TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa"

Transkript

1 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa

2 Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Forventninger 2

3 H1 2011/12 Halvåret i korte træk Resultat efter skat på DKK 16,9 mio. (DKK 6,2 mio. samme periode 2010/11). Egenkapital på DKK 1.881,9 mio. (DKK 1.866,0 mio. pr. 31. januar). Soliditetsgrad på 41,6 % (40,4 % pr. 31. januar). Samlet balance på DKK 4.521,6 mio. (DKK 4.622,0 mio. pr. 31. januar). 3

4 H1 2011/12 Hoved- og nøgletal (DKK mio.) 2010/11 H1 2010/11 H1 2011/12 Hovedtal: Nettoomsætning 576,9 206,9 159,6 Bruttoresultat 256,0 106,0 85,0 Resultat før finansiering 127,2 40,4 20,6 Finansiering m.v. -53,2-32,9-44,4 Resultat før skat 74,2 8,4 8,1 Aktionærernes andel af resultat 73,6 6,2 16,9 Samlet balance 4.622, , ,6 Projektbeholdning i alt 3.424, , ,2 Egenkapital 1.866, , ,9 Pengestrøm fra driften -182,7-181,8-6,6 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.170, , ,3 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) 4,3 % 0,8 % 1,8 % Overskudsgrad (EBIT margin) 22,1 % 19,5 % 12,9 % Soliditetsgrad (egenkapital) 40,4 % 35,1 % 41,6 % Børskurs i DKK pr. aktie Kurs/indre værdi 0,51 0,40 0,49 4

5 H1 2011/12 Projektnyt april april juni juli august september 5

6 H1 2011/12 Projektnyt Salg af ejerandel af Euro Mall Centre Management Oprindeligt et nødvendigt servicetilbud til investorerne på de øst- og centraleuropæiske markeder. Flere serviceoperatører er på vej ind, og EMCM er ikke længere afgørende for TK Developments udviklingsaktiviteter. EMCM er solgt til den amerikanske koncern CB Richard Ellis. Salget er indregnet i andet kvartal 2011/12. april april juni juli august september 6

7 H1 2011/12 Projektnyt Byggestart på 1. etape af boliger i Bielany, Polen Der er opnået byggetilladelse på koncernens projekt i Bielany, Polen. Det samlede projekt omfatter ca m 2, primært boliger (i alt enheder). Byggeriet af første fase på m 2 (140 enheder) er påbegyndt medio Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. april april juni juli august september 7

8 H1 2011/12 Projektnyt Byggeri af kontorer i Tivoli Residential Park afsluttet Byggeriet af m 2 kontorer blev afsluttet i august. I alt m 2 er solgt og bliver i 3. kvartal afleveret til investorerne største aftager er medicinal- og hospitalsselskabet Swissmed. Koncernen har tidligere opført, solgt og afleveret i alt 280 boligenheder i Tivoli Residential Park. I alt har koncernen opført flere end m 2 i forbindelse med Tivoliprojektet. april april juni juli august september 8

9 Markedsforhold 2011e/2012e moderat vækst Danmark Privatforbrug 0,4 % / 2,0 % BNP 1,0 % / 1,3 % Sverige Privatforbrug 1,7 % / 1,0 % BNP 4,2 % / 0,8 % Finland Privatforbrug 2,8 % / 2,0 % BNP 3,5 % / 1,6 % Letland Privatforbrug 4,0 % / 3,9 % BNP 4,6 % / 3,6 % Litauen Privatforbrug 6,0 % / 4,3 % BNP 6,0 % / 3,7 % Tjekkiet* Privatforbrug 0,0 % / 2,0 % BNP 2,1 % / 2,2 % Polen Privatforbrug 2,9 % / 1,8 % BNP 3,3 % / 3,4 % Kilde: Nordea Bank, Økonomisk Perspektiv, august 2011 *) Czech National Bank, Inflation Report 2011 III **) Slovak National Bank, Medium Term Forecast 2011 Q2 Slovakiet** Privatforbrug 1,4 % / 3,8 % BNP 3,6 % / 4,7 % 9

10 Markedsforhold Fornyet markedsmæssig uro LEJER God interesse for projekter med god placering, men igen længere beslutningsprocesser 10

11 Markedsforhold Fornyet markedsmæssig uro LEJER God interesse for projekter med god placering, men igen længere beslutningsprocesser INVESTOR Tilbageholdende med køb af fast ejendom salgsforhandlinger tager længere tid end tidligere forventet 11

12 Markedsforhold Fornyet markedsmæssig uro LEJER God interesse for projekter med god placering, men igen længere beslutningsprocesser BANKER Kreditinstitutter tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom INVESTOR Tilbageholdende med køb af fast ejendom salgsforhandlinger tager længere tid end tidligere forventet 12

13 Markedsforhold Fornyet markedsmæssig uro LEJER God interesse for projekter med god placering, men igen længere beslutningsprocesser BANKER Kreditinstitutter tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom TK Der er ikke tilstrækkelig sikkerhed i resultatforventningerne, herunder den tidsmæssige eksekvering, til at kunne fastholde udmeldingen om et andet og højere indtjeningsniveau de efterfølgende år INVESTOR Tilbageholdende med køb af fast ejendom salgsforhandlinger tager længere tid end tidligere forventet 13

14 Projektporteføljen Netto rentebærende gæld DKK mio Netto rentebærende gæld Cashflow-givende projekter , , , ,5 En årlig nettoleje på DKK 144 mio. forrenter de færdigopførte projekter med ca. 7 %

15 Projektporteføljen Netto rentebærende gæld DKK mio Netto rentebærende gæld Cashflow-givende projekter Investeringsejendomme Tyske = DKK 197,4 mio. (6,5 %) Tjekkiske = DKK 164,9 mio. (7,0 %) I alt = DKK 362,3 mio , , , ,5 En årlig nettoleje på DKK 144 mio. forrenter de færdigopførte projekter med ca. 7 %

16 Projektporteføljen Bogført værdi og forward funding DKK mio. Portefølje, bogført værdi Forward funding

17 Projektporteføljen Bogført værdi DKK mio. Portefølje, bogført værdi Ikke påbegyndte Under opførelse Færdigopførte

18 Projektporteføljen (ikke solgte) Færdigopførte (31/7) = DKK mio. Sillebroen Frederikssund, Danmark Fashion Arena Prag, Tjekkiet (DKK mio.) Samlet anskaffelsessum Årlig nettoleje 144 Shoppingcenter m 2 Outlet center m 2 Forrentning af anskaffelsessum (ved nuværende udlejning) 7,0 % Forrentning af anskaffelsessum (ved fuld udlejning) 7,7 % Galeria Tarnovia Tarnów, Polen Galeria Sandecja Nowy Sącz, Polen Premier Outlets Center Ringsted, Danmark Aabenraa Aabenraa, Danmark Most Retail Park Most, Tjekkiet Shoppingcenter m 2 Shoppingcenter m 2 Outlet center Retailpark Retailpark m m m 2 18

19 Projektporteføljen Bogført værdi DKK mio. Portefølje, bogført værdi Ikke påbegyndte Under opførelse Færdigopførte

20 Projektporteføljen Under opførelse (31/7) = DKK 210 mio. Amerika Plads København, Danmark Strøgejendom, Mejlstedgade Brønderslev, Danmark Trøjborgvej Århus, Danmark P-kælder m 2 Strøgejendom m 2 Mix m 2 Residential Park, Bielany, fase I Warszawa, Polen Tivoli Residential Park Warszawa, Polen Udvidelse, Futurum Hradec Králové Hradec Králové, Tjekkiet Boliger m 2 Service/kontor m 2 Shoppingcenter m 2 (Investeringsejendom) 20

21 Projektporteføljen Bogført værdi DKK mio. Portefølje, bogført værdi Ikke påbegyndte Under opførelse Færdigopførte

22 Projektporteføljen Ikke påbegyndte (31/7) = DKK mio. Udvalgte Nordeuropa Esbjerg Esbjerg, Danmark Amerika Plads (felt A og C) København, Danmark Stuhrs Brygge Aalborg, Danmark Østre Teglgade København, Danmark Handelskvarteret Kulan Gøteborg, Sverige Shoppingcenter Kontor/boliger Mix Kontor/boliger Shoppingcenter/service m m m m m 2 Udvalgte Centraleuropa Residential Park, Bielany Warszawa, Polen Bytom Retail Park Bytom, Polen Prešov Prešov, Slovakiet Frýdek Místek Frýdek Místek, Tjekkiet Teplice Teplice, Tjekkiet Boliger/service Retailpark m m 2 Retailpark m 2 Shoppingcenter m 2 Retailpark m 2 22

23 Projektporteføljen Koncernen har en robust portefølje 1. Høj og stabil udlejningsgrad på de færdigopførte projekter. 2. God fremdrift i planlægningsfasen med afklarede myndighedsforhold. 3. En række projekter er yderligere modnet og gjort klar til byggestart. God fremdrift og optimering af de enkelte projekter betyder, at koncernen har en robust projektportefølje, og at koncernen dermed står rustet til at imødegå de udfordringer, der følger af de aktuelle markedsforhold. 23

24 Forventninger Regnskabsåret 2011/12 Ledelsens forventninger til 2011/12 baserer sig på koncernens eksisterende projekter og en forventning om at igangværende salgsforhandlinger om flere projekter afsluttes i 2011/12. Resultatet efter skat i 2011/12 forventes fortsat at udgøre i niveauet DKK 100 mio., svarende til det tidligere offentliggjorte. Som følge af den fornyede uro på de internationale finansielle markeder og dermed længerevarende salgsforhandlinger om koncernens færdigopførte projekter er der dog en vis usikkerhed forbundet hermed. 24

25 Disclaimer De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne præsentation, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2010/11. 25

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb 7 juni 2002 CVR. nr.24256782 Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang 1.262 Baseret

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere