. 200 timer) Gennem turistmanagerens arbejde opnås et godt kendskab til turismebranchens aktører og de produkter der tilbydes. Når dette kendskab holdes op mod den Side 6

7 generelle aktivitet og markedsføring af området der sker, ses nogle udfordringer for turismens udvikling. Blandt andet kan peges på: Mange turismeaktører er mindre/små og deltidsorienteret uden større interesse i at udvikle forretningen ud over en vis størrelse Med strategisk fokus på Øhavet og outdoor-turisme (bl.a. gennem Naturturisme og Faaborg Outdoor Event), mangler der i Faaborg området aktører der udbyder aktivitetsmuligheder inden for outdoor segmentet, herunder udlejning. En udfordring der bør tages hånd om, såfremt turismen skal udvikles i forhold til flere gæster og flere overnatninger. De to tilfredshedsundersøgelser der blev gennemført i sæson 2015 kan på mange måder betragtes som nul-punktanalyser for turismen. Selvom rapporterne viser mange gode takter viser den også, at der er forhold der kan forbedres. Et opmærksomhedspunkt er turistens lyst til at anbefale Faaborg som turistdestination. Der skal i 2016 rettes fokus på flere af de punkter i rapporterne der kalder på forbedring. Et samarbejde med de øvrige kommuner/visitkontorer rundt om Øhavet er i sin opstart. Primo december er holdt møde om hvordan en fælles hjemmeside om Øhavet kan opbygges samtidig med at de lokale hjemmesider kan fortsætte som de er i dag. Der er nu enighed om at sætte arbejdet i gang. Fra FMK s side skubbes på i forhold til et tættere samarbejde om at sælge Øhavet som destination Det sydfynske Øhav, Et øhav i verdensklasse. Tværkommunalt samarbejdet er afgørende, da turisten i dag, i mindre grad end tidligere, lader sig stoppe af kommunegrænser og ønsker at bevæge sig rundt. Vi skal være bedre til at sælge hinanden og forstå, at hvad er godt for den anden også er godt for os selv. Man kan godt bo i Svenborg og tage på restaurant i Faaborg efter en tur på Ærø. Ydelse af bestyrelsesservice og samarbejdet med turistforeningen fungerer godt og er et vigtigt element i forhold til, at få sat fokus på de problemstillinger der kan begrænser turismeudviklingen og sætte retning for et aktivt turismesamarbejde. Økonomi og ressourcer: Der er samlet 2½ årsværk til rådighed, en turistmanager (udviklingskonsulent) samt 2 turismeassistenter. Der afsættes ca. 1,25 ÅV til turismeinformation og 1,25 årsværk til de øvrige tre arbejdsområder (støtte til turismeaktører, markedsføring samt understøtte kommunale satsninger/events). Desuden er p.t. ansat en fleksjobber ca. 5 timer om ugen til at varetage bogholderi for turistforeningen (del af vores erhvervsservice). Endelig er i højsæson 2015 (3 mdr.) ansat en sommerassistent til betjening af turister der besøger turistbureauet. Den samlede økonomi for enheden Erhverv og turisme er rammesat ud fra det beløb som aftalen med Udvikling Fyn er reduceret med per 1/ svarende til 1,152 million årligt samt kr. årligt som aftalt ved budget 2015, i alt cirka 2,0 millioner. Side 7

8 Heraf er ca kr. afsat til turismeområdet. Beløbet dækker primært løn til det faste personale. Derudover genereres en indtægt fra ydelse af bestyrelsesservice til turistforeningen på ca kr. i 2015 og fra salg af produkter i butikken på godt kr., hvoraf en stor del kommer fra salg af DSB billetter (forventet ca kr.). Indtægterne benyttes til ansættelse af flexjobber til bogholderi for turistforeningen, til ansættelse af sommerassistent samt finansiering af en række markedsføringsudgifter, aktiviteter for turismeaktørerne, kontingenter, annoncer og mødeudgifter. Niveauet af indtægt er således med til at sætte overlæggeren for bl.a. niveauet af betalt markedsføring og omfanget af aktiviteter der medfører omkostninger. I 2016 vil salg af DSB billetter falde og udfases i 2017 (ifølge DSB). Herved vil indtægterne falde med ca kr. (i forhold 2014). Der arbejdes med implementering af et nyt markedsføringssystem for aktørerne, oplevelsesbooking, hvor turistbureauet modtager et mindre gebyr for at håndtere systemet. Gebyrindtægterne herfra vil dog aldrig kunne erstatte tabet af indtægter fra salg af DSB billetter. I det hele taget arbejdes løbende med at øget graden af mersalg fra butikken når turisterne lægger vejen forbi. For 2016 forventes dog et budget stort set lig budget 2015, men med fald i indtægter fra DSB. Det forventes for 2016, at der kan opretholdes ansættelse af en sommerassistent i højsæsonen og fastholdes et aktivitetsniveau som i Forslag til målsætning 2016 lokal turismeservice Lokal turismeservice er en vigtigt del af erhvervsfyrtårnets arbejde for at styrke erhvervslivet i kommune. Turismeservice s fire ben (informationsservice, udviklingsstøtte til aktører, markedsføring samt understøtning af de kommunale satsninger/events) er essentiel for at løfte ønsket om flere turister på Sydfyn og Faaborg-Midtfyn kommune. Indsatsen på området skal, efter opstart i 2014 og udviklingen af konceptet gennem 2015, i 2016 forankres og der skal ske en prioritering og fokusering på de centrale udfordringer, herunder de emner som nulpunktsanalysen peger på. Desuden er der et stor behov for nye aktører på flere områder for at skabe en bredere palette af tilbud til turister, herunder også udlejning af udstyr til de forskellige outdoor aktiviteter. Ligeledes er der brug for mere pakke-samarbejde mellem turismeaktørerne. Værkstedets arbejde skal sætte fokus på behovet for nye aktører og retning for nye samarbejder. Endvidere er der behov for et velfunderet og aktivt samarbejde om markedsføring med de øvrige visitkontorer rundt i Øhavet, for derigennem at styrke synligheden af Det Sydfynske Øhav overfor udlændinge der står og skal vælge ferie i Danmark. Der arbejdes ligeledes med nye muligheder, der forventes at opstå som output af turisme-erhvervsprojekterne Naturturisme, Destination Fyn og Østersøpartnerskabet. På medarbejderniveau skal værksteds -tankegangen fastholdes, dog med tydelig prioritering hvilke initiativer der understøttes Side 8

9 Forslag til indsatser 2016 lokal turismeservice Indsatserne vil ressourcemæssigt være som i Turismeinformationsarbejdet, herunder den digitale formidling og service på bureauet, fortsætter på niveau med 2015 med en tildeling af ca. 1,25 af de faste årsværk. Der planlægges ligeledes med ansættelse af en sommerassistent i højsæsonen. De øvrige 1,25 fast årsværk benyttes til at løfte de øvrige tre ben i værkstedets arbejde (støtte til turismeaktører, markedsføring samt understøtte kommunale satsninger/events). Der holdes fokus på hjælp til udviklingsmuligheder hos de etablerede lokale turismevirksomheder, nye aktivitetsmuligheder, samarbejde og nye pakketilbud til turister. Opmærksomhed og støtte til iværksættere gives høj prioritet. Der ydes støtte og hjælp til udvikling af de kommunalt prioriterede events og satsninger. Samarbejdet med turistforeningen fortsættes på samme niveau som i 2015, herunder sekretariatsbistand til bestyrelsen, bogholderi, hjælp til guiden og deltagelse i messearbejdet. Til dette arbejde fortsætter ansættelsen af fleksjobber med 5 timer ugentlig til bogholderi for turistforeningen. Der søges at sætte fokus på kompetenceudvikling hos relevante virksomheder. For små og mellemstore virksomheder vil det ske i samarbejde med Naturturisme gennem deres interregprojekt React og for større virksomheder gennem et kompetenceprojekt gennem Dansk Natur og Kystturisme, der er under udarbejdelse. Ved andre behov henvises til erhvervskonsulent for vejledning og eventuelt visitering til specialiseret vejledning. De i nul-punktsanalysen påpegede udfordringer søges håndteret således, at turister vil opleve en endnu bedre service uanset hvilken forretning, hotel eller butik de besøger. Indsatser for at få flere turister til at fungere som ambassadører via lyst til at anbefale Sydfyn, Det Sydfynske Øhav og Faaborgområdet efter deres ferie, skal planlægges i samarbejde med turistforeningen, Shopping Faaborg m.fl. Fokus på butikker og aktiviteters åbningstider i og omkring højsæson er et vigtigt element heri. Markedsføringsarbejdet skal fortsættes med hjælp til presseture der planlægges og arrangeres i samarbejde med Udvikling Fyn. Øhavssamarbejdet mellem de fire Visit bureauer og Naturturisme skal yderligere op i gear og den fælles hjemmeside om Øhavet skal op at køre. Hjemmesiden skal trække på de lokale visit-sider og skal/kan fungere med et minimum af vedligehold. Finansiering afklares i samarbejde med Naturturisme. Forslag til mål-indikatorer for lokal turismeservice 2016 Turismeinformation: - Den digitale formidling når over besøgende - Oplevelsesbooking blive dobbelt så stort som i 2015, målt i aktører der benytter systemet Side 9

10 Støtte til turismeaktører: - Der besøges en lang række af turismeaktører med udgangspunkt i behov. - Der arbejdes hen imod at opstille kvalitativ mål for vejledningen - En lang række af turismeaktører har modtaget støtte til produktudvikling, og nye produkter og pakketilbud har set dagens lys - En række turismeaktører har fået tilbud om og deltaget i - kompetenceudvikling (afhænger dog af at interregprojektet hos Naturturisme såvel som Dansk Natur og Kystturismes projekt opnår støtte). - Aktiv deltagelse i diverse netværk, herunder Øhavsstien, Riderute Sydfyn og cykelturisme med henblik på at fastholde og udvikle ruter samt udbrede kendskabet til ruterne - Mindst 2 gå-hjem møder i samarbejde med turistforeningen - Afholdelse af en workshop med henholdsvis shopping Faaborg, spisestederne og overnatningsstederne med fokus på turismeservice ud over egen forretningsinteresse. Markedsføring - Støtte og hjælp til presseture i samarbejde med Udvikling Fyn - Fælles Øhavs hjemmeside i drift - Bidrag til og deltagelse i messerne i Hamburg, Herning og Oslo Understøtte kommunale satsninger herunder events: - Folder om outdoor eventen og de lokale rute/aktivitetsmuligheder udarbejdet - Flere turismeaktører har udarbejdet særlige pakker koblet til de store events som Faaborg Outdoor samt Fynske Fristelser - Opfølgning på nye muligheder for styrkelse af turismen via konkrete tiltage/produkter, som måtte opstå ud af erhvervsprojekterne Naturturisme, Destination Fyn og Østersøpartnerskabet. Forslag til afrapportering Der gives en status på erhvervsfyrtårnet hver 3. måned til ØU. Side 10

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Juni 2014 Sammenfatning af og vurdering af de genererede aktiviteter Oversigt vurderinger af ideer Effekt point fra 1 til 5-5 er størst effekt Implementering

Læs mere

1. Fynske Fristelser turisme og markedsføring af kvalitetsfødevarer i en kulturhistorisk ramme

1. Fynske Fristelser turisme og markedsføring af kvalitetsfødevarer i en kulturhistorisk ramme Projektbeskrivelse 1. Fynske Fristelser turisme og markedsføring af kvalitetsfødevarer i en kulturhistorisk ramme 2. Ansøger Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2,. Kontaktperson: Mads Holdgaard,, tlf.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

2015 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening.

2015 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening. 1 Beretning til generalforsamlingen 2016 Carl Jørgen Heide 2015 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening. Vi har indgået en resultatkontrakt med Ærø Kommune, i princippet

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Når historie og visioner mødes i det sydfynske øhav!

Når historie og visioner mødes i det sydfynske øhav! Når historie og visioner mødes i det sydfynske øhav! Nostalgisk nytænkning med brede perspektiver for Faaborg og det sydfynske øhav! Faaborg får igen sin egen skonnert og åbner samtidig en fast maritim

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. Strategirapport. Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015.

Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. Strategirapport. Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. 1 Strategi for turismen i Svendborg kommune 2010-2015. Strategirapport 2 Udarbejdet af Saabye, Stendrup & Partners Aps. Forskerparken 10, 5230 Odense M., www.saabyestendrup.dk Fotos: Saabye, Stendrup &

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En indehaveruddannelse for Restauranter, caféer og mindre hoteller Kurset er godkendt af Horesta 19.-20. januar 2015 02.-03. februar 2015 og 23. februar

Læs mere

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Forord: Rapporten har til formål at evaluere på aftalen mellem Turistforeningen for Faaborg Midtfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune for året 2010.

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 kl. 18.00 Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 kl. 18.00 Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 kl. 18.00 Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Inge Johansen, Kirsten

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Interessentanalyse VisitGudenaaen April 2015 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Gudenåen som vækstkatalysator...

Læs mere

Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet

Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Notat Dato: 30. september 2015 Sagsb.: lofra Sagsnr.: 15/25874 Dir.tlf.: +45 7236 3636 E-mail: lofra@holb.dk Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet Kort opsummering af notatets

Læs mere

Notat. Notat Sag: 24.10.05-S00-1-15 Sebastian Antoine Bosætning og Erhverv 22-10-2015

Notat. Notat Sag: 24.10.05-S00-1-15 Sebastian Antoine Bosætning og Erhverv 22-10-2015 Notat Notat Sag: 24.10.05-S00-1-15 Sebastian Antoine Bosætning og Erhverv 22-10-2015 Dette notat redegør for tiltagene i den eksterne udviklingspulje og giver en kort beskrivelse af de respektive tiltags

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring

Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring Claus Christensen, Havnedrift, Vordingborg Kommune Jan Kanne, Vordingborg Udviklingsselskab A/S Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Sydfalster Turist- & Erhvervsforening. Salgsmateriale til sæson 2013

Sydfalster Turist- & Erhvervsforening. Salgsmateriale til sæson 2013 Sydfalster Turist- & Erhvervsforening Salgsmateriale til sæson 2013 Hvert år besøger rigtigt mange turister Marielyst på ferie, vennebesøg eller konference. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt

Læs mere

Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012

Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 Bilag 3: Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 Handlingsplan for oplevelses- og markedsudvikling for Fyn 2012 15. september 2011 1 Baggrund Siden nedlæggelsen af Fyntour har Koordineringsgruppen

Læs mere

Referat cykelnetværk 12. november 2015. Deltagere: Thomas Danielsen, Hotel Svendborg. Holger Brodersen, Hotel Christiansminde

Referat cykelnetværk 12. november 2015. Deltagere: Thomas Danielsen, Hotel Svendborg. Holger Brodersen, Hotel Christiansminde Referat cykelnetværk 12. november 2015 Deltagere: Thomas Danielsen, Hotel Svendborg Holger Brodersen, Hotel Christiansminde Nick Brammer, Ærø Hotel, Skipperbyen Marstal Ellen Sandal, Hotel Ærø Karin og

Læs mere

Søhøjlandet under åben himmel

Søhøjlandet under åben himmel Indledning Der er et uudnyttet potentiale for vækst i turismen i Skanderborg Kommune. Denne vækst kan skabes ved at de mange som besøger området kommer igen, at de bliver her lidt længere tid eller gæsterne

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS HELSINGØR KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

Et Øhav i verdensklasse

Et Øhav i verdensklasse Et Øhav i verdensklasse Som en del af i projektet Udvikling af Destination Fyn, er der afsat midler til at udvikle Øhavet igennem indsatsområdet Et Øhav i Verdensklasse, som har fokus på at udvikle den

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Pitsi Høegh Jacky Simoud Niels Tækker Jepsen Hovedbudskabet: Vi håber på billige flybilletter i sommerperioden, med en god frekvens fordelt over ugen Vi håber videre

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning,

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Indledning Indholdsfortegnelse Det er vigtigt at kommunikere med turisterne online. Google og sociale medier er en del af turisternes hverdag. De

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune

En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune Turistforum Vest, 16. marts 2010 Nærværende materiale: En kort

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

# turismepolitik 2015-2018

# turismepolitik 2015-2018 # turismepolitik 2015-2018 1 INDHOLD # ROSKILDE?? JAMEN I HAR JO DET HELE... # LIMEN ER ORANGE # DE TRE STRATEGISPOR 1. HISTORIE - VIKINGER & VERDENSARV 2. FJORD OG NATUR 3. EVENTS NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Workshop for Smag og Oplev aktører. 12. november 2013

Workshop for Smag og Oplev aktører. 12. november 2013 Workshop for Smag og Oplev aktører 12. november 2013 Program Velkomst og kort præsentationsrunde navn og virksomhed Præsentation af Smag og Oplev Favrskov projektet, projektejernes hensigt med projektet

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner: 21. Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense, CVR: 31684307 22. Syddansk Universitet, CVR: 29283958

Uddannelsesinstitutioner: 21. Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense, CVR: 31684307 22. Syddansk Universitet, CVR: 29283958 Bilag 22a Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 23.452.580,24 kr. 9.910.600,24 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Ishøj Turistbureau 2009

Ishøj Turistbureau 2009 Ishøj Turistbureau Virksomhedsplan 24. januar 2008 Ishøj Turistbureau 2009 1 Ishøj Turistbureau Virksomhedsplan 24. januar 2009 Virksomhedsplan 2009 Indledning Ishøj Turistbureau er et driftssted som organisatorisk

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2015 v/gorm Sigaard.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2015 v/gorm Sigaard. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2015 v/gorm Sigaard. Den helt store opgave for bestyrelsen i 2015 har været at finde en driftsform som kan sikre at FETs opgaver kan løses på den

Læs mere

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Business case vedr. opgradering af Vordingborg Kommunes indsatser på området Indhold 1. Ledelsesresumé...3 1.1. Anbefalinger...3

Læs mere

LAG MANK Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde

LAG MANK Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde REFERAT, BESTYRELSESMØDE, LAG MANK Tid Mandag d. 20.10.2014 kl. 19.00 Sted Jollehavnen, Kerteminde Deltagere Helle Boesen, Marianne Boeriths, Birgitte Elovara, Lars Greve, Bettina Møller-Hansen, Steen

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Ny turismefremmeindsats i Hjørring Kommune

Ny turismefremmeindsats i Hjørring Kommune Ny turismefremmeindsats i Hjørring Kommune 29.marts 2016 Nærværende notat er et bud på en præcisering af de opgaver der ligger i udviklingen af turisme i Hjørring Kommune jf. Nyt turismesamarbejdet i Hjørring

Læs mere

TURISMEKONFERENCE 2012. RIG PÅ NATUROPLEVELSER? - statements, udfordringer og anbefalinger fra konferencen

TURISMEKONFERENCE 2012. RIG PÅ NATUROPLEVELSER? - statements, udfordringer og anbefalinger fra konferencen TURISMEKONFERENCE 2012 RIG PÅ NATUROPLEVELSER? - statements, udfordringer og anbefalinger fra konferencen INDHOLDSFORTEGNELSE Rig på naturoplevelser? - statements, udfordringer og anbefalinger fra konferencen

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Udvikling af Destination Fyn Komprimeret Projektbeskrivelse Marts 2012

Udvikling af Destination Fyn Komprimeret Projektbeskrivelse Marts 2012 Udvikling af Destination Fyn Komprimeret Projektbeskrivelse Marts 2012 Den fulde version, inklusive detaljebeskrivelser af delprojekterne kan bestilles via mail til Lisanne Gerlich på liger@udviklingfyn.dk

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere