Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland."

Transkript

1 Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen af midtjyske virksomheder. 19. oktober 2007

2 1. Hvorfor er der behov for et strategisk samarbejde, der hjælper midtjyske virksomheder ud i verden? Globaliseringen ændrer i disse år spillereglerne for virksomhederne. Deres vækst- og overlevelsesmuligheder afhænger i stigende grad af eksport eller internationalisering af aktiviteter såsom outsourcing, rekruttering af medarbejdere eller adgang til viden, netværk og finansiering. Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan lægger derfor under den fælles overskrift en international vækstregion afgørende vægt på at fremme en øget internationalisering af regionens erhvervsliv, herunder også for små og mellemstore virksomheder. Et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd skal ses som en integreret del af denne internationaliseringsindsats. Samarbejdet vil give midtjyske virksomheder en direkte og nem adgang til Danmarks Eksportråds globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. En sådan tilgang vil samtidig passe fint ind i strategien for Væksthus Midtjylland som stedet, hvor virksomheder får en samlet rådgivning. Et strategisk samarbejde skal supplere og sammentænkes med Region Midtjyllands andre eksisterende og planlagte internationale indsatser, hvor der allerede på flere områder er et samarbejde med Danmarks Eksportråd. Her tænkes bl.a. på Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Region Midtjyllands kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina og samarbejdet med andre regioner i Europa samt Vestdansk Investeringsfremme. Som et vigtigt element i et forstærket samarbejde lægges der op til, at der placeres en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland som ankerperson. Dette papir beskriver rammerne for det strategiske samarbejde og danner dermed baggrunden for den operative aftale for det strategiske samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthuset Midtjylland og Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet). 2

3 2. En samarbejdsmodel, der dækker lokalt, regionalt og internationalt Den nye enstregede organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Region Midtjylland er funderet lokalt i kommunale erhvervscentre/råd med en mere specialiseret rådgivning regionalt i Væksthus Midtjylland. Danmarks Eksportråd har i mange år løst eksportfremmeopgaver for virksomheder i regionen. I 2005 og 2006 vedrørte ca. 26 % af Danmarks Eksportråds opgaver, som der er modtaget betaling for, virksomheder og offentlige institutioner fra det nuværende Region Midtjylland. Der er imidlertid nu mulighed og behov for et tættere samarbejde og kobling mellem den lokale, regionale og internationale rådgivning om eksportfremme. Et strategisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd skal derfor sikre, at internationalisering tænkes ind i rådgivningen af virksomheder på alle niveauer. Danmarks Eksportråd (63 lande 250 rådgivere) Internationalt Væksthus Midtjylland (Aarhus/Herning) Regionalt Lokal erhvervsservice (19 kommuner) Lokalt Iværksættere og virksomheder Som et centralt led i at sikre en tættere kobling af rådgivningen vil der blive indstationeret en medarbejder fra Danmarks Eksportråd i Væksthus Midtjylland. Dermed kan det sikres, at der kan leveres ydelser vedrørende eksportfremme inden for rammerne af en enstrenget organisation. Samtidig får virksomhederne en enkel og direkte adgang fra de kommunale erhvervscentre/råd, igennem Væksthuset og ud til Danmarks Eksportråds 250 eksportrådgiver på de vigtigste eksportmarkeder. 3

4 3. Danmarks Eksportråd bringer internationalt markedskendskab og viden ind i samarbejdet Danmarks Eksportråd er den del af Udenrigsministeriet, som bistår virksomheder inden med eksport, internationalisering og investeringsfremme. Danmarks Eksportråd aflægger hvert år mere end virksomhedsbesøg i regionerne og udfører i alt ca rådgivningsopgaver årligt for danske virksomheder ude på udenlandske markeder. Danmarks Eksportråd har i dag 250 rådgivere placeret på mere end 80 ambassader, generalkonsulater eller handelskontorer i over 60 lande. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte, typisk indbyggere fra det pågældende land, som har indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold. Blandt eksportrådgiverne findes både generalister og specialister, herunder eksperter inden for vigtige midtjyske eksportområder som energi og miljø og fødevarer. Danmarks Eksportråd er en professionel virksomhed, som tager sig betalt for sine rådgivningsydelser. Samtidig er Eksportrådet også en public service-virksomhed, som stiller en række gratisydelser og tilskudsordninger til rådighed for dansk erhvervsliv. Danmarks Eksportråd kan på en lang række områder bidrage til at styrke internationaliseringen af virksomheder i Region Midtjylland. Danmarks Eksportråds ydelser 1) Tilskudsordninger Danmarks Eksportråd har nogle tilskudsordninger, som også fordelagtigt kan benyttes af midtjyske virksomheder. a. Eksportforberedelse og hjælp til udvikling af internationaliseringsplan Under eksportforberedelsesprogrammet har Danmarks Eksportråd en række eksportforberedelseskonsulenter, der er hhv. geografisk og sektormæssigt opdelt. Danmarks Eksportråd tilbyder, at en relevant eksportforberedelseskonsulent indgår i individuelle vejledningsforløb for lokale iværksættere og virksomheder i Region Midtjylland om f. eks. markedsvalg, markedsføring m.m. Denne serviceydelse er vederlagsfri og omfatter typisk 3-4 møder, som munder ud i en konkret handlingsplan for virksomhedens internationalisering. b. BornGlobal BornGlobal er et særligt program for små og mellemstore virksomheder inden for it, biotech, sundhed og medico, nanotech samt miljø og energi, der ønsker at styrke deres internationalisering. Danmarks Eksportråd har en række BornGlobal konsulenter, der har særligt kendskab til de højteknologiske brancher. c. BornCreative BornCreative er et program, der henvender sig til små og mellemstore kreative virksomheder inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. BornCreative har til formål at 4

5 modne disse kreative virksomheder til eksport og internationalisering. DE har et antal konsulenter, inden for musik, design, mode, møbler og arkitektur med godt kendskab til branchen, dens vilkår og eksportmuligheder. d. Eksportstart få tilskud til international rådgivning Under eksportstartprogrammet kan små- og mellemstore virksomheder med internationalt potentiale få tilskud til rådgivning og analyser på udenlandske markeder f.eks. partnersøgning, undersøgelser af markedsmuligheder, konkurrentanalyse, netværksdannelse, sourcing og outsourcing mv. Rådgivningen leveres af erfarne eksportrådgivere fra de danske repræsentationer og er fleksibel og skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Med Eksportstart får man 50 % tilskud til Danmarks Eksportråds normale timepris. Der ydes tilskud til i form af pakker på 35 timer. En virksomhed kan modtage op til i alt 6 pakker. Programmerne for eksportforberedelse og eksportstart kan nemt kombineres med Væksthus Midtjyllands egne rådgivningsforløb og programmer. Eksempelvis kunne man forestille sig følgende forløb for en midtjysk iværksættervirksomhed: Virksomheden screenes af Væksthus Midtjylland medarbejdere Virksomheden gennemfører et Eksportforberedelsesforløb Virksomheden gennemfører et af Væksthus Midtjyllands udviklingsforløb Virksomheden søger igennem eksportstartprogrammet om tilskud til rådgivning af Danmarks Eksportråds eksportrådgivere på et eller flere markeder e. Fælles eksportfremstød Danmarks Eksportråds program for fælles eksportfremstød giver mulighed for at yde tilskud på op til 50 % til eksportfremstød for grupper af mindst 5 danske virksomheder. Formålet med fælles eksportfremstød er at give virksomhederne større viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, hvorved danske virksomheder får flere kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på et givent marked. Tilskud til officielle 1 eksportfremstød har prioritet. For at opnå tilskud skal virksomheden opfylde de givne retningslinjer for de fem tilskudsordninger. 1 Fremstød der ledes af et medlem af Kongehuset eller regeringen. 5

6 2) Betalingsbelagt rådgivning Danmarks Eksportråds medarbejdere i Danmark og udlandet kan tilbyde midtjyske iværksættere og virksomheder rådgivning og praktisk hjælp til eksport og internationalisering i henhold til de normale forretningsbetingelser og en timepris på 730 kr. (prisen i 2007). a. Individuel rådgivning tilpasset virksomhedens situation og behov Generel eksport- og internationaliseringsrådgivning såsom markedsanalyser og markedsovervågning, konkurrentanalyser, benchmarking, kunde- og partnersøgning. Sourcing og outsourcing. Leje af en eksportrådgiver, der kan bistå med introduktion/indkøring på markedet. Tilrettelæggelse og gennemførelse af kommercielle besøg hos firmaer, myndigheder mv. Kontakt til myndigheder, organisationer, tolke, lokale advokater, revisorer mv. Hjælp til eksportfremstød, messer, udstillinger og markedsføring. Eksportteknisk rådgivning om f.eks. toldforhold, tariffer, dokumentkrav og tekniske regler. Hjælp til nedbrydning af handelsbarrierer og overvågning af international handelspolitik. Politisk rådgivning, bl.a. overvågning og påvirkning af politisk proces/lovgivning og adgang til politiske beslutningstagere. Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer. b. Innovationscentre styrke virksomhedens internationale kommercielle innovation Danmarks Eksportråd har i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etableret to innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley og Shanghai (et tredje innovationscenter åbner i München i januar 2008) med henblik på at sikre danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til førende internationale forskningsog innovationsmiljøer. Innovationscentrene kan tilbyde danske virksomheder assistance til at søge partnere eller teknologiske løsninger og til at afdække kunde- og brugerbehov på det lokale marked. Centret kan desuden bistå danske forskere med kontakt og netværk til førende forsknings- og innovationsmiljøer. Centret skal også bruges til at markedsføre dansk forsknings- og erhvervslivs spidskompetencer. c. Rekruttering af arbejdskraft en aktuel udfordring Danmarks Eksportråd kan bidrage med rådgivning om og bistand til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Region Midtjylland. 6

7 d. Projekteksport internationale udbud og salg til bl.a. EU, FN og Verdensbanken Som en del af Udenrigsministeriet har Danmarks Eksportråd naturlig adgang til de internationale organisationers udbud af store projekter. Danmarks Eksportråd kan bl.a. assistere virksomheder i Region Midtjylland med bl.a. markedsføringsopgaver, delegationsrejser, klagesager, procurementregler samt identifikation af kontaktpersoner i de internationale organisationer. 3) Inkubatorordning lej et kontor og få administrativ service Gennem inkubatorordningen tilbydes virksomheder administrativ service og leje af kontorfaciliteter i Kina, Japan, Indien, Brasilien og USA. Inkubatorerne er placeret sammen med vore ambassader, generalkonsulater, innovationscentre og handelskontorer, og ordningen giver mulighed for at trække på al den nødvendige hjælp fra Danmarks Eksportråds medarbejdere, som kender kulturen og ikke mindst markedsvilkårene på det lokale marked. På flere andre ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er der ligeledes mulighed for at leje kontor, konference- og udstillingsfaciliteter. Med udgangspunkt i ovenstående ydelser kan Danmarks Eksportråds understøtte erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen for Region Midtjylland på flere områder. Som eksempler kan nævnes: 1. Bidrage til opbygning af internationalt orienterede vækstklynger og væksterhverv i regionen. Rådgive midtjyske vækstiværksættere, så de tager højde for udfordringer og muligheder omkring internationalisering både via eksportforberedelse- og eksportstartprogrammerne samt individuel rådgivning. Rådgive midtjyske virksomheder om afsætningsmulighederne på de vigtigste globale markeder. Skabe kontakt til og styrke samarbejdet med førende forsknings- og innovationsmiljøer via innovationscentrene. Hjælpe med tiltrækningen af højtudannet arbejdskraft 2. Understøtte regionens megasatsninger: Energi og miljø, fødevarer samt sundhed og erhverv. Rådgive om de internationale afsætningsmuligheder, lovgivning, støtteordninger m.m. Vidensudveksling, adgang til innovative klynger og markedskendskab på de vigtigste markeder. Skabe kontakt til samarbejdspartnere inden for fødevare-, sundheds- samt energi og miljøområdet på de vigtigste markeder. Hjælpe midtjyske virksomheder med deltagelse i fælles eksportfremstød inden for fødevare-, sundheds- samt energi og miljøområdet. Udnytte markedsføringspotentialet i forbindelse med afholdelsen af FN s store klimakonference i København i 2009 (COP 15). 7

8 4. Væksthus og region bringer lokalkendskab og tæt virksomhedskontakt ind i samarbejdet Væksthuset og Region Midtjylland har et omfattende lokalkendskab og en tæt løbende kontakt med virksomheder i regionen. Herved vil man præcist kunne afdække de lokale virksomheders behov for internationaliseringsrådgivning. Opgaverne kunne bl.a. omfatte Bidrager med screening i forbindelse med virksomheders ansøgning til Danmarks Eksportråds eksportforberedelsesprogram. Identificerer og henviser iværksættere og virksomheder, der er i kontakt med Væksthuset, og som har behov for rådgivning om internationalisering, til Danmarks Eksportråd. Indtænker deltagelse af rådgivere/repræsentanter fra Danmarks Eksportråd i væksthusets arrangementer, konferencer, gå-hjem-møder mv. i regionen. Holder virksomheder i regionen informeret om mulighederne for møder med rådgivere fra Danmark Eksportråds repræsentationer - herunder også skabe kontakt til Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina. Synliggør Danmarks Eksportråds tilbud og ydelser generelt for målgruppen. 5. Synergi mellem Danmarks Eksportråds og væksthusets/regionens ydelser Region Midtjyllands virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt indeholder en række muligheder, som i kombination med Danmarks Eksportråds tilskudsordninger kan bringe midtjyske virksomheder langt i deres internationaliseringsambitioner. VÆKSTmidt indeholder produkterne Udviklingskompas, Chef-til-leje, Global Guide og Globus-vækstgrupper, som alle har til formål at fremme virksomhedernes internationalisering. Udviklingskompas Global guide Chef til leje individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud - kun internationalisering) individuelt udviklingsforløb med timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) Globus vækstgrupper kollektivt udviklingsforløb med op til 150 timers assistance fra ekstern konsulent (50 % tilskud) Nedenfor er der vist fire eksempler på, hvorledes Region Midtjyllands og Danmarks Eksportråds ordninger kan supplere hinanden i samlede internationaliseringsforløb: Eksempel 1: Eksportforberedelse Udviklingskompas / Chef-til-leje / Global Guide Fælles fremstød Globus vækstgruppe 8

9 Eksempel 2: Eksportforberedelse Eksport-start Udviklingskompas / Chef-til-leje / Global Guide Eksempel 3: Udviklings-kompas / Chef-til-leje / Global Guide Globusvækstgruppe Fælles fremstød Eksempel 4: Fælles fremstød Udviklings-kompas / Chef til leje / Global Guide 6. Samarbejdet forankres ved at placere en DE-medarbejder hos Væksthus Midtjylland Et tæt og koordineret dagligt samarbejde skal sikres ved at placere en medarbejder fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland: Midtjyske virksomheder får bedre service og en enkel, lokal og mere direkte adgang til Danmarks Eksportråds globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. Væksthusets kompetencer inden for eksportfremme og internationalisering styrkes, så de bedre kan vejlede iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner om muligheder for internationalisering og eksportfremme. Region Midtjylland får med dette og de øvrige samarbejdsflader med Danmarks Eksportråd et bidrag til at opfylde internationaliseringsmålsætningen i regionens erhvervsudviklingsstrategi. Der skabes forbindelse mellem Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og kontorer i udlandet. Danmarks Eksportråd får en eksportrådgiver placeret i Region Midtjylland og opnår derved endnu bedre kendskab og kontakt til virksomhederne i regionen. Medarbejderens opgaver Medarbejderen bliver den centrale indgang til Danmarks Eksportråd fra regionen og skal have et overblik over alle Danmarks Eksportråds ydelser, tilskudsordninger og samarbejdsarrangementer. Den pågældende medarbejder skal i samarbejde med væksthusets øvrige medarbejdere kunne vejlede virksomhederne og derudover henvise til relevante kolleger andre 9

10 steder i Danmarks Eksportråd, som har relevant ekspertise eller markedsviden. De konkrete opgaver vil skulle aftales nærmere, men kunne omfatte: Kompetenceudvikling af Væksthuset medarbejdere og andre relevante lokale aktører vedrørende Danmarks Eksportråds ydelser og tilskudsordninger. Bidrage til at arrangere aktiviteter, konferencer, gå-hjem-møder mv. i Væksthuset og i de kommunale erhvervsservicecentre/råd. F.eks. om mulighederne på specifikke markeder eller inden for konkrete sektorer. Kontakt til, besøg hos og rådgivning til kommunernes erhvervsservicecentre/råd vedrørende eksportfremme og internationalisering. Afdække konkrete virksomhedernes internationaliseringsbehov i samarbejde med Væksthusets øvrige medarbejdere. Tilrettelægge koordinerende udviklingsforløb for virksomheder, der kombinerer både Væksthusets og Danmarks Eksportråds ydelser og tilskudsordninger. Skabe kontakt mellem midtjyske virksomheder og Danmarks Eksportråds rådgivere i Danmark og på repræsentationerne, så virksomhederne kan få individuelle møder med disse. Følge erhvervsudviklingen i regionen og holde kontakt til den regionale presse. Koordination i forhold til Region Midtjyllands øvrige internationale aktiviteter. Ansættelsesforhold og medarbejderprofil Medarbejderen vil være ansat af Danmarks Eksportråd og være fuldt integreret i organisationen. Vedkommende vil deltage i møder i Danmarks Eksportråd i København samt i møder med eksportrådgivere og øvrige repræsentanter fra Danmarks Eksportråd, når disse er på besøg i regionen. Det vil være Danmarks Eksportråds ansvar at fastlægge den rette medarbejderprofil og rekruttere den pågældende medarbejder, hvilket vil ske i samråd med Væksthus og Region Midtjylland, således at en repræsentant for Væksthus Midtjylland inddrages i ansættelsesprocessen. Finansiering Indstationeringen af medarbejderen i Væksthus Midtjylland forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes. Der vil blive søgt 50 % medfinansiering fra EU. Ansøgning herom udarbejdes af Væksthuset. Der foreslås følgende finansieringsmodel: Lønudgifter Danmarks Eksportråd 25 % Regionen 25 % EU-finansiering 50 % Lønudgiften forventes samlet at blive på kr. 10

11 Overhead (kontor, pc osv.) Væksthuset/Region Midtjylland finansierer udgifter til kontorfaciliteter (møbler, IT mv.) for den pågældende medarbejder. Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med kontorfaciliteterne også skabes en kontorplads til medarbejdere fra Midtjyllands EU-kontor og øvrige internationale kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina, når disse er på hjemmebesøg. Øvrige driftsudgifter for medarbejderen Der forventes øvrige driftsudgifter for medarbejderen (rejser og transport) på ca kr. Disse finansieres af EU (50 %), Regionen (25 %) og Danmarks Eksportråd (25 %). Øvrige projektrelaterede udgifter Region Midtjylland finansierer øvrige projektrelaterede udgifter. 7. Indgåelse af en 3-årig samarbejdsaftale Det indstilles, at samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2008, og at der indgås en 3-årig samarbejdsaftale mellem de tre parter Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Danmarks Eksportråd. I løbet af perioden og ved afslutningen vil samarbejdet blive evalueret med henblik på en eventuel tilpasning henholdsvis videreførelse af samarbejdet. 11

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på kr. til finansiering af et 3-

Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på kr. til finansiering af et 3- 8 1-30-76-47-07 4. Danmarks Eksportråd - strategisk samarbejde Resumé Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på 2.141.000 kr. til finansiering af et 3- årigt, strategisk samarbejde med Danmarks Eksportråd

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Status på det strategiske samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Udenrigsministeriet, Eksportrådet om at styrke internationaliseringen

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART

EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART Energi og miljøsektoren: Jens Chr. Jensen Elverdalsvej 36 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 47 24 Mobil: 40 32 68 77 E-mail: jens.chr@mail.dk EKSPORTFORBEREDELSE:

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane?

Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane? Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane? Vestlig dominans har toppet 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vestens andele af verdens befolkning og BNP, Kilde: Angus

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner

Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner 1 teknologier og markeder i udlandet. Samarbejde og vidensdeling er centrale for innovation, og Danmarks Eksportråd medvirker til at sikre, at vidensdelingen

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1

Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 26. januar 2006 Bilag om den offentlige eksport- og investeringsfremmeindsats

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 13. maj 2014

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 13. maj 2014 Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 13. maj 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen Ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Den russiske region Tatarstan vil have dansk Cleantech!

Den russiske region Tatarstan vil have dansk Cleantech! Den russiske region Tatarstan vil have dansk Cleantech! Indbydelse til deltagelse i Business Trip indenfor miljø- og energiteknologier d. 1. - 4. oktober 2012 til Tatarstans hovedstad Kazan Russian - Danish

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstkonference om arkitektur & design. torsdag d. 25. oktober 2012, Landstingssalen

Vækstkonference om arkitektur & design. torsdag d. 25. oktober 2012, Landstingssalen Vækstkonference om arkitektur & design torsdag d. 25. oktober 2012, Landstingssalen Hvordan sælger vi dansk design? Det er en stor fornøjelse at være her i dag. Ikke alene fordi jeg personligt er meget

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere