Servicebranchens Chefakademi 2006/ afvikling. Service Excellence! Udvikling og resultater gennem læring og videndeling!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebranchens Chefakademi 2006/2007-15. afvikling. Service Excellence! Udvikling og resultater gennem læring og videndeling!"

Transkript

1 Servicebranchens Chefakademi 2006/ afvikling Service Excellence! Udvikling og resultater gennem læring og videndeling! 1

2 Servicebranchens Chefakademi 15. afvikling: 4 Formål Chefuddannelsen har til formål at udvikle ledere og servicevirksomhederne i konsortiet ved: At udvide den enkelte deltagers ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetence samt udvikle netværk og styrke konkurrence- og innovationsevnen i fremtidens servicevirksomheder At skabe udvikling gennem Action Learning baseret projektarbejde i egen virksomhed og gennem intensivt arbejde med virksomhedens og egne udfordringer i en serviceteoretisk kontekst og deling af best practices indenfor moderne servicemanagement på de seks internatmoduler. Læringen understøttes gennem brug af uddannelsens virtuelle platform: SiteScape og derudover gennem deltagelse på de to ugelange studieophold (modul 2 efteråret og modul 5 foråret ) i henholdsvis Montpellier i Sydfrankrig og i Californien i USA. Deltagernes udbytte Ved deltagelse på Chefakademiet opnås: Styrkelse af deltagerens personlige og ledelsesmæssige udvikling, herunder en øget indsigt i eget personlige lederskab Metoder og værktøjer indenfor serviceledelse, strategi, forretnings-, team-, ledelses- og organisationsudvikling Skærpet bevidsthed og forståelse for brugen af strategisk kompetence- og medarbejderudvikling Større bevidsthed og forståelse for, hvordan der skabes succesfulde forandringer i servicevirksomheder En styrkelse af formidlings- og kommunikationsevnen Større bevidsthed og forståelse for kultur såvel i relation til egen virksomhed som i et internationalt perspektiv En opdatering på de nyeste servicemanagement, strategi- og marketingteorier samt forøget indsigt i morgendagens teknologiske muligheder Inspiration til at skabe innovation indenfor serviceog forretningsudvikling samt vedvarende profitabel vækst Øget kunde-, markeds- og relations-orientering Øget indsigt i ressource-, økonomistyring og værdiskabelse, herunder videnhåndtering og deling Styrkelse af ens eget profesionelle netværk.

3 Deltagernes profil Deltagerne bør have lyst til at arbejde med egen udvikling og have handlerum og opbakning med henblik på udvikling - såvel ledelsesmæssigt som forretningsmæssigt - i forbindelse med Action Learning arbejdet. Deltagerne bør have mindst 5-10 års erhvervserfaring, heraf mindst 3-5 år i en form for chefstilling. En videregående uddannelse vil ikke være usædvanlig. Deltagerne skal være motiverede for at bidrage og til at arbejde dels med egen ledelsesmæssige udvikling, dels med værdiskabelse gennem forretningsudvikling. Opbakning fra deltagerens nærmeste chef øger den enkeltes udbytte af deltagelse på chefuddannelsen markant. Det forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i forelæsninger afholdt på engelsk. Antal deltagere Deltagelse på chefakademiets 15. afvikling 2006/07 er begrænset til min. 25 og max. 30 deltagere. Chefuddannelsens faglige inspiratorer Chefakademiets oplægsholdere fra Copenhagen Business School mv. omfatter bl.a.: Professor, dr. merc. Jan Molin, Institut for Organisation og Arbejdssociologi Professor, dr. merc. Jan Mouritsen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Professor Ole Fogh Kirkeby, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, og Lektor Mogens Bjerre, Institut for Afsætningsøkonomi. Chefakademiets proceskonsulentteam Til hver af Action Learning grupperne tilknyttes en erfaren proceskonsulent. Chefakademiets proceskonsulentteam består af HR chefer og HR konsulenter fra konsortiets virksomheder, samt chefkonsulenterne Stine Staffeldt og Marianne Marholt fra Chefakademiets programdirektion. 5 Prisen for deltagelse Pris: kr ,- ekskl. moms. Heraf udgør internat-omkostningerne og de to udenlandsophold kr ,-. Beløbene faktureres med halvdelen ved uddannelsesstart eftersommeren 2006 og den anden halvdel primo januar Læring hele livet igennem - SBCA netværkene Uddannelsens læringsmæssige platform vedligeholdes efter chefuddannelsens afslutning på deltagernes eget initiativ gennem faglige og sociale aktiviteter i eget SBCA Nets regi.

4 Den ledelsesmæssige udvikling Kick off dagen 31. august CBS På Kick-off dagen vil deltagerne blive introduceret nærmere til de enkelte dele af chefuddannelsen, til Action Learning forløbet og til IT-læringsplatformen Site-Scape. Kortlægning og 360 graders måling Inden chefuddannelsen påbegyndes, gennemfører deltagerne en kortlægning af egne ledelsesmæssige styrker og svagheder, og efter første modul foretages en 360 graders måling, hvor henholdsvis deltageren selv, medarbejdere, kollegaer og deltagerens chef vurderer deltageren på vigtige servicelederdimensioner. Modul 1: Serviceledelse og læring Tirsdag den 5. september 7. september 2006 Her introduceres deltagerne gennem teambuildingaktiviteter til hinanden, programideen og indholdet i chefuddannelsen. Der fokuseres endvidere på forudsætningerne for læring og udvikling i form af arbejde med erkendelse, forståelse, commitment og teamansvarsfølelse. Modulet introducerer endvidere nogle af de nyeste serviceledelsesværktøjer og teorier og rundes af med at skabe inspiration til at diskutere moderne Human Resource Management i et serviceledelsesperspektiv. Modul 2: Det personlige lederskab Fredag den september 2006: Montpellier, Frankrig Efterårets udenlandske ophold tilbringes i Sydfrankrig, hvor formålet er at videreudvikle det personlige lederskab og den enkeltes ledelsesmæssige udvikling, herunder at styrke lederen i at etablere, udvikle og vedligeholde sine vigtige relationer. Modulet er tilrettelagt som en stadig vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske ledelsesmæssige øvelser i faste 3-mandsgrupper eller i mindre hold, hvor der gåes tæt på den enkelte deltagers nærmeste udviklingszone(r). I Action Learning grupperne bearbejdes 360 graders analysen i reflekterende teams, hvor den enkelte deltager coaches i forhold til den ledelsesmæssige udviklingskontrakt. Derudover arbejdes der med casearbejde og teamudvikling samt coaching. Modul 3: Servicekultur og forandringsledelse Onsdag den november 2006 Modulet vil medvirke til at udvikle deltagernes evne til at håndtere forandringer både hos sig selv og i egen organisation. Formålet er at skærpe deltagernes indsigt i og forståelse for forandringsledelse, virksomhedskultur og integreret (intern og ekstern) kommunikation. Ligeledes styrkes den enkelte deltagers evne til at formidle strategier og forandringer i virksomheden og til at udvikle organisationsanalytisk kompetence. PIT STOP 1 på CBS Torsdag den 11. januar 2007 På PIT STOP 1 dagen fremlægger deltagerne med udgangspunkt i egne udarbejdede rapporter deres indhøstede erfaringer og progression for de øvrige deltagere i Action Learning grupperne samt for proceskonsulent og egen chef/tutor. Det anses for væsentligt, at deltagernes chefer deltager på PIT STOP dagen og ved afslutningsseminaret på CBS, da forankringen i hjemmeorganisationen er altafgørende for effekten og udbyttet af arbejdet med udviklingskontrakterne.

5 Den forretningsmæssige udvikling foråret 2007 Modul 4: Servicestrategi og strategisk kundeudvikling Mandag den januar 2007 Formålet er at bringe den enkelte deltager på forkant med udviklingen inden for service management, marketing og strategi. Der vil bl.a. blive lagt vægt på emner som strategisk markedsføring, Customer Relation Management (CRM), kundeinnovation, profitabel vækst samt på en perspektivering af strategiudvikling og -værktøjer. Modul 5: Creating Service Excellence & Servicebreakthroughs Onsdag marts 2007 Californien, USA Forårets studietur tilbringes i Los Angeles og San Francisco, hvor fokus er på at give deltagerne inspiration og indsigt i, hvordan der kan skabes servicebreakthroughs og forretningsmæssig udvikling med særlig vægt på kundeorientering, service management og branding. Studieopholdet lægger vægt på en dynamisk vekselvirkning mellem benchmarking besøg hos førende serviceudbydere som f.eks. Disney samt universitetsbesøg. Opholdet afvikles s om et løbende best practice studie, hvad angår den nyeste service management udvikling og brugen af teknologi ved samme. Læringen under opholdet perspektiveres bl.a. gennem besøg på områdets førende universiteter Stanford University og USC og forelæsninger ved førende forskere herfra. Modul 6: Videndeling og værdiskabelse Tirsdag den maj 2007 Fokus er på moderne resultatskabelse og vidensstyring i servicevirksomheder. Med afsæt i klassisk ressourcestyring, principperne for samme og brug af nøgletal, introduceres varig værdiskabelse, resultatskabelse i samspil med og gennem andre og videnledelse. De sidste dage rundes af med at perspektivere deltagernes forretningsmæssige projekter i forhold til inspiration og input fra teorimodulerne. Afslutningsseminar på CBS Torsdag den 7. juni, CBS Executive Den enkelte deltager fremlægger, med afsæt i de udarbejdede rapporter, erfaringerne indhøstet undervejs og progressionen indtil videre for de øvrige deltagere. Endvidere deltager egen chef/tutor og proceskonsulent. Den 11. januar er fokus på den ledelsesmæssige udvikling, mens den forretningsmæssige udvikling er det primære den 7. juni 2007, hvor også elementer af den ledelsesmæssige udvikling inddrages. Her inviteres deltagernes chefer ligeledes med, da forankringen i hjemmeorganisationen er altafgørende for effekten og udbyttet af arbejdet med den ledelsesmæssige og den forretningsmæssige udviklingskontrakt. Læring gennem Action Learning (AL): Action Learning er en erfaringsbaseret udviklingsmetode, hvor hver deltager gennem erfaringsudveksling og sparring i AL-grupper arbejder med en ledelsesmæssig og forretningsmæssig udviklingskontrakt/projekt forankret i egen virksomhed. Arbejdet i AL-grupperne foregår under strukturerede former under ledelse af en proceskonsulent på fastsatte AL-dage. AL-dagene foregår primært i hinandens virksomheder, hvor det materiale, der er fremlagt på de enkelte moduler, bliver bearbejdet, sat i perspektiv og relateret til den enkelte deltagers daglige udfordringer. AL-grupperne består typisk af fem deltagere fra forskellige af konsortiets virksomheder. Den virtuelle læringsplatform Site Scape: Kommunikation omkring chefuddannelsen foregår på IT-platformen SiteScape, hvor hver AL-gruppe også har sit eget kommunikationsforum til at understøtte sparringen og netværksdannelsen undervejs.

6 Efteråret Ledelsesmæssig udvikling Foråret Forretningsmæssig udvikling Internatmoduler efteråret 2006 Action Learning arbejdet efteråret 2006 Chefakademiets Pit Stop dag og afslutningsseminar Internatmoduler foråret 2007 Action Learning og projektarbejdet foråret 2007 Chefakademiets Pit Stop dag og afslutningsseminar Kick-off dagen på CBS PIT STOP på CBS 31. august 2006 Ledelsesmæssig udvikling 11. januar 2007 Modul 4 - Modul 1 - Sjælland Serviceledelse og læring september 2006 Servicestrategi og strategisk kundeudviking januar 2007 Modul 2 - Montpellier AL dage Det personlige lederskab september og 28. september 2006 AL 3 - dag 10. oktober 2006 Modul 5 - Californien AL 7 dag 8. februar 2007 AL 4 - dag Creating Service Excellence & Servicebreakthroughs marts oktober 2006 AL 8 - dag 12. april 2007 Modul 6 AL 5 - dag 6. november 2006 Videndeling og værdiskabelse maj 2007 Modul 3 - Sjælland Servicekultur og forandringsledelse november 2006 AL 6 - dag 5. december 2006 AL 9 dag 21. maj 2007 Afslutningsseminar på CBS: Forretningsmæssig udvikling 7. juni 2007

7 6,, Der er positivt blevet rokket godt og grundigt både på min måde at arbejde på og på min tilgang til opgaver, der skal løses. Det har givet mig et såvel personligt som karrieremæssigt løft. På den forretningsmæssige udviklingskontrakt havde vi stort commitment i ledelsen, og de emner, vi arbejdede med, kan vi nu se resultaterne af dels i vores organisering og dels på strategiske projekter, der er igangsat. Vi føler selv, vi har gjort en forskel i vores selskab med vores udviklingskontrakt. Endelig har det været en utrolig sund oplevelse at være sammen med ledere fra andre virksomheder i et så intensivt uddannelsesforløb, som SBCA er, og at kunne sparre med dem i den fortrolighed, der præger uddannelsen. Claus Wegener Kofoed, tidligere chefakademideltager, Account Manager, TDC A/S Hvordan sætter jeg turbo på min udvikling som leder? Chefakademiets opskrift er enkel: Sæt din egen udvikling på dagsordenen, så både de andre deltagere, din proceskonsulent, din leder, dine medarbejdere og kolleger bliver involvereti den. Brug aktivtdin arbejdshverdag som øvelsesplatform. Og vær åben over for at overskride dine egne grænser. Det kan måske lyde som en ret, der er svær at sluge, men for mig har den både været sund og stærkt opløftende. Anette Haaning, tidligere chefakademideltager, Kommunikationschef, CPH - Københavns Lufthavne A/S God inspiration og specielt personlig udvikling og gennemslagskraft er nogle af de nøgleord, der falder mig ind på spørgsmålet om, hvad jeg har fået ud af min deltagelse i chefakademiet. Gennem arbejdet i AL grupperne har jeg åbnet mig og fået sparring i en grad, som jeg ikke troede var mulig. Internatopholdene i ind- og udland gør det muligt at fokusere på indlæring, når man opholder sig på chefakademiet, specielt hvis man undlader at medbringe mobiltelefoner og efterlader pc en på kontoret. Indlæg fra erhvervslivet suppleret med hovedsageligt formidable facilitatorer fra CBSExecutive giver godt stof til eftertanke. Personligt har jeg via opgavearbejdet fået gennemført organisatoriske ændringer, som nu giver mig en anderledes og mere meningsfyldt hverdag. Endvidere udtaler mine medarbejdere, at det er tydeligt, at jeg har gennemgået en personlig udvikling - til det bedre vel at mærke. John Sørensen, tidligere chefakademideltager, Områdeleder, RAMBØLL Falck har i de seneste 10 år været medlem af det konsortium, som i samarbejde med CBSs Efteruddannelsescenter udvikler og gennemfører Chefakademiet. Chefakademiet er et af de udbud, vi anvender til chefudvikling og vi har rigtig gode erfaringer hermed. Vi oplever, at vore deltagere efter gennemførelsen virkelig har fået et markant løft såvel ledelsesmæssigt som forretningsmæssigt. Hertil kommer ikke mindst den inspiration, som vore deltagere har opnået gennem mødet med deltagere fra andre store, internationale servicevirksomheder og gennem skabelsen af netværk på tværs af virksomhederne. Bestyrelsesformand,, Lars Nørby Johansen, Falck A/S

8 Et leder- og forretningsudviklingsforløb over 11 måneder for erfarne chefer i bl.a. følgende førende servicevirksomheder: 2

9 Som medlemmer af Chefakademiets Advisory Board indgår bl.a.: Personalechef Jan Andersen TDC - Services IT A/S Uddannelseschef Carsten Dahl ISS Danmark A/S HR - chefkonsulent Kirsten Bundgaard KMD Human Resource Manager Lena Kjær SAS Component A/S Head of Competence Development Lene Linde RAMBØLL Personaledirektør Steen Hjorth-Larsen Falck Danmark A/S Personaleudviklingschef Kent Zaulich BRFkredit a/s Direktør Peter Stolt HHE Chefakademiets programdirektion: Hans-Henrik Hansen HHE tlf.: Marianne Marholt HHE tlf.: Stine Staffeldt Udviklingspartner/HHE post.tele.dk tlf.: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg Tlf.: Fax.: Web-site: Fonden for Efteruddannelse og Erhvervsforskning ved Handelshøjskolen i København CVR nr.: Bank: DANSKE BANK: Reg. nr.: 3136 konto nr.: Tryk: Klink Offset, Herlev - EMAS reg. DK

Servicebranchens Chefakademi 2007/ 2008

Servicebranchens Chefakademi 2007/ 2008 Servicebranchens Chefakademi 2007/ 2008 16. afvikling Et lederudviklingsforløb over 10 måneder for erfarne chefer i servicevirksomheder Udvikling og resultater gennem læring og videndeling! Den ledelsesmæssige

Læs mere

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013 , Frederiksberg Le Barry, Frankrig Stanford University, California University of California, Berkeley SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI / 21. FORLØB En executive diplom-uddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere