HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef."

Transkript

1 HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og du vil få inspiration til en værdiskabende forretningskoblet HR-funktion skræddersyet til egen virksomhed. MÅLGRUPPE 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse er på alle måder et forpligtende tilbud til udviklingsorienterede praktikere om at indgå i et professionelt udviklingsforløb, hvor der arbejdes med iagttagelse og refleksion på HR-chef praksis på tværs af strategiske, udviklingsmæssige, operationelle og administrative processer i HR-funktionen. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. STORT UDBYTTE FOR DIN VIRKSOMHED Den refleksive og strategiske tænkende HR-chef er i stand til at lytte til og forstå forretningen, og bidrage til de mange parallelle udviklingstiltag og dialoger, der er i gang virksomheden. Dit udbytte og din virksomheds udbytte vil være en styrke evne til at være proaktiv, opsøgende og initiativrig i de væsentligste HR-processer. Udbyttet vil også være, at du som HR-chef kan bidrage yderligere til en strategisk- og organisatorisk udvikling I virksomheden. For at sikre at din deltagelse i 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse skaber maksimal værdi for din virksomhed skal du arbejde målrettet med et konkret HR-udviklingsprojekt i egen virksomhed i løbet af hele uddannelsen. HR-udviklingsprojektet vil også styrke dine evner til at arbejde i HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 1

2 forandringsprojekter via en meget anerkendt 4IMPROVE projektmodel, som sikrer, at der aftales bundlinjeorienterede resultatmål for HR-udviklingsprojektet. I løbet af uddannelsen får du individuel coaching i forhold til dit HR-udviklingsprojekt og i forhold til din udvikling som HR-chef. Dit udbytte af uddannelsen vil i øvrigt være: At du får udviklet/videreudviklet en forretningskoblet HR strategi At du bliver i stand til at arbejde systematisk med at synliggøre og dokumentere den værdi, som HR-funktionen tilfører virksomheden At du får gennemført en 360 graders analyse, hvor lederne og nøglemedarbejdere i din virksomhed giver feedback på HR-funktionens muligheder for og kompetence til at levere forretningsunderstøttende HR-ydelser At du får større indsigt i egne styrker, udfordringer og vigtigste udviklingsområder som HRchef At du får kendskab til konkrete og anvendelige udviklingsmetoder og værktøjer til brug i praksis HR-CHEF UDDANNELSEN BESTÅR AF Gennemgående HR-udviklingsprojekt 4 uddannelsesmoduler a 2 dage Tilbagemelding på 360 graders analyse af HR-funktionen Tilbagemelding på personprofilanalyse Minimum 3 netværksgruppemøder Individuel coaching samtale i relation til HR-udviklingsprojekt og din udvikling som HR-chef Afsluttende sparring med fokus på effekten af udviklingsprojektet i virksomheden og fastholdelse af din udvikling HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 2

3 Oversigt over uddannelsens indhold: Intern 360 analyse Coaching samtale Person-profil analyse Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Netværksmøde Netværksmøde Netværksmøde HR udviklingsprojekt i egen virksomhed UDDANNELSENS INDHOLD Modul 1: Den strategiske forretningskoblede HR-funktion med langsigtet fokus Med afsæt i bl.a. inspiration hentet fra Harvard professor David Ulrichs tænkning om Human Resource Champions vil et omdrejningspunkt være udvikling af forretningskoblede HR-strategier skræddersyet til egen virksomhed. For at sikre maksimal relevans gennemføres der en intern 360 analyse af HR-funktionen, hvor lederne og nøglemedarbejdere i din virksomhed giver feedback på HR-funktionens muligheder for og kompetence til at levere forretningsunderstøttende HR-ydelser Den strategiske proces i en virksomhed og sammenhængene mellem virksomhedens strategiske mål og HR s mål. Hvad forventer virksomheden og omverdenen af HR funktionen på kort og lang sigt? Hvordan kan HR bedst muligt understøtte virksomhedens forretningsmæssige mål? Hvad vil vi helst arbejde med i HR, og hænger det sammen med virksomhedens behov? Identifikation af de mest værdiskabende HR-aktiviteter Fastlæggelse af måleparametre på intern 360 graders analyse af HR-funktionen HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 3

4 HR-chefens rolle hvilke krav og forventninger har vi til os selv i rollen Din udviklingskontrakt i forhold til forløbet. Modul 2: HR-chefen som strategisk HR-partner Vi vil arbejde med hvilken effekt det kan have, hvis HR-chefen får positioneret sig som strategisk partner for direktionen og de øvrige ledere i virksomheden. For at sikre maksimal relevans inddrages egne refleksioner over personprofilanalysen i relation til rollen som strategisk sparringspartner. Endvidere vil et fokusområde være hvordan HR-funktionen kan synliggøre og dokumentere den værdi, som HR tilfører virksomheden. Herunder hvilke nøgletal en effektmåling skal baseres på, og hvor ofte der skal måles og dokumenteres samt til hvilke interessenter? Udvikling af HR i forhold til forretningsstrategi. Hvordan skabes en HR forretningsmodel? Hvordan skaber man som HR-chef legitimitet om rollen som strategisk HR-partner? Effektmåling af HR-ydelser hvorfor og hvordan måles HR-ydelser? Hvad vil være de rette strategiske HR nøgletal for min virksomhed? HR s anvendelse af Performance management Eksempel fra dansk virksomhed med erfaring i effektmåling af HR-funktionen. Modul 3: HR-funktionen som kreativ designer af succesfulde forandringer Vi har her fokus på HR-funktionens evne til at designe de transformations- og forandringsprocesser, som virksomheden står overfor. Det betyder at HR-funktionen påtænkes et medansvar for at kvalificere virksomheden til fremadrettet at kunne håndtere mindre såvel som større grundlæggende forandringer. Det er vigtigt, at HR har indsigt i anatomien i forandringsprocesser. Dét, at kunne spotte, om der er modstand mod nye tiltag, problemer i måden Lean implementeres på, mangler i kommunikationsplanen mm. og som HR-funktion dernæst handler på og understøtter lederne i at komme videre med. Vi vil dermed berøre hvordan HR-funktionen kan skabe basis for et kompetencemæssigt beredskab hos lederne til håndtering af forandringer. Hvad skal HR mestre for at kunne agere som forretningsorienteret forandringsdriver? Hvordan anvendes HR-funktionens procesledelseskompetencer som støtte til implementering af hårde strategiske projekter? Hvordan skaber vi en forandringsparat virksomhedskultur? Valg af top-down og bottom-up processer bevidsthed om effekten heraf og metoderne hertil. Brugen af forandringsspillet Mindsetter i forandringsprocesser Indsigt i konkrete procesledelsesværktøjer HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 4

5 Modul 4: De klassiske HR processer fra Employer Branding til Strategisk kompetenceudvikling Din virksomheds evne til at tiltrække, udvælge, ansætte, fastholde og udvikle dine medarbejdere vil være afgørende for din virksomheds succes i fremtiden. Der er en tæt kobling mellem Employer Branding og den optimale rekruttering samt stolthed og arbejdsglæde hos medarbejderne, hvilket den enkelte lægger mere og mere vægt på i sit arbejdsliv. Vi vil opstille rammer for og modeller til strategisk kompetenceudvikling herunder den positiv effekt af at involvere ledere og medarbejdere i udviklingen af egen kompetenceprofil der i høj grad understøtter en performancekultur. Dvs. vi kobler forretningsmæssige mål med kompetenceprofiler og kompetencemålinger og kompetenceudvikling. Den værdiskabende Employer Branding Rammesætte strategisk kompetenceudvikling, herunder aftale mål og effektkrav med ledelsen Analyser af virksomhedens strategiske behov for kompetencer og dialog omkring ROI Værktøjer til 360 graders målinger på funktioner, ledere og medarbejdere Etablering af en performancekultur der matcher egen virksomhed Indsigt i talentpipeline tankegangen med henblik på at spotte og fastholde de bedste ledere og medarbejdere. UNIKT LÆRINGSMILJØ På 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse handler det om at deltagerne tager ansvar for egen læring via aktiv deltagelse i et Action Learning forløb. Omdrejningspunktet på uddannelsesmodulerne vil være at få skabt en tæt kobling mellem teori og deltagernes praksis og det vil ske via kortere teoretiske og metodiske indlæg efterfulgt af case-arbejde og øvelser koblet på deltagernes egen HR-praksis. Derudover har følgende elementer betydning for læringsmiljøet: Holdet i sig selv: At mødes i et læringsrum med kolleger inden for samme fagfelt i et fortroligt miljø vil i sig selv give afkast i form af ny inspiration udviklende dialoger og et stærkt og blivende netværk. Individuel coaching: som skal styrke den enkeltes refleksion over egen læring og bidrage til at der sker en lokal virksomhedsafhængig konkretisering og anvendelse af modeller og teorier. Refleksionspartner: som deltagerne bruger til at diskutere og sparre med i forbindelse med uddannelsesforløbet. Netværksgruppe aktivitet mellem uddannelsesmodulerne: hvori deltagerne løser opgaver samt giver hinanden sparring i forhold til eget HR-udviklingsprojekt. HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 5

6 Virtuelt læringsrum hvor refleksioner, erfaringsudveksling og sparring yderligere kan foregå på tværs af netværksgrupperne Obligatorisk litteratur og individuel litteratur alt efter fokus i deltagerens gennemgående HRudviklingsprojekt i egen virksomhed. TID & STED Vi arbejder alle dage fra kl dog med undtagelse af modul 1, som er internat. Uddannelsesmodulerne afvikles på Hotel Comwell, Rebild Bakker og hos 4IMPROVE, Hedeager 3, 8000 Århus. Nedenfor findes de fastsatte datoer i relation til uddannelsesmodulerne, hvor datoer for de øvrige aktiviteter aftales individuelt og i netværksgrupperne med henblik på størst mulig fleksibilitet og tilpasning til deltagernes kalender. Netværksmødet tager 3,5 4 timer pr. gang. Modul 1: Mandag den 1. og tirsdag den 2. oktober 2012 uge 40 Øvrige aktiviteter: Personprofilanalyser i uge 41 (hver deltager vælger enten den 10., den 11. eller den 12. oktober, tilbagemeldingen tager ca. 2 time pr. person) 360 graders analyse i uge 43 Netværksmøde i uge 45 Modul 2: Torsdag den 22. og fredag den 23. november uge 47 Øvrige aktiviteter: Individuel coaching i uge 49 (hver deltager vælger enten den 5., 6. eller 7. december 2012) Netværksmøde i uge 50 eller 51 Modul 3: Torsdag den 10. og fredag den 11. januar 2013 uge 2 Øvrige aktiviteter: Netværksmøde i uge 4 eller 5 Modul 4: Onsdag den 6. og torsdag den 7. marts 2013 uge 10. HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 6

7 UNDERVISERE 4IMPROVE A/S: Nic. Christiansen Gruppen: Orifarm /S: Aalborg Universitet: Syddansk Universitet: Partner Peter Kahr Greve, Partner Lone Storgaard Duerlund & chefkonsulent Ulla Kirkedal. HR-chef Jan Johannesen HR-direktør Søren Ikast Pedersen Ph.D. i Organisation & Strategi Mette Vinter Larsen Professor i Talentudvikling Mette Christen PRIS kr. + moms Prisen inkluderer kursusmaterialer samt forplejning. Udgifterne forbundet med overnatning ved modul 1 betales af deltagerne selv. Der betales i to rater. Rate 1. den 1. september 2012 og rate 2. den 10. januar Yderligere information om uddannelsen og tilmelding: Du er meget velkommen til at kontakte enten Partner Peter Kahr Greve på telefon mail eller Partner Lone Storgaard Duerlund telefon mail Ring gerne for en dialog om indhold eller de konkrete HR-udfordringer, som du gerne vil arbejde med i forløbet. HR-chef uddannelse 4IMPROVE Side 7

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013 , Frederiksberg Le Barry, Frankrig Stanford University, California University of California, Berkeley SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI / 21. FORLØB En executive diplom-uddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013 SUNDHEDSFREMME OG TRIVSEL KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013 VELKOMMEN KURSER OG UDANNELSER 2013 SundTrivsel har sammensat en kursus- og uddannelsesrække til alle jer, der ønsker at gøre noget ekstraordinært

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere