ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) CVR NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15"

Transkript

1

2 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) WEB-SITE CVR NR DIREKTION SØREN STENSDAL (ADM. DIREKTØR) STIG WADMANN BESTYRELSE ALLAN CHICO SANDBECK (BESTYRELSESFORMAND) MICHAEL VINTHER SØREN STENSDAL REVISION BEIERHOLM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

3 GOD UDVIKLING I ASGAARD GROUP, MEN MARKEDET ER DOG STADIG SVÆRT. ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden siden årsrapporten pr. 30. september 2012 og frem til i dag. Den positive forventning til udviklingen, som var udtrykt i årsrapporten for 2011/2012 er intakt. Investorinteressen er meget selektiv, både på geografisk placering og ejendomstype, men opfylder en given ejendom disse kriterier, er der også investorer til den. Brugerefterspørgslen er til gengæld relativt begrænset udenfor København og Århus. fremtidig værdiskabelse, men aktivitetsniveauet vil vedblive med at være meget lavt i de kommende år. Tetris A/S, som koncernen ejer 25,5 % af, udvikler sig positivt målt på pipeline og fremdrift i projekterne og vore forventninger til denne forretningsenhed er uændret særdeles positive. Finansieringskilderne er fortsat meget restriktive i forhold til udlån til ejendomssektoren, både i forhold til soliditeten hos låntager og i forhold til risiciene ved den enkelte ejendom eller det enkelte projekt. I koncernen er der primært fokus på succesfuld realisering af de udviklingsprojekter der allerede ejes i koncernen. I datterkoncernen Nordic Development Group arbejder vi på at sikre værdierne bedst muligt, med henblik på at opretholde et godt fundament for

4 UDVIKLING I AKTIVITETER 1. KVARTAL 2012/13 Kontor/Logistik ASGAARD GROUP A/S oplever fortsat en meget svag brugerefterspørgsel på markedet for kontor/ logistik-ejendomme uden for København, om end vi oplever en bedring i København. Investorinteressen, der i høj grad begrænses af finanssektorens forsigtighed i forhold til finansiering af ejendomme, er forøget fra de meget lave niveauer vi har oplevet, men der gennemføres fortsat meget få handler og i øvrigt koncentreret på relativt få købere. Der er ikke i perioden hverken købt eller solgt yderligere udviklingsejendomme i dette segment. Selskabet ejer på tidspunktet for periodemeddelelsens aflæggelse 5 bestående ejendomme i dette segment, på i alt ca m². Samtlige 5 projekter omfattende bestående ejendomme, forløber tilnærmelsesvis planmæssigt og udlejningsbestræbelser er i fuld gang på de 3 ejendomme, hvor der er tomgang. Der er ikke indgået nye lejemål i disse ejendomme i perioden, men der forhandles aktuelt om udlejning af yderligere arealer i én af ejendommene. Et meget spændende projekt, er udviklingen af en helt ny bydel i den sydlige del af Hillerød, i forbindelse med det planlagte regionshospital og den ligeledes planlagte station i området. Koncernen har erhvervet optionsrettigheder til hovedparten af det for udviklingen relevante areal og har i juni 2012 præsenteret en revideret masterplan for området for Hillerød Kommune og offentligheden i øvrigt. Der er fra vor side særdeles store forventninger til udviklingen af området, men realistisk forventes det, at der vil gå 3-5 år, før byggeri vil kunne påbegyndes. Detailhandel Detailhandelssegmentet er i Danmark fortsat præget af en betydelig afmatning i efterspørgslen, som følge af den generelle tilbagegang, som detailhandelssektoren oplever i denne tid. Selskabets hidtidige positive forventninger til dette segment har vi nedtonet noget, men arbejder løbende selektivt med projektmuligheder indenfor segmentet flere steder i Danmark. Også i detailhandelssegmentet opleves stigende afkastkrav fra slutinvestorernes side heller ikke her er der således gennemført hverken køb eller salg i kvartalet. Selskabet har udviklet et betydende detailhandelsprojekt, Fredericia Megacenter, på ca m² detailhandel. I perioden har vi arbejdet med opførelsen af 1. etape på m2 til IDEmøbler og byggeriet er netop afsluttet og afleveret til lejer. Butikken, der er blevet særdeles vellykket, åbner primo marts Udlejningsarbejdet af næste etape er i gang, og på baggrund af at centeret nu er påbegyndt, oplever vi pæn interesse herfor. Aktuelt forhandles der med flere relevante lejeremner og såfremt disse forhandlinger bærer frugt, forventer vi at kunne iværksætte 2. etape af byggeriet i indeværende regnskabsår. 1. etape er netop udbudt til salg som investeringsejendom og forventes afhændet inden udgangen af indeværende regnskabsår. IDEmøbler - Fredericia Megacenter, etape 1

5 Boligmarkedet Ejerboligmarkedet har tilsyneladende stabiliseret sig, i København endog med en svagt stigende tendens, båret af den betydelige befolkningstilvækst som byen oplever. Vi har p.t. meget begrænset direkte eksponering mod ejerboligmarkedet, idet vi med succes har fokuseret på at få afviklet de igangværende projekter i dette segment. I Tetris A/S har vi udviklet og er ved at opføre et byhusprojekt på 86 boliger i Ørestad Nord RadioRækkerne. Både direkte og via Tetris A/S, arbejder vi dog med flere projekter, primært i København, hvor vi tror på et stabilt positivt marked i de kommende år. I projektet Højmosehus i Emdrup, der omfatter 4 rækkehuse á 125 m², har alle 4 boliger været udlejet og i forbindelse med, at én af boligerne blev ledig ultimo december 2012, har vi netop solgt denne til en pris der modsvarer den bogførte værdi. Det er planen at sælge boligerne enkeltvis, i den takt de frigøres. Projektet Kastaniehaven i Holbæk, der oprindeligt var tænkt som et ejerboligprojekt, realiseres nu som et boligudlejningsprojekt på i alt 40 boliger, hvoraf 1. etape på 12 boliger er opført og fuldt udlejet i I perioden er byggeriet af 2. etape på yderligere 12 lejligheder skredet frem som planlagt og 2. etape afleveres ultimo marts De første lejekontrakter er allerede indgået. I projektet Annebergparken, Nykøbing-Sjælland, verserer ankesagen ved Landsretten og den forventes afsluttet i indeværende regnskabsår. PROJEKTPORTEFØLJE Type Udvikler Ejerandel Opsøgning/ myndigheder Projektudvikling Opførelse/ renovering Udlejning Salg Forventet afslutning *) Projektværdi m.dkk Erhverv: Fredericia Megacenter, Fredericia, m 2 Retail ASGAARD 100% 27% 27% 2013/ Hillerød Syd, Hillerød, m 2 Kontor/Retail ASGAARD 100% - - Industriparken, Ballerup, m² Adelgade, København, m² Kontor Tetris 60% 2013/ Kontor/Retail Tetris 60% 2014/ Boligprojekter: Kastaniehaven, Holbæk, m 2 Bolig ASGAARD 66% 60% 30% 2013/ Radiorækkerne, København, m² Carl Jacobsensvej, København m² Esthersvej, Hellerup, 600 m² Bolig Tetris 60% I.R. 2014/ Bolig/Retail Tetris 60% 2014/ Bolig Tetris 60% I.R. 2012/ Investeringsejendomme: Valhøjs Allé, Rødovre, m 2 Kontor/Logistik ASGAARD 100% 80% 2012/ Formervangen, Glostrup, m 2 Kontor/Logistik ASGAARD 100% 79% 2012/ Borupvang, Allerød, m 2 Kontor ASGAARD 100% 67% 2012/ Lyskær, Herlev, m 2 Kontor ASGAARD 100% 2012/ Kærvej, Hørsholm, m 2 Kontor/Logistik ASGAARD 100% 2012/ Højmosehus, Emdrup, 500 m² Bolig ASGAARD 100% 2012/ Gennem ført Igangvæ rende I.R. = Ikke relevant *) Forventet endelig afslutning af projekt. Delaflevering kan have fundet sted løbende.

6 NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S ASGAARD GROUP A/S besidder 85 % af kapitalen i Nordic Development Group, der beskæftiger sig med udvikling af boliger i Øst- og Sydøsteuropa, samt udvikling af ferieprojekter på de samme markeder. Selskabet har før kreditkrisen satte ind - erhvervet byggejord til boligbyggeri i Chania på Kreta (Grækenland), i Varna i Bulgarien og Panevezys i Litauen med et samlet byggeretsareal (forventet anvendelse) på i alt ca etagemeter etagemeter (i Litauen) af den erhvervede jord udvikles i partnerskab med en lokal partner. Fratrukket partnerens ejerandel råder Nordic Development Group over etagemeter byggeret, alle med færdigudviklede og myndighedsgodkendte projekter. Finanskrisen har også haft stor indflydelse i de lande, som Nordic Development Group arbejder i, hvilket har medført at der indtil nu ikke har været mulighed for at skabe salgsmuligheder for de færdigudviklede projekter. Nordic Development Group har gennemført en kraftig omkostningstilpasning, der skal sætte selskabet i stand til at bestå og genoptage salgs- og byggeaktiviteter, når markedet normaliseres på den anden side af finanskrisen. Samtidig er det målet at være i stand til at vedligeholde værdien af de foretagne jord- og projektudviklingsaktiviteter. TETRIS A/S ASGAARD GROUP A/S ejer 25,5 % af aktierne i Tetris A/S og 25,5 % af anparterne i Tetris Holding ApS. Tetris A/S er et ejendomsudviklingsselskab og Tetris Holding ApS er et ejendomsholdingselskab. Tetris A/S forfølger en to-strenget strategi, hvor man, som den ene del, fungerer som rådgiver for dels private investorer, dels finansielle institutioner, med behov for udvikling af større erhvervs- og detailhandelsejendomme i Københavnsområdet, for herved at skabe indtjening for Tetris A/S, ved at opnå andel af værdiskabelse for ejendomsaktiver ejet af andre. Herudover udvikler Tetris A/S ligeledes ejendomsprojekter for egen regning, primært baseret på opnåelse af optioner på ejendomme eller grundstykker med udviklingspotentiale og herefter udvikle disse frem til udlejning og salg. Tetris A/S ejer 85 % af aktierne i Rasmus Friis A/S, som er et total og hovedentreprenørselskab med speciale indenfor renovering. Rasmus Friis A/S løser opgaver både i og udenfor Tetris regi. Tetris A/S råder over en stab af medarbejdere med lang og bred erfaring inden for udvikling af fast ejendom, og er i stand til at løse opgaver indenfor alle aspekter af ejendomsudvikling, fra ide- og konceptudvikling, myndighedsbehandling, markedsføring, forhandlinger og gennemførelse af byggeri. En lang række gennemførte udviklingsprojekter dokumenterer denne evne. Tetris A/S har på relativt kort tid etableret sig som en anerkendt aktør og opbygget en særdeles interessant pipeline. Der er således positive forventninger til, at forretningside, kompetencer og dokumenterede resultater vil skabe grundlag for en fornuftig og rentabel udvikling af virksomheden. Det er forventningen, at Tetris A/S vil bidrage positivt til koncernens resultater også i indeværende år. Radiorækkerne et Tetris A/S projekt

7 FORVENTET UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S fastholder den tidligere udmeldte forventning til koncernresultatet for indeværende år på DKK 5-15 mio. før skat. ASGAARD GROUP A/S er negativt påvirket af det relativt træge ejendomsmarked, men dette marked giver ligeledes mange muligheder for selskaber i en god finansiel situation, som tilfældet er for ASGAARD GROUP A/S, og vi forventer en fortsat forøgelse af aktivitetsniveauet i de kommende regnskabsår. Fokus vil være på profitabel vækst og vil primært være båret af indsatsen på både erhvervs og boligprojekter i Danmark. Organisation ASGAARD GROUP A/S har - i høj grad set samlet, med Nordic Development Group og Tetris A/S - en meget stærk organisation, der forventes at kunne understøtte koncernens betydelige vækstambitioner. Aktionærstruktur/ Investor Relations Den samlede aktiekapital i ASGAARD GROUP A/S udgør aktier á DKK 10, svarende til nominelt DKK Selskabet besidder godt 5 % af aktiekapitalen, som egne aktier. Selskabets hovedaktionær, Stensdal Group A/S, besidder ca. 78 % af aktiekapitalen. EVENTUELLE HENVENDELSER VEDRØRENDE DENNE MEDDELELSE: Søren Stensdal, CEO E: T: (+45)

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom.

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom. ÅRSRAPPORT Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03 nordicom@nordicom.dk www.nordicom.dk ÅRSRAPPORT 07 Indhold Utzons tårn i Hammarshave bebyggelsen i Helsingør

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb 7 juni 2002 CVR. nr.24256782 Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

En opgave, der forpligter

En opgave, der forpligter C.W. Obel Ejendomme En opgave, der forpligter Vi har påtaget os en opgave, der forpligter både nu og i fremtiden: At værne om en portefølje af kvalitetsejendomme i København, Aarhus og Aalborg, og samtidig

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere