Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015"

Transkript

1 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

2 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP (referent). Fraværende: AK og BSH. 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Side 1 af 2 2. Genoptagelse af samtaler om menighedens liv og vækst Efter Torstens sygeorlov er menighedsrådet nået til afsnit 5 Kirkens kommunikation, og dette emne foreslås medtaget på det kommende fællesmøde for menighedsrådene Osted og Allerslev. Menighedsrådet fortsætter den 12. feb. med afsnit 6 Kirkens struktur. Punkt til beslutning. Menighedsrådet foreslår, at afsnit i publikationen drøftes på fællesmøde med Osted mhr. 3. Økonomi a. Orientering om driftsstatus for kirkekassen og revisionsprotokollatet af Orientering v/pm om begge emner taget til efterretning. b. Budget 2016 for kirkekassen, procedure og indkaldelse af møde i budgetudvalg. PM indkalder til budgetudvalgsmøde. (Efterskrift: den 27/1 kl. 16 i Munkehuset.) 4. Status på afslutning vedr. byggesagen BBR-Meddelelse af den Orientering v/fkc og KB. Punkt til beslutning. Menighedsrådet drøftede emnet og anmodede om afslutning af sagen inden 8 dage fra dato. 5. Stående udvalg for kirke og kirkegård Referat af udvalgsmødet den udsendt til mhr. a. Forslag om reetablering af belysning i mødelokale/stueetage til godkendelse, tilbudsmateriale udsendt til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Stående Udvalg præsenterede forslaget, som beskrevet i tilbudet, og forslaget er blevet godkendt efter afstemning med 6 for, og 1 stemte ikke. Særstandpunkt: FKC beklagede, at menighedsrådet mener, at der i et arkitektonisk stilrent rum påmonteres to store plader 800x250x22 mm på væggen for at skjule en kabelkanal på 10x15 mm. Hvis kabelkanal på 10x15 mm er for synlig, ville det være en simpel løsning at indfælde/fræse ledningerne til lamperne. b. Forslag om indkøb af tre skærmvægge på hjul, mål b 120 og h 150 cm til afskærmning af overskudsinventar (borde og stole). Tilbudsmateriale udsendt til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Stående Udvalg præsenterede forslaget, som beskrevet i tilbudet, og forslaget er blevet godkendt efter afstemning med 6 for, og 1 stemte ikke. Stående Udvalg v/erp afklarer efterfølgende farvevalget. Særstandpunkt: FKC beklagede, at man ikke kan komme med kommentar til forslag på dagsordenen og eventuelt stille modforslag til anden løsning og fremførte endvidere utilfredshed med formandens mødeledelse. 6. Fremtidssikring af albuerum og friareal Status på udvalgets arbejde (ERP, LJ og PM), v/erp. Orientering til godkendelse. Orienteringen taget til efterretning, og udvalget vil fortsætte arbejdet. 7. Aktivitets- og koordineringsudvalg for Osted og Allerslev sogne Udvalgsmøde planlægges til afholdelse den 22. januar. a. Forslag til behandling på udvalgsmødet udbedes. TD-J orienterede kort om planerne for den kommende tid. (Efterskrift: Deadline for stof til nyt kirkeblad er den 29/1.) b. Evaluering på installationen af SmartBoard og ibrugtagning af samme. Det er kun TD-J, der p.t. er kort instrueret i brugen af SmartBoard.

3 Side 2 af 2 8. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Brochure, om at vi er grøn kirke, fremlægges i våbenhuset. KB anmodede TD-J at opfordre Osted menighedsråd til at indkalde til fælles mhr-møde. b. Det stående udvalg LJ omtalte drøftelser om evt. præstetavle til våbenhuset. c. Aktivitets-, koordinerings- og musikudvalg Se pkt. 7. d. Medarbejderrepræsentant BK foreslog at overveje montering af dørpumpe til kirkens/våbenhusets yderdør, og Stående Udvalg vil behandle forslaget. BK omtalte indsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts. BK vender tilbage. e. Det stående præstegårdsudvalg TD-J lovede at rykke for udvalgsmøde. f. Kandavaudvalget Udvalgsmedlemmerne drøftede samarbejdet, og der indkaldes snarest til udvalgsmøde. 9. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afholdes den 12. februar, vært er TD-J. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Højskoleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

4 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 12. februar 2015 Til stede: KB, FKC, TD-J, PM, BSH, IR, BK, AK, LJ, ERP (ref). Side 1 af 2 Dagsorden 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden med tilføjelse af pkt. 1. a. godkendt. a. Mail fra nabo vedr. trafiksikkerhed / sikkerhedsforanstaltninger på Lejrevej. Det blev besluttet, at menighedsrådet v/kb gør indsigelse over for Kommunen. 2. Ændring af dato for afholdelse af menighedsrådsmøde Juni-menighedsrådsmødet afholdes den 4. juni. Forslag fra KB. Godkendt. 3. Økonomi a. Orientering om driftsstatus pr. 31. januar 2015, v/pm. Taget til efterretning. b. Referat fra menighedsrådets budgetudvalgs møde den 27. januar 2015, v/pm. Referat og orientering blev taget til efterretning. Budgetudvalget indstiller to punkter til beslutning: b.1.) Udvalget indstiller, at overskud fra 2014 bruges til færdiggørelse af Munkehuset. Udvalgets indstilling blev godkendt. b.2.) Udvalgets anlægsbudget for 2016, jf. bilag til menighedsrådets godkendelse. Menighedsrådet godkendte budget 2016 af anlægsudgifter til kr. c. Opfølgning på igangværende sager og prioritering af indkomne ønsker, v/pm. Menighedsrådet tog indlæg fra PM til efterretning. d. Forslag fra KB, at menighedsrådet evaluerer 1-års synet på tilbygningen til huset med henblik på afslutning til næste menighedsrådsmøde. Punkt til beslutning. Stående udvalg etablerer ramper/handicapvenlige adgange v/hoveddør og terrassedør, og FKC følger op på evt. sidste mangler ved 1-års synet. 4. Stående udvalg for kirke og kirkegård Referat af udvalgsmødet den udsendt til menighedsrådet. a. (Ref. 3) Udvalget ansøger om anskaffelse af et skab med låge i Rebus, som anbringes ved siden af væghængt reol m/hylder i Rebus til opsætning under SmartBoard tavlen til brug for undervisningsbrug. Tilbudsmateriale udsendes til menighedsrådet, samlet anskaffelsespris kr. Punkt til beslutning. Godkendt. b. (Ref. 4) Efter forslag fra KB foreslår udvalget, at der arbejdes på at etablere et teleslynge-anlæg i Munkehuset, der dækker arealet i stueetagen, ca. 80 m2. Tilbudsmateriale udsendes til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Godkendt, at der arbejdes videre med en løsning, svarende til Scantone s tilbud. c. (Ref. 2) Udvalget foreslår opsætning af buede espalier på Munkehusets facade mod vejen med beplantning af kaprifolie, pris kr. Punkt til beslutning. Godkendt. d. (Ref. 1) Udvalget foreslår til færdiggørelse af parkeringspladsen foran Munkehuset en løsning med græsarmering i stedet for stenmel. BK og ERP har beregnet arbejdet udført til en udgift på ca kr. Punkt til beslutning. Godkendt. e. (Ref. 5) Til opgradering af Munkehusets køkken anbefaler udvalget en løsning, som beskrevet i referatet af udvalgets møde den 9. februar. Punkt til beslutning. Udvalgets oplæg til renovering af køkken godkendt m/max kr. budgetramme. Side 2 af 2

5 Referat af / side 2 af 2 5. Grøn (overskuds) el fra Munkehuset til Kirken Forslag fra byggeudvalget v/fkc og KB, at menighedsrådet forbereder, at elkabel kan skydes under belægningen på P-plads og på Munkedammen ind til Kapellet til fremtidig overførsel af grøn (overskuds) el fra Munkehuset til Kirken, arbejdet kan planlægges til udførelse i forbindelse med færdiggørelsen af P-pladsen. Punkt til beslutning. Forslagsstillerne ønskede at overveje forslaget. Punktet blev trukket fra dagsordenen. 6. Ansøgning om støtte til projekt Lyt til danske salmer TD-J, Camilla D. og KB foreslår, at menighedsrådet støtter arbejdet med 500 kr. til projektet, se Punkt til beslutning. Menighedsrådet bevilgede kr. 7. Udlån af Munkehuset til mødested for kvinder på Avnstrup KB og BK foreslår, at menighedsrådet støtter projektarbejde v/sognepræst Dorte Pedersen, Rye-Sonnerup, som med frivillige kvinder vil arbejde for et mødested/kirkecafe én tirsdag månedligt i de kommende fire måneder. Arbejdet støttes af Lejre Provsti. Punkt til beslutning. Godkendt. Almindelig enighed i menighedsrådet om opbakning til det nye projektarbejde. 8. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Svar til provstiet, spørgsmål om særskilt betaling v/begravelser, svaret er nej. Brev fra Kirkefonden, Skal vores kirke med i Lokal Kirkeudvikling, og TD-J og KB vil foreslå emnet behandlet på kommende fælles menighedsrådsmøde med Osted. KB ansøgt om hjertestarter i TrygFonden til opsætning på Munkehusets facade. Kalenderfunktion på graverkontorets Google/G-Mail startet op m/bk, TD-j og KB. Vi afventer en indkaldelse til fælles menighedsrådsmøde med Osted. KB deltager i Distriktsforeningens generalforsamling den 5. marts. b. Sognepræst Vikarsekretær på præstekontoret pga. sygdom er Ib Korning Jensen. Der planlægges påskegudstjeneste i kirken for Bøgebakken den 25. marts. c. Kontaktperson MUS-samtaler planlægges. d. Kandavaudvalget Der er overført støttebeløb stort kr kr. til venskabsmenigheden. 9. Eventuelt o Kirkekaffen søndag den 15. feb. er v/ir. o Næste menighedsrådsmøde er den 19. marts, vært er PM. o Afbud fra FKC til den 19. marts. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

6 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 19. marts 2015 Til stede: KB, TD-J, IR, PM, BSH, AK, BK, LJ oh ERP (referent). Afbud fra FKC. Dagorden 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 2.d. Side 1 af 2 2. Økonomi a. Orientering om driftsstatus ultimo februar 2015, v/pm. Orienteringen taget til efterretning. b. Endelig godkendelse årsregnskab 2014 og indstilling til provstiets godkendelse, v/pm. Årsregnskab 2014, version afl , kl , godkendt. c. Orientering fra Provstiets formandsmøde den 12. marts, v/kb. Orienteringen taget til efterretning. Formandsmødet er blevet orienteret om rådets ønske om renovering af stier på den gamle kirkegård samt renovering af kirkegårdsmure i forbindelse med provstesynet i d. PM og ERP blev bemyndiget til at arbejde videre med plan for arealudvidelse. 3. Trafiksikkerhed på Lejrevej Opfølgning og orientering om menighedsrådets kommunikation med Lejre Kommune og naboer (bilag er tidl. udsendt), v/kb. Orienteringen taget til efterretning. Menighedsrådets mail besvaret af Kommunalbestyrelsen og udvalgsformand Martin Stokholm v/vej & Park. Kommunens nye trafiksikkerhedsplan og cykelstiplan forventes sendt til høring efter sommerferien. 4. Stående udvalg for kirke og kirkegård Orientering og evaluering på godkendte beslutninger / arbejdsopgaver, jf. referatet af menighedsrådsmødet den 12. februar (bilag udsendt). Udvalgets orientering taget til efterretning, planlagte arbejder forløber planmæssigt. Forslaget om etablering af teleslyngeanlæg i Munkehuset, jf. referat af menighedsrådsmødet den 12. feb., er til genforhandling på næste menighedsrådsmøde den 7. maj. 5. Aktivitets- og koordineringsudvalget Udvalgsmøde afholdt i Stalden den 22. jan. (bilag udsendt). a. Generel drøftelse af hvad vi vil med vores arrangementer, drøftelse af alternative gudstjenestetider og evaluering salmesangsaftenen den 3. marts (bilag udsendt). God snak bordet rundt. KB foreslog emner til et snarligt fælles menighedsrådsmøde. b. Kalenderfunktion på graverkontorets Google/G-Mail (bilag udsendt), v/kb. Det blev godkendt, at vi anvender funktionen i det fremtidige planlægningsarbejde, BK, TD-J og KB vil redigere i kalenderen, og øvrige vil have kigge-adgang. 6. Fællesmødet for Osted og Allerslev menighedsråd Forslag til mødedato mangler, og KB vil kontakte Osted menighedsråd v/hjarne B. Jensen. Menighedsrådet anbefaler, at KB drøfter følgende indstilling med Osteds formand Hjarne: a. Forslag til mødetidspunkt. Vi foreslår onsdag den 10/6 eller tirsdag den 16/6 kl i Stalden. b. Menighedsrådets ønsker til dagsordenspunkter for fællesmødet Forslag til dagsordenspunkter: Sogneanalysen og div. samarbejdsrelationer, ekstern kommunikation (hjemmeside / kirkeblad / Facebook), alternative gudstjenestetider, Kandavaudvalget (fælles udvalgsarbejde og kommissorium for udvalget). / side 2 af 2

7 / side 2 af 2 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Organist Camilla deltager i kursus (orgelimprovisation i gudstjenesten). Distriktsforeningens generalforsamling den 5/3, KB deltog. Årsmødet den 29-31/5 for Landsforeningen af Menighedsråd, KB deltager. Filmlærred b 1750, h 1325 mm på stativ er en donation til kirken for anvendelse ved særlige arrangementer, placeres i sakristiet. Kursus Pas på vore kirker den 22/4, FKC deltager i kurset, og KB tilmelder. Revideret regnskab 2014 for Besøgstjenesten for gamle Lejre provsti v/inger Grønbæk er modtaget den 2/3. Vi afventer svar fra TRYG på ansøgningen om en hjertestarter. b. Kontaktperson fraværende c. Kirkeværge fraværende d. Kandavaudvalget TD-J har modtaget stor tak for kr. fra præsten i Kandava. 8. Eventuelt Næste rådsmøde er den 7. maj, og vært er BK. Forslag til dagsordenspunkter den 7. maj Værtsliste for kirkekaffe efter gudstjenester revideres. Planlægning af menighedsrådets årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

8 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Allerslev onsdag den 13. maj 2015 Til stede: KB, IR, TD-J, PM, BSH, AK, BK, LJ og ERP (referent). Fravær: Afbud fra FKC. 0. Sognepræst i Rye-Sonnerup og asylpræst, Dorte Pedersen gav menighedsrådet en interessant orientering om et igangværende projekt for kvinder i Avnstrup og frivillige lokale kvinder. 1. Velkomst v/kb. 2. Godkendelse af dagsorden til menighedsrådsmøde Tilføjelse af punkterne 3. a. og 3. b. vedr. evaluering, v/kb, 4. c. Kvartalsrapport, v/pm, punkt 5. Eventuel arealudvidelse, v/erp, punkt 6. b. Det stående præstegårdsudvalg, v/kb. Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte fire tilføjelser 3. Evaluering af menighedsrådsmødet den 19. marts 2015 Jf. referatet af det ordinære menighedsrådsmøde, punkt 4 og punkt 6. a. Forslag om etablering af teleslyngeanlæg i Munkehuset genovervejes. Punkt til beslutning. Det blev godkendt, at der etableres teleslyngeanlæg, basis m. ledning og en håndholdt mikrofon, og rammebudget inkl. moms på kr. blev besluttet. ERP er tovholder. b. Fællesmødet for Osted og Allerslev. I. Der er opbakning fra begge menighedsråd til tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19 i Stalden. Menighedsrådsmedlemmer har mødepligt. Punkt til beslutning. Mødetidspunktet blev godkendt, og KB orienterer Hjarne B.J. II. Forslag til dagsordenspunkter for menighedsrådenes fællesmøde. Ref. menighedsrådsmødet den 19. marts foreligger der følgende prioriterede emner, der samordnet kan forelægges af KB til Osted v/hjarne B.J.: Sogneanalysen og samarbejdsrelationer, bl.a. menighedsrådsvalg Valgmenigheden og dens brug af kirkerne. Kandavaudvalget, enighed om kommissorium og fælles udvalgsarbejde. Ekstern kommunikation, udvikle hjemmeside, kirkeblad og evt. Facebook. Gudstjenester, tider for gudstjenester og alternative tjenester. Forslagene blev godkendt, og KB tager kontakt til Hjarne B.J. 4. Økonomi a. Efter budgetudvalgsmøde den 27. april indstiller et enigt udvalg budget 2016 for kirkekassen til menighedsrådets godkendelse, v/kasserer PM. Budget 2016 blev godkendt, og Allerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr , har afleveret budget 2016 den 13. maj 2015 (20-47). b. Orientering om driftsstatus pr. 30. april 2015, v/kasserer PM. Orienteringen blev taget til efterretning. c. Kvartalsrapport pr til menighedsrådets godkendelse. Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet. 5. Eventuel arealudvidelse Orientering til menighedsrådet om forhandlinger, v/erp. Orientering blev taget til efterretning. 6. Det årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger a. Allerslev Sogn Menighedsrådet drøfter det kommende syn samt et tidspunkt for afholdelse, v/kb. Det bemærkes at Provsten har udsat det næste provstesyn til Menighedsrådet foreslår synshandling den 13. juni, indkaldelse v/kb. / side 1 af 2

9 Side 2 af 2 b. Osted Præstegård Menighedsrådenes samarbejde vedr. det stående præstegårdsudvalg og manglende indkaldelse til præstegårdssynet til drøftelse efter v/kb. Det blev godkendt, at KB tager kontakt til Bjarne B.J. for en ændring af forholdene. 7. Menighedsrådsmøder 2015, koordinering af tidspunkter og værtsskaber Næste menighedsrådsmøde afholdes som planlagt den 4. juni (vært Leif), dernæst den 10. september (vært Erik), den 8. oktober (vært Kurt), den 12. november (vært Finn) og den 10. dec. (vært Torsten). 8. Aktivitets- og koordineringsudvalget a. Planlægning og ny liste for værter til kirkekaffe efter gudstjenester, v/kb. Følgende turnus blev fastlagt: Den 25/5 Ib, den 7/6 udgår, den 21/6 Preben, den 12/7 Preben, den 26/7 Erik, den 30/8 Kurt, den 13/9 Erik, den 27/9 Kurt, den 11/10 udgår. b. Planlægning af konfirmationsforberedelse til næste skoleår, v/td-j. TD-J orienterede og udtrykte sin tilfredshed med indgåede aftaler med skoleledelsen. c. Aktivitets- og koordineringsudvalget mødes i Munkehuset den 28. maj. Evt. høstgudstjeneste den 6/9 drøftes før behandlingen på rådsmødet den 4/6. Udvalget vil også drøfte en indbydelse til økologisk kirkefestival den 4. til den 6. sept. for menighedsrådet, kirkens ansatte og medlemmer af menigheden. KB efterlyser originalmaterialet til lille introduktionsbrochure om Allerslev Kirke for evt. genoptryk af et mindre oplag, læs: som supplement til en digital version. 9. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden: KB deltager som delegeret i Landsforeningens årsmøde maj, er valgt til bestyrelsen for Danmission i Roskilde Stift og deltager som delegeret i Danmissions repræsentantskabsmøde september. KB informerede om evt. kommende tiltag til sogneaktiviteter til fordel for Danmission, som drøftes på aktivitets- og koordineringsudvalgsmødet den 28. maj. b. Sognepræsten: Der er i år et hold på 12 konfirmander, fire drenge og otte piger. 10. Eventuelt Næste ordinært menighedsrådsmøde afholdes den 4. juni kl. 19, og LJ er vært. Bemærk, fremover vil alle menighedsrådsmøder begynde kl Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

10 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Allerslev torsdag den 4. juni 2015 Til stede: KB, FKC, TD-J, PM, AK, BK, LJ, ERP (referent). Fravær: Afbud fra IR og BSH. 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelser: 3. a. markiser, en ændring til 3. d. indkøb af hjertestarter, 3. e. arealudvidelse, 3. f. udstyr til haven og 4. b. MobilPay. 2. Økonomi Orientering om kirkekassen og driftsstatus pr. den 31. maj. Regnskabet fuldt tilfredsstillende, og orienteringen v/pm blev taget til efterretning. 3. Det stående udvalg Orientering om aktuelle og igangværende opgaver. a. Ansøgning fra lejer på 1. sal om markiser, mail udsendt. Punkt til beslutning. Ansøgningen blev enstemmigt godkendt. b. Orientering vedr. arbejdet med teleslyngeanlæg til mødesal i Munkehuset. Orientering v/erp blev taget til efterretning. c. Orientering vedr. arbejdet med parkeringspladser foran Munkehuset. Orientering v/erp blev taget til efterretning. d. Forslag om indkøb af hjertestarter til placering på Munkehusets facade, v/kb. Efter afslag den 21. maj fra TrygFonden på ansøgningen om en hjertestarter blev det besluttet, at menighedsrådet indkøber en hjertestarter til placering på Munkehusets facade, beløbsramme stor kr blev godkendt, og KB undersøger markedet. e. Orientering om evt. arealudvidelse, v/erp. Orientering om sagens gang blev taget til efterretning. f. Udstyr til haven. Indkøb af havemøbler til terrassen besluttet, beløbsramme kr , v/erp og BK. 4. Det fælles aktivitets- og koordineringsudvalg a. Juniorkonfirmandafslutning i Allerslev kirke/munkehuset den 7. juni kl Orientering v/td-j taget til efterretning. b. Forslag om brug af MobilPay til indsamling (kollekt), v/kb. Punkt til beslutning. Menighedsrådet besluttede, at der indføres MobilPay som en mulighed ved indsamling / kollekt. Information opsættes i våbenhuset og Munkehuset. PM og BSH sætter i værk. 5. Det årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger Allerslev Sogn afholder syn den 13. juni. Menighedsrådsmedlemmer og bygningskyndig Knud Nielsen begynder kl i Munkehuset. 6. Det fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev Fællesmødet afholdes tirsdag den 16. juni i Stalden. Orientering v/kb taget til efterretning. 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden opfordring til at støtte Folkekirkens Nødhjælps indsamling på valgdagen den 18. juni, bemærk graver Bruce er kontaktperson (som sædvanlig). b. Sognepræsten nyhed om Osted Kirkegård på Facebook. c. Kontaktpersonen planlægger medarbejderudviklingssamtaler (MUS). d. Kirkeværgen har deltaget i kursus med emnet Pas på vore kirker. e. Medarbejderrepræsentanten efterlyste genoptryk af infobrochuren om kirken. f. Det stående præstegårdsudvalg påpegede, at årets syn er afholdt uden Allerslev. g. Kandavaudvalget bemærk, nye aktuelle billeder er lagt på 8. Eventuelt Menighedsrådsmøde 10/9, ERP vært. Kirkekaffe: 21/6 PM, 12/7 PM, 26/7 ERP og 30/8 KB.

11 Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Økonomiudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

12 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev tirsdag den 25. august 2015 Til stede: ERP (til og med pkt. 3.e), IR, PM, BSH, FKC, AK, BK og KB. Afbud fra TD-J. 1. Velkomst Side 1 af 2 Dagsorden godkendt med tilføjelse af to nye pkt. 3.e. og 3.f. 2. Ændring i menighedsrådet Menighedsrådet har imødekommet Leif Jensens ansøgning om at udtræde af menighedsrådet pga. husstandsflytning, og rådet konstituerer sig efterfølgende ved valg af en ny næstformand samt ny formand for stående udvalg for kirke og kirkegård. Konstituering: Til næstformand for menighedsrådet og formand for det stående udvalg er valgt Erik Ravn P., og Preben M. indtræder som medlem i stående udvalg. 3. Økonomi a. Orientering om kirkekassen og driftsstatus pr. 1. halvår 2015 til godkendelse. Halvårsbalancen og driftsoverskud er tilfredsstillende. Godkendt. Likviditeten er god pt., idet en del budgetteret anlægsarbejde mangler at blive udført. b. Orientering vedr. opstart af MobilePay-ordningen. PM melder klar bane til kollekt / indsamling og orienterede kort om ordningen. c. Ansøgning KB om kr til deltagergebyr v/danmissions repræsentantskabsmøde den 5-6/ for Danmissions kredsbestyrelse. Godkendt. d. Evaluering på indbrud i redskabsskur, varetagelse og opfølgning af anmeldelse til forsikring samt ny indkøb af bortkomne effekter. BK info, håndværker begynder renoveringsarbejdet den 8/9, og BK blev bemyndiget til at indkøbe fornødent værktøj til erstatning for det stjålne. e. Højttaleranlæg i Munkehusets mødesal i tilknytning til teleslyngeanlæg. Menighedsrådet besluttede, at FKC tjekker højtalerne i SmartBoard en for anvendelse, og derfor er der endnu ingen beslutning vedr. anskaffelse af højttaleranlæg. f. Udskiftning af opvaskemaskine og komfur samt anskaffelse/montering af markise. Opvaskemaskine beslutning, at FKC undersøger evt. stærkstrømtilslutning, og vedr. komfur beslutning at udskifte det gamle komfur, og FKC informerer ang. reetablering af komfur / induktionsplade / ovn senest til menighedsrådsmødet den 10/9. Køb af bred markise til terrasse i haven godkendt med beløbsramme på kr. 4. Budgetsamråd med Provstiet afholdes den 27. august 2015 Orientering vedr. menighedsrådets handlingsplaner for anlægsarbejder. PM og KB orienterede ang. orienteringsmøde med provstisekretær Vibeke Petersen. a. Orientering om projektbeskrivelse for erhvervelse af areal til ekstra P-pladser på Lejrevej og forventet dialogmøde med Lejre Kommune. Orientering taget til efterretning. b. Behandling af forslag til udvidelse med ekstra areal med en separat indkørsel fra Nørregårdsvej i forbindelse med annekskirkegården beregnet for etablering af nye depotpladser, for rationalisering af graverarbejdet og til forskønnelse af kirkegårdene. Orientering taget til efterretning. c. Overvejelser vedr. kirkegårdsmurenes vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdet afventer ekspertudsagn og behandling i Provstiudvalget. Orientering taget til efterretning. d. Overvejelser vedr. forbedring af kirkegårdsstier med bedre og sikrere adgangsforhold. Menighedsrådet er bevidst om ansvaret for at sikre rimelige adgangsforhold til kirke og kirkegård. Kirkeværge FKC orienterede om gammelt, nedlagt dræn i kirkegårdsstier for ca. 50 år siden. Plantegning eksisterer ikke. Menighedsrådet besluttede at udsætte behandlingen til provstesynet i / side 2 af 2

13 / side 2 af 2 5. Opfølgning på synsforretningen den 13. juni 2015 a. Orientering om aktuelle og igangværende opgaver, jf. synsrapport pkt. 4 og 5, bl.a. udbedring af sætningsskader, smøring af lister og vindskeer, udskiftning af vindue, renovering af revner i vægge og maling af toiletgulve. FKC og BK starter arbejderne op. b. Orientering vedr. fremskaffelse af godkendt tegning over Munkehusets kloak og afløb. Menighedsrådet har modtaget tegningsmaterialet. FKC orienterede menighedsrådet, at byggesagen er afsluttet med Lejre Kommune. c. Udbedring og reparation af redskabsskur på annekskirkegård. Se referat pkt. 3.d. d. Hjertestarter installation på Munkehuset og aftale om brugerkursus. BK info alle materialer modtaget, og BK aftaler nærmere med leverandøren vedr. montering ved personaleindgangen til Munkehuset og afholdelse af et brugerkursus. 6. Evaluering på fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev den 16. juni 2015 De to menighedsråd har besluttet at arbejde hen imod et tættere samarbejde, referat af det fælles menighedsrådsmøde ligger på Udvalgsmøde afholdt den 21. juli Orientering med evaluering v/kb taget til efterretning. 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden KB afbud til menighedsrådsmødet den 10. sept., og næstformand ERP tager over. alle indbydes til kursus i DAP (den digitale arbejdsplads), program er udsendt. b. Sognepræsten (fravær) c. Det fælles højskoleudvalg IR orienterede om udvalgsmøde hos valgmenighedspræst Laura om den kommende sæsons aktiviteter, tema er ensomhed kontra fællesskab. d. Kandavaudvalget FKC forelægger udkast til kommissorium på menighedsrådsmødet den 10/9 for godkendelse og koordinerer udkastet med Osteds menighedsråd. 8. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afholdes den 10/9, ERP er vært. Kirkekaffe: den 30/8 KB og fremover, for de kommende fire søndage 13/9, 27/9, 11/10 og 25/10, planlægges der på det kommende menighedsrådsmøde den 10/9. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medlem af det stående præstegårdsudvalg). ERP, Erik Ravn Pedersen, menighedsrådets næstformand og formand for det stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer, underskriftsberettiget (og medlem af det stående udvalg). FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af det stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af det stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalgsarbejde i Allerslev menighedsråd: Det stående udvalg for kirke- og kirkegård: Erik Ravn Pedersen, Ib Rasmussen og Preben Mathiasen. Økonomiudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen. Aktivitet og koordinering for Osted-Allerslev: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn Pedersen og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for Osted-Allerslev: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Kandavaudvalget for Osted-Allerslev: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Det fælles højskoleudvalg for Osted-Allerslev-Valgmenighed: Ib Rasmussen.

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 www.o-a-p.dk Referat af menighedsrådsmødet afholdes den 6. januar 2011. Tilstede: FKC, TD-J, FWA, NH, ERP, BK og KB. Afbud fra HKN. 1. Velkomst og godkendelse

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2007 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 8. februar 2007 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: KB, BK, NH, JHG, FKC,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 16. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 16. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Referat fra Menighedsrådsmøde Onsdag 16. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) * (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) *

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstupvej 23. Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 22. august 2017 49 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 10. januar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Henne Korsby Henning Petersen På kirkegårdskontoret Anders

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud:

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud: ENDELIG. Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. oktober 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Send venligst afbud til kirkekontoret.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 11. juni 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Allan Hvid Olsen Hanne Mejlhede Kristine Høffding. Afholdes i

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2006 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet tirsdag den 24. jan. 2006 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: Afbud: JF, JHG, BK, KB,

Læs mere

Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/ kl.19:00 i sognehuset. Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00.

Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/ kl.19:00 i sognehuset. Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00. Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/8-2016 kl.19:00 i sognehuset Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00. Til stede ved Menighedsrådsmødet: Gitte Nyvang Hartmeyer

Læs mere

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00 Dagsorden Fraværende Godkendelse af dagsorden 63. Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2014 64. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 65. Meddelelser 1. Formanden

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Referat offentligt menighedsrådsmøde

Referat offentligt menighedsrådsmøde Referat offentligt menighedsrådsmøde Dato Tid Sted Onsdag 25.2.2015 Kl. 19:00 Kingos Minde, Slangerup Deltagere ved dette åbne møde: Navn Initialer Tilstede Afbud Kom kl. Gik kl. Valgte medlemmer Peter

Læs mere

Referat - menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. august 2014 kl Åbent Møde. Kingos Minde

Referat - menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. august 2014 kl Åbent Møde. Kingos Minde Referat - menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.00 Åbent Møde Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på

Læs mere

Referat for: Lejre Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lejre Provstiudvalg. PU møde 17. august Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lejre Provstiudvalg PU møde 17. august 2016. Kl. 09:00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden, version 2 godkendt. Provstiudvalget vedtog, at man under punkt

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat Protokol Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth Sandbak,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. marts 2014 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Fraværende

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 13. september 2013 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af menighedsrådsmøde nr. 6. Afholdt tirsdag den 10. september 2013. 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej

Læs mere

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen.

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl.19.00 Protokolblad: 5 Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: BG Ref. af MHR-møde

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Der er tilføjet nyt punkt 15 og 16 Begge ounkter er ansøgninger fra Poulsker

1 Godkendelse af dagsorden Der er tilføjet nyt punkt 15 og 16 Begge ounkter er ansøgninger fra Poulsker Referat for: Bornholms Provstiudvalg PU møde 4. maj 2017. Kl. 14:00 Mødested: Søborgstræde 11, Rønne Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der er tilføjet nyt punkt 15 og 16 Begge ounkter er ansøgninger

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 21.marts 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Bente Vind Kviesgaard Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Punkt 3.7, 3.8, 7.7 og 7.8 blev tilføjet

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl. 18.00 i Skt. Nicolai Gården Til stede: Lars Olesen, Renate Rohde, Stig Mathiassen, Ib Zakarias, Bent Holm-Laursen, Erik Søndergaard, Eva Nordentoft,

Læs mere

Dagsorden. Ordinært menighedsrådsmøde

Dagsorden. Ordinært menighedsrådsmøde Blad nr. 126 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika (AV), Benny (BR), Bo (BLL), Helle (HJ), Janne (JRP), Lars (LF), Tom (TVS), Kjeld (KM), Jens Chr. (JCB), Benny (BR), Tine (TS), Lene (LKA),

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Dato og tid: Onsdag den 12. august 2015 kl. 19:00 ca. 21:30 Sted: Deltagere: Sognehuset, lille sal Hugo Uhrskov Larsen HUL, Pauline Rasmussen PAR, Victor Greve VIG,

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Haslev Menighedsråd -menighedsrådet Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Dagsorden: Afbud fra: Bodil Madsen, Stedfortræder: Lone Saraksen Lise Klemmed

Læs mere

Referat v. ordinært MR møde. Torsdag den kl Konfirmandstuen Kappel Præstegård

Referat v. ordinært MR møde. Torsdag den kl Konfirmandstuen Kappel Præstegård Referat v. ordinært MR møde Torsdag den 13.10.2016 kl. 18.30 Konfirmandstuen Kappel Præstegård Tilstede: Ib Walbum, Ingelise Palm, Rigmor Hansen, Gert Larsen, Tom B Nielsen, Sognepræst Janne Svensson,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Lona Meisnow, Johanne Markvart, Henning Dahl Madsen, Mogens Skjøth, Sonia Pedersen, Martin Frøkjær-Jensen (medarb.

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Bilag: Klaver tilbud 2017, Klaver tilbud Kbh 2017 A: Menighedsmøde afholdes den 24. september lige efter høstgudstjenesten.

Bilag: Klaver tilbud 2017, Klaver tilbud Kbh 2017 A: Menighedsmøde afholdes den 24. september lige efter høstgudstjenesten. Dagsorden til menighedsrådsmøde Mødedato: Mødetid: Kl. 19.00 Afbud: Ingen Sted: Dybkær Sognegård Arendalsvej 1 8600 Silkeborg 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Orientering fra udvalg A. Aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret Til stede: John Christensen (formand), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Børge Rossing,

Læs mere

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning.

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning. Dato: 11. november 2014 kl. 19.00 Formandens initialer: EJ Protokolfører /: Marianne Borg Valg af sange: Marianne Borg Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Kjeld Sørensen, Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24.oktober 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Erik Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Tilføjet pkt 7.5 og pkt. 7.6 2. Meddelelser fra

Læs mere

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Dagsorden og referat vedrørende menighedsrådsmødet Onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.00 I Konfirmandstuen.

Dagsorden og referat vedrørende menighedsrådsmødet Onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.00 I Konfirmandstuen. 1 Dagsorden og referat vedrørende menighedsrådsmødet Onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.00 I Konfirmandstuen. Mødested: kl. 19.00 ved Emmersbæk præstebolig til en besigtigelse af denne. Herefter fortsætter

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogensen,

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 7. februar 2008 kl. 17.00

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 7. februar 2008 kl. 17.00 Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2008 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 7. februar 2008 kl. 17.00 Til stede: KB, IO, TD-J, HKN, EK, BK, NH,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Kjeld Pedersen deltog i punkterne 1-9. Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Mødedeltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 10.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 1

Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 10.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 1 Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 10.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 1 Til stede: Ilse Kyndesgaard, Jette Christensen, Preben Egeholt, Anne Assenholt, Jørgen Juul Knudsen,

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat Protokol Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Sognehuset Erik Steen

Læs mere

Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Tilstede: Martin Bonde Eriksen, Marianne Rossen-Jørgensen, Richter Hansen, Esther

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET Referat af Menighedsrådsmødet Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 i Sognehuset Til stede: Martin Frøkjær-Jensen (medarb.rep.), Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Mogens Skjøth,

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde torsdag, den 1. oktober 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstrupvej 23. Afbud: Sara Klaris Huulgaard, Dorte Røjkjær Rasmussen, Katrine Anker-Møller

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014 Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Afbud fra: Charlotte Nørballe 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet 27.11.2013 Godkendt.

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad Pkt. 2. Holbæk den. 14. maj 2013. 1. Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde

Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad Pkt. 2. Holbæk den. 14. maj 2013. 1. Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Holbæk den. 14. maj 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Referat. Fraværende med afbud; Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Dagsorden

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

1 Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals DER ER MØDEPLIGT

1 Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals DER ER MØDEPLIGT 1 Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde Torsdag, den 23. januar 2014 kl. 19.00 I Konfirmandstuen. DER ER MØDEPLIGT Fraværende medlemmer: Afbud fra Bjarne Hougaard og Hanne Drejergaard Kjeldsen, Annemette

Læs mere

Menighedsrådsmøde 15.01.2013

Menighedsrådsmøde 15.01.2013 1 Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar 2013. Tid: Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 19:00 21:00 Sted: Sognehuset, Ørbæk Til stede: Henry Jørgensen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere