Par-seminar. Kald det kærlighed...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Par-seminar. Kald det kærlighed..."

Transkript

1 Par-seminar Kald det kærlighed... af Katrine Halvgaard, Monett Rostock, Kirsten Seidenfaden og Jette Sinkær Simon Dansk Psykolog Nyt, nr 1 årgang Kald det kærlighed "Jeg" og "du" har en masse bagage med ind i parforholdet. Det er udgangspunktet for Imagometoden, der kan anvendes i parterapi, men har bud til alle menneskelige relationer. Ikke alle lever lykkeligt til deres dages ende - heller ikke i parforholdet. Måske de færreste, er det indtryk, vi står tilbage med fra omgangskredsen, fra parterapeuternes venteværelser og fra den almindelige debat i medierne. Har parforholdet overhovedet en berettigelse i vores samfund? lyder et almindeligt spørgsmål. Ikke underligt, når skilsmisseprocenten vokser, og mange lever alene. Men det er alt for tidligt at give op. Hvis ikke vi formår at knytte tætte, dybe relationer til andre mennesker, er der en stor risiko for, at livet kan blive både ensomt og ulykkeligt. Ny forskning peger endda på, at tætte menneskelige relationer og netværk har afgørende betydning for vores sundhed og velbefindende i alle aldre. Vores påstand er, at tætte og dybe relationer med andre mennesker er en vigtig forudsætning for et meningsfuldt liv. Lad os sige det lige ud: vi tror på parforholdet! Med dette udgangspunkt ønsker her at formidle vores viden og interesse for Imago-metoden, som har sit udspring i parterapi, men kan bruges generelt i alle menneskelige relationer. Imago-tankegangen har vist sig at være en oplagt mulighed for at udvikle både den åndelige, følelsesmæssige og lidenskabelige dimension i forholdet til et andet menneske. I det postmoderne, fragmenterede samfund har kærligheden trange kår. Vi har behov for at opprioritere værdien af at være sammen med andre og fastholde evnen til at fordybe og ikke mindst forpligte os i de nære relationer. Individualisering Vi lever i en opbrudstid. Kendte og faste strukturer i både privatlivet og i arbejdslivet udfordres og nedbrydes i det postmoderne samfund. Mange ægteskaber har ikke længere samme praktiske betydning som tidligere, både mænd og kvinder har uddannelse og job til at stå på egne ben. En tredjedel af den danske befolkning vælger i dag en single-tilværelse. De tætte og vidtfavnende familiære netværk er væsentlig reduceret og erstattet af velfærdssamfundets institutioner. Mange af de par, vi arbejder med, har ikke nogen rollemodeller for, hvordan de arbejder sig igennem spændinger og vanskeligheder i parforholdet. De rollemodeller, de har haft, tager de ofte afstand fra. Tiderne har ændret sig rollerne er ikke længere så klart definerede. Også i arbejdslivet er der opbrud og forandring. Organisationer fusionerer eller indskrænker. Ny teknologi muliggør virtuelle, globale organisationer, hvor flere sidder hjemme, og resten sidder rundt omkring i verden. Fagforeningernes betydning som stærke ankre for det kollektive sammenhold er blevet formindsket, navnlig i forhold til de unge. Midt i kaos og isolation skal vi hver især indstille os på, at forandring er den eneste konstant. Vores reaktion er umiddelbart individualisering og holdninger som?jeg kan kun overkomme mig selv?. Denne selvcentrering kombineret med den vestlige verdens høje velfærd har gjort os til zappere, der er fristet til at flyde gennem livet på en strøm af uforpligtende

2 overfladiskhed. Nogle går endda så vidt, at de begrænser deres kontakt med andre til chatsider på nettet, anonymt og uden konsekvens. Kortvarig, intensiv stimulering og bekræftelse er vilkårene for zappermennesket. Masseeksponering på tv er den ultimative og narcissistiske succes. Bagsiden er overfladiskhed, ensomhed og stor risiko for følelsesmæssig isolation. At være menneske uanset alder - i dette turbulente samfund er indlysende svært. Og vi møder disse mennesker i konsultationerne, hvor de beder om hjælp til at klare livet, redde sig selv, deres parforhold, deres forhold til børnene kort sagt deres relationer til andre mennesker. Relationer - eller ingenting Det, vi længes efter, er at være sammen, for mennesket er i bund og grund et socialt væsen. Vi skabes og udvikles i relationen med andre mennesker, og ikke mindst barnet har brug for at vokse op i tætte menneskelige relationer for at udvikle en sund personlighed og dermed etablere fundamentet for et godt liv og samliv. Et af de steder, hvor vi som voksne har de bedste muligheder for at udvikle os, er i parforholdet. Parforholdet syner måske overflødigt i det praktiske perspektiv, men bestemt ikke i det følelsesmæssige. Spørger vi de unge i dag, er deres højeste ønske da også at finde en partner for livet og opnå en frugtbar tryghed i kernefamilien. Vi kan gøre os tanker om de mange, der bliver gift i pomp og pragt for efter kort tid at skilles. Evnen og erfaringen til at fastholde og udvikle de nære relationer er tilsyneladende ikke til stede. Det ser dog ud, som om de unge i stigende grad er indstillet på at arbejde med parforholdet. Også dem møder vi i konsultationerne, hvor de søger inspiration til at gøre det bedre end forældregenerationen og hjælp til at bryde mønstre og dårlige vaner i parforholdet. Muligheden for udvikling af parforholdet er imidlertid ikke reserveret de unge. Selv det mest rutineprægede ægteskab rummer kimen til udvikling. Det er aldrig for sent at gå i gang. Parforholdets livscyklus Valget af partner er ikke tilfældigt. En af de grundlæggende hypoteser inden for Imagorelationsteorien er, at vi ubevidst i forelskelsen søger en partner, der har de samme udviklingspsykologiske udfordringer som os selv, men som har valgt en anden overlevelsesstrategi. Dvs. vi søger en partner, der har fået udfordringer på samme psykiske udviklingstrin som os selv, men som har søgt andre måder at kompensere for disse. Har en person fx manglet tæt, stabil og varm menneskelig kontakt i barndommen, reagerer han måske ved at klynge sig til sin partner. Partneren, som også har manglet relevant kontakt, har derimod valgt en anden strategi ved at distancere sig og undgå tæt kontakt. I mødet søger partnerne det, de har mistet, og drages mod hinanden for psykologisk set at genskabe muligheden for at imødekomme udækkede behov og læge de tidlige sår. I forelskelsens første euforiske måneder lever parret som "vi" i en tæt symbiotisk helhed, der opfylder alle behov. Vi oplever, at alt kan lade sig gøre, vi supplerer hinanden, og det føles, som om "jeg ikke kan leve uden dig". Forelskelsen bliver i alle parforhold naturligt afløst af trangen til løsrivelse og magtkamp. Magtkampen opstår, når vi mere eller mindre bevidst erkender, at de sider, vi faldt for hos vores partner, viser sig at være de sider, som vi selv har været nødt til at undertrykke som følge af vores egen opdragelse. Det er her, vores altopslugende betagelse af fx partnerens udadvendte og opsøgende adfærd til fester erstattes af irritation. Irritationen handler ofte ikke om partnerens udadvendthed, men om det ubehag, det vækker hos os at se partneren udtrykke det, vi har lært at undertrykke som forbudt adfærd gennem vores egen opdragelse. Endvidere skal vi gøre os klart, at vi i et livslangt forhold har mange forskellige forhold. Vi mødes måske som unge elskere, senere lever vi sammen som "mor" og "far" for at afslutte livet som gamle, kloge partnere. Hver fase kræver selvindsigt og respekt for den andens situation.

3 Mange parforhold kommer ikke gennem magtkampen og videre til det bevidste forhold. Når ægtefællerne i en periode har kæmpet nådesløse slag om, hvem der har mest ret, givet den anden skylden og utrætteligt forsøgt at lave hinanden om, går de hver til sit. Typisk søger de lykken i et nyt forhold, der kun alt for ofte ender i samme situation. Alternativt vælger de at blive sammen og lever parallelle, praktiske liv i et lidenskabsløst forhold. 90 % af frustrationerne i parforhold handler altså ikke om parret og samlivet, men om det, man selv har med i bagagen. Skal parforholdet lykkes, skal man udvikle sig selv. Og her kommer Imago-relationsterapien ind i billedet. Selvudvikling via dialog Imago-relationsterapi er udviklet af det amerikanske psykologægtepar Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt med udgangspunkt i deres erfaringer fra mere end 20 års terapi med tusindvis af par. Grundtanken i Imago er, at vi skal udvikle os selv gennem dialog med partneren eller mere generelt med et andet menneske. Imago er det latinske ord for "billede". Imago refererer til de billeder, vi har med fra vores barndom, dvs. vores tidligste erfaringer, følelser og forestillinger internaliseret fra vores omsorgspersoner. Imago er en terapiform, der gennem dialog bevidstgør partnerne om deres personlige forsvar, deres fortrængninger og deres følelsesmæssige blokeringer. Ud fra denne bevidsthed skabes nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i parforholdet. Imago-relationsterapi bygger på en syntese af et bredt udsnit af velkendte og velafprøvede teorier og metoder inden for det terapeutiske felt. Det teoretiske fundament har således elementer fra bl.a. de psykodynamiske, kognitive, systemiske, kommunikationsteoretiske og objektrelationistiske teorier, der tilsammen udgør én sammenhængende, dynamisk tænkning som udgangspunkt for forståelsen af parrelationen og relationer i øvrigt. Metoden består af en række terapeutiske processer, teknikker og dialoger, der har til formål at bevidstgøre parterne om dels eget forsvar, fortrængning og eventuel følelsesmæssig blokering, dels udvikling af nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre. Centrale dele af Imago-metoden er endvidere anvendelig i relation til børn og øvrige relationer, også på arbejdspladsen. Parret selv er eksperterne, mens terapeutens rolle er som vejleder og facilitator. Grundtanken er, at udviklingen skal ske i parret, for det er her i den primære kærlighedsrelation, at overføringen sker. Det er her, vi finder de stærkeste kræfter for vækst og heling. Det er her, vi har brug for at få vores tætte følelsesmæssige behov dækket. Det er her, vi udtrykker vores følelsesmæssige frustrationer, og det er her, vores overlevelsesstrategier får frit løb. Bevidst dialog Den grundlæggende proces er den bevidste dialog med sin faste struktur. Her beder vi parret om at lytte meget målrettet. Dialogen består af tre trin: spejling (aktiv lytning), validering (anerkendelse) og empati (indføling). Terapien sigter bl.a. på at genetablere en dybere og mere lidenskabelig kontakt mellem parterne. Målet er at skabe kontakt i en tryghed frem for afstand og angst samt at kunne opleve hinanden som to individuelle personer i en samhørighed. Gennem dialogen får vi kontakt med vores følelser - en kontakt, der skaber grobund for kærlighed og lidenskab. De genfundne følelser og partnerens accept genåbner lysten til den anden. I begyndelsen er det en meget fast struktur, som kan opleves rigid, men som efterhånden bliver en naturlig flydende proces.

4 Imago-metoden etablerer øjeblikkelig kontakt, er det vores erfaring. Det vigtigste er at skabe en fast og sikker ramme omkring processen, så der bliver tryghed for dialogen. I begyndelsen har parret brug for terapeuten som facilitator, hvis dialogen glider af sporet. Men med lidt øvelse kan parret selv bruge metoden, som efterhånden bliver en systematisk og fremadrettet måde at tale sammen på om vigtige emner. Et samtaleredskab Imago er ikke kun et parterapeutisk redskab, men et samtaleredskab, der kan bruges i mange andre sammenhænge. For eksempel kan Imago anvendes i forældre/børn-relationer eller i relationer i arbejdslivet, hvor det handler om konfliktløsning, læring eller kompetenceudvikling. I det helt store perspektiv kan metoden bruges i politisk konfliktløsning, hvor der er brug for en konstruktiv, neutral og respektfuld dialog. Som nævnt stammer Imago-relationsteorien fra USA, men tankegangen vinder frem i Europa. Det danske Imago Institut blev etableret på Langeland i 1998, og over hundrede par har deltaget i weekendkurser på instituttet. Herfra er også det fjerde hold terapeuter under videreuddannelse. Erfaringer med Imago tyder på, at vi her har fået en terapiform, der samler den eksisterende viden på området i én sammenhængende teori og praksis. En kærkommen mulighed for nytænkning i forhold til parforholdet og privatlivet. Udviklingen i samfunds- og arbejdslivet har gennem længere tid fokuseret på kommunikation, følelsesmæssig intelligens, værdibaseret ledelse og livslang læring. Vi ønsker, at disse tendenser også i praksis afspejles i privatlivet. Nytænkningen handler måske netop om at gøre parforholdet og de nære relationer til dynamiske læringsmiljøer, der skaber gensidig personlig udvikling. Udviklingen forudsætter bevidst målrettet arbejde og dyb gensidig forpligtelse. Vi har alle et ansvar over for os selv, over for vores familie og over for menneskeheden. Katrine Haalvgaard er cand.psych., Monette Rostock er socialrådgiver og psykoterapeut Kirsten Seidenfaden er cand.psych. og co-leder af det Danske Imago Institut Jette Sinkjær Simon er cand.psych.og Leder af uddannelsen til Imago Relationsterapeut Det terapeutiske forløb Det følgende er et uddrag af en klinisk session med et par, som bruger den bevidste dialog til at fortælle hinanden om følelsesmæssige reaktioner udløst af den andens adfærd. For at demonstrere processen giver vi ingen informationer om parret. Denne terapi begyndte med diffuse beskyldninger fra begge parter, hvor de nedgjorde hinandens intentioner. Da terapeuten foreslår, at de omformulerer deres bekymringer gennem den bevidste dialog, er de begge lettede over at kunne udtrykke sig uden frygt for angreb. Hun: Noget, der virkelig har gjort mig ked af det, er, at du for 20 år siden fortalte mig, at jeg aldrig ville opnå at blive din foretrukne partner. Siden har du også vist det gennem din adfærd mod mig. Han: Du er ked af, at jeg lod dig vide, at du altid vil forblive nummer to i mit liv? Hun: Det, jeg siger til mig selv, er, at du er usikker og tarvelig. Han: At jeg er usikker og tarvelig? Er der mere? Hun: Det får mig til at føle mig ked af det, frustreret, ja næsten hjælpeløs og vred. Han: Når jeg gør det, får det dig til at føle tristhed, hjælpeløshed og vrede. Terapeut (til ham): Er der noget af det, der giver mening? Han: Jeg tror ikke, jeg har tænkt på det, siden jeg var 18 år gammel, og jeg vidste sikkert ikke, hvad jeg gjorde. Jeg har ikke lyst til at behandle dig sådan nu, men jeg kan se, hvordan du kommer til at føle, og at det stadig er sådan efter det, der lige er sket. Terapeut (til ham): Er der nogen sinde nogen, der har fortalt dig, at du var nummer to i rækken? Og hvis der er, kan du så huske, hvilke følelser du kom i berøring med?

5 Han: Ja - på arbejdet, så det er selvfølgelig noget lidt andet. Men jeg ved, at det føltes uretfærdigt og forkert. Jeg tænkte også, at der måtte være noget galt med den person, der kunne omtale mig på den måde uden rigtig at kende mig. Terapeuten (til ham): Kan du genkende følelsen af hjælpeløshed? Han: Ja, det er skrækkeligt. Terapeuten (til hende): Hvornår har du haft den slags følelser også før du mødte din partner? Hun: Ja. Da jeg var barn, fortalte min mormor mig tit, at hun holdt mere af min bror end af mig, fordi jeg lignede min far, og ham kunne hun ikke holde ud! Terapeuten (til hende): Hvor gammel var du? Hun: Det er længe siden, jeg var helt lille dengang, og jeg husker det især, fra da jeg begyndte at have min egen mening. Jeg ligner min far meget, og min mor var enebarn. Min mormor kunne ikke lide min far, hun havde virkelig problemer. Vi tilbragte meget tid sammen med hende om sommeren, så jeg har tit hørt hende sige det. Terapeuten (til hende): Hvordan håndterede du det? Hun: Mine forældre overkompenserede for det, og jeg blev ofte forkælet hjemme. Jeg var den søde pige, og min bror var en lømmel. Terapeuten (til ham): Vil du prøve at formulere, hvad der i hendes beretning giver mening for dig? Han: Det giver virkelig god mening, at når jeg på forskellige måder har udtrykt, at du kun er nummer to i mit liv, så må det være meget sårende at høre på. Ikke bare på grund af, hvad jeg har sagt eller gjort, men også ud fra dine oplevelser med din mormor. Terapeuten (til hende): Og hvordan kan han hjælpe dig med nogle af disse smertelige følelser? Hun: Det, jeg gerne vil have dig til at gøre anderledes, er faktisk noget, vi allerede har gjort. For nogle måneder siden bad jeg dig om, at vi skulle finde en vielsesring sammen, som et symbol på vores nye forpligtelse over for hinanden. Du hørte godt, hvad jeg sagde, men du bragte det ikke op igen. Til sidst besluttede jeg, at hvis jeg virkelig ønskede det, så måtte jeg endnu mere tydeligt vise, at jeg gerne ville have den ring. Du sagde ok, men nævnte det ikke igen før sidste uge, hvor du ringede fra kontoret og foreslog, at vi skulle kigge efter dem i dag. Først var jeg såret og vred over, hvor lang tid det havde taget, men så indså jeg, at du gjorde det for min skyld, da det jo i virkeligheden ikke er dit projekt. Tidligere ville jeg have skjult, at jeg var såret, og bare ladet, som om det ikke var vigtigt. Men det gik op for mig, at jeg sårede mig selv på denne måde, og derfor gik jeg med i fredags. Terapeuten (til hende): Og den følelse, du kom i berøring med?? Hun: Jeg følte virkelig, at jeg var betydningsfuld og glad for, at jeg fortalte dig, hvor meget jeg ønskede, vi skulle have de ringe. Han: Og jeg ville virkelig gerne give det til dig, for du fortjener det, og du er det mest betydningsfulde menneske i mit liv. Hun: Tak.

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Din guide til konkrete terapeutiske metoder

Din guide til konkrete terapeutiske metoder Din guide til konkrete terapeutiske metoder En E-bog skrevet af Tanja Rahm Tanja Rahm er centerleder hos Center For Sexologisk Rådgivning Introduktion til Coaching, Kognitiv terapi, Imagoterapi, Skyggearbejde,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt...

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt... 8 FRA ægtefælle BARN TIL IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer er essentielt og ikke kun ønskværdig, hvis vi skal bevare kærligheden og skabe

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI Af Ruth Hansen Cand.psych., specialist i psykoterapi og supervision, MPF Direktør og partner, Dansk Familieterapeutisk Institut Når vi arbejder med familie- og psykoterapi, forholder vi os til, hvordan

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Reaktioner fra omgivelserne

Reaktioner fra omgivelserne Stammeworkshop, Vingsted september 2015 Hvem er jeg? Videoklip Stammen og skolebørn Nyt fra Nordisk stammekonference, Uppsala maj 14 Løsningsfokuseret systematisk samtale (- terapi) Stammen og sårbarhed

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson Terapi for fædre Mænd vil være bedre Fædre Mandeterapeut Annette Jønsson oplever, at flere og flere klienter har brug for at arbejde med deres faderrolle. De føler nemlig, at deres koner eller ekskoner

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere