Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa"

Transkript

1 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007

2 Imai Qupp. Siulequt Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sunaava Ilaasortat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imi suliarisimasai imi suliat aalajangiiffigineqartut Attartornermut akiliutip qaffanneqarnissaanut kalerriineq Torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq pillugu suliaq Inissiamik nuunnermut atatillugu naatsorsuutit pillugit suliaq Attartornerup nalaani aserfallatsaaliuineq iluarsartuussinertalimmik suliaq Inissiamik nuunnermut atatillugu naatsorsuutit pillugit suliaq Najugaqarnermi maleruagassat unioqqutinneqarneri Inissiamik nuunnermut atatillugu naatsorsuutit. 56 Inissiamik nuunnermut atatillugu naatsorsuutit. 62 Inissiamik nuunnermut atatillugu naatsorsuutit. 68 Inissiamik nuunnermut atatillugu naatsorsuutit. 76 Allamut attartuititsineq Suliat suliakkiunneqartut naammassineqartullu pillugit kisitsisitigut takussutissiaq

3 Indholdsfortegnelse Side Forord Om Boligklagenævnet Hvad er boligklagenævnet Medlemmer Boligklagenævnets aktiviteter i Konkrete afgørelser truffet i Varsling af huslejeforhøjelse Overtrædelse af husordensreglerne Sag om fraflytningsopgørelse Sag om vedligeholdelse og istandsættelse i lejeperioden Sag om Fraflytningsopgørelse Overtrædelse af husordensreglerne Fraflytningsopgørelse Fraflytningsopgørelse Fraflytningsopgørelse Fraflytningsopgørelse Fremleje Statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede sager

4 Siulequt Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup matumuuna 2007-imut ukiumoortumik nalunaarutini saqqummiuppaa. Nalunaarut inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 14-ikkut, 20. november 2006-imeersukkut allannguuteqartinneqartumi 83, imm. 4 naapertorlugu saqqummiunneqarpoq, taannalu malillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik ukiumut ataasiarluni sulinini pillugu nalunaarusiortussaavoq. Nalunaarummi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik ilaasortallu pillugit paasissutissat allaaserineqarput. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi 2007-imi suliaasimasut nassuiarneqarput. Tamatuma saniatigut immikkoortoq ataaseq, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imi aalajangigaanut ataasiakkaanut tunngasoq ilaatinneqarpoq. Kiisalu suliat tiguneqartut aammalu naammassillugit suliarineqarsimasut kisitsisitigut takussutissartaat ilaatinneqarpoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaannut aalajangiinerit Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup nittartagaa aqqutigalugu ingerlaavartumik tamanut ammasumik saqqummiunneqartarput. Aalajangiinerit Ineqarneq pillugu Maa laaruteqartarfiup nittartagaatigut tamanut ammasumik ingerlaavartumillu saqqum miunneqartarnerisigut maalaaruteqartarfiup aalajangiisarnerinik paasissutissiisarnerup pitsaasumik piffissamullu naleqquttumik ingerlanneqarnissaata qu lak keerneqarnissaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmit neriuutigineqarpoq. Nuuk Siulittaasuugallartoq 4

5 Forord Boligklagenævnet afgiver hermed sin årsberetning for Beretningen afgives i henhold til 83, stk. 4, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som er ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, hvorefter Boligklagenævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed. Beretningen indeholder oplysninger om Boligklagenævnet og medlemmerne. Der gives en beskrivelse af Boligklagenævnets aktiviteter i Hertil kommer et afsnit, der indeholder Boligklagenævnets enkelte afgørelser truffet i Endelig gives en statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede sager. Boligklagenævnet offentliggør løbende afgørelser i sager på boligklagenævnets hjem meside, Ved løbende offentliggørelse af afgørelser på boligklagenævnets hjemmeside, håber boligklagenævnet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om nævnets afgørelser. Nuuk Fungerende Formand 5

6 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sunaava Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortut attartortitsisullu akornanni aaqqiagiinngissutit arlallit allaffissornikkut inaarutaasumik aalajangiiffigineqarnissaat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliassaraa. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaarut, aatsaat pineqartut uku arlaannut tunngasuuppat suliarisinnaavaa: - Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamut siumoortumik ilisimatitsisarnermi periaatsit. - Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu. - Iserternermi inissiap qanoq issusia. - Attartukkami atortulersuutit pitsannguinissallu (atuisinnaatitaaneq). - Attartortup attartukkamik atuinera (torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsinerit). - Atuisinnaatitaanerup allanut tunniunneqarnera (inissianik paarlaateqatigiinneq, allamut attartortitsineq aamma attartornermik ingerlatitseqqinneq). - Inissiamit nuunnermi inissiap qanoq issusia (nalinginnaasumik aserfallatsaaliuineq). Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik siulittaasoqarpoq pingasunillu ilaasortaqarluni, taakkulu katitigaaneranni attartortup attartortitsisullu soqutigisaat sinniisoqartinneqarput. Attartortoq maalaarummik tunniussinermini 150 kr.-inik akiliissaaq, paasinarsippallu maalaarut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi suliarineqarnissaminut naleqqutinngitsoq, imaluunniit attartortoq maalaarummini tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit taperserneqarpat taakku attartortumut utertinneqassapput. 6

7 Hvad er Boligklagenævnet Boligklagenævnet har til opgave at træffe endelig administrativ afgørelse i en række tvister mellem lejer og udlejer i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. Boligklagenævnet kan alene behandle en klage, når den vedrører følgende emner: - Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser. - Vedligeholdelse og istandsættelse. - Boligens stand ved indflytningen. - Installation i og forbedringer af det lejede (råderet). - Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne). - Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål). - Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse). Boligklagenævnet består af en formand og tre nævnsmedlemmer, hvis sammensætning medfører, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret. Lejer skal betale 150 kr. for at indbringe sin klage, som tilbagebetales til lejer, hvis det viser sig, at klagen ikke er egnet til behandling i Boligklagenævnet, eller hvis lejer får hel eller delvis medhold i sin klage. 7

8 Ilaasortat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik 2007-imi imatut aaqqissuussaavoq: Siulittaasoq: Annemette Larsen, Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik, (sinniisissaq, Ruth Lindhardt) Ilaasortat: Lars Olsen, KANUKOKA, (sinniisissaq, Jens Romerdahl) Sofie Fleisher, SIK (sinniisissaq Josef Therkildsen) Christian Borch Grell, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI (sinniisissaq, Anne Sofie Thomsen, aamma 1. november 2006 aallarnerfigalugu sinniisissaq, Susie Kristiansen) Naalakkersuisoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut allattoqarfeqartitsissaaq. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfiup allattoqarfeqartitsineq isumagisaraa, 2007-imilu tamanna pisortaqarfimmi fuldmægtigitut atorfilimmik isumagineqarpoq. 8

9 Medlemmer Boligklagenævnet havde i 2007 følgende sammensætning: Formand: Annemette Larsen, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, (suppleant, Ruth Lindhardt) Nævnsmedlemmer: Lars Olsen, KANUKOKA, (suppleant, Jens Romerdahl) Sofie Fleisher, SIK (suppleant Josef Therkildsen) Christian Borch Grell, A/S Boligselskabet INI (suppleant, Anne Sofie Thomsen, og fra den 1. november 2006 suppleant, Susie Kristiansen) Landsstyret skal sørge for sekretariatsbistand til Boligklagenævnet. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur varetog sekretariatsfunktionen i 2007, og funktionen blev varetaget af en fuldmægtig ansat i direktoratet. 9

10 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imi suliarisimasai Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliassai tassaapput, attartortitsisoq tassaappat kommuni imaluunniit Namminersornerullutik Oqartussat, attartortup attartortitsisullu akornanni aaqqiagiinngissutit pillugit aalajangiinissaq. Naalakkersuisut Naalakkersuisut februaar 2006, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliai pillugit nalunaarut nr. 4, 13. februar 2006-imeersoq akueraat, taannalu malillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup sulinera 1. april 2006 aallarnerfigalugu aallartippoq. Maalaaruteqartarfiup ilaasortai Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik siulittaasoqarpoq kiisalu pingasunik ilaasortaqarluni. Maalaarutit suliarineqartartut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik 2007-imi maalaarutinik 15-inik nutaanik nalunaarsugaqarpoq imi sulianit taakkunannga 11-it aalajangiiffigineqarput, suliallu pingasut 2008-imi suli suliarineqarlutik. Suliat taakku pingasut 2008-imi aalajangiiffigineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Suliami ataatsimi attartortup attartortitsisullu akornanni isumaqatigiinngissuteqartoqanngimmat Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliassaq suliariumanngilaa. Suliat marluk maalaaruteqartumit taamaatinneqarput. Maalaarutit marluk utertinneqarput, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sulianut taakkununnga aalajangiinissamut pisinnaatitaanngimmat. Maalaarutit 19-it utertinneqarput, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup maalaaruteqarnermut akiliutissaq 150 koruuniusoq tigusimanngimmagu. 10

11 Boligklagenævnets aktiviteter i 2007 Boligklagenævnets arbejde består i at træffe afgørelse i tvister, der opstår mellem lejer og udlejer, når udlejer er en kommune eller Grønlands Hjemmestyre. Landsstyret Landsstyret vedtog februar 2006, bekendtgørelse nr. 4 af 13. februar 2006 om Boligklagenævnets virksomhed, hvorefter Boligklagenævnet startede sin virksomhed pr. 1. april Nævnsmedlemmer Boligklagenævnet består af en formand samt tre nævnsmedlemmer Klagesagsbehandling Boligklagenævnet har i 2007 registeret 15 nye klagesager. Der er i 2007 truffet afgørelse i 11 af disse sager, mens 3 sager fortsat er under behandling i Det forventes, at der vil blive truffet afgørelse i de 3 sager i I en sag forelå der ingen tvist mellem lejer og udlejer, hvorfor Boligklagenævnet afviste at behandle sagen. 2 sager er trukket tilbage af klager. 2 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse. 19 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde modtaget klagegebyr på 150 kroner. 11

12 2007-imi suliat aalajangiiffigineqartut 2007-imi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik arfinileriarluni ataatsimiippoq. Ataat simiinnerit februaarimi, apriilimi, maajimi, juunimi, oktobarimi aamma novembarimi pipput. Matuma kinguliani aalajangiinerit, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imi ataatsimiinnerini aalajangiiffigineqartut kinaassutsimik taasiffiunngitsut issuaaffigineqarput. 12

13 Konkrete afgørelser truffet i 2007 Der har i 2007 været afholdt 6 møder i Boligklagenævnet. Møderne blev afholdt i februar, april, maj, juni, oktober og november måned. I det følgende gengives i anonymiseret form de afgørelser, som blev truffet af Boligklagenævnet på Boligklagenævnets møder i

14 Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut ilimasaaruteqarneq pillugu suliaq Suliamik saqqummiussineq 9. oktober 2006-imi attartortoq attartortup inissiamut najugaanut attartortitsisup ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik siumoortumik nalunaaruteqarnera pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarpoq. Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik siumoortumik nalunaarut attartortup isumaa malillugu ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut peqqutaasumut paasissutissanik naammattunik imaqanngilaq, aammalu tunngavilersuutigineqartut ikittunnguit eqqunngillat. Taamaattumik siumoortumik nalunaarut atorsinnaanngitsoq attartortoq isumaqarpoq. Attartortoq pisortat inissiaataanni attartortittakkami najugaqartuusoq suliami takuneqarsinnaavoq. Inissiaq Namminersornerullutik Oqartussanik pigineqarpoq, aammalu najugaqarfik 159-imi inissisimalluni. Paasissutissiissutigineqartut malillugit najugaqarfimmi inissiat attartortittakkat 31. marts 2006-imi 109-upput, inissiat katillugit 8.422,70 kvadratmeterisut annertussuseqarlutik, kiisalu inissiat immikkut ittumik attartortittakkat 77 kvadratmeterisut annertussuseqarlutik. Inissiat attartortittakkat 18-it 1. januar 2007-imi najugaqarfimmit peerneqarput, attartortunit piginneqatigiilluni inissiatut tiguneqarmata. Taamaattumik 1. januar 2007-imi najugaqarfik 159-imi inissiat attartortittakkat 91-inngorput, inissiat katillugit 6.723,80 kvadratmeterisut annertussuseqalerlutik, kiisalu inissiat immikkut ittumik attartortittakkat 77 kvadratmeterisut annertussuseqarlutik. 12. oktober 2006-imi attartortup maalaarutaa tassungalu ilaliussat attartortitsisumut oqaaseqarfigisassanngorlugit saqqummiunneqarput. 30. oktober 2006-imi siumoortumik ilimasaarummi inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi (attartortitsinermut peqqussummi) 28, imm. 2-mi piumasaqaatit siumoortumik nalunaaruteqarnermi naammassineqartut attartortitsisup oqaatigaa, taannalu malillugu ilisimatitsissut pissutsinut marluusunut ukununnga tunngasunut paasissutissanik imaqartussaavoq: Qaffaatissat annertussusaat aamma qaffaanermut peqqutaasoq. Siumoortumik nalunaarut attartortup ineqarnermut akiliutaata qaammammut 704 koruuninik qaffannissaanut paasissutissanik imaqartoq attartortitsisup ilisimatitsissutigaa. Najugaqarfiup ukiumi pineqartumi ukiumilu tulliuttumi missingersuutai, qaffaanissamut pissutaasumik paasissutissiiffiusut siumoortumik ilisimatitsissummut ilanngunneqarput. Taamaattumik siumoortumik nalunaarut atortussaasoq attartortitsisoq isumaqarpoq. 14 Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut ilimasaaruteqarneq pillugu suliaq qupp. 1/4

15 Sag om varsling af huslejeforhøjelse Sagsfremstilling Den 9. oktober 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over udlejers varsling af huslejeforhøjelse for lejers bolig. Det er lejers opfattelse, at den fremsendte varsling af huslejeforhøjelse ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger om årsagen til huslejeforhøjelsen, og at de få begrundelser der gives, er misvisende. Derfor mener lejer, at varslingen er ugyldig. Det fremgår af sagen, at lejer bor i en offentlig udlejningsbolig. Boligen tilhører Grønlands Hjemmestyre og er placeret i boligafdeling 159. Efter det oplyste består boligafdelingen pr. 31. marts 2006 af 109 boliglejemål med et samlet boligareal på 8.422,70 kvadratmeter samt et særligt lejemål med et areal på 77 kvadratmeter. 18 lejemål udgår af boligafdelingen pr. 1. januar 2007, da de overtages af lejerne som andelsboliger. Fra den 1. januar 2007 består boligafdeling 159 derfor af 91 boliglejemål med et samlet boligareal på 6.723,80 kvadratmeter samt et særligt lejemål med et areal på 77 kvadratmeter. Udlejer har d. 12. oktober 2006 fået forelagt lejers klage med bilag til udtalelse. Ved skrivelse af 30. oktober 2006 har udlejer gjort gældende, at varslingen opfylder kravene i 28, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger (lejeforordningen), hvorefter varslingen skal indeholde oplysning om følgende to forhold: Forhøjelsens størrelse og grunden til forhøjelsen. Udlejer oplyser, at varslingen indeholdt oplysning om, at lejers husleje stiger med 704 kr. månedligt. Sammen med varslingen var vedlagt et summarisk budget for boligafdelingen for indeværende og det kommende år, hvori grunden til forhøjelsen fremgik. Derfor mener udlejer, at varslingen er gyldig. Afgørelse Jf. 84, stk. 1, nr. 1 i lejeforordningen, fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem fandt, at den af udlejer fremsendte varsling, som lejer modtog den 26. september 2006, var gyldig. 2 nævnsmedlemmer fandt, at den af udlejer fremsendte varsling, som lejer modtog den 26. september 2006, var ugyldig. Boligklagenævnet udtalte enstemmigt, at det vil være ønskværdigt, at udlejer for fremtiden sender varslinger, hvor begrundelsen for en huslejestigning fremstår i en mere læsevenlig form. Sag om varsling af huslejeforhøjelse side 1/4 15

16 Aalajangiineq Attartortitsinermut peqqussummi 84, imm. 1, nr. 1 naapertorlugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik suliami aalajangiinissamut piginnaatitaalluni isumaqarpoq. Siumoortumik nalunaarut attartortitsisup nassiussimasaa, attartortullu 26. september 2006-imi tigusimasaa atorsinnaasoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasua ataatsimiititaliamilu ilaasortaq ataaseq isumaqarput. Siumoortumik nalunaarut attartortitsisup nassiussimasaa, attartortullu 26. september 2006-imi tigusimasaa atorsinnaanngitsoq ataatsimiititaliami ilaasortat marluk isumaqarput. Attartortitsisup siunissami siumoortumik nalunaaruteqartarnermini ineqarnermut akiliutip qaffaatissaanut tunngavilersuutinik atuaruminarnerusunik nassiussisalernissaa kissaatiginartoq, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi ilaasortat isumaqatigiillutik oqaatigaat. Aalajangiinerit nalinginnaasumik taasisut amerlanerussuteqarnerisigut pisarput. Taasisulli amerlaqatigiinnerini siulittaasup taasinera aalajangiisuusarpoq. Tunngavilersuut Attartortitsinermut peqqussummi 28, imm. 2-p immikkoortuani siulleq naapertorlugu ineqarnermut akiliut najugaqarfinni ataasiakkaani ukiumut tulliuttumut ingerlatsinermut missingersuutit, attartortitsisup suliarisimasai akuerisimasaalu tunngavigalugit ukiumoortumik aalajangersarneqartussaapput. Ineqarnermut akiliut najugaqarfimmi isertitat tamarmiusut najugaqarfimmi aningaasartuutinut tamarmiusunut naleqqiullugit amerlassuseqarnissaat tunngavigalugu aalajangerneqartarpoq, tassalu attartorneq oqimaaqatigiissinneqartarluni. Aallaqqaammut attartortitsisup najugaqarfimmi aningaasartuutissat pisariaqartinneqartut tamaasa naatsorsortarpai, tamatumalu kingorna attartortitsisup aningaasat naatsorsorneqartut amerlaqatai ineqarnermut akiliutitut akilersittarpai (najugaqarfiup isertitai tamarmiusut). Attartortut tamarmik immikkut inissiami kvadratmeterit amerlassusai malillugit akiliisarput. Kisiannili attartukkat tamarmik allaffissornermut akiliisitsivigineqartarput, inissiap angissusaa apeqqutaatinnagu. Attartortitsisup ingerlatsinermut missingersuutit najugaqarfimmi siulersuisunut saqqummiussimanngilai, najugaqarfimmi siulersuisoqanngimmat. Kisiannili attartortitsisup najugaqarfik 159-imi attartortut tamaasa najugaqarfimmi ataatsimiinnissamut nalinginnaasumut, Nuussuarmi meeqqerivimmi Annersuarmi 29. september 2006-imi pisussamut aggersarsimavai. Ataatsimiinnissarli ingerlanneqarsimanngilaq, 16 Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut ilimasaaruteqarneq pillugu suliaq qupp. 2/4

17 Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Begrundelse Ifølge 28, stk. 2, 1. led, i lejeforordningen skal lejen årligt fastsættes på grundlag af et af udlejer udarbejdet og godkendt driftsbudget for den enkelte boligafdeling for det kommende år. Huslejen bestemmes ud fra den forudsætning, at en boligafdelings samlede indtægter skal svare til boligafdelingens samlede udgifter, altså en balanceleje. Udlejer beregner først boligafdelingens samlede nødvendige udgifter, hvorefter udlejer opkræver et tilsvarende beløb som husleje (boligafdelingens samlede indtægter). Hver lejer betaler husleje efter boligens antal kvadratmeter. Dog betales administrationsbidraget pr. lejemål uanset boligens størrelse. Udlejer har ikke forelagt driftsbudgettet for boligafdelingens afdelingsbestyrelse, da en sådan ikke findes. Udlejer har derimod indkaldt samtlige lejere i boligafdeling 159 til et ordinært afdelingsmøde, der skulle afholdes den 29. september 2006 i børnehaven Annersuaq, Nuussuaq. Mødet blev imidlertid ikke gennemført, da der foruden 4 repræsentanter for udlejer kun mødte to lejere op, der ikke ønskede mødet gennemført på grund af det lave deltagerantal. De to lejere fik i stedet udleveret driftsbudgettet for Driftsbudgettet er blevet godkendt af boligens ejer den 22. september Lejer, som har indbragt denne klage, var ikke blandt de to fremmødte på afdelingsmødet den 29. september Lejer modtog en skriftlig varsling om huslejeforhøjelse den 26. september Af varslingen fremgår, at huslejen stiger pr. 1. januar 2007, hvorfor et enigt boligklagenævn fandt, at varslingen overholder lejeforordningens krav om, at den skal gennemføres med mindst 3 måneders skriftligt varsel, jf. lejeforordningens 28, stk. 2., 2. led. Varslingen indeholdt oplysning om, at huslejen stiger med 704 kr. pr. måned. Et enigt boligklagenævn fandt derfor, at varslingen overholder lejeforordningens krav om, at varslingen skal indeholde forhøjelsens størrelse angivet i kroner pr. måned, jf. lejeforordningens 28, stk. 2., 3 led. Sag om varsling af huslejeforhøjelse side 2/4 17

18 attartortitsisup sinniisaasa sisamaasut saniatigut attartortut marluinnaat takkussimammata, taakkulu takkuttut ikinnerat pissutigalugu ataatsimiinnerup ingerlanneqarnissaa kissaatiginngimmassuk. Attartortut marluk taakku 2007-imi ingerlatsinermut missingersuutinik tunineqaannarput. Ingerlatsinermut missingersuutit inissiap piginnittuanit 22. september 2006-imi akuerineqarput. Attartortoq maalaarummik matuminnga tunniussisoq 29. september 2006-imi najugaqarfimmi ataatsimiititsinermut takkuttut akornanniissimanngilaq. Attartortoq 26. september 2006-imi ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaa pillugu siumoortumik nalunaarutitut allakkiamik tigusaqarpoq. Ineqarnermut akiliut 1. januar 2007-imi qaffanneqassasoq siumoortumik allakkiami allassimavoq, taamaattumillu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi ilaasortat isumaqatigiissut aalajangiipput, siumoortumik nalunaaruteqarnissap allakkatigut qaammatinik pingasunik sioqqutsisumik pinissaanik attartortitsinermut peqqussummi piumasaqaat malinneqarsimasoq, tak. attartortitsinermut peqqussut 28, imm. 2-p immikkoortuata tullia. Ineqarnermut akiliut qaammammut 704 koruuninik qaffassasoq siumoortumik nalunaarummi paasissutissiissutigineqarpoq. Tamanna pissutigalugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, siumoortumik nalunaaruteqarnermi attartortitsinermut peqqussummi siumoortumik nalunaarutip qaammammut qaffaatissat koruuninngorlugit ilisimatitsissutigineqarnissaannik piumasaqaat naammassineqarsimasoq, tak. attartortitsinermut peqqussummi 28, imm. 2-p immikkoortuisa pingajuat. Tamatuma saniatigut najugaqarfimmi 2007-imut missingersuutit kisitsisinngorlugit paasissutissartai siumoortumik nalunarummut ilaatinneqarput, tassanilu ukiumi pineqartumi ukiumilu tulliuttumi missingersuutit pingaarnersai takutinneqarput. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata ataatsimiititaliamilu ilaasortap ataatsip oqaatigaat, siumoortumik nalunaarut minnerpaamik ineqarnermut akiliutip qaffanneranut pissutaasut pingaarnersiorlugit saqqummiunneqarnerannik imaqartariaqartoq attartortitsinermut peqqussummi 28, imm. 2-mut oqaaseqaatini allassimasoq. Kiisalu oqaaseqaatini allassimavoq, attartortitsisup ukiumut tulliuttumut missingersuutinut kisitsisitigut paasissutissat, ukiumi pineqartumi ukiumilu tulliuttumi missingersuutit pingaarnersaannik saqqummiussiviusut ilanngunnerisigut paasissutissiisussaatitaanini naammassisinnaagaa. Missingersuutit kisitsisitigut paasissutissiiviusut 2006-imi kiisalu 2007-imi aningaasartuutissanik pingaarnernik 18 Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut ilimasaaruteqarneq pillugu suliaq qupp. 3/4

19 Herudover var varslingen vedlagt et summarisk budget for boligafdelingen for 2007, der viser hovedposterne i budgettet for henholdsvis indeværende og det kommende år. Boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem udtalte, at det fremgår af bemærkningerne til lejeforordningens 28, stk. 2, at en varsling som minimum bør indeholde de hovedelementer, der er årsagen til, at huslejen stiger. Det fremgår videre af bemærkningerne, at udlejer kan løfte sin oplysningspligt ved at vedlægge et summarisk budget for det kommende år, der viser hovedposterne i budgettet for henholdsvis indeværende og det kommende år. Det vedlagte summariske budget indeholder hovedposterne for 2006 samt 2007, hvorfor lejeforordningens krav til begrundelse er overholdt. På den baggrund overholder varslingen lejeforordningens krav og er dermed gyldig, uanset at varslingen også indeholder andre oplysninger, hvoraf det ikke fremgår, hvad der er årsagen til huslejestigningen. Hertil nævner boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem, at den primære grund til ændringerne i boligafdelingens indtægter og udgifter, er, at nogle af boligafdelingens boliger af lejerne er blevet overtaget som andelsboliger pr. 1. januar 2007, hvorfor disse boliger udgår af boligafdelingen. Nedgangen af boliger i boligafdelingen har medført et større fald i indtægter end faldet i udgifter, hvorfor det samlede resultat bliver, at huslejen stiger pr. 1. januar Udlejer burde have forklaret denne sammenhæng tydeligt i varslingen. Denne manglende forklaring medfører dog ikke, at varslingen kan erklæres ugyldig, da varslingen overholder lejeforordningens krav, jf. ovenfor, og da lejer af budgetsammendraget også kan se, at boligafdelingens samlede indtægter falder pr. 1. januar nævnsmedlemmer fandt, at varslingen var ugyldig, fordi den ikke indeholder en specifik oplysning om, at antallet af kvadratmeter i boligafdelingen pr. 1. januar 2007 falder fra 8.422,70 kvadratmeter til 6.723,80 kvadratmeter, og at dette fald i antal kvadratmeter, som huslejen skal fordeles på, er den primære årsag til huslejestigningerne. I øvrigt er det en forkert begrundelse for huslejeændringen, som udlejer giver nederst på side 2 i boligafdelingens budget. De to nævnsmedlemmer udtalte, at varslingen korrekt burde have indeholdt oplysninger om, at den primære grund til, at huslejen stiger, er, at der fra 1. januar 2007 er færre antal kvadratmeter i boligafdelingen at fordele de øgede driftsudgifter på. Ligeledes burde varslingen have indeholdt en specifik oplysning om, at boligarealet pr. 1. januar 2007 bliver reduceret fra 8.422,70 kvadratmeter til 6.723,80 kvadratmeter. Sag om varsling af huslejeforhøjelse side 3/4 19

20 imaqarput, taamaattumillu attartortitsinermut peqqussummi tunngavilersuinissamut piumasaqaat malinneqarsimalluni. Tamanna tunngavigalugu siumoortumik nalunaarummi attartortitsinermut peqqussut malinneqarpoq, taamaattumillu siumoortumik nalunaarut paasissutissanik allanik, ineqarnermut akiliutip qaffanneranut pissutaasunik takutitsiviunngitsunik imaqaraluarpalluunniit atuuttussaalluni. Tamatumunnga tunngatillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata ataatsimiititaliamilu ilaasortap ataatsip oqaatigaat, najugaqarfiup isertitaasa aningaasartuutaasalu allannguutaannut pissutaasoq pingaarneq tassaasoq, najugaqarfiup inissiaataasa ilaasa 1. januar 2007-imi attartortunit piginneqatigiilluni inissiatut tiguneqarsimanerat, taamaattumillu inissiat taakku najugaqarfimmit peerneqarsimanerat. Najugaqarfimmi inissiat ikilinerat isertitat aningaasartuutit apparnerinut sanilliullutik annertunerusumik apparnerannik kinguneqarpoq, taamaattumillu tamatuma kingunerisaanik ineqarnermut akiliut 1. januar 2007-imi qaffanneqarpoq. Attartortitsisup taamaattoqarnera siumoortumik nalunaaruteqarner mini erseqqissumik nassuiarsimasariaqaraluarpaa. Nassuiaateqannginnerali siumoortumik nalunaarutip atortussaajunnaarsinneqarsinnaaneranik kinguneqartussaanngilaq, siumoortumik nalunaarummi attartortitsinermut piumasaqaat matuma siuliani oqaatigineqartutut malinneqarsimammat, aammalu missingersuutit eqikkarnerini najugaqarfimmi isertitassat ataatsimoortut 1. januar 2007-imi appartussaasut attartortup takusinnaammagit. Ataatsimiititaliami ilaasortat marluk isumaat malillugu siumoortumik nalunaarut atorsinnaangilaq, najugaqarfimmi kvadratmeterit amerlassutsimikkut 1. januar imi 8.422,70 kvadratmeteriniit 6.723,80 kvadratmeterinut apparnissaannik, aammalu kvadratmeterit appaataat taakku ineqarnermut akiliutit qaffannerinut peqqutaasut pingaarnersarigaat pillugu paasissutissanik sukumiisunik imaqannginnami. Kiisalu najugaqarfimmi missingersuutini qupp. 2-mi allermi ineqarnermut akiliutip allanngorneranut attartortitsisoq kukkusumik tunngavilersuisimavoq. Ataatsimiititaliami ilaasortat marluusut taakku oqaatigaat, siumoortumik nalunaarut eqqortumik pissaguni, ineqarnermut akiliutip 1. januar 2007-imi najugaqarfimmi ingerlatsinermut aningaasartuutissat qaffanneqartut kvadratmeterinut ikinnerusunut agguarneqartariaqalernerat peqqutaasuni pingaarnersaasoq pillugu paasissutissanik imaqartariaqaraluartoq. Taamatuttaaq siumoortumik nalunaarut inissiat annertussusaasa 1. januar 2007-imi 8.422,70 kvadratmeteriniit 6.723,80 kvadratmeterinut apparnerat pillugu paasissutissanik aalajangersimasunik imaqartariaqaraluarpoq. 20 Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut ilimasaaruteqarneq pillugu suliaq qupp. 4/4

21 Sag om varsling af huslejeforhøjelse side 4/4 21

22 Torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq pillugu suliaq Suliamik saqqummiussineq 9. november 2006-imi attartortoq torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq pissutigalugu attartornermut isumaqatigiissummik atorunnaarsitsineq pillugu maalaarummik Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut tunniussaqarpoq. Attartortup inissiaq 15. januar 2006-imi sulisunut inissiatut attartulerpaa imi marsip aallartinneraniit 2006-imi oktobarip tungaanut sanilii arlallit attartortup taassumalu meeraasa nipiliortarnerat pillugu (torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq) maalaaruteqartarsimapput. Attartortitsisoq attartortoq pillugu maalaarutinik arlalinnik tigusaqarsimavoq, taak kunanngalu maalaarutit marluk attartortumut nipiliortarnerit peqqissappata attartornermut isumaqatigiissutip atorunnaarsinneqarnissaanik allakkatigut mianersoqqussutinik marlunnik kinguneqartinneqarsimapput. 29. oktober 2006-imi maalaarummik tigusinerup kingorna attartortitsisup 1. november 2006-imi attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsippaa. Atorunnaarsitsinissaq sioqqullugu attartortup attartortitsisullu akornanni isumaqatigiissuteqarfiusumik ataatsimiinnissaq pillugu attaveqaqatigiittoqarpoq. Attartortoq siusissukkut maalaarummi ataatsimi allagaatinik takunnissinnaatitaanissaminik qinnuteqarpoq, tamannalu attartortitsisumit akuerineqarpoq. Attartortup maalaarutaa ilanngussanik ilaqartinneqartoq attartortitsisumut 13. november 2006-imi oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq, taannalu allakkatigut 21. november 2006-imi akissuteqarpoq. Attartortitsisup akissuteqaammini atorunnaarsitsinermut tunngaviusoq nassuiaateqarfigaa, tassanilu attartortitsisup maalaarutit 15. marts 2006-imeersup aamma 12. juni 2006-imeersup assilineri, kiisalu maalaarutinut taakkununnga tunngatillugu attartortumut mianersoqqussutitut allakkiap assilineri nassiuppaa. Aammattaaq Securitas-ip 29. oktober 2006-imi nipiliortoqarneranut tunngatillugu nalunaarusiaata assilinera nassiunneqarpoq. Kingulliullugu taaneqartoq atorunnaarsitsinermut tunngavigineqarpoq. Attartortitsisup suliap ingerlaneranut nassuiaataa attartortumut 4. december 2006-imi oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq. Attartortoq allakkatigut 2. januar 2007-imi ullulerneqartutigut attartortup nassuiaataanut 21. november 2006-imeersumut arlalinnik oqaaseqaateqarpoq. Attartortup paasinninnera malillugu pisut attartortup paasinninneranit allaanerupput. Attartortup pisimasunut oqaaseqaatai, attartortup isummersuutaannut isummertoqarnissaa qinnutigineqarluni attartortitsisumut 2. januar 2007-imi saqqummiunneqarput. Tamatuma kingorna attartortoq attartortitsisorlu pisimasut pillugit assigiinngitsunik isumaqaraluartut suliaq naammattumik saqqummiunneqarsimasutut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmit isummerfigineqarpoq. 22 Torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq pillugu suliaq qupp. 1/3

23 Sag om overtrædelse af ordensregler Sagsfremstilling Den 9. november 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over ophævelse af lejeaftale pga. overtrædelse af ordensreglerne. Lejer påbegyndte lejemålet d. 15. januar 2006 som personalebolig. I perioden primo marts 2006 til oktober 2006 er der fra flere naboer blevet indbragt klager over lejer pga. støjende adfærd (overtrædelse af ordensreglerne) fra lejer og dennes børn. Udlejer har modtaget flere klager over lejer, hvoraf 2 klager har afstedkommet 2 skriftlige advarsler overfor lejer hvori anføres, at gentagelse af støjende adfærd vil medføre ophævelse af lejeaftalen. Udlejer har ophævet lejeaftalen d. 1. november 2006 efter modtagelse af en klage den 29. oktober Forud for ophævelsen har der været korrespondance mellem lejer og udlejer om afholdelse af forsoningsmøde. Lejer har tidligt i forløbet anmodet om aktindsigt i en indbragt klage, hvilket blev imødekommet af udlejer. Udlejer har d. 13. november 2006 fået forelagt lejers klage med bilag til udtalelse og har svaret ved skrivelse af d. 21. november I besvarelsen redegør udlejer for grundlaget for ophævelsen, idet udlejer fremsender kopi af klage af 15. marts 2006 og af 12. juni 2006 samt kopi af advarselsbreve til lejer vedrørende de to klager. I besvarelsen fremsendes ligeledes kopi af rapport fra Securitas af d. 29. oktober 2006 vedrørende støjende forhold. Sidstnævnte dannede grundlag for ophævelsen. Lejer har d. 4. december 2006 fået forelagt udlejers redegørelse for sagens forløb til udtalelse. I brev af 2. januar 2007 kommer lejer med en række bemærkninger til udlejers redegørelse af 21. november Lejers opfattelse af hændelsesforløbet er forskellig fra udlejers opfattelse. Udlejer har d. 2. januar 2007 fået forelagt lejers kommentarer til hændelsesforløbet med anmodning om konkret at tage stilling til lejers synspunkter. Udlejer kommenterer i brev af 23. januar 2007 lejers synspunkter. Boligklagenævnet anser herefter sagen for tilstrækkeligt oplyst på trods af lejers og udlejers forskellige opfattelser af det skete. Afgørelse Jf. 84, stk. 1, nr. 5, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt, at udlejers ophævelse af lejeaftalen var ugyldig. Sag om overtrædelse af ordensregler side 1/3 23

24 Aalajangiineq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi (attartortitsinermut peqqussut) 84, imm. 1, nr. 5 naapertorlugu suliami aalajangiinissamut piginnaassuseqarluni Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isummerpoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik suliaq misissoreerlugu ilaasortat isumaqatigiillutik aalajangerput, attartortitsisup attartornermut isumaqatigiissummik atorunnaarsitsinera atuuttussaatinneqassanngitsoq. Tunngavilersuut Attartortitsinermut peqqussummi 73, imm. 2, nr. 4 naapertorlugu torersaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarpata attartornermut isumaqatigiissut attartortitsisup atorunnaarsissinnaavaa. Attartortitsinermut peqqussummi 73, imm. 3 naapertorlugu taamaallaat pissutsit attartortup pisuussutigisai annertuumik pingaaruteqarpata attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsinneqarsinnaavoq. 15. marts 2006-imi maalaarut, attartortumut attartortitsisuunngitsumullu tunniunneqartoq nal akornanni sakkunik atuinermut tunngasuuvoq. Tamatuma saniatigut inissiami nipip akisunnerujussua maalaarummi oqaatigineqarpoq. Maalaarut kingusinnerusukkut attartortumit akerlilerneqarpoq, tassani oqaatigineqarluni assit pingasut nivinngarneqarnerat taamaallat tassani pineqartoq. Maalaaruteqarneq 31. august 2006-imi attartortitsisumiit attartortumut akornutaasumik nipituumillu pissusilersortoqarnera pillugu allakkatigut mianersoqqussuteqarnermik kinguneqarpoq. Ullormi sumi akornutaasumik nipituumillu nipiliortoqarsimanersoq mianersoqqussummi allassimanngilaq. 12. juni 2006-imi maalaarut attartortumut tunniunneqartoq 10. juni 2006-imi unnuap qeqqata kingorna nal p tungaanut attartortup nipitungaatsiartumik nipilersorsimaneranik tunngaveqarpoq. Maalaarut Securitas-imit uppernarsarneqanngilaq, tassanilu saniliusut marluinnaat atsiorsimapput. Maalaarut 14. juni 2006-imi attartortitsisumiit attartortumut allakkatigut mianersoqqussummik kinguneqartinneqarpoq, maalaarummilu 10. juni 2006-imi nal p akornanni nipituumik akornutaasumillu pissusilersortoqarnera tunngavigineqartoq erseqqissarneqarpoq. 29. oktober 2006-imi maalaarut attartortup unnuap qeqqata kingorna nipitoorsuarmik nipilersorsimaneranut tunngasuuvoq, tamannalu Securitas-ip nal nalunaarusiorsimasup uppernarsarpaa. Maalaarut attartornermut isumaqatigiissutip atorunnaarsinneqarneranik kinguneqarpoq. 24 Torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq pillugu suliaq qupp. 2/3

25 Begrundelse Udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt ordensreglerne overtrædes, jf. lejeforordningens 73, stk. 2, nr. 4. Ifølge lejeforordningens 73, stk. 3, kan lejeaftalen dog kun hæves, såfremt det forhold, der lægges lejeren til last, er af væsentlig betydning. Klagen af d. 15. marts 2006, som er tilstilet lejer og ikke udlejer, angår brug af værktøj fra ca. klokken Samtidig anføres i klagen, at der er meget lydt i lejlighederne. Klagen er senere anfægtet af lejer, der gør gældende, at det alene drejer sig om ophængning af 3 billeder. Klagen udløser en skriftlig advarsel fra udlejer til lejer af 31. marts 2006 over generende og støjende adfærd. Det fremgår ikke specifikt af advarslen, hvilken dato den generende og støjende adfærd skulle have fundet sted. Klagen af 12. juni 2006, som er tilstilet udlejer udspringer af, at lejer spillede rimeligt højt musik efter midnat den 10. juni 2006 og indtil klokken ca Klagen er ikke dokumenteret af Securitas, idet det alene er to naboer, der har underskrevet klagen. Klagen udløser en skriftlig advarsel fra udlejer til lejer den 14. juni 2006, hvor det præciseres i advarslen, at der er blevet klaget over støjende og generende adfærd, der fandt sted den 10. juni 2006 kl Klagen af 29. oktober 2006 udspringer af, at lejer spillede meget høj musik efter midnat, hvilket er bekræftet af Securitas, som optog rapport kl Klagen udløser en ophævelse af lejeaftalen. Det er boligklagenævnets vurdering, at uanset der er tale om 3 klager, så opfylder klagerne, ifølge deres indhold og udfra en samlet vurdering, ikke væsentlighedskravet i 73, stk. 3, i lejeforordningen. Antallet af klager kan ej heller alene opfylde betingelsen om væsentlighed. Allerede fordi lejers overtrædelse af ordensreglerne ikke er af væsentlig betydning, kan de tre forhold, der har dannet baggrund for 2 advarsler og en ophævelse af lejeaftalen ikke begrunde en ophævelse af lejeaftalen. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at ophævelse af en lejekontrakt er et væsentligt indgreb overfor lejer. Sag om overtrædelse af ordensregler side 2/3 25

26 Matumani maalaarutit pingasut pineqaraluartut Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik naliliivoq, maalaarutit imamikkut ataatsimullu naliliiffigineqarnerat tunngavigalugu attartortitsinermut peqqussummi 73, imm. 3-mi annertuumik pisoqarnissaanut piumasaqaat naammassineqanngitsoq. Aammattaaq maalaarutit amerlassusaat kisiisa tunngavigissagaanni annertuumik pisoqarsimanissaanut piumasaqaatit naammassineqanngillat. Attartortup torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsinerata annertuumik pingaaruteqannginnera pissutigalugu pissutsit taakkua pingasuusut mianersoqqusinernut marlunnut aammalu attartornermut isumaqatigiissummik atorunnaarsitsinermut tunngaviusimasut, attartornermut isumaqatigiissutip atorunnaarsinneqarneranut tunngavilersuutigineqarsinnaanngillat. Aalajangiinermi attartornermut isumaqatigiissutip atorunnaarsinneqarnerata attartortumut annertuumik eqqunngitsuliortoqarsimanera tunngavigineqarpoq. 26 Torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq pillugu suliaq qupp. 3/3

27 Sag om overtrædelse af ordensregler side 3/3 27

28 Inissiamit nuunnermi naatsorsuineq pillugu suliaq Suliamik saqqummiussineq Attartortoq allakkatigut 2. januar 2007-immeersutigut attartortitsisup 2005-imi novembarip qaammataanut ineqarnermut akiligassiissutaa pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaarummik tunniussaqarpoq, attartortoq isumaqarluni taanna pissusissamisuunngitsoq aammalu attartortup inissiamit nuunnerminut atatillugu qalipaanermut akiliutip annertussusaa eqqunngitsutut isumaqarfigaa. Siornatigut attartortuusimasup igaffimmi antennemut kabelip ikkussaata inaanik qalipaanermut akiliisariaqartutut attartortoq isumaqanngilaq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2005-imi novembarip qaammataanut ineqarnermut akiliut pillugu Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfimmut suliarisassanngorlugu ingerlateqqippaa, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik maalaarutip tassunga tunngasortaa suliarissallugu piginnaatitaanngimmat. Attartortup attartornini 13. maj 2005-imi aallartippaa, allakkatigullu 29. september 2005-imeersutigut attartornini taamaatillugu, allagaalu 5. oktober 2005-imi A/S Inissiaatileqatigiiffik INI-mit tiguneqarpoq. Attartornerata aallartinnerani iserternermut atatillugu nalunaarusiortoqarpoq, taannalu 17. maj 2005-imi attartortumit attartortitsisumillu atsiorneqarpoq. Attartornerup aallartinnerani igaffimmi igaq nutaamik qalipanneqarsimanngitsoq ilaatigut iserternermut atatillugu nalunaarusiami allassimavoq. Attartukkamit nuunnermut atatillugu 31. oktober 2005-imi misissuisoqarpoq. Torsuusami, igaffimmi inimilu iikkat qilaallu qalipanneqassasut, misissuinermut nalunaarusiami ullormi tassani ullulerneqarsimasumi allassimavoq. Attartortup maalaarutaa 9. januar 2007-imi attartortitsisumut oqaaseqarfigisassanngorlugu saqqummiunneqarpoq. Attartortitsisoq 10. januar 2007-imi ullulerneqartunik allagaqarluni, ilaatigut iserternermut atatillugu nalunaarusiap assilineranik kiisalu qalipaanissamut neqerooruteqartitsinermi neqeroorutip assilineranik ilallugu maa laarummut oqaaseqaamminik saqqummiussaqarpoq. Qalipaanermut akiliutigitinneqartut koruuniusut eqqortuusut, taamaattumillu aamma attartukkamit nuunnermut atatillugu naatsorsuutit eqqortuusut attartortitsisup aalajangiusimaannarpaa. Igaffimmi immikkut ittumik qalipagassamernit akilertariaqanngitsutut qalipaasup isumaqarfigisimagai attartortitsisup erseqqissaatigaa. Attartortitsisup akissuteqaatitut allagai 10. januar 2007-imeersut 13. februar 2007-imi attartortumut oqaaseqarfigisassanngorlugit saqqummiunneqarput. Attartortitsisoq 21. februar 2007-imi allagaqarluni oqaaseqaatinut ilassutissanik saqqummiussivoq, tassungalu attartukkamit nuunnermut atatillugu akiligassanut iluarsiissutit 11. september 2006-imeersut assilineri ilaatinneqarput. 28 Inissiamit nuunnermi naatsorsuineq pillugu suliaq qupp. 1/3

29 Sag om fraflytningsopgørelse Sagsfremstilling Ved skrivelse af d. 2. januar 2007 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over udlejers opkrævning af husleje for november måned 2005, som lejer mener er uretmæssig, og over størrelsen på maleregningen for normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning. Lejer mener ikke, at lejer skal betale for maling af køkkenvæg og køkkenloft efter forrige lejers antennekabel. Boligklagenævnet har videresendt klagen angående betaling af husleje for november måned 2005 til behandling i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at behandle den del af klagen. Lejer påbegyndte lejemålet d. 13. maj 2005 og opsagde lejemålet ved skrivelse af d. 29. september 2005, som blev modtaget af A/S Boligselskabet INI d. 5. oktober I forbindelse med påbegyndelse af lejemålet blev der udarbejdet en indflytningsrapport, som er underskrevet af lejer og udlejer d. 17. maj Af indflytningsrapporten fremgår bl.a., at væggen i køkkenet ikke var nymalet ved lejemålets begyndelse. I forbindelse med fraflytning af lejemålet blev der afholdt flyttesyn d. 31. oktober Det fremgår af synsrapporten af samme dato, at der skulle laves malerarbejde på vægge og lofter i mellemgangen, køkkenet og stuen. Udlejer har d. 9. januar 2007 fået forelagt lejers klage til udtalelse. Ved skrivelse af d. 10. januar 2007, bilagt bl.a. kopi af indflytningsrapporten samt kopi af de indhentede tilbud i forbindelse med malerarbejdets udførelse er udlejer fremkommet med sine bemærkninger til den indbragte klage. Udlejer fastholder, at det opkrævede beløb for udførelse af malerarbejde på kroner, er korrekt og at fraflytningsopgørelsen dermed også er korrekt. Udlejer fremhæver, at malerentreprenøren ikke mente, at den smule ekstra malerarbejde i køkkenet skulle honoreres. Lejer har d. 13. februar 2007 fået forelagt udlejers svarskrivelse af d. 10. januar 2007 til udtalelse. Ved skrivelse af d. 21. februar 2007 er udlejer fremkommet med supplerende bemærkninger, bilagt bl.a. kopi af fraflytterafregning af d. 11. september 2006 vedr. lejemålet. Lejer har d. 26. februar 2007 fået forelagt udlejers supplerende bemærkninger til udtalelse. Lejer har svaret d. 17. marts 2007, men har ikke oplyst sagen yderligere. Boligklagenævnet afsluttede sin sagsbehandling d. 21. marts Sag om fraflytningsopgørelse side 1/3 29

30 Attartortitsisup ilassutitut oqaaseqaatai 26. februar 2007-imi attartortumut oqaaseqarfigisassanngorlugit saqqummiunneqarput. Attartortoq 17. marts 2007-imi akissuteqarpoq, suliarli pillugu annertunerusumik paasissutissiissuteqarani. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliamik taassuminnga suliaqarnini 21. marts 2007-imi naammassivaa. Aalajangiineq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi (attartortitsinermut peqqussut) 84, imm. 1, nr. 7 naapertorlugu attartortup attartukkaminit nuunneranut atatillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermi qalipagassanut akiligassiissutigineqartut annertussusaannut aalajangiinissamut piginnaatitaaffeqarluni Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isummerpoq. Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup suliaq misissorpaa, ilaasortallu isumaqatigiillutik aalajangiipput, attartortitsisup 280 koruunit naliliinikkut aalajangerneqartut, tassalu qalipaanermut akiligassiissutigineqartut tamarmiusut arfinilerarterutaat attartortumut utertissagai. Aningaasat aalajangiinerup matuma illuatungeriinnut nalunaarutigineqarnerisa kingorna kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunnerini akilerneqassapput. Tunngavilersuut Iserternermut atatillugu nalunaarusiami 17. maj 2005-imeersumi allassimavoq, attartornerup aallartinnerani igaffimmi iigaq nutaamik qalipanneqarsimanngitsoq. At tartortitsinermut peqqussummi 47, imm. 1-ip immikkoortua 2 naapertorlugu attartornerup aallartinnerani iikkat, qilaat naqqillu nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimasussaapput. Taamaattumik attartortitsinermut peqqussummi 77 naapertorlugu ilaatigut iikkat qilaallu nutaamik qalipanneqarsimasussaapput. Attartornerup aallartinnerani igaffimmi qilaaq nutaamik qalipanneqarsimanngitsoq iserternermut atatillugu nalunaarusiami erseqqissumik allassimanngilaq. Attartortitsinermut peqqussummi 77, imm. 3 naapertorlugu iserternermi attartugaq nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimanngippat, attartortup attartukkani iserterfigineratut itsillugu utertittussaavaa. Tassalu attartornerup aallartinnerani igaffimmi iigaq nutaamik qalipanneqarsimanngimmat, attartortup attartukkaminit nuunnerminut atatillugu nalinginnaasumik iluarsaassinerup tassunga tunngasortaa akilertussaanngilaa. 30 Inissiamit nuunnermi naatsorsuineq pillugu suliaq qupp. 2/3

31 Afgørelse Jf. 84, stk. 1, nr. 7, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen for så vidt angår størrelsen på malerregningen for normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning. Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt, at udlejer skal tilbagebetale lejer et skønsmæssigt fastsat beløb på 280 kroner, svarende til 1/6 af den samlede malerregning. Beløbet skal betales senest 14 dage efter denne afgørelse er meddelt parterne. Begrundelse Det fremgår af indflytningsrapporten af d. 17. maj 2005 at væg i køkkenet ikke var nymalet ved lejemålets begyndelse. Jf. 47, stk. 1, 2. pkt., i lejeforordningen skal vægge, lofter og gulve være normalistandsatte ved indflytning. Dette indebærer ifølge lejeforordningens 77 bl.a., at vægge og lofter skal være nymalede. Det fremgår ikke klart af indflytningsrapporten, at loftet i køkkenet ikke var nymalet ved lejemålets begyndelse. Jf. 77, stk. 3, i lejeforordningen skal lejer aflevere lejemålet i samme stand som han modtog det, når lejemålet ikke var normalistandsat ved indflytning. Da en væg i køkkenet ikke var nymalet ved lejemålet begyndelse, skal lejer således ikke betale for denne del af normalistandsættelsen i forbindelse med fraflytning. Af synsrapporten af d. 31. oktober 2005 fremgår, at der skal udføres malerarbejde på 6 forskellige emner, hvoraf ét af disse emner er væggen i køkkenet. Udlejer har overfor Boligklagenævnet oplyst, at maling af væggen i køkkenet ikke er medtaget i malerregningen. Men udlejer har ikke fremlagt dokumentation herfor. Ved opgørelse af størrelsen på beløbet, som skal tilbagebetales til lejer, fremkommer beløbet derfor som 1/6 af de samlede malerudgifter til normalistandsættelse (1.680 kroner / 6 = 280 kroner). Sag om fraflytningsopgørelse side 2/3 31

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK)

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Indholdsfortegnelse Forord Om boligklagenævnet Hvad er boligklagenævnet Medlemmer Boligklagenævnets aktiviteter i 2008 Statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede

Læs mere

Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu M aa laa ruteqa rta rfiu p 2006-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa ~o l igklage ncevnets Arsberetning for 2006 www.maalaarut.gl Imai SIULEQUT..... Qupp. 4 INEQARNEQPILLUGU MAALAARUTEQARTARFIK

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 2014-094345 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 Årsberetning Boligklagenævnet 2013 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2012 1 Årsberetning Boligklagenævnet 2012 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. Januaari 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 005/15

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 1 2 Boligklagenævnet 2010 / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Udgiver / Naqiterisitsisut Boligklageævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Sags nr. 2012-063627 Dok.nr. 1039192 Udarbejdet af: Departementet for Boliger,

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 27. august 2014 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. SER-NUU-KS-0669-2014

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Bilag K-10 Ulloq 30. aggusti 2014 Ittoqqortoormiit Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini no. SER-ILL-KS 0031-2014

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA

ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA ISUMAGINNINNERMI NAAMMAGITTAALLIUU- TEQARTARFIUP 2008-MUT NALUNAARUSIAA 1 Imaasa allattorsimaffiat Siulequt. 3 Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavigisai. 4 Naammagittaalliuuteqartarfiup

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT

ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT ATTARTORNERMIK ISUMAQATIGIISSUT Illunik, inissialiornermut tapiissuteqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaanni kap.4 malillugu taarsigassinneqartunik, attartortitsisarneq pillugu nalunaarut malillugu

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq Husdyr i lejeboliger Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes lejeboliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til Landstingsforordningen om leje af boliger. Det betyder at der i rækkehuse,

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 Grønlandsk festkage. Aajup (Kristian Olsen) oqalugiareerneratigut Umiap nalliutorsiorneq ingerlappaa. Kalaallisut

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU

Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU Kapitali 7. NAKKUTILLIINEQ MAALAARUTILLU Nakkutilliineq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup ingerlanneqarnera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat peqqussutaanni nr. 1-imi 4. januar 1996-imeersumi

Læs mere

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 9. oktober 2012 Bureau for Inatsisartut 2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 155. Siull. / 1. beh. 6/11 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan:

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Samtlige kultur-og undervisningsfor- Ulloq/dato: All./brev nr.: valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Under henvisning til tidligere fremsendte undervisningsplaner,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Pingasunngorneq, oktobarip 8-anni 2014, nal.13.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen aamma Katti Frederiksen. Peqataasinnaanatik nalunaartut: Stephen

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI FORSLAG TIL NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007 QUPPERNEQ / SIDE 1 KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK 2007-IMI PINGAJUSSAANEERLUNI ATAATSIMIINNERA ULLUNI 12. 13. JUNI 2007 NAL. 9.00 KOMMUNALBESTY- RELSEP ATAATSIMIITTARFIANI. KOMMUNALBESTYRELSENS TREDIE

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til udlejer Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til udlejere, som ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, og hvorledes

Læs mere

I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om

I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om I N S T R U K S i sagsbehandling af ansøgninger om BOLIGSIKRING I LEJEBOLIGER Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Box 260, 3900 Nuuk November 2001 Indhold 1. Lovhjemmel...4 2. Boligsikringsåret...4

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq

Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Nr. 253 Utoqqalinermi pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. juuli 2007-imeersoq Utoqqalinermi pensionisiat

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 3. oktober 2014 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami suliassat allattorsimaffiini

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Immikkoortoq Q. (sulisartut suliamik ilinniagallit ilinniagaqanngitsullu Qaammammusiallit S 1K) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 21 MRS. 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersuisut, Finansministeriap

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

ISAAVIK 02. Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq

ISAAVIK 02. Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq 02 08 1 ISAAVIK 02 08 Kalaallit Nunaannat inissiat najugaqartullu pillugit atuagassiaq Magasinet om boliger og beboere i Grønland Nuna tamakkerlugu ilisimasaqarfiusoq www.ini.gl Landsdækkende Lokalviden

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Imai Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 1 Pisortat nalunaarusiaat 2 Siulersuisut pisortaanerullu oqaaseqaataat 13 Kukkunersiuisut

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

Siusinaartumik pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. januari 2010-imeersoq

Siusinaartumik pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. januari 2010-imeersoq Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Nr. 265 Siusinaartumik pensionit annertussusaat aamma isertitanut killissarititaasut pillugit kaajallaasitaq, 1. januari 2010-imeersoq

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century TUSAGASSIUTINUT NALUNAARUT PRESSEMEDDELELSE 14. januar 2014 Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century Som en reaktion på det intetsigende svar, som Udenrigsministeren i sidste uge fremsendte

Læs mere

Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit

Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutit Timinni assigiinngitsunik imigassartoruit ajoqutissarsisinnaavutit Imigassartornerup kinguneranik ajoqutit

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa 1. Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2005

Kalaallit Nunaata Radioa 1. Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2005 Kalaallit Nunaata Radioa 1 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2005 Kalaallit Nunaata Radioa 2 Imai Qupp. Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 3 Pisortat nalunaarusiaat 4 Siulersuisut pisortaanerullu

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet 1 Oqaasiliortut ataatsimiinneranni, pingasunngornermi aggustip 12-ianni 2009, nal. 10.00, Ilimmarfimmi Oqaasileriffimmi, imaqarniliaq. Ataatsimiinnermi peqataapput: Stephen Heilmann, Abia Abelsen, Eva

Læs mere

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad?

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad? Beboerklagenævn for hvem og til hvad? Indhold Forord... side 4 Beboerklagenævn i. alle kommuner... side 5 Beboerklagenævnets. sammensætning... side 6 Hvordan arbejder. beboerklagenævnet?... side 8 Beboerklagenævnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere