Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder"

Transkript

1 Fleksibel barselsorlov Til virksomheder

2

3 ministrenes forord 3 Kære arbejdsgiver Den fleksible barselsorlov giver nybagte familier mulighed for at tilrettelægge barselsorloven ud fra familiens individuelle behov. Det kommer også til at betyde noget for, hvordan du skal planlægge arbejdet. Nybagte familier kan holde 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Forældrene kan vælge at holde alle ugerne i ét stræk. De kan vælge at holde ugerne på skift. De kan vælge at genoptage deres arbejde på nedsat tid og dermed forlænge deres orlov. Eller de kan vælge at udskyde deres barselsorlov. Det er efter vores mening vigtigt, at familierne har den frihed og fleksibilitet. Børnene er det grundlag, som vi skal bygge på i fremtiden. Vi skal forholde os positivt til fremtidens borgere og vise den fleksibilitet, der skal til, så familierne kan tilrettelægge deres hverdag og kombinere et aktivt arbejdsliv med et godt familieliv. Det vil komme tifoldigt tilbage senere. Vi tror også, at den enkelte arbejdsplads kan få mere ud af sine medarbejdere ved at tilbyde både de kommende mødre og fædre nogle vilkår, der gør hverdagen nemmere. De otte historier her i pjecen viser, hvor meget der kan lade sig gøre med den fleksible barselsorlov. Forhåbentlig kan eksemplerne også fungere som vejviser for, hvordan din medarbejder - også i samarbejde med dig - kan sammensætte sin orlov. Med venlig hilsen Claus Hjort Frederiksen Beskæftigelsesminister Henriette Kjær Minister for ligestilling

4 4 grundprincipperne Din medarbejders barselsorlov Hvor længe kan din medarbejder holde orlov og få dagpenge? Forældre kan tilsammen holde orlov i 52 uger med dagpenge. De har dog ret til at holde orlov i 84 uger, men i de sidste 32 uger har de ikke ret til dagpenge. Moderen kan få dagpenge i 4 uger før fødslen, hvis hun tager orlov fra sit arbejde. Efter fødslen kan hun få dagpenge i 14 uger. Efter fødslen kan faderen holde orlov og modtage dagpenge i 2 uger lige umiddelbart efter fødslen. Han kan dog aftale med dig som arbejdsgiver, at de 2 ugers orlov holdes senere. Men han skal holde dem inden for de første 14 uger efter fødslen. Foruden moderens 14 uger og faderens 2 uger efter fødslen kan forældre holde orlov og samtidig modtage dagpenge i samlet 32 uger. fødsel mor far (tilsammen) 2 Hvor fleksibel er barselsorloven? Forældre kan frit dele perioden på 32 uger imellem sig, hvis de holder orloven, inden deres barn fylder 46 uger. Faderen kan godt tage forskud på de 32 uger, selvom hans barn endnu ikke er fyldt 14 uger. Se for eksempel, hvordan Peter og Katrine valgte at fordele deres orlov (eksempel 5). Forældre kan vælge at forlænge deres orlov med enten 8 eller 14 uger. Retten til at forlænge orloven forudsætter ikke accept fra dig som arbejdsgiver. Den forlængede periode kan de frit fordele imellem sig. Se for eksempel, hvordan Claus og Camilla samt Thomas og Rikke tilrettelagde deres orlov (eksempel 3+7).

5 grundprincipperne 5 Forældre kan også forlænge deres orlov med dagpenge, hvis de genoptager deres arbejde på nedsat tid i en periode. Orloven bliver forlænget med den nedsatte tid, som forældrene genoptager arbejdet med. Din medarbejder kan kun forlænge barselsorloven efter aftale med dig som arbejdsgiver. Din medarbejder kan genoptage sit arbejde på et hvilket som helst tidspunkt under barselsorloven. Læs for eksempel, hvordan Pia valgte at genoptage arbejdet under orloven (eksempel 6).

6 6 grundprincipperne En af forældrene kan vælge at udskyde mellem 8 og 13 ugers orlov. Det kræver ikke accept fra dig som arbejdsgiver. Den orlov, din medarbejder vælger at udskyde, skal holdes i sammenhæng, og inden barnet fylder 9 år. Se, hvordan Niels og Britta samt Lars og Nina udskød deres orlov (eksempel 2+8). Hvis din medarbejder aftaler det med dig som arbejdsgiver, kan han eller hun udskyde op til 32 uger af deres orlov. Begge forældre har mulighed for det. De har dog alene ret til dagpenge i sammenlagt 32 uger. Den orlov, din medarbejder vælger at gemme til senere, kan han eller hun holde drypvis, indtil barnet er 9 år. Du kan som eksempel læse om Anders og Susanne samt Lars og Nina (eksempel 1+8). Så meget orlov har forældrene ret til: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles Samlet * * ** ** * Forældrene vælger at forlænge orloven med 8 uger. ** Forældrene vælger at forlænge orloven med 14 uger. Så meget orlov kan forældrene få med dagpenge: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles Samlet * * 66 * Hvis forældrene vælger at forlænge deres orlov med enten 8 eller 14 uger til...40 eller 46 uger, nedsættes deres dagpenge, så det samlede beløb for de 40...eller 46 uger svarer til det beløb, de ville få i de 32 uger.

7 grundprincipperne 7 Hvornår skal din medarbejder give dig besked? En kvindelig medarbejder skal senest 3 måneder inden hendes termin fortælle dig som arbejdsgiver, hvornår hun forventer at holde orlov. En mandlig medarbejder skal underrette dig som arbejdsgiver senest 4 uger før orlovens start om, hvornår han vil holde sine 2 ugers barselsorlov. Senest 8 uger efter fødslen skal din medarbejder orientere dig som arbejdsgiver om, hvornår hun eller han kommer tilbage på arbejdet og om, hvor stor en del af de 32 ugers orlov din medarbejder vælger at holde. Din medarbejder skal også inden for 8 uger efter fødslen give dig besked, hvis hun eller han ønsker at forlænge eller udskyde sin orlov. Som arbejdsgiver skal du have besked mindst 16 uger, før din medarbejder vil afholde den udskudte orlov.

8 8 grundprincipperne Hvor meget får du som arbejdsgiver refunderet? Hvis du betaler din medarbejder fuld løn under dele af barselsorloven, kan du få refunderet det beløb, der svarer til, hvad din medarbejder ville få i barselsdagpenge, hvis hun eller han ikke fik løn fra dig. Du får refunderet beløbet fra din medarbejders kommune. Du modtager dog kun refusionen, hvis din medarbejder har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de seneste 13 uger inden orloven og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Senest 8 uger efter, at din medarbejders orlov er udløbet, skal du anmode din medarbejders kommune om at få refunderet barselsdagpengene. Har din medarbejder holdt udskudt orlov med fuld løn, skal du igen anmode kommunen om at få refunderet barselsdagpengene senest 8 uger efter, at den udskudte orlov slutter. Hvis din medarbejder vælger at forlænge barselsorloven med enten 8 eller 14 uger, nedsætter kommunen dagpengene fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager besked herom. For at du kan få refunderet alle barselsdagpengene fra din medarbejders kommune, når din medarbejder modtager fuld løn, skal din medarbejder først underrette kommunen om, at han eller hun ønsker at forlænge orloven, når de ikke længere modtager fuld løn. Hvad med ferie? Det er muligt for din medarbejder at kombinere barsel og ferie. Til inspiration kan du læse om Anders og Susannes barselsorlov, hvor Susanne holdt ferie under orloven (eksempel 1). Du kan finde yderligere oplysninger om mulighederne for at holde ferie under barselsorloven i Arbejdsdirektoratets vejledning om barsel og ferie. Du kan finde vejledningen på Arbejdsdirektoratets hjemmeside på adressen Er du i tvivl, eller har du spørgsmål om barselsreglerne, kan du kontakte din arbejdsgiverorganisation eller din medarbejders kommune.

9 grundprincipperne 9

10 10 eksempel 1 Anders og Susanne havde ikke råd til at forlænge orloven Susanne valgte at holde en stor del af sin ferie og afspadsering, inden hun begyndte på arbejde igen efter godt ni måneder derhjemme. Anders holdt derefter orlov, indtil de fik den vuggestueplads, de gerne ville have. Forløb i uger Susanne 4 14 Anders 2 fødsel

