Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012"

Transkript

1 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning

2 Årsberetning Boligklagenævnet 2012 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2012 Udgiver / Naqiterisitsisut Boligklagenævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik Redaktion / Aaqqissuisut Boligklagenævnet, Boks 689, 3900 Nuuk / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik, Boks 689, 3900 Nuuk Grafisk Design / Isikkulersuisoq suliarinnitorlu Boligklagenævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik Tryk / Naqiterisoq Boligklagenævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om Boligklagenævnet Boligklagenævnets kompetence Boligklagenævnets sammensætning (medlemmer) Boligklagenævnets Sekretariat Boligklagenævnets virksomhed i 2012 Formandsberetning Statistik Boligklagenævnets afgørelser Imarisaasa allattorsimaffiat Siulequt Paasissutissat naliginnaasut Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii Maalaaruteqartarfiup aaqqissuuneqarnera (ilaasortaqarnikkut) Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2012-mut nalunaarutaa Siulittaasup nalunaarutaa Naatsorsueqqissaarneq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aaliangiineri 3

4 Forord Boligklagenævnet aflægger herved den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 83, stk. 4. Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Boligklagenævnets virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager. Beretningen findes også på Boligklagenævnets hjemmeside: Boligklagenævnets Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform. Boligklagenævnets Sekretariat kan kontaktes på følgende måde: Adresse: Hans Egedesvej 3 (B48), postboks 689, 3900 Nuuk Mail: Telefon nr.: Fax nr.: Nuuk, oktober 2013 Naja Joelsen Formand for Boligklagenævnet 4

5 Siulequt Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarut saqqummiuppaa Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq 83, imm. 4 naapertorlugu. Nalunaarutip ukioq naallugu nalunaarsuut najoqqutarivaa imaqarlunilu naatsumik nassuiaammik Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassarisaanik, naatsorsuutinik maalaarutit pillugit suliarineqarsimasunik aammalu sulianik naammassineqarsimasunik. Nalunaarut aamma nassaassaavoq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup quppersagaani: Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqatiginninnikkut tunniussisinnaavoq imaluunniit nassiussilluni ukiumoortumik nalunaarutip assinganik pappialanngorlugu. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia attavigineqarsinnaavoq uunga: Najugaqarfik: Hans Egedesvej 3 (B48), postboks 689, 3900 Nuuk Mail: Oqarasuaat: Fax nr.: Nuuk, oktobari 2013 Naja Joelsen Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup Siulittaasua 5

6 Generelt om Boligklagenævnet Boligklagenævnet er oprettet med hjemmel i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, 82, stk. 1. Boligklagenævnet er landets øverste administrative klageinstans på lejeboligområdet. Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres. Nævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejer og udlejer i Selvstyrets og kommunernes udlejningsboliger. Afgørelserne er bindende og endelige. Boligklagenævnets afgørelser kan således ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan alene indbringes for domstolene efter de almindelige regler. Boligklagenævnets formål er også, at dets afgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for borgere, boligselskaber og andre faglige interessenter. På den måde er Boligklagenævnet med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet boligerne ligger. Nævnets virke er nærmere reguleret i lejeforordningens

7 Paasissutissat nalinginnaasut Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik pilersinneqarsimavoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq 82, imm. 1 tunuliaqutaralugu. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik nunatsinni allaffissornikkut qullersaavoq maalaaruteqartarfittut inissianut attartortittakkanut tunngassuteqartunut. Allaffissornikkut assingusuuvoq eqqartuussiveqarnerup suleriaasaanut, attuumassuteqarani aqunneqaranilu iliuusissatsigut oqaaseqaateqarnissakkulluunniit pisortaqarfinniit imaluuniit allatigut, qanoq suliassat ataasiakkat ingerlanneqassanersut aalajangiiffigineqassanersullu. Aalajangiisartoqatigiit aalajangiisarput attartortut attartortitsisullu akunnerminni aaqqiagiinngissutaannut Namminersorlutik kommunillu attartortittakkatut ineqarfiutaannut tunngassuteqartunut. Aalajangiinerit atuuttussaatinneqartarput allanngortinneqarsinnaanatik inaarutaasuusarlutillu. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai taamaasillutik allanut allaffissornikkut qullersaqarfinnut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Aalajangiussat taamaallaat kisimi ingerlatinneqarsinnaapput eqqartuussiveqarfinnut maleruagassat naliginnaasut naapertorlugit. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup siunertaa aamma unaavoq, aalajangiussai ersarissumik pingaarutilimmillu sunniuteqartinneqassasut siunnersuinikkut- aammalu suleriaaseq tunngavigalugu innuttaasunut, inissiaatileqatigiiffinnut allanullu taamatut sammisalinnut soqutiginnittunut. Tamannalu tunngavigalugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik qulakkeerinneqataavoq, tunngavilersorluakkanik eqqortunillu aalajangiisoqartarneranik, sumiluuniit illoqarfinni inissiat inissisimagaluarpata. Maalaaruteqartarfiup atuutsinneqarnera erseqqinnerusumik naleqqussarneqarnikuuvoq attartortitsisarneq pillugu peqqussummi ip tungaanut. 7

8 Boligklagenævnets kompetence Boligklagenævnets kompetence fremgår af lejeforordningens 84, stk. 1. Boligklagenævnet kan behandle en klage, når den vedrører følgende emner: a. Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser. b. Vedligeholdelse og istandsættelse. c. Boligens stand ved indflytningen. d. Installation i og forbedringer af det lejede (råderet). e. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne). f. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål). g. Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse). I praksis betyder det, at Boligklagenævnet kan behandle de fleste klager over afgørelser, der er truffet af boligselskaber. Det koster 150 kr. at klage til Boligklagenævnet. Klageren skal kun betale gebyret, hvis sagen optages til realitetsbehandling. Gebyret tilbagebetales, hvis det viser sig, at lejeren har fået helt eller delvist medhold i sin klage. 8

9 Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii erserput attartortitsisarneq pillugu peqqussutip 84, imm. 1-ianni. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassaq maalaarut suliarisinnaavaa, attuumassuteqarpat sammisanut makkununnga: a. Piumasaqaatit naliginnaasut naammassisassat ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik kalerriisoqarpat. b. Aserfallatsaaliinernut iluarsartuussinernullu tunngassuteqartunut. c. Inigisap iserterfigineqarnerani isikkuanut tunngasut. d. Ikkussugassanut pitsanngorsagassanullu attartukkamut tunngasut (aalajangiisinnaatitaaneq). e. Attartortup attartukkaminik atuinera (ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit). f. Attartuisinnaatitaanerup allamut tunniunnera (inigisanik paarlaanneq, attartukkamik attartuisitsineq attartornerullu nanginneqarnera). g. Inigisap qimannerani isikkuanut tunngasut (nalinginnaasumik iluarsartuineq) Nalinginnaasumik suleriaaseq imaappoq, Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup maalaarutit amerlanersaat suliarisinnaagai inissiaatileqatigiiffinninngaanniit aalajangiussaasimasut. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarnissaq 150 kr.-imik akeqartinneqarpoq. Maalaaruteqartoq taamaallaat akiliuteqassaaq, suliap ingerlateqqinneqarnissaa suliarineqalerpat. Akiliut uterteqqinneqassaaq, paasinarsippat, attartortoq tamakkiisumik ilaannakortumilluuniit maalaarumminut taperserneqarsimappat. 9

10 Boligklagenævnets sammensætning (medlemmer): Boligklagenævnet består af en formand og tre almindelige nævnsmedlemmer. Formanden og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra det medlem af Naalakkersuisut, der er ressortansvarlig for boligområdet. Begge skal besidde særlig viden om boligforhold eller have bestået juridisk kandidateksamen. Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra A/S Boligselskabet INI. Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling af KANUKOKA og et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation IPK eller SIK, IMAK og PPK. De tre almindelige nævnsmedlemmer og deres suppleanter skal være sagkyndige med hensyn til boligforhold. Boligklagenævnets sammensætning medfører derfor, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret. Formand: Morten Nornild, Kalaallit Nunaanni Ilagiit Suppleant: Peter Sindal Lundsberg, advokat, Nordic Law Group Nævnsmedlemmer: 1. Josef Therkildsen, SIK Suppleant: Sofie Fleischer, SIK 2. Ken Nyborg, KANUKOKA, Suppleant: Petur Gudmundsson, KANUKOKA (ændret til Bjarne Petersen i efteråret 2012) 3. Kenneth Bøjler, A/S Boligselskabet INI Suppleant: Erik Ravn, ISERIT A/S. (udtrådt sommeren 2012) Boligklagenævnet skal afholde mindst 3 møder i løbet af året. I 2012 har formanden skønnet, at det var nødvendigt at afholde 4 nævnsmøder. Møderne blev afholdt i marts, august, september og november. Hver enkelt sag gennemgås af formanden og afgøres af nævnet på mødet. Sagerne afgøres ved stemmeflertal, hvor både formanden og de beskikkede medlemmer hver har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 10

11 Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aaqqissuunneqarnera (ilaasortaqarnikkut): Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik aaqqissuussaavoq siulittaasoqarluni nalinginnaasunillu pingasunik siunnersuinermut ilaasortaqarluni. Siulittaasoq tassumalu tullersortaa toqqarneqartarput Naalakkersuisumiit siunnersuusiorfigineqarnikkut Naalakkersuisut ilaasortaaniit, akisussaassuseqarfeqartuusumiit ineqarnernut tunngasuusunut. Toqqarneqartut tamarmik immikkut ilisimasaqartuussapput inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartunut imaluuniit naammassisaqarsimassalluni inatsisilerituutut kandidatitut soraarummeersimanermut uppernarsaateqassalluni. Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Inissiaatileqatigiiffik A/S INI-miit. Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut KANUKOKA-miit maalaaruteqartarfiullu ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Attartortut Nuna tamakkerlugu kattuffianiit IPK imaluunniit SIK, IMAK aamma PPK. Taakku pingasut nalinginnaasumik ilaasortaasut sinniisuilu ilisimasaqartuussapput inissiaateqarnernut tunngassuteqartunut. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aaqqissuussaanera malitseqarpoq taamaattumik, attartuisut attartortitsisullu soqutigisaqarfianniit sinniisoqartinneqarlutik. Siulittaasoq: Morten Nornild, Kalaallit Nunaanni Ilagiit. Suppleant: Peter Sindal Lundsberg, advokat Nordic Law Group. Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat: 1. Josef Therkildsen, SIK Sinniisoq: Sofie Fleischer, SIK 2. Ken Nyborg, KANUKOKA Sinniisoq: Petur Gudmundsson, KANUKOKA 3. Kenneth Bøjler, A/S Boligselskabet INI Sinniisoq: Erik Ravn, ISERIT A/S 11

12 Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik minnerpaamik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittarpoq. Ukioq 2012-imi siulittaasup pisarialittut nalilersimavaa sisamariarluni ataatsimiinnissaq. Ataatsimiinnerit ingerlanneqarsimapput marts-imi, august-imi, septemberimi aammalu november-imi. Suliassat ataasiakkaarlugit siulittaasumiit atuarneqartarput, ataatsimiititaliallu tamarmiusup aalajangiiffigisarlugit. Suliassat aalajangiiffigineqartarput taasinerni amerlanerussuteqarnikkut, tassannga siulittaasoq ilaasortaatitaasullu tamarmik taasinermik ataatsimik naleqartinneqartarlutik. Taasinerni naligiissoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuutinneqartarpoq. 12

13 Boligklagenævnets virksomhed i 2012 Formandsberetning: I 2012 fortsatte Boligklagenævnet med at gøre opmærksom på sin eksistens f.eks. ved spots på KNR og gennem samarbejde med Retshjælpen IKIU. Antallet af sager steg igen væsentligt i forhold til de foregående år, måske på grund af denne øgede synliggørelse. Styrelsen for Råd og Nævn varetager i sit ankecenter sekretariatsbetjeningen for Boligklagenævnet. Ankecentret bestod i 2012 af 3½ jurister og 2 HK ere, som alle deltog i forberedelsen af sagerne til nævnet. Ved at så mange personer deltager i sagsbehandlingen, tilstræbes det, at viden ikke går tabt, hvis en medarbejder forlader styrelsen. Selve Boligklagenævnet havde i begyndelsen af 2012 de samme medlemmer som i 2011, men 1 medlem blev skiftet i løbet af året, fordi det fratrådte medlem havde fratrådt sit job, som var baggrunden for udnævnelsen. Der er således for næsten alles vedkommende tale om rutinerede og dygtige kræfter, hvilket i høj grad præger de enkelte nævnsmøder. Sagerne har i 2012 haft meget forskelligt indhold. Det var forudset, at størstedelen af sagerne ville vedrøre skimmelsvamp; men da boligselskaberne har iværksat omfattende renovering af den gamle boligmasse, specielt i Nuuk, har dette problem ikke resulteret i så mange sager som forventet. Naja Joelsen Formand for Boligklagenævnet 13

14 Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ukioq 2012-imi sulinera Siulittaasup nalunaarusiaa: Ukioq 2012-mi Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup atuuttuunini erseqqissaassutigalugu suliniuteqartarsimavoq, soorlu KNR-i aqqutigalugu takutitassiaaqqatigut aammalu Inatsisigut Siunnersuisarfik-p IKIU-p suleqatigineratigut. Tamatuma kingunerisaanik suliat malunnaatilimmik amerleriaqqissimapput ukiunut siuliinut sanilliullugu, ilimanarluni ersarinnerulernissamik suliniuteqarnerulernerup kingunerisaanik. 14

15 Statistik Boligklagenævnet modtog i 2012 i alt 48 klager fra lejere rundt om i landet. Der er afsluttet i alt 40 sager, hvoraf 10 blev behandlet på nævnsmøder, og de resterende blev afvist pga. manglende indbetaling af gebyr, manglende kompetence, eller fordi klagen blev trukket tilbage. 20 manglende kompetence 10 behandlet på nævnsmøder 6 manglende betaling af gebyr 4 bortfald af klagen Fordeling af afviste sager: 6 afvist på grund af manglende indbetaling af gebyret 20 - afvist på grund af manglende kompetence 4 bortfald af klagen 15

16 Naatsorsueqqissaarneq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik ukioq 2012-imi maalaarutinik tigusaqarpoq katillugit 48-nik nuna tamakkerlugu inigisanut attartortuniit. Naammassineqarput katillugit 40-it suliassat, taakkunannga maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerini qulit suliarineqarsimallutik, sinneruttullu qularnaveeqqummik akiliuteqanngitsoorsimanermik, imaluunniit amigartumik pisinnaatitaaffeqannginnermik peqquteqartumik tunuartinneqarsimallutik. Agguataarneqarneri 20 amigartumik piginnaasaqarneq pissutigalugu 10 Maalaaruteqartarfimmi ataatsimiinnermi suliat 6 akitsuummik akiliinngitsoorneq pissutigalugu 4 Maalaarummik unitsitsiinnarneq peqqutigalugu Agguataarneqarneri suliat itigartitsissutaasut: 6 - itigartitsissutaapput akiligassamik akiliinngitsoorsimaneq tunngavigalugu itigartitsissutaapput oqartussaaffeqarnerup killeqarneranik tunngaveqartumik 4 - tunuartiinnarneqarput maalaarutitut. 16

17 Boligklagenævnets afgørelser AFGØRELSE nr. 1 ( ) Afgørelser marts 2012 Boligklagenævnet har den 9. marts 2012 behandlet din klage over, at en midlertidig el-måler i 18 måneder ikke er blevet udskiftet med en almindelig el-tavle og har truffet følgende AFGØRELSE Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet under hensyn til boligen og dens karakter er forpligtet til at holde det lejede forsvarligt ved lige, herunder hvilken nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse, der er påkrævet, og hvorledes vedligeholdelsesarbejdet skal prioriteres. Boligklagenævnet finder samtidig, at det ikke er forsvarlig vedligeholdelse, at lade en midlertidig el-tavle stå på gulvet i over 18 måneder. Du får derfor medhold i din klage. Sagens dokumenter: Lejekontrakt af 31. maj 2002 Klage af 11. november 2011 Boligselskabet redegørelse, notat og mail af 16. januar 2012 Billeder af den midlertidige el-tavle REDEGØRELSE Det fremgår af lejekontrakten, at du har overtaget lejligheden den 1. juli

18 Du har i klagen af 11. november 2011 anført, at din lille el-måler blev udskiftet med en stor el-tavle. Det skulle tage et par uger at ordne problemerne med sikringer. Det er nu gået 18 måneder, og du har to gange henvendt dig personligt på boligselskabets kontor, uden at der er sket noget. Det fremgår af Boligselskabets redegørelse og notat af den 16. januar 2012, at du har forklaret, at din el-måler i juni 2010 blev udskiftet med en stor el-tavle på grund af, at det dryppede fra overboens lejlighed. Du har pointeret, at det kun skulle være en midlertidig løsning, men nu har det varet i over et år. På trods af to henvendelser til boligselskabet, er der ikke blevet fundet en varig løsning på problemet. Boligselskabet har endvidere anført, at der blev igangsat gennemgang af taget samt reparation af de utætte områder, som er årsag til, at sikringerne sprang i tide og utide. Derfor var det nødvendigt at finde en midlertidig løsning. Det er derfor, at denne store el-tavle blev taget i brug. Endelig fremgår det, at Boligselskabet den 16. januar 2012 er taget ud til boligen for at undersøge, om det er forsvarligt at montere den lille el-tavle i lejligheden, da der stadig er problemer med sikring i overboens lejlighed. LOVGRUNDLAG Det fremgår af 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde el-kontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. VURDERING Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt ved lige og skal foretage fornyelser og istandsættelser, så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Dette fremgår af lejeforordningens 45, stk. 1 og stk. 2. Udlejeren beslutter således som udgangspunkt selv, hvorledes vedligeholdelsesarbejde skal prioriteres. Boligklagenævnet finder samtidig, at det ikke er forsvarlig vedligeholdelse at lade en midlertidig el-tavle stå på gulvet i over 18 måneder. Boligklagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at en periode på 18 måneder anses for en uforholdsmæssig lang periode til at gennemgå og reparere taget eller undersøge, om der fortsat er problemer med el hos naboen. 18

19 Boligklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at boligselskabet i juni 2010 har udskiftet din el-måler med en stor midlertidig el-måler. Boligselskabet har igangsat gennemgang af taget, samt reparation af utætte områder, som er årsag til, at sikringerne sprang. Det var derfor nødvendigt at finde en midlertidig løsning. Boligklagenævnet har endelig lagt vægt på, at Boligselskabet den 16. januar 2012 har oplyst, at for at finde årsagen er der igangsat en undersøgelse. Når problemet er løst, vil el-tavlen blive monteret. AFGØRELSE Boligselskabet har ikke vedligeholdt det lejede på en forsvarlig måde. Klagevejledning Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab. Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. 86, stk. 6. Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl på telefon

20 Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aaliangiineri -mi Sarfamut uuttortaatip taarserneraattartortitsisoq aserfallatsaaliinermut pisussaatinneqarpoq sarfamut uuttortaatip qaammatini 18-ini natiinnarmiitiinnarneqarsimanera pillugu Aaliangiussaq 46 Sarfamut uuttortaatip taarsernera Suliap normua: ULLOQ: 9. marts OQALUTTUARISASSAQQULEQUTAQ: Attartortitsisup aserfallatsaaliinermut pisussaaffii sarfamut uuttortaat taarsiineq ileqqoq illersorneqarsinnaasoq AALIANGIUSSAQ Sarfamik atuinermut uuttuutip sivikitsuinnarmik atortussatut ikkunneqarsimasup qaammatini 18-ini iluameersumik taarserneqarani ikkusimatiinnarneqarnera pillugu naammagittaalliuutit Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup 9. marts 2012 suliaraa imatullu aalajangiilluni AALAJANGIINEQ Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq inissiaq pineqartoq aamma qanoq issusia eqqarsaatigalugit Inissiaatileqatigiiffik attartorneqartup illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaalinisaata isumaginissaanut, tassunga ilanngullugit aserfallatsaaliineq iluarsaassinerlu qanoq ittut piumasarisaanersut, aammalu aserfallatsaaliuinermut atatillugu suliassaq qanoq pingaarnersiuffiussanersoq pillugit pisussaasoq. 20

21 Taamatuttaaq Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq sarfamik atuinermut uuttuutip sivikitsuinnarmik atugassap qaammatit 18-init sinnerlugit natermut iliinnarlugu inissinneqarsimanera isumannaatsumik aserfallatsaaliuinertut isigineqarsinnaanngitsoq.taamaattumik naammagittaalliuutinni taperserneqarputit. Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut Attartorneq pillugu isumaqatigiissut 31. maj 2002-meersoq Naammagittaalliuut 11. november 2011 ulloqartoq. Inissiaatileqatigiiffiup nassuiaataa, allagaq pingaarneq qarasaasiarlu atorlugu allagaq 16. januar 2012-meersoq Sarfamut uuttuutip sivikitsuinnarmik atugassap assingi pingasut.nassuiaatattartornermik isumaqatigiissummi takuneqarsinnaavoq inissiaq tigusimagit 1. juli 2002.Naammagittaalliuutinni 11. november 2011 ulloqartumi allapputit sarfamut uuttuuteeraq taarserneqarsimasoq angisuumik. Sarfamut uuttuutip sikringeqarfiata aaqqinnissaa sapaatip akunnerisa marluk ingerlaneranni naammassisussaasimavoq. Kisianni qaammatit 18-init qaangiussimapput suli taarserneqarani, illillu nammineerlutit marloriarlutit Inissiaatileqatigiiffiup allaffianut saaffiginnittarsimagaluarputit kinguneqanngitsumilli.inissiaatileqatigiiffiup nassuiaataani allakkiaanilu pingaarnermi 16. januar 2012 ulloqartuni takuneqarsinnaavoq illit nassuiaasimasutit inigisanni sarfamut uuttuutit juni 2010-mi anginerusumik taarserneqarsimasoq, tamatumunnga pissutaalluni inissiamit qulinniittumit kusertarnera. Erseqqissarsimavat taarsiussaq sivikitsuinnarmik atasussaagaluartoq kisianni tassa ukioq ilivitsoq sinneraa atalluni. Naak illit nammineerlutit Inissiaatileqatigiiffiup allaffianut marloriarlutit saaffiginnittarsimagaluarputit, saaffiginnissutilli aaqqiivigineqarsimanngilaq. Aamma Inissiaatileqatigiiffik allappoq inissiaqarfiup qalia misissorlugu aallartinneqarsimasoq, taamalu qaliap ilai ussiitsut iluarsaanneqarlutik, tamakkuusimammata kusertarnermut pissutaasut, taamaalillutik sarfap uuttuutaani sikring-it qaartaqattaartarsimallutik. Taamaammat utaqqiisaagallartumik aaqqiisoqarsimalluni. Taamaammallu sarfamut uuttuut angisooq taarsiullugu ikkunneqarsimalluni.kiisalu Inissiaatileqatigiiffik allappoq, Inissiaatileqatigiiffimmeersut ulloq 16. januar 2012 inissiamut ornigussimasut paasiniarlugu sarfamut uttuuteeraq inissiami ikkunneqassaguni ajussannginnersoq, pissutigalugu inissiami qullermi suli sikring-it qaartarmata. Inatsisitigut tunngavigisatinissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi 45-mi allassimavoq Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa. 21

22 Avammut kuuffiit, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikkiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit aalaakkaasut, illup iluani atortut il. il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikut pisoqalinikullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik. NaliliineqIneqarneq piullugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq Inissiaatileqatigiiffik pisussaaffigigaa inissiaqarfiup attartorneqartullu isumannaatsumik aserfallatsaalineqarnissaat, nutarsartarnissaat iluarsaattarnissaallu, tamakku ima akulikitsigisumik isumagisassallugit, nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarisassallugit. Tamakku allassimapput inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi 45, imm. 1-imi aamma 2-mi. Tunngaviatigut aserfallatsaaliuinermik suliassat qanoq pingaarnersiorlugit ingerlannissaat attartortitsisup nammineq aalajangissavaa.aamma Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq sarfamut uuttuutip sivikitsuinnarmik atorneqartussap qaammatit 18 sinnerlugit natiinnarmi inissisimanissaa isumannaatsumik aserfallatsaaliuinertut oqaatigineqarsinnaanngitsoq. Taamatut naliliinermi Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa piffissaq qaammatinik 18-inik sivisussusilik qaliap iluarsaannissaanut imaluunniit sanilerisap inigisaani sarfamut atortulersuutit ajoquteqarnerannik misissuinissamut sivisuallaartoq. Kiisalu Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa Inissiaatileqatigiiffiup juni-mi 2010 sarfamut uuttuummik inigisanni ikkusimasumik taarsiisimanera, tassa ikkusimasumit annerusoq sivikitsuinnarmik atuuttussaq taarsiullugu ikkussimammagu. Inissiaatileqatigiiffik inissiaqarfiup qalianik misissuilluni, ussiinnersanillu iluarsaassilluni aallartissimavoq, ussiinnersat tamakku pissutaasimapput erngup qillaarneragut sikring-it qaarartarsimanerannut. Taamaammat pisariaqarsimavoq aaqqiigallarnissaq.naggataagullu Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa Inissiaatileqatigiiffiup 16. januar 2012 oqaatigisimammagu ajoqusernermut pissutaasup paasinissaanut misissuinissaq pisariaqarsimasoq. Ajornartorsiut aaqqinneqarpat sarfamut uuttuut iluameersoq ikkunneqartussaasimavoq. AALAJANGIINEQ Inissiaatileqatigiiffik attartorneqartup isumannaatsumik aserfallatsaalinissaa isumagisimanngilaa.naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuut:inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi 86, imm. 7 malillugu naammagittaalliuummik itigartitsineq 22

23 allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngortinneqarsinnaanngilaq. Attartortitsisup attartortullu akornanni saqitsaannerup eqqartuussisinut suliassanngortinneqarnissaa kissaatigineqarpat, attartortitsisumik eqqartuussisunut aggeqqusissut eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq. Tamanna aamma atuuppoq attartortitsisup aqutsinermik allaffeqarfianit allakkatigut attaveqarneq ingerlanneqarsimagaluarpalluunniit.ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineri Namminersornerullutik Oqartussanit kommuninillu inissianik attartortissisuusunit pingitsoorani malitassaapput, takuuk 86, imm. 6. AFGØRELSE nr. 2 ( ) Boligklagenævnet har den 9. marts 2012 behandlet din klage over Boligselskabets behandling af din sag om boligbytning og har truffet følgende AFGØRELSE Boligklagenævnet finder, at det er lejerne, der afholder ekstra udgifter i forbindelse med boligbytning. Det betyder, at du selv skal afholde boligudgifterne i form af husleje, varme og el, mens normalistandsættelsen af den fraflyttede bolig foretages. Det betyder også, at du som udgangspunkt også skulle afholde udgifter til husleje, varme, og el, mens du boede privat og herefter vakant. Boligklagenævnet er opmærksomt på, at Boligselskabet allerede har imødekommet din klage over, at du skulle afholde udgifter til husleje, varme og el, mens du boede hos din far. Boligselskabet har besluttet, at du ikke skulle betale for husleje i perioden 5. april 2011 til den 18. april 2011, svarende til 14 dage, hvor du boede privat. Boligklagenævnet finder derfor, at du ikke har ret til yderligere refusion af dine udgifter i forbindelse med boligbytning. Det betyder, at du ikke får medhold i din klage. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt du har ret til erstatning for den ødelagte sofa, samt godtgørelse for den følelsesmæssige belastning, som du og din søn, efter det oplyste, led under flytningerne. Sagens dokumenter: Din lejekontrakt, underskrevet den 14. november 1994 A s lejekontrakt, underskrevet den 7. juli

24 Ansøgning om bytning af lejligheder, underskrevet den 23. marts 2011 Boligselskabets breve af 25. marts 2011, til dig og til A. Synsrapport vedrørende din lejlighed af 14. april 2011 Synsrapport vedrørende A`s lejlighed af 26. april 2011 Redegørelse fra Boligselskabet af 15. juni 2011 Din forklaring, modtaget i Boligklagenævnets sekretariat den 4. juli 2011 Faktura af 19. april 2011 Klage af 27. juni 2011 Redegørelse: Det fremgår af sagen, at du boede på adressen X fra A boede på adressen XX fra Den 22. marts 2011 har du og A ansøgt om boligbytning. Ved breve af 25. marts 2011 bekræftede Boligselskabet, at I kunne bytte boliger per 1. maj Samtidig blev I bedt om at oplyse, hvordan boligbytningen ønskedes gennemført. Boligselskabet oplyste om mulighederne for bytning. Når I havde meddelt, hvilken løsning I foretrak, ville Boligselskabet udfærdige de dokumenter, der skulle underskrives. I mail af 15. juni 2011 redegjorde Boligselskabet for sagens forløb, herunder, at I havde opfattelse af, at I kunne boligbytte, da boligselskabets medarbejder tilkendegav, at der ikke var hindringer for bytning, idet I ikke var i restance eller havde andet mellemværende med boligselskabet. Af redegørelsen fremgår, at I den 25. marts 2011 fik oplyst, at I skulle tage hjem og overveje hvilken boligbytningskategori, I ville vælge. Da formalia ikke var i orden, havde boligselskabets medarbejder indirekte tilkendegivet, at der først skulle underskrives nye lejekontrakter, før boligbytningerne kunne effektiviseres. I byttede boliger den 26. april Du blev i den forbindelse informeret om, at I ikke havde fulgt reglerne, idet der ikke var underskrevet lejekontrakter. Samtidig fik du at vide, at I selv skulle sørge for bolig, mens jeres boliger normalistandsattes. Du forstod denne udmelding, som at du skulle udsættes fra din egen bolig. Det blev forklaret, at du ikke er blevet udsat af boligen, men at du skulle forholde dig til lejeforordningen, når det gjaldt normalistandsættelsen af lejemålet. Endelig fremgår det af redegørelsen, at sagen ifølge Boligselskabet var afsluttet. I har begge skrevet under på de nye lejekontrakter. Du er flyttet ind i din nye bolig efter aftale mandag den 16. maj Boligselskabet anerkendte, at der har været mangelfulde meddelelser i forbindelse med bytning af boligerne. Du anførte i klagen, at ansøgningerne af 24

25 22. marts 2011 om bytning af lejligheder blev underskrevet og indleveret hos Boligselskabet. Boligselskabets medarbejder modtog ansøgningen og forklarede, at I kunne bytte lejligheder inden 1. april, og det skete den 29. marts I har ikke fået forklaret, at lejlighederne skulle være istandsatte og nymalede. I blev nødt til at forlade lejlighederne inklusiv jeres indbo, og I skulle hver især finde et sted at bo, mens lejlighederne blev istandsat. Endvidere anførte du, at I skulle forlade lejlighederne den 5. april Du flyttede ind til din far den 12. april 2011 og var der indtil ca. den 26. april Herefter flyttede du ind i en vakantbolig. Den 16. maj 2011 flyttede du i byttelejligheden. Du skulle betale husleje, el og varme for hele april 2011 for den fraflyttede lejlighed. Du skulle også betale husleje for vakantboligen i perioden fra 1. maj til den 15. maj og husleje for byttelejligheden fra den 16. maj Afslutningsvis stillede du følgende krav: 1. Erstatning/refusion af en halv måneds leje i din fars bolig. 2. Erstatning/refusion af husleje, varme og el-regning for det halve af april måned for den fraflyttede lejlighed. 3. Refusion af betalte regninger vedrørende vakantboligen. 4. Endvidere i forbindelse med udsættelse af jer fra byttelejligheden, hvor I måtte transportere jeres indbo frem og tilbage, hvor I brugte mange timer hvor også en af sofaens stolper knækkede. I kræver betaling for disse arbejdstimer samt for skaden på sofaen. 5. Sluttelig kræver I godtgørelse for det følelsesmæssige belastning I led under flytningerne. Lovgrundlag: Efter 59, stk. 2 i Landstingsforordning forordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger gælder, at aftaler lejerne at bytte boliger indbyrdes, kan det foregå uden, at de lader sig opnotere på ønskeflytningsliste. Af stk. 3 i samme bestemmelse fremgår, at det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål. Ifølge stk. 4 kan lejerne foretage boligbytning på en af følgende måder: 1) Ved at aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter. 2) Ved at aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i 25

26 forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til 77 og 78. Det fremgår af stk. 5 i samme bestemmelse, at ved boligbytning efter stk. 4, nr. 2, kan udlejer modsætte sig en lejers ønske om selv at ville gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål, såfremt der er forløbet mere end 5 år fra lejemålet sidst blev normalistandsat. Endelig fremgår det af stk. 6, at såfremt der er ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelse efter stk. 4, nr. 2, af de boliger, der omfattes af bytningen, på grund af at boligerne er beboede, medens normalistandsættelse skal foretages, afholdes ekstraudgifterne af den fraflyttende lejer. Ifølge 84, nr. 2 i samme forordning behandler Boligklagenævnet klager indbragt af lejere vedrørende boligbytning, jf. 59.Vurdering:Boligklagenævnet finder, at du ikke har overholdt lejeforordningens regler, da du flyttede ind i den byttede lejlighed den 29. marts 2011, idet lejekontrakten ikke var underskrevet. Det fremgår af lejeforordningens 59, at det er en forudsætning for bytning af boliger, at lejeforordningens regler overholdes. Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af Boligselskabet breve af 25. marts 2011 til dig og til A, at I begge blev orienteret om, at I kunne flytte per 1. maj Endvidere fremgår af brevene, at når I havde meddelt, hvilken løsning I foretrak, ville boligselskabet udfærdige de dokumenter, der skulle underskrives. Boligklagenævnet finder endvidere, at du selv skal afholde boligudgifterne i form af husleje, varme og el, mens normalistandsættelsen af den fraflyttede bolig fortages og udgifterne til husleje, varme, og el, mens du boede privat og herefter vakant. Boligklagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at I begge har boet længere end 35 måneder i jeres boliger. Lejemålerne skulle derfor først opsiges og lejlighederne skulle normalistandsættes. Der skulle underskrives nye lejekontrakter. Du kunne først herefter flytte ind i den byttede lejlighed. Det betyder, at der kan forekomme ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelsen og eventuelle ekstraudgifter afholdes af den fraflyttende lejer. Boligklagenævnet finder på denne baggrund, at du som udgangspunkt skulle afholde udgifterne til transport af indbo, samt udgifter til privat og vakantbolig, da disse er en følge af normalistandsættelsen af den fraflyttede lejlighed. Samtidig er Boligklagenævnet opmærksomt på, at Boligselskabet den 15. juni 2011 anerkendte, at der har været mangelfulde meddelelser til begge parter i forbindelse med boligbytningssagen. Boligselskabet har derfor besluttet, at du ikke skulle betale husleje i perioden 5. april til 18. april 2011, svarende til 14 dage. 26

27 Det betyder, at du ikke har ret til yderligere refusion af dine udgifter i forbindelse med boligbytning. Det forhold, at du selv har oplyst, at det drejer sig om perioden fra den 12. april til den 26. april, kan ikke ændre ved denne vurdering. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til krav om erstatning for den ødelagte sofa og godtgørelse for den følelsesmæssige belastning. Afgørelse: Boligklagenævnet finder, at du ikke har ret til yderligere refusion af dine udgifter i forbindelse med boligbytning. Du får derfor ikke medhold i din klage. Klagevejledning: Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab. Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af selvstyret eller kommunerne, har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. 86, stk. 6 landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl på telefon

28 Inissianik paarlaateqatigiinnissaq pillugu suliap Inissiaatileqatigiiffimmit INI A/S.imit suliarineqarnera pillugu naammagittaalliuutit Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup 9. marts 2012 suliaraa imatullu aalajangiilluni Aalajangiussaq Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartafik isumaqarpoq inissianik paarlaateqatigiinnissamut atatillugu aningaasartuuteqarnerussutaasut attartortut akilissagaat. Tamanna isumaqarpoq illit nammineq ineqarnermut aningaasartuutit, makkuusut ineqarnermut akiliut, kiassarneq innaallagiarlu akilissagitit, inissiamilli qimatamik iluarsaassinermut nalinginnaasumut atatillugu aningaasartuutit ikiliartuaassasut. Tamanna aamma isumaqarpoq illit tunngaviatigut ineqarnermut, kiassarnermut innaallagissamullu akiligassat akilissagitit allami inisimasuugallarnerpit nalaani kiisalu utaqqiisaasumik ineqartitaanerpit nalaani. Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup nalunngilaa illit ataatanni najugaqarallarnerpit nalaani ineqarnermut, kiassarnermut innaallagissamullu aningaasartuutit akilernissaat pillugu naammagittaalliuutit Inissiaatileqatigiiffiup INI A/S-ip 28

29 akuerisimagaa. Inissiaatileqatigiiffik INI A/S aalajangersimavoq piffissami 5. april miit 18. april 2001-mut, tassa ulluni 14-ini inisimasuunerpit nalaani, akiliissanngitsutit. Taamaattumik Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq paarlaateqatigiinnermut atatillugu aningaasartuutinnik amerlanerusunik utertitsivigineqarnissamut pisinnaatitaanngitsutit. Tamanna isumaqarpoq naammagittaalliuutinni taperserneqanngitsutit. Sofap aserorneranut atatillugu taarsiiffigitinnissamut, aammalu nuuttarnernut atatillugu illit ernerpillu, oqaatigineqartut naapertorlugit misigissutsikkut nanertuutissinneqarnersi pillugu taarsiiffigineqarnissassinnut pisinnaatitaanersusi Naammagittaalliuuteqartarfiup isummerfigisinnaanngilaa. Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut: Attartornermut isumaqatigiissut ilinnut tunngasoq, 15. november 1994 atsiorneqartoq. Attartornermut isumaqatigiissut Fritz Mikaelsen-imut tunngasoq, atsiorneqartoq 7. juli Inissianik paarlaateqatigiinnissaq pillugu qinnuteqaat, atsiorneqartoq 23. marts Inissiaatileqatigiiffiup allagai 25. marts 2011 ulloqartut, ilinnut Fritz Mikaelsen-imullu. Inigisannik misissuinermut atatillugu nalunaarusiaq 14. april 2011 ulloqartoq. Fritz Mikaelsen-ip inigisaanik misissuinermut atatillugu nalunaarusiaq 26. april 2011 ulloqartoq. Inissiaatileqatigiiffik sinnerlugu Ulf Abrahamsen-ip nassuiaataa 15. juni 2011 ulloqartoq. Illit nassuiaatit Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfimmit ulloq 4. juli

30 tiguneqartoq. Akiligassat allagartaat Carl Lynge ApS-imit 19. april 2011 ulloqartoq. Naammagittaalliuut 27. juni 2011 ulloqartoq. Nassuiaat: Suliami takuneqarsinnaavoq najukkami Herlevvej B 892/004, 3940 Paamiut 1994-imiilli najugaqarsimasutit. Frtiz Mikaelsen 2003-miit Herlevvej B 889/102-mi najugaqarpoq. Ulloq 22. marts 2011 illit Fritz Mikaelsen-ilu inigisassinnik paarlaateqatigiinniarlusi qinnuteqarpusi. Allakkatigut 25. marts 2011 Inissiaatileqatigiiffiup INI A/S-ip uppernarsarpaa ullormi 1. maj 2011 inigisassinnik paarlaateqatigiissinnaasusi. Taava tassunga tunngasumik aperineqarpusi, qanoq iliorlusi paarlaatigigiinnissarsi ingerlanniarnerissi. Inissiaatileqatigiiffiup INI A/S-ip paarlaateqatigiinnissamut periarfissat saqqummiupai. Paarlaateqatigiinnissassinni qanoq iliorniarnerlusi nalunaarutigigussiuk, taava Inissiaatileqatigiiffiup allakkiat atsiugassat naammassissagai. Qarasaasiaq atorlugu allakkatigut 15. juni 2011 ullulerneqartutigut Inissiaatileqatigiiffik INI A/S suliap ingerlarnga pillugu nassuiaateqarpoq, tassunga ilanngullugu taallugu ilissi paasinnittusi inigisassannik paarlaateqatigiinnissarsi akornutissaqanngitsoq, Inissiaatileqatigiiffimmi atorfillip oqaatigimmagu paarlaateqatigiinnissaq akornutissaqanngitsoq akiitsoqannginnassi allatigulluunniit Inissiaatileqatigiiffimmik akerleriissuteqannginnassi. 30

31 Nassuiaammi allassimavoq ulloq 25. marts 2011 ilissi paasitinneqartusi angerlarlusi paarlaateqatigeeriaaseq sorleq toqqarniarnerlugu eqqarsaatigissagissi. Paarlaateqatigiinnisaap pissusissaatut pinissaanut piumasaasut naammassineqanngimmata inissiaatileqatigiiffimmi sulisup pisortatiguunngitsumik oqatigisimavaa paarlaateqatigiinneq atuutilersinnagu attartornermut isumaqatigiissutit nutaat atsioqqaartariaqartut. Inissinnik paarlaateqatigiippusi 26. april Tassunga tunngatillugu nalunaarfigineqarputit malittarisassat malissimanngikkisi, tassa attartornermut isumaqatigiissutinik atsiugaqarsimannginnassi. Peqatigitillugu ilisimatinneqarputit inigisassi nalinginnaasumik iluarsaannerini inissassinnik nammineq pissarsiniartariaqartusi. Taamatut ilisimatinneqarnerit paasillugu oqarputit, imaappoq inigisannit anisinneqartutit. Nassuiaatigineqarpoq inigisannit anisinneqanngitsutit ineqarnerli pillugu peqqussut attartukkap nalinginnaasumik iluarsaannissaanut atatillugu isummerfigissagit. Kiisalu nassuiaammi atuarneqarsinnaavoq inissiaatileqatigiiffiup paasinninnera malillugu suliaq naammassisimasoq. Marluullusi attartornermi isumaqatigiissutit nutaat atsiorsimavasi. Isumaqatigiinneq malillugu inissannut nutaamut nuussimavutit 16. maj Inissiaatileqatigiiffiup INI A/S-ip akueraa ininik paarlaateqatigiinnermut atatillugu nalunaarutit amigaateqartarsimanerat. Naammagittaalliuutinni allapputit inissianik paarlaateqatigiinnissaq pillugu qinnuteqaatit 22. marts 2011 ulloqartut atsiorneqartut Inissiaatileqatigiiffimmullu INI A/S-imut tunniunneqartut. Qinnuteqaat Inissiaatileqatigiiffimmi sulisup tiguai nassuiaallunilu ilissi inissinnik paarlaateqatigiissinnaasusi 1. april nallertinnagu, paarlaateqatigiinnerlu pivoq 29. marts Nassuiaanneqanngilasi inissiat iluarsaanneqarsimanissaannik nutaamillu qalipanneqasimanissaannik. Inissiat inigisasi qimattariaqarsimavasi pigisasi ilanngullugit, namminerlu immikkut tamassi inigisassi iluarsaanrerini inissamik utaqqiffissassinnik pissarsiniartussallusi. 31

32 Aamma allapputit inigisasi ulloq 5. april 2011 qimareersimasussaagisi. Illit ulloq 12. april 2011 ataatannut nuupputit, tassaniillutillu 26. april 2011 missaata tungaanut. Ataatanniit inissiamut utaqqiffiusartumut nuupputit. Ullorlu 16. maj 2011 paarlaateqatigiiffigisavit inaanut nuupputit. Inissiamut B-889/004-mut april tamaat ineqarnermut, innaallagissamut kiassarnermullu akiliisussaavutit. Aamma inissiap utaqqiffiusartup piffissami 1. majimiit 15. majimut atorneranut akiliuteqartussaallutit, aammalu 16. majimit 2011 paarlaateqatigisavit inaanut nuuffigisannut akiliisussaallutit. Naggasiullugu makku piumasaraatit: 1. Ataatavit inigisaani utoqqarnut inissiami inisimanermut atatillugu qaammatip affaanut akiliutip ilinnut utertillugu akilerneqarnissaa/taarsiivigineqarnissat 2. Inissiamut B-889/004-mut tunngatillugu qaammatip aprilip affaanut ineqarnermut, kiassarnermut innaallagissamullu akiliutivit utertinneqarnissaat/taarsiivigineqarnissat 3. Inissiamut utaqqilluni inigineqartartumut akilikkat utertinneqarnissaat. 4. Aammalu inissiap paarlaateqateqarlutit inigilikkavit qimaqquneqarneranut atatillugu pigisat nal. akunnerpassui assartoqattaarlugit, pequtillu assartoqattaarnerini sofap niulua napisimasoq. Nal. akunneri tamatumunnga atorneqartut aamma sofap ajoqusernerata akilerneqarnissaat piumasaraarsi. 5. Naggataatigut nutseqattaarnerni ilissi misigissutsitigut artorsartitaanissinnut atatillugu taarsiivigineqarnissarsi piumasaraarsi. Inatsisitigut tunngavigisat: Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj imeersumi 59, imm. 2 malillugu attartortut iniminnik paarlaateqatigiinnissartik namminneerlutik isumaqatigiissutigisimappassuk, tamanna nuunnissamik kissaateqartut allattorsimaffiannut allatsinngikkaluarluni pisinnaavoq. Aalajangersakkami pineqartumi imm. 3-mi atuarneqarsinnaavoq attartortut iniminnik paarlaateqatigiinnissamik kissaateqartut tamarmik attartornermut isumaqatigiissutinik maleruaasinnaanissaat piumasaqaataavoq. Inigisanik paarlaateqatigiinnermi attartornermut ataatsimut 250 koruuninik sullissinermut akiliisitsisoqartarpoq. 32

33 Imm. 4 malillugu attartortut inigisaminnik paarlaateqatigiissinnaapput imaaliorlutik: 1) Isumaqatigiissuteqarlutik attartornermut isumaqatigiissutertik paarlaallutik ingerlatiinnarumallugit. Inigisamik paarlaateqatigiinneq aatsaat pisinnaavoq, attartortut marluk tamarmik kingusinnerpaamik qaammatit 36-t paarlaateqatigiinnissamut qinnuteqaat sioqqullugu attartornermut isumaqatigiissuteqarsimagunik. Attartortut pisinnaatitaaffitik pisussaatitaaffitillu aammalu attartornissamik isumaqatigiissutitik paarlaatissavaat. Attartortut qularnaveeqqutissatut akiligaat assigiinngippata, tamanna attartortitsisumit susassarineqanngilaq. Attartortitsisup attartortut pisinnaatitaaffimminnik pisussaaffimminnillu paarlaannerisa attartortut inatsisitigut inissisimanerinut sunniutissat pillugit ilitsersussavai. 2) Inissiat paarlaateqatigiinnermi nalinginnaasumik iluarsaanneqarnissaat imaluunniit nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimanissaat isumaqatigiissutigalugu. Attartortitsisoq inissianik attartornermut peqqussut sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu attartornissamik isumaqatigiissut nutaaq sanassavaa. Attartortut allakkatigut uppernarsassavaat inissiamut iserternissamut atatillugu attartugassap nutaap nalinginnaasumik iluarsaanneqarnissaa namminneerlutik isumagisinnaallugu. Taamaattumik inissiat taakku nuunnerup nalaani 77-imut aamma 78-mut tunngatillugu iserternerup nalaani nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimasutut isigineqassapput. Aalajangersakkami pineqartumi imm. 5-imi atuarneqarsinnaavoq imm. 4, nr. 2 naapertorlugu inissianik paarlaateqatigiinnermi attartortitsisup attartortup attartugassamini nutaami nammineerluni nalinginnaasumik iluarsaassinissamik kissaateqarnera itigartissinnaavaa, nalinginnaasumik iluarsaassinermit kingullermiit ukiut tallimat sinnerlugit qaangiussimappata. Kiisalu imm. 6-imi atuarneqarsinnaavoq, imm. 4 nr. 2 naapertorlugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut atatillugu inissiat paarlaateqatigiinnermi pineqartut nalinginnaasumik iluarsassinerup nalaani inigineqarnerat pissutigalugu saniatigut 33

34 aningaasartuuteqartoqassappat, saniatigut aningaasartuutit attartortumit qimatsisussamit akilerneqassapput. Peqqussummi pineqartumi 84, nr. 2 malillugu Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarisarpai attartortunit inigisanik paarlaateqatigiinnermut atatillugu naammagittaalliuutigineqartut, takuuk 59. Naliliineq: Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq illit inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi malittarisassat malissimanngikkitit, taamanikkut paarlaateqatigiinnermut atatillugu paarlaateqatigisavit inigisimasaanut 29. marts 2011 nuunninni, pissutigalugu attartornermut isumaqatigiissut atsiorneqarsimanngimmat. Inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi 59-imi atuarneqarsinnaavoq inigisanik paarlaateqatigiinnissamut tunngaviusoq tassaasoq inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi malittarisassat malinneqarnissaat. Tamatumani Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa Inissiaatileqatigiiffiup ilinnut Fritz Mikaelsen-imullu allagaani 25. marts 2011-meersuni takuneqarsinnaavoq tamassi ilisimatinneqarsimasusi paarlaassinnaasusi 1. maj Aamma allakkani takuneqarsinnaavoq aaqqiinissaq qanoq ittoq atorniarnerlugu isumaqatigiissutigigussiuk tamannalu nalunaarutigalugu, taava inissiaatileqatigiiffiup uppernarsaatit atsiugassat suliarissagai. Aamma Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq illit ineqarnermut, kiassarnermut innaallagissamullu akiligassat akilissagitit, taavalu ataatavit inigisaani inisimasuuninni aammalu inissiami utaqqiisaagallartumik inigineqartartumi ineqarnerpit 34

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 2014-094345 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 Årsberetning Boligklagenævnet 2013 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK)

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Indholdsfortegnelse Forord Om boligklagenævnet Hvad er boligklagenævnet Medlemmer Boligklagenævnets aktiviteter i 2008 Statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede

Læs mere

Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa ~o l igklage ncevnets Arsberetning for 2006 www.maalaarut.gl Imai SIULEQUT..... Qupp. 4 INEQARNEQPILLUGU MAALAARUTEQARTARFIK

Læs mere

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 1 2 Boligklagenævnet 2010 / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Udgiver / Naqiterisitsisut Boligklageævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA 1 Imaasa allattorsimaffiat Siulequt. 3 Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavigisai. 4 Naammagittaalliuuteqartarfiup

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. Januaari 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 005/15

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 27. august 2014 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. SER-NUU-KS-0669-2014

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq Husdyr i lejeboliger Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes lejeboliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til Landstingsforordningen om leje af boliger. Det betyder at der i rækkehuse,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Immikkoortoq Q. (sulisartut suliamik ilinniagallit ilinniagaqanngitsullu Qaammammusiallit S 1K) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 21 MRS. 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersuisut, Finansministeriap

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 Grønlandsk festkage. Aajup (Kristian Olsen) oqalugiareerneratigut Umiap nalliutorsiorneq ingerlappaa. Kalaallisut

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Bilag K-10 Ulloq 30. aggusti 2014 Ittoqqortoormiit Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini no. SER-ILL-KS 0031-2014

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus Studio

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT

ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT Illunik, inissialiornermut tapiissuteqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaanni kap.4 malillugu taarsigassinneqartunik, attartortitsisarneq pillugu nalunaarut malillugu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa 1. Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2005

Kalaallit Nunaata Radioa 1. Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2005 Kalaallit Nunaata Radioa 1 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2005 Kalaallit Nunaata Radioa 2 Imai Qupp. Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 3 Pisortat nalunaarusiaat 4 Siulersuisut pisortaanerullu

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut Vi skal passe på fangstdyrene - en pjece til børn om bæredygtig udnyttelse Sooq uumasut pinngortitarlu paarissavavut

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Imai Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 1 Pisortat nalunaarusiaat 2 Siulersuisut pisortaanerullu oqaaseqaataat 13 Kukkunersiuisut

Læs mere

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu.

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. PISPSavisiia 1. udgave, februar 2013 PI/SPS den nye bygning 10. januar 2013, Anita & Stinnanguaq Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. Aviisi qaammammut ataasiarluni saqqummertassaaq

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 1. september 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet 1 Oqaasiliortut ataatsimiinneranni, pingasunngornermi aggustip 12-ianni 2009, nal. 10.00, Ilimmarfimmi Oqaasileriffimmi, imaqarniliaq. Ataatsimiinnermi peqataapput: Stephen Heilmann, Abia Abelsen, Eva

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century TUSAGASSIUTINUT NALUNAARUT PRESSEMEDDELELSE 14. januar 2014 Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century Som en reaktion på det intetsigende svar, som Udenrigsministeren i sidste uge fremsendte

Læs mere

Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen Oqarasuaat/Mobil: 559340. Nittartagaq/Hjemmeside: www.qiajuk.com

Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen Oqarasuaat/Mobil: 559340. Nittartagaq/Hjemmeside: www.qiajuk.com Qiajuk Studio piffissaq qitiffissaq nutaaq aallartippaat! Ny dansesæson begynder hos Qiajuk Studio! Kissarneqqortuunnguaq Vandsøvej 10 (i Nuuk Fysioterapi- mi) 3900 Nuuk Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen

Læs mere

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? 1 Inuup aningaasarsiornera akiligassanut malinnaasinnaanngilaq. Kommuni Kujallermi, Jørgen Wæver siuttoralugu, inuit inigisaminnut akiligassaat inatsisilornikkut

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 39. årg. Nr. 1 Marts 2011

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 39. årg. Nr. 1 Marts 2011 Siulittaasup nalunaarutigaa oqaluuserisassaq INUIT ataatsimeersualerpata oqaluuserineqarniartoq. UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 39. årg. Nr. 1 Marts 2011 Umiami ataatsimeersuarneq/

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

S trin-imiit nutaarsiassat Qupp. 2 Kigutilerisarfimmiit. Qupp. 9. Nyheder fra trin S Fra tandklinikken s. 9. Issuaanerit nuannersut Qupp.

S trin-imiit nutaarsiassat Qupp. 2 Kigutilerisarfimmiit. Qupp. 9. Nyheder fra trin S Fra tandklinikken s. 9. Issuaanerit nuannersut Qupp. Nanortallip atuarfia INUUNEQ ILINNIARFIUVOQ IGALAAQ ΙTunngavilerneqarpoq 2015Ι nr.3ι 27. MARTS 2015 Ι IGALAAQ Ι Nutaarsiassat atuartunut, angajoqqaanut, atuarfimmilu atuisunut. Sap. akunnerata tulliani

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma.

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfinni aqutsisut/centerledere Simon Lennert, Kanukoka Susanne Møller, AEU Ulla Broberg,

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 20. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007 QUPPERNEQ / SIDE 1 KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK 2007-IMI PINGAJUSSAANEERLUNI ATAATSIMIINNERA ULLUNI 12. 13. JUNI 2007 NAL. 9.00 KOMMUNALBESTY- RELSEP ATAATSIMIITTARFIANI. KOMMUNALBESTYRELSENS TREDIE

Læs mere

ISAAVIK 02. Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq

ISAAVIK 02. Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq 02 08 1 ISAAVIK 02 08 Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq Magasinet om boliger og beboere i Grønland Nuna tamakkerlugu ilisimasaqarfiusoq www.ini.gl Landsdækkende Lokalviden

Læs mere

Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU

Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU Nakkutilliineq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup ingerlanneqarnera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat peqqussutaanni nr. 1-imi 4. januar 1996-imeersumi

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

AEU. Matematikkimi misilitsissut. Kalaallisut

AEU. Matematikkimi misilitsissut. Kalaallisut AEU Matematikkimi misilitsissut Kalaallisut Juni 2007 Matematikkimi misilitsissut B Misilitsissut A Atortoqarnani Suliassaq Kisitsit sorleq minnerua? 0,64 0,579 0,7 Suliassaq 4 Kisitsit sorleq annerua?

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere