2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom"

Transkript

1 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Tine Juel Layout og illustration: Signe Rød / Den 2. nationale instruktørdag blev gennemført med støtte fra Apotekerfonden af 1991 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2

3 Den 2. nationale instruktørdag Forord Kurset LÆR AT LEVE med kronisk sygdom er blevet en succes i Danmark. 70 kommuner kører kurser, og det er jer frivillige instruktører, der trækker det største læs. Ikke kun ved at stille jeres arbejdskraft til rådighed gratis, men ved at være aktive og dedikerede kursusledere. Erfaringerne viser, at instruktørerne fungerer som positive rollemodeller for kursisterne, der spejler sig i instruktørernes livssituation og positive energi. På den måde får de selv mod på deres situation. Den nationale instruktørdag er den årlige begivenhed, hvor vi kan fejre jeres store indsats ved at give jer mulighed for at opfriske forskellige aktiviteter fra instruktørmanualen i workshops og derudover blive inspireret af interessante foredragsholdere. En ting slog mig i år, og det var det høje summeniveau, der var i pauserne i løbet af dagen. Det var helt specielt, og ikke noget jeg oplever på andre konferencer. Jeg tror, at det faktum at instruktørerne alle har haft de samme udfordringer, positive såvel som negative, giver et helt specielt fællesskab. Et fællesskab og et netværk, der bliver etableret på instruktøruddannelsen, hvor der kommer mennesker fra hele landet. Den nationale instruktørdag er det forum, hvor I kan holde jeres netværk ved lige. I konferencehæftet forsøger vi ved hjælp af billeder og fortællinger at formidle noget af den positive energi, der var i Nyborg i november. Vi har også sammenskrevet konklusionerne fra alle workshops, så I kan bruge dem til jeres næste kursus. Det var en stor fornøjelse at være jeres vært, og jeg glæder mig allerede til vi mødes i Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Februar

4 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det er rart at møde andre instruktører. Dele erfaringer. God idé med workshops giver ideer og diskussioner til de problematikker vi kan stå med. God mad hyggelige omgivelser. At være pårørende Foredrag ved Hysse Birgitte Forchammer. Når man bliver pårørende til et menneske med kronisk sygdom, ændres ens eget liv ofte lige så radikalt, som sygdommen ændrer ens pårørendes liv. Hysse Birgitte Forchammer er neuropsykolog på Glostrup Hospital. Hysse arbejder blandt andet med terapiforløb til pårørende og er ved at forfatte manuskriptet til en publikation i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Publikationen er målrettet til mennesker, der er pårørende til mennesker med kronisk sygdom. Hysse lagde i sit foredrag op til, at instruktørerne gerne måtte give hende feedback, som hun kunne bruge i publikationen. Der var mange kommentarer og refleksioner over Hysses oplæg, som vil blive taget i betragtning til publikationen. 4

5 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det var godt planlagt. Godt indlæg ved psykolog At være pårørende. Godt at få repeteret stof i workshops. Nogle af de vigtigste pointer fra oplægget var: Í Alle pårørende er forskellige for vores livssituation, værdier, normer og relationer til den ramte er forskellige Í Man kan både være pårørende og selv have en kronisk sygdom. Så pårørenderollen er ikke statisk, men dynamisk Í Det er ikke kun den syge, der rammes hele familien rammes af sygdommen Í At leve med en med kronisk sygdom betyder ændrede roller i relationen fx kan man gå fra at være ægtefælle til at den pårørende bliver den ramtes advokat, ven, plejer eller vagthund over for sundhedsvæsenet Í At blive pårørende betyder også man kan opleve at få for budte følelser som vrede, skuffelse og afmagt. Det er helt almindeligt, men vigtigt man forholder sig til det, blandt andet ved at holde fast i sit eget liv og prøve at gøre det, der plejer at gøre en glad Í Den syge er ikke altid offeret i en familie. Den syge kan også være den der siger fra i forholdet til den raske. I publikationen findes der også en masse gode råd og vejledninger til, hvad man kan gøre for at lette sit liv som pårørende til glæde for både sig selv og den med sygdommen. Publikationen forventes at udkomme i første halvår

6 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi fordi dagen og oplæggene har været afvekslende. Fint med afbrækket med historietælleren. (Føles lidt som en luksusgave, da vi normalt har så travlt med teori). Alle tiders at underviserne i workshops skiftede. God pædagogisk fremtræden og præsentation af dagen af Lea og Nicolaj. Afklaret for kursisterne at man skal overholde tiden. Det var mange i tvivl om. Samstjælekøkkener og ravhekse Det kulturelle indslag på den 2. nationale instruktørdag blev leveret af Kasper Sørensen fra BestTellers. Historierne kan ikke gengives på skrift, fordi meget blev formidlet gennem Kaspers fantastiske kropssprog og mimik. Men et sted ude på vandet ud for Nyborg svæver ravheksen rundt. Og hun lød bestemt som værende et bekendtskab værd. Vi blev også introduceret til det moderne begreb Samstjælekøkken, som i Kaspers historie var det sted, hvor de to storstjælende hovedpersoner opbygger det forhold, der resulterer i en flot vanskabt baby. Vanskabt fordi babyen i den ene hånd har jordemoderens vielsesring, nappet på vej ud af mors mave. En rigtig forbryderfamilie. Kaspers historier var fantastiske. Og hans måde at fremføre dem på kunne vi alle lære meget af, når vi er ude at undervise. 6

7 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi der har været en god blanding af relevante og underholdende indslag. Gode workshops. Kasper Sørensen var formidabel! Workshop I Følgende aktiviteter fra instruktørmanualen blev gennemspillet og diskuteret Håndtering af vanskelige følelser Tilbageblik og mål for fremtiden Begge aktiviteter er helt centrale for patientuddannelsen LÆR AT LEVE med kronisk sygdom. Håndtering af vanskelige følelser I Håndtering af vanskelige følelser, får mange kursister en AHA-oplevelse, når de begynder at fokusere på hvilke årsager, der er til de vanskelige følelser. Derfor er instruktørens rolle meget vigtig i aktiviteten. Er man ikke vågen og sikrer, at kursisterne har det rette fokus, så begynder de at tale om følelserne frem for årsagerne til følelserne. Og så virker aktiviteten ikke efter hensigten. 7

8 På workshoppen diskuterede vi formålet med aktiviteten og kom frem til følgende pointer: Formålet er: Í At få kursisterne til at fokusere på årsager til vanskelige følelser, frem for følelserne. Når årsagerne er identificeret, kan man arbejde med dem Í At få kursisterne til at forstå, at de følelsesmæssige op- og nedture de oplever, ved at leve med en kronisk sygdom er normale. Ved at tale åbent om de forhold der udløser de vanskelige følelser, er det nemmere at forholde sig til følelserne, fordi de er forårsaget af noget andet Í At kursisterne oplever, at de ikke er de eneste, der bokser med vanskelige følelser Í At arbejde med problemløsning (problemløsning er vigtigt og adskiller LÆR AT LEVE med kronisk sygdom fra en støttegruppe, hvor hovedformålet er at lytte) Í Mennesker har også brug for at blive lyttet til. Derfor beder vi dem gå sammen to og to og tale om deres erfaringer Í Vi beder dem fortælle om makkerens erfaringer frem for deres egne for at sikre, at man lærer nyt og ikke bare lytter til hinandens problemer 8

9 Hvordan undgår man at tiden skrider i aktiviteten? Í Præcisér: 2 årsager, det skal være kort. (evt. sige: vi ved godt, der findes flere årsager) Í Komme med et eksempel Í Henvis til bogen, hvor man kan læse mere Í Fortæl vi ikke er uddannet sundhedspersonale Í Henvis til patientforeninger Í Hold fast i, at man skal fortælle om den anden ikke kommentere Í Sætte tid på Í Korte af Í Foreslå at I kan tale videre i pausen Í Gøre opmærksom på, at det er kort Í Selv sørge for, at være kort Í Legalisere at tiden er kort Í Vær en god rollemodel Í Brug hinanden Í Hjælp til selvhjælp brug af teknikker Í Ordentlig information inden start Í Identificér os med kursisternes oplevelse af manglende tid Í På et godt kursus er der aldrig tid nok! En af de ting, der kan ske i aktiviteten er, at kursisterne udtrykker frustration over, at der ikke er tid til at gå i dybden med de vanskelige følelser. På workshoppen lavede vi en idérunde for at finde på gode måder at håndtere denne frustration. 9

10 Hvordan tackler man frustrationer fra kursister, der ønsker mere tid til at tale om vanskelige følelser? Í Jeg kan godt høre, hvad du siger, men vi er ikke psykologer Í Vi går ikke for dybt/tid og sted/uhåndterlige følelsesudbrud Í Redskabskursus Í Materialet er gennembearbejdet Í Fortælle at dette er et aktivt selvhjælpskursus Í Spørge: Hvordan kan du få tid til at tale mere om dette emne? Tilbageblik og mål for fremtiden (45 minutter) Denne aktivitet er en af de længste i instruktørmanualen. Og der er adskillige forskellige elementer i aktiviteten, så det er vigtigt, at man er opmærksom på tiden gennem hele aktiviteten. Det er samtidig den aktivitet, der både er afrunding af kurset, og samtidigt gerne skulle støtte kursisterne i at fortsætte med at sætte sig mål og arbejde med at nå dem. I workshoppen fokuserede vi derfor på de langsigtede handleplaner. De ligner på den ene side de ugentlige handleplaner, kursisterne har lavet de 5 foregående uger, men på den anden side kan det overordnede mål godt være mindre handlingsorienteret i den langsigtede handleplan. Instruktørernes vigtigste rolle er at få kursisterne til at definere meget konkrete delmål, der skal føre dem til det langsigtede mål. Da der ikke er nogen begrænsning for, hvor mange delmål man kan have, kan det være svært at holde tiden her. Derfor lavede vi i workshoppen en idérunde, hvor instruktørerne skulle komme med gode fif til hinanden om netop dette. 10

11 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi I har berørt nogle emner, som for mange af os kan være et problem at tackle. Hvordan holder vi tiden i runder med langsigtede handleplaner? Í Præcisér det er det langsigtede mål Í Forbered kursisterne på det i modul 5 Í Skema 7 brug det Í Brug billedet af manden der bruger trædesten over åen Í Hæng kursusoversigt op. Hold fast ved at hver kursist gennemsnitligt har 2 minutter til at fortælle om handleplanen Í Vær en god rollemodel i formuleringen af din egen langsigtede handleplan spring over og kom tilbage hvis en kursist har svært ved det Í Handleplanen skal sidde lige i skabet efter de første moduler, så går det nemmere med denne aktivitet Í Brug kropssprog Í Sum op og præcisér 11

12 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det er godt at lære af hinandens erfaringer. Dejligt at høre at konceptet virker hensigtsmæssigt i min kommune. Gigtforeningens workshop Gigtforeningen har været med til at implementere LÆR AT LEVE med kronisk sygdom fra starten. Derfor har de efterhånden opbygget et stort netværk af instruktører, der tilbyder deres frivillige arbejdsindsats i kommunerne. Gigtforeningen ønskede at styrke det interne netværk, og derfor blev denne specielle workshop oprettet. I Gigtforeningens workshop skuede instruktørerne ud i fremtiden og diskuterede, hvilke vilkår der skal være i orden, for at de kan se sig selv som instruktører i Det giver et godt billede af den opgave, kommunerne og Komiteen for Sundhedsoplysning har med at skabe de bedste betingelser for samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige instruktører. 12

13 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi jeg fik givet udtryk for problemer i samarbejdet med Gigtforeningen + fremtidsvisionerne solo. Jeg har truffet andre instruktører både fra gigtforeningen og fra mit kursus. Foredraget af Hysse Forchammer var interessant I november 2010 er vi stadig instruktører i LÆR AT LEVE med kronisk sygdom fordi: Í Vi har holdt gode og grundige informationsmøder (om hvad det er, og hvad det ikke er) Í Der er dialog med regionerne og på landsplan Í Vi har en super koordinator Í Vi nyder godt af rutinen Í Det er skønt med mange instruktører i ryggen Í Vi holder evalueringer vi udvikler os Í Vi har fået fat i de svage kroniske syge Í Vi får god feedback Í Vi er selv aktive i visiteringen (forventningsafklaring) af kursister Í Vi har homogene hold Í Antallet af kursister er min. 12 og maks. 16 Í Vores kommune tager sig af de praktiske forhold Í Vi oplever stor tilfredsstillelse ved at give kursisterne redskaber til øget livskvalitet vi gør en forskel Í Vi har nu fået de optimale lokaler med gode tekniske hjælpemidler Í Vi har været med til at udvikle nye produkter, fx kurser for unge arbejdsløse, kurser på Montebello, Skælskør m.m. Í Vi har videreudviklet os på kurser (psykologi, pædagogik og førstehjælp) Í Vi deltager mere i rekrutteringen Í Vi bliver respekteret og anerkendt af de professionelle samarbejdspartnere Í Vi får optimal information fra Gigtforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning og samarbejdskommunerne Í Vi er i stadig i stand til at flytte vores kursister Í Vi har oprettet et cafe forum, et mødested for kursister/tidligere kursister, formidling af sundhedsemner Í Vi får respons og mulighed for opfølgning Í Vi er glade for at blive brugt 13

14 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi jeg har været sammen med mine instruktørkollegaer fra hele landet. Dejligt med nye kollegaer også! Workshop for koordinatorer Mere end 40 koordinatorer deltog i den 2. nationale instruktørdag, og mens instruktørerne opfriskede aktiviteter fra instruktørmanualen, samledes koordinatorerne til en workshop, hvor temaerne var: Í Rekruttering af kursister og instruktører Í Kriterier for deltagelse på kurserne Í Samarbejdet mellem de frivillige instruktører og kommunen. Nogle kommuner nævner, at rekruttering kan være noget, der tager lang tid, og at det betyder, at der ikke altid kommer nok kursister på kursusholdene. Så den første idérunde og diskussion handlede om rekruttering til kurset. 14

15 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det var dejligt at møde koordinatorer fra hele landet. Godt at kunne tilbyde sine instruktører denne mulighed for inspiration. Der har været en god blanding af fagligt og underholdende indhold. Hvilke metoder kan man bruge til at rekruttere kursister? Í Brev til praktiserende læger, konsultationssygeplejersker via praksiskonsulent Í Besøg/informer f.eks.: Í Visitatorer, forebyggende hjemmebesøg Í Virksomheder Í Sygehuse Í REVA/jobformidling Í Socialpsykiatri Í CVU sygeplejerskeuddannelse Í Biblioteker Í Borgerservice Í Arbejdsmarkedsforvaltningen Í Træningsterapeuter Í Sundhedscentre Í Patientforeninger Í Jobcenter/socialcenter Í Psykologer Í Kiropraktorer Í Fagforeninger Í Lokalaviser Í Pjecer Í Hjemmesider Í De gode historier Í Apoteker En ting er at fylde kurserne op. Noget andet er at få alle deltagere igennem hele kursusforløbet. Fra frafaldsevalueringen ved vi, at den gennemgående årsag til, at en kursist falder fra, er sygdom. Andre deltagere falder fra, fordi de bliver overrasket over kursets form og indhold. Derfor gælder det om at informere grundigt om kurset i annoncer, på informationsmøder, m.m. Men også ved at være opmærksom på hvem, der tilbydes kurset, kan man forebygge frafald. Derfor diskuterede koordinatorerne, hvordan man sikrer, at det er de rigtige borgere, der kommer på kursus. 15

16 Hvilke kriterier skal der være for at en kursist kan deltage? Í Ansøgningsskema, fx Holbæks visitationsskema Í Kunne gennemføre kurset fysisk/psykisk (sidde 21 2 time, fungere i en gruppe, relativt afklaret med sin sygdom) Í At de ønsker at deltage Í At de kan fungere i en gruppe Í At instruktørerne kan håndtere kursisterne Í At de kan komme de fleste gange Í At de er indforstået med kursets indhold og aktiviteter Í At de er indforstået med at der er hjemmearbejde Í At der er afstemt forventninger således at de er klar over, at det er folk som dem selv, der leder kurset. 16

17 Et af de mere udfordrende elementer i LÆR AT LEVE med kronisk sygdom er at finde flere gode instruktører, der har lyst og mod på at undervise og også kan være gode samarbejdspartnere med kommunerne. I workshoppen fandt koordinatorerne frem til følgende inputs, som man skal være bevidst om, når man rekrutterer instruktører. Rekruttering af instruktører. Hvad skal man lægge vægt på/se efter? Í De skal have lyst (ingen tvang) Í Virker afklaret med deres sygdom Í Procesorienteret, spørg ind på kurset Í Find flere instruktører fra patientforening Í Undgå at de er for syge/dårlige Í Erfaring med formidling/opmærksomhed på, om de kan leve med manualen Í Brug dine instruktører til at udpege instruktøremner på kurserne Í Bed dem om at lave en ansøgning hvor de skriver, hvorfor de ønsker opgaven Í Spørg instruktøren hvad han forventer af kommunen frem for at prøve at gætte det selv Í Åbenhed Í Forventningsafstemning Í Planlægning i samarbejde Í Tilbyde honorar (ikke aflønning) Í Erkendtlighed, gave, middag, kørselsgodtgørelse Í Inviteres med på kurser og konferencer Í Inviteres med på infomøder Í Formelle aftaler på skrift Í Forventningsafstemning før instruktørkursus Í Ansættelsessamtale taler forpligtelser Í Halvårlige møder Í Regionalt netværksmøder (forår) Í Mikse instruktørerne løbende Í Sig pænt farvel når en instruktør stopper Í Spørg instruktørerne hvem de vil undervise med 17

18 Citat fra deltager: Emne med pårørende er relevant. Workshops for koordinatorer var inspirerende og afklarede diverse problemstillinger. Sjovt med historiefortælleren. Rigtig godt og vigtigt at ses og snakke med andre instruktører, koordinatorer og folk fra egen kommune. Strålende tilrettelagt og styret af Lea og Nicolaj. Vores frivillige instruktører er en af de store styrker ved patientuddannelsen LÆR AT LEVE med kronisk sygdom. Men de kan samtidigt nogle gange blive det svage led, hvis deres sygdom forværres og de dermed ikke kan undervise i kortere eller længere tid. Det betyder, at det er vigtigt at man har en nødplan klar i tilfælde af, at ens instruktører bliver syge, f.eks. undervejs i et kursus. En anden ting man skal være opmærksom på er, at når en instruktør er blevet certificeret efter 2 afholdte kurser, så er det ikke ensbetydende med, at instruktøren resten af sit virke, vil kunne leve op til forventningerne som instruktør. Man kan opleve sygdomsforværring, eller man kan få en ny diagnose, der har indflydelse på ens præstation som instruktør. Efter at instruktøren er blevet certificeret, er det kommunens ansvar at være opmærksom på dette forhold. Man kan sende sine instruktører på genopfriskningskursus eller instruktørkursus, hvis man mener, at det er det, der skal til. Men man skal også være sig bevidst, at instruktørerne ikke altid kan fortsætte i det uendelige med at afholde kurser. Genopfriskningskurset er målrettet de instruktører der sådan set er gode nok, men af forskellige årsager, er der gået for lang tid, siden de sidst afholdt et kursus. Det er ikke et kursustilbud, der kan udrette mirakler. 18

19 Workshop II I denne workshop var fokus de centrale metoder i kurset, handleplaner, problemløsning og når der kommer spørgsmål fra kursisterne. Nedenfor har vi sammenskrevet de forskellige idérunder fra alle workshops, således at I kan bruge konferencehæftet som et redskab til at gennemføre kurserne bedst muligt. Citat fra deltager: Vi har taget nogle essentielle problemer op, som vi som instruktører kan komme ud for/som er problemet p.t. Det har rustet mig endnu mere som instruktør. Dejligt at snakke med andre instruktører og få sat ansigter på forskellige personer. 19

20 Det vigtigste, der blev konkluderet, var, at problemløsning skal bruges mere fleksibelt på kurserne. I stedet for at instruktørerne selv besvarer spørgsmål eller problemstillinger i gruppen, skal man sende spørgsmålet tilbage til problemløsning mellem kursisterne. Har man som instruktør nogle gode ideer til løsning af et problem, venter man til gruppen ikke har flere, før man selv kommer på banen. Og er det muligt, så lad en kursist undersøge et spørgsmål, der er opstået i gruppen, til næste gang i stedet for selv at undersøge sagen. Kursisterne bliver på denne måde bekræftet i, at de selv er i besiddelse af langt de fleste svar på problemstillinger, og at de som gruppe kan finde gode løsninger på alverdens problemer. Hvis instruktørerne besvarer alle spørgsmål fra gruppen, så oplever kursisterne måske nok en inspirerende og vidende instruktør, men de bliver ikke bekræftet i, at de selv har mange redskaber og gode ideer. Og det gavner ikke deres tro på, at de har evnerne til at sætte sig mål og nå dem. 20

21 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi jeg har kunnet give slip på den ansvarlige rolle, jeg har som instruktør og kunne læne mig tilbage på denne dag og reflektere over mine egne oplevelser som instruktør på uddannelserne. Helt sikkert en dag, som har givet mig inspiration og også bekræftelse i min rolle som instruktør og det at anbefale patientuddannelsen videre. SKØNT med historiefortælleren. Skønt at blive forkælet med god underholdning. Hvornår kan vi med fordel bruge problemløsning? Í Når vi har tid nok Í Når der er et problem Í Et påtrængende problem Í Når det kører fast Í Når et problem bliver personligt Í Når en idérunde kan være gavnlig Í Når der er handleplaner der er mislykkes Í Ved spørgsmål Í For at stoppe diskussioner i gruppen Í Uenighed instruktørerne imellem Í Efter undervisningen, når vi evaluerer vores indsats Í Når en kursist har tænkt over et eller andet 21

22 Citat fra deltager: Det har været en god dag fordi: Godt foredrag. Kan bruges!!! Vi kan se og tale med alle de andre dejlige instruktører. Maden er pragtfuld, og det er dejligt at have de workshops. Interessant og lærerigt. Skønne historier. Hvordan identificeres problemet? Í Spørge ind til problemet Í Få personen til at beskrive/uddybe Í Hvad er vigtigst/fylder mest lige nu Í Spørge: kan du være mere konkret? Í Gentag hvad man har forstået Í Omformuler hvordan man spørger Í Få skrevet noget op på tavlen Í Tjek med kursisten 22

23 Citat fra deltager: Rigtig spændende og sagligt. Meget varieret, men langt. Ørene hænger. 23

24 Tak for det gode samarbejde i Vi ses igen den november Citat fra deltager: Jeg kommer igen næste år, hvis jeg stadig er instruktør hvilket jeg bestemt regner med. Citat fra deltager: Det kan jeg ikke overskue lige nu for det har været en rigtig fin dag. Tak til Komiteens folk! Den 2. nationale instruktørdag blev støttet af Apotekerfonden af

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Forandringsledelse er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig Foredrag om Paranoid skizofreni - og at komme sig Der er en mening med galskaben En personlig beretning med almengyldige sandheder Man skal leve i lyset af sig selv, ikke i skyggen af andre Jeg tilbyder

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Missionen er klar Anerkendende og positivt menneskesyn Fokus på menneskers ressourcer Fokus på Udvikling, dialog og vækst Nytænkning Faglighed, samarbejdende,

Læs mere