11 eksempel 1 11 Susanne gik hjemme med Emma i 41 uger. Vi havde egentlig regnet med, at Susanne skulle i gang med arbejdet tidligere, men vi kunne ikke få plads i den integrerede institution, hvor Emmas bror Jonas også går, før Emma blev et år. Vi fik allerede plads til Jonas, da han var syv måneder, men institutionen er siden blevet vældig populær. Vi var selv meget glade for vuggestuen, da Jonas gik der. Han er netop begyndt i børnehaven. Vi har ikke nogen bil, så vi afleverer børnene på cykel. Derfor var det mere besværligt, hvis de ikke gik det samme sted. Vi syntes også, at det var bedst for Emma. Hun har altid været med, når vi hentede Jonas, så hun kendte både vuggestuen og pædagogerne. Susanne ville ikke være væk fra sit arbejde i et helt år. Men det passede også mig fint, at jeg skulle tage orlov i tre måneder. Jeg holdt kun fire ugers orlov med Jonas, og det var for kort tid. Jeg så frem til mine tre måneders orlov. Også fordi vi købte nyt hus to måneder før, vi fik Emma, og jeg ville gerne gøre lidt mere ved huset. Vi nåede langt med huset, inden Emma kom til verden. Men siden havde vi nok at gøre med to små børn. For at få det hele til at gå op - ikke mindst økonomisk - holdt vi begge så meget ferie som muligt, inden Emma skulle begynde i vuggestue. Susanne fik fuld løn i 24 uger, og vi kunne godt mærke på vores økonomi, da hun efter de 24 uger fik dagpenge i 12 uger. Hun valgte derfor at holde fem ugers ferie, inden jeg startede på den orlov, som jeg havde udskudt efter aftale med min chef. Jeg valgte at holde to ugers ferie midt i min orlov. Så med sammenlagt syv ugers ferie kom det til at passe med, at vi kunne holde fri, indtil Emma fik plads i vuggestuen. Vi slap derfor for, at én af os skulle forlænge orloven og dermed gå ned i dagpenge. Jeg satte stor pris på de tre måneder, jeg gik hjemme. Men jeg kunne heller ikke forestille mig at gå hjemme i længere tid. Ikke fordi jeg kedede mig - det gør man vist aldrig med små børn. Jeg tror også, at jeg ville have haft svært ved at undvære mit arbejde i længere tid (ferie) 6 2 (ferie) 4

12 12 eksempel 2 Niels holder resten af orloven, når Mathias bliver to år Niels og Britta har nøje sammensat deres barselsorlov. Niels har valgt at udskyde 10 uger af orloven, som han vil holde, når Mathias fylder to år. Britta havde helt fra starten meldt ud, at hun ikke ville gå hjemme et helt år. Derfor så jeg chancen for også at tage lidt orlov. I starten var vi dog lidt uenige om, hvornår jeg skulle holde min orlov. I september gik jeg i gang med en 2-årig HD-uddannelse i Organisation. Jeg arbejder som kemiingeniør i en større medicinalvirksomhed og blev sidste år leder af laboratoriet med fem medarbejdere. Så jeg syntes, det var oplagt, at jeg lærte lidt mere om personalepolitik. Studiet begyndte heldigvis først, da Mathias var tre måneder. Og da var han allerede meget bedre til at sove om natten. For at få lidt mere tid sammen med Mathias, inden jeg startede på uddannelsen, valgte jeg at holde orlov i de første fire uger efter, at Britta og Mathias kom hjem fra sygehuset. Og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg valgte at tage forskud på vores fælles orlov, så jeg fik sammenlagt fire ugers orlov. De første to uger gik med at få besøg af familie og venner, og så var det rart at have to uger til at finde den daglige rytme og lære Mathias at kende. Britta nød at gå hjemme, men efter 34 ugers orlov glædede hun sig også til at komme tilbage på arbejde. Hun vendte tilbage til jobbet lige efter jul, hvor Mathias var fyldt otte måneder. Helt fra starten planlagde vi, at jeg skulle holde resten af vores barselsorlov. Jeg kan aldrig helt huske det, men jeg mener, at vi har ti uger tilbage. Vi har lavet et lille skema, så vi har styr på, hvor meget vi har tilbage. Forløb i uger Britta 4 14 Niels 2 fødsel 2

13 eksempel 2 13 I starten så Britta gerne, at jeg holdt mine ti ugers orlov lige efter hendes orlov. Og det havde vi også besluttet, indtil nogle af vores venner gjorde os opmærksomme på, at jeg kunne udskyde de ti uger til senere. Britta argumenterede en del for, at jeg skulle holde min orlov umiddelbart efter hendes, for så ville Mathias blive det ældre, inden han skulle i vuggestue. På den anden side var jeg bange for, at jeg ikke ville kunne nyde min barsel nok, fordi jeg samtidig skulle passe mine studier. Til sidst blev vi enige om, at jeg skulle vente med at holde min orlov, til mine studier var vel overstået. Jeg må indrømme, at jeg virkelig ser frem til at være sammen med Mathias i ti uger, når han bliver to år. Så skal vi rigtig spille fodbold i haven. Lige nu synes jeg godt nok, at der er længe til

14 14 eksempel 3 Camilla gik hjemme hos Merle i ni måneder Camilla havde ikke noget job, da hun gik på barselsorlov. Da Merle var halvanden måned, fik Camilla arbejde som pædagogmedhjælper i en nystartet børnehave. Hun begyndte først, da Merle var 40 uger. Claus overtog børnepasningen. Forløb i uger Camilla 4 14 Claus 2 fødsel 4

15 eksempel 3 15 Jeg havde haft lidt småjob rundt omkring: Jeg arbejdede i receptionen på et hotel her i byen, i nogle tøjbutikker, og jeg gjorde rent. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ville, inden jeg blev gravid. Og tre måneder før jeg skulle føde, orkede jeg ikke længere at arbejde, så jeg sagde mit arbejde op. Claus syntes, det var en dårlig idé, specielt fordi han også selv arbejdede der. Men han kunne heller ikke sætte sig ind i, at jeg var dødtræt og bare ikke gad at arbejde i en tøjbutik længere. Jeg gik og drømte om at blive sygeplejerske. Jeg ville gerne arbejde med syge børn. Claus holdt seks ugers orlov, lige da Merle blev født. Vi var blevet enige om, at han skulle tage forskud på vores fælles orlov. Vi var begge lige fyldt 19 år, og vi havde ikke ligefrem planlagt, at vi skulle være forældre. Vi var lidt nervøse for, om vi kunne klare at få et barn. Derfor syntes vi også, at det var bedst, hvis Claus holdt orlov i lidt længere tid end de to uger, som mange fædre nøjes med at tage. Lige inden Claus skulle starte igen efter sin orlov, søgte jeg et job som pædagogmedhjælper i en børnehave, som først skulle åbne godt et halvt år senere. Jeg ville gerne prøve at arbejde med børn for at se, om det var mig. Jeg var så heldig at få jobbet, og jeg glædede mig til at skulle starte. Vi var begge enige om, at Merle ikke skulle i vuggestue, før hun var omkring et år. Jeg ville gerne starte på mit nye arbejde, når børnehaven åbnede, men så ville jeg også have brugt al orloven på nær to uger. Derfor blev vi enige om, at vi ville forlænge vores orlov med otte uger, så Claus kunne holde orlov ti uger i træk, når jeg startede på arbejde. Det betød selvfølgelig, at vi ikke fik så meget i dagpenge, men det var pengene værd. Jeg havde det godt med at starte på arbejde og vide, at Merle havde det trygt og godt sammen med sin far. Og jeg tror faktisk også, at det var godt for Claus at få lidt tid alene med Merle. For det var klart ham, som var mest bange for, at vi ikke var parate til at få et barn

16 16 eksempel 4 Vi skiftedes til at passe Frederik Fra Frederik var seks måneder, og til han blev 10 1 /2 måned, passede Kirsten og Søren ham på skift. Først tog Søren otte ugers orlov, så tog Kirsten fire uger, og til sidst tog Søren ti uger. Det var også Søren, som kørte Frederik ind i vuggestuen. Jeg ville på ingen måde gå hjemme i et helt år. Da vi fik Amalie for snart fire år siden, gik jeg hjemme i 14 måneder. Det var alt for lang tid. Jeg havde meget svært ved at komme i gang med arbejdet igen, og Amalie var svær at få kørt ind i vuggestuen. Jeg tror, det skyldtes, at hun havde gået op ad mig for længe, og så er jeg nok lidt af en hønemor. Søren og jeg har denne gang været enige om, at jeg skulle hurtigere tilbage på arbejdet. Søren tog heller ikke noget barselsorlov sidst ud over de to uger, da Amalie blev født. Han har flere gange sagt, at han har fortrudt, at han ikke havde en mere sammenhængende tid sammen med hende. Så da vi en aften begyndte at snakke om, hvor lang tid jeg skulle være på barsel, blev vi ret hurtigt enige om, at jeg skulle begynde på arbejde, når Frederik blev seks måneder. Og at Søren derefter skulle holde orlov i 22 uger. Søren er IT-konsulent, og da vi fik Amalie, syntes han ikke, at han kunne være væk fra arbejdet i en længere periode. Men tiderne har ændret sig lidt de sidste par år, og faktisk har flere af Sørens kolleger holdt orlov siden. Det smitter nok lidt af. Et par dage inden jeg skulle ind og tale med min chef om, hvornår jeg ville komme tilbage til frisørsalonen, fortalte Søren mig om den her konference i Tyskland, som han enormt gerne ville være med til at arrangere. Problemet var bare, at konferencen løb af stablen midt i den periode, hvor vi havde planlagt, at Søren skulle tage orlov. Jeg kunne mærke på Søren, at konferencen betød meget for ham, så vi talte om, at hvis det var muligt, så skulle jeg som oprindeligt planlagt starte efter seks måneder. Men i stedet for at Søren tog alle 22 uger, så holdt han først to måne- Forløb i uger Kirsten Søren 2 fødsel

17 eksempel 4 17 ders orlov for så at vende tilbage på arbejdet i fire uger. De uger skulle han så bruge på konferencen. Når den var vel overstået, skulle han tage de sidste ti ugers orlov. Vi blev enige om at sove på ideen om at skiftes til at holde orlov, og så ville jeg lige vende det med min chef. Bare for god ordens skyld. Jeg synes, det var en god løsning, vi fandt frem til. Det betød i hvert fald også, at jeg fik nemmere ved at komme i gang igen. Jeg vidste, at jeg i første omgang kun skulle være på arbejde i to måneder, og at jeg så fik endnu en måned sammen med Frederik. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var det vist meget godt, at det var Søren og ikke mig, som kørte Frederik ind i vuggestuen. Det gik uden skrig og skrål

18 18 eksempel 5 Peter holdt orlov i 34 uger Katrine ville gerne i gang med sit sidste år på pædagoguddannelsen. Derfor valgte hun og Peter, at han tog al den orlov, han kunne få. Jeg var ikke ligefrem populær, da jeg fortalte min chef, at jeg ville holde 32 ugers orlov ud over de to uger, som jeg holdt, da Sofie blev født. Men efterhånden vænnede både min chef og mine kolleger sig til tanken om, at jeg skulle have orlov. I starten havde jeg også selv lidt svært ved at se mig selv som hjemmegående. Mens Katrine var gravid, kunne hun ikke rigtig finde ud af, om hun skulle gå i gang med det sidste år af sin pædagoguddannelse blot 3 1 /2 måned efter, at hun havde født, eller om hun skulle vente yderligere et år. Men hun kunne ikke helt forlige sig med tanken om at gå hjemme i over 15 måneder. På den anden side havde hun også svært ved at beslutte sig, inden hun overhovedet havde født og prøvet at gå hjemme. Vi undersøgte også mulighederne for at få passet et barn på knap fire måneder. Vi fandt frem til, at vi enten skulle ansætte en au pair, eller også skulle jeg tage orlov. Efterhånden som jeg blev mere og mere varm på ideen om, at jeg skulle tage barselsorlov, blev jeg lidt bange for, at Katrine alligevel ville vælge at udskyde sit sidste studieår. Det virkede som om, at hun nød at være derhjemme med Sofie. Jeg ville ikke presse hende til at gå i gang. Det var hende, som skulle beslutte, om hun vil trappe amningen ned og overlade Sofie og sutteflaskerne til mig. Jeg sagde dog jævnligt til hende, at jeg gerne ville tage orlov, hvis hun ville i gang. Hun skulle i hvert fald ikke bekymre sig om, hvem der skulle passe Sofie. Katrine havde endnu ikke besluttet sig for, hvad hun ville, da Sofie var knap to måneder. Og hvis jeg skulle tage barselsorloven, skulle jeg nå at orientere min chef om det, inden Sofie blev otte uger. Så en aften tog jeg emnet op, og Katrine var rimelig afklaret. Hun ville i gang med studierne og glædede sig til, at jeg skulle gå hjemme og varte dem begge op. Hun syntes dog, at jeg skulle tage fire uger af min orlov sammen med hende, inden hun gik i gang med studierne. Forløb i uger Katrine 4 14 Peter 2 fødsel

19 eksempel 5 19 Det er den bedste beslutning, vi nogensinde har truffet. Først havde jeg en måned sammen med både Katrine og Sofie. Og derefter havde jeg syv pragtfulde måneder alene sammen med Sofie. 32

20 20 eksempel 6 Pia startede gradvist på arbejde Pia og Jesper har tre børn. Kasper på 6 år, Laura på 3 år og Anna på 1 år. For at få hverdagen til at hænge sammen besluttede de, at Pia skulle begynde på arbejde på nedsat tid. Forløb i uger Pia Jesper 2 fødsel

21 eksempel 6 21 Både da vi fik Kasper og Laura, var jeg efter seks måneder godt træt af bleer og amning. Jeg kunne næsten ikke vente med at komme i gang med at arbejde igen. Og begge gange var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville tilbage på fuld tid. Med Anna besluttede vi, at jeg skulle begynde på deltid. Det var slet ikke inde i overvejelserne, at jeg skulle holde orlov i et helt år. Jesper kender mig godt nok til at vide, at jeg ville komme til at kede mig. Med tre børn kunne jeg godt se, at hvis vores hverdage skulle hænge sammen, så var det en meget god investering, hvis jeg i starten arbejdede på deltid. Jeg begyndte også først på arbejde igen, da Anna var otte måneder. Jeg havde ikke helt den samme lyst til at vende tilbage, som de andre gange. Jeg havde svært ved at forlade Anna. Måske fordi jeg vidste, at vi ikke skulle have flere børn. Ja, det er bare med at nyde hende, så længe hun er lille, for jeg kan jo se med de andre, at det går meget stærkt. Vi regnede lidt på det og fandt frem til, at hvis jeg i mine sidste 14 ugers orlov arbejdede 23 timer om ugen, så kunne jeg forlænge min orlov med 23 uger. Så i stedet for at have 14 uger derhjemme, valgte jeg at tage 37 uger, hvor jeg kun arbejdede i 23 timer om ugen. Min chef var heldigvis med på ideen. Han har selv to små børn, så han kan godt sætte sig ind i, at tre små børn tager endnu mere tid. Det er efterhånden tre uger siden, at min orlov sluttede, og jeg startede på fuld tid. Og det er hårdt. Jeg har åbenbart vænnet mig til at møde lidt senere end de andre og gå hjem lidt tidligere. Børnene har også svært ved at komme ind i den nye rytme. Det er ikke så meget Anna, men mere de store, som har reageret på, at vi nu først henter dem efter kl. 16. Jesper og jeg overvejer meget kraftigt, om én af os skal gå lidt ned i tid, så længe børnene er små. Vi giver det lige et par måneder mere. Hvis du havde spurgt os for et år siden, så havde vi svoret, at vi aldrig ville gå ned i tid. Men prisen for at være på fuld tid er høj. Det er stressende at nå det hele. 37 (arbejder 23 timer om ugen)

22 22 eksempel 7 Rikke forlængede sin orlov med 14 uger Rikke arbejder i Told og Skat og fik fuld løn i det første halve år, hun var på barsel. Rikke og Thomas syntes derfor, at de havde råd til, at Rikke forlængede sin orlov med 14 uger. Magnus havde kolik i fem måneder. Det var enormt opslidende for både Thomas og mig. Heldigvis havde vi valgt, at Thomas skulle holde fem ugers barselsorlov, fra vi kom hjem fra sygehuset. Magnus kolik startede allerede, da han var to uger. På det tidspunkt var jeg stadig meget træt efter fødslen og sov også meget dårligt om natten. Jeg vågnede ved den mindste lyd fra Magnus. Hvis Thomas var startet på arbejde på det tidspunkt, var jeg brudt sammen. Vi brugte de tre uger, fra Magnus kolik startede, og Thomas igen skulle på arbejde, på at lære at tackle kolikken. Thomas tog gerne nogle lange gåture alene med ham i bæreselen, så jeg kunne få lidt søvn. Da Thomas begyndte på arbejde, havde jeg meget svært ved at finde overskud til Magnus. Jeg sov næsten aldrig mere end et par timer ad gangen. Jeg lod som regel Thomas få sin nattesøvn, for han skulle jo trods alt på arbejde. Inden jeg gik på barsel, havde min chef og jeg talt lidt om, at jeg skulle tage otte måneders orlov. Men da Magnus var otte uger, og jeg skulle give min chef endelig besked, kunne jeg ikke overskue noget som helst - og slet ikke, hvornår jeg ville tilbage på arbejde. Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde. Hvordan skulle jeg klare det, når jeg aldrig sov? På det tidspunkt havde jeg kun én ting i hovedet. Jeg ville holde så meget orlov som overhovedet muligt. Thomas havde allerede foreslået, at jeg kunne vælge at forlænge min orlov med enten otte eller 14 uger. Han kunne godt mærke på mig, at jeg havde brug for at få mere tid med Magnus. Det betød selvfølgelig, at jeg ikke fik så meget i dagpenge, men det havde vi råd til. Vi bor i en ret billig lejlighed. Forløb i uger Rikke 4 14 Thomas fødsel 2 3

23 eksempel 7 23 Min chef kunne godt se på mig, at jeg var kørt sur i det hele. Det var faktisk ham, som foreslog, at jeg skulle forlænge min orlov med 14 uger. Han gjorde mig dog opmærksom på, at jeg først skulle holde den forlængede orlov, når jeg ikke længere fik fuld løn fra Told og Skat. Han forsøgte at forklare mig, at det hang sammen med, at han ellers ikke kunne få fuld dagpengerefusion. Den dag forstod jeg overhovedet ikke, hvad han talte om. Jeg sagde bare ja til det hele. Thomas havde jo taget tre af vores fælles 32 ugers orlov, så når jeg forlængede min orlov med 14 uger, ville Magnus blive godt 13 måneder, inden han skulle i dagpleje. Jeg følte, at min barsel først startede, da Magnus kolik holdt op. På det tidspunkt var jeg utrolig lettet over, at jeg havde endnu otte måneder sammen med ham. Tiden blev aldrig lang for mig. Jeg nød at være derhjemme og se Magnus udvikle sig. 43

24 24 eksempel 8 Nina og Lars har udskudt 21 ugers orlov Nina begyndte på arbejde efter 25 ugers orlov. Lars holdt to uger, da Julius blev født. De følte begge, at de ikke havde tid til at holde ret meget orlov. Så i stedet for at holde en lang orlov valgte de begge at udskyde noget af orloven. Julius var nøje planlagt, men vi havde ikke helt planlagt, at vi begge fik nyt arbejde, mens Nina var gravid. Vi søgte som sådan ikke nye udfordringer, men lige pludselig fik vi begge et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Nina havde egentlig regnet med, at hun ville gå hjemme i otte eller ni måneder, men et spændende projekt trak så meget, at hun allerede startede igen efter knap et halvt år. Det passede meget godt med, at hun på det tidspunkt havde trappet amningen ned. Julius kunne ikke længere blive mæt af hendes mælk. Projektet, Nina skulle deltage i, varede i tre måneder. Ninas chef gik med til en aftale om, at hun udskød 13 uger af sin orlov, som hun så holdt, da projektet var færdigt. Vi kunne godt få en vuggestueplads til Julius, men min mor, som lige var gået på pension, ville også gerne passe ham. Vi syntes, det var synd for Julius, hvis han først skulle køres ind i vuggestuen for derefter at blive taget ud igen. Nina holdt fast i, at hun ville holde orlov igen, og at hun ville have ham derhjemme hele dagen. Julius og min mor hyggede sig gevaldigt. Og det var jo en blid start for både Nina og jeg, at vi bare skulle tænke på os selv om morgenen. Min mor kom og gav Julius havregrød og tøj på. Vi turde slet ikke tænke på, hvordan vi skulle have nået at komme ud af døren til tiden, hvis vi også skulle have haft Julius med. Jeg var i gang med et længerevarende projekt på mit arbejde, så jeg kunne ikke rigtig tage noget orlov udover de to uger, som jeg holdt, da Nina og Julius kom hjem fra sygehuset. Men jeg syntes, at vi lige så godt kunne bruge den orlov, vi nu en gang havde til rådighed. Derfor meddelte jeg min chef, at jeg udskød otte Forløb i uger Nina Lars 2 fødsel

25 eksempel 8 25 uger for at holde dem senere. Måske når Julius skal begynde i børnehave eller børnehaveklasse. Det kommer lidt an på min arbejdssituation. Og så vil jeg heller ikke afvise, at vi skal have et barn mere. Det er nu meget rart at have lidt orlov til gode. Selvom mange af vores venner ikke tror på, at jeg vil tage orloven, så holder jeg fast i, at jeg ikke vil gå glip af den oplevelse. Jeg kan jo se, hvordan Nina har ændret holdning, efter at hun har gået hjemme med Julius. Jeg havde aldrig troet, at hun ville tage orlov igen, efter at hun først var vendt tilbage til arbejdet. 13 8

26 26 kalender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec (29)* (29)* indtræffer kun hvert 4. år ( )

27 referencer 27 LINKS Vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge Vejledning om barsel og ferie Barselsorlov - temaside Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. Blanketter om barselsdagpenge Billedebog til nybagte familier om barsel og ligestilling

28 Udgivet i november 2003 af: Arbejdsdirektoratet Stormgade København K Tlf I samarbejde med: Ligestillingsministeriet Skindergade 38, København K Tlf Titel: Fleksibel barselsorlov -Til virksomheder Design: ISBN: Web: ISBN:

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

En lille familiesolstrålehistorie

En lille familiesolstrålehistorie Fra WWW.behinderte-eltern.de En lille familiesolstrålehistorie Også i Tyskland er det at være forælder med handicap både en uendelig glæde og et pokkers besvær. Katrin, der er spastiker, fortæller her

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Halvfemserne gik. Et tiår med muskelsvind hos familien Møller Jensen

Halvfemserne gik. Et tiår med muskelsvind hos familien Møller Jensen Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 2000 Halvfemserne gik Et tiår med muskelsvind hos familien Møller Jensen Af Jørgen Jeppesen Ødsted ligner næsten sig selv med Brugsen på den ene side og mejeriet på den anden

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Jeres datter bliver nok ikke så gammel

Jeres datter bliver nok ikke så gammel Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1989 Jeres datter bliver nok ikke så gammel Angsten, når diagnosen stilles. Sorgen, når barnet dør. Bente Friis og Mariann Jensen har begge haft en datter, der er død af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

11.s.e.trin. I 2015, Bejsnap 9.00, Ølgod 10.30 305 22/448 31 577-208

11.s.e.trin. I 2015, Bejsnap 9.00, Ølgod 10.30 305 22/448 31 577-208 Når man får et barn, bliver man tilbudt at komme i mødregruppe. En mødregruppe er en forsamling på 4-5-6 nybagte mødre, der sammen med deres babyer mødes med jævne mellemrum i private hjem. Der er meget

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Skole. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Skole. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Skole Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Skole-Sex.indd 1 15/01/13 11.47 Ida i 6. klasse har afleveret en stil,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Bilag 3 Informant 3. (smalltalk inden interviewet)

Bilag 3 Informant 3. (smalltalk inden interviewet) Bilag 3 3 (smalltalk inden interviewet) Jeg skal i første omgang gøre opmærksom på anonymitet, da jeg vil lave et kort afsnit i forhold til præsentation af informanten, og om du vil sløres i det. Nej,

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Sort Hvid Spilpersoner. - Det er så disse spilpersoner, spillerne skal have efter 1. akt... når de har taget dråberne.

Sort Hvid Spilpersoner. - Det er så disse spilpersoner, spillerne skal have efter 1. akt... når de har taget dråberne. Sort Hvid Spilpersoner - Det er så disse spilpersoner, spillerne skal have efter 1. akt... når de har taget dråberne. Jheck' Han går sammen med Nathanael ud af kirken. De går og snakker. Imens han rammes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opnå? DIT MÅL Hvor vil du placere dit mål på en skala fra 1-10? SKALA SKALA FORSKEL FORSKEL Hvorfor er du ikke allerede i mål? HVORFOR Skal dine overbevisninger ændres?

Læs mere

517.4.09. Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - En leder undrer sig. 36. årgang

517.4.09. Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - En leder undrer sig. 36. årgang 517.4.09 36. årgang Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - og dagtilbud Børn stresser En leder undrer sig På vej fra den ene institution til den anden snakker vi om bygninger og veje. De to arkitektstuderende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Artikel i Muskelkraft nr. 1, 2004 Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Job, forpligtelser og sociale relationer for Per Hvass har det været en stor, personlig og positiv omvæltning at få fast arbejde

Læs mere

SEX-panel. Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste

SEX-panel. Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste SEX-panel Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste Avaruna Mathæussen (17 år) 2. KLM2 Straight, single Kristian

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

De unge mennesker (der ønsker at være anonyme) fortæller, at projektet (eller kurset som nogle af dem vælger at kalde det) har mange fordele for dem

De unge mennesker (der ønsker at være anonyme) fortæller, at projektet (eller kurset som nogle af dem vælger at kalde det) har mange fordele for dem Fredagshold Denne fredag, hvor disse billeder er taget, sidder der 4 unge mennesker rundt om et bord i Spilleriet. De sidder alle sammen med malerpensler og maler teatermasker, imens den ene læser op fra

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Der er et liv i det her

Der er et liv i det her 1 Der er et liv i det her Indhold Det som de ikke siger... 3 De skal prøve at nå os... 4 Fornemmelsen af liv... 5 I live for at leve... 6 Det er ikke dem der skal tage stilling... 8 Vi skulle sige nej

Læs mere