2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom"

Transkript

1 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Tine Juel Layout og illustration: Signe Rød / Den 2. nationale instruktørdag blev gennemført med støtte fra Apotekerfonden af 1991 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2

3 Den 2. nationale instruktørdag Forord Kurset LÆR AT LEVE med kronisk sygdom er blevet en succes i Danmark. 70 kommuner kører kurser, og det er jer frivillige instruktører, der trækker det største læs. Ikke kun ved at stille jeres arbejdskraft til rådighed gratis, men ved at være aktive og dedikerede kursusledere. Erfaringerne viser, at instruktørerne fungerer som positive rollemodeller for kursisterne, der spejler sig i instruktørernes livssituation og positive energi. På den måde får de selv mod på deres situation. Den nationale instruktørdag er den årlige begivenhed, hvor vi kan fejre jeres store indsats ved at give jer mulighed for at opfriske forskellige aktiviteter fra instruktørmanualen i workshops og derudover blive inspireret af interessante foredragsholdere. En ting slog mig i år, og det var det høje summeniveau, der var i pauserne i løbet af dagen. Det var helt specielt, og ikke noget jeg oplever på andre konferencer. Jeg tror, at det faktum at instruktørerne alle har haft de samme udfordringer, positive såvel som negative, giver et helt specielt fællesskab. Et fællesskab og et netværk, der bliver etableret på instruktøruddannelsen, hvor der kommer mennesker fra hele landet. Den nationale instruktørdag er det forum, hvor I kan holde jeres netværk ved lige. I konferencehæftet forsøger vi ved hjælp af billeder og fortællinger at formidle noget af den positive energi, der var i Nyborg i november. Vi har også sammenskrevet konklusionerne fra alle workshops, så I kan bruge dem til jeres næste kursus. Det var en stor fornøjelse at være jeres vært, og jeg glæder mig allerede til vi mødes i Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Februar

4 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det er rart at møde andre instruktører. Dele erfaringer. God idé med workshops giver ideer og diskussioner til de problematikker vi kan stå med. God mad hyggelige omgivelser. At være pårørende Foredrag ved Hysse Birgitte Forchammer. Når man bliver pårørende til et menneske med kronisk sygdom, ændres ens eget liv ofte lige så radikalt, som sygdommen ændrer ens pårørendes liv. Hysse Birgitte Forchammer er neuropsykolog på Glostrup Hospital. Hysse arbejder blandt andet med terapiforløb til pårørende og er ved at forfatte manuskriptet til en publikation i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Publikationen er målrettet til mennesker, der er pårørende til mennesker med kronisk sygdom. Hysse lagde i sit foredrag op til, at instruktørerne gerne måtte give hende feedback, som hun kunne bruge i publikationen. Der var mange kommentarer og refleksioner over Hysses oplæg, som vil blive taget i betragtning til publikationen. 4

5 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det var godt planlagt. Godt indlæg ved psykolog At være pårørende. Godt at få repeteret stof i workshops. Nogle af de vigtigste pointer fra oplægget var: Í Alle pårørende er forskellige for vores livssituation, værdier, normer og relationer til den ramte er forskellige Í Man kan både være pårørende og selv have en kronisk sygdom. Så pårørenderollen er ikke statisk, men dynamisk Í Det er ikke kun den syge, der rammes hele familien rammes af sygdommen Í At leve med en med kronisk sygdom betyder ændrede roller i relationen fx kan man gå fra at være ægtefælle til at den pårørende bliver den ramtes advokat, ven, plejer eller vagthund over for sundhedsvæsenet Í At blive pårørende betyder også man kan opleve at få for budte følelser som vrede, skuffelse og afmagt. Det er helt almindeligt, men vigtigt man forholder sig til det, blandt andet ved at holde fast i sit eget liv og prøve at gøre det, der plejer at gøre en glad Í Den syge er ikke altid offeret i en familie. Den syge kan også være den der siger fra i forholdet til den raske. I publikationen findes der også en masse gode råd og vejledninger til, hvad man kan gøre for at lette sit liv som pårørende til glæde for både sig selv og den med sygdommen. Publikationen forventes at udkomme i første halvår

6 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi fordi dagen og oplæggene har været afvekslende. Fint med afbrækket med historietælleren. (Føles lidt som en luksusgave, da vi normalt har så travlt med teori). Alle tiders at underviserne i workshops skiftede. God pædagogisk fremtræden og præsentation af dagen af Lea og Nicolaj. Afklaret for kursisterne at man skal overholde tiden. Det var mange i tvivl om. Samstjælekøkkener og ravhekse Det kulturelle indslag på den 2. nationale instruktørdag blev leveret af Kasper Sørensen fra BestTellers. Historierne kan ikke gengives på skrift, fordi meget blev formidlet gennem Kaspers fantastiske kropssprog og mimik. Men et sted ude på vandet ud for Nyborg svæver ravheksen rundt. Og hun lød bestemt som værende et bekendtskab værd. Vi blev også introduceret til det moderne begreb Samstjælekøkken, som i Kaspers historie var det sted, hvor de to storstjælende hovedpersoner opbygger det forhold, der resulterer i en flot vanskabt baby. Vanskabt fordi babyen i den ene hånd har jordemoderens vielsesring, nappet på vej ud af mors mave. En rigtig forbryderfamilie. Kaspers historier var fantastiske. Og hans måde at fremføre dem på kunne vi alle lære meget af, når vi er ude at undervise. 6

7 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi der har været en god blanding af relevante og underholdende indslag. Gode workshops. Kasper Sørensen var formidabel! Workshop I Følgende aktiviteter fra instruktørmanualen blev gennemspillet og diskuteret Håndtering af vanskelige følelser Tilbageblik og mål for fremtiden Begge aktiviteter er helt centrale for patientuddannelsen LÆR AT LEVE med kronisk sygdom. Håndtering af vanskelige følelser I Håndtering af vanskelige følelser, får mange kursister en AHA-oplevelse, når de begynder at fokusere på hvilke årsager, der er til de vanskelige følelser. Derfor er instruktørens rolle meget vigtig i aktiviteten. Er man ikke vågen og sikrer, at kursisterne har det rette fokus, så begynder de at tale om følelserne frem for årsagerne til følelserne. Og så virker aktiviteten ikke efter hensigten. 7

8 På workshoppen diskuterede vi formålet med aktiviteten og kom frem til følgende pointer: Formålet er: Í At få kursisterne til at fokusere på årsager til vanskelige følelser, frem for følelserne. Når årsagerne er identificeret, kan man arbejde med dem Í At få kursisterne til at forstå, at de følelsesmæssige op- og nedture de oplever, ved at leve med en kronisk sygdom er normale. Ved at tale åbent om de forhold der udløser de vanskelige følelser, er det nemmere at forholde sig til følelserne, fordi de er forårsaget af noget andet Í At kursisterne oplever, at de ikke er de eneste, der bokser med vanskelige følelser Í At arbejde med problemløsning (problemløsning er vigtigt og adskiller LÆR AT LEVE med kronisk sygdom fra en støttegruppe, hvor hovedformålet er at lytte) Í Mennesker har også brug for at blive lyttet til. Derfor beder vi dem gå sammen to og to og tale om deres erfaringer Í Vi beder dem fortælle om makkerens erfaringer frem for deres egne for at sikre, at man lærer nyt og ikke bare lytter til hinandens problemer 8

9 Hvordan undgår man at tiden skrider i aktiviteten? Í Præcisér: 2 årsager, det skal være kort. (evt. sige: vi ved godt, der findes flere årsager) Í Komme med et eksempel Í Henvis til bogen, hvor man kan læse mere Í Fortæl vi ikke er uddannet sundhedspersonale Í Henvis til patientforeninger Í Hold fast i, at man skal fortælle om den anden ikke kommentere Í Sætte tid på Í Korte af Í Foreslå at I kan tale videre i pausen Í Gøre opmærksom på, at det er kort Í Selv sørge for, at være kort Í Legalisere at tiden er kort Í Vær en god rollemodel Í Brug hinanden Í Hjælp til selvhjælp brug af teknikker Í Ordentlig information inden start Í Identificér os med kursisternes oplevelse af manglende tid Í På et godt kursus er der aldrig tid nok! En af de ting, der kan ske i aktiviteten er, at kursisterne udtrykker frustration over, at der ikke er tid til at gå i dybden med de vanskelige følelser. På workshoppen lavede vi en idérunde for at finde på gode måder at håndtere denne frustration. 9

10 Hvordan tackler man frustrationer fra kursister, der ønsker mere tid til at tale om vanskelige følelser? Í Jeg kan godt høre, hvad du siger, men vi er ikke psykologer Í Vi går ikke for dybt/tid og sted/uhåndterlige følelsesudbrud Í Redskabskursus Í Materialet er gennembearbejdet Í Fortælle at dette er et aktivt selvhjælpskursus Í Spørge: Hvordan kan du få tid til at tale mere om dette emne? Tilbageblik og mål for fremtiden (45 minutter) Denne aktivitet er en af de længste i instruktørmanualen. Og der er adskillige forskellige elementer i aktiviteten, så det er vigtigt, at man er opmærksom på tiden gennem hele aktiviteten. Det er samtidig den aktivitet, der både er afrunding af kurset, og samtidigt gerne skulle støtte kursisterne i at fortsætte med at sætte sig mål og arbejde med at nå dem. I workshoppen fokuserede vi derfor på de langsigtede handleplaner. De ligner på den ene side de ugentlige handleplaner, kursisterne har lavet de 5 foregående uger, men på den anden side kan det overordnede mål godt være mindre handlingsorienteret i den langsigtede handleplan. Instruktørernes vigtigste rolle er at få kursisterne til at definere meget konkrete delmål, der skal føre dem til det langsigtede mål. Da der ikke er nogen begrænsning for, hvor mange delmål man kan have, kan det være svært at holde tiden her. Derfor lavede vi i workshoppen en idérunde, hvor instruktørerne skulle komme med gode fif til hinanden om netop dette. 10

11 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi I har berørt nogle emner, som for mange af os kan være et problem at tackle. Hvordan holder vi tiden i runder med langsigtede handleplaner? Í Præcisér det er det langsigtede mål Í Forbered kursisterne på det i modul 5 Í Skema 7 brug det Í Brug billedet af manden der bruger trædesten over åen Í Hæng kursusoversigt op. Hold fast ved at hver kursist gennemsnitligt har 2 minutter til at fortælle om handleplanen Í Vær en god rollemodel i formuleringen af din egen langsigtede handleplan spring over og kom tilbage hvis en kursist har svært ved det Í Handleplanen skal sidde lige i skabet efter de første moduler, så går det nemmere med denne aktivitet Í Brug kropssprog Í Sum op og præcisér 11

12 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det er godt at lære af hinandens erfaringer. Dejligt at høre at konceptet virker hensigtsmæssigt i min kommune. Gigtforeningens workshop Gigtforeningen har været med til at implementere LÆR AT LEVE med kronisk sygdom fra starten. Derfor har de efterhånden opbygget et stort netværk af instruktører, der tilbyder deres frivillige arbejdsindsats i kommunerne. Gigtforeningen ønskede at styrke det interne netværk, og derfor blev denne specielle workshop oprettet. I Gigtforeningens workshop skuede instruktørerne ud i fremtiden og diskuterede, hvilke vilkår der skal være i orden, for at de kan se sig selv som instruktører i Det giver et godt billede af den opgave, kommunerne og Komiteen for Sundhedsoplysning har med at skabe de bedste betingelser for samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige instruktører. 12

13 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi jeg fik givet udtryk for problemer i samarbejdet med Gigtforeningen + fremtidsvisionerne solo. Jeg har truffet andre instruktører både fra gigtforeningen og fra mit kursus. Foredraget af Hysse Forchammer var interessant I november 2010 er vi stadig instruktører i LÆR AT LEVE med kronisk sygdom fordi: Í Vi har holdt gode og grundige informationsmøder (om hvad det er, og hvad det ikke er) Í Der er dialog med regionerne og på landsplan Í Vi har en super koordinator Í Vi nyder godt af rutinen Í Det er skønt med mange instruktører i ryggen Í Vi holder evalueringer vi udvikler os Í Vi har fået fat i de svage kroniske syge Í Vi får god feedback Í Vi er selv aktive i visiteringen (forventningsafklaring) af kursister Í Vi har homogene hold Í Antallet af kursister er min. 12 og maks. 16 Í Vores kommune tager sig af de praktiske forhold Í Vi oplever stor tilfredsstillelse ved at give kursisterne redskaber til øget livskvalitet vi gør en forskel Í Vi har nu fået de optimale lokaler med gode tekniske hjælpemidler Í Vi har været med til at udvikle nye produkter, fx kurser for unge arbejdsløse, kurser på Montebello, Skælskør m.m. Í Vi har videreudviklet os på kurser (psykologi, pædagogik og førstehjælp) Í Vi deltager mere i rekrutteringen Í Vi bliver respekteret og anerkendt af de professionelle samarbejdspartnere Í Vi får optimal information fra Gigtforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning og samarbejdskommunerne Í Vi er i stadig i stand til at flytte vores kursister Í Vi har oprettet et cafe forum, et mødested for kursister/tidligere kursister, formidling af sundhedsemner Í Vi får respons og mulighed for opfølgning Í Vi er glade for at blive brugt 13

14 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi jeg har været sammen med mine instruktørkollegaer fra hele landet. Dejligt med nye kollegaer også! Workshop for koordinatorer Mere end 40 koordinatorer deltog i den 2. nationale instruktørdag, og mens instruktørerne opfriskede aktiviteter fra instruktørmanualen, samledes koordinatorerne til en workshop, hvor temaerne var: Í Rekruttering af kursister og instruktører Í Kriterier for deltagelse på kurserne Í Samarbejdet mellem de frivillige instruktører og kommunen. Nogle kommuner nævner, at rekruttering kan være noget, der tager lang tid, og at det betyder, at der ikke altid kommer nok kursister på kursusholdene. Så den første idérunde og diskussion handlede om rekruttering til kurset. 14

15 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi det var dejligt at møde koordinatorer fra hele landet. Godt at kunne tilbyde sine instruktører denne mulighed for inspiration. Der har været en god blanding af fagligt og underholdende indhold. Hvilke metoder kan man bruge til at rekruttere kursister? Í Brev til praktiserende læger, konsultationssygeplejersker via praksiskonsulent Í Besøg/informer f.eks.: Í Visitatorer, forebyggende hjemmebesøg Í Virksomheder Í Sygehuse Í REVA/jobformidling Í Socialpsykiatri Í CVU sygeplejerskeuddannelse Í Biblioteker Í Borgerservice Í Arbejdsmarkedsforvaltningen Í Træningsterapeuter Í Sundhedscentre Í Patientforeninger Í Jobcenter/socialcenter Í Psykologer Í Kiropraktorer Í Fagforeninger Í Lokalaviser Í Pjecer Í Hjemmesider Í De gode historier Í Apoteker En ting er at fylde kurserne op. Noget andet er at få alle deltagere igennem hele kursusforløbet. Fra frafaldsevalueringen ved vi, at den gennemgående årsag til, at en kursist falder fra, er sygdom. Andre deltagere falder fra, fordi de bliver overrasket over kursets form og indhold. Derfor gælder det om at informere grundigt om kurset i annoncer, på informationsmøder, m.m. Men også ved at være opmærksom på hvem, der tilbydes kurset, kan man forebygge frafald. Derfor diskuterede koordinatorerne, hvordan man sikrer, at det er de rigtige borgere, der kommer på kursus. 15

16 Hvilke kriterier skal der være for at en kursist kan deltage? Í Ansøgningsskema, fx Holbæks visitationsskema Í Kunne gennemføre kurset fysisk/psykisk (sidde 21 2 time, fungere i en gruppe, relativt afklaret med sin sygdom) Í At de ønsker at deltage Í At de kan fungere i en gruppe Í At instruktørerne kan håndtere kursisterne Í At de kan komme de fleste gange Í At de er indforstået med kursets indhold og aktiviteter Í At de er indforstået med at der er hjemmearbejde Í At der er afstemt forventninger således at de er klar over, at det er folk som dem selv, der leder kurset. 16

17 Et af de mere udfordrende elementer i LÆR AT LEVE med kronisk sygdom er at finde flere gode instruktører, der har lyst og mod på at undervise og også kan være gode samarbejdspartnere med kommunerne. I workshoppen fandt koordinatorerne frem til følgende inputs, som man skal være bevidst om, når man rekrutterer instruktører. Rekruttering af instruktører. Hvad skal man lægge vægt på/se efter? Í De skal have lyst (ingen tvang) Í Virker afklaret med deres sygdom Í Procesorienteret, spørg ind på kurset Í Find flere instruktører fra patientforening Í Undgå at de er for syge/dårlige Í Erfaring med formidling/opmærksomhed på, om de kan leve med manualen Í Brug dine instruktører til at udpege instruktøremner på kurserne Í Bed dem om at lave en ansøgning hvor de skriver, hvorfor de ønsker opgaven Í Spørg instruktøren hvad han forventer af kommunen frem for at prøve at gætte det selv Í Åbenhed Í Forventningsafstemning Í Planlægning i samarbejde Í Tilbyde honorar (ikke aflønning) Í Erkendtlighed, gave, middag, kørselsgodtgørelse Í Inviteres med på kurser og konferencer Í Inviteres med på infomøder Í Formelle aftaler på skrift Í Forventningsafstemning før instruktørkursus Í Ansættelsessamtale taler forpligtelser Í Halvårlige møder Í Regionalt netværksmøder (forår) Í Mikse instruktørerne løbende Í Sig pænt farvel når en instruktør stopper Í Spørg instruktørerne hvem de vil undervise med 17

18 Citat fra deltager: Emne med pårørende er relevant. Workshops for koordinatorer var inspirerende og afklarede diverse problemstillinger. Sjovt med historiefortælleren. Rigtig godt og vigtigt at ses og snakke med andre instruktører, koordinatorer og folk fra egen kommune. Strålende tilrettelagt og styret af Lea og Nicolaj. Vores frivillige instruktører er en af de store styrker ved patientuddannelsen LÆR AT LEVE med kronisk sygdom. Men de kan samtidigt nogle gange blive det svage led, hvis deres sygdom forværres og de dermed ikke kan undervise i kortere eller længere tid. Det betyder, at det er vigtigt at man har en nødplan klar i tilfælde af, at ens instruktører bliver syge, f.eks. undervejs i et kursus. En anden ting man skal være opmærksom på er, at når en instruktør er blevet certificeret efter 2 afholdte kurser, så er det ikke ensbetydende med, at instruktøren resten af sit virke, vil kunne leve op til forventningerne som instruktør. Man kan opleve sygdomsforværring, eller man kan få en ny diagnose, der har indflydelse på ens præstation som instruktør. Efter at instruktøren er blevet certificeret, er det kommunens ansvar at være opmærksom på dette forhold. Man kan sende sine instruktører på genopfriskningskursus eller instruktørkursus, hvis man mener, at det er det, der skal til. Men man skal også være sig bevidst, at instruktørerne ikke altid kan fortsætte i det uendelige med at afholde kurser. Genopfriskningskurset er målrettet de instruktører der sådan set er gode nok, men af forskellige årsager, er der gået for lang tid, siden de sidst afholdt et kursus. Det er ikke et kursustilbud, der kan udrette mirakler. 18

19 Workshop II I denne workshop var fokus de centrale metoder i kurset, handleplaner, problemløsning og når der kommer spørgsmål fra kursisterne. Nedenfor har vi sammenskrevet de forskellige idérunder fra alle workshops, således at I kan bruge konferencehæftet som et redskab til at gennemføre kurserne bedst muligt. Citat fra deltager: Vi har taget nogle essentielle problemer op, som vi som instruktører kan komme ud for/som er problemet p.t. Det har rustet mig endnu mere som instruktør. Dejligt at snakke med andre instruktører og få sat ansigter på forskellige personer. 19

20 Det vigtigste, der blev konkluderet, var, at problemløsning skal bruges mere fleksibelt på kurserne. I stedet for at instruktørerne selv besvarer spørgsmål eller problemstillinger i gruppen, skal man sende spørgsmålet tilbage til problemløsning mellem kursisterne. Har man som instruktør nogle gode ideer til løsning af et problem, venter man til gruppen ikke har flere, før man selv kommer på banen. Og er det muligt, så lad en kursist undersøge et spørgsmål, der er opstået i gruppen, til næste gang i stedet for selv at undersøge sagen. Kursisterne bliver på denne måde bekræftet i, at de selv er i besiddelse af langt de fleste svar på problemstillinger, og at de som gruppe kan finde gode løsninger på alverdens problemer. Hvis instruktørerne besvarer alle spørgsmål fra gruppen, så oplever kursisterne måske nok en inspirerende og vidende instruktør, men de bliver ikke bekræftet i, at de selv har mange redskaber og gode ideer. Og det gavner ikke deres tro på, at de har evnerne til at sætte sig mål og nå dem. 20

21 Citat fra deltager: Det har været en god dag, fordi jeg har kunnet give slip på den ansvarlige rolle, jeg har som instruktør og kunne læne mig tilbage på denne dag og reflektere over mine egne oplevelser som instruktør på uddannelserne. Helt sikkert en dag, som har givet mig inspiration og også bekræftelse i min rolle som instruktør og det at anbefale patientuddannelsen videre. SKØNT med historiefortælleren. Skønt at blive forkælet med god underholdning. Hvornår kan vi med fordel bruge problemløsning? Í Når vi har tid nok Í Når der er et problem Í Et påtrængende problem Í Når det kører fast Í Når et problem bliver personligt Í Når en idérunde kan være gavnlig Í Når der er handleplaner der er mislykkes Í Ved spørgsmål Í For at stoppe diskussioner i gruppen Í Uenighed instruktørerne imellem Í Efter undervisningen, når vi evaluerer vores indsats Í Når en kursist har tænkt over et eller andet 21

22 Citat fra deltager: Det har været en god dag fordi: Godt foredrag. Kan bruges!!! Vi kan se og tale med alle de andre dejlige instruktører. Maden er pragtfuld, og det er dejligt at have de workshops. Interessant og lærerigt. Skønne historier. Hvordan identificeres problemet? Í Spørge ind til problemet Í Få personen til at beskrive/uddybe Í Hvad er vigtigst/fylder mest lige nu Í Spørge: kan du være mere konkret? Í Gentag hvad man har forstået Í Omformuler hvordan man spørger Í Få skrevet noget op på tavlen Í Tjek med kursisten 22

23 Citat fra deltager: Rigtig spændende og sagligt. Meget varieret, men langt. Ørene hænger. 23

24 Tak for det gode samarbejde i Vi ses igen den november Citat fra deltager: Jeg kommer igen næste år, hvis jeg stadig er instruktør hvilket jeg bestemt regner med. Citat fra deltager: Det kan jeg ikke overskue lige nu for det har været en rigtig fin dag. Tak til Komiteens folk! Den 2. nationale instruktørdag blev støttet af Apotekerfonden af

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling Netværksarrangement for koordinatorer og frivillige instruktører på Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter Middelfart den 3. - 4. november 2011

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Nordisk konference om egenomsorg ved kronisk sygdom 3.12.2010 kl. 9.30 17 Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Gennemgang Kort introduktion

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Den 1. nationale instruktørdag

Den 1. nationale instruktørdag Den 1. nationale instruktørdag Apotekerfonden af 1991 Den 1. nationale instruktørdag Et dagsseminar for instruktører fra Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Maj 2008 Forfattere Projektleder

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

teknikker til videndeling & networking

teknikker til videndeling & networking teknikker til videndeling & networking et succesfuldt netværksmøde... er et faciliteret netværksmøde I Danmark har vi ikke kultur for at kaste os ud i at tale med fremmede, så selvom mødedeltagere bekræfter

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør GUIDE TIL DET GODE SAMARBEJDE MELLEM BRUGERORGANISATION OG INSTRUKTØR PATIENTUDDANNELSE Denne guide henvender sig til brugerorganisationer, der udbyder patientuddannelseskurserne Lær at tackle samt til

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Workshop L Refleksionsspil i klinisk uddannelse

Workshop L Refleksionsspil i klinisk uddannelse Workshop L Refleksionsspil i klinisk uddannelse Workshoppens agenda Baggrunden for spillet Prototype og opkvalificering af spørgsmål Erfaringer Afprøvning af spillet i små grupper 2 Idé skaberne 3 Baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide til rekrutteringssamtalen

Guide til rekrutteringssamtalen LÆR AT TACKLE Guide til rekrutteringssamtalen Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører GUIDE TIL REKRUTTERINGSSAMTALEN Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører Copyright

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

GUIDE TIL STATUSRAPPORT

GUIDE TIL STATUSRAPPORT 1 GUIDE TIL STATUSRAPPORT Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper Projekt: 7-313-04-11/17 Projektansvarlig: Projektleder Nicolaj Holm Faber, tlf. 22 67 10 12, e-mail: nhf@sundkom.dk Dato: 31.8.2011

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere