Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:"

Transkript

1 Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal Priskategori C TEKNIK Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret) Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget Undertage hvordan vælges det rigtige? (revideret) Tæthedskrav til nye bygninger (revideret) Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold (revideret) Tagkonstruktioner (revideret) Tolerancer på træområdet Træbeskyttelse (nyt) Trægulve (nyt) Træhuse og træfacader (nyt) Bygningsintegrerede solceller/solfangere i forbindelse med tømrerarbejde (nyt) Væsentlige ændringer i BR10 samt BR2015- og BR10 med vægt på fremtidens krav til småhuse tilbygninger, herunder energi samt fugt- og brand Overenskomst og akkordforhold Billedprislisten orienteringsniveau - Information om programmet og dets anvendelsesmuligheder Billedprislisten praktisk anvendelse Overenskomst og akkordforhold (nyt) Forhandling i forbindelse med akkord (nyt) MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Sikkerhed i forbindelse med tagarbejde Sikkerhedsledelse Arbejdsmiljøloven for arbejdsledere (revideret) Sikkerhed i dagligdagen (revideret) PCB for praktikere - hvad gør man? (revideret) Støv er det skidt? (nyt) Undgå nedslidning, skader og påbud (nyt) Styring Effektivisering af byggeprocessen (ny) Kommende kurser i vinterkataloget Lærlingekurser Kursus for lærlinge Lederuddannelse Lederuddannelse for nye byggeledere Byggeriets lederuddannelse Byggeriets industrilederuddannelse... 20

2 Priskategori og deltagerantal Under hver kursusbeskrivelse er angivet en priskategori, som angiver krav til deltagerantal og evt. supplerende deltagerbetaling. Ved et deltagerantal inden for de nævnte min- og max-grænser, kan denne type kursus afholdes uden deltagerbetaling, med mindre man har særlige krav til kursusstedets standard. Denne kategori kursus kræver en supplerende deltagerbetaling, med mindre der tages stilling til, at gennemføre kurset med et forudbestemt deltagerantal. Priskategori C Denne kategori kurser kræver supplerende deltagerbetaling. Side 2 af 20

3 1. TEKNIK 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret) Niels Strange Mestre og ledende medarbejdere Hvor kommer fugten i bygningerne fra? Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger? - opbevaring og håndtering af materialer - kritiske materialer - foranstaltninger til beskyttelse mod fugt - bygbare løsninger - gode fugtløsninger - konstruktive forhold Varighed 2½ time + pause Deltagerantal Side 3 af 20

4 1.2 Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget Niels Strange Alle medarbejdere, i firmaer inden for tømrerfaget, som arbejder praktisk eller administrativt med virksomhedens kvalitetssikring fra procesgranskningen, over byggeprocessen til slutkontrol og aflevering. Dansk Byggeri har i samarbejde med de faglige sektioner og Byggeriets Kvalitetskontrol foretaget et 20-års eftersyn på det eksisterende kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringskoncept. Eftersynet har som resultat givet et forenklet kvalitetssikrings- og styringssystem, der er stillet til rådighed for medlemmerne. I samarbejde med Træsektionen har det resulteret i en række præudfyldte eksempler på skemaer (i alt 60 stik) inden for montage- og proceskontrol, der er relevante for tømrerfaget. Alle skemaerne er tilgængelige på Dansk Byggeris hjemmeside under Systemet giver mulighed for, at optimere: - modtagekontrol for betydende materialer - proceskontrol på bygningsdele Inden for hvert fag, giver systemet desuden mulighed for: - en lettere sagsopstart - løbende kontrol - overblik over processen På dette korte eftermiddagskursus undervises i anvendelsen af det udviklede kvalitetssikringsmateriale for tømrerfaget ved teoretisk gennemgang og praktisk øvelse i et konkret projekt. Yderligere orienteres der om den logiske sammenhæng med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Varighed 3 timer + pause Deltagerantal Side 4 af 20

5 1.3 Undertage hvordan vælges det rigtige? (revideret) Niels Strange Alle inden for tømrerfaget, mestre, svende og lærlinge, der arbejder med tagkonstruktioner og tagdækninger på såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. På kurset gennemgås det tekniske grundlag for valg af det rigtige undertag med tilhørende tagbeklædninger og betydningen for de underliggende konstruktioner. Hovedvægten vil ligge på boliger og tilsvarende bygninger Undervisningen bygger på undertagsklassifikationsordning DUKO, BYG-ERFA blade, SBI anvisninger, TOP og MURO pjecer samt andet teknisk informationsmateriale og teknisk fælleseje Betydningen af at udføre arbejdet korrekt illustreres. Varighed 2½ time + pause Deltagerantal 15 - Kurset kan arrangeres på almindelige kursussteder, tekniske skoler eller hos leverandør. Side 5 af 20

6 1.4 Tæthedskrav til nye bygninger (revideret) Med fokus på udførsel og afprøvning i praksis på udvalgte detaljer og materialer Lars Due, Isolink m.fl. Tæthedskravet strammes og giver de projekterende og udførende nye udfordringer, hvori ligger forskellen mellem at bygge efter et tæthedskrav på 0,5 l/s pr. m 2 sammenlignet med det krav vi nu har på 1,5 l/s pr. m 2 på kurset gennemgås hvilket fokuspunkter der er nødvendige ved BR10 krav, 2015 og 2020 ved planlægning og projektering og udførsel. Hvad betyder valget af materiale, dampspærre eller fugtadaptiv dampspærre, hvilke forskelle er der i kvaliteten på de produkter vi ser på markedet, og hvad betyder det for det tæthedsresultat der kan opnås. Kurset henvender sig til udførende såvel som ledende og projekterende i byggebranchen. Program Projektering BR10 krav Materialer og egenskaber. PE-folier / dampspærre Fugtadaptive dampspærre Pladevægge Beton, letbeton og murværk. Udførsel I praksis vil der være mulighed for at eksperimentere med forskellige udvalgte detaljer og materialer Varighed Deltagerantal Priskategori 4½ time C Side 6 af 20

7 1.5 Eksisterende bygninger, efterisolering og fugtforhold (revideret) Kursustitel Niels Strange Deltagerne sættes i stand til at foretage: - en forundersøgelse af det aktuelle projekt - en afgrænset og begrænset rådgivning - vurdering af energimæssige løsninger på et fugtteknisk grundlag På kurset vil der blive orienteret om - konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv. - lufttæthed mv. Varighed 3 timer + pause Deltagerantal Tagkonstruktioner (revideret) Kursustitel Niels Strange På kurset gennemgås bygningsdelene tagkonstruktioner, tagbelægninger, isolering og lofter Der undervises i - konstruktion - kritiske materialer og knudepunkter - - procesgranskning - kvalitetssikring af konstruktionen. Der vises eksempler på skader og skadesårsagerne gennemgås - Sikkerheden i byggeprocessen på baggrund af BAR s faktablade om opstilling af spær, oplægning af undertage og faldsikring Varighed 3 timer + pause Deltagerantal Side 7 af 20

8 1.7 Tolerancer på træområdet Niels Strange Med udgangspunkt i de udsendte tolerancebøger indføres deltagerne i: - Hvad er tolerancer - Hvordan vurderer man tolerancer - Praktisk kontrol af tolerancer - De tolerancer som træfaget skal modtage fra andre fag og skal levere til efterfølgende fag På mødet vil der blive generel information om: - Tolerancer generelt - Tolerancer Varighed 2½ time + pause Deltagerantal Træbeskyttelse (nyt) Valg og vedligeholdelse af udendørs træværk Varighed Deltagerantal Træinformation Træets opbygning og naturlige bestandighed Klimapåvirkning og patinering Valg af træmaterialer Konstruktiv beskyttelse Kemisk beskyttelse imprægnering, varmebehandling mv. Overfladebehandling Valg af beskyttelsesmetode Skader og afhjælpning 2½ time + pause Side 8 af 20

9 1.9 Trægulve (nyt) Valg, lægning, vedligeholdelse og renovering af trægulve Varighed Deltagerantal Træinformation Gulvtyper og gulvmaterialer Fugtens betydning for trægulve Gulvvarme konstruktion og opbygning Lægning og udfaldskrav Behandling og vedligeholdelse Renovering, skader og afhjælpning 2½ time + pause 1.10 Træhuse og træfacader (nyt) Træskelethusets opbygning og beklædning Varighed Deltagerantal Træinformation Konstruktionsprincipper Husets tæthed damp- og radonspærrer Isoleringskrav Konstruktionsdetaljer Brandkrav Facadeløsninger 2½ time + pause Side 9 af 20

10 1.11 Bygningsintegrerede solceller/solfangere i forbindelse med tømrerarbejde (nyt) Kim Kristensen / Flemming Lund Mestre og ledende medarbejdere Solenergi er allerede i dag meget aktuel, og investeringsmæssig en god forretning, men når bygningsreglementet i 2015 træder i kraft skærpes kravene til vedvarende energi i vores bygninger yderligere. Du kan allerede nu blive klædt på til et af fremtidens spændende vækst- og indtjeningsområder. Så begynd nu! - Hvad er bygningsintegreret solenergi, konstruktioner og eksempler, solceller/solfangere - Hvorfor er det tømrerarbejde udvidelse af din eksisterende forretning - Produktprogram på det danske marked - Ydeevnetal på solceller og solfangere - Økonomi på standard-energipakker - Teknik og montageforløb - Salgsargumenter overfor slutkunden Varighed Deltagerantal Priskategori 3 timer + pause B 1.12 Væsentlige ændringer i BR10 samt BR2015- og 20 Niels Strange Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med byggeteknik På mødet orienteres om de bestemmelser i BR10, der har særlig betydning for gennemførelse af byggeopgaver. Der lægges særlig vægt på ændringerne i forhold til BR08. Yderligere orienteres om de kommende energikrav i BR Med fokus på arbejdet i en byggevirksomhed gennemgås især de skærpede energibestemmelser for såvel nybyggeri som ændret anvendelse og tilbygning, ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Varighed 2½ time + pause Deltagerantal Side 10 af 20

11 1.13 BR10 med vægt på fremtidens krav til småhuse tilbygninger, herunder energi samt fugt- og brand Niels Strange Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med byggeteknik og -proces Deltagerne får en indsigt i BR10 generelt, samt viden om nyeste energikrav, krav til radonsikring samt indsigt i de brand- og fugtkrav, der fremgår af de nye vejledninger for området. Varighed 2½ time + pause Deltagerantal Det nye bygningsreglement BR10, blev alene bestemmende pr. 31. december På mødet orienteres om de bestemmelser i BR10, samt de krav der er i BR15 og BR20, der har særlig betydning for gennemførelsen af byggeopgaver inden for det mindre husbyggeri. Der lægges særlig vægt på ændringerne vedr. energikrav i forhold til: tilbygning til enfamilieshuse, ombygning af enfamilieshuse og til og ombygning af fritidshuse Yderligere orienteres der om: de skærpede krav til radonsikring, Vejledning om brandsikring af enfamiliehuse samt Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet. NB.! Se Afsnit 5 for kommende kurser. Side 11 af 20

12 2 Overenskomst og akkordforhold 2.1 Billedprislisten orienteringsniveau - Information om programmet og dets anvendelsesmuligheder Henrik Olsen, Mogens Rold Der vil på kurset blive givet en information om målsætningen med programmet og dets anvendelsesmuligheder i forhold til virksomhedens forhandling af akkordløn med medarbejderne. Programmets anvendelsesmuligheder vil blive gennemgået i 3 4 praktiske eksempler. Efter kurset vil deltageren have kendskab til programmets anvendelsesmuligheder. Varighed 2 timer Deltagere Billedprislisten praktisk anvendelse Henrik Olsen, Mogens Rold På kurset gennemgås programmets opbygning med struktur og anvendelsesmuligheder. Der anvendes praktiske udregningseksempler på forskellige bygningsdele, så deltageren efter kurset selv kan beregne akkorder, baseret på Billedprislisten. På kurset vil der efter en introduktion af programmet blive arbejdet med praktiske eksempler, hvor deltagerne løser flere opgaver med stigende sværhedsgrad, og så deltagerne kommer igennem programmets forskellige opmålingsmuligheder. Der være mulighed for at medbringe sin egen pc er, så programmet og opdateringer heraf gøres under kurset. Mulighed for elektronisk udveksling af Billedprislisteregnskaber vil blive gennemgået, ligesom virksomhedens kritikmuligheder vises. Efter kurset vil deltageren være i stand til selvstændigt at arbejde med programmet. Varighed 1 dag Deltagere 8-12 Side 12 af 20

13 2.3 Overenskomst og akkordforhold (nyt) Henrik Olsen, Mogens Rold På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne operativt kendskab til overenskomstens akkordmuligheder. Varighed 3 4 timer Deltagere På kurset vil følgende elementer indgå. Den Danske model hvad er det for noget og hvilke betydning har den. Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer. Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler herunder Tildelinger, Akkordaftaler og Akkorderinger. Gennemgang af svendeprislistens Generelle Bestemmelser. I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund. Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde 2.4 Forhandling i forbindelse med akkord (nyt) Henrik Olsen, Mogens Rold På dette kursus vil deltagerne blive trænet i at bruge / anvende overenskomsten akkordregler og tilstødende lovgivning i praktiske øvelser. Det forudsættes på dette kursus at deltagerne har gennemgået 2.1 eller 2.2 og 2.3 På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold, som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere, og vil få gode råd efter de forskellige øvelser. På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset men trykt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante konkrete akkordudfordringer. Varighed 1 dag Deltagere 12 - Efter kurset vil deltagerne være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder med svendene. Side 13 af 20

14 3. MILJØ OG ARBEJDSMILJØ 3.1 Sikkerhed i forbindelse med tagarbejde Varighed Deltagere Per Stig Jørgensen Mestre, formænd, konduktører og entrepriseledere samt medarbejdere, der arbejder med tag - Hvor er problemerne? - Hvilke løsninger findes? - Hvem skal gøre hvad? - Krav til forskellige typer tagarbejde - Hvilke problemer støder AT på? - Fra viden til praksis 4 timer 3.2 Sikkerhedsledelse Arbejdsmiljøloven for arbejdsledere (revideret) Varighed Deltagere Priskategori Per Stig Jørgensen Mestre og ledende medarbejdere En praktisk gennemgang af de vigtigste værktøjer i dagligdagens arbejdsmiljøarbejde. Følgende emner berøres: Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Ansvar og roller i praksis Instruktionspligten hvad er det i praksis Føre regelmæssigt tilsyn hvad er det i praksis Aktuel problemstilling/seneste nyt på arbejdsmiljøfronten (en eller to slides som varieres afhængigt af dagsorden pt.) Hvad kan Dansk Byggeri hjælpe med? 2 timer inkl. pause deltagere dialog med deltagere sætter evt. øvre grænse Alternativt oplæg i større forum B Side 14 af 20

15 3.3 Sikkerhed i dagligdagen (revideret) Varighed Deltagere Priskategori Per Stig Jørgensen Mestre, ledere, evt. medarbejdere Overblik over de basale krav i arbejdsmiljøloven, ansvar og hvordan gør man så det i praksis. Kort sagt et overordnet blik på arbejdsmiljøloven med fokus på, at det skal fungere en helt almindelig arbejdsdag. Emner som berøres: Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) til hverdag APV til hverdag og fest Arbejdsmiljø til hverdag i virksomheden Arbejdsmiljø til hverdag på byggepladsen Dialog i dagligdagen om arbejdsmiljø Aktuel problemstilling/seneste nyt på arbejdsmiljøfronten (en eller to slides som varieres afhængigt af dagsorden pt.) Hvad kan Dansk Byggeri hjælpe med? 1 dag deltagere dialog med deltagere sætter evt. øvre grænse Alternativt oplæg i større forum B 3.4 PCB for praktikere - hvad gør man? (revideret) Per Stig Jørgensen Mestre, ledere, evt. medarbejdere En præcis gennemgang af problematikken og regler om PCB. Udgangspunkt for emner er branchevejledningen fra BAR-BA: Hvad er PCB? Hvor sidder PCB i en bygning? Hvorfor og hvordan er det et problem? Hvad siger loven? Hvordan beskytter man sig selv og andre? Hvordan udfører man arbejde med PCB-holdige materialer? Branchevejledningen tænkes udleveret på kurset er der evt. en udgift i den forbindelse? Varighed 2 timer inkl. pause Deltagere Side 15 af 20

16 3.5 Støv er det skidt? (nyt) Kursustitel Per Stig Jørgensen Mestre, ledere, evt. medarbejdere Der er nyt fokus på skadevirkningerne af støv. Kurset gennemgår den nyeste viden på området. Følgende emner berøres: Hvad er reglerne? Lungerne hvad siger de? Asbest, træstøv, PCB, kvarts, mineraluld andet? Værktøj og hjælpemidler (bemærk dette er ikke en temadag med teknik men blot info om muligheder - kan evt. have diverse papirmateriale med) Varighed 2 timer inkl. pause Deltagere Undgå nedslidning, skader og påbud (nyt) Per Stig Jørgensen Håndværksmestre, ledere, evt. medarbejdere Der er et stigende fokus på nedslidning også internationalt. Kurset gennemgår den nyeste viden og de seneste politiske initiativer på området. Desuden vil begrebet muskel- og skeletbesvær blive gennemgået, og ikke mindst, hvilken betydning det har for arbejdet på byggepladsen. Følgende emner berøres: Hvorfor er der regler og hvad siger de? Arbejdstilsynet praksis på området herunder den nye løftemodel Ergonomi i praksis faldgruber og fokuspunkter Værktøj og hjælpemidler (bemærk dette er ikke en temadag med teknik men blot info om muligheder kan evt. have diverse papirmateriale og fremvisning af bygergo.dk). Varighed 2 timer inkl. pause Deltagere Side 16 af 20

17 4. Styring 4.1 Effektivisering af byggeprocessen (ny) Alle med ansvar for at gennemføre byggesager og entrepriser At øge indsigten i de forhold som har betydning for værdiskabelsen i en entreprise, samt skabe forståelse for hvornår man bestemmer succesraten og giver mulighed for en øget indtjening. Hvad er spild Hvordan mindskes spild Forhindringer Snublesten Overdragelse Den gode planlægning som forudsætning Den trimmede byggeproces Tjeklister Eksempler Lean-begreber Varighed 2 3 timer inkl. pause Deltagere Side 17 af 20

18 5 Kommende kurser i vinterkataloget 2011 Skimmelsvampe Værd at vide om træ og fugt Træplader og deres anvendelse Det gode trævindue Energi, rentabilitet og ansvar Vinterforanstaltninger Side 18 af 20

19 6. Lærlingekurser 6.1 Kursus for lærlinge Kursustitel e Yderligere information Kursus for lærlinge, Rasmus Skovgaard samt Arbejdsgiversekretariatet Kurset er for lærlinge i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, der er midt i et uddannelsesforløb. Der er vigtigt, at lærlingen har prøvet at være på en byggeplads 1 ½ - 2 år inden deltagelse i kurset. Lærlingen får indsigt i forhold, der er afgørende for en virksomheds trivsel og omdømme. De rustes til at magte byggebranchens daglige udfordringer, og der får øget bevidstheden om deres eget fag og nødvendigheden af samarbejdet med andre faggrupper. Varighed 2½ dag Deltagere Samarbejde, kommunikation og motivation - Byggepladsøkonomi og planlægning - Kvalitetsopfattelse og arbejdsmiljøroller - Traditioner og holdninger - Overenskomsternes betydning for den enkelte Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltageren overnatter, da der også er undervisning om aftenen. Deltagelse på kurset er gratis for struktørelever samt lærlinge fra Murersektionens og Træsektionens medlemsvirksomheder. Malersektionen yder et tilskud til lærlinge fra Malersektionens medlemsvirksomheder på kr. således at deltagerprisen bliver kr. ekskl. moms. Ved udeblivelse faktureres fuld deltagerpris. Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri: kr. ekskl. moms. Side 19 af 20

20 7. Lederuddannelse 7.1 Lederuddannelse for nye byggeledere Yderligere information Nye byggeledere fortrinsvis inden for tømrerentrepriser. Se eller rekvirer specialbrochure på Byggeriets lederuddannelse Yderligere information Lone Borup Uddannelsen henvender sig til den fagligt udlærte medarbejder, svend eller mester/indehaver, der ønsker indsigt i relevante emner inden for virksomhedens ledelse. Udannelsen giver samtidig adgang til en række centrale værktøjer, der er direkte anvendelige i det daglige arbejde. Se eller rekvirer specialbrochure på Byggeriets industrilederuddannelse Yderligere information Kursus og udvikling Uddannelsen henvender sig til medarbejdere der har en ledelsesfunktion i produktionen som værkfører eller driftsleder og medarbejdere, der ønsker at starte en personlig udvikling med henblik på at styrke sine personlige kompetencer indenfor ledelse. Se eller ring på Side 20 af 20