FHM 4848, Andreasminde III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FHM 4848, Andreasminde III"

Transkript

1 FHM 4848, Andreasminde III Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Moesgård Museum Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profi l med fundlag og tørveafl ejringer, FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504) Renée Enevold Mads Bakken Thastrup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 FHM 4848, Andreasminde III Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profi l med fundlag og tørveafl ejringer, FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504) Renée Enevold, cand.scient. og Mads Bakken Thastrup, stud.mag. Indhold Indledning... 2 Prøvetagning... 2 Pollenpræparation... 3 Pollenbevaring... 4 Identifikation og kvantificering... 4 Numerisk zoneinddeling... 5 Økologiske summer... 5 Resultatet af pollenanalysen... 7 Lokal PAZ Lokal PAZ Tolkning... 8 Konklusion... 9 Litteraturhenvisning Bilag Bilag

3 Indledning I forbindelse med Moesgårds Museums udgravning ved Andreasminde blev der d.7/ udtaget prøver til pollenanalyse. Resultatet af denne vil være et redskab til at belyse naturforholdene samt hvilken anthropogen påvirkning, der evt. måtte være af vegetationen i den vedkommende periode. Prøvetagning En pollenserie blev udtaget fra en 1,5 m høj profil med ca. 5 cm mellem hver prøve. I alt blev der udtaget 11 prøver. Prøverne repræsenterede lag 1 til 6 i profil A68 (se sedimentbeskrivelsen i pollenprocentdiagrammet bilag 2 eller lagbeskrivelsen tabel 1). Pollenserien havde et tidsmæssigt perspektiv fra tragtbægerkultur til ældre jernalder (0-200 e.kr), dateret ved fund i lagene. Prøve Lagbeskrivelse Fund P1,1 Lag 1: Fed, grå, stenet moræneler med spredte stykker trækul P1,2 Lag 2: Gråsort, fed, humøst ler med nister af trækul P1,3-5 P1,6-8 Lag 3: Sort, leret, omdannet tørv. Næsten stenfrit Lag 4: Mørk, rødbrun, leret, let sandet tørv med stedvist bevaret planterester. En del sten P1,9 Lag 5: Grå, sandet ler. Homogent uden sten - P1,10-11 Lag 6: Grå grågult, leret, vandafl ejret sand med sten Tabel 1: Oversigt over prøver udtaget til pollenanalyse samt lagbeskrivelse. - Stenalder oldsager, afslag m.m. samt knogler (tragtbægerkultur) - - Jernalder oldsager, skår og knogle (0-200 e.kr) 2

4 Pollenpræparation Præparationen af prøverne blev foretaget af Beth Stavnsgård (GEUS) ved en metode, som er baseret på den af Fægri & Iversen (1989) opstillede procedure. Prøverne var fugtige til våde ved præparationens begyndelse. Imellem hvert behandlingstrin fra 5 til 16 blev prøverne centrifugeret i syv minutter ved 4500 omdrejninger pr. minut. 1. De udvalgte prøver blev anbragt i plastik centrifugerør på 12 ml 2. Der blev tilsat Lycopodium-tabletter (3 stk. á sporer til hver prøve) 3. Lidt vand blev tilsat, indtil prøverne var gennemfugtede 4. Saltsyre blev tilsat, til alt kalk fra tabletterne var fjernet 5. To gange skylning med demineraliseret vand 6. Kogning i 10 min. med 10 ml kaliumhydroxid 10 % (KOH) for at opløse humusforbindelser 7. To gange skylning med demineraliseret vand 8. Dekantering for at fjerne sand og silt 9. Kogning i min. med 10 ml flussyre 40 % (HF) for at opløse lerpartikler 10. Skylning med 10 ml 10 % HCL for at opløse evt. dannede uorganiske forbindelser efter flussyrebehandlingen 11. To gange skylning med demineraliseret vand 12. Skylning med konc.eddikesyre og centrifugering for at fjerne evt. rester af vand, da dette reagerer voldsomt med eddikesyreanhydrid 13. Acetolysebehandling: kogning i 2 min. i 10ml eddikesyreanhydrid og 1ml koncentreret svovlsyre. Ved acetolysen opløses dele af det organiske materiale (primært cellulose) 14. To gange skylning med demineraliseret vand 15. Prøven skylles i ethanol 96 % for at dehydrere den 16. Prøven skylles i ethanol 99 % for yderligere afvanding 17. Opslæmning i tertiær butanol (2-methyl-2-propanol) og prøven overførtes heri fra centrifugeglasset til opbevaringsglasset 18. Silikonolie (AK 2000) blev tilsat i passende mængde til prøvens størrelse 19. Prøven blev sat i varmeskab ved 50 C, indtil den tertiære butanol var afdampet 3

5 Pollenbevaring Før selve analysen kunne igangsættes, blev der foretaget en vurdering af pollenprøverne. Resultatet af vurderingen ville give en indikation af hvor velbevarede pollenkornene i prøverne var. Der blev derfor, for hver prøve, udregnet en relativ pollenkoncentration i forhold til tilsatte Lycopodium sporer samt en identificeringsgrad i %. Parametrene, som vurderingen blev baseret på, ses nedenfor 1, og resultatet er præsenteret i tabel 2. Prøver med en identificeringsgrad på mere end 70 % og en pollenkoncentration over pollen/g vurderedes til at være velbevarede og egnet til en videre analyse. Prøver med pollenkoncentration og identifikationsgrad, der ikke opfylder disse kriterier, vurderes til at være dårligt bevarede og dermed mindre sikre. Prøver, hvor bevaringen er dårlig, kunne indeholde bias til fordel for pollentyper, der er mere hårdføre eller lettere genkendelige end de øvrige, dvs. at sarte pollentyper vil være mere nedbrudte. Resultatet af vurderingen viste, at prøverne generelt havde en god identificeringsgrad, men at pollenkoncentrationen, for flere af prøverne, var relativ lav. Det blev på baggrund af dette besluttet at analysere prøverne P1,2 til P1,9. Lokalitet Museumsnummer Konc. Uident. % Vurdering Andreasminde FHM 4848 P1, * Andreasminde FHM 4848 P1, ** Andreasminde FHM 4848 P1, *** Andreasminde FHM 4848 P1, ** Andreasminde FHM 4848 P1, *** Andreasminde FHM 4848 P1, **** Andreasminde FHM 4848 P1, *** Andreasminde FHM 4848 P1, *** Andreasminde FHM 4848 P1, **** Andreasminde FHM 4848 P1, * Andreasminde FHM 4848 P1, * Tabel 2: Resultatet af den indledende vurdering. Konc. = terrestrisk pollenkoncentration (pollen/g), uident. = antal uidentificerede pollen og % = identificationsgrad, samt den samlede vurdering af pollenprøverne P1,1-11. Identifikation og kvantificering Pollenidentifikationen er baseret på bestemmelsesnøgler i Fægri & Iversen 1989, Beug 2004 samt referencesamlingen på Moesgård Museum. Kornpollen blev identificeret efter metode af Andersen Pollenidentifikationen blev foretaget af stud.mag. Mads Bakken Thastrup samt cand.scient. Renée Enevold. Alle typerne blev nøglet til lavest mulige taxa, dvs. til familie, slægt, type (grupper af slægter eller arter) eller art. For at sikre et godt statistisk grundlag blev grænsen for minimum antal talte pollen, sat ved 500 identificerede pollen af terrestrisk oprindelse (Odgaard 1994; Weng et al. 2006), men på grund af den lave pollenkoncentration har det ikke været muligt at opnå det ønskede antal. Antallet af talte pollen i prøverne ligger mellem 244 og 446 (se pollenprocentdiagrammet bilag 2 yderst til højre). Prøverne, hvis antal ligger under 300, vil blive tolket med ekstra forsigtighed. 1. Identificeringsgrad = Identificeredepollenkorn 100 Identificeredepollenkorn+ Uidentificeredepollenkorn Terrestrisk pollenkoncentration = Antalidentificerede pollenkorn Antal Antaltalte lycopodium exoticum tilsattelycopodiumsporer (efter Birks & Birks, 1980) 4

6 Numerisk zoneinddeling Zoneinddelingen giver et numerisk bud på, hvor der i pollensammensætningen sker signifikante ændringer. Programmet Psimpoll (Bennett 1992) blev her benyttet til at finde signifikante zonegrænser. Dette resulterede i to zoner, som herefter tildeles navnene lokal PAZ-1 og lokal PAZ-2 (Pollen Assemblage Zones, Birks 1980). Disse zoner giver hermed et overblik over prøverne, der inkluderes i tolkningen. Grænsen mellem zonerne ses på pollendiagrammet bilag 2. Økologiske summer Summerne er dannet på baggrund af fælles økologiske træk hos planterne og vil som summer indikere miljøforhold, der fremmer netop disse træk. De pollentyper, der er inkluderet af de forskellige summer, ses nedenfor. Cikorie typen udelades af summerne, da frekvensen for denne type er særlig høj, især i en enkelt prøve. Der vil kunne opstå bias af data på baggrund af dennes høje frekvens, således at andre karakteristika ikke bliver synlige i f.eks. pollendiagrammet bilag 2. Tabel 3 viser de økologiske summers fordeling indenfor zonerne. Latin Dansk Træer: Acer Løn Alnus El Betula Birk Fraxinus excelsior Ask Picea abies Rødgran Pinus sylvestris Skovfyr Populus tremula Bævreasp Quercus Eg Sorbus Røn Tilia Lind Buske og dværgbuske: Corylus avellana Hassel Salix Pil Calluna vulgaris Hedelyng Græsser og tørbundsurter: Achillea type Eks. røllike Alchemilla gruppe Eks. løvefod Apiaceae Skærmplantefamilien Artemesia Bynke Astraceae Kurveblomstfamilien Berula erecta Sideskærm Brassicaeae Korsblomstfamilien Cerastinum type Hønsetarm Chenopodiaceae Salturtfamilien Dryopteris type Eks. mangeløv Filipendula Mjødurt Galium Snerre Hedera helix Vedbend 5

7 Melampyrum Plantago lanceolata Plantago major/media Latin Plantago maritime Poaceae Polypodium Potentilla type Pteridum Rannunculus acris Senecio type Spergula arvensis Kohvede Lancet-vejbred Glat- og dunet-vejbred Dansk Strand-vejbred Græsser Engelsød Eks. potentil Ørnebregne Eks. bidende ranunkel Eks. brandbæger Almindelig spergel Vådbundsurter: Carex type Eks. star Rhinantus type Eks. skjaller Korn: Avena/Triticum type Havre eller hvede Hordeum/Secale type Byg eller rug Udenfor sum: Cichorium type Eks. cikorie Prøve Træer Buske og dværgbuske Græsser og tørbundsurter Fugtig- og vådbundsurter Korntyper P1,9 8,4 % 5,7 % 84,4 % 0,2 % 1,2 % P1,8 7,8 % 1,9 % 90,0 % 0 0,4 % P1,7 14,5 % 2,4 % 61,7 % 20,6 % 0,7 % P1,6 26,7 % 6,8 % 63,2 % 2,3 % 1,1 % Lokal PAZ-2 14,4 % 4,2 % 74,8 % 5,8 % 0,9 % P1,5 23,7 % 16,4 % 53,3 % 5,9 % 0,7 % P1,4 27,9 % 15,9 % 55,4 % 0,8 % 0 P1,3 29,8 % 25,9 % 42,7 % 1,0 % 0,5 % P1,2 33,8 % 23,5 % 40,6 % 0 2,1 % Lokal PAZ-1 28,8 % 20,4 % 48,0 % 1,9 % 0,8 % Tabel 3: Resultatet af zoneinddelingen samt de økologiske summers fordeling indenfor zonerne. 6

8 Resultatet af pollenanalysen Lokal PAZ-1 Zonen inkluderer prøverne P1,2-5. Disse repræsenterer lagene 2 og 3. I lag 2 er der fundet oldsager, der daterer laget til tragtbægerkultur. Lag 3 er ikke nærmere dateret. For resultaterne af identificering og pollenoptællingen se også pollenprocentdiagrammet bilag 2 og pollenprocenterne bilag 1. Træerne udgør gennemsnitligt ca. 29 %. Den hyppigste type er fyr med omkring 12 %. Dernæst kommer el og eg med hhv. ca. 7 og 8 %. Af buske og dværgbuske (ca. 20 %) er det næsten udelukkende hassel, der optræder i prøverne. Urter og græsser (ca. 50 %) domineres klart af græsser (ca. 33 %), men også korsblomstfamilien er godt repræsenteret (ca. 4 %, i en enkelt prøve 14 %). Cikorie typen har en meget høj forekomst i prøve P1,5. I gruppen kornpollen, der i alt udgør 0,8 %, er det kun enkelte pollenkorn af havre/hvede typen, der kunne identificeres. Resten blev anbragt i gruppen cereale, der indeholder alle ikke nærmere identificerede kornpollen. Af fugtig- og vådbundstyperne er kun carex typen repræsenteret, tilmed med en relativt lav procentdel (1,9 %). Tolkning Der har allerede på dette tidspunkt været meget sparsomt med træer omkring dette aktivitetsområde. En procentdel på små 30 % af træpollen, hvoraf næsten halvdelen er fyr, indikerer, at der har været en lille, sandsynligvis spredt population i nærheden af pollenopsamlingsområdet (Jonassen 1950). Den relativt høje andel af fyr kan sandsynligvis tilskrives fjerntransport. Fyrrepollen kan transporteres langt med vinden grundet nogle luftsække på begge sider af pollenkornet. Desuden er fyr meget flittig til at producere pollen, og antallet af fundne pollen skal nedvægtes i forhold til det generelle billede. Hassel, eg og el har stået spredt eller samlet i kratskov tæt ved aktivitetsområdet med enkelte forekomster af fyr og pil. Sammensætningen af urter leder tankerne hen på et græsningsområde, og der blev da også fundet enkelte pollen af lancet-vejbred, der er den stærkeste græsningsindikator herhjemme. Det er græsserne, der fuldstændigt dominerer billedet, hvis man ikke tager cikorie typen med i betragtning. Cikorie typen, der inkluderer mælkebøtte og andre fra kurveblomstfamilien, kan være en indikator for anthropogen aktivitet. Den knytter sig ofte til ruderater og andre steder nær bebyggelse. Tilstedeværelsen af denne type er markant i alle prøver (se nederst i pollenprocenterne bilag 1). Der er især en høj forekomst i prøve P1,5. Det kunne tyde på, at bopladsaktiviteten har været mere intens i perioden for denne prøve. Af kornpollen var det kun havre/hvede typen, der kunne identificeres. At der ikke er blevet identificeret kornpollen af bygtypen kan skyldes, at et sammenfoldet kornpollen kan være meget svært at identificere. Kornpollen er forholdsvis tyndvæggede og folder let. Da kornpollenidentifikationen afhænger af pollenkornets omfangsmål samt af svært genkendelige strukturer under fasekontrast, er det ikke altid muligt at bestemme disse nærmere end til gruppen af uidentificerede kornpollen: cereale (dyrkede). 7

9 Lokal PAZ-2 Zonen inkluderer prøverne P1,6-9. Disse repræsenterer lagene 4 og 5. Disse lag er ikke nærmere dateret, men ligger umiddelbart under lag 6, hvor der er fundet oldsager dateret til ældre jernalder (0-200 e.kr). Det placerer lag 4 og 5 imellem tragtbægerkultur og ældre jernalder. For resultaterne af identificering og pollenoptællingen se pollenprocenterne i bilag 1og pollenprocentdiagrammet bilag 2. Gruppen af træpollen domineres nu af eg med 8 % af den totale pollensum, men generelt er andelen af træer halveret til ca. 14 %. De øvrige træarter, der er repræsenteret, er bl.a. fyr med kun 3,5 % og el med under 2 %. Hassel udgør nu kun en femtedel af dens tidligere repræsentation, men er stadig den eneste type, der er jævnt repræsenteret i gruppen af buske og dværgbuske. Græsser og urter har til gengæld fremgang i denne zone og ses med ca. 74 % af den totale pollensum. Det er især græsserne og korsblomst familien, der har fremgang fra den tidligere zone, men også flere nye urter bliver nu jævnt repræsenteret, såsom salturt, mjødurt og vejbred. Hyppigheden af kornpollen er omtrent som i lokal PAZ-1, men der er nu en højere andel af pollen, der kan identificeres til typen af byg og rug pollen. Andelen af urter, der foretrækker våd til fugtig bund, er nu også steget til næsten 6 % for carex typen og ca. 1 % for skjaller typen. Af carex typen er der en meget høj procentdel i prøve P1,7, hvor denne er helt oppe på over de 20 %. Tolkning Pollen fra skovfyr er nu forsvundet så meget fra prøverne, at de sandsynligvis udelukkende er tilført via fjerntransport. Der står i denne periode kun enkelte eg og el samt hassel i nærområdet. Ellers er området meget åbent. Der er kommet flere græsser og en større diversitet af urter. Græsningsindikatoren lancet-vejbred (foto 1) samt andre urter, der fremmes af græsning, eks. vej-pileurt (foto 2), er samtidig øget. Alt dette peger imod, at lokalområdet nu overvejende består af græsningsoverdrev. Denne udvikling fra et semiåbent landskab til et meget åbent græsningsoverdrev sker gradvist igennem lokal PAZ-2. Ved identificering af kornpollen til byg/rug-typen fremkommer muligheden, at disse nu også blev dyrket i området. Det ses af resultatet fra pollenanalyse af kulturlag ved Børglumvej, Århus, at havre, hvede, byg og rug alle anses for dyrket i området i den ældre jernalder (Åby et al. 1991). Carex typen, hvoraf de fleste arter indikerer vådbund, får en generelt højere hyppighed i prøverne omkring zone-skiftet og har en meget høj hyppighed i prøve P1,7. Dette kan forklares med, at kvæg har græsset i et nærliggende vådområde og har bragt pollen med sig via fækalierne. Foto 1: Pollen af lancet-vejbred x1000 fra lag 4, Renée Enevold Foto 2: Pollen af vej-pileurt x1000 fra lag 3, Renée Enevold

10 Konklusion I yngre stenalder har hassel, eg og el stået spredt eller samlet i kratskov tæt ved aktivitetsområdet, Andreasminde III, med enkelte forekomster af fyr og pil. Havre eller hvede er blevet dyrket i området i mindre omfang. En udvikling fra et semiåbent landskab til et meget åbent græsningsoverdrev sker gradvist igennem tragtbægerkultur til ældre jernalder. Husdyrhold ændrer i denne periode markant det naturlige vegetationsdække, og der er med stor sandsynlighed dyrket både havre, hvede, byg og rug i yngre jernalder. Renée Enevold, cand.scient. og Mads Bakken Thastrup, stud.mag. 9

11 Litteraturhenvisning Aaby et al Pollen- og makrofossilanalyser i tidligere sø med kulturlag ved Børglumvej, Århus. NNU rapport nr Andersen, S.T. 1988b. Pollenspectra from the dubble passage-grave, Klekkendehøj, on Møn. Evidence of svidden cultivation in the Neolitic of Denmark. Journal of Danish Archaeology 7, s Andersen, S.T Identification of wild grass and cereal pollen. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Årbog Reitzels Forlag, København. Jonassen, H Recent pollen sedimentation and Jutland Heath diagrams. Dansk Botanisk Arkiv Bind 13, nr.7. Ejnar Munksgaard, København. Bennett, K.D. 1992: PSIMPOLL A QuickBASIC program that generates PostScript Page description files of pollen diagrams. INQUA Newsletter 8. Beug, H.J. 2004: Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. Grimm, E.C. 1987: CONISS: a fortran 77 program for statigraphically constrained cluster analysis by the method of incrimemtal sum of squares. Computer and Geoscience, 13, s Grimm, E.C. 1990: TILIA and TILIAGRAPH: PC spreadsheet and graphics software for pollen data. INIQUA, Working Group on Data-Handling Methods, Newsletter 4, pp Weng, C. et al Challenges in estimating past plant diversity from fossil pollen data:statistical assessment, problems, and possible solutions. Diversity and Distributions 20, pp

12 Bilag 1 Pollenprocenter Prøve P1,9 P1,8 P1,7 P1,6 PAZ 2 P1,5 P1,4 P1,3 P1,2 PAZ 1 Cm under søm Alnus glutinosa 1,2 0,7 2,2 2,3 2 5,3 4,4 8,3 15,4 8 Acer 0,0 0,0 0,2 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Betula 0,2 0,7 0,0 0,8 0 0,0 0,0 0,0 0,9 0 Carpinus/Corylus 0,0 0,0 0,0 0,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Picea abies 0,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Pinus sylvestris 2,7 0,7 2,9 7,5 3 9,9 13,9 11,7 12,8 12 Quercus 3,5 4,5 8,5 15,8 8 8,6 8,4 9,1 2,6 7 Sorbus 0,5 1,1 0,7 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Tilia 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 1,2 0,8 2,1 1 Træer 8,4 7,8 14,5 26, ,7 27,9 29,8 33,8 29 Calluna vulgaris 0,2 0,0 0,7 0,4 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0 Corylus/Myrica 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0 0,0 0,0 0 Corylus avella 5,5 1,9 1,7 6,4 4 15,8 15,9 25,4 23,5 20 Salix 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,3 0,0 0 Buske & dværgbuske 5,7 1,9 2,4 6,8 4 16,4 15,9 26,2 23,5 21 Achillea 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,4 0 Alchemilla gruppe 0,5 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1,3 0 Apiaceae 1,2 0,7 0,5 0,0 1 0,7 1,6 1,6 1,3 1 Artemisia 0,0 0,0 0,5 0,0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0 Astraceae 1,0 0,0 0,0 0,0 0 3,3 2,8 0,8 1,3 2 Berula erecta 0,5 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Brassicaceae 11,2 12,3 13,3 13,5 13 1,3 0,4 14,0 1,7 4 Cerastium type 1,2 0,4 0,5 0,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Chenopodium 1,7 3,0 1,5 0,4 2 0,7 0,0 0,3 0,0 0 Dryopteris type 0,2 0,4 0,0 0,8 0 2,0 2,4 1,3 2,6 2 Filipendula type 4,5 3,0 2,2 2,6 3 2,0 1,2 0,8 1,7 1 Galium 1,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Hedera helix 0,0 0,4 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Helleborus 0,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Lycopodium annotinum 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,4 0 Lycopodium 0,0 0,0 0,0 0,0-2,6 0,4 0,0 1,7 1 Melampyrum 0,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Plantago lanceolata 3,0 3,7 2,7 0,8 3 0,0 0,0 0,5 1,7 1 Plantago maritima 2,0 1,1 1,7 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Plantago major/media 0,2 0,4 1,2 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Poaceae 50,9 59,9 35,6 43, ,5 46,2 21,5 26,1 33 Polypodium 0,0 0,0 0,2 0,0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0 Polygonum aviculare type 0,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,4 0,0 0,0 0 Populus tremula 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,3 0,0 0 Potentilla type 1,5 1,1 0,2 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Pteridium 0,2 0,0 0,2 0,0 0 0,7 0,0 0,8 0,4 0 Ranunculus 1,2 1,1 0,5 0,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Senecio type 0,0 0,7 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0 Spergula arvensis 0,7 0,0 0,5 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Græsser og urter 83,9 88,1 61,3 63, ,3 55,4 42,5 40,

13 Bilag 1 fortsat Pollenprocenter Cereale undiff. 0,0 0,0 0,7 0,0 0 0,7 0,0 0,0 2,1 1 Hordeum/Secale 0,5 0,4 0,0 0,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Triticum/Avena Type 0,7 0,0 0,0 0,4 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0 Dyrkede arter 1,2 0,4 0,7 1,1 1 0,7 0,0 0,5 2,1 1 Carex type 0,2 0,0 20,6 2,3 6 5,9 0,8 1,0 0,0 2 Rhinantus type 0,5 1,9 0,5 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Våd-fugtigbunds typer 0,7 1,9 21,1 2,3 6 5,9 0,8 1,0 0,0 2 Cichorium type (antal) 33,0 30,0 33,0 74, ,0 17,0 27,0 15,

14 Bilag 2 Pollenprocentdiagram CONISS Træer Buske & Dværgbuske Græsser og urter Dyrkede arter Våd-fugtigbund 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Total sum of squares Lithology Træer Buske & dværgbuske Græsser & urter Fugtig- & vådbundstyper Dyrkede arter Acer Alnus glutinosa Betula Carpinus/Corylus Picea abies Pinus sylvestris Quercus Sorbus Tilia Calluna vulgaris Corylus/Myrica Corylus avella Salix Achillea Alchemilla gruppe Apiaceae Artemisia Astraceae Berula erecta Brassicaceae Cerastium type Chenopodiaceae Dryopteris type Filipendula type Fraxinus exelsior Galium type Hedera helix Helleborus Lycopodium annotinum Lycopodium Melampyrum Plantago lanceolata Plantago maritima Plantago major/media Poaceae Polypodium Polygonum aviculare type Populus tremula Potentilla type Pteridium Ranunculus Senecio type Spergula arvensis Urtica Gramineae sp. Hordeum/Secale Secale cereale Triticum/Avena Type Carex type Rhinanthus type Cichorium type Total terrestrisk pollensum Zone PAZ PAZ Polleprocentdiagram fra FHM 4848, Andreasminde III, delprojekt 1A-1B. Pollentyperne er fremstillet som procenter af den total terrestriske pollensum. Cichorium type er dog fremstillet i antal. Diagrammet er dannet ved hjælp af programmerne Tilia og TiliaGraph (Grimm E.C.1990) Lag 5: Gråt, sandet ler Lag 4: Rødbrunt, leret, let sandet tørv Lag 3: Sort, leret, omdannet tørv Lag 2: Gråsort, fed, humøst ler Prøvenr. P1,9 P1,8 P1,7 P1,6 P1,5 P1,4 P1,3 P1,2 13

15 14

Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profil med fundlag og tørveaflejringer FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504)

Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profil med fundlag og tørveaflejringer FHM 4848, Andreasminde III (FHM 4296/504) Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård, d. 7/10 2008 Pollenanalyse af jordprøver fra geologisk profil med fundlag og tørveaflejringer FHM 4848, Andreasminde III (FHM

Læs mere

KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING

KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING DJM 2437, Højgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Pollenanalyse af jordlag under jernaldervej, DJM 2437, Højgård (FHM 4296/454) Renée Enevold Mads Bakken Thastrup KONSERVERINGS- OG

Læs mere

FHM 4945, Ølstedvej II

FHM 4945, Ølstedvej II FHM 4945, Ølstedvej II Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Pollenanalyse af jordprøver fra to vikingetids grubehuse, FHM 4945, Ølstedvej II (FHM 4296/683) Renée Enevold KONSERVERINGS- OG

Læs mere

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270)

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Pollenanalyse af en prøve fra voldgraven ved Erritsø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 17 2017

Læs mere

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316)

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) Pollenanalyse af en prøve fra et mørkt lag i sandede aflejringer på Fanø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109)

OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Pollenanalyse af vådområdelag fra bronzealderen Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2017

Læs mere

Pollenanalyse af jordlag under jernaldervej DJM 2437, vest for Højgård (FHM 4296/454)

Pollenanalyse af jordlag under jernaldervej DJM 2437, vest for Højgård (FHM 4296/454) Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård, d. 1/10 2008 Pollenanalyse af jordlag under jernaldervej DJM 2437, vest for Højgård (FHM 4296/454) Indledning I forbindelse

Læs mere

NM Sb-nr. 65, Stenkammeret

NM Sb-nr. 65, Stenkammeret NM Sb-nr. 65, Stenkammeret Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Pollenanalyse af jordprøver fra højfyld og lerforsegling, NM Sb-nr. 65, Stenkammeret (FHM 4296/542) Renée Enevold KONSERVERINGS-

Læs mere

THY 5055, Ginnerupvej

THY 5055, Ginnerupvej THY 5055, Ginnerupvej Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Pollenanalyse af fem jordprøver fra en bronzealderhøjs ældste fase, THY 5055, Ginnerupvej (FHM 4296/647) Renée Enevold KONSERVERINGS-

Læs mere

Pollenanalyse af jordprøver fra en bronzealderhøjs ældste fase, THY 5055, Ginnerupvej (FHM 4296/647)

Pollenanalyse af jordprøver fra en bronzealderhøjs ældste fase, THY 5055, Ginnerupvej (FHM 4296/647) Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d.4. februar 2010 Pollenanalyse af jordprøver fra en bronzealderhøjs ældste fase, THY 5055, Ginnerupvej (FHM 4296/647) Indledning

Læs mere

FHM 5373, Knivstenen (FHM 4296/1259)

FHM 5373, Knivstenen (FHM 4296/1259) FHM 5373, Knivstenen (FHM 4296/1259) Pollenanalyse af vækstlag under neolitisk langdysse Malene Kjærsgaard Sørensen AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2016 FHM 5373, Knivstenen (FHM 4296/1259)

Læs mere

HEM 3231, Hammerumpigen

HEM 3231, Hammerumpigen HEM 3231, Hammerumpigen Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Pollenanalyse af en tekstilprøve fra en jernalderpiges klædedragt og seks jordprøver fra den omkringliggende gravjord, HEM 3231,

Læs mere

Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337)

Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Karleby 94, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Pollenanalyse af 20 prøver fra profil ved mellemneolitisk boplads Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

FHM 5260, Ceres (FHM 4296/1543)

FHM 5260, Ceres (FHM 4296/1543) FHM 5260, Ceres (FHM 4296/1543) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Pollenanalyse af to prøver fra neolitiske tørve- og lerlag Malene Kjærsgaard Sørensen AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr.

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø.

Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. 1 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 12:2010 Naturvidenskabeligt feltarbejde ved Bisgård Voldsted, Samsø. Morten Fischer Mortensen og Peter Steen Henriksen 2 Nationalmuseets Naturvidenskabelige

Læs mere

FHM 4504-P2 Lystrup Enge

FHM 4504-P2 Lystrup Enge FHM 4504-P2 Lystrup Enge Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Pollenanalytisk undersøgelse af vegetations- og fjordudvikling omkring fund af stammebåd ved Lystrup Enge Renée Enevold KONSERVERINGS

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

KNV 00439, Glumsø Sø (FHM 4296/2266)

KNV 00439, Glumsø Sø (FHM 4296/2266) KNV 00439, Glumsø Sø (FHM 4296/2266) Pollenanalyse af to prøver samt stratigrafisk udredning af lag langs søbredden Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

OBM 9776, Thomas B Thrigesgade (FHM 4296/1392)

OBM 9776, Thomas B Thrigesgade (FHM 4296/1392) OBM 9776, Thomas B Thrigesgade (FHM 4296/1392) Pollenanalyse af en prøve fra vækstlag/kulturlag og to prøver fra gulvlag i middelalderhuse Malene Kjærsgaard Sørensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96)

Læs mere

MOE 00063, Vilstrup (FHM 4296/1244)

MOE 00063, Vilstrup (FHM 4296/1244) MOE 00063, Vilstrup (FHM 4296/1244) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Pollenanalyse af fem prøver fra moseområde fra ældre jernalder Malene Kjærsgaard Sørensen AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

Vedanatomisk analyse af materiale fundet i arkæologisk udgravning ved Lindegaarden, Ribe ASR 13 II. af Claudia Baittinger

Vedanatomisk analyse af materiale fundet i arkæologisk udgravning ved Lindegaarden, Ribe ASR 13 II. af Claudia Baittinger Vedanatomisk analyse af materiale fundet i arkæologisk udgravning ved Lindegaarden, Ribe ASR 13 II af Claudia Baittinger Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Vedanatomi NNU Rapport 4

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose

Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose Aage V Jensen Naturfond Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose Grøn driftsplan med skitseprojekt Bilagsrapporter December 29 2 Indholdsfortegnelse 1 Pollenanalytiske undersøgelser i Tofte Skov

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

Pollenanalytiske undersøgelser af skovjord i Tofte Skov

Pollenanalytiske undersøgelser af skovjord i Tofte Skov Pollenanalytiske undersøgelser af skovjord i Tofte Skov Af Bent Aaby I forbindelse med udarbejdelsen af Grøn driftsplan for Tofte Skov (Riis et al. 2009) var det vigtigt at have viden om den langsigtede

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år.

Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Tolkning af pollendiagrammet Kornerup Sø Træernes udvikling gennem 9.000 år. Lis Højlund Pedersen, ENSPAC Roskilde Universitet 12 KORNERUP SØ Træernes udvikling gennem 9.000 år 400-00 Ædelgran, Rødgran

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Drøvtygger Fødepræference Muligheder på bedriften for fodervalg Fodermidlernes fordele og ulemper Foderplan DB kalkuler Konklusion Fåret er drøvtygger En drøvtygger

Læs mere

Voksested Trives bedst på næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. < Hun ----- Han >

Voksested Trives bedst på næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. < Hun ----- Han > Dansk: Bøg Latin: Fagus sylvatica De fleste bøgetræer har grå, tynd og glat bark. Kun meget gamle træer kan udvikle tyk skorpebark. Bladene er ægformede. De 3- kantede nødder sidder i en hård skål som

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon PRÆSENTATION Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk PRÆSENTATION Holms Planteskole ligger lidt syd for Østervrå by midt i Vendsyssel på kanten af den Jyske Ås. Planteskolen er grundlagt

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Nematurella-Leret ved Gudbjerg. Gytjeblokkene i Københavns Frihavn

Nematurella-Leret ved Gudbjerg. Gytjeblokkene i Københavns Frihavn Nematurella-Leret ved Gudbjerg og Gytjeblokkene i Københavns Frihavn i" p9jenfloristisk Belysning. Ved K n u d J e s s e n. Nematurella-L e r e t. Af den skalførende Lerart, som C. OTTESEN opdagede 1897

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Serup Mose Observationssted nr 483M0102.01M Observationssted DBIdent 990011596 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed Fyns

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu fiskeri fra før fiskeri gik i fisk Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder Forundersøgelserne på Dansk Klimatisk Fiskeavl, maj 2104 Som en del

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Niels LützenLandskabsarkitekter MDL PLR Vimmelskaftet 42 A 1162 Kbh. KT: 33 11 66 73 M: 21 69 12 73 Lokal Afledning af Regnvand, forkortet LAR består

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Fribrødre Å Fribrødre Fjord. Undersøgelser omkring det tidlige middelalderlige skibsværft

Fribrødre Å Fribrødre Fjord. Undersøgelser omkring det tidlige middelalderlige skibsværft Fribrødre Å Fribrødre Fjord Undersøgelser omkring det tidlige middelalderlige skibsværft NNU Rapport 1:09 af Morten Fischer Mortensen og Charlie Christensen Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 F.1 Populus trichocarpa Planteopformeringsstationen Planteopformeringsstationen ;Mark NO-bed 3 F.102 b Quercus robur

Læs mere