Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland."

Transkript

1 Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen af midtjyske virksomheder. 19. oktober 2007

2 1. Hvorfor er der behov for et strategisk samarbejde, der hjælper midtjyske virksomheder ud i verden? Globaliseringen ændrer i disse år spillereglerne for virksomhederne. Deres vækst- og overlevelsesmuligheder afhænger i stigende grad af eksport eller internationalisering af aktiviteter såsom outsourcing, rekruttering af medarbejdere eller adgang til viden, netværk og finansiering. Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan lægger derfor under den fælles overskrift en international vækstregion afgørende vægt på at fremme en øget internationalisering af regionens erhvervsliv, herunder også for små og mellemstore virksomheder. Et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd skal ses som en integreret del af denne internationaliseringsindsats. Samarbejdet vil give midtjyske virksomheder en direkte og nem adgang til Danmarks Eksportråds globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. En sådan tilgang vil samtidig passe fint ind i strategien for Væksthus Midtjylland som stedet, hvor virksomheder får en samlet rådgivning. Et strategisk samarbejde skal supplere og sammentænkes med Region Midtjyllands andre eksisterende og planlagte internationale indsatser, hvor der allerede på flere områder er et samarbejde med Danmarks Eksportråd. Her tænkes bl.a. på Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Region Midtjyllands kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina og samarbejdet med andre regioner i Europa samt Vestdansk Investeringsfremme. Som et vigtigt element i et forstærket samarbejde lægges der op til, at der placeres en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland som ankerperson. Dette papir beskriver rammerne for det strategiske samarbejde og danner dermed baggrunden for den operative aftale for det strategiske samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthuset Midtjylland og Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet). 2

3 2. En samarbejdsmodel, der dækker lokalt, regionalt og internationalt Den nye enstregede organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Region Midtjylland er funderet lokalt i kommunale erhvervscentre/råd med en mere specialiseret rådgivning regionalt i Væksthus Midtjylland. Danmarks Eksportråd har i mange år løst eksportfremmeopgaver for virksomheder i regionen. I 2005 og 2006 vedrørte ca. 26 % af Danmarks Eksportråds opgaver, som der er modtaget betaling for, virksomheder og offentlige institutioner fra det nuværende Region Midtjylland. Der er imidlertid nu mulighed og behov for et tættere samarbejde og kobling mellem den lokale, regionale og internationale rådgivning om eksportfremme. Et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd skal derfor sikre, at internationalisering tænkes ind i rådgivningen af virksomheder på alle niveauer. Danmarks Eksportråd (63 lande 250 rådgivere) Internationalt Væksthus Midtjylland (Aarhus/Herning) Regionalt Lokal erhvervsservice (19 kommuner) Lokalt Iværksættere og virksomheder Som et centralt led i at sikre en tættere kobling af rådgivningen vil der blive indstationeret en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland. Dermed kan det sikres, at der kan leveres ydelser vedrørende eksportfremme inden for rammerne af en enstrenget organisation. Samtidig får virksomhederne en enkel og direkte adgang fra de kommunale erhvervscentre/råd, igennem Væksthuset og ud til Danmarks Eksportråds 250 eksportrådgiver på de vigtigste eksportmarkeder. 3

4 3. Danmarks Eksportråd bringer internationalt markedskendskab og viden ind i samarbejdet Danmarks Eksportråd er den del af Udenrigsministeriet, som bistår virksomheder inden med eksport, internationalisering og investeringsfremme. Danmarks Eksportråd aflægger hvert år mere end virksomhedsbesøg i regionerne og udfører i alt ca rådgivningsopgaver årligt for danske virksomheder ude på udenlandske markeder. Danmarks Eksportråd har i dag 250 rådgivere placeret på mere end 80 ambassader, generalkonsulater eller handelskontorer i over 60 lande. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte, typisk indbyggere fra det pågældende land, som har indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold. Blandt eksportrådgiverne findes både generalister og specialister, herunder eksperter inden for vigtige midtjyske eksportområder som energi og miljø og fødevarer. Danmarks Eksportråd er en professionel virksomhed, som tager sig betalt for sine rådgivningsydelser. Samtidig er Eksportrådet også en public service-virksomhed, som stiller en række gratisydelser og tilskudsordninger til rådighed for dansk erhvervsliv. Danmarks Eksportråd kan på en lang række områder bidrage til at styrke internationaliseringen af virksomheder i Region Midtjylland. Danmarks Eksportråds ydelser 1) Tilskudsordninger Danmarks Eksportråd har nogle tilskudsordninger, som også fordelagtigt kan benyttes af midtjyske virksomheder. a. Eksportforberedelse og hjælp til udvikling af internationaliseringsplan Under eksportforberedelsesprogrammet har Danmarks Eksportråd en række eksportforberedelseskonsulenter, der er hhv. geografisk og sektormæssigt opdelt. Danmarks Eksportråd tilbyder, at en relevant eksportforberedelseskonsulent indgår i individuelle vejledningsforløb for lokale iværksættere og virksomheder i Region Midtjylland om f. eks. markedsvalg, markedsføring m.m. Denne serviceydelse er vederlagsfri og omfatter typisk 3-4 møder, som munder ud i en konkret handlingsplan for virksomhedens internationalisering. b. BornGlobal BornGlobal er et særligt program for små og mellemstore virksomheder inden for it, biotech, sundhed og medico, nanotech samt miljø og energi, der ønsker at styrke deres internationalisering. Danmarks Eksportråd har en række BornGlobal konsulenter, der har særligt kendskab til de højteknologiske brancher. c. BornCreative BornCreative er et program, der henvender sig til små og mellemstore kreative virksomheder inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. BornCreative har til formål at 4

5 modne disse kreative virksomheder til eksport og internationalisering. DE har et antal konsulenter, inden for musik, design, mode, møbler og arkitektur med godt kendskab til branchen, dens vilkår og eksportmuligheder. d. Eksportstart få tilskud til international rådgivning Under eksportstartprogrammet kan små- og mellemstore virksomheder med internationalt potentiale få tilskud til rådgivning og analyser på udenlandske markeder f.eks. partnersøgning, undersøgelser af markedsmuligheder, konkurrentanalyse, netværksdannelse, sourcing og outsourcing mv. Rådgivningen leveres af erfarne eksportrådgivere fra de danske repræsentationer og er fleksibel og skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Med Eksportstart får man 50 % tilskud til Danmarks Eksportråds normale timepris. Der ydes tilskud til i form af pakker på 35 timer. En virksomhed kan modtage op til i alt 6 pakker. Programmerne for eksportforberedelse og eksportstart kan nemt kombineres med Væksthus Midtjyllands egne rådgivningsforløb og programmer. Eksempelvis kunne man forestille sig følgende forløb for en midtjysk iværksættervirksomhed: Virksomheden screenes af Væksthus Midtjylland medarbejdere Virksomheden gennemfører et Eksportforberedelsesforløb Virksomheden gennemfører et af Væksthus Midtjyllands udviklingsforløb Virksomheden søger igennem eksportstartprogrammet om tilskud til rådgivning af Danmarks Eksportråds eksportrådgivere på et eller flere markeder e. Fælles eksportfremstød Danmarks Eksportråds program for fælles eksportfremstød giver mulighed for at yde tilskud på op til 50 % til eksportfremstød for grupper af mindst 5 danske virksomheder. Formålet med fælles eksportfremstød er at give virksomhederne større viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, hvorved danske virksomheder får flere kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på et givent marked. Tilskud til officielle 1 eksportfremstød har prioritet. For at opnå tilskud skal virksomheden opfylde de givne retningslinjer for de fem tilskudsordninger. 1 Fremstød der ledes af et medlem af Kongehuset eller regeringen. 5

6 2) Betalingsbelagt rådgivning Danmarks Eksportråds medarbejdere i Danmark og udlandet kan tilbyde midtjyske iværksættere og virksomheder rådgivning og praktisk hjælp til eksport og internationalisering i henhold til de normale forretningsbetingelser og en timepris på 730 kr. (prisen i 2007). a. Individuel rådgivning tilpasset virksomhedens situation og behov Generel eksport- og internationaliseringsrådgivning såsom markedsanalyser og markedsovervågning, konkurrentanalyser, benchmarking, kunde- og partnersøgning. Sourcing og outsourcing. Leje af en eksportrådgiver, der kan bistå med introduktion/indkøring på markedet. Tilrettelæggelse og gennemførelse af kommercielle besøg hos firmaer, myndigheder mv. Kontakt til myndigheder, organisationer, tolke, lokale advokater, revisorer mv. Hjælp til eksportfremstød, messer, udstillinger og markedsføring. Eksportteknisk rådgivning om f.eks. toldforhold, tariffer, dokumentkrav og tekniske regler. Hjælp til nedbrydning af handelsbarrierer og overvågning af international handelspolitik. Politisk rådgivning, bl.a. overvågning og påvirkning af politisk proces/lovgivning og adgang til politiske beslutningstagere. Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer. b. Innovationscentre styrke virksomhedens internationale kommercielle innovation Danmarks Eksportråd har i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etableret to innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley og Shanghai (et tredje innovationscenter åbner i München i januar 2008) med henblik på at sikre danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til førende internationale forskningsog innovationsmiljøer. Innovationscentrene kan tilbyde danske virksomheder assistance til at søge partnere eller teknologiske løsninger og til at afdække kunde- og brugerbehov på det lokale marked. Centret kan desuden bistå danske forskere med kontakt og netværk til førende forsknings- og innovationsmiljøer. Centret skal også bruges til at markedsføre dansk forsknings- og erhvervslivs spidskompetencer. c. Rekruttering af arbejdskraft en aktuel udfordring Danmarks Eksportråd kan bidrage med rådgivning om og bistand til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Region Midtjylland. 6

7 d. Projekteksport internationale udbud og salg til bl.a. EU, FN og Verdensbanken Som en del af Udenrigsministeriet har Danmarks Eksportråd naturlig adgang til de internationale organisationers udbud af store projekter. Danmarks Eksportråd kan bl.a. assistere virksomheder i Region Midtjylland med bl.a. markedsføringsopgaver, delegationsrejser, klagesager, procurementregler samt identifikation af kontaktpersoner i de internationale organisationer. 3) Inkubatorordning lej et kontor og få administrativ service Gennem inkubatorordningen tilbydes virksomheder administrativ service og leje af kontorfaciliteter i Kina, Japan, Indien, Brasilien og USA. Inkubatorerne er placeret sammen med vore ambassader, generalkonsulater, innovationscentre og handelskontorer, og ordningen giver mulighed for at trække på al den nødvendige hjælp fra Danmarks Eksportråds medarbejdere, som kender kulturen og ikke mindst markedsvilkårene på det lokale marked. På flere andre ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er der ligeledes mulighed for at leje kontor, konference- og udstillingsfaciliteter. Med udgangspunkt i ovenstående ydelser kan Danmarks Eksportråds understøtte erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen for Region Midtjylland på flere områder. Som eksempler kan nævnes: 1. Bidrage til opbygning af internationalt orienterede vækstklynger og væksterhverv i regionen. Rådgive midtjyske vækstiværksættere, så de tager højde for udfordringer og muligheder omkring internationalisering både via eksportforberedelse- og eksportstartprogrammerne samt individuel rådgivning. Rådgive midtjyske virksomheder om afsætningsmulighederne på de vigtigste globale markeder. Skabe kontakt til og styrke samarbejdet med førende forsknings- og innovationsmiljøer via innovationscentrene. Hjælpe med tiltrækningen af højtudannet arbejdskraft 2. Understøtte regionens megasatsninger: Energi og miljø, fødevarer samt sundhed og erhverv. Rådgive om de internationale afsætningsmuligheder, lovgivning, støtteordninger m.m. Vidensudveksling, adgang til innovative klynger og markedskendskab på de vigtigste markeder. Skabe kontakt til samarbejdspartnere inden for fødevare-, sundheds- samt energi og miljøområdet på de vigtigste markeder. Hjælpe midtjyske virksomheder med deltagelse i fælles eksportfremstød inden for fødevare-, sundheds- samt energi og miljøområdet. Udnytte markedsføringspotentialet i forbindelse med afholdelsen af FN s store klimakonference i København i 2009 (COP 15). 7

8 4. Væksthus og region bringer lokalkendskab og tæt virksomhedskontakt ind i samarbejdet Væksthuset og Region Midtjylland har et omfattende lokalkendskab og en tæt løbende kontakt med virksomheder i regionen. Herved vil man præcist kunne afdække de lokale virksomheders behov for internationaliseringsrådgivning. Opgaverne kunne bl.a. omfatte Bidrager med screening i forbindelse med virksomheders ansøgning til Danmarks Eksportråds eksportforberedelsesprogram. Identificerer og henviser iværksættere og virksomheder, der er i kontakt med Væksthuset, og som har behov for rådgivning om internationalisering, til Danmarks Eksportråd. Indtænker deltagelse af rådgivere/repræsentanter fra Danmarks Eksportråd i væksthusets arrangementer, konferencer, gå-hjem-møder mv. i regionen. Holder virksomheder i regionen informeret om mulighederne for møder med rådgivere fra Danmark Eksportråds repræsentationer - herunder også skabe kontakt til Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina. Synliggør Danmarks Eksportråds tilbud og ydelser generelt for målgruppen. 5. Synergi mellem Danmarks Eksportråds og væksthusets/regionens ydelser Region Midtjyllands virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt indeholder en række muligheder, som i kombination med Danmarks Eksportråds tilskudsordninger kan bringe midtjyske virksomheder langt i deres internationaliseringsambitioner. VÆKSTmidt indeholder produkterne Udviklingskompas, Chef-til-leje, Global Guide og Globus-vækstgrupper, som alle har til formål at fremme virksomhedernes internationalisering. Udviklingskompas Global guide Chef til leje individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud - kun internationalisering) individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) Globus vækstgrupper kollektivt udviklingsforløb med op til 150 timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) Nedenfor er der vist fire eksempler på, hvorledes Region Midtjyllands og Danmarks Eksportråds ordninger kan supplere hinanden i samlede internationaliseringsforløb: Eksempel 1: Eksportforberedelse Udviklingskompas / Chef-til-leje / Global Guide Fælles fremstød Globus vækstgruppe 8

9 Eksempel 2: Eksportforberedelse Eksport-start Udviklingskompas / Chef-til-leje / Global Guide Eksempel 3: Udviklings-kompas / Chef-til-leje / Global Guide Globusvækstgruppe Fælles fremstød Eksempel 4: Fælles fremstød Udviklings-kompas / Chef til leje / Global Guide 6. Samarbejdet forankres ved at placere en DE-medarbejder hos Væksthus Midtjylland Et tæt og koordineret dagligt samarbejde skal sikres ved at placere en medarbejder fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland: Midtjyske virksomheder får bedre service og en enkel, lokal og mere direkte adgang til Danmarks Eksportråds globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. Væksthusets kompetencer inden for eksportfremme og internationalisering styrkes, så de bedre kan vejlede iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner om muligheder for internationalisering og eksportfremme. Region Midtjylland får med dette og de øvrige samarbejdsflader med Danmarks Eksportråd et bidrag til at opfylde internationaliseringsmålsætningen i regionens erhvervsudviklingsstrategi. Der skabes forbindelse mellem Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og kontorer i udlandet. Danmarks Eksportråd får en eksportrådgiver placeret i Region Midtjylland og opnår derved endnu bedre kendskab og kontakt til virksomhederne i regionen. Medarbejderens opgaver Medarbejderen bliver den centrale indgang til Danmarks Eksportråd fra regionen og skal have et overblik over alle Danmarks Eksportråds ydelser, tilskudsordninger og samarbejdsarrangementer. Den pågældende medarbejder skal i samarbejde med væksthusets øvrige medarbejdere kunne vejlede virksomhederne og derudover henvise til relevante kolleger andre 9

10 steder i Danmarks Eksportråd, som har relevant ekspertise eller markedsviden. De konkrete opgaver vil skulle aftales nærmere, men kunne omfatte: Kompetenceudvikling af Væksthuset medarbejdere og andre relevante lokale aktører vedrørende Danmarks Eksportråds ydelser og tilskudsordninger. Bidrage til at arrangere aktiviteter, konferencer, gå-hjem-møder mv. i Væksthuset og i de kommunale erhvervsservicecentre/råd. F.eks. om mulighederne på specifikke markeder eller inden for konkrete sektorer. Kontakt til, besøg hos og rådgivning til kommunernes erhvervsservicecentre/råd vedrørende eksportfremme og internationalisering. Afdække konkrete virksomhedernes internationaliseringsbehov i samarbejde med Væksthusets øvrige medarbejdere. Tilrettelægge koordinerende udviklingsforløb for virksomheder, der kombinerer både Væksthusets og Danmarks Eksportråds ydelser og tilskudsordninger. Skabe kontakt mellem midtjyske virksomheder og Danmarks Eksportråds rådgivere i Danmark og på repræsentationerne, så virksomhederne kan få individuelle møder med disse. Følge erhvervsudviklingen i regionen og holde kontakt til den regionale presse. Koordination i forhold til Region Midtjyllands øvrige internationale aktiviteter. Ansættelsesforhold og medarbejderprofil Medarbejderen vil være ansat af Danmarks Eksportråd og være fuldt integreret i organisationen. Vedkommende vil deltage i møder i Danmarks Eksportråd i København samt i møder med eksportrådgivere og øvrige repræsentanter fra Danmarks Eksportråd, når disse er på besøg i regionen. Det vil være Danmarks Eksportråds ansvar at fastlægge den rette medarbejderprofil og rekruttere den pågældende medarbejder, hvilket vil ske i samråd med Væksthus og Region Midtjylland, således at en repræsentant for Væksthus Midtjylland inddrages i ansættelsesprocessen. Finansiering Indstationeringen af medarbejderen i Væksthus Midtjylland forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes. Der vil blive søgt 50 % medfinansiering fra EU. Ansøgning herom udarbejdes af Væksthuset. Der foreslås følgende finansieringsmodel: Lønudgifter Danmarks Eksportråd 25 % Regionen 25 % EU-finansiering 50 % Lønudgiften forventes samlet at blive på kr. 10

11 Overhead (kontor, pc osv.) Væksthuset/Region Midtjylland finansierer udgifter til kontorfaciliteter (møbler, IT mv.) for den pågældende medarbejder. Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med kontorfaciliteterne også skabes en kontorplads til medarbejdere fra Midtjyllands EU-kontor og øvrige internationale kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina, når disse er på hjemmebesøg. Øvrige driftsudgifter for medarbejderen Der forventes øvrige driftsudgifter for medarbejderen (rejser og transport) på ca kr. Disse finansieres af EU (50 %), Regionen (25 %) og Danmarks Eksportråd (25 %). Øvrige projektrelaterede udgifter Region Midtjylland finansierer øvrige projektrelaterede udgifter. 7. Indgåelse af en 3-årig samarbejdsaftale Det indstilles, at samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2008, og at der indgås en 3-årig samarbejdsaftale mellem de tre parter Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd. I løbet af perioden og ved afslutningen vil samarbejdet blive evalueret med henblik på en eventuel tilpasning henholdsvis videreførelse af samarbejdet. 11

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane?

Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane? Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane? Vestlig dominans har toppet 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vestens andele af verdens befolkning og BNP, Kilde: Angus

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1

Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 26. januar 2006 Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

EXPORTKONSULENTERNE. Et netværk af eksportkonsulenter

EXPORTKONSULENTERNE. Et netværk af eksportkonsulenter EXPORTKONSULENTERNE Et netværk af eksportkonsulenter Eksempler Udvikling af kunderelationer i Skandinavien for en træindustriel virksomhed Kollektivt fremstød for etablering af samarbejde mellem danske

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere