Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa"

Transkript

1 Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa ~o l igklage ncevnets Arsberetning for

2 Imai SIULEQUT..... Qupp. 4 INEQARNEQPILLUGU MAALAARUTEQARTARFIK PILLUGU Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sunaava.... Ilaasortat I NEQARNEQ PILLUGU MAALAARUTEQARTARFIUP 2006-IMISULIARISIMASAI IMI SULIAT AALAJANGIIFFIGINEQARTUT.... Attartukkamik attartornermik sivitsuinissaq... lngerlaavartumik illup iluani aserfallatsaaliuineq.... lnissiamit nuunnermut atatillugu naatsorsuutit SULIAT SULIAKKIUNNEQARTUT NAAMMASSINEQARTULLU PILLUGIT KISITSISITIGUT TAKUSSUTISSIAQ Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenil!vnets arsberetning for 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT' GRI2INLANDS HJEMMESTYRE BoligklagenEEvnet 'lneqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik 2007 llioqqaasoq naqiterisorlu / Grafisk opseetning og trykning: Nunatta Naqiterivia A/S ~ngorlugu / 300 eksemplarer

3 Kommuninut tunngatillugu 2006-imi naammagittaalliuutitut suliakkiussat aamma suliat naammassineqartut Indbragte og fcerdigbehandlede klager i 2006 i forhold til kommuner Kommunit Kommuner Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut imi naammagittaalliuutit I 2006-imi suliat naammassisat tigusat /Modtagne klager i 2006 Faerdigbehandlede sager i 2006 Nuuk 7 2 Maniitsoq I 4 I ndholdsfortegnelse FORORO OM BOLIGKLAGEN)EVNET Hvad er boligklagencevnet.... Medlemmer.... BOLIGKLAGEN)EVNETS AKTIVITETER I KONKRETE AFGIIlRELSER TRUFFET I ,... ForlCEngelse af fremleje.... Ll2Jbende indvendig vedligeholdelse.... Fraflytningsopgl2Jrelse.... STATISTISK OVERSIGT OVER INOBRAGTE OG F)EROIGBEHANOLEOE SAGER Side l Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit I 1 Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik 1 1 Ittoqqortoormiit I 1

4 Siulequt Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup matumuuna 2006-imut ukiumoortumik nalunaarutini saqqummiuppaa. Nalunaarut inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 14-ikkut. 20. november 2006-imeersukkut allannguuteqartinneqartumi 83, imm. 4 naapertorlugu saqqummiunneqarpoq, taannalu malillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik ukiumut ataasiarluni sulinini pillugu nalunaarusiortussaavoq. Nalunaarummi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik ilaasortallu pillugit paasissutissat allaaserineqarput. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi 2006-imi suliaasimasut nassuiarneqarput. Tamatuma saniatigut immikkoortoq ataaseq, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2006-imi aalajangigaanut ataasiakkaanut tunngasoq ilaatinneqarpoq. BEGRUNDELSE Udlejer har alene med 4 dages varsel indkaldt lejer til besigtigelse af boligen i forbindelse med fraflytning og har siliedes ikke overholdt 7-dages fristen i 79, stk. 1, sidste pkt. i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj Men allerede fordi lejer deltager i besigtigelsen af boligen, er besigtigelsen gennemfl1lrt med lejers accept og dermed lovligt gennemfl1lrt. Il1lvrigt kan den anfl1lrte 7-dages frist fraviges af udlejer til skade for lejer uden det far konsekvens for udlejer, fordi lejeforordningen ikke indeholder et forbud mod, at udlejer fraviger fristen. Endvidere kan det ikke laegges til grund, at lejer har anmodet udlejer om en bverslagspris for de arbejder, der sku lie udfl1lres i lejemalet som led i normalistandsaettelsen i forbindelse med lejers fraflytning, jf. 79, stk. 2, sidste pkt. Desuden anses kr. som et rimeligt bell1lb for indvendig maling af en lejlighed pa 80 kvadratmeter. Endelig er det lejers ansvar at holde sig bekendt med gaeldende lovgivning og dermed ogsa reglerne i kapitel12 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj Kiisalu suliat tiguneqartut aammalu naammassillugit suliarineqarsimasut kisitsisitigut takussutissartaat ilaatinneqarpoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaannut aalajangiinerit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup nittartagaa aqqutigalugu ingerlaavartumik tamanut ammasumik saqqummiunneqartarput. Aalajangiinerit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup nittartagaatigut tamanut ammasum ik ingerlaavartumillu saqqummiunneqartarnerisigut maa laaruteqartarfiup aalaj a ngiisarnerinik paas issutissiisarnerup pitsaasumik piffissamullu naleqquttumik ingerlanneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmit neriuutigineqarpoq. Nuuk imi maajimi SAG OM FRAFLYTNINGSOPGQ)RELSE' SIDE 3/3

5 t TUNNGAVILERSUUT Attartortitsisup ullunik sisamaannarnik periarfissaqartitsilluni attartortoq inissiamit nuunneranut atatillugu inissiamik misissuinissamut aggersarsimavaa, taamaalillunilu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi 79, imm. 1-ip immikkoortua kingulleq naapertorlugu ullunik arfineq marlunnik periarfissaqartitsinissaq malissimanagu. Kisiannili attartortoq inissiamik misissuinermut peqataareersimavoq, taamaattumillu misissuineq attartortup akuerisaanik, taamaalillunilu inatsisit tunngavigalugit ingerlanneqarsimalluni. Kiisalu ullunik arfineq marlunnik periarfissaqartitsineq allassimasoq attartortitsisumit attartortumut akornutaasumik, aammalu attartortitsisumut kinguneqanngitsumik sanioqqunneqarsinnaavoq, attartortitsinermut peqqussut attartortup piffissarititaasumik uniuinissaanut inerteqqummik imaqanngimmat. Kiisalu attartortup inissiamit nuunnerminut atatillugu attartukkami nalinginnaasumik iluarsagassat akiisa missiliornerinik qinnuteqarsimanera tunngavigineqarsinnaanngilaq, tak. 79, imm. 2-mi imm. kingulleq. Tamatuma saniatigut inissiap 80 kvadratmeterinik angissusillip iluata qalipanneranut kr.-it naammaginartutut isigineqarput. Kiisalu attartortup inatsisit atuuttut, taamaalillunissaarlu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi kapitali 12-imi maleruagassat ilisimassallugit akisussaaffigaa. Forord Boligklagenaevnet afgiver hermed sin arsberetning for Beretningen afgives i henhold til 83, stk. 4, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som er aendret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, hvorefter Boligklagenaevnet afgiver en arlig beretning om sin virksomhed. Beretningen indeholder oplysninger om Boligklagenaevnet og medlemmerne. Der gives en beskrivelse af Boligklagenaevnets aktiviteter i Hertil kommer et afsnit, der indeholder Boligklagenaevnets enkelte afg0relser truffet i2006. Endelig gives en statistisk oversigt over indbragte og faerdigbehandlede sager. Boligklagenaevnet offentligg0r 10bende afg0relser i sager pa boligklagenaevnets hjemmeside, Ved 10bende offentligg0relse af afg0relser pa boligklagenaevnets hjemmesi de, haber boligklagenaevnet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om naevnets afg0relser. Nuuk, maj 2007 ~ INISSIAMIT NUUNNERMUT ATATILLUGU NAATSORSUUTIT PILLUGIT SULIAQ' QUPP. 3/3

6 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sunaava Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortut attartortitsisullu akornanni aaqqiagiinngissutit arlallit allaffissornikkut inaarutaasumik aalajangiiffigineqarnissaat lneqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliassaraa. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarut, aatsaat pineqartut uku ariaannut tunngasuuppat suliarisinnaavaa: - Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamut siumoortumik ilisimatitsisarnermi periaatsit. - Aserfallatsaaliuineq iluarsaassineriu. - Iserternermi inissiap qanoq issusia. - Attartukkami atortulersuutit pitsannguinissallu (atuisinnaatitaaneq). - Attartortup attartukkamik atuinera (torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsinerit). - Atuisinnaatitaanerup allanut tunniunneqarnera (inissianik paariaateqatigiinneq, allamut attartortitsineq aamma attartornermik ingeriatitseqqinneq). - Inissiamit nuunnermi inissiap qanoq issusia (nalinginnaasumik aserfallatsaaliuineq). Udlejer har den 15. juni 2006 faet forelagt lejers skrivelse med bilag til udtalelse. Ved skrivelse af d. 27. juli 2006 er udlejer fremkommet med sine bemcerkninger til den indbragte klage. Udlejer er fremkommet med supplerende oplysninger ved af d. 25. august udlejer fastholder, at udgifterne til normalistandscettelse er rimelige og korrekte. AFGGlRELSE Jf. 84, stk. 1, nr. 7, fandt Boligklagencevnet, at det havde kompetence til at trceffe afgfijrelse i sagen. Boligklagencevnet gennemgik sagen og vedtog at udgiften til indvendig maling pa l3.400 kroner, som beror pa et uvildig indhentet tilbud, skal afholdes af lejer. Den af udlejer fremsendte endelige afregning af d. 19. maj 2006 er korrekt og lejer skylder saledes udlejer kroner. BelfIJbet udgfijr normalistandscettelse kroner samt skyldig husleje kroner. BelfIJbet skal betales senest 14 dage efter denne afgfijrelse er meddelt parterne. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik siulittaasoqarpoq pingasunillu ilaasortaqarluni, taakkulu katitigaaneranni attartortup attartortitsisullu soqutigisaat sinniisoqartinneqarput. Attartortoq maalaarummik tunniussinermini 150 kr.-inik akiliissaaq, paasinarsippallu maalaarut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaminut naleqqutinngitsoq, imaluunniit attartortoq maalaarummini tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit taperserneqarpat taakku attartortumut utertinneqassapput. SAG OM FRAFLYTNINGSOPGflJRELSE' SIDE 2/3

7 t 15. juni 2006-imi attartortup allagaa. ilanngussat ilanngullugit oqaaseqarfigisassatut attartortitsisumut saqqummiunneqarput. Attartortitsisoq 27. juli 2006-imi allakkatigut maalaarummut tiguneqartumut oqaaseqaamminik saqqummiussivoq. Attartortitsisoq paasissutissanik ilassutaasussanik 25. august 2006-imi -ikkut nassiussaqarpoq. Attartortitsisup nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit naammaginartutut eqqortutullu isigineqarnerat aalajangiusimaannarpaa. AALAJANGIINEQ. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq. 84. imm. 1. nr. 7 naapertorlugu suliamut aalajangiinissamut piginnaaffeqarluni. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaq misissorpaa. inissiallu iluani qalipaanermut aningaasartuutissat. suliamut attuumassuteqanngitsumut neqeroortitsinikkut aalajangiunneqartut attartortumit akilerneqassasut aalajangiilluni. Naatsorsuutit inaarutaasut attartortitsisumit 19. maj 2006-imi nassiunneqartut eqqortuupput. taamaattumillu attartortup attartortitsisoq kr.-inik akiligassaqarfigaa. Akiligassat tassaapput nalinginnaasumik iluarsaassinermut kr.-it kiisalu ineqarnermut akiligassat 2.2l1 kr.-it. Aalajangiinerup matuma illuatungeriinnut nalunaarutigineqarneraniit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunnerini akiligassat akilerneqassapput. Hvad er Boligklagencevnet Boligklagencevnet har til opgave at trceffe endelig administrativ afglzlrelse i en rcekke tvister mellem lejer og udlejer i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. Boligklagencevnet kan alene behandle en klage. nar den vedrlzlrer flzllgende emner: - Formalia ved varsling af huslejeforhlzljelser. - Vedligeholdelse og istandscettelse. Boligens stand ved indflytningen. - Installation i og forbedringer af det lejede (raderet). - Lejerens brug af det lejede (overtrcedelser af ordensreglerne). - Brugsrettens overgang til andre (boligbytning. fremleje og fortscettelse af lejemal). - Boligens stand ved fraflytning (normalistandscettelse). Boligklagencevnet bestar af en formand og tre ncevnsmedlemmer. hvis sammenscetning medflzlrer. at bade lejers og udlejers interesser er reprcesenteret. Lejer skal betale 150 kr. for at indbringe sin klage. som tilbagebetales tillejer. hvis det viser sig. at klagen ikke er egnet til behandling i Boligklagencevnet. eller hvis lejer far hel eller delvis medhold i sin klage. INISSIAMIT NUUNNERMUT ATATILLUGU NAATSORSUUTIT PILLUGIT SULlAQ QUPP. 2/3

8 liaasortat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik 2006-imi imatut aaqqissuussaavoq: SIULITTAASOQ; Annemette Larsen,lneqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik, (sinniisissaq, Ruth Lindhardt) ILAASORTAT: Lars Olsen, KANUKOKA, (sinniisi5saq, Jens Romerdahl) Sofie Fleisher, SIK (sinniisissaq Josef Therkildsen) Christian Borch Grell, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI (sinniisissaq, Anne Sofie Thomsen, aamma I. november 2006 aallarnerfigalugu sinniisissaq, Susie Kristiansen) Naalakkersuisoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut allattoqarfeqartitsissaaq. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfiup allattoqarfeqartitsineq isumagisaraa, 2006-imilu tamanna pisortaqarfimmi fuldmcegtigitut atorfilimmik isumagineqarpoq. Sag om fraflytningsopgl/jrelse SAGSFREMSTILLING Lejer har d. 12. juni 2006 pr. indbragt en klage for Boligklagencevnet vedrfijrende stfijrrelsen pa udgifterne til normalistandscettelse, som skulle afholdes af lejer i forbindelse med lejers fraflytning. Lejer pabegyndte lejemalet d. l. november 2004 og opsagde det til fraflytning d. 3l. marts Lejemalet er en personalebolig i en offentlig udlejningsejendom bestaende af 4 rum pa i alt 80 kvm. I forbindelse med indflytningen blev der udarbejdet en mangelliste, som er underskrevet af lejer og udlejer d. 15. november Udover de i mangellisten ncevnte mangler, fremstod lejemalet som normalistandsat ved indflytning i relation til maling og hvidtning af vcegge og loft. Efter modtagelse af lejers opsigelse i februar maned 2006, rettede udlejer ved skrivelse af d. 27. marts 2006, henvendelse tillejer bl.a. med henblik pa at aftale tid for besigtigelse af boligen i forbindelse med fraflytning samt med oplysning om, at lejers valgmulighed mellem at foretage normalistandscettelsen selv eller at lade administrator foretage denne for lejers regning. Besigtigelsen afholdtes d. 30. marts 2006, hvor bade lejer og udlejer deltog og underskrev besigtigelsesrapporten. IffIJlge besigtigelsesrapporten sku lie vcegge og lofter i sovevcerelse, stue, kfijkken og indvendig trappe males. Udlejer indhentede tilbud hos et malerfirma, som IflJd pa kroner. Ved skrivelse af d. 19. maj 2006 fremsendte udlejer, pa opfordring fra lejer, endelig afregning til lejer, hvorefter det af lejer indbetalte depositum pa kroner blev modregnet i udgifterne til normalistandscettelsen,ligesom administrators successive overtagelse af normalistandscettelsen i alt kroner, blev modregnet i udgifterne til normalistandscettelsen. Samlet opkrcevedes lejer saledes kroner for normalistandscettelse af lejemalet. SAG OM FRAFLYTNINGSOPGflJRELSE' SIDE 1/3

9 t Inissiamit nuunnermut atatillugu naatsorsuutit pillugit suliaq SULIAMIK SAQ.Q.UMMIUSSINEQ. Nalinginnaasumik iluarsaassinermut. attartortup inissiamit nuunneranut atatillugu attartortumit akilerneqartussamut aningaasartuutit annertussusaat pillugit maalaarummik lneqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut -ikkut attartortoq 12. juni 2006-imi nassiussaqarpoq. Attartortup inissiaq l. november 2004-mi attartulersimavaa, kiisalu 3l. marts imi qimattussanngorlugu taamaatillugu. Attartugaq pisortat inissiaataanni attartortittakkami sulisunut inissiaavoq sisamanik initalik, katillugit 80 kvm-inik annertussuseqartoq. Iserternermut atatillugu amigaatinik allattuiffissamik immersuisoqarpoq, taannalu 15. november 2004-mi attartortup attartortitsisullu atsiorsimavaat. Amigaatit amigaatinut immersuiffimmi taaneqartut saniatigut attartugaq iserterfigineqarnermini iikkat qilaallu qalipagassat qaqorsagassallu eqqarsaatigalugit nalinginnaasumik iluarsaanneqareersimavoq. Attartortitsisup attartorunnaarnissaminik nalunaarutaata 2006-imi februaarip qaammataani tiguneqarnerata kingorna, attartortitsisup attartortoq 27. marts imi allakkatigut saaffigaa, ilaatigut inissiamit nuunnermut atatillugu inissiap misissorneqarnissaanut piffissamik isumaqatigiissuteqarnissaq eqqarsaatigalugu, kiisalu attartortup nammineerluni nalinginnaasumik iluarsaatassanik suliarinnissinnaaneranut imaluunniit attartortup akiligaanik aqutsisup iluarsaassinissaanut qinigassinneqarluni. Inissiaq 30. marts 2006-imi misissorneqarpoq, tassungalu attartortoq attartortitsisorlu peqataapput. misissuinermullu nalunaarusiaq atsiorlugu. Misissuinermut nalunaarusiaq malillugu sinittarfimmi, inimi, igaffimmi illullu iluani majuartarfinni iikkat qilaallu qalipanneqartussaapput. Attartortitsisoq qalipaasunik neqeroortitsivoq, neqeroorutigineqartorlu kr.-inik naleqarpoq. 19. maj 2006-imi attartortitsisup attartortumit piumaffigineqarluni naatsorsukkat inaarutaasut attartortumut nassiuppai, tamatumalu kingorna attartortup qularnaveeqqusiissutitut akiligai kr.-it aningaasartuutinut akiliutigitinneqarput, taamatullu aqutsisup nalinginnaasumik iluarsaassinissamik tigusiartuaarnerata aningaasartai katillugit kr.-iusut nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutinut akiliutigineqarlutik. Tassalu attartortoq attartukkami nalinginnaasumik iluarsaassinermut katillugit kr.-inik akiligassinneqarpoq. Medlemmer Boligklagencevnet har i 2006 haft flljlgende sammenscetning: FORMAND: Annemette Larsen, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, (supp/eont, Ruth Lindhordt) NJEVNSMEDLEMMER: Lars Olsen, KANUKOKA, (supp/eont. Jens Romerdohl) Sofie Fleisher, SIK (supp/eant Josef Therkildsen) Christian Borch Grell, A/S Boligselskabet INI (supp/eont. Anne Sofie Thomsen, og fro den I. november 2006 supp/eant. Susie Kristiansen) Landsstyret skal slljrge for sekretariatsbistand til Boligklagencevnet. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur varetager sekretariatsfunktionen, der i 2006 blev varetaget af en fuldmcegtig ansat i direktoratet. INISSIAMIT NUUNNERMUT ATATILLUGU NAATSORSUUTIT PILLUGIT SULlAQ QUPP.1/3

10 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2006-imi suliarisimasai Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliassai tassaapput, attartortitsisoq tassaappat kommuni imaluunniit Namminersornerullutik Oqartussat. attartortup attartortitsisullu akornanni aaqqiagiinngissutit pillugit aalajangiinissaq. NAALAKKERSUISUT Naalakkersuisut februaarip qaammataani Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliai pillugit nalunaarut nr. 4, l3. februar 2006-imeersoq akueraat. taannalu malillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup sulinera 1. april2006 aallarnerfigalugu aallartippoq. PAASISASSARSIORLUNI ANGALANEQ imi marsimi Arhusip Kommuniani najugaqartut maalaaruteqartarfiannut aamma ineqarnermut akiliutit pillugit maalaaruteqartarfimmut paasisassarsiorlunga pulaarpunga, sapaatillu akunnerata ataatsip ingerlanerani ulluinnarni suliassanik piareersaasarnermut peqataallunga. Tamatuma saniatigut najugaqartut maalaaruteqartarfianni aamma ineqarnermut akiliutit pillugit maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerinut peqataavunga. Paasisassarsiorlunga angalaninni maalaarutit qanoq piareersarneqartarnersut aalajangiiffigineqartarnersullu paasivakka. Tassalu paasisat Ineqarneq pillugu Maa laaruteqa rta rfiup aallarn isarneranut iluaqutaa lluaqisut. BEGRUNDELSE Boligklagencevnet fandt enstemmigt. at den nuvcerende ordning omkring lejers ansvar for og beta ling for 10bende indvendig vedligeholdelse ikke gcelder for det pagceldende lejemal, da lejeaftalen er indgaet i 1986,jf. 88, stk.l,jf. 45, stk. 3, i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Et flertal pa 3 ncevnsmedlemmer fandt. at fordelingen af udgifterne til10bende indvendig vedligeholdelse vedmrende lejemalet reguleres af lejekontrakten og dennes Almindelige Bestemmelser, hvoraf fremgar at indvendig maling af lejemalet pahviler udlejer, jf. pkt i lejekontraktens Almindelige Bestemmelser. Lejekontraktens Almindelige Bestemmelser regulerer ikke hvorvidt den 10bende indvendige vedligeholdelse skal udf0res af udlejer eller af lejer for udlejers regning, hvorfor lejer har ret til at foretage den 10bende indvendige vedligeholdelse. Under indvendig vedligeholdelse h0rer: Hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vcegge samt lake ring af gulve i boligen. Et mindretal pa 1 ncevnsmedlem fandt. at fordelingen af udgifterne til 10bende indvendig vedligeholdelse vedr0rende lejemalet reguleres af lejekontrakten og dennes Almindelige Bestemmelser, hvoraf fremgar at indvendig maling af lejemalet pahviler udlejer, jf. pkt i lejekontraktens Almindelige Bestemmelser. Lejekontraktens Almindelige Bestemmelser regulerer ikke hvorvidt den 10bende indvendige vedligeholdelse skal udf0res af udlejer eller af lejer for udlejers regning, hvorfor udlejer har ret til at udf0re vedligeholdelsesarbejdet. smremt udlejer 0nsker det. MAALAARUTEQARTARFIUP ILAASORTAI Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik siulittaasoqarpoq kiisalu pingasunik ilaasortaqarluni. MAALAARUTIT SULIARINEQARTARTUT Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik 2006-imi maalaarutinik 15-inik nutaanik nalunaarsugaqarpoq imi sulianit taakkunannga pingasut aalajangiiffigineqarput imilu tallimat suli suliarineqarlutik. Suliattaakku tallimat 2007-imi aalajangiiffigineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Suliaq ataaseq maalaaruteqartumit tunuartinneqarpoq. Maalaarutit marluk utertinneqarput. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sulianut taakkununnga aalajangiinissamut pisinnaatitaanngimmat. Maalaarutit sisamat utertinneqarput, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaaruteqarnermut akiliutissaq 150 koruuniusoq tigusimanngimmagu. SAG OM VEDLIGEHOLDELSE' SIDE 3/3

11 t TUNNGAVILERSUUT Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi ilaasortat tamarmiullutik isumaqarput, inissiap iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinissamut attartortup akisussaaffeqarnera akiliisussaaneralu pillugit aaqqissuussaq maanna atuuttoq attartukkamut pineqartumut atorneqarsinnaanngitsoq, attartornissamik isumaqatigiissut 1986-imi suliarineqarsimammat, tak. inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi 88, imm , imm. 3. Maalaaruteqartarfimmi ilaasortat pingasut amerlanerussuteqarlutik isumaqarput, attartukkap iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit agguarneqartarnerat attartornermut isumaqatigiissummi tassanilu aalajangersakkani nalinginnaasuni malittarisassiuunneqarsimasut, tassanimi allassimavoq attartukkap iluata qalipanneqartarnissaa attartortitsisumit isumagineqartussaasoq, tak. attartornermut isumaqatigiissummi aalajangersakkani nalinginnaasuni imm Attartornermut isumaqatigiissummi aalajangersakkani nalinginnaasuni attartukkap iluata ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqarnera attartortitsisumit imaluunniit attartortitsisup akiligaanik attartortumit suliarineqassanersoq malittarisassiuunneqanngilaq, taamaattumillu attartortoq pisinnaatitaavoq inissiap iluata ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqarnera isumagissallugu. Inissiap iluata aserfallatsaaliorneqarnerani pineqarput: Qilaat qaqorsarneqarnerat, iikkat qalipanneqarnerat aamma/imaluunniit tapetilersorneqarnerat, kiisalu inissiap naqqisa lakkerneqarnerat. Maalaaruteqartarfimmi ilaasortaq ataaseq ikinnerussuteqarluni isumaqarpoq, attartukkap iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit agguarneqartarnerat attartornermut isumaqatigiissummi tassanilu aalajangersakkani nalinginnaasuni malittarisassiuunneqarsimasut, tassanimi allassimavoq attartukkap iluata qalipanneqartarnissaa attartortitsisumit isumagineqartussaasoq, tak. attartornermut isumaqatigiissummi aalajangersakkani nalinginnaasuni imm Attartornermut isumaqatigiissummi aalajangersakkani nalinginnaasuni attartukkap iluata ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqarnera attartortitsisumit imaluunniit attartortitsisup akiligaanik attartortumit suliarineqassanersoq malittarisassiuunneqanngilaq, taamaattumillu attartortitsisup kissaatigippagu attartortoq pisinnaatitaavoq inissiap iluata ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqarnera isumagissallugu. Boligklagenaevnets aktiviteter i 2006 Boligklagencevnets arbejde bestar i at trceffe afgl1lrelse i tvister, der opstar mellem lejer og udlejer, nar udlejer er en kommune eller Grl1lnlands Hjemmestyre. LANDSSTYRET Landsstyret vedtog i februar maned bekendtgl1lrelse nr. 4 af 13. februar 2006 am boligklagencevnets virksomhed, hvorefter boligklagencevnet startede sin virksomhed pro l. april STUDIEREJSE Jeg gennemfl1lrte i marts 2006 et studiebesl1lg i beboerklagencevnet og huslejencevnet i Arhus Kommune, hvor jeg i Il1Ibet af en uge deltog i det daglige arbejde omkring sagsforberedelse. Desuden deltog jeg i et ncevnsml1lde i henholdsvis beboerklagencevnet og huslejencevnet. 5tudierejsen gay indsigt i hvordan en klagesag forberedes og afgl1lres. En indsigt der har vceret til star gavn i boligklagencevnets opstartsfase. NJEVNSMEDLEMMER Boligklagencevnet bestar af en formand samt tre ncevnsmedlemmer. KLAGESAGSBEHANDLING Boligklagencevnet har i 2006 registeret 15 nye klagesager. Der er i 2006 truffet afgl1lrelse i 3 af disse sager, mens 5 sager fortsat er under behandling i Det forventes, at der vii blive truffet afgl1lrelse i de 5 sager i sag er trukket tilbage af klager. 2 klager er blevet afvist, fordi boligklagencevnet ikke havde kompetence til at trceffe afgl1lrelse. 4 klager er blevet afvist, fordi boligklagencevnet ikke havde modtaget klagegebyr pa 150 kroner. ASERFALLATSAALlUINEQPILLUGU SULIAQ' QUPP. 3/3

12 Konkrete afgerelser truffet i imi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik ataasiarluni ataatsimiippoq. Ataatsimiinneq novembarip ulluisa arfineq pingajuanni pivoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2006-imi taamaallat ataasiarluni ataatsimiissimaneranut ilaatigut peqqutaavoq, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik aatsaat apriilip ulluisa aallaqqaataanni sulinerminik aallartitsimmat. ilaatigullu sulianik aalajangiiffigisassanik piareersaanermut nalinginnaasumik qaammatialuit atorneqartarnerat. AFGIIJRELSE Jf. 84, stk. I, nr. 2, fandt Boligklagencevnet, at det havde kompetence til at trceffe afglljrelse i sagen. Boligklagencevnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt. at udlejer senest 14 dage efter denne afglljrelse er meddelt til parterne skal foretage en fysisk gennemgang af lejemalet med henblik pa at foretage en vurdering af, hvorvidt lejemalets stand tilsiger behov for maling. Et flertal pa 3 ncevnsmedlemmer fandt, at udlejer skal betale for den IlIJbende indvendige vedligeholdelse i lejemalet. herunder indvendig maling, uanset at vedligeholdelsesarbejdet udflljres af udlejer eller af lejer for udlejers regning. Et mindretal pa 1 ncevnsmedlem fandt. at udlejer skal beta Ie for den IlIJbende indvendige vedligeholdelse i lejemalet, herunder indvendig maling. Vedligeholdelsesarbejdet udflljres af udlejer. AfgllJrelse trceffes i overensstemmelse med flertallets beslutning. SAG OM VEDLIGEHOLDELSE' SIDE 2/3

13 - AALAJANGIINEQ, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, 84, imm. 1, nr. 2 naapertorlugu suliamut aalajangiinissamut piginnaaffeqarluni. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaq misissorpaa, ilaasortallu isumaqatigiillutik aalajangerput. aalajangiinermiit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunnerini illuatungeriit nalunaarfigineqassasut attartugaq ornillugu misissorneqassasoq, attartukkap qanoq iss usia apeqqutaalluni qalipanneqarnissamut pisariaqartinneqarnersoq n a I iii i ffigi n ia r1ugu. Konkrete afgarelser truffet i 2006 Der har i 2006 vceret afholdt et mlljde i boligklagencevnet. MlIJdet blev afholdt den 8. november. Grunden til at boligklagencevnet alene har afholdt et mlljde i 2006 skyldes de Is, at boligklagencevnet flljrst startede sin virksomhed den 1. april og de Is, at forberedelsen af sager til afglljrelse typisk tager nogle maneder. ~ Maalaaruteqartarfimmi i1aasortat pingasut amerlanerussuteqarlutik isumaqarput. attartortitsisup attartukkap iluata ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqarnissaa akilertartussaagaa, iluata qalipanneqartarnera tassunga i1aalluni, tamatumani aserfallatsaaliuineq attartortitsisumit imaluunniit attartortitsisup akiligaanik attartortumit sui ia rin eq a ra lua rp a II u u n n iit. Maalaaruteqartarfimmi i1aasortaq ataaseq ikinnerussuteqarluni isumaqarpoq, attartortitsisup attartukkap iluata ingerlaavartumik aserfallatsaaliorneqarnissaa akilertartussaagaa, iluata qalipanneqartarnera tassunga i1aalluni. Aserfallatsaaliuineq attartortitsisumit suliarineqartassalluni. Aalajangiineq amerlanerussuteqartut aalajangiinerat tunngavigalugu pivoq. ASERFALLATSAALIUINEQPILLUGU SULIAQ QUPP. 2/3

14 Attartukkamik attartornerup sivitsorniarneqarnera pillugu 5uliaq SULIAMIK SAQ.Q.UMMIUSSINEQ. 7. juli 2006-imi attartortoq attartukkamik attartornerminik sivitsuiniarluni qinnuteqaatimi attartortitsisumit itigartinneqarnera pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarpoq. Attartortup 2. august 2006-imi maalaarutip suliarineqarnissaanut 150 koruunit akilerpai. Suliami takuneqarsinnaavoq attartugaq pisortat inissiaatigigaat attartortittagaq nalinginnaasoq. Attartortoq 1. februar 2005-imiit sivisunerpaamik 31. december 2009-p tungaanut illoqarfimmi x-imi suliffeqarfimmi atorfeqartussaavoq. Attartortup illoqarfimmi x-imi atorfeqarnerminut atatillugu illoqarfimmi y-mi atorfimmini l. februar imiit kingusinnerpaamik 3l. december 2009-p tungaanut sulinngiffeqarpoq. Attartortup inissiamik piginnittumit akuerineqarluni inissiaq najukkani l. juli ip tungaanut attartortippaa. Attartortup attartukkaminik attartortitsinini l. juli 2006-imiit aammalu inatsisit eqqarsaatigalugit sapinngisamik sivisunerpaamik sivitsorumallugu 23. juni 2006 attartortitsisumut qinnuteqarpoq. Attartortitsisup allakkatigut 7.juli 2006-imeersutigut attartukkamik attartornerup sivitsorneqarnissaanut qinnuteqaat itigartippaa. 16. august 2006-imi attartortup maalaarutai ilanngussat ilanngullugit oqaaseqarfigisassatut attartortitsisumut saqqummiunneqarput. Tamatuma kingorna 28. august 2006-imi akissuteqaat tiguneqarpoq, tassanilu attartortitsisup attartukkamik attartortitsinermut itigartitsinini, 7. juli 2006-imi allakkatigut nalunaarutigineqartoq eqqortuusoq uppernarsarpaa. Sag om vedligeholdelse SAGSFREMSTILLING Den 3. juli 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagencevnet over udlejers afslag pa anmodning om at fa udleveret maling til brug for IlIJbende indvendig vedligeholdelse af lejemalet samt udlejers palceg om, at lejer selv skal beta Ie for IlIJbende indvendig vedligeholdelse. Lejer pabegyndte lejemalet i november 1986 som personalebolig og overtog lejemalet som almindelig lejebolig d. l. juni I foraret 2006 rettede lejer telefonisk henvendelse til udlejer med henblik pa at fa udleveret maling til boligen som led i den IlIJbende indvendige vedligeholdelse. Udlejer afviste lejers anmodning under henvisning til, at den indvendige vedligeholdelsespligt pahviler lejer, og at denne selv skal bekoste udgifterne til indvendig maling. Udlejer har d. 20. juli 2006 faet forelagt lejers klage med bilag til udtalelse. Ved skrivelse af d. 10. august 2006 erkender udlejer, at for lejemal indgaet flljr d. l. januar 1990 gcelder der scerlige regler vedrlljrende pligten til indvendig vedligeholdelse. Udlejer fastholder imidlertid, at udlejers afslag pa udlevering af maling var korrekt, dog oplyser udlejer, at udlejer har pligten til IlIJbende indvendig vedligeholdelse af lejers lejemal. Udlejers praksis er, at udlejer efter henvendelse fra lejer foretager en vurdering af lejemalets stand. Tilsiger lejemalets stand at vedligeholdelse er nlljdvendig, udflljrer udlejer vedligeholdelsesarbejder indenfor rammerne af afdelingens budgetterede midler hertil. Ved skrivelse af d.17. august 2006 er dels lejer dels udlejer blevet anmodet om at fremsende kopi af lejekontrakten. Fra lejer er kopi af lejekontrakten modtaget d. 24. august 2006 og fra udlejer ved skrivelse af d. 23. august. AALAJANGIINEQ. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, 84, imm. 1, nr. 6 naapertorlugu suliamut aalajangiinissamut piginnaaffeqarluni. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup su/iaq misissorpaa, aammalu attartukkamik attartortitsinerup sivitsorneqarnissaanik qinnuteqaammut attartortitsisup itigartitsinera 7. ju/i 2006-imeersoq eqqortuusoq aalajangiilluni. Matuma kinguliani aalajangiinerit, novembarip ulluisa arfineq pingajuanni lrieqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi aalajangiiffigineqartut pingasut kinaassutsimik taarsiffiunngitsut issuaaffigineqarput. ATTARTUKKAMIK ATTARTORNERUP SIVITSORNIARNEQARNERA PILLUGU SULIAQ' Qupp.l/2 SAG OM VEOLIGEHOLDELSE' SIDE 1/3

15 I - Aserfallatsaaliuineq piilugu suliaq SULIAMIK SAQ.Q.UMMIUSSINEQ. 3. juli 2006-imi attartortoq qalipaatinik attartukkap iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut atugassanik tunineqarnissaminut itigartinneqarnini, aammalu attartortup nammineerluni inissiap iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut attartortitsisumit akileeqquneqarnini pillugu maalaarummik tunniussivoq. Attartortup attartugaq 1986-imi sulisunut inissiatut najulerpaa, aammalu attartugaq l. juni 1987-imi inissiatut attartortittakkatut nalinginnaasutut tigullugu imi upernaakkut attartortoq inissiap iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut atatillugu inissiamut qalipaatissanik tunineqarnissani siunertaralugu oqarasuaatikkut attartortitsisumut saaffiginnippoq. Attartortitsisup attartortoq qinnuteqarnerani itigartippaa, inissiap iluani aserfallatsaaliuisussaatitaanerup attartortumit isumagineqartussaanera, aammalu attartortup nammineerluni inissiap iluani qalipaatinut aningaasartuutissanik akiliisussaanera innersuussutiga lugu. 20. juli 2006-imi attartortup maalaarutai ilanngussat ilanngullugit oqaaseqarfigisassatut attartortitsisumut saqqummiunneqarput. Attartortitsisup allakkatigut 10. august 2006-imeersutigut nassuerutigaa, attartorneq l. januar 1990 sioqqullugu aallartinneqarsimammat inissiap iluani aserfallatsaaliuisussaatitaaneq pillugu maleruagassanik immikkut ittunik atuutsitsisoqartoq. Attartortitsisulli attartortitsisup qalipaatinik tunniussiumannginnera eqqortuunerarpaa, kisiannili attartortitsisup ilisimatitsissutigaa, attartortup attartugaata iluani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinissaq attartortitsisup pisussaaffigigaa. Attartortitsisup suleriaasia malillugu attartortup saaffiginninnerata kingorna attartortitsisup inissiap iluata qanoq innera naliliiffigisussaavaa. Attartukkap qanoq innera peqqutaalluni aserfallatsaaliuinissaq pisariaqartinneqarpat, attartortitsisup najugaqarfimmi tamatumunnga aningaasassaritinneqartutut missingersuutaasut iluanni aserfallatsaaliugassat suliarissavai. Allakkatigut 17. august 2006-imeersutigut ilaatigut attartortoq ilaatigullu attartortitsisoq qinnuigineqarput, attartornermut isumaqatigiissutip assilineranik nassiusseqqullugit. Attartortumiit attartornermut isumaqatigiissutip assilinera 24. august 2006-imi tiguneqarpoq, aammalu attartortitsisumiit 23. august 2006-imi tiguneqarluni. Sag om forlaengelse af fremleje SAGSFREMSTILLING Den 7. juli 2006 har lejer indbragt en klage for BoligklagenCEvnet over lejers afslag pa anslzlgning am foricengelse af fremleje. Lejer har den 2. august 2006 indbetalt 150 kroner for behandling af klagen. Det fremgar af sagen, at lejemalet er en almindelig offentlig udlejningsbolig. Lejer er med virkning fra den l. februar 2005 og ICEngst til og med 3l. december 2009 ansat i en virksomhed i x by. Lejer har i forbindelse med sit job i x by faet orlov fra sin stilling i y by i perioden fra l. februar 2005 og senest til og med 3l. december Lejer har med tilladelse fra ejer fremlejet sin bolig indtil den l. juli Lejer har den 23. juni 2006 anslzlgt udlejer am forlcengelse af fremleje fra den l. juli 2006 og sa lang tid sam muligt under hensyn tillovgivningen. Udlejer har ved brev af 7. juli 2006 meddelt afslag pa anslzlgning am forlcengelse af fremleje. Udlejer har den 16. august 2006 faet forelagt lejers klage med bilag til udtalelse. Herefter er modtaget svarskrivelse af den 28. august 2006, hvori udlejer fastholder, at afslaget pa fremleje meddelt ved brev af 7. juli 2006 tillejer var korrekt. AFGfIIRELSE Jf. 84, stk. 1, nr. 6, fandt BoligklagenCEvnet, at det havde kompetence til at trceffe afglzlrelse i sagen. Bo/igklagenCEvnet gennemgik sagen og vedtog at udlejers afslag of 7. ju/i 2006 po anslzlgning am foricenge/se of fremleje po det foreliggende grundlag var korrekt. I det flzllgende gengives i anonymiseret form de 3 afglzlrelser, sam blev truffet af boligklagencevnet den 8. november. - ASERFALLATSAALlUINEQPILLUGU SULIAQ' QUPP.1/3 SAG OM FORLIENGELSE AF FREMLEJE' SIDE 1/2

16 TUNNGAVILERSUUT Qaammatit aqqaneq marluk sinnerlugit attartukkamik aatsaat allamut attartortitsisoqarsinnaavoq, attartortoq peqanngikkallartussaalluni qimagussimappat, tamannalu attartortup nammineerluni imaluunniit attartortup inoqutaasa ilaata nappaateqarneranik, ilinniagaqarneranik, pinerluuteqarsimasunik inissiisarfimmiinneranik nuutinneqarallarneranilluunniit peqquteqarpat, tak. inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi 58, imm. 2. Attartortup iiioqarfimmi x-imi suliffiit ilaanni atorfeqarnera nuutinneqarallarnermik peqquteqanngilaq, tamatumani attartortoq illoqarfimmi y-mi suliffeqarfiit ilaanni atorfimmin i sulinngiffeqarallarn iarluni na lunaaruteqarsimagaluarpa liuunniit. A ttartortoq nammineerluni, aammalu illoqarfimmi y-mi atorfimminut atassuteqanngitsumik illoqarfimmi x-imi atorfeqarnissaminik qinnuteqarsimavoq. Maalaaruteqartarfimmiit nunani avannarlerni inatsisitigut pisinnaatitaaffeqarnissaq pillugu isumaqatigiissummi nunani avannarlerni naalagaaffiit, sulisunik nunami avannarlerniittumi allami sulissappata sulinngiffeqartitsisarnissamik kaammattorneqarnerat pingaartinneqanngilaq: sulinngiffeqarsinnaatitaanermut pisinnaatitaaffik attartukkamik allamut attartortitsisinnaatitaanermut attuumassuteqanngimmat. BEGRUNDELSE Fremleje i en periode ud over 12 maneder kan alene ske, nar lejerens fravcer er midlertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos lejeren selv eller en person, der tilhlljrer lejerens husstand, jf. 58, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Lejerens anscettelse i en virksomhed i x by har ikke karakter af en midlertidig forflyttelse, dette uanset at lejer er meddelt orlov fra sin stilling i en virksomhed i y by. Lejer har frivilligt og uafhcengigt af sit job i Y by slljgt stillingen i x by. Ncevnet har ikke lagt vcegt pa, at den nordiske retsstillingsaftale opfordrer de nordiske landes regeringer til at give medarbejdere orlov mod, at de glljr tjeneste i en anden nordisk virksomhed, da retten til orlov er uden sammenhceng med retten til fremleje. Ncevnet har endvidere ikke lagt vcegt pa oplysningerne om, at ejendommen, hvori lejligheden er beliggende, er under omdannelse fra offentlige udlejningsboliger til private ejerboliger, da det forhold ikke berlljrer retten til fremleje. Aamma illuutip inissiap inissisimaffigisaata pisortat inissiaataannit attartortittakkaniit inissianut nammineq pigisanut allanngortiterneqarnera pillugu paasissutissat pingaartinneqanngillat, tamanna attartukkamik allamut attartortitsisinnaatitaanermut attuumassuteqanngimmat. ATTARTUKKAMIK ATTARTORNERUP SIVITSORNIARNEQARNERA PILLUGU SULlAQ QUPP. 2/2 SAG OM FORLIENGELSE AF FREMLEJE SIDE 2/2

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK)

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Indholdsfortegnelse Forord Om boligklagenævnet Hvad er boligklagenævnet Medlemmer Boligklagenævnets aktiviteter i 2008 Statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2012 1 Årsberetning Boligklagenævnet 2012 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 2014-094345 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 Årsberetning Boligklagenævnet 2013 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA 1 Imaasa allattorsimaffiat Siulequt. 3 Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavigisai. 4 Naammagittaalliuuteqartarfiup

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. Januaari 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 005/15

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 1 2 Boligklagenævnet 2010 / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Udgiver / Naqiterisitsisut Boligklageævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Immikkoortoq Q. (sulisartut suliamik ilinniagallit ilinniagaqanngitsullu Qaammammusiallit S 1K) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 21 MRS. 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersuisut, Finansministeriap

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 9. oktober 2012 Bureau for Inatsisartut 2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 155. Siull. / 1. beh. 6/11 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Sags nr. 2012-063627 Dok.nr. 1039192 Udarbejdet af: Departementet for Boliger,

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq Husdyr i lejeboliger Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes lejeboliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til Landstingsforordningen om leje af boliger. Det betyder at der i rækkehuse,

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT

ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT Illunik, inissialiornermut tapiissuteqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaanni kap.4 malillugu taarsigassinneqartunik, attartortitsisarneq pillugu nalunaarut malillugu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Bilag K-10 Ulloq 30. aggusti 2014 Ittoqqortoormiit Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini no. SER-ILL-KS 0031-2014

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007 QUPPERNEQ / SIDE 1 KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK 2007-IMI PINGAJUSSAANEERLUNI ATAATSIMIINNERA ULLUNI 12. 13. JUNI 2007 NAL. 9.00 KOMMUNALBESTY- RELSEP ATAATSIMIITTARFIANI. KOMMUNALBESTYRELSENS TREDIE

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Imai Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 1 Pisortat nalunaarusiaat 2 Siulersuisut pisortaanerullu oqaaseqaataat 13 Kukkunersiuisut

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 27. august 2014 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. SER-NUU-KS-0669-2014

Læs mere

Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu

Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu Hele landet Kullorsuaq (bygd) Andel Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu Klaus Georg Hansen Pilersaarusiornermi pisortaq 217-mi akimoortumik

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

ISAAVIK 02. Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq

ISAAVIK 02. Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq 02 08 1 ISAAVIK 02 08 Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq Magasinet om boliger og beboere i Grønland Nuna tamakkerlugu ilisimasaqarfiusoq www.ini.gl Landsdækkende Lokalviden

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 1. september 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI FORSLAG TIL NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan:

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Samtlige kultur-og undervisningsfor- Ulloq/dato: All./brev nr.: valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Under henvisning til tidligere fremsendte undervisningsplaner,

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 3. oktober 2014 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami suliassat allattorsimaffiini

Læs mere

Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU

Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU Nakkutilliineq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup ingerlanneqarnera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat peqqussutaanni nr. 1-imi 4. januar 1996-imeersumi

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

UKA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2012

UKA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2012 Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2012 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Læs mere

Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq

Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Nr. 253 Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq Utoqqalinermi pensionisiat

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 20. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

. STILLINGSOPSLAG Kriminalforsorgen søger en pædagogisk assistent i Anstalten for Domfældte i Qaqortoq. Stillingen er ledig til besættelse den 01. september 2014 eller efter aftale. Som pædagogisk assistent

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere